SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
Ονοματεπώνυμο: Μαριάννα Νάκου 116121
Σειρά: 14
Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης
Δεκέμβριος, 2017
Η διερεύνηση της μεταβολής στην πρόθεση αγοράς των καταναλωτών σε
προωθητικές ενέργειες για τα προϊόντα ένδυσης, όταν υπόκεινται σε:
‣ Τιμολόγηση δέσμης
‣ Έκπτωση επί της τιμής
Η κατανόηση του μεγέθους της επίδρασης που έχουν κάποιες ρυθμιστικές
μεταβλητές στην σχέση της πρόθεσης αγοράς των καταναλωτών και της
προωθητικής ενέργειας που εφαρμόζεται. Οι μεταβλητές είναι οι εξής:
‣ Εισόδημα
‣ Ύψος ανάμειξης
‣ Παρορμητικότητα
Μείγμα Προβολής:
Περιγράφει ένα μείγμα
προωθητικών ενεργειών οι οποίες
επιλέγονται για να βοηθήσουν μια
επιχείρηση να πετύχει τους στόχους
της. Σε αυτό περιλαμβάνονται:
‣ οι δημόσιες σχέσεις
‣ η διαφήμιση
‣ η προώθηση πωλήσεων
‣ οι προσωπικές πωλήσεις
‣ το άμεσο μάρκετινγκ
‣ οι χορηγίες
Στόχοι διαφήμισης & προώθησης
πωλήσεων:
▪ Ο κύριος στόχος της διαφήμισης είναι
η δημιουργία μιας θετικής εικόνας μιας
μάρκας και η ενίσχυση των πωλήσεων.
Επιδιώκεται η υπενθύμιση της αξίας
του προϊόντος ή της υπηρεσίας που
προσφέρεται. Είναι μακροχρόνιος
▪ Ο κύριος στόχος των προωθητικών
ενεργειών είναι η άμεση κινητοποίηση
των πελατών για την αγορά του
προϊόντος με απώτερο σκοπό την
αύξηση των πωλήσεων. Είναι
βραχυχρόνιος
Τεχνικές
Προώθησης
Πωλήσεων
Έκπτωση επί
της Τιμής
Αύξηση
Ποσότητας
Τιμολόγηση
Δέσμης
Τιμολόγηση
Πολλαπλών
Μονάδων
Κουπόνια
Δείγματα
Προγράμματα
Επιβράβευσης
Εποχιακές
Εκπτώσεις
Υ1 Εν συγκρίσει με την πρόθεση αγοράς στην αρχική λιανική τιμή, η πρόθεση αγοράς
είναι υψηλότερη όταν το προϊόν προωθείται μέσω της έκπτωσης επί της τιμής.
Υ2 Εν συγκρίσει με την πρόθεση αγοράς στην αρχική λιανική τιμή, η πρόθεση αγοράς
όταν το προϊόν προωθείται μέσω της τιμολόγησης δέσμης.
Υ3 Η αύξηση της αγοραστικής πρόθεσης των καταναλωτών όταν το προϊόν βρίσκεται
σε προώθηση αναμένεται να είναι εντονότερη όταν η προωθητική μέθοδος είναι η
έκπτωση επί της τιμής
Υ4 Καταναλωτές με υψηλότερο εισόδημα έχουν εντονότερη αύξηση στην πρόθεση
αγοράς όταν η προωθητική μέθοδος είναι η τιμολόγηση δέσμης αντί της έκπτωσης
τιμής.
Υ5 Καταναλωτές με υψηλό βαθμό ανάμειξης έχουν εντονότερη αύξηση στην πρόθεση
αγοράς όταν η προωθητική μέθοδος είναι η τιμολόγηση δέσμης παρά η έκπτωση επί
της τιμής.
Υ6 Καταναλωτές με υψηλό επίπεδο παρορμητικότητας έχουν εντονότερη αύξηση στην
πρόθεση αγοράς όταν η προωθητική μέθοδος είναι η τιμολόγηση δέσμης παρά η
έκπτωση επί της τιμής.
Ποσοτική Έρευνα:
✓Ερευνητικό εργαλείο:
ερωτηματολόγιο
✓Περιελάβανε κλίμακες για τον
υπολογισμό της
παρορμητικότητας και της
ανάμειξης
✓Κλίμακες μέτρησης: 7βάθμιες,
Likert scale
Δείγμα της Έρευνας:
✓Μέθοδος δειγματοληψίας:
Δειγματοληψία χωρίς
πιθανότητα.
✓Ορισμός Πληθυσμού: Γυναίκες,
Κάτοικοι Κεντρικού και
Βόρειου τομέα Αττικής,18-64
ετών
✓Μέγεθος δείγματος: 200 άτομα
✓Η παρορμητικότητα αποτελείται
από 6 ερωτήσεις.
✓Οι ερωτήσεις συνθέτουν
ικανοποιητικά την κλίμακα
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
Cronbach's
Alpha
N of Items
.832 6
ΤΙΜΟΛΟΓΗ ΔΕΣΜΗΣ
Cronbach's
Alpha
N of Items
.906 6
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
Cronbach's
Alpha
N of Items
.688 5
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΕΣΜΗΣ
Cronbach's
Alpha
N of Items
.823 5
Χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης a του Cronbach για την εξέταση της
αξιοπιστίας και εγκυρότητας των κλιμάκων
✓Η ανάμειξη με το προϊόν αποτελείται
από 5 ερωτήσεις.
✓ Οι ερωτήσεις συνθέτουν μετρίως την
κλίμακα
Αρχική Πρόθεση Αγοράς
Καθόλου Πάρα Πολύ
1 2 3 4 5 6 7
Πρόθεση Αγοράς υπό προώθηση
Αρχική Πρόθεση Αγοράς Πρόθεση Αγοράς υπό προώθηση
Καθόλου Πάρα Πολύ
1 2 3 4 5 6 7
▪ Πάνω από το 50% των
ερωτηθεισών είναι ηλικίας
18-33 ετών
18-25
29%
26-33
35%
34-41
22%
42-48
10%
49-56
3%
57-64
1%
Ηλικία
18-25
26-33
34-41
42-48
49-56
57-64
▪ Οι περισσότερες ερωτηθείσες
είναι απόφοιτες ΑΕΙ/ΤΕΙ
▪ Μεγάλο μέρος των ερωτηθεισών
που εργάζονται είναι ιδιωτικοί
υπάλληλοι.
▪ Οι μισές από τις ερωτηθείσες
αμείβονται μέχρι το χρηματικό
ποσό των 500 €
Σχετικά με τον Κλάδο της Ένδυσης:
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
99.5
91.5
30
23.5
18 16 11.5 9.5
Σημαντικότερα κριτήρια κατά την διάρκεια αγοράς
ενδυμάτων (εκφρασμένα σε %)
Υ1 Η πρόθεση αγοράς στην περίπτωση όπου το προϊόν βρίσκεται σε
προώθηση μέσω της μεθόδου της έκπτωσης επί της τιμής είναι
υψηλότερη (M=3.45) εν σύγκριση με την πρόθεση αγοράς στην
αρχική τιμή (Μ=2.40)
✓
Υ2 Η πρόθεση αγοράς στην περίπτωση όπου το προϊόν βρίσκεται σε
προώθηση μέσω της μεθόδου της τιμολόγησης δέσμης είναι
υψηλότερη (M=4.08) εν συγκρίσει με την πρόθεση αγοράς στην
αρχική λιανική τιμή (Μ=2.59)
✓
Υ3 Η μεταβολή στην πρόθεση αγοράς στην περίπτωση όπου το
προϊόν βρίσκεται σε προώθηση μέσω της μεθόδου της
τιμολόγησης δέσμης είναι υψηλότερη (M=1.49) εν συγκρίσει με
την μεταβολή στην πρόθεση αγοράς με την μέθοδο της έκπτωσης
επί της τιμής (Μ=1.05)
⤬
Υ4 Καταναλωτές με υψηλό εισόδημα (Μ=1.78), εν συγκρίσει με
καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα (Μ=1.30) έχουν μεγαλύτερη
αύξηση στην πρόθεση αγοράς στην μέθοδο της τιμολόγησης
δέσμης όμως, δεν υφίσταται στατιστική σημαντικότητα.
⤬
Υ5 Καταναλωτές με υψηλό επίπεδο ανάμειξης έχουν εντονότερη
αύξηση στην πρόθεση αγοράς (M=1.67), εν συγκρίσει με
καταναλωτές με χαμηλό επίπεδο ανάμειξης (Μ=1.33) όταν η
προωθητική μέθοδος είναι η τιμολόγηση δέσμης όμως, δεν
υφίσταται στατιστική σημαντικότητα.
⤬
Υ6 Καταναλωτές με υψηλή παρορμητικότητα έχουν μεγαλύτερη
αύξηση στην πρόθεση αγοράς (Μ=2.06) εν συγκρίσει με
καταναλωτές με χαμηλό επίπεδο παρορμητικότητας (M=0.85)
όταν η προωθητική μέθοδος είναι η τιμολόγηση δέσμης και
υφίσταται στατιστική σημαντικότητα.
✓
1. Υφίσταται προτίμηση της μεθόδου της τιμολόγησης δέσμης
έναντι της έκπτωσης επί της τιμής το οποίο οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό στην συμβολική ιδιότητα που παρουσιάζουν τα
ενδύματα.
2. Λόγω των συναισθημάτων χαράς και διασκέδασης που
προσφέρονται από τις αγορές ενδυμάτων, ερωτηθείσες με
υψηλή παρορμητικότητα παρουσιάζουν εντονότερη αύξηση
στην πρόθεση αγοράς εν συγκρίσει με εκείνους που
παρουσιάζουν χαμηλή παρορμητικότητα.
3. Καταναλωτές με υψηλό εισόδημα παρουσιάζουν
μεγαλύτερη αύξηση στην πρόθεση αγοράς όταν τα ενδύματα
προσφέρονται μέσω της τιμολόγησης δέσμης.
1. Η προώθηση μέσω δώρου προτείνεται να πραγματοποιηθεί
σε περιπτώσεις στις οποίες ο καταναλωτής δεν γνωρίζει το
είδος του δώρου, εντείνοντας τα συναισθήματα περιέργειας.
2. Με την παροχή δώρου προτείνεται η διανομή κουπονιών με
συγκεκριμένη ημερομηνία τα οποία θα ενθαρρύνουν κάποια
μελλοντική αγορά.
3. Η αναγραφή τυχόν ιδιαιτεροτήτων του προϊόντος π.χ. χώρα
παραγωγής, παραγωγή από ανακυκλώσιμα ρούχα, πιθανόν να
δημιουργήσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον
✓Διακύμανση Εισοδημάτων: αρκετά άτομα με χαμηλούς
μισθούς και ελάχιστα με υψηλούς μισθούς
✓Μέγεθος και Χαρακτηριστικά Δείγματος: Είναι λίγα τα 200
άτομα για την γενίκευση αποτελεσμάτων. Επίσης, υπήρξαν
ελάχιστες ερωτηθείσες μεγαλύτερων ηλικιακών κατηγοριών.
✓Περιβαλλοντικές Συνθήκες: Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν
δόθηκε η δέουσα προσοχή στις ερωτήσεις με τις κλίμακες
παρορμητικότητας και ανάμειξης
✓Είναι χρήσιμο να εξετασθεί η προσφορά δώρου μεταξύ δυο
περιπτώσεων. Όταν ο πελάτης μπορεί να επιλέξει εκ των
προτέρων το δώρο του ή όταν μπορεί να επιβραβευθεί με ένα
τυχαίο μετά την πληρωμή.
✓Προτείνεται να διαπιστωθεί ο βέλτιστος αριθμός των δώρων
που μπορεί να περιλαμβάνει μια δέσμη στην περίπτωση των
ενδυμάτων.
✓Είναι χρήσιμο να διερευνηθεί εάν μπορούν τα αποτελέσματα
να γενικευθούν σε διαφορετικές περιοχές είτε εντός είτε εκτός
της χώρας.
Ερωτήσεις?

More Related Content

Similar to ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΈΝΔΥΣΗΣ

11 τιμολογιακή πολιτική 2012 2013
11 τιμολογιακή πολιτική 2012 201311 τιμολογιακή πολιτική 2012 2013
11 τιμολογιακή πολιτική 2012 2013
moke_uth
 
7 το σχέδιο marketing
7 το σχέδιο marketing7 το σχέδιο marketing
7 το σχέδιο marketing
moke_uth
 
Eται στρατηγικη παρουσιαση
Eται στρατηγικη παρουσιασηEται στρατηγικη παρουσιαση
Eται στρατηγικη παρουσιαση
Elpiniki Ioannou
 

Similar to ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΈΝΔΥΣΗΣ (20)

Seminar PPT - eMarketing - June 2013
Seminar PPT - eMarketing - June 2013Seminar PPT - eMarketing - June 2013
Seminar PPT - eMarketing - June 2013
 
17 7 2018_special_report
17 7 2018_special_report17 7 2018_special_report
17 7 2018_special_report
 
Value Creation and Customer Segments: The State of Inbound Marketing.
Value Creation and Customer Segments: The State of Inbound Marketing.Value Creation and Customer Segments: The State of Inbound Marketing.
Value Creation and Customer Segments: The State of Inbound Marketing.
 
Alexandropoulos konstantinos 1h ergasia edm622
Alexandropoulos konstantinos 1h ergasia edm622Alexandropoulos konstantinos 1h ergasia edm622
Alexandropoulos konstantinos 1h ergasia edm622
 
11 τιμολογιακή πολιτική 2012 2013
11 τιμολογιακή πολιτική 2012 201311 τιμολογιακή πολιτική 2012 2013
11 τιμολογιακή πολιτική 2012 2013
 
3.omada5 η επίδραση της διαφήμισης
3.omada5 η επίδραση της διαφήμισης3.omada5 η επίδραση της διαφήμισης
3.omada5 η επίδραση της διαφήμισης
 
Marketing Week Interview
Marketing Week InterviewMarketing Week Interview
Marketing Week Interview
 
Grouponbusinessmodel analysis-by-websynergy-sep2010
Grouponbusinessmodel analysis-by-websynergy-sep2010Grouponbusinessmodel analysis-by-websynergy-sep2010
Grouponbusinessmodel analysis-by-websynergy-sep2010
 
7 το σχέδιο marketing
7 το σχέδιο marketing7 το σχέδιο marketing
7 το σχέδιο marketing
 
Φυλα και διαφημιση-A2.pptx
Φυλα και διαφημιση-A2.pptxΦυλα και διαφημιση-A2.pptx
Φυλα και διαφημιση-A2.pptx
 
εταιρικη επικοινωνια παρουσιαση
εταιρικη επικοινωνια παρουσιασηεταιρικη επικοινωνια παρουσιαση
εταιρικη επικοινωνια παρουσιαση
 
Eται στρατηγικη παρουσιαση
Eται στρατηγικη παρουσιασηEται στρατηγικη παρουσιαση
Eται στρατηγικη παρουσιαση
 
Marketing v2
Marketing v2Marketing v2
Marketing v2
 
No budget 5 keys
No budget 5 keysNo budget 5 keys
No budget 5 keys
 
MBA-EMarketing-Lecture.pptx
MBA-EMarketing-Lecture.pptxMBA-EMarketing-Lecture.pptx
MBA-EMarketing-Lecture.pptx
 
KnowCrunch - Marketing Promotion Plan & Budget for a Fashion Label - Team 3
KnowCrunch - Marketing Promotion Plan & Budget for a Fashion Label - Team 3KnowCrunch - Marketing Promotion Plan & Budget for a Fashion Label - Team 3
KnowCrunch - Marketing Promotion Plan & Budget for a Fashion Label - Team 3
 
Garmin campaign
Garmin campaignGarmin campaign
Garmin campaign
 
Effectiveness of Online Campaign
Effectiveness of Online CampaignEffectiveness of Online Campaign
Effectiveness of Online Campaign
 
Διαφήμιση
ΔιαφήμισηΔιαφήμιση
Διαφήμιση
 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ
 

More from Marianna Nakou

Singular Logic Strategic Analysis.pptx
Singular Logic Strategic Analysis.pptxSingular Logic Strategic Analysis.pptx
Singular Logic Strategic Analysis.pptx
Marianna Nakou
 
Johnson & Johnson Hellas Business Plan
Johnson & Johnson Hellas Business PlanJohnson & Johnson Hellas Business Plan
Johnson & Johnson Hellas Business Plan
Marianna Nakou
 

More from Marianna Nakou (12)

Llanai Buyer Persona & Segmentation Strategy
Llanai Buyer Persona & Segmentation StrategyLlanai Buyer Persona & Segmentation Strategy
Llanai Buyer Persona & Segmentation Strategy
 
Scrum Events & How to run them effectively
Scrum Events & How to run them effectivelyScrum Events & How to run them effectively
Scrum Events & How to run them effectively
 
SEO - Keyword Research Prompt Strategy -Marianna Nakou
SEO - Keyword Research Prompt Strategy -Marianna NakouSEO - Keyword Research Prompt Strategy -Marianna Nakou
SEO - Keyword Research Prompt Strategy -Marianna Nakou
 
Project Charter - SaaS Startup - Llanai
Project Charter - SaaS Startup - LlanaiProject Charter - SaaS Startup - Llanai
Project Charter - SaaS Startup - Llanai
 
New Product AlexaGuard
New Product AlexaGuard New Product AlexaGuard
New Product AlexaGuard
 
Singular Logic Strategic Analysis.pptx
Singular Logic Strategic Analysis.pptxSingular Logic Strategic Analysis.pptx
Singular Logic Strategic Analysis.pptx
 
Advertising games & Gamification
Advertising games & GamificationAdvertising games & Gamification
Advertising games & Gamification
 
Advertisements by Maslow's needs
Advertisements by Maslow's needsAdvertisements by Maslow's needs
Advertisements by Maslow's needs
 
Shoe preference in European Union
Shoe preference in European UnionShoe preference in European Union
Shoe preference in European Union
 
Marketing Plan of johnson & johnson baby shampoo
Marketing Plan of johnson & johnson baby shampooMarketing Plan of johnson & johnson baby shampoo
Marketing Plan of johnson & johnson baby shampoo
 
Innovative Businesses: IKEA, Starbucks, COCO-MAT
Innovative Businesses: IKEA, Starbucks, COCO-MATInnovative Businesses: IKEA, Starbucks, COCO-MAT
Innovative Businesses: IKEA, Starbucks, COCO-MAT
 
Johnson & Johnson Hellas Business Plan
Johnson & Johnson Hellas Business PlanJohnson & Johnson Hellas Business Plan
Johnson & Johnson Hellas Business Plan
 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΈΝΔΥΣΗΣ

 • 1. Ονοματεπώνυμο: Μαριάννα Νάκου 116121 Σειρά: 14 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος, 2017
 • 2. Η διερεύνηση της μεταβολής στην πρόθεση αγοράς των καταναλωτών σε προωθητικές ενέργειες για τα προϊόντα ένδυσης, όταν υπόκεινται σε: ‣ Τιμολόγηση δέσμης ‣ Έκπτωση επί της τιμής Η κατανόηση του μεγέθους της επίδρασης που έχουν κάποιες ρυθμιστικές μεταβλητές στην σχέση της πρόθεσης αγοράς των καταναλωτών και της προωθητικής ενέργειας που εφαρμόζεται. Οι μεταβλητές είναι οι εξής: ‣ Εισόδημα ‣ Ύψος ανάμειξης ‣ Παρορμητικότητα
 • 3. Μείγμα Προβολής: Περιγράφει ένα μείγμα προωθητικών ενεργειών οι οποίες επιλέγονται για να βοηθήσουν μια επιχείρηση να πετύχει τους στόχους της. Σε αυτό περιλαμβάνονται: ‣ οι δημόσιες σχέσεις ‣ η διαφήμιση ‣ η προώθηση πωλήσεων ‣ οι προσωπικές πωλήσεις ‣ το άμεσο μάρκετινγκ ‣ οι χορηγίες Στόχοι διαφήμισης & προώθησης πωλήσεων: ▪ Ο κύριος στόχος της διαφήμισης είναι η δημιουργία μιας θετικής εικόνας μιας μάρκας και η ενίσχυση των πωλήσεων. Επιδιώκεται η υπενθύμιση της αξίας του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρεται. Είναι μακροχρόνιος ▪ Ο κύριος στόχος των προωθητικών ενεργειών είναι η άμεση κινητοποίηση των πελατών για την αγορά του προϊόντος με απώτερο σκοπό την αύξηση των πωλήσεων. Είναι βραχυχρόνιος
 • 5.
 • 6. Υ1 Εν συγκρίσει με την πρόθεση αγοράς στην αρχική λιανική τιμή, η πρόθεση αγοράς είναι υψηλότερη όταν το προϊόν προωθείται μέσω της έκπτωσης επί της τιμής. Υ2 Εν συγκρίσει με την πρόθεση αγοράς στην αρχική λιανική τιμή, η πρόθεση αγοράς όταν το προϊόν προωθείται μέσω της τιμολόγησης δέσμης. Υ3 Η αύξηση της αγοραστικής πρόθεσης των καταναλωτών όταν το προϊόν βρίσκεται σε προώθηση αναμένεται να είναι εντονότερη όταν η προωθητική μέθοδος είναι η έκπτωση επί της τιμής Υ4 Καταναλωτές με υψηλότερο εισόδημα έχουν εντονότερη αύξηση στην πρόθεση αγοράς όταν η προωθητική μέθοδος είναι η τιμολόγηση δέσμης αντί της έκπτωσης τιμής. Υ5 Καταναλωτές με υψηλό βαθμό ανάμειξης έχουν εντονότερη αύξηση στην πρόθεση αγοράς όταν η προωθητική μέθοδος είναι η τιμολόγηση δέσμης παρά η έκπτωση επί της τιμής. Υ6 Καταναλωτές με υψηλό επίπεδο παρορμητικότητας έχουν εντονότερη αύξηση στην πρόθεση αγοράς όταν η προωθητική μέθοδος είναι η τιμολόγηση δέσμης παρά η έκπτωση επί της τιμής.
 • 7. Ποσοτική Έρευνα: ✓Ερευνητικό εργαλείο: ερωτηματολόγιο ✓Περιελάβανε κλίμακες για τον υπολογισμό της παρορμητικότητας και της ανάμειξης ✓Κλίμακες μέτρησης: 7βάθμιες, Likert scale Δείγμα της Έρευνας: ✓Μέθοδος δειγματοληψίας: Δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα. ✓Ορισμός Πληθυσμού: Γυναίκες, Κάτοικοι Κεντρικού και Βόρειου τομέα Αττικής,18-64 ετών ✓Μέγεθος δείγματος: 200 άτομα
 • 8. ✓Η παρορμητικότητα αποτελείται από 6 ερωτήσεις. ✓Οι ερωτήσεις συνθέτουν ικανοποιητικά την κλίμακα ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ Cronbach's Alpha N of Items .832 6 ΤΙΜΟΛΟΓΗ ΔΕΣΜΗΣ Cronbach's Alpha N of Items .906 6 ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ Cronbach's Alpha N of Items .688 5 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΣΜΗΣ Cronbach's Alpha N of Items .823 5 Χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης a του Cronbach για την εξέταση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των κλιμάκων ✓Η ανάμειξη με το προϊόν αποτελείται από 5 ερωτήσεις. ✓ Οι ερωτήσεις συνθέτουν μετρίως την κλίμακα
 • 9. Αρχική Πρόθεση Αγοράς Καθόλου Πάρα Πολύ 1 2 3 4 5 6 7 Πρόθεση Αγοράς υπό προώθηση
 • 10. Αρχική Πρόθεση Αγοράς Πρόθεση Αγοράς υπό προώθηση Καθόλου Πάρα Πολύ 1 2 3 4 5 6 7
 • 11. ▪ Πάνω από το 50% των ερωτηθεισών είναι ηλικίας 18-33 ετών 18-25 29% 26-33 35% 34-41 22% 42-48 10% 49-56 3% 57-64 1% Ηλικία 18-25 26-33 34-41 42-48 49-56 57-64 ▪ Οι περισσότερες ερωτηθείσες είναι απόφοιτες ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • 12. ▪ Μεγάλο μέρος των ερωτηθεισών που εργάζονται είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. ▪ Οι μισές από τις ερωτηθείσες αμείβονται μέχρι το χρηματικό ποσό των 500 €
 • 13. Σχετικά με τον Κλάδο της Ένδυσης: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 99.5 91.5 30 23.5 18 16 11.5 9.5 Σημαντικότερα κριτήρια κατά την διάρκεια αγοράς ενδυμάτων (εκφρασμένα σε %)
 • 14. Υ1 Η πρόθεση αγοράς στην περίπτωση όπου το προϊόν βρίσκεται σε προώθηση μέσω της μεθόδου της έκπτωσης επί της τιμής είναι υψηλότερη (M=3.45) εν σύγκριση με την πρόθεση αγοράς στην αρχική τιμή (Μ=2.40) ✓ Υ2 Η πρόθεση αγοράς στην περίπτωση όπου το προϊόν βρίσκεται σε προώθηση μέσω της μεθόδου της τιμολόγησης δέσμης είναι υψηλότερη (M=4.08) εν συγκρίσει με την πρόθεση αγοράς στην αρχική λιανική τιμή (Μ=2.59) ✓ Υ3 Η μεταβολή στην πρόθεση αγοράς στην περίπτωση όπου το προϊόν βρίσκεται σε προώθηση μέσω της μεθόδου της τιμολόγησης δέσμης είναι υψηλότερη (M=1.49) εν συγκρίσει με την μεταβολή στην πρόθεση αγοράς με την μέθοδο της έκπτωσης επί της τιμής (Μ=1.05) ⤬
 • 15. Υ4 Καταναλωτές με υψηλό εισόδημα (Μ=1.78), εν συγκρίσει με καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα (Μ=1.30) έχουν μεγαλύτερη αύξηση στην πρόθεση αγοράς στην μέθοδο της τιμολόγησης δέσμης όμως, δεν υφίσταται στατιστική σημαντικότητα. ⤬ Υ5 Καταναλωτές με υψηλό επίπεδο ανάμειξης έχουν εντονότερη αύξηση στην πρόθεση αγοράς (M=1.67), εν συγκρίσει με καταναλωτές με χαμηλό επίπεδο ανάμειξης (Μ=1.33) όταν η προωθητική μέθοδος είναι η τιμολόγηση δέσμης όμως, δεν υφίσταται στατιστική σημαντικότητα. ⤬ Υ6 Καταναλωτές με υψηλή παρορμητικότητα έχουν μεγαλύτερη αύξηση στην πρόθεση αγοράς (Μ=2.06) εν συγκρίσει με καταναλωτές με χαμηλό επίπεδο παρορμητικότητας (M=0.85) όταν η προωθητική μέθοδος είναι η τιμολόγηση δέσμης και υφίσταται στατιστική σημαντικότητα. ✓
 • 16. 1. Υφίσταται προτίμηση της μεθόδου της τιμολόγησης δέσμης έναντι της έκπτωσης επί της τιμής το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην συμβολική ιδιότητα που παρουσιάζουν τα ενδύματα. 2. Λόγω των συναισθημάτων χαράς και διασκέδασης που προσφέρονται από τις αγορές ενδυμάτων, ερωτηθείσες με υψηλή παρορμητικότητα παρουσιάζουν εντονότερη αύξηση στην πρόθεση αγοράς εν συγκρίσει με εκείνους που παρουσιάζουν χαμηλή παρορμητικότητα. 3. Καταναλωτές με υψηλό εισόδημα παρουσιάζουν μεγαλύτερη αύξηση στην πρόθεση αγοράς όταν τα ενδύματα προσφέρονται μέσω της τιμολόγησης δέσμης.
 • 17. 1. Η προώθηση μέσω δώρου προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις στις οποίες ο καταναλωτής δεν γνωρίζει το είδος του δώρου, εντείνοντας τα συναισθήματα περιέργειας. 2. Με την παροχή δώρου προτείνεται η διανομή κουπονιών με συγκεκριμένη ημερομηνία τα οποία θα ενθαρρύνουν κάποια μελλοντική αγορά. 3. Η αναγραφή τυχόν ιδιαιτεροτήτων του προϊόντος π.χ. χώρα παραγωγής, παραγωγή από ανακυκλώσιμα ρούχα, πιθανόν να δημιουργήσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον
 • 18. ✓Διακύμανση Εισοδημάτων: αρκετά άτομα με χαμηλούς μισθούς και ελάχιστα με υψηλούς μισθούς ✓Μέγεθος και Χαρακτηριστικά Δείγματος: Είναι λίγα τα 200 άτομα για την γενίκευση αποτελεσμάτων. Επίσης, υπήρξαν ελάχιστες ερωτηθείσες μεγαλύτερων ηλικιακών κατηγοριών. ✓Περιβαλλοντικές Συνθήκες: Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή στις ερωτήσεις με τις κλίμακες παρορμητικότητας και ανάμειξης
 • 19. ✓Είναι χρήσιμο να εξετασθεί η προσφορά δώρου μεταξύ δυο περιπτώσεων. Όταν ο πελάτης μπορεί να επιλέξει εκ των προτέρων το δώρο του ή όταν μπορεί να επιβραβευθεί με ένα τυχαίο μετά την πληρωμή. ✓Προτείνεται να διαπιστωθεί ο βέλτιστος αριθμός των δώρων που μπορεί να περιλαμβάνει μια δέσμη στην περίπτωση των ενδυμάτων. ✓Είναι χρήσιμο να διερευνηθεί εάν μπορούν τα αποτελέσματα να γενικευθούν σε διαφορετικές περιοχές είτε εντός είτε εκτός της χώρας.