SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
Prezentacja wyników - III kwartał 2016 r.
Warszawa, 24 listopada 2016 r.
2
Sprzedaż wg kanałów
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Lip2013
Sie2013
Wrz2013
Paź2013
Lis2013
Gru2013
Sty2014
Lut2014
Mar2014
Kwi2014
Maj2014
Cze2014
Lip2014
Sie2014
Wrz2014
Paź2014
Lis2014
Gru2014
Sty2015
Lut2015
Mar2015
Kwi2015
Maj2015
Cze2015
Lip2015
Sie2015
Wrz2015
Paź2015
Lis2015
Gru2015
Sty2016
Lut2016
Mar2016
Kwi2016
Maj2016
Cze2016
Lip2016
Sie2016
Wrz2016
Paź2016
E-commerce kanał tradycyjny
silnik spalinowy
silnik elektryczny
e-commerce
50%
wrzesień 2014
69%
wrzesień 2015
66%
wrzesień 2016
71%
3
Standaryzacja sprzedaży
I-III kw. 2015 r.
62,1
16,2%
139,8
36,6%
180,3
47,2%
80,5
17,9%
175,6
39,1%
193,1
43,0%
I-III kw. 2016 r.
sprzedaż: 382,2 mln zł sprzedaż: 449,1 mln zł
130% 126% 107%
dynamika
produkty
wysokomarżowe
marża > 20%
produkty
niskomarżowe
marża < 10%
produkty
średniomarżowe
marża 10% - 20%
dynamika
118%
4
Najszersza oferta produktowa w Polsce
Liczba indeksów na
magazynie [in stock]
49280
55557
59475
65925
71742
72339
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
I kw. II kw. III kw.
+34%
+29% +22%
5
Sprzedaż liczby SKU
Dotyczy towarów stale utrzymywanych na magazynie
34978
36291
39863
46122
48504
50205
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
I kw. II kw. III kw.
+32% +34%
+26%
47154
59726
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
Total
2015
2016
+27%
6
Aktywne pozyskiwanie klientów
Liczba klientów z zakupami
> 1500 zł netto miesięcznie
4831
4908
5248
5503
5770
5962
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
I kw. II kw. III kw.
+14% +18% +14%
7657
8421
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
Total
2015
2016
+10%
7
Wzrost wydajności pracowników
Sprzedaż całkowita na
pracownika handlu
[w tys. zł]
802
859
970
965
1047
1106
0
200
400
600
800
1 000
1 200
I kw. II kw. III kw.
+20% +22%
+14%
2582
3055
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
Total
2015
2016
+18%
8
Wzrost wydajności pracowników
Sprzedaż produktów
„zielonych” i „żółtych” na
pracownika handlu
[w tys. zł]
423
455
512
557
589
632
0
100
200
300
400
500
600
700
I kw. II kw. III kw.
+32% +30%
+32%
1372
1755
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
Total
2015
2016
+28%
9
Należności
Udział należności przeterminowanych powyżej 30 dni w całości należności
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
rok 2013 5,8% 7,2% 8,6% 7,6% 7,2% 6,7% 4,7% 4,5% 4,6% 4,0% 3,9% 3,3%
rok 2014 3,4% 3,3% 3,7% 3,1% 3,3% 3,0% 2,3% 2,2% 2,3% 1,8% 2,3% 2,5%
rok 2015 2,6% 3,1% 3,7% 2,4% 2,2% 2,0% 2,1% 2,0% 2,4% 1,9% 1,8% 1,4%
rok 2016 2,0% 1,7% 1,8% 1,5% 1,7% 1,7% 1,9% 1,5% 1,4%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10
Odstrojenie od sektora budownictwa
wartości w tys. zł
I-III kw.
2015 r.
I-III kw.
2016 r.
zmiana dynamika
przychody całkowite 382 159 449 131 66 972 118%
wynik na sprzedaży 1 568 2 558 990 163%
wynik na działalności
operacyjnej
1 308 7 396 6 088 565%
przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej
-5 468 350 5 818 -
produkcja budowlano-montażowa 85,1%
11
Przychody ze sprzedaży w październiku
2016 r. – dane wstępne
wartości
w tys. zł
X 2015 X 2016 zmiana
narastająco
I-X 2015
narastająco
I-X 2016
zmiana
przychody ze
sprzedaży
towarów
54 061 53 485 -1,1% 438 390 505 918 15,4%
przychody ze
sprzedaży
towarów
e-commerce
37 805 38 146 0,9% 289 800 356 023 22,9%
produkcja budowlano-montażowa -20,1% -15%
12
Rachunek Zysków i Strat TIM SA
I-III kw. 2016 r. vs I-III kw. 2015 r.
Opis pozycji rok 2016 rok 2015 dyn. zmiana rok 2016 rok 2015 dyn. zmiana rok 2016 rok 2015 dyn. zmiana rok 2016 rok 2015 dyn. zmiana
PRZYCHODY 135 227 114 759 118% 20 468 151 971 124 549 122% 27 421 161 933 142 850 113% 19 083 449 131 382 158 118% 66 972
w tym przychody marketingowe 217 46 474% 171 538 188 286% 350 519 240 216% 279 1 274 474 269% 800
Wartość sprzedanych towarów 114 972 98 114 117% 16 858 127 232 105 992 120% 21 240 139 445 122 801 114% 16 644 381 648 326 906 117% 54 742
MARŻA 20 255 16 646 122% 3 610 24 739 18 558 133% 6 181 22 488 20 049 112% 2 439 67 482 55 252 122% 12 230
marża % 14,98% 14,50% 103% 0,47% 16,28% 14,90% 109% 1,38% 13,89% 14,03% 99% -0,15% 15,03% 14,46% 104% 0,57%
PION HANDLOWY 7 786 7 143 109% 642 8 695 7 870 110% 825 8 123 7 730 105% 393 24 603 22 742 108% 1 861
w stosunku do przychodów 5,76% 6,22% 92% -0,47% 5,72% 6,32% 91% -0,60% 5,02% 5,41% 93% -0,39% 5,48% 5,95% 92% -0,47%
PION OPERACYJNY 3LP 9 492 7 277 130% 2 216 9 815 7 981 123% 1 834 10 163 7 843 130% 2 320 29 470 23 101 128% 6 369
w stosunku do przychodów 7,02% 6,34% 111% 0,68% 6,46% 6,41% 101% 0,05% 6,28% 5,49% 114% 0,79% 6,56% 6,04% 109% 0,52%
w tym transport towarów 3 187 2 735 117% 452 3 386 2 724 124% 662 3 515 3 054 115% 461 10 088 8 512 119% 1 576
w stosunku do przychodów 2,36% 2,38% 99% -0,03% 2,23% 2,19% 102% 0,04% 2,17% 2,14% 102% 0,03% 2,25% 2,23% 101% 0,02%
Straty, przeceny, likwidacja towaru 332 166- -200% 498 433 891- -49% 1 324 412 197- -209% 609 1 177 1 254- -94% 2 431
w stosunku do przychodów 0,02% -0,01% -170% 0,04% 0,03% -0,07% -40% 0,10% 0,03% -0,01% -185% 0,04% 0,03% -0,03% -80% 0,06%
ZARZĄD, WYDZ. WSPOMAGAJĄCE 1 389 1 252 111% 138 1 809 1 531 118% 278 1 973 1 529 129% 443 5 171 4 312 120% 859
w stosunku do przychodów 1,03% 1,09% 94% -0,06% 1,19% 1,23% 97% -0,04% 1,22% 1,07% 114% 0,15% 1,15% 1,13% 102% 0,02%
IT 1 520 1 656 92% 136- 1 575 1 638 96% 63- 1 400 1 490 94% 90- 4 495 4 784 94% 289-
w stosunku do przychodów 1,12% 1,44% 78% -0,32% 1,04% 1,32% 79% -0,28% 0,86% 1,04% 83% -0,18% 1,00% 1,25% 80% -0,25%
KOSZTY OPERACYJNE RAZEM 20 519 17 161 120% 3 357 22 327 18 129 123% 4 197 22 071 18 396 120% 3 676 64 925 53 686 121% 11 230
w stosunku do przychodów 15,17% 14,95% 101% 0,22% 14,69% 14,56% 101% 0,14% 13,63% 12,88% 106% 0,75% 14,45% 14,05% 103% 0,41%
WYNIK NA SPRZEDAŻY 264- 557- 51% 252 2 412 428 563% 1 984 421 1 654 25% 1 236- 2 558 1 568 164% 1 000
rentowność na sprzedaży -0,20% -0,45% 43% 0,25% 1,59% 0,34% 462% 1,24% 0,26% 1,16% 22% -0,90% 0,57% 0,41% 139% 0,16%
Pozostałe przychody operacyjne 5 971 1 559 383% 4 412 423 469 90% 46- 1 627 504 323% 1 123 8 021 2 532 317% 5 489
Pozostałe koszty operacyjne 683 1 153 59% 470- 566 983 58% 417- 1 934 656 295% 1 278 3 183 2 792 114% 391
WYNIK OPERACYJNY 5 024 151- -3233% 5 180 2 269 40- -5681% 2 309 114 1 502 8% 1 388- 7 396 1 308 566% 6 089
rentowność operacyjna 3,72% -0,14% -2744% 3,85% 1,49% -0,03% -4656% 1,53% 0,07% 1,05% 6% -0,98% 1,65% 0,34% 482% 1,31%
Amortyzacja 1 613 1 669 97% 56- 1 567 2 164 72% 597- 1 164 1 898 61% 734- 4 344 5 731 76% 1 388-
EBITDA 6 637 1 518 438% 5 123 3 836 2 124 181% 1 712 1 278 3 400 38% 2 122- 11 740 7 039 167% 4 701
rentowność EBITDA 4,91% 1,32% 372% 3,59% 2,52% 1,71% 148% 0,82% 0,79% 2,38% 33% -1,59% 2,62% 1,84% 142% 0,77%
Przychody finansowe 120 67 179% 53 60 27 222% 33 35 44 80% 9- 215 138 156% 77
Koszty finansowe 251 159 158% 92 138 241 57% 103- 104 284 37% 180- 493 684 72% 191-
