SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
"Τα παιδιά προστατεύουν το
κλίμα"
Β΄τάξη
Σχ. Έτος:2020-21
Υπεύθυνοι
εκπαιδευτικοί:
Καρβούνη Ευαγγελία
Τριανταφύλλου
Ελένη
Ζούμε σε ένα κομβικό σημείο της
δεύτερης χιλιετίας , όπου τα
θέματα που αφορούν το περιβάλλον
ζητούν επιτακτικά την επίλυσή
τους.
Η φροντίδα του περιβάλλοντος
αποτελεί μια επιταγή των ημερών
που ζούμε.
Οι μαθητές της Β΄ τάξης του 2ου
Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου
Ρόδου συμμετέχουν στο πιλοτικό
πρόγραμμα του ΙΕΠ ¨ Εργαστήρια
δεξιοτήτων' στον θεματικό κύκλο
" Φροντίζω το περιβάλλον".
Σκοπός του προγράμματος είναι να
αποκτήσουν οι μαθητές επίγνωση και
ευαισθησία σε ζητήματα κλιματικής
αλλαγής.
Μέσα από καταιγισμό ιδεών , εργασία σε
ομάδες, αντιπαράθεση απόψεων και
διαλογική συζήτηση οι μαθητές
κινητοποιούνται να σκεφτούν κριτικά και
να προβληματιστούν ως προς την
πολυπλοκότητα και συνθετότητα των
περιβαλλοντικών ζητημάτων που
σχετίζονται με την κλιματική κρίση.
Βασικοί στόχοι των δραστηριοτήτων
είναι να αναπτύξουν οι μαθητές συνείδηση
του επείγοντος χαρακτήρα των
περιβαλλοντικών ζητημάτων ώστε να
αναπτύξουν στρατηγικές και να αναλάβουν
προσωπική και συλλογική δράση για την
ευαισθητοποίηση και τη διάχυση της
γνώσης στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα
και στις οικογένειες.
Αποφάσισαν να βρουν τρόπους να προστατεύσουν το κλίμα
αλλά και να ενημερώσουν, να ευαισθητοποιήσουν ,
ενεργοποιώντας τις θετικές αντιλήψεις για τον εαυτό τους,
τους παγκόσμιους- ενεργούς πολίτες ώστε να συμβάλλουν στο
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
Θα πρέπει να έχουμε στον νου μας πως:
Πολλές από τις ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν ως
αποτέλεσμα την παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου,
επιταχύνοντας την κλιματική αλλαγή και οδηγώντας σε
αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Μία από τις
επιπτώσεις της υπερθέρμανσης είναι το λιώσιμο των πάγων,
θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή πολλών ζώων που ζουν στους
πόλους αλλά και την αύξηση της στάθμης της θάλασσας
γεγονός που θα οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στο άμεσο
μέλλον στην αναζήτηση νέου τόπου κατοικίας.
Τα δάση δεσμεύουν τα αέρια του θερμοκηπίου μέσω της
φωτοσύνθεσης και βοηθούν στη μείωση της θερμοκρασίας του
πλανήτη, ενώ αντίστοιχα η καταστροφή τους εντείνει το
πρόβλημα.
Προσπαθούμε όλοι μας να βοηθήσουμε στην προστασία των
δασών προσέχοντας να μην ανάβουμε φωτιές κοντά τους ή
μέσα αλλά και να παίρνουμε μέρος σε εκστρατείες
δεντροφύτευσης.
We should all bear in mind that:
Human activity results in the production
of greenhouse gases, accelerating climate
change, finally leading to global warming.
Two of the main consequences of global
warming are, melting ice, a phenomenon
that threatens many arctic animals with
the danger of extinction, and rising sea
levels which, in the near future, will force
people to start looking for a new place of
residence.
Forests, through the process of
photosynthesis, absorb greenhouse gases
and facilitate temperature drop while their
destruction intensifies the problem.
 We can all try to help
preserve forests by
avoiding to light campfires
in surrounding areas or by
taking part in tree planting
campaigns.
 Extensive use of cars to
commute means extensive
need for gas and fuel and
consequently, gas
emissions which are
detrimental to the
environment as they cause
air pollution and rising
temperatures. At the same
time, air pollution causes
serious problems to human
health while it reduces
plant resistance, even
resulting in the latter being
destroyed.
 We should all use our bikes more often or
even walk to nearby places. For longer
distances, the use of public means of transport
is recommended.
