SlideShare a Scribd company logo
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeet
Katsaus markkinatilanteeseen ja
Helsingin pörssin voittajaosakkeet
13.11.2018 – Jukka Oksaharju
Vastuunvapautuslauseke.
Tämän esityksen on laatinut Jukka Oksaharju, joka toimii Nordnet Suomen osakestrategina ja bloggaajana,
Pohjoisranta Burson-Marstellerin Senior Advisorina, John Hartwallin perheen sijoituskomitean jäsenenä, Vaasan
yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijana, kolumnistina, sijoituskirjailijana, Oksaharju Capital Oy:n
hallituksen puheenjohtajana ja sijoittajana. Esityksen laatija omistaa henkilökohtaisesti seuraavia esityksessä
mahdollisesti mainittuja osakkeita esityshetkellä: Nordea, Sampo ja H&M.
Esityksen tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai -
palveluilla. Annetut tiedot eivät myöskään liity yksittäisen esityksen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin tai
erityistarpeisiin. Jokainen vastaa omista sijoituksistaan itse. Tässä esityksessä mainitut yhtiöt ovat opetuksellisia
esimerkkejä historiasta, joka ei ole tae tulevaisuudesta tai tulevista tuotoista.
Esityksen sisältämät arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat lähteisiin, joita esittäjä pitää oikeina ja luotettavina.
Esittäjä ei kuitenkaan takaa sitä, että kaikki tiedot olisivat täydellisiä, virheettömiä tai ajantasaisia. Esitys perustuu
markkinoilla olevaan julkiseen tietoon.
Esittäjä ei vastaa esityksen mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä
jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Vastuu esityksen
informaation perusteella tehtyjen päätösten aiheuttamista mahdollisista tappioista taikka muista seurauksista kantaa
yksinomaan sijoittaja itse. Koko sijoituspääoman pysyvä menetys on kaikille sijoittajatyypeille yhteinen riski.
Esitys on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen, alkuperäisen vastaanottajan käyttöön, eikä esitystä tai sen osaa saa
jäljentää tai siirtää elektronisesti, kopioimalla, nauhoittamalla tai muuten tallentaa ilman esittäjän kirjallista lupaa.
Agenda
 Helsingin pörssin arvostus
 New Yorkin pörssin arvostus
 Osinkotuotto ja -suhde
 Osinkotuotto ja -laatu
 Osinkotuotto ja ROIC
 ”Magic formula”
 P/E, P/B, osinkotuotto ja ROE
 Sijoittajan muistilista
 Helsingin pörssin
P/B-luku on 2018
marraskuussa 2,3
 Keskiarvo ja
mediaani 1,8
 Keskiarvoon ja
mediaaniin
verrattuna pörssi on
26 % yliarvostettu
Helsingin pörssin P/B
7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 16 %
0 % 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8
1 % 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9
2 % 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0
3 % 0,7 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2
4 % 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4
5 % 0,5 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8
6 % 0,3 0,7 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3
7 % 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
Oman pääoman tuotto
TuloskasvuTehokkain laskuvarjo voi löytyä laatuyhtiöistä
P/b-luku erilaisissa tuloskasvun ja oman pääoman tuoton skenaarioissa, kun sijoittajan tuottovaatimus on 9 prosenttia.
New Yorkin pörssin Shillerin P/E (S&P 500)
 Lasketaan 10 vuoden
keskituloksella
inflaatiolla oikaisten
 Tänään tasolla 33–34
 Historiallinen pitkän
aikavälin P/E noin
130 vuoden aikana
tasolla 15–17
riippuen laskutavasta
keskiarvo/mediaani
 Vuodesta 1954
keskimäärin taso 20Lähde: Thomson Reuters Datastream
Osingon lisäksi pitkällä aikavälillä tuloskasvu
 Pitkän aikavälin
kokonaistuotto
osakemarkkinoilta
approksimaationa:
osinko + osinkokasvu
 Osinkokasvu =
tuloskasvu
 Tuloskasvu =
kurssinousu
Lähde: Inderes
New Yorkin pörssin Buffett-indikaattori
 Mittaa USA:n bkt:n ja
maan pörssi-indeksin
arvojen suhdetta
 Perustuu ajatukseen,
