Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zgodovine Primorske v času druge beneške vojne

Igor Zemljič
Igor ZemljičLibrarian at Institute for contemporary history
Knjiga
»Historia Della
Vltima Gverra Nel
Friuli«
Igor Zemljič,
Inštitut za novejšo zgodovino
Ljubljana
kot zanimiv pričevalec zgodovine Primorske v
času druge beneške vojne
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zgodovine Primorske v času druge beneške vojne
• največja vojna 16. stoletja (značilnosti: visoko število
žrtev, ropanja najemniških vojska, zastoj trgovine,
vpoklic kmetov, finančna stiska, veliko finančno in
človeško breme nosijo tudi Notranjeavstrijske dežele
• kmečki upori
• nezanesljivost zavezništev
• Evropska vojna (v vojno se vpletejo: cesarstvo, Beneška
republika, francosko kraljestvo, Papeška država, druge
italijanske države, Anglija, Aragonsko kraljestvo,
Ogrska
• 1508 februarja napade cesarska vojska iz Tirolske
ozemlje beneške republike, po več porazih cesarskih sil
Benečani prodrejo na vzhodu vse do Postojne.
• Premirje 6. junija
• 1508, Kras, Istra, Trst ostanejo v beneških rokah
• 1509 cambraiška zveza (francoski kralj, papež, cesar…)
spet nastopijo proti Benetkam. Francozi pri Agnadellu
maja 1509 potolčejo beneške čete, cesarske sile ponovno
zasedejo Kras, Istro, Trst, Idrijski rudnik, Tolmin…
1. beneška vojna
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zgodovine Primorske v času druge beneške vojne
• Imenujemo jo tudi uskoška ali gradiška vojna
• Vzroki:
• napadi senjskih Uskokov na beneške
ladje
• trgovina s soljo
• vprašanje mej
• težnja Beneške republike, da bi se
ponovno polastila Gradiške
• nerešena vprašanja iz prve vojne
zastrupljajo ozračje
• Značilnosti:
• V spopadu so se plemiči večinoma
postavili na beneško stran
• navadno prebivalstvo običajno
podpira habsburžane
2. beneška vojna
(1615-1617)
• Vojna v Istri in Furlaniji, kjer so bili ključni boji
okoli Gradiške, spopadi tudi v gornjem Posočju
• pomembno vlogo ima tudi novozgrajena
Palmanova
• Več roparskih pohodov po podeželju s čimer so
si najemniške vojske (Italijani, Nemci, Hrvati,
Albanci, Francozi, Španci, Grki)
• Benečani srdito oblegajo Gradiško, Brda in
večkrat prodirajo po dolini Soče
Potek vojne I.
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zgodovine Primorske v času druge beneške vojne
• Habsburžani ob izdatni pomoči najemnikov
zadržijo napade in obranijo najpomembnejše
točke.
• ob koncu vojne sta bili nasprotnici spet na
začetnih pozicijah. Avstrijci obljubijo, da uskoke
umaknejo od morja, Benečani pa morajo vrniti
zasedena območja
• 6. september 1617: premirje v Parizu
• Mirovna pogodba v Madridu 1. februarja 1618
Potek vojne II.
avstrijska (B. Rith di Köllenberg -
1629 (prevedel J.G. Dolničar),) J.
Zahn-1870)
beneška (G. Barbarigo-1618,F.
Moisesso-1623, E. Palladio-1659,B.
Nani -1662, M. Minucci-1683 )
papeška (P. Emigliani 1619)
Mnoga pričevanja o vojni :
Za pisanje zgodovine ga je verjetno vzpodbudil
Giovanii de Medici (sin Kozima I. ), ki je poveljeval
beneški vojski v drugi polovici vojne.
knjiga je bila napisana pred letom 1621
svet desetorice knjigo pretresa, a oceni, da ni
primerna za tisk in predlaga uničenje, kljub temu
knjiga še istega leta izzide, a z letnico 1623
stroški tiska 400 dukatov
knjiga je bila posvečena pomembnemu beneškemu
politiku Francescu Erizzu, ki je bil med vojno poveljnik
trdnjave v Palmanovi
Zgodovina knjige:
rojen 26. IX. 1582 v Vidmu
videmski jurist
pesnik
katolik, a predniki so bili judovskih korenin
študiral na jezuitskem kolegiju v Gradcu
prvo delo (latinsko tragedijo), ki jo je posvetil
nadvojvodi Ferdinadu Avstrijskemu je objavil že v
Gradcu
1604-1610 študij prava v Padovi
1606 sonetni venec posvečen urbinskem vojvodi.
Kdo je Fauistino Moisesso ?
1615 se prijavi v konjenico
1617 ranjen (?), bolniška. Obtožbe o razsipnem življenju v Meranu
1618 čeprav se vojna končala brez zmagovalca, je 1618. objavil
latinsko pesem, ki slavi beneško zmago in obsoja Avstrijce za zločine
napisal je še eno knjigo o Beneških pravicah do Furlanije, a je ostala
le v rokopisu
leta 1624 se preseli v Lombardijo, kjer je postal tajnik grofa
Heinricha Matthiasa von Thurn Heiligenkreuz