 Another effect of climate change is sudden
and heavy rainfall resulting in areas running
the risk of flooding. The situation is much
more serious in cities where concrete
buildings and streets cannot absorb water.
 It’s important that we create green spaces in
cities that will function as “oxygen lungs” and
will be able to absorb water flows.
 Nowadays, access to a wide range of products
is easier than ever before. However, the
production of each product involves
considerable waste of natural resources. It is
true that both consumption and industrial
production have increased at a considerable
rate.
Η εκτεταμένη χρήση αυτοκινήτων για τις
μετακινήσεις μας σημαίνει εκτεταμένη ανάγκη για
πετρέλαιο, φυσικό αέριο καθώς και εκπομπή καυσαερίων
τα οποία επιδεινώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση και
αυξάνουν τη θερμοκρασία. Παράλληλα η ατμοσφαιρική
ρύπανση προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην υγεία
των ανθρώπων ενώ μειώνει την αντοχή των φυτών,
προκαλώντας ακόμη και την καταστροφή τους.
Καλό είναι να χρησιμοποιούμε συχνά το ποδήλατό μας
για κοντινές μετακινήσεις ή ακόμη και να περπατάμε ,
ενώ για μακρινές αποστάσεις να χρησιμοποιούμε ΜΜΜ.
Τα ταξίδια με αεροπλάνο έχουν πολύ αρνητικές
επιπτώσεις στο κλίμα του πλανήτη.
Εκτός από μεγάλη κατανάλωση καυσίμων, εκπέμπουν και
αέρια που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα και επιπλέον
αυξάνουν τις ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου στην
ατμόσφαιρα.
Ήδη υπάρχουν πολλά άτομα που επιλέγουν άλλα,
λιγότερο επιβλαβή μέσα μεταφοράς, όπως το τρένο για
τα ταξίδια τους.
Οι ξαφνικές και έντονες βροχοπτώσεις
αποτελούν μία από τις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής με αποτέλεσμα να
αυξάνεται ο κίνδυνος για ξαφνικές πλημμύρες .
Ειδικά στις πόλεις το πρόβλημα γίνεται ακόμη
πιο ορατό επειδή το τσιμέντο και οι
ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι δεν μπορούν να
απορροφήσουν το νερό.
Είναι σημαντικό να δημιουργούμε μέσα στις
πόλεις πράσινους πνεύμονες οξυγόνου όπου
παράλληλα θα συγκρατούντα ορμητικά νερά.
Σήμερα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε μία
πληθώρα προϊόντων αν το επιθυμούμε. Ωστόσο
για να παραχθεί κάθε ένα από αυτά
σπαταλούνται φυσικοί πόροι και ενέργεια. Η
κατανάλωση έχει αυξηθεί αυξάνοντας και τη
βιομηχανική παραγωγή.
Επομένως μπορούμε να ελέγξουμε την
καταναλωτική μας μανία και να αγοράζουμε
μόνο τα προϊόντα που έχουμε ανάγκη.
Η αποσύνθεση των απορριμμάτων
που καταλήγουν σε χωματερές
προκαλούν σοβαρότατα προβλήματα
όπως ρύπανση των υδάτων αλλά και
δημιουργία μεγάλης ποσότητας
διοξειδίου του άνθρακα και άλλων
αερίων του θερμοκηπίου,
συμβάλλοντας έτσι στην
υπερθέρμανση του πλανήτη.
Μπορούμε να μειώσουμε τα
απορρίμματα μας κάνοντας
ανακύκλωση ή χρησιμοποιώντας με
διαφορετικούς τρόπους το ίδιο
προϊόν.
Thus, it is essential that we learn
how to control product consumption
and start buying things that we really
need.
Waste that ends up in landfills causes
serious problems such as water
pollution and higher levels of carbon
dioxide emission contributing to global
warming.
We can all reduce household waste
by recycling or reusing products.
Βλάχος Γεώργιος
Δαϊκόπουλος Γεώργιος
Δένδη Νομική-
Ελευθερία
Δρόσος Βάιος -Ραφαήλ
Ζαμπελλάκη Αικατερίνη
Ζαμπούκας Αθανάσιος
Κώτης Ιωάννης
Λυριστής Μάριος
Νιανιάκη Ηλιάνα
Νικολέττος Ευάγγελλος
Πράττου Ελπινίκη
Τζαμπερή Ορέστης
Φερδεκλή Σελίν
Φουντουζή Φωτεινή
Χατζηιωάννου Γεώργιος
Χατζηλαζάρου Εστέλλα
Πηγές:(Γεωργόπουλος κ.α,
2013:562), Greenpeace,
2009:4)
( Γεωργόπουλος κ.α,
2013: 196-197, Ρεμουντάκη,
Ε., 2010: 20-22, 98-99)
(Φλογαϊτη, 2005: 58-62,
Ρεμουντάκη, 2010:100-107)
(Γεωργόπουλος κ.α, 2013:
614, 621, Τερζής, 2009: 96-
98)
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
Καρβούνη Ευαγγελία
Τριανταφύλλου Ελένη