WYNIK BRUTTO 4 893 243- -1975% 5 140 2 191 254- -864% 2 445 45 1 262 4% 1 217- 7 118 762 935% 6 357
rentowność brutto 3,62% -0,22% -1676% 3,83% 1,44% -0,20% -708% 1,65% 0,03% 0,88% 3% -0,86% 1,58% 0,20% 795% 1,39%
Podatek dochodowy 427 477- -90% 904 1 248 216 578% 1 032 274 252 109% 22 1 949 9- -21656% 1 958
WYNIK NETTO 4 466 234 1908% 4 232 943 470- -201% 1 413 229- 1 010 -23% 1 239- 5 169 771 671% 4 399
rentowność NETTO 3,30% 0,20% 1620% 3,10% 0,62% -0,38% -165% 1,00% -0,14% 0,71% -20% -0,85% 1,15% 0,20% 571% 0,95%
I kw. II kw. III kw. Total
13
TIM SA
Przepływy finansowe I-III kw. 2016 r. vs I-III kw. 2015 r.
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 1-3Q 2016 1-3Q 2015
Zysk (strata) netto 5 169 771
Korekty razem 4 819- 6 239-
Zysk (Strata) udziałowców niesprawujących kontroli
Amortyzacja 4 345 5 731
Zysk (Strata) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 19 317
(Zysk) Strata z tytułu działalności inwestycyjnej 5 469- 13
Zmiana stanu rezerw 841 2 134-
Zmiana stanu zapasów 19 635- 28 180-
Zmiana stanu należności 17 624- 18 022-
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek i kredytów 31 586 36 099
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 114 37-
Inne korekty 4 26-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 350 5 468-
Wpływy 17 157 5 986
Wydatki 12 115 11 913
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 042 5 927-
Wpływy - 13 991
Wydatki 15 576 2 103
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 576- 11 888
Przepływy pieniężne netto razem 10 184- 493
Bilansowa zmiana stanu środków pienięznych 10 184- 493
Środki pieniężne na początek okresu 14 049 213
Środki pieniężne na koniec okresu 3 865 706
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
14
Liczba klientów sklepu TIM.pl
4831
4908
5248
5503
5770
5962
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
I kw. II kw. III kw.
+14% +18%
+14%
15
73334
82079
96582
99725
105578
112575
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
I kw. II kw. III kw.
wartości w tys. PLN w cenie zakupu
251995
317878
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
Total
2015
2016
Sprzedaż przez sklep TIM.pl
+36%
+29%
+17%
+26%
16
Sprzedaż przez sklep TIM.pl na dzień
roboczy
wartości w tys. PLN
1183
1324
1486
1608
1650
1732
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
I kw. II kw. III kw.
1333
1664
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
Total
2015
2016
+36%
+25%
+17% +25%
17
Średnia wartość linii w sklepie TIM.pl
wartości w PLN
140,63
148,82
151,89
140,20
146,43
144,73
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
I kw. II kw. III kw.
147,46
143,83
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Total
2015
2016
-2%
-0,3%
-2%
-5%
18
520129
549596
634287
709155
719132
776367
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
I kw. II kw. III kw.
1704012
2204654
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
Total
2015
2016
Liczba linii w sklepie TIM.pl
+36% +31%
+22%
+29%
19
Grupa Kapitałowa TIM
Rachunek Zysków i Strat I-III kw. 2016 r. vs I-III kw. 2015 r.
rok 2016 do przych. rok 2015 do przych. zmiana dyn.
PRZYCHODY NETTO 484 045 409 372 74 673 118,2%
marża % 15,19% 14,79% 0,41% 102,7%
MARŻA 73 536 60 530 13 006 121,5%
Koszt własny sprzedanych towarów 410 509 348 842 61 667 117,7%
Koszty operacyjne, w tym: 70 765 14,6% 58 760 14,4% 12 005 120,4%
Amortyzacja 4 851 1,0% 4 959 1,2% -108 97,8%
Zużycie materiałów i energii 6 041 1,2% 3 992 1,0% 2 049 151,3%
Odpisy aktualizujące i likwidacja zapasów 1 179 0,2% -1 388 -0,3% 2 567 -84,9%
Usługi obce 27 652 5,7% 25 901 6,3% 1 751 106,8%
Podatki i opłaty 313 0,1% 291 0,1% 22 107,6%
Wynagrodzenia 22 869 4,7% 20 058 4,9% 2 811 114,0%
Ubezpieczenia społ. i inne św. pracownicze 4 907 1,0% 4 174 1,0% 733 117,6%
Pozostałe koszty rodzajowe 3 105 0,6% 2 427 0,6% 678 127,9%
Zmiana stanu produków -152 0,0% -1 654 -0,4% 1 502 9,2%
WYNIK NA SPRZEDAŻY 2 771 0,6% 1 770 0,4% 1 001 156,6%
Pozostałe przychody operacyjne 6 624 1,4% 2 169 0,5% 4 455 305,4%
Pozostałe koszty operacyjne 3 362 0,7% 2 975 0,7% 387 113,0%
WYNIK OPERACYJNY 6 033 1,2% 964 0,2% 5 069 625,8%
amortyzacja 5 618 1,2% 5 934 1,4% -316 94,7%
EBITDA 11 651 2,4% 6 898 1,7% 4 753 168,9%
Przychody finansowe 239 0,0% 143 0,0% 96 167,1%
Koszty finansowe 739 0,2% 832 0,2% -93 88,8%
WYNIK BRUTTO 5 533 1,1% 275 0,1% 5 258 2012,0%
Podatek dochodowy 1 740 0,4% -54 0,0% 1 794 -3222,2%
Udział w zysku (stracie) jedn. Wycenionej metodą praw własności65 0,0% 18 0,0% 47 361,1%
WYNIK NETTO 3 858 0,8% 347 0,1% 3 511 1111,8%
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I-III kw.
20
Grupa Kapitałowa TIM
Przepływy finansowe I-III kw. 2016 r. vs I-III kw. 2015 r.
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 1-3Q 2016 1-3Q 2015
Zysk (strata) netto 3 830 465
Korekty razem 9 345- 7 696-
Zysk (Strata) udziałowców niesprawujących kontroli 28 118-
Amortyzacja 5 618 5 934
Zysk (Strata) z tytułu różnic kursowych 2 -
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 148 312
(Zysk) Strata z tytułu działalności inwestycyjnej 5 498- 13
Zmiana stanu rezerw 1 246 2 151-
Zmiana stanu zapasów 18 442- 27 620-
Zmiana stanu należności 18 834- 18 923-
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek i kredytów 25 815 34 617
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 635 285
Inne korekty 63- 45-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 515- 7 231-
Wpływy 17 170 5 991
Wydatki 13 965 12 062
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 205 6 071-
Wpływy 12 927 13 991
Wydatki 16 424 2 103
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 497- 11 888
Przepływy pieniężne netto razem 5 807- 1 414-
Bilansowa zmiana stanu środków pienięznych 5 807- 1 414-
Środki pieniężne na początek okresu 15 859 2 884
Środki pieniężne na koniec okresu 10 052 1 470
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
21
Menadżer Roku Branży
Elektrotechnicznej – 6. edycja
Konkurs organizowany przez Publikatech – wydawcę
branżowego miesięcznika Rynek Elektryczny
Tegoroczna edycja przebiegała według nowej
procedury: kandydatów do konkursu zgłaszali
laureaci poprzednich edycji
Wynikiem tego była lista osób, wyróżniających się
wyjątkową osobowością, skutecznym sposobem
zarządzania i dużą dynamiką rozwoju firmy
Uroczysta gala odbyła się podczas corocznego
Forum Menadżerów Elektrotechniki, 8 listopada
2016 r. w Warszawie
Krzysztof Folta - laureat kategorii
Hurtownia
za śmiałość przełamywania starych nawyków
i ciągły rozwój dystrybucji
22
Liderzy Jutra 2016 – konkurs na 20-lecie ICAN Institute,
wydawcy magazynu Harvard Business Review Polska
23
Liderzy Jutra 2016 – konkurs na 20-lecie ICAN Institute,
wydawcy magazynu Harvard Business Review Polska
24
Liderzy Jutra 2016 – konkurs na 20-lecie ICAN Institute,
wydawcy magazynu Harvard Business Review Polska
Z lewej dr. Witold Jankowski (redaktor naczelny Harvard Business Review Polska oraz prezes Zarządu ICAN
Institute, z prawej - Andrzej Jacaszek, wydawca HBRP i wiceprezes Zarządu ICAN Institute
TIM SA - podsumowanie III kwartału 2016 r.

