SlideShare a Scribd company logo
1 of 68
Download to read offline
Bab 2
EKOSISTEM
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Cikgu yus 2018
2.1 Aliran Tenaga dalam Ekosistem
Bab 2: EKOSISTEM
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Cikgu yus 2018
Tumbuhan hijau menukarkan tenaga cahaya dari matahari kepada
tenaga kimia melalui proses fotosintesis.
Masihkan anda ingat apakah yang dimaksudkan dengan proses
fotosintesis?
Fotosintesis ialah satu proses dalam tumbuhan hijau membuat makanan
sendiri dengan kehadiran cahaya matahari.
Tenaga kimia tersebut dipindahkan kepada pengguna primer dan
seterusnya kepada pengguna sekunder dan kepada pengguna tertier
dalam rantai makanan dan siratan makanan.
Jom kita menyelami apakah yang di maksudkan dengan
PENGELUAR, PENGGUNA dan PENGURAI
Cikgu yus 2018
*PENGELUAR
*PENGGUNA
• PRIMER
• SEKUNDER
• TERTIER
*PENGURAI
Bab 2: EKOSISTEM
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Cikgu yus 2018
PENGELUAR
Pengeluar ialah organisma yang boleh membuat
makanan sendiri. Sebahagian besar tumbuhan
merupakan pengeluar
Bab 2: EKOSISTEM
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Cikgu yus 2018
PENGUNA PRIMER
Pengguna primer ialah organisma yang
memakan organisma lain yang
biasanya terdiri daripada haiwan
herbivor dan omnivor yang memakan
pengeluar
Bab 2: EKOSISTEM
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
PENGUNA SEKUNDER
Haiwan omnivor dan karnivor yang
memakan pengguna primer.
PENGUNA TERTIER
Haiwan karnivor sekunder yang memakan pengguna
sekunder. Saiz pengguna tertier biasanya lebih besar
daripada pengguna primer & sekunder
*PENGURAI
Organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan mati
kepada bahan-bahan yang lebih ringkas atau nutrient.
Hubungan ini dikenali sebagai Saprofitisme
Bab 2: EKOSISTEM
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Rantai Makanan
Pengeluar
Pengguna
Primer
Pengguna
Sekunder
Pengguna
Tertier
 Menghasilkan
makanan
sendiri
 Contoh :
tumbuhan
 Herbivor
yang makan
tumbuhan
 Contoh :
tikus,
belalang
 Karnivor atau
omnivor yang
makan
pengguna
primer
 Contoh : ular,
burung
 Karnivor
yang makan
pengguna
sekunder
 Contoh :
harimau,
burung helang
Pengurai
 Menguraikan haiwan dan
tumbuhan mati kepada
bahan teringkas yang
boleh diserap tumbuhan
 Contoh : bakteria, kulat
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Pengelasan Organisma
Cikgu yus 2018
BEBERAPA CONTOH
RANTAI MAKANAN
Jom kita lihat
Cuba kenal pasti pengeluar, pengguna primer,
sekunder, tertier dan pengurai
Cikgu yus 2018
Cikgu yus 2018
Cikgu yus 2018
Siratan Makanan
Siratan Makanan
Satu set rantai makanan yang saling
berhubung kait
Pengeluar
Pengguna
Primer
Pengguna
Sekunder
Pengguna
Tertier
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Cikgu yus 2018
BEBERAPA CONTOH
SIRATAN MAKANAN
Jom kita lihat
Cuba kenal pasti pengeluar, pengguna primer,
sekunder, tertier dan pengurai
Cikgu yus 2018
Jom kita sama sama cuba latihan membina siratan
makanan dari rantai makanan yang diberikan.
Bab 2: EKOSISTEM
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Cikgu yus 2018
Piramid
Nombor
Siratan Makanan
Suatu rajah yang menunjukkan bilangan relatif
organisma di setiap peringkat rantai makanan.
Sebarang perubahan bilangan populasi pada mana-
mana peringkat akan menyebabkan
ketidakseimbangan ekosistem.
1 helang
(Pengguna tertier)
50 burung
(Pengguna sekunder)
50 000 belalang
(Pengguna primer)
Tumbuhan
(Pengeluar)
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Cikgu yus 2018
Jaringan Makanan dalam siratan makanan
Aliran Tenaga
Pengguna
tertier
Pengguna
sekunder
Pengguna primer
Pengeluar
Aliran tenaga
Tenaga hilang
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
2.2 Kitar Nutrien dalam Ekosistem
Bab 2: EKOSISTEM
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Cikgu yus 2018
Pemindahan nutrien dan tenaga berlaku secara berterusan dalam
sesuatu ekosistem. Nutrien diperoleh dari ekosistem yang seimbang
dan digunakan oleh benda hidup. Nutrien dikembalikan ke
persekitaran untuk digunakan semula. Kitaran ini disebut sebagai
kitar nutrien
Bab 2: EKOSISTEM
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Contoh kitar nutrien
ialah
• Kitar air
• Kitar karbon
• Kitar oksigen
Kitar air
Kitar karbon
Kitar oksigen
Cikgu yus 2018
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Fotosintesis
menggunakan
CO2 dan
membebaskan O2
Pembakaran
menggunakan
O2 dan
membebaskan
CO2
O2 digunakan untuk
penguraian
organisma mati Membebaskan CO2
Pengurai
Kitar Karbon
Respirasi
menggunakan O2 dan
membebaskan CO2
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Cikgu yus 2018
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Untuk melindungi dan menguruskan sumber semulajadi secara bijak
dengan paling sedikit gangguan kepada benda hidup dan
persekitarannya.
Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kitar nutrien
Pemuliharaan
Organisma Hidup
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Aktiviti Manusia yang
mengganggu kita nutrien
Perlombongan
Pembinaan
Perindustrian
Pertanian
Pembakaran
Perikanan
Pembalakan
Gangguan Kepada
Ekosistem
Pencemaran sungai
Hakisan tanah
Cara Menangani
Mengurangkan, Mengitar semula,
Mengguna semula, Mengganti semula