More Related Content

What's hot

διονυσία χαρτά
διονυσία χαρτάδιονυσία χαρτά
διονυσία χαρτά
guestb17a6be
 
πρπεριβάλεθελοντ
πρπεριβάλεθελοντπρπεριβάλεθελοντ
πρπεριβάλεθελοντ
2epalkav
 
το οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποσ
το οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποστο οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποσ
το οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποσ
lyknikai
 

What's hot (17)

Προστασία του περιβάλλοντος
Προστασία του περιβάλλοντοςΠροστασία του περιβάλλοντος
Προστασία του περιβάλλοντος
 
Προστασία του Περιβάλλοντος
Προστασία του Περιβάλλοντος Προστασία του Περιβάλλοντος
Προστασία του Περιβάλλοντος
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
περιβαλλοντικα προβληματα
περιβαλλοντικα προβληματαπεριβαλλοντικα προβληματα
περιβαλλοντικα προβληματα
 
προστασια περιβαλλοντος
προστασια περιβαλλοντοςπροστασια περιβαλλοντος
προστασια περιβαλλοντος
 
η ρυπανση του περιβαλλοντος
η ρυπανση του περιβαλλοντοςη ρυπανση του περιβαλλοντος
η ρυπανση του περιβαλλοντος
 
Μαρία Γκεζερλή 1092415
Μαρία Γκεζερλή 1092415Μαρία Γκεζερλή 1092415
Μαρία Γκεζερλή 1092415
 
διονυσία χαρτά
διονυσία χαρτάδιονυσία χαρτά
διονυσία χαρτά
 
Φύση
ΦύσηΦύση
Φύση
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Lytra maria 1071885 maritina fragia 1071812
Lytra maria 1071885 maritina fragia 1071812Lytra maria 1071885 maritina fragia 1071812
Lytra maria 1071885 maritina fragia 1071812
 
πρπεριβάλεθελοντ
πρπεριβάλεθελοντπρπεριβάλεθελοντ
πρπεριβάλεθελοντ
 
το οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποσ
το οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποστο οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποσ
το οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποσ
 
ανακυκλωση 3
ανακυκλωση 3ανακυκλωση 3
ανακυκλωση 3
 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ
 
Κομποστοποίηση - Περιβαλλοντική Ομάδα Μουσικού Σχολείου Ξάνθης
Κομποστοποίηση - Περιβαλλοντική Ομάδα Μουσικού Σχολείου ΞάνθηςΚομποστοποίηση - Περιβαλλοντική Ομάδα Μουσικού Σχολείου Ξάνθης
Κομποστοποίηση - Περιβαλλοντική Ομάδα Μουσικού Σχολείου Ξάνθης
 
