SlideShare a Scribd company logo
Moderni liiketoiminta-alusta –
varmista yrityksesi menestys
huomennakin!
Moderni liiketoiminta-alusta –
varmista yrityksesi menestys
huomennakin!
Heikki Tukiainen 21.3.2017
 Heikki Tukiainen
(https://www.linkedin.c
om/in/heikkit/)
 Digitalisaatio,
automaatio, tekoäly,
tehostaminen,
prosessien kehitys
Esittely
 Digitalisaatio on aikamme suurin muutos ja etenee läpi kaikkien
teollisuuksien. Kompleksiteetti kasvaa. Epävarmuus kasvaa. Mitä
yritysjohto voi tehdä?
 Yrityksen IT-järjestelmät ovat muutoskyvykkyyden ytimessä. Oikeilla
valinnoilla muutos on mahdollinen.
 Liiketoiminta-alustat yhdistettynä uuteen toimintatapaan mahdollistavat
uusia palvelumalleja ja lisäävät joustavuutta.
 Ensimmäinen askel ja oppimisen aloitus voidaan tehdä hallitulla riskillä.
Webinaarin tarina lyhesti
 Yhdistämme vahvan prosessiosaamisen, innovoinnin ja globaalien
liiketoiminta-alustojen mahdollisuudet asiakkaidemme toimintaa
kehittääksemme
 Onnistumme vain asiakkaidemme onnistuessa
Accountor Enterprise Solutions – mitä teemme?
Autamme asiakkaitamme edelläkävijyyteen.
Näytämme tien uuteen maailmaan.
Jatkuvat palvelut ja
tuki
Ratkaisukonsultointi
ja projektointi
Kehityspalvelut
Accountor Enterprise - Ratkaisualueet
Dynamics
365
NetSuite
Liiketoiminta-alustat
Käyttö-
liittymät
Oheis-
ratkaisut
Myynti,
markkinointi ja
asiakaspalvelu
Toiminnan-
ohjaus, projekti-
ja kenttä-
palveluiden
ohjaus
Talouden ohjaus
Tiedolla
johtaminen
Toimintamallien
ja
liiketoiminnan
innovointi
Tarina
 Digitalisaatio on aikamme suurin muutos ja etenee läpi kaikkien
teollisuuksien. Kompleksiteetti kasvaa. Epävarmuus kasvaa. Mitä
yritysjohto voi tehdä?
 Yrityksen IT-järjestelmät ovat muutoskyvykkyyden ytimessä. Oikeilla
valinnoilla muutos on mahdollinen.
 Liiketoiminta-alustat yhdistettynä uuteen toimintatapaan mahdollistavat
uusia palvelumalleja ja lisäävät joustavuutta.
 Ensimmäinen askel ja oppimisen aloitus voidaan tehdä hallitulla riskillä.
 “Over the next 10 years, we’ll
reach a point where nearly
everything has become digitized.”
Kaikki digitalisoituu
Satya Nadella, Microsoft CEO
Digital Twin
Alustaliiketoiminta
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/19_On
ko+Suomi+j%C3%A4%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4+alusta
alouden+junasta.pdf/5e1f46ed-415c-4763-a530-
633309eafb77?version=1.0
http://vm.fi/documents/10623/3507992/Pilkahduksia+tul
evaisuuteen+%E2%80%93+digitalisaation+ja+robotisaation
+mahdollisuudet+-raportti/e7154bd3-910a-4f99-89ee-
4f9299043d3c
Liiketoiminta alustat webinaari 21.3.2017 : Accountor Enterprise Solutions
Uuden liiketoiminnan mahdollistajat ovat paremmat
kuin koskaan
• Palvelu
• Transaktiopohjainen
• Kaksisuuntainen
• Datapohjainen
Transaktiopohjainen veloitusmalli, jonka kehitys ja laajuus on epäselvä –
esim. Kuka on maksava asiakas?
• Laskentatehoa
• Pilvipalveluita
• API-tulva
• Valmistuskapasiteetti
• Pääoma
• Globaalitalous
 Digitalisaatio on aikamme suurin muutos ja etenee läpi kaikkien
teollisuuksien. Kompleksiteetti kasvaa. Epävarmuus kasvaa. Mitä
yritysjohto voi tehdä?
 Yrityksen IT-järjestelmät ovat muutoskyvykkyyden ytimessä. Oikeilla
valinnoilla muutos on mahdollinen.
 Liiketoiminta-alustat yhdistettynä uuteen toimintatapaan mahdollistavat
uusia palvelumalleja ja lisäävät joustavuutta.
 Ensimmäinen askel ja oppimisen aloitus voidaan tehdä hallitulla riskillä.
Tarina
 Miten digitalisaatio muuttaa sinun liiketoimintaa seuraavan 3 vuoden
aikana? Mikä on kykysi reagoida siihen?
 Useita sovelluksia
 End-2-end prosessin kehittäminen vaatii monta erillistä projektia
 Monia ulkoisia osapuolia, vaativaa synkronointia
Koetinkivi 1 - Joustavuus
Ratkaisu: Joustavuus on ainut mahdollisuus menestyä.
 Milloin tiedät kuluvan kuukauden liiketoiminta-ennusteen? Perustuuko
se kuukauden alun toteumaan ja tilauskantaa vai expertin
”osaamiseen”? Kuinka usein ennuste päivityy?
 Kuukausittainen laskutusrytmi; kuukauden lopun laskutusprosessi
 Manuaalisia vaiheita
 Ei liiketoiminnan mallinnusta ja jatkuvaa ennusteen laskemista
Koetinkivi 2 – Nopeus ja läpinäkyvyys
Ratkaisu: Nopea läpinäkyvyys auttaa löytämään onnistumisen paikat ja
reagoimaan väistämättömiin muutoksiin asiakkaissa ja markkinassa
 Montako iteraatiota käytössänne olevasta mobiilisovelluksesta on tehty
viimeisen 12 kk aikana? Onko iteraatio projekti vai tapa toimia?
 Yksittäinen sovellus, yksittäiseen tarpeeseen.
 Erillinen kehityskumppani
 Liittymät legacy-järjestelmään haastavia
Koetinkivi 3 – Asiakkaalle uusia palveluita
Ratkaisu: Vain kokeilemalla ja vahvasti iteroimalla voi löytää nopeasti
uudet toimivat palvelumallit
Tarina
 Digitalisaatio on aikamme suurin muutos ja etenee läpi kaikkien
teollisuuksien. Kompleksiteetti kasvaa. Epävarmuus kasvaa. Mitä
yritysjohto voi tehdä?
 Yrityksen IT-järjestelmät ovat muutoskyvykkyyden ytimessä. Oikeilla
valinnoilla muutos on mahdollinen.
 Liiketoiminta-alustat yhdistettynä uuteen toimintatapaan mahdollistavat
uusia palvelumalleja ja lisäävät joustavuutta.
 Ensimmäinen askel ja oppimisen aloitus voidaan tehdä hallitulla riskillä.