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kitar nutrien
Tindakan untuk mengekalkan benda hidup dan persekitarannya
dalam keadaan semulajadi yang seimbang
Pemeliharaan
Organisma Hidup
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kitar nutrien
Langkah –
Langkah untuk
menyelesaikan
masalah gangguan
kepada kitar
nutrien
Mengawal
pencemaran
Menanam
semula pokok /
hutan simpan
Pengurusan sumber
semula jadi/
menyimpan air hujan
untuk kegunaan
Memperketatkan
undang-undang
Pendidikan
Menggunakan
kenderaan
awam
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kitar nutrien
LATIHAN PENGUKUHAN
Latihan formatif 2.1
&
Latihan formatif 2.2
Siapkan latihan formatif 1 & 2 di dalam buku latihan
dan hantar selepas sesi pembelajaran.
Bab 2: EKOSISTEM
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Cikgu yus 2018
2.3 Saling Bersandaran dan Interaksi Antara
organisma dan Antara Organisma dengan
Persekitaran
Bab 2: EKOSISTEM
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Cikgu yus 2018
Sebelum kita belajar dengan lebih
dalam lagi bab ini, Apa kata kita
tahu dan fahami dahulu istilah
pentingnya…..
1.HABITAT
2.SPESIS
3.POPULASI
4.KOMUNITI
5.EKOSISTEM
Bab 2: EKOSISTEM
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Cikgu yus 2018
Pengenalan Kepada Saling Bersandaran Antara
Organisma
 Habitat ialah tempat di mana organisma hidup dan
membiak/ tempat Tinggal.
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Saling Bersandaran dan Interaksi Antara organisma dan Antara Organisma dengan Persekitaran
Cikgu yus 2018
SPESIES
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
• Spesies merujuk kepada jenis organisma.
• Organisma yang sama spesies mempunyai
ciri-ciri yang serupa dan boleh membiak
sesama sendiri untuk menghasilkan anak.
Contohnya adalah monyet, kucing dan
harimau.
Cikgu yus 2018
POPULASI
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
• Populasi merupakan sekumpulan organisma yang sama
spesies yang hidup di dalam suatu habitat. Contohnya
populasi lembu di ladang.
Cikgu yus 2018
KOMUNITI
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
• Komuniti terdiri daripada beberapa populasi haiwan
dan tumbuhan yang berbeza hidup bersama-sama dan
saling mempengaruhi serta berinteraksi di dalam suatu
habitat. Contoh komuniti kolam terdiri daripada
populasi ikan, populasi siput dan populasi tumbuhan
yang saling bersandaran antara satu sama lain.
Cikgu yus 2018
EKOSISTEM
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
• Ekosistem merujuk kepada beberapa komuniti yang
saling bersandaran dan berinteraksi antara satu sama
lain dengan persekitaran bukan hidup seperti air,
udara, cahaya matahari dan tanah. Contoh ekosistem
adalah hutan hujan tropika, hutan paya bakau, padang
rumput dan lautan.
• Dalam satu ekosistem biasanya terdapat beberapa
habitat.
Cikgu yus 2018
Saling Bersandaran dan Interaksi Antara organisma dan Antara Organisma dengan Persekitaran
Spesies, Populasi dan
Komuniti
Spesies X
Populasi
spesies X
Spesies Y Populasi
spesies Y
Sebuah
komuniti
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Cikgu yus 2018
Nutrient
Ekosistem
Seimbang
 Terdapat pelbagai spesies (haiwan dan tumbuhan)
tinggal besama dalam satu habitat.
 Untuk kekal hidup, mereka saling bersandaran antara
satu sama lain.
 Sebuah ekosistem yang seimbang tidak mengalami
perubahan yang banyak dalam satu jangka masa.
Matahari
Karbon
dioksida
Air
Makanan
Tempat
berlindung
(Ulat bulu)
Makanan
(Burung)
(Tumbuhan)
(Semut)
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
 Ekosistem ialah beberapa komuniti berlainan
yang tinggal di habitat yang sama dengan benda
bukan hidup.
Cikgu yus 2018
Kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam
sekitar
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Kawasan Tropika Kawasan Gurun
Kawasan Tundra
Cikgu yus 2018
Interaksi antara Organisma Hidup
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Cikgu yus 2018
Interaksi Antara
Organisma
Hidup
Simbiosis Mangsa - Pemangsa
Persaingan
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Cikgu yus 2018
Interksi Antara Organisma
Simbiosis
 Dua atau lebih organisma yang berlainan spesies hidup
bersama
 3 jenis
 Satu organisma
memperoleh manfaat
daripada organisma lain
 Contoh : Ikan remora
makan cebisan
makanan jerung
Komensalisme
 Kedua-dua organisma
memperoleh manfaat
 Contoh : Bakteria
rhizobium mendapat
rumah dan tumbuhan
mendapat nitrat
Mutualisme
 Parasit mendapat
manfaat daripada
perumah
 Contoh : Cacing pita
mendapat makanan
dan tempat tinggal
daripada usus
manusia. Manusia
kehilangan nutrien
Parasitisme
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Pemangsa –
Mangsa
 Satu hubungan di mana seekor haiwan
makan haiwan lain.
 Contoh : ular makan tikus.
Interksi Antara Organisma
Persaingan
Dua atau lebih organisma bersaing untuk keperluan
asas seperti makanan, tempat berlindung,
pasangan dan lain-lain.
Menghadkan populasi organisma.
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Interksi Antara Organisma
Cikgu yus 2018
Rajah di bawah menunjukkan interaksi …………………..
A. Mangsa pemangsa
B. komensalisme
C. Persaingan
D. Parasitisme
Berikut adalah interaksi simbiosis, kecuali….
A. Komensalisme
B. Parasitisme
C. Mutualisme
D. Persaingan
Yang manakah antara berikut menggambarkan
interaksi parasitisme ?
A. Katak memakan lalat
B. Tali putri dan inangnya
C. Cacing pita dalam usus
D. Bunga sepatu dan lebah
A Interaksi adalah saling kebergantungan antara
organisma
B Interaksi antara lebah dengan bunga adalah interaksi
parasitisme
C Interaksi berlaku diantara organisma hidup sahaja
D Interaksi persaingan wujud antara paku pakis tanduk
rusa dan pokok bunga raya
Antara berikut penyataan manakah yang benar ?
Kawalan Biologi
• Satu kaedah yang
digunakan untuk
mengawal populasi
sesuatu organisma.
Kebaikan Keburukan
• Kurang memberi
kesan buruk pada
persekitaran
• Mahal
• Menggunakan hubungan
pemangsa – mangsa,
parasitisme atau
persaingan
• Sukar dilakukan
• Memusnahkan
keseimbangan
ekosistem
• Tidak dapat
menghapuskan
keseluruhan
perosak
• Mengambil masa
yang lama
• Mengurangkan
populasi perosak
• Mengurangkan
penggunaan bahan
kimia
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Kawalan Biologi
Cikgu yus 2018
Faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi
dalam suatu ekosistem
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Bagaimanakah saiz populasi boleh berubah dalam suatu ekosistem? Antara faktor yang
menyebabkan saiz populasi berubah ialah:
• Serangan penyakit
• Kehadiran pemangsa
• Sumber makanan
• Perubahan cuaca
Cikgu yus 2018
Populasi haiwan dan tumbuhan menurun apabila diserang oleh wabak penyakit.
Sebagai contoh, penyakit selsema burung yang menular di kawasan ternakan ayam
dan penyakit mozek tembakau di ladang tembakau.
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Serangan penyakit
Cikgu yus 2018
Saiz populasi sesuatu organisma hidup dipengaruhi oleh saiz populasi
pemangsanya. Sebagai contohnya saiz populasi kuda belang di ekosistem
savana berkurangan dengan kehadiran pemangsanya.
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Kehadiran pemangsa
Cikgu yus 2018
Jika sumber makanan semakin berkurangan, haiwan boleh diancam kepupusan. Sebagai
Contoh panda bergantung pada pokok buluh sebagai sumber makanannya.
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Sumber makanan
Cikgu yus 2018
Kemarau yang berpanjangan menyebabkan tanah menjadi kering dan tidak subur
serta meningkatkan risiko kebakaran hutan. Kesannya populasi tumbuhan dan haiwan
menurun
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Perubahan cuaca
Cikgu yus 2018
Perubahan dalam ekosistem seperti kekurangan bekalan air, migrasi haiwan dan saiz
Suatu populasi yang menurun atau meningkat boleh mengganggu keseimbangan antara
Populasi/
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Perubahan dalam Ekosistem
Cikgu yus 2018
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Perubahan dalam Ekosistem
KEKURANGAN BEKALAN AIR
Padi merupakan tanaman yang
memerlukan air yang banyak
Sekiranya berlaku kemarau,akan
berlakunya perubahan ekosistem dan
akan mengganggu keseimbagan
populasi.
Siratan makanan akan terjejas iaitu
padi berkurangan.
MIGRASI
Ekosistem juga boleh berubah
disebabkan oleh berlakunya migrasi
haiwan iaitu perpindahan dari satu
tempat ke satu tempat lain akibat
perubahan musim.
PERUBAHAN SAIZ POPULASI
Saiz suatu populasi boleh menurun
atau meningkat disebabkan oleh
perubahan suatu populasi yang lain.
Sebagai contoh kehadiran serangga
perosak seperti kumbang,beluncas
akan akibatkan populasi menurun.
Cikgu yus 2018
2.4 Peranan Manusia dalam Usaha Mengekalkan
Keseimbangan Alam
Bab 2: EKOSISTEM
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Cikgu yus 2018
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
• Manusia mempunyai hubungan yang erat dengan ekosistem.
Manusia merupakan sebahagian daripada ekosistem yang saling
bersandaran dengan benda hidup dan benda bukan hidup untuk
terus hidup.
• Manusia berinteraksi dengan ekosistem untuk memperoleh
keperluan asas bagi memastikan keselesaan hidup.
Peranan manusia dalam
menekalkan keseimbangan semula
jadi
Cikgu yus 2018
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Peranan manusia dalam
menekalkan keseimbangan semula
jadi
• Manusia menggunakan pelbagai cara untuk mendapatkan
keperluan tersebut dan pada masa yang sama manusia
mengganggu keseimbangan ekosistem.
• Aktiviti-aktiviti manusia seperti perhutanan, pembalakan,
perindustrian, perumahan, perikanan, pertanian, pembinaan,
perlombongan dan pemburuan haram kepada ketidakseimbanagn
dan kemerosotan alam sekitar.
Cikgu yus 2018
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
Peranan manusia dalam
menekalkan keseimbangan semula
jadi
• Pembukaan hutan yang tidak terancang telah mengakibatkan
kemusnahan habitat hidupan.
• Antara langkah-langkah untuk mengawal aktiviti manusia
termasuklah:
– Menggubal undang-undang untuk menghentikan aktiviti yang
berbahaya kepada persekitaran.
– Pendidikan untuk memberi pendedahan dan kesedaran kepada
manusia tentang tanggungjawab terhadap persekitaran.
– Kawalan pencemaran dengan melarang penggunaan pestisid
yang berlebihan dan menggalakkan penggunaan kawalan
biologi.
Cikgu yus 2018
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
PENEBANGAN HUTAN/PEMBALAKAN
Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
PERINDUSTRIAN Cikgu yus 2018
PEMBURUAN HAIWAN Cikgu yus 2018
muka surat 42 dan 43
• Siapkan sebagai kerja rumah
• Hantar pada sesi pembelajaran akan
datang

More Related Content

Similar to slide presentation bab 2 sain form 2.pdf

Makhluk Hidup dan Lingkungannya (Materi PPG Daljab IPA)
Makhluk Hidup dan Lingkungannya (Materi PPG Daljab IPA)Makhluk Hidup dan Lingkungannya (Materi PPG Daljab IPA)
Makhluk Hidup dan Lingkungannya (Materi PPG Daljab IPA)Widada Winata Atmaja
 
bab6-230111124651-2702f68f.pptx
bab6-230111124651-2702f68f.pptxbab6-230111124651-2702f68f.pptx
bab6-230111124651-2702f68f.pptxendahretnosari
 
Makalah konsep Dasar IPA "EKOSISTEM"
Makalah konsep Dasar IPA "EKOSISTEM"Makalah konsep Dasar IPA "EKOSISTEM"
Makalah konsep Dasar IPA "EKOSISTEM"ririyapgmib
 
Bab 6. IPA Kelas 7 Kurikulum Merdeka (Ekologi dan Keragaman Hayati Indonesia ...
Bab 6. IPA Kelas 7 Kurikulum Merdeka (Ekologi dan Keragaman Hayati Indonesia ...Bab 6. IPA Kelas 7 Kurikulum Merdeka (Ekologi dan Keragaman Hayati Indonesia ...
Bab 6. IPA Kelas 7 Kurikulum Merdeka (Ekologi dan Keragaman Hayati Indonesia ...ZainulHasan13
 
1 saling ketergantungan dalam ekosistem
1 saling ketergantungan dalam ekosistem1 saling ketergantungan dalam ekosistem
1 saling ketergantungan dalam ekosistemPoetra Chebhungsu
 
Asas asasdancabang2ilmuekologi kelompok4
Asas asasdancabang2ilmuekologi kelompok4Asas asasdancabang2ilmuekologi kelompok4
Asas asasdancabang2ilmuekologi kelompok4ilhamzul
 
Makhluk Hidup dan Lingkungannya.pptx
Makhluk Hidup dan Lingkungannya.pptxMakhluk Hidup dan Lingkungannya.pptx
Makhluk Hidup dan Lingkungannya.pptxkunjungankerja
 
Bab 4 Saling Bersandaran antara Organisma Hidup dengan Persekitaran
Bab 4 Saling Bersandaran antara Organisma Hidup dengan PersekitaranBab 4 Saling Bersandaran antara Organisma Hidup dengan Persekitaran
Bab 4 Saling Bersandaran antara Organisma Hidup dengan PersekitaranSafwan Yusuf
 

Similar to slide presentation bab 2 sain form 2.pdf (20)

1113016100042 miftahuzzakiyah
1113016100042 miftahuzzakiyah1113016100042 miftahuzzakiyah
1113016100042 miftahuzzakiyah
 
Makhluk Hidup dan Lingkungannya (Materi PPG Daljab IPA)
Makhluk Hidup dan Lingkungannya (Materi PPG Daljab IPA)Makhluk Hidup dan Lingkungannya (Materi PPG Daljab IPA)
Makhluk Hidup dan Lingkungannya (Materi PPG Daljab IPA)
 
4 ekosistem
4 ekosistem4 ekosistem
4 ekosistem
 
bab6-230111124651-2702f68f.pptx
bab6-230111124651-2702f68f.pptxbab6-230111124651-2702f68f.pptx
bab6-230111124651-2702f68f.pptx
 
Ekosistem kebun
Ekosistem kebunEkosistem kebun
Ekosistem kebun
 
MAKALAH EKOSISTEM
MAKALAH EKOSISTEMMAKALAH EKOSISTEM
MAKALAH EKOSISTEM
 
Makalah konsep Dasar IPA "EKOSISTEM"
Makalah konsep Dasar IPA "EKOSISTEM"Makalah konsep Dasar IPA "EKOSISTEM"
Makalah konsep Dasar IPA "EKOSISTEM"
 
Modul penuh ekologi
Modul penuh  ekologiModul penuh  ekologi
Modul penuh ekologi
 
4 ekosistem
4 ekosistem4 ekosistem
4 ekosistem
 
Bab 6. IPA Kelas 7 Kurikulum Merdeka (Ekologi dan Keragaman Hayati Indonesia ...
Bab 6. IPA Kelas 7 Kurikulum Merdeka (Ekologi dan Keragaman Hayati Indonesia ...Bab 6. IPA Kelas 7 Kurikulum Merdeka (Ekologi dan Keragaman Hayati Indonesia ...
Bab 6. IPA Kelas 7 Kurikulum Merdeka (Ekologi dan Keragaman Hayati Indonesia ...
 
M.Ardiansyah
M.ArdiansyahM.Ardiansyah
M.Ardiansyah
 
Powerpoint mira
Powerpoint miraPowerpoint mira
Powerpoint mira
 
Ekosistem
EkosistemEkosistem
Ekosistem
 
Ekologi
EkologiEkologi
Ekologi
 
1 saling ketergantungan dalam ekosistem
1 saling ketergantungan dalam ekosistem1 saling ketergantungan dalam ekosistem
1 saling ketergantungan dalam ekosistem
 
Ekologi
EkologiEkologi
Ekologi
 
Ekosistem
EkosistemEkosistem
Ekosistem
 
Asas asasdancabang2ilmuekologi kelompok4
Asas asasdancabang2ilmuekologi kelompok4Asas asasdancabang2ilmuekologi kelompok4
Asas asasdancabang2ilmuekologi kelompok4
 
Makhluk Hidup dan Lingkungannya.pptx
Makhluk Hidup dan Lingkungannya.pptxMakhluk Hidup dan Lingkungannya.pptx
Makhluk Hidup dan Lingkungannya.pptx
 
Bab 4 Saling Bersandaran antara Organisma Hidup dengan Persekitaran
Bab 4 Saling Bersandaran antara Organisma Hidup dengan PersekitaranBab 4 Saling Bersandaran antara Organisma Hidup dengan Persekitaran
Bab 4 Saling Bersandaran antara Organisma Hidup dengan Persekitaran
 

More from NURAFIFAHBINTIJAMALU

50d7d2f5990f4033d81f57f5e90389ef (1).pptx
50d7d2f5990f4033d81f57f5e90389ef (1).pptx50d7d2f5990f4033d81f57f5e90389ef (1).pptx
50d7d2f5990f4033d81f57f5e90389ef (1).pptxNURAFIFAHBINTIJAMALU
 
template presentation page by page .pptx
template presentation page by page .pptxtemplate presentation page by page .pptx
template presentation page by page .pptxNURAFIFAHBINTIJAMALU
 
1. powerpoint presentation bab 2 sains form 2.pptx
1. powerpoint presentation bab 2 sains form 2.pptx1. powerpoint presentation bab 2 sains form 2.pptx
1. powerpoint presentation bab 2 sains form 2.pptxNURAFIFAHBINTIJAMALU
 
597616453-YEARLY-LESSON-PLAN-KSSM-SCIENCE-DLP-FORM-2.pptx
597616453-YEARLY-LESSON-PLAN-KSSM-SCIENCE-DLP-FORM-2.pptx597616453-YEARLY-LESSON-PLAN-KSSM-SCIENCE-DLP-FORM-2.pptx
597616453-YEARLY-LESSON-PLAN-KSSM-SCIENCE-DLP-FORM-2.pptxNURAFIFAHBINTIJAMALU
 
f2%20BAB%202%20EKOSISTEM%20zila%20khalid=).pptx
f2%20BAB%202%20EKOSISTEM%20zila%20khalid=).pptxf2%20BAB%202%20EKOSISTEM%20zila%20khalid=).pptx
f2%20BAB%202%20EKOSISTEM%20zila%20khalid=).pptxNURAFIFAHBINTIJAMALU
 
2-21030202374sainstingkatan2bab2ekositem7.pdf
2-21030202374sainstingkatan2bab2ekositem7.pdf2-21030202374sainstingkatan2bab2ekositem7.pdf
2-21030202374sainstingkatan2bab2ekositem7.pdfNURAFIFAHBINTIJAMALU
 
059%20DSKP%20KSSM%20Tingkatan%202%20Sains%20v2%2010%20Nov.pdf
059%20DSKP%20KSSM%20Tingkatan%202%20Sains%20v2%2010%20Nov.pdf059%20DSKP%20KSSM%20Tingkatan%202%20Sains%20v2%2010%20Nov.pdf
059%20DSKP%20KSSM%20Tingkatan%202%20Sains%20v2%2010%20Nov.pdfNURAFIFAHBINTIJAMALU
 

More from NURAFIFAHBINTIJAMALU (7)

50d7d2f5990f4033d81f57f5e90389ef (1).pptx
50d7d2f5990f4033d81f57f5e90389ef (1).pptx50d7d2f5990f4033d81f57f5e90389ef (1).pptx
50d7d2f5990f4033d81f57f5e90389ef (1).pptx
 
template presentation page by page .pptx
template presentation page by page .pptxtemplate presentation page by page .pptx
template presentation page by page .pptx
 
1. powerpoint presentation bab 2 sains form 2.pptx
1. powerpoint presentation bab 2 sains form 2.pptx1. powerpoint presentation bab 2 sains form 2.pptx
1. powerpoint presentation bab 2 sains form 2.pptx
 
597616453-YEARLY-LESSON-PLAN-KSSM-SCIENCE-DLP-FORM-2.pptx
597616453-YEARLY-LESSON-PLAN-KSSM-SCIENCE-DLP-FORM-2.pptx597616453-YEARLY-LESSON-PLAN-KSSM-SCIENCE-DLP-FORM-2.pptx
597616453-YEARLY-LESSON-PLAN-KSSM-SCIENCE-DLP-FORM-2.pptx
 
f2%20BAB%202%20EKOSISTEM%20zila%20khalid=).pptx
f2%20BAB%202%20EKOSISTEM%20zila%20khalid=).pptxf2%20BAB%202%20EKOSISTEM%20zila%20khalid=).pptx
f2%20BAB%202%20EKOSISTEM%20zila%20khalid=).pptx
 
2-21030202374sainstingkatan2bab2ekositem7.pdf
2-21030202374sainstingkatan2bab2ekositem7.pdf2-21030202374sainstingkatan2bab2ekositem7.pdf
2-21030202374sainstingkatan2bab2ekositem7.pdf
 
059%20DSKP%20KSSM%20Tingkatan%202%20Sains%20v2%2010%20Nov.pdf
059%20DSKP%20KSSM%20Tingkatan%202%20Sains%20v2%2010%20Nov.pdf059%20DSKP%20KSSM%20Tingkatan%202%20Sains%20v2%2010%20Nov.pdf
059%20DSKP%20KSSM%20Tingkatan%202%20Sains%20v2%2010%20Nov.pdf
 

Recently uploaded

UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfUAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfssuser29a952
 
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEANIPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEANGilangNandiaputri1
 
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxPPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxJawahirIhsan
 
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKAATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKAVeonaHartanti
 
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.pptkerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.pptputrisari631
 
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia pptMateri Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia pptParulianGultom2
 
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)BashoriAlwi4
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup bP5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup bSisiliaFil
 
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docxcontoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docxdedyfirgiawan
 
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxLokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxrani414352
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025Fikriawan Hasli
 
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidanan
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidananASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidanan
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidananriniaandayani
 
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdfSurat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdfEirinELS
 
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi SosialFARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi SosialParulianGultom2
 
Dokumentasi Penilaian Kinerja-Disiplin Positif-Aprilia.docx
Dokumentasi Penilaian Kinerja-Disiplin Positif-Aprilia.docxDokumentasi Penilaian Kinerja-Disiplin Positif-Aprilia.docx
Dokumentasi Penilaian Kinerja-Disiplin Positif-Aprilia.docxjayantilinda
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxiwidyastama85
 

Recently uploaded (20)

UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfUAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
 
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEANIPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
 
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxPPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
 
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKAATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
 
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.pptkerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
 
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia pptMateri Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
 
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup bP5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
 
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docxcontoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
 
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxLokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
 
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidanan
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidananASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidanan
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidanan
 
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdfSurat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
 
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi SosialFARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
 
Dokumentasi Penilaian Kinerja-Disiplin Positif-Aprilia.docx
Dokumentasi Penilaian Kinerja-Disiplin Positif-Aprilia.docxDokumentasi Penilaian Kinerja-Disiplin Positif-Aprilia.docx
Dokumentasi Penilaian Kinerja-Disiplin Positif-Aprilia.docx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
 

slide presentation bab 2 sain form 2.pdf

 • 1. Bab 2 EKOSISTEM Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Cikgu yus 2018
 • 2. 2.1 Aliran Tenaga dalam Ekosistem Bab 2: EKOSISTEM Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Cikgu yus 2018
 • 3. Tumbuhan hijau menukarkan tenaga cahaya dari matahari kepada tenaga kimia melalui proses fotosintesis. Masihkan anda ingat apakah yang dimaksudkan dengan proses fotosintesis? Fotosintesis ialah satu proses dalam tumbuhan hijau membuat makanan sendiri dengan kehadiran cahaya matahari. Tenaga kimia tersebut dipindahkan kepada pengguna primer dan seterusnya kepada pengguna sekunder dan kepada pengguna tertier dalam rantai makanan dan siratan makanan. Jom kita menyelami apakah yang di maksudkan dengan PENGELUAR, PENGGUNA dan PENGURAI Cikgu yus 2018
 • 4. *PENGELUAR *PENGGUNA • PRIMER • SEKUNDER • TERTIER *PENGURAI Bab 2: EKOSISTEM Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Cikgu yus 2018
 • 5. PENGELUAR Pengeluar ialah organisma yang boleh membuat makanan sendiri. Sebahagian besar tumbuhan merupakan pengeluar Bab 2: EKOSISTEM Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Cikgu yus 2018
 • 6. PENGUNA PRIMER Pengguna primer ialah organisma yang memakan organisma lain yang biasanya terdiri daripada haiwan herbivor dan omnivor yang memakan pengeluar Bab 2: EKOSISTEM Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 PENGUNA SEKUNDER Haiwan omnivor dan karnivor yang memakan pengguna primer. PENGUNA TERTIER Haiwan karnivor sekunder yang memakan pengguna sekunder. Saiz pengguna tertier biasanya lebih besar daripada pengguna primer & sekunder
 • 7. *PENGURAI Organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas atau nutrient. Hubungan ini dikenali sebagai Saprofitisme Bab 2: EKOSISTEM Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
 • 8. Rantai Makanan Pengeluar Pengguna Primer Pengguna Sekunder Pengguna Tertier  Menghasilkan makanan sendiri  Contoh : tumbuhan  Herbivor yang makan tumbuhan  Contoh : tikus, belalang  Karnivor atau omnivor yang makan pengguna primer  Contoh : ular, burung  Karnivor yang makan pengguna sekunder  Contoh : harimau, burung helang Pengurai  Menguraikan haiwan dan tumbuhan mati kepada bahan teringkas yang boleh diserap tumbuhan  Contoh : bakteria, kulat Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Pengelasan Organisma Cikgu yus 2018
 • 9. BEBERAPA CONTOH RANTAI MAKANAN Jom kita lihat Cuba kenal pasti pengeluar, pengguna primer, sekunder, tertier dan pengurai Cikgu yus 2018
 • 12. Siratan Makanan Siratan Makanan Satu set rantai makanan yang saling berhubung kait Pengeluar Pengguna Primer Pengguna Sekunder Pengguna Tertier Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Cikgu yus 2018
 • 13. BEBERAPA CONTOH SIRATAN MAKANAN Jom kita lihat Cuba kenal pasti pengeluar, pengguna primer, sekunder, tertier dan pengurai Cikgu yus 2018
 • 14.
 • 15.
 • 16. Jom kita sama sama cuba latihan membina siratan makanan dari rantai makanan yang diberikan. Bab 2: EKOSISTEM Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Cikgu yus 2018
 • 17.
 • 18.
 • 19. Piramid Nombor Siratan Makanan Suatu rajah yang menunjukkan bilangan relatif organisma di setiap peringkat rantai makanan. Sebarang perubahan bilangan populasi pada mana- mana peringkat akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. 1 helang (Pengguna tertier) 50 burung (Pengguna sekunder) 50 000 belalang (Pengguna primer) Tumbuhan (Pengeluar) Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Cikgu yus 2018
 • 20. Jaringan Makanan dalam siratan makanan Aliran Tenaga Pengguna tertier Pengguna sekunder Pengguna primer Pengeluar Aliran tenaga Tenaga hilang Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
 • 21. Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
 • 22. 2.2 Kitar Nutrien dalam Ekosistem Bab 2: EKOSISTEM Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Cikgu yus 2018
 • 23. Pemindahan nutrien dan tenaga berlaku secara berterusan dalam sesuatu ekosistem. Nutrien diperoleh dari ekosistem yang seimbang dan digunakan oleh benda hidup. Nutrien dikembalikan ke persekitaran untuk digunakan semula. Kitaran ini disebut sebagai kitar nutrien Bab 2: EKOSISTEM Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Contoh kitar nutrien ialah • Kitar air • Kitar karbon • Kitar oksigen Kitar air Kitar karbon Kitar oksigen Cikgu yus 2018
 • 24. Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
 • 25. Fotosintesis menggunakan CO2 dan membebaskan O2 Pembakaran menggunakan O2 dan membebaskan CO2 O2 digunakan untuk penguraian organisma mati Membebaskan CO2 Pengurai Kitar Karbon Respirasi menggunakan O2 dan membebaskan CO2 Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Cikgu yus 2018
 • 26. Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
 • 27. Untuk melindungi dan menguruskan sumber semulajadi secara bijak dengan paling sedikit gangguan kepada benda hidup dan persekitarannya. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kitar nutrien Pemuliharaan Organisma Hidup Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
 • 28. Aktiviti Manusia yang mengganggu kita nutrien Perlombongan Pembinaan Perindustrian Pertanian Pembakaran Perikanan Pembalakan Gangguan Kepada Ekosistem Pencemaran sungai Hakisan tanah Cara Menangani Mengurangkan, Mengitar semula, Mengguna semula, Mengganti semula Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kitar nutrien
 • 29. Tindakan untuk mengekalkan benda hidup dan persekitarannya dalam keadaan semulajadi yang seimbang Pemeliharaan Organisma Hidup Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kitar nutrien
 • 30. Langkah – Langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kitar nutrien Mengawal pencemaran Menanam semula pokok / hutan simpan Pengurusan sumber semula jadi/ menyimpan air hujan untuk kegunaan Memperketatkan undang-undang Pendidikan Menggunakan kenderaan awam Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kitar nutrien
 • 31. LATIHAN PENGUKUHAN Latihan formatif 2.1 & Latihan formatif 2.2 Siapkan latihan formatif 1 & 2 di dalam buku latihan dan hantar selepas sesi pembelajaran. Bab 2: EKOSISTEM Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Cikgu yus 2018
 • 32. 2.3 Saling Bersandaran dan Interaksi Antara organisma dan Antara Organisma dengan Persekitaran Bab 2: EKOSISTEM Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Cikgu yus 2018
 • 33. Sebelum kita belajar dengan lebih dalam lagi bab ini, Apa kata kita tahu dan fahami dahulu istilah pentingnya….. 1.HABITAT 2.SPESIS 3.POPULASI 4.KOMUNITI 5.EKOSISTEM Bab 2: EKOSISTEM Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Cikgu yus 2018
 • 34. Pengenalan Kepada Saling Bersandaran Antara Organisma  Habitat ialah tempat di mana organisma hidup dan membiak/ tempat Tinggal. Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Saling Bersandaran dan Interaksi Antara organisma dan Antara Organisma dengan Persekitaran Cikgu yus 2018
 • 35. SPESIES Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 • Spesies merujuk kepada jenis organisma. • Organisma yang sama spesies mempunyai ciri-ciri yang serupa dan boleh membiak sesama sendiri untuk menghasilkan anak. Contohnya adalah monyet, kucing dan harimau. Cikgu yus 2018
 • 36. POPULASI Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 • Populasi merupakan sekumpulan organisma yang sama spesies yang hidup di dalam suatu habitat. Contohnya populasi lembu di ladang. Cikgu yus 2018
 • 37. KOMUNITI Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 • Komuniti terdiri daripada beberapa populasi haiwan dan tumbuhan yang berbeza hidup bersama-sama dan saling mempengaruhi serta berinteraksi di dalam suatu habitat. Contoh komuniti kolam terdiri daripada populasi ikan, populasi siput dan populasi tumbuhan yang saling bersandaran antara satu sama lain. Cikgu yus 2018
 • 38. EKOSISTEM Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 • Ekosistem merujuk kepada beberapa komuniti yang saling bersandaran dan berinteraksi antara satu sama lain dengan persekitaran bukan hidup seperti air, udara, cahaya matahari dan tanah. Contoh ekosistem adalah hutan hujan tropika, hutan paya bakau, padang rumput dan lautan. • Dalam satu ekosistem biasanya terdapat beberapa habitat. Cikgu yus 2018
 • 39. Saling Bersandaran dan Interaksi Antara organisma dan Antara Organisma dengan Persekitaran Spesies, Populasi dan Komuniti Spesies X Populasi spesies X Spesies Y Populasi spesies Y Sebuah komuniti Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Cikgu yus 2018
 • 40. Nutrient Ekosistem Seimbang  Terdapat pelbagai spesies (haiwan dan tumbuhan) tinggal besama dalam satu habitat.  Untuk kekal hidup, mereka saling bersandaran antara satu sama lain.  Sebuah ekosistem yang seimbang tidak mengalami perubahan yang banyak dalam satu jangka masa. Matahari Karbon dioksida Air Makanan Tempat berlindung (Ulat bulu) Makanan (Burung) (Tumbuhan) (Semut) Sains Tingkatan 2 KSSM 2018  Ekosistem ialah beberapa komuniti berlainan yang tinggal di habitat yang sama dengan benda bukan hidup. Cikgu yus 2018
 • 41. Kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Kawasan Tropika Kawasan Gurun Kawasan Tundra Cikgu yus 2018
 • 42. Interaksi antara Organisma Hidup Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Cikgu yus 2018
 • 43. Interaksi Antara Organisma Hidup Simbiosis Mangsa - Pemangsa Persaingan Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Cikgu yus 2018
 • 44. Interksi Antara Organisma Simbiosis  Dua atau lebih organisma yang berlainan spesies hidup bersama  3 jenis  Satu organisma memperoleh manfaat daripada organisma lain  Contoh : Ikan remora makan cebisan makanan jerung Komensalisme  Kedua-dua organisma memperoleh manfaat  Contoh : Bakteria rhizobium mendapat rumah dan tumbuhan mendapat nitrat Mutualisme  Parasit mendapat manfaat daripada perumah  Contoh : Cacing pita mendapat makanan dan tempat tinggal daripada usus manusia. Manusia kehilangan nutrien Parasitisme Sains Tingkatan 2 KSSM 2018