että pitkällä ajalla
kurssit heijastavat
talouden kykyä tuottaa
arvoa/kasvua
 Jos osakkeet ovat
arvokkaita suhteessa
bkt:hen; yliarvostus
 Nyt arvostus on tällä
mittarilla korkeampi kuin
koskaan elinaikanamme
Lähde: Thomson Reuters Datastream
7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 16 %
2 % 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
4 % 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
6 % 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0
8 % 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4
10 % 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7
12 % 0,9 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1
14 % 1,0 1,3 1,6 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,3 2,4
16 % 1,1 1,5 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8
Oman pääoman tuotto
Nettotulos-%Korkean nettotulosmarginaalin yritykset saattavat tarjota suojaa
P/s-luku erilaisissa nettotulosmarginaalin (nettotulos-%) ja oman pääoman tuoton skenaarioissa,
kun tuloskasvu on 5 prosenttia ja sijoittajan tuottovaatimus on 9 prosenttia.
7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 16 %
0 % 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1
1 % 10,7 10,9 11,1 11,3 11,4 11,5 11,5 11,6 11,7 11,7
2 % 10,2 10,7 11,1 11,4 11,7 11,9 12,1 12,2 12,4 12,5
3 % 9,5 10,4 11,1 11,7 12,1 12,5 12,8 13,1 13,3 13,5
4 % 8,6 10,0 11,1 12,0 12,7 13,3 13,8 14,3 14,7 15,0
5 % 7,1 9,4 11,1 12,5 13,6 14,6 15,4 16,1 16,7 17,2
6 % 4,8 8,3 11,1 13,3 15,2 16,7 17,9 19,0 20,0 20,8
7 % - 6,3 11,1 15,0 18,2 20,8 23,1 25,0 26,7 28,1
Oman pääoman tuotto
TuloskasvuTuloskasvuTuloskasvun laadusta tulee ratkaisevaa
P/e-luku erilaisissa tuloskasvun ja oman pääoman tuoton skenaarioissa, kun sijoittajan tuottovaatimus on 9 prosenttia.
OMXH TOP 50
Osakekurssit 9.11.2018
Tilinpäätöstiedot 2017
Analyytikkoennusteet
päivitetty 7/2018
ROE (2018e) ja P/B (2017)
ROE (5 vuoden keskiarvo) ja P/B (2017)
OMXH TOP 50
Osakekurssit 9.11.2018
Tilinpäätöstiedot 2013-2017
OMXH 25
Osakekurssit 9.11.2018
Tilinpäätöstiedot 2017
Osinkotuotto ja -suhde
OMXH TOP 50
Osakekurssit 9.11.2018
Osinkotuotto 2018e
Analyytikkoennusteet
päivitetty 7/2018
Osingon laadun perustana on
oman pääoman tuottoaste
(ROE), mutta se perustuu myös
osin kvalitatiiviseen arvioon,
kuten taseen velkaisuuteen,
tuloksen tasaisuuteen ja
tuloksen kasvuodotukseen.
Osinkotuotto ja osingon laatu
OMXH25
Osakekurssit 9.11.2018
Tilinpäätöstiedot 2017 (Nordean
kohdalla mittarina ROIC:in
sijasta ROE)
Osinkotuotto ja sijoitetun pääoman
tuotto ROIC
OMXH25 (pl. Nordea)
Osakekurssit 9.11.2018
Tilinpäätöstiedot 2017
Joel Greenblattin Magic Formula
Yhtiö EBIT EV EBIT/EV ROIC EBIT/EV ROIC Pisteet
mEUR mEUR pisteet pisteet yhteensä
Konecranes 318 2 964 10,7 % 25,7 % 2 4 6
Nokian Renkaat 365 3 552 10,3 % 28,3 % 3 3 6
Orion 293 4 316 6,8 % 34,2 % 9 2 11
Sampo 2 482 25 351 9,8 % 15,1 % 4 10 14
Outokumpu 414 2 669 15,5 % 10,9 % 1 15 16
Tieto 139 2 185 6,4 % 20,3 % 12 6 18
Huhtamäki 264 3 379 7,8 % 13,2 % 7 11 18
UPM-Kymmene 1 259 14 696 8,6 % 12,3 % 6 12 18
Kone 1 217 20 519 5,9 % 40,4 % 17 1 18
Neste 1 171 18 632 6,3 % 21,8 % 14 5 19
Cargotec 227 2 531 9,0 % 10,3 % 5 17 22
Elisa 378 6 327 6,0 % 17,7 % 15 8 23
Metsä Board 207 3 178 6,5 % 11,9 % 10 14 24
Valmet 178 2 986 6,0 % 15,3 % 16 9 25
Wärtsilä 552 9 424 5,9 % 18,9 % 19 7 26
OMXH TOP 50
Osakekurssit 9.11.2018
Tilinpäätöstiedot 2017 (P/B) ja
2013–2017 (ROE)
Analyytikkoennusteet päivitetty
7/2018
P/E, P/B, osinkotuotto ja ROE
Sijoittajan muistilista
 Yrityskohtainen tuloskehitys
Tuloskasvuajuri? Toimialan kasvu vai markkinaosuus?
Historiallisen tuloskasvun track record?
 Tulostason kestävyys
Millaista tulosta tekee tummien pilvien ilmaantuessa?
 Arvostuskertoimet
Ovatko jalat jo irronneet maasta?
Sijoita itseesi.
Ota säästösi hallintaan
ja nauti elämästäsi.
Kiitos!

