SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
ARTISTA APUA VIHANHALLINTAAN

7.11.2013

TIINA ILOLA
MIKÄ – MIKSI – MITÄ ?
Käyttöön Satakunnan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian pilotissa (Kaste/Remontti-hanke) ARTin taustalla olivat kouluista tulleet toiveet saada apua
aggressiivisesti ja häiritsevästi käyttäytyvien nuorten auttamiseksi
Kouluille uusi työkalu ja valmiudet nuorten ongelmakäyttäytymisessä
varhainen ongelmiin puuttuminen mahdollistuu
Art käytössä Satakunnan shp:n nuorisopsykiatrian osastolla 21 sekä
toiminnallisen avohoidon yksikössä, myös yksilötyössä

7.11.2013

TIINA ILOLA
ART (Aggression replacement training)

•

Ryhmäharjoitusmenetelmä aggressiivisesti käyttäytyville

•

Tutkittu, käytetty ja kehitetty USA:ssa 1980-luvulla

•

Toiminnallisten harjoitusten kautta sosiaalisen, hyväksytyn
käyttäytymisen vahvistumiseen

•

Tavoitteena
nuori kehittyy moraalisessa ajattelussa
oppii
parempaa itsehillintää ja uusia sosiaalisia taitoja, pärjätäkseen
paremmin jokapäiväisessä elämässä

•

Lähtökohtana: sosiaalista, yhteisön hyväksymää käyttäytymistä
voidaan opettaa ja oppia

7.11.2013

TIINA ILOLA
Väkivaltaisuuden taustalla on useita tekijöitä:
Ulkoisia tekijöitä mm. asuinympäristö, perhe, ikätoverit
Sisäisiä tekijöitä sosiaalisten taitojen puute,
impulsiivisuus, kyvyttömyys siirtää tarpeentyydytystä tai
epärealistinen usko väkivaltaisten keinojen voimaan,
heikko vihan (ja muiden epämiellyttävien tunteiden)
sietokyky, moraalin itsekeskeisyys, konkreettisuus ja
primitiivisyys

7.11.2013

TIINA ILOLA
Pyritään tarjoamaan nuorelle vaihtoehtoja aggressiivisen käyttäytymisen
sijaan
opetetaan vaihtoehtoisia toimintatapoja
Aggressiivinen käyttäytyminen on yliopittua ja lyhyellä tähtäimellä usein
varsin palkitsevaa – siksi sitä on vaikea muuttaa
Motivoidaan ja painotetaan itsehillinnän ja sosiaalisten taitojen pitkän
tähtäimen hyötyjä
annetaan lupa harjoitella, lupa epäonnistua
Positiivisen palautteen antaminen on tärkeää
Ryhmän vertaistuki tärkeää

7.11.2013

TIINA ILOLA
• Ryhmän rakenne on strukturoitu
harjoitteisiin ja oppia uutta

nuorten on helppo keskittyä

• Mallintamisessa
Ohjaajat mallintavat uudet taidot
oppiminen
tehokkaampaa näkemällä ja harjoittelemalla kuin puhumalla ja
kehottamalla
Erityisesti nuoret oppivat enemmän siitä, mitä aikuinen tekee,
kuin siitä, mitä hän sanoo!
• Aggressiota lähestytään: ajattelun, toiminnan ja tunteiden kautta
aggressiivisen tai vetäytyvän käyttäytymisen ongelmat ovat erilaisia
ja yksilöllisiä, menetelmä on monikanavainen
• Harjoitukset kohdennetaan aina osallistuvaan yksilöön
7.11.2013

TIINA ILOLA
ART-ryhmä avuksi nuorelle
kun nuoren käyttäytyminen on
epäsosiaalista; joko liiallisen vetäytyvää tai aggressiivista
Ongelmia käyttäytymisessä
harjoitellaan sosiaalisia taitoja
saadaan aggressiiviselle käytökselle vaihtoehtoja
toiminnan taso
Ongelmia tunteiden kanssa
harjoitellaan vihanhallintaa
oppii käyttämään näitä vaihtoehtoja
tunteiden taso

nuori

Ongelmia arvojen ja asenteiden kanssa
harjoitellaan moraalista
päättelyä
nuori haluaa käyttää näitä vaihtoehtoja
ajattelun taso

7.11.2013

TIINA ILOLA
VIHANHALLINTA

A
Mitä tapahtui?

7.11.2013

B

C

Mitä sinä teit?

