SlideShare a Scribd company logo
1ο Γυμνάσιο N. Ψυχικού

      Σχολικό Έτος 2010-2011
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ


    Θεματική Ενότητα: Ενέργεια – Ισχύς

Εργασία στο Μάθημα της Τεχνολογίας Α’ Γυμνασίου        Βασιλίνα Στούμπου

          Τμήμα Α3
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ     2


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή ……….2

2. Περιγραφή……….4

3. Ιστορική εξέλιξη…..6

4. Επιστημονικά στοιχεία – Αρχή λειτουργίας….9

5. Επιπτώσεις στο περιβάλλον….11

6. Χρησιμότητα στην κοινωνία….12

7. Υλικά και εργαλεία – Εκτίμηση κόστους κατασκευής…14

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ….15
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ               3
1. Εισαγωγή

Ο τίτλος της παρούσας εργασίας είναι «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ» και έχει σαν στόχο τη δημιουργία και
επίδειξη διάταξης η οποία μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Η
εργασία εντάσσεται στη θεματική ενότητα «ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ» και
πραγματοποιείται στα πλαίσια του μαθήματος «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α΄
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» στο 1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού.

Σχεδόν καθετί που συμβαίνει στη Γη αλλά και σε όλο το Σύμπαν απαιτεί κάποιου
είδους ενέργεια. Τα φυτά χρειάζονται ενέργεια για να μεγαλώσουν, τα αυτοκίνητα
για να κινηθούν και εμείς για να ζήσουμε. Η ενέργεια δεν δημιουργείται από το
μηδέν ούτε χάνεται, απλά μετατρέπεται από μία μορφή σε άλλη (κινητική,
δυναμική, χημική, θερμότητα, φως, ηλεκτρισμός…) με τη χρήση μηχανών,
συσκευών και κατάλληλων διατάξεων.
Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη από ενεργειακή άποψη έγινε το 1879 με την
ανακάλυψη του λαμπτήρα πυρακτώσεως. Άρχισε έτσι η εποχή της ηλεκτρικής
ενέργειας και πολύ σύντομα αυτή η καινούργια μορφή ενέργειας χρησιμοποιήθηκε
ευρύτατα για οικιακούς και βιομηχανικούς σκοπούς.
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται συνήθως σε θερμικούς σταθμούς, με
χρήση των λεγόμενων ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, άνθρακας ή φυσικό αέριο).
Η μείωση των αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων καθώς και τα σημαντικά
περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλεί η καύση τους οδηγούν προς την
εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή κ.α.) για την
παραγωγή ηλεκτρισμού.

Στην εργασία μας προσπαθούμε να δείξουμε πως είναι δυνατή η απ’ ευθείας
μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρικό ρεύμα με τη χρήση των λεγόμενων
φωτοβολταϊκών στοιχείων. Σαν εφαρμογή, θα χρησιμοποιήσουμε το παραγόμενο
ρεύμα για την ηλεκτροδότηση του λαμπτήρα φάρου θέλοντας έτσι να
υπογραμμίσουμε την καταλληλότητα της συγκεκριμένης τεχνολογίας για
αυτόνομες εφαρμογές σε απομακρυσμένες περιοχές, απομονωμένα νησιά κλπ.
Στα επόμενα κεφάλαια θα ασχοληθούμε κατά σειρά με την περιγραφή της
διάταξης, την ιστορική εξέλιξη της σχετικής τεχνολογίας φωτοβολταϊκών, τις
περιβαλλοντικές συνέπειες και τη χρησιμότητα στην κοινωνία από την ευρεία
χρήση της ενώ θα δοθούν τα σχέδια της διάταξης, κατάλογος υλικών και
εργαλείων, εκτίμηση κόστους κατασκευής και βιβλιογραφία.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ               4
 Εικόνα 1.1. Η ενέργεια από τον ήλιο φτάνει στη Γη και μετατρέπεται σε
        ηλεκτρισμό από φωτοβολταϊκά στοιχεία
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ               5
2. Περιγραφή
       Εικόνα 2.1. Φωτοβολταϊκά στοιχεία και χρήσεις τους


Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) στοιχείο αποκαλούμε τη συσκευή που παράγει ηλεκτρική
ενέργεια όταν δέχεται ακτινοβολία. Λέγεται ακόμα Φ/Β κύτταρο ή Φ/Β κυψέλη.
Για την κατασκευή ηλεκτρικής πηγής με ισχύ πολλαπλάσια αυτής του ενός
στοιχείου μπορούν να συνδεθούν σε σειρά περισσότερα από ένα στοιχεία
δημιουργώντας τις Φ/Β συστοιχίες που παράγουν σημαντικά ποσά ηλεκτρικής
ενέργειας για εφαρμογές μεγαλύτερης κλίμακας. Έτσι λοιπόν, τις ώρες της ημέρας
τα Φ/Β στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτροδότηση διαφόρων
συσκευών (λαμπτήρες, υπολογιστικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα και άλλες
ηλεκτρονικές μικροσυσκευές, ακόμη και ελαφρά αυτοκίνητα ή κατοικίες) ή για τη
φόρτιση μπαταριών οι οποίες με τη σειρά τους θα αποδώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα
τις νυχτερινές ώρες (για φωτισμό, κίνηση ηλεκτρικών οχημάτων ή άλλες χρήσεις).

Στη διάταξη αυτής της εργασίας χρησιμοποιείται ως ηλεκτρική πηγή
φωτοβολταϊκό στοιχείο της εταιρείας Horizon. Το υλικό κατασκευής είναι υψηλής
ποιότητας κρυσταλλικό πυρίτιο και οι διαστάσεις του ορθογώνιου στοιχείου 15cm
× 12cm. Το στοιχείο χαρακτηρίζεται από τάση ανοικτού κυκλώματος 2,75 V,
όπως επαληθεύθηκε με μετρήσεις σε συνθήκες ενδιάμεσης ηλιοφάνειας
(παρατηρήθηκαν και μεγαλύτερες τιμές, μέχρι 2,95 V σε συνθήκες έντονης
ηλιοφάνειας) δηλαδή παράγει τάση ανάλογη εκείνης των συνήθων μπαταριών που
χρησιμοποιούμε καθημερινά.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ              6
          Εικόνα 2.2. Φωτοβολταϊκό στοιχείο


Η πηγή τροφοδοτεί μέσω καλωδίων λαμπτήρα φάρου όπως φαίνεται στο Σχ.1.
Όταν δεν υπάρχει αρκετό φως για τη λειτουργία του Φ/Β στοιχείου
χρησιμοποιούμε ως πηγή μπαταρία. Ο φάρος είναι κατασκευασμένος από χαρτόνι
και περιλαμβάνει βάση σχήματος κύβου και «πύργο» σχήματος κυλίνδρου. Στην
κορυφή του πύργου είναι τοποθετημένος ο μικρός λαμπτήρας που τροφοδοτείται
από το Φ/Β στοιχείο. Εντύπωση προκαλεί ότι η πηγή δεν αναπτύσσει τη μέγιστη
τάση που αναφέραμε παραπάνω αν το προσπίπτον φως δεν είναι ηλιακό,
ανεξάρτητα από την έντασή του. Συγκεκριμένα, με το φως κοινής λάμπας
ανεξάρτητα αν είναι πολύ εντονότερο του ηλιακού, μετρήσαμε τάση 1.8 V ενώ με
την προσθήκη και δεύτερης πηγής τεχνητού φωτός (φακός) η τάση ανήλθε σε 2.1
V.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ                7


3. Ιστορική Εξέλιξη

3.1 Ηλεκτρική ενέργεια
Το 1879 με την ανακάλυψη του λαμπτήρα πυρακτώσεως άρχισε η δημόσια
ζήτηση και διάθεση της ηλεκτρικής ενέργειας και πολύ σύντομα αυτή η καινούργια
μορφή ενέργειας άρχισε να χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές. Η απλότητα
και η ευκολία των εγκαταστάσεων και των συσκευών την καθιέρωσαν στις οικιακές,
εμπορικές και επιστημονικές εφαρμογές.
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται συνήθως σε θερμικούς σταθμούς. Εκεί
το ορυκτό καύσιμο (πετρέλαιο, άνθρακας ή φυσικό αέριο) παράγει θερμότητα η
οποία κινεί γεννήτριες που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Η μείωση των αποθεμάτων
των ορυκτών καυσίμων καθώς και τα έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα που
προκαλούν (όπως το φαινόμενο θερμοκηπίου) έχουν σαν συνέπεια την έρευνα για
την εκμετάλλευση των λεγόμενων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (αιολική, ηλιακή
κ.α.). Ειδικά η ηλιακή ενέργεια αποτελεί εξαιρετική πηγή «καθαρής» ενέργειας και
η αποδοτική εκμετάλλευσή της και για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
αποτελεί ζητούμενο της σύγχρονης επιστημονικής δραστηριότητας.

