Založništvo med drugo svetovno vojno

Igor Zemljič
Igor ZemljičLibrarian at Institute for contemporary history
“Okupacija in knjige“
ali kaj nam knjige
lahko povedo o vojni
primerjava založništva med drugo svetovno vojno
na Češkem, Danskem, v Italiji in Ljubljanski
pokrajini
Igor Zemljič
Inštitut za novejšo zgodovino,
Ljubljana
Zgodovinsko društvo Ljubljana
in Modrijanova knjigarna
Ljubljana, 17. april 2014
O čem bom govoril:
 govoril bom o tem kako različni so
bili okupacijski sistemi;
 shematično prikazal nekaj razlik
med državami;
 orisal Ljubljansko založništvo med
drugo svetovno vojno.
Viri :
 Bollettino delle publicazioni Italiane
 Založniška dejavnost v Ljubljanski
pokrajini 1941-1945
 Bibliografický katalog : literární
tvorba z roku 1941-1944
 Dansk bogfortegnelse :
aarskatalog
Kaj je vplivalo na
založništvo:
 Politični sistem:
 fašistična Italija
 okupiran Češki protektorat
 razdeljena Slovenija
 okupirano dansko
Kraljestvo z visoko stopnjo
avtonomije
 cenzura
 velikost knjižnega trga
Primerjave:
 velikanske razlike v količini izdanih knjig;
 število izdanih knjig leta 1941
9427
5431
251
2503
0
2000
4000
6000
8000
10000
Italija Protektorat
Češka in
Moravska
Ljubljanska
pokrajina
Danska
Kaj so izdajali:
Italija 1941:
0
500
1000
1500
2000
2500
splošno
filozofija
religija
politika
ekonomija
pravo
uprava
izobraževanje
zemljepis
narovoslovje
medicina
tehnika
kmetijstvo
umetnost,glasba
šport
književnost
zgodovina
0
20
40
60
80
100
120
140
splošno
filozofija
religija
politika
ekonomija
pravo
uprava
izobraževanje
zemljepis
narovoslovje
medicina
tehnika
kmetijstvo
umetnost,glasba
šport
književnost
zgodovina
Ljubljanska pokrajina 1943:
Knjige po področjih:
Danska 1944:
Knjige po področjih:
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
splošno
filozofija
religija
politika
ekonomija
pravo
uprava
izobraževanje
zemljepis
narovoslovje
medicina
tehnika
kmetijstvo
umetnost,
glasba
šport
književnost
zgodovina
Knjige po področjih:
 Italija
 Ljubljanska pokrajina
 Danska
ljubljana 1943
0
20
40
60
80
100
120
140
0
500
1000
1500
2000
2500
Danska 1944
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Knjižne objave na Češkem
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
leto 1940 leto 1941 leto 1942 leto 1943 leto 1944
vse knjige češke nemške
Pregled češkega založništva:
 delež čeških avtorjev:
leto
1940
leto
1941
leto
1942
leto
1943
91 % 84 % 75 % 69 % 62 %
Italija Češka Ljubljanska
pokrajina
Danska
88 % 84 % 71 % cca 72 %
 deleži domačih avtorjev leta 1941:
leto
1944
Razmerje med domačo
in prevedeno literaturo:
Italija Češka Slovenija Danska
78 % cca 68 % 42 % 36 %
Italija Ljubljanska
pokrajina
Danska
Protektorat
Češka in
Moravska
Prevodi v italijanščino (1941)
2 1
6
1 4 1
104
2
30
141
74
3 2 2
21
1
15
114
15
5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
arabske
bolgarščina
danščina
hebrejščina
flamščina
finiščina
