SlideShare a Scribd company logo
1 of 70
«Πάμε μια βόλτα … στο φεγγάρι!»
Γ΄2, 87ο Δ.Σ. Θεσ/νίκης
Γ΄1, 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Θεσ/νίκης
2019-2020
Δασκάλες: Σιούρλα Πολύμνια
Νταναβάρα Αθηνά
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
• Η Σελήνη είναι το αντικείμενο του ουρανού που
απασχόλησε τον άνθρωπο περισσότερο από κάθε
άλλο, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα.
• Στο πρόγραμμά μας «Πάμε μια βόλτα στο
φεγγάρι!» επιδιώχθηκε να μυηθούν οι μαθητές
στα μυστικά του φεγγαριού και στα μυστήρια της
Αστρονομίας γενικότερα.
«Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι!»
Υλοποιήθηκε στη Γ΄ Δημοτικού
στο 87ο Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης
και στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο
Θεσ/νίκης
Αριθμός παιδιών: 21 και 19
Διάρκεια: Από Δεκέμβριο μέχρι Ιούνιο
Δασκάλες: Σιούρλα Πολύμνια
Νταναβάρα Αθηνά
Συνεργασίες
• Το παρόν πρόγραμμα υλοποιήθηκε και στα πλαίσια του
ευρωπαϊκού προγράμματος e-twinning.
• Τα συνεργαζόμενα σχολεία στο πρόγραμμα ήταν: το 87ο
Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, το 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Θεσσαλονίκης,
το 23ο Δ.Σ. Καλαμαριάς, το 1ο Δ.Σ. Περαίας και το 1ο
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης.
• Στο έργο συμμετείχαν συνολικά 17 εκπαιδευτικοί, ενώ 99
από τους συμμετέχοντες μαθητές (οι μαθητές των
μεγαλύτερων τάξεων) εγγράφτηκαν στην πλατφόρμα
TwinSpace με σκοπό να γνωριστούν, να συνεργαστούν και
να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, με τη βοήθεια της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας και μέσω του έργου.
ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ
• Γνωριμία με το δορυφόρο της Γης
• Το αστέρι μας – ο Ήλιος μας και η σχέση του με τη
Σελήνη
• Κινήσεις Γης και Σελήνης στο ηλιακό μας σύστημα,
εναλλαγή μέρας νύχτας - εποχών
• Διαστημικές αποστολές στο φεγγάρι
• Μύθοι, παραμύθια και ποιήματα για το φεγγάρι
• Το φεγγάρι στην τέχνη
• Κατασκευές – χειροτεχνίες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
• Βασικός σκοπός του έργου ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν
την επιστήμη της Αστρονομίας, να αποκτήσουν βασικές
γνώσεις της συγκεκριμένης επιστήμης και να συνεργαστούν
για να εξερευνήσουν τα μυστικά του φεγγαριού και να
γνωρίσουν πώς δημιουργήθηκε η Σελήνη, ποιες κινήσεις
εκτελεί, ποιες προσπάθειες έκανε ο άνθρωπος για να την
κατακτήσει, πώς επηρέασε τον πολιτισμό (μύθοι, θρύλοι,
παραδόσεις) και την τέχνη.
Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν τη Σελήνη και τα χαρακτηριστικά της, τις κινήσεις της Γης και της Σελήνης
και την εναλλαγή μέρας/νύχτας/εποχών.
• Να δημιουργηθεί θετικό κλίμα για την Αστρονομία μέσα από παιγνιώδεις και
βιωματικού τύπου δραστηριότητες.
• Να μπορούν να χειριστούν υλικά και να αναπαραστήσουν το σύστημα Γης – Σελήνης.
• Να αναζητήσουν πληροφορίες για τις διαστημικές αποστολές και να μάθουν για τις
προσπάθειες του ανθρώπου να πατήσει στο φεγγάρι.
• Να βρουν μύθους ελληνικούς και ξένους σχετικούς με το φεγγάρι.
• Να αναζητήσουν έργα τέχνης με θέμα τη Σελήνη.
• Να ενθαρρυνθούν στην ελευθερία έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων, να
καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, να αναπτύξουν δεξιότητες
καλής επικοινωνίας και συνεργασίας, και αμοιβαίου σεβασμού.
• Να εξοικειωθούν με ψηφιακά περιβάλλοντα και με την χρήση των ΤΠΕ να αναζητήσουν
πληροφορίες, να τις αξιολογήσουν, να τις οργανώσουν και να τις παρουσιάσουν.
• Να γνωριστούν, να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν με τους συμμαθητές τους.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 Για τη διεξαγωγή του σχεδίου εργασίας επιλέχθηκε η μέθοδος project.
 Εφαρμόστηκε η βιωματική μάθηση, η έρευνα, η συνεργατική μάθηση, ο
καταιγισμός ιδεών, ο αυτοσχεδιασμός, και η καλλιτεχνική δραστηριότητα.
 Το σχέδιο εργασίας προώθησε την πολυαισθητηριακή προσέγγιση της γνώσης
(Gardner).
 Η διαθεματική προσέγγιση στηρίχθηκε σε ομαδοκεντρικά σχήματα λειτουργίας
της τάξης, αναδείχθηκε το μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας, ενισχύθηκε η
συνεργασία μεταξύ των μαθητών.
 Οι μαθητές κατείχαν ενεργό ρόλο, ενώ ο ρόλος της εκπαιδευτικού ήταν
υποστηρικτικός, συντονιστικός, συμβουλευτικός, εμψυχωτικός.
 Μέσα από την ανακαλυπτική μάθηση οι μαθητές συνεργάστηκαν, ερεύνησαν,
κατανόησαν, έπαιξαν, έμαθαν και στο τέλος παρήγαγαν οι ίδιοι γνώση.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Γλώσσα:
Παραγωγή γραπτού λόγου, αξιοποίηση και επεξεργασία
διάφορων μέσων λόγου (παραμύθι, περιοδικά, διαδίκτυο),
εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών
Εικαστικά:
Ζωγραφική,
κατασκευές, κολάζ,
επαφή με έργα
τέχνης.
Θέατρο:
Δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι κλπ.
Μελέτη Περιβάλλοντος:
Δημιουργία σύμπαντος
ηλιακού συστήματος,
σελήνης, κινήσεις γης -
σελήνης, εναλλαγή
μέρας/νύχτας/εποχών
Μουσική:
Τραγούδια σχετικά με το θέμα, βίντεο
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το έργο υλοποιήθηκε στην Ευέλικτη Ζώνη και με
διάχυση στα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος
Φιλαναγνωσία:
Επεξεργασία βιβλίων σχετικών με το
επιλεγμένο θέμα
Πληροφορική:
Αναζήτηση
πληροφοριών, χρήση
λογισμικών και
διαδικτυακών
εφαρμογών, on line
παιχνίδια
Μαθηματικά:
Προβλήματα μαθηματικών με
θέμα το φεγγάρι.
«Πάμε μια
βόλτα στο
φεγγάρι!»
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ Α.Π.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ
 Ανθολόγιο Γ΄-Δ΄: Ο μαύρος ήλιος, Άντζελμαν, Συνάντηση στο διάστημα
 Γλώσσα Γ΄: Γη και θάλασσα, 9η ενότητα: Άνθρωποι και μηχανές, Μια
Αληθινή Ιστορία - Λουκιανός Ταξίδι στο φεγγάρι
 Φιλαναγνωσία: Επεξεργασία βιβλίων σχετικών με το επιλεγμένο θέμα
 Ιστορία Γ΄: Μυθολογία: Δημιουργία του Κόσμου, Οι θεοί του Ολύμπου
 Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄: Δημιουργήματα της φύσης και έργα του
ανθρώπου, Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον, Επικοινωνούμε και
ενημερωνόμαστε
 Πληροφορική: έρευνα και αναζήτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο,
παρουσιάσεις, συννεφόλεξα, ηλεκτρονικά κολλάζ
 Αισθητική Αγωγή: (εικαστικά, μουσική): ζωγραφική, κολλάζ, ψηφιδωτά,
κατασκευές, ταινίες μικρού μήκους, τραγούδια
 Θεατρική Αγωγή: παιχνίδια ρόλων, αυτοσχεδιασμοί, θεατρική
παράσταση
• Υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
• Μουσείο τεχνοεπιστημών ΝΟΗΣΙΣ
• Αστεροσκοπείο ΑΠΘ
• Όμιλος Φίλων Αστρονομίας
• Μέλη του οικογενειακού κύκλου
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
 Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης για το φεγγάρι, το ηλιακό σύστημα, το
σύμπαν γενικότερα.
(Κινητοποίηση ενδιαφέροντος των μαθητών για το συγκεκριμένο θέμα.)
 Καταιγισμός ιδεών: καταγράφηκαν οι ιδέες των παιδιών που αναδύθηκαν
αυθόρμητα σχετικά με το θέμα.
 Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με τις ιδέες των παιδιών και από αυτές
διαχωρίστηκαν άξονες προς διερεύνηση.
(Ανίχνευση πρότερων γνώσεων)
 Ζητήθηκε υλικό για το θέμα: βιβλία, παραμύθια, εφημερίδες, περιοδικά,
εικόνες, cd, dvd, τραγούδια, ποιήματα, εικόνες από πίνακες ζωγραφικής κ.ά.
(Συγκέντρωση υλικού)
 Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των γονέων, με στόχο την εξασφάλιση της
