Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Državnega zbora RS

Igor Zemljič
Igor ZemljičLibrarian at Institute for contemporary history
SKLEPANJE POGODB ZA DOBAVO
KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
Praksa Državnega zbora
(Dan specialnih knjižnic, 26. 5. 2016)
mag. Vojka Vuk Dirnbek
vodja Dokumentacijsko-knjižničnega oddelka
vojka.vuk-dirnbek@dz-rs.si
SPECIALNA MATIČNA
KNJIŽNICA USTANOVA
• Zakonodaja na področju ustanovitelja
• Interni akti
• Zakonodaja na področju knjižničarstva
Uporabniki specialne knjižnice
Državnega zbora
 Udeleženci v zakonodajnem postopku
- 90 poslank in poslancev
- vodstvo Državnega zbora
- strokovne službe
 Javnosti
Nabava gradiva v knjižnici
 V skladu z zakonodajo, internimi akti in
strokovnimi merili:
- Navodila o postopkih oddaje javnih naročil DZ
- Navodilo za finančno poslovanje DZ
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o izvrševanju proračunov ...
Nabava gradiva v knjižnici
Izvajanje nabave v okviru sredstev,
opredeljenih v proračunu Državnega zbora
Interni akti:
Odredba o razporeditvi publikacij v DZ,
Standardi in normativi na področju
dokumentacijsko-knjižnične
dejavnosti v DZ
Vrste pogodb
• enkratna naročila
• letne naročilnice (pogodbe)
• večletne pogodbe - časovno omejene
Kateri postopek naročanja izbrati?
Odvisno od:
količine naročila blaga/storitve
finančni obseg naročila
vrste naročila: knjige, periodični tisk
(domača, tuja periodika), podatkovna
baze, spletni dostopi serijskih publikacij, e-
knjige …
Sklepaje pogodb (po ZJN)
Domači dnevni periodični tisk; Delo, Dnevnik,
Večer, Finance:
- večletne pogodbe z vrednostjo nad 20.000
EUR
Postopek s pogajanji brez predhodne
objave
Tuje periodične publikacije:
- letna pogodba z vrednostjo nad 20.000 EUR
Postopek oddaje naročila male vrednosti
Sklepanje pogodb za dobavo knjig
večletne pogodbe: Mladinska knjiga
letne naročilnice – pogodbe z založbami:
Bookla, Litteralis, Založba Reforma,
Fakulteta za upravo, IUS Software, Uradni
list …
enkratne naročilnice: samozaložbe in
založbe s katerimi se redko posluje
Kriteriji pri naročanju
• Cena (popusti)
• Hitrost in zanesljivost dobave, rok za
plačilo, natančnost, ažurnost obveščanja o
poteku naročila in povratne informacije – v
skladu z navodili za finančno poslovanje
Državnega zbora
Neposredna naročila
• Letne naročilnice – pogodbe (do 10.000
EUR): neposredna dobava domačih
serijskih publikacij, integrirnih virov,
podatkovnih zbirk, članarine, medknjižnična
izposoja …
neposredna naročila tujih periodičnih
publikacij (izvedeno s kreditno kartico) …
Sklepanje letnih in večletnih pogodb
• Dogovori o popustih:
Zakon o enotni ceni knjige (Uradni list RS,
št. 11/14) - 7. člen (izjeme) … izvajalci
knjižnične dejavnosti kot javne službe,
kakor so opredeljeni z zakonom, ki ureja
področje knjižničarstva.
problematika vpisa nekaterih
specialnih knjižnic v razvid knjižnic
Zakon o knjižničarstvu
Knjižnica – javna služba (1)
• Pridobljeno mnenje Ministrstva za kulturo,
da je knjižnica DZ specialna knjižnica, ki
opravlja knjižnično javno službo (dec. 2014)
Možni dogovori o popustih
letne in večletne pogodbe
Knjižnica – javna služba (2)
• Mnenje Ministrstva za finance: predmet
javnega naročanja je posamezna knjiga
oz. posamezni nosilec podatkov in ne
knjižnično gradivo v celoti
Javno naročilo brez postopka po ZJN
Sklenjena večletna pogodba med DZ in
dobaviteljem
Predmet javnega naročila
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Državnega zbora RS
HVALA ZA POZORNOST!
1 of 18

Recommended

Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod... by
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...Igor Zemljič
338 views39 slides
Predstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt by
Predstavitev e virov V cpk maja 2021 pptPredstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt
Predstavitev e virov V cpk maja 2021 pptIgor Zemljič
58 views56 slides
To read or not to read by
To read or not to readTo read or not to read
To read or not to readIgor Zemljič
86 views35 slides
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ... by
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...Igor Zemljič
218 views16 slides
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici by
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici Igor Zemljič
216 views15 slides
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza... by
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...Igor Zemljič
325 views12 slides

More Related Content

More from Igor Zemljič

Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici by
Uporaba službene kreditne kartice v knjižniciUporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Uporaba službene kreditne kartice v knjižniciIgor Zemljič
441 views8 slides
Racionalizacija javnih naročil tujih revij? by
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?Igor Zemljič
426 views22 slides
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici by
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižniciVloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižniciIgor Zemljič
432 views10 slides
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten" by
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"Igor Zemljič
291 views45 slides
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg... by
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...Igor Zemljič
494 views32 slides
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic... by
 dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic... dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...Igor Zemljič
556 views14 slides

More from Igor Zemljič(20)

Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici by Igor Zemljič
Uporaba službene kreditne kartice v knjižniciUporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Igor Zemljič441 views
Racionalizacija javnih naročil tujih revij? by Igor Zemljič
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Igor Zemljič426 views
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici by Igor Zemljič
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižniciVloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Igor Zemljič432 views
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten" by Igor Zemljič
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Igor Zemljič291 views
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg... by Igor Zemljič
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Igor Zemljič494 views
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic... by Igor Zemljič
 dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic... dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
Igor Zemljič556 views
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire by Igor Zemljič
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-virePaketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
Igor Zemljič494 views
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen... by Igor Zemljič
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Igor Zemljič512 views
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek by Igor Zemljič
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular SotošekSmernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Igor Zemljič470 views
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar by Igor Zemljič
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana IntiharPraktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
Igor Zemljič750 views
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci... by Igor Zemljič
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Igor Zemljič293 views
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji by Igor Zemljič
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Igor Zemljič330 views
Kratek pregled osamosvajanja Slovenije by Igor Zemljič
Kratek pregled osamosvajanja SlovenijeKratek pregled osamosvajanja Slovenije
Kratek pregled osamosvajanja Slovenije
Igor Zemljič637 views
Poti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino by Igor Zemljič
Poti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovinoPoti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino
Poti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino
Igor Zemljič443 views
Založništvo med drugo svetovno vojno by Igor Zemljič
Založništvo med drugo svetovno vojnoZaložništvo med drugo svetovno vojno
Založništvo med drugo svetovno vojno
Igor Zemljič606 views
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ... by Igor Zemljič
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
»Moj pogled na prihodnost specialnih knjižnic v digitalni dobi« : predavanje ...
Igor Zemljič327 views
Narodnostne razmere v Slovenskih goricah pred nastankom Kraljevine SHS by Igor Zemljič
Narodnostne razmere v Slovenskih goricah pred nastankom Kraljevine SHS Narodnostne razmere v Slovenskih goricah pred nastankom Kraljevine SHS
Narodnostne razmere v Slovenskih goricah pred nastankom Kraljevine SHS
Igor Zemljič806 views
»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo... by Igor Zemljič
»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo...»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo...
»Dokler sreča ti cveti, boš prjatlov dosti štel, ko pa sreča te pusti - se bo...
Igor Zemljič375 views
Slovenske specialne knjižnice včeraj, danes in v obzorju leta 2020 by Igor Zemljič
Slovenske specialne knjižnice včeraj, danes in v obzorju leta 2020Slovenske specialne knjižnice včeraj, danes in v obzorju leta 2020
Slovenske specialne knjižnice včeraj, danes in v obzorju leta 2020
Igor Zemljič296 views

Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Državnega zbora RS

 • 1. SKLEPANJE POGODB ZA DOBAVO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA Praksa Državnega zbora (Dan specialnih knjižnic, 26. 5. 2016) mag. Vojka Vuk Dirnbek vodja Dokumentacijsko-knjižničnega oddelka vojka.vuk-dirnbek@dz-rs.si
 • 2. SPECIALNA MATIČNA KNJIŽNICA USTANOVA • Zakonodaja na področju ustanovitelja • Interni akti • Zakonodaja na področju knjižničarstva
 • 3. Uporabniki specialne knjižnice Državnega zbora  Udeleženci v zakonodajnem postopku - 90 poslank in poslancev - vodstvo Državnega zbora - strokovne službe  Javnosti
 • 4. Nabava gradiva v knjižnici  V skladu z zakonodajo, internimi akti in strokovnimi merili: - Navodila o postopkih oddaje javnih naročil DZ - Navodilo za finančno poslovanje DZ - Zakon o javnem naročanju - Zakon o izvrševanju proračunov ...
 • 5. Nabava gradiva v knjižnici Izvajanje nabave v okviru sredstev, opredeljenih v proračunu Državnega zbora Interni akti: Odredba o razporeditvi publikacij v DZ, Standardi in normativi na področju dokumentacijsko-knjižnične dejavnosti v DZ
 • 6. Vrste pogodb • enkratna naročila • letne naročilnice (pogodbe) • večletne pogodbe - časovno omejene
 • 7. Kateri postopek naročanja izbrati? Odvisno od: količine naročila blaga/storitve finančni obseg naročila vrste naročila: knjige, periodični tisk (domača, tuja periodika), podatkovna baze, spletni dostopi serijskih publikacij, e- knjige …
 • 8. Sklepaje pogodb (po ZJN) Domači dnevni periodični tisk; Delo, Dnevnik, Večer, Finance: - večletne pogodbe z vrednostjo nad 20.000 EUR Postopek s pogajanji brez predhodne objave
 • 9. Tuje periodične publikacije: - letna pogodba z vrednostjo nad 20.000 EUR Postopek oddaje naročila male vrednosti
 • 10. Sklepanje pogodb za dobavo knjig večletne pogodbe: Mladinska knjiga letne naročilnice – pogodbe z založbami: Bookla, Litteralis, Založba Reforma, Fakulteta za upravo, IUS Software, Uradni list … enkratne naročilnice: samozaložbe in založbe s katerimi se redko posluje
 • 11. Kriteriji pri naročanju • Cena (popusti) • Hitrost in zanesljivost dobave, rok za plačilo, natančnost, ažurnost obveščanja o poteku naročila in povratne informacije – v skladu z navodili za finančno poslovanje Državnega zbora
 • 12. Neposredna naročila • Letne naročilnice – pogodbe (do 10.000 EUR): neposredna dobava domačih serijskih publikacij, integrirnih virov, podatkovnih zbirk, članarine, medknjižnična izposoja … neposredna naročila tujih periodičnih publikacij (izvedeno s kreditno kartico) …
 • 13. Sklepanje letnih in večletnih pogodb • Dogovori o popustih: Zakon o enotni ceni knjige (Uradni list RS, št. 11/14) - 7. člen (izjeme) … izvajalci knjižnične dejavnosti kot javne službe, kakor so opredeljeni z zakonom, ki ureja področje knjižničarstva.
 • 14. problematika vpisa nekaterih specialnih knjižnic v razvid knjižnic Zakon o knjižničarstvu Knjižnica – javna služba (1)
 • 15. • Pridobljeno mnenje Ministrstva za kulturo, da je knjižnica DZ specialna knjižnica, ki opravlja knjižnično javno službo (dec. 2014) Možni dogovori o popustih letne in večletne pogodbe Knjižnica – javna služba (2)
 • 16. • Mnenje Ministrstva za finance: predmet javnega naročanja je posamezna knjiga oz. posamezni nosilec podatkov in ne knjižnično gradivo v celoti Javno naročilo brez postopka po ZJN Sklenjena večletna pogodba med DZ in dobaviteljem Predmet javnega naročila