SlideShare a Scribd company logo
Media-investeringen
    in België 2010
inhoudstafel
De UBA wil een transparante omgeving stimuleren waarin adverteerders effectief, efficiënt en                     1    De evolutie van de bruto media-investeringen 2001-2010                p.04
duurzaam kunnen communiceren. Daartoe hebben adverteerders o.a. nood aan goede informatie
over de media-investeringen in België. En dankzij het CIM is er in België heel wat informatie be-                   2    Top 75 adverteerders                                 p.06

schikbaar. Mediabureau’s en mediaregies kunnen adverteerders hierover uitgebreid informeren.
                                                                   3    Media-investeringen per economische sector                      p.08
Toch vinden we het als UBA belangrijk om jaarlijks een overzichtelijk referentiedocument aan
onze leden ter beschikking te stellen.
                                                                   4    Evolutie van media-investeringen per economische sector en mediumtype         p.09


In België verzamelt het CIM sinds 1971 nauwkeurige gegevens over de “above-the-line” media,                      5    Verdeling van adverteerders en media mix per budget                  p.10

zowel over de verspreiding als over het bereik van de media. Daarnaast meten zij eveneens de
reclamedruk met de pige CIM MDB (MediaDataBase). Het zijn de publieke gegevens uit deze stu-                     6    Aantal adverteerders per mediumtype                          p.11

die die in deze brochure voornamelijk gebruikt werden. Opgelet : de geciteerde investeringen zijn
                                                                   7    Index bruto-kosten reclameruimte in diverse media                   p.12
gebaseerd op de brutotarieven van de media, en niet op wat effectief betaald is. De MDB meet
wel de reclamedruk en niet de netto reclame-uitgaven.
                                                                   8    Nieuwe media evoluties                                p.13


Uw feedback op deze eerste uitgave zal ten zeerste gewaardeerd worden en kan bijdragen tot                      9    Economische indicatoren                                p.14

een beter referentiedocument in de volgende jaren. Wij wensen alleszins iedereen te bedanken
die meehielp om deze brochure te realiseren.


Het UBA-team
  Werkten mee AAn dit project :
  UBA : Nathalie Hublet, Kristin Hannon, Chris Van Roey
  UmA : Remi Boel, Marketing Intelligence Director OmnicomMediaGroup
  Hoet & Hoet : www.hoet-hoet.eu (layout & druk)

  Bronnen van deze publicatie :
  Agemene Directie Statistiek en Economische Informatie, CIM MDB, ComScore, Eurostat, Federaal Planbureau, OmnicomMediaGroup, UMA
2 | UBA ADVERTISER GUIDELINES                                                                                             JAARVERSLAG 2010 | 3
1          de evolutie van de Bruto Media-investeringen 2001-2010
De bruto media-investeringen in België zijn in de laatste tien jaar bijna verdubbeld tot bijna 3,5 miljard Euro in     Televisie is het belangrijkste medium in België met 40,8 % Share of Voice, en versterkte zijn positie in de laatste
2010. Na het moeilijke jaar 2009 toonde 2010 een duidelijke heropleving in de media-investeringen van adver-        5 jaar. Dit ten koste van de marktaandelen van magazines, outdoor en kranten. Online kende eveneens een sterke
teerders. Er werd in 2010 ca. 300 miljoen Euro meer geïnvesteerd. Analisten verwachten een verderzetting van        groei waarbij moet opgemerkt worden dat alleen het gedeelte “display” in de CIM MDB gemeten wordt.
deze trend in 2011.
evolutie in euro                                                      evolutie in share of voice

  in euro              2001      2002        2003        2004        2005       in sov              2001  2002       2003        2004        2005
  in euro              2001      2002        2003        2004        2005


  CineMa            27.724.164 €   22.934.393 €    25.290.110 €    25.043.145 €    28.817.093 €     CineMa              1,6%  1,2%       1,2%        1,1%        1,2%
  CineMa            27.724.164 €   22.934.393 €   25.290.110 €    25.043.145 €    28.817.093 €
  dailies           280.650.866 €  386.097.187 €   471.740.552 €   531.103.923 €   592.610.968 €     dailies              16,0%  20,0%      22,1%        23,1%        24,8%
  dailies           280.650.866 €  386.097.187 €   471.740.552 €   531.103.923 €   592.610.968 €
  free sheets                                                         free sheets            0,0%  0,0%       0,0%        0,0%        0,0%
  free sheets
  MagaZines          257.623.682 €  269.313.521 €   268.660.618 €   281.876.040 €   280.421.834 €     MagaZines             14,7%  13,9%      12,6%        12,3%        11,7%
  MagaZines          257.623.682 €  269.313.521 €   268.660.618 €   281.876.040 €   280.421.834 €
  online*                                                           online*              0,0%  0,0%       0,0%        0,0%        0,0%
  online*
  outdoor          172.544.114 €   182.342.552 €   197.798.403 €   204.519.332 €   214.558.511 €    outdoor              9,8%  9,4%       9,3%        8,9%        9,0%
  outdoor          172.544.114 €   182.342.552 €   197.798.403 €   204.519.332 €   214.558.511 €
  radio           202.372.992 €   208.073.616 €   228.708.671 €   252.588.688 €   289.432.148 €    radio               11,6%  10,8%      10,7%        11,0%        12,1%
  radio           202.372.992 €   208.073.616 €   228.708.671 €   252.588.688 €   289.432.148 €
  tv             811.001.512 €   864.677.463 €   945.280.824 €   1.003.554.030 €   981.518.610 €    tv                46,3%  44,7%      44,2%        43,7%        41,1%
  tv             811.001.512 €   864.677.463 €   945.280.824 €   1.003.554.030 €   981.518.610 €
  total          1.751.917.329 €  1.933.438.731 €  2.137.479.178 €  2.298.685.158 €  2.387.359.163 €    total               100%  100%       100%        100%        100%
  total          1.751.917.329 €  1.933.438.731 €  2.137.479.178 €  2.298.685.158 €  2.387.359.163 €
  in euro              2006      2007        2008        2009        2010
  in euro              2006      2007        2008        2009        2010       in sov              2006  2007       2008        2009        2010


  CineMa           29.675.585 €    25.999.922 €    26.818.900 €    24.622.596 €    25.678.641 €
  CineMa           29.675.585 €    25.999.922 €   26.818.900 €    24.622.596 €    25.678.641 €    CineMa              1,0%  0,8%       0,8%        0,8%        0,7%
  dailies          701.466.225 €   747.480.799 €   736.680.479 €   730.298.758 €   767.794.337 €
  dailies          701.466.225 €   747.480.799 €   736.680.479 €   730.298.758 €   767.794.337 €    dailies              24,5%  24,2%      23,3%        23,0%        22,1%
  free sheets        174.875.603 €   153.915.742 €   150.442.649 €   152.220.550 €   141.112.049 €
  free sheets        174.875.603 €   153.915.742 €   150.442.649 €   152.220.550 €   141.112.049 €    free sheets            6,1%  5,0%       4,8%        4,8%        4,1%
  MagaZines         286.610.417 €   300.734.727 €   299.949.376 €   281.724.935 €   296.626.680 €
  MagaZines         286.610.417 €   300.734.727 €   299.949.376 €   281.724.935 €   296.626.680 €    MagaZines             10,0%  9,7%       9,5%        8,9%        8,6%
  online*           46.519.730 €    84.922.666 €   119.105.408 €   129.246.951 €   168.331.334 €
  online*           46.519.730 €    84.922.666 €   119.105.408 €   129.246.951 €   168.331.334 €    online*              1,6%  2,7%       3,8%        4,1%        4,9%
  outdoor          226.556.821 €   238.781.808 €   249.456.454 €   248.130.898 €   253.690.408 €
  outdoor          226.556.821 €   238.781.808 €   249.456.454 €   248.130.898 €   253.690.408 €    outdoor              7,9%  7,7%       7,9%        7,8%        7,3%
  radio           326.976.649 €   375.513.688 €   377.186.504 €   357.710.811 €   398.861.095 €
  radio           326.976.649 €   375.513.688 €   377.186.504 €   357.710.811 €   398.861.095 €    radio               11,4%  12,2%      11,9%        11,3%        11,5%
  tv            1.071.169.986 €  1.161.345.040 €  1.204.777.243 €  1.246.760.046 €  1.414.339.916 €
  tv            1.071.169.986 €  1.161.345.040 €  1.204.777.243 €  1.246.760.046 €  1.414.339.916 €    tv                37,4%  37,6%      38,1%        39,3%        40,8%
  total          2.863.851.016 €  3.088.694.392 €  3.164.417.013 €  3.170.715.545 €  3.466.434.461 €
  total          2.863.851.016 €  3.088.694.392 €  3.164.417.013 €  3.170.715.545 €  3.466.434.461 €    total               100%  100%       100%        100%        100%
* Online = only display advertising                                             * Online = only display advertising

Bron : CIM MDB                                                       Bron : CIM MDB