συναίνεσης και της συνεργασίας τους.
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α΄ ΦΑΣΗ
Τα παιδιά αναζήτησαν βιβλία σχετικά με το θέμα μας.
Βιβλία που διαβάστηκαν και συζητήθηκαν στην τάξη
ήταν:
• «Ο Γιος της Αστερόσκονης – Η ιστορία του
σύμπαντος για παιδιά» Σταύρος Αυγολούπης
Πλανητάριο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 2011
• «Μυστήρια του διαστήματος» Dr Mike Goldsmith
Σαββάλας Αθήνα 2000,
• «Άτλας του νυχτερινού ουρανού» Ρόμπιν Σκέιτζελ
Ελληνικά Γράμματα Αθήνα 2006,
• «Το Σύμπαν» Άννα Χατζημανώλη Κίρκη Θεσσαλονίκη 2003
• «Η εξέλιξη της Γης» Άννα Χατζημανώλη Κίρκη Θεσσαλονίκη
2003
• «Ο ουρανός με τ’ άστρα» Τα βιβλία της φύσης
Καλειδοσκόπιο
• «Θέλω να ξέρω γιατί τα άστρα τρεμοπαίζουν»
Stott Carole, Σίρρρις, Θεσσαλονίκη, 1994 κ.ά.
Το φεγγάρι, το ηλιακό σύστημα και το σύμπαν μέσα από βιβλία
Βίντεο για το φεγγάρι
• Έτσι «γεννήθηκε» το φεγγάρι…
• https://www.youtube.com/watch?v=gTmJniyVR
Ko
• Ο σχηματισμός της Σελήνης
• https://www.youtube.com/watch?v=DGPNi0vX
VYc
• Η ΣΕΛΗΝΗ ΜΑΣ
• https://www.youtube.com/watch?v=uyKuyWC5
d4w&t=4s
• Η Κίνα στη "σκοτεινή πλευρά" της Σελήνης
• https://www.youtube.com/watch?v=jCHvk9dN
7Rg
• Apollo 11: Η πιο επικίνδυνη αποστολή στην
ιστορία της ανθρωπότητας Astronio (#18)
• https://www.youtube.com/watch?v=njEuJgZUU
9w
Οι πρώτες γνώσεις για το φεγγάρι
Φάσεις της σελήνης
https://www.youtube.com/watch?v=m4RtLA8M
lKo
Phases of the Moon | Science Video for Kids
https://www.youtube.com/watch?v=t6MCtB752
AE
Ιδιαίτερα φαινόμενα μεταξύ Ηλίου-Γης-Σελήνης
https://www.youtube.com/watch?v=42AzlpLbn
2o
Η περιστροφή της Γης. Ημέρα και Νύκτα.
https://www.youtube.com/watch?v=dua82uztck
I
Ο άξονας και η περιστροφή της Γης - Ημέρα &
Νύχτα
https://www.youtube.com/watch?v=vh5_F136o
X4
Οι εποχές στη ΓΗ
https://www.youtube.com/watch?v=HTy4uZQyF
n4
Μέσα από βιβλία, παιδικές εγκυκλοπαίδειες, διαδικτυακό υλικό, αλλά και
πρωτότυπο, παρουσιάστηκαν στα παιδιά βασικές γνώσεις για το φεγγάρι.
Πειράματα
• Τα παιδιά έκαναν πειράματα
για τις κινήσεις Γης – Σελήνης,
την εναλλαγή ημέρας – νύχτας
και τις εναλλαγές των εποχών
https://www.youtube.com/watch?v=dEgJ799WxwQ&feature=emb_logo
“Η Γη στο διάστημα”
Ημερολόγια παρατήρησης των φάσεων της Σελήνης.
• Τα παιδιά, αφού έμαθαν για τις φάσεις της Σελήνης συμπλήρωσαν
ημερολόγια παρατήρησης των φάσεων της Σελήνης.
Οι φάσεις του φεγγαριού – Ζωγραφική με λαδοπαστέλ
Ζωγράφισαν τις φάσεις του φεγγαριού με λαδοπαστέλ, στο μάθημα των εικαστικών.
Νόστιμα φεγγάρια!
• Έφτιαξαν τις φάσεις του φεγγαριού με μπισκότα!
Δημιουργία κόμικ
• Δημιούργησαν κόμικς με θέμα το φεγγάρι.
Δημιουργία ηλεκτρονικών κόμικς
• Βόλτα στο φεγγάρι
• https://Pixton.com/gr/:jeaek3jv
• Συνάντηση με έναν εξωγήινο!
• https://Pixton.com/gr/:ty0i1d2u
• Οι δύο αστροναύτες
• https://Pixton.com/gr/:5r37cj52
• ΕΞΩΓΗΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ
• https://Pixton.com/gr/:24mj9mi4
• Ταξίδι στη Σελήνη
• https://Pixton.com/gr/:i07nwdgp
• Τι είναι η Σελήνη;
• https://Pixton.com/gr/:5d9s27if
Δημιουργία ηλεκτρονικών κόμικς
Χαϊκού
• Έγραψαν και εικονογράφησαν τα δικά τους χαϊκού για
τη Σελήνη
Χαϊκού και φεγγαράκια
• Έφτιαξαν φεγγαράκια και τα στόλισαν με τα χαϊκού που
έγραψαν.
Φεγγαρομασκαράδες!
• Έφτιαξαν αποκριάτικες μάσκες – φεγγαράκια.
Φεγγαρομασκαράδες!
• Έφτιαξαν αποκριάτικες μάσκες – φεγγαράκια.
Φεγγαράκια με μοτίβα
• Ζωγράφισαν φεγγαράκια με μοτίβα.
Φεγγαράκια με μοτίβα
• Ζωγράφισαν φεγγαράκια με μοτίβα.
“Φεγγαράκι αγαπημένο”
• Όλη η τάξη μαζί, έγραψε και εικονογράφησε ένα ποίημα για το φεγγάρι.
“Φεγγαράκι αγαπημένο”
• Όλη η τάξη μαζί, έγραψε και εικονογράφησε ένα ποίημα για το φεγγάρι.
Διαβάστε τα νέα μας!
• Βγάλαμε εφημερίδα, στην
οποία τα παιδιά έγραψαν
άρθρα για την αστρονομία
και για το e- twinning.
Χορός
• Τα παιδιά, με τη βοήθεια της Γυμνάστριας του σχολείου
έμαθαν χορούς με τραγούδια, που είχαν θέμα το φεγγάρι.
• Και ξαφνικά μπήκε στη ζωή μας ο κορονοϊός, τα
σχολεία έκλεισαν και ήρθε η καραντίνα…
• Η φετινή χρονιά σημαδεύτηκε από τις
πρωτόγνωρες συνθήκες μέσα στις οποίες
αναγκαστήκαμε να λειτουργήσουμε και την εξ’
αποστάσεως εκπαίδευση, που αναγκαστικά
αναπτύξαμε λόγω της πανδημίας.
• Εμείς συνεχίσαμε να δουλεύουμε και το
πρόγραμμά μας συνεχίστηκε εξ’ αποστάσεως και
κατά τη διάρκεια της καραντίνας!
Μένουμε σπίτι…
• Στείλαμε το δικό μας μήνυμα «Μένουμε σπίτι…»
Μένουμε σπίτι…
• Στείλαμε το δικό μας μήνυμα «Μένουμε σπίτι…»
Διαστημικές αποστολές
• Στη διάρκεια της καραντίνας, τα
παιδιά, με τη βοήθεια ειδικού
φύλλου εργασίας, μοιράστηκαν τις
διαστημικές αποστολές, που έχουν
γίνει μέχρι σήμερα, με σκοπό την
εξερεύνηση της Σελήνης.
• Ερεύνησαν, συγκέντρωσαν
πληροφορίες και φωτογραφίες με
βάση τις οποίες δημιουργήθηκε μια
ηλεκτρονική χρονογραμμή για την
παρουσίασή τους.
• https://www.timetoast.com/timelin
es/2273985
Διαστημικές αποστολές
“Φεγγαρολεξικό”
• Οι μαθητές διεύρυναν το
λεξιλόγιό τους, με λέξεις
σχετικές με το πρόγραμμα.
• Αναζήτησαν τον ορισμό
συγκεκριμένων λέξεων
σχετικών με το πρόγραμμά
μας και μια φωτογραφία.
• Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η
δημιουργία ενός
«Φεγγαρολεξικού».
• https://padlet.com/ntanavara
/rf50qny0zod6
“Φεγγαρολεξικό”
• Οι μαθητές διεύρυναν το
λεξιλόγιό τους, με λέξεις
σχετικές με το πρόγραμμα.
• Αναζήτησαν τον ορισμό
συγκεκριμένων λέξεων
σχετικών με το πρόγραμμά
μας και μια φωτογραφία.
• Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η
δημιουργία ενός
«Φεγγαρολεξικού».
• https://padlet.com/ntanavara
/rf50qny0zod6
Ποιήματα
• Τα παιδιά με αφορμή το ποίημα της Ρ. Καρθαίου «Η αστροναύτισσα»,
εικονογράφησαν το ποίημα, φαντάστηκαν πως η αστροναύτισσα ήταν φωτογράφος,
γιατρός, συγγραφέας, ζωγράφος, αρχιτέκτονας ή αστρονόμος και έγραψαν τα δικά
τους ποιήματα!
Ποιήματα
• Τα παιδιά με αφορμή το ποίημα της Ρ. Καρθαίου «Η αστροναύτισσα»,
εικονογράφησαν το ποίημα, φαντάστηκαν πως η αστροναύτισσα ήταν φωτογράφος,
γιατρός, συγγραφέας, ζωγράφος, αρχιτέκτονας ή αστρονόμος και έγραψαν τα δικά
τους ποιήματα!
Ποιήματα
Χριστίνα
• Τα παιδιά με αφορμή το ποίημα της Ρ. Καρθαίου «Η αστροναύτισσα»,
εικονογράφησαν το ποίημα, φαντάστηκαν πως η αστροναύτισσα ήταν φωτογράφος,
γιατρός, συγγραφέας, ζωγράφος, αρχιτέκτονας ή αστρονόμος και έγραψαν τα δικά
τους ποιήματα!
Ποιήματα
Χριστίνα
Γιάννης Κεσ.
• Τα παιδιά με αφορμή το ποίημα της Ρ. Καρθαίου «Η αστροναύτισσα»,
εικονογράφησαν το ποίημα, φαντάστηκαν πως η αστροναύτισσα ήταν φωτογράφος,
γιατρός, συγγραφέας, ζωγράφος, αρχιτέκτονας ή αστρονόμος και έγραψαν τα δικά
τους ποιήματα!
• Ποιητική συλλογή του Γ΄2 του 87ου Δ.Σ.
Θεσσαλονίκης (ηλεκτρονικό βιβλίο)
• https://www.storyjumper.com/book/read/8188672
5/5e9e2bc256cb2
• Ποιήματα του Γ΄1 του 1ου Πειραματικού Δ.Σ.
Θεσσαλονίκης (ηλεκτρονικό βιβλίο)
• https://www.flipsnack.com/9FD8FE86AED/-.html
Ποιήματα
Πανσέληνος
• Τα παιδιά φωτογράφησαν την Πανσέληνο του Απριλίου και του Μαΐου.
Διαδραστικά βίντεο
• Ο Πάξι εξερευνά τη Σελήνη!
• https://content.e-me.edu.gr/wp-
admin/admin-
ajax.php?action=h5p_embed&id=119871
• Έτσι «γεννήθηκε» το φεγγάρι…
• https://content.e-me.edu.gr/wp-
admin/admin-
ajax.php?action=h5p_embed&id=121802
• Πείραμα ελεύθερης πτώσης στη Σελήνη
• https://content.e-me.edu.gr/wp-
admin/admin-
ajax.php?action=h5p_embed&id=121589
