SlideShare a Scribd company logo
Ο ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ
2.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Εξώφυλλο
2. Περιεχόμενα
3. Εισαγωγή
4. Περιγραφή
5. Ιστορική Εξέλιξη του θέματος
6. Αρχή λειτουργίας του αντικειμένου- Επιστημονικά
στοιχεία
7. Επιπτώσεις στο περιβάλλον
8. Χρησιμότητα στην κοινωνία
9. Βιβλιογραφία
3.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ανεμόμυλος είναι αιολική μηχανή οριζόντιου άξονα
περιστροφής. Χρησιμοποιήθηκε για την άλεση των
δημητριακών και την άντληση νερού. Γνωστός απο τα αρχαία
χρόνια, διαδόθηκε σημαντικά στον ευρωπαϊκό και ελληνικό
χώρο.
Γύρω στο 700 π.Χ. στη Μεσοποταμία και την Κίνα άρχισαν
να χτίζουν ανεμόμυλους κατακόρυφου άξονα περιστροφής.
Αυτούς τους ανεμόμυλους έφεραν στην Ευρώπη καταρχήν οι
Σταυροφόροι, μετά την Α΄ Σταυροφορία και αργότερα οι
εξερευνητές της Κίνας. Γνώρισαν εξάπλωση στην Ιβηρική και
τη Νότια Ευρώπη. Αργότερα, γύρω στο 1500,
χρησιμοποιήθηκαν στην Ολλανδία σαν μέρος του
αντιπλημμυρικού συστήματος της χώρας. Κυρίως
χρησιμοποιήθηκαν για την άλεση γεωργικών προϊόντων και
την άντληση νερού.
Kάθε φυσικό σύστημα περιέχει (ή εναλλακτικά αποθηκεύει)
μία ποσότητα που ονομάζεται ενέργεια. Ενέργεια, συνεπώς,
είναι η ικανότητα ενός σώματος ή συστήματος να παραγάγει
έργο.
Οποιαδήποτε μορφή δράσης από τα παιδικά παιχνίδια μέχρι
τη λειτουργία των μηχανών και από το μαγείρεμα τροφών
μέχρι τη γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο προϋποθέτει
κατανάλωση ενέργειας. Οι πράγματι πολυποίκιλες μορφές
ενέργειας βρίσκονται πίσω από την ασύλληπτη ποικιλία των
φυσικών φαινομένων.
Η ενέργεια με την οποία τροφοδοτείται ο πλανήτης μας
προέρχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον Ήλιο.
Η ενέργεια χαρακτηρίζεται, τόσο στη θεωρία όσο και στη
πράξη, περισσότερο ως μια λογιστική έννοια, που δίνει τη
δυνατότητα πρόβλεψης της εξέλιξης ή της κίνησης ενός
συστήματος. Ορίζεται σαν το ποσό του έργου που απαιτείται
προκειμένου το σύστημα να πάει από μια αρχική κατάσταση
σε μια τελική. Ακριβώς πόση ενέργεια περιέχεται σε ένα
σύστημα μπορεί να υπολογιστεί παίρνοντας το άθροισμα ή
το ολοκλήρωμα ενός αριθμού ειδικών εξισώσεων (όπως οι
εξισώσεις Λαγκράνζ ή οι εξισώσεις Χάμιλτον), καθεμιά από
τις οποίες δίνει την ενέργεια που έχει αποθηκευτεί κατά έναν
ιδιαίτερο τρόπο. Ανάλογα με τον τρόπο που έχει αποκτηθεί,
ανταλλαχθεί ή αποθηκευτεί, μπορούμε να μιλήσουμε για
πολλές μορφές ενέργειας:
1 Μηχανική ενέργεια, που συνδυάζει την κινητική και τη
δυναμική.
2 Ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, που συνδυάζει την
ηλεκτρική και τη φωτεινή ή ενέργεια ακτινοβολίας,
3 Πυρηνική ενέργεια
4 Θερμική ενέργεια
5 Χημική ενέργεια
Γενικά, η παρουσία της ενέργειας ανιχνεύεται από έναν
παρατηρητή κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή στις ιδιότητες
ενός αντικειμένου ή ενός συστήματος.
Η κυριότερη ιδιότητά της είναι ότι η συνολική ενέργεια ενός
απομονωμένου (κλειστού) συστήματος είναι σταθερή,
πρόταση που έχει αποδειχθεί από πλήθος πειραμάτων και
χαρακτηρίζεται ως μία από τις πλέον θεμελιώδεις αρχές
διατήρησης της φυσικής.
4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εσωτερικά οι μύλοι έχουν δυο πατώματα. Απ' την πόρτα του
μύλου μπαίνουμε στο χώρο που άφηναν τα σακιά με το σιτάρι και
το κριθάρι. Οι δυο αυτοί χώροι (πάνω και κάτω) επικοινωνούσαν
με μια μικρή (στενή) σκάλα, που την έφτιαχναν έτσι, γιατί δεν
είχαν χώρο να την φτιάξουν μεγαλύτερη.
Οι μυλόπετρες (δυο στρογγυλές πέτρες) βρίσκονται στον
πάνω χώρο (κάτω από τη σκεπή) και εκεί άλεθαν. Τις μυλόπετρες
τις έφερναν από τη Σαντορίνη, ένα κοντινό νησί των Κυκλάδων.
Για να καταλάβετε πώς γυρνούσαν οι μυλόπετρες, θα πρέπει
να μπείτε μέσα και να δείτε πώς τα πανιά που γυρνούσαν στον
ρυθμό του ανέμου συνδέονταν με τις μυλόπετρες και τις έκαναν να
γυρίζουν.
εσωτερικα ο
αναμομυλος
Η εξωτερική
μορφή είναι
περίπου η ίδια
(κυλινδρική) σε όλα τα
κτίσματα ανεμόμυλων. Διαφοροποίηση υπάρχει σε μικρά
μορφολογικά
στοιχεία που αποτελούν έκφραση των τεχνιτών που τους
κατασκεύασαν
καθώς και στα διαφορετικά υλικά που είχαν στη διάθεσή τους και
χρησιμοποίησαν σε κάθε νησί ξεχωριστά.Τα πτερύγιά τους ήταν
πάνινα, 5-15
μέτρα σε μήκος και πλάτος το 1/5 του μήκους τους.
5.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΗΞΗ
Η αιολική ενέργεια είναι
μια από τις παλαιότερες μορφές φυσικής ενέργειας που
αξιοποιήθηκε από πολύ νωρίς και έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην
εξέλιξη της ανθρωπότητας. Η σημασία της ενέργειας του ανέμου
φαίνεται στην Ελληνική Μυθολογία όπου ο Αίολος διορίζεται από
τους Θεούς του Ολύμπου ως ο «Ταμίας τωνΑνέμων». Ο άνθρωπος
χρησιμοποίησε για πρώτη φορά την αιολική ενέργεια στα
ιστιοφόρα πλοία, γεγονός που συνέβαλε αποφασιστικά στην
ανάπτυξη της ναυτιλίας,στην προώθηση του εμπορίου και στην
οικονομική ευημερία των παραθαλάσσιων λαών. Μια άλλη
εφαρμογή της αιολικής ενέργειας είναι και οι ανεμόμυλοι οι οποίοι
αντικατέστησαν τη μυϊκή δύναμη των ανθρώπων και των ζώων. Ο
ανεμόμυλος είναι μια διάταξη που χρησιμοποιεί ως κινητήρια
δύναμη την κινητική ενέργεια του ανέμου (αιολική ενέργεια).
Χρησιμοποιείται για την άλεση σιτηρών και την άντληση νερού.
Ο πρώτος ανεμόμυλος σχεδιάστηκε από τον Ήρωνα τον 1o
μ.χ. αιώνα. Ήταν οριζόντιου άξονα περιστροφής και είχε τέσσερα
πτερύγια. Φαίνεται ότι οι αρχαίοι λαοί της Ανατολής
χρησιμοποιούσαν ανεμόμυλους, αν και η πρώτη αναφορά σε
ανεμόμυλο (ένα περσικό συγκρότημα ανεμόμυλων του 644μ.Χ.)
εμφανίζεται σε έργα Αράβων συγγραφέων του 9ου μ.Χ. αιώνα.
Αυτό το συγκρότημα των ανεμόμυλων βρισκόταν στο Σειστάν,
στα σύνορα της Περσίας και Αφγανιστάν και ήταν «οριζοντίου
τύπου» δηλαδή με ιστία (φτερά) τοποθετημένα ακτινικά σε έναν
