SlideShare a Scribd company logo
SULIT
1. Dua puluh dua ribu dua belas ditulis dalam angka ialah
A 2 212
B 20 212
C 22 012
D 22 120
2. Digit ‘7’ pada nombor yang manakah antara berikut mempunyai nilai 700 ?
A 17 384 C 38 597
B 25 719 D 53 870
3. Bundarkan 58 477 kepada puluh ribu yang hampir.
A 60 000 C 59 000
B 58 500 D 58 000
4. Rajah1 terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang bersaiz sama.
Rajah 1
Nyatakan pecahan bagi kawasan belorek.
5
C
5
8 6
A
3
D
3
8 4
5. 3.703 ditulis dalam perkataan ialah
A Tiga perpuluhan tujuh ratus tiga
B Tiga perpuluhan tujuh tiga
C Tiga perpuluhan tujuh sifar tiga
D Tiga perpuluhan tujuh puluh tiga
B D
A
1
6. Antara pecahan berikut, yang manakah adalah pecahan nombor
bercampur ?
2 3
4 9
B 5
4 8
8 6
7. 63 247 – 10 126 =
A 73 373 C 54 121
B 62 121 D 53 121
8. Cari hasil darab bagi 3 620 dan 16.
A 56 900 C 57 920
B 57 540 D 58 042
9. Bahagikan 4 032 dengan 8.
A 540 C 54
B 504 D 45
10. 4 836 – 3 160 + 1 031 =
A 645 C 1 767
B 765 D 2 707
Antara berikut, pecahan manakah yang setara dengan 1?
2
5
A
B
C
D
11.
2
12. 4156 + 670 + 13 639 =
A 18 465 C 87 743
B 88 641 D 87 064
13. Jadual 1 menunjukkan nilai wang yang dimiliki Danny.
Nilai RM100 RM50 RM10
Bilangan 9 8 6
Jadual 1
Hitung nilai wang yang dimiliki Danny
A RM 1360 C RM 1800
B RM 1714 D RM 1630
14. 0.56 ÷ 4 =
A 0.08 C 0.23
B 0.14 D 0.6
15. 25 – 4.65
A C2.35 12.65
B D20.35 5.65
3
16. Rajah 2 menunjukkan dua segi empat sama yang dibahagikan kepada beberapa
bahagian. Cari perbezaan di antara P dan Q.
P
Rajah 2
Q
A
1
C
1
10 2
B
3
D
3
10 5
17. Tan membungkus 10 keping biskut dalam satu bungkusan.
Jika dia perlu membungkus 25 bungkusan, berapa keping biskutkah yang dia
perlu?
A 250 C 200
B 520 D 240
18.
C RM25 x1 00 = RM2500A RM 2560 ÷ 100 = RM 25.60
B RM25000 ÷ 1000 = RM 25 D RM2.20 x1000 = RM 220
19.
𝐴
10
+
𝐵
10
= 80% . Nilai A adalah kurang daripada nilai B. Beza antara nilai A dan
nilai B adalah 2. Apakah nilai A dan B ?
A A=5, B=3 C A=2, B=6
B A=3, B=5 D A=6, B=2
20.
A 2.43 C 24.3
B 2.043 D 24.03
Antara berikut, yang manakah tidak benar ?
Dua perpuluhan sifar empat tiga ditulis sebagai
4
21. Rajah 3 menunjukkan 2 kad nombor.
62 145 39 468
Rajah 3
A 22670
B 22700
22.
+
A
5
C
5
18 9
B
5
D
5
13 15
23.
A 30.0 C 0.03
B 0.3 D 3.03
24. Q = 5 puluh ribu + 1 ribu + 4 ratus + 8 sa. Apakah
nilai Q
A 50 148 C 51 408
B 51 048 D 51 480
C 22766
D 22677
Cari beza dua nombor tersebut.
Cari jumlah pecahan tersebut bagi kawasan yang berlorek.
30 % dalam bentuk perpuluhan ialah
5
25.
54 349 39 941
A 4 404 C 40 440
B 40 080 D 4 080
26. Terdapat 27 775 jumlah tapak letak kereta. Tapak kereta itu