Δημιουργήσαμε διαδραστικά βίντεο στην διαδικτυακή μας
τάξη, στην κυψέλη της e-me.
Διαδραστικά παιχνίδια
• Ακόμη, στη διάρκεια της καραντίνας, τα παιδιά ασχολήθηκαν με
διάφορες δραστηριότητες – διαδραστικά παιχνίδια στην
ηλεκτρονική κυψέλη e-me.
• Το κρυπτόλεξο της Σελήνης
• https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-
ajax.php?action=h5p_embed&id=119921
• Απόλλων 11: Σύρετε τις λέξεις και αποθέστε τες
• https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-
ajax.php?action=h5p_embed&id=119934
• Διαστημική αποστολή Απόλλων 11 (κάρτες μνήμης)
• https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-
ajax.php?action=h5p_embed&id=122396
• Ο Πάξι, οι φάσεις και η έκλειψη του φεγγαριού
• https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-
ajax.php?action=h5p_embed&id=152433
“Ηλιακά λεωφορεία κ΄ διαστημόπλοια”
• Με αφορμή το ποίημα της Γλώσσας της Γ΄ «Ηλιακό
λεωφορείο», οι μαθητές κατασκεύασαν τα δικά τους
ηλιακά λεωφορεία και πυραύλους.
Πες μου μια ιστορία…
• Παρακολούθησαν τη βουβή ταινία “Back to the moon”.
• https://www.youtube.com/watch?v=A9UDm2zuGDc&feature=emb_logo
• Μετά διηγήθηκαν και εικονογράφησαν την ιστορία που παρακολούθησαν.
• “Πες μου μια ιστορία… Γ΄2 του 87ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης” (ηλεκτρονικό βιβλίο)
• https://www.storyjumper.com/book/read/81895285/5e9e4400df454
Κάτω από το φως του φεγγαριού - Λευκός Πύργος με φεγγάρι
• Εν μέσω καραντίνας πήγαμε και εκδρομή!!!
• Οι μαθητές «ξεναγήθηκαν» διαδικτυακά στο
Λευκό Πύργο.
• Είδαν τα βιντεάκια:
• «Το κρυμμένο πρόσωπο του Λευκού Πύργου
και η ιστορία του»
https://www.youtube.com/watch?v=b3GUfs
qjkPI για να δουν πώς είναι σήμερα ο
Λευκός Πύργος και να μάθουν λίγα
πράγματα για την ιστορία του.
• «3D Αναπαράσταση του Λευκού Πύργου,
Θεσσαλονίκης» για να καταλάβουν πώς ήταν
ο Λ. Πύργος στις αρχές 20ου αιώνα.
https://www.youtube.com/watch?v=pGWpri
wXMfc
• Έπειτα δημιούργησαν με διάφορες τεχνικές
το Λευκό Πύργο στο φεγγαρόφωτο.
Φεγγαροζωγραφιές
Το φεγγάρι κι ένα ζάρι, μας ταξιδεύουνε με χάρη!!!
• Τα παιδιά έφτιαξαν ένα
“φεγγαροζάρι”,
το «έριξαν» και
δημιούργησαν μια
ιστορία, ανάλογα με τη
ζαριά τους!!!
• Έγραψαν καταπληκτικές
ιστορίες και μας
ταξίδεψαν ως το
φεγγάρι!!!
• “Το φεγγάρι κι ένα ζάρι, μας ταξιδεύουνε με χάρη!!!” Ιστορίες του
φεγγαροζαριού του Γ΄2 του 87ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης (ηλεκτρονικό βιβλίο)
• https://issuu.com/polymniasi/docs/__________________________
Το φεγγάρι κι ένα ζάρι, μας ταξιδεύουνε με χάρη!!!
Διάλογος με εξωγήινους!
• Πώς θα ήταν μία συνάντηση με έναν εξωγήινο; Τα
παιδιά έγραψαν και εικονογράφησαν έναν φανταστικό
διάλογο! (1o Πειραματικό Δ.Σ.)
Το μηχάνημα του μέλλοντος!
• Τι μηχάνημα θα θέλανε να έχουν τα παιδιά, που δεν υπάρχει σήμερα, αν ζούσαν σε μια
μελλοντική εποχή; Με πολλή φαντασία, τα παιδιά περιέγραψαν εξαιρετικές και χρήσιμες
μηχανές!!!
• “Το μηχάνημα του μέλλοντος! του Γ΄2 του 87ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης” (ηλεκτρονικό βιβλίο)
• https://issuu.com/polymniasi/docs/_________________________-
Το μηχάνημα του μέλλοντος!
Φύλλα εργασίας
• Επίσης, επειδή το θέμα διέγειρε την περιέργεια και διατηρούσε το ενδιαφέρον των
μαθητών, χρησιμοποιήθηκε, για να σχεδιαστούν, από τις εκπαιδευτικούς, φύλλα
εργασίας Γλώσσας, Μαθηματικών κλπ, παράλληλα με τις δραστηριότητες του ίδιου του
προγράμματος.
Φύλλα εργασίας
• Επίσης, επειδή το θέμα διέγειρε την περιέργεια και διατηρούσε το ενδιαφέρον των
μαθητών, χρησιμοποιήθηκε, για να σχεδιαστούν, από τις εκπαιδευτικούς, φύλλα
εργασίας Γλώσσας, Μαθηματικών κλπ, παράλληλα με τις δραστηριότητες του ίδιου του
προγράμματος.
Επιτραπέζια παιχνίδια
• Έπαιξαν επιτραπέζια παιχνίδια
Σταυρόλεξα, κουίζ, παζλ
• Οι μαθητές ασχολήθηκαν με διαδικτυακά σταυρόλεξα,
κουίζ, παζλ που δημιουργήθηκαν για το πρόγραμμά μας,
με θέμα το φεγγάρι και τις διαστημικές αποστολές.
• https://crosswordlabs.com/view/2020-03-24-668
• https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=075ecb59a3c
1&authkey=a6d128b10fcb8a1f37586a918408e969
• https://www.easy-lms.com/asteria/course-33050
• https://www.onlinequizcreator.com/ta-mystika-tou-
phengariou/quiz-416408
Αινίγματα
• Αναζήτησαν και βρήκαν
αινίγματα με θέμα το
φεγγάρι.
• Κατόπιν, δημιούργησαν και
έγραψαν τα δικά τους
αινίγματα!
• “Φεγγαροαινίγματα του Γ΄2
του 87ου Δ.Σ.” (ηλεκτρονικό
βιβλίο)
• https://issuu.com/polymniasi
/docs/________________
•Τα παιδιά έγραψαν και εικονογράφησαν παροιμίες σχετικά με το φεγγάρι.
•Παροιμίες για το φεγγάρι του Γ΄1 του 1ου Πειραματικού Δ.Σ. Θεσσαλονίκης
•https://www.storyjumper.com/book/read/82978045/5eb322058df38#
Παροιμίες
Σχηματοποιήματα
• Επιστρέφοντας στο σχολείο, δημιούργησαν σχηματοποιήματα!
Σχηματοποιήματα
• Επιστρέφοντας στο σχολείο, δημιούργησαν σχηματοποιήματα!
• Έμαθαν και τραγούδησαν τραγούδια με θέμα το φεγγάρι!
Τραγούδια
 Η τελική αξιολόγηση έγινε με ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι μαθητές αλλά
και οι γονείς.
 Οι μαθητές δήλωσαν πως το πρόγραμμα τους άρεσε πολύ (97,7%), πως
απέκτησαν καινούριες γνώσεις (97,7%), έμειναν ικανοποιημένοι από τη
συνεργασία με τους συμμαθητές τους (96,5%), βρήκαν τις δραστηριότητες
δημιουργικές και διασκεδαστικές (96,4%).
 Οι γονείς των παιδιών δήλωσαν πως είχαν επαρκή ενημέρωση για το πρόγραμμα
(98,3%), πως το πρόγραμμα ήταν καινοτόμο (96,5%), πως τα παιδιά τους
απέκτησαν νέες γνώσεις (94,7%) και οι δραστηριότητες άρεσαν στα παιδιά τους
(98,2%).
 Το ενδιαφέρον των παιδιών έμεινε αμείωτο και η συμμετοχή τους ήταν ενεργητική
ακόμα κι όταν δούλευαν από απόσταση.
 Έδειξαν ενθουσιασμό, δούλεψαν αβίαστα και με κέφι.
 Το πρόγραμμα διευκόλυνε τη διαθεματική διδασκαλία Γλώσσας και Μαθηματικών
εξ αποστάσεως, μέσω πρωτότυπου υλικού που σχεδιάστηκε από τις
εκπαιδευτικούς, κατά τη διάρκεια της καραντίνας.
 Τα παιδιά χάρηκαν, έπαιξαν, διασκέδασαν, ευχαριστήθηκαν, εντυπωσιάστηκαν,
συμμετείχαν, εκφράστηκαν.
 Με βάση τα παραπάνω, θεωρείται πως οι στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν
σε ικανοποιητικό βαθμό.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
• Η περιστροφή της Γης. Ημέρα και Νύχτα
https://www.youtube.com/watch?v=dua82uztckI
• Μεγέθη πλανητών & αστέρων https://www.youtube.com/watch?v=O8_c-
9AQCxI
• Ο άξονας και η περιστροφή της Γης - Ημέρα & Νύχτα
• https://www.youtube.com/watch?v=vh5_F136oX4
• Οι εποχές στη Γη https://www.youtube.com/watch?v=HTy4uZQyFn4
• Πρώτες γνώσεις για το Σύμπαν και το ηλιακό μας Σύστημα (HD)
https://www.youtube.com/watch?v=FRLCaBoxmBw
• Tα μυστικά του Σύμπαντος - Το Τελειότερο Αστέρι του Σύμπαντος
https://www.youtube.com/watch?v=ZIlWwPCPWHc
• Εsakids https://www.esa.int/kids
• Our Solar System - Size Of Planets and Stars to Scale
https://www.youtube.com/watch?v=syeqPLB6fYQ
• Planet Earth compared to other planets and stars in size.
• https://www.youtube.com/watch?v=octRYMsiLX0
• Star Size Comparison 1 (HD)
https://www.youtube.com/watch?v=HEheh1BH34Q
(Όλες οι ιστοσελίδες προσπελάστηκαν στις 3/6/2020)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
«Πάμε μια βόλτα … στο φεγγάρι!»
Γ΄2, 87ο Δ.Σ. Θεσ/νίκης
Γ΄1, 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Θεσ/νίκης
2019-2020
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Και πρόγραμμα e-twinning