 • 45. Pemangsa – Mangsa  Satu hubungan di mana seekor haiwan makan haiwan lain.  Contoh : ular makan tikus. Interksi Antara Organisma
 • 46. Persaingan Dua atau lebih organisma bersaing untuk keperluan asas seperti makanan, tempat berlindung, pasangan dan lain-lain. Menghadkan populasi organisma. Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Interksi Antara Organisma
 • 48. Rajah di bawah menunjukkan interaksi ………………….. A. Mangsa pemangsa B. komensalisme C. Persaingan D. Parasitisme
 • 49. Berikut adalah interaksi simbiosis, kecuali…. A. Komensalisme B. Parasitisme C. Mutualisme D. Persaingan
 • 50. Yang manakah antara berikut menggambarkan interaksi parasitisme ? A. Katak memakan lalat B. Tali putri dan inangnya C. Cacing pita dalam usus D. Bunga sepatu dan lebah
 • 51. A Interaksi adalah saling kebergantungan antara organisma B Interaksi antara lebah dengan bunga adalah interaksi parasitisme C Interaksi berlaku diantara organisma hidup sahaja D Interaksi persaingan wujud antara paku pakis tanduk rusa dan pokok bunga raya Antara berikut penyataan manakah yang benar ?
 • 52. Kawalan Biologi • Satu kaedah yang digunakan untuk mengawal populasi sesuatu organisma. Kebaikan Keburukan • Kurang memberi kesan buruk pada persekitaran • Mahal • Menggunakan hubungan pemangsa – mangsa, parasitisme atau persaingan • Sukar dilakukan • Memusnahkan keseimbangan ekosistem • Tidak dapat menghapuskan keseluruhan perosak • Mengambil masa yang lama • Mengurangkan populasi perosak • Mengurangkan penggunaan bahan kimia Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Kawalan Biologi Cikgu yus 2018
 • 53.
 • 54. Faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Bagaimanakah saiz populasi boleh berubah dalam suatu ekosistem? Antara faktor yang menyebabkan saiz populasi berubah ialah: • Serangan penyakit • Kehadiran pemangsa • Sumber makanan • Perubahan cuaca Cikgu yus 2018
 • 55. Populasi haiwan dan tumbuhan menurun apabila diserang oleh wabak penyakit. Sebagai contoh, penyakit selsema burung yang menular di kawasan ternakan ayam dan penyakit mozek tembakau di ladang tembakau. Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Serangan penyakit Cikgu yus 2018
 • 56. Saiz populasi sesuatu organisma hidup dipengaruhi oleh saiz populasi pemangsanya. Sebagai contohnya saiz populasi kuda belang di ekosistem savana berkurangan dengan kehadiran pemangsanya. Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Kehadiran pemangsa Cikgu yus 2018
 • 57. Jika sumber makanan semakin berkurangan, haiwan boleh diancam kepupusan. Sebagai Contoh panda bergantung pada pokok buluh sebagai sumber makanannya. Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Sumber makanan Cikgu yus 2018
 • 58. Kemarau yang berpanjangan menyebabkan tanah menjadi kering dan tidak subur serta meningkatkan risiko kebakaran hutan. Kesannya populasi tumbuhan dan haiwan menurun Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Perubahan cuaca Cikgu yus 2018
 • 59. Perubahan dalam ekosistem seperti kekurangan bekalan air, migrasi haiwan dan saiz Suatu populasi yang menurun atau meningkat boleh mengganggu keseimbangan antara Populasi/ Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Perubahan dalam Ekosistem Cikgu yus 2018
 • 60. Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Perubahan dalam Ekosistem KEKURANGAN BEKALAN AIR Padi merupakan tanaman yang memerlukan air yang banyak Sekiranya berlaku kemarau,akan berlakunya perubahan ekosistem dan akan mengganggu keseimbagan populasi. Siratan makanan akan terjejas iaitu padi berkurangan. MIGRASI Ekosistem juga boleh berubah disebabkan oleh berlakunya migrasi haiwan iaitu perpindahan dari satu tempat ke satu tempat lain akibat perubahan musim. PERUBAHAN SAIZ POPULASI Saiz suatu populasi boleh menurun atau meningkat disebabkan oleh perubahan suatu populasi yang lain. Sebagai contoh kehadiran serangga perosak seperti kumbang,beluncas akan akibatkan populasi menurun. Cikgu yus 2018
 • 61. 2.4 Peranan Manusia dalam Usaha Mengekalkan Keseimbangan Alam Bab 2: EKOSISTEM Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Cikgu yus 2018
 • 62. Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 • Manusia mempunyai hubungan yang erat dengan ekosistem. Manusia merupakan sebahagian daripada ekosistem yang saling bersandaran dengan benda hidup dan benda bukan hidup untuk terus hidup. • Manusia berinteraksi dengan ekosistem untuk memperoleh keperluan asas bagi memastikan keselesaan hidup. Peranan manusia dalam menekalkan keseimbangan semula jadi Cikgu yus 2018
 • 63. Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Peranan manusia dalam menekalkan keseimbangan semula jadi • Manusia menggunakan pelbagai cara untuk mendapatkan keperluan tersebut dan pada masa yang sama manusia mengganggu keseimbangan ekosistem. • Aktiviti-aktiviti manusia seperti perhutanan, pembalakan, perindustrian, perumahan, perikanan, pertanian, pembinaan, perlombongan dan pemburuan haram kepada ketidakseimbanagn dan kemerosotan alam sekitar. Cikgu yus 2018
 • 64. Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 Peranan manusia dalam menekalkan keseimbangan semula jadi • Pembukaan hutan yang tidak terancang telah mengakibatkan kemusnahan habitat hidupan. • Antara langkah-langkah untuk mengawal aktiviti manusia termasuklah: – Menggubal undang-undang untuk menghentikan aktiviti yang berbahaya kepada persekitaran. – Pendidikan untuk memberi pendedahan dan kesedaran kepada manusia tentang tanggungjawab terhadap persekitaran. – Kawalan pencemaran dengan melarang penggunaan pestisid yang berlebihan dan menggalakkan penggunaan kawalan biologi. Cikgu yus 2018
 • 65. Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 PENEBANGAN HUTAN/PEMBALAKAN
 • 66. Sains Tingkatan 2 KSSM 2018 PERINDUSTRIAN Cikgu yus 2018
 • 68. muka surat 42 dan 43 • Siapkan sebagai kerja rumah • Hantar pada sesi pembelajaran akan datang