SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
http://ddaude.blogspot.com

Introducció a la informació financera:
4.Comptabilitat i gestió de costos.Mòdul 4: Comptabilitat i gestió de costos
Proporcionar la informació necessària per la planificació i control de l’activitat de
l’empresa.

Cost: valor monetari del consum de factors que suposa l’exercici d’una activitat
econòmica.


Classificació dels costos
    Atenent la seva identificació

Costos directes
Són els costos que es poden assignar directa a un producte.
P.Ex. en la fabricació d’un diari, un cost directe seria el cost del paper consumit.

Costos indirectes
Són els que afecten globalment i no poden ser assignats directament a un producte.
P.Ex. els costos d’administració.


    Atenent al seu comportament i relació amb el nivell d’activitat

Costos variables
Varien al mateix ritme que la producció.
Per exemple: consum d’aigua en una fabrica de refrescos.

Costos fixes
Són costos suportats per les empreses de manera independent al seu nivell de producció.
Per exemple: el lloguer del local.


Diferents sistemes de càlculs de costos
    Model de costos full cost
Aquest model considera com a costos del producte tots els costos, amb independència
del seu caràcter (fix o variable) i de la seva naturalesa (directa o indirecta).

  1. Full cost literal: cost complet dels productes venuts. Considera tots els costos
   com a imputables al producte, de forma independent de la seva naturalesa.

  2. Full cost industrial: classifica els costos i marges en relació amb la seva
   estructura organitzativa i funcional de l’empresa. Només s’imputen directament
   al producte, els costos de producció.
http://ddaude.blogspot.com
David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat )                     1
http://ddaude.blogspot.com

Introducció a la informació financera:
4.Comptabilitat i gestió de costos.

Per exemple: Tenim un cost de producció de 600, cost comercial de 250 i cost
administratiu de 150. Les vendes han estat del 75% i la resta ens queda al magatzem.

    -En el cas del full cost literal tindríem que el cost de producció és de 1.000
    euros, com n’hem venut el 75% tindríem que 750 anirien al cost d’explotació i
    250 com a existències en el balanç de situació.
    -En el cas del full cost industrial tindríem que el cost de producció és de 600
    euros, com n’hem venut el 75% tindríem que 450 anirien al cost d’explotació i
    150 com a existències en el balanç de situació. Els costos administratius i
    comercials anirien directament (independentment de la quantitat venuda) al
    compte d’explotació, per lo que ens faria que el resultat sigui menor que en el
    cas del full cost literal, ja que, en aquest últim, una part dels costos
    administratius i comercials es quedaria com a existències i en el cas del full cost
    industrial tot aniria a despesa de producció.
Limitacions del model full cost:
   -Quan més indirectes siguin els costos, més difícil és establir de forma equitativa
   un criteri de repartiment i imputació als productes.

    -No es té en compte el comportament davant les variacions del volum de
    producció.

    Model de costos Direct Cost
Els costos fixes es consideren com a costos del període, integrant-se directament a
l’exercici i els costos variables s’imputen a cada producte.http://ddaude.blogspot.com
David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat )                      2
http://ddaude.blogspot.com

Introducció a la informació financera:
4.Comptabilitat i gestió de costos.

  1. Direct cost variable simple: assigna als productes els costos variables i
   considera els costos fixes com a càrregues del període.
  2. Direct cost evolucionat: similar al model anterior, però diferencia la naturalesa
   dels costos (directa o indirecta)
Limitacions del model Direct Cost:
-Suposa una variabilitat estrictament proporcional dels costos variables, quan en realitat
poden variar de forma diferent (progressiva, regressiva, etc.)
-Suposa que els costos fixes es mantenen durant un determinat temps


Exemple: FULL COST vs DIRECT COST

L'empresa Blanc SA produeix batuts de llet dietètics per a una important empresa
farmacèutica. Per cada batut que elabora, el full de costos variables és el següent:

  Llet                  10 €
  Bífidus                3€
  Mà d’obra directe            7€
  Altres despeses de fabricació     2€
  Despeses de distribució        13 €

L'empresa té mensualment 60.000 € de costos fixos de fabricació i 2.300 € de costos
administratius, i 3.800 costos fixos comercials.
El preu de venda de cada batut és 65 €.

http://ddaude.blogspot.com
David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat )                      3
http://ddaude.blogspot.com

Introducció a la informació financera:
4.Comptabilitat i gestió de costos.

