SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Taktyka gry w defensywie w
systemie 1-4-2-3-1
• Po raz pierwszy ustawienie to w większym
stopniu zastosowano w roku 2000, podczas
Finałów Mistrzostw Europy, które rozegrane były
w Belgii i Holandii.
• Ustawienie 1-4-2-3-1, które jest modyfikacją
klasycznego systemu 1-4-4-2 (Globisz 2008) bądź
1-4-3-3 (Stępiński, Majewski, Strejlau 2014)
• Jedną z ważnych zalet tego ustawienia jest
łatwość modyfikacji. W defensywie wystarczy
cofnąć skrzydłowych pomocników, by przejść do
ustawienia 4-4-1-1, lub cofnąć nieco
ofensywnego pomocnika i skrzydłowych by
uzyskać wariant 4-5-1.
1
4
2
6
8
3
11
5
7
10
9
Lewo skrzydłowy
Środkowy napastnik
Środkowy ofensywny pomocnik
Lewy obrońca
Prawy obrońca
Bramkarz
Środkowy (defensywny) pomocnik
Środkowy lewy obrońca
Środkowy prawy obrońca
Podstawowe ustawienie drużyny.
Środkowy defensywny pomocnik
Prawo skrzydłowy
1
4
2
6
8
3
11
5
7
10
9
Ustawienie drużyny, z 2
defensywnych pomocników i 3
środkowych ofensywnych.
Charakterystyka poszczególnych
zawodników
• Bramkarz (1)
Oprócz umiejętności czysto bramkarskich, w
dzisiejszym futbolu powinien cechować się dobrą
grą nogami, tak aby przy skracaniu pola gry mógł
wyjść do piłki i zabezpieczyć strefę ze plecami
obrony. Oprócz tego przy rozgrywaniu piłki od
tyłu powinien brać on w tym czynny udział.
Powinien komunikować się z zespołem, a
szczególnie z obrońcami i udzielać cennych
wskazówek, ponieważ to on widzi najwięcej co
dzieje się na boisku.
• Skrajni obrońcy (2 i 3) – w defensywie
odpowiedzialni są za krycie przeciwnika w swojej
strefie. Ich rolą jest także pomoc skrzydłowym (7 i
11) poprzez asekuracje i podwajanie.
• Środkowi obrońcy (5 i 6) – zabezpieczają swoją
strefę, asekurują światło bramki, dominują w
strefie od 5 do 30 metra przed własną bramką.
Wzajemnie się asekurują, cechować powinni się
świetną grą 1x1 zarówno na trawie jak i w
powietrzu. To oni decydują jak wysoko podchodzi
linia obrony. W obecnej piłce nożnej jeden z nich
jest bardziej predysponowany do budowania akcji,
drugi do gry typowo fizycznej, destrukcyjnej.
• Defensywni pomocnicy (6 i 8)
Zawodnicy bardzo uniwersalni, asekurują
włączających się w akcje ofensywne zawodników
(najczęściej bocznych obrońców), tworzą swoistą
zaporę przed własnym polem karnym. Razem ze
środkowymi obrońcami tworzą fundament
obrony. To najczęściej do nich należy „rozbijanie”
akcji przeciwnika, przerywanie kontry z którą
wychodzi przeciwnik. W bocznych sektorach
odpowiadają za podwajanie krycia, „czyszczą
pole” dla ofensywnego pomocnika. Oprócz zadań
w defensywie, (co najmniej jeden z nich) powinni
umieć rozgrywać piłkę, umiejętnie odebrać i
zabezpieczyć piłkę przekazaną od obrony, a kiedy
trzeba zmienić ciężar gry, przyspieszyć akcje bądź
uderzyć z dystansu.
• - Ofensywny środkowy pomocnik (10)
Typowy „reżyser gry”, tworzy grę ofensywną,
zazwyczaj bardzo kreatywny, potrafiący zagrać
niekonwencjonalnie. Nieco mniej
zaangażowany w defensywę, aczkolwiek nie
jest z niej zwolniony i jak każdy zawodnik ma
zadania do wykonania.
• Skrajni pomocnicy ( 7 i 11) –
broniąc swojej strefy wspierają działania
obrońców w defensywie, współpracują z nimi
również w ofensywie.
• Wysunięty napastnik ( 9 ) – Aktywnie gra bez
piłki, kończy akcje ofensywne. Po stracie piłki
gra obronna zaczyna się od niego. Swoim
ustawieniem może nakierowywać w która
strefę boiska będzie grana piłka.
W obronie strefowej organizacja gry to prawidłowe
ustawienie zawodników względem:
• pola gry – przydział stref dla poszczególnych
zawodników,
• współpartnerów – odległości zapewniające
skuteczną asekurację,
• przeciwników – umożliwiające natychmiastowe
podjęcie działań obronnych, gdy piłka znajdzie się
w strefie działania obrońcy
• piłki – zapewniające skuteczne działania obronne
w okolicach własnej bramki.
Właściwa organizacja gry obronnej powinna
bazować na:
• Wysokich umiejętnościach indywidualnych
zawodników,
• Dużej skuteczności w sytuacjach 1x1,
• Prawidłowej ocenie sytuacji na boisku,
• Właściwego ustawienia się, tak by odległości
pomiędzy zawodnikami pozwalały na
skuteczną współpracę.
W organizacji gry obronnej ważne jest, aby działania w
defensywie podejmowane były przez wszystkich zawodników.
Piłkarze powinni stanowić zwartą grupę, która przemieszcza
się po boisku wraz z piłką rozgrywaną przez przeciwników.
Odległości pomiędzy zawodnikami powinny wynosić od 8 do 12
metrów. Przy czym dystans zmienia się w zależności od
miejsca, w którym znajduje się piłka. Jeżeli piłka znajduje się w
okolicach bronionej bramki, to odległości te są mniejsze.
Natomiast, gdy akcja rozgrywana jest na połowie przeciwnika
to odległości te powinny być większe.
Kompaktowe ustawienie zespołu oraz poruszanie się po
boisku wraz z piłką pozwala na zgromadzenie większej