francoščina
japonščina
grščina
angleščina
latinščina
norveščina
nizozemščina
romunščina
ruščina
sirijščina
španščina
nemščina
madžarščina
ostali
Prevodi v češčino (1942)
9
2
15
3 3 7 8
2
22
3 2
16
4
245
7 5 6
0
50
100
150
200
250
300 angleščina
bolgarščina
danščina
finščina
flamščina
francoščina
grščina
hebrejščina
italijanščina
japonščina
kitajščina
latinščina
madžarščina
nemščina
nizozemščina
norveščina
ostali
Prevodi v češčino (1941-1944)
1941 1942 1943 1944
english bulgarian danish finnish
flammish french greek hebrew
sanskrt farsi italian japanese
catalan chinese latin hungarian
dutch norwegian portugese romanian
russian sanskrt slovak croatian
old church slavonic spanish swedish
Prevodi v slovenščino (1942)
8
1 1
2
5
1 1
5
1
2 2
1
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
angleške
hrvaške
nizozemske
bolgarske
italijanske
norveške
antične
danske
finske
nemške
ruske
španske
poljske
francoske
Prevodi v danščino (1943)
15
0
3
38
34
4 5
3
27
2 1
8
2
77
0
20
40
60
80
100
120
nizozemske
angleške
estonske
finske
francoske
nemške
grške
italijanske
latinske
nordijske
perzijske
polske
ruske
španske
švedske
Prevodi danščino (1941-1944)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Leto 1941 Leto 1942 Leto 1943 Leto 1944
francoske
angleške
nemške
skandinavske
švedske
finske
nizozemske
italijanske
španske
ruske
estonske
poljske
madžarske
hrvaške
"srednjeveške"
grške
latinske
orientalske
perzijske
Najpogosteje objavljani
avtorji v Italiji (1941)
 M. Tullius Cicero 40 izd.
 Maro P. Vergilius 39 izd.
 Titus Livius 22 izd.
 M. Delly 18 izd.
 Cornel. P. Tacitus 16 izd.
 Benito Mussolini 14 izd.
 Platon 13 izd.
 G. Julius Caesar 12 izd.
 Adolf Hitler 12 izd.
 Horatius Flaccus 10 izd.
 Luciana Peverelli 11 izd.
 Creti Marcelo 10 izd.
 Gabriele D’Annunzio 10 izd.
 Dante Alighieri 10 izd.
Najpogosteje objavljani tuji
avtorji v Italiji(1941)
 Adolf Hitler 12 izd.
 Johann W. Goethe 6 izd.
 Jakob & Wilhelm Grimm 6 izd.
 Nikolai V. Gogol 2 izd.
 Jack London 2 izd.
 Daniel Defoe 2 izd.
 Friedrich Nietzsche 2 izd.
Najpogosteje objavljani avtorji v
na Češkem (1943)
 Gustav Frenssen 6 izd.
 Ernst Erich Strassl 5. izd.
 Rudolf Šrámek-Hušek 4 izd.
 Hans Christian Andersen 4 izd.
 Karel Novotný 4 izd.
 ter: D’Anunzio, Cervantes, Defoe,
Gogolj, Grimm, Macha, Nizami,
Ovidius, Platon…
Najpogosteje objavljani tuji
avtorji v Ljubljanski
pokrajini (1941-1945)
 Gerard Th. Rotman 5 izd.
 Papež Pij XII. 4 izd.
 Božena Nemcová 3 izd.
 Henry Rider Haggard 3 izd.
 Albert Goossens 3 izd.
 Papež Pij XI. 3 izd.
Najpogosteje objavljani
domači avtorji v Ljubljanski
pokrajini (1941-1945)
 Franc Knific 27 izd.
 Gregor Rožman 8 izd.
 Fran Sal. Finžgar 6 izd.
 Mirko Kunčič 5 izd.
 Janez Jalen 5 izd.
 Narte Velikonja 5 izd.
 Lojze Zupanc 5 izd.
 Stanko Kociper 4 izd.
 Edo Deržaj 4 izd.
Najpogosteje objavljani tuji
avtorji na Danskem (1942)
 Archibald Cronin 8 izd.
