SlideShare a Scribd company logo
1 of 81
«Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού»
2018 – 2019
• Σιούρλα Πολύμνια 87ο Δ.Σ. Θεσ/νίκης
• Νταναβάρα Αθηνά 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Θεσ/νίκης
• Νασιάρα Παρασκευή 23ο Δ. Σ. Καλαμαριάς
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
• Οι μαθητές μας έχουν από τη φύση τους έμφυτη την περιέργεια.
• Αντλώντας το έναυσμα από τα ενδιαφέροντα και τις απορίες
τους σχετικά με το σύμπαν υλοποιήσαμε το παρόν πρόγραμμα.
• Τα παιδιά συνεργάστηκαν για να εξερευνήσουν το ηλιακό μας
σύστημα, ανακαλύπτοντας πλανήτες και αστερισμούς του
Γαλαξία μας.
• Αποκτήσαν βασικές γνώσεις της επιστήμης της Αστρονομίας,
εμπλεκόμενα σε ανακαλυπτικές και ομαδοσυνεργατικές
δραστηριότητες.
• Μαθητές και εκπαιδευτικοί βίωσαν ένα συναρπαστικό ταξίδι στο
διάστημα, εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού!
Εισαγωγικά
Υλοποιήθηκε στη Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού
στο 87ο Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης
στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο
Θεσ/νίκης
και στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς
Δασκάλες: Σιούρλα Πολύμνια
Νταναβάρα Αθηνά
Νασιάρα Παρασκευή
• Το παρόν πρόγραμμα υλοποιήθηκε και στα
πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος e-
twinning.
• Τα συνεργαζόμενα σχολεία στο πρόγραμμα ήταν
τέσσερα ελληνικά σχολεία και ένα σχολείο από την
Κύπρο.
• Συγκεκριμένα: το 87ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, το 1ο
Πειραματικό Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, το 23ο Δ.Σ.
Καλαμαριάς, το 1ο Δ.Σ. Περαίας και το 1ο Δ.Σ.
Αραδίππου Κύπρου.
• Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στο 6ο Πανελλήνιο
Συνέδριο e-twinning που πραγματοποιήθηκε,
διαδικτυακά, στις 3,4,5 Ιουλίου 2020.
Συνεργασίες - Παρουσίαση
 Από το Δεκέμβριο του 2018 μέχρι τον Ιούνιο του
2019 στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
• Γνωριμία με το ηλιακό μας σύστημα
• Το αστέρι μας – ο ήλιος μας
• Κίνηση γης στο ηλιακό μας σύστημα /εναλλαγή μέρας
νύχτας/εποχών
• Μαθαίνω για τον κάθε πλανήτη χωριστά (ονόματα,
χαρακτηριστικά, μεγέθη, ιδιότητες)
• Μαθαίνω για τους πλανήτες μέσα από τη λογοτεχνία (μύθοι
και παραμύθια ποιήματα και μουσική)
• Γνωριμία με τους αστερισμούς
• Κατασκευές πλανητών – χειροτεχνίες
ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
• Βασικός σκοπός του έργου ήταν οι μαθητές να
γνωρίσουν την επιστήμη της Αστρονομίας και να
αποκτήσουν βασικές γνώσεις της, να συνεργαστούν
για να εξερευνήσουν τα μυστικά του ηλιακού μας
συστήματος, γνωρίζοντας τον Ήλιο, τη Γη και τη
Σελήνη, τους πλανήτες του αλλά και τους αστερισμούς
του Γαλαξία μας.
Επιδιώχθηκε οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν τους πλανήτες, τους αστερισμούς, και τα χαρακτηριστικά τους.
• Να κατανοήσουν την κίνηση των πλανητών και την εναλλαγή
μέρας/νύχτας/εποχών.
• Να δημιουργηθεί θετικό κλίμα για τις φυσικές επιστήμες και ειδικότερα για την
επιστήμη της Αστρονομίας, μέσα από παιγνιώδεις και βιωματικές
δραστηριότητες.
• Να αναζητήσουν μύθους και έργα τέχνης σχετικά με την Αστρονομία.
• Να εξοικειωθούν με τη χρήση ΤΠΕ να αναζητήσουν πληροφορίες, να τις
οργανώσουν και να τις παρουσιάσουν.
• Να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία και πηγές πληροφόρησης και μάθησης.
• Nα αναπτύξουν κλίσεις και δεξιότητες που θα συμβάλλουν στην καλλιέργεια της
κριτικής και δημιουργικής τους σκέψης.
• Να αλληλεπιδράσουν με συμμαθητές τους από άλλα σχολεία.
• Να μάθουν να εργάζονται και να συνεργάζονται μέσα σε κλίμα αμοιβαίου
σεβασμού, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να σκεφθούν, να εκφράσουν απορίες,
να προβληματισθούν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
 Για τη διεξαγωγή του σχεδίου εργασίας επιλέχθηκε η μέθοδος project.
 Εφαρμόστηκε η βιωματική μάθηση, η έρευνα, ο καταιγισμός ιδεών, ο
αυτοσχεδιασμός, και η καλλιτεχνική δραστηριότητα.
 Το έργο στηρίχτηκε στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης και προώθησε την
πολυαισθητηριακή προσέγγιση της γνώσης (Gardner).
 Η διαθεματική προσέγγιση στηρίχθηκε σε ομαδοκεντρικά σχήματα λειτουργίας της
τάξης, αναδείχθηκε το μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας, ενισχύθηκε η συνεργασία
μεταξύ των μαθητών και προωθήθηκε η χρήση των νέων τεχνολογιών.
 Οι ΤΠΕ κατείχαν βασικό ρόλο στη διεξαγωγή του project, καθώς αποτελούν
πολυδύναμα μέσα επικοινωνίας, ενώ η προσθετική τους αξία συνίσταται στο ότι
διευκολύνουν την πρόκληση ενδιαφέροντος και την ενεργητική συμμετοχή των
μαθητών.
 Ο ρόλος της εκπαιδευτικού ήταν υποστηρικτικός, συντονιστικός, συμβουλευτικός,
εμψυχωτικός.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Γλώσσα:
Παραγωγή γραπτού λόγου, αξιοποίηση και επεξεργασία
διάφορων μέσων λόγου (παραμύθι, περιοδικά, διαδίκτυο),
εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών
Εικαστικά:
Ζωγραφική,
κατασκευές, κολάζ,
επαφή με έργα
τέχνης.
Θέατρο:
Δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι κλπ.
Μελέτη Περιβάλλοντος:
Δημιουργία σύμπαντος και
Ηλιακού συστήματος,
κινήσεις πλανητών,
εναλλαγή
μέρας/νύχτας/εποχών
Μουσική:
Τραγούδια σχετικά με το θέμα, βίντεο
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το έργο υλοποιήθηκε στην Ευέλικτη Ζώνη και με
διάχυση στα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος
Φιλαναγνωσία:
Επεξεργασία βιβλίων σχετικών με το
επιλεγμένο θέμα
Πληροφορική:
Αναζήτηση
πληροφοριών, χρήση
λογισμικών και
διαδικτυακών
εφαρμογών, on line
παιχνίδια
Μαθηματικά:
Προβλήματα μαθηματικών με
θέμα τους πλανήτες.
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ Α.Π.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ
 Ανθολόγιο Γ΄-Δ΄: Ο μαύρος ήλιος, Συνάντηση στο διάστημα
 Γλώσσα Γ΄: Γη και θάλασσα, 9η ενότητα: Άνθρωποι και μηχανές, Μια Αληθινή
Ιστορία - Λουκιανός Ταξίδι στο φεγγάρι
 Γλώσσα Δ΄: Το διαδίκτυο - άσκηση για τη nasaforkids, Το σχολειό του κόσμου -
αναφορά στο e-twinning
 Φιλαναγνωσία: Επεξεργασία βιβλίων σχετικών με το επιλεγμένο θέμα
 Ιστορία Γ΄: Δημιουργία του Κόσμου, Οι θεοί του Ολύμπου, Η γέννηση του
Ηρακλή
 Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄: Δημιουργήματα της φύσης και έργα του
ανθρώπου, Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον, Επικοινωνούμε και
ενημερωνόμαστε
 Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄: Το φως ταξιδεύει - Ήλιος, Διαδίκτυο - ένας
απέραντος κόσμος
 Πληροφορική: έρευνα και αναζήτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο,
παρουσιάσεις, συννεφόλεξα, ηλεκτρονικά κολλάζ
 Αισθητική Αγωγή: (εικαστικά, μουσική): ζωγραφική, κολλάζ, ψηφιδωτά,
κατασκευές, ταινίες μικρού μήκους, τραγούδια
 Θεατρική Αγωγή: παιχνίδια ρόλων, αυτοσχεδιασμοί, θεατρική παράσταση
• Υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
• Μουσείο τεχνοεπιστημών ΝΟΗΣΙΣ
• Αστεροσκοπείο ΑΠΘ
• Όμιλος Φίλων Αστρονομίας
• Μέλη του οικογενειακού κύκλου
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
• Google maps
• Google docs
• Powerpoint
• Prezi
• Windows Live Movie Maker
• Photostory
• Youtube
• Padlet
• Issuu
• Easy-lms
• Jigsawplanet
• Εκπαιδευτικό ρομπότ ΒΕΕΒΟΤ
• TwinSpace
• Ε-mail
• Smartphone
• Messenger
• Google Forms
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ:
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Α΄ ΦΑΣΗ
 Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης για το ηλιακό σύστημα και το σύμπαν
γενικά.
(Κινητοποίηση ενδιαφέροντος των μαθητών για το συγκεκριμένο θέμα.)
 Καταιγισμός ιδεών: καταγράφηκαν οι ιδέες των παιδιών που αναδύθηκαν
αυθόρμητα σχετικά με το θέμα.
 Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με τις ιδέες των παιδιών και διαχωρισμός
αξόνων προς διερεύνηση.
(Ανίχνευση πρότερων γνώσεων)
 Ζητήθηκε υλικό για το θέμα: βιβλία, παραμύθια, εφημερίδες, περιοδικά,
εικόνες, cd, dvd, τραγούδια, ποιήματα, εικόνες από πίνακες ζωγραφικής κ.ά.
(Συγκέντρωση υλικού)
 Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των γονέων, με στόχο την εξασφάλιση της
συναίνεσης και της συνεργασίας τους.
Τα σχολεία αναζήτησαν βιβλία σχετικά με το θέμα μας.
Βιβλία που διαβάστηκαν και συζητήθηκαν στην τάξη
ήταν:
• «Ο Γιος της Αστερόσκονης – Η ιστορία του
σύμπαντος για παιδιά» Σταύρος Αυγολούπης
Πλανητάριο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 2011
• «Μυστήρια του διαστήματος» Dr Mike Goldsmith
Σαββάλας Αθήνα 2000,
• «Άτλας του νυχτερινού ουρανού» Ρόμπιν Σκέιτζελ
Ελληνικά Γράμματα Αθήνα 2006,
• «Το Σύμπαν» Άννα Χατζημανώλη Κίρκη Θεσσαλονίκη 2003
• «Η εξέλιξη της Γης» Άννα Χατζημανώλη Κίρκη Θεσσαλονίκη
2003
• «Του ουρανού τα παραμύθια - γνωρίζοντας τα
αστέρια και το σύμπαν» Δημόκριτος Τσουκάπας Ζήτη
Θεσσαλονίκη 2013
• «Βασίλισσα Βερενίκη» Ιωάννα Φωκά Κέδρος Αθήνα 2001
κ.ά.
Το σύμπαν και το ηλιακό σύστημα στη λογοτεχνία
• Μέσα από βιβλία, παιδικές εγκυκλοπαίδειες, διαδικτυακό υλικό,
αλλά και πρωτότυπο υλικό παρουσιάστηκαν στα παιδιά βασικές
γνώσεις για το ηλιακό σύστημα, τους αστερισμούς κλπ.
• Η περιστροφή της Γης. Ημέρα και Νύχτα.
• https://www.youtube.com/watch?v=dua82uztckI
• Μεγέθη πλανητών & αστέρων https://www.youtube.com/watch?v=O8_c-9AQCxI
• Οι εποχές στη Γη https://www.youtube.com/watch?v=HTy4uZQyFn4
• Πρώτες γνώσεις για το Σύμπαν και το ηλιακό μας Σύστημα
• https://www.youtube.com/watch?v=FRLCaBoxmBw
• Tα μυστικά του Σύμπαντος - Το Τελειότερο Αστέρι
• https://www.youtube.com/watch?v=ZIlWwPCPWHc
• Our Solar System - Size Of Planets and Stars to Scale
• https://www.youtube.com/watch?v=syeqPLB6fYQ
• Η εξαφάνιση των δεινοσαύρων
https://www.youtube.com/watch?v=kpLY0YwMACE
• Phases of the Moon | Science Video for Kids
• https://www.youtube.com/watch?v=t6MCtB752AE
• Esa-kids https://www.esa.int/kids
Οι πρώτες γνώσεις για το σύμπαν
Αναζητώντας τον αστροναύτη – οδηγό μας
Οι μαθητές, σε ομάδες, με βάση
φύλλα εργασίας αναζήτησαν:
• Τα χαρακτηριστικά του
αστροναύτη
• Τα στοιχεία του χαρακτήρα του
• Τις ικανότητες και τις δεξιότητές
του
• Τον εξοπλισμό του κλπ.
• Τα κριτήρια επιλογής του
Β΄ ΦΑΣΗ
• Δημιούργησαν το
δικό τους
αστροναύτη.
• Του έδωσαν όνομα.
• Τον παρουσίασαν
α)στην ολομέλεια της
τάξης
β)στην κριτική
επιτροπή
• Δημιούργησαν το
δικό τους
αστροναύτη.
• Του έδωσαν όνομα.
• Τον παρουσίασαν
α)στην ολομέλεια της
τάξης
β)στην κριτική
επιτροπή
Το ταξίδι του αστροναύτη
Οι μαθητές σε ομάδες:
• ανέλαβαν ένα αντικείμενο
του ηλιακού μας
συστήματος
• με βάση σχετικό φύλλο
εργασίας –ερωτηματολόγιο,
αναζήτησαν πληροφορίες
Το ταξίδι του αστροναύτη
Οι μαθητές σε ομάδες:
• ετοίμασαν παρουσιάσεις με τις
πληροφορίες και τις ανέβασαν στο
διαδικτυακό χώρο slideshare.net/
Το ταξίδι του αστροναύτη
Οι μαθητές σε ομάδες:
• Δημιούργησαν μια φανταστική
ιστορία με πρωταγωνιστή τον
αστροναύτη μας και το
αντικείμενο που τους είχε
ανατεθεί.
• Στην ιστορία τους ενσωμάτωσαν
και τις πληροφορίες που βρήκαν.
• εικονογράφησαν την ιστορία τους.
• Η ιστορία κάθε ομάδας
αποτελούσε και μία καινούρια
διαστημική αποστολή.
Το ταξίδι του αστροναύτη
Οι μαθητές σε ομάδες:
• Δημιούργησαν μια φανταστική
ιστορία με πρωταγωνιστή τον
αστροναύτη μας και το
αντικείμενο που τους είχε
ανατεθεί.
• Στην ιστορία τους ενσωμάτωσαν
και τις πληροφορίες που βρήκαν.
• εικονογράφησαν την ιστορία τους.
• Η ιστορία κάθε ομάδας
αποτελούσε και μία καινούρια
διαστημική αποστολή.
• Δημιούργησαν το
συνεργατικό βιβλίο με
τίτλο «Το ταξίδι του
αστροναύτη - Από τον
Ήλιο στον Πλούτωνα και
πάλι πίσω».
• https://issuu.com/polymniasi/docs/
________________________
Το ταξίδι του αστροναύτη
• Για τη συγγραφή της ιστορίας χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Google docs.
• Η μετατροπή σε ηλεκτρονικό βιβλίο έγινε με την εφαρμογή issuu.
Το ταξίδι του αστροναύτη
• Τα παιδιά ανέλαβαν,
σε ομάδες, ορισμένες
λέξεις σχετικές με το
διάστημα.
• Βρήκαν τον ορισμό της
λέξης.
• Τον έγραψαν σε ένα
padlet, προσθέτοντας
και μια εικόνα.
Δημιουργία Δια-Γαλαξιακού Ετικετόλεξου
Οι μαθητές σε ομάδες:
• μοιράστηκαν τους
μεγαλύτερους αστερισμούς
• συγκέντρωσαν
πληροφοριακό υλικό
• αναζήτησαν μύθους
• ετοίμασαν παρουσιάσεις
• τις παρουσίασαν στους
συμμαθητές τους.
Αστερισμοί και οι μύθοι
Έκαναν πειράματα για τις κινήσεις της Γης, την εναλλαγή
ημέρας - νύχτας και την εναλλαγή των εποχών
Πειράματα
Οι μαθητές
εμπέδωσαν τις
γνώσεις τους για τα
αστέρια παίζοντας
ένα κουίζ,
δημιουργημένο στην
εφαρμογή
easy-lms.com/
Διαδικτυακό Κουίζ:
Τι λάμπει τη νύχτα
στον ουρανό;
Οι μαθητές γνώρισαν καλύτερα τη Σελήνη, παίζοντας ένα κουίζ,
δημιουργημένο στην εφαρμογή onlinequizcreator.com/
Διαδικτυακό Κουίζ: Τα μυστικά του φεγγαριού!
• Χρησιμοποιήθηκε το
εκπαιδευτικό ρομποτάκι
ΒΕΕΒΟΤ, το οποίο τα παιδιά
προγραμμάτιζαν για να κάνει
συγκεκριμένες διαδρομές
που αντιστοιχούσαν σε
διαστημικές αποστολές που
έχουν ήδη γίνει ή που
σχεδιάζεται να γίνουν στο
μέλλον στο ηλιακό σύστημα.
Εκπαιδευτικό ρομποτάκι ΒΕΕΒΟΤ
Φύλλα εργασίας
Ακροστιχίδες
Σταυρόλεξα
Παροιμίες
Κουίζ
Τα αστέρια, ο Ήλιος, το Φεγγάρι
και οι πλανήτες στην τέχνη
• Τραγούδια
Τα αστέρια στους πίνακες του Βίνσεντ βαν Γκογκ
• Τα παιδιά, αναζήτησαν στο διαδίκτυο πίνακές του με θέμα τα αστέρια.
• Οι πίνακες ζωγραφικής αποτέλεσαν πηγή έκφρασης, δημιουργικότητας, ευχαρίστησης,
αλλά και πληροφοριών.
 Ενημερώθηκαν για τη ζωή και το έργο του ζωγράφου.
 Σχολίασαν τους πίνακες, τους παρατήρησαν, τους
περιέγραψαν, έψαξαν αστρονομικά αντικείμενα που
εμφανίζονται.
Δημιουργία on line παζλ με την εφαρμογή
jigsawplanet.com
Δημιουργία on line παζλ με την εφαρμογή
jigsawplanet.com
Δημιουργία ταινίας με την τεχνική stop motion
Τα παιδιά δημιούργησαν τους δικούς
τους ήρωες και συνέγραψαν μια δική
τους ιστορία, σχετική με το ηλιακό
σύστημα, την οποία έκαναν ταινία με
την τεχνική stop motion.
Δημιουργία συννεφόλεξων μέσα από τη διαδικτυακή
εφαρμογή Wordclouds.com
Δημιουργία ηλεκτρονικών κολλάζ με την εφαρμογή AutoCollage
Έκδοση Εφημερίδας
Από τη θεματολογία της εφημερίδας μας δε θα μπορούσαν να λείπουν
τα άρθρα για την Αστρονομία!
Δημιουργήσαμε το
βιβλίο του έργου μας με
τίτλο:
«Εξερευνώντας τα
μυστήρια του ουρανού»
με τις εργασίες των
παιδιών
Εικαστικές δημιουργίες - Κατασκευές
Δημιουργία έργων τέχνης με το ηλιακό σύστημα
Εικαστικές δημιουργίες - Κατασκευές
Δημιουργία έργων τέχνης με το ηλιακό σύστημα
Εικαστικές δημιουργίες - Κατασκευές
Δημιουργία έργων τέχνης του Ήλιου με διάφορες τεχνικές
Εικαστικές δημιουργίες - Κατασκευές
Αποκριάτικες μάσκες εμπνευσμένες από το θέμα του έργου μας
Εικαστικές δημιουργίες - Κατασκευές
Αποκριάτικες μάσκες εμπνευσμένες από το θέμα του έργου μας
Εικαστικές δημιουργίες - Κατασκευές
Δημιουργία αφίσας για τους αστερισμούς
Έκθεση των εικαστικών δημιουργιών στο φουαγιέ του σχολείου
Παρουσίαση έργου
Γ΄ ΦΑΣΗ
Παρουσίαση έργου
Κοινή θεατρική παράσταση
