SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
PROJECT DESIGN 
Tecniche di redazione dei progetti europei 
Cristina Belloni 
Pontedera 24/10/2014 
www.polisemiaconsulting.com
PERCHÉ PRESENTARE UN PROGETTO? 
Pontedera www.polisemiaconsulting.com Cristina Belloni 24/10/2014 2
CONDIZIONE NECESSARIA 
Pontedera www.polisemiaconsulting.com Cristina Belloni 24/10/2014 3
CICLO DI VITA DEL PROGETTO 
PROJECT 
EXECUTION 
FOLLOW-UP 
FINAL 
REPORT 
Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 4 
PROPOSAL 
PREPARATION / 
ELIGIBLE CRITERIA 
www.polisemiaconsulting.com
DEFINIRE LA PROJECT IDEA 
Pontedera www.polisemiaconsulting.com Cristina Belloni 24/10/2014 5
SCRIVERE IL PROPOSAL 
Pontedera www.polisemiaconsulting.com Cristina Belloni 24/10/2014 6
Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 7 
PRIMO PASSO 
SCRIVERE IL PROPOSAL 
Pianificare il processo di scrittura tenendo conti di: 
www.polisemiaconsulting.com
Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 8 
PARTNERS 
SCRIVERE IL PROPOSAL 
www.polisemiaconsulting.com
SCRIVERE IL PROPOSAL 
ACRONIMO E TITOLO DI PROGETTO 
ABSTRACT 
Se previsto dall’application form, descrivere brevemente il progetto, gli obiettivi, i risultati 
attesi, le azioni rilevanti e il valore aggiunto europeo dell’iniziativa progettuale. 
Introdurre sinteticamente i concetti, che saranno poi ripresi nel prosieguo della call, evitando 
ripetizioni o sovrapposizioni. 
Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 9 
Scegliere un titolo di progetto e un acronimo (se 
richiesto) chiari, che rendano l’idea di cosa sia il 
progetto e che cosa il progetto si prefigge di 
raggiungere. 
La scelta dell’acronimo e del titolo definitivo 
può essere fatta anche alla fine del progetto, 
quando sono stati definiti gli obiettivi e i 
risultati attesi. 
www.polisemiaconsulting.com
Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 10 
OBIETTIVI 
SCRIVERE IL PROPOSAL 
Definire obiettivi chiari, che rispondano al contesto della Strategia EUROPA 2020 
www.polisemiaconsulting.com
Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 11 
RISULTATI 
SCRIVERE IL PROPOSAL 
Indicare in maniera dettagliata i risultati che si vogliono conseguire con il progetto 
www.polisemiaconsulting.com
SCRIVERE IL PROPOSAL 
WORK BREACKDOWN STRUCTURE (WBS) 
Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 12 
www.polisemiaconsulting.com
WORK BREACKDOWN STRUCTURE 
SCRIVERE IL PROPOSAL 
Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 13 
www.polisemiaconsulting.com
Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 14 
WORK PACKAGE LIST 
SCRIVERE IL PROPOSAL 
www.polisemiaconsulting.com
Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 15 
WORK PACKAGE LIST 
SCRIVERE IL PROPOSAL 
www.polisemiaconsulting.com
Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 16 
WORK PACKAGE DESCRIPTION 
SCRIVERE IL PROPOSAL 
www.polisemiaconsulting.com
Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 17 
WORK PACKAGE STRUCTURE 
SCRIVERE IL PROPOSAL 
[Fonte: www.alter-energy.eu] 
www.polisemiaconsulting.com
Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 18 
WBS E PIANO DI GANTT 
SCRIVERE IL PROPOSAL 
www.polisemiaconsulting.com
Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 19 
MILESTONES 
SCRIVERE IL PROPOSAL 
www.polisemiaconsulting.com
IMPLEMENTATION E FOLLOW-UP 
SCRIVERE IL PROPOSAL 
Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 20 
www.polisemiaconsulting.com
Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 21 
COME SIAMO VALUTATI? 
SCRIVERE IL PROPOSAL 
www.polisemiaconsulting.com
Grazie per l’attenzione! 
Cristina Belloni 
cristina.belloni@polisemiaconsulting.com 
Pontedera 24/10/2014 
www.polisemiaconsulting.com

More Related Content

What's hot

Hiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây Nguyên
Hiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây NguyênHiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây Nguyên
Hiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây NguyênLap Dinh
 
Chuong i-van-de-co-ban1 kinh doanh ngoại hối
Chuong i-van-de-co-ban1 kinh doanh ngoại hốiChuong i-van-de-co-ban1 kinh doanh ngoại hối
Chuong i-van-de-co-ban1 kinh doanh ngoại hốiBichtram Nguyen
 
Căn bản về cán cân thanh toán quốc tế
Căn bản về cán cân thanh toán quốc tếCăn bản về cán cân thanh toán quốc tế
Căn bản về cán cân thanh toán quốc tếemythuy
 