More Related Content

Similar to Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx

φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμός
Mary Pap
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμός
Mary Pap
 
οδηγοσ για εκπαιδευτικουσ
οδηγοσ για εκπαιδευτικουσοδηγοσ για εκπαιδευτικουσ
οδηγοσ για εκπαιδευτικουσ
serreschools
 

Similar to Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx (20)

Πολιτιστικό πρόγραμμα: "Tο Δωδεκάθεο"
Πολιτιστικό πρόγραμμα: "Tο Δωδεκάθεο"Πολιτιστικό πρόγραμμα: "Tο Δωδεκάθεο"
Πολιτιστικό πρόγραμμα: "Tο Δωδεκάθεο"
 
σπηλαια ενας κοσμος μαγικος
σπηλαια ενας κοσμος μαγικοςσπηλαια ενας κοσμος μαγικος
σπηλαια ενας κοσμος μαγικος
 
διαστημα
διαστημαδιαστημα
διαστημα
 
εφημερίδα_Around the world...Again
εφημερίδα_Around the world...Againεφημερίδα_Around the world...Again
εφημερίδα_Around the world...Again
 
H εφημερίδα μας
H εφημερίδα μαςH εφημερίδα μας
H εφημερίδα μας
 
Neos paidagogos2
Neos paidagogos2Neos paidagogos2
Neos paidagogos2
 
εφημερίδα Around the world... Again.pdf
εφημερίδα Around the world... Again.pdfεφημερίδα Around the world... Again.pdf
εφημερίδα Around the world... Again.pdf
 
εφημερίδα.pdf
εφημερίδα.pdfεφημερίδα.pdf
εφημερίδα.pdf
 
Νηπιαγωγείο Άνω Στενής- προγραμματισμός θεμάτων για το σχολικό έτος 2020-21
Νηπιαγωγείο Άνω Στενής- προγραμματισμός θεμάτων για το σχολικό έτος 2020-21 Νηπιαγωγείο Άνω Στενής- προγραμματισμός θεμάτων για το σχολικό έτος 2020-21
Νηπιαγωγείο Άνω Στενής- προγραμματισμός θεμάτων για το σχολικό έτος 2020-21
 
ηλίας σμυρλής
ηλίας σμυρλήςηλίας σμυρλής
ηλίας σμυρλής
 
ηλίας σμυρλής
ηλίας σμυρλήςηλίας σμυρλής
ηλίας σμυρλής
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - Τα ονόματα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - Τα ονόματαΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - Τα ονόματα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - Τα ονόματα
 
Ξένος...σημαίνει φίλος!
Ξένος...σημαίνει φίλος!Ξένος...σημαίνει φίλος!
Ξένος...σημαίνει φίλος!
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμός
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμός
 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ , ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ , ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ , ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ , ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
 