 Ernest Hemingway 6 izd.
 Edgar Rice Burroughs 6 izd.
 John Steinbeck 5 izd.
 Fedor M. Dostojevski 4 izd.
 Jules Verne 3 izd.
 Gulbranssen, Lagerlöf… 2 izd.
 etc…
Kratek oris založništva v
Ljubljanski pokrajini med
drugo svetovno vojno:
Značilnosti:
 Italijanska, nemška in madžarska
okupacija
 Načrtna politika denacionalizacije
 Uničevanje knjig in knjižnic, 1.200.000
knjig uničenih
 Omejevanje tiska
 V Ljubljanski pokrajini živi 27 %
prebivalstva.
 Italijani spoštujejo kulturno avtonomijo
 Kulturni molk
Založništvo med vojno (1)
 Kriza že pred vojno
 Medvojno založništvo lahko razdelimo
na tri obdobja:
 od aprila 1941 do jeseni 1942 - ČAS
STAGNACIJE
 bdobje do kapitulacije Italije – ČAS
OŽIVLJANJA ZALOŽNIŠKE
DEJAVNOSTI
 septembra 1943 – maj 1945 –
POUDARJENA ANGAŽIRANOST
ZALOŽNIŠTVA
Založništvo med vojno (2)
 Veliko število založnikov
 Večina (60 %) jih izzda le eno
knjigo
 Razmah „Knjižnih zbirk“
 Zbirke “starih knjig”
Ljubljanske založbe
leta 1942
Konzorcij Slovenca Ljudska knjigarna
Salezijanski inspektorat Knjigarna tiskovne zadruge
Družba Sv. Mohorja Juridična fakulteta
Pokrajinska šolska založba Nova založba
Narodna tiskarna Glasbena matica
Škofijski ordinariat Akademija znanosti in umetnosti
Italijanska liktorska mladina Ljudska tiskarna
Mladinska založba Učiteljska tiskarna
Bogoslovni vestnik Glasnik pr. Srca Jez.
Katehetsko društvo Vodnikova družba
Velike založniške hiše:
 Konzorcij Slovenca
 Ljudska knjigarna
 Narodna tiskarna
 Salezijanski inspektorat
Srednje velike založbe
 Pokrajinska šolska založba
 Juridična fakulteta
 Knjigarna tiskovne zadruge
 Mohorjeva družba
Majhne založbe
 Akademija znanosti in umetnosti
 Slovenska matica
 Vodnikova družba
 Glasbena matica
Prodajne poti knjige:
 neposredna prodaja kupcem
(naročila na „zbirke“ novih in
„kolekcije“ starih knjig):
 - Slovenčeva knjižnica
 - Salezijanske knjižice
 - Naša knjiga
 - Dobra knjiga
 akviziterska prodaja
 Knjigarne:
Zbirka
“Slovenčeva knjižnica”
 izdaja jo časnik Slovenec
 V treh letih so izdali 100 knjig
 26 slovenskih avtorjev
 Intenzivno oglaševanje
 knjige so izšle vsakega 1., 10. in
20. v mesecu
Založništvo med drugo svetovno vojno
Ljubljanske knjigarne:
 Ljudska knjigarna (Ob škofiji 5)
 Bambergova knjigarna (Miklošičeva c.)