dibahagikan kepada 55 barisan. Berapakah jumlah kereta yang boleh
diletakkan bagi setiap barisan.
A 500 C 505
B 550 D 5 050
27.
A
1
4
C
6
8
B
1
8
D
3
4
28 Rajah 4 menunjukkan garis nombor.
10 273 13 273 X Y
Rajah 4
Apakah nilai X dan Y
A 15 273 and 20 273 C 18 273 and 24 273
B 16 273 and 22 273 D 19 273 and 27 273
Cari hasil tambah bagi nilai digit 4 bagi kad di bawah
1
2
+ _____=
5
8
Apakah pecahan yang tertinggal ?
6
29. Tukarkan 0.7 dalam bentuk peratus ialah
A 7% C 70%
B 17% D 71%
30.
Rajah 5 menunjukkan bilangan setiap manik dalam sebuah
bekas.
963 manik 488 manik
Marliza mengeluarkan 279 manik daripada jumlah kedua-dua bekas itu. Berapakah
bilangan manik yang tinggal ?
A 1 172 C 684
B 1 039 D 209
31.
Rajah 6 menunjukan jumalah kek yang dimakan oleh tiga orang budak.
Cari jumlah dalam pecahan kek yang dimakan oleh mereka.
5
8
7
8
1 3
4
1 1
8
7
Rajah 5
Ahmad Vishwaram Bryan
c
Rajah 6
D
A
B
32. Jadual 1 yang tidak lengkap ini menunjukkan satu tinjauan hobi murid di
sebuah sekolah.
Jadual 1
Jumlah semua murid yang terlibat dengan tinjauan ini adalah 3 000 orang. Berapa
orang muridkah yang hobinya adalah melayari internet ?
A 2 005 C 1 005
B 1 031 D 995
33. Cari hasil darab 4.5 dengan 1000
A 4.5 C 450
B 45 D 4500
34.
A 29.372 C 4.397
B 65.372 D 4.622
35. Jumlah jisim 6 keping coklat yang sama ialah 1.5 kg. Berapakah jisim, dalam
kg, sekeping coklat itu ?
Hobi Melayari internet Mengumpul Stem Membaca
Bilangan
Murid 1 221 784
A 0.5 C 0.75
B 0.25 D 0.2
36.
A 80% C 0.8
B 20% D 2%
25 perseratus lebih daripada 4.372 ialah
Puteri mewarnakan 80 daripada 100 petak. Nayatakan peratus bagi petak yang tidak
tidak berwarna.
8
37. Pak Leman telah menjual 56 347 biji rambutan kepada beberapa orang
pemborong. Berapa biji rambutankah yang dijualnya, jika dibundarkan kepada puluh
ribu yang terdekat ?
A 40 000 C 50 000
B 60 000 D 66 000
38. Rajah 7 menunjukkan dua keping kad.
7.02 13.467
6.993A 7.447 C
B 7.993 D 6.447
39. Tukarkan 15
20
100
kepada nombor perpuluhan .
A 15.2 C 15.02
B 0.2 D 15.002
40. Nur Ain menggunakan wangnya sebanyak RM 15 000 untuk membayar set dapur
yang berharga RM 13 756. 80. Berapa baki wangnya? Bundarkan jawapan kepada
ringgit terdekat.
A RM1540 C RM 1344
B RM 1243 D RM 1244
KERTAS SOALAN TAMAT
DisediakanOleh, DisahkanOleh,
________________________ ________________________
(HABIBAHBINTIYUSOFF) (NORALIZA BINTIHASHIM)
GURU MATEMATIK TAHUN 4 KETUA PANITIA MATEMATIK
SK SRITEBRAU SKSRI TEBRAU
Cari beza bagi nilai dua digit yang bergaris pada kad di atas.
9
END OF QUESTIONS
KERTAS SOALAN TAMAT
015/1 SULIT
]
10