Clean nature
Clean natureClean nature
Clean nature
 

Similar to Klimatiki allagi b class

Ανακύκλωση 3η Ομάδα
Ανακύκλωση 3η ΟμάδαΑνακύκλωση 3η Ομάδα
Ανακύκλωση 3η Ομάδα
lykkarea
 
καταναλωτισμός & περιβάλλον
καταναλωτισμός & περιβάλλονκαταναλωτισμός & περιβάλλον
καταναλωτισμός & περιβάλλον
argaskonit
 
γ3 πασανιωτης νικοσκ.π.α
γ3 πασανιωτης νικοσκ.π.αγ3 πασανιωτης νικοσκ.π.α
γ3 πασανιωτης νικοσκ.π.α
4Gym Glyfadas
 
ημερίδα μαρίαμπιμπούδη
ημερίδα μαρίαμπιμπούδηημερίδα μαρίαμπιμπούδη
ημερίδα μαρίαμπιμπούδη
Dimitris Gkotzos
 
Ανακύκλωση (Β' 13-14)
Ανακύκλωση (Β' 13-14)Ανακύκλωση (Β' 13-14)
Ανακύκλωση (Β' 13-14)
Yannis Sitaridis
 

Similar to Klimatiki allagi b class (20)

Ανακύκλωση 3η Ομάδα
Ανακύκλωση 3η ΟμάδαΑνακύκλωση 3η Ομάδα
Ανακύκλωση 3η Ομάδα
 
Εισήγηση περιβαλλοντικής ομάδας
Εισήγηση περιβαλλοντικής ομάδαςΕισήγηση περιβαλλοντικής ομάδας
Εισήγηση περιβαλλοντικής ομάδας
 
1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"
1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"
1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"
 
Μαρία Παπαδημάτου 1092502 Βαρβάρα Σγουβεάκου 1095457
Μαρία Παπαδημάτου 1092502 Βαρβάρα Σγουβεάκου 1095457Μαρία Παπαδημάτου 1092502 Βαρβάρα Σγουβεάκου 1095457
Μαρία Παπαδημάτου 1092502 Βαρβάρα Σγουβεάκου 1095457
 
αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168
αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168
αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168
 
αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168
αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168
αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168
 
προστασια του περ111111
προστασια του περ111111προστασια του περ111111
προστασια του περ111111
 
Ergasia rypansi perivallontos
Ergasia rypansi perivallontosErgasia rypansi perivallontos
Ergasia rypansi perivallontos
 
καταναλωτισμός & περιβάλλον
καταναλωτισμός & περιβάλλονκαταναλωτισμός & περιβάλλον
καταναλωτισμός & περιβάλλον
 
χριστινα παπαλεξοπουλου 1043627 μαργαρίτα_τσάτσαρη_1043715
χριστινα παπαλεξοπουλου 1043627   μαργαρίτα_τσάτσαρη_1043715χριστινα παπαλεξοπουλου 1043627   μαργαρίτα_τσάτσαρη_1043715
χριστινα παπαλεξοπουλου 1043627 μαργαρίτα_τσάτσαρη_1043715
 
Μεταβολή καιρικών συνθηκών
Μεταβολή καιρικών συνθηκώνΜεταβολή καιρικών συνθηκών
Μεταβολή καιρικών συνθηκών
 
γ3 πασανιωτης νικοσκ.π.α
γ3 πασανιωτης νικοσκ.π.αγ3 πασανιωτης νικοσκ.π.α
γ3 πασανιωτης νικοσκ.π.α
 
2790711.ppt
2790711.ppt2790711.ppt
2790711.ppt
 
ημερίδα μαρίαμπιμπούδη
ημερίδα μαρίαμπιμπούδηημερίδα μαρίαμπιμπούδη
ημερίδα μαρίαμπιμπούδη
 
Kalliopi chanou 1087956_christinakaplani1072137
Kalliopi chanou 1087956_christinakaplani1072137Kalliopi chanou 1087956_christinakaplani1072137
Kalliopi chanou 1087956_christinakaplani1072137
 