liczby obrońców w pobliżu piłki. Umożliwia to
stosowanie podwajania lub nawet potrajania ataku na
zawodnika z piłką. Zwiększa to prawdopodobieństwo
skutecznego odbioru piłki. Względnie małe odległości
pomiędzy zawodnikami w obronie sprawiają, że na
boisku znajdują się strefy, w których nie ma obrońcy.
W organizacji gry obronnej mówi się wtedy o tzw.
„łatwej” i „trudnej” strefie. Trudna strefa to obszar
boiska, w którym znajduje się przeciwnik z piłką oraz
obrońcy. Powinny odbywać się w niej zdecydowane
działania obronne oraz skuteczna asekuracja tych
działań. Łatwa strefa to część boiska oddalona od piłki,
w której nie znajdują się obrońcy, ale mogą być
napastnicy.
1
4
2
6
8
3 11
5
7
10
9
Łatwa (pasywna)
strefa
Trudna (aktywna) strefa
7
8
6
1
0
9
2
4
5
3
1
1
W obronie strefowej każdy zawodnik posiada przyporządkowaną
strefę, w której prowadzi działania obronne. Jeżeli w strefie jego
działań znajduje się zawodnik z piłką, to powinien podjąć działania
obronne, jeżeli natomiast w jego strefie nie ma piłki, to powinien
asekurować (kryć) strefę. Im mniejsza odległość obrońców od
zawodnika z piłką, tym krycie napastników powinno być bardziej
ścisłe. Wraz ze zwiększaniem tej odległości, obrońcy w mniejszym
stopniu kryją przeciwników, a zajmują się kryciem przestrzeni.
Należy zaznaczyć, że im bardziej ścisłe krycie przeciwnika, tym mniej
efektywne krycie strefy. I odwrotnie, im zawodnicy dokładniej
asekurują strefę, tym krycie przeciwnika jest słabsze.
1
4
2
6
8
3
11
5
7
10
9
Przesuwanie się zawodników w
formacji obrony
• Przekazywanie zawodnika bez piłki
• Ustawienie się obrońców względem przeciwnika z piłką.
(powiedzieć o pressingu do środka i do boku)
Przekazywania krycia zawodnika
prowadzącego piłkę
Przekazywania krycia zawodnika
prowadzącego piłkę
Przekazywania krycia zawodnika
prowadzącego piłkę
Przekazywania krycia zawodnika
prowadzącego piłkę
Przekazywania krycia zawodnika
prowadzącego piłkę
Ustawianie się 4 obrońców w stosunku
do piłki w środku
Ustawieniem ciała kierujemy napastnika tam gdzie chcemy
Ustawianie się 4 obrońców w stosunku
do piłki w środku cd.
Oprócz wiedzy na temat zachowań w określonych sytuacjach na boisku bardzo
ważne są inne składowe przygotowania zawodnika do gry, w szczególności te, które
mają bezpośredni wpływ na skuteczność gry obronnej zawodników. Wyróżniamy tu
przede wszystkim koordynację ruchową, a w szczególności orientację przestrzenną,
która pozwala nam na prawidłową ocenę odległości od piłki, partnerów czy
przeciwnika. Kolejną ważną cechą wspomagającą skuteczność gry w obronie jest
szybkość, a w szczególności szybkość startowa, gdyż zawodnicy oddaleni są od
siebie w odległościach, które nie pozwalają często rozwinąć pełnej prędkości.
Ważną składową szybkości jest szybkość reakcji z wyborem, gdyż to ona często
warunkowała będzie szybkie i trafne przejście z asekuracji do bezpośrednich
działań obronnych. Mówiąc o nauczaniu taktyki nie można zapomnieć o technice
gry obronnej. Tylko prawidłowe opanowanie elementów technicznych pozwoli
zawodnikowi na skuteczne postępowanie taktyczne.
• Gry defensywnej nauczamy od pojedynków
1x1, 2x2, 4x4. Następnie dokładamy dwójkę
defensywnych pomocników, aż dochodzimy do
gry defensywnej całego zespołu.
Jak drużyna ustawia się
w obronie przy wysokim
pressingu przy
wznowieniu gry przez
bramkarza.
6
4 8
1
0
2
9
53
1
- Bramkarz ustawiony na 16 metrze od
bramki, w gotowości na przejęcie długiej piłki
za plecy obrońców,
- Czwórka obrońców w linii blisko środka
boiska, jednak na swojej połowie,
- Zaraz przed nimi (w odległości około 8-10
metrów dwójka defensywnych pomocników,
- Skrzydłowi zawężają do środka,
- Napastnik i ofensywny pomocnik swoim
ustawieniem wymuszają grę w boczną strefę
boiska
7
Jak drużyna ustawia się w obronie przy wysokim
pressingu przy wznowieniu gry przez bramkarza.
- Środkowy pomocnik biegnie łukiem do
środkowego obrońcy.
- Napastnik odcina od gry drugiego
środkowego obrońcę
- Lewo skrzydłowy i lewy obrońca przesuwają
się do środka, prawo skrzydłowy i prawy
obrońca podchodzą do krycia bocznego
obrońcy przeciwnika.
- Środkowi obrońcy i defensywni pomocnicy
również kryją zawodników
9
4
5
3
0
2
8
1
7
6
1
Pressing w trakcie gry po zagraniu w boczny sektor
boiska do bocznego obrońcy
5
6
2
3
8
4
10
9
7
11
1
6
5
2
10
8
7
3
11
4
9
1
Odbudowa formacji obrony po stracie piłki w bocznej strefie boiska
3
2
6
5
4
8
101
9
10
4
8
11
7
11
9
7
3
5
6
2
4
8
10
11
1 9
7
10
9
11
Drugi wariant odbudowy ustawienia w defensywie po stracie piłki w bocznej
strefie boiska
8
7
4
Bibliografia
• 1. Globisz M., Sikorski A., (2008) Taktyka gry w
ustawieniu 1-4-2-3-1.
• 2. Stępiński M., Paluszek K., (2011) Trening
pozycyjny w piłce nożnej.
• 3. Stępiński M., Majewski S., Strejlau A.,
(2014) Charakterystyka stosowanych.
systemów i ustawień. Trener, nr. 1 s. 8-13.