More Related Content

What's hot

Sampo 15.11.2016 Inderes
Sampo 15.11.2016 InderesSampo 15.11.2016 Inderes
Sampo 15.11.2016 Inderes
Nordnet Suomi
 
Hoivatilat Nordnet 23.5.2017
Hoivatilat Nordnet 23.5.2017Hoivatilat Nordnet 23.5.2017
Hoivatilat Nordnet 23.5.2017
Nordnet Suomi
 
Vakavaraisuus meillä ja muualla
Vakavaraisuus meillä ja muuallaVakavaraisuus meillä ja muualla
Vakavaraisuus meillä ja muualla
Työeläkevakuuttajat Tela
 
Elite Varainhoito Oyj esitys - Daniel Pasternack
Elite Varainhoito Oyj esitys - Daniel PasternackElite Varainhoito Oyj esitys - Daniel Pasternack
Elite Varainhoito Oyj esitys - Daniel Pasternack
Nordnet Suomi
 
Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...
Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...
Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...
FiBAN
 
Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019
Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019
Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019
Turun Talouspäivät
 
Capman 24.11.2016 Inderes
Capman 24.11.2016 InderesCapman 24.11.2016 Inderes
Capman 24.11.2016 Inderes
Nordnet Suomi
 
Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019
Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019
Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019
Turun Talouspäivät
 
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019
Turun Talouspäivät
 
Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka
Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelkaSuomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka
Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka
Työeläkevakuuttajat Tela
 
Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?
Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?
Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Pörssilähettiläät, esitys nuorille aloittaville sijoittajille, Pörssisä...
Pörssilähettiläät, esitys nuorille aloittaville sijoittajille, Pörssisä...Pörssilähettiläät, esitys nuorille aloittaville sijoittajille, Pörssisä...
Pörssilähettiläät, esitys nuorille aloittaville sijoittajille, Pörssisä...
Turun Talouspäivät
 
Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015
Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015
Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015
Nordnet Suomi
 
Sampo 15.11.2016 Nordnet
Sampo 15.11.2016 NordnetSampo 15.11.2016 Nordnet
Sampo 15.11.2016 Nordnet
Nordnet Suomi
 
Talouden näkymät, Antti Saari, Nordea. Pörssi-ilta Tampere 5.3.2020
Talouden näkymät, Antti Saari, Nordea. Pörssi-ilta Tampere 5.3.2020Talouden näkymät, Antti Saari, Nordea. Pörssi-ilta Tampere 5.3.2020
Talouden näkymät, Antti Saari, Nordea. Pörssi-ilta Tampere 5.3.2020
Pörssisäätiö
 
Työeläkejärjestelmän kestävyys
Työeläkejärjestelmän kestävyysTyöeläkejärjestelmän kestävyys
Työeläkejärjestelmän kestävyys
Työeläkevakuuttajat Tela
 
Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus
Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuusTyöeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus
Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus
Työeläkevakuuttajat Tela
 
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019
Työeläkeyhtiö Elo
 
Raine Luomanen Invesdor
Raine Luomanen InvesdorRaine Luomanen Invesdor
Raine Luomanen Invesdor
Turun Talouspäivät
 

What's hot (20)

Sampo 15.11.2016 Inderes
Sampo 15.11.2016 InderesSampo 15.11.2016 Inderes
Sampo 15.11.2016 Inderes
 
Hoivatilat Nordnet 23.5.2017
Hoivatilat Nordnet 23.5.2017Hoivatilat Nordnet 23.5.2017
Hoivatilat Nordnet 23.5.2017
 
Vakavaraisuus meillä ja muualla
Vakavaraisuus meillä ja muuallaVakavaraisuus meillä ja muualla
Vakavaraisuus meillä ja muualla
 
Elite Varainhoito Oyj esitys - Daniel Pasternack
Elite Varainhoito Oyj esitys - Daniel PasternackElite Varainhoito Oyj esitys - Daniel Pasternack
Elite Varainhoito Oyj esitys - Daniel Pasternack
 
Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...
Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...
Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...
 
Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019
Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019
Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019
 
Capman 24.11.2016 Inderes
Capman 24.11.2016 InderesCapman 24.11.2016 Inderes
Capman 24.11.2016 Inderes
 
Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019
Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019
Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019
 
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019
 
Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka
Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelkaSuomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka
Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka
 
Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?
Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?
Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?
 
Pörssilähettiläät, esitys nuorille aloittaville sijoittajille, Pörssisä...
Pörssilähettiläät, esitys nuorille aloittaville sijoittajille, Pörssisä...Pörssilähettiläät, esitys nuorille aloittaville sijoittajille, Pörssisä...
Pörssilähettiläät, esitys nuorille aloittaville sijoittajille, Pörssisä...
 
Insight231110_start-up_rahoitus
Insight231110_start-up_rahoitusInsight231110_start-up_rahoitus
Insight231110_start-up_rahoitus
 
Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015
Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015
Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015
 
Sampo 15.11.2016 Nordnet
Sampo 15.11.2016 NordnetSampo 15.11.2016 Nordnet
Sampo 15.11.2016 Nordnet
 
Talouden näkymät, Antti Saari, Nordea. Pörssi-ilta Tampere 5.3.2020
Talouden näkymät, Antti Saari, Nordea. Pörssi-ilta Tampere 5.3.2020Talouden näkymät, Antti Saari, Nordea. Pörssi-ilta Tampere 5.3.2020
Talouden näkymät, Antti Saari, Nordea. Pörssi-ilta Tampere 5.3.2020
 
Työeläkejärjestelmän kestävyys
Työeläkejärjestelmän kestävyysTyöeläkejärjestelmän kestävyys
Työeläkejärjestelmän kestävyys
 
Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus
Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuusTyöeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus
Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus
 
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2019
 
Raine Luomanen Invesdor
Raine Luomanen InvesdorRaine Luomanen Invesdor
Raine Luomanen Invesdor
 

Similar to Jukka Oksaharjun voittajaosakkeet

APMalliAnalyysi
APMalliAnalyysiAPMalliAnalyysi
APMalliAnalyysi
Timo Nurminiemi
 
Solteq analyytikon näkökulmasta
Solteq analyytikon näkökulmastaSolteq analyytikon näkökulmasta
Solteq analyytikon näkökulmasta
Nordnet Suomi
 
Työeläkeyhtiö Elon tilinpäätös 2020
Työeläkeyhtiö Elon tilinpäätös 2020Työeläkeyhtiö Elon tilinpäätös 2020
Työeläkeyhtiö Elon tilinpäätös 2020
Työeläkeyhtiö Elo
 
Inderes Cargotec 28.3.2017
Inderes Cargotec 28.3.2017Inderes Cargotec 28.3.2017
Inderes Cargotec 28.3.2017
Nordnet Suomi
 
Tilinpäätöskatsaus 2015
Tilinpäätöskatsaus 2015Tilinpäätöskatsaus 2015
Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015
Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015
Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015
Nordnet Suomi
 
Nordnetin tuloskausietkot 14.10.2014: talousvalmentaja Martin Paasi, Nordnet
Nordnetin tuloskausietkot 14.10.2014: talousvalmentaja Martin Paasi, NordnetNordnetin tuloskausietkot 14.10.2014: talousvalmentaja Martin Paasi, Nordnet
Nordnetin tuloskausietkot 14.10.2014: talousvalmentaja Martin Paasi, Nordnet
Nordnet Suomi
 
Kemira Inderes 3.5.2017
Kemira Inderes 3.5.2017Kemira Inderes 3.5.2017
Kemira Inderes 3.5.2017
Nordnet Suomi
 
Varman tilinpäätös 2018
Varman tilinpäätös 2018Varman tilinpäätös 2018
Varman tilinpäätös 2018
Työeläkeyhtiö Varma
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Työeläkeyhtiö Elo
 
Tuloskausietkot 25.4. - Inderesin esitys
Tuloskausietkot 25.4. - Inderesin esitysTuloskausietkot 25.4. - Inderesin esitys
Tuloskausietkot 25.4. - Inderesin esitys
Nordnet Suomi
 
Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
Pörssisäätiö
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2017
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2017Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2017
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2017
Työeläkeyhtiö Varma
 
Nordnetin Restamax-sijoitusillat 19.5.2015 ja 20.5.2015
Nordnetin Restamax-sijoitusillat 19.5.2015 ja 20.5.2015Nordnetin Restamax-sijoitusillat 19.5.2015 ja 20.5.2015
Nordnetin Restamax-sijoitusillat 19.5.2015 ja 20.5.2015
Nordnet Suomi
 
Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk...
Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk...Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk...
Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk...
Anne Ala-Nissilä
 
Siili analyytikon näkökulmasta - Inderes 5.4.2016
Siili analyytikon näkökulmasta - Inderes 5.4.2016Siili analyytikon näkökulmasta - Inderes 5.4.2016
Siili analyytikon näkökulmasta - Inderes 5.4.2016
Nordnet Suomi
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2018
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2018Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2018
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2018
Työeläkeyhtiö Varma
 
Hoivatilat Inderes 23.5.2017
Hoivatilat Inderes 23.5.2017Hoivatilat Inderes 23.5.2017
Hoivatilat Inderes 23.5.2017
Nordnet Suomi
 
Veritaksen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020
Veritaksen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020Veritaksen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020
Veritaksen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020
Veritas Eläkevakuutus - Veritas Pensionsförsäkring
 

Similar to Jukka Oksaharjun voittajaosakkeet (20)

APMalliAnalyysi
APMalliAnalyysiAPMalliAnalyysi
APMalliAnalyysi
 
Solteq analyytikon näkökulmasta
Solteq analyytikon näkökulmastaSolteq analyytikon näkökulmasta
Solteq analyytikon näkökulmasta
 
Työeläkeyhtiö Elon tilinpäätös 2020
Työeläkeyhtiö Elon tilinpäätös 2020Työeläkeyhtiö Elon tilinpäätös 2020
Työeläkeyhtiö Elon tilinpäätös 2020
 
Inderes Cargotec 28.3.2017
Inderes Cargotec 28.3.2017Inderes Cargotec 28.3.2017
Inderes Cargotec 28.3.2017
 
Tilinpäätöskatsaus 2015
Tilinpäätöskatsaus 2015Tilinpäätöskatsaus 2015
Tilinpäätöskatsaus 2015
 
Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015
Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015
Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015
 
Nordnetin tuloskausietkot 14.10.2014: talousvalmentaja Martin Paasi, Nordnet
Nordnetin tuloskausietkot 14.10.2014: talousvalmentaja Martin Paasi, NordnetNordnetin tuloskausietkot 14.10.2014: talousvalmentaja Martin Paasi, Nordnet
Nordnetin tuloskausietkot 14.10.2014: talousvalmentaja Martin Paasi, Nordnet
 
Kemira Inderes 3.5.2017
Kemira Inderes 3.5.2017Kemira Inderes 3.5.2017
Kemira Inderes 3.5.2017
 
Varman tilinpäätös 2018
Varman tilinpäätös 2018Varman tilinpäätös 2018
Varman tilinpäätös 2018
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
 
Tuloskausietkot 25.4. - Inderesin esitys
Tuloskausietkot 25.4. - Inderesin esitysTuloskausietkot 25.4. - Inderesin esitys
Tuloskausietkot 25.4. - Inderesin esitys
 
Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2017
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2017Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2017
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2017
 
Nordnetin Restamax-sijoitusillat 19.5.2015 ja 20.5.2015
Nordnetin Restamax-sijoitusillat 19.5.2015 ja 20.5.2015Nordnetin Restamax-sijoitusillat 19.5.2015 ja 20.5.2015
Nordnetin Restamax-sijoitusillat 19.5.2015 ja 20.5.2015
 
Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk...
Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk...Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk...
Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk...
 
Siili analyytikon näkökulmasta - Inderes 5.4.2016
Siili analyytikon näkökulmasta - Inderes 5.4.2016Siili analyytikon näkökulmasta - Inderes 5.4.2016
Siili analyytikon näkökulmasta - Inderes 5.4.2016
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2018
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2018Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2018
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2018
 
Hoivatilat Inderes 23.5.2017
Hoivatilat Inderes 23.5.2017Hoivatilat Inderes 23.5.2017
Hoivatilat Inderes 23.5.2017
 
Veritaksen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020
Veritaksen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020Veritaksen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020
Veritaksen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020
 