Toimintatapa
Toimintatapa – teknologia symbioosi
Testaa – iteroi - skaalaa
• Tekemällä oppii
• Toteutus tarkentuu
matkan varrella
• Vahva iterointi
Vahva oma osaaminen
• Pääkäyttäjät
ydinroolissa
Liiketoiminta-alustat
• Pilvipalvelu
• Laaja toiminnallisuus
• Asiakasmuokattavat
käyttöliittymät ja
prosessit
Kehittyvä
liiketoiminta
1 Teknologia2
Liiketoiminta-alustan komponentit
Asiakaskäyttöliittymä API-rajapinta
Käyttöliittymä (ml. Mobiili)
Sovellus
Alustan ydin
(esim. Tietomalli, työnkulut, lomakkeet, hälytykset, raporttikehitys)
Data ja tietomalli
Tekninen ympäristö
(ml. Testi- ja sandbox; hallintatyökalut)
• Kaksisuuntainen
liiketoiminta
• Avoimuus
• Johdonmukainen
käyttöliittymä
• Laaja laitekirjo tuettuna
• Vertikaali &
asiakaskohtainen kehitys
• Globaalisti rikastuva ja
päivittyvä kyvykkyys
• Yhtenäinen data kaikkialla
• Skaalautuva
asiakaskohtaisuus
• Skaalautuva suorituskyky
• Tietoturva ja datan eheys
Dynamics 365 & Microsoft ekosysteemi
Field Service
Sales Customer Service
Project Service
Automation
Marketing Operations
 Miten digitalisaatio muuttaa sinun liiketoimintaa seuraavan 3 vuoden
aikana? Mikä on kykysi reagoida siihen?
Koetinkivi 1 - Joustavuus
Kehittyvä
liiketoiminta
Toimintatapa1 Teknologia2
 Milloin tiedät kuluvan kuukauden liiketoiminta-ennusteen? Perustuuko
se kuukauden alun toteumaan ja tilauskantaa vai expertin
”osaamiseen”? Kuinka usein ennuste päivityy?
 Liiketoiminta-alusta vastaus
 Kerää laskutustieto heti tapahtumasta
 Tietomalli yhtenäinen, historia tunnettu, skenaariot tallessa
 Mallinna liiketoiminta tehokkailla työkaluilla
 Mahdollisuus siirtyä kohti reaaliaikaisuutta
Koetinkivi 2 – nopeus ja läpinäkyvyys
 Montako iteraatiota käytössänne olevasta mobiilisovelluksesta on tehty
viimeisen 12 kk aikana? Onko iteraatio projekti vai tapa toimia?
 Liiketoiminta-alusta vastaus
 Mobiilityökalut
 Web-rajapinnat
 Pääkäyttäjä-vetoisuus
 Testaa-iteroi-skaalaa –prosessi
Koetinkivi 3 – asiakkaalle uusia palveluita
 Digitalisaatio on aikamme suurin muutos ja etenee läpi kaikkien
teollisuuksien. Kompleksiteetti kasvaa. Epävarmuus kasvaa. Mitä
yritysjohto voi tehdä?
 Yrityksen IT-järjestelmät ovat muutoskyvykkyyden ytimessä. Oikeilla
valinnoilla muutos on mahdollinen.
 Liiketoiminta-alustat yhdistettynä uuteen toimintatapaan mahdollistavat
uusia palvelumalleja ja lisäävät joustavuutta.
 Ensimmäinen askel ja oppimisen aloitus voidaan tehdä hallitulla riskillä.
Tarina
Toimintatapa – teknologia symbioosi
Miten ottaa ensimmäinen askel?
1. Liikkuva
palveluhenkilöstö
2. Tietoa ja palvelua
asiakkaille
3. Uutta liiketoimintaa
iteroiden
4. Legacy-järjestelmän
korvaaminen
Toimintatapa
Testaa – iteroi - skaalaa
• Tekemällä oppii
• Toteutus tarkentuu
matkan varrella
• Vahva iterointi
Vahva oma osaaminen
• Pääkäyttäjät
ydinroolissa
Liiketoiminta-alustat
• Pilvipalvelu
• Laaja toiminnallisuus
• Asiakasmuokattavat
käyttöliittymät ja
prosessit
Kehittyvä
liiketoiminta
1 Teknologia2
Ensimmäinen
askel3
 Reaaliaikainen tieto tekijällä (myös off-line mahdollinen)
 Automaattinen resursointi
 Optioita: datan avaaminen ulospäin, asiakaskäyttöliittymä...
Liikkuva palveluhenkilöstö
Työtilausten aikataulutus
Valmisratkaisu mobiilikäyttöön
1
 Omien tietojen hallinta, tiedon
jakaminen, palveuiden
tarjoaminen.
 Mobiilisti ja webissä
 Visuaalisesti
 Esimerkkejä
 Kuntalaisen palveluportaali
 Asiakkaan omat tiedot ja asennettu
laitekanta
Tietoa ja palvelua
asiakkaille ja
sidosryhmille
2
 Uudet liiketoiminnat
ajavat yrityksen
muutosta –
mobiilius,
palvelupohjaisuus,
datalähtöisyys,
joustavuus
liiketoimintamallin
löytämisessä vs.
Skaala ja tehokkuus
 Mobiilisovellus
 D365-pohjainen
käsittelyprosessi
 Laskutusmoottori
 Personal trainer
ketju uudella
konseptilla
Uutta liiketoimintaa iteroiden
3
 Tunnista pahimmat kipupisteet ja avaa optio uudelle alustalle
siirtymiseen kokeilun ja pilotin kautta
 Oma CRM-korvaaminen
 Myynti D365, PowerBI. Asteittainen siirtyminen pilveen.
 Asiakaspalveluprosessicase.
Legacy-järjestelmän korvaaminen
4
Toimintatapa – teknologia symbioosi
Miten ottaa ensimmäinen askel?
Toimintatapa
Testaa – iteroi - skaalaa
• Tekemällä oppii
• Toteutus tarkentuu
matkan varrella
• Vahva iterointi
Vahva oma osaaminen
• Pääkäyttäjät
ydinroolissa
Liiketoiminta-alustat
• Pilvipalvelu
• Laaja toiminnallisuus
• Asiakasmuokattavat
käyttöliittymät ja
prosessit
Kehittyvä
liiketoiminta
1 Teknologia2
Ensimmäinen
askel3
1. Liikkuva
palveluhenkilöstö
2. Tietoa ja palvelua
asiakkaille
3. Uutta liiketoimintaa
iteroiden
4. Legacy-järjestelmän
korvaaminen
 Digitalisaatio on aikamme suurin muutos ja etenee läpi kaikkien
teollisuuksien. Kompleksiteetti kasvaa. Epävarmuus kasvaa. Mitä
yritysjohto voi tehdä?
 Yrityksen IT-järjestelmät ovat muutoskyvykkyyden ytimessä. Oikeilla
valinnoilla muutos on mahdollinen.
 Liiketoiminta-alustat yhdistettynä uuteen toimintatapaan mahdollistavat
uusia palvelumalleja ja lisäävät joustavuutta.
 Ensimmäinen askel ja oppimisen aloitus voidaan tehdä hallitulla riskillä.
Webinaarin tarina lyhesti

More Related Content

Similar to Liiketoiminta alustat webinaari 21.3.2017 : Accountor Enterprise Solutions

Teollinen internet 2013-09-10
Teollinen internet 2013-09-10Teollinen internet 2013-09-10
Teollinen internet 2013-09-10
Ambientia
 
ICT PK-Yrityksessä
ICT PK-YrityksessäICT PK-Yrityksessä
ICT PK-Yrityksessä
Janne Kivinen
 
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Tilastokeskus
 
Qlik for the Enterprise
Qlik for the EnterpriseQlik for the Enterprise
Qlik for the Enterprise
eCraft Referre
 
10 ideaa asiakkuuksien kasvattamiseen - Avaus Open
10 ideaa asiakkuuksien kasvattamiseen - Avaus Open10 ideaa asiakkuuksien kasvattamiseen - Avaus Open
10 ideaa asiakkuuksien kasvattamiseen - Avaus Open
Avaus
 
Digitalisaatiokartoitus Etela-Savossa
Digitalisaatiokartoitus Etela-SavossaDigitalisaatiokartoitus Etela-Savossa
Digitalisaatiokartoitus Etela-Savossa
Kimmo Haapea
 
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
ICMI Oy
 
Edge Computing 0204020, Telia Inmics-Nebula
Edge Computing 0204020, Telia Inmics-NebulaEdge Computing 0204020, Telia Inmics-Nebula
Edge Computing 0204020, Telia Inmics-Nebula
Telia Inmics-Nebula
 
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
Sitra / Hyvinvointi
 
Digimarkkinoinnin seminaari-kovala-31-3-2017
Digimarkkinoinnin seminaari-kovala-31-3-2017Digimarkkinoinnin seminaari-kovala-31-3-2017
Digimarkkinoinnin seminaari-kovala-31-3-2017
Timo Kovala
 
TietRa-projekti (Tietotyöratkaisujen ekosysteemi)
TietRa-projekti (Tietotyöratkaisujen ekosysteemi)TietRa-projekti (Tietotyöratkaisujen ekosysteemi)
TietRa-projekti (Tietotyöratkaisujen ekosysteemi)
Leena Kanerva
 
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallitUudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit
Tommi Rissanen
 
Kohti digistrategiaa
Kohti digistrategiaaKohti digistrategiaa
Kohti digistrategiaa
Virpi Slotte
 
Kunnossapitoforum 2015-03-25
Kunnossapitoforum 2015-03-25Kunnossapitoforum 2015-03-25
Kunnossapitoforum 2015-03-25
Pirkka Paronen
 
Matkalla saumattomaan kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen - Case K-Rauta
Matkalla saumattomaan kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen - Case K-RautaMatkalla saumattomaan kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen - Case K-Rauta
Matkalla saumattomaan kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen - Case K-Rauta
Jussi-Pekka Erkkola
 
Digitaalista Sykettä teollisuuteen
Digitaalista Sykettä teollisuuteenDigitaalista Sykettä teollisuuteen
Digitaalista Sykettä teollisuuteen
Timo Rainio
 
Digitalisaatiosta v3.0
Digitalisaatiosta v3.0Digitalisaatiosta v3.0
Digitalisaatiosta v3.0
Mikko Katajamaki
 
Olli Rikala "Unohtuiko käyttäjä?"
Olli Rikala "Unohtuiko käyttäjä?"Olli Rikala "Unohtuiko käyttäjä?"
Olli Rikala "Unohtuiko käyttäjä?"
Midpointed Oy
 
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Timo Halima
 
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaaliDigi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 

Similar to Liiketoiminta alustat webinaari 21.3.2017 : Accountor Enterprise Solutions (20)

Teollinen internet 2013-09-10
Teollinen internet 2013-09-10Teollinen internet 2013-09-10
Teollinen internet 2013-09-10
 
ICT PK-Yrityksessä
ICT PK-YrityksessäICT PK-Yrityksessä
ICT PK-Yrityksessä
 
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
 
Qlik for the Enterprise
Qlik for the EnterpriseQlik for the Enterprise
Qlik for the Enterprise
 
10 ideaa asiakkuuksien kasvattamiseen - Avaus Open
10 ideaa asiakkuuksien kasvattamiseen - Avaus Open10 ideaa asiakkuuksien kasvattamiseen - Avaus Open
10 ideaa asiakkuuksien kasvattamiseen - Avaus Open
 
Digitalisaatiokartoitus Etela-Savossa
Digitalisaatiokartoitus Etela-SavossaDigitalisaatiokartoitus Etela-Savossa
Digitalisaatiokartoitus Etela-Savossa
 
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
 
Edge Computing 0204020, Telia Inmics-Nebula
Edge Computing 0204020, Telia Inmics-NebulaEdge Computing 0204020, Telia Inmics-Nebula
Edge Computing 0204020, Telia Inmics-Nebula
 
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
 
Digimarkkinoinnin seminaari-kovala-31-3-2017
Digimarkkinoinnin seminaari-kovala-31-3-2017Digimarkkinoinnin seminaari-kovala-31-3-2017
Digimarkkinoinnin seminaari-kovala-31-3-2017
 
TietRa-projekti (Tietotyöratkaisujen ekosysteemi)
TietRa-projekti (Tietotyöratkaisujen ekosysteemi)TietRa-projekti (Tietotyöratkaisujen ekosysteemi)
TietRa-projekti (Tietotyöratkaisujen ekosysteemi)
 
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallitUudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit
 
Kohti digistrategiaa
Kohti digistrategiaaKohti digistrategiaa
Kohti digistrategiaa
 
Kunnossapitoforum 2015-03-25
Kunnossapitoforum 2015-03-25Kunnossapitoforum 2015-03-25
Kunnossapitoforum 2015-03-25
 
Matkalla saumattomaan kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen - Case K-Rauta
Matkalla saumattomaan kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen - Case K-RautaMatkalla saumattomaan kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen - Case K-Rauta
Matkalla saumattomaan kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen - Case K-Rauta
 
Digitaalista Sykettä teollisuuteen
Digitaalista Sykettä teollisuuteenDigitaalista Sykettä teollisuuteen
Digitaalista Sykettä teollisuuteen
 
Digitalisaatiosta v3.0
Digitalisaatiosta v3.0Digitalisaatiosta v3.0
Digitalisaatiosta v3.0
 
Olli Rikala "Unohtuiko käyttäjä?"
Olli Rikala "Unohtuiko käyttäjä?"Olli Rikala "Unohtuiko käyttäjä?"
Olli Rikala "Unohtuiko käyttäjä?"
 
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
 
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaaliDigi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
 

More from Accountor Enterprise Solutions Oy

ACS yritysesittely
ACS yritysesittelyACS yritysesittely
AES yritysesittely
AES yritysesittelyAES yritysesittely
Microsoft Power BI -webinaarin materiaali 6.9.2018: Accountor Enterprise Solu...
Microsoft Power BI -webinaarin materiaali 6.9.2018: Accountor Enterprise Solu...Microsoft Power BI -webinaarin materiaali 6.9.2018: Accountor Enterprise Solu...
Microsoft Power BI -webinaarin materiaali 6.9.2018: Accountor Enterprise Solu...
Accountor Enterprise Solutions Oy
 
Microsoft Dynamics 365 -ratkaisun uudet ominaisuudet -webinaari 16.5.2018 (Ac...
Microsoft Dynamics 365 -ratkaisun uudet ominaisuudet -webinaari 16.5.2018 (Ac...Microsoft Dynamics 365 -ratkaisun uudet ominaisuudet -webinaari 16.5.2018 (Ac...
Microsoft Dynamics 365 -ratkaisun uudet ominaisuudet -webinaari 16.5.2018 (Ac...
Accountor Enterprise Solutions Oy
 
Microsoft Dynamics pilvisiirtymä -webinaari 24.4.2018 (Accountor Enterprise S...
Microsoft Dynamics pilvisiirtymä -webinaari 24.4.2018 (Accountor Enterprise S...Microsoft Dynamics pilvisiirtymä -webinaari 24.4.2018 (Accountor Enterprise S...
Microsoft Dynamics pilvisiirtymä -webinaari 24.4.2018 (Accountor Enterprise S...
Accountor Enterprise Solutions Oy
 
Lisää liidejä markkinointiautomaatiolla -webinaari 17.4.2018 (Accountor Enter...
Lisää liidejä markkinointiautomaatiolla -webinaari 17.4.2018 (Accountor Enter...Lisää liidejä markkinointiautomaatiolla -webinaari 17.4.2018 (Accountor Enter...
Lisää liidejä markkinointiautomaatiolla -webinaari 17.4.2018 (Accountor Enter...
Accountor Enterprise Solutions Oy
 
Mitä muutoksia GDPR vaatii CRM- ja ERP-järjestelmiin -webinaari 20.3.2018 (Ac...
Mitä muutoksia GDPR vaatii CRM- ja ERP-järjestelmiin -webinaari 20.3.2018 (Ac...Mitä muutoksia GDPR vaatii CRM- ja ERP-järjestelmiin -webinaari 20.3.2018 (Ac...
Mitä muutoksia GDPR vaatii CRM- ja ERP-järjestelmiin -webinaari 20.3.2018 (Ac...
Accountor Enterprise Solutions Oy
 
Power BI -webinaarin materiaali 13.3.2018: Accountor Enterprise Solutions Oy
Power BI -webinaarin materiaali 13.3.2018: Accountor Enterprise Solutions OyPower BI -webinaarin materiaali 13.3.2018: Accountor Enterprise Solutions Oy
Power BI -webinaarin materiaali 13.3.2018: Accountor Enterprise Solutions Oy
Accountor Enterprise Solutions Oy
 
Porvoo parantaa palvelua ja tuottavuutta -webinaarin materiaali 12.12.2017 Ac...
Porvoo parantaa palvelua ja tuottavuutta -webinaarin materiaali 12.12.2017 Ac...Porvoo parantaa palvelua ja tuottavuutta -webinaarin materiaali 12.12.2017 Ac...
Porvoo parantaa palvelua ja tuottavuutta -webinaarin materiaali 12.12.2017 Ac...
Accountor Enterprise Solutions Oy
 
Power BI -webinaarin materiaali 22.11.2017: Accountor Enterprise Solutions Oy
Power BI -webinaarin materiaali 22.11.2017: Accountor Enterprise Solutions OyPower BI -webinaarin materiaali 22.11.2017: Accountor Enterprise Solutions Oy
Power BI -webinaarin materiaali 22.11.2017: Accountor Enterprise Solutions Oy
Accountor Enterprise Solutions Oy
 
Mitä muutoksia GDPR vaatii NetSuite - järjestelmään? webinaarin materiaalit -...
Mitä muutoksia GDPR vaatii NetSuite - järjestelmään? webinaarin materiaalit -...Mitä muutoksia GDPR vaatii NetSuite - järjestelmään? webinaarin materiaalit -...
Mitä muutoksia GDPR vaatii NetSuite - järjestelmään? webinaarin materiaalit -...
Accountor Enterprise Solutions Oy
 
Dynamics 365 mitä uutta tulossa 31.10.2017 -webinaarin aineistot
Dynamics 365 mitä uutta tulossa 31.10.2017 -webinaarin aineistot Dynamics 365 mitä uutta tulossa 31.10.2017 -webinaarin aineistot
Dynamics 365 mitä uutta tulossa 31.10.2017 -webinaarin aineistot
Accountor Enterprise Solutions Oy
 
GDPR ja Microsoft Dynamics 365 -webinaarin aineistot, Accountor Enterprise So...
GDPR ja Microsoft Dynamics 365 -webinaarin aineistot, Accountor Enterprise So...GDPR ja Microsoft Dynamics 365 -webinaarin aineistot, Accountor Enterprise So...
GDPR ja Microsoft Dynamics 365 -webinaarin aineistot, Accountor Enterprise So...
Accountor Enterprise Solutions Oy
 
Click dimensions webinaarin 25.10.2017 aineistot- Accountor Enterprise Solutions
Click dimensions webinaarin 25.10.2017 aineistot- Accountor Enterprise SolutionsClick dimensions webinaarin 25.10.2017 aineistot- Accountor Enterprise Solutions
Click dimensions webinaarin 25.10.2017 aineistot- Accountor Enterprise Solutions
Accountor Enterprise Solutions Oy
 
Power Bi webinaarin 26.9.2017 materiaali : Accountor Enterprise Solutions Oy
Power Bi webinaarin 26.9.2017 materiaali : Accountor Enterprise Solutions OyPower Bi webinaarin 26.9.2017 materiaali : Accountor Enterprise Solutions Oy
Power Bi webinaarin 26.9.2017 materiaali : Accountor Enterprise Solutions Oy
Accountor Enterprise Solutions Oy
 
Referenssi: Enfossa tieto mahdollistaa asiakkaan auttamisen - Accountor Enter...
Referenssi: Enfossa tieto mahdollistaa asiakkaan auttamisen - Accountor Enter...Referenssi: Enfossa tieto mahdollistaa asiakkaan auttamisen - Accountor Enter...
Referenssi: Enfossa tieto mahdollistaa asiakkaan auttamisen - Accountor Enter...
Accountor Enterprise Solutions Oy
 
Referenssi Forssan kaupungin CRM tehostaa toimintaa ja parantaa viestintää - ...
Referenssi Forssan kaupungin CRM tehostaa toimintaa ja parantaa viestintää - ...Referenssi Forssan kaupungin CRM tehostaa toimintaa ja parantaa viestintää - ...
Referenssi Forssan kaupungin CRM tehostaa toimintaa ja parantaa viestintää - ...
Accountor Enterprise Solutions Oy
 
CRM -ratkaisun käyttöönotto - 10 tapaa tärvellä hanke : Accountor Enterprise ...
CRM -ratkaisun käyttöönotto - 10 tapaa tärvellä hanke : Accountor Enterprise ...CRM -ratkaisun käyttöönotto - 10 tapaa tärvellä hanke : Accountor Enterprise ...
CRM -ratkaisun käyttöönotto - 10 tapaa tärvellä hanke : Accountor Enterprise ...
Accountor Enterprise Solutions Oy
 
B2b myynti ja-markkinointi2016 - Accountor Enterprise Solutions
B2b myynti ja-markkinointi2016 - Accountor Enterprise SolutionsB2b myynti ja-markkinointi2016 - Accountor Enterprise Solutions
B2b myynti ja-markkinointi2016 - Accountor Enterprise Solutions
Accountor Enterprise Solutions Oy
 
Dynamics 365 : Accountor Enterprise Solutions:
Dynamics 365 : Accountor Enterprise Solutions:Dynamics 365 : Accountor Enterprise Solutions:
Dynamics 365 : Accountor Enterprise Solutions:
Accountor Enterprise Solutions Oy
 

More from Accountor Enterprise Solutions Oy (20)

ACS yritysesittely
ACS yritysesittelyACS yritysesittely
ACS yritysesittely
 
AES yritysesittely
AES yritysesittelyAES yritysesittely
AES yritysesittely
 
Microsoft Power BI -webinaarin materiaali 6.9.2018: Accountor Enterprise Solu...
Microsoft Power BI -webinaarin materiaali 6.9.2018: Accountor Enterprise Solu...Microsoft Power BI -webinaarin materiaali 6.9.2018: Accountor Enterprise Solu...
Microsoft Power BI -webinaarin materiaali 6.9.2018: Accountor Enterprise Solu...
 
Microsoft Dynamics 365 -ratkaisun uudet ominaisuudet -webinaari 16.5.2018 (Ac...
Microsoft Dynamics 365 -ratkaisun uudet ominaisuudet -webinaari 16.5.2018 (Ac...Microsoft Dynamics 365 -ratkaisun uudet ominaisuudet -webinaari 16.5.2018 (Ac...
Microsoft Dynamics 365 -ratkaisun uudet ominaisuudet -webinaari 16.5.2018 (Ac...
 
Microsoft Dynamics pilvisiirtymä -webinaari 24.4.2018 (Accountor Enterprise S...
Microsoft Dynamics pilvisiirtymä -webinaari 24.4.2018 (Accountor Enterprise S...Microsoft Dynamics pilvisiirtymä -webinaari 24.4.2018 (Accountor Enterprise S...
Microsoft Dynamics pilvisiirtymä -webinaari 24.4.2018 (Accountor Enterprise S...
 
Lisää liidejä markkinointiautomaatiolla -webinaari 17.4.2018 (Accountor Enter...
Lisää liidejä markkinointiautomaatiolla -webinaari 17.4.2018 (Accountor Enter...Lisää liidejä markkinointiautomaatiolla -webinaari 17.4.2018 (Accountor Enter...
Lisää liidejä markkinointiautomaatiolla -webinaari 17.4.2018 (Accountor Enter...
 
Mitä muutoksia GDPR vaatii CRM- ja ERP-järjestelmiin -webinaari 20.3.2018 (Ac...
Mitä muutoksia GDPR vaatii CRM- ja ERP-järjestelmiin -webinaari 20.3.2018 (Ac...Mitä muutoksia GDPR vaatii CRM- ja ERP-järjestelmiin -webinaari 20.3.2018 (Ac...
Mitä muutoksia GDPR vaatii CRM- ja ERP-järjestelmiin -webinaari 20.3.2018 (Ac...
 
Power BI -webinaarin materiaali 13.3.2018: Accountor Enterprise Solutions Oy
Power BI -webinaarin materiaali 13.3.2018: Accountor Enterprise Solutions OyPower BI -webinaarin materiaali 13.3.2018: Accountor Enterprise Solutions Oy
Power BI -webinaarin materiaali 13.3.2018: Accountor Enterprise Solutions Oy
 
Porvoo parantaa palvelua ja tuottavuutta -webinaarin materiaali 12.12.2017 Ac...
Porvoo parantaa palvelua ja tuottavuutta -webinaarin materiaali 12.12.2017 Ac...Porvoo parantaa palvelua ja tuottavuutta -webinaarin materiaali 12.12.2017 Ac...
Porvoo parantaa palvelua ja tuottavuutta -webinaarin materiaali 12.12.2017 Ac...
 
Power BI -webinaarin materiaali 22.11.2017: Accountor Enterprise Solutions Oy
Power BI -webinaarin materiaali 22.11.2017: Accountor Enterprise Solutions OyPower BI -webinaarin materiaali 22.11.2017: Accountor Enterprise Solutions Oy
Power BI -webinaarin materiaali 22.11.2017: Accountor Enterprise Solutions Oy
 
Mitä muutoksia GDPR vaatii NetSuite - järjestelmään? webinaarin materiaalit -...
Mitä muutoksia GDPR vaatii NetSuite - järjestelmään? webinaarin materiaalit -...Mitä muutoksia GDPR vaatii NetSuite - järjestelmään? webinaarin materiaalit -...
Mitä muutoksia GDPR vaatii NetSuite - järjestelmään? webinaarin materiaalit -...
 
Dynamics 365 mitä uutta tulossa 31.10.2017 -webinaarin aineistot
Dynamics 365 mitä uutta tulossa 31.10.2017 -webinaarin aineistot Dynamics 365 mitä uutta tulossa 31.10.2017 -webinaarin aineistot
Dynamics 365 mitä uutta tulossa 31.10.2017 -webinaarin aineistot
 
GDPR ja Microsoft Dynamics 365 -webinaarin aineistot, Accountor Enterprise So...
GDPR ja Microsoft Dynamics 365 -webinaarin aineistot, Accountor Enterprise So...GDPR ja Microsoft Dynamics 365 -webinaarin aineistot, Accountor Enterprise So...
GDPR ja Microsoft Dynamics 365 -webinaarin aineistot, Accountor Enterprise So...
 
Click dimensions webinaarin 25.10.2017 aineistot- Accountor Enterprise Solutions
Click dimensions webinaarin 25.10.2017 aineistot- Accountor Enterprise SolutionsClick dimensions webinaarin 25.10.2017 aineistot- Accountor Enterprise Solutions
Click dimensions webinaarin 25.10.2017 aineistot- Accountor Enterprise Solutions
 
Power Bi webinaarin 26.9.2017 materiaali : Accountor Enterprise Solutions Oy
Power Bi webinaarin 26.9.2017 materiaali : Accountor Enterprise Solutions OyPower Bi webinaarin 26.9.2017 materiaali : Accountor Enterprise Solutions Oy
Power Bi webinaarin 26.9.2017 materiaali : Accountor Enterprise Solutions Oy
 
Referenssi: Enfossa tieto mahdollistaa asiakkaan auttamisen - Accountor Enter...
Referenssi: Enfossa tieto mahdollistaa asiakkaan auttamisen - Accountor Enter...Referenssi: Enfossa tieto mahdollistaa asiakkaan auttamisen - Accountor Enter...
Referenssi: Enfossa tieto mahdollistaa asiakkaan auttamisen - Accountor Enter...
 
Referenssi Forssan kaupungin CRM tehostaa toimintaa ja parantaa viestintää - ...
Referenssi Forssan kaupungin CRM tehostaa toimintaa ja parantaa viestintää - ...Referenssi Forssan kaupungin CRM tehostaa toimintaa ja parantaa viestintää - ...
Referenssi Forssan kaupungin CRM tehostaa toimintaa ja parantaa viestintää - ...
 
CRM -ratkaisun käyttöönotto - 10 tapaa tärvellä hanke : Accountor Enterprise ...
CRM -ratkaisun käyttöönotto - 10 tapaa tärvellä hanke : Accountor Enterprise ...CRM -ratkaisun käyttöönotto - 10 tapaa tärvellä hanke : Accountor Enterprise ...
CRM -ratkaisun käyttöönotto - 10 tapaa tärvellä hanke : Accountor Enterprise ...
 
B2b myynti ja-markkinointi2016 - Accountor Enterprise Solutions
B2b myynti ja-markkinointi2016 - Accountor Enterprise SolutionsB2b myynti ja-markkinointi2016 - Accountor Enterprise Solutions
B2b myynti ja-markkinointi2016 - Accountor Enterprise Solutions
 
Dynamics 365 : Accountor Enterprise Solutions:
Dynamics 365 : Accountor Enterprise Solutions:Dynamics 365 : Accountor Enterprise Solutions:
Dynamics 365 : Accountor Enterprise Solutions:
 

Liiketoiminta alustat webinaari 21.3.2017 : Accountor Enterprise Solutions

 • 1. Moderni liiketoiminta-alusta – varmista yrityksesi menestys huomennakin! Moderni liiketoiminta-alusta – varmista yrityksesi menestys huomennakin! Heikki Tukiainen 21.3.2017
 • 2.  Heikki Tukiainen (https://www.linkedin.c om/in/heikkit/)  Digitalisaatio, automaatio, tekoäly, tehostaminen, prosessien kehitys Esittely
 • 3.  Digitalisaatio on aikamme suurin muutos ja etenee läpi kaikkien teollisuuksien. Kompleksiteetti kasvaa. Epävarmuus kasvaa. Mitä yritysjohto voi tehdä?  Yrityksen IT-järjestelmät ovat muutoskyvykkyyden ytimessä. Oikeilla valinnoilla muutos on mahdollinen.  Liiketoiminta-alustat yhdistettynä uuteen toimintatapaan mahdollistavat uusia palvelumalleja ja lisäävät joustavuutta.  Ensimmäinen askel ja oppimisen aloitus voidaan tehdä hallitulla riskillä. Webinaarin tarina lyhesti
 • 4.  Yhdistämme vahvan prosessiosaamisen, innovoinnin ja globaalien liiketoiminta-alustojen mahdollisuudet asiakkaidemme toimintaa kehittääksemme  Onnistumme vain asiakkaidemme onnistuessa Accountor Enterprise Solutions – mitä teemme? Autamme asiakkaitamme edelläkävijyyteen. Näytämme tien uuteen maailmaan.
 • 5. Jatkuvat palvelut ja tuki Ratkaisukonsultointi ja projektointi Kehityspalvelut Accountor Enterprise - Ratkaisualueet Dynamics 365 NetSuite Liiketoiminta-alustat Käyttö- liittymät Oheis- ratkaisut Myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu Toiminnan- ohjaus, projekti- ja kenttä- palveluiden ohjaus Talouden ohjaus Tiedolla johtaminen Toimintamallien ja liiketoiminnan innovointi
 • 6. Tarina  Digitalisaatio on aikamme suurin muutos ja etenee läpi kaikkien teollisuuksien. Kompleksiteetti kasvaa. Epävarmuus kasvaa. Mitä yritysjohto voi tehdä?  Yrityksen IT-järjestelmät ovat muutoskyvykkyyden ytimessä. Oikeilla valinnoilla muutos on mahdollinen.  Liiketoiminta-alustat yhdistettynä uuteen toimintatapaan mahdollistavat uusia palvelumalleja ja lisäävät joustavuutta.  Ensimmäinen askel ja oppimisen aloitus voidaan tehdä hallitulla riskillä.
 • 7.  “Over the next 10 years, we’ll reach a point where nearly everything has become digitized.” Kaikki digitalisoituu Satya Nadella, Microsoft CEO Digital Twin
 • 10. Uuden liiketoiminnan mahdollistajat ovat paremmat kuin koskaan • Palvelu • Transaktiopohjainen • Kaksisuuntainen • Datapohjainen Transaktiopohjainen veloitusmalli, jonka kehitys ja laajuus on epäselvä – esim. Kuka on maksava asiakas? • Laskentatehoa • Pilvipalveluita • API-tulva • Valmistuskapasiteetti • Pääoma • Globaalitalous
 • 11.  Digitalisaatio on aikamme suurin muutos ja etenee läpi kaikkien teollisuuksien. Kompleksiteetti kasvaa. Epävarmuus kasvaa. Mitä yritysjohto voi tehdä?  Yrityksen IT-järjestelmät ovat muutoskyvykkyyden ytimessä. Oikeilla valinnoilla muutos on mahdollinen.  Liiketoiminta-alustat yhdistettynä uuteen toimintatapaan mahdollistavat uusia palvelumalleja ja lisäävät joustavuutta.  Ensimmäinen askel ja oppimisen aloitus voidaan tehdä hallitulla riskillä. Tarina
 • 12.  Miten digitalisaatio muuttaa sinun liiketoimintaa seuraavan 3 vuoden aikana? Mikä on kykysi reagoida siihen?  Useita sovelluksia  End-2-end prosessin kehittäminen vaatii monta erillistä projektia  Monia ulkoisia osapuolia, vaativaa synkronointia Koetinkivi 1 - Joustavuus Ratkaisu: Joustavuus on ainut mahdollisuus menestyä.
 • 13.  Milloin tiedät kuluvan kuukauden liiketoiminta-ennusteen? Perustuuko se kuukauden alun toteumaan ja tilauskantaa vai expertin ”osaamiseen”? Kuinka usein ennuste päivityy?  Kuukausittainen laskutusrytmi; kuukauden lopun laskutusprosessi  Manuaalisia vaiheita  Ei liiketoiminnan mallinnusta ja jatkuvaa ennusteen laskemista Koetinkivi 2 – Nopeus ja läpinäkyvyys Ratkaisu: Nopea läpinäkyvyys auttaa löytämään onnistumisen paikat ja reagoimaan väistämättömiin muutoksiin asiakkaissa ja markkinassa
 • 14.  Montako iteraatiota käytössänne olevasta mobiilisovelluksesta on tehty viimeisen 12 kk aikana? Onko iteraatio projekti vai tapa toimia?  Yksittäinen sovellus, yksittäiseen tarpeeseen.  Erillinen kehityskumppani  Liittymät legacy-järjestelmään haastavia Koetinkivi 3 – Asiakkaalle uusia palveluita Ratkaisu: Vain kokeilemalla ja vahvasti iteroimalla voi löytää nopeasti uudet toimivat palvelumallit
 • 15. Tarina  Digitalisaatio on aikamme suurin muutos ja etenee läpi kaikkien teollisuuksien. Kompleksiteetti kasvaa. Epävarmuus kasvaa. Mitä yritysjohto voi tehdä?  Yrityksen IT-järjestelmät ovat muutoskyvykkyyden ytimessä. Oikeilla valinnoilla muutos on mahdollinen.  Liiketoiminta-alustat yhdistettynä uuteen toimintatapaan mahdollistavat uusia palvelumalleja ja lisäävät joustavuutta.  Ensimmäinen askel ja oppimisen aloitus voidaan tehdä hallitulla riskillä.
 • 16. Toimintatapa Toimintatapa – teknologia symbioosi Testaa – iteroi - skaalaa • Tekemällä oppii • Toteutus tarkentuu matkan varrella • Vahva iterointi Vahva oma osaaminen • Pääkäyttäjät ydinroolissa Liiketoiminta-alustat • Pilvipalvelu • Laaja toiminnallisuus • Asiakasmuokattavat käyttöliittymät ja prosessit Kehittyvä liiketoiminta 1 Teknologia2