 Slovenska matica (Kongresni trg)
 Pokrajinska šolska založba (Slomškova ulica)
 Knjigarna Tiskovne zadruge (Šelenburgova)
 Nova založba (Kongresni trg – arkade)
 Akademska založba (hotel Slon)
 knjigarnar Jože Žužek (podhod nebotičnika)
 knjigarnar Anton Turk (pri nebotičniku)
 Knjigarnar Janez Dolžan (Stritarjeva ulica)
 Knjigarnar Hinko Smrekar (pri Šentjakobski
šoli)…
Ilegalni partizanski tisk:
 Večidel propagandne brošure
 Poezija Mateja Bora, Karla Destovnika
Kajuha, Toneta Seliškarja
 Dramska dela Mateja Bora
 Vrhunec: bibliofilska izdaja Zdravljice (1944)
 Izšlo je 687 tiskov (brošur, knjig, časopisov)
Zaključek:
 začetek vojne pomeni konec „razcveta
slovenskega založništva“
 bralci iščejo lahkotnejša čtiva;
 kvantiteta je zamenjala kvaliteto;
 majhne izdaje;
 najpogostejša cena: 5-20 lir;
 konec vojne pomeni še večjo
prelomnico v slovenskem založništvu.
1 of 38

Recommended

Digitalne zbirke v Slovenskem etnografskem muzeju by
Digitalne zbirke v Slovenskem etnografskem muzejuDigitalne zbirke v Slovenskem etnografskem muzeju
Digitalne zbirke v Slovenskem etnografskem muzejuIgor Zemljič
226 views6 slides
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci... by
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...Igor Zemljič
293 views25 slides
Novi (e-)mediji in knjižnice by
Novi (e-)mediji in knjižniceNovi (e-)mediji in knjižnice
Novi (e-)mediji in knjižniceTomaž Bešter
858 views48 slides
Etika in knjižnice by
Etika in knjižniceEtika in knjižnice
Etika in knjižniceTomaž Bešter
445 views47 slides
Predstavitev iskanja po elektronskih in informacijskih virih by
Predstavitev iskanja po elektronskih in informacijskih virihPredstavitev iskanja po elektronskih in informacijskih virih
Predstavitev iskanja po elektronskih in informacijskih virihTomaž Bešter
1.2K views30 slides
Google in sodobna spletna orodja by
Google in sodobna spletna orodjaGoogle in sodobna spletna orodja
Google in sodobna spletna orodjaTomaž Bešter
892 views62 slides

More Related Content

More from Igor Zemljič

Predstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt by
Predstavitev e virov V cpk maja 2021 pptPredstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt
Predstavitev e virov V cpk maja 2021 pptIgor Zemljič
58 views56 slides
To read or not to read by
To read or not to readTo read or not to read
To read or not to readIgor Zemljič
86 views35 slides
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ... by
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...Igor Zemljič
218 views16 slides
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici by
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici Igor Zemljič
216 views15 slides
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza... by
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...Igor Zemljič
325 views12 slides
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝ by
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝Igor Zemljič
463 views51 slides

More from Igor Zemljič(20)

Predstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt by Igor Zemljič
Predstavitev e virov V cpk maja 2021 pptPredstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt
Predstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt
Igor Zemljič58 views
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ... by Igor Zemljič
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...
Igor Zemljič218 views
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici by Igor Zemljič
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici
Igor Zemljič216 views
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza... by Igor Zemljič
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...
Igor Zemljič325 views
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝ by Igor Zemljič
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝
Igor Zemljič463 views
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo... by Igor Zemljič
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...
Igor Zemljič129 views
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod... by Igor Zemljič
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
Igor Zemljič338 views
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr... by Igor Zemljič
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
Igor Zemljič470 views
Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici by Igor Zemljič
Uporaba službene kreditne kartice v knjižniciUporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Igor Zemljič441 views
Racionalizacija javnih naročil tujih revij? by Igor Zemljič
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Igor Zemljič426 views
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici by Igor Zemljič
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižniciVloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Igor Zemljič432 views
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten" by Igor Zemljič
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Igor Zemljič291 views
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg... by Igor Zemljič
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Igor Zemljič494 views
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic... by Igor Zemljič
 dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic... dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
Igor Zemljič556 views
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire by Igor Zemljič
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-virePaketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
Igor Zemljič494 views
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen... by Igor Zemljič
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Igor Zemljič512 views
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek by Igor Zemljič
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular SotošekSmernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Igor Zemljič470 views
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar by Igor Zemljič
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana IntiharPraktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
Igor Zemljič750 views
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji by Igor Zemljič
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Igor Zemljič330 views

Založništvo med drugo svetovno vojno

 • 1. “Okupacija in knjige“ ali kaj nam knjige lahko povedo o vojni primerjava založništva med drugo svetovno vojno na Češkem, Danskem, v Italiji in Ljubljanski pokrajini Igor Zemljič Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana Zgodovinsko društvo Ljubljana in Modrijanova knjigarna Ljubljana, 17. april 2014
 • 2. O čem bom govoril:  govoril bom o tem kako različni so bili okupacijski sistemi;  shematično prikazal nekaj razlik med državami;  orisal Ljubljansko založništvo med drugo svetovno vojno.