4 | UBA ADVERTISER GUIDELINES                                                                                                JAARVERSLAG 2010 | 5
2        top 75 adverteerders
- Voor het tweede jaar op rij stellen we vast dat de mediabestedingen vooral fors groeien in FMCG (Fast Moving       rank 2010  advertiser group
                                                                                        2010    2009     diff
                                                                                                            rank 2009
                                                                                       in k euro  in k euro  2010/2009
 Consumer Goods).
- In 2010 komt Procter & Gamble daardoor terug op de eerste plaats te staan met een investering van 117 miljoen         33    CARREFOUR GROUP            18.267   33.405    - 45%       14
 euro, wat 41% meer is dan vorig jaar. Hierdoor haalde het Unilever in, wiens investeringen in 2010 stegen met 27 %.      34    ING GROUP               17.964   20.564    - 13%       29
- Procter & Gamble en Unilever bevinden zich op grote afstand van de andere adverteerdersgroepen. Belgacom           35    BMW GROUP BELGIUM           17.761   22.474    - 21%       24
 staat daarbij op de derde plaats met bijna 69 miljoen euro media-investeringen.                        36    AXA GROUP               17.293   22.499    - 23%       23

- Opvallend is de sterke aanwezigheid van de mediagroepen als adverteerders.                          37    KBC GROUP/CBC GROUP          17.164   14.126    + 22%       44
                                                                38    20TH CENTURY FOX           17.007   12.289    + 38%       55
                                                                39    GENERAL MOTORS CORP.         16.733   15.862    + 5%        40
                                                                40    KELLOGG’S BENELUX           16.706   15.861    + 5%        41
                                                                41    FIAT GROUP              16.663   14.739    + 13%       43
                              2010    2009       diff
  rank 2010   advertiser group                                    rank 2009
                             in k euro  in k euro    2010/2009                 42    FERRERO                16.509   13.343    + 24%       50
                                                                43    DAIMLER BENZ GROUP          16.016   12.353    + 30%       53
     1    PROCTER & GAMBLE BENELUX        117.202   83.191      + 41%        2          44    METRO GROUPE             15.596   16.142    - 3%        38
     2    UNILEVER                108.901   85.449      + 27%        1          45    MARS INCORPORATED           15.579   14.749    + 6%        42
     3    BELGACOM GROUP              68.941   82.309       - 16%       3          46    MEDIABEL               15.240   11.966    + 27%       58
     4    VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ        55.833   47.370      + 18%        4          47    ROSSEL                14.366   12.679    + 13%       51
     5    D’IETEREN GROUP             54.055   44.266      + 22%        5          48    IKEA BELGIUM             14.162   9.057    + 56%       76
     6    PSA PEUGEOT CITROEN           51.452   36.694      + 40%        9          49    BACARDI-MARTINI BELGIUM        13.425   10.780    + 25%       67
     7    L’OREAL GROUP              50.647   44.207      + 15%        6          50    THE WALT DISNEY CY          13.073   12.248    + 7%        56
     8    COCA-COLA BELGIUM-LUXEMBOURG       39.296   31.855      + 23%        16         51    VIVENDI                12.809   13.930    - 8%        45
     9    VRT                   38.403   27.940      + 37%        19         52    ALCOPA                12.327   9.083    + 36%       75
    10    RECKITT & BENCKISER           37.906   39.538       - 4%        8          53    CAMPBELL FOODS BELGIUM        12.279   12.470    - 2%        52
    11    DANONE GROUP               36.923   41.230       - 10%       7          54    MTV EUROPE (MUSIC TELEVISION)     11.934   1.414    + 744%        –
    12    TELENET GROUP HOLDING          36.890   34.697       + 6%        12         55    KREFEL                11.724   7.742    + 51%       88
    13    LOTERIE NATIONALE - NATIONALE LOTERIJ  34.348   36.657       - 6%        10         56    INBEV                 11.581   13.677    - 15%       48
    14    RENAULT-NISSAN ALLIANCE         34.256   35.755       - 4%        11         57    HOLDING ELECTRABEL          11.423   16.168    - 29%       37
    15    NESTLE GROUP               34.251   28.965      + 18%        18         58    NINTENDO               11.157   10.911    + 2%        63
    16    DELHAIZE LE LION - DELHAIZE DE LEEUW   33.282   26.591      + 25%        20         59    DEUTSCHE BANK GROUP          10.971   8.207    + 34%       81
    17    ROULARTA MEDIA GROUP           32.663   32.276       + 1%        15         60    EURO COMEX              10.783   13.877    - 22%       46
    18    KRAFT FOODS               32.606   33.415       - 2%        13         61    RTBF                 10.704   11.631    - 8%        59
    19    COLRUYT                 31.210   16.705      + 87%        35         62    THOMAS COOK              10.552   10.789    - 2%        66
    20    DE PERSGROEP               29.812   25.288      + 18%        22         63    LVMH (LOUIS VUITTON MOET HENNESSY)  10.338   7.889    + 31%       86
    21    FORD AUTOMOTIVE GROUP          29.270   21.946      + 33%        25         64    WILLEMS VERANDAS           9.974    2.127    + 369%        –
    22    CORELIO                 27.935   25.574       + 9%        21         65    KINEPOLIS GROUP            9.961    10.875    - 8%        65
    23    CLT-UFA                 27.612   21.673      + 27%        27         66    ETAT FEDERAL BELGE          9.872    13.366    - 26%       49
    24    DEXIA GROUPE               27.612   18.572      + 49%        30         67    AUREX                 9.628    11.569    - 17%       61
    25    FRANCE TELECOM (MOBISTAR)        27.193   28.992       - 6%        17         68    KPN BELGIUM              9.512    10.902    - 13%       64
    26    BNP-PARIBAS               25.468   15.967      + 59%        39         69    BONGRAIN BELGILUX           9.468    7.212    + 31%        –
    27    TECTEO                  23.413   11.510      + 103%       –          70    MCDONALD’S BELGIUM          9.326    7.855    + 19%       87
    28    SANOMA MAGAZINES FINLAND         23.049   21.011      + 10%        28         71    TOYOTA BELGIUM            9.193    13.864    - 34%       47
    29    JOHNSON & JOHNSON            20.758   17.470      + 19%        32         72    FROMAGERIES BEL KAASFABRIEK      9.158    6.910    + 33%        –
    30    SONY GROUPE               20.149   17.270      + 17%        33         73    QUICK RESTAURANTS           9.010    7.693    + 17%       91
    31    HENKEL BELGIUM              19.671   17.234      + 14%        34         74    FOX MOBILE GROUP           8.964    8.114    + 10%       84
    32    BEIERSDORF                18.537   16.641      + 11%        36         75    CLEAR CHANNEL             8.904    10.048    - 11%       70


