SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
ÖĞRETİM TEKNOLOJİ
KONU:ADDİE MODELİ
DR.AĞAH TUĞRUL KORUCU
ÖĞRENCİ: MERYEM EL-SÜKNE
ADDİE MODELİ
?ADDIE Modeli nedir
ADDIE modeli, kurslar geliştirmek ve eğitim
materyalinin üretimini kolaylaştırmak için yaygın
olarak kullanılan bir öğretim tasarım çerçevesidir.
Konsept, 1975 yılında ABD Ordusu için Florida
Eyalet Üniversitesi Eğitim Teknolojisi Merkezi
tarafından oluşturuldu. Kuruluşundan kısa bir süre
sonra, ADDIE eğitim modeli ABD Silahlı Kuvvetleri
.tarafından uyarlanmıştır (Branson ve ark., 1975)
ADDIE sürecine göre, eğitimi destekleyen araçların
oluşturulmasında beş aşama veya aşamalar vardır:
analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve
değerlendirme. Sürecin asıl amacı, talimatların
Işlere uyarlanarak ve Iş performansı için en kritik
alanlarda talimat verilerek eğitim ve öğretimin
.etkinliğini ve verimliliğini arttırmaktı (Allen, 2006)
Allen ayrıca, ADDIE modelinin sistem tabanlı
yaklaşımını akıllıca kullanmanın, öğretim
problemlerine çözüm seçmede en etkili sonuçları
.verdiğini açıklıyor
ADDIE Modelinin Evrimi
ADDIE eğitim modeli yıllar Içinde bir dizi değişikliğe
uğramıştır. Aşağıdaki bölümlerde bu değişiklikler
.daha özel olarak ele alınmaktadır
Orijinal ADDIE Modeli
Orijinal ADDIE modeli, öğretim Ihtiyaçlarının
analizine ve öğretim yöntemlerinin tasarımına,
geliştirilmesine ve uygulanmasına izin veren beş
aşamalı bir süreci kapsar (Kurt, 2017). Süreç
boyunca değerlendirme yöntemleri sürekli
Iyileştirmeyi sağlar ve modelin doğrusal bir şekilde
kullanılması amaçlanmıştır ve bir aşama bir sonraki
.başlamadan önce tamamlanmıştır
Allen (2006), başlangıçta tanımlandığı gibi,
ADDIE sürecinin askeri eğitim süreçlerinin tasarımı
ve geliştirilmesi için en son teknoloji ürünü
spesifikasyonları temsil ettiğini açıklamaktadır. Bu
öğretimsel tasarım modeli geliştirildiğinde, homojen
öğrenci ekipleri tarafından son derece spesifik iş
görevlerinin öğrenilmesi bağlamında kullanılması
amaçlanmıştır. Dahası, o zamanki davranışsal
öğrenme teorileri, gerçekleştirilen faaliyetlerin veya
görevlerin arkasındaki teorilere odaklanmadan bile
öğretimin verimli olacağını belirtmiştir.
ADDIE süreci, her biri aşağıda tartışılan beş
adım veya aşama içeren sistematik bir
öğretim tasarım modelidir.
Analiz
Muruganantham (2015), analiz aşamasının
ADDIE süreci de dahil olmak üzere öğretim
tasarımının diğer tüm aşamalarının temeli olduğunu
Iddia etmektedir. Bu ilk aşamada, potansiyel
öğretim sorunları ve hedefleri belirlenir. Öğrencilerin
mevcut bilgi ve becerileri, Ihtiyaç duyulan öğretimin
türünü ve kapsamını belirlemek Için de
değerlendirilir
Muruganantham (2015) ayrıca, analiz
aşamasının Ihtiyaç analizi, hedef analizi ve görev
analizi gibi belirli araştırma tekniklerini
içerebileceğine dikkat çekmektedir.
Tasarım:
ADDIE modelinin tasarım aşamasında, öğretim
tasarımcıları, öğrencilerin istenen öğrenme
hedeflerine nasıl ulaşacakları sürecini haritalandırır.
Kurt'a (2017) göre, tasarım aşaması belirli bir
kurallar dizisi Izlenerek sistematik bir yaklaşımla
.yürütülmelidir
Analiz aşamasında toplanan veya elde edilen
veriler, tasarım aşaması Için girdi görevi görerek,
öğretim tasarımcılarının ilgili öğrenciler Için en etkili
olacak öğretim stratejilerini ve materyallerini
seçmelerine yardımcı olur (Arkun & Akkoyunlu,
2008). ADDIE modelinin bu aşamasında öğrenme
etkinlikleri ve geri bildirim mekanizmaları Için
.zaman dilimleri de belirlenir
Ek olarak, bu aşamada, potansiyel öğretim
stratejileri test edilir (Allen, 2006). Mevcut öğretim
materyalleri de gözden geçirilir. Bu, öğretim
tasarımcılarının materyallerin geliştirilmekte olan
planlara uygulanabilir olup olmadığını
belirlemelerine yardımcı olur
Gelişme
Geliştirme aşamasında, öğretim tasarımcıları Işe
koyulur, önceki tasarım aşamasında açıklanan
varlıkları ve malzemeleri oluşturur. Oluşturulan
Içerik genel öğrenme çerçevesini, alıştırmaları,
dersleri, simülasyonları ve diğer eğitim
materyallerini içerir (Mayfield, 2011). Ayrıca, sistem
test uzmanları, planlanan öğretim stratejilerindeki
hataları tanımlayan ve süreçleri gerektiği gibi
Iyileştiren çeşitli prosedürler uygularlar (ADDIE
.Modeli, n.d.)
Ders materyalleri geliştirildikten sonra,
tasarımcılar ders materyallerinin ve öğretim
yöntemlerinin prova edildiği pilot testler de yaparlar
(Davis, 2013). Bu pilot testlerden elde edilen geri
bildirimler, zayıf yönlerin belirlenmesine ve
uygulamadan önce tüm programın geliştirilmesine
.yardımcı olabilir
Teknolojinin bugün öğrenme eğilimleri
üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, sürecin
gelişim aşaması, öğretim ve eğitim vermek için e-
öğrenmenin entegrasyonunu içerebilir. Örneğin,
Docebo'nun 2019 E-Öğrenme Trendleri raporuna
göre, öğrenme ve gelişim ekiplerinin% 87'si 2020'de
e-öğrenmeyi bir eğitim dağıtım yöntemi olarak
.kullanmayı planlıyor
Uygulama
ADDIE modelinin uygulama aşaması, programın
veya dersin öğrencilere gerçek teslimi Ile ilgilidir.
Morrison et al. (2007) 'e göre, ADDIE eğitim
:sürecinIn uygulama aşamasına üç adım vardır
Eğitimcilerin ders içeriği ve materyalleri
hakkındaki anlayışlarını artırmak için eğitilmesi
. Öğrencilerin, programın faaliyetlerini
tamamlamak ve bilgilerinin genişlemesini sağlamak
Için ihtiyaç duydukları materyallere ve araçlara
erişebilmelerinI sağlamak için düzenleme
.Öğrenmeye elverişli bir ortam oluşturmak
Öğrenciler önceki aşamalarda geliştirilen
materyalleri tüketirken, eğitmenler öğrencilerin
materyali anlamalarını ve öğrenme hedeflerine
ulaşmalarını sağlamalıdır. Daha da önemlisi,
eğitmenler öğrencilerin performanslarının yanı sıra
öğrenme sürecine yönelik tutum ve davranışlarını
gözlemlemeli ve belgelemelidir (Yeh & Tseng,
2019). Bu gözlemler, sürecin değerlendirme
.aşaması için değerli girdiler olarak hizmet eder
Değerlendirme
Değerlendirme aşaması, öğretim programının
etkinliğini ve verimliliğini ölçer. Revize edilmiş
ADDIE modellerinde, değerlendirme sürecin
merkezidir (Allen, 2006). Değerlendirme süreci
analiz aşaması Ile başlar ve öğrenme programının
.yaşam döngüsü boyunca devam eder
Allen'a (2006) göre, değerlendirme aşaması
:şunlardan oluşur
Kalitenin ve sürekli Ilerlemenin sağlanması Için
ADDIE sürecinin her aşamasında ürün ve süreçlerin
değerlendirildiği biçimlendirici değerlendirme
Bir bütün olarak öğrenme programının sonucuna
odaklanan ve programın genel etkinliğinin bir
değerlendirmesini içeren özet değerlendirme
Allen (2006) ayrıca tüm ADDIE sürecinin sürekli
kalite iyileştirme çerçevesinde gerçekleştiğini
savunmaktadır. Öğretim tasarımcıları ADDIE eğitim
modelinin farklı aşamalarından geçerken, kullanılan
süreçler ve her aşamanın çıktıları öğretim
gereksinimlerine ve öğrenme ilkelerine göre
.değerlendirilir
ADDIE Modelinin Avantajları
Mayfield'e (2011) göre, ADDIE süreci eğitim
programlarının oluşturulması için son derece
popüler bir çerçeve haline gelmiştir. Mayfield ayrıca
bu öğretim tasarım modelinin birçok eğitmen,
eğitmen ve üniversite tarafından kullanıldığını Iddia
.ediyor
Aşağıdakiler, ADDIE modelini kursların
tasarlanmasında bir çerçeve olarak kullanmanın
:bildirilen faydalarından birkaçıdır
ADDIE modeli aracılığıyla, öğretim programlarının
tasarlanması için en Iyi uygulama Ilkeleri
belirlenebilir. Sürecin sistematik doğası nedeniyle,
ADDIE modeli çok sayıda yüksek kaliteli eğitim
kursunun tasarımını ve geliştirilmesini
.kolaylaştırabilir (Dick ve ark., 2009)
ADDIE eğitim modeli, öğretim tasarımcılarının daha
etkili bir şekilde tasarlanmış programların yanı sıra
daha açık bir şekilde tanımlanmış ve yapılandırılmış
öğrenme hedefleri ve materyalleri sağlamalarına
yardımcı olur. Süreç aynı zamanda hem eğitmenler
hem de öğrenciler Için daha organize bir Iş yükü
.sağlar (Allen & Sites, 2012)
Branch'e (2010) göre, ADDIE sürecinin en önemli
avantajlarından biri, değerlendirme aşamasının
ölçülebilir ve spesifik sonuçlarla sonuçlanan
.süreçler aracılığıyla gerçekleştirilebilmesidir

More Related Content

Similar to öğretim teknolojileri, ADDİE MODELİ.pdf

ADDİE MODELİ.pptx
ADDİE MODELİ.pptxADDİE MODELİ.pptx
ADDİE MODELİ.pptxpinar27
 
Öğretim tasarımı modelleri
Öğretim tasarımı modelleriÖğretim tasarımı modelleri
Öğretim tasarımı modelleriSudeNurTokluolu
 
Öğretim Tasarımı Modelleri Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlayan: ...
Öğretim Tasarımı Modelleri Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlayan: ...Öğretim Tasarımı Modelleri Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlayan: ...
Öğretim Tasarımı Modelleri Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlayan: ...CemreZL
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİMelikeGrbz1
 
addie modeli.pptx
addie modeli.pptxaddie modeli.pptx
addie modeli.pptxAyenurUyan
 
Addie modeli.pdf
Addie modeli.pdfAddie modeli.pdf
Addie modeli.pdfBushraSh5
 
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİSALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİSalihaAkn
 
ADDIE MODELİ.pdf
ADDIE MODELİ.pdfADDIE MODELİ.pdf
ADDIE MODELİ.pdfSenakszolu
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİTahaAKGN1
 
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu-1.pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu-1.pptxYeni Microsoft PowerPoint Sunusu-1.pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu-1.pptxCelalAkman
 

Similar to öğretim teknolojileri, ADDİE MODELİ.pdf (20)

ADDİE MODELİ.pptx
ADDİE MODELİ.pptxADDİE MODELİ.pptx
ADDİE MODELİ.pptx
 
Öğretim tasarımı modelleri
Öğretim tasarımı modelleriÖğretim tasarımı modelleri
Öğretim tasarımı modelleri
 
addie modeli.pptx
addie modeli.pptxaddie modeli.pptx
addie modeli.pptx
 
uze507Addie
uze507Addieuze507Addie
uze507Addie
 
UZE507AtilaKORKUDAN
UZE507AtilaKORKUDANUZE507AtilaKORKUDAN
UZE507AtilaKORKUDAN
 
Addie Modeli.pptx
Addie Modeli.pptxAddie Modeli.pptx
Addie Modeli.pptx
 
addie.pptx
addie.pptxaddie.pptx
addie.pptx
 
Öğretim Tasarımı Modelleri Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlayan: ...
Öğretim Tasarımı Modelleri Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlayan: ...Öğretim Tasarımı Modelleri Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlayan: ...
Öğretim Tasarımı Modelleri Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlayan: ...
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
 
addie modeli.pptx
addie modeli.pptxaddie modeli.pptx
addie modeli.pptx
 
ADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptxADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptx
 
Addie modeli.pdf
Addie modeli.pdfAddie modeli.pdf
Addie modeli.pdf
 
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİSALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
 
ADDIE MODELİ.pdf
ADDIE MODELİ.pdfADDIE MODELİ.pdf
ADDIE MODELİ.pdf
 
Addi̇e sunumum
Addi̇e sunumumAddi̇e sunumum
Addi̇e sunumum
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
 
Addie
AddieAddie
Addie
 
ADDIE
ADDIEADDIE
ADDIE
 
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu-1.pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu-1.pptxYeni Microsoft PowerPoint Sunusu-1.pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu-1.pptx
 
ADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptxADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptx
 

More from ssuser283336

öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptxöğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptxssuser283336
 
öğretim teknolojileri, kavram haritası.pptx
öğretim teknolojileri, kavram haritası.pptxöğretim teknolojileri, kavram haritası.pptx
öğretim teknolojileri, kavram haritası.pptxssuser283336
 
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptx
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptxöğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptx
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptxssuser283336
 
öğretim teknolojileri, öğretim materyalleri değerlendirme.pptx
öğretim teknolojileri, öğretim materyalleri değerlendirme.pptxöğretim teknolojileri, öğretim materyalleri değerlendirme.pptx
öğretim teknolojileri, öğretim materyalleri değerlendirme.pptxssuser283336
 
öğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptx
öğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptxöğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptx
öğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptxssuser283336
 
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxöğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxssuser283336
 
öğretim teknolojileri,ikili kodlama kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,ikili kodlama kuramı.pdföğretim teknolojileri,ikili kodlama kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,ikili kodlama kuramı.pdfssuser283336
 
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdföğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfssuser283336
 
öğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdf
öğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdföğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdf
öğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdfssuser283336
 
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdföğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdfssuser283336
 

More from ssuser283336 (10)

öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptxöğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
 
öğretim teknolojileri, kavram haritası.pptx
öğretim teknolojileri, kavram haritası.pptxöğretim teknolojileri, kavram haritası.pptx
öğretim teknolojileri, kavram haritası.pptx
 
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptx
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptxöğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptx
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptx
 
öğretim teknolojileri, öğretim materyalleri değerlendirme.pptx
öğretim teknolojileri, öğretim materyalleri değerlendirme.pptxöğretim teknolojileri, öğretim materyalleri değerlendirme.pptx
öğretim teknolojileri, öğretim materyalleri değerlendirme.pptx
 
öğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptx
öğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptxöğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptx
öğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptx
 
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxöğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
 
öğretim teknolojileri,ikili kodlama kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,ikili kodlama kuramı.pdföğretim teknolojileri,ikili kodlama kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,ikili kodlama kuramı.pdf
 
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdföğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
 
öğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdf
öğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdföğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdf
öğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdf
 
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdföğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
 

öğretim teknolojileri, ADDİE MODELİ.pdf

 • 1. ÖĞRETİM TEKNOLOJİ KONU:ADDİE MODELİ DR.AĞAH TUĞRUL KORUCU ÖĞRENCİ: MERYEM EL-SÜKNE
 • 2. ADDİE MODELİ ?ADDIE Modeli nedir ADDIE modeli, kurslar geliştirmek ve eğitim materyalinin üretimini kolaylaştırmak için yaygın olarak kullanılan bir öğretim tasarım çerçevesidir. Konsept, 1975 yılında ABD Ordusu için Florida Eyalet Üniversitesi Eğitim Teknolojisi Merkezi tarafından oluşturuldu. Kuruluşundan kısa bir süre sonra, ADDIE eğitim modeli ABD Silahlı Kuvvetleri .tarafından uyarlanmıştır (Branson ve ark., 1975) ADDIE sürecine göre, eğitimi destekleyen araçların oluşturulmasında beş aşama veya aşamalar vardır: analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme. Sürecin asıl amacı, talimatların Işlere uyarlanarak ve Iş performansı için en kritik alanlarda talimat verilerek eğitim ve öğretimin .etkinliğini ve verimliliğini arttırmaktı (Allen, 2006) Allen ayrıca, ADDIE modelinin sistem tabanlı yaklaşımını akıllıca kullanmanın, öğretim problemlerine çözüm seçmede en etkili sonuçları .verdiğini açıklıyor
 • 3. ADDIE Modelinin Evrimi ADDIE eğitim modeli yıllar Içinde bir dizi değişikliğe uğramıştır. Aşağıdaki bölümlerde bu değişiklikler .daha özel olarak ele alınmaktadır Orijinal ADDIE Modeli Orijinal ADDIE modeli, öğretim Ihtiyaçlarının analizine ve öğretim yöntemlerinin tasarımına, geliştirilmesine ve uygulanmasına izin veren beş aşamalı bir süreci kapsar (Kurt, 2017). Süreç boyunca değerlendirme yöntemleri sürekli Iyileştirmeyi sağlar ve modelin doğrusal bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır ve bir aşama bir sonraki .başlamadan önce tamamlanmıştır
 • 4.
 • 5. Allen (2006), başlangıçta tanımlandığı gibi, ADDIE sürecinin askeri eğitim süreçlerinin tasarımı ve geliştirilmesi için en son teknoloji ürünü spesifikasyonları temsil ettiğini açıklamaktadır. Bu öğretimsel tasarım modeli geliştirildiğinde, homojen öğrenci ekipleri tarafından son derece spesifik iş görevlerinin öğrenilmesi bağlamında kullanılması amaçlanmıştır. Dahası, o zamanki davranışsal öğrenme teorileri, gerçekleştirilen faaliyetlerin veya görevlerin arkasındaki teorilere odaklanmadan bile öğretimin verimli olacağını belirtmiştir. ADDIE süreci, her biri aşağıda tartışılan beş adım veya aşama içeren sistematik bir öğretim tasarım modelidir. Analiz Muruganantham (2015), analiz aşamasının ADDIE süreci de dahil olmak üzere öğretim tasarımının diğer tüm aşamalarının temeli olduğunu Iddia etmektedir. Bu ilk aşamada, potansiyel öğretim sorunları ve hedefleri belirlenir. Öğrencilerin mevcut bilgi ve becerileri, Ihtiyaç duyulan öğretimin türünü ve kapsamını belirlemek Için de değerlendirilir Muruganantham (2015) ayrıca, analiz aşamasının Ihtiyaç analizi, hedef analizi ve görev
 • 6. analizi gibi belirli araştırma tekniklerini içerebileceğine dikkat çekmektedir. Tasarım: ADDIE modelinin tasarım aşamasında, öğretim tasarımcıları, öğrencilerin istenen öğrenme hedeflerine nasıl ulaşacakları sürecini haritalandırır. Kurt'a (2017) göre, tasarım aşaması belirli bir kurallar dizisi Izlenerek sistematik bir yaklaşımla .yürütülmelidir Analiz aşamasında toplanan veya elde edilen veriler, tasarım aşaması Için girdi görevi görerek, öğretim tasarımcılarının ilgili öğrenciler Için en etkili olacak öğretim stratejilerini ve materyallerini seçmelerine yardımcı olur (Arkun & Akkoyunlu, 2008). ADDIE modelinin bu aşamasında öğrenme etkinlikleri ve geri bildirim mekanizmaları Için .zaman dilimleri de belirlenir Ek olarak, bu aşamada, potansiyel öğretim stratejileri test edilir (Allen, 2006). Mevcut öğretim materyalleri de gözden geçirilir. Bu, öğretim tasarımcılarının materyallerin geliştirilmekte olan planlara uygulanabilir olup olmadığını belirlemelerine yardımcı olur
 • 7. Gelişme Geliştirme aşamasında, öğretim tasarımcıları Işe koyulur, önceki tasarım aşamasında açıklanan varlıkları ve malzemeleri oluşturur. Oluşturulan Içerik genel öğrenme çerçevesini, alıştırmaları, dersleri, simülasyonları ve diğer eğitim materyallerini içerir (Mayfield, 2011). Ayrıca, sistem test uzmanları, planlanan öğretim stratejilerindeki hataları tanımlayan ve süreçleri gerektiği gibi Iyileştiren çeşitli prosedürler uygularlar (ADDIE .Modeli, n.d.) Ders materyalleri geliştirildikten sonra, tasarımcılar ders materyallerinin ve öğretim yöntemlerinin prova edildiği pilot testler de yaparlar (Davis, 2013). Bu pilot testlerden elde edilen geri bildirimler, zayıf yönlerin belirlenmesine ve uygulamadan önce tüm programın geliştirilmesine .yardımcı olabilir Teknolojinin bugün öğrenme eğilimleri üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, sürecin gelişim aşaması, öğretim ve eğitim vermek için e- öğrenmenin entegrasyonunu içerebilir. Örneğin, Docebo'nun 2019 E-Öğrenme Trendleri raporuna göre, öğrenme ve gelişim ekiplerinin% 87'si 2020'de
 • 8. e-öğrenmeyi bir eğitim dağıtım yöntemi olarak .kullanmayı planlıyor Uygulama ADDIE modelinin uygulama aşaması, programın veya dersin öğrencilere gerçek teslimi Ile ilgilidir. Morrison et al. (2007) 'e göre, ADDIE eğitim :sürecinIn uygulama aşamasına üç adım vardır Eğitimcilerin ders içeriği ve materyalleri hakkındaki anlayışlarını artırmak için eğitilmesi . Öğrencilerin, programın faaliyetlerini tamamlamak ve bilgilerinin genişlemesini sağlamak Için ihtiyaç duydukları materyallere ve araçlara erişebilmelerinI sağlamak için düzenleme .Öğrenmeye elverişli bir ortam oluşturmak Öğrenciler önceki aşamalarda geliştirilen materyalleri tüketirken, eğitmenler öğrencilerin materyali anlamalarını ve öğrenme hedeflerine ulaşmalarını sağlamalıdır. Daha da önemlisi, eğitmenler öğrencilerin performanslarının yanı sıra öğrenme sürecine yönelik tutum ve davranışlarını
 • 9. gözlemlemeli ve belgelemelidir (Yeh & Tseng, 2019). Bu gözlemler, sürecin değerlendirme .aşaması için değerli girdiler olarak hizmet eder Değerlendirme Değerlendirme aşaması, öğretim programının etkinliğini ve verimliliğini ölçer. Revize edilmiş ADDIE modellerinde, değerlendirme sürecin merkezidir (Allen, 2006). Değerlendirme süreci analiz aşaması Ile başlar ve öğrenme programının .yaşam döngüsü boyunca devam eder Allen'a (2006) göre, değerlendirme aşaması :şunlardan oluşur Kalitenin ve sürekli Ilerlemenin sağlanması Için ADDIE sürecinin her aşamasında ürün ve süreçlerin değerlendirildiği biçimlendirici değerlendirme Bir bütün olarak öğrenme programının sonucuna odaklanan ve programın genel etkinliğinin bir değerlendirmesini içeren özet değerlendirme Allen (2006) ayrıca tüm ADDIE sürecinin sürekli kalite iyileştirme çerçevesinde gerçekleştiğini savunmaktadır. Öğretim tasarımcıları ADDIE eğitim modelinin farklı aşamalarından geçerken, kullanılan süreçler ve her aşamanın çıktıları öğretim
 • 10. gereksinimlerine ve öğrenme ilkelerine göre .değerlendirilir ADDIE Modelinin Avantajları Mayfield'e (2011) göre, ADDIE süreci eğitim programlarının oluşturulması için son derece popüler bir çerçeve haline gelmiştir. Mayfield ayrıca bu öğretim tasarım modelinin birçok eğitmen, eğitmen ve üniversite tarafından kullanıldığını Iddia .ediyor Aşağıdakiler, ADDIE modelini kursların tasarlanmasında bir çerçeve olarak kullanmanın :bildirilen faydalarından birkaçıdır ADDIE modeli aracılığıyla, öğretim programlarının tasarlanması için en Iyi uygulama Ilkeleri belirlenebilir. Sürecin sistematik doğası nedeniyle, ADDIE modeli çok sayıda yüksek kaliteli eğitim kursunun tasarımını ve geliştirilmesini .kolaylaştırabilir (Dick ve ark., 2009) ADDIE eğitim modeli, öğretim tasarımcılarının daha etkili bir şekilde tasarlanmış programların yanı sıra daha açık bir şekilde tanımlanmış ve yapılandırılmış öğrenme hedefleri ve materyalleri sağlamalarına
 • 11. yardımcı olur. Süreç aynı zamanda hem eğitmenler hem de öğrenciler Için daha organize bir Iş yükü .sağlar (Allen & Sites, 2012) Branch'e (2010) göre, ADDIE sürecinin en önemli avantajlarından biri, değerlendirme aşamasının ölçülebilir ve spesifik sonuçlarla sonuçlanan .süreçler aracılığıyla gerçekleştirilebilmesidir