Thuyết minh dự án đầu tư Xây dựng cơ sở nghiền sàng chế biến sạn kết, sỏi kết...
Thuyết minh dự án đầu tư Xây dựng cơ sở nghiền sàng chế biến sạn kết, sỏi kết...Thuyết minh dự án đầu tư Xây dựng cơ sở nghiền sàng chế biến sạn kết, sỏi kết...
Thuyết minh dự án đầu tư Xây dựng cơ sở nghiền sàng chế biến sạn kết, sỏi kết...Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
2 tracnghiemthanhtoanquocte 021
2 tracnghiemthanhtoanquocte 0212 tracnghiemthanhtoanquocte 021
2 tracnghiemthanhtoanquocte 021Bichtram Nguyen
 
du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng
du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡngdu lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng
du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡngLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Dự án trồng trọt kết hợp chăn nuôi tổng hợp 0918755356
Dự án trồng trọt kết hợp chăn nuôi tổng hợp 0918755356Dự án trồng trọt kết hợp chăn nuôi tổng hợp 0918755356
Dự án trồng trọt kết hợp chăn nuôi tổng hợp 0918755356LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Đề tài: Lập phân tích dự án đầu tư _ đề tài “dự án đầu tư xây dựng chung cư c...
Đề tài: Lập phân tích dự án đầu tư _ đề tài “dự án đầu tư xây dựng chung cư c...Đề tài: Lập phân tích dự án đầu tư _ đề tài “dự án đầu tư xây dựng chung cư c...
Đề tài: Lập phân tích dự án đầu tư _ đề tài “dự án đầu tư xây dựng chung cư c...Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
 
Thuyết minh dự án Bệnh viện đa khoa Phúc Lộc Thọ tỉnh Bình Dương | lapduandau...
Thuyết minh dự án Bệnh viện đa khoa Phúc Lộc Thọ tỉnh Bình Dương | lapduandau...Thuyết minh dự án Bệnh viện đa khoa Phúc Lộc Thọ tỉnh Bình Dương | lapduandau...
Thuyết minh dự án Bệnh viện đa khoa Phúc Lộc Thọ tỉnh Bình Dương | lapduandau...Dịch vụ Lập dự án chuyên nghiệp
 
Câu hỏi ôn tập môn tiền tệ thanh toán quốc tế
Câu hỏi ôn tập môn tiền tệ thanh toán quốc tếCâu hỏi ôn tập môn tiền tệ thanh toán quốc tế
Câu hỏi ôn tập môn tiền tệ thanh toán quốc tếHọc Huỳnh Bá
 
Dự án trang trại nấm 0918755356
Dự án trang trại nấm 0918755356Dự án trang trại nấm 0918755356
Dự án trang trại nấm 0918755356LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Mẫu số 02 - Hồ sơ mời thầu qua mạng 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
Mẫu số 02 - Hồ sơ mời thầu qua mạng 1 giai đoạn 1 túi hồ sơMẫu số 02 - Hồ sơ mời thầu qua mạng 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
Mẫu số 02 - Hồ sơ mời thầu qua mạng 1 giai đoạn 1 túi hồ sơVietsing Group
 
BIM 360 Overview by Jessica Denman- august 2017
BIM 360 Overview by Jessica Denman- august 2017BIM 360 Overview by Jessica Denman- august 2017
BIM 360 Overview by Jessica Denman- august 2017Jad DELLEL
 
Dsa legge-170-spiegazioni m
Dsa legge-170-spiegazioni mDsa legge-170-spiegazioni m
Dsa legge-170-spiegazioni mimartini
 
Dự án nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao 0918755356
Dự án nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao 0918755356Dự án nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao 0918755356
Dự án nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao 0918755356LẬP DỰ ÁN VIỆT
 

What's hot (20)

Hiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây Nguyên
Hiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây NguyênHiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây Nguyên
Hiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây Nguyên
 
Chuong i-van-de-co-ban1 kinh doanh ngoại hối
Chuong i-van-de-co-ban1 kinh doanh ngoại hốiChuong i-van-de-co-ban1 kinh doanh ngoại hối
Chuong i-van-de-co-ban1 kinh doanh ngoại hối
 
Căn bản về cán cân thanh toán quốc tế
Căn bản về cán cân thanh toán quốc tếCăn bản về cán cân thanh toán quốc tế
Căn bản về cán cân thanh toán quốc tế
 
Thuyết minh dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai tỉnh Quảng Nam 0918755356
Thuyết minh dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai tỉnh Quảng Nam 0918755356Thuyết minh dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai tỉnh Quảng Nam 0918755356
Thuyết minh dự án Khu Trung tâm Logistics Chu Lai tỉnh Quảng Nam 0918755356
 
Thuyết minh dự án đầu tư Xây dựng cơ sở nghiền sàng chế biến sạn kết, sỏi kết...
Thuyết minh dự án đầu tư Xây dựng cơ sở nghiền sàng chế biến sạn kết, sỏi kết...Thuyết minh dự án đầu tư Xây dựng cơ sở nghiền sàng chế biến sạn kết, sỏi kết...
Thuyết minh dự án đầu tư Xây dựng cơ sở nghiền sàng chế biến sạn kết, sỏi kết...
 