More Related Content

What's hot

FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1
marshiza
 
Kertas 1 matematik tahun 3 2017
Kertas 1 matematik tahun 3 2017Kertas 1 matematik tahun 3 2017
Kertas 1 matematik tahun 3 2017
Rodzer Jaimis
 
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
habibah yusoff
 
Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1
PuworkUtara OnSlideshare
 
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
walnut tree
 
Mate mac tahun 3
Mate mac tahun 3Mate mac tahun 3
Mate mac tahun 3
mussktcm
 
Math y1 dlp paper 2
Math y1 dlp paper 2Math y1 dlp paper 2
Math y1 dlp paper 2
Wany Hardy
 
Soalan sains tahun 3
Soalan sains tahun 3Soalan sains tahun 3
Soalan sains tahun 3
Ghee San Khoo
 
Matematik Tahun 2 PKSR 2 Kertas 1
Matematik Tahun 2 PKSR 2 Kertas 1Matematik Tahun 2 PKSR 2 Kertas 1
Matematik Tahun 2 PKSR 2 Kertas 1
Norazlin Mohd Rusdin
 
UJIAN MATEMATIK TINGKATAN 1 + SKEMA JAWAPAN
UJIAN MATEMATIK TINGKATAN 1 + SKEMA JAWAPANUJIAN MATEMATIK TINGKATAN 1 + SKEMA JAWAPAN
UJIAN MATEMATIK TINGKATAN 1 + SKEMA JAWAPAN
hanistlyyy (하니 스)
 
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
marshiza
 
Sains dlp 1
Sains dlp 1Sains dlp 1
Sains dlp 1
FADHLIL WAFI ISHAK
 
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
marshiza
 
Matematik year 2 feb
Matematik year 2 febMatematik year 2 feb
Matematik year 2 feb
sjkt st helier
 
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2rPeperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r
marshiza
 
Ujian matematik tahun2 kertas1
Ujian matematik tahun2 kertas1Ujian matematik tahun2 kertas1
Ujian matematik tahun2 kertas1
marshiza
 
Soalan KBAT SAINS TAHUN 5
Soalan KBAT SAINS TAHUN 5Soalan KBAT SAINS TAHUN 5
Soalan KBAT SAINS TAHUN 5
AisyahZahari4
 
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 2 kertas 2
Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 2 kertas 2Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 2 kertas 2
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 2 kertas 2
Eja Jaafar
 
Peralihan exam paper
Peralihan exam paperPeralihan exam paper
Peralihan exam paper
lizamaria91
 
Soalan matematik tahun 2 2014
Soalan matematik tahun 2 2014Soalan matematik tahun 2 2014
Soalan matematik tahun 2 2014
Mahyuddin Abdullah
 

What's hot (20)

FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1
 
Kertas 1 matematik tahun 3 2017
Kertas 1 matematik tahun 3 2017Kertas 1 matematik tahun 3 2017
Kertas 1 matematik tahun 3 2017
 
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
 
Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1
 
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
 
Mate mac tahun 3
Mate mac tahun 3Mate mac tahun 3
Mate mac tahun 3
 
Math y1 dlp paper 2
Math y1 dlp paper 2Math y1 dlp paper 2
Math y1 dlp paper 2
 
Soalan sains tahun 3
Soalan sains tahun 3Soalan sains tahun 3
Soalan sains tahun 3
 
Matematik Tahun 2 PKSR 2 Kertas 1
Matematik Tahun 2 PKSR 2 Kertas 1Matematik Tahun 2 PKSR 2 Kertas 1
Matematik Tahun 2 PKSR 2 Kertas 1
 
UJIAN MATEMATIK TINGKATAN 1 + SKEMA JAWAPAN
UJIAN MATEMATIK TINGKATAN 1 + SKEMA JAWAPANUJIAN MATEMATIK TINGKATAN 1 + SKEMA JAWAPAN
UJIAN MATEMATIK TINGKATAN 1 + SKEMA JAWAPAN
 
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
 
Sains dlp 1
Sains dlp 1Sains dlp 1
Sains dlp 1
 
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
 
Matematik year 2 feb
Matematik year 2 febMatematik year 2 feb
Matematik year 2 feb
 
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2rPeperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r
 
Ujian matematik tahun2 kertas1
Ujian matematik tahun2 kertas1Ujian matematik tahun2 kertas1
Ujian matematik tahun2 kertas1
 
Soalan KBAT SAINS TAHUN 5
Soalan KBAT SAINS TAHUN 5Soalan KBAT SAINS TAHUN 5
Soalan KBAT SAINS TAHUN 5
 
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 2 kertas 2
Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 2 kertas 2Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 2 kertas 2
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 2 kertas 2
 
Peralihan exam paper
Peralihan exam paperPeralihan exam paper
Peralihan exam paper
 
Soalan matematik tahun 2 2014
Soalan matematik tahun 2 2014Soalan matematik tahun 2 2014
Soalan matematik tahun 2 2014
 

Viewers also liked

Soalan peperiksaan-matematik-kssr-tahun-1-semester-1
Soalan peperiksaan-matematik-kssr-tahun-1-semester-1Soalan peperiksaan-matematik-kssr-tahun-1-semester-1
Soalan peperiksaan-matematik-kssr-tahun-1-semester-1
740126065162
 
Kertas PKSR 2 Matematik Tahun 1 2012
Kertas PKSR 2 Matematik Tahun 1 2012Kertas PKSR 2 Matematik Tahun 1 2012
Kertas PKSR 2 Matematik Tahun 1 2012
Norazlin Mohd Rusdin
 
Ujian bulan Mac BI Year 1 2017
Ujian bulan Mac BI Year 1 2017Ujian bulan Mac BI Year 1 2017
Ujian bulan Mac BI Year 1 2017
Nor Elyana Zainal
 
Kertas soalan matematik tahun 1
Kertas soalan matematik tahun 1Kertas soalan matematik tahun 1
Kertas soalan matematik tahun 1
elopura
 
kertas soalan tahun 1 dst
kertas soalan tahun 1 dstkertas soalan tahun 1 dst
kertas soalan tahun 1 dst
ezan7122
 
Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3
Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3
Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3
Bedah80
 
(Baru) kertas soalan bi tahun 1
(Baru) kertas soalan bi tahun 1(Baru) kertas soalan bi tahun 1
(Baru) kertas soalan bi tahun 1
Izzaida Ibrahim
 
Bulan mac 2015 t3 maths
Bulan mac 2015 t3 mathsBulan mac 2015 t3 maths
Bulan mac 2015 t3 maths
SUAPNAH MUNIADY
 
Soalan Percubaan UPSR Matematik
Soalan Percubaan UPSR MatematikSoalan Percubaan UPSR Matematik
Soalan Percubaan UPSR Matematik
marshiza
 
Modul kssr matematik tahun 1 (bahasa malaysia)
Modul kssr matematik tahun 1 (bahasa malaysia)Modul kssr matematik tahun 1 (bahasa malaysia)
Modul kssr matematik tahun 1 (bahasa malaysia)
fitri77777
 
Sesi 1 taklimat format upsr mulai 2016 dan operasi (
Sesi 1 taklimat format upsr mulai 2016 dan operasi    (Sesi 1 taklimat format upsr mulai 2016 dan operasi    (
Sesi 1 taklimat format upsr mulai 2016 dan operasi (
Anne Q
 
Dst tahun 1.2016 pat
Dst tahun 1.2016 patDst tahun 1.2016 pat
Dst tahun 1.2016 pat
Syukri Chan
 
Matematik tahun 1 akhir tahun k1
Matematik tahun 1 akhir tahun k1Matematik tahun 1 akhir tahun k1
Matematik tahun 1 akhir tahun k1
shak rota
 
Ujian matematik tahun 3 k1
Ujian matematik tahun 3 k1Ujian matematik tahun 3 k1
Ujian matematik tahun 3 k1
marshiza
 
RPT Matematik Tahun 1 2017
RPT Matematik Tahun 1 2017RPT Matematik Tahun 1 2017
RPT Matematik Tahun 1 2017
Liely Liyana
 
DST Tahun 1, Ujian 1, 2016
DST Tahun 1, Ujian 1, 2016DST Tahun 1, Ujian 1, 2016
DST Tahun 1, Ujian 1, 2016
Rosha Iranie
 
Koleksi soalan 1 markah
Koleksi soalan 1 markahKoleksi soalan 1 markah
Koleksi soalan 1 markah
tamanmidah
 
Soalan Sains Tahun 1 (Awal Tahun 2017)
Soalan Sains Tahun 1 (Awal Tahun 2017)Soalan Sains Tahun 1 (Awal Tahun 2017)
Soalan Sains Tahun 1 (Awal Tahun 2017)
Rosell Roseliana Rusli
 
Soalan dan Jawapan Kertas 2 Matematik UPSR
Soalan dan Jawapan Kertas 2 Matematik UPSRSoalan dan Jawapan Kertas 2 Matematik UPSR
Soalan dan Jawapan Kertas 2 Matematik UPSR
Fauziah Ahmad
 

Viewers also liked (20)

Soalan peperiksaan-matematik-kssr-tahun-1-semester-1
Soalan peperiksaan-matematik-kssr-tahun-1-semester-1Soalan peperiksaan-matematik-kssr-tahun-1-semester-1
Soalan peperiksaan-matematik-kssr-tahun-1-semester-1
 
Ujian 1 Matematik Tahun 1 2012
Ujian 1 Matematik Tahun 1 2012Ujian 1 Matematik Tahun 1 2012
Ujian 1 Matematik Tahun 1 2012
 
Kertas PKSR 2 Matematik Tahun 1 2012
Kertas PKSR 2 Matematik Tahun 1 2012Kertas PKSR 2 Matematik Tahun 1 2012
Kertas PKSR 2 Matematik Tahun 1 2012
 
Ujian bulan Mac BI Year 1 2017
Ujian bulan Mac BI Year 1 2017Ujian bulan Mac BI Year 1 2017
Ujian bulan Mac BI Year 1 2017
 
Kertas soalan matematik tahun 1
Kertas soalan matematik tahun 1Kertas soalan matematik tahun 1
Kertas soalan matematik tahun 1
 
kertas soalan tahun 1 dst
kertas soalan tahun 1 dstkertas soalan tahun 1 dst
kertas soalan tahun 1 dst
 
Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3
Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3
Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3
 
(Baru) kertas soalan bi tahun 1
(Baru) kertas soalan bi tahun 1(Baru) kertas soalan bi tahun 1
(Baru) kertas soalan bi tahun 1
 
Bulan mac 2015 t3 maths
Bulan mac 2015 t3 mathsBulan mac 2015 t3 maths
Bulan mac 2015 t3 maths
 
Soalan Percubaan UPSR Matematik
Soalan Percubaan UPSR MatematikSoalan Percubaan UPSR Matematik
Soalan Percubaan UPSR Matematik
 
Modul kssr matematik tahun 1 (bahasa malaysia)
Modul kssr matematik tahun 1 (bahasa malaysia)Modul kssr matematik tahun 1 (bahasa malaysia)
Modul kssr matematik tahun 1 (bahasa malaysia)
 
Sesi 1 taklimat format upsr mulai 2016 dan operasi (
Sesi 1 taklimat format upsr mulai 2016 dan operasi    (Sesi 1 taklimat format upsr mulai 2016 dan operasi    (
Sesi 1 taklimat format upsr mulai 2016 dan operasi (
 
Dst tahun 1.2016 pat
Dst tahun 1.2016 patDst tahun 1.2016 pat
Dst tahun 1.2016 pat
 
Matematik tahun 1 akhir tahun k1
Matematik tahun 1 akhir tahun k1Matematik tahun 1 akhir tahun k1
Matematik tahun 1 akhir tahun k1
 
Ujian matematik tahun 3 k1
Ujian matematik tahun 3 k1Ujian matematik tahun 3 k1
Ujian matematik tahun 3 k1
 
RPT Matematik Tahun 1 2017
RPT Matematik Tahun 1 2017RPT Matematik Tahun 1 2017
RPT Matematik Tahun 1 2017
 
DST Tahun 1, Ujian 1, 2016
DST Tahun 1, Ujian 1, 2016DST Tahun 1, Ujian 1, 2016
DST Tahun 1, Ujian 1, 2016
 
Koleksi soalan 1 markah
Koleksi soalan 1 markahKoleksi soalan 1 markah
Koleksi soalan 1 markah
 
Soalan Sains Tahun 1 (Awal Tahun 2017)
Soalan Sains Tahun 1 (Awal Tahun 2017)Soalan Sains Tahun 1 (Awal Tahun 2017)
Soalan Sains Tahun 1 (Awal Tahun 2017)
 
Soalan dan Jawapan Kertas 2 Matematik UPSR
Soalan dan Jawapan Kertas 2 Matematik UPSRSoalan dan Jawapan Kertas 2 Matematik UPSR
Soalan dan Jawapan Kertas 2 Matematik UPSR
 

Similar to soalan matematik kssr - kertas 1

Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
nur dalila
 
Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
jijy_hafizah
 
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com
 
M3 thn 3 pat 2016
M3 thn 3 pat 2016M3 thn 3 pat 2016
M3 thn 3 pat 2016
Siti Rozita Misngat
 
Mt thn 5 kertas 1
Mt thn 5 kertas 1Mt thn 5 kertas 1
Mt thn 5 kertas 1
Cikgu Latif
 
Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018
bariah bidin
 
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
Sayshare
 
Ujian 1 matematik tahun5 2017
Ujian 1 matematik tahun5 2017Ujian 1 matematik tahun5 2017
Ujian 1 matematik tahun5 2017
Ruslaili Ibrahim
 
Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Wan Fairuz
 
Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)
Sarinah Salleh
 
Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Nor Ashraf
 
Mt4 p1 15
Mt4 p1 15Mt4 p1 15
Mt4 p1 15
SySai AR
 
Ubb jun 2014 paper1
Ubb jun 2014 paper1Ubb jun 2014 paper1
Ubb jun 2014 paper1
Zul Majid
 
Soalan galus set 1
Soalan galus set 1Soalan galus set 1
Soalan galus set 1
norzilawatizaidi
 
Ujian mac matematik tahun wahida
Ujian mac matematik tahun wahidaUjian mac matematik tahun wahida
Ujian mac matematik tahun wahida
Norwahidah Rashid
 
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
miena1
 
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
IMSHA LEARNING
 
Ppt mt k1 t3
Ppt mt k1 t3Ppt mt k1 t3
Ppt mt k1 t3
SKTengkuAmpuanIntanT
 
mengira
mengiramengira
mengira
rahmah musman
 

Similar to soalan matematik kssr - kertas 1 (20)

Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
 
Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
 
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
 
M3 thn 3 pat 2016
M3 thn 3 pat 2016M3 thn 3 pat 2016
M3 thn 3 pat 2016
 
Mt thn 5 kertas 1
Mt thn 5 kertas 1Mt thn 5 kertas 1
Mt thn 5 kertas 1
 
Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018
 
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
 
Ujian 1 matematik tahun5 2017
Ujian 1 matematik tahun5 2017Ujian 1 matematik tahun5 2017
Ujian 1 matematik tahun5 2017
 
Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
 
Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)
 
Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
 
Mt4 p1 15
Mt4 p1 15Mt4 p1 15
Mt4 p1 15
 
Ubb jun 2014 paper1
Ubb jun 2014 paper1Ubb jun 2014 paper1
Ubb jun 2014 paper1
 
Soalan galus set 1
Soalan galus set 1Soalan galus set 1
Soalan galus set 1
 
Ujian mac matematik tahun wahida
Ujian mac matematik tahun wahidaUjian mac matematik tahun wahida
Ujian mac matematik tahun wahida
 
