SlideShare a Scribd company logo
Цахим судалгаа

                            Цахим судалгаа
         Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

 Овог 
 Нэр

Асуулт 1

Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?                           Хариулт

а. эцэг нь        b. эх нь

Асуулт 2

Та хэдэн настай вэ?

a. 20 – 24        d. 35 – 39           g. 50 – 54      Хариулт
b. 25 – 29        e. 40 – 44           h. 55-аас дээш
c. 30 – 34        f. 45 – 49

Асуулт 3

Таны боловсрол:

a. дээд         c. бүрэн дунд                    Хариулт
b. тусгай дунд      d. бүрэн бус дунд

Асуулт 4

Таны мэргэжил:

a. хуульч, эрх зүйч          e. жолооч                Хариулт
b. багш                f. лам
c. эдийн засагч, ня­бо        g. мэргэжилгүй
d. инженер                                Хуудас 1
Цахим судалгаа
Асуулт 5

Та хаана ажилладаг вэ?

a. төрийн байгууллага        d. оюутан             Хариулт
b. хувийн хэвшилд          e. ажилгүй
c. хувиараа

Асуулт 6

Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

a. хашаанд гэрт           c. орон сууцанд          Хариулт
b. хашаа байшинд          d. бусад

Асуулт 7

Танай ам бүл хэд вэ?

a. 2     c. 4     e. 6 ба түүнээс дээш            Хариулт
b. 3     d. 5

Асуулт 8

ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?

a. 1     b. 2     c. 3 ба түүнээс дээш            Хариулт
                             Хуудас 2
Анализ                                                                                      Цахим судалгааны анализ
                   Асуулт 1                            Асуулт 2                                    Асуулт 3                                                Асуулт 4
                      Та
                   хүүхдийнхээ                    Та хэдэн настай вэ?                                 Таны боловсрол:                                        Таны мэргэжил:
                    хэн нь вэ?
                                                                                      a. дээд

                                                                                           b. тусгай дунд

                                                                                                   c. бүрэн дунд

                                                                                                           d. бүрэн бус дунд
                   а. эцэг нь

                          b. эх нь
                                                                                                                                      c. эдийн засагч, ня-бо
№     Овог       Нэр
                                                                                                                     a. хуульч, эрх зүйч
                                                                             h. 55-аас дээш
                                                                                                                                                  d. инженер

                                                                                                                                                         e. жолооч
                               a. 20 – 24

                                      b. 25 – 29                                                   d. 35 – 39

                                                          e. 40 – 44                                                                       g. 50 – 54
                                             c. 30 – 34
                                                                f. 45 – 49
                                                                                                                                b. багш
1  Батболд      Анун       1      0     0      0       1      0      0      0      0       0       0      0        1        0          0         0       0          0      0
2  Алтанцэцэг    Азжаргал     0      1     0      1       0      0      0      0      0       0       0      0        1        0          0         0       0          0      0
3  Өнөржаргал    Баасанхүү    1      0     0      0       1      0      0      0      0       0       0      0        1        0          0         0       0          0      1
4  Мөнхцог      Мөнхжин     1      0     0      0       1      0      0      0      0       0       1      0        0        0          1         0       0          0      0
5  Биндэрьяа     Урнаа      0      1     0      0       0      1      0      0      0       0       0      1        0        0          0         1       0          0      0
6  Батсайхан     Мичидмаа     0      1     0      0       0      1      0      0      0       0       1      0        0        0          0         1       0          0      0
7  Лувсанцэнд    Золбаяр     1      0     0      0       0      0      0      0      1       0       1      0        0        0          0         0       0          1      0
8  Энхнаст      Долгорсүрэн   0      1     0      0       0      1      0      0      0       0       1      0        0        0          0         0       1          0      0
9  Гантулга     Ундрах-Оргил   1      0     0      0       1      0      0      0      0       0       1      0        0        0          0         0       0          0      0
10  Сугархүү     Будхүү      1      0     0      0       0      0      1      0      0       0       1      0        0        0          0         0       0          1      0
   Судалгаанд нийт
                    6      4     0      1       4      3      1      0      1       0       6      1        3        0          1         2       1          2      1
   оролцсон
                                               Хуудас 3
Анализаны анализ
 Асуулт 4                                    Асуулт 5                           Асуулт 6                          Асуулт 7                   Асуулт 8
                                                                                                                          ЕБС-д хэдэн
                                                              Танай орон байрны
ны мэргэжил:               Та хаана ажилладаг вэ?                                                                Танай ам бүл хэд вэ?                хүүхэд тань
                                                               нөхцөл ямар вэ?
                                                                                                                          суралцдаг вэ?
                                 b. хувийн хэвшилд
                                                  d. оюутан
                                                                                                              e. 6 ба түүнээс дээш
                                                        e. ажилгүй
                     a. төрийн байгууллага
                                           c. хувиараа
                                                                                               a. 2

                                                                                                   b. 3

                                                                                                       c. 4

                                                                                                           d. 5
                                                                                                                                 c. 3 ба түүнээс дээш
                                                                       b. хашаа байшинд
                                                              a. хашаанд гэрт
                                                                                 c. орон сууцанд
            g. мэргэжилгүй
                                                                                          d. бусад
        f. лам
                                                                                                                          a. 1

                                                                                                                             b. 2
        0      1         0           0         1      0      0       1         0         0        0     0   0    0   1     0         1   0     0
        0      1         0           0         0      1      0       1         0         0        0     1   0    0   0     0         0   1     0
        0      0         0           1         0      0      0       1         0         0        0     0   0    1   0     0         1   0     0
        0      0         0           1         0      0      0       0         1         0        0     0   0    1   0     0         1   0     0
        0      0         0           0         1      0      0       0         1         0        0     0   0    0   0     1         0   1     0
        0      0         1           0         0      0      0       1         0         0        0     0   1    0   0     0         1   0     0
        0      0         0           1         0      0      0       0         1         0        0     0   0    0   0     1         0   1     0
        0      0         0           1         0      0      0       0         1         0        0     0   0    1   0     0         1   0     0
        1      0         0           1         0      0      0       1         0         0        0     0   0    1   0     0         0   1     0
        0      0         0           1         0      0      0       0         1         0        0     0   0    0   1     0         1   0     0

