Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DATA
SUPPORT
OPEN
Training Module 2.5
Podatki &
licenciranje
metapodatkov
PwC firms help organisations and individuals cre...
DATASUPPORTOPEN
Predstavitev je pripravila organizacija PwC
Avtorji:
Makx Dekkers, Nikolaos Loutas, Michiel De Keyzer
in S...
DATASUPPORTOPEN
Učni cilji
Po končanem modulu udeleženci pridobijo znanje o:
• pomenu licenc,
• pomenu izraza “odprt” v od...
DATASUPPORTOPEN
Vsebina
Slide 4
DATASUPPORTOPEN
Pomen
licenciranja
Slide 5
DATASUPPORTOPEN
Jasna informacija o licenci je pomembna zato, ker
…
• uporabnikom in vnovičnim uporabnikom točno pove, kaj...
DATASUPPORTOPEN
Jasna licenčna informacija - primer
Slide 7
DATASUPPORTOPEN
Licenciranje v
okviru na elč
odprtih podatkov
Kako licence vstopajo v osnovna načela odprtih podatkov
in z...
DATASUPPORTOPEN
Definicija odprtih podatkov
Zajema tudi metapodatke
O odprtem podatku ali vsebini govorimo, če ga oz. jo l...
DATASUPPORTOPEN
Prva zvezdica je licenca ...
Ena zvezdica: objava podatkov pod odprto
licenco
Tretja zvezdica: objava v od...
DATASUPPORTOPEN
Licenciranje v
spremenjeni
Direktivi PSI
Slide 11
DATASUPPORTOPEN
Obveznosti držav članic v skladu z Direktivo PSI
Glede vseh
informacij,
s katerimi
razpolagaj
o in so
pove...
DATASUPPORTOPEN
Direktiva 2013/37/EU pravi, da ...
• Kakršna koli dovoljenja morajo […] v vsakem primeru čim manj omejevat...
DATASUPPORTOPEN
Posledice Direktive PSI v povezavi z licencami
Razpoložljivost informacij za vnovično uporabo za komercial...
DATASUPPORTOPEN
Možnosti
licenciranja in
dobre prakse
Primer podatkov – različne možnosti, ki obstajajo za
licenciranje va...
DATASUPPORTOPEN
Licenciranje naborov podatkov
• Če ne želite nobenih omejitev za svoje podatke: To jasno povejte!
• Vsak n...
DATASUPPORTOPEN
Različni podatki zahtevajo različne
• Nekateri nabori podatkov morajo morda biti odprti in
razpoložljivi.
...
DATASUPPORTOPEN
Licenčni pristopi: Ustvarjalna gmajna - Creative
Commons (1)
Javna domena (Public domain) - No rights
rese...
DATASUPPORTOPEN
Licenčni pristopi: Ustvarjalna gmajna - Creative
Commons (2)
Slide 19
Nekomercialna in deljenje pod istimi...
DATASUPPORTOPEN
Dobre prakse za licenciranje vaših podatkov
Dobre prakse:
Če podatki izvirajo iz javne domene (npr. po za...
DATASUPPORTOPEN
Licenca vlade Združenega kraljestva za PSI
Slide 21
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government...
DATASUPPORTOPEN
Uporaba odprte in neomejujoče licence za vaše
podatke
Če
imajo
podat
ki
licenc
o za
odprt
in
neom
ejen
dos...
DATASUPPORTOPEN
Varstvo pred odgovornostjo
Slide 23
Source: Marc de Vries. Open Data and Liability. EPSIplatform Topic Rep...
DATASUPPORTOPEN
Možnosti
licenciranja in
dobre prakse
Na primeru metapodatkov – objavite svoje metapodatke z
licenco javne...
DATASUPPORTOPEN
Katere licence so primerne za metapodatke?
Slide 25
Druge licence (nekomercialne, brez predelav, deljenje ...
DATASUPPORTOPEN
Primer: Načela odprtih metapodatkov (Discovery)
Slide 26
DATASUPPORTOPEN
Dobre prakse za licenciranje vaših metapodatkov
 Metapodatki ljudem pomagajo
najti vaše podatke.
 Bolj k...
DATASUPPORTOPEN
Scenarij za
vnovi no uporaboč
metapodatkov
Scenarij za metapodatke, ki se objavijo z licenco v javni
domen...
DATASUPPORTOPEN
Na kakšne načine lahko vnovični uporabniki
uporabijo metapodatke v javni domeni?
