Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SKLEPANJE POGODB ZA DOBAVO
KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
Praksa Državnega zbora
(Dan specialnih knjižnic, 26. 5. 2016)
mag. Vojka V...
SPECIALNA MATIČNA
KNJIŽNICA USTANOVA
• Zakonodaja na področju ustanovitelja
• Interni akti
• Zakonodaja na področju knjižn...
Uporabniki specialne knjižnice
Državnega zbora
 Udeleženci v zakonodajnem postopku
- 90 poslank in poslancev
- vodstvo Dr...
Nabava gradiva v knjižnici
 V skladu z zakonodajo, internimi akti in
strokovnimi merili:
- Navodila o postopkih oddaje ja...
Nabava gradiva v knjižnici
Izvajanje nabave v okviru sredstev,
opredeljenih v proračunu Državnega zbora
Interni akti:
Odr...
Vrste pogodb
• enkratna naročila
• letne naročilnice (pogodbe)
• večletne pogodbe - časovno omejene
Kateri postopek naročanja izbrati?
Odvisno od:
količine naročila blaga/storitve
finančni obseg naročila
vrste naročila: ...
Sklepaje pogodb (po ZJN)
Domači dnevni periodični tisk; Delo, Dnevnik,
Večer, Finance:
- večletne pogodbe z vrednostjo nad...
Tuje periodične publikacije:
- letna pogodba z vrednostjo nad 20.000 EUR
Postopek oddaje naročila male vrednosti
Sklepanje pogodb za dobavo knjig
večletne pogodbe: Mladinska knjiga
letne naročilnice – pogodbe z založbami:
Bookla, Lit...
Kriteriji pri naročanju
• Cena (popusti)
• Hitrost in zanesljivost dobave, rok za
plačilo, natančnost, ažurnost obveščanja...
Neposredna naročila
• Letne naročilnice – pogodbe (do 10.000
EUR): neposredna dobava domačih
serijskih publikacij, integri...
Sklepanje letnih in večletnih pogodb
• Dogovori o popustih:
Zakon o enotni ceni knjige (Uradni list RS,
št. 11/14) - 7. č...
problematika vpisa nekaterih
specialnih knjižnic v razvid knjižnic
Zakon o knjižničarstvu
Knjižnica – javna služba (1)
• Pridobljeno mnenje Ministrstva za kulturo,
da je knjižnica DZ specialna knjižnica, ki
opravlja knjižnično javno službo (...
• Mnenje Ministrstva za finance: predmet
javnega naročanja je posamezna knjiga
oz. posamezni nosilec podatkov in ne
knjižn...
HVALA ZA POZORNOST!
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Državnega zbora RS
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Državnega zbora RS

252 views

Published on

Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Državnega zbora RS

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Državnega zbora RS

 1. 1. SKLEPANJE POGODB ZA DOBAVO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA Praksa Državnega zbora (Dan specialnih knjižnic, 26. 5. 2016) mag. Vojka Vuk Dirnbek vodja Dokumentacijsko-knjižničnega oddelka vojka.vuk-dirnbek@dz-rs.si
 2. 2. SPECIALNA MATIČNA KNJIŽNICA USTANOVA • Zakonodaja na področju ustanovitelja • Interni akti • Zakonodaja na področju knjižničarstva
 3. 3. Uporabniki specialne knjižnice Državnega zbora  Udeleženci v zakonodajnem postopku - 90 poslank in poslancev - vodstvo Državnega zbora - strokovne službe  Javnosti
 4. 4. Nabava gradiva v knjižnici  V skladu z zakonodajo, internimi akti in strokovnimi merili: - Navodila o postopkih oddaje javnih naročil DZ - Navodilo za finančno poslovanje DZ - Zakon o javnem naročanju - Zakon o izvrševanju proračunov ...
 5. 5. Nabava gradiva v knjižnici Izvajanje nabave v okviru sredstev, opredeljenih v proračunu Državnega zbora Interni akti: Odredba o razporeditvi publikacij v DZ, Standardi in normativi na področju dokumentacijsko-knjižnične dejavnosti v DZ
 6. 6. Vrste pogodb • enkratna naročila • letne naročilnice (pogodbe) • večletne pogodbe - časovno omejene
 7. 7. Kateri postopek naročanja izbrati? Odvisno od: količine naročila blaga/storitve finančni obseg naročila vrste naročila: knjige, periodični tisk (domača, tuja periodika), podatkovna baze, spletni dostopi serijskih publikacij, e- knjige …
 8. 8. Sklepaje pogodb (po ZJN) Domači dnevni periodični tisk; Delo, Dnevnik, Večer, Finance: - večletne pogodbe z vrednostjo nad 20.000 EUR Postopek s pogajanji brez predhodne objave
 9. 9. Tuje periodične publikacije: - letna pogodba z vrednostjo nad 20.000 EUR Postopek oddaje naročila male vrednosti
 10. 10. Sklepanje pogodb za dobavo knjig večletne pogodbe: Mladinska knjiga letne naročilnice – pogodbe z založbami: Bookla, Litteralis, Založba Reforma, Fakulteta za upravo, IUS Software, Uradni list … enkratne naročilnice: samozaložbe in založbe s katerimi se redko posluje
 11. 11. Kriteriji pri naročanju • Cena (popusti) • Hitrost in zanesljivost dobave, rok za plačilo, natančnost, ažurnost obveščanja o poteku naročila in povratne informacije – v skladu z navodili za finančno poslovanje Državnega zbora
 12. 12. Neposredna naročila • Letne naročilnice – pogodbe (do 10.000 EUR): neposredna dobava domačih serijskih publikacij, integrirnih virov, podatkovnih zbirk, članarine, medknjižnična izposoja … neposredna naročila tujih periodičnih publikacij (izvedeno s kreditno kartico) …
 13. 13. Sklepanje letnih in večletnih pogodb • Dogovori o popustih: Zakon o enotni ceni knjige (Uradni list RS, št. 11/14) - 7. člen (izjeme) … izvajalci knjižnične dejavnosti kot javne službe, kakor so opredeljeni z zakonom, ki ureja področje knjižničarstva.
 14. 14. problematika vpisa nekaterih specialnih knjižnic v razvid knjižnic Zakon o knjižničarstvu Knjižnica – javna služba (1)
 15. 15. • Pridobljeno mnenje Ministrstva za kulturo, da je knjižnica DZ specialna knjižnica, ki opravlja knjižnično javno službo (dec. 2014) Možni dogovori o popustih letne in večletne pogodbe Knjižnica – javna služba (2)
 16. 16. • Mnenje Ministrstva za finance: predmet javnega naročanja je posamezna knjiga oz. posamezni nosilec podatkov in ne knjižnično gradivo v celoti Javno naročilo brez postopka po ZJN Sklenjena večletna pogodba med DZ in dobaviteljem Predmet javnega naročila
 17. 17. HVALA ZA POZORNOST!

×