«κατακόρυφο άξονα». Ο άξονας αυτός στηριζόταν σε ένα μόνιμο
κτίσμα με ανοίγματα σε αντιδιαμετρικά σημεία για την είσοδο και
την έξοδο του αέρα.Κάθε μύλος έδινε απευθείας κίνηση σε ένα 13
μόνο ζεύγος μυλόπετρες. Οι πρώτοι μύλοι είχαν τα ιστία κάτω από
τις μυλόπετρες, όπως δηλαδή συμβαίνει και στους οριζόντιους
νερόμυλους από τους οποίους φαίνεται ότι προέρχονταν. Σε
μερικούς από τους μύλους που σώζονται σήμερα τα ιστία
τοποθετούνται πάνω από τις μυλόπετρες. Τον 13ο αιώνα οι μύλοι
αυτού του τύπου ήταν γνωστοί στην Βόρεια Κίνα, όπου μέχρι και
τον 16ο αιώνα τους χρησιμοποιούσαν για εξάτμιση του
θαλασσινού νερού στην παραγωγή αλατιού. Τον τύπο αυτό του
μύλου χρησιμοποιούσαν επίσης στην Κριμαία, στις περισσότερες
χώρες της Δυτικής Ευρώπης και στις Η.Π.Α., μόνο που λίγοι από
αυτούς διασώζονται σήμερα. Η τεχνολογία των ανεμόμυλων ήρθε
στην Ευρώπη από τους Άραβες τον 12ο αιώνα μ.Χ.
Χρησιμοποιήθηκε ο τύπος του κατακόρυφου ρωμαϊκού
υδραυλικού τροχού, με τη διαφορά ότι ο ανεμόμυλος είχε στη θέση
του τροχού κατακόρυφα φτερά που μετέδιδαν την κίνηση στις
μυλόπετρες με ένα ζεύγος οδοντωτών τροχών.Οι πρώτοι τέτοιοι
περιστρεφόμενοι μύλοι εμφανίστηκαν στη Γαλλία το 1180,
στηνΑγγλία το 1191 και στη Συρία την εποχή των Σταυροφόρων
(1190).
Στις αρχές του 14ου αιώνα αναπτύχθηκε στη Γαλλία ο
ανεμόμυλος σε σχήμα πύργου. Σε αυτόν τον τύπο ανεμόμυλου οι
μυλόπετρες και οι οδοντωτοί τροχοί ήταν τοποθετημένοι σε ένα
σταθερό πύργο με κινητή οροφή ή “κάλυμμα”, στην οποία
στηρίζονταν τα ιστία και η οποία μπορούσε να στραφεί επάνω σε
ειδική τροχιά, στην κορυφή του πύργου. Ο «περιστρεφόμενος
ανεμόμυλος με κοίλο εσωτερικά άξονα» επινοήθηκε στις Κάτω
Χώρες στις αρχές του 15ου αιώνα. Διέθετε έναν κατακόρυφο
άξονα με γρανάζια στα δύο του άκρα ο οποίος περνούσε μέσα από
τον κοίλο άξονα και κινούσε ένα τροχό με περιφερειακά
διαταγμένα σκαφίδια που μετέφερε το νερό σε υψηλότερη στάθμη.
Το 17ο αιώνα η «τεχνολογία» των ανεμόμυλων μεταφέρεται
στην Αμερική όπου οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για
άντληση νερού. Στην Ελλάδα (ειδικότερα στο Αιγαίο) η χρήση
ανεμόμυλων χρονολογείται από το 13ο αιώνα. Το 1960 υπήρχαν
10000 ανεμόμυλοι στο Οροπέδιο Λασιθίου, 2500 στην υπόλοιπη
Κρήτη, και 600 στη Ρόδο. Οι ανεμόμυλοι του Οροπεδίου του
Λασιθίου ήταν μονόπαντοι (είχαν σταθερό προσανατολισμό), τα
πτερύγια ήταν κατασκευασμένα από πανί και τους
χρησιμοποιούσαν για την άλεση δημητριακών και την άντληση
νερού. ]Από τις αρχές του 19ου αιώνα άρχισε σταδιακά να
περιορίζεται η χρήση των ανεμόμυλων εξ αιτίας της ανακάλυψης
της ατμομηχανής. Η οριστική τους εκτόπιση άρχισε μετά τον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο παράλληλα με την ανάπτυξη των κινητήρων
εσωτερικής καύσης και τη διάδοση του ηλεκτρισμού.
6.ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ-
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 Η αιολική ενέργεια αποτελεί μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας,
που σημαίνει ότι δεν εξαντλείται, σε αντίθεση με την ενέργεια από
συμβατικά καύσιμα.
 Είναι μια καθαρή μορφή και ήπια προς το περιβάλλον ενέργεια,
που η χρήση της δεν επιβαρύνει τα οικοσυστήματα των περιοχών
εγκατάστασης και παράλληλα αντικαθιστά ιδιαίτερα ρυπογόνες
πηγές
ενέργειας, όπως το κάρβουνο, το πετρέλαιο και την πυρηνική
ενέργεια. Για τη χώρα μας ισχύουν ειδικά και τα παρακάτω
πλεονεκτήματα:
 Διαθέτουμε πολύ υψηλό αιολικό δυναμικό, ενδεικτικά στα
νησιά του Αρχιπελάγους εμφανίζονται άνεμοι σημαντικής
ταχύτητας και διάρκειας
σχεδόν ολόκληρο το έτος.
 Απεριόριστες δυνατότητες σύστασης αιολικών εγκαταστάσεων
παραγωγής ενέργειας σε μια αγορά με σημαντικό αριθμό
αναξιοποίητων θέσεων εγκατάστασης.
 Απεξάρτηση της χώρας μας από τα εισαγόμενα καύσιμα, τα
οποία οδηγούν αφ’ ενός σε συναλλαγματική αιμορραγία τη χώρα
μας, αφετέρου σε εξάρτηση της από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
 Η υψηλή σεισμικότητα της χώρας μας εγκυμονεί κινδύνους για
τις θερμοηλεκτρικές και κυρίως τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, με
αποτέλεσμα να θεωρείται προβληματική στο άμεσο μέλλον η
κατασκευή πυρηνικών
μονάδων στη χώρα μας.
 Η σημαντική διασπορά και ανομοιομορφία του κόστους
παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας στα διάφορα τμήματα της
χώρας μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι ακόμα και σε περίπτωση
που η μέση τιμή διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας
θα είναι ελαφρώς κατώτερη
του οριακού κόστους της παραγόμενης αιολικής KWh, σε αρκετά
νησιά της χώρας μας το κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής
ενέργειας είναι πολλαπλάσιο, ενίοτε και υπερδεκαπλάσιο, του
οριακού κόστους παραγωγής
της Δ.Ε.Η.
 Η δυνατότητα τόνωσης της ελληνικής κατασκευαστικής
δραστηριότητας με προϊόντα υψηλής Εγχώριας Προστιθέμενης
Αξίας (Ε.Π.Α.) και συγκριτικά χαμηλού επενδυτικού κόστους,
όπως θα μπορούσε να αποτελέσει η απόφαση συμπαραγωγής
ανεμογεννητριών στην χώρα μας,
συνεισφέροντας ταυτόχρονα και στη μείωση της ανεργίας.
 Η υψηλή Ε.Π.Α. η οποία συνοδεύει την απόφαση εγχώριας
παραγωγής ανεμογεννητριών. Η εκτιμούμενη Ε.Π.Α. μπορεί να
φθάσει και να υπερβεί με τη σταδιακή απόκτηση εμπειρίας και στο
90% του συνολικού κόστους μιας ανεμογεννήτριας, ενισχύοντας
ταυτόχρονα την εθνική οικονομία.
 Η αξιόλογη εγχώρια ήλεκτρο-μηχανολογική εμπειρία, καθώς
και τα το σημαντικό επιστημονικό-ερευνητικό ενδιαφέρον και
δραστηριότητα στη γνωστική περιοχή της αιολικής ενέργειας.
7.ΕΠΙΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι ανεμόμυλοι σύμφωνα με την χρήση που είχαν τα παλιά χρόνια,
δηλαδή την άλεση του σίτου, την άντληση του ύδατος, θα λέγαμε
ότι δεν είχαν καμία επίπτωση στο περιβάλλον. Στις μέρες μας
όμως που ανεμογεννήτριες, που θεωρούνται εξελιγμένοι
