SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΜΜΕ
Α΄2
1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
-ΕΙΣΑΓΩΓΗ
-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
-Είδη ραδιοφώνου
-Ιστορία του ραδιοφώνου
-Επιστημονικές Αρχές-Αρχές Λειτουργίας
-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
-ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
-ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
-ΠΗΓΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις αρχές του 20ου αιώνα το ραδιόφωνο εισέβαλε στη ζωή και την καθημερινότητα του
ανθρώπου ως το σημαντικότερο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας. Η εκπομπή του
ραδιοφωνικού σήματος αρχικά γινόταν με την χρήση της διαμόρφωσης του σήματος κατά πλάτος
(ΑΜ) αλλά σύντομα εξελίχθηκε η τεχνολογία του σε διαμόρφωση συχνότητας (FM) με
αποτέλεσμα την εξέλιξη της ραδιοφωνίας με ταυτόχρονη ελάττωση των μειονεκτημάτων που
παρείχε η ραδιοφωνία AM. Επικράτησε λοιπόν για δεκαετίες η ραδιοφωνία FM μέχρι και σήμερα
με την μορφή που όλοι ξέρουμε το ραδιόφωνο.Με τον όρο τηλεπικοινωνίες χαρακτηρίζουμε την
ανταλλαγή δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο και ανεξάρτητα από το μήκος της απόστασης. Μία
τηλεπικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί ασύρματα, ενσύρματα, ηλεκτρικά,
ηλεκτρομαγνητικά, οπτικά, δορυφορικά κ.α., μεταξύ τουλάχιστον δύο ανταποκριτών.
Η ανάγκη λοιπόν του ανθρώπου για επικοινωνία καλύφθηκε από την έννοια της τηλεπικοινωνίας.
Η ανάγκη αυτή συμπεριλαμβάνει διάφορα είδη πληροφοριών τα βασικότερα των οποίων είναι: •
Οι ακουστικές πληροφορίες δηλαδή ακουστικά και ηχητικά μηνύματα. • Τα δεδομένα που
ανταλλάσσονται μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων. • Οι οπτικές πληροφορίες (video). Υπάρχει
διάκριση μεταξύ των ανταποκριτών σε μία επικοινωνία. Αυτός που στέλνει το μήνυμα ορίζεται
ως πομπός και αυτός που λαμβάνει την πληροφορία ορίζεται ως δέκτης. Σε μία απλή επικοινωνία
τόσο ο πομπός όσο και ο δέκτης είναι προσδιορισμένος, όπως για παράδειγμα στην τηλεφωνία.
Σε μία πιο σύνθετη επικοινωνία ενώ ο πομπός είναι προσδιορισμένος ο δέκτης ή οι δέκτες είναι
αόριστοι όπως για παράδειγμα στην ραδιοφωνία ή την τηλεόραση.
Επίσης, υπάρχει διάκριση για τον τύπο της επικοινωνίας που εφαρμόζεται κάθε φορά. Η
επικοινωνία μπορεί να είναι μονόδρομη, μιλάμε δηλαδή για έναν πομπό και έναν ή και
περισσότερους δέκτες. Μπορεί όμως να είναι και αμφίδρομη. Στην περίπτωση αυτή ο πομπός
μπορεί να λειτουργεί και σαν δέκτης ταυτόχρονα ενώ ο δέκτης μπορεί να λειτουργεί και σαν
πομπός, αντίστοιχα. Παράδειγμα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας είναι η ενσύρματη ή η κινητή
τηλεφωνία.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το ραδιόφωνο είναι η συσκευή που λειτουργεί ως "ραδιοδέκτης - μετατροπέας" όπου
λαμβάνοντας τις ραδιοφωνικές εκπομπές των ραδιοφωνικών σταθμών τις μετατρέπει σε
ήχο. Τα ραδιοφωνικά κύματα εκπέμπονται από τον πομπό και φτάνουν στον δέκτη
(δηλαδή το ραδιόφωνο). Τα κύματα αυτά αποκωδικοποιούνται από τη συσκευή και
μετατρέπονται σε ηλεκτρικό ρεύμα και στην συνέχεια σε ήχο, που είναι και το τελικό
αποτέλεσμα του ραδιοφώνου. Ραδιοφωνία, επίσης, θεωρείται και όλη η διαδικασία
εκπομπής και λήψης ραδιοκυμάτων.
Είδη ραδιοφώνου
Μπορούμε να διακρίνουμε τα ακόλουθα είδη ραδιοφώνου:
• Το αναλογικό ή συμβατικό ραδιόφωνο... Εδώ ο τρόπος διαμόρφωσης του
σήματος έχει ως αποτέλεσμα το διαχωρισμό των συχνοτήτων για χρήση από τα
AM και τα FM, ενώ ανάλογα με το σκοπό ορίζονται συγκεκριμένες περιοχές
συχνοτήτων (π.χ. τα εμπορικά ραδιόφωνα στην Ευρώπη και την Αμερική
εκπέμπουν στις συχνότητες FM 87.5-108). Άλλες περιοχές συχνοτήτων
χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους σκοπούς όπως π.χ. από την Αστυνομία και
την Πυροσβεστική.
• Το ραδιόφωνο με υπο-φέρον (subcarrier) αποτελεί εξειδικευμένη χρήση
της τεχνολογίας των ραδιοκυμάτων διαμόρφωσης κατά συχνότητα (FM),
κυρίως στις ΗΠΑ, όπου με ειδικούς δέκτες είναι δυνατή η λήψη
περισσότερων του ενός σταθμών στην ίδια συχνότητα.
• Το ψηφιακό ραδιόφωνο αποτελεί νεότερο τεχνολογικά επίτευγμα, με διάφορες
τεχνολογίες που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της δοκιμής ή της αρχικής
εφαρμογής. Μεταξύ αυτών των τεχνολογιών, το DAB, το οποίο λειτουργεί στην
περιοχή πολύ υψηλών συχνοτήτων (VHF) και διαθέτει πολλών ειδών πρόσθετες
διαδραστικές υπηρεσίες είναι αρκετά διαδεδομένο στην Βρετανία και την
Ιρλανδία, αλλά αναπτύσσεται αργά λόγω του υψηλού κόστους των δεκτών.
Παράλληλα υπάρχουν και άλλα πρότυπα, όπως το DRM, ένα ανοιχτό πρότυπο
για τη διαμόρφωση κατά πλάτος (ΑΜ) και τις μπάντες μεσαίων και βραχέων.
• Το δορυφορικό ραδιόφωνο, το οποίο χρησιμοποιεί κανάλια στα πλαίσια του
προτύπου της δορυφορικής ψηφιακής τηλεόρασης DVB, ούτως ώστε να
μεταδίδεται μόνον ήχος.
• Το Διαδικτυακό ραδιόφωνο (ραδιόφωνο του Διαδικτύου, που εκπέμπει αρχεία
ροής (δηλαδή επιφορτώνεται το αρχείο σε πραγματικό χρόνο, ο ήχος φορτώνεται
εκείνη την στιγμή που παίζει) και περιλαμβάνει και το Podcasting, που είναι η
εμπορική ονομασία της μεταφόρτωσης ηχογραφημένων εκπομπών.
Ιστορία του ραδιοφώνου
Πριν από χρόνια, το 1985, ο πατέρας του ραδιοφώνου Γουλιέλμος Μαρκόνι κατόρθωσε
να μεταδώσει ηχητικά σήματα Μορς διαμέσου ερτζιανών κυμάτων. Οι επιτυχίες του
Μαρκόνι και άλλων ερευνητών όπως του Ρέτζιναλντ Φέσεντεν (Reginald Fessenden) και
του Λη ντε Φόρεστ (Lee de Forest) αποτελούν την απαρχή της ανάπτυξης της
ραδιοφωνίας. Η ραδιοφωνία, η οποία συνίσταται στη μετάδοση ομιλιών, μουσικής και
λόγου σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς τη μεσολάβηση αγωγών, αλλά με ηλεκτρομαγνητικά