TIINA ILOLA

Mitä siitä seurasi?
Tähtää itsekontrollin parantamiseen ja parempaan tunnehallintaan.
Nuoret opetetaan kiinnittämään huomiota…
… laukaiseviin tekijöihin, jotka tulevat sekä ulkoa että nuoren sisältä
esim. töniminen, nälviminen tai omat ajatukset
…vihjeisiin, joita omasta kehosta tai mielestä nousee vihan tunteiden
yhteydessä esim. sydämen tykytys, nyrkkiin menevät kädet …
…rauhoittajiin eli erilaisiin kiihtymystä lievittäviin tekniikoihin kuten
takaperin laskemiseen, syvään hengittämiseen, positiivisiin mielikuviin ja
väkivallan seurausten muistamiseen
…muistuttajiin, jotka muodostuvat itselle tehdyistä "motoista”, joilla nuori
voi itse ohjata omaa toimintaansa esim. ”ota rauhallisesti”, ”älä välitä” jne.
…rakentaviin sosiaalisen vuorovaikutuksen tapoihin, joilla nuori voi toimia
vakuuttavasti ja rakentavasti kiperissä tilanteissa
…itsearviointiin, jonka avulla nuori oppii itse ohjaamaan ja korjaamaan
omaa toimintaansa tuloksekkaammaksi

7.11.2013

TIINA ILOLA
Muutama esimerkki sosiaalisista taidoista, jotka mainittu kirjassa:
kuunteleminen, ohjeiden noudattaminen
keskustelun aloittaminen, keskustelu
kiittäminen, anteeksi pyytäminen
esittäytyminen, kohteliaisuuden sanominen
omien tunteiden tunnistaminen
muiden auttaminen, itsehillintä
tavoitteen asettaminen, tekemisen suunnitteleminen
omien kykyjen huomioon ottaminen, ryhmäpaineen sietäminen

7.11.2013

TIINA ILOLA
Moraalinen päättely
Aggressiivisesti käyttäytyvillä nuorilla on usein epäkypsä moraalisen
perustelun taso
tavoitteena on saada taso nousemaan ryhmän avulla
Nuorella saattaa olla erilaisia vääristymiä ajattelussaan kuten
itsekeskeisyys, pahimman olettaminen, muiden syyttely, jne.
Nuoren ympärillä on yhteisö, joka jakaa samat arvot ja normit (esim. isosta
kaupasta varastaminen on ok)
Käydään läpi ongelmatilanteita, jonka jälkeen nuoret saavat kertoa omat
ratkaisunsa perusteluineen
Monenlaisia tekstejä, myös sanomalehdistä löytyy kirjoituksia, joita voi
hyödyntää
7.11.2013

TIINA ILOLA
NUORTEN PALAUTTEITA ART-RYHMÄSTÄ
”Että tää on niin sosiaalinen ryhmä”,
”Välillä haasteellisena, mutta mielekkäänä”
”Olin todella innoissani”
”Parempaa kuin luokkaretki, totesi 12-vuotias poika”
”En ole suuttunut kotona yhtä paljon”
”Koulussa mennyt paremmin”
”Ei hermostu pienistä ja isoissa helpompi rauhoittua”, ”En ole joutunut
tappeluihin ja muihin haittaaviin asioihin niin paljon kuin ennen”
”Vähemmän istumisia”
”Kun oon suttunu niin ajattelin arttia ja rauhoituin”.

7.11.2013

TIINA ILOLA
RYHMÄN OHJAAJIEN PALAUTTEITA
Oman käytöksen rauhoittuminen
hallintaa ja hillintää haastavissa tilanteissa
Nuoret ovat kertoneet osaavansa paremmin esim. kotona hoitaa vaikeat
neuvottelut yms.
Sosiaalistentaitojen käytön lisääntyminen, itsetuntemuksen lisääntyminen,
tietoisuus vihanhallinnan keinoista, asioiden nouseminen tietoisuuteen
Nuoret ovat ihania ja ryhmässä toimivuus ja sosiaalisuus tulee paremmin esille.
Tuntuu , kivalta kun joukko on nivoutunut hyvin yhteen ja ryhmiin olisi jopa
tunkua.
Tämäntyyppinen ideologia uppoaa minuun, lapsi toimii oikein, jos hän osaa. Ellei
osaa, niin opetetaan, ainakin yritetään
Nuorille tärkeää tietää, että muillakin nuorilla on aggression kanssa ongelmia
Aikuisten ja nuorten mallintaminen hyvä ja motivoiva keino opetella taitoa

7.11.2013

TIINA ILOLA
ART -ryhmän opit pitäisi viedä opetussuunnitelmaan. ART -taidoista
olisi kaikille hyötyä. Näistähän niin usein ongelmissa on kysymys!
Nuoret ovat innolla mukana ja rehtorimme mielestä erityiskoulussa
ART-menetelmän käytön pitäisi olla lähes lakisääteistä.
Antoisia tunteja, joista molemmat voivat oppia ja ymmärtää toisiaan
paremmin.
Vuorovaikutus lisää tasavertaisuutta oppilaiden ja ohjaajien kesken
(tärkeää koulumaailmassa) Syntyy luottamus omaan osaamiseen ja
siihen, että sosiaalisia taitoja voidaan oppia aivan kuten matikkaa tai
äikkää.
Vihanhallinnan menetelmät sopivat kaikille, ohjaajakin oppii,
itsetuntemus lisääntyy
Ryhmähenki ja -luottamus hieno juttu
Opettaja voi ohjaajana ottaa ja saada