                                                            Bron : CIM MDB


6 | UBA ADVERTISER GUIDELINES                                                                                           JAARVERSLAG 2010 | 7
evolutie van Media-investeringen
   3         Media-investeringen per eConoMisChe seCtor                                        4
                                                                                  per eConoMisChe seCtor en MediuMtype
Culture – Leasure – Tourism – Sports (25,23 %), Distribution (14,94 %) en Food (13,22 %) zijn de belangrijkste sec-             De verschillende economische sectoren hanteren een verschillende mediamix. Deze tabel toont welke sectoren
toren en vertegenwoordigen meer dan 50 % van de bruto media investeringen. Als we 2010 vergelijken met 2009,                investeren in welke media en hoe dit evolueerde in 2010.
stellen we vast dat de sectoren Beauty/ Hygiene (33,6 %), Luxe (21%) en House and office equipment (23,1%) het
sterkst zijn gegroeid. We merken tevens een heropleving van investeringen in corporate communication.                                                                       in %                  2010    Cinema      dailies      free sheets      internet
 in euro                      2010           2009           2010         2010 / 2009    in %                  2010    Cinema      dailies      free sheets      internet
                                                                                               share  evol  share   evol   share  evol    share     evol
                                                                                               share  evol  share   evol   share  evol    share     evol
 Culture - leisure - tourism - sports        25,23%       830.452.500 ¤        874.681.784 ¤         5,3%    Culture - leisure - tourism - sports  25,23  0,8%  26,1%  26,4%   7,3%    1,7%  0,1%    3,1%    23,4%
                                                                       Culture - leisure - tourism - sports
                                                                       distribution              25,23
                                                                                           14,94  0,8%
                                                                                               0,0%  26,1%
                                                                                                   -1,1%  26,4%
                                                                                                       41,9%   7,3%
                                                                                                            7,1%    1,7%
                                                                                                                 14,6%  0,1%
                                                                                                                      5,4%    3,1%
                                                                                                                            1,4%    23,4%
                                                                                                                                  9,9%
 distribution                    14,94%       463.624.910 ¤        517.808.857 ¤        11,7%
                                                                       distribution
                                                                       food                  14,94
                                                                                           13,22  0,0%
                                                                                               1,8%   -1,1%
                                                                                                   -19,1%  41,9%
                                                                                                        2,7%   7,1%
                                                                                                            -11,0%   14,6%
                                                                                                                  0,5%  5,4%
                                                                                                                     -22,0%    1,4%
                                                                                                                            2,9%     9,9%
                                                                                                                                  57,2%
 food                        13,22%       424.661.167 ¤        458.245.846 ¤         7,9%
                                                                       food
                                                                       services                13,22
                                                                                           11,58  1,8%
                                                                                               0,4%  -19,1%
                                                                                                   -28,4%  2,7%
                                                                                                       33,7%  -11,0%
                                                                                                            0,9%   0,5%
                                                                                                                 4,6%  -22,0%
                                                                                                                     -23,8%    2,9%
                                                                                                                           11,1%    57,2%
                                                                                                                                  32,9%
 services                      11,58%       392.243.057 ¤        401.311.574 ¤         2,3%
                                                                       services
                                                                       transport               11,58
                                                                                           9,41  0,4%
                                                                                               1,4%  -28,4%
                                                                                                   55,7%  33,7%
                                                                                                       22,6%   0,9%
                                                                                                            -8,8%   4,6%
                                                                                                                 3,5%  -23,8%
                                                                                                                     -33,8%   11,1%
                                                                                                                            9,2%    32,9%
                                                                                                                                  41,9%
 transport                     9,41%        299.603.938 ¤        326.079.968 ¤         8,8%
                                                                       transport
                                                                       Beauty - hygiene            9,41
                                                                                           7,85  1,4%
                                                                                               0,3%   55,7%
                                                                                                   -58,1%  22,6%
                                                                                                        1,8%  -8,8%
                                                                                                            28,5%   3,5%
                                                                                                                 0,3%  -33,8%
                                                                                                                     -33,3%    9,2%
                                                                                                                            2,4%    41,9%
                                                                                                                                  55,6%
 Beauty - hygiene                  7,85%        203.547.660 ¤        271.950.959 ¤        33,6%
                                                                       Beauty - hygiene
                                                                       telecom                 7,85
                                                                                           5,79  0,3%
                                                                                               0,5%  -58,1%
                                                                                                   93,3%  1,8%
                                                                                                       19,8%  28,5%
                                                                                                            52,2%   0,3%
                                                                                                                 0,5%  -33,3%
                                                                                                                     47,4%    2,4%
                                                                                                                           10,8%    55,6%
                                                                                                                                  5,7%
 telecom                      5,79%        196.775.082 ¤        200.554.477 ¤         1,9%
                                                                       telecom office equipment
                                                                       house and                5,79
                                                                                           4,13  0,5%
                                                                                               0,3%  93,3%
                                                                                                   197,4%  19,8%
                                                                                                       20,4%  52,2%
                                                                                                            11,1%   0,5%
                                                                                                                 9,4%  47,4%
                                                                                                                     -10,6%   10,8%
                                                                                                                            6,0%     5,7%
                                                                                                                                  17,2%
 house and office equipment             4,13%        116.191.503 ¤        143.061.630 ¤        23,1%
                                                                       house and office equipment
                                                                       house and office maintenance       4,13
                                                                                           2,51  0,3%
                                                                                               0,0%  197,4%
                                                                                                    -   20,4%
                                                                                                        2,4%  11,1%
                                                                                                            440,6%   9,4%
                                                                                                                 0,9%  -10,6%
                                                                                                                      -2,7%    6,0%
                                                                                                                            0,4%     17,2%
                                                                                                                                  -30,3%
 house and office maintenance            2,51%        75.873.907 ¤        87.008.691 ¤        14,7%
                                                                       house and office maintenance
                                                                       health - well-being           2,51
                                                                                           2,03  0,0%
                                                                                               0,0%    -
                                                                                                     -  2,4%
                                                                                                       5,8%   440,6%
                                                                                                            -35,9%   0,9%
                                                                                                                 0,4%   -2,7%
                                                                                                                     -86,5%    0,4%
                                                                                                                            1,7%    -30,3%
                                                                                                                                  70,5%
 health - well-being                2,03%        68.350.152 ¤        70.419.903 ¤         3,0%
                                                                       health --well-being
                                                                       Clothes accessories           2,03
                                                                                           1,77  0,0%
                                                                                               1,7%    -
                                                                                                   493,1%  5,8%
                                                                                                       20,6%  -35,9%
                                                                                                            36,4%   0,4%
                                                                                                                 2,1%  -86,5%
                                                                                                                     23,7%    1,7%
                                                                                                                            3,1%   70,5%
                                                                                                                                154,5%
 Clothes - accessories               1,77%        50.506.713 ¤        61.332.582 ¤        21,4%
                                                                       Clothes - accessories
                                                                       energy                 1,77
                                                                                           1,15  1,7%
                                                                                               1,3%  493,1%
                                                                                                   -8,2%  20,6%
                                                                                                       14,1%  36,4%
                                                                                                            -49,1%   2,1%
                                                                                                                 1,8%  23,7%
                                                                                                                     141,7%    3,1%
                                                                                                                           14,6%  154,5%
                                                                                                                                58,9%
 energy                       1,15%        39.771.181 ¤        39.841.685 ¤         0,2%
                                                                       energy
                                                                       pets                  1,15
                                                                                           0,30  1,3%
                                                                                               0,0%  -8,2%
                                                                                                    -   14,1%
                                                                                                        0,4%  -49,1%
                                                                                                            -81,7%   1,8%
                                                                                                                 3,6%  141,7%
                                                                                                                     103,2%   14,6%
                                                                                                                            2,7%     58,9%
                                                                                                                                  -16,4%
 pets                        0,30%          8.719.394 ¤       10.374.956 ¤        19,0%
                                                                       pets
                                                                       Corporate                0,30
                                                                                           0,10  0,0%
                                                                                               0,0%    -
                                                                                                     -  0,4%
                                                                                                       1,7%   -81,7%
                                                                                                            72,6%   3,6%
                                                                                                                 0,0%  103,2%
                                                                                                                       -     2,7%
                                                                                                                            9,0%   -16,4%
                                                                                                                                1114,8%
 Corporate                     0,10%           99.192 ¤        3.502.443 ¤      3431,0%
                                                                       Corporate
                                                                       others                 0,10
                                                                                           0,01  0,0%
                                                                                               0,0%    -
                                                                                                     -  1,7%
                                                                                                       1,0%   72,6%
                                                                                                             -    0,0%
                                                                                                                 10,2%   -
                                                                                                                     -80,4%    9,0%
                                                                                                                            0,0%  1114,8%
                                                                                                                                 -
 others                       0,01%          295.189 ¤         259.106 ¤         -12,2%
                                                                       otherstotal
                                                                       grand                  0,01  0,0%   -    1,0%    -    10,2%  -80,4%    0,0%     -
 grand total                    100%      3.170.715.545 ¤       3.466.434.461 ¤         9,3%                        100  0,7%  4,3%   22,1%   5,1%   4,1%   -7,3%    4,9%    30,2%
                                                                       grand total               100  0,7%  4,3%   22,1%   5,1%   4,1%   -7,3%    4,9%    30,2%