κύματα, και στη λήψη τους από ειδικούς δέκτες, αποτελεί πρακτική εφαρμογή της
εφεύρεσης των ηλεκτρονικών λυχνιών. Άρχισε να αναπτύσσεται τη δεκαετία του 1910
στις ΗΠΑ.
Γύρω στα 1873 ο Μάξγουελ πρότεινε την θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού, σύμφωνα με
την οποία ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα μπορεί να μεταδοθεί χωρίς να μεσολαβεί κάποιο
φυσικό μέσο. Το 1883 ο Χερτς (Hertz) επαλήθευσε τη θεωρία του Μάξγουελ για τον
ηλεκτρομαγνητισμό και ανακάλυψε τα ραδιοκύματα. Γύρω στα 1987, ο Μαρκόνι
επαληθεύει τα πειράματα του Χερτς και καταφέρνει να στείλει ασύρματο σήμα σε
απόσταση 3 km. Με τη συσκευή αυτή ο Ιταλός Μαρκόνι πηγαίνει στην Αγγλία - που
ήταν η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη της εποχής - και ιδρύει την εταιρεία 'Marconi
Wireless telegraph', η οποία προσφέρει υπηρεσίες στη ναυσιπλοΐα. Τα ραδιοκύματά του
δεν μετέδιδαν φωνή αλλά σήματα Μορς.
Ήταν τα Χριστούγεννα του 1906 στην Νέα Υόρκη όταν ο Φάσεντεν μετέδωσε για πρώτη
φορά φωνή και μουσική μέσω ραδιοκυμάτων. Αργότερα ήρθε ο ντε Φορέ για να εφεύρει
την ηλεκτρονική λυχνία, η οποία ήταν η μόνη "μορφή" ραδιοφώνου για τα επόμενα 50-
60 χρόνια. Μέχρι τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο
χρησιμοποιούμενο σε ερασιτεχνική βάση και δεν είναι καθόλου ανεπτυγμένο ούτε
διαδεδομένο.
Σταθμός στην ιστορία του ραδιοφώνου αποτελεί η έμπνευση ενός Αμερικανού, του
Φρανκ Κόνραντ (Frank Conrad), ο οποίος εργαζόταν ως μηχανικός και ερασιτεχνικά
ασχολείτο με το ραδιόφωνο και τον αθλητισμό. Ο Κόνραντ τυχαία "βγήκε στον αέρα" με
το ραδιόφωνο για να μεταδώσει τα αποτελέσματα των αγώνων. Απέκτησε φανατικό
κοινό. Ήταν τότε που μεταδόθηκε και η πρώτη ραδιοφωνική διαφήμιση, ενός
καταστήματος στη γειτονιά του Κόνραντ. Την εκπομπή του Κόνραντ, που ουσιαστικά
θεωρείται ο πατέρας του ραδιοφώνου, πήρε η εταιρεία Westinghouse, την υποστήριξε
τεχνικά και την επαύξησε. Στις 20 Νοεμβρίου 1920 λειτούργησε ο πρώτος ραδιοφωνικός
σταθμός, ο K.D.K.A., που λειτουργεί ακόμη και σήμερα. Το 1926 εμφανίζεται στην
αγορά ραδιοφωνικός δέκτης αρκετά εύχρηστος, ποιοτικός και φθηνός. Από τότε το
ραδιόφωνο κατακτά πολύ ευρύ κοινό. Στην πορεία εμφανίζεται και η σύσταση σχετικής
νομοθεσίας για την οργάνωση τόσο των σταθμών όσο και των συχνοτήτων εκπομπής. Η
εδραίωση, όμως, του ραδιοφώνου έρχεται μετά το 1930. Σε αυτή την περίοδο
δημιουργείται το καλά οργανωμένο δίκτυο σταθμών (κρατικών και ιδιωτικών) τόσο στην
Αμερική όσο και στην Ευρώπη.
Κατά τη διάρκεια του Β' παγκοσμίου πολέμου το ραδιόφωνο και ο Τύπος γίνονται δύο
μέσα ανταγωνιστικά μεταξύ τους, γιατί το ραδιόφωνο αποκτά μεγάλο ειδησεογραφικό
περιεχόμενο. Η λήξη του Μεγάλου Πολέμου φέρνει το ραδιόφωνο στην αρχική του
ιδιότητα και γίνεται ξανά ένα μέσο κυρίως ψυχαγωγικό. Στα τέλη της δεκαετίας του '40
με αρχές της δεκαετίας του '50 το ραδιόφωνο αποκτά ένα νέο ανταγωνιστή, την
τηλεόραση η οποία έχει στα χέρια της ένα πολύ δυνατό όπλο έναντι του ραδιοφώνου, την
εικόνα. Η ακροαματικότητα του ραδιοφώνου πέφτει κατακόρυφα και οι ραδιοφωνικοί
σταθμοί ψάχνουν λύσεις. Η λύση έρχεται το '50-'60 και την εμφάνιση της
δημοφιλέστατης μουσικής Rock 'n Roll. Η κρίση ξεπερνιέται και το ραδιόφωνο
καθιερώνεται ως αποκλειστικά ψυχαγωγικό-μουσικό μέσο.
Τη δεκαετία του '60 αμφισβητείται στην Ευρώπη το κρατικό ραδιόφωνο, γιατί δεν
μετέδιδε Ροκ μουσική και απορρίπτεται από τη νεολαία της εποχής. Εμφανίζεται η
Πειρατική Ραδιοφωνία με πρωτοπόρο το Radio Caroline στην Αγγλία, το οποίο εκπέμπει
από ένα μικρό πλοίο έξω από τα χωρικά ύδατα της Αγγλίας και μεταδίδει μόνο . Η
ακροαματικότητά του είναι τόσο υψηλή, που απειλεί το BBC. Ακολουθεί ευρεία διάδοση
αυτού του τύπου ραδιοφωνίας σε όλη την Ευρώπη.
Μετά από αυτό ακολουθεί η απορρύθμιση (Deregulation) της δεκαετίας του '70 και
ουσιαστικά το ραδιόφωνο εισέρχεται στην τελευταία φάση της ωριμότητάς του. Τις
λυχνίες αντικαθιστούν τα μικρά τρανζίστορ. Το ραδιόφωνο και το κασετόφωνο
συνδυάζονται σε μια συσκευή. Η ραδιομετάδοση εμφανίζεται την περίοδο 1921-1922
σχεδόν συγχρόνως σε όλα τα βιομηχανικά κράτη. Γεννιέται από τις αλλαγές της
τεχνολογίας των ραδιοεπικοινωνιών και από την ανάγκη των μεγάλων εταιρειών
ραδιοηλεκτρικού υλικού, που αύξησαν κατακόρυφα την παραγωγή τους κατά τη διάρκεια
του πολέμου, να ανοιχτούν προς την ιδιωτική αγορά, ακόμη και αν ορισμένοι από τους
μεγαλύτερους ομίλους, στις ΗΠΑ κυρίως, αντιλαμβάνονται με καθυστέρηση την
σημασία της ραδιομετάδοσης.
Επιστημονικές Αρχές-Αρχές Λειτουργίας
Μετάδοση ραδιοφωνικού προγράμματος
Ακούγοντας στο ραδιόφωνο μια εκπομπή, δε μπορούμε εύκολα να φανταστούμε την
διαδρομή που κάνει μέχρι να φτάσει σε εμάς. Το σήμα φτάνει στα ραδιόφωνα μας μέσω
του συστήματος ραδιομετάδοσης.
Ένα σύστημα ραδιομετάδοσης αποτελείται από:
• τον πομπό
• τον αναμεταδότη, ένα σύστημα λήψης και μετάδοσης σήματος. Ο αναμεταδότης
συλλαμβάνει το σήμα που του στέλνει ο πομπός, ή ο προηγούμενος
αναμεταδότης, το ενισχύει και το στέλνει στον επόμενο αναμεταδότη μέχρι να
φτάσει το σήμα στον δέκτη.
• τον δέκτη, η συσκευή που συλλαμβάνει το σήμα που στέλνουν ο πομπός και ο
αναμεταδότης και το μετατρέπει στο ηχητικό σήμα που ακούμε από τα
ραδιόφωνά μας.
• το μικρόφωνο
• το μεγάφωνο
• τα ακουστικά
Η μετάδοση του ραδιοφωνικού προγράμματος γίνεται μέσω μιας ειδικής κατηγορίας
κυμάτων που ονομάζονται ραδιοκύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκη κύματος
από 1 cm έως 10 m και συχνότητας από 10 Khz έως 100.000 MHz. Χρησιμοποιούνται
στα ραντάρ.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και οι επιπτώσεις