24ο νηπιαγωγείο περιβαλλοντικο προγραμμα
24ο νηπιαγωγείο περιβαλλοντικο προγραμμα24ο νηπιαγωγείο περιβαλλοντικο προγραμμα
24ο νηπιαγωγείο περιβαλλοντικο προγραμμα
 
οδηγοσ για εκπαιδευτικουσ
οδηγοσ για εκπαιδευτικουσοδηγοσ για εκπαιδευτικουσ
οδηγοσ για εκπαιδευτικουσ
 
αξιολόγηση σχεδίων δράσης 13 12
αξιολόγηση σχεδίων δράσης 13 12αξιολόγηση σχεδίων δράσης 13 12
αξιολόγηση σχεδίων δράσης 13 12
 
δομή έργου γαλαξιακά ονειροτάξιδα
δομή έργου γαλαξιακά ονειροτάξιδα δομή έργου γαλαξιακά ονειροτάξιδα
δομή έργου γαλαξιακά ονειροτάξιδα
 

More from ntanavara

More from ntanavara (20)

η εφημεριδα του στ2 φυλλο2.pdf
η εφημεριδα του στ2 φυλλο2.pdfη εφημεριδα του στ2 φυλλο2.pdf
η εφημεριδα του στ2 φυλλο2.pdf
 
η εφημεριδα του στ2.pdf
η εφημεριδα του στ2.pdfη εφημεριδα του στ2.pdf
η εφημεριδα του στ2.pdf
 
αφισες ενασχοληση με το διαδίκτυο.pptx
αφισες ενασχοληση με το διαδίκτυο.pptxαφισες ενασχοληση με το διαδίκτυο.pptx
αφισες ενασχοληση με το διαδίκτυο.pptx
 
καρτες με λαμπακι.pptx
καρτες με λαμπακι.pptxκαρτες με λαμπακι.pptx
καρτες με λαμπακι.pptx
 
αφισες ε2 για την κλιματική αλλαγή
αφισες ε2 για την κλιματική αλλαγήαφισες ε2 για την κλιματική αλλαγή
αφισες ε2 για την κλιματική αλλαγή
 
ερμής
ερμήςερμής
ερμής
 
νεφελωματα
νεφελωματανεφελωματα
νεφελωματα
 
ουρανος
ουρανοςουρανος
ουρανος
 
Afroditi
AfroditiAfroditi
Afroditi
 
διας
διαςδιας
διας
 
πλανητης ερμης
πλανητης ερμηςπλανητης ερμης
πλανητης ερμης
 
τιτάνας
τιτάναςτιτάνας
τιτάνας
 
ποσειδωνας
ποσειδωναςποσειδωνας
ποσειδωνας
 
πλουτωνας
πλουτωναςπλουτωνας
πλουτωνας
 
ουρανός
ουρανόςουρανός
ουρανός
 
ο εγκέλαδος
ο εγκέλαδοςο εγκέλαδος
ο εγκέλαδος
 
κρόνος λ.
κρόνος λ.κρόνος λ.
κρόνος λ.
 
ιώ
ιώ ιώ
ιώ
 
δίας
δίαςδίας
δίας
 
διας
διαςδιας
διας
 

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

YlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of AthensYlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
 
Νικολόπουλος Αριστείδης, ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου.pptx
Νικολόπουλος Αριστείδης, ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου.pptxΝικολόπουλος Αριστείδης, ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου.pptx
Νικολόπουλος Αριστείδης, ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου.pptx
 
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptxΜαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
 
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxΕξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
 
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
 
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΕλένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
 
YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςΛογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
 
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of AthensYlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
 
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...
 
YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
 
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
 
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
 
YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024
YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024
YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024
 
YlhNeaEllhnikaA-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhNeaEllhnikaA-both-2324.pdf. 56thJHS of AthensYlhNeaEllhnikaA-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhNeaEllhnikaA-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
 
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxΜέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
 
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdfΆλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
 
Πανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσεις
Πανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσειςΠανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσεις
Πανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσεις
 