ανεμόμυλοι, χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικού
ρεύματος, θα λέγαμε ότι επιδρούν θετικά στο περιβάλλον δίνοντας
λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Το «καύσιμο» είναι
άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν. Δεν εκλύονται «αέρια
θερμοκηπίου» και άλλοι ρύποι και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον
είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής
από συμβατικά καύσιμα. Οι κατά καιρούς χρήσεις του
ανεμόμυλου επικεντρώνονται στα παρακάτω:
Άλεση των σιτηρών
Είναι γνωστό ότι από τα αρχαία χρόνια έως και την
πρωτοβιομηχανική εποχή, τα δημητριακά αποτέλεσαν τη βάση της
διατροφής των νησιωτικών κοινωνιών. Τα νησιά, όμως, δεν
υπήρξαν ποτέ αυτάρκη στην παραγωγή τους και έτσι πάντοτε
γινόταν εισαγωγή, ιδίως κριθαριού. Για το άλεσμα των
δημητριακών χτίστηκαν οι ανεμόμυλοι, μια και η περιοχή είχε
τους κατάλληλους ανέμους για περισσότερες από 310 μέρες το
χρόνο, ενώ στα περισσότερα νησιά το νερό ήταν λιγοστό για να
λειτουργήσουν νερόμυλοι. Επιπλέον, στο κέντρο του Αιγαίου, στο
Ρέμα της Μήλου υπήρχε εξαιρετικής ποιότητας μυλόπετρα. Έτσι
στα τέλη του 19ου αιώνα συναντούμε στις Κυκλάδες τη
μεγαλύτερη πυκνότητα αλεστικών ανεμόμυλων τόσο ανά
τετραγωνικό χιλιόμετρο (1 ανά 4 τετρ. χλμ), όσο και ανά αριθμό
κατοίκων (1 ανά 190 κατοίκους).
Αποξήρανση εδαφών
Η χρήση των ανεμόμυλων για την αποξήρανση εκτάσεων άρχισε
στην Ολλανδία πριν από αιώνες, όταν οι Ολλανδοί άρχισαν
επεκτείνουν τις εδαφικές εκτάσεις που προσφέρονταν για
καλλιέργεια. Αρχή χρησιμοποιήθηκε ο τροχός με σκαφίδια. Αυτός
ήταν μάλλον όμοιος στην εμφάνιση με ένα συμβατικό νερότροχο ,
όμως τα πτερύγια του σήκωναν το νερό και δεν γύριζαν τον τροχό.
Σκαφιδωτοί τροχοί χρησιμοποιήθηκαν για αποξήρανση σε μεγάλη
κλίμακα στην Αγγλία και ανεμόμυλοι έγιναν ένα χαρακτηριστικό
στοιχείο υπαίθρου γύρω από το NorfolkBroads κατά τη διάρκεια
του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα. Οι σκαφιδωτοί
τροχοί μπορούσαν να σηκώσουν το νερό κατά 1ως 1.5 μέτρα και
στην Ολλανδία τοποθετούνταν αρκετοί στην σειρά , όταν
απαιτούνταν ψηλότερο ανέβασμα νερού.
8.ΧΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο ανεμόμυλος που χρησιμοποιούνταν για την παροχή νερού στις
κατοικίες μερικές φορές ονομαζόταν ανεμομηχανή, για να
ξεχωρίζει από το συμβατικό ανεμόμυλο. Μερικοί
χρησιμοποιήθηκαν για παροχή νερού από ποταμούς , λίμνες και
τεχνητές λίμνες, σε αγροκτήματα αλλά πολύ λίγοι από αυτούς
υπάρχουν σήμερα. Σε μερικά μέρη όμως, όπως στις περισσότερο
αραιοκατοικημένες περιοχές των Η.Π.Α., της Αυστραλίας και της
Νότιας Αφρικής, υπάρχουν ακόμα εγκατεστημένες πολλές χιλιάδες
από ανεμόμυλους-αντλίες. Σε ξηρές χώρες, όπου η επιφάνεια του
νερού είναι περίπου 100 ως 1.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια
του εδάφους, δημιουργείται μια τρύπα γεωτρήσεως με έναν
ανεμόμυλο στην κορυφή και έναν κύλινδρο παλμικής αντλίας στο
κάτω μέρος. Αυτό εξασφαλίζει νερό σε μια δεξαμενή για παροχή
σε κατοικίες ή σαν απόθεμα νερού.
 Παραγωγή ηλεκτρισμού
Ο πρώτος ανεμόμυλος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
κατασκευάστηκε στο Cleveland του Οχάιο το 1888 και είχε ισχύ
12 KW. Προς το παρόν μπορούμε να πούμε, ότι οι προσπάθειες για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη δύναμη του ανέμου
έχουν πετύχει μόνο σε μικρές κλίμακες. Όμως, καθώς οι
κυβερνήσεις όλων των χωρών της γής ψάχνουν για πηγές
ενέργειας ως εναλλακτικές λύσεις στα καύσιμα όπως πετρέλαιο , ο
άνθρακας κ.λ.π. ή στην ατομική ενέργεια, οι άνθρωποι έχουν
στραφεί προς τη δημιουργία αιολικών πάρκων με τη χρήση των
ανεμογεννητριών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα γενικότερα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των
ανεμογεννητριώνείναι;
 Η ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της ασφάλειας
κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας και την Ευρώπη
γενικότερα.
 Ο άνεμος είναι μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, η οποία
μάλιστα παρέχεται δωρεάν.
 Η Αιολική ενέργεια είναι μια ενεργειακή επιλογή τεχνολογικά
ώριμη, οικονομικά ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον.
 Προστατεύει τη Γη, καθώς ο ηλεκτρισμός που παράγεται από
τον άνεμο αντικαθιστά τον ηλεκτρισμό που παράγεται από τους
συμβατικούς σταθμούς οι οποίοι ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα με
αέρια του θερμοκηπίου.
 Δεν επιβαρύνει το τοπικό περιβάλλον με επικίνδυνους αέριους
ρύπους, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, καρκινογόνα
μικροσωματίδια κ.α., όπως γίνεται με τους συμβατικούς σταθμούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα Αιολικό Πάρκο με
εγκατεστημένη συνολική ισχύ 35 ΜW αναμένεται να
υποκαταστήσει 19.000 τόνους πετρελαίου ετησίως, ενώ η αποφυγή
αερίων ρύπων λόγω της λειτουργίας του έργου εκτιμάται ετησίως
σε 68.154 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.
 Βοηθά στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος
μειώνοντας τις απώλειες μεταφοράς ενέργειας.
 Συμβάλλει σημαντικά στην τοπική κοινωνία στην οποία φέρνει
νέες θέσεις εργασίας και έσοδα.
Οι αρνητικές κοινωνικές επιδράσεις είναι κυρίως:
 Ο θόρυβος που παράγεται από την περιστροφή των πτερυγίων.
 Η υποβάθμισης της αισθητικής του τοπίου.
 Η επίδραση στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες.
 Οι επιπτώσεις στον πληθυσμό των πουλιών, κυρίως των
μεταναστευτικών.
9.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Εγκυκλοπαίδεια Υδρία-Cambridge- Ήλιος
 www.tallos.gr
 www.ecokrete.gr
 www.wikipedia.org
 www.ecotec.gr
 www.xt5.net/buildings/10034-windmills
 www.greekscapes.gr
 Διάφορες ιστοσελίδες του Διαδικτύου
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΦΑΑ3

