SlideShare a Scribd company logo
Paghahanda ng
mga Kagamitang
Panturo
“Lalong makabuluhan ang
pagkatuto kung mararanasan
ng mga mag-aaral ang aralin.”
Cone of Experience ni Edgar
DaleNabab
asa
Naririnig
Teyp
rekording,
radyoMga larawang
gumagalaw at di-
gumagalaw
Telebisyon/pelikula
Eksibit
Ekskursyon
Makakasaksi ng Pakitang-turo
Pakikilahok sa mga worksyap
Mga binalangkas na karanasan/ Mga tuwirang
karanasan
Nakapagdidisenyo/ nakapagtatanghal/ aktwal na
pakikilahok
10% sa nababasa
20% sa naririnig
30% sa nakikita
50% sa naririnig at
nakikita
70% sa nasasabi at
nasusulat
90% nagagamit
Ng lahat ng
pandama
Ipaliwanag
at ilista
Aplikasyon
Pagsasanay
Demonstrasyon
Ilarawan at
ipaliwanag
Pagsusuri
Pagdidisen
Pagbuo
Pagta
Simbolong berbal ito ay mga
kagamitang tumutukoy sa mga
nalimbag na kagamitang
nagagamit sa pagtuturo ng guro.
Rekording ng mga awitin, tula,
talumpati o ano pa mang
kasangkapan sa paglinang ng
pakikinig kabilang na ang mga
larawang ‘di gumagalaw na
naglalahad ng ano mang bahagi
Kagamitang biswal-
larawang ‘di gumagalaw,
grapiko, karton, komik istrip,
flashkard, tsart, poster, mapa,
bulletin bord, diorama,
modelo, mock-ups, slide, film
strip, at iba pa.
Mahalaga at makabuluhang
usapan, panayam at
Tinatawag na eksibit ang mga
artipaks, mga kasangkapan,
kasuotan at iba pang mga
materyal na mahalagang
aspekto ng kultura.
Paglalakbay ng mga mag-
aaral sa mga museo at
makasaysayang mga lugar.
 Mga pakitang-turo ng mga
Panghahaya ng mga bagay-
bagay o gawain upang
magkaroon ng tuwirang
karanasan ang mga mag-aaral.
Aktwal na pakikilahok ng mga
mag-aaral sa makabuluhang
gawain na magdudulot ng
tuwirang karanasan.
Kahalagahan ng
mga Kagamitang
Panturo
Nakapagpapalaki at
nakapagpapaliit ng mga bagay
Napaghahambing ang
pagkakatulad at pagkakaiba
ng mga bagay
Nailalahad ang mga hakbang
na maaaring gamitin sa
pagsasagawa ng mga gawain.
Nagiging batayan para sa
talakayan
Nakatutulong sa pansariling
pagkatuto ng mag-aaral
Nakapaghahandog ng
tuwirang karanasan
Nakatutulong sa paglutas ng
problema
Ang pamimili ng
angkop na
Mga katanungan upang matukoy ang
at mapili ang angkop na kagamitan sa
partikular na aralin at gawain
Kilala ko ba ang aking mga tuturuan?
Anong uri ng pagtugon at awtput ang
aasahan ko sa mag-aaral?
Saan magaganap ang pagtuturo?
Gaano katagal?
Anong metodo ang aking gagamitin?
Ano-anong kagamitan ang angkop sa
Pagtukoy
sa kaangkupan ng mga
kagamitang biswal sa
pagtuturo
Ang mga salita at larawan ba
ay madaling maunawaan?
Malinaw ba ang
impormasyong ihahatid?
Tama ba ang layout ng
kagamitan?
Madali bang matukoy ang
mahahalagang impormasyon
o konsepto? Madali bang
Nakapukaw ba ng atensyon
at interes ang mga
kagamitan?
a.Anu-ano ang kinagigiliwan
ng aking mga mag-aaral?
b.Anu-anong uri ng
kagamitan ang higit na
magbubunsod sa kanila
Mga Hakbang sa
Paghahanda ng mga
kagamitang panturo
1. Tukuyin kung anong uri ng kagamitang
panturo ang kailangan.
Sinu-sino ang aking tuturuan?
Anu-ano ang inaasahan ko sa
kanila?
Saan at gaano kahaba ang
panahong gugugulin sa
pagtuturo?
Anu-anong metodo ang
aking gagamitin?
Paano ko matitiyak amg
pagiging epektibo ng aking
kagamitan?
2. Itala ang mga pangumahing kaisipan ng
aralin .
Ang mga ito ay
makatutulong upang
mapili at maihandang mabuti
ang mga
kagamitang gaganyak sa
3. Bumuo ng patnubay “visual plan”
para sa bawat pangunahing kaisipan.
a. Magkaroon ng sapat na oras sa
paghahanda at maglaan din ng sapat
na panahon para sa pagrebisa at
pagpapakinis kung kinakailangan.
b. Makipag-ugnayan sa mga taong
may sapat na kaalaman sa
paghahanda at pagdidisenyo ng mga
kagamitan upang makakuha ng sapat
4. Muling suriin ang balangkas upang
matiyak na nasusunod ang mga
pamantayan sa paghahanda at
pagdidisenyo.
5. Isaayos ang mga binalangkas na
kagamitan.
6. Maaaring magkaroon ng try out
para matiyak ang kabisaan ng mga
ito.
7. Pagkatapos ng tryout, isagawa
agad ang pagpapakinis kung may
dapat baguhin.
Mga Teknik sa Pagdidisenyo ng
mga Kagamitang Biswal
1. Maging mapanuri sa iba’t
ibang bagay na nakikita sa
paligid.
2. Maaari nang balangkasin
ang mga ideyang mabubuo
batay sa mga namasid.
3. Makilahok sa mga usapan
at pagpaplano ng mga
kasama.
4. Maging bukas sa mga
mungkahi ng iba upang
lalong mapayaman ang
paghahanda.
5. Palawakin ang pananaw
sa pamamagitan ng
pagsasaliksik at pakikipag-
ugnayan sa mga dalubhasa.
6. Mangolekta at mag-ipon
ng mga kagamitang panturo
Mga Teknik sa ga
pagkakatitik
(Lettering)
Dalawang teknik sa
pagkakatitik
Manwal
Mekanikal
5 kagamitan sa manwal na
pagsusulat
Speedball dip pens
Kawayan o patpat(may panipsip
a bulak at tangkay ng popsicle
stick o tongue epressor
Watercolor
Felt
Pangguhit na lapis, pastel at tisa
6 na halimbawa ng mga
kagamitang pangmekanikal
Cut out na letra
3D modeled letters
Stencil na lettering(unitencil a
kardbord
Set ng mga kagamitan sa
pagsasatitik
Rubbed on a fry transfer instant
Mga Teknik sa Pagbuo ng
IlustrAsyon
Paste up
Pagkopya
Pagpaplaki at
pagpapaliit ng mga
larawan
Ang Paggamit ng
Kulay
Ang kulay ay nagbibigay-
buhay sa mga bagay-
bagay sa paligid. Gasgas
itong kasabihan ngunit ito
ay may katotohanan.
Malamlam at monotono
Napakahalagang sangkap sa pagdidisenyo ng
mga kagamitan ang iba’t ibang kulay. Sa
pamamagitan ng mga kulay:
1. Lalong napapaganda at nahihikayat
ang mga kagamitang biswal.
2. Nagiging makatotohanan ang mga
imahen.
3. Mailalantad ang pagkakatulad at
pagkakaiba ng mga konsepto.
4. Nakabubuo ng tiyak na reaksyong
emosyonal
5. Nakakakuha ng atensyon
Ang wastong kombinasyon
ng mga kulay
Mga Sanligang kulay (
Background colors)
Kulay ng Pagsasatitik
Itim o Bughaw
Berde, Pula, Itim o Bughaw
Itim at Bughaw
Dilaw
Puti
Light Blue
Dark Blue
Light Orange
Dark Green
Light Red
Dark Brown
Light Brown
Light Green
Dilaw
Puti
Puti
Itim, Bughaw, Pula, Kayumanggi
Berde
Pula, Berde, Bughaw, Itim
Kayumanggi, Purple
Dilaw, Kayumanggi, Purple, Itim
Dark Blue, Pula
Kayumanggi, Pula, Itim
Itim, Puti, Dilaw
Berde, Itim, Dilaw
Berde, Puti, Dilaw
Itim, Puti, Dilaw, Light Green
Berde, Dark Blue, Dark Red, Itim
Ang
ASSURE
MODEL
sa
Paghaha
nda ng
mga
Ang Assure Model
aynakatuon sa pagpaplano
ng mga gawaing
pangklasrumna
isinasaalang-alang ang
paggamit ng teknolohiya.
Nagsisilbing gabay ang
Assure Model para tahasin
Mga teknolohiya na karaniwang
ginagamit sa pagtuturo:
1.overhead projector
2. Radio
3. sound-visualcombinations-
telebisyon
4. Slide projector
5. Filmstrips
Analyze Learners (Suriin ang mga Mag-
aaral)
 Nararapat na kilalanin ang mga mag-
aaral upang makabuo ng mas kapaki-
pakinabang na mga kagamitang
pampagtuturo.
State Objectives (Ilahad ang mga Layunin)
 Ilahad ang mga layunin batay sa mga
maaaring magampanan ng mga mag-
aaral.
a. Audience (Mag-aaral)
b. Behavior (Gawi)
c. Conditions (Kalagayan)
d. Degree (Antas)
Select Methods, Media and Materials
(Pagpili ng Pamamaraan, Media at mga
Kagamitan)
 Isaisip ng guro na ang mga kagamitan
na gagamitin ay yaong naaayon sa
asignatura, paksa at kawilihan ng mga
mag-aaral.
Utilize Materials and Media
(Gamitin ang mga Naaayong Kagamitan at
Media)
 Pagplanuhang mabuti kung paano
Require Learner Participation
(Kailanganin ang Pakikilahok ng mga Mag-aaral)
 Upang maging epektibo ang pag-
aaral at pagkatuto, ang mga
kagamitan ay nararapat na mental
na nakagigising nang sa gayon, ang
mga mag-aaral ay patuloy na
aktibong makilahok sa talakayan.
Evaluate and Revise (Pagtataya at Pagpapabuti)
 Upang maging epektibo ang
paggamit ng mga kagamitang
Maraming
Salamat po!

More Related Content

What's hot

Introduksyon sa pag aaral ng wika (mga yugto sa pagkatuto ng wika)
Introduksyon sa pag aaral ng wika (mga yugto sa pagkatuto ng wika)Introduksyon sa pag aaral ng wika (mga yugto sa pagkatuto ng wika)
Introduksyon sa pag aaral ng wika (mga yugto sa pagkatuto ng wika)
Antonnie Glorie Redilla
 
2. paghahanda ng mga kagamitang tanaw dinig (julius m.)
2. paghahanda ng mga kagamitang tanaw dinig (julius m.)2. paghahanda ng mga kagamitang tanaw dinig (julius m.)
2. paghahanda ng mga kagamitang tanaw dinig (julius m.)
Julius Morite
 
Pamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang Filipino
Pamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang FilipinoPamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang Filipino
Pamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang Filipino
MARIA KATRINA MACAPAZ
 
PABUOD NA PAMAMARAAN NG PAGTUTURO (INDUCTIVE METHOD)
PABUOD NA PAMAMARAAN NG PAGTUTURO (INDUCTIVE METHOD)PABUOD NA PAMAMARAAN NG PAGTUTURO (INDUCTIVE METHOD)
PABUOD NA PAMAMARAAN NG PAGTUTURO (INDUCTIVE METHOD)
Ann Tenerife
 
Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik
Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksikMga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik
Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik
Reggie Cruz
 
Module 6.2 filipino
Module 6.2 filipinoModule 6.2 filipino
Module 6.2 filipino
Noel Tan
 
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipinoMga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino
TEACHER JHAJHA
 
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbriamala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
Salvador Lumbria
 
Paghahanda at ebalwasyon ng kagamitang pilipino
Paghahanda at ebalwasyon ng kagamitang pilipinoPaghahanda at ebalwasyon ng kagamitang pilipino
Paghahanda at ebalwasyon ng kagamitang pilipino
Christine Baga-an
 
Ang kurikulum ng edukasyong sekondari ng 2010
Ang kurikulum ng edukasyong sekondari ng 2010Ang kurikulum ng edukasyong sekondari ng 2010
Ang kurikulum ng edukasyong sekondari ng 2010
MamWamar_SHS Teacher/College Instructor at ESTI
 
Kurikulum chelle
Kurikulum chelleKurikulum chelle
Kurikulum chelle
joydonaldduck
 
INTERAKTIBONG PAGTUTURO NG PANITIKAN
INTERAKTIBONG PAGTUTURO NG PANITIKANINTERAKTIBONG PAGTUTURO NG PANITIKAN
INTERAKTIBONG PAGTUTURO NG PANITIKAN
Rechelle Longcop
 
Ang linggwistika at ang guro
Ang linggwistika at ang guroAng linggwistika at ang guro
Ang linggwistika at ang guro
RosalynDelaCruz5
 
Pahayagang pangkampus
Pahayagang pangkampusPahayagang pangkampus
Pahayagang pangkampus
Lex Rivas
 
Fil 201 -Ang Pagtuturo na Batay sa mga Simulain
Fil 201 -Ang Pagtuturo na Batay sa mga SimulainFil 201 -Ang Pagtuturo na Batay sa mga Simulain
Fil 201 -Ang Pagtuturo na Batay sa mga Simulain
Jeffril Cacho
 
DULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYON
DULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYONDULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYON
DULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYON
Emma Sarah
 
KASAYSAYAN NG KURIKULUM SA PILIPINAS.pptx
KASAYSAYAN NG KURIKULUM SA PILIPINAS.pptxKASAYSAYAN NG KURIKULUM SA PILIPINAS.pptx
KASAYSAYAN NG KURIKULUM SA PILIPINAS.pptx
AimieFeGutgutaoRamos
 
Pagtuturo ng filipino (1)
Pagtuturo ng filipino (1)Pagtuturo ng filipino (1)
Pagtuturo ng filipino (1)
Elvira Regidor
 
PRELIM --FIL 211. INTRODUKSIYON SA PAMAMAHAYAG.pdf
PRELIM --FIL 211. INTRODUKSIYON SA PAMAMAHAYAG.pdfPRELIM --FIL 211. INTRODUKSIYON SA PAMAMAHAYAG.pdf
PRELIM --FIL 211. INTRODUKSIYON SA PAMAMAHAYAG.pdf
JosephRRafananGPC
 
Estratehiya sa filipino
Estratehiya sa filipino Estratehiya sa filipino
Estratehiya sa filipino
Albertine De Juan Jr.
 

What's hot (20)

Introduksyon sa pag aaral ng wika (mga yugto sa pagkatuto ng wika)
Introduksyon sa pag aaral ng wika (mga yugto sa pagkatuto ng wika)Introduksyon sa pag aaral ng wika (mga yugto sa pagkatuto ng wika)
Introduksyon sa pag aaral ng wika (mga yugto sa pagkatuto ng wika)
 
2. paghahanda ng mga kagamitang tanaw dinig (julius m.)
2. paghahanda ng mga kagamitang tanaw dinig (julius m.)2. paghahanda ng mga kagamitang tanaw dinig (julius m.)
2. paghahanda ng mga kagamitang tanaw dinig (julius m.)
 
Pamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang Filipino
Pamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang FilipinoPamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang Filipino
Pamaraan, Dulog, Teknik ng Pagtuturo ng Wikang Filipino
 
PABUOD NA PAMAMARAAN NG PAGTUTURO (INDUCTIVE METHOD)
PABUOD NA PAMAMARAAN NG PAGTUTURO (INDUCTIVE METHOD)PABUOD NA PAMAMARAAN NG PAGTUTURO (INDUCTIVE METHOD)
PABUOD NA PAMAMARAAN NG PAGTUTURO (INDUCTIVE METHOD)
 
Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik
Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksikMga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik
Mga teknik at mga estratehiya sa pagtuturo gamit ang pananaliksik
 
Module 6.2 filipino
Module 6.2 filipinoModule 6.2 filipino
Module 6.2 filipino
 
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipinoMga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino
 
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbriamala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
 
Paghahanda at ebalwasyon ng kagamitang pilipino
Paghahanda at ebalwasyon ng kagamitang pilipinoPaghahanda at ebalwasyon ng kagamitang pilipino
Paghahanda at ebalwasyon ng kagamitang pilipino
 
Ang kurikulum ng edukasyong sekondari ng 2010
Ang kurikulum ng edukasyong sekondari ng 2010Ang kurikulum ng edukasyong sekondari ng 2010
Ang kurikulum ng edukasyong sekondari ng 2010
 
Kurikulum chelle
Kurikulum chelleKurikulum chelle
Kurikulum chelle
 
INTERAKTIBONG PAGTUTURO NG PANITIKAN
INTERAKTIBONG PAGTUTURO NG PANITIKANINTERAKTIBONG PAGTUTURO NG PANITIKAN
INTERAKTIBONG PAGTUTURO NG PANITIKAN
 
Ang linggwistika at ang guro
Ang linggwistika at ang guroAng linggwistika at ang guro
Ang linggwistika at ang guro
 
Pahayagang pangkampus
Pahayagang pangkampusPahayagang pangkampus
Pahayagang pangkampus
 
Fil 201 -Ang Pagtuturo na Batay sa mga Simulain
Fil 201 -Ang Pagtuturo na Batay sa mga SimulainFil 201 -Ang Pagtuturo na Batay sa mga Simulain
Fil 201 -Ang Pagtuturo na Batay sa mga Simulain
 
DULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYON
DULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYONDULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYON
DULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYON
 
KASAYSAYAN NG KURIKULUM SA PILIPINAS.pptx
KASAYSAYAN NG KURIKULUM SA PILIPINAS.pptxKASAYSAYAN NG KURIKULUM SA PILIPINAS.pptx
KASAYSAYAN NG KURIKULUM SA PILIPINAS.pptx
 
Pagtuturo ng filipino (1)
Pagtuturo ng filipino (1)Pagtuturo ng filipino (1)
Pagtuturo ng filipino (1)
 
PRELIM --FIL 211. INTRODUKSIYON SA PAMAMAHAYAG.pdf
PRELIM --FIL 211. INTRODUKSIYON SA PAMAMAHAYAG.pdfPRELIM --FIL 211. INTRODUKSIYON SA PAMAMAHAYAG.pdf
PRELIM --FIL 211. INTRODUKSIYON SA PAMAMAHAYAG.pdf
 
Estratehiya sa filipino
Estratehiya sa filipino Estratehiya sa filipino
Estratehiya sa filipino
 

Similar to Paghahanda ng-mga-kagamitang-panturo

FIL 020 3-8.pptx
FIL 020 3-8.pptxFIL 020 3-8.pptx
FIL 020 3-8.pptx
JudsonPastrano
 
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdf
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdfKPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdf
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdf
JohnnyJrAbalos1
 
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docxDLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
CristhelMacajeto2
 
Prosidyural.pptx
Prosidyural.pptxProsidyural.pptx
Prosidyural.pptx
RosalesKeianG
 
PPIITTP-Q3-A5-Prosidyuralpowerpoint.pptx
PPIITTP-Q3-A5-Prosidyuralpowerpoint.pptxPPIITTP-Q3-A5-Prosidyuralpowerpoint.pptx
PPIITTP-Q3-A5-Prosidyuralpowerpoint.pptx
naning1113
 
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdfKPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf
JohnnyJrAbalos1
 
lesson plan( kasanayan sa pagkilala sa salita).doc
lesson plan( kasanayan sa pagkilala sa salita).doclesson plan( kasanayan sa pagkilala sa salita).doc
lesson plan( kasanayan sa pagkilala sa salita).doc
JelyTaburnalBermundo
 
DLL_ESP 5_Q1_W1.pdf
DLL_ESP 5_Q1_W1.pdfDLL_ESP 5_Q1_W1.pdf
DLL_ESP 5_Q1_W1.pdf
ZeddyTorres1
 
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docx
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docxdaily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docx
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docx
Fidel Dave
 
DLP-FIL-Q3-W5.docx
DLP-FIL-Q3-W5.docxDLP-FIL-Q3-W5.docx
DLP-FIL-Q3-W5.docx
MichelleRepolloOccid
 
DLL_EPP 4_Q4_W6.docx
DLL_EPP 4_Q4_W6.docxDLL_EPP 4_Q4_W6.docx
DLL_EPP 4_Q4_W6.docx
CHRISTINESALVIA2
 
KPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdf
KPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdfKPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdf
KPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdf
JohnnyJrAbalos1
 
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdfFIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf
CrisElcarte
 
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docxGrade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
MyleneDiaz5
 
Sesyon-1-Wika-at-Lipunan-Oryentasyon.pptx
Sesyon-1-Wika-at-Lipunan-Oryentasyon.pptxSesyon-1-Wika-at-Lipunan-Oryentasyon.pptx
Sesyon-1-Wika-at-Lipunan-Oryentasyon.pptx
MICHAELOGSILA2
 
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docxDLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
ChristianPaulEtor
 
KPWKP_Q1_Module1 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 1.pdf
KPWKP_Q1_Module1 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 1.pdfKPWKP_Q1_Module1 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 1.pdf
KPWKP_Q1_Module1 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 1.pdf
JohnnyJrAbalos1
 
sesyon-6-pagtatasa-at-pagtataya.pdf
sesyon-6-pagtatasa-at-pagtataya.pdfsesyon-6-pagtatasa-at-pagtataya.pdf
sesyon-6-pagtatasa-at-pagtataya.pdf
PrincessAnikaUmiten
 

Similar to Paghahanda ng-mga-kagamitang-panturo (20)

FIL 020 3-8.pptx
FIL 020 3-8.pptxFIL 020 3-8.pptx
FIL 020 3-8.pptx
 
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdf
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdfKPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdf
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdf
 
Fil 2112
Fil 2112Fil 2112
Fil 2112
 
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docxDLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
 
Prosidyural.pptx
Prosidyural.pptxProsidyural.pptx
Prosidyural.pptx
 
PPIITTP-Q3-A5-Prosidyuralpowerpoint.pptx
PPIITTP-Q3-A5-Prosidyuralpowerpoint.pptxPPIITTP-Q3-A5-Prosidyuralpowerpoint.pptx
PPIITTP-Q3-A5-Prosidyuralpowerpoint.pptx
 
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdfKPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf
 
lesson plan( kasanayan sa pagkilala sa salita).doc
lesson plan( kasanayan sa pagkilala sa salita).doclesson plan( kasanayan sa pagkilala sa salita).doc
lesson plan( kasanayan sa pagkilala sa salita).doc
 
DLL_ESP 5_Q1_W1.pdf
DLL_ESP 5_Q1_W1.pdfDLL_ESP 5_Q1_W1.pdf
DLL_ESP 5_Q1_W1.pdf
 
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docx
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docxdaily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docx
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docx
 
DLP-FIL-Q3-W5.docx
DLP-FIL-Q3-W5.docxDLP-FIL-Q3-W5.docx
DLP-FIL-Q3-W5.docx
 
DLL_EPP 4_Q4_W6.docx
DLL_EPP 4_Q4_W6.docxDLL_EPP 4_Q4_W6.docx
DLL_EPP 4_Q4_W6.docx
 
KPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdf
KPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdfKPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdf
KPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdf
 
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdfFIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf
 
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docxGrade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
 
Sesyon-1-Wika-at-Lipunan-Oryentasyon.pptx
Sesyon-1-Wika-at-Lipunan-Oryentasyon.pptxSesyon-1-Wika-at-Lipunan-Oryentasyon.pptx
Sesyon-1-Wika-at-Lipunan-Oryentasyon.pptx
 
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docxDLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
 
KPWKP_Q1_Module1 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 1.pdf
KPWKP_Q1_Module1 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 1.pdfKPWKP_Q1_Module1 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 1.pdf
KPWKP_Q1_Module1 Kahulugan at Kabuluhan ng Wika 1.pdf
 
Document 9
Document 9Document 9
Document 9
 
sesyon-6-pagtatasa-at-pagtataya.pdf
sesyon-6-pagtatasa-at-pagtataya.pdfsesyon-6-pagtatasa-at-pagtataya.pdf
sesyon-6-pagtatasa-at-pagtataya.pdf
 

Recently uploaded

MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
MaximoLace1
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
francisvillalon2
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
MylaValencia
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
Mack943419
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MarjorieBaylon2
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
JhonabelPauyo
 

Recently uploaded (13)

MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
 

Paghahanda ng-mga-kagamitang-panturo

 • 2. “Lalong makabuluhan ang pagkatuto kung mararanasan ng mga mag-aaral ang aralin.”
 • 3. Cone of Experience ni Edgar DaleNabab asa Naririnig Teyp rekording, radyoMga larawang gumagalaw at di- gumagalaw Telebisyon/pelikula Eksibit Ekskursyon Makakasaksi ng Pakitang-turo Pakikilahok sa mga worksyap Mga binalangkas na karanasan/ Mga tuwirang karanasan Nakapagdidisenyo/ nakapagtatanghal/ aktwal na pakikilahok 10% sa nababasa 20% sa naririnig 30% sa nakikita 50% sa naririnig at nakikita 70% sa nasasabi at nasusulat 90% nagagamit Ng lahat ng pandama Ipaliwanag at ilista Aplikasyon Pagsasanay Demonstrasyon Ilarawan at ipaliwanag Pagsusuri Pagdidisen Pagbuo Pagta
 • 4. Simbolong berbal ito ay mga kagamitang tumutukoy sa mga nalimbag na kagamitang nagagamit sa pagtuturo ng guro. Rekording ng mga awitin, tula, talumpati o ano pa mang kasangkapan sa paglinang ng pakikinig kabilang na ang mga larawang ‘di gumagalaw na naglalahad ng ano mang bahagi
 • 5. Kagamitang biswal- larawang ‘di gumagalaw, grapiko, karton, komik istrip, flashkard, tsart, poster, mapa, bulletin bord, diorama, modelo, mock-ups, slide, film strip, at iba pa. Mahalaga at makabuluhang usapan, panayam at
 • 6. Tinatawag na eksibit ang mga artipaks, mga kasangkapan, kasuotan at iba pang mga materyal na mahalagang aspekto ng kultura. Paglalakbay ng mga mag- aaral sa mga museo at makasaysayang mga lugar.  Mga pakitang-turo ng mga
 • 7. Panghahaya ng mga bagay- bagay o gawain upang magkaroon ng tuwirang karanasan ang mga mag-aaral. Aktwal na pakikilahok ng mga mag-aaral sa makabuluhang gawain na magdudulot ng tuwirang karanasan.
 • 9. Nakapagpapalaki at nakapagpapaliit ng mga bagay Napaghahambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga bagay Nailalahad ang mga hakbang na maaaring gamitin sa pagsasagawa ng mga gawain.
 • 10. Nagiging batayan para sa talakayan Nakatutulong sa pansariling pagkatuto ng mag-aaral Nakapaghahandog ng tuwirang karanasan Nakatutulong sa paglutas ng problema
 • 12. Mga katanungan upang matukoy ang at mapili ang angkop na kagamitan sa partikular na aralin at gawain Kilala ko ba ang aking mga tuturuan? Anong uri ng pagtugon at awtput ang aasahan ko sa mag-aaral? Saan magaganap ang pagtuturo? Gaano katagal? Anong metodo ang aking gagamitin? Ano-anong kagamitan ang angkop sa
 • 13. Pagtukoy sa kaangkupan ng mga kagamitang biswal sa pagtuturo
 • 14. Ang mga salita at larawan ba ay madaling maunawaan? Malinaw ba ang impormasyong ihahatid? Tama ba ang layout ng kagamitan? Madali bang matukoy ang mahahalagang impormasyon o konsepto? Madali bang
 • 15. Nakapukaw ba ng atensyon at interes ang mga kagamitan? a.Anu-ano ang kinagigiliwan ng aking mga mag-aaral? b.Anu-anong uri ng kagamitan ang higit na magbubunsod sa kanila
 • 16. Mga Hakbang sa Paghahanda ng mga kagamitang panturo
 • 17. 1. Tukuyin kung anong uri ng kagamitang panturo ang kailangan. Sinu-sino ang aking tuturuan? Anu-ano ang inaasahan ko sa kanila? Saan at gaano kahaba ang panahong gugugulin sa pagtuturo?
 • 18. Anu-anong metodo ang aking gagamitin? Paano ko matitiyak amg pagiging epektibo ng aking kagamitan?
 • 19. 2. Itala ang mga pangumahing kaisipan ng aralin . Ang mga ito ay makatutulong upang mapili at maihandang mabuti ang mga kagamitang gaganyak sa
 • 20. 3. Bumuo ng patnubay “visual plan” para sa bawat pangunahing kaisipan. a. Magkaroon ng sapat na oras sa paghahanda at maglaan din ng sapat na panahon para sa pagrebisa at pagpapakinis kung kinakailangan. b. Makipag-ugnayan sa mga taong may sapat na kaalaman sa paghahanda at pagdidisenyo ng mga kagamitan upang makakuha ng sapat
 • 21. 4. Muling suriin ang balangkas upang matiyak na nasusunod ang mga pamantayan sa paghahanda at pagdidisenyo. 5. Isaayos ang mga binalangkas na kagamitan.
 • 22. 6. Maaaring magkaroon ng try out para matiyak ang kabisaan ng mga ito. 7. Pagkatapos ng tryout, isagawa agad ang pagpapakinis kung may dapat baguhin.
 • 23. Mga Teknik sa Pagdidisenyo ng mga Kagamitang Biswal 1. Maging mapanuri sa iba’t ibang bagay na nakikita sa paligid. 2. Maaari nang balangkasin ang mga ideyang mabubuo batay sa mga namasid.
 • 24. 3. Makilahok sa mga usapan at pagpaplano ng mga kasama. 4. Maging bukas sa mga mungkahi ng iba upang lalong mapayaman ang paghahanda.
 • 25. 5. Palawakin ang pananaw sa pamamagitan ng pagsasaliksik at pakikipag- ugnayan sa mga dalubhasa. 6. Mangolekta at mag-ipon ng mga kagamitang panturo
 • 26. Mga Teknik sa ga pagkakatitik (Lettering)
 • 28. 5 kagamitan sa manwal na pagsusulat Speedball dip pens Kawayan o patpat(may panipsip a bulak at tangkay ng popsicle stick o tongue epressor Watercolor Felt Pangguhit na lapis, pastel at tisa
 • 29. 6 na halimbawa ng mga kagamitang pangmekanikal Cut out na letra 3D modeled letters Stencil na lettering(unitencil a kardbord Set ng mga kagamitan sa pagsasatitik Rubbed on a fry transfer instant
 • 30. Mga Teknik sa Pagbuo ng IlustrAsyon
 • 32. Ang Paggamit ng Kulay Ang kulay ay nagbibigay- buhay sa mga bagay- bagay sa paligid. Gasgas itong kasabihan ngunit ito ay may katotohanan. Malamlam at monotono
 • 33. Napakahalagang sangkap sa pagdidisenyo ng mga kagamitan ang iba’t ibang kulay. Sa pamamagitan ng mga kulay: 1. Lalong napapaganda at nahihikayat ang mga kagamitang biswal. 2. Nagiging makatotohanan ang mga imahen. 3. Mailalantad ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga konsepto. 4. Nakabubuo ng tiyak na reaksyong emosyonal 5. Nakakakuha ng atensyon
 • 35. Mga Sanligang kulay ( Background colors) Kulay ng Pagsasatitik Itim o Bughaw Berde, Pula, Itim o Bughaw Itim at Bughaw Dilaw Puti Light Blue Dark Blue Light Orange Dark Green Light Red Dark Brown Light Brown Light Green Dilaw Puti Puti Itim, Bughaw, Pula, Kayumanggi Berde Pula, Berde, Bughaw, Itim Kayumanggi, Purple Dilaw, Kayumanggi, Purple, Itim Dark Blue, Pula Kayumanggi, Pula, Itim Itim, Puti, Dilaw Berde, Itim, Dilaw Berde, Puti, Dilaw Itim, Puti, Dilaw, Light Green Berde, Dark Blue, Dark Red, Itim
 • 37. Ang Assure Model aynakatuon sa pagpaplano ng mga gawaing pangklasrumna isinasaalang-alang ang paggamit ng teknolohiya. Nagsisilbing gabay ang Assure Model para tahasin
 • 38. Mga teknolohiya na karaniwang ginagamit sa pagtuturo: 1.overhead projector 2. Radio 3. sound-visualcombinations- telebisyon 4. Slide projector 5. Filmstrips
 • 39. Analyze Learners (Suriin ang mga Mag- aaral)  Nararapat na kilalanin ang mga mag- aaral upang makabuo ng mas kapaki- pakinabang na mga kagamitang pampagtuturo. State Objectives (Ilahad ang mga Layunin)  Ilahad ang mga layunin batay sa mga maaaring magampanan ng mga mag- aaral.
 • 40. a. Audience (Mag-aaral) b. Behavior (Gawi) c. Conditions (Kalagayan) d. Degree (Antas)
 • 41. Select Methods, Media and Materials (Pagpili ng Pamamaraan, Media at mga Kagamitan)  Isaisip ng guro na ang mga kagamitan na gagamitin ay yaong naaayon sa asignatura, paksa at kawilihan ng mga mag-aaral. Utilize Materials and Media (Gamitin ang mga Naaayong Kagamitan at Media)  Pagplanuhang mabuti kung paano
 • 42. Require Learner Participation (Kailanganin ang Pakikilahok ng mga Mag-aaral)  Upang maging epektibo ang pag- aaral at pagkatuto, ang mga kagamitan ay nararapat na mental na nakagigising nang sa gayon, ang mga mag-aaral ay patuloy na aktibong makilahok sa talakayan. Evaluate and Revise (Pagtataya at Pagpapabuti)  Upang maging epektibo ang paggamit ng mga kagamitang