7.11.2013

TIINA ILOLA
LÄMMIN KIITOS
Tiina Ilola
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Nuorten neuropsykiatrinen työryhmä
SATSHP

7.11.2013

TIINA ILOLA

More Related Content

Similar to Tiina Ilola Art vähemmän väkivaltaa

Aaltola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuella
Aaltola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuellaAaltola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuella
Aaltola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuellaKouluterveyskysely
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Lastensuojelun Keskusliitto
 
(Lasten ja nuorten) aggressiivisuus
(Lasten ja nuorten) aggressiivisuus(Lasten ja nuorten) aggressiivisuus
(Lasten ja nuorten) aggressiivisuusSannJok
 
Minulla on asiaa - lapsen kuulemisen -vinkkikortit
Minulla on asiaa - lapsen kuulemisen -vinkkikortitMinulla on asiaa - lapsen kuulemisen -vinkkikortit
Minulla on asiaa - lapsen kuulemisen -vinkkikortitTanjaLaatikainen
 
Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa
Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessaKiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa
Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessaTHL
 
Nuoren seksuaalisuus seinäjoki_15 4 2015
Nuoren seksuaalisuus seinäjoki_15 4 2015Nuoren seksuaalisuus seinäjoki_15 4 2015
Nuoren seksuaalisuus seinäjoki_15 4 2015Allianssi ry
 
Kukaan ei koskaan kysynyt mitä tukea mä tarviin -opas ADHD-nuoren kohtaamiseen
Kukaan ei koskaan kysynyt mitä tukea mä tarviin -opas ADHD-nuoren kohtaamiseenKukaan ei koskaan kysynyt mitä tukea mä tarviin -opas ADHD-nuoren kohtaamiseen
Kukaan ei koskaan kysynyt mitä tukea mä tarviin -opas ADHD-nuoren kohtaamiseenIra Vihreälehto
 
Susanna Hintsala, itsemääräämisoikeus käytännössä, Autismin talvipäivät 2017
Susanna Hintsala, itsemääräämisoikeus käytännössä, Autismin talvipäivät 2017Susanna Hintsala, itsemääräämisoikeus käytännössä, Autismin talvipäivät 2017
Susanna Hintsala, itsemääräämisoikeus käytännössä, Autismin talvipäivät 2017Autismiliitto
 
Työkaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssa
Työkaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssaTyökaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssa
Työkaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssaMinna Riikka Järvinen
 
Työrauha luokassa -koulutuksen powerpoint-esitys
Työrauha luokassa -koulutuksen powerpoint-esitysTyörauha luokassa -koulutuksen powerpoint-esitys
Työrauha luokassa -koulutuksen powerpoint-esitysPertti Simula
 
Nuorten maailmat koulussa
Nuorten maailmat koulussaNuorten maailmat koulussa
Nuorten maailmat koulussaTomi Kiilakoski
 
Toivoa-verkkokurssi Osio 6 Apua ja tukea myös omaiselle itselleen (pptx)
Toivoa-verkkokurssi Osio 6 Apua ja tukea myös omaiselle itselleen (pptx)Toivoa-verkkokurssi Osio 6 Apua ja tukea myös omaiselle itselleen (pptx)
Toivoa-verkkokurssi Osio 6 Apua ja tukea myös omaiselle itselleen (pptx)finfami
 
15 askelta menestykseen ja hyvinvointiin
15 askelta menestykseen ja hyvinvointiin15 askelta menestykseen ja hyvinvointiin
15 askelta menestykseen ja hyvinvointiinKirsi Nuorti
 
CONSCIENTIA-­‐MENETELMÄ -­‐ VIITEKEHYS
CONSCIENTIA-­‐MENETELMÄ -­‐ VIITEKEHYSCONSCIENTIA-­‐MENETELMÄ -­‐ VIITEKEHYS
CONSCIENTIA-­‐MENETELMÄ -­‐ VIITEKEHYSPertti Simula
 
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...THL
 
Sanna Laitamaa, yhtenäisen ohjaustavan haasteet ja mahdollisuudet, Autismin ...
Sanna Laitamaa, yhtenäisen ohjaustavan haasteet ja mahdollisuudet, Autismin ...Sanna Laitamaa, yhtenäisen ohjaustavan haasteet ja mahdollisuudet, Autismin ...
Sanna Laitamaa, yhtenäisen ohjaustavan haasteet ja mahdollisuudet, Autismin ...Autismiliitto
 

Similar to Tiina Ilola Art vähemmän väkivaltaa (20)

Aaltola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuella
Aaltola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuellaAaltola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuella
Aaltola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuella
 
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
 
Apinamieliohjelma
ApinamieliohjelmaApinamieliohjelma
Apinamieliohjelma
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
 