Durant el darrer mes s'han fabricat i venut 12.800 batuts.

a) Calcular el cost de cada batut tenint en compte els models de Full Cost
Industrial i Direct Cost Evolucionat

En el model de full cost industrial, per saber el cost de cada batut hem de tenir en
compte els costos fixes i variables de fabricació, per tant:

Full cost industrial = Cost fixe producció + Cost variable producció · quantitat.

Full cost industrial = 60.000 + (10+3+7+2) · 12.800 = 341.600 € dividit entre els
12.800 batuts ens dóna: 26,69 €/batut de cost

En el model Direct Cost Evolucionat tindrem en compte només els costos variables,
per tant:

Direct Cost Evolucionat = (10+3+7+2) = 22 €/batut

b) Confeccionar el Compte d'Explotació analítica amb els models de Full Cost
Industrial i Direct Cost Evolucionat

                 Full Cost Industrial
        Ingressos per vendes              832.000
        -Costos de vendes                341.600
        Marge industrial                490.400
        -Costos de distribució             166.400
        -Costos comercials                3.800
        Marge comercial                 320.200
        -Costos d’administració              2.300
        Resultat analític                317.900                Direct Cost Evolucionat
        Ingressos per vendes               832.000
        -Costos variables de fabricació          281.600
        Marge de cobertura industrial           550.400
        -Costos de distribució variables         166.400
        Marge de cobertura comercial           384.000
        -Costos fixos directes al producte         60.000
        Marge de cobertura net              324.000
        -Costos fixos indirectes (producció)        2.300
                   (comercials)         3.800
        Resultat analític                 317.900


.

http://ddaude.blogspot.com
David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat )                   4

More Related Content

Similar to U4 comptabilitat i gestió de costos

T7 la funció productiva i els costos de l’empresa
T7 la funció productiva i els costos de l’empresaT7 la funció productiva i els costos de l’empresa
T7 la funció productiva i els costos de l’empresaLaura
 
Reempresa - BizBarcelona 2016 - Quant val la meva empresa?
Reempresa - BizBarcelona 2016 - Quant val la meva empresa?Reempresa - BizBarcelona 2016 - Quant val la meva empresa?
Reempresa - BizBarcelona 2016 - Quant val la meva empresa?Reempresa
 
3.àrees funcionals produccio
3.àrees funcionals  produccio3.àrees funcionals  produccio
3.àrees funcionals produccioddaude
 
Mòdul Economia de l' Empresa i Gestió Empresarial ERC
Mòdul Economia de l' Empresa i Gestió Empresarial  ERCMòdul Economia de l' Empresa i Gestió Empresarial  ERC
Mòdul Economia de l' Empresa i Gestió Empresarial ERCguest2e380a
 
ECONOMIA DE L’EMPRESA I (tema_1_2122).ppt
ECONOMIA DE L’EMPRESA I (tema_1_2122).pptECONOMIA DE L’EMPRESA I (tema_1_2122).ppt
ECONOMIA DE L’EMPRESA I (tema_1_2122).pptEduardoBalbuena6
 
Nou pgc
Nou pgcNou pgc
Nou pgccatpav
 
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
U12  conceptes bàsics de la comptabilitatU12  conceptes bàsics de la comptabilitat
U12 conceptes bàsics de la comptabilitatddaude
 
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
U12  conceptes bàsics de la comptabilitatU12  conceptes bàsics de la comptabilitat
U12 conceptes bàsics de la comptabilitatddaude
 
Aplicació del calcul comercial
Aplicació del calcul comercialAplicació del calcul comercial
Aplicació del calcul comercialcolonia8
 
Bizbarcelona 2014-Com valorar una empresa? Xavier Puig i Pla
Bizbarcelona 2014-Com valorar una empresa? Xavier Puig i PlaBizbarcelona 2014-Com valorar una empresa? Xavier Puig i Pla
Bizbarcelona 2014-Com valorar una empresa? Xavier Puig i PlaReempresa
 
Exer Inversions
Exer InversionsExer Inversions
Exer InversionsEscola Pia
 
Calculo comercial aplicado a la empresa
Calculo comercial aplicado a la empresaCalculo comercial aplicado a la empresa
Calculo comercial aplicado a la empresacolonia8
 
Estudi de la integració vertical com a eina per millorar la rendibilitat econ...
Estudi de la integració vertical com a eina per millorar la rendibilitat econ...Estudi de la integració vertical com a eina per millorar la rendibilitat econ...
Estudi de la integració vertical com a eina per millorar la rendibilitat econ...Marc Oliveras Villanueva
 

Similar to U4 comptabilitat i gestió de costos (20)

T7 la funció productiva i els costos de l’empresa
T7 la funció productiva i els costos de l’empresaT7 la funció productiva i els costos de l’empresa
T7 la funció productiva i els costos de l’empresa
 
Reempresa - BizBarcelona 2016 - Quant val la meva empresa?
Reempresa - BizBarcelona 2016 - Quant val la meva empresa?Reempresa - BizBarcelona 2016 - Quant val la meva empresa?
Reempresa - BizBarcelona 2016 - Quant val la meva empresa?
 
3.àrees funcionals produccio
3.àrees funcionals  produccio3.àrees funcionals  produccio
3.àrees funcionals produccio
 
Mòdul Economia de l' Empresa i Gestió Empresarial ERC
Mòdul Economia de l' Empresa i Gestió Empresarial  ERCMòdul Economia de l' Empresa i Gestió Empresarial  ERC
Mòdul Economia de l' Empresa i Gestió Empresarial ERC
 
ECONOMIA DE L’EMPRESA I (tema_1_2122).ppt
ECONOMIA DE L’EMPRESA I (tema_1_2122).pptECONOMIA DE L’EMPRESA I (tema_1_2122).ppt
ECONOMIA DE L’EMPRESA I (tema_1_2122).ppt
 
Nou pgc
Nou pgcNou pgc
Nou pgc
 
U4 exercicis
U4 exercicisU4 exercicis
U4 exercicis
 
U4 exercicis
U4 exercicisU4 exercicis
U4 exercicis
 
U4 exer copiats
U4 exer copiatsU4 exer copiats
U4 exer copiats
 
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
U12  conceptes bàsics de la comptabilitatU12  conceptes bàsics de la comptabilitat
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
 
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
U12  conceptes bàsics de la comptabilitatU12  conceptes bàsics de la comptabilitat
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
 
Aplicació del calcul comercial
Aplicació del calcul comercialAplicació del calcul comercial
Aplicació del calcul comercial
 
190720 gestio energetic_acompartida_2019
190720 gestio energetic_acompartida_2019190720 gestio energetic_acompartida_2019
190720 gestio energetic_acompartida_2019
 
8. macromagnituds.
8. macromagnituds.8. macromagnituds.
8. macromagnituds.
 
Bizbarcelona 2014-Com valorar una empresa? Xavier Puig i Pla
Bizbarcelona 2014-Com valorar una empresa? Xavier Puig i PlaBizbarcelona 2014-Com valorar una empresa? Xavier Puig i Pla
Bizbarcelona 2014-Com valorar una empresa? Xavier Puig i Pla
 
ADG_pac2
ADG_pac2ADG_pac2
ADG_pac2
 
Exer Inversions
Exer InversionsExer Inversions
Exer Inversions
 
Calculo comercial aplicado a la empresa
Calculo comercial aplicado a la empresaCalculo comercial aplicado a la empresa
Calculo comercial aplicado a la empresa
 
191107 ajuts i industria_fnee_icaen
191107 ajuts i industria_fnee_icaen191107 ajuts i industria_fnee_icaen
191107 ajuts i industria_fnee_icaen
 
Estudi de la integració vertical com a eina per millorar la rendibilitat econ...
Estudi de la integració vertical com a eina per millorar la rendibilitat econ...Estudi de la integració vertical com a eina per millorar la rendibilitat econ...
Estudi de la integració vertical com a eina per millorar la rendibilitat econ...
 

More from ddaude

U5 la gestió presupostaria
U5  la gestió presupostariaU5  la gestió presupostaria
U5 la gestió presupostariaddaude
 
U3 anàlisi dels estats financers
U3  anàlisi dels estats financersU3  anàlisi dels estats financers
U3 anàlisi dels estats financersddaude
 
3.àrees funcionals decisions financeres
3.àrees funcionals  decisions financeres3.àrees funcionals  decisions financeres
3.àrees funcionals decisions financeresddaude
 
3.àrees funcionals decisions financeres
3.àrees funcionals  decisions financeres3.àrees funcionals  decisions financeres
3.àrees funcionals decisions financeresddaude
 
3.àrees funcionals marqueting
3.àrees funcionals  marqueting3.àrees funcionals  marqueting
3.àrees funcionals marquetingddaude
 
3.àrees funcionals recursos humans
3.àrees funcionals  recursos humans3.àrees funcionals  recursos humans
3.àrees funcionals recursos humansddaude
 
2 direcció i organització
2 direcció i organització2 direcció i organització
2 direcció i organitzacióddaude
 
1 conceptes bàsics
1 conceptes bàsics1 conceptes bàsics
1 conceptes bàsicsddaude
 
4 estructura de mercat
4 estructura de mercat4 estructura de mercat
4 estructura de mercatddaude
 
1 demandaioferta
1 demandaioferta1 demandaioferta
1 demandaiofertaddaude
 
2 comportament del consumidor
2 comportament del consumidor2 comportament del consumidor
2 comportament del consumidorddaude
 

More from ddaude (11)

U5 la gestió presupostaria
U5  la gestió presupostariaU5  la gestió presupostaria
U5 la gestió presupostaria
 
U3 anàlisi dels estats financers
U3  anàlisi dels estats financersU3  anàlisi dels estats financers
U3 anàlisi dels estats financers
 
3.àrees funcionals decisions financeres
3.àrees funcionals  decisions financeres3.àrees funcionals  decisions financeres
3.àrees funcionals decisions financeres
 
3.àrees funcionals decisions financeres
3.àrees funcionals  decisions financeres3.àrees funcionals  decisions financeres
3.àrees funcionals decisions financeres
 
3.àrees funcionals marqueting
3.àrees funcionals  marqueting3.àrees funcionals  marqueting
3.àrees funcionals marqueting
 
3.àrees funcionals recursos humans
3.àrees funcionals  recursos humans3.àrees funcionals  recursos humans
3.àrees funcionals recursos humans
 
2 direcció i organització
2 direcció i organització2 direcció i organització
2 direcció i organització
 
1 conceptes bàsics
1 conceptes bàsics1 conceptes bàsics
1 conceptes bàsics
 
4 estructura de mercat
4 estructura de mercat4 estructura de mercat
4 estructura de mercat
 
1 demandaioferta
1 demandaioferta1 demandaioferta
1 demandaioferta
 
2 comportament del consumidor
2 comportament del consumidor2 comportament del consumidor
2 comportament del consumidor
 

U4 comptabilitat i gestió de costos

 • 1. http://ddaude.blogspot.com Introducció a la informació financera: 4.Comptabilitat i gestió de costos. Mòdul 4: Comptabilitat i gestió de costos Proporcionar la informació necessària per la planificació i control de l’activitat de l’empresa. Cost: valor monetari del consum de factors que suposa l’exercici d’una activitat econòmica. Classificació dels costos Atenent la seva identificació Costos directes Són els costos que es poden assignar directa a un producte. P.Ex. en la fabricació d’un diari, un cost directe seria el cost del paper consumit. Costos indirectes Són els que afecten globalment i no poden ser assignats directament a un producte. P.Ex. els costos d’administració. Atenent al seu comportament i relació amb el nivell d’activitat Costos variables Varien al mateix ritme que la producció. Per exemple: consum d’aigua en una fabrica de refrescos. Costos fixes Són costos suportats per les empreses de manera independent al seu nivell de producció. Per exemple: el lloguer del local. Diferents sistemes de càlculs de costos Model de costos full cost Aquest model considera com a costos del producte tots els costos, amb independència del seu caràcter (fix o variable) i de la seva naturalesa (directa o indirecta). 1. Full cost literal: cost complet dels productes venuts. Considera tots els costos com a imputables al producte, de forma independent de la seva naturalesa. 2. Full cost industrial: classifica els costos i marges en relació amb la seva estructura organitzativa i funcional de l’empresa. Només s’imputen directament al producte, els costos de producció. http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 1
 • 2. http://ddaude.blogspot.com Introducció a la informació financera: 4.Comptabilitat i gestió de costos. Per exemple: Tenim un cost de producció de 600, cost comercial de 250 i cost administratiu de 150. Les vendes han estat del 75% i la resta ens queda al magatzem. -En el cas del full cost literal tindríem que el cost de producció és de 1.000 euros, com n’hem venut el 75% tindríem que 750 anirien al cost d’explotació i 250 com a existències en el balanç de situació. -En el cas del full cost industrial tindríem que el cost de producció és de 600 euros, com n’hem venut el 75% tindríem que 450 anirien al cost d’explotació i 150 com a existències en el balanç de situació. Els costos administratius i comercials anirien directament (independentment de la quantitat venuda) al compte d’explotació, per lo que ens faria que el resultat sigui menor que en el cas del full cost literal, ja que, en aquest últim, una part dels costos administratius i comercials es quedaria com a existències i en el cas del full cost industrial tot aniria a despesa de producció. Limitacions del model full cost: -Quan més indirectes siguin els costos, més difícil és establir de forma equitativa un criteri de repartiment i imputació als productes. -No es té en compte el comportament davant les variacions del volum de producció. Model de costos Direct Cost Els costos fixes es consideren com a costos del període, integrant-se directament a l’exercici i els costos variables s’imputen a cada producte. http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 2
 • 3. http://ddaude.blogspot.com Introducció a la informació financera: 4.Comptabilitat i gestió de costos. 1. Direct cost variable simple: assigna als productes els costos variables i considera els costos fixes com a càrregues del període. 2. Direct cost evolucionat: similar al model anterior, però diferencia la naturalesa dels costos (directa o indirecta) Limitacions del model Direct Cost: -Suposa una variabilitat estrictament proporcional dels costos variables, quan en realitat poden variar de forma diferent (progressiva, regressiva, etc.) -Suposa que els costos fixes es mantenen durant un determinat temps Exemple: FULL COST vs DIRECT COST L'empresa Blanc SA produeix batuts de llet dietètics per a una important empresa farmacèutica. Per cada batut que elabora, el full de costos variables és el següent: Llet 10 € Bífidus 3€ Mà d’obra directe 7€ Altres despeses de fabricació 2€ Despeses de distribució 13 € L'empresa té mensualment 60.000 € de costos fixos de fabricació i 2.300 € de costos administratius, i 3.800 costos fixos comercials. El preu de venda de cada batut és 65 €. http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 3
 • 4. http://ddaude.blogspot.com Introducció a la informació financera: 4.Comptabilitat i gestió de costos. Durant el darrer mes s'han fabricat i venut 12.800 batuts. a) Calcular el cost de cada batut tenint en compte els models de Full Cost Industrial i Direct Cost Evolucionat En el model de full cost industrial, per saber el cost de cada batut hem de tenir en compte els costos fixes i variables de fabricació, per tant: Full cost industrial = Cost fixe producció + Cost variable producció · quantitat. Full cost industrial = 60.000 + (10+3+7+2) · 12.800 = 341.600 € dividit entre els 12.800 batuts ens dóna: 26,69 €/batut de cost En el model Direct Cost Evolucionat tindrem en compte només els costos variables, per tant: Direct Cost Evolucionat = (10+3+7+2) = 22 €/batut b) Confeccionar el Compte d'Explotació analítica amb els models de Full Cost Industrial i Direct Cost Evolucionat Full Cost Industrial Ingressos per vendes 832.000 -Costos de vendes 341.600 Marge industrial 490.400 -Costos de distribució 166.400 -Costos comercials 3.800 Marge comercial 320.200 -Costos d’administració 2.300 Resultat analític 317.900 Direct Cost Evolucionat Ingressos per vendes 832.000 -Costos variables de fabricació 281.600 Marge de cobertura industrial 550.400 -Costos de distribució variables 166.400 Marge de cobertura comercial 384.000 -Costos fixos directes al producte 60.000 Marge de cobertura net 324.000 -Costos fixos indirectes (producció) 2.300 (comercials) 3.800 Resultat analític 317.900 . http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 4