 • 3. Viri :  Bollettino delle publicazioni Italiane  Založniška dejavnost v Ljubljanski pokrajini 1941-1945  Bibliografický katalog : literární tvorba z roku 1941-1944  Dansk bogfortegnelse : aarskatalog
 • 4. Kaj je vplivalo na založništvo:  Politični sistem:  fašistična Italija  okupiran Češki protektorat  razdeljena Slovenija  okupirano dansko Kraljestvo z visoko stopnjo avtonomije  cenzura  velikost knjižnega trga
 • 5. Primerjave:  velikanske razlike v količini izdanih knjig;  število izdanih knjig leta 1941 9427 5431 251 2503 0 2000 4000 6000 8000 10000 Italija Protektorat Češka in Moravska Ljubljanska pokrajina Danska
 • 6. Kaj so izdajali: Italija 1941: 0 500 1000 1500 2000 2500 splošno filozofija religija politika ekonomija pravo uprava izobraževanje zemljepis narovoslovje medicina tehnika kmetijstvo umetnost,glasba šport književnost zgodovina
 • 8. Danska 1944: Knjige po področjih: 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 splošno filozofija religija politika ekonomija pravo uprava izobraževanje zemljepis narovoslovje medicina tehnika kmetijstvo umetnost, glasba šport književnost zgodovina
 • 9. Knjige po področjih:  Italija  Ljubljanska pokrajina  Danska ljubljana 1943 0 20 40 60 80 100 120 140 0 500 1000 1500 2000 2500 Danska 1944 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
 • 10. Knjižne objave na Češkem 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 leto 1940 leto 1941 leto 1942 leto 1943 leto 1944 vse knjige češke nemške
 • 11. Pregled češkega založništva:  delež čeških avtorjev: leto 1940 leto 1941 leto 1942 leto 1943 91 % 84 % 75 % 69 % 62 % Italija Češka Ljubljanska pokrajina Danska 88 % 84 % 71 % cca 72 %  deleži domačih avtorjev leta 1941: leto 1944
 • 12. Razmerje med domačo in prevedeno literaturo: Italija Češka Slovenija Danska 78 % cca 68 % 42 % 36 % Italija Ljubljanska pokrajina Danska Protektorat Češka in Moravska
 • 13. Prevodi v italijanščino (1941) 2 1 6 1 4 1 104 2 30 141 74 3 2 2 21 1 15 114 15 5 0 20 40 60 80 100 120 140 160 arabske bolgarščina danščina hebrejščina flamščina finiščina francoščina japonščina grščina angleščina latinščina norveščina nizozemščina romunščina ruščina sirijščina španščina nemščina madžarščina ostali
 • 14. Prevodi v češčino (1942) 9 2 15 3 3 7 8 2 22 3 2 16 4 245 7 5 6 0 50 100 150 200 250 300 angleščina bolgarščina danščina finščina flamščina francoščina grščina hebrejščina italijanščina japonščina kitajščina latinščina madžarščina nemščina nizozemščina norveščina ostali