(Lasten ja nuorten) aggressiivisuus
(Lasten ja nuorten) aggressiivisuus(Lasten ja nuorten) aggressiivisuus
(Lasten ja nuorten) aggressiivisuus
 
Minulla on asiaa - lapsen kuulemisen -vinkkikortit
Minulla on asiaa - lapsen kuulemisen -vinkkikortitMinulla on asiaa - lapsen kuulemisen -vinkkikortit
Minulla on asiaa - lapsen kuulemisen -vinkkikortit
 
Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa
Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessaKiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa
Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa
 
Nuoren seksuaalisuus seinäjoki_15 4 2015
Nuoren seksuaalisuus seinäjoki_15 4 2015Nuoren seksuaalisuus seinäjoki_15 4 2015
Nuoren seksuaalisuus seinäjoki_15 4 2015
 
Kukaan ei koskaan kysynyt mitä tukea mä tarviin -opas ADHD-nuoren kohtaamiseen
Kukaan ei koskaan kysynyt mitä tukea mä tarviin -opas ADHD-nuoren kohtaamiseenKukaan ei koskaan kysynyt mitä tukea mä tarviin -opas ADHD-nuoren kohtaamiseen
Kukaan ei koskaan kysynyt mitä tukea mä tarviin -opas ADHD-nuoren kohtaamiseen
 
Susanna Hintsala, itsemääräämisoikeus käytännössä, Autismin talvipäivät 2017
Susanna Hintsala, itsemääräämisoikeus käytännössä, Autismin talvipäivät 2017Susanna Hintsala, itsemääräämisoikeus käytännössä, Autismin talvipäivät 2017
Susanna Hintsala, itsemääräämisoikeus käytännössä, Autismin talvipäivät 2017
 
Työkaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssa
Työkaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssaTyökaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssa
Työkaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssa
 
Työrauha luokassa -koulutuksen powerpoint-esitys
Työrauha luokassa -koulutuksen powerpoint-esitysTyörauha luokassa -koulutuksen powerpoint-esitys
Työrauha luokassa -koulutuksen powerpoint-esitys
 
Nuorten maailmat koulussa
Nuorten maailmat koulussaNuorten maailmat koulussa
Nuorten maailmat koulussa
 
Toivoa-verkkokurssi Osio 6 Apua ja tukea myös omaiselle itselleen (pptx)
Toivoa-verkkokurssi Osio 6 Apua ja tukea myös omaiselle itselleen (pptx)Toivoa-verkkokurssi Osio 6 Apua ja tukea myös omaiselle itselleen (pptx)
Toivoa-verkkokurssi Osio 6 Apua ja tukea myös omaiselle itselleen (pptx)
 
15 askelta menestykseen ja hyvinvointiin
15 askelta menestykseen ja hyvinvointiin15 askelta menestykseen ja hyvinvointiin
15 askelta menestykseen ja hyvinvointiin
 
CONSCIENTIA-­‐MENETELMÄ -­‐ VIITEKEHYS
CONSCIENTIA-­‐MENETELMÄ -­‐ VIITEKEHYSCONSCIENTIA-­‐MENETELMÄ -­‐ VIITEKEHYS
CONSCIENTIA-­‐MENETELMÄ -­‐ VIITEKEHYS
 
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
 
Paakkanen huipputiimi 22102019
Paakkanen huipputiimi 22102019Paakkanen huipputiimi 22102019
Paakkanen huipputiimi 22102019
 
Vanhuspsykiatrian ABC
Vanhuspsykiatrian ABCVanhuspsykiatrian ABC
Vanhuspsykiatrian ABC
 
Sanna Laitamaa, yhtenäisen ohjaustavan haasteet ja mahdollisuudet, Autismin ...
Sanna Laitamaa, yhtenäisen ohjaustavan haasteet ja mahdollisuudet, Autismin ...Sanna Laitamaa, yhtenäisen ohjaustavan haasteet ja mahdollisuudet, Autismin ...
Sanna Laitamaa, yhtenäisen ohjaustavan haasteet ja mahdollisuudet, Autismin ...
 

More from sarilvonen

Tuomo Katajisto seuraavat askeleet
Tuomo Katajisto seuraavat askeleetTuomo Katajisto seuraavat askeleet
Tuomo Katajisto seuraavat askeleetsarilvonen
 
Tero Stenbacka jussityö
Tero Stenbacka jussityöTero Stenbacka jussityö
Tero Stenbacka jussityösarilvonen
 
Satu Katila rikosuhripäivystys
Satu Katila rikosuhripäivystysSatu Katila rikosuhripäivystys
Satu Katila rikosuhripäivystyssarilvonen
 
Sari Ilvonen väkivalta ja alkoholi
Sari Ilvonen väkivalta ja alkoholiSari Ilvonen väkivalta ja alkoholi
Sari Ilvonen väkivalta ja alkoholisarilvonen
 