umrl je v Brescii 1626 ali 1627
Kdo je Fauistino Moisesso 2 ?
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zgodovine Primorske v času druge beneške vojne
• začne s prvimi spopadi od leta 1615 in
se konča s koncem spopadov v juniju
1617
• prizadeva si za nepristranskost in
poudarja, da se je furlansko plemstvo
borilo v obeh vojskah
• kljub temu v rodnem Vidmu knjige
niso sprejeli z naklonjenostjo, da
premalo poudarja njihove zasluge in
skuša preveč ugajati Habsburžanom
O čem govori knjiga?
• Besedilo je napisano v italijanskem jeziku, da
bi bilo razumljivo čim širšemu krogu bralcev
iz njega pa je močno čutiti italijanski
patriotizem
• Čeprav avtor skuša biti objektiven in
pogosto realno opisuje napake obeh strani,
zaradi osebne angažiranosti v spopadu delo
piše pristransko;
• Faustino meni, da vojna ni bila Barbarska, saj
so mnogi habsburški vojaki pustili
preganjane kmetov, otrok in premožnejših
Pri požigih so celo gledali na naše in naše
• Faustino dogodke opisuje iz lastnih izkušenj in
poznanih dejstev,
• za boljšo prepričljivost pa navaja tudi pisma,
sočasna poročila in dva zemljevida Furlanije in
bojišča okrog Gradiške z zelo natančnimi
položaji bojnih enot ob reki Soči.
• Faustino Moisesso opisuje:
• osvojitev Dobrovega 1616 in kako so
domačini plenilcem ponovno ugrabili
odlično Rebulo
• neuspeli beneški napad na Šmartno v
februarju 1617
• Napad na Vipolže
• zemljevidi našega območja
O čem še govori knjiga?
Vipolže zgrajene v obliki majhne utrdbe z velikim dvoriščem in z visokim
obrambnim obzidjem
Palača se je na vzhodni in zahodni strani zaključevala z nizkimi, dobro utrjenimi
stolpi, postavljenimi na tufu, na katerem je stala celotna stavba.
Na vzhodni strani je bilo prav tako dvorišče, ki se je nadaljevalo na zahodno stran,
kjer so bili v bližini vrat hlevi. Ti so se stegovali proti stanovanjskemu bloku.
Avtor potem nadaljuje z opisom beneškega obstreljevanja, zaradi katerega je grozilo,
da se bo podrlo veliko kamnito stopnišče:
„Če bi se podrl obok in polomile stopnice, bi bila uničena skoraj vsa palača“…. “V
tem gradu je bila najdena lepo okrašena oprema, še posebej številne slike v okvirjih,
med katerimi so bile nekatere zelo dragocene, glede na to, da je bil kraj namenjen
užitkom grofa Raimonda Thurna”.
O čem še govori knjiga?
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zgodovine Primorske v času druge beneške vojne
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zgodovine Primorske v času druge beneške vojne
Zemljevid vojaških operacij
na Gradiškem
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zgodovine Primorske v času druge beneške vojne
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zgodovine Primorske v času druge beneške vojne
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zgodovine Primorske v času druge beneške vojne
Kje vse hranijo knjigo?
Narodna in univerzitetna knjižnica:
Semeniška knjižnica v Ljubljani:
Inštitut za novejšo zgodovino:
Knjiga iz Inštituta za novejšo zgodovino:
Vezni list ima z roko napisan podatek o lastništvu: »Ex lib.
Petri de Franciscis Barth Fili«.
Na naslovni strani je podpis še enega lastnika(?) »Gfdel.
Morrez«.
O drugih lastnikih težko sklepamo, ker je knjiga v knjižnico
Inštituta za novejšo zgodovino prišla po drugi svetovni vojni
iz Federalnega zbirnega centra, kjer je leta neopažena ležala
založena med »nacističnim« fondom Inštituta za novejšo
zgodovino.
Vezava knjige je usnjena, hrbet knjige in del platnic je vezan v
usnje, rjave barve. Knjiga je vezana s tremi enojnimi vezicami, ki
kot prečne opore povezujejo knjižni blok s pergamentnim ovojem.
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zgodovine Primorske v času druge beneške vojne
PONATIS:
Moisesso, Faustino: Historia della ultima guerra nel Friuli, di Faustino
Moisesso : episodi scelti. - Gorizia : a cura dell'Amministrazione provinciale
di Gorizia, 1959. - XIII, 90 str. : ilustr. ; 34 cm.
SPLETNI DOSTOP:
Knjigo je digitalizirala Bayerische Staatsbibliothek iz Munchna v okviru
projekra eBooks on Demand (EOD):
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00046806/images/
Hvala za pozornost!
Igor.Zemljic@inz.si
1 of 32

