Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Podpis smlouvy s Peugeotem - Skupina ČEZ

409 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Podpis smlouvy s Peugeotem - Skupina ČEZ

 1. 1. PILOTNÍ PROJEKT ELEKTROMOBILITA ČEZ Uzavření smlouvy o spolupráci s automobilkou Peugeot Praha, 7.12.2010
 2. 2. Elektromobilita brzy přijde na masový trh – její rámec je definován, technologický pokrok umožní rychlý rozvoj ZÁKLADNÍ RÁMEC PRO ELEKTROMOBILITU OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POLITICKÁ PODPORA 1 2 AKCEPTACE ZÁKAZNÍKY 3 VYLEPŠENÍ TECHNOLOGIE BATERIE 4 HRÁČI NA TRHU 5
 3. 3. Elektromobilita nabízí využití elektřiny jako nejčistší energie v osobní dopravě <ul><li>Žádné emise (CO 2 , NO x ,prachové částice) při provozu na silnicích a v ulicích </li></ul><ul><li>Celkové emise závisí na způsobu výroby elektřiny – s využitím obnovitelných zdrojů či jaderné energie jsou emise téměř nulové </li></ul><ul><li>Výrazné snížení hluku </li></ul><ul><li>Snížení závislosti na ropě </li></ul>Situaci je třeba vnímat v časovém horizontu očekávaného masového rozvoje elektromobility, tj. v horizontu 10 a více let.
 4. 4. W-T-W 1) srovnání emisí CO 2 – spalovací motor vs. elektromobil <ul><ul><li>Emisní intenzita Skupiny ČEZ 2008/2020: 650/300 [g CO 2 /kWh] </li></ul></ul><ul><ul><li>Spalovací motor: typický zástupce B-segmentu v České republice je Škoda Fabia 1.2 l 44 kW </li></ul></ul><ul><ul><li>Vozy srovnatelných výkonových charakteristik </li></ul></ul>ICE 08 B-segment EV 2008 EV 2020 0.25 EV s použitím bezemisních zdrojů elektřiny 2) -42% -73% - 99% KOMENTÁŘE 1) Well-to-Wheel analýza (celý systém od těžby až po výfuk automobilu) 2) OZE a jádro Zdroj: ČEZ, Škoda, Evropská komise Současný energetický mix skupiny ČEZ umožňuje snížit emise CO 2 o více než 40%, další pokles emisí přinesou rozvoj jaderné energetiky a OZE
 5. 5. , Bezproblémová komunikace Atraktivní nabídka pro zákazníka Široká infrastrukturní síť umožňující pohodlné dobíjení elektromobilů Stabilita distribučních sítí Řídící centrum Komplexní nabídka e-Mobility: Přístup k infrastruktuře + elektřina + účtování „ Doma“ „ V zaměstnání“ „ Na nákupech“ „ Veřejná místa“ ČEZ chce do budoucna nabídnout uživatelsky příjemné řešení, které může současně přispět ke stabilizaci sítí
 6. 6. 0 „ Doma &quot; Dobití za ~4 -6 hodin „ V práci &quot; Dobití za ~4 hodiny „ Na nákupech &quot; / „ Na veřejných místech &quot; Dobití za ~0.5 hodiny 1 2 3 Typické použití dobíjecích stanic: Zákazníci produktu „elektromobilita“ budou požadovat různé typy dobíjecích stanic podle jejich umístění a využití
 7. 7. Fáze Hlavní cíle <ul><ul><li>První aktivity v elektromobilitě </li></ul></ul><ul><ul><li>Monitoring trhu a hledání optimálního modelu elektromobility </li></ul></ul><ul><ul><li>Testování prvních elektromobilů v běžném provozu </li></ul></ul>Praha Ostrava Praha <ul><ul><li>Navázání vztahů s potenciálními partnery </li></ul></ul><ul><ul><li>Komunikace e-mobility směrem k veřejnosti a osvěta </li></ul></ul><ul><ul><li>Využít pozice prvního hráče na trhu </li></ul></ul><ul><ul><li>Testování EVs v běžném provozu </li></ul></ul><ul><ul><li>Test ování dlouhodobého business modelu v reálných podmínkách </li></ul></ul><ul><ul><li>Kroky k rozšiřování dobíjecí infrastruktury </li></ul></ul><ul><ul><li>Test ování nejlepších dostupných technologií </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozvoj elektromobility v dlouhodobý ziskový business </li></ul></ul><ul><ul><li>Výstava široké sítě infrastruktury </li></ul></ul><ul><ul><li>E-mobilita je skutečnou alternativou ke klasickým automobilům </li></ul></ul>Praha Karlovy Vary Pokročilý Pilot E-mobility business 1) Zahájení příprav Ostrava Praha Brno Plzen Olomouc Liberec Klíčové milníky První veřejné informace o projektu elektromobilita ČEZ Červen 2009 První elektromobily v barvách ČEZ v ulicích Říjen 2009 Duben 2011 Start pokročilého p ilot u – první sériové elektromobily a první dobíjecí stanice v ulicích Start druhé fáze Pilot u Postupné rozšiřování elektromobility jako dalšího z pilířů Skupiny ČEZ Start první fáze Pilot u Po roce 2012 1) Lokality ilustrativní Současný stav Pilot První kroky v elektromobilitě již byly úspěšně realizovány Vrchlab í Vrchlab í
 8. 8. Lokality: Praha, Vrchlabí (Smart region) Trvání: 3Q, 2010 – Prosinec 2013 Počet elektromobilů: ca 100 Počet dobíjecích stanic: více jak 150 Umístění dobíjecích stanic: doma, v práci, obchodní centra, veřejná prostranství Hlavní cíle a obsah pilotního projektu Source: CEZ Cílem pilotního projektu je testování dlouhodobého businessového konceptu – výstupy pilotu budou důležité pro rozhodnutí o dalších krocích Validovat business model (konstrukce balíčku „Elektromobilita“, spolupráce s infrastrukturními partnery, vývoj trhu) 1 Porozumět potřebám zákazníků (motivace, vzorce chování) 2 Připravit interní struktury (organizace, procesy) 3 Ověřit technologii (dobíjení, kontrolní centrum, fakturace) 4 Upravit a validovat dlouhodobý business koncept 2020+ 5 Rozhodnutí o dalších krocích
 9. 9. http://www.futuremotion.cz/emobility

×