Katja Vaahtera väkivalta sovittelun näkökulmasta
Katja Vaahtera väkivalta sovittelun näkökulmastaKatja Vaahtera väkivalta sovittelun näkökulmasta
Katja Vaahtera väkivalta sovittelun näkökulmastasarilvonen
 
Jussi Hannula Porin väkivaltakartoitus
Jussi Hannula Porin väkivaltakartoitusJussi Hannula Porin väkivaltakartoitus
Jussi Hannula Porin väkivaltakartoitussarilvonen
 
Jonna Laitonen Ankkuritoiminta kanta hämeessä
Jonna Laitonen Ankkuritoiminta kanta hämeessäJonna Laitonen Ankkuritoiminta kanta hämeessä
Jonna Laitonen Ankkuritoiminta kanta hämeessäsarilvonen
 
Jari Hautamäki Espoon malli
Jari Hautamäki Espoon malliJari Hautamäki Espoon malli
Jari Hautamäki Espoon mallisarilvonen
 
Heikki Mäki vastullinen anniskelu
Heikki Mäki vastullinen anniskeluHeikki Mäki vastullinen anniskelu
Heikki Mäki vastullinen anniskelusarilvonen
 
Nuorten yhteisöllisyys Riikka Korkiamäki
Nuorten yhteisöllisyys Riikka KorkiamäkiNuorten yhteisöllisyys Riikka Korkiamäki
Nuorten yhteisöllisyys Riikka Korkiamäkisarilvonen
 
Itsemurhien ehkäisy- jälleen ajankohtaista? Timo Partonen
Itsemurhien ehkäisy- jälleen ajankohtaista? Timo Partonen Itsemurhien ehkäisy- jälleen ajankohtaista? Timo Partonen
Itsemurhien ehkäisy- jälleen ajankohtaista? Timo Partonen sarilvonen
 
Etsivä mieli -projekti Anu Kuikka
Etsivä mieli -projekti Anu Kuikka Etsivä mieli -projekti Anu Kuikka
Etsivä mieli -projekti Anu Kuikka sarilvonen
 
Vanhemmuus, syrjäytyminen ja onnettomuudet Veli-Pekka Nurmi
Vanhemmuus, syrjäytyminen ja onnettomuudet Veli-Pekka Nurmi Vanhemmuus, syrjäytyminen ja onnettomuudet Veli-Pekka Nurmi
Vanhemmuus, syrjäytyminen ja onnettomuudet Veli-Pekka Nurmi sarilvonen
 
Dj -koulut ehkäisevän päihdetyön tukena Ville Särkelä
Dj -koulut ehkäisevän päihdetyön tukena Ville Särkelä Dj -koulut ehkäisevän päihdetyön tukena Ville Särkelä
Dj -koulut ehkäisevän päihdetyön tukena Ville Särkelä sarilvonen
 
Väkivallan hot spotit Porissa Tuomo Katajisto
Väkivallan hot spotit Porissa Tuomo Katajisto Väkivallan hot spotit Porissa Tuomo Katajisto
Väkivallan hot spotit Porissa Tuomo Katajisto sarilvonen
 
Ehkäisevälle päihdetyölle oma laki- miten valmistelu etenee Ismo Tuominen
Ehkäisevälle päihdetyölle oma laki- miten valmistelu etenee Ismo Tuominen Ehkäisevälle päihdetyölle oma laki- miten valmistelu etenee Ismo Tuominen
Ehkäisevälle päihdetyölle oma laki- miten valmistelu etenee Ismo Tuominen sarilvonen
 
Näkyykö ehkäisevä työ kuntien toiminnassa Timo Aro
Näkyykö ehkäisevä työ kuntien toiminnassa Timo AroNäkyykö ehkäisevä työ kuntien toiminnassa Timo Aro
Näkyykö ehkäisevä työ kuntien toiminnassa Timo Arosarilvonen
 
Lähisuhdeväkivallan puheeksiotto Tiina Rantanen
Lähisuhdeväkivallan puheeksiotto Tiina Rantanen Lähisuhdeväkivallan puheeksiotto Tiina Rantanen
Lähisuhdeväkivallan puheeksiotto Tiina Rantanen sarilvonen
 
Icehearts Jani Söderling
Icehearts Jani Söderling Icehearts Jani Söderling
Icehearts Jani Söderling sarilvonen
 
Porin pakka-hanke Sari Ilvonen
Porin pakka-hanke Sari Ilvonen Porin pakka-hanke Sari Ilvonen
Porin pakka-hanke Sari Ilvonen sarilvonen
 

More from sarilvonen (20)

Tuomo Katajisto seuraavat askeleet
Tuomo Katajisto seuraavat askeleetTuomo Katajisto seuraavat askeleet
Tuomo Katajisto seuraavat askeleet
 
Tero Stenbacka jussityö
Tero Stenbacka jussityöTero Stenbacka jussityö
Tero Stenbacka jussityö
 