3.2. Ηλιακή ενέργεια
Η κύρια πηγή ενέργειας για τον πλανήτη μας είναι ο ήλιος ο οποίος εκπέμπει προς
τη Γη φως και θερμότητα. Η γη δέχεται απ’ τον ήλιο τεράστιες ποσότητες
ενέργειας σε μορφή ακτινοβολίας που άμεσα ή έμμεσα είναι υπεύθυνη για τη
διατήρηση στη ζωή όλων των έμβιων όντων. Η ελάττωση των αποθεμάτων σε
φυσικά ορυκτά καύσιμα και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνοδεύουν τη
χρήση τους ανάγκασαν τους ειδικούς να στραφούν, με αυξανόμενο ενδιαφέρον,
στη μελέτη όλων των δυνατών τρόπων, που θα βοηθούσαν στην αξιοποίηση της
ηλιακής ενέργειας για τις καθημερινές ανάγκες του ανθρώπου.
Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης, θερμαίνει το έδαφος
και τα νερά, ενώ εξατμίζει το νερό των ποταμών και των ωκεανών. Μόνο ένα
μικρό ποσοστό (μικρότερο από 2%) μετατρέπεται σε χημική ενέργεια, που
αποθηκεύεται στα φυτά με τη φωτοσύνθεση. Παρόλο που χρησιμοποιούμε μεγάλο
ποσοστό της έμμεσης ηλιακής ενέργειας (π.χ. μέσω των ορυκτών καυσίμων), η
ηλιακή ενέργεια στην πρωτογενή της (άμεση) μορφή δεν έχει μέχρι τώρα
χαλιναγωγηθεί από τον άνθρωπο, σε ποσότητες που να προκαλούν αξιόλογο
ενδιαφέρον.

3.3. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή
Σε ένα μόνο δευτερόλεπτο η ηλιακή ενέργεια που φτάνει στον πλανήτη μας
ισοδυναμεί με την ενέργεια που παίρνουμε αν κάψουμε το πετρέλαιο που
μεταφέρουν έξι γιγαντιαία τάνκερ. Επειδή όμως απαιτούνται μεγάλες επιφάνειες
από συλλέκτες για τη συλλογή υπολογίσιμων ποσών ηλιακής ενέργειας, γεγονός
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ                      8


που σημαίνει και μεγαλύτερο κόστος σε σύγκριση με το κόστος των συμβατικών
ορυκτών καυσίμων, που είναι ακόμα χαμηλό, η χρήση της ηλιακής ενέργειας για
την παραγωγή ηλεκτρισμού παραμένει προς το παρόν περιορισμένη.
Η ανάγκη για συνεχή παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος στους διαστημικούς
δορυφόρους, αποτέλεσε την αιτία ν’ αναπτυχθούν τα ηλιακά φωτοβολταϊκά
στοιχεία στα εργαστήρια της Bell Telephone στις Η.Π.Α. κατά τη δεκαετία του
1950. Οι συσκευές αυτές παράγουν ηλεκτρική ισχύ μετατρέποντας την ενέργεια
ακτινοβολίας του ήλιου και είναι κατασκευασμένες από λεπτές πλάκες πυριτίου
υψηλής καθαρότητας. Η ιστορική τους εξέλιξη περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω.
1941  Κατασκευή του πρώτου φωτοβολταϊκού στοιχείου από πυρίτιο (Si)
1956 Η πρώτη εμπορική παραγωγή ηλιακών στοιχείων
1958 Εκτόξευση του αμερικάνικου δορυφόρου Vanguard I ο οποίος έχει ως βοηθητική πηγή
ενέργειας 6 στοιχεία Si
1958 Εκτόξευση σοβιετικού δορυφόρου με μοναδική πηγή ενέργειας τα φωτοβολταϊκά στοιχεία.
1981  Πτήση πάνω από την Μάγχη του αεροπλάνου Solar Challenger εξοπλισμένου με 16.128
φωτοβολταϊκά στοιχεία Si συνολικής ισχύος 2,7kW
1981  Η πρώτη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος 100kWp στην Ελλάδα, η μεγαλύτερη στην
Ευρώπη
1983 Έναρξη λειτουργίας του πρώτου φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1MWp στην Βικτροβίλ.


3.4. Σχετικά με το φάρο
Η ονομασία των φάρων συνδέεται άμεσα με τον πύργο που έκτισε στο Αιγυπτιακό
νησί Φάρος, στα ανατολικά της εισόδου του λιμανιού της Αλεξάνδρειας, ο
μεγάλος Αρχιτέκτονας των Ελληνιστικών χρόνων Σώστρατος. Ο πύργος κτίστηκε
στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα και κατέρρευσε από σεισμό τον 8ο μ. Χ. αιώνα.
Από το όνομα αυτού του νησιού της Αιγύπτου πήραν την ονομασία τους όλοι οι
πυρσοφόροι πύργοι, οι οποίοι χρησίμευαν για την επισήμανση της πορείας των
πλοίων. Από τότε επικράτησε αυτή η ονομασία.
Μέχρι τον 18ο αιώνα στη λειτουργία των φάρων χρησιμοποιούνταν για την
παραγωγή της φλόγας, ως καύσιμη ύλη, τα ξύλα, τα κάρβουνα, ή ακόμη και
διάφορες ρητίνες. Από τον 18ο αιώνα και μετά αντικαταστάθηκε η παραπάνω
καύσιμη ύλη και καθιερώθηκε το λάδι και κυρίως το πετρέλαιο.
Οι απαιτήσεις όμως της ασφαλούς ναυσιπλοΐας για ανεγέρσεις φάρων σε
δυσπρόσιτες περιοχές όπως οι ύφαλοι, οι σκόπελοι, οι βραχονησίδες κ.ά. και η
ανάγκη παρουσίας ανθρώπων στους φάρους αυτούς, οδήγησε την έρευνα στην
κατασκευή φωτιστικών μηχανημάτων που δεν απαιτούσαν την καθημερινή
ανθρώπινη παρουσία. Έτσι το 1911 η Σουηδική εταιρεία AGA παρουσίασε μία
τέτοια συσκευή που λειτουργούσε με αέριο ασετιλίνης. Η συσκευή αυτή άναβε
αυτόματα τη νύχτα και τις μέρες με πυκνή συννεφιά και έσβηνε πάλι αυτόματα
όταν υπήρχε επαρκής ορατότητα. Την περίοδο 1913-16 εγκαταστάθηκαν 25
τέτοιοι αυτόματοι φάροι σε ισάριθμες περιοχές της χώρας μας.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ              9


Από το 1946 έχουμε τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος στη λειτουργία των
φάρων, εκεί όπου τα κτίσματα αυτά ήταν προσιτά και η ηλεκτροδότησή τους ήταν
εύκολη. Τα τελευταία χρόνια σταδιακά εγκαταλείπεται και η ηλεκτρική ενέργεια
και αντικαθίσταται με φωτοβολταϊκά στοιχεία που μετατρέπουν την ηλιακή
ενέργεια σε ηλεκτρική.
Διάφοροι φάροι παλαιότερα και σήμερα:
           (Λιθόκτιστος φάρος)
(1925 περίπου)         (Ο ίδιος φάρος σήμερα)
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ               10


4. Επιστημονικά στοιχεία – Αρχή λειτουργίας


Η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική με τα φωτοβολταϊκά στοιχεία.
Εικόνα 4.1 Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο


Η αρχή λειτουργίας των φωτοβολταϊκών στοιχείων στηρίζεται στο φωτοηλεκτρικό
φαινόμενο το οποίο πρώτα παρατηρήθηκε από τον γερμανό φυσικό Hertz το
1887, και εξηγήθηκε από τον Einstein, το 1905 (για την εξήγηση αυτή ο Einstein
τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής). Το φως που πέφτει στο κύτταρο είναι
μια ροή φωτονίων. Καθώς τα φωτόνια χτυπούν το κύτταρο, ελευθερώνουν
ηλεκτρόνια. Αυτά τα ελεύθερα ηλεκτρόνια κυκλοφορούν μέσα στο υλικό με
αποτέλεσμα την δημιουργία ηλεκτρικής τάσης και ηλεκτρικού ρεύματος αν το Φ/
Β στοιχείο συνδεθεί με κύκλωμα. Στην εργασία μας, λοιπόν, το ηλεκτρικό ρεύμα
που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία μεταφέρεται μέσω των καλωδίων
στο λαμπτήρα με αποτέλεσμα αυτός να ανάβει.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των φωτοβολταϊκών στοιχείων που πρέπει να
βελτιωθεί για να υπάρξει σημαντική εξάπλωση της χρήσης τους είναι η σχετικά
χαμηλή απόδοσή τους, δηλαδή το γεγονός ότι μετατρέπουν σε ηλεκτρική
ενέργεια ένα μικρό μόνο ποσοστό της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας.
Όμως αν συνδεθούν πολλά μαζί, μπορεί να ληφθεί σημαντική ισχύς.