Recommended

Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire by
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-virePaketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vireIgor Zemljič
494 views32 slides
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen... by
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...Igor Zemljič
512 views13 slides
Digitalizacija na INZ by
Digitalizacija na INZDigitalizacija na INZ
Digitalizacija na INZIgor Zemljič
208 views20 slides
Narodnostne razmere v Slovenskih goricah pred nastankom Kraljevine SHS by
Narodnostne razmere v Slovenskih goricah pred nastankom Kraljevine SHS Narodnostne razmere v Slovenskih goricah pred nastankom Kraljevine SHS
Narodnostne razmere v Slovenskih goricah pred nastankom Kraljevine SHS Igor Zemljič
806 views26 slides
Storitev oddaljenega dostopa v NUK-u by
Storitev oddaljenega dostopa v NUK-uStoritev oddaljenega dostopa v NUK-u
Storitev oddaljenega dostopa v NUK-uIgor Zemljič
324 views8 slides
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji by
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji Igor Zemljič
330 views28 slides

More Related Content

Viewers also liked

»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ... by
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...Igor Zemljič
327 views52 slides
Založništvo med drugo svetovno vojno by
Založništvo med drugo svetovno vojnoZaložništvo med drugo svetovno vojno
Založništvo med drugo svetovno vojnoIgor Zemljič
606 views38 slides
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci... by
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...Igor Zemljič
293 views25 slides
Digitalne zbirke v Slovenskem etnografskem muzeju by
Digitalne zbirke v Slovenskem etnografskem muzejuDigitalne zbirke v Slovenskem etnografskem muzeju
Digitalne zbirke v Slovenskem etnografskem muzejuIgor Zemljič
226 views6 slides
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic... by
 dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic... dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...Igor Zemljič
556 views14 slides
Kratek pregled osamosvajanja Slovenije by
Kratek pregled osamosvajanja SlovenijeKratek pregled osamosvajanja Slovenije
Kratek pregled osamosvajanja SlovenijeIgor Zemljič
637 views18 slides