 • 15. Prevodi v češčino (1941-1944) 1941 1942 1943 1944 english bulgarian danish finnish flammish french greek hebrew sanskrt farsi italian japanese catalan chinese latin hungarian dutch norwegian portugese romanian russian sanskrt slovak croatian old church slavonic spanish swedish
 • 16. Prevodi v slovenščino (1942) 8 1 1 2 5 1 1 5 1 2 2 1 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 angleške hrvaške nizozemske bolgarske italijanske norveške antične danske finske nemške ruske španske poljske francoske
 • 17. Prevodi v danščino (1943) 15 0 3 38 34 4 5 3 27 2 1 8 2 77 0 20 40 60 80 100 120 nizozemske angleške estonske finske francoske nemške grške italijanske latinske nordijske perzijske polske ruske španske švedske
 • 18. Prevodi danščino (1941-1944) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Leto 1941 Leto 1942 Leto 1943 Leto 1944 francoske angleške nemške skandinavske švedske finske nizozemske italijanske španske ruske estonske poljske madžarske hrvaške "srednjeveške" grške latinske orientalske perzijske
 • 19. Najpogosteje objavljani avtorji v Italiji (1941)  M. Tullius Cicero 40 izd.  Maro P. Vergilius 39 izd.  Titus Livius 22 izd.  M. Delly 18 izd.  Cornel. P. Tacitus 16 izd.  Benito Mussolini 14 izd.  Platon 13 izd.  G. Julius Caesar 12 izd.  Adolf Hitler 12 izd.  Horatius Flaccus 10 izd.  Luciana Peverelli 11 izd.  Creti Marcelo 10 izd.  Gabriele D’Annunzio 10 izd.  Dante Alighieri 10 izd.
 • 20. Najpogosteje objavljani tuji avtorji v Italiji(1941)  Adolf Hitler 12 izd.  Johann W. Goethe 6 izd.  Jakob & Wilhelm Grimm 6 izd.  Nikolai V. Gogol 2 izd.  Jack London 2 izd.  Daniel Defoe 2 izd.  Friedrich Nietzsche 2 izd.
 • 21. Najpogosteje objavljani avtorji v na Češkem (1943)  Gustav Frenssen 6 izd.  Ernst Erich Strassl 5. izd.  Rudolf Šrámek-Hušek 4 izd.  Hans Christian Andersen 4 izd.  Karel Novotný 4 izd.  ter: D’Anunzio, Cervantes, Defoe, Gogolj, Grimm, Macha, Nizami, Ovidius, Platon…
 • 22. Najpogosteje objavljani tuji avtorji v Ljubljanski pokrajini (1941-1945)  Gerard Th. Rotman 5 izd.  Papež Pij XII. 4 izd.  Božena Nemcová 3 izd.  Henry Rider Haggard 3 izd.  Albert Goossens 3 izd.  Papež Pij XI. 3 izd.
 • 23. Najpogosteje objavljani domači avtorji v Ljubljanski pokrajini (1941-1945)  Franc Knific 27 izd.  Gregor Rožman 8 izd.  Fran Sal. Finžgar 6 izd.  Mirko Kunčič 5 izd.  Janez Jalen 5 izd.  Narte Velikonja 5 izd.  Lojze Zupanc 5 izd.  Stanko Kociper 4 izd.  Edo Deržaj 4 izd.