More Related Content

What's hot

Αφηγηματκές τεχνικές
Αφηγηματκές τεχνικέςΑφηγηματκές τεχνικές
Αφηγηματκές τεχνικές
haranna
 
διαφορετικό τέλος στο παραμύθι
διαφορετικό τέλος στο παραμύθιδιαφορετικό τέλος στο παραμύθι
διαφορετικό τέλος στο παραμύθι
Emytse66
 
Διαγωνίσματα Βιολογίας Α γυμνασίου
Διαγωνίσματα Βιολογίας Α γυμνασίουΔιαγωνίσματα Βιολογίας Α γυμνασίου
Διαγωνίσματα Βιολογίας Α γυμνασίου
Κ Βασιλειάδου
 
διαγωνίσματα λογοτεχνίας α' γυμνασίου
διαγωνίσματα λογοτεχνίας α' γυμνασίουδιαγωνίσματα λογοτεχνίας α' γυμνασίου
διαγωνίσματα λογοτεχνίας α' γυμνασίου
Βασιλική Ηλιοπούλου
 
παθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωρια
παθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωριαπαθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωρια
παθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωρια
Eleni Kots
 

What's hot (20)

Αφηγηματκές τεχνικές
Αφηγηματκές τεχνικέςΑφηγηματκές τεχνικές
Αφηγηματκές τεχνικές
 
διαφορετικό τέλος στο παραμύθι
διαφορετικό τέλος στο παραμύθιδιαφορετικό τέλος στο παραμύθι
διαφορετικό τέλος στο παραμύθι
 
Eισαγωγή στην ιλιαδα
Eισαγωγή στην ιλιαδαEισαγωγή στην ιλιαδα
Eισαγωγή στην ιλιαδα
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Α' Γυμνασίου (17 διαγωνίσματα)
ΙΣΤΟΡΙΑ  Α' Γυμνασίου (17 διαγωνίσματα)ΙΣΤΟΡΙΑ  Α' Γυμνασίου (17 διαγωνίσματα)
ΙΣΤΟΡΙΑ Α' Γυμνασίου (17 διαγωνίσματα)
 
Διαγωνίσματα Βιολογίας Α γυμνασίου
Διαγωνίσματα Βιολογίας Α γυμνασίουΔιαγωνίσματα Βιολογίας Α γυμνασίου
Διαγωνίσματα Βιολογίας Α γυμνασίου
 
διαγωνισμα 3η ενοτητα αρχαια β γυμνασίου
διαγωνισμα 3η ενοτητα αρχαια β γυμνασίουδιαγωνισμα 3η ενοτητα αρχαια β γυμνασίου
διαγωνισμα 3η ενοτητα αρχαια β γυμνασίου
 
γ΄κλιση ουσιαστικων-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
γ΄κλιση ουσιαστικων-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥγ΄κλιση ουσιαστικων-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
γ΄κλιση ουσιαστικων-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
η σπαρτη ερωτησεις απαντησεις
η σπαρτη ερωτησεις απαντησειςη σπαρτη ερωτησεις απαντησεις
η σπαρτη ερωτησεις απαντησεις
 
Οι διαθέσεις του ρήματος. Παθητική Σύνταξη. 4η ενότητα Γλώσσας Β Γυμνασίου (Μ...
Οι διαθέσεις του ρήματος. Παθητική Σύνταξη. 4η ενότητα Γλώσσας Β Γυμνασίου (Μ...Οι διαθέσεις του ρήματος. Παθητική Σύνταξη. 4η ενότητα Γλώσσας Β Γυμνασίου (Μ...
Οι διαθέσεις του ρήματος. Παθητική Σύνταξη. 4η ενότητα Γλώσσας Β Γυμνασίου (Μ...
 
διαγωνίσματα λογοτεχνίας α' γυμνασίου
διαγωνίσματα λογοτεχνίας α' γυμνασίουδιαγωνίσματα λογοτεχνίας α' γυμνασίου
διαγωνίσματα λογοτεχνίας α' γυμνασίου
 
διαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της νεοελληνικης γλωσσας, ταξη Α
διαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της νεοελληνικης γλωσσας, ταξη Αδιαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της νεοελληνικης γλωσσας, ταξη Α
διαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της νεοελληνικης γλωσσας, ταξη Α
 
Αναφορικές προτάσεις Γλώσσα Γ Γυμνασίου
Αναφορικές προτάσεις Γλώσσα Γ ΓυμνασίουΑναφορικές προτάσεις Γλώσσα Γ Γυμνασίου
Αναφορικές προτάσεις Γλώσσα Γ Γυμνασίου
 
νεοελληνικη γλωσσα α γυμνασίου διαγώνισμα 4η ενότητα
νεοελληνικη γλωσσα α γυμνασίου διαγώνισμα 4η ενότητανεοελληνικη γλωσσα α γυμνασίου διαγώνισμα 4η ενότητα
νεοελληνικη γλωσσα α γυμνασίου διαγώνισμα 4η ενότητα
 
παθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωρια
παθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωριαπαθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωρια
παθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωρια
 
διαγώνισμα προσομοιωσηw λογοτεχνια α ταξη- Το μαύρο κύμα
διαγώνισμα προσομοιωσηw λογοτεχνια α ταξη- Το μαύρο κύμαδιαγώνισμα προσομοιωσηw λογοτεχνια α ταξη- Το μαύρο κύμα
διαγώνισμα προσομοιωσηw λογοτεχνια α ταξη- Το μαύρο κύμα
 
Διαγώνισμα Β τριμήνου στη Γεωγραφία Α γυμνασίου
Διαγώνισμα Β τριμήνου στη Γεωγραφία Α γυμνασίουΔιαγώνισμα Β τριμήνου στη Γεωγραφία Α γυμνασίου
Διαγώνισμα Β τριμήνου στη Γεωγραφία Α γυμνασίου
 
7 ερωτησεις και απαντησεις
7 ερωτησεις και απαντησεις7 ερωτησεις και απαντησεις
7 ερωτησεις και απαντησεις
 
τροποι αναπτυξης παραγραφου
τροποι αναπτυξης παραγραφουτροποι αναπτυξης παραγραφου
τροποι αναπτυξης παραγραφου
 
Φωνές, συζυγίες, διαθέσεις
Φωνές, συζυγίες, διαθέσειςΦωνές, συζυγίες, διαθέσεις
Φωνές, συζυγίες, διαθέσεις
 
Σχήματα λόγου, εκφραστικά μέσα, ύφος, γλώσσα κειμένου Λογοτεχνία Γυμνασίου
Σχήματα λόγου, εκφραστικά μέσα, ύφος, γλώσσα κειμένου Λογοτεχνία ΓυμνασίουΣχήματα λόγου, εκφραστικά μέσα, ύφος, γλώσσα κειμένου Λογοτεχνία Γυμνασίου
Σχήματα λόγου, εκφραστικά μέσα, ύφος, γλώσσα κειμένου Λογοτεχνία Γυμνασίου
 

Similar to Ανεμόμυλος

Ενέργεια και ισχύς - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ενέργεια και ισχύς - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑΕνέργεια και ισχύς - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ενέργεια και ισχύς - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Kats961
 
ενεργεια δελλιου μαρια
ενεργεια δελλιου μαριαενεργεια δελλιου μαρια
ενεργεια δελλιου μαρια
peterdimi13
 
Aιολική ενέργεια (Project)
Aιολική ενέργεια (Project)Aιολική ενέργεια (Project)
Aιολική ενέργεια (Project)
lykkarea
 
αιολικη ενεργεια (αναστασιάδου χριστίνα)
αιολικη ενεργεια (αναστασιάδου χριστίνα)αιολικη ενεργεια (αναστασιάδου χριστίνα)
αιολικη ενεργεια (αναστασιάδου χριστίνα)
3gymkomo
 
αιολική ενεργεία
αιολική ενεργείααιολική ενεργεία
αιολική ενεργεία
Dimitris Gkotzos
 
Hliakh energeia
Hliakh energeiaHliakh energeia
Hliakh energeia
aalexopoul
 
Ηλιακή ενέργεια (Project)
Ηλιακή ενέργεια (Project)Ηλιακή ενέργεια (Project)
Ηλιακή ενέργεια (Project)
lykkarea
 

Similar to Ανεμόμυλος (20)

Ανεμογεννήτρια
ΑνεμογεννήτριαΑνεμογεννήτρια
Ανεμογεννήτρια
 
Ανεμογεννήτρια
ΑνεμογεννήτριαΑνεμογεννήτρια
Ανεμογεννήτρια
 
Χρυσοχός Λουκάς
Χρυσοχός ΛουκάςΧρυσοχός Λουκάς
Χρυσοχός Λουκάς
 
ενεργεια Μαρία Δέλιου
ενεργεια Μαρία Δέλιουενεργεια Μαρία Δέλιου
ενεργεια Μαρία Δέλιου
 
Ενέργεια και ισχύς - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ενέργεια και ισχύς - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑΕνέργεια και ισχύς - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ενέργεια και ισχύς - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
 
ενεργεια δελλιου μαρια
ενεργεια δελλιου μαριαενεργεια δελλιου μαρια
ενεργεια δελλιου μαρια
 
Aιολική ενέργεια (Project)
Aιολική ενέργεια (Project)Aιολική ενέργεια (Project)
Aιολική ενέργεια (Project)
 
ερευν εργασία αιολικη ενεργεια α λυκείου
ερευν εργασία αιολικη ενεργεια α λυκείουερευν εργασία αιολικη ενεργεια α λυκείου
ερευν εργασία αιολικη ενεργεια α λυκείου
 
αιολικη ενεργεια (αναστασιάδου χριστίνα)
αιολικη ενεργεια (αναστασιάδου χριστίνα)αιολικη ενεργεια (αναστασιάδου χριστίνα)
αιολικη ενεργεια (αναστασιάδου χριστίνα)
 
αιολική ενεργεία
αιολική ενεργείααιολική ενεργεία
αιολική ενεργεία
 
Ο φίλος μας ο άνεμος
Ο φίλος μας ο άνεμοςΟ φίλος μας ο άνεμος
Ο φίλος μας ο άνεμος
 
ανεμομυλοι 2014
ανεμομυλοι 2014ανεμομυλοι 2014
ανεμομυλοι 2014
 
Φάρος
ΦάροςΦάρος
Φάρος
 
Αιολική ενέργεια
Αιολική ενέργειαΑιολική ενέργεια
Αιολική ενέργεια
 
Ανεμόμυλοι
ΑνεμόμυλοιΑνεμόμυλοι
Ανεμόμυλοι
 
Ανεμογεννήτρια
ΑνεμογεννήτριαΑνεμογεννήτρια
Ανεμογεννήτρια
 
Hliakh energeia
Hliakh energeiaHliakh energeia
Hliakh energeia
 
ανεμόμυλος
ανεμόμυλος ανεμόμυλος
ανεμόμυλος
 
Ηλιακή ενέργεια (Project)
Ηλιακή ενέργεια (Project)Ηλιακή ενέργεια (Project)
Ηλιακή ενέργεια (Project)
 
faros.pdf
faros.pdffaros.pdf
faros.pdf
 

More from Eleni Kabaraki

More from Eleni Kabaraki (20)

"Μαθαίνω - ακούω - δρω. Νοιάζομαι για την κοινότητα μου"
"Μαθαίνω - ακούω - δρω. Νοιάζομαι για την κοινότητα μου""Μαθαίνω - ακούω - δρω. Νοιάζομαι για την κοινότητα μου"
"Μαθαίνω - ακούω - δρω. Νοιάζομαι για την κοινότητα μου"
 
Φωτοβολταϊκά
ΦωτοβολταϊκάΦωτοβολταϊκά
Φωτοβολταϊκά
 
Καρυοθραύστης
ΚαρυοθραύστηςΚαρυοθραύστης
Καρυοθραύστης
 
Βαμβακοσυλλεκτική Μηχανή
Βαμβακοσυλλεκτική ΜηχανήΒαμβακοσυλλεκτική Μηχανή
Βαμβακοσυλλεκτική Μηχανή
 
Το Φεγγάρι, η Σελήνη στα τραγούδια, στη μυθολογία, στις παραδόσεις, στη ποίηση
Το Φεγγάρι, η Σελήνη στα τραγούδια, στη μυθολογία, στις παραδόσεις, στη ποίησηΤο Φεγγάρι, η Σελήνη στα τραγούδια, στη μυθολογία, στις παραδόσεις, στη ποίηση
Το Φεγγάρι, η Σελήνη στα τραγούδια, στη μυθολογία, στις παραδόσεις, στη ποίηση
 
Ρομπότ
ΡομπότΡομπότ
Ρομπότ
 
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανήΨηφιακή φωτογραφική μηχανή
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
 
Σταθερό τηλέφωνο
Σταθερό τηλέφωνοΣταθερό τηλέφωνο
Σταθερό τηλέφωνο
 
Μηχανή Polaroid
Μηχανή PolaroidΜηχανή Polaroid
Μηχανή Polaroid
 
Βιντεοκέμερα
ΒιντεοκέμεραΒιντεοκέμερα
Βιντεοκέμερα
 
Φωτογραφική μηχανή με φιλμ
Φωτογραφική μηχανή με φιλμΦωτογραφική μηχανή με φιλμ
Φωτογραφική μηχανή με φιλμ
 
Φωτογραφική μηχανή
Φωτογραφική μηχανήΦωτογραφική μηχανή
Φωτογραφική μηχανή
 
Ρομπότ
ΡομπότΡομπότ
Ρομπότ
 
Ραδιόφωνο
ΡαδιόφωνοΡαδιόφωνο
Ραδιόφωνο
 
Λεωφορείο
ΛεωφορείοΛεωφορείο
Λεωφορείο
 
Κατσαβίδι
ΚατσαβίδιΚατσαβίδι
Κατσαβίδι
 
iPad
iPadiPad
iPad
 
Στρατιωτικά Αεροπλάνα
Στρατιωτικά ΑεροπλάναΣτρατιωτικά Αεροπλάνα
Στρατιωτικά Αεροπλάνα
 
Θερμοκήπιο
ΘερμοκήπιοΘερμοκήπιο
Θερμοκήπιο
 
Ανεμογεννήτρια
ΑνεμογεννήτριαΑνεμογεννήτρια
Ανεμογεννήτρια
 

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Δελφών.pdf
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Δελφών.pdfΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Δελφών.pdf
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Δελφών.pdf
 
Πανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσεις
Πανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσειςΠανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσεις
Πανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσεις
 
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of AthensYlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
 
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
 
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
 
YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024
 
Το βιβλιο του μηδέν.pdf για Α τάξη -μαθηματικά-αριθμός
Το βιβλιο του μηδέν.pdf για Α τάξη -μαθηματικά-αριθμόςΤο βιβλιο του μηδέν.pdf για Α τάξη -μαθηματικά-αριθμός
Το βιβλιο του μηδέν.pdf για Α τάξη -μαθηματικά-αριθμός
 
Εσύ, τι τύπος είσαι στη διαφωνία_ (2).pptx
Εσύ, τι τύπος είσαι στη διαφωνία_ (2).pptxΕσύ, τι τύπος είσαι στη διαφωνία_ (2).pptx
Εσύ, τι τύπος είσαι στη διαφωνία_ (2).pptx
 
YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024
YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024
YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024
 
Αγαπώ τη φιλαναγνωσία (1).pdfΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Αγαπώ τη φιλαναγνωσία (1).pdfΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣΑγαπώ τη φιλαναγνωσία (1).pdfΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Αγαπώ τη φιλαναγνωσία (1).pdfΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
 
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι
 
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Σεισμολογικό Ινστιτούτο του ΑΠΘ.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Σεισμολογικό Ινστιτούτο του ΑΠΘ.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Σεισμολογικό Ινστιτούτο του ΑΠΘ.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Σεισμολογικό Ινστιτούτο του ΑΠΘ.pptx
 
3ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΝ...
3ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΝ...3ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΝ...
3ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΝ...
 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
 
Activate Communicate Think Democratically Conference Pieria
Activate Communicate Think Democratically Conference PieriaActivate Communicate Think Democratically Conference Pieria
Activate Communicate Think Democratically Conference Pieria
 
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdfΘέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
 
YlhTexnologiasB-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasB-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24YlhTexnologiasB-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasB-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
 
Εκπαιδευτική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών
Εκπαιδευτική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των ΔελφώνΕκπαιδευτική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών
Εκπαιδευτική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών
 
Η εκδρομή μας στους Δελφούς
Η εκδρομή μας στους        ΔελφούςΗ εκδρομή μας στους        Δελφούς
Η εκδρομή μας στους Δελφούς
 

Ανεμόμυλος

 • 2. 2.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξώφυλλο 2. Περιεχόμενα 3. Εισαγωγή 4. Περιγραφή 5. Ιστορική Εξέλιξη του θέματος 6. Αρχή λειτουργίας του αντικειμένου- Επιστημονικά στοιχεία 7. Επιπτώσεις στο περιβάλλον 8. Χρησιμότητα στην κοινωνία 9. Βιβλιογραφία 3.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ανεμόμυλος είναι αιολική μηχανή οριζόντιου άξονα περιστροφής. Χρησιμοποιήθηκε για την άλεση των δημητριακών και την άντληση νερού. Γνωστός απο τα αρχαία χρόνια, διαδόθηκε σημαντικά στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Γύρω στο 700 π.Χ. στη Μεσοποταμία και την Κίνα άρχισαν να χτίζουν ανεμόμυλους κατακόρυφου άξονα περιστροφής. Αυτούς τους ανεμόμυλους έφεραν στην Ευρώπη καταρχήν οι Σταυροφόροι, μετά την Α΄ Σταυροφορία και αργότερα οι
 • 3. εξερευνητές της Κίνας. Γνώρισαν εξάπλωση στην Ιβηρική και τη Νότια Ευρώπη. Αργότερα, γύρω στο 1500, χρησιμοποιήθηκαν στην Ολλανδία σαν μέρος του αντιπλημμυρικού συστήματος της χώρας. Κυρίως χρησιμοποιήθηκαν για την άλεση γεωργικών προϊόντων και την άντληση νερού. Kάθε φυσικό σύστημα περιέχει (ή εναλλακτικά αποθηκεύει) μία ποσότητα που ονομάζεται ενέργεια. Ενέργεια, συνεπώς, είναι η ικανότητα ενός σώματος ή συστήματος να παραγάγει έργο. Οποιαδήποτε μορφή δράσης από τα παιδικά παιχνίδια μέχρι τη λειτουργία των μηχανών και από το μαγείρεμα τροφών μέχρι τη γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο προϋποθέτει κατανάλωση ενέργειας. Οι πράγματι πολυποίκιλες μορφές ενέργειας βρίσκονται πίσω από την ασύλληπτη ποικιλία των φυσικών φαινομένων. Η ενέργεια με την οποία τροφοδοτείται ο πλανήτης μας προέρχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον Ήλιο. Η ενέργεια χαρακτηρίζεται, τόσο στη θεωρία όσο και στη πράξη, περισσότερο ως μια λογιστική έννοια, που δίνει τη δυνατότητα πρόβλεψης της εξέλιξης ή της κίνησης ενός συστήματος. Ορίζεται σαν το ποσό του έργου που απαιτείται προκειμένου το σύστημα να πάει από μια αρχική κατάσταση σε μια τελική. Ακριβώς πόση ενέργεια περιέχεται σε ένα σύστημα μπορεί να υπολογιστεί παίρνοντας το άθροισμα ή το ολοκλήρωμα ενός αριθμού ειδικών εξισώσεων (όπως οι εξισώσεις Λαγκράνζ ή οι εξισώσεις Χάμιλτον), καθεμιά από τις οποίες δίνει την ενέργεια που έχει αποθηκευτεί κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ανάλογα με τον τρόπο που έχει αποκτηθεί, ανταλλαχθεί ή αποθηκευτεί, μπορούμε να μιλήσουμε για πολλές μορφές ενέργειας: 1 Μηχανική ενέργεια, που συνδυάζει την κινητική και τη δυναμική.
 • 4. 2 Ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, που συνδυάζει την ηλεκτρική και τη φωτεινή ή ενέργεια ακτινοβολίας, 3 Πυρηνική ενέργεια 4 Θερμική ενέργεια 5 Χημική ενέργεια Γενικά, η παρουσία της ενέργειας ανιχνεύεται από έναν παρατηρητή κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή στις ιδιότητες ενός αντικειμένου ή ενός συστήματος. Η κυριότερη ιδιότητά της είναι ότι η συνολική ενέργεια ενός απομονωμένου (κλειστού) συστήματος είναι σταθερή, πρόταση που έχει αποδειχθεί από πλήθος πειραμάτων και χαρακτηρίζεται ως μία από τις πλέον θεμελιώδεις αρχές διατήρησης της φυσικής. 4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εσωτερικά οι μύλοι έχουν δυο πατώματα. Απ' την πόρτα του μύλου μπαίνουμε στο χώρο που άφηναν τα σακιά με το σιτάρι και το κριθάρι. Οι δυο αυτοί χώροι (πάνω και κάτω) επικοινωνούσαν με μια μικρή (στενή) σκάλα, που την έφτιαχναν έτσι, γιατί δεν είχαν χώρο να την φτιάξουν μεγαλύτερη. Οι μυλόπετρες (δυο στρογγυλές πέτρες) βρίσκονται στον πάνω χώρο (κάτω από τη σκεπή) και εκεί άλεθαν. Τις μυλόπετρες τις έφερναν από τη Σαντορίνη, ένα κοντινό νησί των Κυκλάδων. Για να καταλάβετε πώς γυρνούσαν οι μυλόπετρες, θα πρέπει να μπείτε μέσα και να δείτε πώς τα πανιά που γυρνούσαν στον
 • 5. ρυθμό του ανέμου συνδέονταν με τις μυλόπετρες και τις έκαναν να γυρίζουν. εσωτερικα ο αναμομυλος Η εξωτερική μορφή είναι περίπου η ίδια (κυλινδρική) σε όλα τα κτίσματα ανεμόμυλων. Διαφοροποίηση υπάρχει σε μικρά μορφολογικά στοιχεία που αποτελούν έκφραση των τεχνιτών που τους κατασκεύασαν καθώς και στα διαφορετικά υλικά που είχαν στη διάθεσή τους και χρησιμοποίησαν σε κάθε νησί ξεχωριστά.Τα πτερύγιά τους ήταν πάνινα, 5-15 μέτρα σε μήκος και πλάτος το 1/5 του μήκους τους. 5.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΗΞΗ Η αιολική ενέργεια είναι μια από τις παλαιότερες μορφές φυσικής ενέργειας που αξιοποιήθηκε από πολύ νωρίς και έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Η σημασία της ενέργειας του ανέμου φαίνεται στην Ελληνική Μυθολογία όπου ο Αίολος διορίζεται από τους Θεούς του Ολύμπου ως ο «Ταμίας τωνΑνέμων». Ο άνθρωπος
 • 6. χρησιμοποίησε για πρώτη φορά την αιολική ενέργεια στα ιστιοφόρα πλοία, γεγονός που συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της ναυτιλίας,στην προώθηση του εμπορίου και στην οικονομική ευημερία των παραθαλάσσιων λαών. Μια άλλη εφαρμογή της αιολικής ενέργειας είναι και οι ανεμόμυλοι οι οποίοι αντικατέστησαν τη μυϊκή δύναμη των ανθρώπων και των ζώων. Ο ανεμόμυλος είναι μια διάταξη που χρησιμοποιεί ως κινητήρια δύναμη την κινητική ενέργεια του ανέμου (αιολική ενέργεια). Χρησιμοποιείται για την άλεση σιτηρών και την άντληση νερού. Ο πρώτος ανεμόμυλος σχεδιάστηκε από τον Ήρωνα τον 1o μ.χ. αιώνα. Ήταν οριζόντιου άξονα περιστροφής και είχε τέσσερα πτερύγια. Φαίνεται ότι οι αρχαίοι λαοί της Ανατολής χρησιμοποιούσαν ανεμόμυλους, αν και η πρώτη αναφορά σε ανεμόμυλο (ένα περσικό συγκρότημα ανεμόμυλων του 644μ.Χ.) εμφανίζεται σε έργα Αράβων συγγραφέων του 9ου μ.Χ. αιώνα. Αυτό το συγκρότημα των ανεμόμυλων βρισκόταν στο Σειστάν, στα σύνορα της Περσίας και Αφγανιστάν και ήταν «οριζοντίου τύπου» δηλαδή με ιστία (φτερά) τοποθετημένα ακτινικά σε έναν «κατακόρυφο άξονα». Ο άξονας αυτός στηριζόταν σε ένα μόνιμο κτίσμα με ανοίγματα σε αντιδιαμετρικά σημεία για την είσοδο και την έξοδο του αέρα.Κάθε μύλος έδινε απευθείας κίνηση σε ένα 13 μόνο ζεύγος μυλόπετρες. Οι πρώτοι μύλοι είχαν τα ιστία κάτω από τις μυλόπετρες, όπως δηλαδή συμβαίνει και στους οριζόντιους νερόμυλους από τους οποίους φαίνεται ότι προέρχονταν. Σε μερικούς από τους μύλους που σώζονται σήμερα τα ιστία τοποθετούνται πάνω από τις μυλόπετρες. Τον 13ο αιώνα οι μύλοι αυτού του τύπου ήταν γνωστοί στην Βόρεια Κίνα, όπου μέχρι και τον 16ο αιώνα τους χρησιμοποιούσαν για εξάτμιση του θαλασσινού νερού στην παραγωγή αλατιού. Τον τύπο αυτό του μύλου χρησιμοποιούσαν επίσης στην Κριμαία, στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης και στις Η.Π.Α., μόνο που λίγοι από αυτούς διασώζονται σήμερα. Η τεχνολογία των ανεμόμυλων ήρθε στην Ευρώπη από τους Άραβες τον 12ο αιώνα μ.Χ. Χρησιμοποιήθηκε ο τύπος του κατακόρυφου ρωμαϊκού υδραυλικού τροχού, με τη διαφορά ότι ο ανεμόμυλος είχε στη θέση
 • 7. του τροχού κατακόρυφα φτερά που μετέδιδαν την κίνηση στις μυλόπετρες με ένα ζεύγος οδοντωτών τροχών.Οι πρώτοι τέτοιοι περιστρεφόμενοι μύλοι εμφανίστηκαν στη Γαλλία το 1180, στηνΑγγλία το 1191 και στη Συρία την εποχή των Σταυροφόρων (1190). Στις αρχές του 14ου αιώνα αναπτύχθηκε στη Γαλλία ο ανεμόμυλος σε σχήμα πύργου. Σε αυτόν τον τύπο ανεμόμυλου οι μυλόπετρες και οι οδοντωτοί τροχοί ήταν τοποθετημένοι σε ένα σταθερό πύργο με κινητή οροφή ή “κάλυμμα”, στην οποία στηρίζονταν τα ιστία και η οποία μπορούσε να στραφεί επάνω σε ειδική τροχιά, στην κορυφή του πύργου. Ο «περιστρεφόμενος ανεμόμυλος με κοίλο εσωτερικά άξονα» επινοήθηκε στις Κάτω Χώρες στις αρχές του 15ου αιώνα. Διέθετε έναν κατακόρυφο άξονα με γρανάζια στα δύο του άκρα ο οποίος περνούσε μέσα από τον κοίλο άξονα και κινούσε ένα τροχό με περιφερειακά διαταγμένα σκαφίδια που μετέφερε το νερό σε υψηλότερη στάθμη. Το 17ο αιώνα η «τεχνολογία» των ανεμόμυλων μεταφέρεται στην Αμερική όπου οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για άντληση νερού. Στην Ελλάδα (ειδικότερα στο Αιγαίο) η χρήση ανεμόμυλων χρονολογείται από το 13ο αιώνα. Το 1960 υπήρχαν 10000 ανεμόμυλοι στο Οροπέδιο Λασιθίου, 2500 στην υπόλοιπη Κρήτη, και 600 στη Ρόδο. Οι ανεμόμυλοι του Οροπεδίου του Λασιθίου ήταν μονόπαντοι (είχαν σταθερό προσανατολισμό), τα πτερύγια ήταν κατασκευασμένα από πανί και τους χρησιμοποιούσαν για την άλεση δημητριακών και την άντληση νερού. ]Από τις αρχές του 19ου αιώνα άρχισε σταδιακά να περιορίζεται η χρήση των ανεμόμυλων εξ αιτίας της ανακάλυψης της ατμομηχανής. Η οριστική τους εκτόπιση άρχισε μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο παράλληλα με την ανάπτυξη των κινητήρων εσωτερικής καύσης και τη διάδοση του ηλεκτρισμού. 6.ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • 8.  Η αιολική ενέργεια αποτελεί μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, που σημαίνει ότι δεν εξαντλείται, σε αντίθεση με την ενέργεια από συμβατικά καύσιμα.  Είναι μια καθαρή μορφή και ήπια προς το περιβάλλον ενέργεια, που η χρήση της δεν επιβαρύνει τα οικοσυστήματα των περιοχών εγκατάστασης και παράλληλα αντικαθιστά ιδιαίτερα ρυπογόνες πηγές ενέργειας, όπως το κάρβουνο, το πετρέλαιο και την πυρηνική ενέργεια. Για τη χώρα μας ισχύουν ειδικά και τα παρακάτω πλεονεκτήματα:  Διαθέτουμε πολύ υψηλό αιολικό δυναμικό, ενδεικτικά στα νησιά του Αρχιπελάγους εμφανίζονται άνεμοι σημαντικής ταχύτητας και διάρκειας σχεδόν ολόκληρο το έτος.  Απεριόριστες δυνατότητες σύστασης αιολικών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας σε μια αγορά με σημαντικό αριθμό αναξιοποίητων θέσεων εγκατάστασης.  Απεξάρτηση της χώρας μας από τα εισαγόμενα καύσιμα, τα οποία οδηγούν αφ’ ενός σε συναλλαγματική αιμορραγία τη χώρα μας, αφετέρου σε εξάρτηση της από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η υψηλή σεισμικότητα της χώρας μας εγκυμονεί κινδύνους για τις θερμοηλεκτρικές και κυρίως τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να θεωρείται προβληματική στο άμεσο μέλλον η κατασκευή πυρηνικών μονάδων στη χώρα μας.  Η σημαντική διασπορά και ανομοιομορφία του κόστους παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας στα διάφορα τμήματα της χώρας μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι ακόμα και σε περίπτωση που η μέση τιμή διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας θα είναι ελαφρώς κατώτερη του οριακού κόστους της παραγόμενης αιολικής KWh, σε αρκετά νησιά της χώρας μας το κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολλαπλάσιο, ενίοτε και υπερδεκαπλάσιο, του