Tulosraportti 30.6.2014
Tulosraportti 30.6.2014Tulosraportti 30.6.2014
Tulosraportti 30.6.2014
 

More from Nordnet Suomi

”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...
”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...
”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...
Nordnet Suomi
 
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkku
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkkuKolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkku
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkku
Nordnet Suomi
 
Nordnet aktiivisen treidaajan tukena
Nordnet aktiivisen treidaajan tukenaNordnet aktiivisen treidaajan tukena
Nordnet aktiivisen treidaajan tukena
Nordnet Suomi
 
Traders' club: Treidausta algoritmien avulla
Traders' club: Treidausta algoritmien avullaTraders' club: Treidausta algoritmien avulla
Traders' club: Treidausta algoritmien avulla
Nordnet Suomi
 
Inderesin markkinakatsaus
Inderesin markkinakatsausInderesin markkinakatsaus
Inderesin markkinakatsaus
Nordnet Suomi
 
Turboilla vauhtia tuloskauteen
Turboilla vauhtia tuloskauteenTurboilla vauhtia tuloskauteen
Turboilla vauhtia tuloskauteen
Nordnet Suomi
 
Teknisen analyysin esitys
Teknisen analyysin esitysTeknisen analyysin esitys
Teknisen analyysin esitys
Nordnet Suomi
 
Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018
Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018
Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018
Nordnet Suomi
 
Sampo-aamiainen 15.5.2018
Sampo-aamiainen 15.5.2018Sampo-aamiainen 15.5.2018
Sampo-aamiainen 15.5.2018
Nordnet Suomi
 
Arvoguru-esitys 3.5.2018
Arvoguru-esitys 3.5.2018Arvoguru-esitys 3.5.2018
Arvoguru-esitys 3.5.2018
Nordnet Suomi
 
Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi
Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi
Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi
Nordnet Suomi
 
Kuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssi
Kuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssiKuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssi
Kuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssi
Nordnet Suomi
 
Tuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitys
Tuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitysTuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitys
Tuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitys
Nordnet Suomi
 
Bollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssi
Bollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssiBollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssi
Bollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssi
Nordnet Suomi
 
MACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssi
MACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssiMACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssi
MACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssi
Nordnet Suomi
 
Liukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssi
Liukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssiLiukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssi
Liukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssi
Nordnet Suomi
 
RSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssi
RSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssiRSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssi
RSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssi
Nordnet Suomi
 
Treidaamisen perusteet ja johdanto
Treidaamisen perusteet ja johdantoTreidaamisen perusteet ja johdanto
Treidaamisen perusteet ja johdanto
Nordnet Suomi
 
Panostaja case-ilta, 20.3.2018
Panostaja case-ilta, 20.3.2018Panostaja case-ilta, 20.3.2018
Panostaja case-ilta, 20.3.2018
Nordnet Suomi
 
Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018
Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018
Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018
Nordnet Suomi
 

More from Nordnet Suomi (20)

”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...
”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...
”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...
 
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkku
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkkuKolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkku
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkku
 
Nordnet aktiivisen treidaajan tukena
Nordnet aktiivisen treidaajan tukenaNordnet aktiivisen treidaajan tukena
Nordnet aktiivisen treidaajan tukena
 
Traders' club: Treidausta algoritmien avulla
Traders' club: Treidausta algoritmien avullaTraders' club: Treidausta algoritmien avulla
Traders' club: Treidausta algoritmien avulla
 
Inderesin markkinakatsaus
Inderesin markkinakatsausInderesin markkinakatsaus
Inderesin markkinakatsaus
 
Turboilla vauhtia tuloskauteen
Turboilla vauhtia tuloskauteenTurboilla vauhtia tuloskauteen
Turboilla vauhtia tuloskauteen
 
Teknisen analyysin esitys
Teknisen analyysin esitysTeknisen analyysin esitys
Teknisen analyysin esitys
 
Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018
Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018
Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018
 
Sampo-aamiainen 15.5.2018
Sampo-aamiainen 15.5.2018Sampo-aamiainen 15.5.2018
Sampo-aamiainen 15.5.2018
 
Arvoguru-esitys 3.5.2018
Arvoguru-esitys 3.5.2018Arvoguru-esitys 3.5.2018
Arvoguru-esitys 3.5.2018
 
Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi
Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi
Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi
 
Kuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssi
Kuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssiKuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssi
Kuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssi
 
Tuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitys
Tuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitysTuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitys
Tuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitys
 
Bollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssi
Bollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssiBollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssi
Bollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssi
 
MACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssi
MACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssiMACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssi
MACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssi
 
Liukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssi
Liukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssiLiukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssi
Liukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssi
 
RSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssi
RSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssiRSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssi
RSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssi
 
Treidaamisen perusteet ja johdanto
Treidaamisen perusteet ja johdantoTreidaamisen perusteet ja johdanto
Treidaamisen perusteet ja johdanto
 
Panostaja case-ilta, 20.3.2018
Panostaja case-ilta, 20.3.2018Panostaja case-ilta, 20.3.2018
Panostaja case-ilta, 20.3.2018
 
Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018
Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018
Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018
 

Jukka Oksaharjun voittajaosakkeet

 • 2. Katsaus markkinatilanteeseen ja Helsingin pörssin voittajaosakkeet 13.11.2018 – Jukka Oksaharju
 • 3. Vastuunvapautuslauseke. Tämän esityksen on laatinut Jukka Oksaharju, joka toimii Nordnet Suomen osakestrategina ja bloggaajana, Pohjoisranta Burson-Marstellerin Senior Advisorina, John Hartwallin perheen sijoituskomitean jäsenenä, Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijana, kolumnistina, sijoituskirjailijana, Oksaharju Capital Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja sijoittajana. Esityksen laatija omistaa henkilökohtaisesti seuraavia esityksessä mahdollisesti mainittuja osakkeita esityshetkellä: Nordea, Sampo ja H&M. Esityksen tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai - palveluilla. Annetut tiedot eivät myöskään liity yksittäisen esityksen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin tai erityistarpeisiin. Jokainen vastaa omista sijoituksistaan itse. Tässä esityksessä mainitut yhtiöt ovat opetuksellisia esimerkkejä historiasta, joka ei ole tae tulevaisuudesta tai tulevista tuotoista. Esityksen sisältämät arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat lähteisiin, joita esittäjä pitää oikeina ja luotettavina. Esittäjä ei kuitenkaan takaa sitä, että kaikki tiedot olisivat täydellisiä, virheettömiä tai ajantasaisia. Esitys perustuu markkinoilla olevaan julkiseen tietoon. Esittäjä ei vastaa esityksen mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Vastuu esityksen informaation perusteella tehtyjen päätösten aiheuttamista mahdollisista tappioista taikka muista seurauksista kantaa yksinomaan sijoittaja itse. Koko sijoituspääoman pysyvä menetys on kaikille sijoittajatyypeille yhteinen riski. Esitys on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen, alkuperäisen vastaanottajan käyttöön, eikä esitystä tai sen osaa saa jäljentää tai siirtää elektronisesti, kopioimalla, nauhoittamalla tai muuten tallentaa ilman esittäjän kirjallista lupaa.
 • 4. Agenda  Helsingin pörssin arvostus  New Yorkin pörssin arvostus  Osinkotuotto ja -suhde  Osinkotuotto ja -laatu  Osinkotuotto ja ROIC  ”Magic formula”  P/E, P/B, osinkotuotto ja ROE  Sijoittajan muistilista
 • 5.  Helsingin pörssin P/B-luku on 2018 marraskuussa 2,3  Keskiarvo ja mediaani 1,8  Keskiarvoon ja mediaaniin verrattuna pörssi on 26 % yliarvostettu Helsingin pörssin P/B