• Vaše metapodatke lahko ...
DATASUPPORTOPEN
Katalog AKatalog A
Scenarij vnovične uporabe metapodatkov za
nabore podatkov (1/2)
Slide 30
Metapodatki AM...
DATASUPPORTOPEN
Scenarij vnovične uporabe metapodatkov za
nabore podatkov (2/2)
Izvirni metapodatki v
Katalogu A
Spremenje...
DATASUPPORTOPEN
Prednosti & slabosti javnodomenske licence
Sprostitev lastništva:
o Nihče ne bo vedel, da ste vi ustvarili...
DATASUPPORTOPEN
Študija primera:
Europeana
Kako se je Europeana spoprijela z izzivi licenciranja
podatkov in metapodatkov?...
DATASUPPORTOPEN
Europeana – izvirni pristop
Leta 2009 sta bila podpisana sporazuma o
zagotavljanju in zbiranju. Vsebujeta
...
DATASUPPORTOPEN
Domnevna tveganja pri zagotavljanju odprtih
metapodatkov? (1/2)
1. Izguba kakovosti: prispevani visokokako...
DATASUPPORTOPEN
Domnevna tveganja pri zagotavljanju odprtih
metapodatkov? (2/2)
6. Izguba dohodka: institucije se bojijo, ...
DATASUPPORTOPEN
Prepoznane prednosti odprtih metapodatkov (1/2)
1. Vse večja relevantnost: odprti metapodatki se lahko upo...
DATASUPPORTOPEN
Prepoznane prednosti odprtih metapodatkov (2/2)
6. Boljše možnosti odkrivanja: intenzivna uporaba in vidlj...
DATASUPPORTOPEN
Europeana in njeno licenciranja
1. Fizični objekti: ustrezno lastništvo ali
javne domene.
2. Digitalni obj...
DATASUPPORTOPEN
Ugotovitve
• Podatke in metapodatke je treba zagotoviti z izrecnim dovoljenjem,
tako da vnovični uporabnik...
DATASUPPORTOPEN
Delo v skupinah
Ali imate v vaši državi licenco za odprte podatke in/ali
metapodatke? Če je nimate, kakšen...
DATASUPPORTOPEN
Najlepša hvala!
Vprašanja?
Slide 42
DATASUPPORTOPEN
Reference
• The Open Knowledge Foundation. Open Definition. http://opendefinition.org/
• The Open Knowledg...
DATASUPPORTOPEN
Dodatno branje
N. Korn and C.
Oppenheim.
Licensing Open
Data: A
Practical
Guide. http://
discovery.ac.uk/b...
DATASUPPORTOPEN
Dodatni projekti in dejavnosti
Slide 45
DATASUPPORTOPEN
Postanite del naše skupine ...
Slide 46
Poiščite nas
na
Navežite stik
Pridružite se
nam
Sledite
ščebetu
Op...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Podatki & licenciranje metapodatkov

1,135 views

Published on

Slovenian version of Module 2.5 - License your Data and Metadata

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Podatki & licenciranje metapodatkov

 1. 1. DATA SUPPORT OPEN Training Module 2.5 Podatki & licenciranje metapodatkov PwC firms help organisations and individuals create the value they’re looking for. We’re a network of firms in 158 countries with close to 180,000 people who are committed to delivering quality in assurance, tax and advisory services. Tell us what matters to you and find out more by visiting us at www.pwc.com. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.