Κοινή θεατρική παράσταση
Δημοτικό Θέατρο Θέρμης - Διήμερο παρουσιάσεων καινοτόμων
δράσεων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
 Η τελική αξιολόγηση έγινε με
ερωτηματολόγια. που
συμπλήρωσαν οι μαθητές
όλων των συνεργαζόμενων
σχολείων, οι εκπαιδευτικοί,
αλλά και οι γονείς.
 Οι μαθητές δήλωσαν πως το
έργο τους άρεσε πολύ
(98,6%), πως απέκτησαν
καινούριες γνώσεις (100%),
βρήκαν τις δραστηριότητες
ενδιαφέρουσες (98,6%) και
έμειναν ικανοποιημένοι από
τη συνεργασία με τους
συμμαθητές τους (88,9%).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 Η τελική αξιολόγηση έγινε με
ερωτηματολόγια. που
συμπλήρωσαν οι μαθητές
όλων των συνεργαζόμενων
σχολείων, οι εκπαιδευτικοί,
αλλά και οι γονείς.
 Οι μαθητές δήλωσαν πως το
έργο τους άρεσε πολύ
(98,6%), πως απέκτησαν
καινούριες γνώσεις (100%),
βρήκαν τις δραστηριότητες
ενδιαφέρουσες (98,6%) και
έμειναν ικανοποιημένοι από
τη συνεργασία με τους
συμμαθητές τους (88,9%).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
• Οι γονείς των παιδιών
δήλωσαν πως είχαν
επαρκή ενημέρωση για το
έργο (74,5%), πως τα
παιδιά τους απέκτησαν
γνώσεις μέσα από το έργο
(92,1%), οι
δραστηριότητες άρεσαν
στα παιδιά τους (94,1%),
πως το έργο ήταν
καινοτόμο (86,3%) και πως
επιθυμούν να
συμμετέχουν ξανά τα
παιδιά τους σε e-twinning
έργο (96%).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
• Οι γονείς των παιδιών
δήλωσαν πως είχαν
επαρκή ενημέρωση για το
έργο (74,5%), πως τα
παιδιά τους απέκτησαν
γνώσεις μέσα από το έργο
(92,1%), οι
δραστηριότητες άρεσαν
στα παιδιά τους (94,1%),
πως το έργο ήταν
καινοτόμο (86,3%) και πως
επιθυμούν να
συμμετέχουν ξανά τα
παιδιά τους σε καινοτόμο
πρόγραμμα. (96%).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 Οι εκπαιδευτικοί ήταν
ικανοποιημένοι από την
συνεργασία (100%),
πιστεύουν πως το έργο
ενσωματώθηκε στο
πρόγραμμα σπουδών (100%),
ήταν καινοτόμο (100%), η
χρήση της τεχνολογίας ήταν
χρήσιμη (100%), και θα
συνιστούσαν και σε άλλους
συναδέλφους να
συμμετέχουν (100%).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 Οι εκπαιδευτικοί ήταν
ικανοποιημένοι από την
συνεργασία (100%),
πιστεύουν πως το έργο
ενσωματώθηκε στο
πρόγραμμα σπουδών (100%),
ήταν καινοτόμο (100%), η
χρήση της τεχνολογίας ήταν
χρήσιμη (100%), και θα
συνιστούσαν και σε άλλους
συναδέλφους να
συμμετέχουν (100%).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 Το ενδιαφέρον των παιδιών έμεινε αμείωτο και η συμμετοχή τους ήταν
ενεργητική.
 Έδειξαν ενθουσιασμό, δούλεψαν αβίαστα και με κέφι.
 Έμαθαν να συνεργάζονται, να παίρνουν πρωτοβουλίες, και να βοηθάει
το ένα το άλλο.
 Έμαθαν να συζητούν, να σέβονται τον συνομιλητή τους, να περιμένουν
τη σειρά τους.
 Οι μαθητές με χαμηλές επιδόσεις και μαθησιακές δυσκολίες,
συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες.
 Τα παιδιά χάρηκαν, έπαιξαν, διασκέδασαν, ευχαριστήθηκαν,
εντυπωσιάστηκαν, συμμετείχαν, εκφράστηκαν.
 Οι στόχοι επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό.
 Ας σημειωθεί πως, το έργο έλαβε την εθνική ετικέτα ποιότητας.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
• Το έργο σχεδιάστηκε με τη φιλοσοφία της ανάπτυξης ενός project,
αξιοποιώντας τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, την
ομαδοσυνεργατική εργασία και την παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακού
υλικού.
• Δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να εργαστούν ομαδικά, να συνεργαστούν
και να αλληλεπιδράσουν.
• Η επιλογή του θέματος ενθουσίασε τα παιδιά.
• Ανέπτυξαν θετική στάση προς τις φυσικές επιστήμες, εκπαιδεύτηκαν στο να
αναζητούν τις αιτίες φυσικών φαινομένων.
• Η χρήση της τεχνολογίας ενθουσίασε τα παιδιά και τους έδωσε τα κίνητρα
να αποκτήσουν ψηφιακή εγγραμματοσύνη.
• Μέσα από τα έργα τέχνης, οι μαθητές καλλιέργησαν κουλτούρα πολιτισμού,
ενώ η πρακτική αποτέλεσε μια θετική και καινοτόμα πρώτη επαφή με την
τέχνη, που χαροποίησε τους μαθητές.
• Επίσης, ενισχύθηκε η συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι
καλλιέργησαν την ομαδικότητα και αλληλεπίδρασαν με εκπαιδευτικούς
άλλων σχολείων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Το παρόν έργο μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντική διδακτική παρέμβαση,
η οποία αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία του έργου, ανταποκρινόμενη
στο σύγχρονο ψηφιακό σχολείο, διότι αξιοποιεί εκπαιδευτικά λογισμικά
και εφαρμογές των ΤΠΕ.
• Είχε πρωτότυπο και ενδιαφέρον θέμα που ενθουσίασε τα παιδιά.
• Είναι καινοτόμο και δημιουργικό, διότι χρησιμοποιεί καινοτόμες
εκπαιδευτικές τεχνικές.
• Είναι διαθεματικό.
• Δεν χρησιμοποιεί διδακτικό εγχειρίδιο.
• Οι στόχοι του ανταποκρίνονται στους στόχους του προγράμματος
σπουδών.
• Ο εκπαιδευτικός στήριζε τη μαθησιακή εξέλιξη των μαθητών ως
εμψυχωτής, καθοδηγητής και συντονιστής.
• Το έργο ενίσχυσε τη συνεργασία ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς,
καλλιέργησε την ομαδικότητα και βοήθησε στην αλληλεπίδραση μεταξύ
όλων των εμπλεκομένων μελών.
• Βλαχάβας, Ι., Δαγδιλέλης, Β., Ευαγγελίδης, Γ., Παπαδόπουλος, Γ., Σατράτζεμη, Μ. & Ψύλλος Δ.
(2004). Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην ελληνική εκπαίδευση: Απολογισμός
και προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Μηχανισμός Εκδόσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. (2013). Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 1o, Γενικό μέρος, Γ’ έκδοση, Πάτρα:
ΙΤΥΕ Διόφαντος.
• Ματσαγγούρας, Η. (2003). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Εκδόσεις
Γρηγόρη.
• Παυλίδης, Π. (2012). Η γνώση στη διαλεκτική της κοινωνικής εξέλιξης. Θεσσαλονίκη. Επίκεντρο.
• Χρυσαφίδης, Κ. (2000). Βιωματική – Επικοινωνιακή Διδασκαλία: Εισαγωγή της μεθόδου Project
στο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
• Bruner, J. (1960). The process of Education. Cambridge: Harvard Univercity.
• Driver R., Guesne E. & Tibergihien A. (1993). Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επιστήμες.
Αθήνα: Τροχαλία.
• Gardner, H. (1993). Frames Of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.
• Savater, F. (2004). Η αξία του εκπαιδεύειν. Αθήνα: ελληνικά γράμματα.
• Vygotsky, L. (1934). Το πρόβλημα του περιβάλλοντος. Αθήνα: Εκδόσεις Γνώση.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
• Η περιστροφή της Γης. Ημέρα και Νύχτα
https://www.youtube.com/watch?v=dua82uztckI
• Μεγέθη πλανητών & αστέρων https://www.youtube.com/watch?v=O8_c-
9AQCxI
• Ο άξονας και η περιστροφή της Γης - Ημέρα & Νύχτα
• https://www.youtube.com/watch?v=vh5_F136oX4
• Οι εποχές στη Γη https://www.youtube.com/watch?v=HTy4uZQyFn4
• Πρώτες γνώσεις για το Σύμπαν και το ηλιακό μας Σύστημα (HD)
https://www.youtube.com/watch?v=FRLCaBoxmBw
• Tα μυστικά του Σύμπαντος - Το Τελειότερο Αστέρι του Σύμπαντος
https://www.youtube.com/watch?v=ZIlWwPCPWHc
• Εsakids https://www.esa.int/kids
• Our Solar System - Size Of Planets and Stars to Scale
https://www.youtube.com/watch?v=syeqPLB6fYQ
• Planet Earth compared to other planets and stars in size.
• https://www.youtube.com/watch?v=octRYMsiLX0
• Star Size Comparison 1 (HD)
https://www.youtube.com/watch?v=HEheh1BH34Q
(Όλες οι ιστοσελίδες προσπελάστηκαν στις 2/7/2020)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
«Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού»
2018 – 2019
• Σιούρλα Πολύμνια
• Νταναβάρα Αθηνά
• Νασιάρα Παρασκευή