 Bron : CIM MDB

                                                                       in %                  2010   Magazines     outdoor       radio          tv
                                 Energy 1,15                                 in %                  2010   Magazines     outdoor       radio          tv
                      Clothes - Accessories 1,77 Pets 0,30                                                       share  evol  share   evol   share  evol    share     evol
                                      Corporate   0,10                                               share  evol  share   evol   share   evol   share    evol
                                                                       Culture - leisure - tourism - sports  25,23  10,6%  0,8%   4,0%   3,3%   13,2%  -0,9%   40,1%    6,4%
                     Health - Wellbeing 2,03
                                                                       Culture - leisure - tourism - sports
                                                                       distribution              25,23
                                                                                           14,94  10,6%
                                                                                               5,2%  0,8%
                                                                                                   -5,0%  4,0%
                                                                                                       5,5%    3,3%
                                                                                                            20,0%   13,2%
                                                                                                                 18,5%  -0,9%
                                                                                                                      29,3%   40,1%
                                                                                                                           12,9%     6,4%
                                                                                                                                  18,2%
            House and office maintenance 2,51
                                                                       distribution
                                                                       food                  14,94
                                                                                           13,22  5,2%
                                                                                               4,5%  -5,0%
                                                                                                   -4,3%   5,5%
                                                                                                       10,2%   20,0%
                                                                                                            -7,6%   18,5%
                                                                                                                  3,8%  29,3%
                                                                                                                      27,3%   12,9%
                                                                                                                           73,6%    18,2%
                                                                                                                                  11,2%
          House and office equipment 4,13                                              food                  13,22  4,5%  -4,3%  10,2%   -7,6%   3,8%  27,3%   73,6%    11,2%
                                                                       services                11,58  8,0%  4,5%   8,5%   -7,8%   15,4%  8,6%    18,3%    -0,1%
                                              Culture - Leisure - Tourism - Sports   25,23   services
                                                                       transport               11,58
                                                                                           9,41  8,0%
                                                                                               8,2%  4,5%
                                                                                                   20,3%   8,5%
                                                                                                       15,2%   -7,8%
                                                                                                            15,0%   15,4%
                                                                                                                 15,8%  8,6%
                                                                                                                      13,1%   18,3%
                                                                                                                           24,1%    -0,1%
                                                                                                                                  18,1%
               Telecom   5,79                                                transport
                                                                       Beauty - hygiene            9,41
                                                                                           7,85  8,2%
                                                                                               9,7%  20,3%
                                                                                                   26,2%  15,2%
                                                                                                        6,7%   15,0%
                                                                                                            43,6%   15,8%
                                                                                                                  0,4%  13,1%
                                                                                                                     -33,4%   24,1%
                                                                                                                           78,3%    18,1%
                                                                                                                                  35,6%
                                                                       Beauty - hygiene
                                                                       telecom                 7,85
                                                                                           5,79  9,7%
                                                                                               2,9%  26,2%
                                                                                                   17,0%   6,7%
                                                                                                       10,1%  43,6%
                                                                                                            -19,9%   0,4%
                                                                                                                 12,5%  -33,4%
                                                                                                                      -7,1%   78,3%
                                                                                                                           42,8%    35,6%
                                                                                                                                  -6,2%
          Beauty - Hygiene   7,85
                                                                       telecom office equipment
                                                                       house and                5,79
                                                                                           4,13  2,9%
                                                                                               18,0%  17,0%
                                                                                                   16,6%  10,1%
                                                                                                        5,1%  -19,9%
                                                                                                            -11,4%   12,5%
                                                                                                                 11,0%  -7,1%
                                                                                                                      45,6%   42,8%
                                                                                                                           29,8%    -6,2%
                                                                                                                                  62,1%
                                                                       house and office equipment
                                                                       house and office maintenance       4,13
                                                                                           2,51  18,0%
                                                                                               1,0%  16,6%
                                                                                                   -20,9%  5,1%
                                                                                                       0,2%   -11,4%
                                                                                                            61,8%   11,0%
                                                                                                                  0,5%  45,6%
                                                                                                                     1513,7%   29,8%
                                                                                                                           94,5%    62,1%
                                                                                                                                  12,9%
                                                                       house and office maintenance
                                                                       health - well-being           2,51
                                                                                           2,03  1,0%
                                                                                               13,7%  -20,9%
                                                                                                   -12,3%  0,2%
                                                                                                       0,0%   61,8%
                                                                                                            -95,0%   0,5%
                                                                                                                 4,5%  1513,7%
                                                                                                                      -11,9%   94,5%
                                                                                                                           73,9%    12,9%
                                                                                                                                  18,5%
                                                                       health --well-being
                                                                       Clothes accessories           2,03
                                                                                           1,77  13,7%
                                                                                               41,5%  -12,3%
                                                                                                   11,4%   0,0%
                                                                                                       17,8%  -95,0%
                                                                                                            13,0%   4,5%
                                                                                                                 0,7%  -11,9%
                                                                                                                     -58,7%   73,9%
                                                                                                                           12,3%    18,5%
                                                                                                                                  33,8%
            Transport  9,41                                                   Clothes - accessories
                                                                       energy                 1,77
                                                                                           1,15  41,5%
                                                                                               6,8%  11,4%
                                                                                                   -8,9%  17,8%
                                                                                                        4,5%  13,0%
                                                                                                            -31,0%   0,7%
                                                                                                                 26,3%  -58,7%
                                                                                                                     66,0%    12,3%
                                                                                                                           30,5%    33,8%
                                                                                                                                  -1,1%
                                                                       energy
                                                                       pets                  1,15
                                                                                           0,30  6,8%
                                                                                               4,8%   -8,9%
                                                                                                   -28,9%  4,5%
                                                                                                       5,4%   -31,0%
                                                                                                           130637,9%  26,3%
                                                                                                                  0,0%  66,0%
                                                                                                                     -99,2%   30,5%
                                                                                                                           83,1%    -1,1%
                                                                                                                                  20,7%
                                                    Distribution  14,94
                                                                       pets
                                                                       Corporate                0,30
                                                                                           0,10  4,8%
                                                                                               4,1%  -28,9%
                                                                                                   376,3%  5,4%
                                                                                                       0,5%  130637,9%
                                                                                                             -    0,0%
                                                                                                                 0,3%  -99,2%
                                                                                                                     284,3%   83,1% 58647,3%
                                                                                                                           84,3%  20,7%
                                                                       Corporate
                                                                       others                 0,10
                                                                                           0,01  4,1%
                                                                                               0,0%  376,3%
                                                                                                    -   0,5%
                                                                                                       0,0%     -
                                                                                                              -   0,3%
                                                                                                                 1,2%  284,3%
                                                                                                                       -    84,3% 58647,3%
                                                                                                                           87,5%  42,2%
                       Services  11,58                                        otherstotal
                                                                       grand                  0,01
                                                                                           100
                                                                                               0,0%
                                                                                               8,6%
                                                                                                    -
                                                                                                   5,3%
                                                                                                       0,0%
                                                                                                       7,3%
                                                                                                             -
                                                                                                            2,2%
                                                                                                                  1,2%
                                                                                                                 11,5%
                                                                                                                       -
                                                                                                                     11,5%
                                                                                                                           87,5%
                                                                                                                           40,8%
                                                                                                                                  42,2%
                                                                                                                                  13,4%
Bron : CIM MDB                            Food   13,22
                                                                       grand total               100  8,6%  5,3%   7,3%   2,2%   11,5%  11,5%    40,8%    13,4%
                                                                      Bron : CIM MDB
8 | UBA ADVERTISER GUIDELINES                                                                                                            JAARVERSLAG 2010 | 9
UBA media investeringen in Belgie 2010
UBA media investeringen in Belgie 2010
UBA media investeringen in Belgie 2010
UBA media investeringen in Belgie 2010

More Related Content

Viewers also liked

Libya
LibyaLibya
Libya
zminem
 
都市發展旗艦計畫政策白皮書
都市發展旗艦計畫政策白皮書都市發展旗艦計畫政策白皮書
都市發展旗艦計畫政策白皮書
貞昌 蘇
 
E2 scse 05-apr-13_display
E2 scse 05-apr-13_displayE2 scse 05-apr-13_display
E2 scse 05-apr-13_display
Sathyaraj Ragupathi
 
De Me®kgids
De Me®kgidsDe Me®kgids
De Me®kgids
Chris Van Roey
 
Waysoftheworldpart1
Waysoftheworldpart1Waysoftheworldpart1
Waysoftheworldpart1
mistysims
 
C1 display
C1 displayC1 display
Meet lutronic! powerpoint show final (fil eminimizer)
Meet lutronic! powerpoint show final (fil eminimizer)Meet lutronic! powerpoint show final (fil eminimizer)
Meet lutronic! powerpoint show final (fil eminimizer)
lutronic
 
วิธีป้องกัน Facebook ของคุณให้พ้นจากสาธารณะ โดย Beach Lover
วิธีป้องกัน Facebook ของคุณให้พ้นจากสาธารณะ โดย Beach Loverวิธีป้องกัน Facebook ของคุณให้พ้นจากสาธารณะ โดย Beach Lover
วิธีป้องกัน Facebook ของคุณให้พ้นจากสาธารณะ โดย Beach Lover
ITFriend
 
執行力小冊子
執行力小冊子執行力小冊子
執行力小冊子
貞昌 蘇
 
Fotos del 911
Fotos del 911Fotos del 911
Fotos del 911
manny2147
 
F2 scse 06-apr-13_display
F2 scse 06-apr-13_displayF2 scse 06-apr-13_display
F2 scse 06-apr-13_display
Sathyaraj Ragupathi
 
Viver é show fantástico
Viver é show fantásticoViver é show fantástico
Viver é show fantástico
Fer Nanda
 
Japan Value Report
Japan Value ReportJapan Value Report
Japan Value Report
BeyondProxy LLC
 
Cotillones fin de curso
Cotillones fin de cursoCotillones fin de curso
Cotillones fin de curso
myelitz
 

Viewers also liked (16)

Libya
LibyaLibya
Libya
 
都市發展旗艦計畫政策白皮書
都市發展旗艦計畫政策白皮書都市發展旗艦計畫政策白皮書
都市發展旗艦計畫政策白皮書
 
E2 scse 05-apr-13_display
E2 scse 05-apr-13_displayE2 scse 05-apr-13_display
E2 scse 05-apr-13_display
 
De Me®kgids
De Me®kgidsDe Me®kgids
De Me®kgids
 
Waysoftheworldpart1
Waysoftheworldpart1Waysoftheworldpart1
Waysoftheworldpart1
 
C1 display
C1 displayC1 display
C1 display
 
Meet lutronic! powerpoint show final (fil eminimizer)
Meet lutronic! powerpoint show final (fil eminimizer)Meet lutronic! powerpoint show final (fil eminimizer)
Meet lutronic! powerpoint show final (fil eminimizer)
 