 2. 2. DATASUPPORTOPEN Predstavitev je pripravila organizacija PwC Avtorji: Makx Dekkers, Nikolaos Loutas, Michiel De Keyzer in Stijn Goedertier Slide 2 Open Data Support podpira Evropska komisija v okviru projekta SMART 2012/0107 ‘Lot 2: Zagotavljanje storitev objave, dostopa in vnovične uporab javnih podatkov v Evropski uniji preko obstoječih portalov odprtih podatkov (Pogodba št. 30-CE- 0530965/00-17). © 2014Evropska komisija Zavrnitev odgovornosti Pogledi, izraženi v tej predstavitvi, so izključno pogledi avtorjev in se v nobenih okoliščinah ne smejo tolmačiti kot uradno mnenje Evropske komisije. Evropska komisija ne odgovarja za točnost podatkov v tej predstavitvi niti ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo uporabo . Sklicevanje na katere koli posebne produkte, specifikacije, postopke ali storitve blagovnih znamk, proizvajalcev ali drugih oseb ne pomenijo nujno potrditev, priporočilo ali prednostno izbiro Evropske komisije. Avtor je z vso skrbnostjo poskrbel, da je po potrebi za uporabo pridobil vsa dovoljenja za dele besedil, vključujoč ilustracije, zemljevide in grafične prikaze, na katerih že obstajajo intelektualne pravice nosilcev teh pravic ali njihovih zakonitih zastopnikov. Predstavitev je skrbno pripravila skupina PwC, ki pa ne odgovarja in ne jamči (niti izrecno niti implicitno) za popolnost ali točnost vsebovanih informacij. PwC ne odgovarja za informacije v tej predstavitvi ali odločitve ali posledice, ki bi nastale na njihovi podlagi. Prav tako ni odgovoren za škodo, ki bi nastala na podlagi informacij iz te predstavitve. Informacije v tej predstavitvi so splošne narave in namenjene zgolj kot napotek v zadevah splošnega interesa. Predstavitev ni nadomestek za strokovni nasvet v kakršni koli zadevi. Bralec naj pred ukrepanjem na podlagi informacij v tej publikaciji poišče strokovni nasvet.
 3. 3. DATASUPPORTOPEN Učni cilji Po končanem modulu udeleženci pridobijo znanje o: • pomenu licenc, • pomenu izraza “odprt” v odprtih podatkih, • licenčnih pogojih v revidirani Direktivi PSI, • konceptih Creative Commons in Open Data Commons, • licenčnih možnostih za podatke in metapodatke in posledicah skupne rabe in vnovične uporabe, • Europeani in njenem licenčnem okviru kot primeru iz prakse. Slide 3
 4. 4. DATASUPPORTOPEN Vsebina Slide 4
 5. 5. DATASUPPORTOPEN Pomen licenciranja Slide 5
 6. 6. DATASUPPORTOPEN Jasna informacija o licenci je pomembna zato, ker … • uporabnikom in vnovičnim uporabnikom točno pove, kaj smejo početi z vašimi podatki in metapodatki; • spodbuja uporabo in vnovično uporabo vaših podatkov in metapodatkov na način, kakor si sami želite, da naj bodo uporabljeni ali ponovno uporabljeni; • ustvarja prepoznavnost vaših naporov navzdol (če zaprosite za priznanje avtorstva). Slide 6 Če izrecne licence ni, uporabnik ne ve, kaj sme početi s podatki in metapodatki – privzeta pravna drža je, da se z njimi ne sme početi nič, dokler se z lastnikom ne dogovorimo, kako ravnati v vsakem primeru posebej. Če izrecne licence ni, uporabnik ne ve, kaj sme početi s podatki in metapodatki – privzeta pravna drža je, da se z njimi ne sme početi nič, dokler se z lastnikom ne dogovorimo, kako ravnati v vsakem primeru posebej.
 7. 7. DATASUPPORTOPEN Jasna licenčna informacija - primer Slide 7
 8. 8. DATASUPPORTOPEN Licenciranje v okviru na elč odprtih podatkov Kako licence vstopajo v osnovna načela odprtih podatkov in zakaj so licence pomembne za odprte (meta)podatke? Slide 8