Όπως είναι γνωστό, οι κεραίες του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης αποτελούν πηγές
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, που παράγουν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που διαδίδεται
στο χώρο. To πεδίο αυτό συχνά αναφέρεται και ως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται στη ραδιοφωνία συνεπάγονται μήκη κύματος με
“μη ιονίζουσα ακτινοβολία” , δηλαδή δεν μπορεί να προκαλέσουν άμεση βλάβη στη
βιολογική ύλη (και κυρίως μεταλλάξεις, όπως πχ μπορεί να προκαλέσει η ραδιενέργεια).
Αντιθέτως, στις ραδιοσυχνότητες οι κύριες επιπτώσεις στα ανθρώπινα κύτταρα είναι
θερμικές, προκαλούν δηλαδή αύξηση της θερμοκρασίας είτε τοπικά, είτε σε ολόκληρο
το σώμα.
Έχουν γίνει πολλές έρευνες σχετικά με τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας των
ραδιοσυχνοτήτων στον άνθρωπο, οι οποίες έχουν καταλήξει σε αντιφατικά
αποτελέσματα χωρίς να προκύψουν σαφείς αποδείξεις. Ωστόσο οι έρευνες εστιάζονται
σε διάφορες ασθένειες, που περιλαμβάνουν μορφές καρκίνου και λευχαιμίας,
πονοκέφαλος, κούραση, άγχος, κατάθλιψη και ασθένειες των ματιών.
Τα κέντρα εκπομπής και η τεράστια ισχύς
Η ουσιαστική διαφορά του ραδιοφώνου από την κινητή τηλεφωνία εστιάζεται στο
γεγονός ότι σε αντίθεση με τα κινητά τηλέφωνα, οι συσκευές ραδιοφώνου είναι απλώς
δέκτες του σήματος και δεν εκπέμπουν πεδίο. Έτσι, το σύνολο της ακτινοβολίας
επιβαρύνει την περιοχή γύρω από τους πομπούς. Η συνήθης τακτική είναι ότι
επιλέγονται σημεία με μεγάλο υψόμετρο (βουνά ή πύργοι) όπου δημιουργούνται κέντρα
εκπομπής.
Δυστυχώς στην Ελλάδα η κατάσταση είναι κάτι χειρότερο από ιδανική. Η πολιτική
ηγεσία έχει αποτύχει παταγωδώς στην επιβολή της τάξης στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο της
χώρας, με αποτέλεσμα πλήρη αναρχία και μηδενική μέριμνα για το περιβάλλον.
Συγκεκριμένα:
• Τα σημερινά κέντρα εκπομπής έχουν επιλεγεί αυθαίρετα από τους ίδιους τους
εκπέμποντες, με βάση την αποτελεσματικότητά τους στην επίτευξη καλής
εμβέλειας. Έτσι ποτέ, και σε κανένα κέντρο εκπομπής δεν έγινε οργανωμένη
εγκατάσταση, με ορθολογική επιλογή του χώρου και μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Οι πομποί στήνονται σε καταπατημένα εδάφη, η ιδιόκτητα
αγροτεμάχια, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η ηλεκτροδότηση είναι παράνομη.
Η μοναδική προσπάθεια οργάνωσης ενός συγκροτημένου κέντρου εκπομπής ήταν
στη θέση Αέρας της Πάρνηθας, η οποία έχει εξαγγελθεί εδώ και 6 χρόνια, αλλά
ουδέποτε πραγματοποιήθηκε.
• Η ελληνική νομοθεσία, τόσο για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όσο και για
την εγκατάσταση των πομπών, προβλέπει σαφείς περιορισμούς για τον έλεγχο της
εκπεμπόμενης ισχύος. Ωστόσο η συχνότητα με την οποία πραγματοποιούν οι
αρμόδιοι φορείς (ΕΕΤΤ) τους σχετικούς ελέγχους είναι ανεπαρκής για τις μεγάλες
πόλεις και σχεδόν ανύπαρκτη για την επαρχία. Στις περισσότερες μάλιστα των
περιπτώσεων το ενδιαφέρον εστιάζεται στην παράνομη κατάληψη συχνότητας,
ενώ ποτέ δεν έχει επιβληθεί κύρωση (από το ΕΣΡ) για χρήση υπερβολικής ισχύος,
παρά μόνο σε περιπτώσεις που προηγήθηκε καταγγελία από “ανταγωνιστή”
ραδιοσταθμό.
Μέχρι στιγμής οι σχετικές ενέργειες της ΕΕΤΤ πραγματοποιούνται κατά μέσον
όρο μία φορά κάθε τέσσερις μήνες στην Αττική, ενώ σε επαρχιακές πόλεις οι
έλεγχοι είναι σποραδικοί ή δεν έχουν γίνει ποτέ.
• Ο υψηλός αριθμός των ραδιοφωνικών σταθμών στην μπάντα, αλλά και η
υπερβολική αύξηση της ισχύος από ορισμένους, έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία παρεμβολών από των ένα σταθμό στον άλλο, αναγκάζοντας όλους
τους σταθμούς να αυξήσουν την ισχύ τους προκειμένου να πετύχουν καλή λήψη.
• Το πραγματικό επίπεδο ισχύος των ραδιοφωνικών πομπών παραμένει άγνωστο,
αποτελεί ωστόσο κοινό μυστικό ότι ουκ ολίγοι είναι αυτοί που υπερβαίνουν τα
θεσπισμένα όρια. Σε δημοσίευση εταιρίας εγκατάστασης πομπών, αποκαλύπτεται
ότι οι σταθμοί στο κέντρο εκπομπής του Χορτιάτη ξεκινάνε από τα 5KW για να
φτάσουν (ορισμένοι) την αστρονομική ισχύ των 50KW! Αντίστοιχες είναι οι
περιπτώσεις των ισχυρών σταθμών της Αττικής, των οποίων το σήμα φτάνει
εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.
• Πέρα όμως από τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, η ηλεκτρομαγνητική
ρύπανση που προκαλείται από τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές έχει παρενέργειες
σε άλλες περιοχές συχνοτήτων. Ραδιοφωνικοί πομποί με κακή λειτουργία έχουν
προκαλέσει προβλήματα σε άλλου είδους τηλεπικοινωνίες, την αεροπλοΐα, την
ακτοπλοΐα και τους ασυρμάτους.
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στην ανάπτυξη του ραδιοφώνου, ως συσκευής, συνέβαλε αποφασιστικά η τεχνολογία
των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Έτσι, σήμερα, είναι δυνατή η κατασκευή ιδιαίτερα
μικρών ραδιοφωνικών δεκτών, τόσο μικρών, μάλιστα, ώστε να ενσωματώνονται σε
συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα. Το ραδιόφωνο παραμένει σημαντικός φορέας τόσο
πληροφοριών όσο και μουσικής / ακροαστικής διασκέδασης και η μόνη εναλλακτική
λύση για τους ανθρώπους που θέλουν να ενημερώνονται ή να διασκεδάζουν, κάνοντας
παράλληλα και κάποια άλλη εργασία, όπως, π.χ., να οδηγούν, να διαβάζουν ή να
γράφουν.
Κατάλογος των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν στον ελληνικό χώρο βρίσκονται
στην ομώνυμη κατηγορία
ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
25 ΕΥΡΩ
ΠΗΓΕΣ
http://www.radiomuseum.gr/
http://web.archive.org/20040830221640/www.radiofono.gr/his
tory.htm
http://www.encyclopedia.com/
http://web.archive.org/20050212173133/www.radiofono.gr/m
useum
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΑΝΙΑΡΟΣ Α΄2

More Related Content

What's hot

τηλεόραση
τηλεόρασητηλεόραση
τηλεόραση
angitan
 
Θέματα Γεωγραφίας Α' Γυμνασίου
Θέματα Γεωγραφίας Α' ΓυμνασίουΘέματα Γεωγραφίας Α' Γυμνασίου
Θέματα Γεωγραφίας Α' Γυμνασίου
Christos Gotzaridis
 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ β' γυμνασίου (25 διαγωνίσματα)
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ β' γυμνασίου (25 διαγωνίσματα)ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ β' γυμνασίου (25 διαγωνίσματα)
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ β' γυμνασίου (25 διαγωνίσματα)
Kats961
 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝ- Διαγώνισμα Α ΤΡΙΜ_Β ομάδα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝ- Διαγώνισμα Α ΤΡΙΜ_Β ομάδαΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝ- Διαγώνισμα Α ΤΡΙΜ_Β ομάδα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝ- Διαγώνισμα Α ΤΡΙΜ_Β ομάδα
Natassa Pechtelidou
 
Ειρήνη Μάρρα.Τα κόκκινα λουστρίνια
Ειρήνη Μάρρα.Τα κόκκινα λουστρίνια Ειρήνη Μάρρα.Τα κόκκινα λουστρίνια
Ειρήνη Μάρρα.Τα κόκκινα λουστρίνια
Evangelia Patera
 
επανάληψη στο μινωικό και μυκηναϊκό πολιτισμό
επανάληψη στο μινωικό και μυκηναϊκό πολιτισμόεπανάληψη στο μινωικό και μυκηναϊκό πολιτισμό
επανάληψη στο μινωικό και μυκηναϊκό πολιτισμό
aggpet
 
ελληνικη λαικη παραδοση
ελληνικη λαικη παραδοσηελληνικη λαικη παραδοση
ελληνικη λαικη παραδοση
Eva Krokidi
 

What's hot (20)

νεοελληνικη γλωσσα α γυμνασίου διαγώνισμα 4η ενότητα
νεοελληνικη γλωσσα α γυμνασίου διαγώνισμα 4η ενότητανεοελληνικη γλωσσα α γυμνασίου διαγώνισμα 4η ενότητα
νεοελληνικη γλωσσα α γυμνασίου διαγώνισμα 4η ενότητα
 
τηλεόραση
τηλεόρασητηλεόραση
τηλεόραση
 
Γεωγραφία Ε΄.1.3. ΄΄Η ταυτότητα του χάρτη: κλίμακα΄΄
Γεωγραφία Ε΄.1.3. ΄΄Η ταυτότητα του χάρτη: κλίμακα΄΄Γεωγραφία Ε΄.1.3. ΄΄Η ταυτότητα του χάρτη: κλίμακα΄΄
Γεωγραφία Ε΄.1.3. ΄΄Η ταυτότητα του χάρτη: κλίμακα΄΄
 
Μ.Μ.Ε. (ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΡΩΣΗΣ)
Μ.Μ.Ε. (ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΡΩΣΗΣ)Μ.Μ.Ε. (ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΡΩΣΗΣ)
Μ.Μ.Ε. (ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΡΩΣΗΣ)
 
Υγρόληκτα και σιγμόληκτα ουσιαστικά Γ΄ κλίσης, Ενότητα 3 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου
Υγρόληκτα και σιγμόληκτα ουσιαστικά Γ΄ κλίσης, Ενότητα 3 Αρχαίων Β΄ ΓυμνασίουΥγρόληκτα και σιγμόληκτα ουσιαστικά Γ΄ κλίσης, Ενότητα 3 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου
Υγρόληκτα και σιγμόληκτα ουσιαστικά Γ΄ κλίσης, Ενότητα 3 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου
 
Θέματα Γεωγραφίας Α' Γυμνασίου
Θέματα Γεωγραφίας Α' ΓυμνασίουΘέματα Γεωγραφίας Α' Γυμνασίου
Θέματα Γεωγραφίας Α' Γυμνασίου
 
Φυσική Ε΄ 8.2. ΄΄ Διάδοση του ήχου ΄΄
Φυσική Ε΄ 8.2. ΄΄ Διάδοση του ήχου ΄΄Φυσική Ε΄ 8.2. ΄΄ Διάδοση του ήχου ΄΄
Φυσική Ε΄ 8.2. ΄΄ Διάδοση του ήχου ΄΄
 
ΜΜΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΜΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΜΜΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΜΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ β' γυμνασίου (25 διαγωνίσματα)
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ β' γυμνασίου (25 διαγωνίσματα)ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ β' γυμνασίου (25 διαγωνίσματα)
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ β' γυμνασίου (25 διαγωνίσματα)
 
ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΛΙΤΗ ΛΕΞΗ
ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΛΙΤΗ ΛΕΞΗΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΛΙΤΗ ΛΕΞΗ
ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΛΙΤΗ ΛΕΞΗ
 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝ- Διαγώνισμα Α ΤΡΙΜ_Β ομάδα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝ- Διαγώνισμα Α ΤΡΙΜ_Β ομάδαΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝ- Διαγώνισμα Α ΤΡΙΜ_Β ομάδα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝ- Διαγώνισμα Α ΤΡΙΜ_Β ομάδα
 
Ειρήνη Μάρρα.Τα κόκκινα λουστρίνια
Ειρήνη Μάρρα.Τα κόκκινα λουστρίνια Ειρήνη Μάρρα.Τα κόκκινα λουστρίνια
Ειρήνη Μάρρα.Τα κόκκινα λουστρίνια
 
Αρχαία Α Γυμνασίου Ενότητα 7 Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής
Αρχαία Α Γυμνασίου Ενότητα 7 Φύλλο εργασίας δομημένης μορφήςΑρχαία Α Γυμνασίου Ενότητα 7 Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής
Αρχαία Α Γυμνασίου Ενότητα 7 Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής
 
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdfΑ-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
 
παρατατικος - αοριστος α γυμνασιου.pptx
παρατατικος - αοριστος α γυμνασιου.pptxπαρατατικος - αοριστος α γυμνασιου.pptx
παρατατικος - αοριστος α γυμνασιου.pptx
 
επανάληψη στο μινωικό και μυκηναϊκό πολιτισμό
επανάληψη στο μινωικό και μυκηναϊκό πολιτισμόεπανάληψη στο μινωικό και μυκηναϊκό πολιτισμό
επανάληψη στο μινωικό και μυκηναϊκό πολιτισμό
 
Οδύσσεια Α΄Γυμνασίου, 9η ενότητα: Σύγκρουση Ποσειδώνα - Οδυσσέα
Οδύσσεια Α΄Γυμνασίου, 9η ενότητα: Σύγκρουση Ποσειδώνα - ΟδυσσέαΟδύσσεια Α΄Γυμνασίου, 9η ενότητα: Σύγκρουση Ποσειδώνα - Οδυσσέα
Οδύσσεια Α΄Γυμνασίου, 9η ενότητα: Σύγκρουση Ποσειδώνα - Οδυσσέα
 
[Φυσική Β´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για την Πίεση
[Φυσική Β´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για την Πίεση[Φυσική Β´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για την Πίεση
[Φυσική Β´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για την Πίεση
 
πολυτροπικά κείμενα
πολυτροπικά κείμεναπολυτροπικά κείμενα
πολυτροπικά κείμενα
 
ελληνικη λαικη παραδοση
ελληνικη λαικη παραδοσηελληνικη λαικη παραδοση
ελληνικη λαικη παραδοση
 

Similar to Ραδιόφωνο

Istoria radio1
Istoria radio1Istoria radio1
Istoria radio1
Thomas S.
 