More Related Content

What's hot

Trening indywidualny 1-4-4-2
Trening indywidualny  1-4-4-2Trening indywidualny  1-4-4-2
Trening indywidualny 1-4-4-2Wojciech Makowski
 
Guardiola 4v4+3 - Concepts of Juego de Posicion
Guardiola 4v4+3 - Concepts of Juego de PosicionGuardiola 4v4+3 - Concepts of Juego de Posicion
Guardiola 4v4+3 - Concepts of Juego de PosicionKieran Smith
 
Jose Mourinho Book-transition-practice
Jose Mourinho Book-transition-practiceJose Mourinho Book-transition-practice
Jose Mourinho Book-transition-practiceMichail Tsokaktsidis
 
FC Barcelona - Exercícios para a Construção do Sistema de Jogo
FC Barcelona - Exercícios para a Construção do Sistema de JogoFC Barcelona - Exercícios para a Construção do Sistema de Jogo
FC Barcelona - Exercícios para a Construção do Sistema de JogoRenato Moreira
 
Kształtowanie wytrzymałości tlenowej z piłkami z wykorzystaniem metody ciągłe...
Kształtowanie wytrzymałości tlenowej z piłkami z wykorzystaniem metody ciągłe...Kształtowanie wytrzymałości tlenowej z piłkami z wykorzystaniem metody ciągłe...
Kształtowanie wytrzymałości tlenowej z piłkami z wykorzystaniem metody ciągłe...Mariusz Łuc
 
Didattica della difesa a zona
Didattica della difesa a zonaDidattica della difesa a zona
Didattica della difesa a zonaRicardo Luiz Pace
 
Pressing as a team in a 4231
Pressing as a team in a 4231Pressing as a team in a 4231
Pressing as a team in a 4231anthonyhudson
 
Training session: zonal defending, postional attack and counterataack
Training session: zonal defending, postional attack and counterataackTraining session: zonal defending, postional attack and counterataack
Training session: zonal defending, postional attack and counterataackVítor Gouveia
 
Scout report: PSV (jan-feb 15)
Scout report: PSV (jan-feb 15)Scout report: PSV (jan-feb 15)
Scout report: PSV (jan-feb 15)Peter Chulkov
 
Preparing for competition the method of maurizio sarri
Preparing for competition  the method of maurizio sarriPreparing for competition  the method of maurizio sarri
Preparing for competition the method of maurizio sarriDavid Lagar
 
Johan CRUYFF - How to Play an Attacking Game
Johan CRUYFF - How to Play an Attacking GameJohan CRUYFF - How to Play an Attacking Game
Johan CRUYFF - How to Play an Attacking GameFundação Real Madrid
 
Scambio tra giocatori, sponda, cross, tiro al volo
Scambio tra giocatori, sponda, cross, tiro al voloScambio tra giocatori, sponda, cross, tiro al volo
Scambio tra giocatori, sponda, cross, tiro al voloCalzetti & Mariucci Editori
 
TouchTight Combination Practices EBOOK 2
TouchTight Combination Practices EBOOK 2 TouchTight Combination Practices EBOOK 2
TouchTight Combination Practices EBOOK 2 Leon Jackson
 
UEFA B Licence Tutorial 2 - Midfield Support Component 2
UEFA B Licence Tutorial 2 - Midfield Support Component 2UEFA B Licence Tutorial 2 - Midfield Support Component 2
UEFA B Licence Tutorial 2 - Midfield Support Component 2Max Rogers
 
(1/2) Mesociclo Táctico Ataque Combinativo 4 2-3-1 @ 7contra7.es
(1/2) Mesociclo Táctico Ataque Combinativo 4 2-3-1 @ 7contra7.es(1/2) Mesociclo Táctico Ataque Combinativo 4 2-3-1 @ 7contra7.es
(1/2) Mesociclo Táctico Ataque Combinativo 4 2-3-1 @ 7contra7.esYonanca.com Futbol Studio
 
Modelo de Jogo - Lusitano FC 2011/2012
Modelo de Jogo - Lusitano FC 2011/2012Modelo de Jogo - Lusitano FC 2011/2012
Modelo de Jogo - Lusitano FC 2011/2012Fundação Real Madrid
 

What's hot (20)

Offensive transitions
Offensive transitionsOffensive transitions
Offensive transitions
 
Trening indywidualny 1-4-4-2
Trening indywidualny  1-4-4-2Trening indywidualny  1-4-4-2
Trening indywidualny 1-4-4-2
 
Guardiola 4v4+3 - Concepts of Juego de Posicion
Guardiola 4v4+3 - Concepts of Juego de PosicionGuardiola 4v4+3 - Concepts of Juego de Posicion
Guardiola 4v4+3 - Concepts of Juego de Posicion
 
Esercizi calcio tattica difensore nabiuzzi
Esercizi calcio tattica difensore nabiuzziEsercizi calcio tattica difensore nabiuzzi
Esercizi calcio tattica difensore nabiuzzi
 
Jose Mourinho Book-transition-practice
Jose Mourinho Book-transition-practiceJose Mourinho Book-transition-practice
Jose Mourinho Book-transition-practice
 
FC Barcelona - Exercícios para a Construção do Sistema de Jogo
FC Barcelona - Exercícios para a Construção do Sistema de JogoFC Barcelona - Exercícios para a Construção do Sistema de Jogo
FC Barcelona - Exercícios para a Construção do Sistema de Jogo
 
Kształtowanie wytrzymałości tlenowej z piłkami z wykorzystaniem metody ciągłe...
Kształtowanie wytrzymałości tlenowej z piłkami z wykorzystaniem metody ciągłe...Kształtowanie wytrzymałości tlenowej z piłkami z wykorzystaniem metody ciągłe...
Kształtowanie wytrzymałości tlenowej z piłkami z wykorzystaniem metody ciągłe...
 
Didattica della difesa a zona
Didattica della difesa a zonaDidattica della difesa a zona
Didattica della difesa a zona
 
Pressing as a team in a 4231
Pressing as a team in a 4231Pressing as a team in a 4231
Pressing as a team in a 4231
 
Training session: zonal defending, postional attack and counterataack
Training session: zonal defending, postional attack and counterataackTraining session: zonal defending, postional attack and counterataack
Training session: zonal defending, postional attack and counterataack
 
Scout report: PSV (jan-feb 15)
Scout report: PSV (jan-feb 15)Scout report: PSV (jan-feb 15)
Scout report: PSV (jan-feb 15)
 
Preparing for competition the method of maurizio sarri
Preparing for competition  the method of maurizio sarriPreparing for competition  the method of maurizio sarri
Preparing for competition the method of maurizio sarri
 
Johan CRUYFF - How to Play an Attacking Game
Johan CRUYFF - How to Play an Attacking GameJohan CRUYFF - How to Play an Attacking Game
Johan CRUYFF - How to Play an Attacking Game
 
Scambio tra giocatori, sponda, cross, tiro al volo
Scambio tra giocatori, sponda, cross, tiro al voloScambio tra giocatori, sponda, cross, tiro al volo
Scambio tra giocatori, sponda, cross, tiro al volo
 
Defensive work
Defensive workDefensive work
Defensive work
 
TouchTight Combination Practices EBOOK 2
TouchTight Combination Practices EBOOK 2 TouchTight Combination Practices EBOOK 2
TouchTight Combination Practices EBOOK 2
 