        1      2         1           6         2      1      0       5         5         0        0     1   1    4   2     2         6   4     0
                                                                                                     Хуудас 4
График

Судалгааны нэгтгэл

Асуулт 1

Судалгаанд нийт 
  оролцсон   а. эцэг нь     b. эх нь
       10         6          4

Асуулт 2

Судалгаанд нийт 
  оролцсон   a. 20 – 24     b. 25 – 29     c. 30 – 34     d. 35 – 39    e. 40 – 44    f. 45 – 49    g. 50 – 54    h. 55­аас дээш
       10         0          1         4        3        1        0        1          0

Асуулт 3

Судалгаанд нийт                               d. бүрэн бус 
          a. дээд     b. тусгай дунд c. бүрэн дунд
  оролцсон                                   дунд
   10        6          1          3         0

Асуулт 4

Судалгаанд нийт   a. хуульч,                c. эдийн                                 g. 
                     b. багш            d. инженер       e. жолооч      f. лам
  оролцсон    эрх зүйч               засагч, ня­бо                             мэргэжилгүй
   10        1          2         1      2           1        1        2

Асуулт 5

Судалгаанд нийт  a. төрийн        b. хувийн 
                             c. хувиараа    d. оюутан    e. ажилгүй
  оролцсон   байгууллага       хэвшилд
   10       1           6         2         1        0

Асуулт 6
                                   Хуудас 5
График

Судалгаанд нийт  a. хашаанд    b. хашаа     c. орон 
                                 d. бусад 
  оролцсон     гэрт    байшинд     сууцанд
   10        5       5        0         0

Асуулт 7

                                        e. 6 ба 
Судалгаанд нийт 
             a. 2   b. 3      c. 4        d. 5  түүнээс 
  оролцсон
                                        дээш
    10         1     1       4          2     2

Асуулт 8

Судалгаанд нийт                  c. 3 ба 
             a. 1   b. 2 
  оролцсон                  түүнээс дээш
   10         6     4        0


Асуулт 1                     Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?

 10

 8
                                             Асуулт 1
 6

 4

 2

 0
   Судалгаанд нийт оролцсон  а. эцэг нь        b. эх нь
                              Хуудас 6
График
Асуулт 2
                            Та хэдэн настай вэ?
    12

    10

    8

    6                                                               Асуулт 2

    4

    2

    0
          a. 20 – 24         c. 30 – 34          e. 40 – 44        g. 50 – 54
 Судалгаанд нийт оролцсон     b. 25 – 29         d. 35 – 39         f. 45 – 49        h. 55-аас дээшАсуулт 3


                               Таны боловсрол

 10
  9
  8
  7
  6
                                                                   Асуулт 3
  5
  4
  3
  2
  1
  0
               a. дээд              c. бүрэн дунд
 Судалгаанд нийт оролцсон         b. тусгай дунд            d. бүрэн бус дунд
                                      Хуудас 7
График
Асуулт 4                            Таны мэргэжил
    10
    9
    8
    7
    6
    5                                                       Асуулт 4
    4
    3
    2
    1
    0
          a. хуульч, эрх зүйч   c. эдийн засагч, ня-бо     e. жолооч       g. мэргэжилгүй
  Судалгаанд нийт оролцсон      b. багш         d. инженер         f. ламАсуулт 5                         Та хаана ажилладаг вэ?

 10
  9
  8
  7
  6
                                                          Асуулт 5
  5
  4
  3
  2
  1
  0
           a. төрийн байгууллага         c. хувиараа            e. ажилгүй
 Судалгаанд нийт оролцсон       b. хувийн хэвшилд           d. оюутан
                                 Хуудас 8
7
  6
                                                           Асуулт 5
  5
  4
  3
  2
  1                                  График
  0
           a. төрийн байгууллага          c. хувиараа            e. ажилгүй
  Судалгаанд нийт оролцсон       b. хувийн хэвшилд             d. оюутан
Асуулт 6


                     Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

 10
  9
  8
  7
  6
                                                           Асуулт 6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
                a. хашаанд гэрт              c. орон сууцанд
  Судалгаанд нийт оролцсон            b. хашаа байшинд              d. бусадАсуулт 7


                            Танай ам бүл хэд вэ?

10
 9
 8
 7
 6                                                            Асуулт 7
 5
 4
 3
 2
 1
 0
Судалгаанд нийт оролцсон  a. 2         b. 3       c. 4         d. 5  e. 6 ба түүнээс дээш

                                   Хуудас 9
6                                                       Асуулт 7
5
4
3
2
1
0
                               График
Судалгаанд нийт оролцсон   a. 2    b. 3     c. 4      d. 5  e. 6 ба түүнээс дээшАсуулт 8                      ЕБС-д хэдэн хүүхэд тань явдаг вэ?

      c. 3 ба түүнээс дээш              b. 2
                                                             Асуулт 8


              a. 1   Судалгаанд нийт оролцсон


                 0  1   2   3   4    5   6   7    8      9  10
                             Хуудас 10
С 1

                             Цахим судалгаа
             Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

 Овог    Батболд
 Нэр    Анун

Асуулт 1

Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?                               Хариулт  a

а. эцэг нь         b. эх нь

Асуулт 2

Та хэдэн настай вэ?

a. 20 – 24         d. 35 – 39           g. 50 – 54        Хариулт  c
b. 25 – 29         e. 40 – 44           h. 55-аас дээш
c. 30 – 34         f. 45 – 49

Асуулт 3

Таны боловсрол:

a. дээд           c. бүрэн дунд                       Хариулт  c
b. тусгай дунд       d. бүрэн бус дунд

Асуулт 4

Таны мэргэжил:

a. хуульч, эрх зүйч           e. жолооч                  Хариулт  g
b. багш                 f. лам
c. эдийн засагч, ня­бо          g. мэргэжилгүй
d. инженер                               Хуудас 11
С 1
Асуулт 5

Та хаана ажилладаг вэ?

a. төрийн байгууллага          d. оюутан           Хариулт  c
b. хувийн хэвшилд            e. ажилгүй
c. хувиараа