 9. 9. DATASUPPORTOPEN Definicija odprtih podatkov Zajema tudi metapodatke O odprtem podatku ali vsebini govorimo, če ga oz. jo lahko vsak prosto uporablja, vnovič uporabi in razširja — podatek ali vsebina pa so lahko omejeni največ z zahtevo po priznanju avtorstva in/ali deljenjem pod istimi pogoji.” Če povzamemo: • Razpoložljivost in dostop: podatek mora biti razpoložljiv v celoti in samo za razumno ceno reprodukcije, po možnosti s snemanjem z interneta. Podatki morajo biti razpoložljivi tudi v primerni in prilagodljivi obliki. • Vnovična uporaba in razširjanje: podatke je treba zagotoviti pod pogoji, ki dovoljujejo vnovično uporabo in razširjanje ter vzajemno kombiniranje z drugimi nabori podatkov. • Univerzalna udeležba: vsak ima pravico do uporabe, vnovične uporabe ali razširjanja – ne sme biti diskriminacije za posamezna področja ali posameznike ali skupine. Npr. omejitve glede ‘nekomercialne rabe’, ki bi omejile ‘komercialno rabo’ ali omejitve uporabe iz določenih razlogov (npr. le v izobraževanju) niso dovoljene. Slide 9
 10. 10. DATASUPPORTOPEN Prva zvezdica je licenca ... Ena zvezdica: objava podatkov pod odprto licenco Tretja zvezdica: objava v odprtem formatu Peta zvezdica: s povezavami do drugih podatkov Četrta zvezdica: določitev URI-jev podatkom See also: http://www.slideshare.net/OpenDataSupport/introduction-to-lin See also: http://www.slideshare.net/OpenDataSupport/introduction-to-link Slide 10
 11. 11. DATASUPPORTOPEN Licenciranje v spremenjeni Direktivi PSI Slide 11
 12. 12. DATASUPPORTOPEN Obveznosti držav članic v skladu z Direktivo PSI Glede vseh informacij, s katerimi razpolagaj o in so povezane z njihovimi javnimi nalogami in če niso izrecno navedene kot izjeme, morajo organi javnega sektorja poskrbeti, da: • so informacije vnovič uporabne za komercialne in nekomercialne namene pod nediskriminacijskimi pogoji; • se zaprosila obravnavajo, dostop pa zagotovi v 20 dneh (ali 40, če gre za kompleksno zadevo), odklonilna odločitev pa se utemelji, pri čemer se doda informacija o možnosti pritožbe; • ne zaračunajo več od mejnih stroškov, ki nastanejo zaradi reprodukcije, zagotavljanja in razširjanja dokumentov; če stroški nastanejo, mora biti izračun zanje določen predhodno in tudi objavljen, in sicer v elektronski obliki, če je to mogoče in ustrezno; • objavi licence v digitalnem formatu; Slide 12
 13. 13. DATASUPPORTOPEN Direktiva 2013/37/EU pravi, da ... • Kakršna koli dovoljenja morajo […] v vsakem primeru čim manj omejevati ponovno uporabo […] Pomembno vlogo bi morala imeti odprta dovoljenja, na voljo preko spleta, ki zagotavljajo širše pravice do ponovne uporabe brez tehnoloških, finančnih ali zemljepisnih omejitev in ki temeljijo na formatih odprtih podatkov. Zato bi morale države članice spodbujati uporabo odprtih dovoljenj […] (točka 26) • Organi javnega sektorja lahko dovolijo ponovno uporabo brez pogojev ali naložijo pogoje, kadar je to primerno, z dovoljenjem. Ti pogoji ne smejo po nepotrebnem omejevati možnosti za ponovno uporabo in se ne smejo uporabljati za omejevanje konkurence. (prvi odstavek 8. člena) Slide 13 Glej tudi: http://www.slideshare.net/OpenDataSupport/the-psi-dire Glej tudi: http://www.slideshare.net/OpenDataSupport/the-psi-dire
 14. 14. DATASUPPORTOPEN Posledice Direktive PSI v povezavi z licencami Razpoložljivost informacij za vnovično uporabo za komercialne in nekomercialne namene ob nediskriminacijskih pogojih Pogoji morajo biti določeni vnaprej, biti morajo transparentni in enaki za vse. Direktiva spodbuja uporabo odprte licence. Objava licenc v digitalnem formatu Izrecne licence naj bodo povezane z razpoložljivimi podatki. Spodbujanje iskanja informacij, po možnosti na spletu (npr. na portalu) To pomeni, da so opisi podatkov, ki so na voljo, javno razpoložljivi. Slide 14
 15. 15. DATASUPPORTOPEN Možnosti licenciranja in dobre prakse Primer podatkov – različne možnosti, ki obstajajo za licenciranje vaših podatkov glede na njihovo naravo. Slide 15
 16. 16. DATASUPPORTOPEN Licenciranje naborov podatkov • Če ne želite nobenih omejitev za svoje podatke: To jasno povejte! • Vsak nabor podatkov naj bi imel svojo licenco. - Brez izrecne licence je vnovična uporaba omejena. • Cilj naj bi bil, da so nabori podatkov kar najbolj razpoložljivi v okviru zakonodajnih omejitev. Slide 16 Toda, kako naj vemo, katera licenca najbolj ustreza glede na namen?
 17. 17. DATASUPPORTOPEN Različni podatki zahtevajo različne • Nekateri nabori podatkov morajo morda biti odprti in razpoložljivi.  npr. po zakonu o informacijah javnega značaja • Nekateri nabori podatkov so morda omejeni.  npr. zasebnost, državna varnost, pravice tretjih oseb • Nekateri nabori podatkov so morda na voljo za vnovično uporabo, vendar ne za spreminjanje.  npr. pravna besedila, javna proračunska sredstva (ob predelavah mora biti jasno navedeno, da podatki niso dejanska avtoritativna različica) • Nekateri nabori podatkov so morda objavljeni in dovoljujejo izpeljave s pripisom avtoritativnega vira.  npr. pravni komentar, različice prevodov Slide 17
 18. 18. DATASUPPORTOPEN Licenčni pristopi: Ustvarjalna gmajna - Creative Commons (1) Javna domena (Public domain) - No rights reserved (Brez pridržanih pravic) – dajalcem licence omogoča odpoved vsem pravicam in delo objaviti v javni domeni. Drugi uporabniki lahko prosto obdelujejo, bogatijo in vnovič uporabljajo dela ne glede na namen in brez omejitev po avtorskem pravu in predpisih o podatkovnih zbirkah. Slide 18 Priznavanje avtorstva (Attribution)– Drugim je dovoljena distribucija, kombiniranje, prilagajanje in dopolnjevanje vašega dela, tudi v komercialnem smislu, dokler vam priznavajo izvirno avtorstvo. Deljenje pod istimi pogoji (Attribution-ShareAlike) – kombiniranje, prilagajanje in dopolnjevanje vašega dela, tudi v komercialnem smislu, dokler vam priznajo avtorstvo in svoje kreacije objavijo pod identičnimi licenčnimi pogoji. See also: http://creativecommons.org/licenses/ See also: http://creativecommons.org/licenses/ Oznaka javne domene (Public domain mark)– “No know copyright”– dajalcem licence omogoča, da se odrečejo vsem pravicam in all rights and place a work in the public domain. It indicates that a work is no longer restricted by copyright and can be freely used by others.
 19. 19. DATASUPPORTOPEN Licenčni pristopi: Ustvarjalna gmajna - Creative Commons (2) Slide 19 Nekomercialna in deljenje pod istimi pogoji (NonCommercial-ShareAlike) – Drugi lahko spreminjajo, popravljajo in nadgrajujejo vaše delo, vendar ne za komercialne namene ter pod pogojem, da vam priznavajo avtorstvo in svoje novo delo licensirajo pod istimi pogoji. Brez predelav (NoDerivateWorks) – Dovoljena je redistribucija, tako komercialna kot nekomercialna, in sicer samo v izvirni obliki (nespremenjeno in v celoti) in ob priznavanju avtorstva. Nekomercialna (NonCommercial) – Drugi lahko spreminjajo, popravljajo in dopolnjujejo vaše delo za nekomercialne namene, vendar morajo njihova nova dela priznati vaše delo in ne smejo biti komercialna, pri čemer teh predelanih del ni treba licensirati pod istimi pogoji. Nekomercialna in brez predelav (NonCommercial-NoDerivs) – Drugi smejo prenesti vaše delo in ga deliti z drugimi, dokler vam priznavajo avtorstvo, vendar ne smejo spreminjati vaših del ali ji uporabljati za komercialne namene. See also: http://creativecommons.org/licenses/ See also: http://creativecommons.org/licenses/
 20. 20. DATASUPPORTOPEN Dobre prakse za licenciranje vaših podatkov Dobre prakse: Če podatki izvirajo iz javne domene (npr. po zakonu), jih tam ohranite – uporabite na primer Creative Commons Zero Public Domain Dedication ali Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL). Integriteta določene dokumentacije mora biti zaščitena – uporabite licenco No-Derivatives, npr. Creative Commons Attribution-NoDerivs, vendar le, če je to resnično potrebno. Izognite se uporabi nekomercialnih licenc, če je to sploh mogoče, saj te strogo omejujejo vnovično uporabo. Slide 20 Licence za podatke naj zagotovijo ustrezno varnost in nadzor (a ne več kot to). Licence za podatke naj zagotovijo ustrezno varnost in nadzor (a ne več kot to).