ραδιόφωνο
ραδιόφωνοραδιόφωνο
ραδιόφωνο
avramaki
 
ιστορια ραδιοφωνου
ιστορια ραδιοφωνουιστορια ραδιοφωνου
ιστορια ραδιοφωνου
2dimierap
 
Το ραδιοφωνο στα παλια χρονια
Το ραδιοφωνο στα παλια χρονιαΤο ραδιοφωνο στα παλια χρονια
Το ραδιοφωνο στα παλια χρονια
parkouk Koukoulis
 
Η εξέλιξη του τηλεφώνου
Η εξέλιξη του τηλεφώνουΗ εξέλιξη του τηλεφώνου
Η εξέλιξη του τηλεφώνου
zarkosdim
 
Τηλέφωνο
ΤηλέφωνοΤηλέφωνο
Τηλέφωνο
baziakou
 
Ιστορία και εξέλιξη επιστημονικών ανακαλύψεων - Το τηλέφωνο
Ιστορία και εξέλιξη επιστημονικών ανακαλύψεων - Το τηλέφωνοΙστορία και εξέλιξη επιστημονικών ανακαλύψεων - Το τηλέφωνο
Ιστορία και εξέλιξη επιστημονικών ανακαλύψεων - Το τηλέφωνο
14dimath
 
τηλεοραση γλωσσα μπλε ομαδα Wiki
τηλεοραση γλωσσα μπλε ομαδα Wikiτηλεοραση γλωσσα μπλε ομαδα Wiki
τηλεοραση γλωσσα μπλε ομαδα Wiki
kaliniktas
 

Similar to Ραδιόφωνο (20)

Istoria radio1
Istoria radio1Istoria radio1
Istoria radio1
 
ραδιόφωνο
ραδιόφωνοραδιόφωνο
ραδιόφωνο
 
Ομάδα Ανώνυμοι (Project Ψηφιακή αφήγηση)
Ομάδα Ανώνυμοι (Project Ψηφιακή αφήγηση)Ομάδα Ανώνυμοι (Project Ψηφιακή αφήγηση)
Ομάδα Ανώνυμοι (Project Ψηφιακή αφήγηση)
 
ραδιοφωνο βιβιαν
ραδιοφωνο βιβιανραδιοφωνο βιβιαν
ραδιοφωνο βιβιαν
 
ιστορια ραδιοφωνου
ιστορια ραδιοφωνουιστορια ραδιοφωνου
ιστορια ραδιοφωνου
 
ΡΑΔΙΟ
ΡΑΔΙΟΡΑΔΙΟ
ΡΑΔΙΟ
 
Radio
RadioRadio
Radio
 
Το ραδιοφωνο στα παλια χρονια
Το ραδιοφωνο στα παλια χρονιαΤο ραδιοφωνο στα παλια χρονια
Το ραδιοφωνο στα παλια χρονια
 
Tv radio
Tv radioTv radio
Tv radio
 
Syskeves1
Syskeves1Syskeves1
Syskeves1
 
τηλεοραση ηλιανα ελενη αλεξανδρα
τηλεοραση  ηλιανα ελενη αλεξανδρατηλεοραση  ηλιανα ελενη αλεξανδρα
τηλεοραση ηλιανα ελενη αλεξανδρα
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ..pptx
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ..pptxΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ..pptx
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ..pptx
 
Η εξέλιξη του τηλεφώνου
Η εξέλιξη του τηλεφώνουΗ εξέλιξη του τηλεφώνου
Η εξέλιξη του τηλεφώνου
 
Τηλέφωνο
ΤηλέφωνοΤηλέφωνο
Τηλέφωνο
 
Τηλεόραση
ΤηλεόρασηΤηλεόραση
Τηλεόραση
 
Ιστορία και εξέλιξη επιστημονικών ανακαλύψεων - Το τηλέφωνο
Ιστορία και εξέλιξη επιστημονικών ανακαλύψεων - Το τηλέφωνοΙστορία και εξέλιξη επιστημονικών ανακαλύψεων - Το τηλέφωνο
Ιστορία και εξέλιξη επιστημονικών ανακαλύψεων - Το τηλέφωνο
 
τηλεοραση γλωσσα μπλε ομαδα Wiki
τηλεοραση γλωσσα μπλε ομαδα Wikiτηλεοραση γλωσσα μπλε ομαδα Wiki
τηλεοραση γλωσσα μπλε ομαδα Wiki
 
Ημέρες ραδιοφώνου, ερευνητική εργασία 2014-15
Ημέρες ραδιοφώνου, ερευνητική εργασία 2014-15Ημέρες ραδιοφώνου, ερευνητική εργασία 2014-15
Ημέρες ραδιοφώνου, ερευνητική εργασία 2014-15
 
η εξελιξη της τηλεορασης 2
η εξελιξη της τηλεορασης 2η εξελιξη της τηλεορασης 2
η εξελιξη της τηλεορασης 2
 
σταθερη τηλεφωνια ελενη σοφια
σταθερη τηλεφωνια ελενη σοφιασταθερη τηλεφωνια ελενη σοφια
σταθερη τηλεφωνια ελενη σοφια
 

More from Eleni Kabaraki

More from Eleni Kabaraki (20)

"Μαθαίνω - ακούω - δρω. Νοιάζομαι για την κοινότητα μου"
"Μαθαίνω - ακούω - δρω. Νοιάζομαι για την κοινότητα μου""Μαθαίνω - ακούω - δρω. Νοιάζομαι για την κοινότητα μου"
"Μαθαίνω - ακούω - δρω. Νοιάζομαι για την κοινότητα μου"
 
Φωτοβολταϊκά
ΦωτοβολταϊκάΦωτοβολταϊκά
Φωτοβολταϊκά
 
Καρυοθραύστης
ΚαρυοθραύστηςΚαρυοθραύστης
Καρυοθραύστης
 
Βαμβακοσυλλεκτική Μηχανή
Βαμβακοσυλλεκτική ΜηχανήΒαμβακοσυλλεκτική Μηχανή
Βαμβακοσυλλεκτική Μηχανή
 
Το Φεγγάρι, η Σελήνη στα τραγούδια, στη μυθολογία, στις παραδόσεις, στη ποίηση
Το Φεγγάρι, η Σελήνη στα τραγούδια, στη μυθολογία, στις παραδόσεις, στη ποίησηΤο Φεγγάρι, η Σελήνη στα τραγούδια, στη μυθολογία, στις παραδόσεις, στη ποίηση
Το Φεγγάρι, η Σελήνη στα τραγούδια, στη μυθολογία, στις παραδόσεις, στη ποίηση
 
Ρομπότ
ΡομπότΡομπότ
Ρομπότ
 
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανήΨηφιακή φωτογραφική μηχανή
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
 
Σταθερό τηλέφωνο
Σταθερό τηλέφωνοΣταθερό τηλέφωνο
Σταθερό τηλέφωνο
 
Μηχανή Polaroid
Μηχανή PolaroidΜηχανή Polaroid
Μηχανή Polaroid
 
Βιντεοκέμερα
ΒιντεοκέμεραΒιντεοκέμερα
Βιντεοκέμερα
 
Φωτογραφική μηχανή με φιλμ
Φωτογραφική μηχανή με φιλμΦωτογραφική μηχανή με φιλμ
Φωτογραφική μηχανή με φιλμ
 
Ανεμόμυλος
ΑνεμόμυλοςΑνεμόμυλος
Ανεμόμυλος
 
Φωτογραφική μηχανή
Φωτογραφική μηχανήΦωτογραφική μηχανή
Φωτογραφική μηχανή
 
Ρομπότ
ΡομπότΡομπότ
Ρομπότ
 
Λεωφορείο
ΛεωφορείοΛεωφορείο
Λεωφορείο
 
Κατσαβίδι
ΚατσαβίδιΚατσαβίδι
Κατσαβίδι
 
iPad
iPadiPad
iPad
 
Ανεμόμυλος
ΑνεμόμυλοςΑνεμόμυλος
Ανεμόμυλος
 
Στρατιωτικά Αεροπλάνα
Στρατιωτικά ΑεροπλάναΣτρατιωτικά Αεροπλάνα
Στρατιωτικά Αεροπλάνα
 