Асуулт 6

Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

a. хашаанд гэрт             c. орон сууцанд        Хариулт  a
b. хашаа байшинд            d. бусад

Асуулт 7

Танай ам бүл хэд вэ?

a. 2      c. 4     e. 6 ба түүнээс дээш           Хариулт  d
b. 3      d. 5

Асуулт 8

ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?

a. 1      b. 2      c. 3 ба түүнээс дээш           Хариулт  a
                             Хуудас 12
С 2

                              Цахим судалгаа
             Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

 Овог    Алтанцэцэг
 Нэр    Азжаргал

Асуулт 1

Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?                               Хариулт  b

а. эцэг нь          b. эх нь

Асуулт 2

Та хэдэн настай вэ?

a. 20 – 24          d. 35 – 39           g. 50 – 54        Хариулт  b
b. 25 – 29          e. 40 – 44           h. 55-аас дээш
c. 30 – 34          f. 45 – 49

Асуулт 3

Таны боловсрол:

a. дээд           c. бүрэн дунд                       Хариулт  c
b. тусгай дунд        d. бүрэн бус дунд

Асуулт 4

Таны мэргэжил:

a. хуульч, эрх зүйч            e. жолооч                  Хариулт  g
b. багш                  f. лам
c. эдийн засагч, ня­бо          g. мэргэжилгүй
d. инженер                               Хуудас 13
С 2
Асуулт 5

Та хаана ажилладаг вэ?

a. төрийн байгууллага          d. оюутан           Хариулт  d
b. хувийн хэвшилд            e. ажилгүй
c. хувиараа

Асуулт 6

Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

a. хашаанд гэрт             c. орон сууцанд        Хариулт  a
b. хашаа байшинд            d. бусад

Асуулт 7

Танай ам бүл хэд вэ?

a. 2      c. 4     e. 6 ба түүнээс дээш           Хариулт  a
b. 3      d. 5

Асуулт 8

ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?

a. 1      b. 2      c. 3 ба түүнээс дээш           Хариулт  b
                             Хуудас 14
С 3

                             Цахим судалгаа
             Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

 Овог    Өнөржаргал
 Нэр    Баасанхүү

Асуулт 1

Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?                               Хариулт  a

а. эцэг нь         b. эх нь

Асуулт 2

Та хэдэн настай вэ?

a. 20 – 24         d. 35 – 39           g. 50 – 54        Хариулт  c
b. 25 – 29         e. 40 – 44           h. 55-аас дээш
c. 30 – 34         f. 45 – 49

Асуулт 3

Таны боловсрол:

a. дээд           c. бүрэн дунд                       Хариулт  c
b. тусгай дунд       d. бүрэн бус дунд

Асуулт 4

Таны мэргэжил:

a. хуульч, эрх зүйч           e. жолооч                  Хариулт  e
b. багш                 f. лам
c. эдийн засагч, ня­бо          g. мэргэжилгүй
d. инженер                               Хуудас 15
С 3
Асуулт 5

Та хаана ажилладаг вэ?

a. төрийн байгууллага          d. оюутан           Хариулт  b
b. хувийн хэвшилд            e. ажилгүй
c. хувиараа

Асуулт 6

Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

a. хашаанд гэрт             c. орон сууцанд        Хариулт  a
b. хашаа байшинд            d. бусад

Асуулт 7

Танай ам бүл хэд вэ?

a. 2      c. 4     e. 6 ба түүнээс дээш           Хариулт  c
b. 3      d. 5

Асуулт 8

ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?

a. 1      b. 2      c. 3 ба түүнээс дээш           Хариулт  a
                             Хуудас 16
С 4

                             Цахим судалгаа
             Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

 Овог    Мөнхцог
 Нэр    Мөнхжин

Асуулт 1

Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?                               Хариулт  a

а. эцэг нь         b. эх нь

Асуулт 2

Та хэдэн настай вэ?

a. 20 – 24         d. 35 – 39           g. 50 – 54        Хариулт  c
b. 25 – 29         e. 40 – 44           h. 55-аас дээш
c. 30 – 34         f. 45 – 49

Асуулт 3

Таны боловсрол:

a. дээд           c. бүрэн дунд                       Хариулт  a
b. тусгай дунд       d. бүрэн бус дунд

Асуулт 4

Таны мэргэжил:

a. хуульч, эрх зүйч           e. жолооч                  Хариулт  a
b. багш                 f. лам
c. эдийн засагч, ня­бо          g. мэргэжилгүй
d. инженер                               Хуудас 17
С 4
Асуулт 5

Та хаана ажилладаг вэ?

a. төрийн байгууллага          d. оюутан           Хариулт  b
b. хувийн хэвшилд            e. ажилгүй
c. хувиараа

Асуулт 6

Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

a. хашаанд гэрт             c. орон сууцанд        Хариулт  b
b. хашаа байшинд            d. бусад

Асуулт 7

Танай ам бүл хэд вэ?

a. 2      c. 4     e. 6 ба түүнээс дээш           Хариулт  c
b. 3      d. 5

Асуулт 8

ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?

a. 1      b. 2      c. 3 ба түүнээс дээш           Хариулт  a
                             Хуудас 18
С 5

                             Цахим судалгаа
             Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

 Овог    Биндэрьяа
 Нэр    Урнаа

Асуулт 1

Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?                               Хариулт  b

а. эцэг нь         b. эх нь

Асуулт 2

Та хэдэн настай вэ?

a. 20 – 24         d. 35 – 39           g. 50 – 54        Хариулт  d
b. 25 – 29         e. 40 – 44           h. 55-аас дээш
c. 30 – 34         f. 45 – 49

Асуулт 3

Таны боловсрол:

a. дээд           c. бүрэн дунд                       Хариулт  b
b. тусгай дунд       d. бүрэн бус дунд

Асуулт 4

Таны мэргэжил:

a. хуульч, эрх зүйч           e. жолооч                  Хариулт  b
b. багш                 f. лам
c. эдийн засагч, ня­бо          g. мэргэжилгүй
d. инженер                               Хуудас 19
С 5
Асуулт 5

Та хаана ажилладаг вэ?

a. төрийн байгууллага          d. оюутан           Хариулт  c
b. хувийн хэвшилд            e. ажилгүй
c. хувиараа