Selaras 1 y4 p1
Selaras 1 y4 p1Selaras 1 y4 p1
Selaras 1 y4 p1
 
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
 
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
 
Ppt mt k1 t3
Ppt mt k1 t3Ppt mt k1 t3
Ppt mt k1 t3
 
mengira
mengiramengira
mengira
 

soalan matematik kssr - kertas 1

 • 1. SULIT 1. Dua puluh dua ribu dua belas ditulis dalam angka ialah A 2 212 B 20 212 C 22 012 D 22 120 2. Digit ‘7’ pada nombor yang manakah antara berikut mempunyai nilai 700 ? A 17 384 C 38 597 B 25 719 D 53 870 3. Bundarkan 58 477 kepada puluh ribu yang hampir. A 60 000 C 59 000 B 58 500 D 58 000 4. Rajah1 terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang bersaiz sama. Rajah 1 Nyatakan pecahan bagi kawasan belorek. 5 C 5 8 6 A 3 D 3 8 4 5. 3.703 ditulis dalam perkataan ialah A Tiga perpuluhan tujuh ratus tiga B Tiga perpuluhan tujuh tiga C Tiga perpuluhan tujuh sifar tiga D Tiga perpuluhan tujuh puluh tiga B D A
 • 2. 1
 • 3. 6. Antara pecahan berikut, yang manakah adalah pecahan nombor bercampur ? 2 3 4 9 B 5 4 8 8 6 7. 63 247 – 10 126 = A 73 373 C 54 121 B 62 121 D 53 121 8. Cari hasil darab bagi 3 620 dan 16. A 56 900 C 57 920 B 57 540 D 58 042 9. Bahagikan 4 032 dengan 8. A 540 C 54 B 504 D 45 10. 4 836 – 3 160 + 1 031 = A 645 C 1 767 B 765 D 2 707 Antara berikut, pecahan manakah yang setara dengan 1? 2 5 A B C D 11.
 • 4. 2
 • 5. 12. 4156 + 670 + 13 639 = A 18 465 C 87 743 B 88 641 D 87 064 13. Jadual 1 menunjukkan nilai wang yang dimiliki Danny. Nilai RM100 RM50 RM10 Bilangan 9 8 6 Jadual 1 Hitung nilai wang yang dimiliki Danny A RM 1360 C RM 1800 B RM 1714 D RM 1630 14. 0.56 ÷ 4 = A 0.08 C 0.23 B 0.14 D 0.6 15. 25 – 4.65 A C2.35 12.65 B D20.35 5.65
 • 6. 3
 • 7. 16. Rajah 2 menunjukkan dua segi empat sama yang dibahagikan kepada beberapa bahagian. Cari perbezaan di antara P dan Q. P Rajah 2 Q A 1 C 1 10 2 B 3 D 3 10 5 17. Tan membungkus 10 keping biskut dalam satu bungkusan. Jika dia perlu membungkus 25 bungkusan, berapa keping biskutkah yang dia perlu? A 250 C 200 B 520 D 240 18. C RM25 x1 00 = RM2500A RM 2560 ÷ 100 = RM 25.60 B RM25000 ÷ 1000 = RM 25 D RM2.20 x1000 = RM 220 19. 𝐴 10 + 𝐵 10 = 80% . Nilai A adalah kurang daripada nilai B. Beza antara nilai A dan nilai B adalah 2. Apakah nilai A dan B ? A A=5, B=3 C A=2, B=6 B A=3, B=5 D A=6, B=2 20. A 2.43 C 24.3 B 2.043 D 24.03 Antara berikut, yang manakah tidak benar ? Dua perpuluhan sifar empat tiga ditulis sebagai
 • 8. 4
 • 9. 21. Rajah 3 menunjukkan 2 kad nombor. 62 145 39 468 Rajah 3 A 22670 B 22700 22. + A 5 C 5 18 9 B 5 D 5 13 15 23. A 30.0 C 0.03 B 0.3 D 3.03 24. Q = 5 puluh ribu + 1 ribu + 4 ratus + 8 sa. Apakah nilai Q A 50 148 C 51 408 B 51 048 D 51 480 C 22766 D 22677 Cari beza dua nombor tersebut. Cari jumlah pecahan tersebut bagi kawasan yang berlorek. 30 % dalam bentuk perpuluhan ialah