 • 9. οριακού κόστους παραγωγής της Δ.Ε.Η.  Η δυνατότητα τόνωσης της ελληνικής κατασκευαστικής δραστηριότητας με προϊόντα υψηλής Εγχώριας Προστιθέμενης Αξίας (Ε.Π.Α.) και συγκριτικά χαμηλού επενδυτικού κόστους, όπως θα μπορούσε να αποτελέσει η απόφαση συμπαραγωγής ανεμογεννητριών στην χώρα μας, συνεισφέροντας ταυτόχρονα και στη μείωση της ανεργίας.  Η υψηλή Ε.Π.Α. η οποία συνοδεύει την απόφαση εγχώριας παραγωγής ανεμογεννητριών. Η εκτιμούμενη Ε.Π.Α. μπορεί να φθάσει και να υπερβεί με τη σταδιακή απόκτηση εμπειρίας και στο 90% του συνολικού κόστους μιας ανεμογεννήτριας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εθνική οικονομία.  Η αξιόλογη εγχώρια ήλεκτρο-μηχανολογική εμπειρία, καθώς και τα το σημαντικό επιστημονικό-ερευνητικό ενδιαφέρον και δραστηριότητα στη γνωστική περιοχή της αιολικής ενέργειας. 7.ΕΠΙΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οι ανεμόμυλοι σύμφωνα με την χρήση που είχαν τα παλιά χρόνια, δηλαδή την άλεση του σίτου, την άντληση του ύδατος, θα λέγαμε ότι δεν είχαν καμία επίπτωση στο περιβάλλον. Στις μέρες μας όμως που ανεμογεννήτριες, που θεωρούνται εξελιγμένοι ανεμόμυλοι, χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, θα λέγαμε ότι επιδρούν θετικά στο περιβάλλον δίνοντας λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Το «καύσιμο» είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν. Δεν εκλύονται «αέρια θερμοκηπίου» και άλλοι ρύποι και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα. Οι κατά καιρούς χρήσεις του ανεμόμυλου επικεντρώνονται στα παρακάτω: Άλεση των σιτηρών
 • 10. Είναι γνωστό ότι από τα αρχαία χρόνια έως και την πρωτοβιομηχανική εποχή, τα δημητριακά αποτέλεσαν τη βάση της διατροφής των νησιωτικών κοινωνιών. Τα νησιά, όμως, δεν υπήρξαν ποτέ αυτάρκη στην παραγωγή τους και έτσι πάντοτε γινόταν εισαγωγή, ιδίως κριθαριού. Για το άλεσμα των δημητριακών χτίστηκαν οι ανεμόμυλοι, μια και η περιοχή είχε τους κατάλληλους ανέμους για περισσότερες από 310 μέρες το χρόνο, ενώ στα περισσότερα νησιά το νερό ήταν λιγοστό για να λειτουργήσουν νερόμυλοι. Επιπλέον, στο κέντρο του Αιγαίου, στο Ρέμα της Μήλου υπήρχε εξαιρετικής ποιότητας μυλόπετρα. Έτσι στα τέλη του 19ου αιώνα συναντούμε στις Κυκλάδες τη μεγαλύτερη πυκνότητα αλεστικών ανεμόμυλων τόσο ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (1 ανά 4 τετρ. χλμ), όσο και ανά αριθμό κατοίκων (1 ανά 190 κατοίκους). Αποξήρανση εδαφών Η χρήση των ανεμόμυλων για την αποξήρανση εκτάσεων άρχισε στην Ολλανδία πριν από αιώνες, όταν οι Ολλανδοί άρχισαν επεκτείνουν τις εδαφικές εκτάσεις που προσφέρονταν για καλλιέργεια. Αρχή χρησιμοποιήθηκε ο τροχός με σκαφίδια. Αυτός ήταν μάλλον όμοιος στην εμφάνιση με ένα συμβατικό νερότροχο , όμως τα πτερύγια του σήκωναν το νερό και δεν γύριζαν τον τροχό. Σκαφιδωτοί τροχοί χρησιμοποιήθηκαν για αποξήρανση σε μεγάλη κλίμακα στην Αγγλία και ανεμόμυλοι έγιναν ένα χαρακτηριστικό στοιχείο υπαίθρου γύρω από το NorfolkBroads κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα. Οι σκαφιδωτοί τροχοί μπορούσαν να σηκώσουν το νερό κατά 1ως 1.5 μέτρα και στην Ολλανδία τοποθετούνταν αρκετοί στην σειρά , όταν απαιτούνταν ψηλότερο ανέβασμα νερού. 8.ΧΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο ανεμόμυλος που χρησιμοποιούνταν για την παροχή νερού στις κατοικίες μερικές φορές ονομαζόταν ανεμομηχανή, για να
 • 11. ξεχωρίζει από το συμβατικό ανεμόμυλο. Μερικοί χρησιμοποιήθηκαν για παροχή νερού από ποταμούς , λίμνες και τεχνητές λίμνες, σε αγροκτήματα αλλά πολύ λίγοι από αυτούς υπάρχουν σήμερα. Σε μερικά μέρη όμως, όπως στις περισσότερο αραιοκατοικημένες περιοχές των Η.Π.Α., της Αυστραλίας και της Νότιας Αφρικής, υπάρχουν ακόμα εγκατεστημένες πολλές χιλιάδες από ανεμόμυλους-αντλίες. Σε ξηρές χώρες, όπου η επιφάνεια του νερού είναι περίπου 100 ως 1.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, δημιουργείται μια τρύπα γεωτρήσεως με έναν ανεμόμυλο στην κορυφή και έναν κύλινδρο παλμικής αντλίας στο κάτω μέρος. Αυτό εξασφαλίζει νερό σε μια δεξαμενή για παροχή σε κατοικίες ή σαν απόθεμα νερού.  Παραγωγή ηλεκτρισμού Ο πρώτος ανεμόμυλος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατασκευάστηκε στο Cleveland του Οχάιο το 1888 και είχε ισχύ 12 KW. Προς το παρόν μπορούμε να πούμε, ότι οι προσπάθειες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη δύναμη του ανέμου έχουν πετύχει μόνο σε μικρές κλίμακες. Όμως, καθώς οι κυβερνήσεις όλων των χωρών της γής ψάχνουν για πηγές ενέργειας ως εναλλακτικές λύσεις στα καύσιμα όπως πετρέλαιο , ο άνθρακας κ.λ.π. ή στην ατομική ενέργεια, οι άνθρωποι έχουν στραφεί προς τη δημιουργία αιολικών πάρκων με τη χρήση των ανεμογεννητριών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα γενικότερα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των ανεμογεννητριώνείναι;  Η ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της ασφάλειας κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας και την Ευρώπη γενικότερα.  Ο άνεμος είναι μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, η οποία μάλιστα παρέχεται δωρεάν.  Η Αιολική ενέργεια είναι μια ενεργειακή επιλογή τεχνολογικά ώριμη, οικονομικά ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον.  Προστατεύει τη Γη, καθώς ο ηλεκτρισμός που παράγεται από
 • 12. τον άνεμο αντικαθιστά τον ηλεκτρισμό που παράγεται από τους συμβατικούς σταθμούς οι οποίοι ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα με αέρια του θερμοκηπίου.  Δεν επιβαρύνει το τοπικό περιβάλλον με επικίνδυνους αέριους ρύπους, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, καρκινογόνα μικροσωματίδια κ.α., όπως γίνεται με τους συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα Αιολικό Πάρκο με εγκατεστημένη συνολική ισχύ 35 ΜW αναμένεται να υποκαταστήσει 19.000 τόνους πετρελαίου ετησίως, ενώ η αποφυγή αερίων ρύπων λόγω της λειτουργίας του έργου εκτιμάται ετησίως σε 68.154 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.  Βοηθά στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος μειώνοντας τις απώλειες μεταφοράς ενέργειας.  Συμβάλλει σημαντικά στην τοπική κοινωνία στην οποία φέρνει νέες θέσεις εργασίας και έσοδα. Οι αρνητικές κοινωνικές επιδράσεις είναι κυρίως:  Ο θόρυβος που παράγεται από την περιστροφή των πτερυγίων.  Η υποβάθμισης της αισθητικής του τοπίου.  Η επίδραση στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες.  Οι επιπτώσεις στον πληθυσμό των πουλιών, κυρίως των μεταναστευτικών. 9.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  Εγκυκλοπαίδεια Υδρία-Cambridge- Ήλιος  www.tallos.gr  www.ecokrete.gr  www.wikipedia.org
 • 13.  www.ecotec.gr  www.xt5.net/buildings/10034-windmills  www.greekscapes.gr  Διάφορες ιστοσελίδες του Διαδικτύου ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΦΑΑ3