SlideShare a Scribd company logo
BAB 1

          PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI
1.1  Pengenalan Latihan Industri

   Latihan Industri merupakan salah satu syarat wajib lulus yang dikenakan

   ke atas setiap pelajar yang mengikuti pengajian di politeknik sebelum

   mereka meneruskan pengajian mereka ke semester yang akan datang

   samada pelajar itu mengambil kursus diploma mahupun sijil.

   1.1.1 Pendahuluan

      Setiap pelajar Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah diwajibkan

      menjalani latihan industri selama lima bulan bagi memenuhi

      syarat untuk memperolehi sijil atau diploma. Pelajar sijil akan

      menjalani latihan industri pada semester tiga manakala pelajar

      diploma akan menjalani latihan industri pada semester empat

      dengan syarat mendapat kelulusan penuh dalam peperiksaan

      pada semester sebelumnya.

       Latihan industri boleh diikuti dimana-mana firma swasta atau

      institusi kerajaan yang sesuai dengan kursus yang diambil.

      Latihan industri merupakan satu komponen utama dalam

      kurikulum pembelajaran di politeknik. Pelajar disyaratkan lulus

      industri sebelum ianya diperakukan untuk penganugerahan sijil

      atau diploma Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

      Pelajar akan ditempatkan di jabatan atau di firma swasta selama

      22 minggu bagi mendedahkan mereka kepada pekerjaan yang                   1
sebenar serta berbeza dari suasana di politeknik. Sering kali

   pelajar akan berhadapan dengan pelbagai cabaran dan masalah

   yang belum pernah ditempuhi. Tujuan utama buku panduan

   latihan industri ini disediakan adalah untuk memberi bimbingan

   kepada pelajar yang akan menjalani latihan industri supaya

   bersedia untuk menempuh segala cabaran dan sentiasa akur

   dengan peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh

   politeknik dan juga jabatan atau firma berkenaaan. Adalah

   diingatkan dengan membaca buku panduan ini, pelajar politeknik

   akan dapat menangani segala kerumitan yang mungkin timbul

   dan seterusnya dapat menjalani latihan dengan berjaya dan

   berkesan.

1.1.2 Objektif Latihan Industri

   Setelah tamat menjalani latihan industri selama satu semester

   iaitu lima bulan di firma mahupun syarikat, setiap pelajar politeknik

   diwajibkan membuat satu laporan bertulis yang lengkap. Laporan

   bertulis yang lengkap ini mestilah dihasil berteraskan daripada

   buku laporan harian yang ditulis oleh pelajar sepanjang menjalani

   latihan. Laporan latihan industri ini sangat penting kerana ianya

   banyak mendatangkan faedah serta kebaikan kepada diri pelajar

   itu sendiri kerana ianya  boleh dijadikan salah satu bahan

   rujukan setelah tamat latihan kelak. Oleh yang demikian, adalah

   penting bagi pelajar untuk menyiapkan sebuah laporan yang

   lengkap dan terbaik mengikut garis panduan yang telah

   ditetapkan.                 2
Pelajar juga harus memahami objektif sebenar penyediaan

laporan latihan ini apabila mereka tamat menjalani latihan

industri. Antara objektif latihan industri adalah seperti berikut:

a) Untuk mendedahkan pelajar-pelajar ke alam pekerjaaan .

b) Untuk menanamkan semangat kerja berpasukan dan

  hubungan baik sesama pekerja.

c) Membolehkan pelajar melihat perkaitan di antara teori yang

  dipelajari di kelas dengan kerja-kerja praktikal.

d) Untuk menanamkan sikap amanah dan tanggungjawab.

e) Untuk mengukuhkan keyakinan diri.

f) Mempelajari bagaimana cara untuk membuat sesuatu laporan

  yang lengkap mengikut piawaian rasmi. Ini dapat memberi

  pengalaman kepada pelajar itu sendiri bagaimana untuk

  menghasilkan laporan yang bermutu tinggi dan lengkap untuk

  kegunaan ( panduan ) dimasa yang akan datang.

g) Mempetingkatkan kegunaan bahasa di kalangan pelajar. Ini

  amat penting kerana penggunaan bahasa didalam bidang

  teknikal ini agak rumit. Jika ia dipelajari secara tidak betul, ia

  akan membawa masalah kepada pelajar itu sendiri.

h) Membolehkan seseorang itu mencatat segala ilmu

  pengetahuan yang dipelajarinya semasa menjalani Latihan

  Industri ke dalam  buku laporan. Ini akan membolehkan para

  pelajar menjadikan laporan harian itu sebagai rujukan ke atas

  dirinya mahupun kepada pelajar yang lain di masa-masa akan

  datang.              3
i) Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang terdapat

  dalam diri pelajar ketika menghasilkan laporan berkenaan.

  Pada ketika inilah segala pengalaman-pengalaman yang

  diperolehi dapat dikembangkan dan dibukukan ke dalam

  sebuah laporan yang lengkap. Pada masa yang sama, pelajar

  dapat membaca dan mempelajari seolah-olah mengulangi

  segala pengetahuan yang dipelajari di institusi pengajian.

j) Untuk mengelakkan para pelajar daripada tidak menghadirkan

  diri semasa atau sepanjang menjalankan Latihan Industri. Ini

  adalah sangat penting ketika menjalankan Latihan Industri,

  apabila pelajar menjalani Latihan Industri, pelajar akan

  terdedah kepada pelbagai cabaran dan rintangan yang perlu

  dihadapi.

  Disamping itu, latihan industri dapat menanamkan sifat

  bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan di mana

  ia dapat menjaga nama baik syarikat dan juga pihak institusi

  pengajian. Dengan objektif serta pengalaman yang ditimba

  daripada pusat latihan akan dapat melahirkan pelajar yang

  serba-sedikit berpengalaman tentang situasi kerja yang

  sebenar dan ini sekaligus dapat melahirkan pelajar yang

  berkualiti.

  Akhir sekali, pelajar akan dapat belajar membuat laporan

  rasmi setelah tamat latihan. Melalui laporan inilah pelajar akan

  dinilai oleh pensyarah dari segi pengetahuan yang telah

  diperolehi.             4
1.1.3 Objektif Laporan Latihan Industri

   Setiap pelajar diwajibkan menulis satu Laporan Latihan Industri

   (LLI) yang lengkap dan mengikut piawaian yang telah ditetapkan

   mengenai latihan yang telah diikuti. Laporan latihan industri

   merupakan satu dokumen yang penting setelah menjalani latihan

   industri.

   Laporan latihan industri yang dikemukakan lazimnya meliputi latar

   belakang firma dan juga peranannya, iaitu sebagai satu

   pengetahuan kepada pembaca untuk mengetahui tentang firma

   tersebut atau kepada pelajar yang ingin menjalani latihan industri

   mereka di firma tersebut kelak. Selain daripada itu, ianya juga

   mesti menerangkan perkara – perkara yang telah dilakukan oleh

   pelajar sepanjang menjalani latihan industri.

   Di antara objektif laporan latihan industri ini disediakan ialah :

   a) Ia sebagai bentuk persembahan yang dapat melaporkan

     aktiviti yang dijalankan selama lebih kurang enam bulan di

     firma tempat pelajar menjalankan latihan insustri.

   b) Arahan dan peraturan penyediaan laporan melatih para pelajar

     bagi menyediakan satu laporan yang berbentuk rasmi.

   c) Ia sebagai satu saluran bagi pelajar memberi idea-idea yang

     boleh memperbaiki lagi pelbagai masalah yang timbul,

     sebelum, semasa ataupun selepas latihan.

   d) Sebagai satu ukuran penilaian oleh para pensyarah terhadap

     kebolehan para pelajar dalam menyediakan satu laporan yang
                 5
lengkap dan juga penilaian terhadap prestasi pelajar di

      sepanjang menjalankan latihan industri di firma.

   e) Ia sebagai satu keperluan kepada seseorang pelajar itu untuk

      lulus dalam latihan industri.

   f)  Laporan yang baik dan bermutu boleh digunakan dalam

      temuduga kerja selepas tamat pembelajaran nanti. Sesuatu

      kerja yang cemerlang tidak memberi makna jika tidak dapat

      dilaporkan dalam sebuah laporan yang baik. Oleh yang

      demikian, penulisan laporan perlukan kepada perhatian yang

      khusus dari seorang penulis. Piawaian ini juga melatih pelajar

      supaya berupaya mengikut arahan-arahan yang telah

      ditetapkan ke atasnya dan memenuhi kehendak-kehendak

      sesebuah industri.

   g) Menjadikan ianya sebagai bukti kepada latihan yang telah

      diikuti di firma tersebut.

1.1.4 Kepentingan Latihan Industri Kepada Pelajar

   Latihan industri merupakan satu kepentingan kepada setiap

   pelajar Institusi Pengajian Tinggi termasuklah Politeknik-Politeknik

   di seluruh Malaysia. Bagi politeknik, tempoh untuk menjalani

   latihan industri adalah selama satu semester dan dalam jangka

   masa tersebutlah para pelajar sepatutnya mempelajari sesuatu

   yang baru bagi diri mereka. Dengan adanya juga latihan industri

   ini, ia merupakan satu inisiatif bagi pihak politeknik agar pelajar

   bukan sahaja didedahkan pada teori malah juga amali kepada

   situasi perkerjaan yang sebenar. Ianya juga adalah sebagai salah                  6
satu syarat bagi setiap pelajar Politeknik untuk lulus bagi layak

mendapatkan Sijil atau Diploma.

Diantara kepentingan latihan industri ini adalah :

a) Dapat mematangkan lagi pemikiran para pelajar.

b) Memberi keyakinan diri kepada setiap pelajar.

c) Para pelajar juga dapat mempraktikkan suasana kerja yang

  sebenar.

d) Dapat melatih diri pelajar supaya berdisiplin dan

  bertanggungjawab dalam sesuatu perkara.

e) Menilai kemampuan dalam setiap diri pelajar dalam melakukan

  sesuatu perkara.

f) Dapat mengelakkan kejutan budaya kerja kepada para pelajar

  semasa menempuhi alam pekerjaan yang sebenar kelak.

g) Memberi pengalaman yang baru kepada pelajar dalam bidang

  kerjaya yang sesuai dengan setiap pelajar.

h) Memberi pelajar merasai sendiri antara alam pekerjaan dan

  alam pembelajaran.

i) Pelajar juga dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang

  tidak diperolehi semasa sesi kuliah di Politeknik.

j) Dapat menambahkan pengalaman bekerja, walaupun masa

  yang diperuntukan hanya lima bulan sahaja.

k) Boleh menanam sifat kerjasama sesama pekerja dan majikan,

  kematangan dalam berkomunikasi dengan semua pihak.

l) Supaya pengalaman yang diperolehi dapat menjadikan pelajar

  lebih bersedia menghadapi sesi pembelajaran seterusnya.             7
BAB 2

             PENGENALAN ORGANISASI
 2.1 Pendahuluan
                      Rajah 2.1

                 Logo Morissey Technology

          MORRISSEY TECHNOLOGY SDN. BHD. (525307-W)

                NO: A95 & A96, JALAN 2A-3,

          KAWASAN PERUSAHAAN MIEL SUNGAI LALANG,

                 08000 SUNGAI PETANI,

               KEDAH DARUL AMAN, MALAYSIA.

Morrissey Technology Sdn. Bhd. merupakan sebuah organisasi yang

beroperasi di Kawasan Perusahaan Meil yang terletak di Sungai Lalang.

Ibu pejabat bagi organisasi ini terletak di A95 & A96, Jalan 2A-3 Kawasan

Perusahaan Meil Sungai Lalang ( lihat Rajah 2.2 dan Rajah 2.3 ) manakala

cawangannya terletak di A138, Jalan 2B Kawasan Perusahhan Meil Sungai

Lalang ( lihat Rajah 2.4 ).

Morrissey Technology Sdn Bhd beroperasi selama 24 jam. Jumlah pekerja

yang terdapat di Morrissey Technology Sdn Bhd adalah seramai 450 orang

yang merangkumi 3 waktu bekerja.


                   8
Waktu bekerja iaitu :-

  Shift

  8.00 pagi – 4.00 petang

  4.00 petang – 12.00 malam

  12.00 malam – 8.00 pagi

  Normal / Office Hour

  8.00 pagi – 6.00 petang

Berikut merupakan maklumat yang dapat digunakan untuk menghubungi

Morrissey Technology Sdn Bhd.

  Tel: + (604)4427820/21/22

  Fax: + (604)4427819(sales) 448088(admin)

  E-mail: sales@morrissey –tech.net

  http://www.morrissey-tech.com
                  Rajah 2.2

          Morrissey Technology Sdn Bhd Yang Terletak

         A95 Jalan 2A-3 Kawasan Perusahaan Meil

               Sungai Lalang Kedah.
                    9
Rajah 2.3

       Morrissey Technology Sdn Bhd yang terletak

       A96Jalan 2A-3 Kawasan Perusahaan Meil

            Sungai Lalang Kedah.
                Rajah 2.4

       Morrissey Technology Sdn Bhd yang terletak

         A138Jalan 2B Kawasan Perusahaan Meil

         Sungai Lalang Kedah.2.2    Sejarah Penubuhan Organisasi

   Sejak mula beroperasi pada tahun 2001, Morrissey Teknologi Sdn.

   Bhd telah ditanam dengan kekuatan dan kepakaran. Kedudukan

   yang strategik di tengah-tengah Pusat Industri Kedah di Sungai

   Petani, Morrissey Technology Sdn. Bhd telah berjaya berdiri dengan

                 10
kukuh dan membina kejayaan dengan kemahiran yang dimiliki dalam

   bidang high-speed precision progressive stamping , precision tools

   design, and fabrication.

   Dengan peluang yang ada, Morrissey Technology telah meneraju

   pasaran kepada tahap yang lebih tingi seperti peneraju pasaran yang

   lain dalam fabrication of high precision carbide tooling spares for

   frame stamping dengan penggunaan jentera yang termaju dan terkini

   dalam reka bentuk.

   Sebenarnya, nilai-nilai positif yang diterapkan dalam diri para pekerja

   dan pekerja yang terlatih akan memastikan yang keperluan

   pelanggan dipenuhi. Komitmen Morrissey Technology terhadap kualiti

   dan rantaian nilai peningkatan adalah sesungguhnya tidak dapat

   dipertikaikan sebagai usaha ke arah mencapai kepuasan pelanggan.

2.3  Visi, Misi, Kualiti Polisi, Polisi Persekitaran, Objektif

   Persekitaran dan Objektif Kualiti

   Visi

   Untuk terus memperolehi teknologi terkini dalam bidang reka bentuk

   dan pembangunan dengan mengikuti perkembangan global untuk

   kemajuan dalam Komponen Mikroelektronik (”MEC”) dan faedah-

   faedah kepada pelanggan.

   Misi

     a) To provide one-stop engineering solution to Morrissey’s

       customers, from the design and development of MEC to

       complete design, fabrication and assembly of tooling’s for the

       manufacturing of these MEC                  11
b) To continuously enhance our Research and Development

     (“R&D”) capabilities to enable us to offer quality MEC to our

     customers at competitive pricing.

   c) To continuously strengthen the core competencies of the

     group through on-going improvement on the employee’s skills

     and knowledge.

Kualiti Polisi

Untuk mereka bentuk dan menghasilkan produk yang berkualiti bagi

memenuhi keperluan pelanggan melalui proses yang berterusan dan

keberkesanan system.

Polisi Persekitaran

Memenuhi ketetapan yang diperuntukkan dalam Sistem Piawaian

Persekitaran, peruntukan undang-undang dan ketetapan lain yang

bersesuaian bagi mencegah pencemaran dan mempertingkatkan

keberkesanan prestasi persekitaran secara berterusan.

Objektif Persekitaran

  a) Memantau kegunaan tenaga elektrik berdasarkan jumlah jualan/

   kegunaan tenaga elektrik mesti melebihi kadar 15.

  b) Mengurangkan kadar kebisingan dari 110dB(A) ke 85dB(A)

   ke bawah.

  c) Mengawal pembuangan SW 410* kurang daripada 15kgs pada

   setiap bulan.

   (* kain, plastik, kertas atau penapis dicemari buangan terjadual.)

  d) Mencapai kes sifar kebocoran minyak mesin di Morissey pada

   setiap bulan.                12
Objektif Polisi

     a) To reduce the number of customer complaint less than 2

      cases per month.

     b) To  achieve  the production yields  for  assembly  of

      automotive parts more than 99% per month.

     c) To achieve the average storage period for PCA less

      than 1 year.

     d) To complete the tooling within the customer lead time.

     e) To maintain the Customer Satisfaction monitoring at

      100%.

     f) To achieve the on-time delivery performance.

     g) To  submit  quotation  to customer  no more than  3

      working days after received of inquiry.

     h) To achieve min 80% of payment collection according

      to payment term with an allowance of 1 month for

      customer.

     i) To have the maximum premium freight 2 cases per

      month.

     j) To achieve the average of machine utilization for

      press machine as a) Bruderer ( Molex )-60% ; b) Bruderer

      ( FCI )-50% ; c) Dobby-50% ; d) Power Press-50%.
                13
2.4  Jaminan Kualiti

      i.  Pemeriksaan Bahan Masuk

     ii.  Perkara Pertama Buy –Off

     iii.  Dalam Proses Kawalan Kualiti

     iv.  Pemeriksaan Kualiti Keluar

     v.   Sistem Audit Dalaman yang dijalankan oleh Juru Audit

         Terlatih

     vi.  Pengurusan Semula Berkala

2.5  Akreditasi

   Morrissey Technology Sdn Bhd komited untuk memenuhi dan

   melebihi setiap jangkaan dan keperluan pelanggan-pelanggan

   kami. Ia beroperasi dan disahkan pada suatu sistem kualiti yang

   diterima di peringkat antarabangsa. Mereka terus memperbaiki

   untuk memberikan produk yang berkualiti tinggi yang mematuhi

   piawaian industri. Morrissey Teknologi mencapai akreditasi ISO

   9001 pada tahun 2000 dan dinaik taraf kepada ISO 9001:2008

   sejak tahun 2000. Lihat logo ISO 9001:2000 dan ISO 14001:2004

   pada Rajah 2.5. Kemudian Morissey Technology dinaik taraf lagi

   kepada ISO 9001:2008 (lihat Rajah 2.6). Morrissey Technology

   juga telah ditubuhkan dan Mengekalkan Sistem Pengurusan

   Persekitaran yang selaras dengan keperluan ISO / TS

   14001:2004 dan telah diaudit mengikut Peraturan untuk Skim

   Pendaftaran untuk ISO / TS 14001:2004 (lihat Rajah 2.7) .
                 14
Rajah 2.5
             Akreditasi
           Rajah 2.6
Sijil Pendaftaran Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001:2008


              15
Rajah 2.7
Sijil Pendaftaran Sistem Pengurusan Alam Sekitar
        ISO / TS 14001:2004
            16
2.6  Carta Organisasi Morrissey Technology Sdn. Bhd.
               Carta 2.1

      Carta Organisasi Morrissey Technology sdn. Bhd.                17
2.7   Aktiviti Organisasi

     Morrissey Technology Sdn Bhd menjalankan aktiviti seperti berikut :

   a) Stamping Capability

   b) Fabrication Capability

   c) Precision Tool Design

   d) LED Assembly Total Solution Provider

   Stamping Capability

   a) Press Machinery

     1) 30t High speed presses (800 SPM max)

       Yamada-Dobby Basic-300 3 units

     2) 30t High speed presses (1,500 SPM max)

       Bruderer BSTA 25 12 units

      3) 110t Double crank presses

       AIDA NC2-1100(1) 1 unit

     4) 200t Double crank presses

      AIDA NC2-200(1) 1 unit

     5) 60t Minster (US) 2 units

      110t Minster (US) 1 unit

   b) Press Machinery Process
                Rajah 2.8
        30t High speed presses (1,500 SPM max)
             Bruderer BSTA 25


                    18
Rajah 2.9
 110t Double crank presses
   AIDA NC2-1100(1)
    Rajah2. 10
200t Double crank presses
    60t Minster (US)
   110t Minster (US)
      Rajah2. 11
 200t Double crank presses
   AIDA NC2-200(1)
       19
c) Tooling Maintenance Support

 1) Pembaikan & Penyelenggaraan Tooling

    Kemahiran pekerja yang berkelayakan dan

    berpengalaman untuk menyelenggara die atau tooling

    apabila berlaku sebarang masalah.
            Rajah 2.12
      Pekerja Sedang Membaiki Tooling
 2) Tools & Die Sharpening

   i.  Ketepatan operasi pengisaran dengan ketetapan sasaran

      0.001 mm.

  ii.  Penggunaan permukaan sehingga gred pengisaran #350.

  iii.  Diamond wheel yang berkualiti tinggi terutamanya untuk

      tujuan pengisaran alat karbida.
            Rajah 2.13
        Pekerja Sedang Melakukan
        Proses Die Sharpening                20
d) Fabrication Capability

  Morrissey Technology berkemahiran tinggi dan pakar dalam

  bidang ini akan menumpukan perhatian sepenuhnya dan

  memberi sokongan yang baik bagi memastikan pengeluaran

  sentiasa berjalan lancar tanpa gangguan pada setiap masa.

 1) Machining Center

  i) Surface Grinding Machine

    Okamoto ACC 350 II 2 units

    Okamoto ACC 65DX 1 unit

    Okamoto 450Av 1 unit

    Kuroda GS-BMHL 1 unit

  ii) Milling Machine MDV4/EUMEGA 3 units

  iii) Turning Machine CY-L1640G 1 unit

  iv) Polishing Unit 1 unit

  v) Bench Drill 1 unit
              Rajah 2.14

   Surface Grinding Machine Okamoto ACC 65DX
                21
Rajah 2.15

      Turning Machine CY-L1640G 1 unit
             Rajah 2.16

        Milling Machine MDV4/EUMEGA

2) CNC Center

  i) CNC Milling Machine VMC1060/Starway 1 unit

  ii) CNC Wire cut Machine W53FB/MAKINO 1 unit

  iii) Super Drill Machine NA3020/ACRO 1 unit

  iv) EDM Machine ZNCS-400/ACRO 1 unit
               22
Rajah 2.17

CNC Milling Machine VMC1060/Starway
       Rajah 2.18

Super Drill Machine NA3020/ACRO
       Rajah 2.19

CNC Wire cut Machine W53FB/MAKINO          23
Rajah 2.20

   EDM Machine ZNCS-400/ACROc) Profile Grinding

Profile Grinding Machine GLS-5T/TECNO WASINO
           Rajah 2.21

        Profile Grinding Machine
              24
2.8 Produk Yang Dihasilkan Oleh Organisasi

 a) Stamping
     Rajah 2.22 ‘Connector & Contact Pin’
        Rajah 2.23 ‘Automobile Parts’
        Rajah 2.24 ‘Telecommunication Parts’
         Rajah 2.25  ‘Electronic Parts’                 25
b) Fabrication:
     Rajah 2.26   Tooling – Connector
     Rajah 2.27   Tooling - Automobile Part
   Rajah 2. 28 ‘Tooling Others– Punch, die insert’
         Rajah 2.29  ‘Jig & Fixtures’                  26
C) Clinch Frame Assembly:
  Rajah 2.30  ‘Clinch Frame Parts’
  Rajah 2.31 ‘Clinch Frame Parts’
               27
2.9 Peta Morrissey Technology Sdn. Bhd.
           TO
        BEDONG/GURUN


                     FACTORY


                                         MORRISSEY
                                        TECHNOLOGY
                     FACTORY                Welcome You!                                         TO ALOR STAR &
                                        BUKIT KAYU HITAM


                     SHOP LOTS
          ESSO
        PETROL STATION               PLAZA TOL (NORTH)
                              SUNGAI LALANG

       LAGUNA
       MERBOK         HYPERMARKET                            SUNGAI PETANI (N) /
         TESCO (NORTH)                           SUNGAI LALANG
                                           INTERCHANGE                 CLOCK
                 TOWER
         HYPERMARKET
         TESCO (SOUTH)
                             PLAZA TOL (SOUTH)
     FROM SUNGAI PETANI                 SUNGAI PETANI
    (SOUTH) /SUNGAI PASIR
                                          SUNGAI PETANI (S) /
                                             BALING
                                           INTERCHANGE
                               FROM B’WORTH, SG.DUA (NORTH-SOUTH
                             HIGHWAY) TO ALOR STAR & BUKIT KAYU HITAM
                       Rajah 2.32
           Peta Ke Morrissey Technology Sdn. Bhd.
                           28
BAB 3

         RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI
3.1  Pengenalan

Ringkasan aktiviti latihan industri adalah rumusan atau sinopsis aktiviti yang

dilakukan di sepanjang tempoh latihan industri dari minggu pertama iaitu 19

Disember 2011 sehinggalah ke minggu akhir latihan, 18 Mei 2012 di Morrissey

Technology Sdn Bhd secara ringkas dan padat. Bagi memudahkan penulisan

ringkasan ini, buku laporan harian dapat digunakan sebagai rujukan.

Ringkasan aktiviti latihan industri adalah seperti berikut.

3.2  DISEMBER - JANUARI

    3.2.1 Minggu 1 (19 Disember – 23 Disember)

       1) Melapor diri di Morrissey Technology Sdn Bhd kepada

         Pegawai Perhubungan Sumber Manusia, Cik Farzalina Binti

         Rashid untuk memulakan latihan industri.

       2) Diserapkan di bahagian pengeluaran di bawah penyeliaan En.

         Ong Chee Chong (Nelson Ong) selaku ‘Stamping Manager’.

       3) Dibawa meninjau kawasan kilang dan suai kenal dengan

         kakitangan kilang oleh En. Ong Chee Chong.

       4) Diberi penerangan tentang objektif, polisi, dan aktiviti atau

         produk yang dikeluarkan kilang oleh En. Saravanan selaku

         ’Assistant Executive ’.

       5) Membaca fail ’Operating Instruction’ untuk lebih memahami

         keadaan sesuatu proses berjalan.                      29
6) Mengenalpasti pelan di bahagian pengeluaran dan jenis mesin

      yang digunakan.

    7) Mengenal jenis-jenis ’tooling’ atau ’die’ yang digunakan untuk

      tujuan ’stamping’ produk dan alatan yang digunakan.

    8) Membuat pengukur flanges bagi memudahkan operator untuk

      mengetahui kuantiti yang terdapat di dalamnya.

    9) Memeriksa dimensi produk jenis FX-P-DSL metal Peg (M)

      dengan menggunakan ’toolmaker scope’.

3.2.2 Minggu 2 (26 Disember – 30 Disember)

   1) Cuti sempena Hari Krismas.

   2) Belajar mengukur plate dan material yang bersaiz macron dengan

    menggunakan vernier callipers dan micrometer screw gauge.

   3) Membuat sudut pada semua penjuru plate dengan menggunakan

    mesin chamfering di kilang 2.

   4) Memulakan tugasan latihan industri yang pertama dengan

    membuat kertas kerja ‘Operating Instruction (OI)' untuk

    ‘Parallelism’ bagi mesin jenis Bruderer (B9) untuk memeriksa

    kerosakan mesin.

   5) Membuang magnet pada plate menggunakan demagnetizer.

   6) Memulakan tugasan latihan industri yang kedua dengan

    membuat Production Card Box bagi kaizen mingguan.

   7) Menyerahkan buku laporan harian kepada Penyelia untuk

    diperiksa.
                 30
3.2.3 Minggu 3 (2 Januari – 6 Januari)

   1) Cuti ganti sempena Tahun Baru.

   2) Membuat Production Card Box baru bagi kaizen mingguan.

   3) Membuat assembly tooling dengan mengunci tooling

    menggunakan set screw dan allen key bagi langkah silang

    pangkah.

   4) Mengenali mesin dan aksesori yang digunakan mesin yang

    terdapat di bahagian pengeluaran 1, 2 dan 3.

   5) Mengenal jenis produk yang dijalankan di pengeluaran 1 dan

    arah putaran reeler bagi produk tersebut.

3.2.4 Minggu 4 ( 9 Januari – 13 Januari)

   1) Menggunakan mesin grinding bagi profile punch, die insert dan

    punch plate.

   2) Memulakan tugasan ketiga latihan industri dengan membuat 4

    tugasan yang diberikan sebagai kerja sampingan iaitu mengenali

    jenis-jenis produk yang dijalankan di pengeluaran, mengetahui

    proses-proses sesuatu mesin beroperasi, jobs order yang

    dikeluarkan dan mereka jig baru bagi putaran reeler untuk produk

    supaya produk berjalan mengikut arah putaran yang betul.

   3) Menggunakan Profile Projector untuk mengambil dimensi produk

    iaitu QSFP,SLIDE,FOURTE (FDD-103305-S).

   4) Memeriksa produk model 50566-8099 dan memeriksa arah

    putaran model tersebut.

   5) Menyerahkan buku laporan harian kepada Penyelia untuk

    diperiksa.                 31
3.2.5 Minggu 5 ( 16 Januari – 20 Januari)

   1) Cuti ganti bagi Hari Keputeraan Sultan Kedah.

   2) Mereka jig baru bagi memudahkan operator supaya tidak keliru

    untuk menjalankan arah putaran bagi produk antara lawan jam

    atau ikut jam bagi reeler dengan menggunakan AutoCad.

   3) Membuat label dan laminate bagi jenis- jenis minyak stamping

    pada setiap mesin di pengeluaran 1, 2 dan 3.

   4) Membuang dan memasang nat pada paip angin bagi Semi-Auto

    Degreasing Machine di kilang 2.

   5) Melaraskan mesin Minster.

3.2.6 Minggu 6 ( 23 Januari – 27 Januari)

   1) Cuti sempena Tahun Baru Cina.

   2) Memulakan tugasan keempat latihan industri dengan meletakkan

    sample produk XFP CAGE 2D FOOT (FDD-100536-S) untuk

    under evaluation di 9 tempat yang berlainan bagi memastikan

    kualiti produk terjamin.

   3) Membuat ‘workway’ dan ‘layout’ pada kawasan degreasing di

    kilang 2.

   4) Membuat layout untuk BEFORE dan AFTER packing.

   5) Periksa barang yang tidak mencukupi kuantitinya bagi produk

    EMI Finger Wider (FDD-101130-S).

    (Control Quantity and Quality).

   6) Menyerahkan buku laporan harian kepada penyelia untuk

    diperiksa.
                  32
3.3 FEBRUARI – MAC

  3.3.1 Minggu 7 (30 Januari – 3 Februari)

     1) Periksa produk under evaluation untuk XFP CAGE 2D FOOT

      (FDD-100536-S).

     2) Periksa ’bur’ dan ’angle’ bagi produk SFP+EMI Finger Wider

      (FDD-101130-S).

     3) Membuka dan memasang tooling di bahagian Maintenance.

     4) Menggunakan mesin Milling bagi proses menebuk lubang

      untuk menggantungkan papan tanda di bahagian Fabrication.

     5) Membuang scrap pada tooling dengan menggunakan punch

      yang sesuai dibantu dengan copper hammer bagi

      memudahkan kerja.

     6) Mengaplikasikan 5s dalam kerja seharian.

     7) Memulakan tugasan latihan industri kelima dengan memeriksa

      Jig PM & Fixture bagi bulan Februari.

  3.3.2 Minggu 8 (6 Februari – 10 Februari)

     1) Memulakan tugasan latihan industri keenam dengan

      memantau Daily Check 5s pada setiap mesin dan kawasan di

      bahagian pengeluaran.

     2) Membuat senarai semak 5s di bahagian pengeluaran.

     3) Periksa produk under evaluation untuk XFP CAGE 2D FOOT

      (FDD-100536-S).

     4) Melaraskan mesin Yamada Dobby (Y8).

     5) Membuat assembly tooling bagi produk SEBRING

      (LL 20 – 0153).                 33
6) Menyerahkan buku laporan harian kepada penyelia untuk

      diperiksa.

3.3.3 Minggu 9 (13 Februari – 17 Februari)

    1) Periksa produk under evaluation untuk XFP CAGE 2D FOOT

      (FDD-100536-S).

    2) Membuat kaizen pada rak bobbin di mesin Y8, Y9 dan B13.

    3) Membuat kaizen pada setiap mesin dengan memasang

      penyangkut untuk menggantung ’Product Operating

      Instruction(POI).’

    4) Membuat kaizen pada paip angin Semi-Auto Degreaser

      machine dengan memasukkan retainer (kekacang) ke dalam

      tiflon untuk melicinkan pergerakan paip.

3.3.4 Minggu 10 (20 Februari – 24 Februari)

    1) Periksa produk under evaluation untuk XFP CAGE 2D FOOT

      (FDD-100536-S).

    2) Membuat kaizen bagi mencegah deflection berlaku ke atas

      produk pada camber jig di mesin bagi pengeluaran 1.

    3) Memulakan tugasan latihan industri ketujuh dengan membuat

      penyambungan wayar pada mesin Y8 bagi deflection sensor.

    4) Membuat kertas kerja ’Operating Instruction (OI)’ bagi Leg

      Clicking Process model XFP Cage 2D/3D Foot.

    5) Membuat tap pada nat T bagi mesin B13 dan B16.

    6) Membuat kertas kerja ’Operating Instruction (OI)’ bagi

      Semi - Auto Degreasing Machine Process.
                 34
7) Menyerahkan buku laporan harian kepada penyelia untuk

    diperiksa.

3.3.5 Minggu 11 ( 27 Februari – 2 Mac)

   1) Memulakan tugasan latihan industri kelapan dengan mengira

    keluaran produk bagi semi -auto degreasing machine di

    kilang 2.

   2) Periksa Jig PM & Fixture bagi bulan Mac.

3.3.6 Minggu 12 (5 Mac – 9 Mac)

   1) Membuat kertas kerja ’Operating Instruction (OI)’ bagi Auto

    Degreasing Machine Process.

   2) Membuat sample di bahagian Clinching untuk model Honda

    1x4 (rev. 16) di kilang 4.

   3) Sorting produk ZIP 6PRR 121 Organiser (10076217-001).

   4) Mengira keluaran produk Lumileds bagi semi - auto

    degreasing machine di kilang 2.

   5) Menyerahkan buku laporan harian kepada penyelia untuk

    diperiksa.

3.3.7 Minggu 13 ( 12 Mac – 16 Mac)

   1) Menyimpan sample produk under evaluation dalam dua kotak

    berlainan cara bungkusnya bagi XFP CAGE 2D FOOT (FDD-

    100536-S).

   2) Membuat penyambungan wayar bagi deflection sensor di

    mesin Bruderer pada pengeluaran 1.
                35
3.3.8 Minggu 14 (19 Mac – 23 Mac)

     1) Periksa produk under evaluation bagi model XFP CAGE 2D

       FOOT (FDD-100536-S).

     2) Memulakan tugasan latihan industri kesembilan dengan

       membuat kertas kerja ’Product Operating Instruction (POI)’.

     3) Memulakan tugasan latihan industri kesepuluh dengan

       membuat pendawaian counter down timer pada setiap mesin

       di pengeluaran 1 dan 2.

     4) Menyerahkan buku laporan harian kepada penyelia untuk

       diperiksa.

 3.3.9 Minggu 15 (26 Mac – 30 Mac)

     1) Periksa produk under evaluation bagi model XFP CAGE 2D

       FOOT (FDD-100536-S).

     2) Membuat penyambungan wayar bagi deflection sensor bagi

       mesin Bruderer (B8) di pengeluaran 1.

     3) Memasang vacuum cap pada mesin B1 di pengeluaran 1.

3.4 APRIL – MEI

   3.4.1 Minggu 16 (2 April – 6 April)

     1) Periksa produk under evaluation bagi model XFP CAGE 2D

       FOOT (FDD-100536-S).

     2) Periksa Jig PM & Fixture bagi bulan April.

     3) Memasang selak ’T’ diperbuat daripada nilon pada celah

       bolster supaya angin tidak keluar pada mesin Bruderer (B1)

       bagi pengeluaran 1.
                  36
4) Memulakan tugasan latihan industri kesebelas dengan

     memantau Temperature and Humidity Monitoring bagi

     kawasan pengeluaran 1, 2, 3 dan stor.

   5) Membuat kaizen iaitu horizontal sheet pada rak Part WIP Area.

   6) Membuat kertas kerja ’Operating Instruction (OI)’ bagi

     ’Forming Process’ di kilang 2.

   7) Membuat pendawaian counter down timer pada mesin di

     kawasan pengeluaran 1 dan 2.

   8) Mengecat kotak untuk tujuan simpanan.

   9) Menyerahkan buku laporan harian kepada penyelia untuk

     diperiksa.

3.4.2 Minggu 17 (9 April – 17 April)

   1) Periksa produk under evaluation bagi model XFP CAGE 2D

     FOOT (FDD-100536-S).

   2) Periksa dimensi produk model XFP Slide, Fourte

     (FDD-100298-S) dengan menggunakan jig baru.

3.4.3 Minggu 18 (16 April – 20 April)

   1) Menyimpan sampel produk under evaluation bagi model XFP

     CAGE 2D FOOT (FDD-100536-S) untuk sebelum dan selepas

     dicuci.

   2) Membuat pendawaian counter down timer pada mesin di

     kawasan pengeluaran 1 dan 2.

   3) Menyerahkan buku laporan harian kepada penyelia untuk

     diperiksa.
                37
3.4.4 Minggu 19 (23 April – 27 April)

    1) Periksa produk under evaluation bagi model XFP CAGE 2D

      FOOT (FDD-100536-S).

    2) Membuat kertas kerja ’Operating Instruction (OI)’ untuk

      Parallelism bagi mesin B9 di kawasan pengeluaran 2.

    3) Membuat kertas kerja ’Operating Instruction (OI)’ untuk

      Bending Process For XFP Slide (FDD-100298-S).

    4) Membuat pendawaian counter down timer pada mesin di

      kawasan pengeluaran 1 dan 2.

  3.4.5 Minggu 20 (30 April – 4 Mei)

    1) Cuti ganti sempena Hari Keputeraan Agong dan cuti sempena

      Hari Pekerja.

    2) Periksa produk under evaluation bagi model XFP CAGE 2D

      FOOT (FDD-100536-S).

    3) Periksa Jig & PM Fixture bagi bulan Mei.

    4) Membuat pendawaian counter down timer pada mesin di

      kawasan pengeluaran 1 dan 2.

    5) Menyerahkan buku laporan harian kepada penyelia untuk

      diperiksa.

3.4.6 Minggu 21 (7 Mei – 11 Mei)

    1) Periksa produk under evaluation bagi model XFP CAGE 2D

      FOOT (FDD-100536-S).
                  38
3.4.7 Minggu 22 (14 Mei – 18 Mei)

       1) Melukis Go No Go Gauge dengan menggunakan Auto Cad

         bagi pelanggan Fourte.

       2) Periksa produk under evaluation bagi model XFP CAGE 2D

         FOOT (FDD-100536-S).

       3) Menyerahkan laporan tugasan kepada penyelia.

       4) Menyerahkan buku laporan harian kepada penyelia untuk

         diperiksa.

       5) Menyerahkan borang pengesahan tamat latihan industri

         kepada penyelia untuk disahkan.

       6) Menyerahkan borang penilaian latihan industri kepada

         penyelia untuk dinilai.

       7) Membuat laporan tugasan-tugasan.

3.5   Senarai Rutin Kerja

       1) Kerja harian - 5s dalam pejabat selama 10 minit, potostat,

         ’laminate’, order barang (Purchase Request), Pantau Daily

         Check 5s di bahagian Pengeluaran, Pantau Temperature and

         Humidity Monitoring.

       2) Kerja mingguan – 5s di kawasan kilang selama 30 minit setiap

         hari Isnin, mesyuarat isu kualiti bagi pengeluaran setiap hari

         Rabu, periksa produk under evaluation, membuat ’Operating

         Instruction’ (OI) dan ’Product Operating Instruction’ (POI).

       3) Kerja bulanan - Menyemak ’Jig PM & Fixture’ bagi produk,

         mencari dan membuat penambahbaikan berterusan (kaizen).
                      39
BAB 4

              LAPORAN TEKNIKAL
4.1  Kesedaran Mengenai Keselamatan Kakitangan

   4.1.1 Keselamatan

      Definisi

      Kebebasan dari apa sahaja yang mendedahkan kepada bahaya

      atau daripada liabiliti untuk menyebabkan bahaya atau mudarat,

      seterusnya meningkatkan kualiti untuk mendapatkan selamat,

      atau memberi keyakinan, mewajarkan amanah, menginsuranskan

      terhadap kecederaan atau kerugian.


   4.1.2 Penjagaan Badan Manusia, Mata, Bau Dan Kulit


      Keutamaan Keselamatan


       i.  Gunakan cermin mata keselamatan apabila menetapkan

          tooling ke atas atau ke bawah untuk melindungi mata

          daripada habuk, scrap dan bahan kimia apabila

          menggunakan pistol angin.

       ii.  Gunakan plag telinga apabila memasuki kawasan

          pengeluaran dan mesin operasi permulaan untuk

          melindungi telinga dari bunyi yang kuat.
                   40
iii.  Gunakan sarung tangan keselamatan atau kot jari (finger

    coats) apabila bahan masuk ke dalam mesin dan

    memulakan operasi supaya tangan dilindungi daripada

    bahan tajam atau kesan-kesan kimia.

 iv.  Menghidupkan cahaya di kawasan pengeluaran apabila

    memulakan operasi supaya terdapat pencahayaan yang

    baik di kawasan tersebut.

 v.  Bukakan suis pada kipas atau penghawa dingin di kawasan

    pengeluaran sebelum memulakan operasi supaya

    mempunyai penyaman udara yang baik di kawasan

    pengeluaran.

 vi.  Memakai kasut keselamatan atau kasut apabila memasuki

    kawasan pengeluaran untuk melindungi diri dari bahaya

    seperti scrap dan bahan kimia.

vii.  Gunakan sarung tangan keselamatan apabila

    menggunakan bahan kimia untuk melindungi tangan

    daripada kesan kimia.

viii.  Memakai pakaian yang sesuai apabila memasuki kawasan

    pengeluaran atau memulakan operasi untuk melindungi

    tubuh apabila mengendalikan mesin.
             41
4.1.3 Langkah-Langkah Keselamatan Pada Mesin Di Kawasan

     Pengeluaran


  i.   Contoh Arahan untuk Keselamatan
            MORRISSEY TECHNOLOGY SDN. BHD.
  Please use the safety spectacles when use air gun for


 personal safety
                   Rajah 4.1
            MORRISSEY TECHNOLOGY SDN. BHD.

  Please use the safety glove for personal safety when start


  Operation
                    Rajah 4.2
            MORRISSEY TECHNOLOGY SDN. BHD.
  Please wear safety shoes or shoes when entering production  area for personal safety
                    Rajah 4.3
                  42
4.1.4 MESIN SENSOR

   Definisi

   Sensor adalah alat, seperti sel fotoelektrik, yang menerima dan

   bertindak balas terhadap isyarat.


   Fungsi Sensor Sebagai Alat Keselamatan


    i.  Elak kecurian atau pencerobohan.

   ii.  Elak kecederaan atau kemalangan.

   iii.  Elak kerosakan pada produk.

   iv.  Mengesan sebarang kelainan pada tetapan.
               43
4.1.4.1   Kondisi Sensor Pada Mesin


                  PERKARA KESELAMATAN

     MESIN        Screen Sensor       Door Sensor
 Bruderer 30 Tan (B1)                   
 Bruderer 30 Tan (B2)                   
 Bruderer 30 Tan (B3)                   
 Bruderer 30 Tan (B4)                   
 Bruderer 30 Tan (B5)                   
 Bruderer 30 Tan (B6)                   
 Bruderer 30 Tan (B7)                   
 Bruderer 30 Tan (B8)                   
 Bruderer 30 Tan (B9)                   
Bruderer 30 Tan (B10)                   
Bruderer 30 Tan (B11)                   
Bruderer 30 Tan (B13)                   
Bruderer 30 Tan (B16)                   
 Yamada Dobby (Y8)                     
 Yamada Dobby (Y9)                     
  Minster (M1)                     
  Minster (M2)                     
  Minster (M3)                     
    Aida (A2)                     NNC
    Aida (A3)                     NNC          Jadual 4.1 Kondisi Sensor Pada Mesin


Clue:
NORMAL             
ABNORMAL            
TAK PERLU           NNC
                  44
4.1.4.2  Penambahbaikan Keluaran Produk Dengan

  Penggunaan Deflection Sensor Pada Mesin

  (a) Definisi Deflection Sensor

   Mengesan pesongan pada produk mengikut spec yang

   ditetapkan.

  (b) Masalah

   Produk yang keluar tidak mengikut spec yang ditetapkan

   pesongannya.
            Rajah 4.4

         Contoh pesongan produk.   Klasifikasi pesongan :

           Arah Pesongan

                Pesongan atas   (+)ve

                Pesongan bawah   (-)ve

   Jadual 4.2 Klasifikasi pesongan bagi Deflection Sensor

  (c) Cara Atasi

   Membuat penyambungan wayar deflection sensor pada mesin.
              45
(d) Penyambungan Wayar Untuk Deflection Sensor

     1) Peralatan Yang Digunakan
                  Rajah 4.5

           Peralatan Penyambungan Wayar

               Deflection Sensor

        i.   Buku arahan Electrical Schedule

           Bruderer Machine

        ii.  Digital Multimeter

       iii.  Soket

       iv.   Wayar 5 teras

        v.   Klip buaya

     2) Proses Penyambungan Wayar Bagi Deflection Sensor
           Rajah 4.6 Deflection sensor

i.  Arus yang digunakan ialah jenis arus terus (dc) kerana terdapat

   LED pada sensor. Arus ulang-alik (ac) tidak boleh digunakan

   kerana bervoltan tinggi.
                  46
Rajah 4.7 Kotak Penyambung soket

i.   Pastikan soket yang digunakan adalah 5 pin.
           Rajah 4.8

Wayar 5 teras yang telah disambung pada soket.

ii.  Periksa keluaran arus samada PNP atau NPN

    dengan berpandukan buku arahan Electrical

    Schedule Mesin Bruderer dan digital multimeter.

    Rujuk lampiran A. Untuk keselamatan, pastikan

    periksa NPN dahulu kerana arus keluarannya

    adalah 0V.

    Wayar 1 = 0V

    Wayar 2 = 24V

    Wayar 3 = PNP (dc)

    Wayar 4 = NPN

    Wayar 5 = sensor

    Natijahnya, deflection sensor menggunakan NPN

    kerana sensor bertindak balas dengan wayar 4.          47
Rajah 4.9               Rajah 4.10

Wayar sensor.          Sambungan wayar sensor dan

                    wayar soket.

    iii.  Brown = 0V

       Blue  = 24V

       Black = PNP/ NPN

       Sambungkan wayar sensor dengan wayar soket

       tadi. Rujuk rajah 4.10.
                 Rajah 4.11

             PLC Touch Screen

    iv.  Pastikan isyarat sensor dihantar kepada sensor dan

       diprogramkan.
              48
e) Pemasangan Deflection Sensor Pada Mesin

                 Status Deflection Sensor

    MESIN          Ada           Tiada
Bruderer 30 Tan (B1)      
Bruderer 30 Tan (B2)      
Bruderer 30 Tan (B3)      
Bruderer 30 Tan (B4)      
Bruderer 30 Tan (B5)      
Bruderer 30 Tan (B6)      
Bruderer 30 Tan (B7)      
Bruderer 30 Tan (B8)      
Bruderer 30 Tan (B9)                   
Bruderer 30 Tan (B10)      
Bruderer 30 Tan (B11)                  
Bruderer 30 Tan (B13)                  
Bruderer 30 Tan (B16)                  
Yamada Dobby (Y8)                    
Yamada Dobby (Y9)                    
  Minster (M1)                     
  Minster (M2)                     
  Minster (M3)                     
   Aida (A2)                      
   Aida (A3)                         Jadual 4.3 Kondisi Pemasangan Deflection Sensor Pada Mesin
                 49
4.2  5S Dan Penambahbaikan Berterusan (Kaizen) Di Kawasan

   Pengeluaran

   4.2.1 5S

      a) Definisi

      5S adalah 5 set perkataan yang berasal dari Jepun dengan setiap

      satunya bermula dengan bunyi “se” or “shi” iaitu Se-i-ri, Se-i-to-n,

      Se-i-so, Se-i-ke-tsu, dan Shi-tsu-ke yang bermaksud Sisih, Susun,

      Sapu, Seragam dan Sentiasa Amal.

      b) Latar-Belakang 5S

       i.      5S merupakan satu amalan budaya dalam masyarakat

             Jepun.

       ii.     Mula diperkenalkan di Singapura pada tahun 1986 dan

             telah diamalkan dengan jayanya di sana. Amalan ini

             kemudiannya dipraktikkan di Malaysia, Thailand, Korea,

             China, India, Indonesia, Sri Lanka, Russia,Hungary,

             Poland, Bulgaria, Columbia, Uruguay, Brazil, Costa Rica,

             dan Mexico.

      iii.     Program 5S adalah amalan asas ke arah peningkatan

             produktiviti dan kualiti yang berterusan.

      c) Fungsi 5S

          i.    Mewujudkan tempat kerja lebih produktif.

          ii.    Memastikan mesin, kelengkapan bersih dan berfungsi.

          iii.   Membina budaya kerja yang positif dan dinamik.

          iv.    Amalan 5S meliputi pengetahuan teknikal, praktikal dan

               logik untuk menghasilkan penambahbaikan.                       50
d) Lima huruf pertama S dalam perkataan Jepun :

                PERKATAAN

    JEPUN        INGGERIS         MELAYU

    Seiri    Sorting Out          Sisih

    Seiton    Systematic Arrangement    Susun

    Seiso    Spic and Span         Sapu

    Seiketsu   Standardizing         Seragam

    Shitsuke   Self-discipline        Sentiasa Amal


           Jadual 4.4 Prinsip 5s


      Memanggil prinsip ini sebagai "5S" adalah cara yang baik

      untuk mengingati maksud dan kandungannya.


    e) Definisi huruf pertama S dalam perkataan jepun :


        1) SEIRI - Menyisih dan membuang barang yang tidak

          diperlukan di tempat kerja.


              KESAN LAKSANA

     KUANTITATIF               KUALITATIF

Penjimatan ruang.            Tempat kerja lebih selamat

Kawalan stok & produk yang cekap    Suasana kerja lebih selesa

Masa pencarian yang pantas       Mudah mengesan tempat/ alat/

                    bahan rosak lebih awal.


         Jadual 4.5 Kesan Laksana 5S
                51
2) SEITON - Menyusun dan menyimpan barang

           dengan kemas, mudah diambil dan disimpan semula

           ditempatnya.


               KESAN LAKSANA

      KUANTITATIF                KUALITATIF
Kawalan stok & produk yang cekap.     Suasana kerja lebih selesa.

Masa pencarian yang pantas.        Mendidik disiplin dan moral
                     pekerja positif.

Proses kerja lebih pantas.        Pekerja terus menjana idea kreatif

Mengelak kesilapan & kesalahan.      Selamat ditempat kerja.
Kadar kehilangan peralatan rendah     Mengamalkan FIFO.

          Jadual 4.6 Kesan Laksana 5S


         3) SEISO - Mencuci tempat kerja dengan rapi supaya

           tiada habuk, kotoran di lantai, mesin dan peralatan.


               KESAN LAKSANA

     KUANTITATIF                KUALITATIF

Sistem kawalan stok & produk      Suasana kerja lebih selesa dan

lebih murah dan menjimatkan.      ceria.

Kos kerosakan peralatan rendah.     Pekerja terus menjana idea kreatif.

Proses kerja pantas dan tidak      Moral pekerja tinggi.

berulang “right the first time”.

Kualiti produk bertambah.        Selamat di tempat kerja.


         Jadual 4.7 Kesan Laksana 5S                  52
4) SEIKETSU - Seragam & memelihara kebersihan

            dan penyusunan sepanjang masa serta

            mengamalkan sistem Seiri-Seiton-Seiso dengan

            berkesan.


                 KESAN LAKSANA
       KUANTITATIF                 KUALITATIF
 Kos selenggaraan dan overhead       Mendidik disiplin pekerja positif.
 rendah.
 Kecekapan proses meningkat.        Pekerja terus menjana idea kreatif.
 Kuantiti pengeluaran meningkat.      Kemahiran pekerja meningkat.

 Rungutan pelanggan rendah.         Pekerja setia kepada organisasi.
 Produktiviti pekerja meningkat.      Imej organisasi meningkat.

          Jadual 4.8 Kesan Laksana 5S

         5) SHITSUKE - Berdisiplin dan melatih pekerja

            mematuhi peraturan dan berbudaya kualiti di tempat

            kerja.


                 KESAN LAKSANA
      KUANTITATIF                 KUALITATIF
Kos pengeluaran rendah.          Disiplin pekerja positif dan inovatif.

Produktiviti pekerja meningkat.      Kemahiran pekerja meningkat.
Kualiti produk / perkhidmatan       Kesihatan pekerja bertambah baik.
meningkat.
Memperolehi Sijil 5S.           Pekerja setia kepada organisasi.
Kemalangan sifar ditempat kerja.     Budaya kerja berpasukan yang tinggi.

         Jadual 4.9 Kesan Laksana 5S
                   53
4.2.1.1   Tahap 5S Di Kawasan Pengeluaran


   4.2.1.1.1  Bagaimana Meningkatkan Tahap 5S di Kawasan


         Pengeluaran


         1. Meninjau kawasan pengeluaran untuk

           mengetahui tahap 5S di kawasan tersebut.

         2. Merekodkan semua masalah yang berlaku.

         3. Mencari penyelesaian untuk menyelesaikan

           masalah yang berlaku untuk meningkatkan tahap

           5S ke tahap yang lebih baik.


   4.2.1.1.2  Masalah 5S Di Kawasan Pengeluaran


         1. Almari peralatan 5S tidak kemas dan teratur.

         2. Barang 5S tidak diletakkan di tempat yang betul.

         3. Vakum untuk mesin tidak teratur.

         4. Minyak stamping bagi mesin terdapat dalam bin.

         5. Botol minyak stamping tidak mencukupi bagi

           setiap mesin.

         6. Loose part tidak dikemaskini mengikut keadaan

           sebenar.

         7. Flanges untuk produk tidak disusun dan tidak

           diletakkan di tempat yang betul.

         8. Pelekat pada lantai tidak dibuang.

         9. Minyak stamping yang terdapat dalam botol bagi

           mesin penuh dan menitik ke lantai.


               54
10. Product Operating Instruction (POI) tidak

        digantungkan pada penyangkut yang terdapat

        pada mesin dan tidak mengikut produk yang

        dijalankan.

      11. Drum reeler, control panel, tirai, cermin dan

        control box berhabuk dan terdapat sarang labah-

        labah.

      12. Penghawa dingin tidak dibuka untuk mesin dan

        pengudaraan.

      13. Mesin sound box kotor dengan minyak.

      14. Bobbin tidak disusun di atas rak yang disediakan.

      15. Mesin status dan maintenance check list tidak

        dikemaskini dari semasa ke semasa.

      16. Scrap terdapat pada lantai.


4.2.1.1.3  Cara Mengatasi Masalah 5S Yang Terdapat Di

       Kawasan Pengeluaran.


       1.  Senaraikan tugas 5S yang perlu dilakukan

          dan pertanggungjawabkan tugas tersebut

          kepada pekerja mengikut bahagian-bahagian.

       2.  Catatkan nama pekerja yang tidak melakukan

          5S di bahagian yang dipertanggungjawabkan

          dan beri amaran sebanyak tiga kali.
            55
3.  Pastikan ketua bahagian mengambil tindakan

   dan mengetahui tugas-tugas yang harus

   dilakukan olehnya.

4.  Buat penyendal vakum supaya vakum tidak

   boleh diubah-ubah.

5.  Sediakan botol kosong untuk minyak

   stamping bagi setiap mesin.

6.  Ikatkan paip minyak dengan ketat supaya

   minyak tidak menitik ke lantai.

7.  Cat semula sound box mengikut warna mesin

   untuk menghilangkan kotoran minyak pada

   mesin.
     56
Contoh Masalah 5S Di Kawasan Pengeluaran
              Rajah 4.12

       Minyak, kain dan scrap terdapat dalam bin.
              Rajah 4.13

       Barangan 5S tidak disusun dengan kemas.
              Rajah 4.14

        Barang loose part tidak dikemaskini.
                  57
4.2.2 Penambahbaikan Berterusan (Kaizen)

   a) Definisi

    Kaizen adalah merupakan dua suku kata perkataan

    dalam bahasa Jepun Kai (ubah) dan Zen (baik) yang

    membawa maksud penambahbaikan berterusan.

    Perkataan Kaizen amat popular dalam amalan 5S.

   b) Perbezaan Antara Kaizen Dan Inovasi

    Dua perkara ini membawa maksud sama tetapi

    berbeza.

    FOKUS       KAIZEN      INOVASI

    KESAN       Jangka panjang.  Jangka pendek.

    JANGKA       Berterusan dan  Berperingkat.

    MASA        meningkat.

    PERUBAHAN     Perlahan dan   Cepat dan

              kekal.      mudah luput.

    PENDEKATAN     Usaha kumpulan.  Ideas dan usaha

                       individu.


     Jadual 4.10 Perbezaan Antara Kaizen Dan Inovasi
           58
4.2.2.1  Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan

              Berterusan (Kaizen)

      Sebelum
                         Selepas
      Rajah 4.15              Rajah 4.16

Paparan status mesin sebelum     Paparan status mesin selepas

        Kaizen               Kaizen

  1) Paparan yang tidak sesuai      1) Paparan pada mesin lebih

   untuk diletakkan pada         mengikut piawaian dan

   mesin.                 kemas.

  2) Penerangan mengenai         2) Status mesin dapat dilihat

   Tooling tidak jelas dan        dan difahami oleh semua

   disebut dengan betul.         pihak.
Jadual 4.11 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen)
                   59
Sebelum
                        Selepas
      Rajah 4.17            Rajah 4.18

Paparan status Tooling sebelum   Paparan status Tooling selepas

       Kaizen              Kaizen

  1) Status Tooling dibentang   1) Status Tooling diterjemahkan

   dalam kertas A4.         pada papan putih yang besar

                    dan lebih sistematik.
Jadual 4.12 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen)
                 60
Sebelum               Selepas
      Rajah 4.19             Rajah 4.20

Penggunaan sellotape sebelum    Penggunaan sellotape selepas

       Kaizen               Kaizen

  1) Paparan yang tidak kemas   1) Lebih kemas dan

   pada mesin.            bersistematik.

  2) Pekerja perlu melekat satu  2) Lebih menjimatkan masa dan

   demi satu pada mesin.       pekerja hanya perlumengambil

                    dari roller jika diperlukan.
Jadual 4.13 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen)
                  61
Sebelum               Selepas
     Rajah 4.21             Rajah 4.22

 Penggunaan craft paper       Penggunaan craft paper

   sebelum Kaizen           selepas Kaizen

 1) Tidak sesuai untuk      1) Lebih berpiawaian dan

  diletakkan pada mesin.      sistematik.

 2) Memerlukan lebih       2) Memerlukan pergerakan yang

  pergerakan untuk         kurang untuk mengambil dan

  mengambil dan           meletakkannya.

  meletakkannya.
Jadual 4.14 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen)
                 62
Sebelum                Selepas
     Rajah 4.23              Rajah 4.24

Paparan Product Operating       Paparan Product Operating

 Instruction (POI) sebelum       Instruction (POI) selepas

      Kaizen                Kaizen

  1) Agak sukar untuk         1) Lebih mudah untuk melihat

    membaca atau menukar         dan membaca POI.

    POI kerana terletak agak     2) Boleh menggantung

    tinggi.               banyak POI dan hanya

  2) Selalu perlu menukar         perlu kaliskan apabila

    POI apabila model          model produk lain ingin

    produk lain dijalankan.       dijalankan.
Jadual 4.15 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen)
                 63
Sebelum                   Selepas
     Rajah 4.25                 Rajah 4.26

  Kotak kad sebelum              Kotak kad selepas

      Kaizen                   Kaizen

1) Ketegangan untuk mengawal        1) Kad pengeluaran diletakkan di

  craft paper akan terjejas akibat      tempat yang betul.

  kad pengeluaran terdapat di       2) Senang untuk mengambil kad

  dalamnya.                 pengeluaran.
Jadual 4.16 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen)
                   64
Sebelum                Selepas
     Rajah 4.27               Rajah 4.28

  Camber jig sebelum           Camber jig selepas

       Kaizen               Kaizen

1) Produk yang dijalankan sering    1) Masalah pesongan dapat

  mengalami masalah           diatasi dengan membuang

  pesongan kerana pekerja        picu pelaras.

  sering mengubah sudut picu

  pelaras.
Jadual 4.17 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen)
                  65
Sebelum                 Selepas
     Rajah 4.29               Rajah 4.30

 Paip angin bagi Semi-Auto        Paip angin bagi Semi-Auto

 Degreaser sebelum Kaizen        Degreaser selepas Kaiizen

1) Teflon yang digunakan pada      1) Teflon pada paip angin lebih

  paip angin sering haus akibat      tahan lasak dengan adanya

  geseran.                retainer (kekacang) di dalam

                      yang melicinkan pergerakan.
Jadual 4.18 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen)
                  66
Sebelum                     Selepas
     Rajah 4.31                   Rajah 4.32

Rak loose part produk sebelum        Rak loose part produk selepas

      Kaizen                     Kaizen

 1) Pekerja sukar untuk mencari       1) Mudah untuk mencari bobbin

  bobbin yang diperlukan           yang diperlukan kerana di setiap

  kerana nama produk dan           bobbin terdapat pembahagi untuk

  kuantiti produk ditulis di dalam      ditulis kuantiti dan nama produk.

  satu kertas.              2) Lebih sistematik dan

 2) Kertas yang dipamerkan tidak        menampakkan pengurusan yang

  sistematik kerana mudah          teratur.

  terjatuh atau terkoyak.
Jadual 4.19 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen)
                    67
Sebelum                 Selepas
     Rajah 4.33               Rajah 4.34

  Vacuum cap sebelum           Vacuum cap selepas

     Kaizen                 Kaizen

1) Permukaan vacuum cap        1) Permukaan vacuum cap lebih

  mejadi cepat rapuh apabila      tahan lama dengan posisinya di

  terkena minyak kerana         bawah boolster.

  diperbuat daripada getah      2) Scrap disedut dengan lancar

2) Saluran paip yang digunakan      kerana permukaan saluran paip

  untuk menyedut scrap sering      lebih besar ruangannya.

  tersumbat disebabkan

  ruangannya kecil.
Jadual 4.20 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen)
                 68
Sebelum               Selepas
     Rajah 4.35             Rajah 4.36

Mesin Auto Degreaser sebelum   Mesin Auto Degreaser selepas

      Kaizen               Kaizen

 1) Susah untuk dikawal jika   1) Mudah untuk dikawal dengan

   berlaku sebarang masalah.    hanya menekan butang

 2) Butang kecemasan berada     kecemasan.

   jauh dari kawalan.      2) Butang kecemasan hampir

                   dengan kawalan jika terdapat

                   sebarang masalah.
 Jadual 4.21 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen)
                 69
Sebelum               Selepas
     Rajah 4.37               Rajah 4.38

Conveyer Minster 3 sebelum       Conveyer Minster 3 selepas

       Kaizen                Kaizen

 1) Kotak di bahagian tepi       1) Produk berjalan dengan

  conveyer mudah rosak          lancar tanpa sebarang

  apabila terkena tooling yang      gangguan.

  diturun atau dinaikkan pada     2) Penggunaan backlite pada

  mesin.                 bahagian tepi conveyer lebih

 2) Produk senang tersangkut        kelihatan kemas dan

  pada pelekat di tepi-tepi       sistematik.

  kotak.
Jadual 4.22 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen)
                  70
Sebelum               Selepas
     Rajah 4.39              Rajah 4.40

Penutup tangki mesin Semi-Auto  Penutup tangki mesin Semi-Auto

 Degreaser sebelum Kaizen       Degreaser selepas Kaizen

 1) Cepat rosak apabila      1) Tahan lama dan nampak

   terdedah kepada           lebih teratur.

   hidrokarbon.         2) Penutup tangki bertepatan

 2) Menampakkan kualiti         dengan mesin dan kehendak

   produk yang tidak baik       pelanggan.

   kepada pelanggan kerana

   habuk daripada kotak

   kemungkinan terjatuh ke

   dalam hidrokarbon.
Jadual 4.23 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen)
                 71
Sebelum                 Selepas
      Rajah 4.41               Rajah 4.42

Rak Part WIP sebelum Kaizen     Rak Part WIP selepas Kaizen

 1) Susah untuk mencari barang       1) Barang lebih senang dicari

   yang diperlukan kerana perlu       dengan adanya horizontal

   melihat satu persatu kotak.        sheet kerana dibahagikan

 2) Informasi pada kotak tidak        kepada satu bahagian ke

   dipamerkan dengan jelas.         bahagian yang lain.

                      2) Lebih kemas dan sistematik.


 Jadual 4.24 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen)

4.2.3 Kesimpulan Laporan Teknikal

   Berdasarkan kerja-kerja yang telah saya lakukan, saya telah mendapat

   banyak pengalaman yang amat berguna untuk bidang yang saya pelajari

   dari segi praktikal dan teori. Contohnya, saya dapat meningkatkan tahap

   daya imaginasi untuk mereka sesuatu yang baru untuk membuat

   penambahbaikan secara berterusan di kawasan pengeluaran. Selain itu,

   saya juga dapat belajar serba-sedikit tentang penggunaan sensor dan

   cara pendawaian bersesuaian dengan bidang yang saya pelajari iaitu

   Kejuruteraan Mekatronik, disamping dapat menerapkannya untuk projek

   semester akhir nanti.


                  72
BAB 5

                KESIMPULAN
Berdasarkan kepada buku laporan yang sudah disiapkan, kita boleh

menganggarkan bahawa latihan industri ini banyak memberikan pendedahan

kepada para pelajar tentang apa yang dipelajari semasa berada di politeknik

dan juga pengalaman bekerja dalam dunia pekerjaan . Saya juga berjaya

melaksanakan atau menghabiskan tempoh masa latihan industri disamping

menyiapkan buku laporan pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak

politeknik sendiri. Buku laporan ini mengandungi pengenalan setiap bab yang

mana merangkumi pengenalan tentang latihan industri, latar belakang firma,

ringkasan latihan sepanjang tempoh 22 minggu dan bab-bab teknikal. Buku

laporan ini adalah merupakan syarat penting bagi seseorang pelajar bagi

memperolehkan sijil atau diploma dari politeknik. Buku laporan ini juga

merangkumi pemarkahan sebanyak 20 markah dari jumlah keseluruhan

permarkahan bagi latihan industri ini. Buku laporan ini dapat mengukur sejauh

mana pencapaian pelajar dalam latihan yang telah dijalankan sepanjang

menjalani latihan industri di firma mahupun syarikat. Ini juga dapat menjadi

bukti bahawa seseorang pelajar itu dapat menguasai apa yang dipelajarinya

semasa melakukan latihan industri. Pelajar yang berjaya menguasai latihan

industri dapat menyiapkan buku laporan dengan jayanya dan pelajar yang tidak

dapat menguasainya pula adalah sebaliknya. Buku ini juga telah dimuatkan

dengan bab-bab teknikal yang dilakukan semasa latihan industri dijalankan.

Secara tidak langsung, buku laporan ini boleh dijadikan nota dan bahan                    73
rujukan kepada pelajar-pelajar itu sendiri dan ini seterusnya dapat membantu

pelajar yang akan bekerja pada suatu hari kelak. Daripada tidak mengetahui

apa-apa pada mulanya, sehinggalah berjaya melakukan tugas yang diberikan

dengan jayanya yang mana pada mulanya, semua kerja pada mula hanya

dilakukan oleh kakitangan syarikat mahupun firma sehinggalah para pelajar

dapat bersama-sama melakukan kerja tersebut dengan kakitangan syarikat

mahupun firma tersebut. Hari demi hari pelbagai perkara mahupun pengalaman

yang baru selama ini tidak diketahui cara penyediaan dan pembuatannya telah

saya pelajari. Sepanjang lima bulan saya menjalani latihan industri di Morrissey

Technology Sdn Bhd ini, banyak perkara baru yang diperolehi dan dipelajari

semasa menjalani latihan industri di tempat tersebut. Di antaranya ialah

konsep sistem pengurusan bagi bahagian pengeluaran untuk memastikan

pengeluaran dapat dikeluarkan dengan lancar tanpa sebarang masalah,

konsep sistem pentadbiran di bahagian pengeluaran, cara pengendalian mesin-

mesin untuk menghasilkan produk, lain-lain kerja yang merupakan sesuatu

yang baru dipelajari. Disamping membuat sesuatu kerja, saya juga dapat

menerapkan atau dapat memprakktikkan dari segi teori dan juga dari segi

praktikal dalam membuat sesuatu kerja tersebut. Pengalaman yang tidak

berkaitan dengan apa yang dipelajari juga telah saya dapati. Latihan industri

dapat mengajar pelajar berani mencuba sesuatu yang baru dan tidak takut

untuk menghadapi sebarang masalah. Para pelajar juga akan merasa

suasana persekitaran pekerjaan yang sebenar dimana sebelum ini, bagi

sesetengah para pelajar mungkin sudah biasa dengan alam pekerjaan dan

mungkin ada yang tidak biasa atau belum pernah lagi menempuh alam

pekerjaan sebenar ini. Selain itu, dalam menjalani latihan industri ini,                    74
kemahiran komunikasi para pelajar juga akan bertambah atau meningkat.

Kemahiran berkomunikasi juga amat penting dalam menjalani latihan industri

dimana para pelajar akan berdepan dengan pelbagai jenis kerenah mahupun

sikap manusia. Para pelajar mestilah mempunyai kemahiran komunikasi antara

satu sama lain agar segala kerja yang dilakukan dapt diselesaikan dengan

mudah. Apa yang dapat dilihat di sini ialah sifat kesabaran, sifat ketekunan dan

sifat tolak ansur mahupun tolong-menolong merupakan sifat yang mesti ada

pada setiap pelajar yang mana bakal bergelar pekerja suatu hari nanti kerana

apabila sesuatu perkara atau kerja tersebut ditempuhi sendiri oleh para pelajar,

ia akan memberi pengalaman yang baru disamping ia akan lebih mematangkan

lagi pemikiran para pelajar dalam menempuhi dunia pekerjaan yang semakin

hari semakin mencabar. Latihan industri memang patut diadakan kepada para

pelajar kerana banyak kebaikan akan diperolehi. Para pelajar juga dapat

merasai secara praktikal terhadap kerja-kerja yang dibuat oleh para pelajar

sendiri disamping itu, dapat diselitkan serba sedikit secara teori tentang apa

yang dipelajari di politeknik. Hal ini dapat dibuktikan dengan apabila para

pelajar melakukan amali semasa menjalani latihan industri, pelajar akan dapat

memikirkan teori yang dipelajari semasa berada di politeknik dan dapat

mengaitkan antara satu sama lain. Tambahan pula, para pelajar juga

didedahkan dengan peralatan yang tidak terdapat di politekinik dan ini memberi

suatu kemahiran baru kepada para pelajar untuk mengendalikannya. Di

samping itu juga, latihan industri ini bertujuan untuk memahirkan para pelajar

dari aspek praktikal disamping teori yang dipelajari. Latihan industri juga dapat

mengubah cara belajar mahupun dapat menghilangkan rasa bosan pelajar

yang mana hanya berada di kampus sahaja. Sepanjang menjalani latihan                    75
industri, saya berpeluang meluaskan pengetahuan saya dalam bidang

mekanikal mahupun elektronik disamping pengetahuan teknikal. Saya juga

telah mempelajari bagaimana menggunakan sesuatu peralatan mekanikal

dengan betul. Latihan seperti ini dapat memberikan saya pengalaman dan

pengetahuan yang meluas mengenai kejuruteraan mekatronik yang mana ia

dapat meningkatkan minat saya dengan lebih mendalam lagi terhadap

pembelajaran di politeknik. Tambahan pula, saya dapat menilai sejauh mana

kemampuan, kesanggupan dan sikap saya untuk menghadapi dalam

menempuh alam pekerjaan yang sebenar selepas tamat pengajian. Saya telah

menyediakan laporan rasmi berkenaan aktiviti-aktiviti yang telah saya jalani

serta pengetahuan yang saya perolehi sepanjang tempoh latiahan industri ini

sebagai memenuhi syarat yang dikemukakan oleh politeknik. Secara

kesimpulannya, segala latihan yang saya lalui di Morrissey Technology Sdn

Bhd banyak memberi pengalaman yang sangat berguna dan berharga

terutamamanya dalam bidang kejuruteraan mekatronik. Segala latihan yang

telah saya perolehi akan saya manfaatkan bagi membantu saya memilih

pekerjaan yang sesuai kelak.
                    76
BAB 6

             KOMEN DAN CADANGAN
6.0  Pendahuluan


    Sepanjang saya menjalani latihan industri di firma ini, banyak

    pengalaman yang baru serta pengetahuan yang berguna saya perolehi.

    Di sini saya ingin memberi cadangan mahupun komen kepada pihak-

    pihak yang berkenaan supaya perjalanan latihan industri bagi para

    pelajar politeknik berjalan dengan licin dan lebih mantap disamping

    berkesan di masa depan bagi para pelajar.

6.1 Komen

   6.1.1 Penggunaan Bahasa Inggeris

      Sepanjang saya menjalani latihan industri di syarikat ini, penggunaan

      bahasa inggeris bukanlah perkara yang wajib bagi para pekerja di

      syarikat ini. Melalui pemerhatian saya dan informasi dari rakan-rakan

      saya yang sebelum ini menjalankan latihan industri di kilang-kilang

      mahupun firma-firma antarabangsa, penguasaan bahasa inggeris

      adalah penting bagi para pelajar. Kebanyakkan pihak pengurusan

      kilang dan para pekerja berkomunikasi dalam bahasa inggeris. Ini

      adalah kerana bukan sahaja rakyat kita yang berkerja sesama kita,

      bahkan rakyat asing juga berkerja satu bumbung dengan kita. Ia

      dapat dibuktikan sekarang dengan kebanjiran warga asing di negara

      kita. Tambahan pula, sesetengah syarikat terutamanya sektor

      perkilangan memerlukan kepakaran luar bagi membuat sesuatu                    77
perkara atau benda. Disini juga saya ingin menyatakan

    bahawasanya, saya bukannya mengagung-agungkan bahasa

    inggeris tersebut atau memandang rendah terhadap bahasa ibunda

    kita tetapi dalam pada masa yang sama, kita perlulah berpandangan

    jauh dimana penggunaan bahasa inggeris amat penting sekarang

    dan penggunaannya digalakkan kepada para pekerja mahupun para

    pelajar dimana akan wujudnya perhubungan yang lebih erat lagi

    sesama pekerja mahupun pekerja tempatan ataupun pekerja asing.

    Bak kata pepatah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dengan

    ini, sesebuah syarikat mahupun firma akan kelihatan lebih bertaraf

    tinggi dan mudah bergaul dengan pelanggan asing

6.2 Cadangan


 6.2.1 Penempatan Latihan Industri.


    Menjalani latihan industri yang bersesuaian dengan bidang yang

    diambil sudah tentu memberi banyak pengalaman yang berguna

    disamping pengetahuan yang meluas. Akan tetapi jika berlaku

    sebaliknya, akan berlakunya masalah dalam melakukan kerja dimana

    tugas yang diberikan adalah berlainan dengan apa yang dipelajarinya

    sebelum ini dan hal sedemikian sedikit sebanyak menyebabkan

    minat terhadap bidang yang diceburi selama ini akan pudar sedikit

    demi sedikit. Hal ini sudah tentu akan menimbulkan masalah

    terutamanya pihak pelajar itu sendiri. Dengan ini, perkara

    sedemikian dapat dielakkan jika pihak politeknik dapat membuat

    pemantauan atau pemerhatian terlebih dahulu terhadap syarikat

    mahupun firma yang dipohon oleh para pelajar supaya ia


                  78
bersesuaian dengan bidang yang mereka ceburi. Selain itu, pihak

    politeknik sendiri juga disarankan membuat pertemuan dengan pihak

    firma berkenaan untuk membincangkan bahawa kesudian mereka

    untuk mengambil para pelajar adalah secara ikhlas. Ia diperkatakan

    kerana terdapat banyak kes dimana terdapat firma atau syarikat yang

    hanya mahu mengambil kesempatan terhadap para pelajar dimana

    mereka boleh mengaut keuntungan dari pelbagai aspek. Dan ini

    seterusnya akan mengakibatkan masalah timbul di kemudian hari

    terhadap para pelajar.


6.2.2  Latihan Industri Dijalankan Pada Semester Akhir


      Di kesempatan ini, saya ingin memberi cadangan terhadap pihak

      berkenaan yang mana ia bertentangkan latihan industri ini dimana

      saya mencadangkan latihan industri sewajarnya dijalankan pada

      semester akhir iaitu semester keempat bagi pelajar peringkat sijil

      dan semester keenam bagi pelajar peringkat diploma. Ini adalah

      kerana terdapat segelintir pelajar lepasan politeknik yang

      ditawarkan pekerjaan terus oleh firma mahupun syarikat selepas

      meraka tamat menjalani latihan industri namun terpaksa ditolak

      oleh pelajar kerana belum tamat pengajian mereka. Peluang

      pekerjaan sekarang tidaklah begitu cerah ataupun susah untuk

      didapati dimana terdapatnya masalah-masalah yang berlaku pada

      masa kini iaitu kegawatan ekonomi. Hal ini sedikit sebanyak

      menyebabkan sesetengah firma mahupun syarikat tidak

      mengambil pekerja yang banyak bahkan mereka sekarang hanya

      membuang pekerja bagi megelakkan daripada berlakunya


                  79
kerugian yang besar. Tambahan pula, boleh dikatakan jika

adanya satu kekosongan jawatan di sesebuah firma ataupun

syarikat, bukannya hanya dua tiga orang yang datang untuk

memohonnya, tetapi beribu-ribu yang datang memohon jawatan

kosong  tersebut. Maka dengan ini, dapat dilihat bahawa

peluang sebeginilah yang   diharapkan oleh para pelajar untuk

bekerja di masa depan kelak dimana ditawarkan dengan jawatan

yang baik. Seterusnya, sedikit sebanyak dapat membantu para

pelajar untuk berjaya terus dalam bidang yang diceburi. Akhir

sekali, saya berharap bahawa pihak yang berkenaan mahupun

pihak politeknik sendiri dapat mempertimbangkan cadangan yang

saya kemukakan disamping menyuarakan cadangan ini kepada

pihak atasan.
             80

More Related Content

What's hot

Laporan Penuh Latihan Industri (Pelajar Politeknik Perdagangan)
Laporan Penuh Latihan Industri (Pelajar Politeknik Perdagangan)Laporan Penuh Latihan Industri (Pelajar Politeknik Perdagangan)
Laporan Penuh Latihan Industri (Pelajar Politeknik Perdagangan)
Rizalshah Zulkifli
 
Laporan Akhir Latihan Industri
Laporan Akhir Latihan IndustriLaporan Akhir Latihan Industri
Laporan Akhir Latihan Industri
Kizizikachi Izzat
 
Final report
Final reportFinal report
Final report
asrul affendi
 
Laporan Latihan Industri Diploma Rekabentuk Industri
Laporan Latihan Industri Diploma Rekabentuk IndustriLaporan Latihan Industri Diploma Rekabentuk Industri
Laporan Latihan Industri Diploma Rekabentuk Industri
MLee Official
 
Contoh Report Latihan Industri
Contoh Report Latihan IndustriContoh Report Latihan Industri
Contoh Report Latihan Industri
Dhom Nawhki
 
Pembentengan Laporan Akhir Latihan Industri Diploma Rekabentuk Industri
Pembentengan Laporan Akhir Latihan Industri Diploma Rekabentuk IndustriPembentengan Laporan Akhir Latihan Industri Diploma Rekabentuk Industri
Pembentengan Laporan Akhir Latihan Industri Diploma Rekabentuk Industri
MLee Official
 
report latihan industri politeknik ( Bab 1 )
report latihan industri politeknik ( Bab 1 )report latihan industri politeknik ( Bab 1 )
report latihan industri politeknik ( Bab 1 )
Ikhwan_Fakrudin
 
Kesimpulan Report Latihan Industri
Kesimpulan Report Latihan IndustriKesimpulan Report Latihan Industri
Kesimpulan Report Latihan Industri
cik Ena
 
CONTOH REPORT LATIHAN INDUSTRI 2016 POLITEKNIK DAT
CONTOH REPORT LATIHAN INDUSTRI 2016 POLITEKNIK DATCONTOH REPORT LATIHAN INDUSTRI 2016 POLITEKNIK DAT
CONTOH REPORT LATIHAN INDUSTRI 2016 POLITEKNIK DAT
ummu_aiman95
 
laporan latihan industri
laporan latihan industrilaporan latihan industri
laporan latihan industri
PKB -> USIM
 
Laporan Latihan Industri Bab 5 & 6
Laporan Latihan Industri Bab 5 & 6Laporan Latihan Industri Bab 5 & 6
Laporan Latihan Industri Bab 5 & 6
CikBeyla Nabiella
 
REPORT LATIHAN INDUSTRI DSK
REPORT LATIHAN INDUSTRI DSKREPORT LATIHAN INDUSTRI DSK
REPORT LATIHAN INDUSTRI DSK
Nur Arissa
 
Contoh Laporan Latihan Industri (FULL)
Contoh Laporan Latihan Industri (FULL)Contoh Laporan Latihan Industri (FULL)
Contoh Laporan Latihan Industri (FULL)
Rizalshah Zulkifli
 
Contoh Presentation Latihan Industri (PIS)
Contoh Presentation Latihan Industri (PIS)Contoh Presentation Latihan Industri (PIS)
Contoh Presentation Latihan Industri (PIS)
Syafwan Laili
 
Pembentangan laporan akhir latihan industri
Pembentangan laporan akhir latihan industriPembentangan laporan akhir latihan industri
Pembentangan laporan akhir latihan industri
athirahrf
 
LALI_15DPR19F1025.pdf
LALI_15DPR19F1025.pdfLALI_15DPR19F1025.pdf
LALI_15DPR19F1025.pdf
ShahzreelAizzery1
 
KKEK3192 Industrial Training Report
KKEK3192 Industrial Training ReportKKEK3192 Industrial Training Report
KKEK3192 Industrial Training Report
Beng Leong Toh
 

What's hot (20)

Laporan Penuh Latihan Industri (Pelajar Politeknik Perdagangan)
Laporan Penuh Latihan Industri (Pelajar Politeknik Perdagangan)Laporan Penuh Latihan Industri (Pelajar Politeknik Perdagangan)
Laporan Penuh Latihan Industri (Pelajar Politeknik Perdagangan)
 
Laporan Akhir Latihan Industri
Laporan Akhir Latihan IndustriLaporan Akhir Latihan Industri
Laporan Akhir Latihan Industri
 
Final report
Final reportFinal report
Final report
 
Laporan Latihan Industri Diploma Rekabentuk Industri
Laporan Latihan Industri Diploma Rekabentuk IndustriLaporan Latihan Industri Diploma Rekabentuk Industri
Laporan Latihan Industri Diploma Rekabentuk Industri
 
5. penulisan bab (16 havent print) check up
5. penulisan bab (16 havent print) check up5. penulisan bab (16 havent print) check up
5. penulisan bab (16 havent print) check up
 
Contoh Report Latihan Industri
Contoh Report Latihan IndustriContoh Report Latihan Industri
Contoh Report Latihan Industri
 
Pembentengan Laporan Akhir Latihan Industri Diploma Rekabentuk Industri
Pembentengan Laporan Akhir Latihan Industri Diploma Rekabentuk IndustriPembentengan Laporan Akhir Latihan Industri Diploma Rekabentuk Industri
Pembentengan Laporan Akhir Latihan Industri Diploma Rekabentuk Industri
 
Laporan l.i
Laporan l.iLaporan l.i
Laporan l.i
 
report latihan industri politeknik ( Bab 1 )
report latihan industri politeknik ( Bab 1 )report latihan industri politeknik ( Bab 1 )
report latihan industri politeknik ( Bab 1 )
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
Kesimpulan Report Latihan Industri
Kesimpulan Report Latihan IndustriKesimpulan Report Latihan Industri
Kesimpulan Report Latihan Industri
 
CONTOH REPORT LATIHAN INDUSTRI 2016 POLITEKNIK DAT
CONTOH REPORT LATIHAN INDUSTRI 2016 POLITEKNIK DATCONTOH REPORT LATIHAN INDUSTRI 2016 POLITEKNIK DAT
CONTOH REPORT LATIHAN INDUSTRI 2016 POLITEKNIK DAT
 
laporan latihan industri
laporan latihan industrilaporan latihan industri
laporan latihan industri
 
Laporan Latihan Industri Bab 5 & 6
Laporan Latihan Industri Bab 5 & 6Laporan Latihan Industri Bab 5 & 6
Laporan Latihan Industri Bab 5 & 6
 
REPORT LATIHAN INDUSTRI DSK
REPORT LATIHAN INDUSTRI DSKREPORT LATIHAN INDUSTRI DSK
REPORT LATIHAN INDUSTRI DSK
 
Contoh Laporan Latihan Industri (FULL)
Contoh Laporan Latihan Industri (FULL)Contoh Laporan Latihan Industri (FULL)
Contoh Laporan Latihan Industri (FULL)
 
Contoh Presentation Latihan Industri (PIS)
Contoh Presentation Latihan Industri (PIS)Contoh Presentation Latihan Industri (PIS)
Contoh Presentation Latihan Industri (PIS)
 
Pembentangan laporan akhir latihan industri
Pembentangan laporan akhir latihan industriPembentangan laporan akhir latihan industri
Pembentangan laporan akhir latihan industri
 
LALI_15DPR19F1025.pdf
LALI_15DPR19F1025.pdfLALI_15DPR19F1025.pdf
LALI_15DPR19F1025.pdf
 
KKEK3192 Industrial Training Report
KKEK3192 Industrial Training ReportKKEK3192 Industrial Training Report
KKEK3192 Industrial Training Report
 

Viewers also liked

Tujuan latihan industri
Tujuan latihan industriTujuan latihan industri
Tujuan latihan industri
Wan Asyura
 
Laporan Latihan Industri Bab 1, 2 , 3
Laporan Latihan Industri Bab 1, 2 , 3Laporan Latihan Industri Bab 1, 2 , 3
Laporan Latihan Industri Bab 1, 2 , 3
CikBeyla Nabiella
 
Laporan milling
Laporan milling Laporan milling
Laporan milling
Aswar Asdar
 
EDM wirecut report
EDM wirecut reportEDM wirecut report
EDM wirecut report
Nur Shafikah Ahmad Maulana
 
Senggaraan kawalan (preventive maintenance)
Senggaraan kawalan (preventive maintenance)Senggaraan kawalan (preventive maintenance)
Senggaraan kawalan (preventive maintenance)
Mohamad Husni Ramli
 
penyelenggaraan industri
penyelenggaraan industripenyelenggaraan industri
penyelenggaraan industri
Jius Musz
 
Senarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy setting
Senarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy settingSenarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy setting
Senarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy setting
Lee Oi Wah
 
Pp052009 pengurusan stor kerajaan
Pp052009 pengurusan stor kerajaanPp052009 pengurusan stor kerajaan
Pp052009 pengurusan stor kerajaan
aimm reka
 
Contoh Report LI Jabatan perdagangan
Contoh Report LI Jabatan perdaganganContoh Report LI Jabatan perdagangan
Contoh Report LI Jabatan perdagangan
AhmadShafiqJamian
 
Moral tajuk 4 (tutorial) (2)
Moral tajuk 4 (tutorial) (2)Moral tajuk 4 (tutorial) (2)
Moral tajuk 4 (tutorial) (2)
Mohd Syahir Ismail
 
Penyelenggaraan komputer sekolah 2010
Penyelenggaraan komputer sekolah 2010Penyelenggaraan komputer sekolah 2010
Penyelenggaraan komputer sekolah 2010
azharisuboh
 
Borang senarai semak
Borang senarai semakBorang senarai semak
Borang senarai semak
norlizajais
 
Tajuk 1 kualiti guru prasekolah
Tajuk 1 kualiti guru prasekolahTajuk 1 kualiti guru prasekolah
Tajuk 1 kualiti guru prasekolah
Izz Khalil
 
Piawaian industri
Piawaian industriPiawaian industri
Piawaian industri
El Moro
 
(Sukan)4.kejohanan semarak padang & balapan 2012
(Sukan)4.kejohanan semarak padang & balapan 2012(Sukan)4.kejohanan semarak padang & balapan 2012
(Sukan)4.kejohanan semarak padang & balapan 2012
Roslee Suparlan
 
Contoh laporan aktiviti
Contoh laporan aktivitiContoh laporan aktiviti
Contoh laporan aktiviti
norlizajais
 
B05 04-01-le2-ws2 a
B05 04-01-le2-ws2 aB05 04-01-le2-ws2 a
B05 04-01-le2-ws2 a
fasywan
 
Unit5
Unit5Unit5
Unit5
mechestud
 

Viewers also liked (20)

Tujuan latihan industri
Tujuan latihan industriTujuan latihan industri
Tujuan latihan industri
 
Laporan Latihan Industri Bab 1, 2 , 3
Laporan Latihan Industri Bab 1, 2 , 3Laporan Latihan Industri Bab 1, 2 , 3
Laporan Latihan Industri Bab 1, 2 , 3
 
Laporan milling
Laporan milling Laporan milling
Laporan milling
 
EDM wirecut report
EDM wirecut reportEDM wirecut report
EDM wirecut report
 
Senggaraan kawalan (preventive maintenance)
Senggaraan kawalan (preventive maintenance)Senggaraan kawalan (preventive maintenance)
Senggaraan kawalan (preventive maintenance)
 
penyelenggaraan industri
penyelenggaraan industripenyelenggaraan industri
penyelenggaraan industri
 
Senarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy setting
Senarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy settingSenarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy setting
Senarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy setting
 
Pp052009 pengurusan stor kerajaan
Pp052009 pengurusan stor kerajaanPp052009 pengurusan stor kerajaan
Pp052009 pengurusan stor kerajaan
 
Contoh Report LI Jabatan perdagangan
Contoh Report LI Jabatan perdaganganContoh Report LI Jabatan perdagangan
Contoh Report LI Jabatan perdagangan
 
Audit 5s mpc
Audit 5s mpcAudit 5s mpc
Audit 5s mpc
 
Moral tajuk 4 (tutorial) (2)
Moral tajuk 4 (tutorial) (2)Moral tajuk 4 (tutorial) (2)
Moral tajuk 4 (tutorial) (2)
 
Penyelenggaraan komputer sekolah 2010
Penyelenggaraan komputer sekolah 2010Penyelenggaraan komputer sekolah 2010
Penyelenggaraan komputer sekolah 2010
 
Borang senarai semak
Borang senarai semakBorang senarai semak
Borang senarai semak
 
Sistem Padan dan Had
Sistem Padan dan HadSistem Padan dan Had
Sistem Padan dan Had
 
Tajuk 1 kualiti guru prasekolah
Tajuk 1 kualiti guru prasekolahTajuk 1 kualiti guru prasekolah
Tajuk 1 kualiti guru prasekolah
 
Piawaian industri
Piawaian industriPiawaian industri
Piawaian industri
 
(Sukan)4.kejohanan semarak padang & balapan 2012
(Sukan)4.kejohanan semarak padang & balapan 2012(Sukan)4.kejohanan semarak padang & balapan 2012
(Sukan)4.kejohanan semarak padang & balapan 2012
 
Contoh laporan aktiviti
Contoh laporan aktivitiContoh laporan aktiviti
Contoh laporan aktiviti
 
B05 04-01-le2-ws2 a
B05 04-01-le2-ws2 aB05 04-01-le2-ws2 a
B05 04-01-le2-ws2 a
 
Unit5
Unit5Unit5
Unit5
 

Similar to Report Industrial Training Chapter 1-6

Pengenalan kepada latihan industri
Pengenalan kepada latihan industriPengenalan kepada latihan industri
Pengenalan kepada latihan industri
SK Senibong Fan Club
 
Panduan menulis report akhir
Panduan menulis report akhirPanduan menulis report akhir
Panduan menulis report akhir
Ikhwan_Fakrudin
 
Final report 2015
Final report 2015Final report 2015
Final report 2015
nurliyanaabdaziz
 
Bab 1 lali
Bab 1 laliBab 1 lali
Bab 1 lali
Sally Cya
 
Buku jurnal pkl siswa
Buku jurnal pkl siswaBuku jurnal pkl siswa
Buku jurnal pkl siswa
Nunung Jamil
 
Pkl bab 1
Pkl bab 1Pkl bab 1
Pkl bab 1
Wahyudi Sigit
 
Kolej Vokasional Langkawi Laporan Latihan Industri / Praktikal 07mei2018
Kolej Vokasional Langkawi Laporan Latihan Industri / Praktikal 07mei2018Kolej Vokasional Langkawi Laporan Latihan Industri / Praktikal 07mei2018
Kolej Vokasional Langkawi Laporan Latihan Industri / Praktikal 07mei2018
fnurizdian
 
PPT laporan prakerin pada BPSDM samarinda.pptx
PPT laporan prakerin pada BPSDM samarinda.pptxPPT laporan prakerin pada BPSDM samarinda.pptx
PPT laporan prakerin pada BPSDM samarinda.pptx
zakyachantikaputri
 
Laporan
LaporanLaporan
BAB I fiks.docx
BAB I fiks.docxBAB I fiks.docx
BAB I fiks.docx
CakRohim
 
Bahasa indonesia laporan
Bahasa indonesia laporan Bahasa indonesia laporan
Bahasa indonesia laporan
nusul
 
Bab iv (Laporan PKL)
Bab iv (Laporan PKL)Bab iv (Laporan PKL)
Bab iv (Laporan PKL)
Deny Darmawan
 
Proposal pratik industri edit
Proposal pratik industri editProposal pratik industri edit
Proposal pratik industri edit
rahmad93
 
Isi (sebagian) praktek kerja lapangan k3
Isi (sebagian) praktek kerja lapangan k3Isi (sebagian) praktek kerja lapangan k3
Isi (sebagian) praktek kerja lapangan k3
Eddhy Violent
 
Laporan prakrin servianna
Laporan prakrin serviannaLaporan prakrin servianna
Laporan prakrin servianna
Rudi Nainggolan
 
Tajuk5 sistem pendidikan teknik dan vokasional
Tajuk5 sistem pendidikan teknik dan vokasional Tajuk5 sistem pendidikan teknik dan vokasional
Tajuk5 sistem pendidikan teknik dan vokasional
Nur Imana Agnes
 
Laporan prakerin asli
Laporan prakerin asliLaporan prakerin asli
Laporan prakerin asli
Uli Syarief
 

Similar to Report Industrial Training Chapter 1-6 (20)

Pengenalan kepada latihan industri
Pengenalan kepada latihan industriPengenalan kepada latihan industri
Pengenalan kepada latihan industri
 
Panduan menulis report akhir
Panduan menulis report akhirPanduan menulis report akhir
Panduan menulis report akhir
 
Final report 2015
Final report 2015Final report 2015
Final report 2015
 
Final report 2015
Final report 2015Final report 2015
Final report 2015
 
Bab 1 lali
Bab 1 laliBab 1 lali
Bab 1 lali
 
Bab 8
Bab 8Bab 8
Bab 8
 
Buku jurnal pkl siswa
Buku jurnal pkl siswaBuku jurnal pkl siswa
Buku jurnal pkl siswa
 
Laporan magang
Laporan magangLaporan magang
Laporan magang
 
Pkl bab 1
Pkl bab 1Pkl bab 1
Pkl bab 1
 
Kolej Vokasional Langkawi Laporan Latihan Industri / Praktikal 07mei2018
Kolej Vokasional Langkawi Laporan Latihan Industri / Praktikal 07mei2018Kolej Vokasional Langkawi Laporan Latihan Industri / Praktikal 07mei2018
Kolej Vokasional Langkawi Laporan Latihan Industri / Praktikal 07mei2018
 
PPT laporan prakerin pada BPSDM samarinda.pptx
PPT laporan prakerin pada BPSDM samarinda.pptxPPT laporan prakerin pada BPSDM samarinda.pptx
PPT laporan prakerin pada BPSDM samarinda.pptx
 
Laporan
LaporanLaporan
Laporan
 
BAB I fiks.docx
BAB I fiks.docxBAB I fiks.docx
BAB I fiks.docx
 
Bahasa indonesia laporan
Bahasa indonesia laporan Bahasa indonesia laporan
Bahasa indonesia laporan
 
Bab iv (Laporan PKL)
Bab iv (Laporan PKL)Bab iv (Laporan PKL)
Bab iv (Laporan PKL)
 
Proposal pratik industri edit
Proposal pratik industri editProposal pratik industri edit
Proposal pratik industri edit
 
Isi (sebagian) praktek kerja lapangan k3
Isi (sebagian) praktek kerja lapangan k3Isi (sebagian) praktek kerja lapangan k3
Isi (sebagian) praktek kerja lapangan k3
 
Laporan prakrin servianna
Laporan prakrin serviannaLaporan prakrin servianna
Laporan prakrin servianna
 
Tajuk5 sistem pendidikan teknik dan vokasional
Tajuk5 sistem pendidikan teknik dan vokasional Tajuk5 sistem pendidikan teknik dan vokasional
Tajuk5 sistem pendidikan teknik dan vokasional
 
Laporan prakerin asli
Laporan prakerin asliLaporan prakerin asli
Laporan prakerin asli
 

More from Cik Aisyahfitrah

Format Rancangan Perniagaan (RP)
Format Rancangan Perniagaan (RP)Format Rancangan Perniagaan (RP)
Format Rancangan Perniagaan (RP)
Cik Aisyahfitrah
 
Evolution of Marketing Concept
Evolution of Marketing ConceptEvolution of Marketing Concept
Evolution of Marketing Concept
Cik Aisyahfitrah
 
Industrial Training Presentation
Industrial Training PresentationIndustrial Training Presentation
Industrial Training Presentation
Cik Aisyahfitrah
 
Pneumatic c5
Pneumatic c5Pneumatic c5
Pneumatic c5
Cik Aisyahfitrah
 
Lab pneumatic
Lab pneumatic Lab pneumatic
Lab pneumatic
Cik Aisyahfitrah
 
Lab pneumatic 2
Lab pneumatic 2Lab pneumatic 2
Lab pneumatic 2
Cik Aisyahfitrah
 
PNEUMATIC
PNEUMATICPNEUMATIC
PNEUMATIC
Cik Aisyahfitrah
 
HOW CREATE OUR IMAGE TO BUILT OUR SELF CONFIDENT
HOW CREATE OUR IMAGE TO BUILT OUR SELF CONFIDENT HOW CREATE OUR IMAGE TO BUILT OUR SELF CONFIDENT
HOW CREATE OUR IMAGE TO BUILT OUR SELF CONFIDENT
Cik Aisyahfitrah
 
Basic hydraulic circuit
Basic hydraulic circuitBasic hydraulic circuit
Basic hydraulic circuit
Cik Aisyahfitrah
 
control system
control systemcontrol system
control system
Cik Aisyahfitrah
 
English Presentation
English PresentationEnglish Presentation
English Presentation
Cik Aisyahfitrah
 
Solenoid
SolenoidSolenoid
Orix tamadun (fitrah manusia)
Orix tamadun (fitrah manusia)Orix tamadun (fitrah manusia)
Orix tamadun (fitrah manusia)
Cik Aisyahfitrah
 
English Presentation
English PresentationEnglish Presentation
English Presentation
Cik Aisyahfitrah
 
Material Technology
Material TechnologyMaterial Technology
Material Technology
Cik Aisyahfitrah
 
MECHANICS ENGINEERING - Equilibrium
MECHANICS ENGINEERING - EquilibriumMECHANICS ENGINEERING - Equilibrium
MECHANICS ENGINEERING - Equilibrium
Cik Aisyahfitrah
 

More from Cik Aisyahfitrah (16)

Format Rancangan Perniagaan (RP)
Format Rancangan Perniagaan (RP)Format Rancangan Perniagaan (RP)
Format Rancangan Perniagaan (RP)
 
Evolution of Marketing Concept
Evolution of Marketing ConceptEvolution of Marketing Concept
Evolution of Marketing Concept
 
Industrial Training Presentation
Industrial Training PresentationIndustrial Training Presentation
Industrial Training Presentation
 
Pneumatic c5
Pneumatic c5Pneumatic c5
Pneumatic c5
 
Lab pneumatic
Lab pneumatic Lab pneumatic
Lab pneumatic
 
Lab pneumatic 2
Lab pneumatic 2Lab pneumatic 2
Lab pneumatic 2
 
PNEUMATIC
PNEUMATICPNEUMATIC
PNEUMATIC
 
HOW CREATE OUR IMAGE TO BUILT OUR SELF CONFIDENT
HOW CREATE OUR IMAGE TO BUILT OUR SELF CONFIDENT HOW CREATE OUR IMAGE TO BUILT OUR SELF CONFIDENT
HOW CREATE OUR IMAGE TO BUILT OUR SELF CONFIDENT
 
Basic hydraulic circuit
Basic hydraulic circuitBasic hydraulic circuit
Basic hydraulic circuit
 
control system
control systemcontrol system
control system
 
English Presentation
English PresentationEnglish Presentation
English Presentation
 
Solenoid
SolenoidSolenoid
Solenoid
 
Orix tamadun (fitrah manusia)
Orix tamadun (fitrah manusia)Orix tamadun (fitrah manusia)
Orix tamadun (fitrah manusia)
 
English Presentation
English PresentationEnglish Presentation
English Presentation
 
Material Technology
Material TechnologyMaterial Technology
Material Technology
 
MECHANICS ENGINEERING - Equilibrium
MECHANICS ENGINEERING - EquilibriumMECHANICS ENGINEERING - Equilibrium
MECHANICS ENGINEERING - Equilibrium
 

Report Industrial Training Chapter 1-6

 • 1. BAB 1 PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI 1.1 Pengenalan Latihan Industri Latihan Industri merupakan salah satu syarat wajib lulus yang dikenakan ke atas setiap pelajar yang mengikuti pengajian di politeknik sebelum mereka meneruskan pengajian mereka ke semester yang akan datang samada pelajar itu mengambil kursus diploma mahupun sijil. 1.1.1 Pendahuluan Setiap pelajar Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah diwajibkan menjalani latihan industri selama lima bulan bagi memenuhi syarat untuk memperolehi sijil atau diploma. Pelajar sijil akan menjalani latihan industri pada semester tiga manakala pelajar diploma akan menjalani latihan industri pada semester empat dengan syarat mendapat kelulusan penuh dalam peperiksaan pada semester sebelumnya. Latihan industri boleh diikuti dimana-mana firma swasta atau institusi kerajaan yang sesuai dengan kursus yang diambil. Latihan industri merupakan satu komponen utama dalam kurikulum pembelajaran di politeknik. Pelajar disyaratkan lulus industri sebelum ianya diperakukan untuk penganugerahan sijil atau diploma Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Pelajar akan ditempatkan di jabatan atau di firma swasta selama 22 minggu bagi mendedahkan mereka kepada pekerjaan yang 1
 • 2. sebenar serta berbeza dari suasana di politeknik. Sering kali pelajar akan berhadapan dengan pelbagai cabaran dan masalah yang belum pernah ditempuhi. Tujuan utama buku panduan latihan industri ini disediakan adalah untuk memberi bimbingan kepada pelajar yang akan menjalani latihan industri supaya bersedia untuk menempuh segala cabaran dan sentiasa akur dengan peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh politeknik dan juga jabatan atau firma berkenaaan. Adalah diingatkan dengan membaca buku panduan ini, pelajar politeknik akan dapat menangani segala kerumitan yang mungkin timbul dan seterusnya dapat menjalani latihan dengan berjaya dan berkesan. 1.1.2 Objektif Latihan Industri Setelah tamat menjalani latihan industri selama satu semester iaitu lima bulan di firma mahupun syarikat, setiap pelajar politeknik diwajibkan membuat satu laporan bertulis yang lengkap. Laporan bertulis yang lengkap ini mestilah dihasil berteraskan daripada buku laporan harian yang ditulis oleh pelajar sepanjang menjalani latihan. Laporan latihan industri ini sangat penting kerana ianya banyak mendatangkan faedah serta kebaikan kepada diri pelajar itu sendiri kerana ianya boleh dijadikan salah satu bahan rujukan setelah tamat latihan kelak. Oleh yang demikian, adalah penting bagi pelajar untuk menyiapkan sebuah laporan yang lengkap dan terbaik mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. 2
 • 3. Pelajar juga harus memahami objektif sebenar penyediaan laporan latihan ini apabila mereka tamat menjalani latihan industri. Antara objektif latihan industri adalah seperti berikut: a) Untuk mendedahkan pelajar-pelajar ke alam pekerjaaan . b) Untuk menanamkan semangat kerja berpasukan dan hubungan baik sesama pekerja. c) Membolehkan pelajar melihat perkaitan di antara teori yang dipelajari di kelas dengan kerja-kerja praktikal. d) Untuk menanamkan sikap amanah dan tanggungjawab. e) Untuk mengukuhkan keyakinan diri. f) Mempelajari bagaimana cara untuk membuat sesuatu laporan yang lengkap mengikut piawaian rasmi. Ini dapat memberi pengalaman kepada pelajar itu sendiri bagaimana untuk menghasilkan laporan yang bermutu tinggi dan lengkap untuk kegunaan ( panduan ) dimasa yang akan datang. g) Mempetingkatkan kegunaan bahasa di kalangan pelajar. Ini amat penting kerana penggunaan bahasa didalam bidang teknikal ini agak rumit. Jika ia dipelajari secara tidak betul, ia akan membawa masalah kepada pelajar itu sendiri. h) Membolehkan seseorang itu mencatat segala ilmu pengetahuan yang dipelajarinya semasa menjalani Latihan Industri ke dalam buku laporan. Ini akan membolehkan para pelajar menjadikan laporan harian itu sebagai rujukan ke atas dirinya mahupun kepada pelajar yang lain di masa-masa akan datang. 3
 • 4. i) Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang terdapat dalam diri pelajar ketika menghasilkan laporan berkenaan. Pada ketika inilah segala pengalaman-pengalaman yang diperolehi dapat dikembangkan dan dibukukan ke dalam sebuah laporan yang lengkap. Pada masa yang sama, pelajar dapat membaca dan mempelajari seolah-olah mengulangi segala pengetahuan yang dipelajari di institusi pengajian. j) Untuk mengelakkan para pelajar daripada tidak menghadirkan diri semasa atau sepanjang menjalankan Latihan Industri. Ini adalah sangat penting ketika menjalankan Latihan Industri, apabila pelajar menjalani Latihan Industri, pelajar akan terdedah kepada pelbagai cabaran dan rintangan yang perlu dihadapi. Disamping itu, latihan industri dapat menanamkan sifat bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan di mana ia dapat menjaga nama baik syarikat dan juga pihak institusi pengajian. Dengan objektif serta pengalaman yang ditimba daripada pusat latihan akan dapat melahirkan pelajar yang serba-sedikit berpengalaman tentang situasi kerja yang sebenar dan ini sekaligus dapat melahirkan pelajar yang berkualiti. Akhir sekali, pelajar akan dapat belajar membuat laporan rasmi setelah tamat latihan. Melalui laporan inilah pelajar akan dinilai oleh pensyarah dari segi pengetahuan yang telah diperolehi. 4
 • 5. 1.1.3 Objektif Laporan Latihan Industri Setiap pelajar diwajibkan menulis satu Laporan Latihan Industri (LLI) yang lengkap dan mengikut piawaian yang telah ditetapkan mengenai latihan yang telah diikuti. Laporan latihan industri merupakan satu dokumen yang penting setelah menjalani latihan industri. Laporan latihan industri yang dikemukakan lazimnya meliputi latar belakang firma dan juga peranannya, iaitu sebagai satu pengetahuan kepada pembaca untuk mengetahui tentang firma tersebut atau kepada pelajar yang ingin menjalani latihan industri mereka di firma tersebut kelak. Selain daripada itu, ianya juga mesti menerangkan perkara – perkara yang telah dilakukan oleh pelajar sepanjang menjalani latihan industri. Di antara objektif laporan latihan industri ini disediakan ialah : a) Ia sebagai bentuk persembahan yang dapat melaporkan aktiviti yang dijalankan selama lebih kurang enam bulan di firma tempat pelajar menjalankan latihan insustri. b) Arahan dan peraturan penyediaan laporan melatih para pelajar bagi menyediakan satu laporan yang berbentuk rasmi. c) Ia sebagai satu saluran bagi pelajar memberi idea-idea yang boleh memperbaiki lagi pelbagai masalah yang timbul, sebelum, semasa ataupun selepas latihan. d) Sebagai satu ukuran penilaian oleh para pensyarah terhadap kebolehan para pelajar dalam menyediakan satu laporan yang 5
 • 6. lengkap dan juga penilaian terhadap prestasi pelajar di sepanjang menjalankan latihan industri di firma. e) Ia sebagai satu keperluan kepada seseorang pelajar itu untuk lulus dalam latihan industri. f) Laporan yang baik dan bermutu boleh digunakan dalam temuduga kerja selepas tamat pembelajaran nanti. Sesuatu kerja yang cemerlang tidak memberi makna jika tidak dapat dilaporkan dalam sebuah laporan yang baik. Oleh yang demikian, penulisan laporan perlukan kepada perhatian yang khusus dari seorang penulis. Piawaian ini juga melatih pelajar supaya berupaya mengikut arahan-arahan yang telah ditetapkan ke atasnya dan memenuhi kehendak-kehendak sesebuah industri. g) Menjadikan ianya sebagai bukti kepada latihan yang telah diikuti di firma tersebut. 1.1.4 Kepentingan Latihan Industri Kepada Pelajar Latihan industri merupakan satu kepentingan kepada setiap pelajar Institusi Pengajian Tinggi termasuklah Politeknik-Politeknik di seluruh Malaysia. Bagi politeknik, tempoh untuk menjalani latihan industri adalah selama satu semester dan dalam jangka masa tersebutlah para pelajar sepatutnya mempelajari sesuatu yang baru bagi diri mereka. Dengan adanya juga latihan industri ini, ia merupakan satu inisiatif bagi pihak politeknik agar pelajar bukan sahaja didedahkan pada teori malah juga amali kepada situasi perkerjaan yang sebenar. Ianya juga adalah sebagai salah 6
 • 7. satu syarat bagi setiap pelajar Politeknik untuk lulus bagi layak mendapatkan Sijil atau Diploma. Diantara kepentingan latihan industri ini adalah : a) Dapat mematangkan lagi pemikiran para pelajar. b) Memberi keyakinan diri kepada setiap pelajar. c) Para pelajar juga dapat mempraktikkan suasana kerja yang sebenar. d) Dapat melatih diri pelajar supaya berdisiplin dan bertanggungjawab dalam sesuatu perkara. e) Menilai kemampuan dalam setiap diri pelajar dalam melakukan sesuatu perkara. f) Dapat mengelakkan kejutan budaya kerja kepada para pelajar semasa menempuhi alam pekerjaan yang sebenar kelak. g) Memberi pengalaman yang baru kepada pelajar dalam bidang kerjaya yang sesuai dengan setiap pelajar. h) Memberi pelajar merasai sendiri antara alam pekerjaan dan alam pembelajaran. i) Pelajar juga dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang tidak diperolehi semasa sesi kuliah di Politeknik. j) Dapat menambahkan pengalaman bekerja, walaupun masa yang diperuntukan hanya lima bulan sahaja. k) Boleh menanam sifat kerjasama sesama pekerja dan majikan, kematangan dalam berkomunikasi dengan semua pihak. l) Supaya pengalaman yang diperolehi dapat menjadikan pelajar lebih bersedia menghadapi sesi pembelajaran seterusnya. 7
 • 8. BAB 2 PENGENALAN ORGANISASI 2.1 Pendahuluan Rajah 2.1 Logo Morissey Technology MORRISSEY TECHNOLOGY SDN. BHD. (525307-W) NO: A95 & A96, JALAN 2A-3, KAWASAN PERUSAHAAN MIEL SUNGAI LALANG, 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN, MALAYSIA. Morrissey Technology Sdn. Bhd. merupakan sebuah organisasi yang beroperasi di Kawasan Perusahaan Meil yang terletak di Sungai Lalang. Ibu pejabat bagi organisasi ini terletak di A95 & A96, Jalan 2A-3 Kawasan Perusahaan Meil Sungai Lalang ( lihat Rajah 2.2 dan Rajah 2.3 ) manakala cawangannya terletak di A138, Jalan 2B Kawasan Perusahhan Meil Sungai Lalang ( lihat Rajah 2.4 ). Morrissey Technology Sdn Bhd beroperasi selama 24 jam. Jumlah pekerja yang terdapat di Morrissey Technology Sdn Bhd adalah seramai 450 orang yang merangkumi 3 waktu bekerja. 8
 • 9. Waktu bekerja iaitu :- Shift 8.00 pagi – 4.00 petang 4.00 petang – 12.00 malam 12.00 malam – 8.00 pagi Normal / Office Hour 8.00 pagi – 6.00 petang Berikut merupakan maklumat yang dapat digunakan untuk menghubungi Morrissey Technology Sdn Bhd. Tel: + (604)4427820/21/22 Fax: + (604)4427819(sales) 448088(admin) E-mail: sales@morrissey –tech.net http://www.morrissey-tech.com Rajah 2.2 Morrissey Technology Sdn Bhd Yang Terletak A95 Jalan 2A-3 Kawasan Perusahaan Meil Sungai Lalang Kedah. 9
 • 10. Rajah 2.3 Morrissey Technology Sdn Bhd yang terletak A96Jalan 2A-3 Kawasan Perusahaan Meil Sungai Lalang Kedah. Rajah 2.4 Morrissey Technology Sdn Bhd yang terletak A138Jalan 2B Kawasan Perusahaan Meil Sungai Lalang Kedah. 2.2 Sejarah Penubuhan Organisasi Sejak mula beroperasi pada tahun 2001, Morrissey Teknologi Sdn. Bhd telah ditanam dengan kekuatan dan kepakaran. Kedudukan yang strategik di tengah-tengah Pusat Industri Kedah di Sungai Petani, Morrissey Technology Sdn. Bhd telah berjaya berdiri dengan 10
 • 11. kukuh dan membina kejayaan dengan kemahiran yang dimiliki dalam bidang high-speed precision progressive stamping , precision tools design, and fabrication. Dengan peluang yang ada, Morrissey Technology telah meneraju pasaran kepada tahap yang lebih tingi seperti peneraju pasaran yang lain dalam fabrication of high precision carbide tooling spares for frame stamping dengan penggunaan jentera yang termaju dan terkini dalam reka bentuk. Sebenarnya, nilai-nilai positif yang diterapkan dalam diri para pekerja dan pekerja yang terlatih akan memastikan yang keperluan pelanggan dipenuhi. Komitmen Morrissey Technology terhadap kualiti dan rantaian nilai peningkatan adalah sesungguhnya tidak dapat dipertikaikan sebagai usaha ke arah mencapai kepuasan pelanggan. 2.3 Visi, Misi, Kualiti Polisi, Polisi Persekitaran, Objektif Persekitaran dan Objektif Kualiti Visi Untuk terus memperolehi teknologi terkini dalam bidang reka bentuk dan pembangunan dengan mengikuti perkembangan global untuk kemajuan dalam Komponen Mikroelektronik (”MEC”) dan faedah- faedah kepada pelanggan. Misi a) To provide one-stop engineering solution to Morrissey’s customers, from the design and development of MEC to complete design, fabrication and assembly of tooling’s for the manufacturing of these MEC 11
 • 12. b) To continuously enhance our Research and Development (“R&D”) capabilities to enable us to offer quality MEC to our customers at competitive pricing. c) To continuously strengthen the core competencies of the group through on-going improvement on the employee’s skills and knowledge. Kualiti Polisi Untuk mereka bentuk dan menghasilkan produk yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan melalui proses yang berterusan dan keberkesanan system. Polisi Persekitaran Memenuhi ketetapan yang diperuntukkan dalam Sistem Piawaian Persekitaran, peruntukan undang-undang dan ketetapan lain yang bersesuaian bagi mencegah pencemaran dan mempertingkatkan keberkesanan prestasi persekitaran secara berterusan. Objektif Persekitaran a) Memantau kegunaan tenaga elektrik berdasarkan jumlah jualan/ kegunaan tenaga elektrik mesti melebihi kadar 15. b) Mengurangkan kadar kebisingan dari 110dB(A) ke 85dB(A) ke bawah. c) Mengawal pembuangan SW 410* kurang daripada 15kgs pada setiap bulan. (* kain, plastik, kertas atau penapis dicemari buangan terjadual.) d) Mencapai kes sifar kebocoran minyak mesin di Morissey pada setiap bulan. 12
 • 13. Objektif Polisi a) To reduce the number of customer complaint less than 2 cases per month. b) To achieve the production yields for assembly of automotive parts more than 99% per month. c) To achieve the average storage period for PCA less than 1 year. d) To complete the tooling within the customer lead time. e) To maintain the Customer Satisfaction monitoring at 100%. f) To achieve the on-time delivery performance. g) To submit quotation to customer no more than 3 working days after received of inquiry. h) To achieve min 80% of payment collection according to payment term with an allowance of 1 month for customer. i) To have the maximum premium freight 2 cases per month. j) To achieve the average of machine utilization for press machine as a) Bruderer ( Molex )-60% ; b) Bruderer ( FCI )-50% ; c) Dobby-50% ; d) Power Press-50%. 13
 • 14. 2.4 Jaminan Kualiti i. Pemeriksaan Bahan Masuk ii. Perkara Pertama Buy –Off iii. Dalam Proses Kawalan Kualiti iv. Pemeriksaan Kualiti Keluar v. Sistem Audit Dalaman yang dijalankan oleh Juru Audit Terlatih vi. Pengurusan Semula Berkala 2.5 Akreditasi Morrissey Technology Sdn Bhd komited untuk memenuhi dan melebihi setiap jangkaan dan keperluan pelanggan-pelanggan kami. Ia beroperasi dan disahkan pada suatu sistem kualiti yang diterima di peringkat antarabangsa. Mereka terus memperbaiki untuk memberikan produk yang berkualiti tinggi yang mematuhi piawaian industri. Morrissey Teknologi mencapai akreditasi ISO 9001 pada tahun 2000 dan dinaik taraf kepada ISO 9001:2008 sejak tahun 2000. Lihat logo ISO 9001:2000 dan ISO 14001:2004 pada Rajah 2.5. Kemudian Morissey Technology dinaik taraf lagi kepada ISO 9001:2008 (lihat Rajah 2.6). Morrissey Technology juga telah ditubuhkan dan Mengekalkan Sistem Pengurusan Persekitaran yang selaras dengan keperluan ISO / TS 14001:2004 dan telah diaudit mengikut Peraturan untuk Skim Pendaftaran untuk ISO / TS 14001:2004 (lihat Rajah 2.7) . 14
 • 15. Rajah 2.5 Akreditasi Rajah 2.6 Sijil Pendaftaran Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001:2008 15
 • 16. Rajah 2.7 Sijil Pendaftaran Sistem Pengurusan Alam Sekitar ISO / TS 14001:2004 16
 • 17. 2.6 Carta Organisasi Morrissey Technology Sdn. Bhd. Carta 2.1 Carta Organisasi Morrissey Technology sdn. Bhd. 17
 • 18. 2.7 Aktiviti Organisasi Morrissey Technology Sdn Bhd menjalankan aktiviti seperti berikut : a) Stamping Capability b) Fabrication Capability c) Precision Tool Design d) LED Assembly Total Solution Provider Stamping Capability a) Press Machinery 1) 30t High speed presses (800 SPM max) Yamada-Dobby Basic-300 3 units 2) 30t High speed presses (1,500 SPM max) Bruderer BSTA 25 12 units 3) 110t Double crank presses AIDA NC2-1100(1) 1 unit 4) 200t Double crank presses AIDA NC2-200(1) 1 unit 5) 60t Minster (US) 2 units 110t Minster (US) 1 unit b) Press Machinery Process Rajah 2.8 30t High speed presses (1,500 SPM max) Bruderer BSTA 25 18
 • 19. Rajah 2.9 110t Double crank presses AIDA NC2-1100(1) Rajah2. 10 200t Double crank presses 60t Minster (US) 110t Minster (US) Rajah2. 11 200t Double crank presses AIDA NC2-200(1) 19
 • 20. c) Tooling Maintenance Support 1) Pembaikan & Penyelenggaraan Tooling Kemahiran pekerja yang berkelayakan dan berpengalaman untuk menyelenggara die atau tooling apabila berlaku sebarang masalah. Rajah 2.12 Pekerja Sedang Membaiki Tooling 2) Tools & Die Sharpening i. Ketepatan operasi pengisaran dengan ketetapan sasaran 0.001 mm. ii. Penggunaan permukaan sehingga gred pengisaran #350. iii. Diamond wheel yang berkualiti tinggi terutamanya untuk tujuan pengisaran alat karbida. Rajah 2.13 Pekerja Sedang Melakukan Proses Die Sharpening 20
 • 21. d) Fabrication Capability Morrissey Technology berkemahiran tinggi dan pakar dalam bidang ini akan menumpukan perhatian sepenuhnya dan memberi sokongan yang baik bagi memastikan pengeluaran sentiasa berjalan lancar tanpa gangguan pada setiap masa. 1) Machining Center i) Surface Grinding Machine Okamoto ACC 350 II 2 units Okamoto ACC 65DX 1 unit Okamoto 450Av 1 unit Kuroda GS-BMHL 1 unit ii) Milling Machine MDV4/EUMEGA 3 units iii) Turning Machine CY-L1640G 1 unit iv) Polishing Unit 1 unit v) Bench Drill 1 unit Rajah 2.14 Surface Grinding Machine Okamoto ACC 65DX 21
 • 22. Rajah 2.15 Turning Machine CY-L1640G 1 unit Rajah 2.16 Milling Machine MDV4/EUMEGA 2) CNC Center i) CNC Milling Machine VMC1060/Starway 1 unit ii) CNC Wire cut Machine W53FB/MAKINO 1 unit iii) Super Drill Machine NA3020/ACRO 1 unit iv) EDM Machine ZNCS-400/ACRO 1 unit 22
 • 23. Rajah 2.17 CNC Milling Machine VMC1060/Starway Rajah 2.18 Super Drill Machine NA3020/ACRO Rajah 2.19 CNC Wire cut Machine W53FB/MAKINO 23
 • 24. Rajah 2.20 EDM Machine ZNCS-400/ACRO c) Profile Grinding Profile Grinding Machine GLS-5T/TECNO WASINO Rajah 2.21 Profile Grinding Machine 24
 • 25. 2.8 Produk Yang Dihasilkan Oleh Organisasi a) Stamping Rajah 2.22 ‘Connector & Contact Pin’ Rajah 2.23 ‘Automobile Parts’ Rajah 2.24 ‘Telecommunication Parts’ Rajah 2.25 ‘Electronic Parts’ 25
 • 26. b) Fabrication: Rajah 2.26 Tooling – Connector Rajah 2.27 Tooling - Automobile Part Rajah 2. 28 ‘Tooling Others– Punch, die insert’ Rajah 2.29 ‘Jig & Fixtures’ 26
 • 27. C) Clinch Frame Assembly: Rajah 2.30 ‘Clinch Frame Parts’ Rajah 2.31 ‘Clinch Frame Parts’ 27
 • 28. 2.9 Peta Morrissey Technology Sdn. Bhd. TO BEDONG/GURUN FACTORY MORRISSEY TECHNOLOGY FACTORY Welcome You! TO ALOR STAR & BUKIT KAYU HITAM SHOP LOTS ESSO PETROL STATION PLAZA TOL (NORTH) SUNGAI LALANG LAGUNA MERBOK HYPERMARKET SUNGAI PETANI (N) / TESCO (NORTH) SUNGAI LALANG INTERCHANGE CLOCK TOWER HYPERMARKET TESCO (SOUTH) PLAZA TOL (SOUTH) FROM SUNGAI PETANI SUNGAI PETANI (SOUTH) /SUNGAI PASIR SUNGAI PETANI (S) / BALING INTERCHANGE FROM B’WORTH, SG.DUA (NORTH-SOUTH HIGHWAY) TO ALOR STAR & BUKIT KAYU HITAM Rajah 2.32 Peta Ke Morrissey Technology Sdn. Bhd. 28
 • 29. BAB 3 RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI 3.1 Pengenalan Ringkasan aktiviti latihan industri adalah rumusan atau sinopsis aktiviti yang dilakukan di sepanjang tempoh latihan industri dari minggu pertama iaitu 19 Disember 2011 sehinggalah ke minggu akhir latihan, 18 Mei 2012 di Morrissey Technology Sdn Bhd secara ringkas dan padat. Bagi memudahkan penulisan ringkasan ini, buku laporan harian dapat digunakan sebagai rujukan. Ringkasan aktiviti latihan industri adalah seperti berikut. 3.2 DISEMBER - JANUARI 3.2.1 Minggu 1 (19 Disember – 23 Disember) 1) Melapor diri di Morrissey Technology Sdn Bhd kepada Pegawai Perhubungan Sumber Manusia, Cik Farzalina Binti Rashid untuk memulakan latihan industri. 2) Diserapkan di bahagian pengeluaran di bawah penyeliaan En. Ong Chee Chong (Nelson Ong) selaku ‘Stamping Manager’. 3) Dibawa meninjau kawasan kilang dan suai kenal dengan kakitangan kilang oleh En. Ong Chee Chong. 4) Diberi penerangan tentang objektif, polisi, dan aktiviti atau produk yang dikeluarkan kilang oleh En. Saravanan selaku ’Assistant Executive ’. 5) Membaca fail ’Operating Instruction’ untuk lebih memahami keadaan sesuatu proses berjalan. 29
 • 30. 6) Mengenalpasti pelan di bahagian pengeluaran dan jenis mesin yang digunakan. 7) Mengenal jenis-jenis ’tooling’ atau ’die’ yang digunakan untuk tujuan ’stamping’ produk dan alatan yang digunakan. 8) Membuat pengukur flanges bagi memudahkan operator untuk mengetahui kuantiti yang terdapat di dalamnya. 9) Memeriksa dimensi produk jenis FX-P-DSL metal Peg (M) dengan menggunakan ’toolmaker scope’. 3.2.2 Minggu 2 (26 Disember – 30 Disember) 1) Cuti sempena Hari Krismas. 2) Belajar mengukur plate dan material yang bersaiz macron dengan menggunakan vernier callipers dan micrometer screw gauge. 3) Membuat sudut pada semua penjuru plate dengan menggunakan mesin chamfering di kilang 2. 4) Memulakan tugasan latihan industri yang pertama dengan membuat kertas kerja ‘Operating Instruction (OI)' untuk ‘Parallelism’ bagi mesin jenis Bruderer (B9) untuk memeriksa kerosakan mesin. 5) Membuang magnet pada plate menggunakan demagnetizer. 6) Memulakan tugasan latihan industri yang kedua dengan membuat Production Card Box bagi kaizen mingguan. 7) Menyerahkan buku laporan harian kepada Penyelia untuk diperiksa. 30
 • 31. 3.2.3 Minggu 3 (2 Januari – 6 Januari) 1) Cuti ganti sempena Tahun Baru. 2) Membuat Production Card Box baru bagi kaizen mingguan. 3) Membuat assembly tooling dengan mengunci tooling menggunakan set screw dan allen key bagi langkah silang pangkah. 4) Mengenali mesin dan aksesori yang digunakan mesin yang terdapat di bahagian pengeluaran 1, 2 dan 3. 5) Mengenal jenis produk yang dijalankan di pengeluaran 1 dan arah putaran reeler bagi produk tersebut. 3.2.4 Minggu 4 ( 9 Januari – 13 Januari) 1) Menggunakan mesin grinding bagi profile punch, die insert dan punch plate. 2) Memulakan tugasan ketiga latihan industri dengan membuat 4 tugasan yang diberikan sebagai kerja sampingan iaitu mengenali jenis-jenis produk yang dijalankan di pengeluaran, mengetahui proses-proses sesuatu mesin beroperasi, jobs order yang dikeluarkan dan mereka jig baru bagi putaran reeler untuk produk supaya produk berjalan mengikut arah putaran yang betul. 3) Menggunakan Profile Projector untuk mengambil dimensi produk iaitu QSFP,SLIDE,FOURTE (FDD-103305-S). 4) Memeriksa produk model 50566-8099 dan memeriksa arah putaran model tersebut. 5) Menyerahkan buku laporan harian kepada Penyelia untuk diperiksa. 31
 • 32. 3.2.5 Minggu 5 ( 16 Januari – 20 Januari) 1) Cuti ganti bagi Hari Keputeraan Sultan Kedah. 2) Mereka jig baru bagi memudahkan operator supaya tidak keliru untuk menjalankan arah putaran bagi produk antara lawan jam atau ikut jam bagi reeler dengan menggunakan AutoCad. 3) Membuat label dan laminate bagi jenis- jenis minyak stamping pada setiap mesin di pengeluaran 1, 2 dan 3. 4) Membuang dan memasang nat pada paip angin bagi Semi-Auto Degreasing Machine di kilang 2. 5) Melaraskan mesin Minster. 3.2.6 Minggu 6 ( 23 Januari – 27 Januari) 1) Cuti sempena Tahun Baru Cina. 2) Memulakan tugasan keempat latihan industri dengan meletakkan sample produk XFP CAGE 2D FOOT (FDD-100536-S) untuk under evaluation di 9 tempat yang berlainan bagi memastikan kualiti produk terjamin. 3) Membuat ‘workway’ dan ‘layout’ pada kawasan degreasing di kilang 2. 4) Membuat layout untuk BEFORE dan AFTER packing. 5) Periksa barang yang tidak mencukupi kuantitinya bagi produk EMI Finger Wider (FDD-101130-S). (Control Quantity and Quality). 6) Menyerahkan buku laporan harian kepada penyelia untuk diperiksa. 32
 • 33. 3.3 FEBRUARI – MAC 3.3.1 Minggu 7 (30 Januari – 3 Februari) 1) Periksa produk under evaluation untuk XFP CAGE 2D FOOT (FDD-100536-S). 2) Periksa ’bur’ dan ’angle’ bagi produk SFP+EMI Finger Wider (FDD-101130-S). 3) Membuka dan memasang tooling di bahagian Maintenance. 4) Menggunakan mesin Milling bagi proses menebuk lubang untuk menggantungkan papan tanda di bahagian Fabrication. 5) Membuang scrap pada tooling dengan menggunakan punch yang sesuai dibantu dengan copper hammer bagi memudahkan kerja. 6) Mengaplikasikan 5s dalam kerja seharian. 7) Memulakan tugasan latihan industri kelima dengan memeriksa Jig PM & Fixture bagi bulan Februari. 3.3.2 Minggu 8 (6 Februari – 10 Februari) 1) Memulakan tugasan latihan industri keenam dengan memantau Daily Check 5s pada setiap mesin dan kawasan di bahagian pengeluaran. 2) Membuat senarai semak 5s di bahagian pengeluaran. 3) Periksa produk under evaluation untuk XFP CAGE 2D FOOT (FDD-100536-S). 4) Melaraskan mesin Yamada Dobby (Y8). 5) Membuat assembly tooling bagi produk SEBRING (LL 20 – 0153). 33
 • 34. 6) Menyerahkan buku laporan harian kepada penyelia untuk diperiksa. 3.3.3 Minggu 9 (13 Februari – 17 Februari) 1) Periksa produk under evaluation untuk XFP CAGE 2D FOOT (FDD-100536-S). 2) Membuat kaizen pada rak bobbin di mesin Y8, Y9 dan B13. 3) Membuat kaizen pada setiap mesin dengan memasang penyangkut untuk menggantung ’Product Operating Instruction(POI).’ 4) Membuat kaizen pada paip angin Semi-Auto Degreaser machine dengan memasukkan retainer (kekacang) ke dalam tiflon untuk melicinkan pergerakan paip. 3.3.4 Minggu 10 (20 Februari – 24 Februari) 1) Periksa produk under evaluation untuk XFP CAGE 2D FOOT (FDD-100536-S). 2) Membuat kaizen bagi mencegah deflection berlaku ke atas produk pada camber jig di mesin bagi pengeluaran 1. 3) Memulakan tugasan latihan industri ketujuh dengan membuat penyambungan wayar pada mesin Y8 bagi deflection sensor. 4) Membuat kertas kerja ’Operating Instruction (OI)’ bagi Leg Clicking Process model XFP Cage 2D/3D Foot. 5) Membuat tap pada nat T bagi mesin B13 dan B16. 6) Membuat kertas kerja ’Operating Instruction (OI)’ bagi Semi - Auto Degreasing Machine Process. 34
 • 35. 7) Menyerahkan buku laporan harian kepada penyelia untuk diperiksa. 3.3.5 Minggu 11 ( 27 Februari – 2 Mac) 1) Memulakan tugasan latihan industri kelapan dengan mengira keluaran produk bagi semi -auto degreasing machine di kilang 2. 2) Periksa Jig PM & Fixture bagi bulan Mac. 3.3.6 Minggu 12 (5 Mac – 9 Mac) 1) Membuat kertas kerja ’Operating Instruction (OI)’ bagi Auto Degreasing Machine Process. 2) Membuat sample di bahagian Clinching untuk model Honda 1x4 (rev. 16) di kilang 4. 3) Sorting produk ZIP 6PRR 121 Organiser (10076217-001). 4) Mengira keluaran produk Lumileds bagi semi - auto degreasing machine di kilang 2. 5) Menyerahkan buku laporan harian kepada penyelia untuk diperiksa. 3.3.7 Minggu 13 ( 12 Mac – 16 Mac) 1) Menyimpan sample produk under evaluation dalam dua kotak berlainan cara bungkusnya bagi XFP CAGE 2D FOOT (FDD- 100536-S). 2) Membuat penyambungan wayar bagi deflection sensor di mesin Bruderer pada pengeluaran 1. 35
 • 36. 3.3.8 Minggu 14 (19 Mac – 23 Mac) 1) Periksa produk under evaluation bagi model XFP CAGE 2D FOOT (FDD-100536-S). 2) Memulakan tugasan latihan industri kesembilan dengan membuat kertas kerja ’Product Operating Instruction (POI)’. 3) Memulakan tugasan latihan industri kesepuluh dengan membuat pendawaian counter down timer pada setiap mesin di pengeluaran 1 dan 2. 4) Menyerahkan buku laporan harian kepada penyelia untuk diperiksa. 3.3.9 Minggu 15 (26 Mac – 30 Mac) 1) Periksa produk under evaluation bagi model XFP CAGE 2D FOOT (FDD-100536-S). 2) Membuat penyambungan wayar bagi deflection sensor bagi mesin Bruderer (B8) di pengeluaran 1. 3) Memasang vacuum cap pada mesin B1 di pengeluaran 1. 3.4 APRIL – MEI 3.4.1 Minggu 16 (2 April – 6 April) 1) Periksa produk under evaluation bagi model XFP CAGE 2D FOOT (FDD-100536-S). 2) Periksa Jig PM & Fixture bagi bulan April. 3) Memasang selak ’T’ diperbuat daripada nilon pada celah bolster supaya angin tidak keluar pada mesin Bruderer (B1) bagi pengeluaran 1. 36
 • 37. 4) Memulakan tugasan latihan industri kesebelas dengan memantau Temperature and Humidity Monitoring bagi kawasan pengeluaran 1, 2, 3 dan stor. 5) Membuat kaizen iaitu horizontal sheet pada rak Part WIP Area. 6) Membuat kertas kerja ’Operating Instruction (OI)’ bagi ’Forming Process’ di kilang 2. 7) Membuat pendawaian counter down timer pada mesin di kawasan pengeluaran 1 dan 2. 8) Mengecat kotak untuk tujuan simpanan. 9) Menyerahkan buku laporan harian kepada penyelia untuk diperiksa. 3.4.2 Minggu 17 (9 April – 17 April) 1) Periksa produk under evaluation bagi model XFP CAGE 2D FOOT (FDD-100536-S). 2) Periksa dimensi produk model XFP Slide, Fourte (FDD-100298-S) dengan menggunakan jig baru. 3.4.3 Minggu 18 (16 April – 20 April) 1) Menyimpan sampel produk under evaluation bagi model XFP CAGE 2D FOOT (FDD-100536-S) untuk sebelum dan selepas dicuci. 2) Membuat pendawaian counter down timer pada mesin di kawasan pengeluaran 1 dan 2. 3) Menyerahkan buku laporan harian kepada penyelia untuk diperiksa. 37
 • 38. 3.4.4 Minggu 19 (23 April – 27 April) 1) Periksa produk under evaluation bagi model XFP CAGE 2D FOOT (FDD-100536-S). 2) Membuat kertas kerja ’Operating Instruction (OI)’ untuk Parallelism bagi mesin B9 di kawasan pengeluaran 2. 3) Membuat kertas kerja ’Operating Instruction (OI)’ untuk Bending Process For XFP Slide (FDD-100298-S). 4) Membuat pendawaian counter down timer pada mesin di kawasan pengeluaran 1 dan 2. 3.4.5 Minggu 20 (30 April – 4 Mei) 1) Cuti ganti sempena Hari Keputeraan Agong dan cuti sempena Hari Pekerja. 2) Periksa produk under evaluation bagi model XFP CAGE 2D FOOT (FDD-100536-S). 3) Periksa Jig & PM Fixture bagi bulan Mei. 4) Membuat pendawaian counter down timer pada mesin di kawasan pengeluaran 1 dan 2. 5) Menyerahkan buku laporan harian kepada penyelia untuk diperiksa. 3.4.6 Minggu 21 (7 Mei – 11 Mei) 1) Periksa produk under evaluation bagi model XFP CAGE 2D FOOT (FDD-100536-S). 38
 • 39. 3.4.7 Minggu 22 (14 Mei – 18 Mei) 1) Melukis Go No Go Gauge dengan menggunakan Auto Cad bagi pelanggan Fourte. 2) Periksa produk under evaluation bagi model XFP CAGE 2D FOOT (FDD-100536-S). 3) Menyerahkan laporan tugasan kepada penyelia. 4) Menyerahkan buku laporan harian kepada penyelia untuk diperiksa. 5) Menyerahkan borang pengesahan tamat latihan industri kepada penyelia untuk disahkan. 6) Menyerahkan borang penilaian latihan industri kepada penyelia untuk dinilai. 7) Membuat laporan tugasan-tugasan. 3.5 Senarai Rutin Kerja 1) Kerja harian - 5s dalam pejabat selama 10 minit, potostat, ’laminate’, order barang (Purchase Request), Pantau Daily Check 5s di bahagian Pengeluaran, Pantau Temperature and Humidity Monitoring. 2) Kerja mingguan – 5s di kawasan kilang selama 30 minit setiap hari Isnin, mesyuarat isu kualiti bagi pengeluaran setiap hari Rabu, periksa produk under evaluation, membuat ’Operating Instruction’ (OI) dan ’Product Operating Instruction’ (POI). 3) Kerja bulanan - Menyemak ’Jig PM & Fixture’ bagi produk, mencari dan membuat penambahbaikan berterusan (kaizen). 39
 • 40. BAB 4 LAPORAN TEKNIKAL 4.1 Kesedaran Mengenai Keselamatan Kakitangan 4.1.1 Keselamatan Definisi Kebebasan dari apa sahaja yang mendedahkan kepada bahaya atau daripada liabiliti untuk menyebabkan bahaya atau mudarat, seterusnya meningkatkan kualiti untuk mendapatkan selamat, atau memberi keyakinan, mewajarkan amanah, menginsuranskan terhadap kecederaan atau kerugian. 4.1.2 Penjagaan Badan Manusia, Mata, Bau Dan Kulit Keutamaan Keselamatan i. Gunakan cermin mata keselamatan apabila menetapkan tooling ke atas atau ke bawah untuk melindungi mata daripada habuk, scrap dan bahan kimia apabila menggunakan pistol angin. ii. Gunakan plag telinga apabila memasuki kawasan pengeluaran dan mesin operasi permulaan untuk melindungi telinga dari bunyi yang kuat. 40
 • 41. iii. Gunakan sarung tangan keselamatan atau kot jari (finger coats) apabila bahan masuk ke dalam mesin dan memulakan operasi supaya tangan dilindungi daripada bahan tajam atau kesan-kesan kimia. iv. Menghidupkan cahaya di kawasan pengeluaran apabila memulakan operasi supaya terdapat pencahayaan yang baik di kawasan tersebut. v. Bukakan suis pada kipas atau penghawa dingin di kawasan pengeluaran sebelum memulakan operasi supaya mempunyai penyaman udara yang baik di kawasan pengeluaran. vi. Memakai kasut keselamatan atau kasut apabila memasuki kawasan pengeluaran untuk melindungi diri dari bahaya seperti scrap dan bahan kimia. vii. Gunakan sarung tangan keselamatan apabila menggunakan bahan kimia untuk melindungi tangan daripada kesan kimia. viii. Memakai pakaian yang sesuai apabila memasuki kawasan pengeluaran atau memulakan operasi untuk melindungi tubuh apabila mengendalikan mesin. 41
 • 42. 4.1.3 Langkah-Langkah Keselamatan Pada Mesin Di Kawasan Pengeluaran i. Contoh Arahan untuk Keselamatan MORRISSEY TECHNOLOGY SDN. BHD. Please use the safety spectacles when use air gun for personal safety Rajah 4.1 MORRISSEY TECHNOLOGY SDN. BHD. Please use the safety glove for personal safety when start Operation Rajah 4.2 MORRISSEY TECHNOLOGY SDN. BHD. Please wear safety shoes or shoes when entering production area for personal safety Rajah 4.3 42
 • 43. 4.1.4 MESIN SENSOR Definisi Sensor adalah alat, seperti sel fotoelektrik, yang menerima dan bertindak balas terhadap isyarat. Fungsi Sensor Sebagai Alat Keselamatan i. Elak kecurian atau pencerobohan. ii. Elak kecederaan atau kemalangan. iii. Elak kerosakan pada produk. iv. Mengesan sebarang kelainan pada tetapan. 43
 • 44. 4.1.4.1 Kondisi Sensor Pada Mesin PERKARA KESELAMATAN MESIN Screen Sensor Door Sensor Bruderer 30 Tan (B1)   Bruderer 30 Tan (B2)   Bruderer 30 Tan (B3)   Bruderer 30 Tan (B4)   Bruderer 30 Tan (B5)   Bruderer 30 Tan (B6)   Bruderer 30 Tan (B7)   Bruderer 30 Tan (B8)   Bruderer 30 Tan (B9)   Bruderer 30 Tan (B10)   Bruderer 30 Tan (B11)   Bruderer 30 Tan (B13)   Bruderer 30 Tan (B16)   Yamada Dobby (Y8)   Yamada Dobby (Y9)   Minster (M1)   Minster (M2)   Minster (M3)   Aida (A2)  NNC Aida (A3)  NNC Jadual 4.1 Kondisi Sensor Pada Mesin Clue: NORMAL  ABNORMAL  TAK PERLU NNC 44
 • 45. 4.1.4.2 Penambahbaikan Keluaran Produk Dengan Penggunaan Deflection Sensor Pada Mesin (a) Definisi Deflection Sensor Mengesan pesongan pada produk mengikut spec yang ditetapkan. (b) Masalah Produk yang keluar tidak mengikut spec yang ditetapkan pesongannya. Rajah 4.4 Contoh pesongan produk. Klasifikasi pesongan : Arah Pesongan Pesongan atas (+)ve Pesongan bawah (-)ve Jadual 4.2 Klasifikasi pesongan bagi Deflection Sensor (c) Cara Atasi Membuat penyambungan wayar deflection sensor pada mesin. 45
 • 46. (d) Penyambungan Wayar Untuk Deflection Sensor 1) Peralatan Yang Digunakan Rajah 4.5 Peralatan Penyambungan Wayar Deflection Sensor i. Buku arahan Electrical Schedule Bruderer Machine ii. Digital Multimeter iii. Soket iv. Wayar 5 teras v. Klip buaya 2) Proses Penyambungan Wayar Bagi Deflection Sensor Rajah 4.6 Deflection sensor i. Arus yang digunakan ialah jenis arus terus (dc) kerana terdapat LED pada sensor. Arus ulang-alik (ac) tidak boleh digunakan kerana bervoltan tinggi. 46
 • 47. Rajah 4.7 Kotak Penyambung soket i. Pastikan soket yang digunakan adalah 5 pin. Rajah 4.8 Wayar 5 teras yang telah disambung pada soket. ii. Periksa keluaran arus samada PNP atau NPN dengan berpandukan buku arahan Electrical Schedule Mesin Bruderer dan digital multimeter. Rujuk lampiran A. Untuk keselamatan, pastikan periksa NPN dahulu kerana arus keluarannya adalah 0V. Wayar 1 = 0V Wayar 2 = 24V Wayar 3 = PNP (dc) Wayar 4 = NPN Wayar 5 = sensor Natijahnya, deflection sensor menggunakan NPN kerana sensor bertindak balas dengan wayar 4. 47
 • 48. Rajah 4.9 Rajah 4.10 Wayar sensor. Sambungan wayar sensor dan wayar soket. iii. Brown = 0V Blue = 24V Black = PNP/ NPN Sambungkan wayar sensor dengan wayar soket tadi. Rujuk rajah 4.10. Rajah 4.11 PLC Touch Screen iv. Pastikan isyarat sensor dihantar kepada sensor dan diprogramkan. 48
 • 49. e) Pemasangan Deflection Sensor Pada Mesin Status Deflection Sensor MESIN Ada Tiada Bruderer 30 Tan (B1)  Bruderer 30 Tan (B2)  Bruderer 30 Tan (B3)  Bruderer 30 Tan (B4)  Bruderer 30 Tan (B5)  Bruderer 30 Tan (B6)  Bruderer 30 Tan (B7)  Bruderer 30 Tan (B8)  Bruderer 30 Tan (B9)  Bruderer 30 Tan (B10)  Bruderer 30 Tan (B11)  Bruderer 30 Tan (B13)  Bruderer 30 Tan (B16)  Yamada Dobby (Y8)  Yamada Dobby (Y9)  Minster (M1)  Minster (M2)  Minster (M3)  Aida (A2)  Aida (A3)  Jadual 4.3 Kondisi Pemasangan Deflection Sensor Pada Mesin 49
 • 50. 4.2 5S Dan Penambahbaikan Berterusan (Kaizen) Di Kawasan Pengeluaran 4.2.1 5S a) Definisi 5S adalah 5 set perkataan yang berasal dari Jepun dengan setiap satunya bermula dengan bunyi “se” or “shi” iaitu Se-i-ri, Se-i-to-n, Se-i-so, Se-i-ke-tsu, dan Shi-tsu-ke yang bermaksud Sisih, Susun, Sapu, Seragam dan Sentiasa Amal. b) Latar-Belakang 5S i. 5S merupakan satu amalan budaya dalam masyarakat Jepun. ii. Mula diperkenalkan di Singapura pada tahun 1986 dan telah diamalkan dengan jayanya di sana. Amalan ini kemudiannya dipraktikkan di Malaysia, Thailand, Korea, China, India, Indonesia, Sri Lanka, Russia,Hungary, Poland, Bulgaria, Columbia, Uruguay, Brazil, Costa Rica, dan Mexico. iii. Program 5S adalah amalan asas ke arah peningkatan produktiviti dan kualiti yang berterusan. c) Fungsi 5S i. Mewujudkan tempat kerja lebih produktif. ii. Memastikan mesin, kelengkapan bersih dan berfungsi. iii. Membina budaya kerja yang positif dan dinamik. iv. Amalan 5S meliputi pengetahuan teknikal, praktikal dan logik untuk menghasilkan penambahbaikan. 50
 • 51. d) Lima huruf pertama S dalam perkataan Jepun : PERKATAAN JEPUN INGGERIS MELAYU Seiri Sorting Out Sisih Seiton Systematic Arrangement Susun Seiso Spic and Span Sapu Seiketsu Standardizing Seragam Shitsuke Self-discipline Sentiasa Amal Jadual 4.4 Prinsip 5s Memanggil prinsip ini sebagai "5S" adalah cara yang baik untuk mengingati maksud dan kandungannya. e) Definisi huruf pertama S dalam perkataan jepun : 1) SEIRI - Menyisih dan membuang barang yang tidak diperlukan di tempat kerja. KESAN LAKSANA KUANTITATIF KUALITATIF Penjimatan ruang. Tempat kerja lebih selamat Kawalan stok & produk yang cekap Suasana kerja lebih selesa Masa pencarian yang pantas Mudah mengesan tempat/ alat/ bahan rosak lebih awal. Jadual 4.5 Kesan Laksana 5S 51
 • 52. 2) SEITON - Menyusun dan menyimpan barang dengan kemas, mudah diambil dan disimpan semula ditempatnya. KESAN LAKSANA KUANTITATIF KUALITATIF Kawalan stok & produk yang cekap. Suasana kerja lebih selesa. Masa pencarian yang pantas. Mendidik disiplin dan moral pekerja positif. Proses kerja lebih pantas. Pekerja terus menjana idea kreatif Mengelak kesilapan & kesalahan. Selamat ditempat kerja. Kadar kehilangan peralatan rendah Mengamalkan FIFO. Jadual 4.6 Kesan Laksana 5S 3) SEISO - Mencuci tempat kerja dengan rapi supaya tiada habuk, kotoran di lantai, mesin dan peralatan. KESAN LAKSANA KUANTITATIF KUALITATIF Sistem kawalan stok & produk Suasana kerja lebih selesa dan lebih murah dan menjimatkan. ceria. Kos kerosakan peralatan rendah. Pekerja terus menjana idea kreatif. Proses kerja pantas dan tidak Moral pekerja tinggi. berulang “right the first time”. Kualiti produk bertambah. Selamat di tempat kerja. Jadual 4.7 Kesan Laksana 5S 52
 • 53. 4) SEIKETSU - Seragam & memelihara kebersihan dan penyusunan sepanjang masa serta mengamalkan sistem Seiri-Seiton-Seiso dengan berkesan. KESAN LAKSANA KUANTITATIF KUALITATIF Kos selenggaraan dan overhead Mendidik disiplin pekerja positif. rendah. Kecekapan proses meningkat. Pekerja terus menjana idea kreatif. Kuantiti pengeluaran meningkat. Kemahiran pekerja meningkat. Rungutan pelanggan rendah. Pekerja setia kepada organisasi. Produktiviti pekerja meningkat. Imej organisasi meningkat. Jadual 4.8 Kesan Laksana 5S 5) SHITSUKE - Berdisiplin dan melatih pekerja mematuhi peraturan dan berbudaya kualiti di tempat kerja. KESAN LAKSANA KUANTITATIF KUALITATIF Kos pengeluaran rendah. Disiplin pekerja positif dan inovatif. Produktiviti pekerja meningkat. Kemahiran pekerja meningkat. Kualiti produk / perkhidmatan Kesihatan pekerja bertambah baik. meningkat. Memperolehi Sijil 5S. Pekerja setia kepada organisasi. Kemalangan sifar ditempat kerja. Budaya kerja berpasukan yang tinggi. Jadual 4.9 Kesan Laksana 5S 53
 • 54. 4.2.1.1 Tahap 5S Di Kawasan Pengeluaran 4.2.1.1.1 Bagaimana Meningkatkan Tahap 5S di Kawasan Pengeluaran 1. Meninjau kawasan pengeluaran untuk mengetahui tahap 5S di kawasan tersebut. 2. Merekodkan semua masalah yang berlaku. 3. Mencari penyelesaian untuk menyelesaikan masalah yang berlaku untuk meningkatkan tahap 5S ke tahap yang lebih baik. 4.2.1.1.2 Masalah 5S Di Kawasan Pengeluaran 1. Almari peralatan 5S tidak kemas dan teratur. 2. Barang 5S tidak diletakkan di tempat yang betul. 3. Vakum untuk mesin tidak teratur. 4. Minyak stamping bagi mesin terdapat dalam bin. 5. Botol minyak stamping tidak mencukupi bagi setiap mesin. 6. Loose part tidak dikemaskini mengikut keadaan sebenar. 7. Flanges untuk produk tidak disusun dan tidak diletakkan di tempat yang betul. 8. Pelekat pada lantai tidak dibuang. 9. Minyak stamping yang terdapat dalam botol bagi mesin penuh dan menitik ke lantai. 54
 • 55. 10. Product Operating Instruction (POI) tidak digantungkan pada penyangkut yang terdapat pada mesin dan tidak mengikut produk yang dijalankan. 11. Drum reeler, control panel, tirai, cermin dan control box berhabuk dan terdapat sarang labah- labah. 12. Penghawa dingin tidak dibuka untuk mesin dan pengudaraan. 13. Mesin sound box kotor dengan minyak. 14. Bobbin tidak disusun di atas rak yang disediakan. 15. Mesin status dan maintenance check list tidak dikemaskini dari semasa ke semasa. 16. Scrap terdapat pada lantai. 4.2.1.1.3 Cara Mengatasi Masalah 5S Yang Terdapat Di Kawasan Pengeluaran. 1. Senaraikan tugas 5S yang perlu dilakukan dan pertanggungjawabkan tugas tersebut kepada pekerja mengikut bahagian-bahagian. 2. Catatkan nama pekerja yang tidak melakukan 5S di bahagian yang dipertanggungjawabkan dan beri amaran sebanyak tiga kali. 55
 • 56. 3. Pastikan ketua bahagian mengambil tindakan dan mengetahui tugas-tugas yang harus dilakukan olehnya. 4. Buat penyendal vakum supaya vakum tidak boleh diubah-ubah. 5. Sediakan botol kosong untuk minyak stamping bagi setiap mesin. 6. Ikatkan paip minyak dengan ketat supaya minyak tidak menitik ke lantai. 7. Cat semula sound box mengikut warna mesin untuk menghilangkan kotoran minyak pada mesin. 56
 • 57. Contoh Masalah 5S Di Kawasan Pengeluaran Rajah 4.12 Minyak, kain dan scrap terdapat dalam bin. Rajah 4.13 Barangan 5S tidak disusun dengan kemas. Rajah 4.14 Barang loose part tidak dikemaskini. 57
 • 58. 4.2.2 Penambahbaikan Berterusan (Kaizen) a) Definisi Kaizen adalah merupakan dua suku kata perkataan dalam bahasa Jepun Kai (ubah) dan Zen (baik) yang membawa maksud penambahbaikan berterusan. Perkataan Kaizen amat popular dalam amalan 5S. b) Perbezaan Antara Kaizen Dan Inovasi Dua perkara ini membawa maksud sama tetapi berbeza. FOKUS KAIZEN INOVASI KESAN Jangka panjang. Jangka pendek. JANGKA Berterusan dan Berperingkat. MASA meningkat. PERUBAHAN Perlahan dan Cepat dan kekal. mudah luput. PENDEKATAN Usaha kumpulan. Ideas dan usaha individu. Jadual 4.10 Perbezaan Antara Kaizen Dan Inovasi 58
 • 59. 4.2.2.1 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan Berterusan (Kaizen) Sebelum Selepas Rajah 4.15 Rajah 4.16 Paparan status mesin sebelum Paparan status mesin selepas Kaizen Kaizen 1) Paparan yang tidak sesuai 1) Paparan pada mesin lebih untuk diletakkan pada mengikut piawaian dan mesin. kemas. 2) Penerangan mengenai 2) Status mesin dapat dilihat Tooling tidak jelas dan dan difahami oleh semua disebut dengan betul. pihak. Jadual 4.11 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen) 59
 • 60. Sebelum Selepas Rajah 4.17 Rajah 4.18 Paparan status Tooling sebelum Paparan status Tooling selepas Kaizen Kaizen 1) Status Tooling dibentang 1) Status Tooling diterjemahkan dalam kertas A4. pada papan putih yang besar dan lebih sistematik. Jadual 4.12 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen) 60
 • 61. Sebelum Selepas Rajah 4.19 Rajah 4.20 Penggunaan sellotape sebelum Penggunaan sellotape selepas Kaizen Kaizen 1) Paparan yang tidak kemas 1) Lebih kemas dan pada mesin. bersistematik. 2) Pekerja perlu melekat satu 2) Lebih menjimatkan masa dan demi satu pada mesin. pekerja hanya perlumengambil dari roller jika diperlukan. Jadual 4.13 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen) 61
 • 62. Sebelum Selepas Rajah 4.21 Rajah 4.22 Penggunaan craft paper Penggunaan craft paper sebelum Kaizen selepas Kaizen 1) Tidak sesuai untuk 1) Lebih berpiawaian dan diletakkan pada mesin. sistematik. 2) Memerlukan lebih 2) Memerlukan pergerakan yang pergerakan untuk kurang untuk mengambil dan mengambil dan meletakkannya. meletakkannya. Jadual 4.14 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen) 62
 • 63. Sebelum Selepas Rajah 4.23 Rajah 4.24 Paparan Product Operating Paparan Product Operating Instruction (POI) sebelum Instruction (POI) selepas Kaizen Kaizen 1) Agak sukar untuk 1) Lebih mudah untuk melihat membaca atau menukar dan membaca POI. POI kerana terletak agak 2) Boleh menggantung tinggi. banyak POI dan hanya 2) Selalu perlu menukar perlu kaliskan apabila POI apabila model model produk lain ingin produk lain dijalankan. dijalankan. Jadual 4.15 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen) 63
 • 64. Sebelum Selepas Rajah 4.25 Rajah 4.26 Kotak kad sebelum Kotak kad selepas Kaizen Kaizen 1) Ketegangan untuk mengawal 1) Kad pengeluaran diletakkan di craft paper akan terjejas akibat tempat yang betul. kad pengeluaran terdapat di 2) Senang untuk mengambil kad dalamnya. pengeluaran. Jadual 4.16 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen) 64
 • 65. Sebelum Selepas Rajah 4.27 Rajah 4.28 Camber jig sebelum Camber jig selepas Kaizen Kaizen 1) Produk yang dijalankan sering 1) Masalah pesongan dapat mengalami masalah diatasi dengan membuang pesongan kerana pekerja picu pelaras. sering mengubah sudut picu pelaras. Jadual 4.17 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen) 65
 • 66. Sebelum Selepas Rajah 4.29 Rajah 4.30 Paip angin bagi Semi-Auto Paip angin bagi Semi-Auto Degreaser sebelum Kaizen Degreaser selepas Kaiizen 1) Teflon yang digunakan pada 1) Teflon pada paip angin lebih paip angin sering haus akibat tahan lasak dengan adanya geseran. retainer (kekacang) di dalam yang melicinkan pergerakan. Jadual 4.18 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen) 66
 • 67. Sebelum Selepas Rajah 4.31 Rajah 4.32 Rak loose part produk sebelum Rak loose part produk selepas Kaizen Kaizen 1) Pekerja sukar untuk mencari 1) Mudah untuk mencari bobbin bobbin yang diperlukan yang diperlukan kerana di setiap kerana nama produk dan bobbin terdapat pembahagi untuk kuantiti produk ditulis di dalam ditulis kuantiti dan nama produk. satu kertas. 2) Lebih sistematik dan 2) Kertas yang dipamerkan tidak menampakkan pengurusan yang sistematik kerana mudah teratur. terjatuh atau terkoyak. Jadual 4.19 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen) 67
 • 68. Sebelum Selepas Rajah 4.33 Rajah 4.34 Vacuum cap sebelum Vacuum cap selepas Kaizen Kaizen 1) Permukaan vacuum cap 1) Permukaan vacuum cap lebih mejadi cepat rapuh apabila tahan lama dengan posisinya di terkena minyak kerana bawah boolster. diperbuat daripada getah 2) Scrap disedut dengan lancar 2) Saluran paip yang digunakan kerana permukaan saluran paip untuk menyedut scrap sering lebih besar ruangannya. tersumbat disebabkan ruangannya kecil. Jadual 4.20 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen) 68
 • 69. Sebelum Selepas Rajah 4.35 Rajah 4.36 Mesin Auto Degreaser sebelum Mesin Auto Degreaser selepas Kaizen Kaizen 1) Susah untuk dikawal jika 1) Mudah untuk dikawal dengan berlaku sebarang masalah. hanya menekan butang 2) Butang kecemasan berada kecemasan. jauh dari kawalan. 2) Butang kecemasan hampir dengan kawalan jika terdapat sebarang masalah. Jadual 4.21 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen) 69
 • 70. Sebelum Selepas Rajah 4.37 Rajah 4.38 Conveyer Minster 3 sebelum Conveyer Minster 3 selepas Kaizen Kaizen 1) Kotak di bahagian tepi 1) Produk berjalan dengan conveyer mudah rosak lancar tanpa sebarang apabila terkena tooling yang gangguan. diturun atau dinaikkan pada 2) Penggunaan backlite pada mesin. bahagian tepi conveyer lebih 2) Produk senang tersangkut kelihatan kemas dan pada pelekat di tepi-tepi sistematik. kotak. Jadual 4.22 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen) 70
 • 71. Sebelum Selepas Rajah 4.39 Rajah 4.40 Penutup tangki mesin Semi-Auto Penutup tangki mesin Semi-Auto Degreaser sebelum Kaizen Degreaser selepas Kaizen 1) Cepat rosak apabila 1) Tahan lama dan nampak terdedah kepada lebih teratur. hidrokarbon. 2) Penutup tangki bertepatan 2) Menampakkan kualiti dengan mesin dan kehendak produk yang tidak baik pelanggan. kepada pelanggan kerana habuk daripada kotak kemungkinan terjatuh ke dalam hidrokarbon. Jadual 4.23 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen) 71
 • 72. Sebelum Selepas Rajah 4.41 Rajah 4.42 Rak Part WIP sebelum Kaizen Rak Part WIP selepas Kaizen 1) Susah untuk mencari barang 1) Barang lebih senang dicari yang diperlukan kerana perlu dengan adanya horizontal melihat satu persatu kotak. sheet kerana dibahagikan 2) Informasi pada kotak tidak kepada satu bahagian ke dipamerkan dengan jelas. bahagian yang lain. 2) Lebih kemas dan sistematik. Jadual 4.24 Kondisi Sebelum Dan Selepas Penambahbaikan (Kaizen) 4.2.3 Kesimpulan Laporan Teknikal Berdasarkan kerja-kerja yang telah saya lakukan, saya telah mendapat banyak pengalaman yang amat berguna untuk bidang yang saya pelajari dari segi praktikal dan teori. Contohnya, saya dapat meningkatkan tahap daya imaginasi untuk mereka sesuatu yang baru untuk membuat penambahbaikan secara berterusan di kawasan pengeluaran. Selain itu, saya juga dapat belajar serba-sedikit tentang penggunaan sensor dan cara pendawaian bersesuaian dengan bidang yang saya pelajari iaitu Kejuruteraan Mekatronik, disamping dapat menerapkannya untuk projek semester akhir nanti. 72
 • 73. BAB 5 KESIMPULAN Berdasarkan kepada buku laporan yang sudah disiapkan, kita boleh menganggarkan bahawa latihan industri ini banyak memberikan pendedahan kepada para pelajar tentang apa yang dipelajari semasa berada di politeknik dan juga pengalaman bekerja dalam dunia pekerjaan . Saya juga berjaya melaksanakan atau menghabiskan tempoh masa latihan industri disamping menyiapkan buku laporan pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak politeknik sendiri. Buku laporan ini mengandungi pengenalan setiap bab yang mana merangkumi pengenalan tentang latihan industri, latar belakang firma, ringkasan latihan sepanjang tempoh 22 minggu dan bab-bab teknikal. Buku laporan ini adalah merupakan syarat penting bagi seseorang pelajar bagi memperolehkan sijil atau diploma dari politeknik. Buku laporan ini juga merangkumi pemarkahan sebanyak 20 markah dari jumlah keseluruhan permarkahan bagi latihan industri ini. Buku laporan ini dapat mengukur sejauh mana pencapaian pelajar dalam latihan yang telah dijalankan sepanjang menjalani latihan industri di firma mahupun syarikat. Ini juga dapat menjadi bukti bahawa seseorang pelajar itu dapat menguasai apa yang dipelajarinya semasa melakukan latihan industri. Pelajar yang berjaya menguasai latihan industri dapat menyiapkan buku laporan dengan jayanya dan pelajar yang tidak dapat menguasainya pula adalah sebaliknya. Buku ini juga telah dimuatkan dengan bab-bab teknikal yang dilakukan semasa latihan industri dijalankan. Secara tidak langsung, buku laporan ini boleh dijadikan nota dan bahan 73
 • 74. rujukan kepada pelajar-pelajar itu sendiri dan ini seterusnya dapat membantu pelajar yang akan bekerja pada suatu hari kelak. Daripada tidak mengetahui apa-apa pada mulanya, sehinggalah berjaya melakukan tugas yang diberikan dengan jayanya yang mana pada mulanya, semua kerja pada mula hanya dilakukan oleh kakitangan syarikat mahupun firma sehinggalah para pelajar dapat bersama-sama melakukan kerja tersebut dengan kakitangan syarikat mahupun firma tersebut. Hari demi hari pelbagai perkara mahupun pengalaman yang baru selama ini tidak diketahui cara penyediaan dan pembuatannya telah saya pelajari. Sepanjang lima bulan saya menjalani latihan industri di Morrissey Technology Sdn Bhd ini, banyak perkara baru yang diperolehi dan dipelajari semasa menjalani latihan industri di tempat tersebut. Di antaranya ialah konsep sistem pengurusan bagi bahagian pengeluaran untuk memastikan pengeluaran dapat dikeluarkan dengan lancar tanpa sebarang masalah, konsep sistem pentadbiran di bahagian pengeluaran, cara pengendalian mesin- mesin untuk menghasilkan produk, lain-lain kerja yang merupakan sesuatu yang baru dipelajari. Disamping membuat sesuatu kerja, saya juga dapat menerapkan atau dapat memprakktikkan dari segi teori dan juga dari segi praktikal dalam membuat sesuatu kerja tersebut. Pengalaman yang tidak berkaitan dengan apa yang dipelajari juga telah saya dapati. Latihan industri dapat mengajar pelajar berani mencuba sesuatu yang baru dan tidak takut untuk menghadapi sebarang masalah. Para pelajar juga akan merasa suasana persekitaran pekerjaan yang sebenar dimana sebelum ini, bagi sesetengah para pelajar mungkin sudah biasa dengan alam pekerjaan dan mungkin ada yang tidak biasa atau belum pernah lagi menempuh alam pekerjaan sebenar ini. Selain itu, dalam menjalani latihan industri ini, 74
 • 75. kemahiran komunikasi para pelajar juga akan bertambah atau meningkat. Kemahiran berkomunikasi juga amat penting dalam menjalani latihan industri dimana para pelajar akan berdepan dengan pelbagai jenis kerenah mahupun sikap manusia. Para pelajar mestilah mempunyai kemahiran komunikasi antara satu sama lain agar segala kerja yang dilakukan dapt diselesaikan dengan mudah. Apa yang dapat dilihat di sini ialah sifat kesabaran, sifat ketekunan dan sifat tolak ansur mahupun tolong-menolong merupakan sifat yang mesti ada pada setiap pelajar yang mana bakal bergelar pekerja suatu hari nanti kerana apabila sesuatu perkara atau kerja tersebut ditempuhi sendiri oleh para pelajar, ia akan memberi pengalaman yang baru disamping ia akan lebih mematangkan lagi pemikiran para pelajar dalam menempuhi dunia pekerjaan yang semakin hari semakin mencabar. Latihan industri memang patut diadakan kepada para pelajar kerana banyak kebaikan akan diperolehi. Para pelajar juga dapat merasai secara praktikal terhadap kerja-kerja yang dibuat oleh para pelajar sendiri disamping itu, dapat diselitkan serba sedikit secara teori tentang apa yang dipelajari di politeknik. Hal ini dapat dibuktikan dengan apabila para pelajar melakukan amali semasa menjalani latihan industri, pelajar akan dapat memikirkan teori yang dipelajari semasa berada di politeknik dan dapat mengaitkan antara satu sama lain. Tambahan pula, para pelajar juga didedahkan dengan peralatan yang tidak terdapat di politekinik dan ini memberi suatu kemahiran baru kepada para pelajar untuk mengendalikannya. Di samping itu juga, latihan industri ini bertujuan untuk memahirkan para pelajar dari aspek praktikal disamping teori yang dipelajari. Latihan industri juga dapat mengubah cara belajar mahupun dapat menghilangkan rasa bosan pelajar yang mana hanya berada di kampus sahaja. Sepanjang menjalani latihan 75
 • 76. industri, saya berpeluang meluaskan pengetahuan saya dalam bidang mekanikal mahupun elektronik disamping pengetahuan teknikal. Saya juga telah mempelajari bagaimana menggunakan sesuatu peralatan mekanikal dengan betul. Latihan seperti ini dapat memberikan saya pengalaman dan pengetahuan yang meluas mengenai kejuruteraan mekatronik yang mana ia dapat meningkatkan minat saya dengan lebih mendalam lagi terhadap pembelajaran di politeknik. Tambahan pula, saya dapat menilai sejauh mana kemampuan, kesanggupan dan sikap saya untuk menghadapi dalam menempuh alam pekerjaan yang sebenar selepas tamat pengajian. Saya telah menyediakan laporan rasmi berkenaan aktiviti-aktiviti yang telah saya jalani serta pengetahuan yang saya perolehi sepanjang tempoh latiahan industri ini sebagai memenuhi syarat yang dikemukakan oleh politeknik. Secara kesimpulannya, segala latihan yang saya lalui di Morrissey Technology Sdn Bhd banyak memberi pengalaman yang sangat berguna dan berharga terutamamanya dalam bidang kejuruteraan mekatronik. Segala latihan yang telah saya perolehi akan saya manfaatkan bagi membantu saya memilih pekerjaan yang sesuai kelak. 76
 • 77. BAB 6 KOMEN DAN CADANGAN 6.0 Pendahuluan Sepanjang saya menjalani latihan industri di firma ini, banyak pengalaman yang baru serta pengetahuan yang berguna saya perolehi. Di sini saya ingin memberi cadangan mahupun komen kepada pihak- pihak yang berkenaan supaya perjalanan latihan industri bagi para pelajar politeknik berjalan dengan licin dan lebih mantap disamping berkesan di masa depan bagi para pelajar. 6.1 Komen 6.1.1 Penggunaan Bahasa Inggeris Sepanjang saya menjalani latihan industri di syarikat ini, penggunaan bahasa inggeris bukanlah perkara yang wajib bagi para pekerja di syarikat ini. Melalui pemerhatian saya dan informasi dari rakan-rakan saya yang sebelum ini menjalankan latihan industri di kilang-kilang mahupun firma-firma antarabangsa, penguasaan bahasa inggeris adalah penting bagi para pelajar. Kebanyakkan pihak pengurusan kilang dan para pekerja berkomunikasi dalam bahasa inggeris. Ini adalah kerana bukan sahaja rakyat kita yang berkerja sesama kita, bahkan rakyat asing juga berkerja satu bumbung dengan kita. Ia dapat dibuktikan sekarang dengan kebanjiran warga asing di negara kita. Tambahan pula, sesetengah syarikat terutamanya sektor perkilangan memerlukan kepakaran luar bagi membuat sesuatu 77
 • 78. perkara atau benda. Disini juga saya ingin menyatakan bahawasanya, saya bukannya mengagung-agungkan bahasa inggeris tersebut atau memandang rendah terhadap bahasa ibunda kita tetapi dalam pada masa yang sama, kita perlulah berpandangan jauh dimana penggunaan bahasa inggeris amat penting sekarang dan penggunaannya digalakkan kepada para pekerja mahupun para pelajar dimana akan wujudnya perhubungan yang lebih erat lagi sesama pekerja mahupun pekerja tempatan ataupun pekerja asing. Bak kata pepatah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dengan ini, sesebuah syarikat mahupun firma akan kelihatan lebih bertaraf tinggi dan mudah bergaul dengan pelanggan asing 6.2 Cadangan 6.2.1 Penempatan Latihan Industri. Menjalani latihan industri yang bersesuaian dengan bidang yang diambil sudah tentu memberi banyak pengalaman yang berguna disamping pengetahuan yang meluas. Akan tetapi jika berlaku sebaliknya, akan berlakunya masalah dalam melakukan kerja dimana tugas yang diberikan adalah berlainan dengan apa yang dipelajarinya sebelum ini dan hal sedemikian sedikit sebanyak menyebabkan minat terhadap bidang yang diceburi selama ini akan pudar sedikit demi sedikit. Hal ini sudah tentu akan menimbulkan masalah terutamanya pihak pelajar itu sendiri. Dengan ini, perkara sedemikian dapat dielakkan jika pihak politeknik dapat membuat pemantauan atau pemerhatian terlebih dahulu terhadap syarikat mahupun firma yang dipohon oleh para pelajar supaya ia 78
 • 79. bersesuaian dengan bidang yang mereka ceburi. Selain itu, pihak politeknik sendiri juga disarankan membuat pertemuan dengan pihak firma berkenaan untuk membincangkan bahawa kesudian mereka untuk mengambil para pelajar adalah secara ikhlas. Ia diperkatakan kerana terdapat banyak kes dimana terdapat firma atau syarikat yang hanya mahu mengambil kesempatan terhadap para pelajar dimana mereka boleh mengaut keuntungan dari pelbagai aspek. Dan ini seterusnya akan mengakibatkan masalah timbul di kemudian hari terhadap para pelajar. 6.2.2 Latihan Industri Dijalankan Pada Semester Akhir Di kesempatan ini, saya ingin memberi cadangan terhadap pihak berkenaan yang mana ia bertentangkan latihan industri ini dimana saya mencadangkan latihan industri sewajarnya dijalankan pada semester akhir iaitu semester keempat bagi pelajar peringkat sijil dan semester keenam bagi pelajar peringkat diploma. Ini adalah kerana terdapat segelintir pelajar lepasan politeknik yang ditawarkan pekerjaan terus oleh firma mahupun syarikat selepas meraka tamat menjalani latihan industri namun terpaksa ditolak oleh pelajar kerana belum tamat pengajian mereka. Peluang pekerjaan sekarang tidaklah begitu cerah ataupun susah untuk didapati dimana terdapatnya masalah-masalah yang berlaku pada masa kini iaitu kegawatan ekonomi. Hal ini sedikit sebanyak menyebabkan sesetengah firma mahupun syarikat tidak mengambil pekerja yang banyak bahkan mereka sekarang hanya membuang pekerja bagi megelakkan daripada berlakunya 79
 • 80. kerugian yang besar. Tambahan pula, boleh dikatakan jika adanya satu kekosongan jawatan di sesebuah firma ataupun syarikat, bukannya hanya dua tiga orang yang datang untuk memohonnya, tetapi beribu-ribu yang datang memohon jawatan kosong tersebut. Maka dengan ini, dapat dilihat bahawa peluang sebeginilah yang diharapkan oleh para pelajar untuk bekerja di masa depan kelak dimana ditawarkan dengan jawatan yang baik. Seterusnya, sedikit sebanyak dapat membantu para pelajar untuk berjaya terus dalam bidang yang diceburi. Akhir sekali, saya berharap bahawa pihak yang berkenaan mahupun pihak politeknik sendiri dapat mempertimbangkan cadangan yang saya kemukakan disamping menyuarakan cadangan ini kepada pihak atasan. 80