More Related Content

What's hot

TIM SA - podsumowanie I półrocza 2020 r.
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2020 r.TIM SA - podsumowanie I półrocza 2020 r.
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2020 r.TIM SA
 
Podsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMTIM SA
 
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2019 r.
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2019 r.TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2019 r.
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2019 r.TIM SA
 
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2018 r.
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2018 r.TIM SA - podsumowanie I półrocza 2018 r.
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2018 r.TIM SA
 
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2020 r.
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2020 r.TIM SA - podsumowanie I kwartału 2020 r.
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2020 r.TIM SA
 
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2018 r.
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2018 r.TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2018 r.
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2018 r.TIM SA
 
TIM SA - podsumowanie roku 2017
TIM SA - podsumowanie roku 2017TIM SA - podsumowanie roku 2017
TIM SA - podsumowanie roku 2017TIM SA
 
TIM SA - podsumowanie roku 2019
TIM SA - podsumowanie roku 2019TIM SA - podsumowanie roku 2019
TIM SA - podsumowanie roku 2019TIM SA
 
Polityka dywidendowa TIM na lata 2021-2023 oraz rekomendacja dotycząca dywide...
Polityka dywidendowa TIM na lata 2021-2023 oraz rekomendacja dotycząca dywide...Polityka dywidendowa TIM na lata 2021-2023 oraz rekomendacja dotycząca dywide...
Polityka dywidendowa TIM na lata 2021-2023 oraz rekomendacja dotycząca dywide...TIM SA
 
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2019 r.
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2019 r.TIM SA - podsumowanie I półrocza 2019 r.
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2019 r.TIM SA
 
Podsumowanie I półrocza 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I półrocza 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie I półrocza 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I półrocza 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIMTIM SA
 
TIM SA - podsumowanie roku 2018, strategia na lata 2019-2021
TIM SA - podsumowanie roku 2018, strategia na lata 2019-2021TIM SA - podsumowanie roku 2018, strategia na lata 2019-2021
TIM SA - podsumowanie roku 2018, strategia na lata 2019-2021TIM SA
 
2017 Q3 Prezentacja wynikow KBJ
2017 Q3 Prezentacja wynikow KBJ2017 Q3 Prezentacja wynikow KBJ
2017 Q3 Prezentacja wynikow KBJKBJ_IR
 
Prezentacja wyników finansowych za pierwsze półrocze 2014 roku
Prezentacja wyników finansowych za pierwsze półrocze 2014 rokuPrezentacja wyników finansowych za pierwsze półrocze 2014 roku
Prezentacja wyników finansowych za pierwsze półrocze 2014 rokuInterCars
 
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski PrezentacjaCzas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski PrezentacjaPiotr Arak
 
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2019 r.
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2019 r.TIM SA - podsumowanie I kwartału 2019 r.
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2019 r.TIM SA
 
IC Prezentacja za IV kwartał 2013
IC Prezentacja za IV kwartał 2013IC Prezentacja za IV kwartał 2013
IC Prezentacja za IV kwartał 2013InterCars
 

What's hot (17)

TIM SA - podsumowanie I półrocza 2020 r.
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2020 r.TIM SA - podsumowanie I półrocza 2020 r.
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2020 r.
 
Podsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
 
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2019 r.
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2019 r.TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2019 r.
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2019 r.
 
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2018 r.
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2018 r.TIM SA - podsumowanie I półrocza 2018 r.
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2018 r.
 
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2020 r.
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2020 r.TIM SA - podsumowanie I kwartału 2020 r.
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2020 r.
 
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2018 r.
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2018 r.TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2018 r.
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2018 r.
 
TIM SA - podsumowanie roku 2017
TIM SA - podsumowanie roku 2017TIM SA - podsumowanie roku 2017
TIM SA - podsumowanie roku 2017
 
TIM SA - podsumowanie roku 2019
TIM SA - podsumowanie roku 2019TIM SA - podsumowanie roku 2019
TIM SA - podsumowanie roku 2019
 
Polityka dywidendowa TIM na lata 2021-2023 oraz rekomendacja dotycząca dywide...
Polityka dywidendowa TIM na lata 2021-2023 oraz rekomendacja dotycząca dywide...Polityka dywidendowa TIM na lata 2021-2023 oraz rekomendacja dotycząca dywide...
Polityka dywidendowa TIM na lata 2021-2023 oraz rekomendacja dotycząca dywide...
 
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2019 r.
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2019 r.TIM SA - podsumowanie I półrocza 2019 r.
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2019 r.
 
Podsumowanie I półrocza 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I półrocza 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie I półrocza 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I półrocza 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIM
 
TIM SA - podsumowanie roku 2018, strategia na lata 2019-2021
TIM SA - podsumowanie roku 2018, strategia na lata 2019-2021TIM SA - podsumowanie roku 2018, strategia na lata 2019-2021
TIM SA - podsumowanie roku 2018, strategia na lata 2019-2021
 
2017 Q3 Prezentacja wynikow KBJ
2017 Q3 Prezentacja wynikow KBJ2017 Q3 Prezentacja wynikow KBJ
2017 Q3 Prezentacja wynikow KBJ
 
Prezentacja wyników finansowych za pierwsze półrocze 2014 roku
Prezentacja wyników finansowych za pierwsze półrocze 2014 rokuPrezentacja wyników finansowych za pierwsze półrocze 2014 roku
Prezentacja wyników finansowych za pierwsze półrocze 2014 roku
 
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski PrezentacjaCzas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
 
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2019 r.
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2019 r.TIM SA - podsumowanie I kwartału 2019 r.
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2019 r.
 
IC Prezentacja za IV kwartał 2013
IC Prezentacja za IV kwartał 2013IC Prezentacja za IV kwartał 2013
IC Prezentacja za IV kwartał 2013
 

Viewers also liked (7)

Grupa TAK
Grupa TAKGrupa TAK
Grupa TAK
 
Corporate social responsibility biznes społecznie odpowiedzialny
Corporate social responsibility  biznes społecznie odpowiedzialnyCorporate social responsibility  biznes społecznie odpowiedzialny
Corporate social responsibility biznes społecznie odpowiedzialny
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wyraz reorientacji działania współcze...
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wyraz reorientacji działania współcze...Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wyraz reorientacji działania współcze...
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wyraz reorientacji działania współcze...
 
CSR w firmach innowacyjnych
CSR w firmach innowacyjnychCSR w firmach innowacyjnych
CSR w firmach innowacyjnych
 
CSR w Danone
CSR w DanoneCSR w Danone
CSR w Danone
 
Zdecentralizowana wentylacja z odzyskiem ciepła
Zdecentralizowana wentylacja z odzyskiem ciepłaZdecentralizowana wentylacja z odzyskiem ciepła
Zdecentralizowana wentylacja z odzyskiem ciepła
 
CSR Project Case Study
CSR Project Case StudyCSR Project Case Study
CSR Project Case Study
 

Similar to TIM SA - podsumowanie III kwartału 2016 r.

Rada nadzorcza 25wrzesień2015 25092015_0810
Rada nadzorcza 25wrzesień2015 25092015_0810Rada nadzorcza 25wrzesień2015 25092015_0810
Rada nadzorcza 25wrzesień2015 25092015_0810PawelRyszkiewicz
 
apator prezentacja 2016.pdf
apator prezentacja 2016.pdfapator prezentacja 2016.pdf
apator prezentacja 2016.pdfMStar7
 
EGB Investments SA wyniki finansowe
EGB Investments SA wyniki finansoweEGB Investments SA wyniki finansowe
EGB Investments SA wyniki finansoweJanka Bydgoska
 
Wyniki finansowe EGB Investments S.A. za IIQ2015
Wyniki finansowe EGB Investments S.A. za IIQ2015Wyniki finansowe EGB Investments S.A. za IIQ2015
Wyniki finansowe EGB Investments S.A. za IIQ2015Janka Bydgoska
 
2013 2Q Prezentacja wyników KBJ S.A.
2013 2Q Prezentacja wyników KBJ S.A.2013 2Q Prezentacja wyników KBJ S.A.
2013 2Q Prezentacja wyników KBJ S.A.Aleksandra Michowska
 
1 q 2016 prezentacja inwestorska final
1 q 2016 prezentacja inwestorska final1 q 2016 prezentacja inwestorska final
1 q 2016 prezentacja inwestorska finalEwa Kumorek-Fedor
 
09 08 2017r wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2017 - 30.06.2017 r.
09 08 2017r wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2017 - 30.06.2017 r.09 08 2017r wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2017 - 30.06.2017 r.
09 08 2017r wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2017 - 30.06.2017 r.LokumDeweloper
 
CIECH - Wyniki finansowe za 1H2016
CIECH - Wyniki finansowe za 1H2016CIECH - Wyniki finansowe za 1H2016
CIECH - Wyniki finansowe za 1H2016CIECH Group IR
 
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2016Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2016ING Bank Śląski
 
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2020 r.
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2020 r.TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2020 r.
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2020 r.TIM SA
 
Prezentacja wyników finansowych EGB Investments za IV kwartał 2014 r.
Prezentacja wyników finansowych EGB Investments za IV kwartał 2014 r.Prezentacja wyników finansowych EGB Investments za IV kwartał 2014 r.
Prezentacja wyników finansowych EGB Investments za IV kwartał 2014 r.EGB Investments SA
 
Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za IVQ2014
Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za IVQ2014Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za IVQ2014
Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za IVQ2014EGB Investments S.A.
 
2014 4Q Prezentacja wyników KBJ S.A.
2014 4Q Prezentacja wyników KBJ S.A.2014 4Q Prezentacja wyników KBJ S.A.
2014 4Q Prezentacja wyników KBJ S.A.KBJ_IR
 
2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty
2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty
2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa AzotyGrupa Azoty S.A.
 