Modelo de jogo
Modelo de jogoModelo de jogo
Modelo de jogo
 
UEFA B Licence Tutorial 2 - Midfield Support Component 2
UEFA B Licence Tutorial 2 - Midfield Support Component 2UEFA B Licence Tutorial 2 - Midfield Support Component 2
UEFA B Licence Tutorial 2 - Midfield Support Component 2
 
(1/2) Mesociclo Táctico Ataque Combinativo 4 2-3-1 @ 7contra7.es
(1/2) Mesociclo Táctico Ataque Combinativo 4 2-3-1 @ 7contra7.es(1/2) Mesociclo Táctico Ataque Combinativo 4 2-3-1 @ 7contra7.es
(1/2) Mesociclo Táctico Ataque Combinativo 4 2-3-1 @ 7contra7.es
 
Modelo de Jogo - Lusitano FC 2011/2012
Modelo de Jogo - Lusitano FC 2011/2012Modelo de Jogo - Lusitano FC 2011/2012
Modelo de Jogo - Lusitano FC 2011/2012
 

Viewers also liked

Model gry U7-U14 dla #Gedania 1922 Gdańsk
Model gry U7-U14 dla #Gedania 1922 GdańskModel gry U7-U14 dla #Gedania 1922 Gdańsk
Model gry U7-U14 dla #Gedania 1922 GdańskKamil Wojkowski
 
Konspekt treningu gry doskonalace technike specjalna
Konspekt treningu  gry doskonalace technike specjalnaKonspekt treningu  gry doskonalace technike specjalna
Konspekt treningu gry doskonalace technike specjalnaWojciech Makowski
 
Akademia piłkarska gak graz juve
Akademia piłkarska gak graz juveAkademia piłkarska gak graz juve
Akademia piłkarska gak graz juveWojciech Makowski
 
Analityka sportowa UEFA A, Gdańsk 14.12.2014
Analityka sportowa UEFA A, Gdańsk 14.12.2014Analityka sportowa UEFA A, Gdańsk 14.12.2014
Analityka sportowa UEFA A, Gdańsk 14.12.2014Kamil Wojkowski
 
1c3 maliszewski-pilka nozna
1c3 maliszewski-pilka nozna1c3 maliszewski-pilka nozna
1c3 maliszewski-pilka noznaLechista
 
Ball possession 1 3v1 practice
Ball possession 1  3v1 practiceBall possession 1  3v1 practice
Ball possession 1 3v1 practiceWojciech Makowski
 
33. ball possession 1 5v5 game
33. ball possession 1  5v5 game33. ball possession 1  5v5 game
33. ball possession 1 5v5 gameWojciech Makowski
 
Dynamic and functional technique phases and progression romeo jozak
Dynamic and functional technique  phases and progression romeo jozakDynamic and functional technique  phases and progression romeo jozak
Dynamic and functional technique phases and progression romeo jozakWojciech Makowski
 
34. ball possession 2 3v0 into 3v0
34. ball possession 2  3v0 into 3v034. ball possession 2  3v0 into 3v0
34. ball possession 2 3v0 into 3v0Wojciech Makowski
 
Gra progresywna (D.Kołodziejczyk)
Gra progresywna (D.Kołodziejczyk)Gra progresywna (D.Kołodziejczyk)
Gra progresywna (D.Kołodziejczyk)Wojciech Makowski
 

Viewers also liked (20)

Model gry U7-U14 dla #Gedania 1922 Gdańsk
Model gry U7-U14 dla #Gedania 1922 GdańskModel gry U7-U14 dla #Gedania 1922 Gdańsk
Model gry U7-U14 dla #Gedania 1922 Gdańsk
 
Konspekt treningu gry doskonalace technike specjalna
Konspekt treningu  gry doskonalace technike specjalnaKonspekt treningu  gry doskonalace technike specjalna
Konspekt treningu gry doskonalace technike specjalna
 
Akademia piłkarska gak graz juve
Akademia piłkarska gak graz juveAkademia piłkarska gak graz juve
Akademia piłkarska gak graz juve
 
Analityka sportowa UEFA A, Gdańsk 14.12.2014
Analityka sportowa UEFA A, Gdańsk 14.12.2014Analityka sportowa UEFA A, Gdańsk 14.12.2014
Analityka sportowa UEFA A, Gdańsk 14.12.2014
 
1c3 maliszewski-pilka nozna
1c3 maliszewski-pilka nozna1c3 maliszewski-pilka nozna
1c3 maliszewski-pilka nozna
 
Coaching U-12
Coaching U-12Coaching U-12
Coaching U-12
 
Ball possession 1 3v1 practice
Ball possession 1  3v1 practiceBall possession 1  3v1 practice
Ball possession 1 3v1 practice
 
Ball possession 1 5v2
Ball possession 1  5v2Ball possession 1  5v2
Ball possession 1 5v2
 
Cobertura permuta
Cobertura permutaCobertura permuta
Cobertura permuta
 
33. ball possession 1 5v5 game
33. ball possession 1  5v5 game33. ball possession 1  5v5 game
33. ball possession 1 5v5 game
 
Dynamic and functional technique phases and progression romeo jozak
Dynamic and functional technique  phases and progression romeo jozakDynamic and functional technique  phases and progression romeo jozak
Dynamic and functional technique phases and progression romeo jozak
 
Symbologia z Hiszpanii
Symbologia z HiszpaniiSymbologia z Hiszpanii
Symbologia z Hiszpanii
 
34. ball possession 2 3v0 into 3v0
34. ball possession 2  3v0 into 3v034. ball possession 2  3v0 into 3v0
34. ball possession 2 3v0 into 3v0
 
Harry jansen prezentacja
Harry jansen  prezentacjaHarry jansen  prezentacja
Harry jansen prezentacja
 
Ball possession 1 3v0
Ball possession 1  3v0Ball possession 1  3v0
Ball possession 1 3v0
 
Raport Ruch Chorzów
Raport Ruch ChorzówRaport Ruch Chorzów
Raport Ruch Chorzów
 
Coaching U 14-18
Coaching U 14-18Coaching U 14-18
Coaching U 14-18
 
Gra progresywna (D.Kołodziejczyk)
Gra progresywna (D.Kołodziejczyk)Gra progresywna (D.Kołodziejczyk)
Gra progresywna (D.Kołodziejczyk)
 
Planowanie sezonu
Planowanie sezonuPlanowanie sezonu
Planowanie sezonu
 
Trening 2
Trening 2Trening 2
Trening 2
 

Similar to Taktyka gry w defensywie w systemie 1 4-2-3-1

Components of defensive pressing
Components of defensive pressingComponents of defensive pressing
Components of defensive pressingPaweł Słoma
 