วิธีป้องกัน Facebook ของคุณให้พ้นจากสาธารณะ โดย Beach Lover
วิธีป้องกัน Facebook ของคุณให้พ้นจากสาธารณะ โดย Beach Loverวิธีป้องกัน Facebook ของคุณให้พ้นจากสาธารณะ โดย Beach Lover
วิธีป้องกัน Facebook ของคุณให้พ้นจากสาธารณะ โดย Beach Lover
 
執行力小冊子
執行力小冊子執行力小冊子
執行力小冊子
 
Fotos del 911
Fotos del 911Fotos del 911
Fotos del 911
 
Resume2011[1]
Resume2011[1]Resume2011[1]
Resume2011[1]
 
F2 scse 06-apr-13_display
F2 scse 06-apr-13_displayF2 scse 06-apr-13_display
F2 scse 06-apr-13_display
 
Viver é show fantástico
Viver é show fantásticoViver é show fantástico
Viver é show fantástico
 
Forest dog series
Forest dog seriesForest dog series
Forest dog series
 
Japan Value Report
Japan Value ReportJapan Value Report
Japan Value Report
 
Cotillones fin de curso
Cotillones fin de cursoCotillones fin de curso
Cotillones fin de curso
 

Similar to UBA media investeringen in Belgie 2010

Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagenStad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Thierry Debels
 
Print is not our legacy, it’s our bank
Print is not our legacy, it’s our bankPrint is not our legacy, it’s our bank
Print is not our legacy, it’s our bank
Sanoma
 
Branded TV-Content - Paul V Niekerk Non Spot Bestedingen
Branded TV-Content - Paul V Niekerk Non Spot BestedingenBranded TV-Content - Paul V Niekerk Non Spot Bestedingen
Branded TV-Content - Paul V Niekerk Non Spot Bestedingen
fyber
 
Cegeka Jaarverslag 2010 Nl
Cegeka Jaarverslag 2010 NlCegeka Jaarverslag 2010 Nl
Cegeka Jaarverslag 2010 Nl
jjonkman
 
Crm4insurance seminar2016 02-keynote_assuralia
Crm4insurance seminar2016 02-keynote_assuraliaCrm4insurance seminar2016 02-keynote_assuralia
Crm4insurance seminar2016 02-keynote_assuralia
RealDolmenCRM
 
Affiliate markt monitor 2010 Affiliatedag
Affiliate markt monitor 2010 AffiliatedagAffiliate markt monitor 2010 Affiliatedag
Affiliate markt monitor 2010 Affiliatedag
Affiliate Dag
 
Project investment analysis
Project investment analysisProject investment analysis
Project investment analysis
KevindeHoop
 
Visie Op Media 2009
Visie Op Media 2009Visie Op Media 2009
Visie Op Media 2009
Marketingfacts
 
Ecommerce
EcommerceEcommerce
Ecommerce
Pieter Brat
 
DMPe 2013 - sheets Hoe verdubbel je de ROI van je online marketingsinspanningen
DMPe 2013 - sheets Hoe verdubbel je de ROI van je online marketingsinspanningenDMPe 2013 - sheets Hoe verdubbel je de ROI van je online marketingsinspanningen
DMPe 2013 - sheets Hoe verdubbel je de ROI van je online marketingsinspanningen
DutchMarketingProfs
 
Dmp roi online marketing verdubbelen
Dmp roi online marketing verdubbelenDmp roi online marketing verdubbelen
Dmp roi online marketing verdubbelen
Netprofiler
 
De hotelsector in beeld 2010
De hotelsector in beeld 2010De hotelsector in beeld 2010
De hotelsector in beeld 2010
Van Spronsen & Partners horeca - advies
 
Yannie investeren
Yannie  investerenYannie  investeren
Yannie investeren
yannie_PA
 
UBA Jaarverslag 2009
UBA Jaarverslag 2009UBA Jaarverslag 2009
UBA Jaarverslag 2009
UBA Belgium
 
Presentatie gemeente Groningen Inkoopbeleid
Presentatie gemeente Groningen InkoopbeleidPresentatie gemeente Groningen Inkoopbeleid
Presentatie gemeente Groningen Inkoopbeleid
Johan Stuiver
 
Jaarplan Routebureau Utrecht
Jaarplan Routebureau UtrechtJaarplan Routebureau Utrecht
B2B Press presentatie sector Bouw
B2B Press presentatie sector BouwB2B Press presentatie sector Bouw
B2B Press presentatie sector Bouw
ThePpress
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-VlaanderenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
NMBS
 
Marketing Pioneers - Martin Boschhuizen - Albelli
Marketing Pioneers - Martin Boschhuizen - AlbelliMarketing Pioneers - Martin Boschhuizen - Albelli
Marketing Pioneers - Martin Boschhuizen - Albelli
Marketing Pioneers
 

Similar to UBA media investeringen in Belgie 2010 (20)

Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagenStad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
 
Print is not our legacy, it’s our bank
Print is not our legacy, it’s our bankPrint is not our legacy, it’s our bank
Print is not our legacy, it’s our bank
 
Branded TV-Content - Paul V Niekerk Non Spot Bestedingen
Branded TV-Content - Paul V Niekerk Non Spot BestedingenBranded TV-Content - Paul V Niekerk Non Spot Bestedingen
Branded TV-Content - Paul V Niekerk Non Spot Bestedingen
 
Cegeka Jaarverslag 2010 Nl
Cegeka Jaarverslag 2010 NlCegeka Jaarverslag 2010 Nl
Cegeka Jaarverslag 2010 Nl
 
Crm4insurance seminar2016 02-keynote_assuralia
Crm4insurance seminar2016 02-keynote_assuraliaCrm4insurance seminar2016 02-keynote_assuralia
Crm4insurance seminar2016 02-keynote_assuralia
 
Affiliate markt monitor 2010 Affiliatedag
Affiliate markt monitor 2010 AffiliatedagAffiliate markt monitor 2010 Affiliatedag
Affiliate markt monitor 2010 Affiliatedag
 
Project investment analysis
Project investment analysisProject investment analysis
Project investment analysis
 
Visie Op Media 2009
Visie Op Media 2009Visie Op Media 2009
Visie Op Media 2009
 
Ecommerce
EcommerceEcommerce
Ecommerce
 
DMPe 2013 - sheets Hoe verdubbel je de ROI van je online marketingsinspanningen
DMPe 2013 - sheets Hoe verdubbel je de ROI van je online marketingsinspanningenDMPe 2013 - sheets Hoe verdubbel je de ROI van je online marketingsinspanningen
DMPe 2013 - sheets Hoe verdubbel je de ROI van je online marketingsinspanningen
 
Dmp roi online marketing verdubbelen
Dmp roi online marketing verdubbelenDmp roi online marketing verdubbelen
Dmp roi online marketing verdubbelen
 
De hotelsector in beeld 2010
De hotelsector in beeld 2010De hotelsector in beeld 2010
De hotelsector in beeld 2010
 
Yannie investeren
Yannie  investerenYannie  investeren
Yannie investeren
 
UBA Jaarverslag 2009
UBA Jaarverslag 2009UBA Jaarverslag 2009
UBA Jaarverslag 2009
 
Financieel Rapport 2009
Financieel Rapport 2009Financieel Rapport 2009
Financieel Rapport 2009
 
Presentatie gemeente Groningen Inkoopbeleid
Presentatie gemeente Groningen InkoopbeleidPresentatie gemeente Groningen Inkoopbeleid
Presentatie gemeente Groningen Inkoopbeleid
 
Jaarplan Routebureau Utrecht
Jaarplan Routebureau UtrechtJaarplan Routebureau Utrecht
Jaarplan Routebureau Utrecht
 
B2B Press presentatie sector Bouw
B2B Press presentatie sector BouwB2B Press presentatie sector Bouw
B2B Press presentatie sector Bouw
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-VlaanderenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
 
Marketing Pioneers - Martin Boschhuizen - Albelli
Marketing Pioneers - Martin Boschhuizen - AlbelliMarketing Pioneers - Martin Boschhuizen - Albelli
Marketing Pioneers - Martin Boschhuizen - Albelli
 

More from Chris Van Roey

UBA Trends Day 2017 eBook
UBA Trends Day 2017 eBookUBA Trends Day 2017 eBook
UBA Trends Day 2017 eBook
Chris Van Roey
 
Hoera reclame !
Hoera reclame !Hoera reclame !
Hoera reclame !
Chris Van Roey
 
UBA in 2014
UBA in 2014UBA in 2014
UBA in 2014
Chris Van Roey
 
Is communicatie kunst of wiskunde ?
Is communicatie kunst of wiskunde ?Is communicatie kunst of wiskunde ?
Is communicatie kunst of wiskunde ?
Chris Van Roey
 
UBA Jaarverslag 2011
UBA Jaarverslag 2011UBA Jaarverslag 2011
UBA Jaarverslag 2011
Chris Van Roey
 
2011 12-13 bmma presentatie
2011 12-13 bmma presentatie2011 12-13 bmma presentatie
2011 12-13 bmma presentatie
Chris Van Roey
 
UBA jaarverslag 2010
UBA jaarverslag 2010UBA jaarverslag 2010
UBA jaarverslag 2010
Chris Van Roey
 
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec..."Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
Chris Van Roey
 

More from Chris Van Roey (10)

UBA Trends Day 2017 eBook
UBA Trends Day 2017 eBookUBA Trends Day 2017 eBook
UBA Trends Day 2017 eBook
 
Hoera reclame !
Hoera reclame !Hoera reclame !
Hoera reclame !
 