Wblepresentation
WblepresentationWblepresentation
Wblepresentation
 
Δεσποινα Αγγελικη Καρβουνη 1092435 Χριστινα Σωκαλη 1092527
Δεσποινα Αγγελικη Καρβουνη 1092435  Χριστινα Σωκαλη 1092527Δεσποινα Αγγελικη Καρβουνη 1092435  Χριστινα Σωκαλη 1092527
Δεσποινα Αγγελικη Καρβουνη 1092435 Χριστινα Σωκαλη 1092527
 
ανακυκλωση
ανακυκλωσηανακυκλωση
ανακυκλωση
 
13851663.ppt
13851663.ppt13851663.ppt
13851663.ppt
 
Ανακύκλωση (Β' 13-14)
Ανακύκλωση (Β' 13-14)Ανακύκλωση (Β' 13-14)
Ανακύκλωση (Β' 13-14)
 

More from TINA MANTIKOU

H geitonia mou livaniou symiakou
H geitonia mou livaniou symiakouH geitonia mou livaniou symiakou
H geitonia mou livaniou symiakou
TINA MANTIKOU
 

More from TINA MANTIKOU (20)

HERCULES .pdf
HERCULES .pdfHERCULES .pdf
HERCULES .pdf
 
Diatrofh karboynh
Diatrofh karboynhDiatrofh karboynh
Diatrofh karboynh
 
O pontikos toy fantash
O pontikos toy fantashO pontikos toy fantash
O pontikos toy fantash
 
Aneragda
AneragdaAneragda
Aneragda
 
Company junior
Company juniorCompany junior
Company junior
 
Tsopanareos
TsopanareosTsopanareos
Tsopanareos
 
Mandinades kasou
Mandinades kasouMandinades kasou
Mandinades kasou
 
Kasiotiko boytyro
Kasiotiko boytyroKasiotiko boytyro
Kasiotiko boytyro
 
Elaikh
ElaikhElaikh
Elaikh
 
Drilla
DrillaDrilla
Drilla
 
Sitaka
SitakaSitaka
Sitaka
 
Humas
HumasHumas
Humas
 
ΑΡΜΥΡΟΤΥΡΙ-ΜΥΖΗΘΡΑ
ΑΡΜΥΡΟΤΥΡΙ-ΜΥΖΗΘΡΑΑΡΜΥΡΟΤΥΡΙ-ΜΥΖΗΘΡΑ
ΑΡΜΥΡΟΤΥΡΙ-ΜΥΖΗΘΡΑ
 
Voskoi proseyxontai
Voskoi proseyxontaiVoskoi proseyxontai
Voskoi proseyxontai
 
Kasos house
Kasos houseKasos house
Kasos house
 
Grand canaria 2
Grand canaria 2Grand canaria 2
Grand canaria 2
 
2018 1-fr01- ka229-048425 3
2018 1-fr01- ka229-048425 3 2018 1-fr01- ka229-048425 3
2018 1-fr01- ka229-048425 3
 
H geitonia mou livaniou symiakou
H geitonia mou livaniou symiakouH geitonia mou livaniou symiakou
H geitonia mou livaniou symiakou
 
E1 goes green by HELEN TRIANTAFYLLOU, english teacher
E1 goes green by HELEN TRIANTAFYLLOU, english teacherE1 goes green by HELEN TRIANTAFYLLOU, english teacher
E1 goes green by HELEN TRIANTAFYLLOU, english teacher
 
Tmhmata ex apostaseos 2020 2021
Tmhmata ex apostaseos 2020 2021Tmhmata ex apostaseos 2020 2021
Tmhmata ex apostaseos 2020 2021
 