Pressing ofensywny czy pressing defensywny?
Pressing ofensywny czy pressing defensywny?Pressing ofensywny czy pressing defensywny?
Pressing ofensywny czy pressing defensywny?Paweł Słoma
 
Raport obserwacji zawodnika | 21.08.2013
Raport obserwacji zawodnika | 21.08.2013Raport obserwacji zawodnika | 21.08.2013
Raport obserwacji zawodnika | 21.08.2013Kamil Wojkowski
 
27.08.2016 sparing daf płońsk
27.08.2016 sparing daf płońsk27.08.2016 sparing daf płońsk
27.08.2016 sparing daf płońskAdrian Piankowski
 
Konkurs Lech Conference 2015 - Adrian Piankowski
Konkurs Lech Conference 2015 - Adrian PiankowskiKonkurs Lech Conference 2015 - Adrian Piankowski
Konkurs Lech Conference 2015 - Adrian PiankowskiKamil Wojkowski
 
Rozwój inteligencji piłkarskiej wg koncepcji Weina
Rozwój inteligencji piłkarskiej wg koncepcji WeinaRozwój inteligencji piłkarskiej wg koncepcji Weina
Rozwój inteligencji piłkarskiej wg koncepcji WeinaWojciech Makowski
 
Trening indywidualny z rozgrywającym
Trening indywidualny z rozgrywającymTrening indywidualny z rozgrywającym
Trening indywidualny z rozgrywającymakademiasiatkowki
 
Mariusz Wiktorowicz - Ćwiczenie techniki indywidualnej
Mariusz Wiktorowicz - Ćwiczenie techniki indywidualnejMariusz Wiktorowicz - Ćwiczenie techniki indywidualnej
Mariusz Wiktorowicz - Ćwiczenie techniki indywidualnejakademiasiatkowki
 
Pressing in attack zone
Pressing in attack zonePressing in attack zone
Pressing in attack zonePaweł Słoma
 
Model szkolenia-stowarzyszenie-gks-piast
Model szkolenia-stowarzyszenie-gks-piastModel szkolenia-stowarzyszenie-gks-piast
Model szkolenia-stowarzyszenie-gks-piastArtekKoza
 
Koordynacja w piłce nożnej
Koordynacja w piłce nożnejKoordynacja w piłce nożnej
Koordynacja w piłce nożnejWojciech Makowski
 
Zintegrowany trening bramkarza cz. 1 - Marek Dragosz
Zintegrowany trening bramkarza cz. 1 - Marek DragoszZintegrowany trening bramkarza cz. 1 - Marek Dragosz
Zintegrowany trening bramkarza cz. 1 - Marek DragoszMarek Dragosz
 
Ofensywny styl według Adriana Piankowskiego
Ofensywny styl według Adriana PiankowskiegoOfensywny styl według Adriana Piankowskiego
Ofensywny styl według Adriana PiankowskiegoKamil Wojkowski
 
3. Raport Czytam gre - GKS KATOWICE
3. Raport Czytam gre - GKS KATOWICE3. Raport Czytam gre - GKS KATOWICE
3. Raport Czytam gre - GKS KATOWICEMichał Jagiełka
 
Prezentacja Legia rugby
Prezentacja Legia rugbyPrezentacja Legia rugby
Prezentacja Legia rugbyONE House Ltd
 
ANALIZA PRESSINGU LVERPOOL
ANALIZA PRESSINGU LVERPOOLANALIZA PRESSINGU LVERPOOL
ANALIZA PRESSINGU LVERPOOLPaweł Słoma
 
Prezentacja zima 2016 2017. styl gry na hali
Prezentacja zima 2016 2017. styl gry na haliPrezentacja zima 2016 2017. styl gry na hali
Prezentacja zima 2016 2017. styl gry na haliAdrian Piankowski
 
I kongres trenerów, warszawa 24.11.2012
I kongres trenerów, warszawa 24.11.2012I kongres trenerów, warszawa 24.11.2012
I kongres trenerów, warszawa 24.11.2012Wojciech Makowski
 

Similar to Taktyka gry w defensywie w systemie 1 4-2-3-1 (19)

Components of defensive pressing
Components of defensive pressingComponents of defensive pressing
Components of defensive pressing
 
Juego de posicion
Juego de posicionJuego de posicion
Juego de posicion
 
Pressing ofensywny czy pressing defensywny?
Pressing ofensywny czy pressing defensywny?Pressing ofensywny czy pressing defensywny?
Pressing ofensywny czy pressing defensywny?
 
Raport obserwacji zawodnika | 21.08.2013
Raport obserwacji zawodnika | 21.08.2013Raport obserwacji zawodnika | 21.08.2013
Raport obserwacji zawodnika | 21.08.2013
 
27.08.2016 sparing daf płońsk
27.08.2016 sparing daf płońsk27.08.2016 sparing daf płońsk
27.08.2016 sparing daf płońsk
 
Konkurs Lech Conference 2015 - Adrian Piankowski
Konkurs Lech Conference 2015 - Adrian PiankowskiKonkurs Lech Conference 2015 - Adrian Piankowski
Konkurs Lech Conference 2015 - Adrian Piankowski
 
Rozwój inteligencji piłkarskiej wg koncepcji Weina
Rozwój inteligencji piłkarskiej wg koncepcji WeinaRozwój inteligencji piłkarskiej wg koncepcji Weina
Rozwój inteligencji piłkarskiej wg koncepcji Weina
 
Trening indywidualny z rozgrywającym
Trening indywidualny z rozgrywającymTrening indywidualny z rozgrywającym
Trening indywidualny z rozgrywającym
 
Mariusz Wiktorowicz - Ćwiczenie techniki indywidualnej
Mariusz Wiktorowicz - Ćwiczenie techniki indywidualnejMariusz Wiktorowicz - Ćwiczenie techniki indywidualnej
Mariusz Wiktorowicz - Ćwiczenie techniki indywidualnej
 
Pressing in attack zone
Pressing in attack zonePressing in attack zone
Pressing in attack zone
 
Model szkolenia-stowarzyszenie-gks-piast
Model szkolenia-stowarzyszenie-gks-piastModel szkolenia-stowarzyszenie-gks-piast
Model szkolenia-stowarzyszenie-gks-piast
 
Koordynacja w piłce nożnej
Koordynacja w piłce nożnejKoordynacja w piłce nożnej
Koordynacja w piłce nożnej
 