Το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα από το Φ/Β στοιχείο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε οικιακές ή άλλες χρήσεις όπως η λειτουργία του μικρού
λαμπτήρα του φάρου της εργασίας μας. Βέβαια το Φ/Β στοιχείο παράγει
ηλεκτρικό ρεύμα μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι στην
περίπτωση πραγματικής εφαρμογής για την ηλεκτροδότηση φάρου, το Φ/Β
στοιχείο συνδέεται την ημέρα με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες οι οποίες
αποθηκεύουν την ενέργεια από το στοιχείο και την αποδίδουν αργότερα (στη
διάρκεια της νύχτας) όταν το στοιχείο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτή η
δυνατότητα αποθήκευσης της ηλιακής ενέργειας ώστε να χρησιμοποιείται όποτε
χρειάζεται είναι χαρακτηριστικό στοιχείο μεγάλης σημασίας και αφορά και άλλες
ανανεώσιμες πηγές (π.χ. αιολική ενέργεια) οι οποίες δεν είναι συνεχώς διαθέσιμες
αλλά εξαρτώνται από την ώρα της ημέρας, τις καιρικές συνθήκες κλπ.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ              11


5. Επιπτώσεις στο περιβάλλον

Η χρήση των Φ/Β στοιχείων για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε
ηλεκτρική αποσκοπεί στην κάλυψη της ανάγκης σε ενέργεια προστατεύοντας
ταυτόχρονα το περιβάλλον.
Κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρισμού που προμηθευόμαστε από το δίκτυο της ΔΕΗ και
παράγεται από ορυκτά καύσιμα, επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με ένα τουλάχιστον
κιλό διοξειδίου του άνθρακα. Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα του ενός
κιλοβάτ (1 kW) καταλαμβάνει περίπου 10 τ.μ. και παράγει σε μία ώρα μία
κιλοβατώρα ηλεκτρισμού αποτρέποντας έτσι την εκπομπή ενός κιλού διοξειδίου
του άνθρακα ανά ώρα. Αυτό αντιστοιχεί στην αποτροπή της εκπομπής περίπου
1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν
δύο στρέμματα (2000 τ.μ.) δάσους. Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές
άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του
αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ). Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το
σημαντικότερο “αέριο του θερμοκηπίου” και οι εκπομπές του πυροδοτούν το
φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η
ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.
Η στροφή στις καθαρές πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή, αποτελεί τη μόνη
διέξοδο για την αποτροπή των κλιματικών αλλαγών που απειλούν σήμερα τον
πλανήτη και για τη μείωση της ρύπανσης του αέρα. Συνεπώς τα φωτοβολταϊκά
συνεπάγονται σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ              126. Χρησιμότητα στην κοινωνία

Όπως είναι γνωστό, οι ενεργειακές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου είναι
εξαιρετικά υψηλές. Αυτές καλύπτονται σήμερα, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, από
ορυκτές καύσιμες ύλες (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) των οποίων η
αποθηκευμένη χημική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα με καύση. Η χρήση
όμως αυτών των καυσίμων υλών έχει σημαντικότατα μειονεκτήματα. Κατά την
καύση παράγονται σημαντικές ποσότητες ρύπων με αποτέλεσμα την εξαιρετικά
μεγάλη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Όλες σχεδόν οι μεγάλες πόλεις αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης με
επιπτώσεις στη υγεία των ανθρώπων, οι θάλασσες και οι ποταμοί ρυπαίνονται από
ενεργειακά απόβλητα και επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές απειλούν τον πλανήτη
μας. Εξίσου μεγάλο μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι οι ορυκτές καύσιμες
ύλες δεν είναι ανανεώσιμες και αργά ή γρήγορα θα εξαντληθούν. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα και πολλές συγκρούσεις για τον έλεγχο των κοιτασμάτων τους.

Αποτελεί λοιπόν πρόκληση για την κοινωνία μας η χρήση των ήπιων, καθαρών και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην πρώτη θέση των οποίων βρίσκεται η ηλιακή
ενέργεια. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται από κανέναν και αποτελεί έναν
ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο.

Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα δεν ρυπαίνουν, έχουν αθόρυβη λειτουργία,
αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής, δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις
ανάγκες, δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας (στο ηλεκτρικό
δίκτυο ή σε μπαταρίες) και απαιτούν ελάχιστη συντήρηση. Στις αναπτυγμένες
χώρες γίνεται εντατική έρευνα για την δημιουργία νέων, πιο αποδοτικών και πιο
φτηνών υλικών για Φ/Β στοιχεία. Στόχος είναι η δημιουργία στοιχείων που θα
καλύπτουν τις ανάγκες καταρχήν νοικοκυριών και ίσως στο μέλλον και μικρών
βιομηχανικών μονάδων.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ              13
Εικόνα 6.1. Κατοικίες στις ΗΠΑ που χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια για να
καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία φαίνονται στις
οροφές τους (Φωτογραφίες από την BP).
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ    14


7. Υλικά και εργαλεία – Εκτίμηση κόστους κατασκευής

7.1. Υλικά κατασκευής και κόστος

ΦΑΡΟΣ

Χαρτόνι Μακέτας        (2,25 €)
Χαρτόνι κουσέ         (0,18 €)
Κουτί σε σχήμα κύβου       (0 €)
Κυλινδρικό ρολό από χαρτόνι    (0 €)
Χαρτί Α4             (0 €)
Πλαστικό δοχείο         (0 €)
Κόλλα HART UHU       (2,99 €)
Κόλλα σιλικόνης          (0 €)
Χρώμα – τέμπερα          (0 €)


Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ

Φ/Β Στοιχείο          (15 €)
Καλώδια             (0,5 €)
Λαμπτήρας            (0,5 €)

ΣΥΝΟΛΟ            (21,42 €)


7.2. Εργαλεία

Ψαλίδι
Πινέλο
Χάρακας και διαβήτης
Κατσαβίδι
Κοπίδι
Πολύμετρο
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  15


7.3 Σχέδια κατασκευής
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  16
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  17
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  18
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ         19ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (KAΠE), Περιοδικός
Τύπος Α.Ε., Αθήνα 2007

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΗΓΕΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ,
Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 1996

Γ.Θ. Καλκάνης, Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ: ΤΙ, ΠΩΣ, ΓΙΑΤΙ.
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (KAΠE), 1η έκδοση, Πικέρμι 1997

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ: ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, Σύνδεσμος Εταιρειών
Φωτοβολταϊκών, Αθήνα, Απρίλιος 2008

Φωτοβολταϊκό σύστημα
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE
%B2%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_
%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1

http://www.energolab.gr/index.asp?c=26

http://www.bpsolar.com

More Related Content

What's hot

Επιστολή προς τη διευθύντρια (Β)
Επιστολή προς τη διευθύντρια (Β)Επιστολή προς τη διευθύντρια (Β)
Επιστολή προς τη διευθύντρια (Β)santziak
 
βιομηχανια σοκολατασ
βιομηχανια σοκολατασβιομηχανια σοκολατασ
βιομηχανια σοκολατασPapanikolaougiannis
 
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.
Eleni Vakana
 
ΝΕΓ - Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΝΕΓ - Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΝΕΓ - Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΝΕΓ - Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗGeorgia Sofi
 
μινωικος πολιτισμος ερωτησεις απαντησεις
μινωικος πολιτισμος ερωτησεις απαντησειςμινωικος πολιτισμος ερωτησεις απαντησεις
μινωικος πολιτισμος ερωτησεις απαντησεις
Dimitra Stefani
 
παρατακτική, υποτακτική, ασύνδετο σχήμα
παρατακτική, υποτακτική, ασύνδετο σχήμαπαρατακτική, υποτακτική, ασύνδετο σχήμα
παρατακτική, υποτακτική, ασύνδετο σχήμα
nikosas
 
Η τελευταία αρκούδα του Πίνδου
Η τελευταία αρκούδα του ΠίνδουΗ τελευταία αρκούδα του Πίνδου
Η τελευταία αρκούδα του Πίνδου
14gymnasiokallitheas
 
Χημεία Β' Γυμνασίου (15 διαγωνίσματα)
Χημεία Β' Γυμνασίου (15 διαγωνίσματα)Χημεία Β' Γυμνασίου (15 διαγωνίσματα)
Χημεία Β' Γυμνασίου (15 διαγωνίσματα)Kats961
 
Ένα απλό κύκλωμα
Ένα απλό κύκλωμαΈνα απλό κύκλωμα
Ένα απλό κύκλωμα
Γρηγόρης Ζερβός
 
Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄
Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄ Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄
Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 
Οι επιθετικοί προσδιορισμοί
Οι επιθετικοί προσδιορισμοίΟι επιθετικοί προσδιορισμοί
Οι επιθετικοί προσδιορισμοί
Maniatis Kostas
 
Βιολογία Α Γυμνασίου Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Ασκήσεις με Λύσεις του Βιβλίου
Βιολογία Α Γυμνασίου Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Ασκήσεις με Λύσεις του ΒιβλίουΒιολογία Α Γυμνασίου Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Ασκήσεις με Λύσεις του Βιβλίου
Βιολογία Α Γυμνασίου Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Ασκήσεις με Λύσεις του Βιβλίου
Lol Lolakos
 
η χρονικη βαθμιδα και οι τροποι του ρηματος
η χρονικη βαθμιδα και οι τροποι του ρηματοςη χρονικη βαθμιδα και οι τροποι του ρηματος
η χρονικη βαθμιδα και οι τροποι του ρηματοςntinakatirtzi
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑGeorgia Sofi
 
Φυσικά ΣΤ΄. 1. 12. ΄΄Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας ΄΄
Φυσικά ΣΤ΄. 1. 12. ΄΄Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας ΄΄Φυσικά ΣΤ΄. 1. 12. ΄΄Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας ΄΄
Φυσικά ΣΤ΄. 1. 12. ΄΄Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας ΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
De La Salle College - Thessaloniki
 
οι τρείς νόμοι του νεύτωνα
οι τρείς νόμοι του νεύτωναοι τρείς νόμοι του νεύτωνα
οι τρείς νόμοι του νεύτωνα
ifh
 
Ανεμογεννήτρια
ΑνεμογεννήτριαΑνεμογεννήτρια
Ανεμογεννήτρια
Effie Taralaikou
 
α και β ελληνικός αποικισμός /υλικό για σύγκριση
α και β ελληνικός αποικισμός /υλικό για σύγκρισηα και β ελληνικός αποικισμός /υλικό για σύγκριση
α και β ελληνικός αποικισμός /υλικό για σύγκρισηkloukinalia
 

What's hot (20)

Επιστολή προς τη διευθύντρια (Β)
Επιστολή προς τη διευθύντρια (Β)Επιστολή προς τη διευθύντρια (Β)
Επιστολή προς τη διευθύντρια (Β)
 
βιομηχανια σοκολατασ
βιομηχανια σοκολατασβιομηχανια σοκολατασ
βιομηχανια σοκολατασ
 
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.
 
ΝΕΓ - Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΝΕΓ - Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΝΕΓ - Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΝΕΓ - Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
μινωικος πολιτισμος ερωτησεις απαντησεις
μινωικος πολιτισμος ερωτησεις απαντησειςμινωικος πολιτισμος ερωτησεις απαντησεις
μινωικος πολιτισμος ερωτησεις απαντησεις
 
παρατακτική, υποτακτική, ασύνδετο σχήμα
παρατακτική, υποτακτική, ασύνδετο σχήμαπαρατακτική, υποτακτική, ασύνδετο σχήμα
παρατακτική, υποτακτική, ασύνδετο σχήμα
 
Η τελευταία αρκούδα του Πίνδου
Η τελευταία αρκούδα του ΠίνδουΗ τελευταία αρκούδα του Πίνδου
Η τελευταία αρκούδα του Πίνδου
 
Χημεία Β' Γυμνασίου (15 διαγωνίσματα)
Χημεία Β' Γυμνασίου (15 διαγωνίσματα)Χημεία Β' Γυμνασίου (15 διαγωνίσματα)
Χημεία Β' Γυμνασίου (15 διαγωνίσματα)
 
Ένα απλό κύκλωμα
Ένα απλό κύκλωμαΈνα απλό κύκλωμα
Ένα απλό κύκλωμα
 
Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄
Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄ Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄
Φυσική ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄
 
Οι επιθετικοί προσδιορισμοί
Οι επιθετικοί προσδιορισμοίΟι επιθετικοί προσδιορισμοί
Οι επιθετικοί προσδιορισμοί
 
Βρίσκω την αρχική τιμή
Βρίσκω την αρχική τιμήΒρίσκω την αρχική τιμή
Βρίσκω την αρχική τιμή
 
Βιολογία Α Γυμνασίου Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Ασκήσεις με Λύσεις του Βιβλίου
Βιολογία Α Γυμνασίου Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Ασκήσεις με Λύσεις του ΒιβλίουΒιολογία Α Γυμνασίου Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Ασκήσεις με Λύσεις του Βιβλίου
Βιολογία Α Γυμνασίου Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Ασκήσεις με Λύσεις του Βιβλίου
 
η χρονικη βαθμιδα και οι τροποι του ρηματος
η χρονικη βαθμιδα και οι τροποι του ρηματοςη χρονικη βαθμιδα και οι τροποι του ρηματος
η χρονικη βαθμιδα και οι τροποι του ρηματος
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
 
Φυσικά ΣΤ΄. 1. 12. ΄΄Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας ΄΄
Φυσικά ΣΤ΄. 1. 12. ΄΄Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας ΄΄Φυσικά ΣΤ΄. 1. 12. ΄΄Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας ΄΄
Φυσικά ΣΤ΄. 1. 12. ΄΄Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας ΄΄
 
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
 
οι τρείς νόμοι του νεύτωνα
οι τρείς νόμοι του νεύτωναοι τρείς νόμοι του νεύτωνα
οι τρείς νόμοι του νεύτωνα
 
Ανεμογεννήτρια
ΑνεμογεννήτριαΑνεμογεννήτρια
Ανεμογεννήτρια
 
α και β ελληνικός αποικισμός /υλικό για σύγκριση
α και β ελληνικός αποικισμός /υλικό για σύγκρισηα και β ελληνικός αποικισμός /υλικό για σύγκριση
α και β ελληνικός αποικισμός /υλικό για σύγκριση
 

Similar to Μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική

Aιολική ενέργεια (Project)
Aιολική ενέργεια (Project)Aιολική ενέργεια (Project)
Aιολική ενέργεια (Project)lykkarea
 
Β3.1 Ηλιακή ενέργεια.pptx
Β3.1 Ηλιακή ενέργεια.pptxΒ3.1 Ηλιακή ενέργεια.pptx
Β3.1 Ηλιακή ενέργεια.pptx
Κατσαρά Χαριτωμένη
 
Η εκμετάλλευση του ήλιου για την παραγωγή ενέργειας
Η εκμετάλλευση του ήλιου για την παραγωγή ενέργειαςΗ εκμετάλλευση του ήλιου για την παραγωγή ενέργειας
Η εκμετάλλευση του ήλιου για την παραγωγή ενέργειαςEleni Kabaraki
 
ηλιακη ενεργεια και φωτοβολταϊκα Webpage
ηλιακη ενεργεια και φωτοβολταϊκα Webpageηλιακη ενεργεια και φωτοβολταϊκα Webpage
ηλιακη ενεργεια και φωτοβολταϊκα Webpage
bloomhearted
 
Eνέργεια Aπορρίμματα Nερό
Eνέργεια Aπορρίμματα NερόEνέργεια Aπορρίμματα Nερό
Eνέργεια Aπορρίμματα Nερό
polyzois
 
ανανεωσιμες πηγες ενεργειας
ανανεωσιμες πηγες ενεργειαςανανεωσιμες πηγες ενεργειας
ανανεωσιμες πηγες ενεργειας
Efrosini Baliami
 
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ηλιακός θερμοσίφωναςΗλιακός θερμοσίφωνας
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Eleni Kabaraki
 
Πράσινη Ενέργεια
Πράσινη ΕνέργειαΠράσινη Ενέργεια
Πράσινη Ενέργεια
Lakis Varthalitis
 
Ανεμογεννήτρια
ΑνεμογεννήτριαΑνεμογεννήτρια
Ανεμογεννήτρια
Eleni Kabaraki
 
Β2.1 Αιολική ενέργεια.pptx
Β2.1 Αιολική ενέργεια.pptxΒ2.1 Αιολική ενέργεια.pptx
Β2.1 Αιολική ενέργεια.pptx
Κατσαρά Χαριτωμένη
 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςανανεώσιμες πηγές ενέργειας
ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςVarvara1957
 
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςΑνανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑPELAMAKI
 