Klimatiki allagi b class

 • 1. "Τα παιδιά προστατεύουν το κλίμα" Β΄τάξη Σχ. Έτος:2020-21 Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Καρβούνη Ευαγγελία Τριανταφύλλου Ελένη
 • 2. Ζούμε σε ένα κομβικό σημείο της δεύτερης χιλιετίας , όπου τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον ζητούν επιτακτικά την επίλυσή τους. Η φροντίδα του περιβάλλοντος αποτελεί μια επιταγή των ημερών που ζούμε. Οι μαθητές της Β΄ τάξης του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ρόδου συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα του ΙΕΠ ¨ Εργαστήρια δεξιοτήτων' στον θεματικό κύκλο " Φροντίζω το περιβάλλον".
 • 3.
 • 4. Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές επίγνωση και ευαισθησία σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής. Μέσα από καταιγισμό ιδεών , εργασία σε ομάδες, αντιπαράθεση απόψεων και διαλογική συζήτηση οι μαθητές κινητοποιούνται να σκεφτούν κριτικά και να προβληματιστούν ως προς την πολυπλοκότητα και συνθετότητα των περιβαλλοντικών ζητημάτων που σχετίζονται με την κλιματική κρίση. Βασικοί στόχοι των δραστηριοτήτων είναι να αναπτύξουν οι μαθητές συνείδηση του επείγοντος χαρακτήρα των περιβαλλοντικών ζητημάτων ώστε να αναπτύξουν στρατηγικές και να αναλάβουν προσωπική και συλλογική δράση για την ευαισθητοποίηση και τη διάχυση της γνώσης στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα και στις οικογένειες.
 • 5.
 • 6. Αποφάσισαν να βρουν τρόπους να προστατεύσουν το κλίμα αλλά και να ενημερώσουν, να ευαισθητοποιήσουν , ενεργοποιώντας τις θετικές αντιλήψεις για τον εαυτό τους, τους παγκόσμιους- ενεργούς πολίτες ώστε να συμβάλλουν στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει να έχουμε στον νου μας πως: Πολλές από τις ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου, επιταχύνοντας την κλιματική αλλαγή και οδηγώντας σε αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Μία από τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης είναι το λιώσιμο των πάγων, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή πολλών ζώων που ζουν στους πόλους αλλά και την αύξηση της στάθμης της θάλασσας γεγονός που θα οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στο άμεσο μέλλον στην αναζήτηση νέου τόπου κατοικίας. Τα δάση δεσμεύουν τα αέρια του θερμοκηπίου μέσω της φωτοσύνθεσης και βοηθούν στη μείωση της θερμοκρασίας του πλανήτη, ενώ αντίστοιχα η καταστροφή τους εντείνει το πρόβλημα. Προσπαθούμε όλοι μας να βοηθήσουμε στην προστασία των δασών προσέχοντας να μην ανάβουμε φωτιές κοντά τους ή μέσα αλλά και να παίρνουμε μέρος σε εκστρατείες δεντροφύτευσης.
 • 7.
 • 8. We should all bear in mind that: Human activity results in the production of greenhouse gases, accelerating climate change, finally leading to global warming. Two of the main consequences of global warming are, melting ice, a phenomenon that threatens many arctic animals with the danger of extinction, and rising sea levels which, in the near future, will force people to start looking for a new place of residence. Forests, through the process of photosynthesis, absorb greenhouse gases and facilitate temperature drop while their destruction intensifies the problem.
 • 9.
 • 10.  We can all try to help preserve forests by avoiding to light campfires in surrounding areas or by taking part in tree planting campaigns.  Extensive use of cars to commute means extensive need for gas and fuel and consequently, gas emissions which are detrimental to the environment as they cause air pollution and rising temperatures. At the same time, air pollution causes serious problems to human health while it reduces plant resistance, even resulting in the latter being destroyed.  We should all use our bikes more often or even walk to nearby places. For longer distances, the use of public means of transport is recommended.  