UBA in 2014
UBA in 2014UBA in 2014
UBA in 2014
 
Uba ar2012 fr
Uba ar2012 frUba ar2012 fr
Uba ar2012 fr
 
Uba ar2012 nl
Uba ar2012 nlUba ar2012 nl
Uba ar2012 nl
 
Is communicatie kunst of wiskunde ?
Is communicatie kunst of wiskunde ?Is communicatie kunst of wiskunde ?
Is communicatie kunst of wiskunde ?
 
UBA Jaarverslag 2011
UBA Jaarverslag 2011UBA Jaarverslag 2011
UBA Jaarverslag 2011
 
2011 12-13 bmma presentatie
2011 12-13 bmma presentatie2011 12-13 bmma presentatie
2011 12-13 bmma presentatie
 
UBA jaarverslag 2010
UBA jaarverslag 2010UBA jaarverslag 2010
UBA jaarverslag 2010
 
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec..."Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
 

UBA media investeringen in Belgie 2010

 • 1. Media-investeringen in België 2010
 • 2. inhoudstafel De UBA wil een transparante omgeving stimuleren waarin adverteerders effectief, efficiënt en 1 De evolutie van de bruto media-investeringen 2001-2010 p.04 duurzaam kunnen communiceren. Daartoe hebben adverteerders o.a. nood aan goede informatie over de media-investeringen in België. En dankzij het CIM is er in België heel wat informatie be- 2 Top 75 adverteerders p.06 schikbaar. Mediabureau’s en mediaregies kunnen adverteerders hierover uitgebreid informeren. 3 Media-investeringen per economische sector p.08 Toch vinden we het als UBA belangrijk om jaarlijks een overzichtelijk referentiedocument aan onze leden ter beschikking te stellen. 4 Evolutie van media-investeringen per economische sector en mediumtype p.09 In België verzamelt het CIM sinds 1971 nauwkeurige gegevens over de “above-the-line” media, 5 Verdeling van adverteerders en media mix per budget p.10 zowel over de verspreiding als over het bereik van de media. Daarnaast meten zij eveneens de reclamedruk met de pige CIM MDB (MediaDataBase). Het zijn de publieke gegevens uit deze stu- 6 Aantal adverteerders per mediumtype p.11 die die in deze brochure voornamelijk gebruikt werden. Opgelet : de geciteerde investeringen zijn 7 Index bruto-kosten reclameruimte in diverse media p.12 gebaseerd op de brutotarieven van de media, en niet op wat effectief betaald is. De MDB meet wel de reclamedruk en niet de netto reclame-uitgaven. 8 Nieuwe media evoluties p.13 Uw feedback op deze eerste uitgave zal ten zeerste gewaardeerd worden en kan bijdragen tot 9 Economische indicatoren p.14 een beter referentiedocument in de volgende jaren. Wij wensen alleszins iedereen te bedanken die meehielp om deze brochure te realiseren. Het UBA-team Werkten mee AAn dit project : UBA : Nathalie Hublet, Kristin Hannon, Chris Van Roey UmA : Remi Boel, Marketing Intelligence Director OmnicomMediaGroup Hoet & Hoet : www.hoet-hoet.eu (layout & druk) Bronnen van deze publicatie : Agemene Directie Statistiek en Economische Informatie, CIM MDB, ComScore, Eurostat, Federaal Planbureau, OmnicomMediaGroup, UMA 2 | UBA ADVERTISER GUIDELINES JAARVERSLAG 2010 | 3
 • 3. 1 de evolutie van de Bruto Media-investeringen 2001-2010 De bruto media-investeringen in België zijn in de laatste tien jaar bijna verdubbeld tot bijna 3,5 miljard Euro in Televisie is het belangrijkste medium in België met 40,8 % Share of Voice, en versterkte zijn positie in de laatste 2010. Na het moeilijke jaar 2009 toonde 2010 een duidelijke heropleving in de media-investeringen van adver- 5 jaar. Dit ten koste van de marktaandelen van magazines, outdoor en kranten. Online kende eveneens een sterke teerders. Er werd in 2010 ca. 300 miljoen Euro meer geïnvesteerd. Analisten verwachten een verderzetting van groei waarbij moet opgemerkt worden dat alleen het gedeelte “display” in de CIM MDB gemeten wordt. deze trend in 2011. evolutie in euro evolutie in share of voice in euro 2001 2002 2003 2004 2005 in sov 2001 2002 2003 2004 2005 in euro 2001 2002 2003 2004 2005 CineMa 27.724.164 € 22.934.393 € 25.290.110 € 25.043.145 € 28.817.093 € CineMa 1,6% 1,2% 1,2% 1,1% 1,2% CineMa 27.724.164 € 22.934.393 € 25.290.110 € 25.043.145 € 28.817.093 € dailies 280.650.866 € 386.097.187 € 471.740.552 € 531.103.923 € 592.610.968 € dailies 16,0% 20,0% 22,1% 23,1% 24,8% dailies 280.650.866 € 386.097.187 € 471.740.552 € 531.103.923 € 592.610.968 € free sheets free sheets 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% free sheets MagaZines 257.623.682 € 269.313.521 € 268.660.618 € 281.876.040 € 280.421.834 € MagaZines 14,7% 13,9% 12,6% 12,3% 11,7% MagaZines 257.623.682 € 269.313.521 € 268.660.618 € 281.876.040 € 280.421.834 € online* online* 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% online* outdoor 172.544.114 € 182.342.552 € 197.798.403 € 204.519.332 € 214.558.511 € outdoor 9,8% 9,4% 9,3% 8,9% 9,0% outdoor 172.544.114 € 182.342.552 € 197.798.403 € 204.519.332 € 214.558.511 € radio 202.372.992 € 208.073.616 € 228.708.671 € 252.588.688 € 289.432.148 € radio 11,6% 10,8% 10,7% 11,0% 12,1% radio 202.372.992 € 208.073.616 € 228.708.671 € 252.588.688 € 289.432.148 € tv 811.001.512 € 864.677.463 € 945.280.824 € 1.003.554.030 € 981.518.610 € tv 46,3% 44,7% 44,2% 43,7% 41,1% tv 811.001.512 € 864.677.463 € 945.280.824 € 1.003.554.030 € 981.518.610 € total 1.751.917.329 € 1.933.438.731 € 2.137.479.178 € 2.298.685.158 € 2.387.359.163 € total 100% 100% 100% 100% 100% total 1.751.917.329 € 1.933.438.731 € 2.137.479.178 € 2.298.685.158 € 2.387.359.163 € in euro 2006 2007 2008 2009 2010 in euro 2006 2007 2008 2009 2010 in sov 2006 2007 2008 2009 2010 CineMa 29.675.585 € 25.999.922 € 26.818.900 € 24.622.596 € 25.678.641 € CineMa 29.675.585 € 25.999.922 € 26.818.900 € 24.622.596 € 25.678.641 € CineMa 1,0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% dailies 701.466.225 € 747.480.799 € 736.680.479 € 730.298.758 € 767.794.337 € dailies 701.466.225 € 747.480.799 € 736.680.479 € 730.298.758 € 767.794.337 € dailies 24,5% 24,2% 23,3% 23,0% 22,1% free sheets 174.875.603 € 153.915.742 € 150.442.649 € 152.220.550 € 141.112.049 € free sheets 174.875.603 € 153.915.742 € 150.442.649 € 152.220.550 € 141.112.049 € free sheets 6,1% 5,0% 4,8% 4,8% 4,1% MagaZines 286.610.417 € 300.734.727 € 299.949.376 € 281.724.935 € 296.626.680 € MagaZines 286.610.417 € 300.734.727 € 299.949.376 € 281.724.935 € 296.626.680 € MagaZines 10,0% 9,7% 9,5% 8,9% 8,6% online* 46.519.730 € 84.922.666 € 119.105.408 € 129.246.951 € 168.331.334 € online* 46.519.730 € 84.922.666 € 119.105.408 € 129.246.951 € 168.331.334 € online* 1,6% 2,7% 3,8% 4,1% 4,9% outdoor 226.556.821 € 238.781.808 € 249.456.454 € 248.130.898 € 253.690.408 € outdoor 226.556.821 € 238.781.808 € 249.456.454 € 248.130.898 € 253.690.408 € outdoor 7,9% 7,7% 7,9% 7,8% 7,3% radio 326.976.649 € 375.513.688 € 377.186.504 € 357.710.811 € 398.861.095 € radio 326.976.649 € 375.513.688 € 377.186.504 € 357.710.811 € 398.861.095 € radio 11,4% 12,2% 11,9% 11,3% 11,5% tv 1.071.169.986 € 1.161.345.040 € 1.204.777.243 € 1.246.760.046 € 1.414.339.916 € tv 1.071.169.986 € 1.161.345.040 € 1.204.777.243 € 1.246.760.046 € 1.414.339.916 € tv 37,4% 37,6% 38,1% 39,3% 40,8% total 2.863.851.016 € 3.088.694.392 € 3.164.417.013 € 3.170.715.545 € 3.466.434.461 € total 2.863.851.016 € 3.088.694.392 € 3.164.417.013 € 3.170.715.545 € 3.466.434.461 € total 100% 100% 100% 100% 100% * Online = only display advertising * Online = only display advertising Bron : CIM MDB Bron : CIM MDB 4 | UBA ADVERTISER GUIDELINES JAARVERSLAG 2010 | 5
 • 4. 2 top 75 adverteerders - Voor het tweede jaar op rij stellen we vast dat de mediabestedingen vooral fors groeien in FMCG (Fast Moving rank 2010 advertiser group 2010 2009 diff rank 2009 in k euro in k euro 2010/2009 Consumer Goods). - In 2010 komt Procter & Gamble daardoor terug op de eerste plaats te staan met een investering van 117 miljoen 33 CARREFOUR GROUP 18.267 33.405 - 45% 14 euro, wat 41% meer is dan vorig jaar. Hierdoor haalde het Unilever in, wiens investeringen in 2010 stegen met 27 %. 34 ING GROUP 17.964 20.564 - 13% 29 - Procter & Gamble en Unilever bevinden zich op grote afstand van de andere adverteerdersgroepen. Belgacom 35 BMW GROUP BELGIUM 17.761 22.474 - 21% 24 staat daarbij op de derde plaats met bijna 69 miljoen euro media-investeringen. 36 AXA GROUP 17.293 22.499 - 23% 23 - Opvallend is de sterke aanwezigheid van de mediagroepen als adverteerders. 37 KBC GROUP/CBC GROUP 17.164 14.126 + 22% 44 38 20TH CENTURY FOX 17.007 12.289 + 38% 55 39 GENERAL MOTORS CORP. 16.733 15.862 + 5% 40 40 KELLOGG’S BENELUX 16.706 15.861 + 5% 41 41 FIAT GROUP 16.663 14.739 + 13% 43 2010 2009 diff rank 2010 advertiser group rank 2009 in k euro in k euro 2010/2009 42 FERRERO 16.509 13.343 + 24% 50 43 DAIMLER BENZ GROUP 16.016 12.353 + 30% 53 1 PROCTER & GAMBLE BENELUX 117.202 83.191 + 41% 2 44 METRO GROUPE 15.596 16.142 - 3% 38 2 UNILEVER 108.901 85.449 + 27% 1 45 MARS INCORPORATED 15.579 14.749 + 6% 42 3 BELGACOM GROUP 68.941 82.309 - 16% 3 46 MEDIABEL 15.240 11.966 + 27% 58 4 VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ 55.833 47.370 + 18% 4 47 ROSSEL 14.366 12.679 + 13% 51 5 D’IETEREN GROUP 54.055 44.266 + 22% 5 48 IKEA BELGIUM 14.162 9.057 + 56% 76 6 PSA PEUGEOT CITROEN 51.452 36.694 + 40% 9 49 BACARDI-MARTINI BELGIUM 13.425 10.780 + 25% 67 7 L’OREAL GROUP 50.647 44.207 + 15% 6 50 THE WALT DISNEY CY 13.073 12.248 + 7% 56 8 COCA-COLA BELGIUM-LUXEMBOURG 39.296 31.855 + 23% 16 51 VIVENDI 12.809 13.930 - 8% 45 9 VRT 38.403 27.940 + 37% 19 52 ALCOPA 12.327 9.083 + 36% 75 10 RECKITT & BENCKISER 37.906 39.538 - 4% 8 53 CAMPBELL FOODS BELGIUM 12.279 12.470 - 2% 52 11 DANONE GROUP 36.923 41.230 - 10% 7 54 MTV EUROPE (MUSIC TELEVISION) 11.934 1.414 + 744% – 12 TELENET GROUP HOLDING 36.890 34.697 + 6% 12 55 KREFEL 11.724 7.742 + 51% 88 13 LOTERIE NATIONALE - NATIONALE LOTERIJ 34.348 36.657 - 6% 10 56 INBEV 11.581 13.677 - 15% 48 14 RENAULT-NISSAN ALLIANCE 34.256 35.755 - 4% 11 57 HOLDING ELECTRABEL 11.423 16.168 - 29% 37 15 NESTLE GROUP 34.251 28.965 + 18% 18 58 NINTENDO 11.157 10.911 + 2% 63 16 DELHAIZE LE LION - DELHAIZE DE LEEUW 33.282 26.591 + 25% 20 59 DEUTSCHE BANK GROUP 10.971 8.207 + 34% 81 17 ROULARTA MEDIA GROUP 32.663 32.276 + 1% 15 60 EURO COMEX 10.783 13.877 - 22% 46 18 KRAFT FOODS 32.606 33.415 - 2% 13 61 RTBF 10.704 11.631 - 8% 59 19 COLRUYT 31.210 16.705 + 87% 35 62 THOMAS COOK 10.552 10.789 - 2% 66 20 DE PERSGROEP 29.812 25.288 + 18% 22 63 LVMH (LOUIS VUITTON MOET HENNESSY) 10.338 7.889 + 31% 86 21 FORD AUTOMOTIVE GROUP 29.270 21.946 + 33% 25 64 WILLEMS VERANDAS 9.974 2.127 + 369% – 22 CORELIO 27.935 25.574 + 9% 21 65 KINEPOLIS GROUP 9.961 10.875 - 8% 65 23 CLT-UFA 27.612 21.673 + 27% 27 66 ETAT FEDERAL BELGE 9.872 13.366 - 26% 49 24 DEXIA GROUPE 27.612 18.572 + 49% 30 67 AUREX 9.628 11.569 - 17% 61 25 FRANCE TELECOM (MOBISTAR) 27.193 28.992 - 6% 17 68 KPN BELGIUM 9.512 10.902 - 13% 64 26 BNP-PARIBAS 25.468 15.967 + 59% 39 69 BONGRAIN BELGILUX 9.468 7.212 + 31% – 27 TECTEO 23.413 11.510 + 103% – 70 MCDONALD’S BELGIUM 9.326 7.855 + 19% 87 28 SANOMA MAGAZINES FINLAND 23.049 21.011 + 10% 28 71 TOYOTA BELGIUM 9.193 13.864 - 34% 47 29 JOHNSON & JOHNSON 20.758 17.470 + 19% 32 72 FROMAGERIES BEL KAASFABRIEK 9.158 6.910 + 33% – 30 SONY GROUPE 20.149 17.270 + 17% 33 73 QUICK RESTAURANTS 9.010 7.693 + 17% 91 31 HENKEL BELGIUM 19.671 17.234 + 14% 34 74 FOX MOBILE GROUP 8.964 8.114 + 10% 84 32 BEIERSDORF 18.537 16.641 + 11% 36 75 CLEAR CHANNEL 8.904 10.048 - 11% 70 Bron : CIM MDB 6 | UBA ADVERTISER GUIDELINES JAARVERSLAG 2010 | 7