2013 4 q_kbj_prezentacja_wynikow_pub
2013 4 q_kbj_prezentacja_wynikow_pub2013 4 q_kbj_prezentacja_wynikow_pub
2013 4 q_kbj_prezentacja_wynikow_pubŁukasz Konopko
 
Prezentacja wynikowa Grupy CD PROJEKT za H1 2018
Prezentacja wynikowa Grupy CD PROJEKT za H1 2018Prezentacja wynikowa Grupy CD PROJEKT za H1 2018
Prezentacja wynikowa Grupy CD PROJEKT za H1 2018Karolina Gnaś
 
Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016 Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016 ING Bank Śląski
 
Karol Bzik (divante) - SC Kraków - DPD Polska, SOFORT AG, Manubia, FreecoNet,...
Karol Bzik (divante) - SC Kraków - DPD Polska, SOFORT AG, Manubia, FreecoNet,...Karol Bzik (divante) - SC Kraków - DPD Polska, SOFORT AG, Manubia, FreecoNet,...
Karol Bzik (divante) - SC Kraków - DPD Polska, SOFORT AG, Manubia, FreecoNet,...ecommerce poland expo
 
semKRK #11 – Roman Rozenberger
semKRK #11 – Roman RozenbergersemKRK #11 – Roman Rozenberger
semKRK #11 – Roman RozenbergersemKRK
 

Similar to TIM SA - podsumowanie III kwartału 2016 r. (20)

Rada nadzorcza 25wrzesień2015 25092015_0810
Rada nadzorcza 25wrzesień2015 25092015_0810Rada nadzorcza 25wrzesień2015 25092015_0810
Rada nadzorcza 25wrzesień2015 25092015_0810
 
apator prezentacja 2016.pdf
apator prezentacja 2016.pdfapator prezentacja 2016.pdf
apator prezentacja 2016.pdf
 
EGB Investments SA wyniki finansowe
EGB Investments SA wyniki finansoweEGB Investments SA wyniki finansowe
EGB Investments SA wyniki finansowe
 
Wyniki finansowe EGB Investments S.A. za IIQ2015
Wyniki finansowe EGB Investments S.A. za IIQ2015Wyniki finansowe EGB Investments S.A. za IIQ2015
Wyniki finansowe EGB Investments S.A. za IIQ2015
 
2013 2Q Prezentacja wyników KBJ S.A.
2013 2Q Prezentacja wyników KBJ S.A.2013 2Q Prezentacja wyników KBJ S.A.
2013 2Q Prezentacja wyników KBJ S.A.
 
1 q 2016 prezentacja inwestorska final
1 q 2016 prezentacja inwestorska final1 q 2016 prezentacja inwestorska final
1 q 2016 prezentacja inwestorska final
 
09 08 2017r wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2017 - 30.06.2017 r.
09 08 2017r wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2017 - 30.06.2017 r.09 08 2017r wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2017 - 30.06.2017 r.
09 08 2017r wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2017 - 30.06.2017 r.
 
CIECH - Wyniki finansowe za 1H2016
CIECH - Wyniki finansowe za 1H2016CIECH - Wyniki finansowe za 1H2016
CIECH - Wyniki finansowe za 1H2016
 
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2016Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2016
 
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2020 r.
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2020 r.TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2020 r.
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2020 r.
 
Prezentacja wyników finansowych EGB Investments za IV kwartał 2014 r.
Prezentacja wyników finansowych EGB Investments za IV kwartał 2014 r.Prezentacja wyników finansowych EGB Investments za IV kwartał 2014 r.
Prezentacja wyników finansowych EGB Investments za IV kwartał 2014 r.
 
Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za IVQ2014
Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za IVQ2014Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za IVQ2014
Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za IVQ2014
 
2014 4Q Prezentacja wyników KBJ S.A.
2014 4Q Prezentacja wyników KBJ S.A.2014 4Q Prezentacja wyników KBJ S.A.
2014 4Q Prezentacja wyników KBJ S.A.
 
2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty
2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty
2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty
 
2013 4 q_kbj_prezentacja_wynikow_pub
2013 4 q_kbj_prezentacja_wynikow_pub2013 4 q_kbj_prezentacja_wynikow_pub
2013 4 q_kbj_prezentacja_wynikow_pub
 
Prezentacja wynikowa Grupy CD PROJEKT za H1 2018
Prezentacja wynikowa Grupy CD PROJEKT za H1 2018Prezentacja wynikowa Grupy CD PROJEKT za H1 2018
Prezentacja wynikowa Grupy CD PROJEKT za H1 2018
 
EGB Investments SA
EGB Investments SAEGB Investments SA
EGB Investments SA
 
Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016 Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016
 
Karol Bzik (divante) - SC Kraków - DPD Polska, SOFORT AG, Manubia, FreecoNet,...
Karol Bzik (divante) - SC Kraków - DPD Polska, SOFORT AG, Manubia, FreecoNet,...Karol Bzik (divante) - SC Kraków - DPD Polska, SOFORT AG, Manubia, FreecoNet,...
Karol Bzik (divante) - SC Kraków - DPD Polska, SOFORT AG, Manubia, FreecoNet,...
 
semKRK #11 – Roman Rozenberger
semKRK #11 – Roman RozenbergersemKRK #11 – Roman Rozenberger
semKRK #11 – Roman Rozenberger
 

More from TIM SA

Results Summary for the 3rd quarter of 2023
Results Summary for the 3rd quarter of 2023Results Summary for the 3rd quarter of 2023
Results Summary for the 3rd quarter of 2023TIM SA
 
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za 3 kwartały 2023 r.
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za 3 kwartały 2023 r.Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za 3 kwartały 2023 r.
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za 3 kwartały 2023 r.TIM SA
 
Results summary for the first 6 months of 2023
Results summary for the first 6 months of 2023Results summary for the first 6 months of 2023
Results summary for the first 6 months of 2023TIM SA
 
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r.
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r.Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r.
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r.TIM SA
 
Results summary 1st quarter of 2023
Results summary 1st quarter of 2023Results summary 1st quarter of 2023
Results summary 1st quarter of 2023TIM SA
 
Podsumowanie I kwartału 2023 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I kwartału 2023 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie I kwartału 2023 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I kwartału 2023 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMTIM SA
 
Yearly results of the TIM Group for 2022
Yearly results of the TIM Group for 2022Yearly results of the TIM Group for 2022
Yearly results of the TIM Group for 2022TIM SA
 
Podsumowanie wyników za 2022
Podsumowanie wyników za 2022Podsumowanie wyników za 2022
Podsumowanie wyników za 2022TIM SA
 
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital GroupSummary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital GroupTIM SA
 
Podsumowanie 3 kwartałów 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie 3 kwartałów 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie 3 kwartałów 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie 3 kwartałów 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMTIM SA
 
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital GroupSummary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital GroupTIM SA
 
Podsumowanie I półrocza 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I półrocza 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie I półrocza 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I półrocza 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMTIM SA
 