Β1.1 Ηλιακή ενέργεια.pptx
Β1.1 Ηλιακή ενέργεια.pptxΒ1.1 Ηλιακή ενέργεια.pptx
Β1.1 Ηλιακή ενέργεια.pptx
Κατσαρά Χαριτωμένη
 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
2 Αναργυρων
 
Ενέργεια
ΕνέργειαΕνέργεια
2ο Γ/σιο Αγίων Αναργύρων
2ο Γ/σιο Αγίων Αναργύρων2ο Γ/σιο Αγίων Αναργύρων
2ο Γ/σιο Αγίων Αναργύρωνiodinou
 
Ηλιακή ενέργεια (Project)
Ηλιακή ενέργεια (Project)Ηλιακή ενέργεια (Project)
Ηλιακή ενέργεια (Project)lykkarea
 
οι ανανεωσιμες πηγες ενέργειας
οι ανανεωσιμες πηγες ενέργειαςοι ανανεωσιμες πηγες ενέργειας
οι ανανεωσιμες πηγες ενέργειας
ifh
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
lykagrou
 

Similar to Μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική (20)

Aιολική ενέργεια (Project)
Aιολική ενέργεια (Project)Aιολική ενέργεια (Project)
Aιολική ενέργεια (Project)
 
Β3.1 Ηλιακή ενέργεια.pptx
Β3.1 Ηλιακή ενέργεια.pptxΒ3.1 Ηλιακή ενέργεια.pptx
Β3.1 Ηλιακή ενέργεια.pptx
 
Η εκμετάλλευση του ήλιου για την παραγωγή ενέργειας
Η εκμετάλλευση του ήλιου για την παραγωγή ενέργειαςΗ εκμετάλλευση του ήλιου για την παραγωγή ενέργειας
Η εκμετάλλευση του ήλιου για την παραγωγή ενέργειας
 
ηλιακη ενεργεια και φωτοβολταϊκα Webpage
ηλιακη ενεργεια και φωτοβολταϊκα Webpageηλιακη ενεργεια και φωτοβολταϊκα Webpage
ηλιακη ενεργεια και φωτοβολταϊκα Webpage
 
Eνέργεια Aπορρίμματα Nερό
Eνέργεια Aπορρίμματα NερόEνέργεια Aπορρίμματα Nερό
Eνέργεια Aπορρίμματα Nερό
 
ανανεωσιμες πηγες ενεργειας
ανανεωσιμες πηγες ενεργειαςανανεωσιμες πηγες ενεργειας
ανανεωσιμες πηγες ενεργειας
 
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ηλιακός θερμοσίφωναςΗλιακός θερμοσίφωνας
Ηλιακός θερμοσίφωνας
 
Πράσινη Ενέργεια
Πράσινη ΕνέργειαΠράσινη Ενέργεια
Πράσινη Ενέργεια
 
Ανεμογεννήτρια
ΑνεμογεννήτριαΑνεμογεννήτρια
Ανεμογεννήτρια
 
Β2.1 Αιολική ενέργεια.pptx
Β2.1 Αιολική ενέργεια.pptxΒ2.1 Αιολική ενέργεια.pptx
Β2.1 Αιολική ενέργεια.pptx
 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςανανεώσιμες πηγές ενέργειας
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςΑνανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
 
Β1.1 Ηλιακή ενέργεια.pptx
Β1.1 Ηλιακή ενέργεια.pptxΒ1.1 Ηλιακή ενέργεια.pptx
Β1.1 Ηλιακή ενέργεια.pptx
 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 
Ενέργεια
ΕνέργειαΕνέργεια
Ενέργεια
 
2ο Γ/σιο Αγίων Αναργύρων
2ο Γ/σιο Αγίων Αναργύρων2ο Γ/σιο Αγίων Αναργύρων
2ο Γ/σιο Αγίων Αναργύρων
 
Ηλιακή ενέργεια (Project)
Ηλιακή ενέργεια (Project)Ηλιακή ενέργεια (Project)
Ηλιακή ενέργεια (Project)
 
οι ανανεωσιμες πηγες ενέργειας
οι ανανεωσιμες πηγες ενέργειαςοι ανανεωσιμες πηγες ενέργειας
οι ανανεωσιμες πηγες ενέργειας
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 

More from Eleni Kabaraki

"Μαθαίνω - ακούω - δρω. Νοιάζομαι για την κοινότητα μου"
"Μαθαίνω - ακούω - δρω. Νοιάζομαι για την κοινότητα μου""Μαθαίνω - ακούω - δρω. Νοιάζομαι για την κοινότητα μου"
"Μαθαίνω - ακούω - δρω. Νοιάζομαι για την κοινότητα μου"
Eleni Kabaraki
 
Καρυοθραύστης
ΚαρυοθραύστηςΚαρυοθραύστης
Καρυοθραύστης
Eleni Kabaraki
 
Βαμβακοσυλλεκτική Μηχανή
Βαμβακοσυλλεκτική ΜηχανήΒαμβακοσυλλεκτική Μηχανή
Βαμβακοσυλλεκτική Μηχανή
Eleni Kabaraki
 
Το Φεγγάρι, η Σελήνη στα τραγούδια, στη μυθολογία, στις παραδόσεις, στη ποίηση
Το Φεγγάρι, η Σελήνη στα τραγούδια, στη μυθολογία, στις παραδόσεις, στη ποίησηΤο Φεγγάρι, η Σελήνη στα τραγούδια, στη μυθολογία, στις παραδόσεις, στη ποίηση
Το Φεγγάρι, η Σελήνη στα τραγούδια, στη μυθολογία, στις παραδόσεις, στη ποίηση
Eleni Kabaraki
 
Ρομπότ
ΡομπότΡομπότ
Ρομπότ
Eleni Kabaraki
 
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανήΨηφιακή φωτογραφική μηχανή
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
Eleni Kabaraki
 
Σταθερό τηλέφωνο
Σταθερό τηλέφωνοΣταθερό τηλέφωνο
Σταθερό τηλέφωνο
Eleni Kabaraki
 
Μηχανή Polaroid
Μηχανή PolaroidΜηχανή Polaroid
Μηχανή Polaroid
Eleni Kabaraki
 
Βιντεοκέμερα
ΒιντεοκέμεραΒιντεοκέμερα
Βιντεοκέμερα
Eleni Kabaraki
 
Φωτογραφική μηχανή με φιλμ
Φωτογραφική μηχανή με φιλμΦωτογραφική μηχανή με φιλμ
Φωτογραφική μηχανή με φιλμ
Eleni Kabaraki
 
Ανεμόμυλος
ΑνεμόμυλοςΑνεμόμυλος
Ανεμόμυλος
Eleni Kabaraki
 
Φωτογραφική μηχανή
Φωτογραφική μηχανήΦωτογραφική μηχανή
Φωτογραφική μηχανή
Eleni Kabaraki
 
Ρομπότ
ΡομπότΡομπότ
Ρομπότ
Eleni Kabaraki
 
Ραδιόφωνο
ΡαδιόφωνοΡαδιόφωνο
Ραδιόφωνο
Eleni Kabaraki
 
Λεωφορείο
ΛεωφορείοΛεωφορείο
Λεωφορείο
Eleni Kabaraki
 
Κατσαβίδι
ΚατσαβίδιΚατσαβίδι
Κατσαβίδι
Eleni Kabaraki
 
iPad
iPadiPad
Ανεμόμυλος
ΑνεμόμυλοςΑνεμόμυλος
Ανεμόμυλος
Eleni Kabaraki
 
Στρατιωτικά Αεροπλάνα
Στρατιωτικά ΑεροπλάναΣτρατιωτικά Αεροπλάνα
Στρατιωτικά Αεροπλάνα
Eleni Kabaraki
 
Θερμοκήπιο
ΘερμοκήπιοΘερμοκήπιο
Θερμοκήπιο
Eleni Kabaraki
 

More from Eleni Kabaraki (20)

"Μαθαίνω - ακούω - δρω. Νοιάζομαι για την κοινότητα μου"
"Μαθαίνω - ακούω - δρω. Νοιάζομαι για την κοινότητα μου""Μαθαίνω - ακούω - δρω. Νοιάζομαι για την κοινότητα μου"
"Μαθαίνω - ακούω - δρω. Νοιάζομαι για την κοινότητα μου"
 
Καρυοθραύστης
ΚαρυοθραύστηςΚαρυοθραύστης
Καρυοθραύστης
 
Βαμβακοσυλλεκτική Μηχανή
Βαμβακοσυλλεκτική ΜηχανήΒαμβακοσυλλεκτική Μηχανή
Βαμβακοσυλλεκτική Μηχανή
 
