SlideShare a Scribd company logo
1
                        Цахим судалгаа
Санамж; Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог    Банзрагч                 нас         53
Нэр     Эрдэнэчимэг               хүйс   эм


асуулт1

Та гэртээ компьютертэй юу?

      a.Тийм     b.үгүй

асуулт2

Та гэртээ интернеттэй юу?

      a.Тийм     b.үгүй

асуулт3

Та нөүтбүүктэй юу?

      a.Тийм     b.үгүй

асуулт4

Ubuntu үйлдлийн систем бие даан суулгаж чадах уу?

      a.Тийм     b.үгүй

асуулт5

Ubuntu үйлдлийн систем суулгах чадварын түвшин хэр вэ?

      a. тааруухан b.дунд зэрэг    c сайн
                   Хуудас 1
1


иг үсгээр бичнэ.

          мэргэжил      бага ангийн багш
          төрд ажилласан жил        28
          хариулт      a
          хариулт      b
          хариулт      a
          хариулт      b
          хариулт      a
                         Хуудас 2
график


                            Судалгааны нэгтгэл

Асуулт1

Судалгаанд нийт оролцсон a.Тийм      b.үгүйАсуулт2

Судалгаанд нийт оролцсон a.Тийм      b.үгүй
            11      11      0

Асуулт3

Судалгаанд нийт оролцсон a.Тийм      #NAME?
            11      11      0

Асуулт4

Судалгаанд нийт оролцсон a.Тийм      #NAME?
            11      11      0

Асуулт5

Судалгаанд нийт оролцсон a.Тийм      b.үгүй
            11      10      1     0

Асуулт6

Судалгаанд нийт оролцсон a.тийм      b.үгүй
            11      10      1

Асуулт7

Судалгаанд нийт оролцсон a.тийм      b.үгүй
            11      11      0

Асуулт8

Судалгаанд нийт оролцсон a.тийм      b.үгүй
            11      11      0     0
               Хуудас 3
график
Хуудас 4
график


Судалгааны нэгтгэл
           0
           0
           0
           0
             Хуудас 5
график
Судалгаа харах#судалгаа
             Хуудас 6
sud1


Цахим судалгаа

Санамж:Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэнэ.

Овог     Өлзий учрал                нас        7
Нэр     Анумаа                   хүйс     эм

Асуулт1

Чи хичээлдээ баяртай явдаг уу?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт2

Яагаад сургуульд суралцах хэрэгтэй вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт3

Чи сургууль дээр гол төлөв юу хийдэг вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт4

Сургуульд суралцахын тулд чи юу бэлтгэдэг вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт5

Хичээл гэж юу вэ?
a.тийм   b.үгүй

Асуулт6

Хичээл дээр биеэ яаж авч явах вэ?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт7

Гэрийн даалгавар гэж юу вэ?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт8

Чи хичээлээсээ ирээд гэртээ юу хийдэг вэ?

a.тийм    b.үгүй                 Хуудас 7
sud1
Хуудас 8
sud1
a
aa
aa
a
a
a
  Хуудас 9
sud1
Хуудас 10
s2


Цахим судалгаа

Санамж:Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэнэ.

Овог     Өлзий учрал                нас        7
Нэр     Анужин                  хүйс     эм

Асуулт1

Чи хичээлдээ баяртай явдаг уу?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт2

Яагаад сургуульд суралцах хэрэгтэй вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт3

Чи сургууль дээр гол төлөв юу хийдэг вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт4

Сургуульд суралцахын тулд чи юу бэлтгэдэг вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт5

Хичээл гэж юу вэ?
a.тийм   b.үгүй

Асуулт6

Хичээл дээр биеэ яаж авч явах вэ?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт7

Гэрийн даалгавар гэж юу вэ?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт8

Чи хичээлээсээ ирээд гэртээ юу хийдэг вэ?

a.тийм    b.үгүй                 Хуудас 11
s2
a
aa
aa
b
a
a
  Хуудас 12
S3


Цахим судалгаа

Санамж:Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэнэ.

Овог     Бямбасүрэн                нас         7
Нэр     Ариунболор                хүйс      эм

Асуулт1

Чи хичээлдээ баяртай явдаг уу?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт2

Яагаад сургуульд суралцах хэрэгтэй вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт3

Чи сургууль дээр гол төлөв юу хийдэг вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт4

Сургуульд суралцахын тулд чи юу бэлтгэдэг вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт5

Хичээл гэж юу вэ?
a.тийм   b.үгүй

Асуулт6

Хичээл дээр биеэ яаж авч явах вэ?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт7

Гэрийн даалгавар гэж юу вэ?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт8

Чи хичээлээсээ ирээд гэртээ юу хийдэг вэ?

a.тийм    b.үгүй                 Хуудас 13
S3
a
aa
aa
a
a
a
  Хуудас 14
S5


Цахим судалгаа

Санамж:Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэнэ.

Овог     Ундармаа                 нас         7
Нэр     Ариунболд                хүйс      эр

Асуулт1

Чи хичээлдээ баяртай явдаг уу?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт2

Яагаад сургуульд суралцах хэрэгтэй вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт3

Чи сургууль дээр гол төлөв юу хийдэг вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт4

Сургуульд суралцахын тулд чи юу бэлтгэдэг вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт5

Хичээл гэж юу вэ?
a.тийм   b.үгүй

Асуулт6

Хичээл дээр биеэ яаж авч явах вэ?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт7

Гэрийн даалгавар гэж юу вэ?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт8

Чи хичээлээсээ ирээд гэртээ юу хийдэг вэ?

a.тийм    b.үгүй                 Хуудас 15
S5
a
aa
aa
a
a
a
  Хуудас 16
S6
Цахим судалгаа

Санамж:Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэнэ.

Овог    Батдэлэг                 нас       8
Нэр     Батболд                 хүйс    эр

Асуулт1


                Хуудас 17
S6


Чи хичээлдээ баяртай явдаг уу?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт2

Яагаад сургуульд суралцах хэрэгтэй вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт3

Чи сургууль дээр гол төлөв юу хийдэг вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт4

Сургуульд суралцахын тулд чи юу бэлтгэдэг вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт5

Хичээл гэж юу вэ?
a.тийм   b.үгүй

Асуулт6

Хичээл дээр биеэ яаж авч явах вэ?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт7

Гэрийн даалгавар гэж юу вэ?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт8

Чи хичээлээсээ ирээд гэртээ юу хийдэг вэ?

a.тийм    b.үгүй
                 Хуудас 18
S6
Хуудас 19
S6
a
aa
aa
a
a
a
  Хуудас 20
S4Цахим судалгаа
Цахим судалгаа

Санамж:Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэнэ.

Овог    Энхболд                 нас        7
Нэр     Батбаяр                 хүйс     эр

Асуулт1

Чи хичээлдээ баяртай явдаг уу?

a.тийм   b.үгүй                 Хуудас 21
S4
Асуулт2

Яагаад сургуульд суралцах хэрэгтэй вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт3

Чи сургууль дээр гол төлөв юу хийдэг вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт4

Сургуульд суралцахын тулд чи юу бэлтгэдэг вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт5

Хичээл гэж юу вэ?
a.тийм   b.үгүй

Асуулт6

Хичээл дээр биеэ яаж авч явах вэ?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт7

Гэрийн даалгавар гэж юу вэ?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт8

Чи хичээлээсээ ирээд гэртээ юу хийдэг вэ?

a.тийм    b.үгүй
                 Хуудас 22
S4
a  Хуудас 23
S4
aa
aa
a
a
a
  Хуудас 24
s7
Цахим судалгаа

Санамж:Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэнэ.

Овог    Гантуяа                 нас       9
Нэр     Билэг Эрдэнэ               хүйс    эр

Асуулт1

Чи хичээлдээ баяртай явдаг уу?

a.тийм   b.үгүй

Асуулт2

Яагаад сургуульд суралцах хэрэгтэй вэ?


                 Хуудас 25
s7
a.тийм    b.үгүй

Асуулт3

Чи сургууль дээр гол төлөв юу хийдэг вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт4

Сургуульд суралцахын тулд чи юу бэлтгэдэг вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт5

Хичээл гэж юу вэ?
a.тийм   b.үгүй

Асуулт6

Хичээл дээр биеэ яаж авч явах вэ?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт7

Гэрийн даалгавар гэж юу вэ?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт8

Чи хичээлээсээ ирээд гэртээ юу хийдэг вэ?

a.тийм    b.үгүй
                 Хуудас 26
s7
a
  Хуудас 27
s7


aa
aa
a
a
a
  Хуудас 28
S8
Цахим судалгаа

Санамж:Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэнэ.

Овог    Гантөгс                 нас       7
Нэр     Соёлмаа                 хүйс    эм

Асуулт1

Чи хичээлдээ баяртай явдаг уу?


                 Хуудас 29
S8


a.тийм    b.үгүй

Асуулт2

Яагаад сургуульд суралцах хэрэгтэй вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт3

Чи сургууль дээр гол төлөв юу хийдэг вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт4

Сургуульд суралцахын тулд чи юу бэлтгэдэг вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт5

Хичээл гэж юу вэ?
a.тийм   b.үгүй

Асуулт6

Хичээл дээр биеэ яаж авч явах вэ?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт7

Гэрийн даалгавар гэж юу вэ?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт8

Чи хичээлээсээ ирээд гэртээ юу хийдэг вэ?

a.тийм    b.үгүй
                 Хуудас 30
S8
Хуудас 31
S8


a
aa
aa
a
a
a
  Хуудас 32
S9
Цахим судалгаа

Санамж:Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэнэ.

Овог    Лхагвасүрэн               нас       7
Нэр     Гантуяа                 хүйс    эм

Асуулт1

Чи хичээлдээ баяртай явдаг уу?

a.тийм   b.үгүй

Асуулт2

Яагаад сургуульд суралцах хэрэгтэй вэ?
a.тийм    b.үгүй                 Хуудас 33
S9
Асуулт3

Чи сургууль дээр гол төлөв юу хийдэг вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт4

Сургуульд суралцахын тулд чи юу бэлтгэдэг вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт5

Хичээл гэж юу вэ?
a.тийм   b.үгүй

Асуулт6

Хичээл дээр биеэ яаж авч явах вэ?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт7

Гэрийн даалгавар гэж юу вэ?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт8

Чи хичээлээсээ ирээд гэртээ юу хийдэг вэ?

a.тийм    b.үгүй
                 Хуудас 34
S9
a
a


  Хуудас 35
S9
a
aa
a
a
a
  Хуудас 36
S10
Цахим судалгаа

Санамж:Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэнэ.

Овог    Амарсанаа                нас        7
Нэр     Гандолгор                хүйс     эм

Асуулт1

Чи хичээлдээ баяртай явдаг уу?

a.тийм   b.үгүй

Асуулт2

Яагаад сургуульд суралцах хэрэгтэй вэ?


                 Хуудас 37
S10
a.тийм    b.үгүй

Асуулт3

Чи сургууль дээр гол төлөв юу хийдэг вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт4

Сургуульд суралцахын тулд чи юу бэлтгэдэг вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт5

Хичээл гэж юу вэ?
a.тийм   b.үгүй

Асуулт6

Хичээл дээр биеэ яаж авч явах вэ?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт7

Гэрийн даалгавар гэж юу вэ?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт8

Чи хичээлээсээ ирээд гэртээ юу хийдэг вэ?

a.тийм    b.үгүй
                 Хуудас 38
S10
a
  Хуудас 39
S10


aa
ab
a
a
a
  Хуудас 40
S11


Цахим судалгаа

Санамж:Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэнэ.

Овог     Сод Эрдэнэ               нас         7
Нэр     Давхарбаяр               хүйс      эр

Асуулт1

Чи хичээлдээ баяртай явдаг уу?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт2

Яагаад сургуульд суралцах хэрэгтэй вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт3

Чи сургууль дээр гол төлөв юу хийдэг вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт4

Сургуульд суралцахын тулд чи юу бэлтгэдэг вэ?
a.тийм    b.үгүй

Асуулт5

Хичээл гэж юу вэ?
a.тийм   b.үгүй

Асуулт6

Хичээл дээр биеэ яаж авч явах вэ?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт7

Гэрийн даалгавар гэж юу вэ?

a.тийм    b.үгүй

Асуулт8

Чи хичээлээсээ ирээд гэртээ юу хийдэг вэ?

a.тийм    b.үгүй                 Хуудас 41
S11
Хуудас 42
S11
a
aa
aa
a
a
a
  Хуудас 43
S11
Хуудас 44
судалгаа

                                  ЦАХИМ СУДАЛГАА
                         Чи
                       хичээлдээ
                        баяртай
                       явдаг уу?                  Сургуульд
                                  Яагаад  Чи сургууль суралцахын
    Овог   Нэр      нас  хүйс           сургуульд  дээр гол  тулд чи юу
                                 суралцах  төлөв юу   бэлтгэдэг
                                хэрэгтэй вэ? хийдэг вэ?    вэ?
                       a.Тийм
                                 a.Тийм
                                          a.Тийм
                                                   a.Тийм
                            b.үгүй
                                     b.үгүй
                                              b.үгүй
 1 Өлзий учрал  Анумаа        7 эм   1    0     1    0    1    0    1
 2 Өлзий Учрал  Анужин        7 эм   1    0     1    0    1    0    1
 3 Бямбасүрэн  Ариунболор      7 эм   1    0     1    0    1    0    1
 4 Ундармаа   Ариунболд      7 эр   1    0     1    0    1    0    1
 5 Батдэлэг   Батболд       8 эр   1    0     1    0    1    0    1
 6 Энхболд    Батбаяр       7 эр   1    0     1    0    1    0    1
 7 Гантуяа    Билэг Эрдэнэ     9 эр   1    0     1    0    1    0    1
 8 Гантөгс    Соёлмаа       7    1    0     1    0    1    0    1
 9 Лхагвасүрэн  Гантуяа       7    1    0     1    0    1    0    1
10 Амарсанаа   Гандолгор      7    1    0     1    0    1    0    1
11 Сод Эрдэнэ  Давхарбаяр      7    1    0     1    0    1    0    1


                       11    0    11    0    11    0    11
                             Б. Эрдэнчимэг
                 Хуудас 45
судалгаа

ЛГАА
    Сургуульд
    суралцахын
    тулд чи юу      Хичээл дээр   Гэрийн  Чи хичээлээсээ
     бэлтгэдэг Хичээл гэж биеэ яаж авч даалгавар гэж ирээд гэртээ
      вэ?   юу вэ?   явах вэ?   юу вэ?   юу хийдэг вэ?
    a.Тийм
             a.тийм
                      a.тийм
                               a.тийм
                                        a.тийм
         b.үгүй
                  b.үгүй
                           b.үгүй
                                    b.үгүй
                                             b.үгүй
     1    0    1    0    1    0    1    0    1    0    8
     1    0    1    0    0    1    1    0    1    0    8
     1    0    1    0    1    0    1    0    1    0    8
     1    0    1    0    1    0    1    0    1    0    8
     1    0    1    0    1    0    1    0    1    0    8
     1    0    1    0    1    0    1    0    1    0    8
     1    0    1    0    1    0    1    0    1    0    8
     1    0    1    0    1    0    1    0    1    0    8
     1    0    1    0    1    0    1    0    1    0    8
     1    0    0    1    1    0    1    0    1    0    8
     1    0    1    0    1         1    0    1    0    8


    11    0    10    1    10    1    11    0    11    0
                                    Хуудас 46
2
Цахим судалгаа
       Санамж; Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг

       Овог
       Нэр


       асуулт1

       Та гэртээ компьютертэй юу?

              a.Тийм   b.үгүй

       асуулт2

       Та гэртээ интернеттэй юу?

              a.Тийм   b.үгүй

       асуулт3

       Та нөүтбүүктэй юу?

              a.Тийм   b.үгүй

       асуулт4

       Ubuntu үйлдлийн систем бие даан суулгаж чадах уу?

              a.Тийм   b.үгүй

       асуулт5

       Ubuntu үйлдлийн систем суулгах чадварын түвшин хэр вэ?

              a. тааруухан b.дунд зэрэг c сайн
          Хуудас 47
2
хдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

      нас                 мэргэжил  бага ангийн багш
      хүйс    эм            төрд ажилласан жил
                        хариулт    a
                        хариулт    b
                        хариулт    aгаж чадах уу?

                        хариулт    bрын түвшин хэр вэ?

                        хариулт    b
                           Хуудас 48

More Related Content

What's hot (12)

3a.angi
3a.angi3a.angi
3a.angi
 
3a.angi
3a.angi3a.angi
3a.angi
 
9a.angi
9a.angi9a.angi
9a.angi
 
Судалгаа
СудалгааСудалгаа
Судалгаа
 
8a.angi
8a.angi8a.angi
8a.angi
 
9d.angi
9d.angi9d.angi
9d.angi
 
8a.angi
8a.angi8a.angi
8a.angi
 
Magnai sudalgaa
Magnai sudalgaa Magnai sudalgaa
Magnai sudalgaa
 
цахим судалгаа1
цахим судалгаа1цахим судалгаа1
цахим судалгаа1
 
судалгаа 1
судалгаа 1судалгаа 1
судалгаа 1
 
хулан цахим судалгаа
хулан цахим судалгаахулан цахим судалгаа
хулан цахим судалгаа
 
цахим судалгаа 3а
цахим судалгаа 3ацахим судалгаа 3а
цахим судалгаа 3а
 

Similar to судалгаа

цахим судалгаа дууяа1
цахим судалгаа дууяа1цахим судалгаа дууяа1
цахим судалгаа дууяа1Odmaaa
 
судалгаа Handaa
судалгаа Handaaсудалгаа Handaa
судалгаа Handaaztseveenjav
 
судалгаа 7ё
судалгаа 7ёсудалгаа 7ё
судалгаа 7ёToosoo
 
цахим судалгаа дууяа1
цахим судалгаа дууяа1цахим судалгаа дууяа1
цахим судалгаа дууяа1Shidten
 
цахим судалгаа дууяа1
цахим судалгаа дууяа1цахим судалгаа дууяа1
цахим судалгаа дууяа1Odmaaa
 
цахим судалгаа дууяа1
цахим судалгаа дууяа1цахим судалгаа дууяа1
цахим судалгаа дууяа1Noyonsoliot
 
цахим судалгаа дууяа1
цахим судалгаа дууяа1цахим судалгаа дууяа1
цахим судалгаа дууяа1Odmaaa
 
уламаа судалгаа
уламаа судалгаауламаа судалгаа
уламаа судалгааUgiiii
 
цахим судалгаа
цахим судалгаа цахим судалгаа
цахим судалгаа ulzii_7777
 
цахим судалгаа.я.эрдэнэчимэг
цахим судалгаа.я.эрдэнэчимэгцахим судалгаа.я.эрдэнэчимэг
цахим судалгаа.я.эрдэнэчимэгYaChimegee
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааulzii_7777
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааYaChimegee
 
11а ангийн цахим судалгаа
11а ангийн цахим судалгаа11а ангийн цахим судалгаа
11а ангийн цахим судалгааchimgee5568
 
цахим судалгаа
цахим судалгаа цахим судалгаа
цахим судалгаа yanjikaaaa
 
5в ангийн цахим судалгаа
5в ангийн цахим судалгаа5в ангийн цахим судалгаа
5в ангийн цахим судалгааodgerel_9161
 

Similar to судалгаа (19)

цахим судалгаа дууяа1
цахим судалгаа дууяа1цахим судалгаа дууяа1
цахим судалгаа дууяа1
 
судалгаа Handaa
судалгаа Handaaсудалгаа Handaa
судалгаа Handaa
 
судалгаа 7ё
судалгаа 7ёсудалгаа 7ё
судалгаа 7ё
 
цахим судалгаа дууяа1
цахим судалгаа дууяа1цахим судалгаа дууяа1
цахим судалгаа дууяа1
 
цахим судалгаа дууяа1
цахим судалгаа дууяа1цахим судалгаа дууяа1
цахим судалгаа дууяа1
 
цахим судалгаа дууяа1
цахим судалгаа дууяа1цахим судалгаа дууяа1
цахим судалгаа дууяа1
 
цахим судалгаа дууяа1
цахим судалгаа дууяа1цахим судалгаа дууяа1
цахим судалгаа дууяа1
 
уламаа судалгаа
уламаа судалгаауламаа судалгаа
уламаа судалгаа
 
9a.angi
9a.angi9a.angi
9a.angi
 
цахим судалгаа
цахим судалгаа цахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа.я.эрдэнэчимэг
цахим судалгаа.я.эрдэнэчимэгцахим судалгаа.я.эрдэнэчимэг
цахим судалгаа.я.эрдэнэчимэг
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
11а ангийн цахим судалгаа
11а ангийн цахим судалгаа11а ангийн цахим судалгаа
11а ангийн цахим судалгаа
 
цахим судалгаа
цахим судалгаа цахим судалгаа
цахим судалгаа
 
1111
11111111
1111
 
1111
11111111
1111
 
1111
11111111
1111
 
5в ангийн цахим судалгаа
5в ангийн цахим судалгаа5в ангийн цахим судалгаа
5в ангийн цахим судалгаа
 

More from ulzii_7777

хэрэглэгдэхүүн Enhtsetseg
хэрэглэгдэхүүн Enhtsetsegхэрэглэгдэхүүн Enhtsetseg
хэрэглэгдэхүүн Enhtsetsegulzii_7777
 
өндрийн харайлт
өндрийн харайлтөндрийн харайлт
өндрийн харайлтulzii_7777
 
хөнгөн атлетик
хөнгөн атлетикхөнгөн атлетик
хөнгөн атлетикulzii_7777
 
өндрийн харайлт
өндрийн харайлтөндрийн харайлт
өндрийн харайлтulzii_7777
 
гэрийн даалгавар
гэрийн даалгаваргэрийн даалгавар
гэрийн даалгаварulzii_7777
 
чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварulzii_7777
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалтulzii_7777
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46ulzii_7777
 
чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварulzii_7777
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалтulzii_7777
 
Test hicheel 1
Test hicheel 1Test hicheel 1
Test hicheel 1ulzii_7777
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгааulzii_7777
 
Aravtin butarhai
Aravtin butarhaiAravtin butarhai
Aravtin butarhaiulzii_7777
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахulzii_7777
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахulzii_7777
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгааulzii_7777
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negjulzii_7777
 
Ubuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэгUbuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэгulzii_7777
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46ulzii_7777
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negjulzii_7777
 

More from ulzii_7777 (20)

хэрэглэгдэхүүн Enhtsetseg
хэрэглэгдэхүүн Enhtsetsegхэрэглэгдэхүүн Enhtsetseg
хэрэглэгдэхүүн Enhtsetseg
 
өндрийн харайлт
өндрийн харайлтөндрийн харайлт
өндрийн харайлт
 
хөнгөн атлетик
хөнгөн атлетикхөнгөн атлетик
хөнгөн атлетик
 
өндрийн харайлт
өндрийн харайлтөндрийн харайлт
өндрийн харайлт
 
гэрийн даалгавар
гэрийн даалгаваргэрийн даалгавар
гэрийн даалгавар
 
чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгавар
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46
 
чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгавар
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
Test hicheel 1
Test hicheel 1Test hicheel 1
Test hicheel 1
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
Aravtin butarhai
Aravtin butarhaiAravtin butarhai
Aravtin butarhai
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авах
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авах
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negj
 
Ubuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэгUbuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэг
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negj
 

судалгаа

 • 1. 1 Цахим судалгаа Санамж; Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Банзрагч нас 53 Нэр Эрдэнэчимэг хүйс эм асуулт1 Та гэртээ компьютертэй юу? a.Тийм b.үгүй асуулт2 Та гэртээ интернеттэй юу? a.Тийм b.үгүй асуулт3 Та нөүтбүүктэй юу? a.Тийм b.үгүй асуулт4 Ubuntu үйлдлийн систем бие даан суулгаж чадах уу? a.Тийм b.үгүй асуулт5 Ubuntu үйлдлийн систем суулгах чадварын түвшин хэр вэ? a. тааруухан b.дунд зэрэг c сайн Хуудас 1
 • 2. 1 иг үсгээр бичнэ. мэргэжил бага ангийн багш төрд ажилласан жил 28 хариулт a хариулт b хариулт a хариулт b хариулт a Хуудас 2
 • 3. график Судалгааны нэгтгэл Асуулт1 Судалгаанд нийт оролцсон a.Тийм b.үгүй Асуулт2 Судалгаанд нийт оролцсон a.Тийм b.үгүй 11 11 0 Асуулт3 Судалгаанд нийт оролцсон a.Тийм #NAME? 11 11 0 Асуулт4 Судалгаанд нийт оролцсон a.Тийм #NAME? 11 11 0 Асуулт5 Судалгаанд нийт оролцсон a.Тийм b.үгүй 11 10 1 0 Асуулт6 Судалгаанд нийт оролцсон a.тийм b.үгүй 11 10 1 Асуулт7 Судалгаанд нийт оролцсон a.тийм b.үгүй 11 11 0 Асуулт8 Судалгаанд нийт оролцсон a.тийм b.үгүй 11 11 0 0 Хуудас 3
 • 7. sud1 Цахим судалгаа Санамж:Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэнэ. Овог Өлзий учрал нас 7 Нэр Анумаа хүйс эм Асуулт1 Чи хичээлдээ баяртай явдаг уу? a.тийм b.үгүй Асуулт2 Яагаад сургуульд суралцах хэрэгтэй вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт3 Чи сургууль дээр гол төлөв юу хийдэг вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт4 Сургуульд суралцахын тулд чи юу бэлтгэдэг вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт5 Хичээл гэж юу вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт6 Хичээл дээр биеэ яаж авч явах вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт7 Гэрийн даалгавар гэж юу вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт8 Чи хичээлээсээ ирээд гэртээ юу хийдэг вэ? a.тийм b.үгүй Хуудас 7
 • 9. sud1 a a a a a a a a Хуудас 9
 • 11. s2 Цахим судалгаа Санамж:Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэнэ. Овог Өлзий учрал нас 7 Нэр Анужин хүйс эм Асуулт1 Чи хичээлдээ баяртай явдаг уу? a.тийм b.үгүй Асуулт2 Яагаад сургуульд суралцах хэрэгтэй вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт3 Чи сургууль дээр гол төлөв юу хийдэг вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт4 Сургуульд суралцахын тулд чи юу бэлтгэдэг вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт5 Хичээл гэж юу вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт6 Хичээл дээр биеэ яаж авч явах вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт7 Гэрийн даалгавар гэж юу вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт8 Чи хичээлээсээ ирээд гэртээ юу хийдэг вэ? a.тийм b.үгүй Хуудас 11
 • 12. s2 a a a a a b a a Хуудас 12
 • 13. S3 Цахим судалгаа Санамж:Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэнэ. Овог Бямбасүрэн нас 7 Нэр Ариунболор хүйс эм Асуулт1 Чи хичээлдээ баяртай явдаг уу? a.тийм b.үгүй Асуулт2 Яагаад сургуульд суралцах хэрэгтэй вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт3 Чи сургууль дээр гол төлөв юу хийдэг вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт4 Сургуульд суралцахын тулд чи юу бэлтгэдэг вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт5 Хичээл гэж юу вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт6 Хичээл дээр биеэ яаж авч явах вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт7 Гэрийн даалгавар гэж юу вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт8 Чи хичээлээсээ ирээд гэртээ юу хийдэг вэ? a.тийм b.үгүй Хуудас 13
 • 14. S3 a a a a a a a a Хуудас 14
 • 15. S5 Цахим судалгаа Санамж:Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэнэ. Овог Ундармаа нас 7 Нэр Ариунболд хүйс эр Асуулт1 Чи хичээлдээ баяртай явдаг уу? a.тийм b.үгүй Асуулт2 Яагаад сургуульд суралцах хэрэгтэй вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт3 Чи сургууль дээр гол төлөв юу хийдэг вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт4 Сургуульд суралцахын тулд чи юу бэлтгэдэг вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт5 Хичээл гэж юу вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт6 Хичээл дээр биеэ яаж авч явах вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт7 Гэрийн даалгавар гэж юу вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт8 Чи хичээлээсээ ирээд гэртээ юу хийдэг вэ? a.тийм b.үгүй Хуудас 15
 • 16. S5 a a a a a a a a Хуудас 16
 • 17. S6 Цахим судалгаа Санамж:Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэнэ. Овог Батдэлэг нас 8 Нэр Батболд хүйс эр Асуулт1 Хуудас 17
 • 18. S6 Чи хичээлдээ баяртай явдаг уу? a.тийм b.үгүй Асуулт2 Яагаад сургуульд суралцах хэрэгтэй вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт3 Чи сургууль дээр гол төлөв юу хийдэг вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт4 Сургуульд суралцахын тулд чи юу бэлтгэдэг вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт5 Хичээл гэж юу вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт6 Хичээл дээр биеэ яаж авч явах вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт7 Гэрийн даалгавар гэж юу вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт8 Чи хичээлээсээ ирээд гэртээ юу хийдэг вэ? a.тийм b.үгүй Хуудас 18
 • 20. S6 a a a a a a a a Хуудас 20
 • 21. S4 Цахим судалгаа Цахим судалгаа Санамж:Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэнэ. Овог Энхболд нас 7 Нэр Батбаяр хүйс эр Асуулт1 Чи хичээлдээ баяртай явдаг уу? a.тийм b.үгүй Хуудас 21
 • 22. S4 Асуулт2 Яагаад сургуульд суралцах хэрэгтэй вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт3 Чи сургууль дээр гол төлөв юу хийдэг вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт4 Сургуульд суралцахын тулд чи юу бэлтгэдэг вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт5 Хичээл гэж юу вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт6 Хичээл дээр биеэ яаж авч явах вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт7 Гэрийн даалгавар гэж юу вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт8 Чи хичээлээсээ ирээд гэртээ юу хийдэг вэ? a.тийм b.үгүй Хуудас 22
 • 23. S4 a Хуудас 23
 • 24. S4 a a a a a a a Хуудас 24
 • 25. s7 Цахим судалгаа Санамж:Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэнэ. Овог Гантуяа нас 9 Нэр Билэг Эрдэнэ хүйс эр Асуулт1 Чи хичээлдээ баяртай явдаг уу? a.тийм b.үгүй Асуулт2 Яагаад сургуульд суралцах хэрэгтэй вэ? Хуудас 25
 • 26. s7 a.тийм b.үгүй Асуулт3 Чи сургууль дээр гол төлөв юу хийдэг вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт4 Сургуульд суралцахын тулд чи юу бэлтгэдэг вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт5 Хичээл гэж юу вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт6 Хичээл дээр биеэ яаж авч явах вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт7 Гэрийн даалгавар гэж юу вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт8 Чи хичээлээсээ ирээд гэртээ юу хийдэг вэ? a.тийм b.үгүй Хуудас 26
 • 27. s7 a Хуудас 27
 • 28. s7 a a a a a a a Хуудас 28
 • 29. S8 Цахим судалгаа Санамж:Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэнэ. Овог Гантөгс нас 7 Нэр Соёлмаа хүйс эм Асуулт1 Чи хичээлдээ баяртай явдаг уу? Хуудас 29
 • 30. S8 a.тийм b.үгүй Асуулт2 Яагаад сургуульд суралцах хэрэгтэй вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт3 Чи сургууль дээр гол төлөв юу хийдэг вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт4 Сургуульд суралцахын тулд чи юу бэлтгэдэг вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт5 Хичээл гэж юу вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт6 Хичээл дээр биеэ яаж авч явах вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт7 Гэрийн даалгавар гэж юу вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт8 Чи хичээлээсээ ирээд гэртээ юу хийдэг вэ? a.тийм b.үгүй Хуудас 30
 • 32. S8 a a a a a a a a Хуудас 32
 • 33. S9 Цахим судалгаа Санамж:Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэнэ. Овог Лхагвасүрэн нас 7 Нэр Гантуяа хүйс эм Асуулт1 Чи хичээлдээ баяртай явдаг уу? a.тийм b.үгүй Асуулт2 Яагаад сургуульд суралцах хэрэгтэй вэ? a.тийм b.үгүй Хуудас 33
 • 34. S9 Асуулт3 Чи сургууль дээр гол төлөв юу хийдэг вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт4 Сургуульд суралцахын тулд чи юу бэлтгэдэг вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт5 Хичээл гэж юу вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт6 Хичээл дээр биеэ яаж авч явах вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт7 Гэрийн даалгавар гэж юу вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт8 Чи хичээлээсээ ирээд гэртээ юу хийдэг вэ? a.тийм b.үгүй Хуудас 34
 • 35. S9 a a Хуудас 35
 • 36. S9 a a a a a a Хуудас 36
 • 37. S10 Цахим судалгаа Санамж:Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэнэ. Овог Амарсанаа нас 7 Нэр Гандолгор хүйс эм Асуулт1 Чи хичээлдээ баяртай явдаг уу? a.тийм b.үгүй Асуулт2 Яагаад сургуульд суралцах хэрэгтэй вэ? Хуудас 37
 • 38. S10 a.тийм b.үгүй Асуулт3 Чи сургууль дээр гол төлөв юу хийдэг вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт4 Сургуульд суралцахын тулд чи юу бэлтгэдэг вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт5 Хичээл гэж юу вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт6 Хичээл дээр биеэ яаж авч явах вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт7 Гэрийн даалгавар гэж юу вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт8 Чи хичээлээсээ ирээд гэртээ юу хийдэг вэ? a.тийм b.үгүй Хуудас 38
 • 39. S10 a Хуудас 39
 • 40. S10 a a a b a a a Хуудас 40
 • 41. S11 Цахим судалгаа Санамж:Судалгааг бөглөхдөө латин цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэнэ. Овог Сод Эрдэнэ нас 7 Нэр Давхарбаяр хүйс эр Асуулт1 Чи хичээлдээ баяртай явдаг уу? a.тийм b.үгүй Асуулт2 Яагаад сургуульд суралцах хэрэгтэй вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт3 Чи сургууль дээр гол төлөв юу хийдэг вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт4 Сургуульд суралцахын тулд чи юу бэлтгэдэг вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт5 Хичээл гэж юу вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт6 Хичээл дээр биеэ яаж авч явах вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт7 Гэрийн даалгавар гэж юу вэ? a.тийм b.үгүй Асуулт8 Чи хичээлээсээ ирээд гэртээ юу хийдэг вэ? a.тийм b.үгүй Хуудас 41
 • 43. S11 a a a a a a a a Хуудас 43
 • 45. судалгаа ЦАХИМ СУДАЛГАА Чи хичээлдээ баяртай явдаг уу? Сургуульд Яагаад Чи сургууль суралцахын Овог Нэр нас хүйс сургуульд дээр гол тулд чи юу суралцах төлөв юу бэлтгэдэг хэрэгтэй вэ? хийдэг вэ? вэ? a.Тийм a.Тийм a.Тийм a.Тийм b.үгүй b.үгүй b.үгүй 1 Өлзий учрал Анумаа 7 эм 1 0 1 0 1 0 1 2 Өлзий Учрал Анужин 7 эм 1 0 1 0 1 0 1 3 Бямбасүрэн Ариунболор 7 эм 1 0 1 0 1 0 1 4 Ундармаа Ариунболд 7 эр 1 0 1 0 1 0 1 5 Батдэлэг Батболд 8 эр 1 0 1 0 1 0 1 6 Энхболд Батбаяр 7 эр 1 0 1 0 1 0 1 7 Гантуяа Билэг Эрдэнэ 9 эр 1 0 1 0 1 0 1 8 Гантөгс Соёлмаа 7 1 0 1 0 1 0 1 9 Лхагвасүрэн Гантуяа 7 1 0 1 0 1 0 1 10 Амарсанаа Гандолгор 7 1 0 1 0 1 0 1 11 Сод Эрдэнэ Давхарбаяр 7 1 0 1 0 1 0 1 11 0 11 0 11 0 11 Б. Эрдэнчимэг Хуудас 45
 • 46. судалгаа ЛГАА Сургуульд суралцахын тулд чи юу Хичээл дээр Гэрийн Чи хичээлээсээ бэлтгэдэг Хичээл гэж биеэ яаж авч даалгавар гэж ирээд гэртээ вэ? юу вэ? явах вэ? юу вэ? юу хийдэг вэ? a.Тийм a.тийм a.тийм a.тийм a.тийм b.үгүй b.үгүй b.үгүй b.үгүй b.үгүй 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 8 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 8 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 8 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 8 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 8 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 8 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 8 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 8 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 8 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 8 1 0 1 0 1 1 0 1 0 8 11 0 10 1 10 1 11 0 11 0 Хуудас 46
 • 47. 2 Цахим судалгаа Санамж; Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг Овог Нэр асуулт1 Та гэртээ компьютертэй юу? a.Тийм b.үгүй асуулт2 Та гэртээ интернеттэй юу? a.Тийм b.үгүй асуулт3 Та нөүтбүүктэй юу? a.Тийм b.үгүй асуулт4 Ubuntu үйлдлийн систем бие даан суулгаж чадах уу? a.Тийм b.үгүй асуулт5 Ubuntu үйлдлийн систем суулгах чадварын түвшин хэр вэ? a. тааруухан b.дунд зэрэг c сайн Хуудас 47
 • 48. 2 хдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. нас мэргэжил бага ангийн багш хүйс эм төрд ажилласан жил хариулт a хариулт b хариулт a гаж чадах уу? хариулт b рын түвшин хэр вэ? хариулт b Хуудас 48