Zintegrowany trening bramkarza cz. 1 - Marek Dragosz
Zintegrowany trening bramkarza cz. 1 - Marek DragoszZintegrowany trening bramkarza cz. 1 - Marek Dragosz
Zintegrowany trening bramkarza cz. 1 - Marek Dragosz
 
Ofensywny styl według Adriana Piankowskiego
Ofensywny styl według Adriana PiankowskiegoOfensywny styl według Adriana Piankowskiego
Ofensywny styl według Adriana Piankowskiego
 
3. Raport Czytam gre - GKS KATOWICE
3. Raport Czytam gre - GKS KATOWICE3. Raport Czytam gre - GKS KATOWICE
3. Raport Czytam gre - GKS KATOWICE
 
Prezentacja Legia rugby
Prezentacja Legia rugbyPrezentacja Legia rugby
Prezentacja Legia rugby
 
ANALIZA PRESSINGU LVERPOOL
ANALIZA PRESSINGU LVERPOOLANALIZA PRESSINGU LVERPOOL
ANALIZA PRESSINGU LVERPOOL
 
Prezentacja zima 2016 2017. styl gry na hali
Prezentacja zima 2016 2017. styl gry na haliPrezentacja zima 2016 2017. styl gry na hali
Prezentacja zima 2016 2017. styl gry na hali
 
I kongres trenerów, warszawa 24.11.2012
I kongres trenerów, warszawa 24.11.2012I kongres trenerów, warszawa 24.11.2012
I kongres trenerów, warszawa 24.11.2012
 

More from Wojciech Makowski

Raport Wisła Płock - Wojciech Makowski
Raport Wisła Płock - Wojciech MakowskiRaport Wisła Płock - Wojciech Makowski
Raport Wisła Płock - Wojciech MakowskiWojciech Makowski
 
Koncepcja szkolenia - schalke
Koncepcja szkolenia - schalkeKoncepcja szkolenia - schalke
Koncepcja szkolenia - schalkeWojciech Makowski
 
Komunikacja w piłce nożnej
Komunikacja w piłce nożnejKomunikacja w piłce nożnej
Komunikacja w piłce nożnejWojciech Makowski
 
50. football conditioning exercise 3
50. football conditioning  exercise 350. football conditioning  exercise 3
50. football conditioning exercise 3Wojciech Makowski
 
49. football conditioning exercise 1
49. football conditioning  exercise 149. football conditioning  exercise 1
49. football conditioning exercise 1Wojciech Makowski
 
56. defending in the modern game progression 2 - pressure
56. defending in the modern game  progression 2 - pressure56. defending in the modern game  progression 2 - pressure
56. defending in the modern game progression 2 - pressureWojciech Makowski
 
54. shooting and finishing progression 3 – a variety of an
54. shooting and finishing  progression 3 – a variety of an54. shooting and finishing  progression 3 – a variety of an
54. shooting and finishing progression 3 – a variety of anWojciech Makowski
 
53. shooting and finishing progression 1 – b. from wide a
53. shooting and finishing  progression 1 – b. from wide a53. shooting and finishing  progression 1 – b. from wide a
53. shooting and finishing progression 1 – b. from wide aWojciech Makowski
 
52. shooting and finishing progression 1 - a. from central
52. shooting and finishing  progression 1 - a. from central52. shooting and finishing  progression 1 - a. from central
52. shooting and finishing progression 1 - a. from centralWojciech Makowski
 
51. football conditioning exercise 6
51. football conditioning  exercise 651. football conditioning  exercise 6
51. football conditioning exercise 6Wojciech Makowski
 
Combinations progression 8 – 3v3 attacking combination
Combinations  progression 8 – 3v3 attacking combinationCombinations  progression 8 – 3v3 attacking combination
Combinations progression 8 – 3v3 attacking combinationWojciech Makowski
 
Combinations progression 7 – cross overs
Combinations  progression 7 – cross oversCombinations  progression 7 – cross overs
Combinations progression 7 – cross oversWojciech Makowski
 
Combinations progression 6 - takeovers
Combinations  progression 6 - takeoversCombinations  progression 6 - takeovers
Combinations progression 6 - takeoversWojciech Makowski
 
English football terminology -Dawid Janik
English football terminology -Dawid JanikEnglish football terminology -Dawid Janik
English football terminology -Dawid JanikWojciech Makowski
 
Combinations progression 5 – overlap
Combinations  progression 5 – overlapCombinations  progression 5 – overlap
Combinations progression 5 – overlapWojciech Makowski
 
Combinations progression 4 – wall pass
Combinations  progression 4 – wall passCombinations  progression 4 – wall pass
Combinations progression 4 – wall passWojciech Makowski
 

More from Wojciech Makowski (20)

Raport Cracovia Kraków
Raport Cracovia KrakówRaport Cracovia Kraków
Raport Cracovia Kraków
 
Raport Lechia Gdańsk
Raport Lechia GdańskRaport Lechia Gdańsk
Raport Lechia Gdańsk
 
Raport Pogoń Szczecin
Raport Pogoń SzczecinRaport Pogoń Szczecin
Raport Pogoń Szczecin
 
Raport Wisła Płock - Wojciech Makowski
Raport Wisła Płock - Wojciech MakowskiRaport Wisła Płock - Wojciech Makowski
Raport Wisła Płock - Wojciech Makowski
 
Koncepcja szkolenia - schalke
Koncepcja szkolenia - schalkeKoncepcja szkolenia - schalke
Koncepcja szkolenia - schalke
 
Komunikacja w piłce nożnej
Komunikacja w piłce nożnejKomunikacja w piłce nożnej
Komunikacja w piłce nożnej
 
Fale mózgowe - prezentacja
Fale mózgowe - prezentacjaFale mózgowe - prezentacja
Fale mózgowe - prezentacja
 
50. football conditioning exercise 3
50. football conditioning  exercise 350. football conditioning  exercise 3
50. football conditioning exercise 3
 
49. football conditioning exercise 1
49. football conditioning  exercise 149. football conditioning  exercise 1
49. football conditioning exercise 1
 
56. defending in the modern game progression 2 - pressure
56. defending in the modern game  progression 2 - pressure56. defending in the modern game  progression 2 - pressure
56. defending in the modern game progression 2 - pressure
 
54. shooting and finishing progression 3 – a variety of an
54. shooting and finishing  progression 3 – a variety of an54. shooting and finishing  progression 3 – a variety of an
54. shooting and finishing progression 3 – a variety of an
 
53. shooting and finishing progression 1 – b. from wide a
53. shooting and finishing  progression 1 – b. from wide a53. shooting and finishing  progression 1 – b. from wide a
53. shooting and finishing progression 1 – b. from wide a
 