Satu Katila rikosuhripäivystys
Satu Katila rikosuhripäivystysSatu Katila rikosuhripäivystys
Satu Katila rikosuhripäivystys
 
Sari Ilvonen väkivalta ja alkoholi
Sari Ilvonen väkivalta ja alkoholiSari Ilvonen väkivalta ja alkoholi
Sari Ilvonen väkivalta ja alkoholi
 
Katja Vaahtera väkivalta sovittelun näkökulmasta
Katja Vaahtera väkivalta sovittelun näkökulmastaKatja Vaahtera väkivalta sovittelun näkökulmasta
Katja Vaahtera väkivalta sovittelun näkökulmasta
 
Jussi Hannula Porin väkivaltakartoitus
Jussi Hannula Porin väkivaltakartoitusJussi Hannula Porin väkivaltakartoitus
Jussi Hannula Porin väkivaltakartoitus
 
Jonna Laitonen Ankkuritoiminta kanta hämeessä
Jonna Laitonen Ankkuritoiminta kanta hämeessäJonna Laitonen Ankkuritoiminta kanta hämeessä
Jonna Laitonen Ankkuritoiminta kanta hämeessä
 
Jari Hautamäki Espoon malli
Jari Hautamäki Espoon malliJari Hautamäki Espoon malli
Jari Hautamäki Espoon malli
 
Heikki Mäki vastullinen anniskelu
Heikki Mäki vastullinen anniskeluHeikki Mäki vastullinen anniskelu
Heikki Mäki vastullinen anniskelu
 
Nuorten yhteisöllisyys Riikka Korkiamäki
Nuorten yhteisöllisyys Riikka KorkiamäkiNuorten yhteisöllisyys Riikka Korkiamäki
Nuorten yhteisöllisyys Riikka Korkiamäki
 
Itsemurhien ehkäisy- jälleen ajankohtaista? Timo Partonen
Itsemurhien ehkäisy- jälleen ajankohtaista? Timo Partonen Itsemurhien ehkäisy- jälleen ajankohtaista? Timo Partonen
Itsemurhien ehkäisy- jälleen ajankohtaista? Timo Partonen
 
Etsivä mieli -projekti Anu Kuikka
Etsivä mieli -projekti Anu Kuikka Etsivä mieli -projekti Anu Kuikka
Etsivä mieli -projekti Anu Kuikka
 
Vanhemmuus, syrjäytyminen ja onnettomuudet Veli-Pekka Nurmi
Vanhemmuus, syrjäytyminen ja onnettomuudet Veli-Pekka Nurmi Vanhemmuus, syrjäytyminen ja onnettomuudet Veli-Pekka Nurmi
Vanhemmuus, syrjäytyminen ja onnettomuudet Veli-Pekka Nurmi
 
Dj -koulut ehkäisevän päihdetyön tukena Ville Särkelä
Dj -koulut ehkäisevän päihdetyön tukena Ville Särkelä Dj -koulut ehkäisevän päihdetyön tukena Ville Särkelä
Dj -koulut ehkäisevän päihdetyön tukena Ville Särkelä
 
Väkivallan hot spotit Porissa Tuomo Katajisto
Väkivallan hot spotit Porissa Tuomo Katajisto Väkivallan hot spotit Porissa Tuomo Katajisto
Väkivallan hot spotit Porissa Tuomo Katajisto
 
Ehkäisevälle päihdetyölle oma laki- miten valmistelu etenee Ismo Tuominen
Ehkäisevälle päihdetyölle oma laki- miten valmistelu etenee Ismo Tuominen Ehkäisevälle päihdetyölle oma laki- miten valmistelu etenee Ismo Tuominen
Ehkäisevälle päihdetyölle oma laki- miten valmistelu etenee Ismo Tuominen
 
Näkyykö ehkäisevä työ kuntien toiminnassa Timo Aro
Näkyykö ehkäisevä työ kuntien toiminnassa Timo AroNäkyykö ehkäisevä työ kuntien toiminnassa Timo Aro
Näkyykö ehkäisevä työ kuntien toiminnassa Timo Aro
 
Lähisuhdeväkivallan puheeksiotto Tiina Rantanen
Lähisuhdeväkivallan puheeksiotto Tiina Rantanen Lähisuhdeväkivallan puheeksiotto Tiina Rantanen
Lähisuhdeväkivallan puheeksiotto Tiina Rantanen
 
Icehearts Jani Söderling
Icehearts Jani Söderling Icehearts Jani Söderling
Icehearts Jani Söderling
 
Porin pakka-hanke Sari Ilvonen
Porin pakka-hanke Sari Ilvonen Porin pakka-hanke Sari Ilvonen
Porin pakka-hanke Sari Ilvonen
 