Another effect of climate change is sudden and heavy rainfall resulting in areas running the risk of flooding. The situation is much more serious in cities where concrete buildings and streets cannot absorb water.  It’s important that we create green spaces in cities that will function as “oxygen lungs” and will be able to absorb water flows.  Nowadays, access to a wide range of products is easier than ever before. However, the production of each product involves considerable waste of natural resources. It is true that both consumption and industrial production have increased at a considerable rate.
 • 11.
 • 12. Η εκτεταμένη χρήση αυτοκινήτων για τις μετακινήσεις μας σημαίνει εκτεταμένη ανάγκη για πετρέλαιο, φυσικό αέριο καθώς και εκπομπή καυσαερίων τα οποία επιδεινώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση και αυξάνουν τη θερμοκρασία. Παράλληλα η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων ενώ μειώνει την αντοχή των φυτών, προκαλώντας ακόμη και την καταστροφή τους. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε συχνά το ποδήλατό μας για κοντινές μετακινήσεις ή ακόμη και να περπατάμε , ενώ για μακρινές αποστάσεις να χρησιμοποιούμε ΜΜΜ. Τα ταξίδια με αεροπλάνο έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα του πλανήτη. Εκτός από μεγάλη κατανάλωση καυσίμων, εκπέμπουν και αέρια που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα και επιπλέον αυξάνουν τις ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Ήδη υπάρχουν πολλά άτομα που επιλέγουν άλλα, λιγότερο επιβλαβή μέσα μεταφοράς, όπως το τρένο για τα ταξίδια τους.
 • 13.
 • 14. Οι ξαφνικές και έντονες βροχοπτώσεις αποτελούν μία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος για ξαφνικές πλημμύρες . Ειδικά στις πόλεις το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο ορατό επειδή το τσιμέντο και οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι δεν μπορούν να απορροφήσουν το νερό. Είναι σημαντικό να δημιουργούμε μέσα στις πόλεις πράσινους πνεύμονες οξυγόνου όπου παράλληλα θα συγκρατούντα ορμητικά νερά. Σήμερα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε μία πληθώρα προϊόντων αν το επιθυμούμε. Ωστόσο για να παραχθεί κάθε ένα από αυτά σπαταλούνται φυσικοί πόροι και ενέργεια. Η κατανάλωση έχει αυξηθεί αυξάνοντας και τη βιομηχανική παραγωγή. Επομένως μπορούμε να ελέγξουμε την καταναλωτική μας μανία και να αγοράζουμε μόνο τα προϊόντα που έχουμε ανάγκη.
 • 15.
 • 16. Η αποσύνθεση των απορριμμάτων που καταλήγουν σε χωματερές προκαλούν σοβαρότατα προβλήματα όπως ρύπανση των υδάτων αλλά και δημιουργία μεγάλης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου, συμβάλλοντας έτσι στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Μπορούμε να μειώσουμε τα απορρίμματα μας κάνοντας ανακύκλωση ή χρησιμοποιώντας με διαφορετικούς τρόπους το ίδιο προϊόν.
 • 17. Thus, it is essential that we learn how to control product consumption and start buying things that we really need. Waste that ends up in landfills causes serious problems such as water pollution and higher levels of carbon dioxide emission contributing to global warming. We can all reduce household waste by recycling or reusing products.
 • 18. Βλάχος Γεώργιος Δαϊκόπουλος Γεώργιος Δένδη Νομική- Ελευθερία Δρόσος Βάιος -Ραφαήλ Ζαμπελλάκη Αικατερίνη Ζαμπούκας Αθανάσιος Κώτης Ιωάννης Λυριστής Μάριος Νιανιάκη Ηλιάνα Νικολέττος Ευάγγελλος Πράττου Ελπινίκη Τζαμπερή Ορέστης Φερδεκλή Σελίν Φουντουζή Φωτεινή Χατζηιωάννου Γεώργιος Χατζηλαζάρου Εστέλλα
 • 19. Πηγές:(Γεωργόπουλος κ.α, 2013:562), Greenpeace, 2009:4) ( Γεωργόπουλος κ.α, 2013: 196-197, Ρεμουντάκη, Ε., 2010: 20-22, 98-99) (Φλογαϊτη, 2005: 58-62, Ρεμουντάκη, 2010:100-107) (Γεωργόπουλος κ.α, 2013: 614, 621, Τερζής, 2009: 96- 98) Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Καρβούνη Ευαγγελία Τριανταφύλλου Ελένη