Θερμοκήπιο
ΘερμοκήπιοΘερμοκήπιο
Θερμοκήπιο
 

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
 
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptxΜωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
 
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
 
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
 
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΕλένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
 
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxΜάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
 
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptxLouisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
 
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdfΤσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
 
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
 
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptxΜαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
 
YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
 
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΝιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
 
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdfΆλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
 
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςΛογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
 

Ραδιόφωνο

 • 1. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΜΜΕ Α΄2 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -Είδη ραδιοφώνου -Ιστορία του ραδιοφώνου -Επιστημονικές Αρχές-Αρχές Λειτουργίας -ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ -ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ -ΠΗΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις αρχές του 20ου αιώνα το ραδιόφωνο εισέβαλε στη ζωή και την καθημερινότητα του ανθρώπου ως το σημαντικότερο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας. Η εκπομπή του ραδιοφωνικού σήματος αρχικά γινόταν με την χρήση της διαμόρφωσης του σήματος κατά πλάτος (ΑΜ) αλλά σύντομα εξελίχθηκε η τεχνολογία του σε διαμόρφωση συχνότητας (FM) με αποτέλεσμα την εξέλιξη της ραδιοφωνίας με ταυτόχρονη ελάττωση των μειονεκτημάτων που παρείχε η ραδιοφωνία AM. Επικράτησε λοιπόν για δεκαετίες η ραδιοφωνία FM μέχρι και σήμερα με την μορφή που όλοι ξέρουμε το ραδιόφωνο.Με τον όρο τηλεπικοινωνίες χαρακτηρίζουμε την ανταλλαγή δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο και ανεξάρτητα από το μήκος της απόστασης. Μία τηλεπικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί ασύρματα, ενσύρματα, ηλεκτρικά, ηλεκτρομαγνητικά, οπτικά, δορυφορικά κ.α., μεταξύ τουλάχιστον δύο ανταποκριτών. Η ανάγκη λοιπόν του ανθρώπου για επικοινωνία καλύφθηκε από την έννοια της τηλεπικοινωνίας. Η ανάγκη αυτή συμπεριλαμβάνει διάφορα είδη πληροφοριών τα βασικότερα των οποίων είναι: •
 • 2. Οι ακουστικές πληροφορίες δηλαδή ακουστικά και ηχητικά μηνύματα. • Τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων. • Οι οπτικές πληροφορίες (video). Υπάρχει διάκριση μεταξύ των ανταποκριτών σε μία επικοινωνία. Αυτός που στέλνει το μήνυμα ορίζεται ως πομπός και αυτός που λαμβάνει την πληροφορία ορίζεται ως δέκτης. Σε μία απλή επικοινωνία τόσο ο πομπός όσο και ο δέκτης είναι προσδιορισμένος, όπως για παράδειγμα στην τηλεφωνία. Σε μία πιο σύνθετη επικοινωνία ενώ ο πομπός είναι προσδιορισμένος ο δέκτης ή οι δέκτες είναι αόριστοι όπως για παράδειγμα στην ραδιοφωνία ή την τηλεόραση. Επίσης, υπάρχει διάκριση για τον τύπο της επικοινωνίας που εφαρμόζεται κάθε φορά. Η επικοινωνία μπορεί να είναι μονόδρομη, μιλάμε δηλαδή για έναν πομπό και έναν ή και περισσότερους δέκτες. Μπορεί όμως να είναι και αμφίδρομη. Στην περίπτωση αυτή ο πομπός μπορεί να λειτουργεί και σαν δέκτης ταυτόχρονα ενώ ο δέκτης μπορεί να λειτουργεί και σαν πομπός, αντίστοιχα. Παράδειγμα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας είναι η ενσύρματη ή η κινητή τηλεφωνία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το ραδιόφωνο είναι η συσκευή που λειτουργεί ως "ραδιοδέκτης - μετατροπέας" όπου λαμβάνοντας τις ραδιοφωνικές εκπομπές των ραδιοφωνικών σταθμών τις μετατρέπει σε ήχο. Τα ραδιοφωνικά κύματα εκπέμπονται από τον πομπό και φτάνουν στον δέκτη (δηλαδή το ραδιόφωνο). Τα κύματα αυτά αποκωδικοποιούνται από τη συσκευή και μετατρέπονται σε ηλεκτρικό ρεύμα και στην συνέχεια σε ήχο, που είναι και το τελικό αποτέλεσμα του ραδιοφώνου. Ραδιοφωνία, επίσης, θεωρείται και όλη η διαδικασία εκπομπής και λήψης ραδιοκυμάτων. Είδη ραδιοφώνου Μπορούμε να διακρίνουμε τα ακόλουθα είδη ραδιοφώνου: • Το αναλογικό ή συμβατικό ραδιόφωνο... Εδώ ο τρόπος διαμόρφωσης του σήματος έχει ως αποτέλεσμα το διαχωρισμό των συχνοτήτων για χρήση από τα AM και τα FM, ενώ ανάλογα με το σκοπό ορίζονται συγκεκριμένες περιοχές συχνοτήτων (π.χ. τα εμπορικά ραδιόφωνα στην Ευρώπη και την Αμερική εκπέμπουν στις συχνότητες FM 87.5-108). Άλλες περιοχές συχνοτήτων χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους σκοπούς όπως π.χ. από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική. • Το ραδιόφωνο με υπο-φέρον (subcarrier) αποτελεί εξειδικευμένη χρήση
 • 3. της τεχνολογίας των ραδιοκυμάτων διαμόρφωσης κατά συχνότητα (FM), κυρίως στις ΗΠΑ, όπου με ειδικούς δέκτες είναι δυνατή η λήψη περισσότερων του ενός σταθμών στην ίδια συχνότητα. • Το ψηφιακό ραδιόφωνο αποτελεί νεότερο τεχνολογικά επίτευγμα, με διάφορες τεχνολογίες που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της δοκιμής ή της αρχικής εφαρμογής. Μεταξύ αυτών των τεχνολογιών, το DAB, το οποίο λειτουργεί στην περιοχή πολύ υψηλών συχνοτήτων (VHF) και διαθέτει πολλών ειδών πρόσθετες διαδραστικές υπηρεσίες είναι αρκετά διαδεδομένο στην Βρετανία και την Ιρλανδία, αλλά αναπτύσσεται αργά λόγω του υψηλού κόστους των δεκτών. Παράλληλα υπάρχουν και άλλα πρότυπα, όπως το DRM, ένα ανοιχτό πρότυπο για τη διαμόρφωση κατά πλάτος (ΑΜ) και τις μπάντες μεσαίων και βραχέων. • Το δορυφορικό ραδιόφωνο, το οποίο χρησιμοποιεί κανάλια στα πλαίσια του προτύπου της δορυφορικής ψηφιακής τηλεόρασης DVB, ούτως ώστε να μεταδίδεται μόνον ήχος. • Το