Асуулт 6

Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

a. хашаанд гэрт             c. орон сууцанд        Хариулт  b
b. хашаа байшинд            d. бусад

Асуулт 7

Танай ам бүл хэд вэ?

a. 2      c. 4     e. 6 ба түүнээс дээш           Хариулт  e
b. 3      d. 5

Асуулт 8

ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?

a. 1      b. 2      c. 3 ба түүнээс дээш           Хариулт  b
                             Хуудас 20
С 6

                             Цахим судалгаа
             Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

 Овог    Батсайхан
 Нэр    Мичидмаа

Асуулт 1

Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?                               Хариулт  b

а. эцэг нь         b. эх нь

Асуулт 2

Та хэдэн настай вэ?

a. 20 – 24         d. 35 – 39           g. 50 – 54        Хариулт  d
b. 25 – 29         e. 40 – 44           h. 55-аас дээш
c. 30 – 34         f. 45 – 49

Асуулт 3

Таны боловсрол:

a. дээд           c. бүрэн дунд                       Хариулт  a
b. тусгай дунд       d. бүрэн бус дунд

Асуулт 4

Таны мэргэжил:

a. хуульч, эрх зүйч           e. жолооч                  Хариулт  b
b. багш                 f. лам
c. эдийн засагч, ня­бо          g. мэргэжилгүй
d. инженер                               Хуудас 21
С 6
Асуулт 5

Та хаана ажилладаг вэ?

a. төрийн байгууллага          d. оюутан           Хариулт  a
b. хувийн хэвшилд            e. ажилгүй
c. хувиараа

Асуулт 6

Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

a. хашаанд гэрт             c. орон сууцанд        Хариулт  a
b. хашаа байшинд            d. бусад

Асуулт 7

Танай ам бүл хэд вэ?

a. 2      c. 4     e. 6 ба түүнээс дээш           Хариулт  b
b. 3      d. 5

Асуулт 8

ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?

a. 1      b. 2      c. 3 ба түүнээс дээш           Хариулт  a
                             Хуудас 22
С 7

                             Цахим судалгаа
             Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

 Овог    Лувсанцэнд
 Нэр    Золбаяр

Асуулт 1

Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?                               Хариулт  a

а. эцэг нь         b. эх нь

Асуулт 2

Та хэдэн настай вэ?

a. 20 – 24         d. 35 – 39           g. 50 – 54        Хариулт  g
b. 25 – 29         e. 40 – 44           h. 55-аас дээш
c. 30 – 34         f. 45 – 49

Асуулт 3

Таны боловсрол:

a. дээд           c. бүрэн дунд                       Хариулт  a
b. тусгай дунд       d. бүрэн бус дунд

Асуулт 4

Таны мэргэжил:

a. хуульч, эрх зүйч           e. жолооч                  Хариулт  d
b. багш                 f. лам
c. эдийн засагч, ня­бо          g. мэргэжилгүй
d. инженер                               Хуудас 23
С 7
Асуулт 5

Та хаана ажилладаг вэ?

a. төрийн байгууллага          d. оюутан           Хариулт  b
b. хувийн хэвшилд            e. ажилгүй
c. хувиараа

Асуулт 6

Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

a. хашаанд гэрт             c. орон сууцанд        Хариулт  b
b. хашаа байшинд            d. бусад

Асуулт 7

Танай ам бүл хэд вэ?

a. 2      c. 4     e. 6 ба түүнээс дээш           Хариулт  e
b. 3      d. 5

Асуулт 8

ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?

a. 1      b. 2      c. 3 ба түүнээс дээш           Хариулт  b
                             Хуудас 24
С 8

                             Цахим судалгаа
             Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

 Овог    Энхнаст
 Нэр    Долгорсүрэн

Асуулт 1

Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?                               Хариулт  b

а. эцэг нь         b. эх нь

Асуулт 2

Та хэдэн настай вэ?

a. 20 – 24         d. 35 – 39           g. 50 – 54        Хариулт  d
b. 25 – 29         e. 40 – 44           h. 55-аас дээш
c. 30 – 34         f. 45 – 49

Асуулт 3

Таны боловсрол:

a. дээд           c. бүрэн дунд                       Хариулт  a
b. тусгай дунд       d. бүрэн бус дунд

Асуулт 4

Таны мэргэжил:

a. хуульч, эрх зүйч           e. жолооч                  Хариулт  c
b. багш                 f. лам
c. эдийн засагч, ня­бо          g. мэргэжилгүй
d. инженер                               Хуудас 25
С 8
Асуулт 5

Та хаана ажилладаг вэ?

a. төрийн байгууллага          d. оюутан           Хариулт  b
b. хувийн хэвшилд            e. ажилгүй
c. хувиараа

Асуулт 6

Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

a. хашаанд гэрт             c. орон сууцанд        Хариулт  b
b. хашаа байшинд            d. бусад

Асуулт 7

Танай ам бүл хэд вэ?

a. 2      c. 4     e. 6 ба түүнээс дээш           Хариулт  c
b. 3      d. 5

Асуулт 8

ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?

a. 1      b. 2      c. 3 ба түүнээс дээш           Хариулт  a
                             Хуудас 26
С 9

                             Цахим судалгаа
             Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

 Овог    Гантулга
 Нэр    Ундрах­Оргил

Асуулт 1

Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?                               Хариулт  a

а. эцэг нь         b. эх нь

Асуулт 2

Та хэдэн настай вэ?

a. 20 – 24         d. 35 – 39           g. 50 – 54        Хариулт  c
b. 25 – 29         e. 40 – 44           h. 55-аас дээш
c. 30 – 34         f. 45 – 49

Асуулт 3

Таны боловсрол:

a. дээд           c. бүрэн дунд                       Хариулт  a
b. тусгай дунд       d. бүрэн бус дунд

Асуулт 4

Таны мэргэжил:

a. хуульч, эрх зүйч           e. жолооч                  Хариулт  f
b. багш                 f. лам
c. эдийн засагч, ня­бо          g. мэргэжилгүй
d. инженер                               Хуудас 27
С 9
Асуулт 5

Та хаана ажилладаг вэ?

a. төрийн байгууллага          d. оюутан           Хариулт  b
b. хувийн хэвшилд            e. ажилгүй
c. хувиараа

Асуулт 6

Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

a. хашаанд гэрт             c. орон сууцанд        Хариулт  a
b. хашаа байшинд            d. бусад

Асуулт 7

Танай ам бүл хэд вэ?

a. 2      c. 4     e. 6 ба түүнээс дээш           Хариулт  c
b. 3      d. 5

Асуулт 8

ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?

a. 1      b. 2      c. 3 ба түүнээс дээш           Хариулт  b
                             Хуудас 28
С 10

                             Цахим судалгаа
             Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

 Овог    Сугархүү
 Нэр    Будхүү

Асуулт 1

Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ?                               Хариулт  a

а. эцэг нь         b. эх нь

Асуулт 2

Та хэдэн настай вэ?

a. 20 – 24         d. 35 – 39           g. 50 – 54        Хариулт  e
b. 25 – 29         e. 40 – 44           h. 55-аас дээш
c. 30 – 34         f. 45 – 49

Асуулт 3

Таны боловсрол:

a. дээд           c. бүрэн дунд                       Хариулт  a
b. тусгай дунд       d. бүрэн бус дунд

Асуулт 4

Таны мэргэжил:

a. хуульч, эрх зүйч           e. жолооч                  Хариулт  d
b. багш                 f. лам
c. эдийн засагч, ня­бо          g. мэргэжилгүй
d. инженер                               Хуудас 29
С 10
Асуулт 5

Та хаана ажилладаг вэ?

a. төрийн байгууллага          d. оюутан           Хариулт  b
b. хувийн хэвшилд            e. ажилгүй
c. хувиараа

Асуулт 6

Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ?

a. хашаанд гэрт             c. орон сууцанд        Хариулт  b
b. хашаа байшинд            d. бусад

Асуулт 7

Танай ам бүл хэд вэ?

a. 2      c. 4     e. 6 ба түүнээс дээш           Хариулт  d
b. 3      d. 5

Асуулт 8

ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ?

a. 1      b. 2      c. 3 ба түүнээс дээш           Хариулт  a
                             Хуудас 30

More Related Content

Viewers also liked

A Little Bit About Us
A Little Bit About UsA Little Bit About Us
A Little Bit About Us
rhockenbury
 
Alcool1900
Alcool1900Alcool1900
Alcool1900
tatouer
 
Wit for orientation
Wit for orientationWit for orientation
Wit for orientation
Yale University Careers
 
Kilifi District Work plan
Kilifi District Work planKilifi District Work plan
Kilifi District Work planStephen Musimba
 
Bilingual terminology mining
Bilingual terminology miningBilingual terminology mining
Bilingual terminology mining
Estelle Delpech
 
Twittering to survive practicum
Twittering to survive practicumTwittering to survive practicum
Twittering to survive practicum
Jason Zagami
 
банковскийфорумрозничныйбанкинг31мая2012г
банковскийфорумрозничныйбанкинг31мая2012гбанковскийфорумрозничныйбанкинг31мая2012г
банковскийфорумрозничныйбанкинг31мая2012гSergey Skabelkin
 
定理3
定理3定理3
定理3
Masahiro Honma
 
Improving_food_security_of_the_poor
Improving_food_security_of_the_poorImproving_food_security_of_the_poor
Improving_food_security_of_the_poor
Stephen Musimba
 
Euro 2012 : analyse de cas avec Yohan Cobaye
Euro 2012 : analyse de cas avec Yohan CobayeEuro 2012 : analyse de cas avec Yohan Cobaye
Euro 2012 : analyse de cas avec Yohan CobayeChristophe Tricot
 
Changement D Heure
Changement D HeureChangement D Heure
Changement D Heure
tatouer
 
Russie
RussieRussie
Russie
tatouer
 
Kcd226 Sistem Operasi Lecture06
Kcd226 Sistem Operasi Lecture06Kcd226 Sistem Operasi Lecture06
Kcd226 Sistem Operasi Lecture06
Cahyo Darujati
 
We houston mktribute
We houston mktributeWe houston mktribute
We houston mktribute
Joshua Scroggins
 
Back to-school with ptc
Back to-school with ptcBack to-school with ptc
Back to-school with ptc
Amy White
 
Token ring
Token ringToken ring
Token ring
aleesqueda
 
Cloenda del Curs d'introducció a Perl 2011
Cloenda del Curs d'introducció a Perl 2011Cloenda del Curs d'introducció a Perl 2011
Cloenda del Curs d'introducció a Perl 2011Alex Muntada Duran
 
A ovelhinha pequenina
A ovelhinha pequeninaA ovelhinha pequenina
A ovelhinha pequenina
Vitor Barros
 
Trucking HOS 34 Hour Restart Changes
Trucking HOS 34 Hour Restart ChangesTrucking HOS 34 Hour Restart Changes
Trucking HOS 34 Hour Restart Changes
Doug Marcello
 

Viewers also liked (20)

A Little Bit About Us
A Little Bit About UsA Little Bit About Us
A Little Bit About Us
 
Alcool1900
Alcool1900Alcool1900
Alcool1900
 
Wit for orientation
Wit for orientationWit for orientation
Wit for orientation
 
Kilifi District Work plan
Kilifi District Work planKilifi District Work plan
Kilifi District Work plan
 
Bilingual terminology mining
Bilingual terminology miningBilingual terminology mining
Bilingual terminology mining
 
Twittering to survive practicum
Twittering to survive practicumTwittering to survive practicum
Twittering to survive practicum
 
банковскийфорумрозничныйбанкинг31мая2012г
банковскийфорумрозничныйбанкинг31мая2012гбанковскийфорумрозничныйбанкинг31мая2012г
банковскийфорумрозничныйбанкинг31мая2012г
 
定理3
定理3定理3
定理3
 
Improving_food_security_of_the_poor
Improving_food_security_of_the_poorImproving_food_security_of_the_poor
Improving_food_security_of_the_poor
 
Euro 2012 : analyse de cas avec Yohan Cobaye
Euro 2012 : analyse de cas avec Yohan CobayeEuro 2012 : analyse de cas avec Yohan Cobaye
Euro 2012 : analyse de cas avec Yohan Cobaye
 
Changement D Heure
Changement D HeureChangement D Heure
Changement D Heure
 
Russie
RussieRussie
Russie
 
同人誌を支える技術
同人誌を支える技術同人誌を支える技術
同人誌を支える技術
 
Kcd226 Sistem Operasi Lecture06
Kcd226 Sistem Operasi Lecture06Kcd226 Sistem Operasi Lecture06
Kcd226 Sistem Operasi Lecture06
 
We houston mktribute
We houston mktributeWe houston mktribute
We houston mktribute
 
Back to-school with ptc
Back to-school with ptcBack to-school with ptc
Back to-school with ptc
 
Token ring
Token ringToken ring
Token ring
 
Cloenda del Curs d'introducció a Perl 2011
Cloenda del Curs d'introducció a Perl 2011Cloenda del Curs d'introducció a Perl 2011
Cloenda del Curs d'introducció a Perl 2011
 
A ovelhinha pequenina
A ovelhinha pequeninaA ovelhinha pequenina
A ovelhinha pequenina
 
Trucking HOS 34 Hour Restart Changes
Trucking HOS 34 Hour Restart ChangesTrucking HOS 34 Hour Restart Changes
Trucking HOS 34 Hour Restart Changes
 

Similar to судалгаа

9г судалгаа
9г судалгаа9г судалгаа
9г судалгааotgoo25
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааtseegii_88
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааzagdaa
 
цахим судалгаа отгонсүрэн
цахим судалгаа отгонсүрэнцахим судалгаа отгонсүрэн
цахим судалгаа отгонсүрэнotgon22
 
Tcahim sudalgaa urangua
Tcahim sudalgaa uranguaTcahim sudalgaa urangua
Tcahim sudalgaa uranguauuganjargal
 
цахим судалгаа ном
цахим судалгаа номцахим судалгаа ном
цахим судалгаа номMoAltantuya
 
Sudalgaa.azzaya
Sudalgaa.azzayaSudalgaa.azzaya
Sudalgaa.azzayaazzaya2
 
Azzaya sudajgaa
Azzaya sudajgaaAzzaya sudajgaa
Azzaya sudajgaaazzaya2
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааDumuk
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааDumuk
 
sudalgaa
sudalgaasudalgaa
sudalgaaUUUKA
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaUUUKA
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaUUUKA
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaUUUKA
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaUUUKA
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaUUUKA
 

Similar to судалгаа (17)

9г судалгаа
9г судалгаа9г судалгаа
9г судалгаа
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа отгонсүрэн
цахим судалгаа отгонсүрэнцахим судалгаа отгонсүрэн
цахим судалгаа отгонсүрэн
 
Tcahim sudalgaa urangua
Tcahim sudalgaa uranguaTcahim sudalgaa urangua
Tcahim sudalgaa urangua
 
цахим судалгаа ном
цахим судалгаа номцахим судалгаа ном
цахим судалгаа ном
 
Sudalgaa.azzaya
Sudalgaa.azzayaSudalgaa.azzaya
Sudalgaa.azzaya
 
Azzaya sudajgaa
Azzaya sudajgaaAzzaya sudajgaa
Azzaya sudajgaa
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
sudalgaa
sudalgaasudalgaa
sudalgaa
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
 
Tsedensodnom
TsedensodnomTsedensodnom
Tsedensodnom
 

More from ulzii_7777

хэрэглэгдэхүүн Enhtsetseg
хэрэглэгдэхүүн Enhtsetsegхэрэглэгдэхүүн Enhtsetseg
хэрэглэгдэхүүн Enhtsetsegulzii_7777
 
өндрийн харайлт
өндрийн харайлтөндрийн харайлт
өндрийн харайлтulzii_7777
 
хөнгөн атлетик
хөнгөн атлетикхөнгөн атлетик
хөнгөн атлетикulzii_7777
 
өндрийн харайлт
өндрийн харайлтөндрийн харайлт
өндрийн харайлтulzii_7777
 
гэрийн даалгавар
гэрийн даалгаваргэрийн даалгавар
гэрийн даалгаварulzii_7777
 
чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварulzii_7777
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалтulzii_7777
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46ulzii_7777
 
чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварulzii_7777
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалтulzii_7777
 
Test hicheel 1
Test hicheel 1Test hicheel 1
Test hicheel 1ulzii_7777
 
Aravtin butarhai
Aravtin butarhaiAravtin butarhai
Aravtin butarhaiulzii_7777
 
судалгаа
судалгаа судалгаа
судалгаа ulzii_7777
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахulzii_7777
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахulzii_7777
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгааulzii_7777
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negjulzii_7777
 
Ubuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэгUbuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэгulzii_7777
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46ulzii_7777
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negjulzii_7777
 

More from ulzii_7777 (20)

хэрэглэгдэхүүн Enhtsetseg
хэрэглэгдэхүүн Enhtsetsegхэрэглэгдэхүүн Enhtsetseg
хэрэглэгдэхүүн Enhtsetseg
 
өндрийн харайлт
өндрийн харайлтөндрийн харайлт
өндрийн харайлт
 
хөнгөн атлетик
хөнгөн атлетикхөнгөн атлетик
хөнгөн атлетик
 
өндрийн харайлт
өндрийн харайлтөндрийн харайлт
өндрийн харайлт
 
гэрийн даалгавар
гэрийн даалгаваргэрийн даалгавар
гэрийн даалгавар
 
чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгавар
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46
 
чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгавар
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
Test hicheel 1
Test hicheel 1Test hicheel 1
Test hicheel 1
 
Aravtin butarhai
Aravtin butarhaiAravtin butarhai
Aravtin butarhai
 
судалгаа
судалгаа судалгаа
судалгаа
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авах
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авах
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negj
 
Ubuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэгUbuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэг
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negj
 

судалгаа

 • 1. Цахим судалгаа Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Нэр Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт а. эцэг нь b. эх нь Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт b. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээш c. 30 – 34 f. 45 – 49 Асуулт 3 Таны боловсрол: a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Асуулт 4 Таны мэргэжил: a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт b. багш f. лам c. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүй d. инженер Хуудас 1
 • 2. Цахим судалгаа Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт b. хувийн хэвшилд e. ажилгүй c. хувиараа Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт b. 3 d. 5 Асуулт 8 ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ? a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт Хуудас 2
 • 3. Анализ Цахим судалгааны анализ Асуулт 1 Асуулт 2 Асуулт 3 Асуулт 4 Та хүүхдийнхээ Та хэдэн настай вэ? Таны боловсрол: Таны мэргэжил: хэн нь вэ? a. дээд b. тусгай дунд c. бүрэн дунд d. бүрэн бус дунд а. эцэг нь b. эх нь c. эдийн засагч, ня-бо № Овог Нэр a. хуульч, эрх зүйч h. 55-аас дээш d. инженер e. жолооч a. 20 – 24 b. 25 – 29 d. 35 – 39 e. 40 – 44 g. 50 – 54 c. 30 – 34 f. 45 – 49 b. багш 1 Батболд Анун 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 Алтанцэцэг Азжаргал 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 Өнөржаргал Баасанхүү 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 Мөнхцог Мөнхжин 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 Биндэрьяа Урнаа 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 Батсайхан Мичидмаа 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 Лувсанцэнд Золбаяр 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 Энхнаст Долгорсүрэн 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 9 Гантулга Ундрах-Оргил 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Сугархүү Будхүү 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Судалгаанд нийт 6 4 0 1 4 3 1 0 1 0 6 1 3 0 1 2 1 2 1 оролцсон Хуудас 3
 • 4. Анализ аны анализ Асуулт 4 Асуулт 5 Асуулт 6 Асуулт 7 Асуулт 8 ЕБС-д хэдэн Танай орон байрны ны мэргэжил: Та хаана ажилладаг вэ? Танай ам бүл хэд вэ? хүүхэд тань нөхцөл ямар вэ? суралцдаг вэ? b. хувийн хэвшилд d. оюутан e. 6 ба түүнээс дээш e. ажилгүй a. төрийн байгууллага c. хувиараа a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 c. 3 ба түүнээс дээш b. хашаа байшинд a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд g. мэргэжилгүй d. бусад f. лам a. 1 b. 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 6 2 1 0 5 5 0 0 1 1 4 2 2 6 4 0 Хуудас 4
 • 5. График Судалгааны нэгтгэл Асуулт 1 Судалгаанд нийт  оролцсон а. эцэг нь b. эх нь 10 6 4 Асуулт 2 Судалгаанд нийт  оролцсон a. 20 – 24 b. 25 – 29 c. 30 – 34 d. 35 – 39 e. 40 – 44 f. 45 – 49 g. 50 – 54 h. 55­аас дээш 10 0 1 4 3 1 0 1 0 Асуулт 3 Судалгаанд нийт  d. бүрэн бус  a. дээд b. тусгай дунд c. бүрэн дунд оролцсон дунд 10 6 1 3 0 Асуулт 4 Судалгаанд нийт  a. хуульч,  c. эдийн  g.  b. багш d. инженер e. жолооч f. лам оролцсон эрх зүйч засагч, ня­бо мэргэжилгүй 10 1 2 1 2 1 1 2 Асуулт 5 Судалгаанд нийт  a. төрийн  b. хувийн  c. хувиараа d. оюутан e. ажилгүй оролцсон байгууллага хэвшилд 10 1 6 2 1 0 Асуулт 6 Хуудас 5
 • 6. График Судалгаанд нийт  a. хашаанд  b. хашаа  c. орон  d. бусад  оролцсон гэрт байшинд сууцанд 10 5 5 0 0 Асуулт 7 e. 6 ба  Судалгаанд нийт  a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 түүнээс  оролцсон дээш 10 1 1 4 2 2 Асуулт 8 Судалгаанд нийт  c. 3 ба  a. 1 b. 2  оролцсон түүнээс дээш 10 6 4 0 Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? 10 8 Асуулт 1 6 4 2 0 Судалгаанд нийт оролцсон а. эцэг нь b. эх нь Хуудас 6
 • 7. График Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? 12 10 8 6 Асуулт 2 4 2 0 a. 20 – 24 c. 30 – 34 e. 40 – 44 g. 50 – 54 Судалгаанд нийт оролцсон b. 25 – 29 d. 35 – 39 f. 45 – 49 h. 55-аас дээш Асуулт 3 Таны боловсрол 10 9 8 7 6 Асуулт 3 5 4 3 2 1 0 a. дээд c. бүрэн дунд Судалгаанд нийт оролцсон b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Хуудас 7
 • 8. График Асуулт 4 Таны мэргэжил 10 9 8 7 6 5 Асуулт 4 4 3 2 1 0 a. хуульч, эрх зүйч c. эдийн засагч, ня-бо e. жолооч g. мэргэжилгүй Судалгаанд нийт оролцсон b. багш d. инженер f. лам Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? 10 9 8 7 6 Асуулт 5 5 4 3 2 1 0 a. төрийн байгууллага c. хувиараа e. ажилгүй Судалгаанд нийт оролцсон b. хувийн хэвшилд d. оюутан Хуудас 8
 • 9. 7 6 Асуулт 5 5 4 3 2 1 График 0 a. төрийн байгууллага c. хувиараа e. ажилгүй Судалгаанд нийт оролцсон b. хувийн хэвшилд d. оюутан Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? 10 9 8 7 6 Асуулт 6 5 4 3 2 1 0 a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Судалгаанд нийт оролцсон b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? 10 9 8 7 6 Асуулт 7 5 4 3 2 1 0 Судалгаанд нийт оролцсон a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 e. 6 ба түүнээс дээш Хуудас 9
 • 10. 6 Асуулт 7 5 4 3 2 1 0 График Судалгаанд нийт оролцсон a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 e. 6 ба түүнээс дээш Асуулт 8 ЕБС-д хэдэн хүүхэд тань явдаг вэ? c. 3 ба түүнээс дээш b. 2 Асуулт 8 a. 1 Судалгаанд нийт оролцсон 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Хуудас 10
 • 11. С 1 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Батболд Нэр Анун Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт a а. эцэг нь b. эх нь Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт c b. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээш c. 30 – 34 f. 45 – 49 Асуулт 3 Таны боловсрол: a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт c b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Асуулт 4 Таны мэргэжил: a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт g b. багш f. лам c. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүй d. инженер Хуудас 11
 • 12. С 1 Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт c b. хувийн хэвшилд e. ажилгүй c. хувиараа Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт a b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт d b. 3 d. 5 Асуулт 8 ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ? a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт a Хуудас 12
 • 13. С 2 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Алтанцэцэг Нэр Азжаргал Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт b а. эцэг нь b. эх нь Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт b b. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээш c. 30 – 34 f. 45 – 49 Асуулт 3 Таны боловсрол: a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт c b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Асуулт 4 Таны мэргэжил: a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт g b. багш f. лам c. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүй d. инженер Хуудас 13
 • 14. С 2 Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт d b. хувийн хэвшилд e. ажилгүй c. хувиараа Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт a b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт a b. 3 d. 5 Асуулт 8 ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ? a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт b Хуудас 14