 • 17. Liiketoiminta-alustan komponentit Asiakaskäyttöliittymä API-rajapinta Käyttöliittymä (ml. Mobiili) Sovellus Alustan ydin (esim. Tietomalli, työnkulut, lomakkeet, hälytykset, raporttikehitys) Data ja tietomalli Tekninen ympäristö (ml. Testi- ja sandbox; hallintatyökalut) • Kaksisuuntainen liiketoiminta • Avoimuus • Johdonmukainen käyttöliittymä • Laaja laitekirjo tuettuna • Vertikaali & asiakaskohtainen kehitys • Globaalisti rikastuva ja päivittyvä kyvykkyys • Yhtenäinen data kaikkialla • Skaalautuva asiakaskohtaisuus • Skaalautuva suorituskyky • Tietoturva ja datan eheys
 • 18. Dynamics 365 & Microsoft ekosysteemi Field Service Sales Customer Service Project Service Automation Marketing Operations
 • 19.  Miten digitalisaatio muuttaa sinun liiketoimintaa seuraavan 3 vuoden aikana? Mikä on kykysi reagoida siihen? Koetinkivi 1 - Joustavuus Kehittyvä liiketoiminta Toimintatapa1 Teknologia2
 • 20.  Milloin tiedät kuluvan kuukauden liiketoiminta-ennusteen? Perustuuko se kuukauden alun toteumaan ja tilauskantaa vai expertin ”osaamiseen”? Kuinka usein ennuste päivityy?  Liiketoiminta-alusta vastaus  Kerää laskutustieto heti tapahtumasta  Tietomalli yhtenäinen, historia tunnettu, skenaariot tallessa  Mallinna liiketoiminta tehokkailla työkaluilla  Mahdollisuus siirtyä kohti reaaliaikaisuutta Koetinkivi 2 – nopeus ja läpinäkyvyys
 • 21.  Montako iteraatiota käytössänne olevasta mobiilisovelluksesta on tehty viimeisen 12 kk aikana? Onko iteraatio projekti vai tapa toimia?  Liiketoiminta-alusta vastaus  Mobiilityökalut  Web-rajapinnat  Pääkäyttäjä-vetoisuus  Testaa-iteroi-skaalaa –prosessi Koetinkivi 3 – asiakkaalle uusia palveluita
 • 22.  Digitalisaatio on aikamme suurin muutos ja etenee läpi kaikkien teollisuuksien. Kompleksiteetti kasvaa. Epävarmuus kasvaa. Mitä yritysjohto voi tehdä?  Yrityksen IT-järjestelmät ovat muutoskyvykkyyden ytimessä. Oikeilla valinnoilla muutos on mahdollinen.  Liiketoiminta-alustat yhdistettynä uuteen toimintatapaan mahdollistavat uusia palvelumalleja ja lisäävät joustavuutta.  Ensimmäinen askel ja oppimisen aloitus voidaan tehdä hallitulla riskillä. Tarina
 • 23. Toimintatapa – teknologia symbioosi Miten ottaa ensimmäinen askel? 1. Liikkuva palveluhenkilöstö 2. Tietoa ja palvelua asiakkaille 3. Uutta liiketoimintaa iteroiden 4. Legacy-järjestelmän korvaaminen Toimintatapa Testaa – iteroi - skaalaa • Tekemällä oppii • Toteutus tarkentuu matkan varrella • Vahva iterointi Vahva oma osaaminen • Pääkäyttäjät ydinroolissa Liiketoiminta-alustat • Pilvipalvelu • Laaja toiminnallisuus • Asiakasmuokattavat käyttöliittymät ja prosessit Kehittyvä liiketoiminta 1 Teknologia2 Ensimmäinen askel3
 • 24.  Reaaliaikainen tieto tekijällä (myös off-line mahdollinen)  Automaattinen resursointi  Optioita: datan avaaminen ulospäin, asiakaskäyttöliittymä... Liikkuva palveluhenkilöstö Työtilausten aikataulutus Valmisratkaisu mobiilikäyttöön 1
 • 25.  Omien tietojen hallinta, tiedon jakaminen, palveuiden tarjoaminen.  Mobiilisti ja webissä  Visuaalisesti  Esimerkkejä  Kuntalaisen palveluportaali  Asiakkaan omat tiedot ja asennettu laitekanta Tietoa ja palvelua asiakkaille ja sidosryhmille 2
 • 26.  Uudet liiketoiminnat ajavat yrityksen muutosta – mobiilius, palvelupohjaisuus, datalähtöisyys, joustavuus liiketoimintamallin löytämisessä vs. Skaala ja tehokkuus  Mobiilisovellus  D365-pohjainen käsittelyprosessi  Laskutusmoottori  Personal trainer ketju uudella konseptilla Uutta liiketoimintaa iteroiden 3
 • 27.  Tunnista pahimmat kipupisteet ja avaa optio uudelle alustalle siirtymiseen kokeilun ja pilotin kautta  Oma CRM-korvaaminen  Myynti D365, PowerBI. Asteittainen siirtyminen pilveen.  Asiakaspalveluprosessicase. Legacy-järjestelmän korvaaminen 4
 • 28. Toimintatapa – teknologia symbioosi Miten ottaa ensimmäinen askel? Toimintatapa Testaa – iteroi - skaalaa • Tekemällä oppii • Toteutus tarkentuu matkan varrella • Vahva iterointi Vahva oma osaaminen • Pääkäyttäjät ydinroolissa Liiketoiminta-alustat • Pilvipalvelu • Laaja toiminnallisuus • Asiakasmuokattavat käyttöliittymät ja prosessit Kehittyvä liiketoiminta 1 Teknologia2 Ensimmäinen askel3 1. Liikkuva palveluhenkilöstö 2. Tietoa ja palvelua asiakkaille 3. Uutta liiketoimintaa iteroiden 4. Legacy-järjestelmän korvaaminen
 • 29.  Digitalisaatio on aikamme suurin muutos ja etenee läpi kaikkien teollisuuksien. Kompleksiteetti kasvaa. Epävarmuus kasvaa. Mitä yritysjohto voi tehdä?  Yrityksen IT-järjestelmät ovat muutoskyvykkyyden ytimessä. Oikeilla valinnoilla muutos on mahdollinen.  Liiketoiminta-alustat yhdistettynä uuteen toimintatapaan mahdollistavat uusia palvelumalleja ja lisäävät joustavuutta.  Ensimmäinen askel ja oppimisen aloitus voidaan tehdä hallitulla riskillä. Webinaarin tarina lyhesti