2 tracnghiemthanhtoanquocte 021
2 tracnghiemthanhtoanquocte 0212 tracnghiemthanhtoanquocte 021
2 tracnghiemthanhtoanquocte 021
 
Thuyết minh dự án đầu tư Hợp tác Liên doanh với Công ty Cao su Dầu tiếng | du...
Thuyết minh dự án đầu tư Hợp tác Liên doanh với Công ty Cao su Dầu tiếng | du...Thuyết minh dự án đầu tư Hợp tác Liên doanh với Công ty Cao su Dầu tiếng | du...
Thuyết minh dự án đầu tư Hợp tác Liên doanh với Công ty Cao su Dầu tiếng | du...
 
du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng
du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡngdu lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng
du lịch sinh thái kết hợp nghĩ dưỡng
 
Dự án nạo vét sông Lô và tận thu các sản phẩm từ việc khai thác tại tỉnh Phú ...
Dự án nạo vét sông Lô và tận thu các sản phẩm từ việc khai thác tại tỉnh Phú ...Dự án nạo vét sông Lô và tận thu các sản phẩm từ việc khai thác tại tỉnh Phú ...
Dự án nạo vét sông Lô và tận thu các sản phẩm từ việc khai thác tại tỉnh Phú ...
 
Dự án trồng trọt kết hợp chăn nuôi tổng hợp 0918755356
Dự án trồng trọt kết hợp chăn nuôi tổng hợp 0918755356Dự án trồng trọt kết hợp chăn nuôi tổng hợp 0918755356
Dự án trồng trọt kết hợp chăn nuôi tổng hợp 0918755356
 
Đề tài: Lập phân tích dự án đầu tư _ đề tài “dự án đầu tư xây dựng chung cư c...
Đề tài: Lập phân tích dự án đầu tư _ đề tài “dự án đầu tư xây dựng chung cư c...Đề tài: Lập phân tích dự án đầu tư _ đề tài “dự án đầu tư xây dựng chung cư c...
Đề tài: Lập phân tích dự án đầu tư _ đề tài “dự án đầu tư xây dựng chung cư c...
 
Thuyết minh dự án Bệnh viện đa khoa Phúc Lộc Thọ tỉnh Bình Dương | lapduandau...
Thuyết minh dự án Bệnh viện đa khoa Phúc Lộc Thọ tỉnh Bình Dương | lapduandau...Thuyết minh dự án Bệnh viện đa khoa Phúc Lộc Thọ tỉnh Bình Dương | lapduandau...
Thuyết minh dự án Bệnh viện đa khoa Phúc Lộc Thọ tỉnh Bình Dương | lapduandau...
 
Câu hỏi ôn tập môn tiền tệ thanh toán quốc tế
Câu hỏi ôn tập môn tiền tệ thanh toán quốc tếCâu hỏi ôn tập môn tiền tệ thanh toán quốc tế
Câu hỏi ôn tập môn tiền tệ thanh toán quốc tế
 
Dự án trang trại nấm 0918755356
Dự án trang trại nấm 0918755356Dự án trang trại nấm 0918755356
Dự án trang trại nấm 0918755356
 
Mẫu số 02 - Hồ sơ mời thầu qua mạng 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
Mẫu số 02 - Hồ sơ mời thầu qua mạng 1 giai đoạn 1 túi hồ sơMẫu số 02 - Hồ sơ mời thầu qua mạng 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
Mẫu số 02 - Hồ sơ mời thầu qua mạng 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
 
Tờ trình dự án đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu - www.duanviet.co...
Tờ trình dự án đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu - www.duanviet.co...Tờ trình dự án đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu - www.duanviet.co...
Tờ trình dự án đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu - www.duanviet.co...
 
BIM 360 Overview by Jessica Denman- august 2017
BIM 360 Overview by Jessica Denman- august 2017BIM 360 Overview by Jessica Denman- august 2017
BIM 360 Overview by Jessica Denman- august 2017
 
Dsa legge-170-spiegazioni m
Dsa legge-170-spiegazioni mDsa legge-170-spiegazioni m
Dsa legge-170-spiegazioni m
 
Dự án nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao 0918755356
Dự án nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao 0918755356Dự án nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao 0918755356
Dự án nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao 0918755356
 
DỰ ÁN NÔNG TRẠI BÒ SỮA
DỰ ÁN NÔNG TRẠI BÒ SỮADỰ ÁN NÔNG TRẠI BÒ SỮA
DỰ ÁN NÔNG TRẠI BÒ SỮA
 

Viewers also liked

Ho pubblicato "Il Manuale di europrogettazione" - Scrivere, gestire e rendico...
Ho pubblicato "Il Manuale di europrogettazione" - Scrivere, gestire e rendico...Ho pubblicato "Il Manuale di europrogettazione" - Scrivere, gestire e rendico...
Ho pubblicato "Il Manuale di europrogettazione" - Scrivere, gestire e rendico...GIANLUCA COPPOLA
 
Nozioni di base di Europrogettazione
Nozioni di base di EuroprogettazioneNozioni di base di Europrogettazione
Nozioni di base di EuroprogettazioneLazio Innova
 
Slide europrogettazione
Slide europrogettazioneSlide europrogettazione
Slide europrogettazioneLazio Innova
 
Europrogettazione - la documentazione di riferimento
Europrogettazione - la documentazione di riferimentoEuroprogettazione - la documentazione di riferimento
Europrogettazione - la documentazione di riferimentoFSE l'Esperto Risponde
 
Introduzione alla progettazione europea
Introduzione alla progettazione europeaIntroduzione alla progettazione europea
Introduzione alla progettazione europeaFSE l'Esperto Risponde
 
Come presentare un Progetto Europeo
Come presentare un Progetto EuropeoCome presentare un Progetto Europeo
Come presentare un Progetto Europeoidea-re
 
RWR_Quadro logico di progetto
RWR_Quadro logico di progettoRWR_Quadro logico di progetto
RWR_Quadro logico di progettoGiancarlo Grossi
 
Introduzione alla progettazione europea
Introduzione alla progettazione europeaIntroduzione alla progettazione europea
Introduzione alla progettazione europeaFSE l'Esperto Risponde
 
Master cb fai unimol pres fs2008
Master cb fai unimol pres fs2008Master cb fai unimol pres fs2008
Master cb fai unimol pres fs2008Antonio Bonetti
 
Progetti e finanza il piano economico finanziario del bp (1)
Progetti e finanza il piano economico finanziario del bp (1)Progetti e finanza il piano economico finanziario del bp (1)
Progetti e finanza il piano economico finanziario del bp (1)Enrico Viceconte
 
Master Unimol E Ubudget January2011
Master Unimol E Ubudget January2011Master Unimol E Ubudget January2011
Master Unimol E Ubudget January2011Antonio Bonetti
 
Genius loci an sistema economico
Genius loci  an sistema economicoGenius loci  an sistema economico
Genius loci an sistema economicoAntonio Bonetti
 
Genius loci an benefici attesi febbraio2008
Genius loci  an benefici attesi febbraio2008Genius loci  an benefici attesi febbraio2008
Genius loci an benefici attesi febbraio2008Antonio Bonetti
 
Eurosapienza enlargement post 2006 oct2005
Eurosapienza enlargement post 2006 oct2005Eurosapienza enlargement post 2006 oct2005
Eurosapienza enlargement post 2006 oct2005Antonio Bonetti
 
Master Unimol Eu External Aid Dec2010
Master Unimol Eu External Aid Dec2010Master Unimol Eu External Aid Dec2010
Master Unimol Eu External Aid Dec2010Antonio Bonetti
 

Viewers also liked (20)

Ho pubblicato "Il Manuale di europrogettazione" - Scrivere, gestire e rendico...
Ho pubblicato "Il Manuale di europrogettazione" - Scrivere, gestire e rendico...Ho pubblicato "Il Manuale di europrogettazione" - Scrivere, gestire e rendico...
Ho pubblicato "Il Manuale di europrogettazione" - Scrivere, gestire e rendico...
 
Scrivere un progetto europeo
Scrivere un progetto europeo Scrivere un progetto europeo
Scrivere un progetto europeo
 
Nozioni di base di Europrogettazione
Nozioni di base di EuroprogettazioneNozioni di base di Europrogettazione
Nozioni di base di Europrogettazione
 
Slide europrogettazione
Slide europrogettazioneSlide europrogettazione
Slide europrogettazione
 
Europrogettazione - la documentazione di riferimento
Europrogettazione - la documentazione di riferimentoEuroprogettazione - la documentazione di riferimento
Europrogettazione - la documentazione di riferimento
 
Introduzione alla progettazione europea
Introduzione alla progettazione europeaIntroduzione alla progettazione europea
Introduzione alla progettazione europea
 
Come presentare un Progetto Europeo
Come presentare un Progetto EuropeoCome presentare un Progetto Europeo
Come presentare un Progetto Europeo
 
I Programmi UE 2014-2020
I Programmi UE 2014-2020I Programmi UE 2014-2020
I Programmi UE 2014-2020
 
RWR_Quadro logico di progetto
RWR_Quadro logico di progettoRWR_Quadro logico di progetto
RWR_Quadro logico di progetto
 
Introduzione alla progettazione europea
Introduzione alla progettazione europeaIntroduzione alla progettazione europea
Introduzione alla progettazione europea
 
europa delle startup
europa delle startupeuropa delle startup
europa delle startup
 
Master cb fai unimol pres fs2008
Master cb fai unimol pres fs2008Master cb fai unimol pres fs2008
Master cb fai unimol pres fs2008
 
Progetti e finanza il piano economico finanziario del bp (1)
Progetti e finanza il piano economico finanziario del bp (1)Progetti e finanza il piano economico finanziario del bp (1)
Progetti e finanza il piano economico finanziario del bp (1)
 
Master Unimol E Ubudget January2011
Master Unimol E Ubudget January2011Master Unimol E Ubudget January2011
Master Unimol E Ubudget January2011
 
Genius loci an sistema economico
Genius loci  an sistema economicoGenius loci  an sistema economico
Genius loci an sistema economico
 
Genius loci an benefici attesi febbraio2008
Genius loci  an benefici attesi febbraio2008Genius loci  an benefici attesi febbraio2008
Genius loci an benefici attesi febbraio2008
 
KM-EL_Formez_v2
KM-EL_Formez_v2KM-EL_Formez_v2
KM-EL_Formez_v2
 
Eurosapienza enlargement post 2006 oct2005
Eurosapienza enlargement post 2006 oct2005Eurosapienza enlargement post 2006 oct2005
Eurosapienza enlargement post 2006 oct2005
 
Master Unimol Eu External Aid Dec2010
Master Unimol Eu External Aid Dec2010Master Unimol Eu External Aid Dec2010
Master Unimol Eu External Aid Dec2010
 
extremesoft systems pvt. ltd.
extremesoft systems pvt. ltd.extremesoft systems pvt. ltd.
extremesoft systems pvt. ltd.
 

Similar to PROJECT DESIGN - Tecniche di redazione dei progetti europei

Diagrammi di Flusso della Guida PMBOK® 5ª Edizione in Italiano - Versione sem...
Diagrammi di Flusso della Guida PMBOK® 5ª Edizione in Italiano - Versione sem...Diagrammi di Flusso della Guida PMBOK® 5ª Edizione in Italiano - Versione sem...
Diagrammi di Flusso della Guida PMBOK® 5ª Edizione in Italiano - Versione sem...Ricardo Viana Vargas
 
Europa 2020 e Politica di Coesione
Europa 2020 e Politica di CoesioneEuropa 2020 e Politica di Coesione
Europa 2020 e Politica di CoesioneCristina Belloni
 
IT_Gabriele Pelosi_Interior Design Portfolio
IT_Gabriele Pelosi_Interior Design PortfolioIT_Gabriele Pelosi_Interior Design Portfolio
IT_Gabriele Pelosi_Interior Design PortfolioGabriele Pelosi
 
Evento 15 gen 2020 Eureka Service in collaborazione con Microsoft e PMI-CIC
Evento 15 gen 2020 Eureka Service in collaborazione con Microsoft e PMI-CICEvento 15 gen 2020 Eureka Service in collaborazione con Microsoft e PMI-CIC
Evento 15 gen 2020 Eureka Service in collaborazione con Microsoft e PMI-CICeurekaservice
 
Il Project Management nelle costruzioni - Antonelli, Di Spes, Sovera
Il Project Management nelle costruzioni - Antonelli, Di Spes, SoveraIl Project Management nelle costruzioni - Antonelli, Di Spes, Sovera
Il Project Management nelle costruzioni - Antonelli, Di Spes, SoveraPMexpo
 
Corso ITS Cosmo Occhialeria
Corso ITS Cosmo OcchialeriaCorso ITS Cosmo Occhialeria
Corso ITS Cosmo OcchialeriaITS Cosmo
 
Smau Napoli 2018 Claudia Spagnuolo - ISIPM
Smau Napoli 2018 Claudia Spagnuolo - ISIPMSmau Napoli 2018 Claudia Spagnuolo - ISIPM
Smau Napoli 2018 Claudia Spagnuolo - ISIPMSMAU
 
Presentazione 10 aprile 2014 - generale
Presentazione 10 aprile 2014 - generalePresentazione 10 aprile 2014 - generale
Presentazione 10 aprile 2014 - generaleRegionedelVeneto
 
Presentazione 10 aprile 2014 generale
Presentazione 10 aprile 2014 generalePresentazione 10 aprile 2014 generale
Presentazione 10 aprile 2014 generaleRegionedelVeneto
 
Cv davide rota_ita
Cv davide rota_itaCv davide rota_ita
Cv davide rota_itaDavide Rota
 
Master Executive in Orientamento alla Persona
Master Executive in Orientamento alla PersonaMaster Executive in Orientamento alla Persona
Master Executive in Orientamento alla Personachiara sparacio
 
David Bramini | Come creare un ponte tra la Strategia Aziendale e la sua Esec...
David Bramini | Come creare un ponte tra la Strategia Aziendale e la sua Esec...David Bramini | Come creare un ponte tra la Strategia Aziendale e la sua Esec...
David Bramini | Come creare un ponte tra la Strategia Aziendale e la sua Esec...PMexpo
 
Smau Milano 2019 - ISIPM
Smau Milano 2019 - ISIPMSmau Milano 2019 - ISIPM
Smau Milano 2019 - ISIPMSMAU
 
Presentazione Settimana della Finanza
Presentazione Settimana della FinanzaPresentazione Settimana della Finanza
Presentazione Settimana della Finanzacareerservicepolimi
 
Presentazione Progetto D-factor (18 luglio 2017)
Presentazione Progetto D-factor (18 luglio 2017) Presentazione Progetto D-factor (18 luglio 2017)
Presentazione Progetto D-factor (18 luglio 2017) FaberLab
 
72 augurio di buone feste natalizie
72 augurio di buone feste natalizie72 augurio di buone feste natalizie
72 augurio di buone feste natalizieRoberto Rocchegiani
 
Pikno - Pills of Knowledge - SMAU 2010
Pikno - Pills of Knowledge - SMAU 2010Pikno - Pills of Knowledge - SMAU 2010
Pikno - Pills of Knowledge - SMAU 2010Roberto Castaldo
 
72 augurio di buone feste natalizie
72 augurio di buone feste natalizie72 augurio di buone feste natalizie
72 augurio di buone feste natalizieRoberto Rocchegiani
 

Similar to PROJECT DESIGN - Tecniche di redazione dei progetti europei (20)

Diagrammi di Flusso della Guida PMBOK® 5ª Edizione in Italiano - Versione sem...
Diagrammi di Flusso della Guida PMBOK® 5ª Edizione in Italiano - Versione sem...Diagrammi di Flusso della Guida PMBOK® 5ª Edizione in Italiano - Versione sem...
Diagrammi di Flusso della Guida PMBOK® 5ª Edizione in Italiano - Versione sem...
 
Europa 2020 e Politica di Coesione
Europa 2020 e Politica di CoesioneEuropa 2020 e Politica di Coesione
Europa 2020 e Politica di Coesione
 
IT_Gabriele Pelosi_Interior Design Portfolio
IT_Gabriele Pelosi_Interior Design PortfolioIT_Gabriele Pelosi_Interior Design Portfolio
IT_Gabriele Pelosi_Interior Design Portfolio
 
Evento 15 gen 2020 Eureka Service in collaborazione con Microsoft e PMI-CIC
Evento 15 gen 2020 Eureka Service in collaborazione con Microsoft e PMI-CICEvento 15 gen 2020 Eureka Service in collaborazione con Microsoft e PMI-CIC
Evento 15 gen 2020 Eureka Service in collaborazione con Microsoft e PMI-CIC
 
Il Project Management nelle costruzioni - Antonelli, Di Spes, Sovera
Il Project Management nelle costruzioni - Antonelli, Di Spes, SoveraIl Project Management nelle costruzioni - Antonelli, Di Spes, Sovera
Il Project Management nelle costruzioni - Antonelli, Di Spes, Sovera
 
Corso ITS Cosmo Occhialeria
Corso ITS Cosmo OcchialeriaCorso ITS Cosmo Occhialeria
Corso ITS Cosmo Occhialeria
 
Smau Napoli 2018 Claudia Spagnuolo - ISIPM
Smau Napoli 2018 Claudia Spagnuolo - ISIPMSmau Napoli 2018 Claudia Spagnuolo - ISIPM
Smau Napoli 2018 Claudia Spagnuolo - ISIPM
 
Presentazione 10 aprile 2014 - generale
Presentazione 10 aprile 2014 - generalePresentazione 10 aprile 2014 - generale
Presentazione 10 aprile 2014 - generale
 
Presentazione 10 aprile 2014 generale
Presentazione 10 aprile 2014 generalePresentazione 10 aprile 2014 generale
Presentazione 10 aprile 2014 generale
 
Cv davide rota_ita
Cv davide rota_itaCv davide rota_ita
Cv davide rota_ita
 
Master Executive in Orientamento alla Persona
Master Executive in Orientamento alla PersonaMaster Executive in Orientamento alla Persona
Master Executive in Orientamento alla Persona
 
David Bramini | Come creare un ponte tra la Strategia Aziendale e la sua Esec...
David Bramini | Come creare un ponte tra la Strategia Aziendale e la sua Esec...David Bramini | Come creare un ponte tra la Strategia Aziendale e la sua Esec...
David Bramini | Come creare un ponte tra la Strategia Aziendale e la sua Esec...
 
Smau Milano 2019 - ISIPM
Smau Milano 2019 - ISIPMSmau Milano 2019 - ISIPM
Smau Milano 2019 - ISIPM
 
Presentazione Settimana della Finanza
Presentazione Settimana della FinanzaPresentazione Settimana della Finanza
Presentazione Settimana della Finanza
 
Presentazione Progetto D-factor (18 luglio 2017)
Presentazione Progetto D-factor (18 luglio 2017) Presentazione Progetto D-factor (18 luglio 2017)
Presentazione Progetto D-factor (18 luglio 2017)
 
Modena 17 ottobre 2013 Pianificazione - Damiani
Modena 17 ottobre 2013 Pianificazione - DamianiModena 17 ottobre 2013 Pianificazione - Damiani
Modena 17 ottobre 2013 Pianificazione - Damiani
 
Unicredit Start Lab Open - Giusy Stanziola
Unicredit Start Lab Open - Giusy StanziolaUnicredit Start Lab Open - Giusy Stanziola
Unicredit Start Lab Open - Giusy Stanziola
 
72 augurio di buone feste natalizie
72 augurio di buone feste natalizie72 augurio di buone feste natalizie
72 augurio di buone feste natalizie
 
Pikno - Pills of Knowledge - SMAU 2010
Pikno - Pills of Knowledge - SMAU 2010Pikno - Pills of Knowledge - SMAU 2010
Pikno - Pills of Knowledge - SMAU 2010
 
72 augurio di buone feste natalizie
72 augurio di buone feste natalizie72 augurio di buone feste natalizie
72 augurio di buone feste natalizie
 

More from Cristina Belloni

Gli strumenti di finanziamento dell'Unione Europea
Gli strumenti di finanziamento dell'Unione EuropeaGli strumenti di finanziamento dell'Unione Europea
Gli strumenti di finanziamento dell'Unione EuropeaCristina Belloni
 
Sistema Europa: Istituzioni e politiche dell'UE
Sistema Europa: Istituzioni e politiche dell'UESistema Europa: Istituzioni e politiche dell'UE
Sistema Europa: Istituzioni e politiche dell'UECristina Belloni
 
Comunicare l'Europa agli europei. Comunicazione, riforma istituzionale, siste...
Comunicare l'Europa agli europei. Comunicazione, riforma istituzionale, siste...Comunicare l'Europa agli europei. Comunicazione, riforma istituzionale, siste...
Comunicare l'Europa agli europei. Comunicazione, riforma istituzionale, siste...Cristina Belloni
 
Lessico civico. Teorie e pratiche della cittadinanza
Lessico civico. Teorie e pratiche della cittadinanzaLessico civico. Teorie e pratiche della cittadinanza
Lessico civico. Teorie e pratiche della cittadinanzaCristina Belloni
 
WORKSHOP - Il futuro dei fondi europei
WORKSHOP - Il futuro dei fondi europeiWORKSHOP - Il futuro dei fondi europei
WORKSHOP - Il futuro dei fondi europeiCristina Belloni
 
Scuola Europrogettazione Lecce
Scuola Europrogettazione LecceScuola Europrogettazione Lecce
Scuola Europrogettazione LecceCristina Belloni
 
Scuola di Europrogettazione - Brochure
Scuola di Europrogettazione - Brochure Scuola di Europrogettazione - Brochure
Scuola di Europrogettazione - Brochure Cristina Belloni
 

More from Cristina Belloni (9)

Gli strumenti di finanziamento dell'Unione Europea
Gli strumenti di finanziamento dell'Unione EuropeaGli strumenti di finanziamento dell'Unione Europea
Gli strumenti di finanziamento dell'Unione Europea
 
Sistema Europa: Istituzioni e politiche dell'UE
Sistema Europa: Istituzioni e politiche dell'UESistema Europa: Istituzioni e politiche dell'UE
Sistema Europa: Istituzioni e politiche dell'UE
 
Comunicare l'Europa agli europei. Comunicazione, riforma istituzionale, siste...
Comunicare l'Europa agli europei. Comunicazione, riforma istituzionale, siste...Comunicare l'Europa agli europei. Comunicazione, riforma istituzionale, siste...
Comunicare l'Europa agli europei. Comunicazione, riforma istituzionale, siste...
 
Lessico civico. Teorie e pratiche della cittadinanza
Lessico civico. Teorie e pratiche della cittadinanzaLessico civico. Teorie e pratiche della cittadinanza
Lessico civico. Teorie e pratiche della cittadinanza
 
WORKSHOP - Il futuro dei fondi europei
WORKSHOP - Il futuro dei fondi europeiWORKSHOP - Il futuro dei fondi europei
WORKSHOP - Il futuro dei fondi europei
 
Scuola Europrogettazione Lecce
Scuola Europrogettazione LecceScuola Europrogettazione Lecce
Scuola Europrogettazione Lecce
 
Scuola di Europrogettazione - Brochure
Scuola di Europrogettazione - Brochure Scuola di Europrogettazione - Brochure
Scuola di Europrogettazione - Brochure
 
Polisemia _ Product brief
Polisemia _ Product briefPolisemia _ Product brief
Polisemia _ Product brief
 
POLISEMIA Company Profile
POLISEMIA Company ProfilePOLISEMIA Company Profile
POLISEMIA Company Profile
 

PROJECT DESIGN - Tecniche di redazione dei progetti europei

 • 1. PROJECT DESIGN Tecniche di redazione dei progetti europei Cristina Belloni Pontedera 24/10/2014 www.polisemiaconsulting.com
 • 2. PERCHÉ PRESENTARE UN PROGETTO? Pontedera www.polisemiaconsulting.com Cristina Belloni 24/10/2014 2
 • 3. CONDIZIONE NECESSARIA Pontedera www.polisemiaconsulting.com Cristina Belloni 24/10/2014 3
 • 4. CICLO DI VITA DEL PROGETTO PROJECT EXECUTION FOLLOW-UP FINAL REPORT Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 4 PROPOSAL PREPARATION / ELIGIBLE CRITERIA www.polisemiaconsulting.com
 • 5. DEFINIRE LA PROJECT IDEA Pontedera www.polisemiaconsulting.com Cristina Belloni 24/10/2014 5
 • 6. SCRIVERE IL PROPOSAL Pontedera www.polisemiaconsulting.com Cristina Belloni 24/10/2014 6
 • 7. Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 7 PRIMO PASSO SCRIVERE IL PROPOSAL Pianificare il processo di scrittura tenendo conti di: www.polisemiaconsulting.com
 • 8. Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 8 PARTNERS SCRIVERE IL PROPOSAL www.polisemiaconsulting.com
 • 9. SCRIVERE IL PROPOSAL ACRONIMO E TITOLO DI PROGETTO ABSTRACT Se previsto dall’application form, descrivere brevemente il progetto, gli obiettivi, i risultati attesi, le azioni rilevanti e il valore aggiunto europeo dell’iniziativa progettuale. Introdurre sinteticamente i concetti, che saranno poi ripresi nel prosieguo della call, evitando ripetizioni o sovrapposizioni. Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 9 Scegliere un titolo di progetto e un acronimo (se richiesto) chiari, che rendano l’idea di cosa sia il progetto e che cosa il progetto si prefigge di raggiungere. La scelta dell’acronimo e del titolo definitivo può essere fatta anche alla fine del progetto, quando sono stati definiti gli obiettivi e i risultati attesi. www.polisemiaconsulting.com
 • 10. Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 10 OBIETTIVI SCRIVERE IL PROPOSAL Definire obiettivi chiari, che rispondano al contesto della Strategia EUROPA 2020 www.polisemiaconsulting.com
 • 11. Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 11 RISULTATI SCRIVERE IL PROPOSAL Indicare in maniera dettagliata i risultati che si vogliono conseguire con il progetto www.polisemiaconsulting.com
 • 12. SCRIVERE IL PROPOSAL WORK BREACKDOWN STRUCTURE (WBS) Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 12 www.polisemiaconsulting.com
 • 13. WORK BREACKDOWN STRUCTURE SCRIVERE IL PROPOSAL Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 13 www.polisemiaconsulting.com
 • 14. Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 14 WORK PACKAGE LIST SCRIVERE IL PROPOSAL www.polisemiaconsulting.com
 • 15. Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 15 WORK PACKAGE LIST SCRIVERE IL PROPOSAL www.polisemiaconsulting.com
 • 16. Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 16 WORK PACKAGE DESCRIPTION SCRIVERE IL PROPOSAL www.polisemiaconsulting.com
 • 17. Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 17 WORK PACKAGE STRUCTURE SCRIVERE IL PROPOSAL [Fonte: www.alter-energy.eu] www.polisemiaconsulting.com
 • 18. Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 18 WBS E PIANO DI GANTT SCRIVERE IL PROPOSAL www.polisemiaconsulting.com
 • 19. Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 19 MILESTONES SCRIVERE IL PROPOSAL www.polisemiaconsulting.com
 • 20. IMPLEMENTATION E FOLLOW-UP SCRIVERE IL PROPOSAL Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 20 www.polisemiaconsulting.com
 • 21. Pontedera Cristina Belloni 24/10/2014 21 COME SIAMO VALUTATI? SCRIVERE IL PROPOSAL www.polisemiaconsulting.com
 • 22. Grazie per l’attenzione! Cristina Belloni cristina.belloni@polisemiaconsulting.com Pontedera 24/10/2014 www.polisemiaconsulting.com