More Related Content

Similar to Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx

είμαι παιδί μικρό... δε φοβάμαι το σεισμό
είμαι παιδί μικρό... δε φοβάμαι το σεισμόείμαι παιδί μικρό... δε φοβάμαι το σεισμό
είμαι παιδί μικρό... δε φοβάμαι το σεισμόkotzortzoglou
 
Ενημερωτικό Σημείωμα 2013-2014.
Ενημερωτικό Σημείωμα 2013-2014.Ενημερωτικό Σημείωμα 2013-2014.
Ενημερωτικό Σημείωμα 2013-2014.dakekavalas
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - Τα ονόματα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - Τα ονόματαΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - Τα ονόματα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - Τα ονόματαKostas Vakouftsis
 
Εργασια για το σεισμο λία δαμιανάκη
Εργασια για το σεισμο λία δαμιανάκη Εργασια για το σεισμο λία δαμιανάκη
Εργασια για το σεισμο λία δαμιανάκη kotzortzoglou
 
σπηλαια ενας κοσμος μαγικος
σπηλαια ενας κοσμος μαγικοςσπηλαια ενας κοσμος μαγικος
σπηλαια ενας κοσμος μαγικοςnipkatasiton
 
Είμαι παιδί μικρό, δε φοβάμαι το σεισμό
Είμαι παιδί μικρό, δε φοβάμαι το σεισμόΕίμαι παιδί μικρό, δε φοβάμαι το σεισμό
Είμαι παιδί μικρό, δε φοβάμαι το σεισμόGeorge Markatatos
 
γ΄ταξη οι 12 θεοι τελικό σχέδιο υποβολής προγράμματος.
γ΄ταξη οι 12 θεοι τελικό σχέδιο υποβολής προγράμματος.γ΄ταξη οι 12 θεοι τελικό σχέδιο υποβολής προγράμματος.
γ΄ταξη οι 12 θεοι τελικό σχέδιο υποβολής προγράμματος.manithe72
 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ , ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ , ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ , ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ , ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ1lykspartis
 
Deep to the roots of the world’s
Deep to the roots of the world’sDeep to the roots of the world’s
Deep to the roots of the world’sVicky Milioti
 
280+ links σε "ψηφιακά μονοπάτια" για την καλλιέργεια του "χωρικού γραμματισμού"
280+ links σε "ψηφιακά μονοπάτια" για την καλλιέργεια του "χωρικού γραμματισμού"280+ links σε "ψηφιακά μονοπάτια" για την καλλιέργεια του "χωρικού γραμματισμού"
280+ links σε "ψηφιακά μονοπάτια" για την καλλιέργεια του "χωρικού γραμματισμού"Yannis Kotsanis
 
υπατια σταγιαννη
υπατια σταγιαννηυπατια σταγιαννη
υπατια σταγιαννηdora222
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣ...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣ...ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣ...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣ...Dimitra Stagia
 
Διαστρικές Αποστολές 2014
Διαστρικές Αποστολές 2014Διαστρικές Αποστολές 2014
Διαστρικές Αποστολές 2014Elena Elliniadou
 
σεναριο σεισμικη και ηφαιστειακη δραση στην ελλαδα και την ευρωπη μετρα προσ...
σεναριο σεισμικη και ηφαιστειακη δραση στην ελλαδα και την ευρωπη μετρα προσ...σεναριο σεισμικη και ηφαιστειακη δραση στην ελλαδα και την ευρωπη μετρα προσ...
σεναριο σεισμικη και ηφαιστειακη δραση στην ελλαδα και την ευρωπη μετρα προσ...Georgia Katsadima
 

Similar to Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx (20)

διαστημα
διαστημαδιαστημα
διαστημα
 
είμαι παιδί μικρό... δε φοβάμαι το σεισμό
είμαι παιδί μικρό... δε φοβάμαι το σεισμόείμαι παιδί μικρό... δε φοβάμαι το σεισμό
είμαι παιδί μικρό... δε φοβάμαι το σεισμό
 
Ενημερωτικό Σημείωμα 2013-2014.
Ενημερωτικό Σημείωμα 2013-2014.Ενημερωτικό Σημείωμα 2013-2014.
Ενημερωτικό Σημείωμα 2013-2014.
 
Eratos
EratosEratos
Eratos
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - Τα ονόματα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - Τα ονόματαΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - Τα ονόματα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - Τα ονόματα
 
Εργασια για το σεισμο λία δαμιανάκη
Εργασια για το σεισμο λία δαμιανάκη Εργασια για το σεισμο λία δαμιανάκη
Εργασια για το σεισμο λία δαμιανάκη
 
Earthquakes and volcanos
Earthquakes and volcanosEarthquakes and volcanos
Earthquakes and volcanos
 
σπηλαια ενας κοσμος μαγικος
σπηλαια ενας κοσμος μαγικοςσπηλαια ενας κοσμος μαγικος
σπηλαια ενας κοσμος μαγικος
 
Είμαι παιδί μικρό, δε φοβάμαι το σεισμό
Είμαι παιδί μικρό, δε φοβάμαι το σεισμόΕίμαι παιδί μικρό, δε φοβάμαι το σεισμό
Είμαι παιδί μικρό, δε φοβάμαι το σεισμό
 
Neos paidagogos2
Neos paidagogos2Neos paidagogos2
Neos paidagogos2
 
γ΄ταξη οι 12 θεοι τελικό σχέδιο υποβολής προγράμματος.
γ΄ταξη οι 12 θεοι τελικό σχέδιο υποβολής προγράμματος.γ΄ταξη οι 12 θεοι τελικό σχέδιο υποβολής προγράμματος.
γ΄ταξη οι 12 θεοι τελικό σχέδιο υποβολής προγράμματος.
 
αξιολόγηση σχεδίων δράσης 13 12
αξιολόγηση σχεδίων δράσης 13 12αξιολόγηση σχεδίων δράσης 13 12
αξιολόγηση σχεδίων δράσης 13 12
 
β3 project-2015
β3 project-2015β3 project-2015
β3 project-2015
 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ , ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ , ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ , ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ , ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
 
Deep to the roots of the world’s
Deep to the roots of the world’sDeep to the roots of the world’s
Deep to the roots of the world’s
 
280+ links σε "ψηφιακά μονοπάτια" για την καλλιέργεια του "χωρικού γραμματισμού"
280+ links σε "ψηφιακά μονοπάτια" για την καλλιέργεια του "χωρικού γραμματισμού"280+ links σε "ψηφιακά μονοπάτια" για την καλλιέργεια του "χωρικού γραμματισμού"
280+ links σε "ψηφιακά μονοπάτια" για την καλλιέργεια του "χωρικού γραμματισμού"
 
υπατια σταγιαννη
υπατια σταγιαννηυπατια σταγιαννη
υπατια σταγιαννη
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣ...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣ...ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣ...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣ...
 
Διαστρικές Αποστολές 2014
Διαστρικές Αποστολές 2014Διαστρικές Αποστολές 2014
Διαστρικές Αποστολές 2014
 
σεναριο σεισμικη και ηφαιστειακη δραση στην ελλαδα και την ευρωπη μετρα προσ...
σεναριο σεισμικη και ηφαιστειακη δραση στην ελλαδα και την ευρωπη μετρα προσ...σεναριο σεισμικη και ηφαιστειακη δραση στην ελλαδα και την ευρωπη μετρα προσ...
σεναριο σεισμικη και ηφαιστειακη δραση στην ελλαδα και την ευρωπη μετρα προσ...
 

More from ntanavara

η εφημεριδα του στ2 φυλλο2.pdf
η εφημεριδα του στ2 φυλλο2.pdfη εφημεριδα του στ2 φυλλο2.pdf
η εφημεριδα του στ2 φυλλο2.pdfntanavara
 
η εφημεριδα του στ2.pdf
η εφημεριδα του στ2.pdfη εφημεριδα του στ2.pdf
η εφημεριδα του στ2.pdfntanavara
 
αφισες ενασχοληση με το διαδίκτυο.pptx
αφισες ενασχοληση με το διαδίκτυο.pptxαφισες ενασχοληση με το διαδίκτυο.pptx
αφισες ενασχοληση με το διαδίκτυο.pptxntanavara
 
καρτες με λαμπακι.pptx
καρτες με λαμπακι.pptxκαρτες με λαμπακι.pptx
καρτες με λαμπακι.pptxntanavara
 
αφισες ε2 για την κλιματική αλλαγή
αφισες ε2 για την κλιματική αλλαγήαφισες ε2 για την κλιματική αλλαγή
αφισες ε2 για την κλιματική αλλαγήntanavara
 
νεφελωματα
νεφελωματανεφελωματα
νεφελωματαntanavara
 
ουρανος
ουρανοςουρανος
ουρανοςntanavara
 
πλανητης ερμης
πλανητης ερμηςπλανητης ερμης
πλανητης ερμηςntanavara
 
τιτάνας
τιτάναςτιτάνας
τιτάναςntanavara
 
ποσειδωνας
ποσειδωναςποσειδωνας
ποσειδωναςntanavara
 
πλουτωνας
πλουτωναςπλουτωνας
πλουτωναςntanavara
 
ουρανός
ουρανόςουρανός
ουρανόςntanavara
 
ο εγκέλαδος
ο εγκέλαδοςο εγκέλαδος
ο εγκέλαδοςntanavara
 
κρόνος λ.
κρόνος λ.κρόνος λ.
κρόνος λ.ntanavara
 

More from ntanavara (20)

η εφημεριδα του στ2 φυλλο2.pdf
η εφημεριδα του στ2 φυλλο2.pdfη εφημεριδα του στ2 φυλλο2.pdf
η εφημεριδα του στ2 φυλλο2.pdf
 
η εφημεριδα του στ2.pdf
η εφημεριδα του στ2.pdfη εφημεριδα του στ2.pdf
η εφημεριδα του στ2.pdf
 
αφισες ενασχοληση με το διαδίκτυο.pptx
αφισες ενασχοληση με το διαδίκτυο.pptxαφισες ενασχοληση με το διαδίκτυο.pptx
αφισες ενασχοληση με το διαδίκτυο.pptx
 
καρτες με λαμπακι.pptx
καρτες με λαμπακι.pptxκαρτες με λαμπακι.pptx
καρτες με λαμπακι.pptx
 
αφισες ε2 για την κλιματική αλλαγή
αφισες ε2 για την κλιματική αλλαγήαφισες ε2 για την κλιματική αλλαγή
αφισες ε2 για την κλιματική αλλαγή
 
ερμής
ερμήςερμής
ερμής
 
νεφελωματα
νεφελωματανεφελωματα
νεφελωματα
 
ουρανος
ουρανοςουρανος
ουρανος
 
Afroditi
AfroditiAfroditi
Afroditi
 
διας
διαςδιας
διας
 
πλανητης ερμης
πλανητης ερμηςπλανητης ερμης
πλανητης ερμης
 
τιτάνας
τιτάναςτιτάνας
τιτάνας
 
ποσειδωνας
ποσειδωναςποσειδωνας
ποσειδωνας
 
πλουτωνας
πλουτωναςπλουτωνας
πλουτωνας
 
ουρανός
ουρανόςουρανός
ουρανός
 
ο εγκέλαδος
ο εγκέλαδοςο εγκέλαδος
ο εγκέλαδος
 
κρόνος λ.
κρόνος λ.κρόνος λ.
κρόνος λ.
 
ιώ
ιώ ιώ
ιώ
 
δίας
δίαςδίας
δίας
 
διας
διαςδιας
διας
 

Recently uploaded

Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptxΚαρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptxLampriniMagaliou
 
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςΛογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςGeorge Papavasileiou
 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, Λουίζα Μέι Άλκοτ, ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ (βελτιωμένο).pptx
ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, Λουίζα Μέι Άλκοτ, ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ (βελτιωμένο).pptxΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, Λουίζα Μέι Άλκοτ, ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ (βελτιωμένο).pptx
ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, Λουίζα Μέι Άλκοτ, ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ (βελτιωμένο).pptxLampriniMagaliou
 
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdfΤσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdfLampriniMagaliou
 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxLampriniMagaliou
 
Τσιάμη Παναγιώτα, Κλαιρ Πούλεϋ, ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ.pptx
Τσιάμη Παναγιώτα, Κλαιρ Πούλεϋ, ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ.pptxΤσιάμη Παναγιώτα, Κλαιρ Πούλεϋ, ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ.pptx
Τσιάμη Παναγιώτα, Κλαιρ Πούλεϋ, ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ.pptxLampriniMagaliou
 
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΕλένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxLampriniMagaliou
 
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptxΜωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptxLampriniMagaliou
 
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptxLouisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptxLampriniMagaliou
 
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxΜέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxLampriniMagaliou
 
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptxΕπανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptxLucia Boulougari
 
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο ΑθήναςΑνακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο ΑθήναςTassos Karampinis
 
Μπουντόλα Νεκταρία - Μαρίας Ιορδανίδου, Λωξάντρα.pptx
Μπουντόλα Νεκταρία - Μαρίας Ιορδανίδου, Λωξάντρα.pptxΜπουντόλα Νεκταρία - Μαρίας Ιορδανίδου, Λωξάντρα.pptx
Μπουντόλα Νεκταρία - Μαρίας Ιορδανίδου, Λωξάντρα.pptxLampriniMagaliou
 
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxΕξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxLampriniMagaliou
 
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...LampriniMagaliou
 
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...LampriniMagaliou
 
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdfΆλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdfLampriniMagaliou
 

Recently uploaded (20)

Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptxΚαρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
 
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςΛογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, Λουίζα Μέι Άλκοτ, ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ (βελτιωμένο).pptx
ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, Λουίζα Μέι Άλκοτ, ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ (βελτιωμένο).pptxΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, Λουίζα Μέι Άλκοτ, ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ (βελτιωμένο).pptx
ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, Λουίζα Μέι Άλκοτ, ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ (βελτιωμένο).pptx
 
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdfΤσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
 
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
 
Τσιάμη Παναγιώτα, Κλαιρ Πούλεϋ, ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ.pptx
Τσιάμη Παναγιώτα, Κλαιρ Πούλεϋ, ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ.pptxΤσιάμη Παναγιώτα, Κλαιρ Πούλεϋ, ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ.pptx
Τσιάμη Παναγιώτα, Κλαιρ Πούλεϋ, ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ.pptx
 
Σεβασμός .
Σεβασμός                      .Σεβασμός                      .
Σεβασμός .
 
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΕλένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
 
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptxΜωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
 
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptxLouisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
 
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxΜέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
 
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptxΕπανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
 
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο ΑθήναςΑνακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
 
Μπουντόλα Νεκταρία - Μαρίας Ιορδανίδου, Λωξάντρα.pptx
Μπουντόλα Νεκταρία - Μαρίας Ιορδανίδου, Λωξάντρα.pptxΜπουντόλα Νεκταρία - Μαρίας Ιορδανίδου, Λωξάντρα.pptx
Μπουντόλα Νεκταρία - Μαρίας Ιορδανίδου, Λωξάντρα.pptx
 
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxΕξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
 
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
 
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...
 
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdfΆλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
 

Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx

 • 1. «Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού» 2018 – 2019 • Σιούρλα Πολύμνια 87ο Δ.Σ. Θεσ/νίκης • Νταναβάρα Αθηνά 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Θεσ/νίκης • Νασιάρα Παρασκευή 23ο Δ. Σ. Καλαμαριάς Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
 • 2. • Οι μαθητές μας έχουν από τη φύση τους έμφυτη την περιέργεια. • Αντλώντας το έναυσμα από τα ενδιαφέροντα και τις απορίες τους σχετικά με το σύμπαν υλοποιήσαμε το παρόν πρόγραμμα. • Τα παιδιά συνεργάστηκαν για να εξερευνήσουν το ηλιακό μας σύστημα, ανακαλύπτοντας πλανήτες και αστερισμούς του Γαλαξία μας. • Αποκτήσαν βασικές γνώσεις της επιστήμης της Αστρονομίας, εμπλεκόμενα σε ανακαλυπτικές και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. • Μαθητές και εκπαιδευτικοί βίωσαν ένα συναρπαστικό ταξίδι στο διάστημα, εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού! Εισαγωγικά
 • 3. Υλοποιήθηκε στη Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού στο 87ο Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης και στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς Δασκάλες: Σιούρλα Πολύμνια Νταναβάρα Αθηνά Νασιάρα Παρασκευή
 • 4. • Το παρόν πρόγραμμα υλοποιήθηκε και στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος e- twinning. • Τα συνεργαζόμενα σχολεία στο πρόγραμμα ήταν τέσσερα ελληνικά σχολεία και ένα σχολείο από την Κύπρο. • Συγκεκριμένα: το 87ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, το 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, το 23ο Δ.Σ. Καλαμαριάς, το 1ο Δ.Σ. Περαίας και το 1ο Δ.Σ. Αραδίππου Κύπρου. • Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-twinning που πραγματοποιήθηκε, διαδικτυακά, στις 3,4,5 Ιουλίου 2020. Συνεργασίες - Παρουσίαση
 • 5.  Από το Δεκέμβριο του 2018 μέχρι τον Ιούνιο του 2019 στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης. ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
 • 6. • Γνωριμία με το ηλιακό μας σύστημα • Το αστέρι μας – ο ήλιος μας • Κίνηση γης στο ηλιακό μας σύστημα /εναλλαγή μέρας νύχτας/εποχών • Μαθαίνω για τον κάθε πλανήτη χωριστά (ονόματα, χαρακτηριστικά, μεγέθη, ιδιότητες) • Μαθαίνω για τους πλανήτες μέσα από τη λογοτεχνία (μύθοι και παραμύθια ποιήματα και μουσική) • Γνωριμία με τους αστερισμούς • Κατασκευές πλανητών – χειροτεχνίες ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ
 • 7. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ • Βασικός σκοπός του έργου ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν την επιστήμη της Αστρονομίας και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις της, να συνεργαστούν για να εξερευνήσουν τα μυστικά του ηλιακού μας συστήματος, γνωρίζοντας τον Ήλιο, τη Γη και τη Σελήνη, τους πλανήτες του αλλά και τους αστερισμούς του Γαλαξία μας.
 • 8. Επιδιώχθηκε οι μαθητές: • Να γνωρίσουν τους πλανήτες, τους αστερισμούς, και τα χαρακτηριστικά τους. • Να κατανοήσουν την κίνηση των πλανητών και την εναλλαγή μέρας/νύχτας/εποχών. • Να δημιουργηθεί θετικό κλίμα για τις φυσικές επιστήμες και ειδικότερα για την επιστήμη της Αστρονομίας, μέσα από παιγνιώδεις και βιωματικές δραστηριότητες. • Να αναζητήσουν μύθους και έργα τέχνης σχετικά με την Αστρονομία. • Να εξοικειωθούν με τη χρήση ΤΠΕ να αναζητήσουν πληροφορίες, να τις οργανώσουν και να τις παρουσιάσουν. • Να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία και πηγές πληροφόρησης και μάθησης. • Nα αναπτύξουν κλίσεις και δεξιότητες που θα συμβάλλουν στην καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής τους σκέψης. • Να αλληλεπιδράσουν με συμμαθητές τους από άλλα σχολεία. • Να μάθουν να εργάζονται και να συνεργάζονται μέσα σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να σκεφθούν, να εκφράσουν απορίες, να προβληματισθούν. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
 • 9.  Για τη διεξαγωγή του σχεδίου εργασίας επιλέχθηκε η μέθοδος project.  Εφαρμόστηκε η βιωματική μάθηση, η έρευνα, ο καταιγισμός ιδεών, ο αυτοσχεδιασμός, και η καλλιτεχνική δραστηριότητα.  Το έργο στηρίχτηκε στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης και προώθησε την πολυαισθητηριακή προσέγγιση της γνώσης (Gardner).  Η διαθεματική προσέγγιση στηρίχθηκε σε ομαδοκεντρικά σχήματα λειτουργίας της τάξης, αναδείχθηκε το μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας, ενισχύθηκε η συνεργασία μεταξύ των μαθητών και προωθήθηκε η χρήση των νέων τεχνολογιών.  Οι ΤΠΕ κατείχαν βασικό ρόλο στη διεξαγωγή του project, καθώς αποτελούν πολυδύναμα μέσα επικοινωνίας, ενώ η προσθετική τους αξία συνίσταται στο ότι διευκολύνουν την πρόκληση ενδιαφέροντος και την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών.  Ο ρόλος της εκπαιδευτικού ήταν υποστηρικτικός, συντονιστικός, συμβουλευτικός, εμψυχωτικός. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
 • 10. Γλώσσα: Παραγωγή γραπτού λόγου, αξιοποίηση και επεξεργασία διάφορων μέσων λόγου (παραμύθι, περιοδικά, διαδίκτυο), εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών Εικαστικά: Ζωγραφική, κατασκευές, κολάζ, επαφή με έργα τέχνης. Θέατρο: Δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι κλπ. Μελέτη Περιβάλλοντος: Δημιουργία σύμπαντος και Ηλιακού συστήματος, κινήσεις πλανητών, εναλλαγή μέρας/νύχτας/εποχών Μουσική: Τραγούδια σχετικά με το θέμα, βίντεο ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το έργο υλοποιήθηκε στην Ευέλικτη Ζώνη και με διάχυση στα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος Φιλαναγνωσία: Επεξεργασία βιβλίων σχετικών με το επιλεγμένο θέμα Πληροφορική: Αναζήτηση πληροφοριών, χρήση λογισμικών και διαδικτυακών εφαρμογών, on line παιχνίδια Μαθηματικά: Προβλήματα μαθηματικών με θέμα τους πλανήτες.
 • 11. ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ Α.Π.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ  Ανθολόγιο Γ΄-Δ΄: Ο μαύρος ήλιος, Συνάντηση στο διάστημα  Γλώσσα Γ΄: Γη και θάλασσα, 9η ενότητα: Άνθρωποι και μηχανές, Μια Αληθινή Ιστορία - Λουκιανός Ταξίδι στο φεγγάρι  Γλώσσα Δ΄: Το διαδίκτυο - άσκηση για τη nasaforkids, Το σχολειό του κόσμου - αναφορά στο e-twinning  Φιλαναγνωσία: Επεξεργασία βιβλίων σχετικών με το επιλεγμένο θέμα  Ιστορία Γ΄: Δημιουργία του Κόσμου, Οι θεοί του Ολύμπου, Η γέννηση του Ηρακλή  Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄: Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου, Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον, Επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε  Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄: Το φως ταξιδεύει - Ήλιος, Διαδίκτυο - ένας απέραντος κόσμος  Πληροφορική: έρευνα και αναζήτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο, παρουσιάσεις, συννεφόλεξα, ηλεκτρονικά κολλάζ  Αισθητική Αγωγή: (εικαστικά, μουσική): ζωγραφική, κολλάζ, ψηφιδωτά, κατασκευές, ταινίες μικρού μήκους, τραγούδια  Θεατρική Αγωγή: παιχνίδια ρόλων, αυτοσχεδιασμοί, θεατρική παράσταση
 • 12. • Υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης • Μουσείο τεχνοεπιστημών ΝΟΗΣΙΣ • Αστεροσκοπείο ΑΠΘ • Όμιλος Φίλων Αστρονομίας • Μέλη του οικογενειακού κύκλου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
 • 13. • Google maps • Google docs • Powerpoint • Prezi • Windows Live Movie Maker • Photostory • Youtube • Padlet • Issuu • Easy-lms • Jigsawplanet • Εκπαιδευτικό ρομπότ ΒΕΕΒΟΤ • TwinSpace • Ε-mail • Smartphone • Messenger • Google Forms ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ:
 • 14. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Α΄ ΦΑΣΗ  Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης για το ηλιακό σύστημα και το σύμπαν γενικά. (Κινητοποίηση ενδιαφέροντος των μαθητών για το συγκεκριμένο θέμα.)  Καταιγισμός ιδεών: καταγράφηκαν οι ιδέες των παιδιών που αναδύθηκαν αυθόρμητα σχετικά με το θέμα.  Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με τις ιδέες των παιδιών και διαχωρισμός αξόνων προς διερεύνηση. (Ανίχνευση πρότερων γνώσεων)  Ζητήθηκε υλικό για το θέμα: βιβλία, παραμύθια, εφημερίδες, περιοδικά, εικόνες, cd, dvd, τραγούδια, ποιήματα, εικόνες από πίνακες ζωγραφικής κ.ά. (Συγκέντρωση υλικού)  Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των γονέων, με στόχο την εξασφάλιση της συναίνεσης και της συνεργασίας τους.
 • 15.
 • 16. Τα σχολεία αναζήτησαν βιβλία σχετικά με το θέμα μας. Βιβλία που διαβάστηκαν και συζητήθηκαν στην τάξη ήταν: • «Ο Γιος της Αστερόσκονης – Η ιστορία του σύμπαντος για παιδιά» Σταύρος Αυγολούπης Πλανητάριο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 2011 • «Μυστήρια του διαστήματος» Dr Mike Goldsmith Σαββάλας Αθήνα 2000, • «Άτλας του νυχτερινού ουρανού» Ρόμπιν Σκέιτζελ Ελληνικά Γράμματα Αθήνα 2006, • «Το Σύμπαν» Άννα Χατζημανώλη Κίρκη Θεσσαλονίκη 2003 • «Η εξέλιξη της Γης» Άννα Χατζημανώλη Κίρκη Θεσσαλονίκη 2003 • «Του ουρανού τα παραμύθια - γνωρίζοντας τα αστέρια και το σύμπαν» Δημόκριτος Τσουκάπας Ζήτη Θεσσαλονίκη 2013 • «Βασίλισσα Βερενίκη» Ιωάννα Φωκά Κέδρος Αθήνα 2001 κ.ά. Το σύμπαν και το ηλιακό σύστημα στη λογοτεχνία
 • 17. • Μέσα από βιβλία, παιδικές εγκυκλοπαίδειες, διαδικτυακό υλικό, αλλά και πρωτότυπο υλικό παρουσιάστηκαν στα παιδιά βασικές γνώσεις για το ηλιακό σύστημα, τους αστερισμούς κλπ. • Η περιστροφή της Γης. Ημέρα και Νύχτα. • https://www.youtube.com/watch?v=dua82uztckI • Μεγέθη πλανητών & αστέρων https://www.youtube.com/watch?v=O8_c-9AQCxI • Οι εποχές στη Γη https://www.youtube.com/watch?v=HTy4uZQyFn4 • Πρώτες γνώσεις για το Σύμπαν και το ηλιακό μας Σύστημα • https://www.youtube.com/watch?v=FRLCaBoxmBw • Tα μυστικά του Σύμπαντος - Το Τελειότερο Αστέρι • https://www.youtube.com/watch?v=ZIlWwPCPWHc • Our Solar System - Size Of Planets and Stars to Scale • https://www.youtube.com/watch?v=syeqPLB6fYQ • Η εξαφάνιση των δεινοσαύρων https://www.youtube.com/watch?v=kpLY0YwMACE • Phases of the Moon | Science Video for Kids • https://www.youtube.com/watch?v=t6MCtB752AE • Esa-kids https://www.esa.int/kids Οι πρώτες γνώσεις για το σύμπαν
 • 18. Αναζητώντας τον αστροναύτη – οδηγό μας Οι μαθητές, σε ομάδες, με βάση φύλλα εργασίας αναζήτησαν: • Τα χαρακτηριστικά του αστροναύτη • Τα στοιχεία του χαρακτήρα του • Τις ικανότητες και τις δεξιότητές του • Τον εξοπλισμό του κλπ. • Τα κριτήρια επιλογής του Β΄ ΦΑΣΗ
 • 19. • Δημιούργησαν το δικό τους αστροναύτη. • Του έδωσαν όνομα. • Τον παρουσίασαν α)στην ολομέλεια της τάξης β)στην κριτική επιτροπή
 • 20. • Δημιούργησαν το δικό τους αστροναύτη. • Του έδωσαν όνομα. • Τον παρουσίασαν α)στην ολομέλεια της τάξης β)στην κριτική επιτροπή
 • 21.
 • 22. Το ταξίδι του αστροναύτη Οι μαθητές σε ομάδες: • ανέλαβαν ένα αντικείμενο του ηλιακού μας συστήματος • με βάση σχετικό φύλλο εργασίας –ερωτηματολόγιο, αναζήτησαν πληροφορίες
 • 23. Το ταξίδι του αστροναύτη Οι μαθητές σε ομάδες: • ετοίμασαν παρουσιάσεις με τις πληροφορίες και τις ανέβασαν στο διαδικτυακό χώρο slideshare.net/
 • 24. Το ταξίδι του αστροναύτη Οι μαθητές σε ομάδες: • Δημιούργησαν μια φανταστική ιστορία με πρωταγωνιστή τον αστροναύτη μας και το αντικείμενο που τους είχε ανατεθεί. • Στην ιστορία τους ενσωμάτωσαν και τις πληροφορίες που βρήκαν. • εικονογράφησαν την ιστορία τους. • Η ιστορία κάθε ομάδας αποτελούσε και μία καινούρια διαστημική αποστολή.
 • 25. Το ταξίδι του αστροναύτη Οι μαθητές σε ομάδες: • Δημιούργησαν μια φανταστική ιστορία με πρωταγωνιστή τον αστροναύτη μας και το αντικείμενο που τους είχε ανατεθεί. • Στην ιστορία τους ενσωμάτωσαν και τις πληροφορίες που βρήκαν. • εικονογράφησαν την ιστορία τους. • Η ιστορία κάθε ομάδας αποτελούσε και μία καινούρια διαστημική αποστολή.
 • 26. • Δημιούργησαν το συνεργατικό βιβλίο με τίτλο «Το ταξίδι του αστροναύτη - Από τον Ήλιο στον Πλούτωνα και πάλι πίσω». • https://issuu.com/polymniasi/docs/ ________________________ Το ταξίδι του αστροναύτη
 • 27. • Για τη συγγραφή της ιστορίας χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Google docs. • Η μετατροπή σε ηλεκτρονικό βιβλίο έγινε με την εφαρμογή issuu. Το ταξίδι του αστροναύτη
 • 28. • Τα παιδιά ανέλαβαν, σε ομάδες, ορισμένες λέξεις σχετικές με το διάστημα. • Βρήκαν τον ορισμό της λέξης. • Τον έγραψαν σε ένα padlet, προσθέτοντας και μια εικόνα. Δημιουργία Δια-Γαλαξιακού Ετικετόλεξου
 • 29. Οι μαθητές σε ομάδες: • μοιράστηκαν τους μεγαλύτερους αστερισμούς • συγκέντρωσαν πληροφοριακό υλικό • αναζήτησαν μύθους • ετοίμασαν παρουσιάσεις • τις παρουσίασαν στους συμμαθητές τους. Αστερισμοί και οι μύθοι
 • 30.
 • 31. Έκαναν πειράματα για τις κινήσεις της Γης, την εναλλαγή ημέρας - νύχτας και την εναλλαγή των εποχών Πειράματα
 • 32. Οι μαθητές εμπέδωσαν τις γνώσεις τους για τα αστέρια παίζοντας ένα κουίζ, δημιουργημένο στην εφαρμογή easy-lms.com/ Διαδικτυακό Κουίζ: Τι λάμπει τη νύχτα στον ουρανό;
 • 33. Οι μαθητές γνώρισαν καλύτερα τη Σελήνη, παίζοντας ένα κουίζ, δημιουργημένο στην εφαρμογή onlinequizcreator.com/ Διαδικτυακό Κουίζ: Τα μυστικά του φεγγαριού!
 • 34. • Χρησιμοποιήθηκε το εκπαιδευτικό ρομποτάκι ΒΕΕΒΟΤ, το οποίο τα παιδιά προγραμμάτιζαν για να κάνει συγκεκριμένες διαδρομές που αντιστοιχούσαν σε διαστημικές αποστολές που έχουν ήδη γίνει ή που σχεδιάζεται να γίνουν στο μέλλον στο ηλιακό σύστημα. Εκπαιδευτικό ρομποτάκι ΒΕΕΒΟΤ
 • 36. Τα αστέρια, ο Ήλιος, το Φεγγάρι και οι πλανήτες στην τέχνη • Τραγούδια
 • 37. Τα αστέρια στους πίνακες του Βίνσεντ βαν Γκογκ • Τα παιδιά, αναζήτησαν στο διαδίκτυο πίνακές του με θέμα τα αστέρια. • Οι πίνακες ζωγραφικής αποτέλεσαν πηγή έκφρασης, δημιουργικότητας, ευχαρίστησης, αλλά και πληροφοριών.
 • 38.  Ενημερώθηκαν για τη ζωή και το έργο του ζωγράφου.  Σχολίασαν τους πίνακες, τους παρατήρησαν, τους περιέγραψαν, έψαξαν αστρονομικά αντικείμενα που εμφανίζονται.
 • 39.
 • 40. Δημιουργία on line παζλ με την εφαρμογή jigsawplanet.com
 • 41. Δημιουργία on line παζλ με την εφαρμογή jigsawplanet.com
 • 42.
 • 43. Δημιουργία ταινίας με την τεχνική stop motion Τα παιδιά δημιούργησαν τους δικούς τους ήρωες και συνέγραψαν μια δική τους ιστορία, σχετική με το ηλιακό σύστημα, την οποία έκαναν ταινία με την τεχνική stop motion.
 • 44. Δημιουργία συννεφόλεξων μέσα από τη διαδικτυακή εφαρμογή Wordclouds.com
 • 45. Δημιουργία ηλεκτρονικών κολλάζ με την εφαρμογή AutoCollage
 • 46.
 • 47. Έκδοση Εφημερίδας Από τη θεματολογία της εφημερίδας μας δε θα μπορούσαν να λείπουν τα άρθρα για την Αστρονομία!
 • 48. Δημιουργήσαμε το βιβλίο του έργου μας με τίτλο: «Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού» με τις εργασίες των παιδιών
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53. Εικαστικές δημιουργίες - Κατασκευές Δημιουργία έργων τέχνης με το ηλιακό σύστημα
 • 54. Εικαστικές δημιουργίες - Κατασκευές Δημιουργία έργων τέχνης με το ηλιακό σύστημα
 • 55. Εικαστικές δημιουργίες - Κατασκευές Δημιουργία έργων τέχνης του Ήλιου με διάφορες τεχνικές
 • 56. Εικαστικές δημιουργίες - Κατασκευές Αποκριάτικες μάσκες εμπνευσμένες από το θέμα του έργου μας
 • 57. Εικαστικές δημιουργίες - Κατασκευές Αποκριάτικες μάσκες εμπνευσμένες από το θέμα του έργου μας
 • 58.
 • 59.
 • 60. Εικαστικές δημιουργίες - Κατασκευές Δημιουργία αφίσας για τους αστερισμούς
 • 61.
 • 62.
 • 63.
 • 64.
 • 65. Έκθεση των εικαστικών δημιουργιών στο φουαγιέ του σχολείου Παρουσίαση έργου Γ΄ ΦΑΣΗ
 • 67.
 • 68. Κοινή θεατρική παράσταση Δημοτικό Θέατρο Θέρμης - Διήμερο παρουσιάσεων καινοτόμων δράσεων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
 • 69.  Η τελική αξιολόγηση έγινε με ερωτηματολόγια. που συμπλήρωσαν οι μαθητές όλων των συνεργαζόμενων σχολείων, οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι γονείς.  Οι μαθητές δήλωσαν πως το έργο τους άρεσε πολύ (98,6%), πως απέκτησαν καινούριες γνώσεις (100%), βρήκαν τις δραστηριότητες ενδιαφέρουσες (98,6%) και έμειναν ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με τους συμμαθητές τους (88,9%). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 • 70.  Η τελική αξιολόγηση έγινε με ερωτηματολόγια. που συμπλήρωσαν οι μαθητές όλων των συνεργαζόμενων σχολείων, οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι γονείς.  Οι μαθητές δήλωσαν πως το έργο τους άρεσε πολύ (98,6%), πως απέκτησαν καινούριες γνώσεις (100%), βρήκαν τις δραστηριότητες ενδιαφέρουσες (98,6%) και έμειναν ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με τους συμμαθητές τους (88,9%). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 • 71. • Οι γονείς των παιδιών δήλωσαν πως είχαν επαρκή ενημέρωση για το έργο (74,5%), πως τα παιδιά τους απέκτησαν γνώσεις μέσα από το έργο (92,1%), οι δραστηριότητες άρεσαν στα παιδιά τους (94,1%), πως το έργο ήταν καινοτόμο (86,3%) και πως επιθυμούν να συμμετέχουν ξανά τα παιδιά τους σε e-twinning έργο (96%). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 • 72. • Οι γονείς των παιδιών δήλωσαν πως είχαν επαρκή ενημέρωση για το έργο (74,5%), πως τα παιδιά τους απέκτησαν γνώσεις μέσα από το έργο (92,1%), οι δραστηριότητες άρεσαν στα παιδιά τους (94,1%), πως το έργο ήταν καινοτόμο (86,3%) και πως επιθυμούν να συμμετέχουν ξανά τα παιδιά τους σε καινοτόμο πρόγραμμα. (96%). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 • 73.  Οι εκπαιδευτικοί ήταν ικανοποιημένοι από την συνεργασία (100%), πιστεύουν πως το έργο ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα σπουδών (100%), ήταν καινοτόμο (100%), η χρήση της τεχνολογίας ήταν χρήσιμη (100%), και θα συνιστούσαν και σε άλλους συναδέλφους να συμμετέχουν (100%). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 • 74.  Οι εκπαιδευτικοί ήταν ικανοποιημένοι από την συνεργασία (100%), πιστεύουν πως το έργο ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα σπουδών (100%), ήταν καινοτόμο (100%), η χρήση της τεχνολογίας ήταν χρήσιμη (100%), και θα συνιστούσαν και σε άλλους συναδέλφους να συμμετέχουν (100%). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 • 75.  Το ενδιαφέρον των παιδιών έμεινε αμείωτο και η συμμετοχή τους ήταν ενεργητική.  Έδειξαν ενθουσιασμό, δούλεψαν αβίαστα και με κέφι.  Έμαθαν να συνεργάζονται, να παίρνουν πρωτοβουλίες, και να βοηθάει το ένα το άλλο.  Έμαθαν να συζητούν, να σέβονται τον συνομιλητή τους, να περιμένουν τη σειρά τους.  Οι μαθητές με χαμηλές επιδόσεις και μαθησιακές δυσκολίες, συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες.  Τα παιδιά χάρηκαν, έπαιξαν, διασκέδασαν, ευχαριστήθηκαν, εντυπωσιάστηκαν, συμμετείχαν, εκφράστηκαν.  Οι στόχοι επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό.  Ας σημειωθεί πως, το έργο έλαβε την εθνική ετικέτα ποιότητας. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 • 76.
 • 77. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ • Το έργο σχεδιάστηκε με τη φιλοσοφία της ανάπτυξης ενός project, αξιοποιώντας τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, την ομαδοσυνεργατική εργασία και την παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακού υλικού. • Δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να εργαστούν ομαδικά, να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν. • Η επιλογή του θέματος ενθουσίασε τα παιδιά. • Ανέπτυξαν θετική στάση προς τις φυσικές επιστήμες, εκπαιδεύτηκαν στο να αναζητούν τις αιτίες φυσικών φαινομένων. • Η χρήση της τεχνολογίας ενθουσίασε τα παιδιά και τους έδωσε τα κίνητρα να αποκτήσουν ψηφιακή εγγραμματοσύνη. • Μέσα από τα έργα τέχνης, οι μαθητές καλλιέργησαν κουλτούρα πολιτισμού, ενώ η πρακτική αποτέλεσε μια θετική και καινοτόμα πρώτη επαφή με την τέχνη, που χαροποίησε τους μαθητές. • Επίσης, ενισχύθηκε η συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλλιέργησαν την ομαδικότητα και αλληλεπίδρασαν με εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων.
 • 78. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ • Το παρόν έργο μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντική διδακτική παρέμβαση, η οποία αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία του έργου, ανταποκρινόμενη στο σύγχρονο ψηφιακό σχολείο, διότι αξιοποιεί εκπαιδευτικά λογισμικά και εφαρμογές των ΤΠΕ. • Είχε πρωτότυπο και ενδιαφέρον θέμα που ενθουσίασε τα παιδιά. • Είναι καινοτόμο και δημιουργικό, διότι χρησιμοποιεί καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνικές. • Είναι διαθεματικό. • Δεν χρησιμοποιεί διδακτικό εγχειρίδιο. • Οι στόχοι του ανταποκρίνονται στους στόχους του προγράμματος σπουδών. • Ο εκπαιδευτικός στήριζε τη μαθησιακή εξέλιξη των μαθητών ως εμψυχωτής, καθοδηγητής και συντονιστής. • Το έργο ενίσχυσε τη συνεργασία ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, καλλιέργησε την ομαδικότητα και βοήθησε στην αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μελών.
 • 79. • Βλαχάβας, Ι., Δαγδιλέλης, Β., Ευαγγελίδης, Γ., Παπαδόπουλος, Γ., Σατράτζεμη, Μ. & Ψύλλος Δ. (2004). Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην ελληνική εκπαίδευση: Απολογισμός και προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Μηχανισμός Εκδόσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας. • Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. (2013). Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 1o, Γενικό μέρος, Γ’ έκδοση, Πάτρα: ΙΤΥΕ Διόφαντος. • Ματσαγγούρας, Η. (2003). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. • Παυλίδης, Π. (2012). Η γνώση στη διαλεκτική της κοινωνικής εξέλιξης. Θεσσαλονίκη. Επίκεντρο. • Χρυσαφίδης, Κ. (2000). Βιωματική – Επικοινωνιακή Διδασκαλία: Εισαγωγή της μεθόδου Project στο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. • Bruner, J. (1960). The process of Education. Cambridge: Harvard Univercity. • Driver R., Guesne E. & Tibergihien A. (1993). Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επιστήμες. Αθήνα: Τροχαλία. • Gardner, H. (1993). Frames Of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books. • Savater, F. (2004). Η αξία του εκπαιδεύειν. Αθήνα: ελληνικά γράμματα. • Vygotsky, L. (1934). Το πρόβλημα του περιβάλλοντος. Αθήνα: Εκδόσεις Γνώση. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
 • 80. • Η περιστροφή της Γης. Ημέρα και Νύχτα https://www.youtube.com/watch?v=dua82uztckI • Μεγέθη πλανητών & αστέρων https://www.youtube.com/watch?v=O8_c- 9AQCxI • Ο άξονας και η περιστροφή της Γης - Ημέρα & Νύχτα • https://www.youtube.com/watch?v=vh5_F136oX4 • Οι εποχές στη Γη https://www.youtube.com/watch?v=HTy4uZQyFn4 • Πρώτες γνώσεις για το Σύμπαν και το ηλιακό μας Σύστημα (HD) https://www.youtube.com/watch?v=FRLCaBoxmBw • Tα μυστικά του Σύμπαντος - Το Τελειότερο Αστέρι του Σύμπαντος https://www.youtube.com/watch?v=ZIlWwPCPWHc • Εsakids https://www.esa.int/kids • Our Solar System - Size Of Planets and Stars to Scale https://www.youtube.com/watch?v=syeqPLB6fYQ • Planet Earth compared to other planets and stars in size. • https://www.youtube.com/watch?v=octRYMsiLX0 • Star Size Comparison 1 (HD) https://www.youtube.com/watch?v=HEheh1BH34Q (Όλες οι ιστοσελίδες προσπελάστηκαν στις 2/7/2020) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
 • 81. «Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού» 2018 – 2019 • Σιούρλα Πολύμνια • Νταναβάρα Αθηνά • Νασιάρα Παρασκευή