Tiina Ilola Art vähemmän väkivaltaa

 • 2. MIKÄ – MIKSI – MITÄ ? Käyttöön Satakunnan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian pilotissa (Kaste/Remontti-hanke) ARTin taustalla olivat kouluista tulleet toiveet saada apua aggressiivisesti ja häiritsevästi käyttäytyvien nuorten auttamiseksi Kouluille uusi työkalu ja valmiudet nuorten ongelmakäyttäytymisessä varhainen ongelmiin puuttuminen mahdollistuu Art käytössä Satakunnan shp:n nuorisopsykiatrian osastolla 21 sekä toiminnallisen avohoidon yksikössä, myös yksilötyössä 7.11.2013 TIINA ILOLA
 • 3. ART (Aggression replacement training) • Ryhmäharjoitusmenetelmä aggressiivisesti käyttäytyville • Tutkittu, käytetty ja kehitetty USA:ssa 1980-luvulla • Toiminnallisten harjoitusten kautta sosiaalisen, hyväksytyn käyttäytymisen vahvistumiseen • Tavoitteena nuori kehittyy moraalisessa ajattelussa oppii parempaa itsehillintää ja uusia sosiaalisia taitoja, pärjätäkseen paremmin jokapäiväisessä elämässä • Lähtökohtana: sosiaalista, yhteisön hyväksymää käyttäytymistä voidaan opettaa ja oppia 7.11.2013 TIINA ILOLA
 • 4. Väkivaltaisuuden taustalla on useita tekijöitä: Ulkoisia tekijöitä mm. asuinympäristö, perhe, ikätoverit Sisäisiä tekijöitä sosiaalisten taitojen puute, impulsiivisuus, kyvyttömyys siirtää tarpeentyydytystä tai epärealistinen usko väkivaltaisten keinojen voimaan, heikko vihan (ja muiden epämiellyttävien tunteiden) sietokyky, moraalin itsekeskeisyys, konkreettisuus ja primitiivisyys 7.11.2013 TIINA ILOLA
 • 5. Pyritään tarjoamaan nuorelle vaihtoehtoja aggressiivisen käyttäytymisen sijaan opetetaan vaihtoehtoisia toimintatapoja Aggressiivinen käyttäytyminen on yliopittua ja lyhyellä tähtäimellä usein varsin palkitsevaa – siksi sitä on vaikea muuttaa Motivoidaan ja painotetaan itsehillinnän ja sosiaalisten taitojen pitkän tähtäimen hyötyjä annetaan lupa harjoitella, lupa epäonnistua Positiivisen palautteen antaminen on tärkeää Ryhmän vertaistuki tärkeää 7.11.2013 TIINA ILOLA
 • 6. • Ryhmän rakenne on strukturoitu harjoitteisiin ja oppia uutta nuorten on helppo keskittyä • Mallintamisessa Ohjaajat mallintavat uudet taidot oppiminen tehokkaampaa näkemällä ja harjoittelemalla kuin puhumalla ja kehottamalla Erityisesti nuoret oppivat enemmän siitä, mitä aikuinen tekee, kuin siitä, mitä hän sanoo! • Aggressiota lähestytään: ajattelun, toiminnan ja tunteiden kautta aggressiivisen tai vetäytyvän käyttäytymisen ongelmat ovat erilaisia ja yksilöllisiä, menetelmä on monikanavainen • Harjoitukset kohdennetaan aina osallistuvaan yksilöön 7.11.2013 TIINA ILOLA
 • 7. ART-ryhmä avuksi nuorelle kun nuoren käyttäytyminen on epäsosiaalista; joko liiallisen vetäytyvää tai aggressiivista Ongelmia käyttäytymisessä harjoitellaan sosiaalisia taitoja saadaan aggressiiviselle käytökselle vaihtoehtoja toiminnan taso Ongelmia tunteiden kanssa harjoitellaan vihanhallintaa oppii käyttämään näitä vaihtoehtoja tunteiden taso nuori Ongelmia arvojen ja asenteiden kanssa harjoitellaan moraalista päättelyä nuori haluaa käyttää näitä vaihtoehtoja ajattelun taso 7.11.2013 TIINA ILOLA
 • 8. VIHANHALLINTA A Mitä tapahtui? 7.11.2013 B C Mitä sinä teit? TIINA ILOLA Mitä siitä seurasi?
 • 9. Tähtää itsekontrollin parantamiseen ja parempaan tunnehallintaan. Nuoret opetetaan kiinnittämään huomiota… … laukaiseviin tekijöihin, jotka tulevat sekä ulkoa että nuoren sisältä esim. töniminen, nälviminen tai omat ajatukset …vihjeisiin, joita omasta kehosta tai mielestä nousee vihan tunteiden yhteydessä esim. sydämen tykytys, nyrkkiin menevät kädet … …rauhoittajiin eli erilaisiin kiihtymystä lievittäviin tekniikoihin kuten takaperin laskemiseen, syvään hengittämiseen, positiivisiin mielikuviin ja väkivallan seurausten muistamiseen …muistuttajiin, jotka muodostuvat itselle tehdyistä "motoista”, joilla nuori voi itse ohjata omaa toimintaansa esim. ”ota rauhallisesti”, ”älä välitä” jne. …rakentaviin sosiaalisen vuorovaikutuksen tapoihin, joilla nuori voi toimia vakuuttavasti ja rakentavasti kiperissä tilanteissa …itsearviointiin, jonka avulla nuori oppii itse ohjaamaan ja korjaamaan omaa toimintaansa tuloksekkaammaksi 7.11.2013 TIINA ILOLA