Viewers also liked(9)

»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ... by Igor Zemljič
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
Igor Zemljič327 views
Založništvo med drugo svetovno vojno by Igor Zemljič
Založništvo med drugo svetovno vojnoZaložništvo med drugo svetovno vojno
Založništvo med drugo svetovno vojno
Igor Zemljič606 views
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci... by Igor Zemljič
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Igor Zemljič293 views
Digitalne zbirke v Slovenskem etnografskem muzeju by Igor Zemljič
Digitalne zbirke v Slovenskem etnografskem muzejuDigitalne zbirke v Slovenskem etnografskem muzeju
Digitalne zbirke v Slovenskem etnografskem muzeju
Igor Zemljič226 views
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic... by Igor Zemljič
 dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic... dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
Igor Zemljič556 views
Kratek pregled osamosvajanja Slovenije by Igor Zemljič
Kratek pregled osamosvajanja SlovenijeKratek pregled osamosvajanja Slovenije
Kratek pregled osamosvajanja Slovenije
Igor Zemljič637 views
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar by Igor Zemljič
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana IntiharPraktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
Igor Zemljič750 views
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek by Igor Zemljič
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular SotošekSmernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Igor Zemljič470 views
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten" by Igor Zemljič
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Igor Zemljič291 views

More from Igor Zemljič

Predstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt by
Predstavitev e virov V cpk maja 2021 pptPredstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt
Predstavitev e virov V cpk maja 2021 pptIgor Zemljič
58 views56 slides
To read or not to read by
To read or not to readTo read or not to read
To read or not to readIgor Zemljič
86 views35 slides
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ... by
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...Igor Zemljič
218 views16 slides
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici by
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici Igor Zemljič
216 views15 slides
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza... by
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...Igor Zemljič
326 views12 slides
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝ by
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝Igor Zemljič
463 views51 slides

More from Igor Zemljič(13)

Predstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt by Igor Zemljič
Predstavitev e virov V cpk maja 2021 pptPredstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt
Predstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt
Igor Zemljič58 views
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ... by Igor Zemljič
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...
Igor Zemljič218 views
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici by Igor Zemljič
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici
Igor Zemljič216 views
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza... by Igor Zemljič
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...
Igor Zemljič326 views
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝ by Igor Zemljič
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝
Igor Zemljič463 views
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo... by Igor Zemljič
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...
Igor Zemljič129 views
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod... by Igor Zemljič
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
Igor Zemljič338 views
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr... by Igor Zemljič
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
Igor Zemljič470 views
Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici by Igor Zemljič
Uporaba službene kreditne kartice v knjižniciUporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Igor Zemljič441 views
Racionalizacija javnih naročil tujih revij? by Igor Zemljič
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Igor Zemljič426 views
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici by Igor Zemljič
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižniciVloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Igor Zemljič432 views
»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo... by Igor Zemljič
»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo...»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo...
»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo...
Igor Zemljič375 views

Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zgodovine Primorske v času druge beneške vojne