 21. 21. DATASUPPORTOPEN Licenca vlade Združenega kraljestva za PSI Slide 21 http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/2/
 22. 22. DATASUPPORTOPEN Uporaba odprte in neomejujoče licence za vaše podatke Če imajo podat ki licenc o za odprt in neom ejen dosto p, lahko vnovi čni upora bniki z njiho vim komb Slide 22
 23. 23. DATASUPPORTOPEN Varstvo pred odgovornostjo Slide 23 Source: Marc de Vries. Open Data and Liability. EPSIplatform Topic Report No. 2012/13. http://epsiplatform.eu/sites/default/files/Final%20TR%20Open%20Data%20and%20Liability.pdf
 24. 24. DATASUPPORTOPEN Možnosti licenciranja in dobre prakse Na primeru metapodatkov – objavite svoje metapodatke z licenco javne domene in si zagotovite široko distribucijo & vnovično uporabo. Slide 24
 25. 25. DATASUPPORTOPEN Katere licence so primerne za metapodatke? Slide 25 Druge licence (nekomercialne, brez predelav, deljenje pod istimi pogoji) so manj primerne: otežujejo vnovično uporabo metapodatkov za aplikacije za povezane podatke, saj uvajajo omejitve glede načinov deljenja, uporabe in izboljšave metapodatkov.
 26. 26. DATASUPPORTOPEN Primer: Načela odprtih metapodatkov (Discovery) Slide 26
 27. 27. DATASUPPORTOPEN Dobre prakse za licenciranje vaših metapodatkov  Metapodatki ljudem pomagajo najti vaše podatke.  Bolj ko so vaši metapodatki obsežni, bolj boste opazni. D o b r e p r a k s e : L i c e n c e z a m e t a p o d a t k e n Slide 27
 28. 28. DATASUPPORTOPEN Scenarij za vnovi no uporaboč metapodatkov Scenarij za metapodatke, ki se objavijo z licenco v javni domeni Slide 28
 29. 29. DATASUPPORTOPEN Na kakšne načine lahko vnovični uporabniki uporabijo metapodatke v javni domeni? • Vaše metapodatke lahko kopirajo & vključujejo v iskalnike in posrednike, ki se sklicujejo na lokacijo vaših podatkov. • Lahko jih popravijo, če izvirni metapodatki vsebujejo napake. • Vaše metapodatke lahko izboljšajo, npr. s pretvorbo besedilnih nizov v povezave.  To je mogoče, če se vnovični uporabnik zaveda URI-jev za organizacije, subjekte in druge stvari, na katere se nanašajo vaši metapodatki. • Okrepijo metapodatke s tem, ko jih vključujejo v svoje izjave. Slide 29 See also: http://www.slideshare.net/OpenDataSupport/promoting- See also: http://www.slideshare.net/OpenDataSupport/promoting-t
 30. 30. DATASUPPORTOPEN Katalog AKatalog A Scenarij vnovične uporabe metapodatkov za nabore podatkov (1/2) Slide 30 Metapodatki AMetapodatki A Nabor podatkov B Nabor podatkov B Katalog BKatalog B Catalogue CCatalogue C Metapodatki BMetapodatki B Metapodatki CMetapodatki C Metapodatki FMetapodatki F Metapodatki D+Metapodatki D+ Metapodatki A++Metapodatki A++ Metapodatki EMetapodatki E Metapodatki DMetapodatki D Metapodatki A+Metapodatki A+ Nabor podatkov A Nabor podatkov A Nabor podatkov C Nabor podatkov C Nabor podatkov E Nabor podatkov E Nabor podatkov D Nabor podatkov D Nabor podatkov F Nabor podatkov F Katalog A zagotavlja opisa naborov podatkov A, B in C Katalog C zagotavlja opise nabora podatkov F in izboljšuje opis nabora podatkov A (kakor ga spreminjata Katalog B) in D Katalog B zagotavlja opise naborov podatkov D in E in izboljšuje opis nabora podatkov A Katalog B ponovno uporablja opis nabora podatkov A Katalog C ponovno uporablja opis nabora podatkov A (kakor ga spreminja Katalog B) in nabor podatkov D
 31. 31. DATASUPPORTOPEN Scenarij vnovične uporabe metapodatkov za nabore podatkov (2/2) Izvirni metapodatki v Katalogu A Spremenjeni metapodatki v Katalogu B; dodan lokalni identifikator “CatB-IdX” Spremenjeni metapodatki v Katalogu C; dodana ključna beseda “example” Slide 31
 32. 32. DATASUPPORTOPEN Prednosti & slabosti javnodomenske licence Sprostitev lastništva: o Nihče ne bo vedel, da ste vi ustvarili originalne metapodatke. o Omogoča širjenje s pomočjo skupnosti. Izguba nadzora: o Ne boste vedeli, kakšne izjave so dane o vaših podatkih. o Nadzor kakovosti vznikne iz skupnosti (gl. Wikipedia). Zanesljivost: o Uporabnik ne bo vedel, ali so metapodatki točni in posodobljeni. o Omrežni partnerji (verige zbiralnikov virov) bodo omogočili sledenje kakovosti. Napačno prikazovanje: o Dodajanje in spremembe so lahko napačne ali pa vam niso všeč. o Vsakdo lahko izjavi karkoli o čemerkoli v vsakem primeru; če to temeljni na vaših izvirnih metapodatkih, potem obstaja večja možnost, da so vaši podatki pravilni. Slide 32
 33. 33. DATASUPPORTOPEN Študija primera: Europeana Kako se je Europeana spoprijela z izzivi licenciranja podatkov in metapodatkov? Slide 33
 34. 34. DATASUPPORTOPEN Europeana – izvirni pristop Leta 2009 sta bila podpisana sporazuma o zagotavljanju in zbiranju. Vsebujeta omejitev, da se metapodatki lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Vendar zaradi tega metapodatki ne morejo biti: • objavljeni kot povezani odpri podatki, • uporabljeni na straneh, ki vsebujejo oglase, • v souporabi pri Wikipediji (ki takih omejitev ne dovoli), • uporabljeni s strani komercialnih družb, npr. za uvrščanje na sezname brskalnikov, • uporabljeni na komercialnih aplikacijah. Slide 34
 35. 35. DATASUPPORTOPEN Domnevna tveganja pri zagotavljanju odprtih metapodatkov? (1/2) 1. Izguba kakovosti: prispevani visokokakovostni metapodatki se ločijo od izvirnega zaupanja vrednega vir, tretje osebe pa jih pokvarijo. 2. Izguba nadzora: institucije ne morejo več nadzirati metapodatkov, kadar jih kdo vnovič uporabi ali distribuira. 3. Izguba enotnosti: metapodatki se razpršijo po digitalnem vesolju, ko pa bi se morali (kontekstualno) držati skupaj. 4. Izguba vrednosti znamke: z odprto objavo podatkov institucija tvega, da jo povezujejo z uporabniki, s katerimi noče biti povezana. 5. Izguba priznanja: s sprostitvijo podatkov pod odprto licenco institucija ne dobijo potrditve kot viri/lastniki metapodatkov. Slide 35
 36. 36. DATASUPPORTOPEN Domnevna tveganja pri zagotavljanju odprtih metapodatkov? (2/2) 6. Izguba dohodka: institucije se bojijo, da ne morejo nadomestiti trenutnih prilivov, ki jih zagotavljajo metapodatki, z drugimi viri prihodkov. 7. Izguba potencialnega dohodka: v prihodnje bodo morda institucije razmišljale o tem, kako služiti z metapodatki, če pa jih prej javno objavijo, se tega lahko domisli kdo drug. 8. Neželeno prelivanje učinkov: institucije menijo, da ni pošteno, da drugi služijo z metapodatki, ki jih zagotavljajo one. 9. Izguba strank: če so podatki na voljo in odprti, jih bodo stranke poiskale drugje. 10. Zasebnost: obstajajo omejitve glede zasebnosti o uporabi določenih podatkov. Slide 36
 37. 37. DATASUPPORTOPEN Prepoznane prednosti odprtih metapodatkov (1/2) 1. Vse večja relevantnost: odprti metapodatki se lahko uporabijo na krajih, kjer se zbirajo spletni uporabniki (skupaj s socialnimi mrežami). Tistim, ki zagotavljajo podatke, to pomaga ohraniti položaj v današnji digitalni družbi. 2. Krepitev poti do končnih uporabnikov: tisti, ki zagotavljajo podatke kot odprte metapodatke, zagotovijo več priložnosti, da uporabniki vidijo njihove podatke in vsebino. 3. Obogatitev podatkov: odprte metapodatke lahko okrepijo Europeana in drugi podobni subjekti, nato pa se ti podatki lahko vrnejo tistim, ki so jih dali na voljo. Odpiranje metapodatkov veča možnosti povezovanja teh podatkov in dediščino, ki jo predstavlja z drugimi povezanimi viri/zbirkami. 4. Vrednost znamke (prestiž, izvirnost, inovacija): sprostitev podatkov jasno kaže na to, da upravitelj podatkov deluje kot napredni inovator in dejavno spodbuja digitalne raziskave. 5. Posebne priložnosti za financiranje: sprostitev metapodatkov da upravljalcem podatkov možnost, da pridobijo državna ali evropska sredstva (Evropa in nacionalne vlade dejavno podpirajo odprte metapodatke). Slide 37
