Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to Κοινωνικοποίηση (20)

Advertisement

More from Xristina Drosou(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

Κοινωνικοποίηση

 1. Κοινωνιολογία Κοινωνικοποιήση 3ο Κεφάλαιο Μάθημα 1ο Δρόσου Χριστίνα Οικονομολόγος
 2. Κοινωνικοποίηση Διαδικασία που αφορά όλους. Ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου και διαρκεί μέχρι το τέλος της.  Περιεχόμενό: κοινωνικές αξίες κοινωνικούς κανόνες λειτουργία του κοινωνικού ελέγχου
 3. Οι ιστορίες δείχνουν: • τη διαφορετική εξέλιξη που είχαν τα παιδιά από τη στιγμή που εντάχθηκαν μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον • μόνο όταν ο άνθρωπος μεγαλώνει στο κοινωνικό περιβάλλον, μπορεί να ολοκληρώσει την προσωπικότητά του • οι άνθρωποι θα ήμασταν διαφορετικοί , αν από τη γέννησή μας και μετά δεν είχαμε ζήσει μαζί με άλλους ανθρώπους • αν δεν είχαμε γνωρίσει τη γλώσσα, τις αξίες, τους συμβολισμούς, τις χειρονομίες, τα έθιμα και τις συνήθειες της κοινωνίας στην οποία συμμετέχουμε «Το “αγριόπαιδο του Αβερόν”
 4. Η συναναστροφή: • με μικρότερες κοινωνικές ομάδες π.χ. την οικογένεια ή • μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες π.χ. το σχολείο Μας Μαθαίνει:  τα πρότυπα συμπεριφοράς  τις αντιλήψεις της ομάδας & της κοινωνίας  μας εντάσσει μέσα στην κοινωνία  μας Κοινωνικοποιεί!
 5. Τι είναι Κοινωνικοποίηση; Διαδικασία μέσω της οποίας: το άτομο μαθαίνει και εσωτερικεύει τα διάφορα στοιχεία του πολιτισμού της κοινωνίας μέσα στην οποία ζει διαμορφώσει τη δική του προσωπικότητα και να ενταχθεί στις διάφορες ομάδες
 6. Κοινωνικοποίηση Φορείς Κοινωνικοποίησης: Οικογένεια, Σχολείο Συνομήλικοι Μ.Μ.Ε. Ψυχο-Κοινωνικοί Μηχανισμοί: Μάθηση Ταύτιση Εσωτερίκευση
 7. Μάθηση Απόκτηση Συνηθειών | Τρόποι Συμπεριφοράς • Άτομο προσλαμβάνει από το κοινωνικό του περιβάλλον Παραστάσεις και εναρμονίζει τη Συμπεριφορά του ανάλογα με αυτές • Μαθαίνει τι είναι καλό ή κακό • Σημασία συμβολισμών & μηνυμάτων που εκπέμπονται από τους άλλους, • Ενδεδειγμένη Συμπεριφορά για συγκεκριμένη περίσταση Ρόλο στη μάθηση: ικανότητες κλίσεις, ροπές του ατόμου τρόπος αντίδρασης του κοινωνικού περιβάλλοντος
 8. Ταύτιση Υιοθέτηση Συμπεριφορών & Ρόλων Παιδί: αναγνωρίζει τον εαυτό του σε ένα Δάσκαλο, Αθλητή ή σε έναν από τους δύο Γονείς  Άτομο: απόκτηση αίσθησης ότι αποτελεί μέρος ενός κοινωνικού συνόλου Ταύτιση με πρόσωπα του Περιβάλλοντός του Ταύτιση δεν είναι απόλυτη => διατήρηση σχετικής αυτονομίας ως προς τα πρόσωπα με τα οποία ταυτίζεται Παράδειγμα: => Τήρηση πιστά κάποιων κανόνων => Συμμόρφωση ως προς ένα μέρος αυτών των κανόνων & διαφοροποίηση της συμπεριφοράς του οδηγούν
 9. Εσωτερίκευση Ενσωμάτωση Πολιτισμικών Στοιχείων στην προσωπικότητα του ατόμου Σταδιακή Πραγματοποίηση Σημασία: Υιοθέτηση Αξιών & Κανόνων Κοινωνίας Ανάλογα με κοινωνικές συνθήκες & περιστάσεις κοινωνικοποίησής => Άτομα: λειτουργούν Αυτόβουλα και δεν χρειάζονται Εξωτερικό έλεγχο
 10. Μηχανισμοί Κοινωνικοποίησης Εμφανίζουν το ‘Ατομο => Παθητικό Δέκτη που αποδέχεται Άκριτα τα προβαλλόμενα Πρότυπα & Συμπεριφορές που πρέπει να υιοθετήσει.
 11. Συμβαίνει όμως πραγματικά αυτό; ΌΧΙ Καθένας ανάλογα με:  τις διαθέσεις του, τα βιώματά του και τα κοινωνικά του ερεθίσματα επιλέγει από τα προβαλλόμενα Πρότυπα αυτό που του ταιριάζει Καλύτερα. Άτομα από το Ίδιο οικογενειακό περιβάλλον να έχουν Διαφορετικές πορείες στη ζωή
 12. Η επιλογή ή η απόρριψη Μηνυμάτων γίνεται πολλές φορές ασυνείδητα Άτομο => εναρμονίζει τη Συμπεριφορά του με όσα ορίζονται από τους Νόμους ή την καθιερωμένη Ηθική της κοινωνίας Υιοθετεί τα Πολιτισμικά στοιχεία τα οποία έχουν ενταχθεί στην παιδεία που έχει λάβει Κοινωνικοποίηση δεν είναι αποτέλεσμα τυποποιημένης μάθησης αλλά εκμάθηση που διαφοροποιείται συνεχώς από: τις επιρροές που δέχεται το άτομο από τον τρόπο που κατανοεί τον εκάστοτε ρόλο του
 13. Υιοθέτηση Προτύπων Συμπεριφοράς δεν είναι παθητική λειτουργία Άτομο: Δέκτης => υιοθετεί στοιχεία από περιβάλλον Πομπός=> επηρεάζει διαδικασία κοινωνικοποίησης περιβάλλοντός Π.χ: Παιδί: αυταρχική διαπαιδαγώγηση => στάση ή αντίδρασή => αλλάξει τη συμπεριφορά του περιβάλλοντός του προς αυτό Π.χ: Ενήλικος: συμμετοχή σε συλλόγους, σωματεία ή ενώσεις καταναλωτών => αντιδράσει στις επικρατούσες απόψεις για την κοινωνική ζωή Κοινωνικοποίηση: => αμφίδρομη διαδικασία ανάμεσα σε Πομπό & Δέκτη . Δέκτης Πομπός
 14. Κοινωνικοποίηση Εξελικτική και Δυναμική διαδικασία Διαφοροποιείται σε σχέση με: Χρόνο Χώρο επιτρέπει στο άτομο να κατανοεί τον Κόσμο που το περιβάλλει Άτομο συνθέτει => Εικόνες για τον κόσμο. Τις επεξεργάζεται & τις μετατρέψει με το δικό του τρόπο => σε μια καινούρια, πρωτότυπη και προσωπική Εικόνα Συνεχή αλληλεπίδραση κοινωνίας και ατόμου
 15. Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!
Advertisement