 • 24. Najpogosteje objavljani tuji avtorji na Danskem (1942)  Archibald Cronin 8 izd.  Ernest Hemingway 6 izd.  Edgar Rice Burroughs 6 izd.  John Steinbeck 5 izd.  Fedor M. Dostojevski 4 izd.  Jules Verne 3 izd.  Gulbranssen, Lagerlöf… 2 izd.  etc…
 • 25. Kratek oris založništva v Ljubljanski pokrajini med drugo svetovno vojno:
 • 26. Značilnosti:  Italijanska, nemška in madžarska okupacija  Načrtna politika denacionalizacije  Uničevanje knjig in knjižnic, 1.200.000 knjig uničenih  Omejevanje tiska  V Ljubljanski pokrajini živi 27 % prebivalstva.  Italijani spoštujejo kulturno avtonomijo  Kulturni molk
 • 27. Založništvo med vojno (1)  Kriza že pred vojno  Medvojno založništvo lahko razdelimo na tri obdobja:  od aprila 1941 do jeseni 1942 - ČAS STAGNACIJE  bdobje do kapitulacije Italije – ČAS OŽIVLJANJA ZALOŽNIŠKE DEJAVNOSTI  septembra 1943 – maj 1945 – POUDARJENA ANGAŽIRANOST ZALOŽNIŠTVA
 • 28. Založništvo med vojno (2)  Veliko število založnikov  Večina (60 %) jih izzda le eno knjigo  Razmah „Knjižnih zbirk“  Zbirke “starih knjig”
 • 29. Ljubljanske založbe leta 1942 Konzorcij Slovenca Ljudska knjigarna Salezijanski inspektorat Knjigarna tiskovne zadruge Družba Sv. Mohorja Juridična fakulteta Pokrajinska šolska založba Nova založba Narodna tiskarna Glasbena matica Škofijski ordinariat Akademija znanosti in umetnosti Italijanska liktorska mladina Ljudska tiskarna Mladinska založba Učiteljska tiskarna Bogoslovni vestnik Glasnik pr. Srca Jez. Katehetsko društvo Vodnikova družba
 • 30. Velike založniške hiše:  Konzorcij Slovenca  Ljudska knjigarna  Narodna tiskarna  Salezijanski inspektorat
 • 31. Srednje velike založbe  Pokrajinska šolska založba  Juridična fakulteta  Knjigarna tiskovne zadruge  Mohorjeva družba
 • 32. Majhne založbe  Akademija znanosti in umetnosti  Slovenska matica  Vodnikova družba  Glasbena matica
 • 33. Prodajne poti knjige:  neposredna prodaja kupcem (naročila na „zbirke“ novih in „kolekcije“ starih knjig):  - Slovenčeva knjižnica  - Salezijanske knjižice  - Naša knjiga  - Dobra knjiga  akviziterska prodaja  Knjigarne:
 • 34. Zbirka “Slovenčeva knjižnica”  izdaja jo časnik Slovenec  V treh letih so izdali 100 knjig  26 slovenskih avtorjev  Intenzivno oglaševanje  knjige so izšle vsakega 1., 10. in 20. v mesecu
 • 36. Ljubljanske knjigarne:  Ljudska knjigarna (Ob škofiji 5)  Bambergova knjigarna (Miklošičeva c.)  Slovenska matica (Kongresni trg)  Pokrajinska šolska založba (Slomškova ulica)  Knjigarna Tiskovne zadruge (Šelenburgova)  Nova založba (Kongresni trg – arkade)  Akademska založba (hotel Slon)  knjigarnar Jože Žužek (podhod nebotičnika)  knjigarnar Anton Turk (pri nebotičniku)  Knjigarnar Janez Dolžan (Stritarjeva ulica)  Knjigarnar Hinko Smrekar (pri Šentjakobski šoli)…
 • 37. Ilegalni partizanski tisk:  Večidel propagandne brošure  Poezija Mateja Bora, Karla Destovnika Kajuha, Toneta Seliškarja  Dramska dela Mateja Bora  Vrhunec: bibliofilska izdaja Zdravljice (1944)  Izšlo je 687 tiskov (brošur, knjig, časopisov)
 • 38. Zaključek:  začetek vojne pomeni konec „razcveta slovenskega založništva“  bralci iščejo lahkotnejša čtiva;  kvantiteta je zamenjala kvaliteto;  majhne izdaje;  najpogostejša cena: 5-20 lir;  konec vojne pomeni še večjo prelomnico v slovenskem založništvu.