Διαδικτυακό ραδιόφωνο (ραδιόφωνο του Διαδικτύου, που εκπέμπει αρχεία ροής (δηλαδή επιφορτώνεται το αρχείο σε πραγματικό χρόνο, ο ήχος φορτώνεται εκείνη την στιγμή που παίζει) και περιλαμβάνει και το Podcasting, που είναι η εμπορική ονομασία της μεταφόρτωσης ηχογραφημένων εκπομπών. Ιστορία του ραδιοφώνου Πριν από χρόνια, το 1985, ο πατέρας του ραδιοφώνου Γουλιέλμος Μαρκόνι κατόρθωσε να μεταδώσει ηχητικά σήματα Μορς διαμέσου ερτζιανών κυμάτων. Οι επιτυχίες του Μαρκόνι και άλλων ερευνητών όπως του Ρέτζιναλντ Φέσεντεν (Reginald Fessenden) και του Λη ντε Φόρεστ (Lee de Forest) αποτελούν την απαρχή της ανάπτυξης της ραδιοφωνίας. Η ραδιοφωνία, η οποία συνίσταται στη μετάδοση ομιλιών, μουσικής και λόγου σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς τη μεσολάβηση αγωγών, αλλά με ηλεκτρομαγνητικά κύματα, και στη λήψη τους από ειδικούς δέκτες, αποτελεί πρακτική εφαρμογή της εφεύρεσης των ηλεκτρονικών λυχνιών. Άρχισε να αναπτύσσεται τη δεκαετία του 1910 στις ΗΠΑ. Γύρω στα 1873 ο Μάξγουελ πρότεινε την θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού, σύμφωνα με την οποία ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα μπορεί να μεταδοθεί χωρίς να μεσολαβεί κάποιο φυσικό μέσο. Το 1883 ο Χερτς (Hertz) επαλήθευσε τη θεωρία του Μάξγουελ για τον ηλεκτρομαγνητισμό και ανακάλυψε τα ραδιοκύματα. Γύρω στα 1987, ο Μαρκόνι επαληθεύει τα πειράματα του Χερτς και καταφέρνει να στείλει ασύρματο σήμα σε απόσταση 3 km. Με τη συσκευή αυτή ο Ιταλός Μαρκόνι πηγαίνει στην Αγγλία - που ήταν η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη της εποχής - και ιδρύει την εταιρεία 'Marconi Wireless telegraph', η οποία προσφέρει υπηρεσίες στη ναυσιπλοΐα. Τα ραδιοκύματά του δεν μετέδιδαν φωνή αλλά σήματα Μορς. Ήταν τα Χριστούγεννα του 1906 στην Νέα Υόρκη όταν ο Φάσεντεν μετέδωσε για πρώτη φορά φωνή και μουσική μέσω ραδιοκυμάτων. Αργότερα ήρθε ο ντε Φορέ για να εφεύρει την ηλεκτρονική λυχνία, η οποία ήταν η μόνη "μορφή" ραδιοφώνου για τα επόμενα 50- 60 χρόνια. Μέχρι τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο χρησιμοποιούμενο σε ερασιτεχνική βάση και δεν είναι καθόλου ανεπτυγμένο ούτε διαδεδομένο. Σταθμός στην ιστορία του ραδιοφώνου αποτελεί η έμπνευση ενός Αμερικανού, του Φρανκ Κόνραντ (Frank Conrad), ο οποίος εργαζόταν ως μηχανικός και ερασιτεχνικά
 • 4. ασχολείτο με το ραδιόφωνο και τον αθλητισμό. Ο Κόνραντ τυχαία "βγήκε στον αέρα" με το ραδιόφωνο για να μεταδώσει τα αποτελέσματα των αγώνων. Απέκτησε φανατικό κοινό. Ήταν τότε που μεταδόθηκε και η πρώτη ραδιοφωνική διαφήμιση, ενός καταστήματος στη γειτονιά του Κόνραντ. Την εκπομπή του Κόνραντ, που ουσιαστικά θεωρείται ο πατέρας του ραδιοφώνου, πήρε η εταιρεία Westinghouse, την υποστήριξε τεχνικά και την επαύξησε. Στις 20 Νοεμβρίου 1920 λειτούργησε ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός, ο K.D.K.A., που λειτουργεί ακόμη και σήμερα. Το 1926 εμφανίζεται στην αγορά ραδιοφωνικός δέκτης αρκετά εύχρηστος, ποιοτικός και φθηνός. Από τότε το ραδιόφωνο κατακτά πολύ ευρύ κοινό. Στην πορεία εμφανίζεται και η σύσταση σχετικής νομοθεσίας για την οργάνωση τόσο των σταθμών όσο και των συχνοτήτων εκπομπής. Η εδραίωση, όμως, του ραδιοφώνου έρχεται μετά το 1930. Σε αυτή την περίοδο δημιουργείται το καλά οργανωμένο δίκτυο σταθμών (κρατικών και ιδιωτικών) τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια του Β' παγκοσμίου πολέμου το ραδιόφωνο και ο Τύπος γίνονται δύο μέσα ανταγωνιστικά μεταξύ τους, γιατί το ραδιόφωνο αποκτά μεγάλο ειδησεογραφικό περιεχόμενο. Η λήξη του Μεγάλου Πολέμου φέρνει το ραδιόφωνο στην αρχική του ιδιότητα και γίνεται ξανά ένα μέσο κυρίως ψυχαγωγικό. Στα τέλη της δεκαετίας του '40 με αρχές της δεκαετίας του '50 το ραδιόφωνο αποκτά ένα νέο ανταγωνιστή, την τηλεόραση η οποία έχει στα χέρια της ένα πολύ δυνατό όπλο έναντι του ραδιοφώνου, την εικόνα. Η ακροαματικότητα του ραδιοφώνου πέφτει κατακόρυφα και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί ψάχνουν λύσεις. Η λύση έρχεται το '50-'60 και την εμφάνιση της δημοφιλέστατης μουσικής Rock 'n Roll. Η κρίση ξεπερνιέται και το ραδιόφωνο καθιερώνεται ως αποκλειστικά ψυχαγωγικό-μουσικό μέσο. Τη δεκαετία του '60 αμφισβητείται στην Ευρώπη το κρατικό ραδιόφωνο, γιατί δεν μετέδιδε Ροκ μουσική και απορρίπτεται από τη νεολαία της εποχής. Εμφανίζεται η Πειρατική Ραδιοφωνία με πρωτοπόρο το Radio Caroline στην Αγγλία, το οποίο εκπέμπει από ένα μικρό πλοίο έξω από τα χωρικά ύδατα της Αγγλίας και μεταδίδει μόνο . Η ακροαματικότητά του είναι τόσο υψηλή, που απειλεί το BBC. Ακολουθεί ευρεία διάδοση αυτού του τύπου ραδιοφωνίας σε όλη την Ευρώπη. Μετά από αυτό ακολουθεί η απορρύθμιση (Deregulation) της δεκαετίας του '70 και ουσιαστικά το ραδιόφωνο εισέρχεται στην τελευταία φάση της ωριμότητάς του. Τις λυχνίες αντικαθιστούν τα μικρά τρανζίστορ. Το ραδιόφωνο και το κασετόφωνο συνδυάζονται σε μια συσκευή. Η ραδιομετάδοση εμφανίζεται την περίοδο 1921-1922 σχεδόν συγχρόνως σε όλα τα βιομηχανικά κράτη. Γεννιέται από τις αλλαγές της τεχνολογίας των ραδιοεπικοινωνιών και από την ανάγκη των μεγάλων εταιρειών ραδιοηλεκτρικού υλικού, που αύξησαν κατακόρυφα την παραγωγή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, να ανοιχτούν προς την ιδιωτική αγορά, ακόμη και αν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους ομίλους, στις ΗΠΑ κυρίως, αντιλαμβάνονται με καθυστέρηση την σημασία της ραδιομετάδοσης. Επιστημονικές Αρχές-Αρχές Λειτουργίας Μετάδοση ραδιοφωνικού προγράμματος Ακούγοντας στο ραδιόφωνο μια εκπομπή, δε μπορούμε εύκολα να φανταστούμε την διαδρομή που κάνει μέχρι να φτάσει σε εμάς. Το σήμα φτάνει στα ραδιόφωνα μας μέσω του συστήματος ραδιομετάδοσης. Ένα σύστημα ραδιομετάδοσης αποτελείται από:
 • 5. • τον πομπό • τον αναμεταδότη, ένα σύστημα λήψης και μετάδοσης σήματος. Ο αναμεταδότης συλλαμβάνει το σήμα που του στέλνει ο πομπός, ή ο προηγούμενος αναμεταδότης, το ενισχύει και το στέλνει στον επόμενο αναμεταδότη μέχρι να φτάσει το σήμα στον δέκτη. • τον δέκτη, η συσκευή που συλλαμβάνει το σήμα που στέλνουν ο πομπός και ο αναμεταδότης και το μετατρέπει στο ηχητικό σήμα που ακούμε από τα ραδιόφωνά μας. • το μικρόφωνο • το μεγάφωνο • τα ακουστικά Η μετάδοση του ραδιοφωνικού προγράμματος γίνεται μέσω μιας ειδικής κατηγορίας κυμάτων που ονομάζονται ραδιοκύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκη κύματος από 1 cm έως 10 m και συχνότητας από 10 Khz έως 100.000 MHz. Χρησιμοποιούνται στα ραντάρ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και οι επιπτώσεις Όπως είναι γνωστό, οι κεραίες του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης αποτελούν πηγές ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, που παράγουν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που διαδίδεται στο χώρο. To πεδίο αυτό συχνά αναφέρεται και ως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται στη ραδιοφωνία συνεπάγονται μήκη κύματος με “μη ιονίζουσα ακτινοβολία” , δηλαδή δεν μπορεί να προκαλέσουν άμεση βλάβη στη βιολογική ύλη (και κυρίως μεταλλάξεις, όπως πχ μπορεί να προκαλέσει η ραδιενέργεια). Αντιθέτως, στις ραδιοσυχνότητες οι κύριες επιπτώσεις στα ανθρώπινα κύτταρα είναι θερμικές, προκαλούν δηλαδή αύξηση της θερμοκρασίας είτε τοπικά, είτε σε ολόκληρο το σώμα. Έχουν γίνει πολλές έρευνες σχετικά με τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας των ραδιοσυχνοτήτων στον άνθρωπο, οι οποίες έχουν καταλήξει σε αντιφατικά αποτελέσματα χωρίς να προκύψουν σαφείς αποδείξεις. Ωστόσο οι έρευνες εστιάζονται σε διάφορες ασθένειες, που περιλαμβάνουν μορφές καρκίνου και λευχαιμίας, πονοκέφαλος, κούραση, άγχος, κατάθλιψη και ασθένειες των ματιών. Τα κέντρα εκπομπής και η τεράστια ισχύς Η ουσιαστική διαφορά του ραδιοφώνου από την κινητή τηλεφωνία εστιάζεται στο γεγονός ότι σε αντίθεση με τα κινητά τηλέφωνα, οι συσκευές ραδιοφώνου είναι απλώς δέκτες του σήματος και δεν εκπέμπουν πεδίο. Έτσι, το σύνολο της ακτινοβολίας επιβαρύνει την περιοχή γύρω από τους πομπούς. Η συνήθης τακτική είναι ότι επιλέγονται σημεία με μεγάλο υψόμετρο (βουνά ή πύργοι) όπου δημιουργούνται κέντρα εκπομπής. Δυστυχώς στην Ελλάδα η κατάσταση είναι κάτι χειρότερο από ιδανική. Η πολιτική ηγεσία έχει αποτύχει παταγωδώς στην επιβολή της τάξης στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο της χώρας, με αποτέλεσμα πλήρη αναρχία και μηδενική μέριμνα για το περιβάλλον. Συγκεκριμένα: • Τα σημερινά κέντρα εκπομπής έχουν επιλεγεί αυθαίρετα από τους ίδιους τους εκπέμποντες, με βάση την αποτελεσματικότητά τους στην επίτευξη καλής
 • 6. εμβέλειας. Έτσι ποτέ, και σε κανένα κέντρο εκπομπής δεν έγινε οργανωμένη εγκατάσταση, με ορθολογική επιλογή του χώρου και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι πομποί στήνονται σε καταπατημένα εδάφη, η ιδιόκτητα αγροτεμάχια, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η ηλεκτροδότηση είναι παράνομη. Η μοναδική προσπάθεια οργάνωσης ενός συγκροτημένου κέντρου εκπομπής ήταν στη θέση Αέρας της Πάρνηθας, η οποία έχει εξαγγελθεί εδώ και 6 χρόνια, αλλά ουδέποτε πραγματοποιήθηκε. • Η ελληνική νομοθεσία, τόσο για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όσο και για την εγκατάσταση των πομπών, προβλέπει σαφείς περιορισμούς για τον έλεγχο της εκπεμπόμενης ισχύος. Ωστόσο η συχνότητα με την οποία πραγματοποιούν οι αρμόδιοι φορείς (ΕΕΤΤ) τους σχετικούς ελέγχους είναι ανεπαρκής για τις μεγάλες πόλεις και σχεδόν ανύπαρκτη για την επαρχία. Στις περισσότερες μάλιστα των περιπτώσεων το ενδιαφέρον εστιάζεται στην παράνομη κατάληψη συχνότητας, ενώ ποτέ δεν έχει επιβληθεί κύρωση (από το ΕΣΡ) για χρήση υπερβολικής ισχύος, παρά μόνο σε περιπτώσεις που προηγήθηκε καταγγελία από “ανταγωνιστή” ραδιοσταθμό. Μέχρι στιγμής οι σχετικές ενέργειες της ΕΕΤΤ πραγματοποιούνται κατά μέσον όρο μία φορά κάθε τέσσερις μήνες στην Αττική, ενώ σε επαρχιακές πόλεις οι έλεγχοι είναι σποραδικοί ή δεν έχουν γίνει ποτέ. • Ο υψηλός αριθμός των ραδιοφωνικών σταθμών στην μπάντα, αλλά και η υπερβολική αύξηση της ισχύος από ορισμένους, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία παρεμβολών από των ένα σταθμό στον άλλο, αναγκάζοντας όλους τους σταθμούς να αυξήσουν την ισχύ τους προκειμένου να πετύχουν καλή λήψη. • Το πραγματικό επίπεδο ισχύος των ραδιοφωνικών πομπών παραμένει άγνωστο, αποτελεί ωστόσο κοινό μυστικό ότι ουκ ολίγοι είναι αυτοί που υπερβαίνουν τα θεσπισμένα όρια. Σε δημοσίευση εταιρίας εγκατάστασης πομπών, αποκαλύπτεται ότι οι σταθμοί στο κέντρο εκπομπής του Χορτιάτη ξεκινάνε από τα 5KW για να φτάσουν (ορισμένοι) την αστρονομική ισχύ των 50KW! Αντίστοιχες είναι οι περιπτώσεις των ισχυρών σταθμών της Αττικής, των οποίων το σήμα φτάνει εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. • Πέρα όμως από τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, η ηλεκτρομαγνητική ρύπανση που προκαλείται από τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές έχει παρενέργειες σε άλλες περιοχές συχνοτήτων. Ραδιοφωνικοί πομποί με κακή λειτουργία έχουν προκαλέσει προβλήματα σε άλλου είδους τηλεπικοινωνίες, την αεροπλοΐα, την ακτοπλοΐα και τους ασυρμάτους. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Στην ανάπτυξη του ραδιοφώνου, ως συσκευής, συνέβαλε αποφασιστικά η τεχνολογία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Έτσι, σήμερα, είναι δυνατή η κατασκευή ιδιαίτερα μικρών ραδιοφωνικών δεκτών, τόσο μικρών, μάλιστα, ώστε να ενσωματώνονται σε συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα. Το ραδιόφωνο παραμένει σημαντικός φορέας τόσο πληροφοριών όσο και μουσικής / ακροαστικής διασκέδασης και η μόνη εναλλακτική λύση για τους ανθρώπους που θέλουν να ενημερώνονται ή να διασκεδάζουν, κάνοντας παράλληλα και κάποια άλλη εργασία, όπως, π.χ., να οδηγούν, να διαβάζουν ή να γράφουν. Κατάλογος των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν στον ελληνικό χώρο βρίσκονται
 • 7. στην ομώνυμη κατηγορία ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 25 ΕΥΡΩ ΠΗΓΕΣ http://www.radiomuseum.gr/ http://web.archive.org/20040830221640/www.radiofono.gr/his tory.htm http://www.encyclopedia.com/ http://web.archive.org/20050212173133/www.radiofono.gr/m useum ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΑΝΙΑΡΟΣ Α΄2