SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Επιχειρησιακή
Στρατηγική και Πολιτική
Υπεύθυνος Καθηγητής: Αντώνης Ιωαννίδης
Κλικοπούλου Σοφία Α.Μ. 116118
Νάκου Μαριάννα Α.Μ. 116121
Φάτσης Παναγιώτης Α.Μ. 116110
 Η Singular Logic είναι ο No1 Ελληνικός πάροχος υπηρεσιών
λογισμικού και μια απο τις μεγαλύτερες ενσωματομένες IT λύσεις στην
Ελλάδα.
 Οι δραστηριότητες της, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και διάθεση
προϊόντων επιχειρηματικού λογισμικού, τη μελέτη, σχεδίαση και
υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων πληροφορικής, καθώς και τη
διάθεση και υποστήριξη προϊόντων διεθνών οίκων πληροφορικής.
 Η SingularLogic είναι μέλος της Marfin Investment Group (MIG) με
ευρύ προϊοντικό χαρτοφυλάκιο που αριθμεί 40.000 μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και 700 μεγάλες επιχειρήσεις, ισχυρό πανελλαδικό δίκτυο
συνεργατών και περισσότερα από 400 υλοποιημένα έργα
πληροφορικής στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα.
Προφίλ
Οργανόγραμμα
President Μιχάλης
Καριώτογλου
CEO Σταύρος
Κρασαδάκης
Οικονομικός Διευθυντής
Γρηγόρης Σαπουνζάκης
G.M. Software Products
& Services
Assistant G.M.
G.M. Integrated
Enterprise Solution
Assistant G.M.
G.M. Commercial Division Assistant G.M.
Όραμα και Αποστολή
Το όραμα της εταιρίας: “To become the preferred,
innovative, client-centric, provider of technology
experience, maximizing stakeholder value.”
Η αποστολή της εταιρίας: “Singular Logic, the largest
software vendor in Greece, offers world-class, integrated
technology solutions to the private and public sector, in
South East Europe, Middle East and Africa.”
Όραμα και Παλιά Αποστολή
'' S.L. the largest software vendor in Greece (7), is constantly striving to offer
world-class (5), integrated technology solutions (2)(4) depending on its core
values which are: Innovation, adaptability, synergy, fairness and initiative, to
the private and public sector (1), in South East Europe, Middle East and
Africa (3). In addition, it’s a top priority of the company to promote and
secure the professional progress of each employee in the company. (9)
Furthermore, S.L. is committed to adopt practices and procedures that
enhance and promote the value of Corporate Social Responsibility (6)(8)
through tree fields. Through Society by helping students getting involved
with new technologies and connecting them to the labor market. Secondly,
by offering health care, education programs, seminars and other beneficial
activities to its employees. Lastly, S.L. continuously tries to measure and
improve its environmental performance through various activities. ''
Νέα Αποστολή
 Αύξηση των πωλήσεων των εμπορευμάτων κατά 5%
 Αύξηση του μεριδίου αγοράς κατά 10%
 Μεγαλύτερη αναγνωρισημότητα και επέκταση των υπηρεσιών μας στην Ανατολική
Τουρκία
 Ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα με αποτέλεσμα τη μείωση της γραφειοκρατίας
 Επέκταση των υπηρεσιών της εταιρίας μέσω διαφημίσεων και άλλων διαδικασιών
προβολής
Στόχοι
Δημογραφικό
Οικονομικό
Τεχνολογικό
Κοινωνικό
Πολιτικό-
Νομοθετικό
PESTLE
Η πολιτική αστάθεια και η
διαφορετική νομοθεσία
μεταξύ των χωρών μπορεί
να επιδράσει αρνητικά
Λόγω της τεχνολογικής
φύσης και του τεχνολογικού
περιεχομένου απαιτείται η
νομοθετική κάλυψη σε
περίπτωση αντιγραφής ή
κλοπής της πατέντας ή των
συστημάτων
Κοινωνικά
προβλήματα που
έχουν ανακύψει τα
τελευταία χρόνια είναι
η υπογεννητικότητα
και η γήρανση του
πληθυσμού.
Αναζήτηση ποιοτικών
προϊόντων και
συστημάτων
Ευαισθητοποίηση
προς το περιβάλλον
Η τεχνολογία σήμερα
αναπτύσσεται με
αλματώδεις ρυθμούς
Ανάγκη για
ψηφιοποίηση του
Δημόσιου τομέα
Ανάγκη για συνεχή
έρευνα και καινοτομία
H οικονομική κρίση που
εξαπλώθηκε όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά και
στην Ευρώπη έφερε
πολλές αλλαγές.
Τα τεχνολογικά προϊόντα
ή οι υπηρεσίες είναι
αρκετά κοστοβόρα και
όταν είναι στην αιχμή
τους η τιμή είναι αρκετά
υψηλή
Μεσαίου –Υψηλού
εισοδήματος
Ανεξαρτήτου
οικογενειακής
κατάστασης
Ανεξαρτήτου φύλλου
Μεσαίας προς
υψηλής κοινωνική
τάξης
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δυνάμεις του M. Porter
• Πολύ Υψηλή
Ένταση Ανταγωνισμού
• Χαμηλά
Εμπόδια Εισόδου
• Υψηλή
Διαπραγματευτική
Δύναμη Προμηθευτών
• Υψηλή
Διαπραγματευτική
Δύναμη Πελατών
• Πολύ Υψηλή
Διαπραγματευτική
Δύναμη Κράτους
• Πολύ Χαμηλά
Υποκατάστατα
Δυνάμεις του M. Porter
EFE Matrix
KEY EXTERNAL FACTORS
Weight Ratings Score
OPPORTUNITIES
1. Αυξημένη ανάγκη για ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα 0.1 4 0.4
2. Αυξημένη ανάγκη επέκτασης σε νέες γεωγραφικές περιοχές 0.09 2 0.18
3. Αύξηση των παγκόσμιων δαπανών στο κλάδο της πληροφορικής κατά
3,2% 0.08 2 0.16
4. Διείσδυση του γρήγορου διαδυκτίου στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσμα
την αυξημένη ζήτηση software 0.06 3 0.18
5. Αλλαγή του ΚΖΠ πληροφορικής λόγω ανάπτυξης της τεχνολογίας 0.07 2 0.14
6. Ανοδική πορεία στην παγκόσμια αγορά του λογισμικού το 2016 0.06 1 0.06
THREATS
1. Αύξηση του ανταγωνισμού απο γειτονικές χώρες 0.08 3 0.24
2. Χαμηλά εμπόδια εισόδου στην Ελλάδα στο χώρο της πληροφορικής 0.09 3 0.27
3. Αύξηση του εγχώριου ανταγωνισμού απο υπάρχον ανταγωνιστές 0.08 4 0.32
4. Μειωμένη χρηματοδότηση απο τράπεζες 0.08 3 0.24
5. Μείωση του ΑΕΠ την τελευταία 5ετία με αποτέλεσμα τη μείωση της
αγοραστικής δύναμης&επενδύσεων 0.06 2 0.12
6. Αύξηση ζήτησης υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους.
0.06 2 0.12
7. Μειωμένη χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ 0.09 3 0.27
TOTAL 1 2.7
CPM Matrix
Critical Success
Factors
Singular Logic Lykos Printex
Weigth Rating Score Rating Score Rating Score
Διαφήμιση 0.1 1 0.1 2 0.2 2 0.2
Ποιότητα Υπηρεσιών 0.1 4 0.4 2 0.2 3 0.3
Ανταγωνιστικότητα
Τιμών 0.1 3 0.3 4 0.4 4 0.4
Διαχείρηση 0.15 4 0.6 3 0.45 3 0.45
Χρηματοοικονομική
Θέση 0.15 3 0.45 3 0.45 4 0.6
Πιστότητα 0.1 3 0.3 3 0.3 2 0.2
Διεθνής Εξάπλωση 0.1 3 0.3 2 0.2 3 0.3
Μερίδιο Αγοράς 0.1 4 0.4 2 0.2 3 0.3
Ποικιλία Υπηρεσιών 0.1 4 0.4 2 0.2 1 0.1
TOTAL 1 3.25 2.6 2.85
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
EFE Matrix
KEY INTERNAL FACTORS
Weight Ratings Score
STRENGHTS
1.Πολύ καλό επίπεδο δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 0.1 4 0.4
2.Αναγνωρισιμότητα της εταιρείας 0.08 3 0.24
3.Μεγαλύτερη εταιρεία παροχής λογισμικού στην Ελλάδα 0.1 4 0.4
4.Σημαντικές συνεργασίες με Microsoft, Oracle, SAP 0.1 4 0.4
5.Μεγάλη γκάμα προσφερόμεων υπηρεσιών 0.05 3 0.15
6.Παρουσία σε άλλες χώρες 0.08 3 0.24
7.Ισχυρά λογισμικά και επιχειρησιακά προγράμμματα 0.07 3 0.21
8.Το μεγαλύτερο δίκτυο Β2Β στην Ελλάδα με μακροπρόθεσμες
συνεργασίες 0.08 4 0.32
WEAKNESS
1.Μικρό μέγεθος της αγοράς αποτρέπει την υλοποίηση μεγάλων
επενδύσεων 0.08 1 0.08
2.Υψηλό ποσοστό πειρατίας στην Ελλάδα 0.08 2 0.16
3.Μεγάλο ύψος δανειοδότησης 0.1 3 0.3
4.Η νοοτροπία να προμηθεύονται οι επιχειρήσεις ότι θεωρούν αναγκαίο
0.08 3 0.24
1 3.14
TOTAL 0.08 1 0.08
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Singular Logic Printex Lykos
2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013
Liquidity Ratios
Current Ratio 1.22 0.41 0.48 1.27 1.52 1.62 0.77 1.37 1.38
Quick Ratio 1.21 0.40 0.47 1.09 1.21 1.34 0.56 1.24 1.04
Leverage Ratios
Debt-to-Total Assets Ratio 0.76 0.78 0.77 0.71 0.58 0.54 0.15 0.24 0.32
Debt-to-Equity Ratio 3.09 3.54 3.28 2.56 1.46 1.3 0.22 0.37 0.58
Long-Term Debt-to-Equity Ratio 2.11 0.17 0.22 0.7 0.33 0.16 0.02 0.02 0.49
Activity Ratios
Fixed Assets Turnover 0.58 0.58 0.58 3.06 2.71 4.97 1.09 0.94 0.95
Total Assets Turnover 0.41 0.41 0.38 1.03 0.78 1 0.5 0.28 0.37
Profitability Ratios (%)
Gross Profit Margin 29.99% 21.97% 23.30% 12.10% 16.00% 17.00% 15% 19% 19%
Operating Profit Margin 7.05% -11.13% -17.16% 4.60% 17.00% 16.20% -7% -5% -1%
Net Profit Margin 5.35% -7.33% -16.66% 4.65% -1.67% -1.47% -5% 80% -3%
Return on Total Assets (ROA) 2.21% -2.97% -6.41% 4.30% -1.10% -1.40% -3% 23% 1%
Return on Stockholders' Equity (ROE) 9.03% -13.48% -27.40% 10.86% -1.92% -3.50% -4% 35% -2%
Growth Ratios (%)
Sales% 1% -1% -8% 67.90% 2.00% 19.10% -4.70% -0.46% 20.22%
Net Income% 174% -57% -82% 1046.00% 203.70% -86.00% -107% -2823% -48.48%
2010, 45%, 45%
2014, 20%, 20%
2016, 15%, 15%
2020, 20%, 20%
Singular Logic
Printex
---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Lykos
Δείκτες
Z- Score
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Strengths Weaknesses
1.Πολύ καλό επίπεδο δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού
1.Μικρό μέγεθος της αγοράς αποτρέπει
την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων
2.Αναγνωρισιμότητα της εταιρείας 2.Υψηλό ποσοστό πειρατίας στην Ελλάδα
3.Μεγαλύτερη εταιρεία παροχής λογισμικού στην Ελλάδα 3.Μεγάλο ύψος δανειοδότησης
4.Σημαντικές συνεργασίες με Microsoft, Oracle, SAP
4.Η νοοτροπία να προμηθεύονται οι
επιχειρήσεις ότι θεωρούν αναγκαίο
5.Μεγάλη γκάμα προσφερόμεων υπηρεσιών
6.Παρουσία σε άλλες χώρες
7.Ισχυρά λογισμικά και επιχειρησιακά προγράμμματα
8.Το μεγαλύτερο δίκτυο Β2Β στην Ελλάδα με
μακροπρόθεσμες συνεργασίες
Opportunities SO Strategies WO Strategies
1. Αυξημένη ανάγκη για ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα
Η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα με ανθρώπινους πόρους
και πληροφοριακά συστήματα (S1,O1)
Λόγω της παγκόσμιας ανοδικής πορείας
του κλάδου ευνοούνται οι μεγάλου
μεγέθους επενδύσεις- Διείσδυση Αγοράς
(W1,O6)
2. Αυξημένη ανάγκη επέκτασης σε νέες γεωγραφικές περιοχές
Ανάπτυξη αγοράς σε μεσογειακές χώρες μέσω της παροχής
υψηλής ποϊότητας λογισμικού (S3,O2)
Μείωση της τιμής αγοράς του λογισμικού
με σκοπό να αποφευχθεί η
πειρατία(W2,O6)
3. Αύξηση των παγκόσμιων δαπανών στο κλάδο της πληροφορικής κατά
3,2%
Διείσδυση Αγοράς: με τα ισχυρά λογισμικά και
επιχειρησιακά προγράμματα στην ήδη υπάρχουσα αγορά
(S7,O4,O6)
4. Αύξηση της ταχύτητας του διαδικτύου στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσμα
την αυξημένη ζήτηση software
5. Αλλαγή του ΚΖΠ πληροφορικής λόγω ανάπτυξης της τεχνολογίας
6. Ανοδική πορεία στην παγκόσμια αγορά του λογισμικού το 2016
Threats ST Strategies WT Strategies
1. Αύξηση του ανταγωνισμού απο γειτονικές χώρες
Συνεργασία με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας Cosmote
και Wind (S5, S7, T6)
Στρατηγική αναδιάρθωσης μέσω της
αποτροπής μείωσης των πωλήσεων από
μειωμένη χρηματοδότησης (W3,T5,T7)
2. Χαμηλά εμπόδια εισόδου στην Ελλάδα στο χώρο της πληροφορικής
Ανάπτυξη προιόντος Τα mobile interprize apps να
προσφέρονται σε κατόχους όλων των ειδών κινητών (S7,T2)
3. Αύξηση του εγχώριου ανταγωνισμού απο υπάρχον ανταγωνιστές
4. Μειωμένη χρηματοδότηση απο τράπεζες
5. Μείωση του ΑΕΠ την τελευταία 5ετία με αποτέλεσμα τη μείωση της
αγοραστικής δύναμης&επενδύσεων
6. Αύξηση ζήτησης υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους.
7. Μειωμένη χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ
TOWS MATRIX
Financial Position Score
Competitive
Position Score
Environmental
Position Score Industry Position Score
Return on
investment 0.4 Market share -0.2
Technological
changes -0.7 Growth potential 0.8
Liquidity 0.4 Product quality -0.15 Rate of inflation -0.7 Profit potential 0.8
Working capital 0.4 Product life cycle -0.15 Demand variability -0.4 Financial stability 0.5
Cash flow 0.4 Customer loyalty -0.13
Price range of
competitive
products -0.5
Resource
utilization 0.5
Invetory turnover 0.4
Capucity
utiluzation -0.11
Barriers to entry
into market -0.5
Ease of entry into
market 0.7
Technological
know-how -0.15
Competitive
pressure -0.7
Productivity,
capucity utilization 0.7
Control over
suppliers and
distributors -0.11
Ease of exit from
market -0.4
Price elasticity of
demand -0.4
Risk involved in
bussines -0.7
Total 2 Total -1 Total -5 Total 4
SPACE Matrix
SPACE Matrix
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6
FP
CP IP
EP
Dimensions Total
FP 2
-3
EP -5
CP -1
3
IP 4
BCG Matrix
Divisions Sales Sales(%) Profits Profits(%) Market Share RMSP IG Rate(%)
1.Άδειες χρήσης
λογισμικού 3.485.830 7.05% 175.000 7.50% 30% 0.2 -1%
2.Συντήρηση
λογισμικού 15.201.999 30.75% 760.000 31% 40% 0.6 5%
3.Υπηρεσίες 25.164.796 50.90% 1.250.000 51% 60% 0.8 10%
4.Εμπορεύματα 5.984.007 11.30% 236.703 10% 15 0.6 -10%
Total 49.436.631 100% 2.421.703 100%
BCG Matrix
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ BCG
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Διείσδυση αγοράς με καλύτερη διαφήμιση
Ανάπτυξη αγοράς με τις υπάρχοντες υπηρεσίες στις Μεσογειακές χώρες
Ανάπτυξη λογισμικού για ασφάλεια και προστασία μηχανημάτων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ολοκλήρωση προς τα πίσω Microsoft, SAP, Oracle
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ανάπτυξη προϊοντος: Τερματικά μηχανήματα για καταστήματα λιανικής πώλησης
ΆΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ
Αναδιοργάνωση με σκοπό τη διατήρηση για τις άδειες λογισμικού
BCG Matrix
Stars(High Market Share,
High Market Growth)
Question Marks (Low Market
Share, High Market Growth)
Cash Cows (High Market
Share, Low Market Growth)
Dogs (Low Market Share, Low
Market Growth)
QSPM
1.Ψηφιοποίση του δημόσιου
τομέα στην Ελλάδα
2.Επέκταση των υπηρεσιών υγείας
στην Τουρκία μέσω outsourcing
3. Μεγαλύτερη προβολή του συστήματος
CFMS στις υπάρχουσες αγορές
4. Καλύτεροι όροι leasing
προγραμμάτων
5.Μη συσχετισμένη διαφοροποίση
μέσω παροχής διαδυκτίου στην
Αθήνα και Θεσαλοννίκη
6. Δημιουργίες συνεργασιών με
τους παρόχους κινητής: Cosmote,
Wind
7. Στρατηγική αναδιάρθωσης μέσω
cross-selling και προώθησης των
εμπορευμάτων που έχουν και τις
χαμηλότερες πωλήσεις
KEY EXTERNAL FACTORS Weight Ratings Score Ratings Score Ratings Score Ratings Score Ratings Score Ratings Score Ratings Score
1. Αυξημένη ανάγκη για ψηφιοποίηση
του δημόσιου τομέα 0.09 4 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Αυξημένη ανάγκη επέκτασης σε νέες
γεωγραφικές περιοχές 0.08 4 0.32 4 0.32 4 0.32 0 0 3 0.24 3 0.24 0 0
3. Αύξηση των παγκόσμιων δαπανών
στο κλάδο της πληροφορικής κατά
3,2% 0.07 0 0 0 0 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 0 0
4. Αύξηση της ταχύτητας του
διαδικτύου στην Ελλάδα με
αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση
software 0.08 4 0.32 0 0 3 0.24 4 0.32 2 0.16 4 0.32 3 0.24
5. Αλλαγή του ΚΖΠ πληροφορικής
λόγω ανάπτυξης της τεχνολογίας 0.08 3 0.24 0 0 0 0 3 0.24 2 0.16 3 0.24 3 0.24
6. Ανοδική πορεία στην παγκόσμια
αγορά του λογισμικού το 2016 0.07 0 0 3 0.21 2 0.14 4 0.28 0 0 3 0.21 4 0.28
7. Αύξηση του ανταγωνισμού απο
γειτονικές χώρες 0.09 0 0 4 0.36 4 0.36 2 0.18 2 0.18 4 0.36 4 0.36
8. Χαμηλά εμπόδια εισόδου στην
Ελλάδα στο χώρο της πληροφορικής 0.07 2 0.14 0 0 3 0.21 4 0.28 3 0.21 3 0.21 2 0.14
9. Αύξηση του εγχώριου ανταγωνισμού
απο υπάρχον ανταγωνιστές
0.08 3 0.24 0 0 4 0.32 4 0.32 3 0.24 4 0.32 2 0.16
10. Μειωμένη χρηματοδότηση απο
τράπεζες 0.05 4 0.2 4 0.2 4 0.2 1 0.05 0 0 0 0 0 0
11. Μείωση του ΑΕΠ την τελευταία
5ετία με αποτέλεσμα τη μείωση της
αγοραστικής δύναμης&επενδύσεων 0.07 3 0.21 4 0.28 3 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Αύξηση ζήτησης υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας και χαμηλού
κόστους. 0.08 0 0 4 0.32 0 0 0 0 0 0 4 0.32 0 0
13. Μειωμένη χρηματοδότηση από
ΕΣΠΑ 0.09 4 0.36 4 0.36 4 0.36 1 0.09 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 2.39 2.05 2.5 1.9 1.19 2.22 1.42
KEY INTERNAL FACTORS
1.Πολύ καλό επίπεδο δεξιοτήτων
ανθρώπινου δυναμικού 0.09 4 0.36 4 0.36 2 0.18 0 0 2 0.18 1 0.09 3 0.27
2.Αναγνωρισιμότητα της εταιρείας 0.08 4 0.32 4 0.32 4 0.32 0 0 4 0.32 4 0.32 2 0.16
3.Μεγαλύτερη εταιρεία παροχής
λογισμικού στην Ελλάδα 0.09 4 0.36 4 0.36 4 0.36 0 0 3 0.27 4 0.36 2 0.18
4.Σημαντικές συνεργασίες με
Microsoft, Oracle, SAP 0.09 4 0.36 4 0.36 2 0.18 4 0.36 3 0.27 3 0.27 0 0
5.Μεγάλη γκάμα προσφερόμεων
υπηρεσιών 0.1 4 0.4 2 0.2 3 0.3 4 0.4 1 0.1 4 0.4 3 0.3
6.Παρουσία σε άλλες χώρες 0.09 2 0.18 2 0.18 3 0.27 0 0 0 0 4 0.36 3 0.27
7.Ισχυρά λογισμικά και επιχειρησιακά
προγράμμματα 0.09 4 0.36 2 0.18 3 0.27 4 0.36 0 0 3 0.27 3 0.27
8.Το μεγαλύτερο δίκτυο Β2Β στην
Ελλάδα με μακροπρόθεσμες
συνεργασίες 0.08 2 0.16 4 0.32 4 0.32 4 0.32 0 0 3 0.24 0 0
9.Μικρό μέγεθος της αγοράς
αποτρέπει την υλοποίηση μεγάλων
επενδύσεων 0.06 0 0 0 0 1 0.06 2 0.12 0 0 0 0 0 0
10.Υψηλό ποσοστό πειρατίας στην
Ελλάδα 0.08 0 0 0 0 2 0.16 4 0.32 0 0 2 0.16 0 0
11.Μεγάλο ύψος δανειοδότησης 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Η νοοτροπία να προμηθεύονται οι
επιχειρήσεις ότι θεωρούν αναγκαίο 0.07 0 0 0 0 2 0.14 2 0.14 0 0 2 0.14 0 0
TOTAL 1 2.5 2.28 2.56 2.02 1.14 2.61 1.45
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
01
Ψηφιοποίση του δημόσιου τομέα
στην Ελλάδα 02
Επέκταση των υπηρεσιών υγείας
στην Τουρκία μέσω outsourcing
03 Μεγαλύτερη προβολή του συστήματος
CFMS στις υπάρχουσες αγορές 04
Δημιουργίες συνεργασιών με τους
παρόχους κινητής: Cosmote, Wind
Προτεινόμενες Στρατηγικές
Έκδοση
Μετοχών
Μέσω της MIG
Τραπεζικό Δάνειο
Έκδοση Ομολόγων
Τρόποι Χρηματοδότησης
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
2017 2018 2019 2020 2021
Κύκλος Εργασιών 46586517 50200500 53500000 55000000 58000000
(Κόστος Πωληθέντων) 31705913 31705913 31705913 31705913 31705913
Μικτό Κέρδος 14880604 18494587 21794087 23294087 26294087
Αποτέλεσμα Λειτουργικής Δραστηριότητας -4002064 -4052064 -4552064 -4682064 -4972064
Αποτέλεσμα Επενδυτικής και Χρηματοδοτικής
Δραστηριότητας -4786587 -5086587 -5586587 -5676587 -5986587
Συνολικά Κέρδη προ Φόρων και Τόκων 6091953 9355936 11655436 12935436 15335436
Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων και Τόκων 4330803.81 6844070.72 2374685.72 9720285.72 7568285.72
Ισολογισμός 2017 2018 2019 2020 2021
Ενεργητικό
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 437014 437014 437014 437014 437014
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 21287583 21287583 21287583 21287583 21287583
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 56028904 56028904 56028904 56028904 56028904
Αποθέματα 223906 223906 223906 223906 223906
Απαιτήσεις από πελάτες 21482216 21482216 21482216 21482216 21482216
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 70197430 70197430 74197430 68197430 68197430
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 115657053 115657053 119657053 113657053 113657053
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 20643215 20643215 20643215 20643215 20643215
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Kεφαλαίων 6178922 6178922 6178922 6178922 6178922
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών εταιρείας (α) 26822137 26822137 26822137 26822137 26822137
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 0 0 0 0 0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 26822137 26822137 26822137 26822137 26822137
Μακροοπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 58327322 58327322 62327322 56327322 56327322
Προβλέψεις /Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4315508 4315508 4315508 4315508 4315508
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2070899 2070899 2070899 2070899 2070899
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 24121186 24121186 24121186 24121186 24121186
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 82834915 82834915 82834915 82834915 82834915
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 115657053 115657053 119657053 119657053 113657053
Χρονολόγηση
PRESENTATION IS FINISHED !!!
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!!

More Related Content

Featured

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Singular Logic Strategic Analysis.pptx

 • 1. Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Υπεύθυνος Καθηγητής: Αντώνης Ιωαννίδης Κλικοπούλου Σοφία Α.Μ. 116118 Νάκου Μαριάννα Α.Μ. 116121 Φάτσης Παναγιώτης Α.Μ. 116110
 • 2.  Η Singular Logic είναι ο No1 Ελληνικός πάροχος υπηρεσιών λογισμικού και μια απο τις μεγαλύτερες ενσωματομένες IT λύσεις στην Ελλάδα.  Οι δραστηριότητες της, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων επιχειρηματικού λογισμικού, τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων πληροφορικής, καθώς και τη διάθεση και υποστήριξη προϊόντων διεθνών οίκων πληροφορικής.  Η SingularLogic είναι μέλος της Marfin Investment Group (MIG) με ευρύ προϊοντικό χαρτοφυλάκιο που αριθμεί 40.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 700 μεγάλες επιχειρήσεις, ισχυρό πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών και περισσότερα από 400 υλοποιημένα έργα πληροφορικής στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα. Προφίλ
 • 3. Οργανόγραμμα President Μιχάλης Καριώτογλου CEO Σταύρος Κρασαδάκης Οικονομικός Διευθυντής Γρηγόρης Σαπουνζάκης G.M. Software Products & Services Assistant G.M. G.M. Integrated Enterprise Solution Assistant G.M. G.M. Commercial Division Assistant G.M.
 • 4. Όραμα και Αποστολή Το όραμα της εταιρίας: “To become the preferred, innovative, client-centric, provider of technology experience, maximizing stakeholder value.” Η αποστολή της εταιρίας: “Singular Logic, the largest software vendor in Greece, offers world-class, integrated technology solutions to the private and public sector, in South East Europe, Middle East and Africa.” Όραμα και Παλιά Αποστολή '' S.L. the largest software vendor in Greece (7), is constantly striving to offer world-class (5), integrated technology solutions (2)(4) depending on its core values which are: Innovation, adaptability, synergy, fairness and initiative, to the private and public sector (1), in South East Europe, Middle East and Africa (3). In addition, it’s a top priority of the company to promote and secure the professional progress of each employee in the company. (9) Furthermore, S.L. is committed to adopt practices and procedures that enhance and promote the value of Corporate Social Responsibility (6)(8) through tree fields. Through Society by helping students getting involved with new technologies and connecting them to the labor market. Secondly, by offering health care, education programs, seminars and other beneficial activities to its employees. Lastly, S.L. continuously tries to measure and improve its environmental performance through various activities. '' Νέα Αποστολή
 • 5.  Αύξηση των πωλήσεων των εμπορευμάτων κατά 5%  Αύξηση του μεριδίου αγοράς κατά 10%  Μεγαλύτερη αναγνωρισημότητα και επέκταση των υπηρεσιών μας στην Ανατολική Τουρκία  Ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα με αποτέλεσμα τη μείωση της γραφειοκρατίας  Επέκταση των υπηρεσιών της εταιρίας μέσω διαφημίσεων και άλλων διαδικασιών προβολής Στόχοι
 • 6. Δημογραφικό Οικονομικό Τεχνολογικό Κοινωνικό Πολιτικό- Νομοθετικό PESTLE Η πολιτική αστάθεια και η διαφορετική νομοθεσία μεταξύ των χωρών μπορεί να επιδράσει αρνητικά Λόγω της τεχνολογικής φύσης και του τεχνολογικού περιεχομένου απαιτείται η νομοθετική κάλυψη σε περίπτωση αντιγραφής ή κλοπής της πατέντας ή των συστημάτων Κοινωνικά προβλήματα που έχουν ανακύψει τα τελευταία χρόνια είναι η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού. Αναζήτηση ποιοτικών προϊόντων και συστημάτων Ευαισθητοποίηση προς το περιβάλλον Η τεχνολογία σήμερα αναπτύσσεται με αλματώδεις ρυθμούς Ανάγκη για ψηφιοποίηση του Δημόσιου τομέα Ανάγκη για συνεχή έρευνα και καινοτομία H οικονομική κρίση που εξαπλώθηκε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη έφερε πολλές αλλαγές. Τα τεχνολογικά προϊόντα ή οι υπηρεσίες είναι αρκετά κοστοβόρα και όταν είναι στην αιχμή τους η τιμή είναι αρκετά υψηλή Μεσαίου –Υψηλού εισοδήματος Ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης Ανεξαρτήτου φύλλου Μεσαίας προς υψηλής κοινωνική τάξης
 • 8. Δυνάμεις του M. Porter • Πολύ Υψηλή Ένταση Ανταγωνισμού • Χαμηλά Εμπόδια Εισόδου • Υψηλή Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών • Υψηλή Διαπραγματευτική Δύναμη Πελατών • Πολύ Υψηλή Διαπραγματευτική Δύναμη Κράτους • Πολύ Χαμηλά Υποκατάστατα
 • 10. EFE Matrix KEY EXTERNAL FACTORS Weight Ratings Score OPPORTUNITIES 1. Αυξημένη ανάγκη για ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα 0.1 4 0.4 2. Αυξημένη ανάγκη επέκτασης σε νέες γεωγραφικές περιοχές 0.09 2 0.18 3. Αύξηση των παγκόσμιων δαπανών στο κλάδο της πληροφορικής κατά 3,2% 0.08 2 0.16 4. Διείσδυση του γρήγορου διαδυκτίου στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση software 0.06 3 0.18 5. Αλλαγή του ΚΖΠ πληροφορικής λόγω ανάπτυξης της τεχνολογίας 0.07 2 0.14 6. Ανοδική πορεία στην παγκόσμια αγορά του λογισμικού το 2016 0.06 1 0.06 THREATS 1. Αύξηση του ανταγωνισμού απο γειτονικές χώρες 0.08 3 0.24 2. Χαμηλά εμπόδια εισόδου στην Ελλάδα στο χώρο της πληροφορικής 0.09 3 0.27 3. Αύξηση του εγχώριου ανταγωνισμού απο υπάρχον ανταγωνιστές 0.08 4 0.32 4. Μειωμένη χρηματοδότηση απο τράπεζες 0.08 3 0.24 5. Μείωση του ΑΕΠ την τελευταία 5ετία με αποτέλεσμα τη μείωση της αγοραστικής δύναμης&επενδύσεων 0.06 2 0.12 6. Αύξηση ζήτησης υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους. 0.06 2 0.12 7. Μειωμένη χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ 0.09 3 0.27 TOTAL 1 2.7
 • 11. CPM Matrix Critical Success Factors Singular Logic Lykos Printex Weigth Rating Score Rating Score Rating Score Διαφήμιση 0.1 1 0.1 2 0.2 2 0.2 Ποιότητα Υπηρεσιών 0.1 4 0.4 2 0.2 3 0.3 Ανταγωνιστικότητα Τιμών 0.1 3 0.3 4 0.4 4 0.4 Διαχείρηση 0.15 4 0.6 3 0.45 3 0.45 Χρηματοοικονομική Θέση 0.15 3 0.45 3 0.45 4 0.6 Πιστότητα 0.1 3 0.3 3 0.3 2 0.2 Διεθνής Εξάπλωση 0.1 3 0.3 2 0.2 3 0.3 Μερίδιο Αγοράς 0.1 4 0.4 2 0.2 3 0.3 Ποικιλία Υπηρεσιών 0.1 4 0.4 2 0.2 1 0.1 TOTAL 1 3.25 2.6 2.85
 • 13. EFE Matrix KEY INTERNAL FACTORS Weight Ratings Score STRENGHTS 1.Πολύ καλό επίπεδο δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 0.1 4 0.4 2.Αναγνωρισιμότητα της εταιρείας 0.08 3 0.24 3.Μεγαλύτερη εταιρεία παροχής λογισμικού στην Ελλάδα 0.1 4 0.4 4.Σημαντικές συνεργασίες με Microsoft, Oracle, SAP 0.1 4 0.4 5.Μεγάλη γκάμα προσφερόμεων υπηρεσιών 0.05 3 0.15 6.Παρουσία σε άλλες χώρες 0.08 3 0.24 7.Ισχυρά λογισμικά και επιχειρησιακά προγράμμματα 0.07 3 0.21 8.Το μεγαλύτερο δίκτυο Β2Β στην Ελλάδα με μακροπρόθεσμες συνεργασίες 0.08 4 0.32 WEAKNESS 1.Μικρό μέγεθος της αγοράς αποτρέπει την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων 0.08 1 0.08 2.Υψηλό ποσοστό πειρατίας στην Ελλάδα 0.08 2 0.16 3.Μεγάλο ύψος δανειοδότησης 0.1 3 0.3 4.Η νοοτροπία να προμηθεύονται οι επιχειρήσεις ότι θεωρούν αναγκαίο 0.08 3 0.24 1 3.14 TOTAL 0.08 1 0.08
 • 14. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Singular Logic Printex Lykos 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 Liquidity Ratios Current Ratio 1.22 0.41 0.48 1.27 1.52 1.62 0.77 1.37 1.38 Quick Ratio 1.21 0.40 0.47 1.09 1.21 1.34 0.56 1.24 1.04 Leverage Ratios Debt-to-Total Assets Ratio 0.76 0.78 0.77 0.71 0.58 0.54 0.15 0.24 0.32 Debt-to-Equity Ratio 3.09 3.54 3.28 2.56 1.46 1.3 0.22 0.37 0.58 Long-Term Debt-to-Equity Ratio 2.11 0.17 0.22 0.7 0.33 0.16 0.02 0.02 0.49 Activity Ratios Fixed Assets Turnover 0.58 0.58 0.58 3.06 2.71 4.97 1.09 0.94 0.95 Total Assets Turnover 0.41 0.41 0.38 1.03 0.78 1 0.5 0.28 0.37 Profitability Ratios (%) Gross Profit Margin 29.99% 21.97% 23.30% 12.10% 16.00% 17.00% 15% 19% 19% Operating Profit Margin 7.05% -11.13% -17.16% 4.60% 17.00% 16.20% -7% -5% -1% Net Profit Margin 5.35% -7.33% -16.66% 4.65% -1.67% -1.47% -5% 80% -3% Return on Total Assets (ROA) 2.21% -2.97% -6.41% 4.30% -1.10% -1.40% -3% 23% 1% Return on Stockholders' Equity (ROE) 9.03% -13.48% -27.40% 10.86% -1.92% -3.50% -4% 35% -2% Growth Ratios (%) Sales% 1% -1% -8% 67.90% 2.00% 19.10% -4.70% -0.46% 20.22% Net Income% 174% -57% -82% 1046.00% 203.70% -86.00% -107% -2823% -48.48%
 • 15. 2010, 45%, 45% 2014, 20%, 20% 2016, 15%, 15% 2020, 20%, 20% Singular Logic Printex --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ Lykos Δείκτες
 • 18. Strengths Weaknesses 1.Πολύ καλό επίπεδο δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 1.Μικρό μέγεθος της αγοράς αποτρέπει την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων 2.Αναγνωρισιμότητα της εταιρείας 2.Υψηλό ποσοστό πειρατίας στην Ελλάδα 3.Μεγαλύτερη εταιρεία παροχής λογισμικού στην Ελλάδα 3.Μεγάλο ύψος δανειοδότησης 4.Σημαντικές συνεργασίες με Microsoft, Oracle, SAP 4.Η νοοτροπία να προμηθεύονται οι επιχειρήσεις ότι θεωρούν αναγκαίο 5.Μεγάλη γκάμα προσφερόμεων υπηρεσιών 6.Παρουσία σε άλλες χώρες 7.Ισχυρά λογισμικά και επιχειρησιακά προγράμμματα 8.Το μεγαλύτερο δίκτυο Β2Β στην Ελλάδα με μακροπρόθεσμες συνεργασίες Opportunities SO Strategies WO Strategies 1. Αυξημένη ανάγκη για ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα Η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα με ανθρώπινους πόρους και πληροφοριακά συστήματα (S1,O1) Λόγω της παγκόσμιας ανοδικής πορείας του κλάδου ευνοούνται οι μεγάλου μεγέθους επενδύσεις- Διείσδυση Αγοράς (W1,O6) 2. Αυξημένη ανάγκη επέκτασης σε νέες γεωγραφικές περιοχές Ανάπτυξη αγοράς σε μεσογειακές χώρες μέσω της παροχής υψηλής ποϊότητας λογισμικού (S3,O2) Μείωση της τιμής αγοράς του λογισμικού με σκοπό να αποφευχθεί η πειρατία(W2,O6) 3. Αύξηση των παγκόσμιων δαπανών στο κλάδο της πληροφορικής κατά 3,2% Διείσδυση Αγοράς: με τα ισχυρά λογισμικά και επιχειρησιακά προγράμματα στην ήδη υπάρχουσα αγορά (S7,O4,O6) 4. Αύξηση της ταχύτητας του διαδικτύου στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση software 5. Αλλαγή του ΚΖΠ πληροφορικής λόγω ανάπτυξης της τεχνολογίας 6. Ανοδική πορεία στην παγκόσμια αγορά του λογισμικού το 2016 Threats ST Strategies WT Strategies 1. Αύξηση του ανταγωνισμού απο γειτονικές χώρες Συνεργασία με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας Cosmote και Wind (S5, S7, T6) Στρατηγική αναδιάρθωσης μέσω της αποτροπής μείωσης των πωλήσεων από μειωμένη χρηματοδότησης (W3,T5,T7) 2. Χαμηλά εμπόδια εισόδου στην Ελλάδα στο χώρο της πληροφορικής Ανάπτυξη προιόντος Τα mobile interprize apps να προσφέρονται σε κατόχους όλων των ειδών κινητών (S7,T2) 3. Αύξηση του εγχώριου ανταγωνισμού απο υπάρχον ανταγωνιστές 4. Μειωμένη χρηματοδότηση απο τράπεζες 5. Μείωση του ΑΕΠ την τελευταία 5ετία με αποτέλεσμα τη μείωση της αγοραστικής δύναμης&επενδύσεων 6. Αύξηση ζήτησης υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους. 7. Μειωμένη χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ TOWS MATRIX
 • 19. Financial Position Score Competitive Position Score Environmental Position Score Industry Position Score Return on investment 0.4 Market share -0.2 Technological changes -0.7 Growth potential 0.8 Liquidity 0.4 Product quality -0.15 Rate of inflation -0.7 Profit potential 0.8 Working capital 0.4 Product life cycle -0.15 Demand variability -0.4 Financial stability 0.5 Cash flow 0.4 Customer loyalty -0.13 Price range of competitive products -0.5 Resource utilization 0.5 Invetory turnover 0.4 Capucity utiluzation -0.11 Barriers to entry into market -0.5 Ease of entry into market 0.7 Technological know-how -0.15 Competitive pressure -0.7 Productivity, capucity utilization 0.7 Control over suppliers and distributors -0.11 Ease of exit from market -0.4 Price elasticity of demand -0.4 Risk involved in bussines -0.7 Total 2 Total -1 Total -5 Total 4 SPACE Matrix
 • 20. SPACE Matrix 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 FP CP IP EP Dimensions Total FP 2 -3 EP -5 CP -1 3 IP 4
 • 21. BCG Matrix Divisions Sales Sales(%) Profits Profits(%) Market Share RMSP IG Rate(%) 1.Άδειες χρήσης λογισμικού 3.485.830 7.05% 175.000 7.50% 30% 0.2 -1% 2.Συντήρηση λογισμικού 15.201.999 30.75% 760.000 31% 40% 0.6 5% 3.Υπηρεσίες 25.164.796 50.90% 1.250.000 51% 60% 0.8 10% 4.Εμπορεύματα 5.984.007 11.30% 236.703 10% 15 0.6 -10% Total 49.436.631 100% 2.421.703 100%
 • 22. BCG Matrix ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ BCG ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διείσδυση αγοράς με καλύτερη διαφήμιση Ανάπτυξη αγοράς με τις υπάρχοντες υπηρεσίες στις Μεσογειακές χώρες Ανάπτυξη λογισμικού για ασφάλεια και προστασία μηχανημάτων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ολοκλήρωση προς τα πίσω Microsoft, SAP, Oracle ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Ανάπτυξη προϊοντος: Τερματικά μηχανήματα για καταστήματα λιανικής πώλησης ΆΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ Αναδιοργάνωση με σκοπό τη διατήρηση για τις άδειες λογισμικού
 • 23. BCG Matrix Stars(High Market Share, High Market Growth) Question Marks (Low Market Share, High Market Growth) Cash Cows (High Market Share, Low Market Growth) Dogs (Low Market Share, Low Market Growth)
 • 24. QSPM 1.Ψηφιοποίση του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα 2.Επέκταση των υπηρεσιών υγείας στην Τουρκία μέσω outsourcing 3. Μεγαλύτερη προβολή του συστήματος CFMS στις υπάρχουσες αγορές 4. Καλύτεροι όροι leasing προγραμμάτων 5.Μη συσχετισμένη διαφοροποίση μέσω παροχής διαδυκτίου στην Αθήνα και Θεσαλοννίκη 6. Δημιουργίες συνεργασιών με τους παρόχους κινητής: Cosmote, Wind 7. Στρατηγική αναδιάρθωσης μέσω cross-selling και προώθησης των εμπορευμάτων που έχουν και τις χαμηλότερες πωλήσεις KEY EXTERNAL FACTORS Weight Ratings Score Ratings Score Ratings Score Ratings Score Ratings Score Ratings Score Ratings Score 1. Αυξημένη ανάγκη για ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα 0.09 4 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Αυξημένη ανάγκη επέκτασης σε νέες γεωγραφικές περιοχές 0.08 4 0.32 4 0.32 4 0.32 0 0 3 0.24 3 0.24 0 0 3. Αύξηση των παγκόσμιων δαπανών στο κλάδο της πληροφορικής κατά 3,2% 0.07 0 0 0 0 2 0.14 2 0.14 0 0 0 0 0 0 4. Αύξηση της ταχύτητας του διαδικτύου στην Ελλάδα με αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση software 0.08 4 0.32 0 0 3 0.24 4 0.32 2 0.16 4 0.32 3 0.24 5. Αλλαγή του ΚΖΠ πληροφορικής λόγω ανάπτυξης της τεχνολογίας 0.08 3 0.24 0 0 0 0 3 0.24 2 0.16 3 0.24 3 0.24 6. Ανοδική πορεία στην παγκόσμια αγορά του λογισμικού το 2016 0.07 0 0 3 0.21 2 0.14 4 0.28 0 0 3 0.21 4 0.28 7. Αύξηση του ανταγωνισμού απο γειτονικές χώρες 0.09 0 0 4 0.36 4 0.36 2 0.18 2 0.18 4 0.36 4 0.36 8. Χαμηλά εμπόδια εισόδου στην Ελλάδα στο χώρο της πληροφορικής 0.07 2 0.14 0 0 3 0.21 4 0.28 3 0.21 3 0.21 2 0.14 9. Αύξηση του εγχώριου ανταγωνισμού απο υπάρχον ανταγωνιστές 0.08 3 0.24 0 0 4 0.32 4 0.32 3 0.24 4 0.32 2 0.16 10. Μειωμένη χρηματοδότηση απο τράπεζες 0.05 4 0.2 4 0.2 4 0.2 1 0.05 0 0 0 0 0 0 11. Μείωση του ΑΕΠ την τελευταία 5ετία με αποτέλεσμα τη μείωση της αγοραστικής δύναμης&επενδύσεων 0.07 3 0.21 4 0.28 3 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Αύξηση ζήτησης υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους. 0.08 0 0 4 0.32 0 0 0 0 0 0 4 0.32 0 0 13. Μειωμένη χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ 0.09 4 0.36 4 0.36 4 0.36 1 0.09 0 0 0 0 0 0 TOTAL 1 2.39 2.05 2.5 1.9 1.19 2.22 1.42 KEY INTERNAL FACTORS 1.Πολύ καλό επίπεδο δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 0.09 4 0.36 4 0.36 2 0.18 0 0 2 0.18 1 0.09 3 0.27 2.Αναγνωρισιμότητα της εταιρείας 0.08 4 0.32 4 0.32 4 0.32 0 0 4 0.32 4 0.32 2 0.16 3.Μεγαλύτερη εταιρεία παροχής λογισμικού στην Ελλάδα 0.09 4 0.36 4 0.36 4 0.36 0 0 3 0.27 4 0.36 2 0.18 4.Σημαντικές συνεργασίες με Microsoft, Oracle, SAP 0.09 4 0.36 4 0.36 2 0.18 4 0.36 3 0.27 3 0.27 0 0 5.Μεγάλη γκάμα προσφερόμεων υπηρεσιών 0.1 4 0.4 2 0.2 3 0.3 4 0.4 1 0.1 4 0.4 3 0.3 6.Παρουσία σε άλλες χώρες 0.09 2 0.18 2 0.18 3 0.27 0 0 0 0 4 0.36 3 0.27 7.Ισχυρά λογισμικά και επιχειρησιακά προγράμμματα 0.09 4 0.36 2 0.18 3 0.27 4 0.36 0 0 3 0.27 3 0.27 8.Το μεγαλύτερο δίκτυο Β2Β στην Ελλάδα με μακροπρόθεσμες συνεργασίες 0.08 2 0.16 4 0.32 4 0.32 4 0.32 0 0 3 0.24 0 0 9.Μικρό μέγεθος της αγοράς αποτρέπει την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων 0.06 0 0 0 0 1 0.06 2 0.12 0 0 0 0 0 0 10.Υψηλό ποσοστό πειρατίας στην Ελλάδα 0.08 0 0 0 0 2 0.16 4 0.32 0 0 2 0.16 0 0 11.Μεγάλο ύψος δανειοδότησης 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.Η νοοτροπία να προμηθεύονται οι επιχειρήσεις ότι θεωρούν αναγκαίο 0.07 0 0 0 0 2 0.14 2 0.14 0 0 2 0.14 0 0 TOTAL 1 2.5 2.28 2.56 2.02 1.14 2.61 1.45
 • 26. 01 Ψηφιοποίση του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα 02 Επέκταση των υπηρεσιών υγείας στην Τουρκία μέσω outsourcing 03 Μεγαλύτερη προβολή του συστήματος CFMS στις υπάρχουσες αγορές 04 Δημιουργίες συνεργασιών με τους παρόχους κινητής: Cosmote, Wind Προτεινόμενες Στρατηγικές
 • 27. Έκδοση Μετοχών Μέσω της MIG Τραπεζικό Δάνειο Έκδοση Ομολόγων Τρόποι Χρηματοδότησης
 • 28. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017 2018 2019 2020 2021 Κύκλος Εργασιών 46586517 50200500 53500000 55000000 58000000 (Κόστος Πωληθέντων) 31705913 31705913 31705913 31705913 31705913 Μικτό Κέρδος 14880604 18494587 21794087 23294087 26294087 Αποτέλεσμα Λειτουργικής Δραστηριότητας -4002064 -4052064 -4552064 -4682064 -4972064 Αποτέλεσμα Επενδυτικής και Χρηματοδοτικής Δραστηριότητας -4786587 -5086587 -5586587 -5676587 -5986587 Συνολικά Κέρδη προ Φόρων και Τόκων 6091953 9355936 11655436 12935436 15335436 Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων και Τόκων 4330803.81 6844070.72 2374685.72 9720285.72 7568285.72 Ισολογισμός 2017 2018 2019 2020 2021 Ενεργητικό Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 437014 437014 437014 437014 437014 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 21287583 21287583 21287583 21287583 21287583 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 56028904 56028904 56028904 56028904 56028904 Αποθέματα 223906 223906 223906 223906 223906 Απαιτήσεις από πελάτες 21482216 21482216 21482216 21482216 21482216 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 70197430 70197430 74197430 68197430 68197430 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 115657053 115657053 119657053 113657053 113657053 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο 20643215 20643215 20643215 20643215 20643215 Λοιπά στοιχεία Ιδίων Kεφαλαίων 6178922 6178922 6178922 6178922 6178922 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών εταιρείας (α) 26822137 26822137 26822137 26822137 26822137 Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 0 0 0 0 0 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 26822137 26822137 26822137 26822137 26822137 Μακροοπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 58327322 58327322 62327322 56327322 56327322 Προβλέψεις /Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4315508 4315508 4315508 4315508 4315508 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2070899 2070899 2070899 2070899 2070899 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 24121186 24121186 24121186 24121186 24121186 Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 82834915 82834915 82834915 82834915 82834915 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 115657053 115657053 119657053 119657053 113657053
 • 30. PRESENTATION IS FINISHED !!! THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!!