Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Državnega zbora RS
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici

Download to read offline

Barbara Masten, Vrhovno sodišče RS: Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici,

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici

  1. 1. CENTRALNA PRAVOSODNA KNJIŽNICA VLOGA BIBLIOTEKARJA PRI JAVNEM NAROČILU V CENTRALNI PRAVOSODNI KNJIŽNICI Barbara Masten, Vrhovno sodišče RS
  2. 2. CENTRALNA PRAVOSODNA KNJIŽNICA ZJN-3 (Ul. RS št. 91/2015) 2. člen: „javno naročilo pomeni pisno sklenjeno odplačno pogodbo med enim ali več gospodarskimi subjekti ter enim ali več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje storitev.“ 21. člen: „Ta zakon se uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV) je enaka ali višja od mejnih vrednosti na splošnem področju 20.000 EUR za javno naročilo blaga ali storitev...“
  3. 3. CENTRALNA PRAVOSODNA KNJIŽNICA Poizvedovanje o vsebini javnega naročanja primer knjižnice oziroma iskanje dobre prakse posvet s pravnico v matični organizaciji
  4. 4. CENTRALNA PRAVOSODNA KNJIŽNICA Naloge bibliotekarja pred začetkom postopka izbor revij glede na statistiko izposoje seznam tujih strokovnih revij (naslov / ISSN / založnik) ocena vrednosti naročnin sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije
  5. 5. CENTRALNA PRAVOSODNA KNJIŽNICA Nekateri pogoji v razpisni dokumentaciji rok(i) dobave podporni servis -> spletni portal mesečno plačilo računov za dobavljeno gradivo ...
  6. 6. Vir: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/sheme-javnega-narocanja/
  7. 7. CENTRALNA PRAVOSODNA KNJIŽNICA Zaključek postopka javno odpiranje ponudb podpis pogodbe
  8. 8. CENTRALNA PRAVOSODNA KNJIŽNICA … moje mnenje
  9. 9. barbara.masten@sodisce.si

Barbara Masten, Vrhovno sodišče RS: Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici,

Views

Total views

325

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×