 • 5. evolutie van Media-investeringen 3 Media-investeringen per eConoMisChe seCtor 4 per eConoMisChe seCtor en MediuMtype Culture – Leasure – Tourism – Sports (25,23 %), Distribution (14,94 %) en Food (13,22 %) zijn de belangrijkste sec- De verschillende economische sectoren hanteren een verschillende mediamix. Deze tabel toont welke sectoren toren en vertegenwoordigen meer dan 50 % van de bruto media investeringen. Als we 2010 vergelijken met 2009, investeren in welke media en hoe dit evolueerde in 2010. stellen we vast dat de sectoren Beauty/ Hygiene (33,6 %), Luxe (21%) en House and office equipment (23,1%) het sterkst zijn gegroeid. We merken tevens een heropleving van investeringen in corporate communication. in % 2010 Cinema dailies free sheets internet in euro 2010 2009 2010 2010 / 2009 in % 2010 Cinema dailies free sheets internet share evol share evol share evol share evol share evol share evol share evol share evol Culture - leisure - tourism - sports 25,23% 830.452.500 ¤ 874.681.784 ¤ 5,3% Culture - leisure - tourism - sports 25,23 0,8% 26,1% 26,4% 7,3% 1,7% 0,1% 3,1% 23,4% Culture - leisure - tourism - sports distribution 25,23 14,94 0,8% 0,0% 26,1% -1,1% 26,4% 41,9% 7,3% 7,1% 1,7% 14,6% 0,1% 5,4% 3,1% 1,4% 23,4% 9,9% distribution 14,94% 463.624.910 ¤ 517.808.857 ¤ 11,7% distribution food 14,94 13,22 0,0% 1,8% -1,1% -19,1% 41,9% 2,7% 7,1% -11,0% 14,6% 0,5% 5,4% -22,0% 1,4% 2,9% 9,9% 57,2% food 13,22% 424.661.167 ¤ 458.245.846 ¤ 7,9% food services 13,22 11,58 1,8% 0,4% -19,1% -28,4% 2,7% 33,7% -11,0% 0,9% 0,5% 4,6% -22,0% -23,8% 2,9% 11,1% 57,2% 32,9% services 11,58% 392.243.057 ¤ 401.311.574 ¤ 2,3% services transport 11,58 9,41 0,4% 1,4% -28,4% 55,7% 33,7% 22,6% 0,9% -8,8% 4,6% 3,5% -23,8% -33,8% 11,1% 9,2% 32,9% 41,9% transport 9,41% 299.603.938 ¤ 326.079.968 ¤ 8,8% transport Beauty - hygiene 9,41 7,85 1,4% 0,3% 55,7% -58,1% 22,6% 1,8% -8,8% 28,5% 3,5% 0,3% -33,8% -33,3% 9,2% 2,4% 41,9% 55,6% Beauty - hygiene 7,85% 203.547.660 ¤ 271.950.959 ¤ 33,6% Beauty - hygiene telecom 7,85 5,79 0,3% 0,5% -58,1% 93,3% 1,8% 19,8% 28,5% 52,2% 0,3% 0,5% -33,3% 47,4% 2,4% 10,8% 55,6% 5,7% telecom 5,79% 196.775.082 ¤ 200.554.477 ¤ 1,9% telecom office equipment house and 5,79 4,13 0,5% 0,3% 93,3% 197,4% 19,8% 20,4% 52,2% 11,1% 0,5% 9,4% 47,4% -10,6% 10,8% 6,0% 5,7% 17,2% house and office equipment 4,13% 116.191.503 ¤ 143.061.630 ¤ 23,1% house and office equipment house and office maintenance 4,13 2,51 0,3% 0,0% 197,4% - 20,4% 2,4% 11,1% 440,6% 9,4% 0,9% -10,6% -2,7% 6,0% 0,4% 17,2% -30,3% house and office maintenance 2,51% 75.873.907 ¤ 87.008.691 ¤ 14,7% house and office maintenance health - well-being 2,51 2,03 0,0% 0,0% - - 2,4% 5,8% 440,6% -35,9% 0,9% 0,4% -2,7% -86,5% 0,4% 1,7% -30,3% 70,5% health - well-being 2,03% 68.350.152 ¤ 70.419.903 ¤ 3,0% health --well-being Clothes accessories 2,03 1,77 0,0% 1,7% - 493,1% 5,8% 20,6% -35,9% 36,4% 0,4% 2,1% -86,5% 23,7% 1,7% 3,1% 70,5% 154,5% Clothes - accessories 1,77% 50.506.713 ¤ 61.332.582 ¤ 21,4% Clothes - accessories energy 1,77 1,15 1,7% 1,3% 493,1% -8,2% 20,6% 14,1% 36,4% -49,1% 2,1% 1,8% 23,7% 141,7% 3,1% 14,6% 154,5% 58,9% energy 1,15% 39.771.181 ¤ 39.841.685 ¤ 0,2% energy pets 1,15 0,30 1,3% 0,0% -8,2% - 14,1% 0,4% -49,1% -81,7% 1,8% 3,6% 141,7% 103,2% 14,6% 2,7% 58,9% -16,4% pets 0,30% 8.719.394 ¤ 10.374.956 ¤ 19,0% pets Corporate 0,30 0,10 0,0% 0,0% - - 0,4% 1,7% -81,7% 72,6% 3,6% 0,0% 103,2% - 2,7% 9,0% -16,4% 1114,8% Corporate 0,10% 99.192 ¤ 3.502.443 ¤ 3431,0% Corporate others 0,10 0,01 0,0% 0,0% - - 1,7% 1,0% 72,6% - 0,0% 10,2% - -80,4% 9,0% 0,0% 1114,8% - others 0,01% 295.189 ¤ 259.106 ¤ -12,2% otherstotal grand 0,01 0,0% - 1,0% - 10,2% -80,4% 0,0% - grand total 100% 3.170.715.545 ¤ 3.466.434.461 ¤ 9,3% 100 0,7% 4,3% 22,1% 5,1% 4,1% -7,3% 4,9% 30,2% grand total 100 0,7% 4,3% 22,1% 5,1% 4,1% -7,3% 4,9% 30,2% Bron : CIM MDB in % 2010 Magazines outdoor radio tv Energy 1,15 in % 2010 Magazines outdoor radio tv Clothes - Accessories 1,77 Pets 0,30 share evol share evol share evol share evol Corporate 0,10 share evol share evol share evol share evol Culture - leisure - tourism - sports 25,23 10,6% 0,8% 4,0% 3,3% 13,2% -0,9% 40,1% 6,4% Health - Wellbeing 2,03 Culture - leisure - tourism - sports distribution 25,23 14,94 10,6% 5,2% 0,8% -5,0% 4,0% 5,5% 3,3% 20,0% 13,2% 18,5% -0,9% 29,3% 40,1% 12,9% 6,4% 18,2% House and office maintenance 2,51 distribution food 14,94 13,22 5,2% 4,5% -5,0% -4,3% 5,5% 10,2% 20,0% -7,6% 18,5% 3,8% 29,3% 27,3% 12,9% 73,6% 18,2% 11,2% House and office equipment 4,13 food 13,22 4,5% -4,3% 10,2% -7,6% 3,8% 27,3% 73,6% 11,2% services 11,58 8,0% 4,5% 8,5% -7,8% 15,4% 8,6% 18,3% -0,1% Culture - Leisure - Tourism - Sports 25,23 services transport 11,58 9,41 8,0% 8,2% 4,5% 20,3% 8,5% 15,2% -7,8% 15,0% 15,4% 15,8% 8,6% 13,1% 18,3% 24,1% -0,1% 18,1% Telecom 5,79 transport Beauty - hygiene 9,41 7,85 8,2% 9,7% 20,3% 26,2% 15,2% 6,7% 15,0% 43,6% 15,8% 0,4% 13,1% -33,4% 24,1% 78,3% 18,1% 35,6% Beauty - hygiene telecom 7,85 5,79 9,7% 2,9% 26,2% 17,0% 6,7% 10,1% 43,6% -19,9% 0,4% 12,5% -33,4% -7,1% 78,3% 42,8% 35,6% -6,2% Beauty - Hygiene 7,85 telecom office equipment house and 5,79 4,13 2,9% 18,0% 17,0% 16,6% 10,1% 5,1% -19,9% -11,4% 12,5% 11,0% -7,1% 45,6% 42,8% 29,8% -6,2% 62,1% house and office equipment house and office maintenance 4,13 2,51 18,0% 1,0% 16,6% -20,9% 5,1% 0,2% -11,4% 61,8% 11,0% 0,5% 45,6% 1513,7% 29,8% 94,5% 62,1% 12,9% house and office maintenance health - well-being 2,51 2,03 1,0% 13,7% -20,9% -12,3% 0,2% 0,0% 61,8% -95,0% 0,5% 4,5% 1513,7% -11,9% 94,5% 73,9% 12,9% 18,5% health --well-being Clothes accessories 2,03 1,77 13,7% 41,5% -12,3% 11,4% 0,0% 17,8% -95,0% 13,0% 4,5% 0,7% -11,9% -58,7% 73,9% 12,3% 18,5% 33,8% Transport 9,41 Clothes - accessories energy 1,77 1,15 41,5% 6,8% 11,4% -8,9% 17,8% 4,5% 13,0% -31,0% 0,7% 26,3% -58,7% 66,0% 12,3% 30,5% 33,8% -1,1% energy pets 1,15 0,30 6,8% 4,8% -8,9% -28,9% 4,5% 5,4% -31,0% 130637,9% 26,3% 0,0% 66,0% -99,2% 30,5% 83,1% -1,1% 20,7% Distribution 14,94 pets Corporate 0,30 0,10 4,8% 4,1% -28,9% 376,3% 5,4% 0,5% 130637,9% - 0,0% 0,3% -99,2% 284,3% 83,1% 58647,3% 84,3% 20,7% Corporate others 0,10 0,01 4,1% 0,0% 376,3% - 0,5% 0,0% - - 0,3% 1,2% 284,3% - 84,3% 58647,3% 87,5% 42,2% Services 11,58 otherstotal grand 0,01 100 0,0% 8,6% - 5,3% 0,0% 7,3% - 2,2% 1,2% 11,5% - 11,5% 87,5% 40,8% 42,2% 13,4% Bron : CIM MDB Food 13,22 grand total 100 8,6% 5,3% 7,3% 2,2% 11,5% 11,5% 40,8% 13,4% Bron : CIM MDB 8 | UBA ADVERTISER GUIDELINES JAARVERSLAG 2010 | 9