 • 1. Knjiga »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« Igor Zemljič, Inštitut za novejšo zgodovino Ljubljana kot zanimiv pričevalec zgodovine Primorske v času druge beneške vojne
 • 3. • največja vojna 16. stoletja (značilnosti: visoko število žrtev, ropanja najemniških vojska, zastoj trgovine, vpoklic kmetov, finančna stiska, veliko finančno in človeško breme nosijo tudi Notranjeavstrijske dežele • kmečki upori • nezanesljivost zavezništev • Evropska vojna (v vojno se vpletejo: cesarstvo, Beneška republika, francosko kraljestvo, Papeška država, druge italijanske države, Anglija, Aragonsko kraljestvo, Ogrska • 1508 februarja napade cesarska vojska iz Tirolske ozemlje beneške republike, po več porazih cesarskih sil Benečani prodrejo na vzhodu vse do Postojne. • Premirje 6. junija • 1508, Kras, Istra, Trst ostanejo v beneških rokah • 1509 cambraiška zveza (francoski kralj, papež, cesar…) spet nastopijo proti Benetkam. Francozi pri Agnadellu maja 1509 potolčejo beneške čete, cesarske sile ponovno zasedejo Kras, Istro, Trst, Idrijski rudnik, Tolmin… 1. beneška vojna
 • 5. • Imenujemo jo tudi uskoška ali gradiška vojna • Vzroki: • napadi senjskih Uskokov na beneške ladje • trgovina s soljo • vprašanje mej • težnja Beneške republike, da bi se ponovno polastila Gradiške • nerešena vprašanja iz prve vojne zastrupljajo ozračje • Značilnosti: • V spopadu so se plemiči večinoma postavili na beneško stran • navadno prebivalstvo običajno podpira habsburžane 2. beneška vojna (1615-1617)
 • 6. • Vojna v Istri in Furlaniji, kjer so bili ključni boji okoli Gradiške, spopadi tudi v gornjem Posočju • pomembno vlogo ima tudi novozgrajena Palmanova • Več roparskih pohodov po podeželju s čimer so si najemniške vojske (Italijani, Nemci, Hrvati, Albanci, Francozi, Španci, Grki) • Benečani srdito oblegajo Gradiško, Brda in večkrat prodirajo po dolini Soče Potek vojne I.
 • 8. • Habsburžani ob izdatni pomoči najemnikov zadržijo napade in obranijo najpomembnejše točke. • ob koncu vojne sta bili nasprotnici spet na začetnih pozicijah. Avstrijci obljubijo, da uskoke umaknejo od morja, Benečani pa morajo vrniti zasedena območja • 6. september 1617: premirje v Parizu • Mirovna pogodba v Madridu 1. februarja 1618 Potek vojne II.
 • 9. avstrijska (B. Rith di Köllenberg - 1629 (prevedel J.G. Dolničar),) J. Zahn-1870) beneška (G. Barbarigo-1618,F. Moisesso-1623, E. Palladio-1659,B. Nani -1662, M. Minucci-1683 ) papeška (P. Emigliani 1619) Mnoga pričevanja o vojni :
 • 10. Za pisanje zgodovine ga je verjetno vzpodbudil Giovanii de Medici (sin Kozima I. ), ki je poveljeval beneški vojski v drugi polovici vojne. knjiga je bila napisana pred letom 1621 svet desetorice knjigo pretresa, a oceni, da ni primerna za tisk in predlaga uničenje, kljub temu knjiga še istega leta izzide, a z letnico 1623 stroški tiska 400 dukatov knjiga je bila posvečena pomembnemu beneškemu politiku Francescu Erizzu, ki je bil med vojno poveljnik trdnjave v Palmanovi Zgodovina knjige:
 • 11. rojen 26. IX. 1582 v Vidmu videmski jurist pesnik katolik, a predniki so bili judovskih korenin študiral na jezuitskem kolegiju v Gradcu prvo delo (latinsko tragedijo), ki jo je posvetil nadvojvodi Ferdinadu Avstrijskemu je objavil že v Gradcu 1604-1610 študij prava v Padovi 1606 sonetni venec posvečen urbinskem vojvodi. Kdo je Fauistino Moisesso ?