Το Φεγγάρι, η Σελήνη στα τραγούδια, στη μυθολογία, στις παραδόσεις, στη ποίηση
Το Φεγγάρι, η Σελήνη στα τραγούδια, στη μυθολογία, στις παραδόσεις, στη ποίησηΤο Φεγγάρι, η Σελήνη στα τραγούδια, στη μυθολογία, στις παραδόσεις, στη ποίηση
Το Φεγγάρι, η Σελήνη στα τραγούδια, στη μυθολογία, στις παραδόσεις, στη ποίηση
 
Ρομπότ
ΡομπότΡομπότ
Ρομπότ
 
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανήΨηφιακή φωτογραφική μηχανή
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
 
Σταθερό τηλέφωνο
Σταθερό τηλέφωνοΣταθερό τηλέφωνο
Σταθερό τηλέφωνο
 
Μηχανή Polaroid
Μηχανή PolaroidΜηχανή Polaroid
Μηχανή Polaroid
 
Βιντεοκέμερα
ΒιντεοκέμεραΒιντεοκέμερα
Βιντεοκέμερα
 
Φωτογραφική μηχανή με φιλμ
Φωτογραφική μηχανή με φιλμΦωτογραφική μηχανή με φιλμ
Φωτογραφική μηχανή με φιλμ
 
Ανεμόμυλος
ΑνεμόμυλοςΑνεμόμυλος
Ανεμόμυλος
 
Φωτογραφική μηχανή
Φωτογραφική μηχανήΦωτογραφική μηχανή
Φωτογραφική μηχανή
 
Ρομπότ
ΡομπότΡομπότ
Ρομπότ
 
Ραδιόφωνο
ΡαδιόφωνοΡαδιόφωνο
Ραδιόφωνο
 
Λεωφορείο
ΛεωφορείοΛεωφορείο
Λεωφορείο
 
Κατσαβίδι
ΚατσαβίδιΚατσαβίδι
Κατσαβίδι
 
iPad
iPadiPad
iPad
 
Ανεμόμυλος
ΑνεμόμυλοςΑνεμόμυλος
Ανεμόμυλος
 
Στρατιωτικά Αεροπλάνα
Στρατιωτικά ΑεροπλάναΣτρατιωτικά Αεροπλάνα
Στρατιωτικά Αεροπλάνα
 
Θερμοκήπιο
ΘερμοκήπιοΘερμοκήπιο
Θερμοκήπιο
 

Recently uploaded

Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
nikzoit
 
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία ΠροσανατολισμούΟι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Newsroom8
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
nikzoit
 
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Newsroom8
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
nikzoit
 
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΟΛΙΒΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΟΛΙΒΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΟΛΙΒΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΟΛΙΒΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ).ppt
nikzoit
 
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Newsroom8
 

Recently uploaded (20)

Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
 
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία ΠροσανατολισμούΟι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
 
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
 
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΟΛΙΒΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΟΛΙΒΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΟΛΙΒΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΟΛΙΒΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ).ppt
 