52. shooting and finishing progression 1 - a. from central
52. shooting and finishing  progression 1 - a. from central52. shooting and finishing  progression 1 - a. from central
52. shooting and finishing progression 1 - a. from central
 
51. football conditioning exercise 6
51. football conditioning  exercise 651. football conditioning  exercise 6
51. football conditioning exercise 6
 
Combinations progression 8 – 3v3 attacking combination
Combinations  progression 8 – 3v3 attacking combinationCombinations  progression 8 – 3v3 attacking combination
Combinations progression 8 – 3v3 attacking combination
 
Combinations progression 7 – cross overs
Combinations  progression 7 – cross oversCombinations  progression 7 – cross overs
Combinations progression 7 – cross overs
 
Combinations progression 6 - takeovers
Combinations  progression 6 - takeoversCombinations  progression 6 - takeovers
Combinations progression 6 - takeovers
 
English football terminology -Dawid Janik
English football terminology -Dawid JanikEnglish football terminology -Dawid Janik
English football terminology -Dawid Janik
 
Combinations progression 5 – overlap
Combinations  progression 5 – overlapCombinations  progression 5 – overlap
Combinations progression 5 – overlap
 
Combinations progression 4 – wall pass
Combinations  progression 4 – wall passCombinations  progression 4 – wall pass
Combinations progression 4 – wall pass
 