 • 12. 1615 se prijavi v konjenico 1617 ranjen (?), bolniška. Obtožbe o razsipnem življenju v Meranu 1618 čeprav se vojna končala brez zmagovalca, je 1618. objavil latinsko pesem, ki slavi beneško zmago in obsoja Avstrijce za zločine napisal je še eno knjigo o Beneških pravicah do Furlanije, a je ostala le v rokopisu leta 1624 se preseli v Lombardijo, kjer je postal tajnik grofa Heinricha Matthiasa von Thurn Heiligenkreuz umrl je v Brescii 1626 ali 1627 Kdo je Fauistino Moisesso 2 ?
 • 14. • začne s prvimi spopadi od leta 1615 in se konča s koncem spopadov v juniju 1617 • prizadeva si za nepristranskost in poudarja, da se je furlansko plemstvo borilo v obeh vojskah • kljub temu v rodnem Vidmu knjige niso sprejeli z naklonjenostjo, da premalo poudarja njihove zasluge in skuša preveč ugajati Habsburžanom O čem govori knjiga?
 • 15. • Besedilo je napisano v italijanskem jeziku, da bi bilo razumljivo čim širšemu krogu bralcev iz njega pa je močno čutiti italijanski patriotizem • Čeprav avtor skuša biti objektiven in pogosto realno opisuje napake obeh strani, zaradi osebne angažiranosti v spopadu delo piše pristransko; • Faustino meni, da vojna ni bila Barbarska, saj so mnogi habsburški vojaki pustili preganjane kmetov, otrok in premožnejših Pri požigih so celo gledali na naše in naše
 • 16. • Faustino dogodke opisuje iz lastnih izkušenj in poznanih dejstev, • za boljšo prepričljivost pa navaja tudi pisma, sočasna poročila in dva zemljevida Furlanije in bojišča okrog Gradiške z zelo natančnimi položaji bojnih enot ob reki Soči.
 • 17. • Faustino Moisesso opisuje: • osvojitev Dobrovega 1616 in kako so domačini plenilcem ponovno ugrabili odlično Rebulo • neuspeli beneški napad na Šmartno v februarju 1617 • Napad na Vipolže • zemljevidi našega območja O čem še govori knjiga?
 • 18. Vipolže zgrajene v obliki majhne utrdbe z velikim dvoriščem in z visokim obrambnim obzidjem Palača se je na vzhodni in zahodni strani zaključevala z nizkimi, dobro utrjenimi stolpi, postavljenimi na tufu, na katerem je stala celotna stavba. Na vzhodni strani je bilo prav tako dvorišče, ki se je nadaljevalo na zahodno stran, kjer so bili v bližini vrat hlevi. Ti so se stegovali proti stanovanjskemu bloku. Avtor potem nadaljuje z opisom beneškega obstreljevanja, zaradi katerega je grozilo, da se bo podrlo veliko kamnito stopnišče: „Če bi se podrl obok in polomile stopnice, bi bila uničena skoraj vsa palača“…. “V tem gradu je bila najdena lepo okrašena oprema, še posebej številne slike v okvirjih, med katerimi so bile nekatere zelo dragocene, glede na to, da je bil kraj namenjen užitkom grofa Raimonda Thurna”.
 • 19. O čem še govori knjiga?
 • 26. Kje vse hranijo knjigo? Narodna in univerzitetna knjižnica:
 • 28. Inštitut za novejšo zgodovino:
 • 29. Knjiga iz Inštituta za novejšo zgodovino: Vezni list ima z roko napisan podatek o lastništvu: »Ex lib. Petri de Franciscis Barth Fili«. Na naslovni strani je podpis še enega lastnika(?) »Gfdel. Morrez«. O drugih lastnikih težko sklepamo, ker je knjiga v knjižnico Inštituta za novejšo zgodovino prišla po drugi svetovni vojni iz Federalnega zbirnega centra, kjer je leta neopažena ležala založena med »nacističnim« fondom Inštituta za novejšo zgodovino. Vezava knjige je usnjena, hrbet knjige in del platnic je vezan v usnje, rjave barve. Knjiga je vezana s tremi enojnimi vezicami, ki kot prečne opore povezujejo knjižni blok s pergamentnim ovojem.
 • 31. PONATIS: Moisesso, Faustino: Historia della ultima guerra nel Friuli, di Faustino Moisesso : episodi scelti. - Gorizia : a cura dell'Amministrazione provinciale di Gorizia, 1959. - XIII, 90 str. : ilustr. ; 34 cm. SPLETNI DOSTOP: Knjigo je digitalizirala Bayerische Staatsbibliothek iz Munchna v okviru projekra eBooks on Demand (EOD): http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00046806/images/