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
 

Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx

 • 1. «Πάμε μια βόλτα … στο φεγγάρι!» Γ΄2, 87ο Δ.Σ. Θεσ/νίκης Γ΄1, 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Θεσ/νίκης 2019-2020 Δασκάλες: Σιούρλα Πολύμνια Νταναβάρα Αθηνά Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
 • 2. • Η Σελήνη είναι το αντικείμενο του ουρανού που απασχόλησε τον άνθρωπο περισσότερο από κάθε άλλο, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. • Στο πρόγραμμά μας «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι!» επιδιώχθηκε να μυηθούν οι μαθητές στα μυστικά του φεγγαριού και στα μυστήρια της Αστρονομίας γενικότερα. «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι!»
 • 3. Υλοποιήθηκε στη Γ΄ Δημοτικού στο 87ο Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης και στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης Αριθμός παιδιών: 21 και 19 Διάρκεια: Από Δεκέμβριο μέχρι Ιούνιο Δασκάλες: Σιούρλα Πολύμνια Νταναβάρα Αθηνά
 • 4. Συνεργασίες • Το παρόν πρόγραμμα υλοποιήθηκε και στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος e-twinning. • Τα συνεργαζόμενα σχολεία στο πρόγραμμα ήταν: το 87ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, το 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, το 23ο Δ.Σ. Καλαμαριάς, το 1ο Δ.Σ. Περαίας και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης. • Στο έργο συμμετείχαν συνολικά 17 εκπαιδευτικοί, ενώ 99 από τους συμμετέχοντες μαθητές (οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων) εγγράφτηκαν στην πλατφόρμα TwinSpace με σκοπό να γνωριστούν, να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και μέσω του έργου.
 • 5. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ • Γνωριμία με το δορυφόρο της Γης • Το αστέρι μας – ο Ήλιος μας και η σχέση του με τη Σελήνη • Κινήσεις Γης και Σελήνης στο ηλιακό μας σύστημα, εναλλαγή μέρας νύχτας - εποχών • Διαστημικές αποστολές στο φεγγάρι • Μύθοι, παραμύθια και ποιήματα για το φεγγάρι • Το φεγγάρι στην τέχνη • Κατασκευές – χειροτεχνίες
 • 6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ • Βασικός σκοπός του έργου ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν την επιστήμη της Αστρονομίας, να αποκτήσουν βασικές γνώσεις της συγκεκριμένης επιστήμης και να συνεργαστούν για να εξερευνήσουν τα μυστικά του φεγγαριού και να γνωρίσουν πώς δημιουργήθηκε η Σελήνη, ποιες κινήσεις εκτελεί, ποιες προσπάθειες έκανε ο άνθρωπος για να την κατακτήσει, πώς επηρέασε τον πολιτισμό (μύθοι, θρύλοι, παραδόσεις) και την τέχνη.
 • 7. Οι μαθητές: • Να γνωρίσουν τη Σελήνη και τα χαρακτηριστικά της, τις κινήσεις της Γης και της Σελήνης και την εναλλαγή μέρας/νύχτας/εποχών. • Να δημιουργηθεί θετικό κλίμα για την Αστρονομία μέσα από παιγνιώδεις και βιωματικού τύπου δραστηριότητες. • Να μπορούν να χειριστούν υλικά και να αναπαραστήσουν το σύστημα Γης – Σελήνης. • Να αναζητήσουν πληροφορίες για τις διαστημικές αποστολές και να μάθουν για τις προσπάθειες του ανθρώπου να πατήσει στο φεγγάρι. • Να βρουν μύθους ελληνικούς και ξένους σχετικούς με το φεγγάρι. • Να αναζητήσουν έργα τέχνης με θέμα τη Σελήνη. • Να ενθαρρυνθούν στην ελευθερία έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων, να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, να αναπτύξουν δεξιότητες καλής επικοινωνίας και συνεργασίας, και αμοιβαίου σεβασμού. • Να εξοικειωθούν με ψηφιακά περιβάλλοντα και με την χρήση των ΤΠΕ να αναζητήσουν πληροφορίες, να τις αξιολογήσουν, να τις οργανώσουν και να τις παρουσιάσουν. • Να γνωριστούν, να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν με τους συμμαθητές τους. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • 8.  Για τη διεξαγωγή του σχεδίου εργασίας επιλέχθηκε η μέθοδος project.  Εφαρμόστηκε η βιωματική μάθηση, η έρευνα, η συνεργατική μάθηση, ο καταιγισμός ιδεών, ο αυτοσχεδιασμός, και η καλλιτεχνική δραστηριότητα.  Το σχέδιο εργασίας προώθησε την πολυαισθητηριακή προσέγγιση της γνώσης (Gardner).  Η διαθεματική προσέγγιση στηρίχθηκε σε ομαδοκεντρικά σχήματα λειτουργίας της τάξης, αναδείχθηκε το μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας, ενισχύθηκε η συνεργασία μεταξύ των μαθητών.  Οι μαθητές κατείχαν ενεργό ρόλο, ενώ ο ρόλος της εκπαιδευτικού ήταν υποστηρικτικός, συντονιστικός, συμβουλευτικός, εμψυχωτικός.  Μέσα από την ανακαλυπτική μάθηση οι μαθητές συνεργάστηκαν, ερεύνησαν, κατανόησαν, έπαιξαν, έμαθαν και στο τέλος παρήγαγαν οι ίδιοι γνώση. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
 • 9. Γλώσσα: Παραγωγή γραπτού λόγου, αξιοποίηση και επεξεργασία διάφορων μέσων λόγου (παραμύθι, περιοδικά, διαδίκτυο), εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών Εικαστικά: Ζωγραφική, κατασκευές, κολάζ, επαφή με έργα τέχνης. Θέατρο: Δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι κλπ. Μελέτη Περιβάλλοντος: Δημιουργία σύμπαντος ηλιακού συστήματος, σελήνης, κινήσεις γης - σελήνης, εναλλαγή μέρας/νύχτας/εποχών Μουσική: Τραγούδια σχετικά με το θέμα, βίντεο ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το έργο υλοποιήθηκε στην Ευέλικτη Ζώνη και με διάχυση στα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος Φιλαναγνωσία: Επεξεργασία βιβλίων σχετικών με το επιλεγμένο θέμα Πληροφορική: Αναζήτηση πληροφοριών, χρήση λογισμικών και διαδικτυακών εφαρμογών, on line παιχνίδια Μαθηματικά: Προβλήματα μαθηματικών με θέμα το φεγγάρι. «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι!»
 • 10. ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ Α.Π.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ  Ανθολόγιο Γ΄-Δ΄: Ο μαύρος ήλιος, Άντζελμαν, Συνάντηση στο διάστημα  Γλώσσα Γ΄: Γη και θάλασσα, 9η ενότητα: Άνθρωποι και μηχανές, Μια Αληθινή Ιστορία - Λουκιανός Ταξίδι στο φεγγάρι  Φιλαναγνωσία: Επεξεργασία βιβλίων σχετικών με το επιλεγμένο θέμα  Ιστορία Γ΄: Μυθολογία: Δημιουργία του Κόσμου, Οι θεοί του Ολύμπου  Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄: Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου, Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον, Επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε  Πληροφορική: έρευνα και αναζήτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο, παρουσιάσεις, συννεφόλεξα, ηλεκτρονικά κολλάζ  Αισθητική Αγωγή: (εικαστικά, μουσική): ζωγραφική, κολλάζ, ψηφιδωτά, κατασκευές, ταινίες μικρού μήκους, τραγούδια  Θεατρική Αγωγή: παιχνίδια ρόλων, αυτοσχεδιασμοί, θεατρική παράσταση
 • 11. • Υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης • Μουσείο τεχνοεπιστημών ΝΟΗΣΙΣ • Αστεροσκοπείο ΑΠΘ • Όμιλος Φίλων Αστρονομίας • Μέλη του οικογενειακού κύκλου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
 • 12.  Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης για το φεγγάρι, το ηλιακό σύστημα, το σύμπαν γενικότερα. (Κινητοποίηση ενδιαφέροντος των μαθητών για το συγκεκριμένο θέμα.)  Καταιγισμός ιδεών: καταγράφηκαν οι ιδέες των παιδιών που αναδύθηκαν αυθόρμητα σχετικά με το θέμα.  Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με τις ιδέες των παιδιών και από αυτές διαχωρίστηκαν άξονες προς διερεύνηση. (Ανίχνευση πρότερων γνώσεων)  Ζητήθηκε υλικό για το θέμα: βιβλία, παραμύθια, εφημερίδες, περιοδικά, εικόνες, cd, dvd, τραγούδια, ποιήματα, εικόνες από πίνακες ζωγραφικής κ.ά. (Συγκέντρωση υλικού)  Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των γονέων, με στόχο την εξασφάλιση της συναίνεσης και της συνεργασίας τους. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α΄ ΦΑΣΗ
 • 13. Τα παιδιά αναζήτησαν βιβλία σχετικά με το θέμα μας. Βιβλία που διαβάστηκαν και συζητήθηκαν στην τάξη ήταν: • «Ο Γιος της Αστερόσκονης – Η ιστορία του σύμπαντος για παιδιά» Σταύρος Αυγολούπης Πλανητάριο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 2011 • «Μυστήρια του διαστήματος» Dr Mike Goldsmith Σαββάλας Αθήνα 2000, • «Άτλας του νυχτερινού ουρανού» Ρόμπιν Σκέιτζελ Ελληνικά Γράμματα Αθήνα 2006, • «Το Σύμπαν» Άννα Χατζημανώλη Κίρκη Θεσσαλονίκη 2003 • «Η εξέλιξη της Γης» Άννα Χατζημανώλη Κίρκη Θεσσαλονίκη 2003 • «Ο ουρανός με τ’ άστρα» Τα βιβλία της φύσης Καλειδοσκόπιο • «Θέλω να ξέρω γιατί τα άστρα τρεμοπαίζουν» Stott Carole, Σίρρρις, Θεσσαλονίκη, 1994 κ.ά. Το φεγγάρι, το ηλιακό σύστημα και το σύμπαν μέσα από βιβλία
 • 14. Βίντεο για το φεγγάρι • Έτσι «γεννήθηκε» το φεγγάρι… • https://www.youtube.com/watch?v=gTmJniyVR Ko • Ο σχηματισμός της Σελήνης • https://www.youtube.com/watch?v=DGPNi0vX VYc • Η ΣΕΛΗΝΗ ΜΑΣ • https://www.youtube.com/watch?v=uyKuyWC5 d4w&t=4s • Η Κίνα στη "σκοτεινή πλευρά" της Σελήνης • https://www.youtube.com/watch?v=jCHvk9dN 7Rg • Apollo 11: Η πιο επικίνδυνη αποστολή στην ιστορία της ανθρωπότητας Astronio (#18) • https://www.youtube.com/watch?v=njEuJgZUU 9w Οι πρώτες γνώσεις για το φεγγάρι Φάσεις της σελήνης https://www.youtube.com/watch?v=m4RtLA8M lKo Phases of the Moon | Science Video for Kids https://www.youtube.com/watch?v=t6MCtB752 AE Ιδιαίτερα φαινόμενα μεταξύ Ηλίου-Γης-Σελήνης https://www.youtube.com/watch?v=42AzlpLbn 2o Η περιστροφή της Γης. Ημέρα και Νύκτα. https://www.youtube.com/watch?v=dua82uztck I Ο άξονας και η περιστροφή της Γης - Ημέρα & Νύχτα https://www.youtube.com/watch?v=vh5_F136o X4 Οι εποχές στη ΓΗ https://www.youtube.com/watch?v=HTy4uZQyF n4 Μέσα από βιβλία, παιδικές εγκυκλοπαίδειες, διαδικτυακό υλικό, αλλά και πρωτότυπο, παρουσιάστηκαν στα παιδιά βασικές γνώσεις για το φεγγάρι.
 • 15. Πειράματα • Τα παιδιά έκαναν πειράματα για τις κινήσεις Γης – Σελήνης, την εναλλαγή ημέρας – νύχτας και τις εναλλαγές των εποχών https://www.youtube.com/watch?v=dEgJ799WxwQ&feature=emb_logo “Η Γη στο διάστημα”
 • 16. Ημερολόγια παρατήρησης των φάσεων της Σελήνης. • Τα παιδιά, αφού έμαθαν για τις φάσεις της Σελήνης συμπλήρωσαν ημερολόγια παρατήρησης των φάσεων της Σελήνης.
 • 17. Οι φάσεις του φεγγαριού – Ζωγραφική με λαδοπαστέλ Ζωγράφισαν τις φάσεις του φεγγαριού με λαδοπαστέλ, στο μάθημα των εικαστικών.
 • 18. Νόστιμα φεγγάρια! • Έφτιαξαν τις φάσεις του φεγγαριού με μπισκότα!
 • 19. Δημιουργία κόμικ • Δημιούργησαν κόμικς με θέμα το φεγγάρι.
 • 21. • Βόλτα στο φεγγάρι • https://Pixton.com/gr/:jeaek3jv • Συνάντηση με έναν εξωγήινο! • https://Pixton.com/gr/:ty0i1d2u • Οι δύο αστροναύτες • https://Pixton.com/gr/:5r37cj52 • ΕΞΩΓΗΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ • https://Pixton.com/gr/:24mj9mi4 • Ταξίδι στη Σελήνη • https://Pixton.com/gr/:i07nwdgp • Τι είναι η Σελήνη; • https://Pixton.com/gr/:5d9s27if Δημιουργία ηλεκτρονικών κόμικς
 • 22. Χαϊκού • Έγραψαν και εικονογράφησαν τα δικά τους χαϊκού για τη Σελήνη
 • 23. Χαϊκού και φεγγαράκια • Έφτιαξαν φεγγαράκια και τα στόλισαν με τα χαϊκού που έγραψαν.
 • 26. Φεγγαράκια με μοτίβα • Ζωγράφισαν φεγγαράκια με μοτίβα.
 • 27. Φεγγαράκια με μοτίβα • Ζωγράφισαν φεγγαράκια με μοτίβα.
 • 28. “Φεγγαράκι αγαπημένο” • Όλη η τάξη μαζί, έγραψε και εικονογράφησε ένα ποίημα για το φεγγάρι.
 • 29. “Φεγγαράκι αγαπημένο” • Όλη η τάξη μαζί, έγραψε και εικονογράφησε ένα ποίημα για το φεγγάρι.
 • 30. Διαβάστε τα νέα μας! • Βγάλαμε εφημερίδα, στην οποία τα παιδιά έγραψαν άρθρα για την αστρονομία και για το e- twinning.
 • 31. Χορός • Τα παιδιά, με τη βοήθεια της Γυμνάστριας του σχολείου έμαθαν χορούς με τραγούδια, που είχαν θέμα το φεγγάρι.
 • 32. • Και ξαφνικά μπήκε στη ζωή μας ο κορονοϊός, τα σχολεία έκλεισαν και ήρθε η καραντίνα… • Η φετινή χρονιά σημαδεύτηκε από τις πρωτόγνωρες συνθήκες μέσα στις οποίες αναγκαστήκαμε να λειτουργήσουμε και την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, που αναγκαστικά αναπτύξαμε λόγω της πανδημίας. • Εμείς συνεχίσαμε να δουλεύουμε και το πρόγραμμά μας συνεχίστηκε εξ’ αποστάσεως και κατά τη διάρκεια της καραντίνας!
 • 33. Μένουμε σπίτι… • Στείλαμε το δικό μας μήνυμα «Μένουμε σπίτι…»
 • 34. Μένουμε σπίτι… • Στείλαμε το δικό μας μήνυμα «Μένουμε σπίτι…»
 • 35. Διαστημικές αποστολές • Στη διάρκεια της καραντίνας, τα παιδιά, με τη βοήθεια ειδικού φύλλου εργασίας, μοιράστηκαν τις διαστημικές αποστολές, που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, με σκοπό την εξερεύνηση της Σελήνης. • Ερεύνησαν, συγκέντρωσαν πληροφορίες και φωτογραφίες με βάση τις οποίες δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική χρονογραμμή για την παρουσίασή τους. • https://www.timetoast.com/timelin es/2273985
 • 37. “Φεγγαρολεξικό” • Οι μαθητές διεύρυναν το λεξιλόγιό τους, με λέξεις σχετικές με το πρόγραμμα. • Αναζήτησαν τον ορισμό συγκεκριμένων λέξεων σχετικών με το πρόγραμμά μας και μια φωτογραφία. • Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός «Φεγγαρολεξικού». • https://padlet.com/ntanavara /rf50qny0zod6
 • 38. “Φεγγαρολεξικό” • Οι μαθητές διεύρυναν το λεξιλόγιό τους, με λέξεις σχετικές με το πρόγραμμα. • Αναζήτησαν τον ορισμό συγκεκριμένων λέξεων σχετικών με το πρόγραμμά μας και μια φωτογραφία. • Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός «Φεγγαρολεξικού». • https://padlet.com/ntanavara /rf50qny0zod6
 • 39. Ποιήματα • Τα παιδιά με αφορμή το ποίημα της Ρ. Καρθαίου «Η αστροναύτισσα», εικονογράφησαν το ποίημα, φαντάστηκαν πως η αστροναύτισσα ήταν φωτογράφος, γιατρός, συγγραφέας, ζωγράφος, αρχιτέκτονας ή αστρονόμος και έγραψαν τα δικά τους ποιήματα!
 • 40. Ποιήματα • Τα παιδιά με αφορμή το ποίημα της Ρ. Καρθαίου «Η αστροναύτισσα», εικονογράφησαν το ποίημα, φαντάστηκαν πως η αστροναύτισσα ήταν φωτογράφος, γιατρός, συγγραφέας, ζωγράφος, αρχιτέκτονας ή αστρονόμος και έγραψαν τα δικά τους ποιήματα!
 • 41. Ποιήματα Χριστίνα • Τα παιδιά με αφορμή το ποίημα της Ρ. Καρθαίου «Η αστροναύτισσα», εικονογράφησαν το ποίημα, φαντάστηκαν πως η αστροναύτισσα ήταν φωτογράφος, γιατρός, συγγραφέας, ζωγράφος, αρχιτέκτονας ή αστρονόμος και έγραψαν τα δικά τους ποιήματα!
 • 42. Ποιήματα Χριστίνα Γιάννης Κεσ. • Τα παιδιά με αφορμή το ποίημα της Ρ. Καρθαίου «Η αστροναύτισσα», εικονογράφησαν το ποίημα, φαντάστηκαν πως η αστροναύτισσα ήταν φωτογράφος, γιατρός, συγγραφέας, ζωγράφος, αρχιτέκτονας ή αστρονόμος και έγραψαν τα δικά τους ποιήματα!
 • 43. • Ποιητική συλλογή του Γ΄2 του 87ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης (ηλεκτρονικό βιβλίο) • https://www.storyjumper.com/book/read/8188672 5/5e9e2bc256cb2 • Ποιήματα του Γ΄1 του 1ου Πειραματικού Δ.Σ. Θεσσαλονίκης (ηλεκτρονικό βιβλίο) • https://www.flipsnack.com/9FD8FE86AED/-.html Ποιήματα
 • 44. Πανσέληνος • Τα παιδιά φωτογράφησαν την Πανσέληνο του Απριλίου και του Μαΐου.
 • 45. Διαδραστικά βίντεο • Ο Πάξι εξερευνά τη Σελήνη! • https://content.e-me.edu.gr/wp- admin/admin- ajax.php?action=h5p_embed&id=119871 • Έτσι «γεννήθηκε» το φεγγάρι… • https://content.e-me.edu.gr/wp- admin/admin- ajax.php?action=h5p_embed&id=121802 • Πείραμα ελεύθερης πτώσης στη Σελήνη • https://content.e-me.edu.gr/wp- admin/admin- ajax.php?action=h5p_embed&id=121589 Δημιουργήσαμε διαδραστικά βίντεο στην διαδικτυακή μας τάξη, στην κυψέλη της e-me.
 • 46. Διαδραστικά παιχνίδια • Ακόμη, στη διάρκεια της καραντίνας, τα παιδιά ασχολήθηκαν με διάφορες δραστηριότητες – διαδραστικά παιχνίδια στην ηλεκτρονική κυψέλη e-me. • Το κρυπτόλεξο της Σελήνης • https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin- ajax.php?action=h5p_embed&id=119921 • Απόλλων 11: Σύρετε τις λέξεις και αποθέστε τες • https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin- ajax.php?action=h5p_embed&id=119934 • Διαστημική αποστολή Απόλλων 11 (κάρτες μνήμης) • https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin- ajax.php?action=h5p_embed&id=122396 • Ο Πάξι, οι φάσεις και η έκλειψη του φεγγαριού • https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin- ajax.php?action=h5p_embed&id=152433
 • 47. “Ηλιακά λεωφορεία κ΄ διαστημόπλοια” • Με αφορμή το ποίημα της Γλώσσας της Γ΄ «Ηλιακό λεωφορείο», οι μαθητές κατασκεύασαν τα δικά τους ηλιακά λεωφορεία και πυραύλους.
 • 48.
 • 49. Πες μου μια ιστορία… • Παρακολούθησαν τη βουβή ταινία “Back to the moon”. • https://www.youtube.com/watch?v=A9UDm2zuGDc&feature=emb_logo • Μετά διηγήθηκαν και εικονογράφησαν την ιστορία που παρακολούθησαν. • “Πες μου μια ιστορία… Γ΄2 του 87ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης” (ηλεκτρονικό βιβλίο) • https://www.storyjumper.com/book/read/81895285/5e9e4400df454
 • 50. Κάτω από το φως του φεγγαριού - Λευκός Πύργος με φεγγάρι • Εν μέσω καραντίνας πήγαμε και εκδρομή!!! • Οι μαθητές «ξεναγήθηκαν» διαδικτυακά στο Λευκό Πύργο. • Είδαν τα βιντεάκια: • «Το κρυμμένο πρόσωπο του Λευκού Πύργου και η ιστορία του» https://www.youtube.com/watch?v=b3GUfs qjkPI για να δουν πώς είναι σήμερα ο Λευκός Πύργος και να μάθουν λίγα πράγματα για την ιστορία του. • «3D Αναπαράσταση του Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκης» για να καταλάβουν πώς ήταν ο Λ. Πύργος στις αρχές 20ου αιώνα. https://www.youtube.com/watch?v=pGWpri wXMfc • Έπειτα δημιούργησαν με διάφορες τεχνικές το Λευκό Πύργο στο φεγγαρόφωτο.
 • 51.
 • 53. Το φεγγάρι κι ένα ζάρι, μας ταξιδεύουνε με χάρη!!! • Τα παιδιά έφτιαξαν ένα “φεγγαροζάρι”, το «έριξαν» και δημιούργησαν μια ιστορία, ανάλογα με τη ζαριά τους!!! • Έγραψαν καταπληκτικές ιστορίες και μας ταξίδεψαν ως το φεγγάρι!!!
 • 54. • “Το φεγγάρι κι ένα ζάρι, μας ταξιδεύουνε με χάρη!!!” Ιστορίες του φεγγαροζαριού του Γ΄2 του 87ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης (ηλεκτρονικό βιβλίο) • https://issuu.com/polymniasi/docs/__________________________ Το φεγγάρι κι ένα ζάρι, μας ταξιδεύουνε με χάρη!!!
 • 55. Διάλογος με εξωγήινους! • Πώς θα ήταν μία συνάντηση με έναν εξωγήινο; Τα παιδιά έγραψαν και εικονογράφησαν έναν φανταστικό διάλογο! (1o Πειραματικό Δ.Σ.)
 • 56. Το μηχάνημα του μέλλοντος! • Τι μηχάνημα θα θέλανε να έχουν τα παιδιά, που δεν υπάρχει σήμερα, αν ζούσαν σε μια μελλοντική εποχή; Με πολλή φαντασία, τα παιδιά περιέγραψαν εξαιρετικές και χρήσιμες μηχανές!!! • “Το μηχάνημα του μέλλοντος! του Γ΄2 του 87ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης” (ηλεκτρονικό βιβλίο) • https://issuu.com/polymniasi/docs/_________________________-
 • 57. Το μηχάνημα του μέλλοντος!
 • 58. Φύλλα εργασίας • Επίσης, επειδή το θέμα διέγειρε την περιέργεια και διατηρούσε το ενδιαφέρον των μαθητών, χρησιμοποιήθηκε, για να σχεδιαστούν, από τις εκπαιδευτικούς, φύλλα εργασίας Γλώσσας, Μαθηματικών κλπ, παράλληλα με τις δραστηριότητες του ίδιου του προγράμματος.
 • 59. Φύλλα εργασίας • Επίσης, επειδή το θέμα διέγειρε την περιέργεια και διατηρούσε το ενδιαφέρον των μαθητών, χρησιμοποιήθηκε, για να σχεδιαστούν, από τις εκπαιδευτικούς, φύλλα εργασίας Γλώσσας, Μαθηματικών κλπ, παράλληλα με τις δραστηριότητες του ίδιου του προγράμματος.
 • 60. Επιτραπέζια παιχνίδια • Έπαιξαν επιτραπέζια παιχνίδια
 • 61. Σταυρόλεξα, κουίζ, παζλ • Οι μαθητές ασχολήθηκαν με διαδικτυακά σταυρόλεξα, κουίζ, παζλ που δημιουργήθηκαν για το πρόγραμμά μας, με θέμα το φεγγάρι και τις διαστημικές αποστολές. • https://crosswordlabs.com/view/2020-03-24-668 • https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=075ecb59a3c 1&authkey=a6d128b10fcb8a1f37586a918408e969 • https://www.easy-lms.com/asteria/course-33050 • https://www.onlinequizcreator.com/ta-mystika-tou- phengariou/quiz-416408
 • 62. Αινίγματα • Αναζήτησαν και βρήκαν αινίγματα με θέμα το φεγγάρι. • Κατόπιν, δημιούργησαν και έγραψαν τα δικά τους αινίγματα! • “Φεγγαροαινίγματα του Γ΄2 του 87ου Δ.Σ.” (ηλεκτρονικό βιβλίο) • https://issuu.com/polymniasi /docs/________________
 • 63.
 • 64. •Τα παιδιά έγραψαν και εικονογράφησαν παροιμίες σχετικά με το φεγγάρι. •Παροιμίες για το φεγγάρι του Γ΄1 του 1ου Πειραματικού Δ.Σ. Θεσσαλονίκης •https://www.storyjumper.com/book/read/82978045/5eb322058df38# Παροιμίες
 • 65. Σχηματοποιήματα • Επιστρέφοντας στο σχολείο, δημιούργησαν σχηματοποιήματα!
 • 66. Σχηματοποιήματα • Επιστρέφοντας στο σχολείο, δημιούργησαν σχηματοποιήματα!
 • 67. • Έμαθαν και τραγούδησαν τραγούδια με θέμα το φεγγάρι! Τραγούδια
 • 68.  Η τελική αξιολόγηση έγινε με ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι μαθητές αλλά και οι γονείς.  Οι μαθητές δήλωσαν πως το πρόγραμμα τους άρεσε πολύ (97,7%), πως απέκτησαν καινούριες γνώσεις (97,7%), έμειναν ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με τους συμμαθητές τους (96,5%), βρήκαν τις δραστηριότητες δημιουργικές και διασκεδαστικές (96,4%).  Οι γονείς των παιδιών δήλωσαν πως είχαν επαρκή ενημέρωση για το πρόγραμμα (98,3%), πως το πρόγραμμα ήταν καινοτόμο (96,5%), πως τα παιδιά τους απέκτησαν νέες γνώσεις (94,7%) και οι δραστηριότητες άρεσαν στα παιδιά τους (98,2%).  Το ενδιαφέρον των παιδιών έμεινε αμείωτο και η συμμετοχή τους ήταν ενεργητική ακόμα κι όταν δούλευαν από απόσταση.  Έδειξαν ενθουσιασμό, δούλεψαν αβίαστα και με κέφι.  Το πρόγραμμα διευκόλυνε τη διαθεματική διδασκαλία Γλώσσας και Μαθηματικών εξ αποστάσεως, μέσω πρωτότυπου υλικού που σχεδιάστηκε από τις εκπαιδευτικούς, κατά τη διάρκεια της καραντίνας.  Τα παιδιά χάρηκαν, έπαιξαν, διασκέδασαν, ευχαριστήθηκαν, εντυπωσιάστηκαν, συμμετείχαν, εκφράστηκαν.  Με βάση τα παραπάνω, θεωρείται πως οι στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 • 69. • Η περιστροφή της Γης. Ημέρα και Νύχτα https://www.youtube.com/watch?v=dua82uztckI • Μεγέθη πλανητών & αστέρων https://www.youtube.com/watch?v=O8_c- 9AQCxI • Ο άξονας και η περιστροφή της Γης - Ημέρα & Νύχτα • https://www.youtube.com/watch?v=vh5_F136oX4 • Οι εποχές στη Γη https://www.youtube.com/watch?v=HTy4uZQyFn4 • Πρώτες γνώσεις για το Σύμπαν και το ηλιακό μας Σύστημα (HD) https://www.youtube.com/watch?v=FRLCaBoxmBw • Tα μυστικά του Σύμπαντος - Το Τελειότερο Αστέρι του Σύμπαντος https://www.youtube.com/watch?v=ZIlWwPCPWHc • Εsakids https://www.esa.int/kids • Our Solar System - Size Of Planets and Stars to Scale https://www.youtube.com/watch?v=syeqPLB6fYQ • Planet Earth compared to other planets and stars in size. • https://www.youtube.com/watch?v=octRYMsiLX0 • Star Size Comparison 1 (HD) https://www.youtube.com/watch?v=HEheh1BH34Q (Όλες οι ιστοσελίδες προσπελάστηκαν στις 3/6/2020) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
 • 70. «Πάμε μια βόλτα … στο φεγγάρι!» Γ΄2, 87ο Δ.Σ. Θεσ/νίκης Γ΄1, 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Θεσ/νίκης 2019-2020 Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Και πρόγραμμα e-twinning