 • 10. Muutama esimerkki sosiaalisista taidoista, jotka mainittu kirjassa: kuunteleminen, ohjeiden noudattaminen keskustelun aloittaminen, keskustelu kiittäminen, anteeksi pyytäminen esittäytyminen, kohteliaisuuden sanominen omien tunteiden tunnistaminen muiden auttaminen, itsehillintä tavoitteen asettaminen, tekemisen suunnitteleminen omien kykyjen huomioon ottaminen, ryhmäpaineen sietäminen 7.11.2013 TIINA ILOLA
 • 11. Moraalinen päättely Aggressiivisesti käyttäytyvillä nuorilla on usein epäkypsä moraalisen perustelun taso tavoitteena on saada taso nousemaan ryhmän avulla Nuorella saattaa olla erilaisia vääristymiä ajattelussaan kuten itsekeskeisyys, pahimman olettaminen, muiden syyttely, jne. Nuoren ympärillä on yhteisö, joka jakaa samat arvot ja normit (esim. isosta kaupasta varastaminen on ok) Käydään läpi ongelmatilanteita, jonka jälkeen nuoret saavat kertoa omat ratkaisunsa perusteluineen Monenlaisia tekstejä, myös sanomalehdistä löytyy kirjoituksia, joita voi hyödyntää 7.11.2013 TIINA ILOLA
 • 12. NUORTEN PALAUTTEITA ART-RYHMÄSTÄ ”Että tää on niin sosiaalinen ryhmä”, ”Välillä haasteellisena, mutta mielekkäänä” ”Olin todella innoissani” ”Parempaa kuin luokkaretki, totesi 12-vuotias poika” ”En ole suuttunut kotona yhtä paljon” ”Koulussa mennyt paremmin” ”Ei hermostu pienistä ja isoissa helpompi rauhoittua”, ”En ole joutunut tappeluihin ja muihin haittaaviin asioihin niin paljon kuin ennen” ”Vähemmän istumisia” ”Kun oon suttunu niin ajattelin arttia ja rauhoituin”. 7.11.2013 TIINA ILOLA
 • 13. RYHMÄN OHJAAJIEN PALAUTTEITA Oman käytöksen rauhoittuminen hallintaa ja hillintää haastavissa tilanteissa Nuoret ovat kertoneet osaavansa paremmin esim. kotona hoitaa vaikeat neuvottelut yms. Sosiaalistentaitojen käytön lisääntyminen, itsetuntemuksen lisääntyminen, tietoisuus vihanhallinnan keinoista, asioiden nouseminen tietoisuuteen Nuoret ovat ihania ja ryhmässä toimivuus ja sosiaalisuus tulee paremmin esille. Tuntuu , kivalta kun joukko on nivoutunut hyvin yhteen ja ryhmiin olisi jopa tunkua. Tämäntyyppinen ideologia uppoaa minuun, lapsi toimii oikein, jos hän osaa. Ellei osaa, niin opetetaan, ainakin yritetään Nuorille tärkeää tietää, että muillakin nuorilla on aggression kanssa ongelmia Aikuisten ja nuorten mallintaminen hyvä ja motivoiva keino opetella taitoa 7.11.2013 TIINA ILOLA
 • 14. ART -ryhmän opit pitäisi viedä opetussuunnitelmaan. ART -taidoista olisi kaikille hyötyä. Näistähän niin usein ongelmissa on kysymys! Nuoret ovat innolla mukana ja rehtorimme mielestä erityiskoulussa ART-menetelmän käytön pitäisi olla lähes lakisääteistä. Antoisia tunteja, joista molemmat voivat oppia ja ymmärtää toisiaan paremmin. Vuorovaikutus lisää tasavertaisuutta oppilaiden ja ohjaajien kesken (tärkeää koulumaailmassa) Syntyy luottamus omaan osaamiseen ja siihen, että sosiaalisia taitoja voidaan oppia aivan kuten matikkaa tai äikkää. Vihanhallinnan menetelmät sopivat kaikille, ohjaajakin oppii, itsetuntemus lisääntyy Ryhmähenki ja -luottamus hieno juttu Opettaja voi ohjaajana ottaa ja saada 7.11.2013 TIINA ILOLA
 • 15. LÄMMIN KIITOS Tiina Ilola Psykiatrinen sairaanhoitaja Nuorten neuropsykiatrinen työryhmä SATSHP 7.11.2013 TIINA ILOLA