TIM SA Strategy 2022
TIM SA Strategy 2022TIM SA Strategy 2022
TIM SA Strategy 2022TIM SA
 
Results of the TIM Group Q1 2022
Results of the TIM Group Q1 2022Results of the TIM Group Q1 2022
Results of the TIM Group Q1 2022TIM SA
 
Podsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMTIM SA
 
Strategia TIM 2022
Strategia TIM 2022Strategia TIM 2022
Strategia TIM 2022TIM SA
 
Yearly results of the TIM Group for 2021
Yearly results of the TIM Group for 2021Yearly results of the TIM Group for 2021
Yearly results of the TIM Group for 2021TIM SA
 
Results of the TIM Group 1H 2021
Results of the TIM Group 1H 2021Results of the TIM Group 1H 2021
Results of the TIM Group 1H 2021TIM SA
 
TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021
TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021
TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021TIM SA
 
Summary of results for 3rd quarter 2021
Summary of results for 3rd quarter 2021Summary of results for 3rd quarter 2021
Summary of results for 3rd quarter 2021TIM SA
 

More from TIM SA (20)

Results Summary for the 3rd quarter of 2023
Results Summary for the 3rd quarter of 2023Results Summary for the 3rd quarter of 2023
Results Summary for the 3rd quarter of 2023
 
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za 3 kwartały 2023 r.
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za 3 kwartały 2023 r.Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za 3 kwartały 2023 r.
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za 3 kwartały 2023 r.
 
Results summary for the first 6 months of 2023
Results summary for the first 6 months of 2023Results summary for the first 6 months of 2023
Results summary for the first 6 months of 2023
 
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r.
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r.Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r.
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r.
 
Results summary 1st quarter of 2023
Results summary 1st quarter of 2023Results summary 1st quarter of 2023
Results summary 1st quarter of 2023
 
Podsumowanie I kwartału 2023 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I kwartału 2023 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie I kwartału 2023 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I kwartału 2023 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
 
Yearly results of the TIM Group for 2022
Yearly results of the TIM Group for 2022Yearly results of the TIM Group for 2022
Yearly results of the TIM Group for 2022
 
Podsumowanie wyników za 2022
Podsumowanie wyników za 2022Podsumowanie wyników za 2022
Podsumowanie wyników za 2022
 
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital GroupSummary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group
 
Podsumowanie 3 kwartałów 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie 3 kwartałów 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie 3 kwartałów 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie 3 kwartałów 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
 
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital GroupSummary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group
 
Podsumowanie I półrocza 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I półrocza 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie I półrocza 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I półrocza 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
 
TIM SA Strategy 2022
TIM SA Strategy 2022TIM SA Strategy 2022
TIM SA Strategy 2022
 
Results of the TIM Group Q1 2022
Results of the TIM Group Q1 2022Results of the TIM Group Q1 2022
Results of the TIM Group Q1 2022
 
Podsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
 
Strategia TIM 2022
Strategia TIM 2022Strategia TIM 2022
Strategia TIM 2022
 
Yearly results of the TIM Group for 2021
Yearly results of the TIM Group for 2021Yearly results of the TIM Group for 2021
Yearly results of the TIM Group for 2021
 
Results of the TIM Group 1H 2021
Results of the TIM Group 1H 2021Results of the TIM Group 1H 2021
Results of the TIM Group 1H 2021
 
TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021
TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021
TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021
 
Summary of results for 3rd quarter 2021
Summary of results for 3rd quarter 2021Summary of results for 3rd quarter 2021
Summary of results for 3rd quarter 2021
 

TIM SA - podsumowanie III kwartału 2016 r.

 • 1. Prezentacja wyników - III kwartał 2016 r. Warszawa, 24 listopada 2016 r.
 • 3. 3 Standaryzacja sprzedaży I-III kw. 2015 r. 62,1 16,2% 139,8 36,6% 180,3 47,2% 80,5 17,9% 175,6 39,1% 193,1 43,0% I-III kw. 2016 r. sprzedaż: 382,2 mln zł sprzedaż: 449,1 mln zł 130% 126% 107% dynamika produkty wysokomarżowe marża > 20% produkty niskomarżowe marża < 10% produkty średniomarżowe marża 10% - 20% dynamika 118%
 • 4. 4 Najszersza oferta produktowa w Polsce Liczba indeksów na magazynie [in stock] 49280 55557 59475 65925 71742 72339 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 I kw. II kw. III kw. +34% +29% +22%
 • 5. 5 Sprzedaż liczby SKU Dotyczy towarów stale utrzymywanych na magazynie 34978 36291 39863 46122 48504 50205 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 I kw. II kw. III kw. +32% +34% +26% 47154 59726 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 Total 2015 2016 +27%
 • 6. 6 Aktywne pozyskiwanie klientów Liczba klientów z zakupami > 1500 zł netto miesięcznie 4831 4908 5248 5503 5770 5962 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 I kw. II kw. III kw. +14% +18% +14% 7657 8421 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 Total 2015 2016 +10%
 • 7. 7 Wzrost wydajności pracowników Sprzedaż całkowita na pracownika handlu [w tys. zł] 802 859 970 965 1047 1106 0 200 400 600 800 1 000 1 200 I kw. II kw. III kw. +20% +22% +14% 2582 3055 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 Total 2015 2016 +18%
 • 8. 8 Wzrost wydajności pracowników Sprzedaż produktów „zielonych” i „żółtych” na pracownika handlu [w tys. zł] 423 455 512 557 589 632 0 100 200 300 400 500 600 700 I kw. II kw. III kw. +32% +30% +32% 1372 1755 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 Total 2015 2016 +28%
 • 9. 9 Należności Udział należności przeterminowanych powyżej 30 dni w całości należności Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień rok 2013 5,8% 7,2% 8,6% 7,6% 7,2% 6,7% 4,7% 4,5% 4,6% 4,0% 3,9% 3,3% rok 2014 3,4% 3,3% 3,7% 3,1% 3,3% 3,0% 2,3% 2,2% 2,3% 1,8% 2,3% 2,5% rok 2015 2,6% 3,1% 3,7% 2,4% 2,2% 2,0% 2,1% 2,0% 2,4% 1,9% 1,8% 1,4% rok 2016 2,0% 1,7% 1,8% 1,5% 1,7% 1,7% 1,9% 1,5% 1,4% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%
 • 10. 10 Odstrojenie od sektora budownictwa wartości w tys. zł I-III kw. 2015 r. I-III kw. 2016 r. zmiana dynamika przychody całkowite 382 159 449 131 66 972 118% wynik na sprzedaży 1 568 2 558 990 163% wynik na działalności operacyjnej 1 308 7 396 6 088 565% przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -5 468 350 5 818 - produkcja budowlano-montażowa 85,1%
 • 11. 11 Przychody ze sprzedaży w październiku 2016 r. – dane wstępne wartości w tys. zł X 2015 X 2016 zmiana narastająco I-X 2015 narastająco I-X 2016 zmiana przychody ze sprzedaży towarów 54 061 53 485 -1,1% 438 390 505 918 15,4% przychody ze sprzedaży towarów e-commerce 37 805 38 146 0,9% 289 800 356 023 22,9% produkcja budowlano-montażowa -20,1% -15%
 • 12. 12 Rachunek Zysków i Strat TIM SA I-III kw. 2016 r. vs I-III kw. 2015 r. Opis pozycji rok 2016 rok 2015 dyn. zmiana rok 2016 rok 2015 dyn. zmiana rok 2016 rok 2015 dyn. zmiana rok 2016 rok 2015 dyn. zmiana PRZYCHODY 135 227 114 759 118% 20 468 151 971 124 549 122% 27 421 161 933 142 850 113% 19 083 449 131 382 158 118% 66 972 w tym przychody marketingowe 217 46 474% 171 538 188 286% 350 519 240 216% 279 1 274 474 269% 800 Wartość sprzedanych towarów 114 972 98 114 117% 16 858 127 232 105 992 120% 21 240 139 445 122 801 114% 16 644 381 648 326 906 117% 54 742 MARŻA 20 255 16 646 122% 3 610 24 739 18 558 133% 6 181 22 488 20 049 112% 2 439 67 482 55 252 122% 12 230 marża % 14,98% 14,50% 103% 0,47% 16,28% 14,90% 109% 1,38% 13,89% 14,03% 99% -0,15% 15,03% 14,46% 104% 0,57% PION HANDLOWY 7 786 7 143 109% 642 8 695 7 870 110% 825 8 123 7 730 105% 393 24 603 22 742 108% 1 861 w stosunku do przychodów 5,76% 6,22% 92% -0,47% 5,72% 6,32% 91% -0,60% 5,02% 5,41% 93% -0,39% 5,48% 5,95% 92% -0,47% PION OPERACYJNY 3LP 9 492 7 277 130% 2 216 9 815 7 981 123% 1 834 10 163 7 843 130% 2 320 29 470 23 101 128% 6 369 w stosunku do przychodów 7,02% 6,34% 111% 0,68% 6,46% 6,41% 101% 0,05% 6,28% 5,49% 114% 0,79% 6,56% 6,04% 109% 0,52% w tym transport towarów 3 187 2 735 117% 452 3 386 2 724 124% 662 3 515 3 054 115% 461 10 088 8 512 119% 1 576 w stosunku do przychodów 2,36% 2,38% 99% -0,03% 2,23% 2,19% 102% 0,04% 2,17% 2,14% 102% 0,03% 2,25% 2,23% 101% 0,02% Straty, przeceny, likwidacja towaru 332 166- -200% 498 433 891- -49% 1 324 412 197- -209% 609 1 177 1 254- -94% 2 431 w stosunku do przychodów 0,02% -0,01% -170% 0,04% 0,03% -0,07% -40% 0,10% 0,03% -0,01% -185% 0,04% 0,03% -0,03% -80% 0,06% ZARZĄD, WYDZ. WSPOMAGAJĄCE 1 389 1 252 111% 138 1 809 1 531 118% 278 1 973 1 529 129% 443 5 171 4 312 120% 859 w stosunku do przychodów 1,03% 1,09% 94% -0,06% 1,19% 1,23% 97% -0,04% 1,22% 1,07% 114% 0,15% 1,15% 1,13% 102% 0,02% IT 1 520 1 656 92% 136- 1 575 1 638 96% 63- 1 400 1 490 94% 90- 4 495 4 784 94% 289- w stosunku do przychodów 1,12% 1,44% 78% -0,32% 1,04% 1,32% 79% -0,28% 0,86% 1,04% 83% -0,18% 1,00% 1,25% 80% -0,25% KOSZTY OPERACYJNE RAZEM 20 519 17 161 120% 3 357 22 327 18 129 123% 4 197 22 071 18 396 120% 3 676 64 925 53 686 121% 11 230 w stosunku do przychodów 15,17% 14,95% 101% 0,22% 14,69% 14,56% 101% 0,14% 13,63% 12,88% 106% 0,75% 14,45% 14,05% 103% 0,41% WYNIK NA SPRZEDAŻY 264- 557- 51% 252 2 412 428 563% 1 984 421 1 654 25% 1 236- 2 558 1 568 164% 1 000 rentowność na sprzedaży -0,20% -0,45% 43% 0,25% 1,59% 0,34% 462% 1,24% 0,26% 1,16% 22% -0,90% 0,57% 0,41% 139% 0,16% Pozostałe przychody operacyjne 5 971 1 559 383% 4 412 423 469 90% 46- 1 627 504 323% 1 123 8 021 2 532 317% 5 489 Pozostałe koszty operacyjne 683 1 153 59% 470- 566 983 58% 417- 1 934 656 295% 1 278 3 183 2 792 114% 391 WYNIK OPERACYJNY 5 024 151- -3233% 5 180 2 269 40- -5681% 2 309 114 1 502 8% 1 388- 7 396 1 308 566% 6 089 rentowność operacyjna 3,72% -0,14% -2744% 3,85% 1,49% -0,03% -4656% 1,53% 0,07% 1,05% 6% -0,98% 1,65% 0,34% 482% 1,31% Amortyzacja 1 613 1 669 97% 56- 1 567 2 164 72% 597- 1 164 1 898 61% 734- 4 344 5 731 76% 1 388- EBITDA 6 637 1 518 438% 5 123 3 836 2 124 181% 1 712 1 278 3 400 38% 2 122- 11 740 7 039 167% 4 701 rentowność EBITDA 4,91% 1,32% 372% 3,59% 2,52% 1,71% 148% 0,82% 0,79% 2,38% 33% -1,59% 2,62% 1,84% 142% 0,77% Przychody finansowe 120 67 179% 53 60 27 222% 33 35 44 80% 9- 215 138 156% 77 Koszty finansowe 251 159 158% 92 138 241 57% 103- 104 284 37% 180- 493 684 72% 191- WYNIK BRUTTO 4 893 243- -1975% 5 140 2 191 254- -864% 2 445 45 1 262 4% 1 217- 7 118 762 935% 6 357 rentowność brutto 3,62% -0,22% -1676% 3,83% 1,44% -0,20% -708% 1,65% 0,03% 0,88% 3% -0,86% 1,58% 0,20% 795% 1,39% Podatek dochodowy 427 477- -90% 904 1 248 216 578% 1 032 274 252 109% 22 1 949 9- -21656% 1 958 WYNIK NETTO 4 466 234 1908% 4 232 943 470- -201% 1 413 229- 1 010 -23% 1 239- 5 169 771 671% 4 399 rentowność NETTO 3,30% 0,20% 1620% 3,10% 0,62% -0,38% -165% 1,00% -0,14% 0,71% -20% -0,85% 1,15% 0,20% 571% 0,95% I kw. II kw. III kw. Total
 • 13. 13 TIM SA Przepływy finansowe I-III kw. 2016 r. vs I-III kw. 2015 r. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 1-3Q 2016 1-3Q 2015 Zysk (strata) netto 5 169 771 Korekty razem 4 819- 6 239- Zysk (Strata) udziałowców niesprawujących kontroli Amortyzacja 4 345 5 731 Zysk (Strata) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 19 317 (Zysk) Strata z tytułu działalności inwestycyjnej 5 469- 13 Zmiana stanu rezerw 841 2 134- Zmiana stanu zapasów 19 635- 28 180- Zmiana stanu należności 17 624- 18 022- Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek i kredytów 31 586 36 099 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 114 37- Inne korekty 4 26- Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 350 5 468- Wpływy 17 157 5 986 Wydatki 12 115 11 913 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 042 5 927- Wpływy - 13 991 Wydatki 15 576 2 103 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 576- 11 888 Przepływy pieniężne netto razem 10 184- 493 Bilansowa zmiana stanu środków pienięznych 10 184- 493 Środki pieniężne na początek okresu 14 049 213 Środki pieniężne na koniec okresu 3 865 706 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
 • 14. 14 Liczba klientów sklepu TIM.pl 4831 4908 5248 5503 5770 5962 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 I kw. II kw. III kw. +14% +18% +14%
 • 15. 15 73334 82079 96582 99725 105578 112575 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 I kw. II kw. III kw. wartości w tys. PLN w cenie zakupu 251995 317878 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 Total 2015 2016 Sprzedaż przez sklep TIM.pl +36% +29% +17% +26%
 • 16. 16 Sprzedaż przez sklep TIM.pl na dzień roboczy wartości w tys. PLN 1183 1324 1486 1608 1650 1732 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 I kw. II kw. III kw. 1333 1664 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 Total 2015 2016 +36% +25% +17% +25%
 • 17. 17 Średnia wartość linii w sklepie TIM.pl wartości w PLN 140,63 148,82 151,89 140,20 146,43 144,73 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 I kw. II kw. III kw. 147,46 143,83 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Total 2015 2016 -2% -0,3% -2% -5%
 • 18. 18 520129 549596 634287 709155 719132 776367 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 I kw. II kw. III kw. 1704012 2204654 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 Total 2015 2016 Liczba linii w sklepie TIM.pl +36% +31% +22% +29%
 • 19. 19 Grupa Kapitałowa TIM Rachunek Zysków i Strat I-III kw. 2016 r. vs I-III kw. 2015 r. rok 2016 do przych. rok 2015 do przych. zmiana dyn. PRZYCHODY NETTO 484 045 409 372 74 673 118,2% marża % 15,19% 14,79% 0,41% 102,7% MARŻA 73 536 60 530 13 006 121,5% Koszt własny sprzedanych towarów 410 509 348 842 61 667 117,7% Koszty operacyjne, w tym: 70 765 14,6% 58 760 14,4% 12 005 120,4% Amortyzacja 4 851 1,0% 4 959 1,2% -108 97,8% Zużycie materiałów i energii 6 041 1,2% 3 992 1,0% 2 049 151,3% Odpisy aktualizujące i likwidacja zapasów 1 179 0,2% -1 388 -0,3% 2 567 -84,9% Usługi obce 27 652 5,7% 25 901 6,3% 1 751 106,8% Podatki i opłaty 313 0,1% 291 0,1% 22 107,6% Wynagrodzenia 22 869 4,7% 20 058 4,9% 2 811 114,0% Ubezpieczenia społ. i inne św. pracownicze 4 907 1,0% 4 174 1,0% 733 117,6% Pozostałe koszty rodzajowe 3 105 0,6% 2 427 0,6% 678 127,9% Zmiana stanu produków -152 0,0% -1 654 -0,4% 1 502 9,2% WYNIK NA SPRZEDAŻY 2 771 0,6% 1 770 0,4% 1 001 156,6% Pozostałe przychody operacyjne 6 624 1,4% 2 169 0,5% 4 455 305,4% Pozostałe koszty operacyjne 3 362 0,7% 2 975 0,7% 387 113,0% WYNIK OPERACYJNY 6 033 1,2% 964 0,2% 5 069 625,8% amortyzacja 5 618 1,2% 5 934 1,4% -316 94,7% EBITDA 11 651 2,4% 6 898 1,7% 4 753 168,9% Przychody finansowe 239 0,0% 143 0,0% 96 167,1% Koszty finansowe 739 0,2% 832 0,2% -93 88,8% WYNIK BRUTTO 5 533 1,1% 275 0,1% 5 258 2012,0% Podatek dochodowy 1 740 0,4% -54 0,0% 1 794 -3222,2% Udział w zysku (stracie) jedn. Wycenionej metodą praw własności65 0,0% 18 0,0% 47 361,1% WYNIK NETTO 3 858 0,8% 347 0,1% 3 511 1111,8% RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I-III kw.
 • 20. 20 Grupa Kapitałowa TIM Przepływy finansowe I-III kw. 2016 r. vs I-III kw. 2015 r. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 1-3Q 2016 1-3Q 2015 Zysk (strata) netto 3 830 465 Korekty razem 9 345- 7 696- Zysk (Strata) udziałowców niesprawujących kontroli 28 118- Amortyzacja 5 618 5 934 Zysk (Strata) z tytułu różnic kursowych 2 - Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 148 312 (Zysk) Strata z tytułu działalności inwestycyjnej 5 498- 13 Zmiana stanu rezerw 1 246 2 151- Zmiana stanu zapasów 18 442- 27 620- Zmiana stanu należności 18 834- 18 923- Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek i kredytów 25 815 34 617 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 635 285 Inne korekty 63- 45- Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 515- 7 231- Wpływy 17 170 5 991 Wydatki 13 965 12 062 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 205 6 071- Wpływy 12 927 13 991 Wydatki 16 424 2 103 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 497- 11 888 Przepływy pieniężne netto razem 5 807- 1 414- Bilansowa zmiana stanu środków pienięznych 5 807- 1 414- Środki pieniężne na początek okresu 15 859 2 884 Środki pieniężne na koniec okresu 10 052 1 470 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
 • 21. 21 Menadżer Roku Branży Elektrotechnicznej – 6. edycja Konkurs organizowany przez Publikatech – wydawcę branżowego miesięcznika Rynek Elektryczny Tegoroczna edycja przebiegała według nowej procedury: kandydatów do konkursu zgłaszali laureaci poprzednich edycji Wynikiem tego była lista osób, wyróżniających się wyjątkową osobowością, skutecznym sposobem zarządzania i dużą dynamiką rozwoju firmy Uroczysta gala odbyła się podczas corocznego Forum Menadżerów Elektrotechniki, 8 listopada 2016 r. w Warszawie Krzysztof Folta - laureat kategorii Hurtownia za śmiałość przełamywania starych nawyków i ciągły rozwój dystrybucji
 • 22. 22 Liderzy Jutra 2016 – konkurs na 20-lecie ICAN Institute, wydawcy magazynu Harvard Business Review Polska
 • 23. 23 Liderzy Jutra 2016 – konkurs na 20-lecie ICAN Institute, wydawcy magazynu Harvard Business Review Polska
 • 24. 24 Liderzy Jutra 2016 – konkurs na 20-lecie ICAN Institute, wydawcy magazynu Harvard Business Review Polska Z lewej dr. Witold Jankowski (redaktor naczelny Harvard Business Review Polska oraz prezes Zarządu ICAN Institute, z prawej - Andrzej Jacaszek, wydawca HBRP i wiceprezes Zarządu ICAN Institute