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
 

Μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική

 • 1. 1ο Γυμνάσιο N. Ψυχικού Σχολικό Έτος 2010-2011 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Θεματική Ενότητα: Ενέργεια – Ισχύς Εργασία στο Μάθημα της Τεχνολογίας Α’ Γυμνασίου Βασιλίνα Στούμπου Τμήμα Α3
 • 2. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή ……….2 2. Περιγραφή……….4 3. Ιστορική εξέλιξη…..6 4. Επιστημονικά στοιχεία – Αρχή λειτουργίας….9 5. Επιπτώσεις στο περιβάλλον….11 6. Χρησιμότητα στην κοινωνία….12 7. Υλικά και εργαλεία – Εκτίμηση κόστους κατασκευής…14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ….15
 • 3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 3 1. Εισαγωγή Ο τίτλος της παρούσας εργασίας είναι «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ» και έχει σαν στόχο τη δημιουργία και επίδειξη διάταξης η οποία μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Η εργασία εντάσσεται στη θεματική ενότητα «ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ» και πραγματοποιείται στα πλαίσια του μαθήματος «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» στο 1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού. Σχεδόν καθετί που συμβαίνει στη Γη αλλά και σε όλο το Σύμπαν απαιτεί κάποιου είδους ενέργεια. Τα φυτά χρειάζονται ενέργεια για να μεγαλώσουν, τα αυτοκίνητα για να κινηθούν και εμείς για να ζήσουμε. Η ενέργεια δεν δημιουργείται από το μηδέν ούτε χάνεται, απλά μετατρέπεται από μία μορφή σε άλλη (κινητική, δυναμική, χημική, θερμότητα, φως, ηλεκτρισμός…) με τη χρήση μηχανών, συσκευών και κατάλληλων διατάξεων. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη από ενεργειακή άποψη έγινε το 1879 με την ανακάλυψη του λαμπτήρα πυρακτώσεως. Άρχισε έτσι η εποχή της ηλεκτρικής ενέργειας και πολύ σύντομα αυτή η καινούργια μορφή ενέργειας χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα για οικιακούς και βιομηχανικούς σκοπούς. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται συνήθως σε θερμικούς σταθμούς, με χρήση των λεγόμενων ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, άνθρακας ή φυσικό αέριο). Η μείωση των αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων καθώς και τα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλεί η καύση τους οδηγούν προς την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή κ.α.) για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Στην εργασία μας προσπαθούμε να δείξουμε πως είναι δυνατή η απ’ ευθείας μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρικό ρεύμα με τη χρήση των λεγόμενων φωτοβολταϊκών στοιχείων. Σαν εφαρμογή, θα χρησιμοποιήσουμε το παραγόμενο ρεύμα για την ηλεκτροδότηση του λαμπτήρα φάρου θέλοντας έτσι να υπογραμμίσουμε την καταλληλότητα της συγκεκριμένης τεχνολογίας για αυτόνομες εφαρμογές σε απομακρυσμένες περιοχές, απομονωμένα νησιά κλπ. Στα επόμενα κεφάλαια θα ασχοληθούμε κατά σειρά με την περιγραφή της διάταξης, την ιστορική εξέλιξη της σχετικής τεχνολογίας φωτοβολταϊκών, τις περιβαλλοντικές συνέπειες και τη χρησιμότητα στην κοινωνία από την ευρεία χρήση της ενώ θα δοθούν τα σχέδια της διάταξης, κατάλογος υλικών και εργαλείων, εκτίμηση κόστους κατασκευής και βιβλιογραφία.
 • 4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 4 Εικόνα 1.1. Η ενέργεια από τον ήλιο φτάνει στη Γη και μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό από φωτοβολταϊκά στοιχεία
 • 5. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 5 2. Περιγραφή Εικόνα 2.1. Φωτοβολταϊκά στοιχεία και χρήσεις τους Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) στοιχείο αποκαλούμε τη συσκευή που παράγει ηλεκτρική ενέργεια όταν δέχεται ακτινοβολία. Λέγεται ακόμα Φ/Β κύτταρο ή Φ/Β κυψέλη. Για την κατασκευή ηλεκτρικής πηγής με ισχύ πολλαπλάσια αυτής του ενός στοιχείου μπορούν να συνδεθούν σε σειρά περισσότερα από ένα στοιχεία δημιουργώντας τις Φ/Β συστοιχίες που παράγουν σημαντικά ποσά ηλεκτρικής ενέργειας για εφαρμογές μεγαλύτερης κλίμακας. Έτσι λοιπόν, τις ώρες της ημέρας τα Φ/Β στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτροδότηση διαφόρων συσκευών (λαμπτήρες, υπολογιστικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές, ακόμη και ελαφρά αυτοκίνητα ή κατοικίες) ή για τη φόρτιση μπαταριών οι οποίες με τη σειρά τους θα αποδώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα τις νυχτερινές ώρες (για φωτισμό, κίνηση ηλεκτρικών οχημάτων ή άλλες χρήσεις). Στη διάταξη αυτής της εργασίας χρησιμοποιείται ως ηλεκτρική πηγή φωτοβολταϊκό στοιχείο της εταιρείας Horizon. Το υλικό κατασκευής είναι υψηλής ποιότητας κρυσταλλικό πυρίτιο και οι διαστάσεις του ορθογώνιου στοιχείου 15cm × 12cm. Το στοιχείο χαρακτηρίζεται από τάση ανοικτού κυκλώματος 2,75 V, όπως επαληθεύθηκε με μετρήσεις σε συνθήκες ενδιάμεσης ηλιοφάνειας (παρατηρήθηκαν και μεγαλύτερες τιμές, μέχρι 2,95 V σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας) δηλαδή παράγει τάση ανάλογη εκείνης των συνήθων μπαταριών που χρησιμοποιούμε καθημερινά.
 • 6. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 6 Εικόνα 2.2. Φωτοβολταϊκό στοιχείο Η πηγή τροφοδοτεί μέσω καλωδίων λαμπτήρα φάρου όπως φαίνεται στο Σχ.1. Όταν δεν υπάρχει αρκετό φως για τη λειτουργία του Φ/Β στοιχείου χρησιμοποιούμε ως πηγή μπαταρία. Ο φάρος είναι κατασκευασμένος από χαρτόνι και περιλαμβάνει βάση σχήματος κύβου και «πύργο» σχήματος κυλίνδρου. Στην κορυφή του πύργου είναι τοποθετημένος ο μικρός λαμπτήρας που τροφοδοτείται από το Φ/Β στοιχείο. Εντύπωση προκαλεί ότι η πηγή δεν αναπτύσσει τη μέγιστη τάση που αναφέραμε παραπάνω αν το προσπίπτον φως δεν είναι ηλιακό, ανεξάρτητα από την έντασή του. Συγκεκριμένα, με το φως κοινής λάμπας ανεξάρτητα αν είναι πολύ εντονότερο του ηλιακού, μετρήσαμε τάση 1.8 V ενώ με την προσθήκη και δεύτερης πηγής τεχνητού φωτός (φακός) η τάση ανήλθε σε 2.1 V.
 • 7. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 7 3. Ιστορική Εξέλιξη 3.1 Ηλεκτρική ενέργεια Το 1879 με την ανακάλυψη του λαμπτήρα πυρακτώσεως άρχισε η δημόσια ζήτηση και διάθεση της ηλεκτρικής ενέργειας και πολύ σύντομα αυτή η καινούργια μορφή ενέργειας άρχισε να χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές. Η απλότητα και η ευκολία των εγκαταστάσεων και των συσκευών την καθιέρωσαν στις οικιακές, εμπορικές και επιστημονικές εφαρμογές. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται συνήθως σε θερμικούς σταθμούς. Εκεί το ορυκτό καύσιμο (πετρέλαιο, άνθρακας ή φυσικό αέριο) παράγει θερμότητα η οποία κινεί γεννήτριες που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Η μείωση των αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων καθώς και τα έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούν (όπως το φαινόμενο θερμοκηπίου) έχουν σαν συνέπεια την έρευνα για την εκμετάλλευση των λεγόμενων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (αιολική, ηλιακή κ.α.). Ειδικά η ηλιακή ενέργεια αποτελεί εξαιρετική πηγή «καθαρής» ενέργειας και η αποδοτική εκμετάλλευσή της και για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος αποτελεί ζητούμενο της σύγχρονης επιστημονικής δραστηριότητας. 3.2. Ηλιακή ενέργεια Η κύρια πηγή ενέργειας για τον πλανήτη μας είναι ο ήλιος ο οποίος εκπέμπει προς τη Γη φως και θερμότητα. Η γη δέχεται απ’ τον ήλιο τεράστιες ποσότητες ενέργειας σε μορφή ακτινοβολίας που άμεσα ή έμμεσα είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση στη ζωή όλων των έμβιων όντων. Η ελάττωση των αποθεμάτων σε φυσικά ορυκτά καύσιμα και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνοδεύουν τη χρήση τους ανάγκασαν τους ειδικούς να στραφούν, με αυξανόμενο ενδιαφέρον, στη μελέτη όλων των δυνατών τρόπων, που θα βοηθούσαν στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για τις καθημερινές ανάγκες του ανθρώπου. Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης, θερμαίνει το έδαφος και τα νερά, ενώ εξατμίζει το νερό των ποταμών και των ωκεανών. Μόνο ένα μικρό ποσοστό (μικρότερο από 2%) μετατρέπεται σε χημική ενέργεια, που αποθηκεύεται στα φυτά με τη φωτοσύνθεση. Παρόλο που χρησιμοποιούμε μεγάλο ποσοστό της έμμεσης ηλιακής ενέργειας (π.χ. μέσω των ορυκτών καυσίμων), η ηλιακή ενέργεια στην πρωτογενή της (άμεση) μορφή δεν έχει μέχρι τώρα χαλιναγωγηθεί από τον άνθρωπο, σε ποσότητες που να προκαλούν αξιόλογο ενδιαφέρον. 3.3. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή Σε ένα μόνο δευτερόλεπτο η ηλιακή ενέργεια που φτάνει στον πλανήτη μας ισοδυναμεί με την ενέργεια που παίρνουμε αν κάψουμε το πετρέλαιο που μεταφέρουν έξι γιγαντιαία τάνκερ. Επειδή όμως απαιτούνται μεγάλες επιφάνειες από συλλέκτες για τη συλλογή υπολογίσιμων ποσών ηλιακής ενέργειας, γεγονός
 • 8. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 8 που σημαίνει και μεγαλύτερο κόστος σε σύγκριση με το κόστος των συμβατικών ορυκτών καυσίμων, που είναι ακόμα χαμηλό, η χρήση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού παραμένει προς το παρόν περιορισμένη. Η ανάγκη για συνεχή παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος στους διαστημικούς δορυφόρους, αποτέλεσε την αιτία ν’ αναπτυχθούν τα ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία στα εργαστήρια της Bell Telephone στις Η.Π.Α. κατά τη δεκαετία του 1950. Οι συσκευές αυτές παράγουν ηλεκτρική ισχύ μετατρέποντας την ενέργεια ακτινοβολίας του ήλιου και είναι κατασκευασμένες από λεπτές πλάκες πυριτίου υψηλής καθαρότητας. Η ιστορική τους εξέλιξη περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω. 1941 Κατασκευή του πρώτου φωτοβολταϊκού στοιχείου από πυρίτιο (Si) 1956 Η πρώτη εμπορική παραγωγή ηλιακών στοιχείων 1958 Εκτόξευση του αμερικάνικου δορυφόρου Vanguard I ο οποίος έχει ως βοηθητική πηγή ενέργειας 6 στοιχεία Si 1958 Εκτόξευση σοβιετικού δορυφόρου με μοναδική πηγή ενέργειας τα φωτοβολταϊκά στοιχεία. 1981 Πτήση πάνω από την Μάγχη του αεροπλάνου Solar Challenger εξοπλισμένου με 16.128 φωτοβολταϊκά στοιχεία Si συνολικής ισχύος 2,7kW 1981 Η πρώτη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος 100kWp στην Ελλάδα, η μεγαλύτερη στην Ευρώπη 1983 Έναρξη λειτουργίας του πρώτου φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1MWp στην Βικτροβίλ. 3.4. Σχετικά με το φάρο Η ονομασία των φάρων συνδέεται άμεσα με τον πύργο που έκτισε στο Αιγυπτιακό νησί Φάρος, στα ανατολικά της εισόδου του λιμανιού της Αλεξάνδρειας, ο μεγάλος Αρχιτέκτονας των Ελληνιστικών χρόνων Σώστρατος. Ο πύργος κτίστηκε στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα και κατέρρευσε από σεισμό τον 8ο μ. Χ. αιώνα. Από το όνομα αυτού του νησιού της Αιγύπτου πήραν την ονομασία τους όλοι οι πυρσοφόροι πύργοι, οι οποίοι χρησίμευαν για την επισήμανση της πορείας των πλοίων. Από τότε επικράτησε αυτή η ονομασία. Μέχρι τον 18ο αιώνα στη λειτουργία των φάρων χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή της φλόγας, ως καύσιμη ύλη, τα ξύλα, τα κάρβουνα, ή ακόμη και διάφορες ρητίνες. Από τον 18ο αιώνα και μετά αντικαταστάθηκε η παραπάνω καύσιμη ύλη και καθιερώθηκε το λάδι και κυρίως το πετρέλαιο. Οι απαιτήσεις όμως της ασφαλούς ναυσιπλοΐας για ανεγέρσεις φάρων σε δυσπρόσιτες περιοχές όπως οι ύφαλοι, οι σκόπελοι, οι βραχονησίδες κ.ά. και η ανάγκη παρουσίας ανθρώπων στους φάρους αυτούς, οδήγησε την έρευνα στην κατασκευή φωτιστικών μηχανημάτων που δεν απαιτούσαν την καθημερινή ανθρώπινη παρουσία. Έτσι το 1911 η Σουηδική εταιρεία AGA παρουσίασε μία τέτοια συσκευή που λειτουργούσε με αέριο ασετιλίνης. Η συσκευή αυτή άναβε αυτόματα τη νύχτα και τις μέρες με πυκνή συννεφιά και έσβηνε πάλι αυτόματα όταν υπήρχε επαρκής ορατότητα. Την περίοδο 1913-16 εγκαταστάθηκαν 25 τέτοιοι αυτόματοι φάροι σε ισάριθμες περιοχές της χώρας μας.
 • 9. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 9 Από το 1946 έχουμε τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος στη λειτουργία των φάρων, εκεί όπου τα κτίσματα αυτά ήταν προσιτά και η ηλεκτροδότησή τους ήταν εύκολη. Τα τελευταία χρόνια σταδιακά εγκαταλείπεται και η ηλεκτρική ενέργεια και αντικαθίσταται με φωτοβολταϊκά στοιχεία που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Διάφοροι φάροι παλαιότερα και σήμερα: (Λιθόκτιστος φάρος) (1925 περίπου) (Ο ίδιος φάρος σήμερα)
 • 10. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 10 4. Επιστημονικά στοιχεία – Αρχή λειτουργίας Η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική με τα φωτοβολταϊκά στοιχεία. Εικόνα 4.1 Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Η αρχή λειτουργίας των φωτοβολταϊκών στοιχείων στηρίζεται στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο το οποίο πρώτα παρατηρήθηκε από τον γερμανό φυσικό Hertz το 1887, και εξηγήθηκε από τον Einstein, το 1905 (για την εξήγηση αυτή ο Einstein τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής). Το φως που πέφτει στο κύτταρο είναι μια ροή φωτονίων. Καθώς τα φωτόνια χτυπούν το κύτταρο, ελευθερώνουν ηλεκτρόνια. Αυτά τα ελεύθερα ηλεκτρόνια κυκλοφορούν μέσα στο υλικό με αποτέλεσμα την δημιουργία ηλεκτρικής τάσης και ηλεκτρικού ρεύματος αν το Φ/ Β στοιχείο συνδεθεί με κύκλωμα. Στην εργασία μας, λοιπόν, το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία μεταφέρεται μέσω των καλωδίων στο λαμπτήρα με αποτέλεσμα αυτός να ανάβει. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των φωτοβολταϊκών στοιχείων που πρέπει να βελτιωθεί για να υπάρξει σημαντική εξάπλωση της χρήσης τους είναι η σχετικά χαμηλή απόδοσή τους, δηλαδή το γεγονός ότι μετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια ένα μικρό μόνο ποσοστό της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Όμως αν συνδεθούν πολλά μαζί, μπορεί να ληφθεί σημαντική ισχύς. Το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα από το Φ/Β στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές ή άλλες χρήσεις όπως η λειτουργία του μικρού λαμπτήρα του φάρου της εργασίας μας. Βέβαια το Φ/Β στοιχείο παράγει ηλεκτρικό ρεύμα μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση πραγματικής εφαρμογής για την ηλεκτροδότηση φάρου, το Φ/Β στοιχείο συνδέεται την ημέρα με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες οι οποίες αποθηκεύουν την ενέργεια από το στοιχείο και την αποδίδουν αργότερα (στη διάρκεια της νύχτας) όταν το στοιχείο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτή η δυνατότητα αποθήκευσης της ηλιακής ενέργειας ώστε να χρησιμοποιείται όποτε χρειάζεται είναι χαρακτηριστικό στοιχείο μεγάλης σημασίας και αφορά και άλλες ανανεώσιμες πηγές (π.χ. αιολική ενέργεια) οι οποίες δεν είναι συνεχώς διαθέσιμες αλλά εξαρτώνται από την ώρα της ημέρας, τις καιρικές συνθήκες κλπ.
 • 11. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 11 5. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Η χρήση των Φ/Β στοιχείων για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική αποσκοπεί στην κάλυψη της ανάγκης σε ενέργεια προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον. Κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρισμού που προμηθευόμαστε από το δίκτυο της ΔΕΗ και παράγεται από ορυκτά καύσιμα, επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με ένα τουλάχιστον κιλό διοξειδίου του άνθρακα. Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα του ενός κιλοβάτ (1 kW) καταλαμβάνει περίπου 10 τ.μ. και παράγει σε μία ώρα μία κιλοβατώρα ηλεκτρισμού αποτρέποντας έτσι την εκπομπή ενός κιλού διοξειδίου του άνθρακα ανά ώρα. Αυτό αντιστοιχεί στην αποτροπή της εκπομπής περίπου 1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν δύο στρέμματα (2000 τ.μ.) δάσους. Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ). Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το σημαντικότερο “αέριο του θερμοκηπίου” και οι εκπομπές του πυροδοτούν το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. Η στροφή στις καθαρές πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή, αποτελεί τη μόνη διέξοδο για την αποτροπή των κλιματικών αλλαγών που απειλούν σήμερα τον πλανήτη και για τη μείωση της ρύπανσης του αέρα. Συνεπώς τα φωτοβολταϊκά συνεπάγονται σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία.
 • 12. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 12 6. Χρησιμότητα στην κοινωνία Όπως είναι γνωστό, οι ενεργειακές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου είναι εξαιρετικά υψηλές. Αυτές καλύπτονται σήμερα, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, από ορυκτές καύσιμες ύλες (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) των οποίων η αποθηκευμένη χημική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα με καύση. Η χρήση όμως αυτών των καυσίμων υλών έχει σημαντικότατα μειονεκτήματα. Κατά την καύση παράγονται σημαντικές ποσότητες ρύπων με αποτέλεσμα την εξαιρετικά μεγάλη επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Όλες σχεδόν οι μεγάλες πόλεις αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης με επιπτώσεις στη υγεία των ανθρώπων, οι θάλασσες και οι ποταμοί ρυπαίνονται από ενεργειακά απόβλητα και επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές απειλούν τον πλανήτη μας. Εξίσου μεγάλο μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι οι ορυκτές καύσιμες ύλες δεν είναι ανανεώσιμες και αργά ή γρήγορα θα εξαντληθούν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και πολλές συγκρούσεις για τον έλεγχο των κοιτασμάτων τους. Αποτελεί λοιπόν πρόκληση για την κοινωνία μας η χρήση των ήπιων, καθαρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην πρώτη θέση των οποίων βρίσκεται η ηλιακή ενέργεια. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται από κανέναν και αποτελεί έναν ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο. Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα δεν ρυπαίνουν, έχουν αθόρυβη λειτουργία, αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής, δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες, δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας (στο ηλεκτρικό δίκτυο ή σε μπαταρίες) και απαιτούν ελάχιστη συντήρηση. Στις αναπτυγμένες χώρες γίνεται εντατική έρευνα για την δημιουργία νέων, πιο αποδοτικών και πιο φτηνών υλικών για Φ/Β στοιχεία. Στόχος είναι η δημιουργία στοιχείων που θα καλύπτουν τις ανάγκες καταρχήν νοικοκυριών και ίσως στο μέλλον και μικρών βιομηχανικών μονάδων.
 • 13. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 13 Εικόνα 6.1. Κατοικίες στις ΗΠΑ που χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία φαίνονται στις οροφές τους (Φωτογραφίες από την BP).
 • 14. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 14 7. Υλικά και εργαλεία – Εκτίμηση κόστους κατασκευής 7.1. Υλικά κατασκευής και κόστος ΦΑΡΟΣ Χαρτόνι Μακέτας (2,25 €) Χαρτόνι κουσέ (0,18 €) Κουτί σε σχήμα κύβου (0 €) Κυλινδρικό ρολό από χαρτόνι (0 €) Χαρτί Α4 (0 €) Πλαστικό δοχείο (0 €) Κόλλα HART UHU (2,99 €) Κόλλα σιλικόνης (0 €) Χρώμα – τέμπερα (0 €) Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ Φ/Β Στοιχείο (15 €) Καλώδια (0,5 €) Λαμπτήρας (0,5 €) ΣΥΝΟΛΟ (21,42 €) 7.2. Εργαλεία Ψαλίδι Πινέλο Χάρακας και διαβήτης Κατσαβίδι Κοπίδι Πολύμετρο
 • 15. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 15 7.3 Σχέδια κατασκευής
 • 16. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 16
 • 17. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 17
 • 18. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 18
 • 19. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 19 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (KAΠE), Περιοδικός Τύπος Α.Ε., Αθήνα 2007 ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΗΓΕΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 1996 Γ.Θ. Καλκάνης, Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ: ΤΙ, ΠΩΣ, ΓΙΑΤΙ. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (KAΠE), 1η έκδοση, Πικέρμι 1997 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ: ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, Αθήνα, Απρίλιος 2008 Φωτοβολταϊκό σύστημα http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE %B2%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_ %CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1 http://www.energolab.gr/index.asp?c=26 http://www.bpsolar.com