 • 15. С 3 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Өнөржаргал Нэр Баасанхүү Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт a а. эцэг нь b. эх нь Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт c b. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээш c. 30 – 34 f. 45 – 49 Асуулт 3 Таны боловсрол: a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт c b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Асуулт 4 Таны мэргэжил: a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт e b. багш f. лам c. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүй d. инженер Хуудас 15
 • 16. С 3 Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт b b. хувийн хэвшилд e. ажилгүй c. хувиараа Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт a b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт c b. 3 d. 5 Асуулт 8 ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ? a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт a Хуудас 16
 • 17. С 4 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Мөнхцог Нэр Мөнхжин Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт a а. эцэг нь b. эх нь Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт c b. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээш c. 30 – 34 f. 45 – 49 Асуулт 3 Таны боловсрол: a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт a b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Асуулт 4 Таны мэргэжил: a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт a b. багш f. лам c. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүй d. инженер Хуудас 17
 • 18. С 4 Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт b b. хувийн хэвшилд e. ажилгүй c. хувиараа Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт b b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт c b. 3 d. 5 Асуулт 8 ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ? a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт a Хуудас 18
 • 19. С 5 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Биндэрьяа Нэр Урнаа Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт b а. эцэг нь b. эх нь Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт d b. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээш c. 30 – 34 f. 45 – 49 Асуулт 3 Таны боловсрол: a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт b b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Асуулт 4 Таны мэргэжил: a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт b b. багш f. лам c. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүй d. инженер Хуудас 19
 • 20. С 5 Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт c b. хувийн хэвшилд e. ажилгүй c. хувиараа Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт b b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт e b. 3 d. 5 Асуулт 8 ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ? a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт b Хуудас 20
 • 21. С 6 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Батсайхан Нэр Мичидмаа Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт b а. эцэг нь b. эх нь Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт d b. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээш c. 30 – 34 f. 45 – 49 Асуулт 3 Таны боловсрол: a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт a b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Асуулт 4 Таны мэргэжил: a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт b b. багш f. лам c. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүй d. инженер Хуудас 21
 • 22. С 6 Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт a b. хувийн хэвшилд e. ажилгүй c. хувиараа Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт a b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт b b. 3 d. 5 Асуулт 8 ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ? a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт a Хуудас 22
 • 23. С 7 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Лувсанцэнд Нэр Золбаяр Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт a а. эцэг нь b. эх нь Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт g b. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээш c. 30 – 34 f. 45 – 49 Асуулт 3 Таны боловсрол: a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт a b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Асуулт 4 Таны мэргэжил: a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт d b. багш f. лам c. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүй d. инженер Хуудас 23
 • 24. С 7 Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт b b. хувийн хэвшилд e. ажилгүй c. хувиараа Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт b b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт e b. 3 d. 5 Асуулт 8 ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ? a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт b Хуудас 24
 • 25. С 8 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Энхнаст Нэр Долгорсүрэн Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт b а. эцэг нь b. эх нь Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт d b. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээш c. 30 – 34 f. 45 – 49 Асуулт 3 Таны боловсрол: a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт a b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Асуулт 4 Таны мэргэжил: a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт c b. багш f. лам c. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүй d. инженер Хуудас 25
 • 26. С 8 Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт b b. хувийн хэвшилд e. ажилгүй c. хувиараа Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт b b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт c b. 3 d. 5 Асуулт 8 ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ? a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт a Хуудас 26
 • 27. С 9 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Гантулга Нэр Ундрах­Оргил Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт a а. эцэг нь b. эх нь Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт c b. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээш c. 30 – 34 f. 45 – 49 Асуулт 3 Таны боловсрол: a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт a b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Асуулт 4 Таны мэргэжил: a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт f b. багш f. лам c. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүй d. инженер Хуудас 27
 • 28. С 9 Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт b b. хувийн хэвшилд e. ажилгүй c. хувиараа Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт a b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт c b. 3 d. 5 Асуулт 8 ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ? a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт b Хуудас 28
 • 29. С 10 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог  Сугархүү Нэр Будхүү Асуулт 1 Та хүүхдийнхээ хэн нь вэ? Хариулт a а. эцэг нь b. эх нь Асуулт 2 Та хэдэн настай вэ? a. 20 – 24 d. 35 – 39 g. 50 – 54 Хариулт e b. 25 – 29 e. 40 – 44 h. 55-аас дээш c. 30 – 34 f. 45 – 49 Асуулт 3 Таны боловсрол: a. дээд c. бүрэн дунд Хариулт a b. тусгай дунд d. бүрэн бус дунд Асуулт 4 Таны мэргэжил: a. хуульч, эрх зүйч e. жолооч Хариулт d b. багш f. лам c. эдийн засагч, ня­бо g. мэргэжилгүй d. инженер Хуудас 29
 • 30. С 10 Асуулт 5 Та хаана ажилладаг вэ? a. төрийн байгууллага d. оюутан Хариулт b b. хувийн хэвшилд e. ажилгүй c. хувиараа Асуулт 6 Танай орон байрны нөхцөл ямар вэ? a. хашаанд гэрт c. орон сууцанд Хариулт b b. хашаа байшинд d. бусад Асуулт 7 Танай ам бүл хэд вэ? a. 2 c. 4 e. 6 ба түүнээс дээш Хариулт d b. 3 d. 5 Асуулт 8 ЕБС­д хэдэн хүүхэд тань суралцдаг вэ? a. 1 b. 2  c. 3 ба түүнээс дээш Хариулт a Хуудас 30