 38. 38. DATASUPPORTOPEN Prepoznane prednosti odprtih metapodatkov (2/2) 6. Boljše možnosti odkrivanja: intenzivna uporaba in vidljivost podatkov usmerja promet na spletno stran upravitelja, ki da podatke na voljo. 7. Nove stranke: sprostitev podatkov odpre nove poti za interakcijo in povezave s strankami. 8. Javna vizija: sprostitev metapodatkov za upravljalca podatkov pomeni, da ravna skladno s strateško javno vizijo, da se omogoči kar najširši dostop do kulturne dediščine. 9. Krepitev znanja: sprostitev metapodatkov krepi znanje institucije na tem področju, ki bo postala tržno blago, kakor so npr. svetovalne storitve. 10. Želeno prelivanje učinkov: institucije in kreativne industrije bodo lahko ustvarile nove posle, ki bodo okrepile ekonomijo znanja. Slide 38
 39. 39. DATASUPPORTOPEN Europeana in njeno licenciranja 1. Fizični objekti: ustrezno lastništvo ali javne domene. 2. Digitalni objekti, ki predstavljajo fizične objekte: izjava o pravicah, ki je bodisi javnodomenska licenca ali licenca Creative Commons licence ali pridržane pravice Rights Reserved (prosta, s plačljivim dostopom ali z omejenim dostopom). Slide 39
 40. 40. DATASUPPORTOPEN Ugotovitve • Podatke in metapodatke je treba zagotoviti z izrecnim dovoljenjem, tako da vnovični uporabniki vedo, kaj naj počnejo z metapodatki in podatki in da so kar najbolj interoperabilni.  Metapodatki naj postanejo odprti čim prej, v idealnem primeru po licencah CC Zero ali Public Domain Dedication, s čimer bodo v omrežju tudi učinkoviti.  Podatke je treba sprostiti z licenco, ki omogoča ustrezno zaščito (vendar ne v večjem obsegu, kakor je potrebno). In ne pozabite ... • če ni izrecne licence, uporabnik nima informacije o tem, kar (če sploh kaj) lahko počne s podatki; • ni vnovične uporabe = ni družbene in ekonomske vrednosti. Slide 40
 41. 41. DATASUPPORTOPEN Delo v skupinah Ali imate v vaši državi licenco za odprte podatke in/ali metapodatke? Če je nimate, kakšen bi bil po vašem mnenju najboljši pristop? Katere so (bile) največje ovire pri objavi vaših podatkov pod odprto licenco? Slide 41 http://www.visualpharm.com http://www.visualpharm.com Rešite test na tej povezavi!
 42. 42. DATASUPPORTOPEN Najlepša hvala! Vprašanja? Slide 42
 43. 43. DATASUPPORTOPEN Reference • The Open Knowledge Foundation. Open Definition. http://opendefinition.org/ • The Open Knowledge Foundation. Open Data - An Introduction. http:// okfn.org/opendata/ • LOD Around The Clock (LATC). 5 Open Data.★ http://5stardata.info/ • Marc de Vries. Open Data and Liability. EPSIplatform Topic Report No. 2012/13. http:// epsiplatform.eu/sites/default/files/Final%20TR%20Open%20Data%20and%20Liability.pdf • Discovery. Discovery Open Metadata Principles. http:// discovery.ac.uk/businesscase/principles/ Slide 43
 44. 44. DATASUPPORTOPEN Dodatno branje N. Korn and C. Oppenheim. Licensing Open Data: A Practical Guide. http:// discovery.ac.uk/busines / Europeana. The Problem of the Yellow Milkmaid: A Business Model Perspective on Open Metadata. White Paper No.2. November 2011. http://pro.europeana.eu Slide 44
 45. 45. DATASUPPORTOPEN Dodatni projekti in dejavnosti Slide 45
 46. 46. DATASUPPORTOPEN Postanite del naše skupine ... Slide 46 Poiščite nas na Navežite stik Pridružite se nam Sledite ščebetu Open Data Support http://www.slideshare.net/OpenDataSupport http://www.opendatasupport.euOpen Data Support http://goo.gl/y9ZZI @OpenDataSupport contact@opendatasupport.eu

×