Taktyka gry w defensywie w systemie 1 4-2-3-1

 • 1. Taktyka gry w defensywie w systemie 1-4-2-3-1
 • 2. • Po raz pierwszy ustawienie to w większym stopniu zastosowano w roku 2000, podczas Finałów Mistrzostw Europy, które rozegrane były w Belgii i Holandii. • Ustawienie 1-4-2-3-1, które jest modyfikacją klasycznego systemu 1-4-4-2 (Globisz 2008) bądź 1-4-3-3 (Stępiński, Majewski, Strejlau 2014) • Jedną z ważnych zalet tego ustawienia jest łatwość modyfikacji. W defensywie wystarczy cofnąć skrzydłowych pomocników, by przejść do ustawienia 4-4-1-1, lub cofnąć nieco ofensywnego pomocnika i skrzydłowych by uzyskać wariant 4-5-1.
 • 3. 1 4 2 6 8 3 11 5 7 10 9 Lewo skrzydłowy Środkowy napastnik Środkowy ofensywny pomocnik Lewy obrońca Prawy obrońca Bramkarz Środkowy (defensywny) pomocnik Środkowy lewy obrońca Środkowy prawy obrońca Podstawowe ustawienie drużyny. Środkowy defensywny pomocnik Prawo skrzydłowy
 • 4. 1 4 2 6 8 3 11 5 7 10 9 Ustawienie drużyny, z 2 defensywnych pomocników i 3 środkowych ofensywnych.
 • 5. Charakterystyka poszczególnych zawodników • Bramkarz (1) Oprócz umiejętności czysto bramkarskich, w dzisiejszym futbolu powinien cechować się dobrą grą nogami, tak aby przy skracaniu pola gry mógł wyjść do piłki i zabezpieczyć strefę ze plecami obrony. Oprócz tego przy rozgrywaniu piłki od tyłu powinien brać on w tym czynny udział. Powinien komunikować się z zespołem, a szczególnie z obrońcami i udzielać cennych wskazówek, ponieważ to on widzi najwięcej co dzieje się na boisku.
 • 6. • Skrajni obrońcy (2 i 3) – w defensywie odpowiedzialni są za krycie przeciwnika w swojej strefie. Ich rolą jest także pomoc skrzydłowym (7 i 11) poprzez asekuracje i podwajanie. • Środkowi obrońcy (5 i 6) – zabezpieczają swoją strefę, asekurują światło bramki, dominują w strefie od 5 do 30 metra przed własną bramką. Wzajemnie się asekurują, cechować powinni się świetną grą 1x1 zarówno na trawie jak i w powietrzu. To oni decydują jak wysoko podchodzi linia obrony. W obecnej piłce nożnej jeden z nich jest bardziej predysponowany do budowania akcji, drugi do gry typowo fizycznej, destrukcyjnej.
 • 7. • Defensywni pomocnicy (6 i 8) Zawodnicy bardzo uniwersalni, asekurują włączających się w akcje ofensywne zawodników (najczęściej bocznych obrońców), tworzą swoistą zaporę przed własnym polem karnym. Razem ze środkowymi obrońcami tworzą fundament obrony. To najczęściej do nich należy „rozbijanie” akcji przeciwnika, przerywanie kontry z którą wychodzi przeciwnik. W bocznych sektorach odpowiadają za podwajanie krycia, „czyszczą pole” dla ofensywnego pomocnika. Oprócz zadań w defensywie, (co najmniej jeden z nich) powinni umieć rozgrywać piłkę, umiejętnie odebrać i zabezpieczyć piłkę przekazaną od obrony, a kiedy trzeba zmienić ciężar gry, przyspieszyć akcje bądź uderzyć z dystansu.
 • 8. • - Ofensywny środkowy pomocnik (10) Typowy „reżyser gry”, tworzy grę ofensywną, zazwyczaj bardzo kreatywny, potrafiący zagrać niekonwencjonalnie. Nieco mniej zaangażowany w defensywę, aczkolwiek nie jest z niej zwolniony i jak każdy zawodnik ma zadania do wykonania.
 • 9. • Skrajni pomocnicy ( 7 i 11) – broniąc swojej strefy wspierają działania obrońców w defensywie, współpracują z nimi również w ofensywie. • Wysunięty napastnik ( 9 ) – Aktywnie gra bez piłki, kończy akcje ofensywne. Po stracie piłki gra obronna zaczyna się od niego. Swoim ustawieniem może nakierowywać w która strefę boiska będzie grana piłka.
 • 10. W obronie strefowej organizacja gry to prawidłowe ustawienie zawodników względem: • pola gry – przydział stref dla poszczególnych zawodników, • współpartnerów – odległości zapewniające skuteczną asekurację, • przeciwników – umożliwiające natychmiastowe podjęcie działań obronnych, gdy piłka znajdzie się w strefie działania obrońcy • piłki – zapewniające skuteczne działania obronne w okolicach własnej bramki.
 • 11. Właściwa organizacja gry obronnej powinna bazować na: • Wysokich umiejętnościach indywidualnych zawodników, • Dużej skuteczności w sytuacjach 1x1, • Prawidłowej ocenie sytuacji na boisku, • Właściwego ustawienia się, tak by odległości pomiędzy zawodnikami pozwalały na skuteczną współpracę.
 • 12. W organizacji gry obronnej ważne jest, aby działania w defensywie podejmowane były przez wszystkich zawodników. Piłkarze powinni stanowić zwartą grupę, która przemieszcza się po boisku wraz z piłką rozgrywaną przez przeciwników. Odległości pomiędzy zawodnikami powinny wynosić od 8 do 12 metrów. Przy czym dystans zmienia się w zależności od miejsca, w którym znajduje się piłka. Jeżeli piłka znajduje się w okolicach bronionej bramki, to odległości te są mniejsze. Natomiast, gdy akcja rozgrywana jest na połowie przeciwnika to odległości te powinny być większe.
 • 13. Kompaktowe ustawienie zespołu oraz poruszanie się po boisku wraz z piłką pozwala na zgromadzenie większej liczby obrońców w pobliżu piłki. Umożliwia to stosowanie podwajania lub nawet potrajania ataku na zawodnika z piłką. Zwiększa to prawdopodobieństwo skutecznego odbioru piłki. Względnie małe odległości pomiędzy zawodnikami w obronie sprawiają, że na boisku znajdują się strefy, w których nie ma obrońcy. W organizacji gry obronnej mówi się wtedy o tzw. „łatwej” i „trudnej” strefie. Trudna strefa to obszar boiska, w którym znajduje się przeciwnik z piłką oraz obrońcy. Powinny odbywać się w niej zdecydowane działania obronne oraz skuteczna asekuracja tych działań. Łatwa strefa to część boiska oddalona od piłki, w której nie znajdują się obrońcy, ale mogą być napastnicy.
 • 14. 1 4 2 6 8 3 11 5 7 10 9 Łatwa (pasywna) strefa Trudna (aktywna) strefa 7 8 6 1 0 9 2 4 5 3 1 1
 • 15. W obronie strefowej każdy zawodnik posiada przyporządkowaną strefę, w której prowadzi działania obronne. Jeżeli w strefie jego działań znajduje się zawodnik z piłką, to powinien podjąć działania obronne, jeżeli natomiast w jego strefie nie ma piłki, to powinien asekurować (kryć) strefę. Im mniejsza odległość obrońców od zawodnika z piłką, tym krycie napastników powinno być bardziej ścisłe. Wraz ze zwiększaniem tej odległości, obrońcy w mniejszym stopniu kryją przeciwników, a zajmują się kryciem przestrzeni. Należy zaznaczyć, że im bardziej ścisłe krycie przeciwnika, tym mniej efektywne krycie strefy. I odwrotnie, im zawodnicy dokładniej asekurują strefę, tym krycie przeciwnika jest słabsze.
 • 17. Przesuwanie się zawodników w formacji obrony • Przekazywanie zawodnika bez piłki
 • 18. • Ustawienie się obrońców względem przeciwnika z piłką. (powiedzieć o pressingu do środka i do boku)
 • 24. Ustawianie się 4 obrońców w stosunku do piłki w środku Ustawieniem ciała kierujemy napastnika tam gdzie chcemy
 • 25. Ustawianie się 4 obrońców w stosunku do piłki w środku cd.
 • 26. Oprócz wiedzy na temat zachowań w określonych sytuacjach na boisku bardzo ważne są inne składowe przygotowania zawodnika do gry, w szczególności te, które mają bezpośredni wpływ na skuteczność gry obronnej zawodników. Wyróżniamy tu przede wszystkim koordynację ruchową, a w szczególności orientację przestrzenną, która pozwala nam na prawidłową ocenę odległości od piłki, partnerów czy przeciwnika. Kolejną ważną cechą wspomagającą skuteczność gry w obronie jest szybkość, a w szczególności szybkość startowa, gdyż zawodnicy oddaleni są od siebie w odległościach, które nie pozwalają często rozwinąć pełnej prędkości. Ważną składową szybkości jest szybkość reakcji z wyborem, gdyż to ona często warunkowała będzie szybkie i trafne przejście z asekuracji do bezpośrednich działań obronnych. Mówiąc o nauczaniu taktyki nie można zapomnieć o technice gry obronnej. Tylko prawidłowe opanowanie elementów technicznych pozwoli zawodnikowi na skuteczne postępowanie taktyczne.
 • 27. • Gry defensywnej nauczamy od pojedynków 1x1, 2x2, 4x4. Następnie dokładamy dwójkę defensywnych pomocników, aż dochodzimy do gry defensywnej całego zespołu.
 • 28. Jak drużyna ustawia się w obronie przy wysokim pressingu przy wznowieniu gry przez bramkarza. 6 4 8 1 0 2 9 53 1 - Bramkarz ustawiony na 16 metrze od bramki, w gotowości na przejęcie długiej piłki za plecy obrońców, - Czwórka obrońców w linii blisko środka boiska, jednak na swojej połowie, - Zaraz przed nimi (w odległości około 8-10 metrów dwójka defensywnych pomocników, - Skrzydłowi zawężają do środka, - Napastnik i ofensywny pomocnik swoim ustawieniem wymuszają grę w boczną strefę boiska 7
 • 29. Jak drużyna ustawia się w obronie przy wysokim pressingu przy wznowieniu gry przez bramkarza. - Środkowy pomocnik biegnie łukiem do środkowego obrońcy. - Napastnik odcina od gry drugiego środkowego obrońcę - Lewo skrzydłowy i lewy obrońca przesuwają się do środka, prawo skrzydłowy i prawy obrońca podchodzą do krycia bocznego obrońcy przeciwnika. - Środkowi obrońcy i defensywni pomocnicy również kryją zawodników 9 4 5 3 0 2 8 1 7 6 1
 • 30. Pressing w trakcie gry po zagraniu w boczny sektor boiska do bocznego obrońcy 5 6 2 3 8 4 10 9 7 11 1 6 5 2 10 8 7 3 11 4 9 1
 • 31. Odbudowa formacji obrony po stracie piłki w bocznej strefie boiska 3 2 6 5 4 8 101 9 10 4 8 11 7 11 9 7
 • 32. 3 5 6 2 4 8 10 11 1 9 7 10 9 11 Drugi wariant odbudowy ustawienia w defensywie po stracie piłki w bocznej strefie boiska 8 7 4
 • 33. Bibliografia • 1. Globisz M., Sikorski A., (2008) Taktyka gry w ustawieniu 1-4-2-3-1. • 2. Stępiński M., Paluszek K., (2011) Trening pozycyjny w piłce nożnej. • 3. Stępiński M., Majewski S., Strejlau A., (2014) Charakterystyka stosowanych. systemów i ustawień. Trener, nr. 1 s. 8-13.