 • 10. 5
 • 11. 25. 54 349 39 941 A 4 404 C 40 440 B 40 080 D 4 080 26. Terdapat 27 775 jumlah tapak letak kereta. Tapak kereta itu dibahagikan kepada 55 barisan. Berapakah jumlah kereta yang boleh diletakkan bagi setiap barisan. A 500 C 505 B 550 D 5 050 27. A 1 4 C 6 8 B 1 8 D 3 4 28 Rajah 4 menunjukkan garis nombor. 10 273 13 273 X Y Rajah 4 Apakah nilai X dan Y A 15 273 and 20 273 C 18 273 and 24 273 B 16 273 and 22 273 D 19 273 and 27 273 Cari hasil tambah bagi nilai digit 4 bagi kad di bawah 1 2 + _____= 5 8 Apakah pecahan yang tertinggal ?
 • 12. 6
 • 13. 29. Tukarkan 0.7 dalam bentuk peratus ialah A 7% C 70% B 17% D 71% 30. Rajah 5 menunjukkan bilangan setiap manik dalam sebuah bekas. 963 manik 488 manik Marliza mengeluarkan 279 manik daripada jumlah kedua-dua bekas itu. Berapakah bilangan manik yang tinggal ? A 1 172 C 684 B 1 039 D 209 31. Rajah 6 menunjukan jumalah kek yang dimakan oleh tiga orang budak. Cari jumlah dalam pecahan kek yang dimakan oleh mereka. 5 8 7 8 1 3 4 1 1 8 7 Rajah 5 Ahmad Vishwaram Bryan c Rajah 6 D A B
 • 14. 32. Jadual 1 yang tidak lengkap ini menunjukkan satu tinjauan hobi murid di sebuah sekolah. Jadual 1 Jumlah semua murid yang terlibat dengan tinjauan ini adalah 3 000 orang. Berapa orang muridkah yang hobinya adalah melayari internet ? A 2 005 C 1 005 B 1 031 D 995 33. Cari hasil darab 4.5 dengan 1000 A 4.5 C 450 B 45 D 4500 34. A 29.372 C 4.397 B 65.372 D 4.622 35. Jumlah jisim 6 keping coklat yang sama ialah 1.5 kg. Berapakah jisim, dalam kg, sekeping coklat itu ? Hobi Melayari internet Mengumpul Stem Membaca Bilangan Murid 1 221 784 A 0.5 C 0.75 B 0.25 D 0.2 36. A 80% C 0.8 B 20% D 2% 25 perseratus lebih daripada 4.372 ialah Puteri mewarnakan 80 daripada 100 petak. Nayatakan peratus bagi petak yang tidak tidak berwarna. 8
 • 15. 37. Pak Leman telah menjual 56 347 biji rambutan kepada beberapa orang pemborong. Berapa biji rambutankah yang dijualnya, jika dibundarkan kepada puluh ribu yang terdekat ? A 40 000 C 50 000 B 60 000 D 66 000 38. Rajah 7 menunjukkan dua keping kad. 7.02 13.467 6.993A 7.447 C B 7.993 D 6.447 39. Tukarkan 15 20 100 kepada nombor perpuluhan . A 15.2 C 15.02 B 0.2 D 15.002 40. Nur Ain menggunakan wangnya sebanyak RM 15 000 untuk membayar set dapur yang berharga RM 13 756. 80. Berapa baki wangnya? Bundarkan jawapan kepada ringgit terdekat. A RM1540 C RM 1344 B RM 1243 D RM 1244 KERTAS SOALAN TAMAT DisediakanOleh, DisahkanOleh, ________________________ ________________________ (HABIBAHBINTIYUSOFF) (NORALIZA BINTIHASHIM) GURU MATEMATIK TAHUN 4 KETUA PANITIA MATEMATIK SK SRITEBRAU SKSRI TEBRAU Cari beza bagi nilai dua digit yang bergaris pada kad di atas. 9
 • 16. END OF QUESTIONS KERTAS SOALAN TAMAT 015/1 SULIT ] 10