 • 6. 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 16 % 0 % 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1 % 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2 % 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 3 % 0,7 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 4 % 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 5 % 0,5 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 6 % 0,3 0,7 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 7 % 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Oman pääoman tuotto TuloskasvuTehokkain laskuvarjo voi löytyä laatuyhtiöistä P/b-luku erilaisissa tuloskasvun ja oman pääoman tuoton skenaarioissa, kun sijoittajan tuottovaatimus on 9 prosenttia.
 • 7. New Yorkin pörssin Shillerin P/E (S&P 500)  Lasketaan 10 vuoden keskituloksella inflaatiolla oikaisten  Tänään tasolla 33–34  Historiallinen pitkän aikavälin P/E noin 130 vuoden aikana tasolla 15–17 riippuen laskutavasta keskiarvo/mediaani  Vuodesta 1954 keskimäärin taso 20Lähde: Thomson Reuters Datastream
 • 8. Osingon lisäksi pitkällä aikavälillä tuloskasvu  Pitkän aikavälin kokonaistuotto osakemarkkinoilta approksimaationa: osinko + osinkokasvu  Osinkokasvu = tuloskasvu  Tuloskasvu = kurssinousu Lähde: Inderes
 • 9. New Yorkin pörssin Buffett-indikaattori  Mittaa USA:n bkt:n ja maan pörssi-indeksin arvojen suhdetta  Perustuu ajatukseen, että pitkällä ajalla kurssit heijastavat talouden kykyä tuottaa arvoa/kasvua  Jos osakkeet ovat arvokkaita suhteessa bkt:hen; yliarvostus  Nyt arvostus on tällä mittarilla korkeampi kuin koskaan elinaikanamme Lähde: Thomson Reuters Datastream
 • 10. 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 16 % 2 % 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 4 % 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 6 % 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 8 % 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 10 % 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 12 % 0,9 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 14 % 1,0 1,3 1,6 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,3 2,4 16 % 1,1 1,5 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 Oman pääoman tuotto Nettotulos-%Korkean nettotulosmarginaalin yritykset saattavat tarjota suojaa P/s-luku erilaisissa nettotulosmarginaalin (nettotulos-%) ja oman pääoman tuoton skenaarioissa, kun tuloskasvu on 5 prosenttia ja sijoittajan tuottovaatimus on 9 prosenttia.
 • 11. 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 16 % 0 % 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 1 % 10,7 10,9 11,1 11,3 11,4 11,5 11,5 11,6 11,7 11,7 2 % 10,2 10,7 11,1 11,4 11,7 11,9 12,1 12,2 12,4 12,5 3 % 9,5 10,4 11,1 11,7 12,1 12,5 12,8 13,1 13,3 13,5 4 % 8,6 10,0 11,1 12,0 12,7 13,3 13,8 14,3 14,7 15,0 5 % 7,1 9,4 11,1 12,5 13,6 14,6 15,4 16,1 16,7 17,2 6 % 4,8 8,3 11,1 13,3 15,2 16,7 17,9 19,0 20,0 20,8 7 % - 6,3 11,1 15,0 18,2 20,8 23,1 25,0 26,7 28,1 Oman pääoman tuotto TuloskasvuTuloskasvuTuloskasvun laadusta tulee ratkaisevaa P/e-luku erilaisissa tuloskasvun ja oman pääoman tuoton skenaarioissa, kun sijoittajan tuottovaatimus on 9 prosenttia.
 • 12. OMXH TOP 50 Osakekurssit 9.11.2018 Tilinpäätöstiedot 2017 Analyytikkoennusteet päivitetty 7/2018 ROE (2018e) ja P/B (2017)
 • 13. ROE (5 vuoden keskiarvo) ja P/B (2017) OMXH TOP 50 Osakekurssit 9.11.2018 Tilinpäätöstiedot 2013-2017
 • 15. OMXH TOP 50 Osakekurssit 9.11.2018 Osinkotuotto 2018e Analyytikkoennusteet päivitetty 7/2018 Osingon laadun perustana on oman pääoman tuottoaste (ROE), mutta se perustuu myös osin kvalitatiiviseen arvioon, kuten taseen velkaisuuteen, tuloksen tasaisuuteen ja tuloksen kasvuodotukseen. Osinkotuotto ja osingon laatu
 • 16. OMXH25 Osakekurssit 9.11.2018 Tilinpäätöstiedot 2017 (Nordean kohdalla mittarina ROIC:in sijasta ROE) Osinkotuotto ja sijoitetun pääoman tuotto ROIC
 • 17. OMXH25 (pl. Nordea) Osakekurssit 9.11.2018 Tilinpäätöstiedot 2017 Joel Greenblattin Magic Formula Yhtiö EBIT EV EBIT/EV ROIC EBIT/EV ROIC Pisteet mEUR mEUR pisteet pisteet yhteensä Konecranes 318 2 964 10,7 % 25,7 % 2 4 6 Nokian Renkaat 365 3 552 10,3 % 28,3 % 3 3 6 Orion 293 4 316 6,8 % 34,2 % 9 2 11 Sampo 2 482 25 351 9,8 % 15,1 % 4 10 14 Outokumpu 414 2 669 15,5 % 10,9 % 1 15 16 Tieto 139 2 185 6,4 % 20,3 % 12 6 18 Huhtamäki 264 3 379 7,8 % 13,2 % 7 11 18 UPM-Kymmene 1 259 14 696 8,6 % 12,3 % 6 12 18 Kone 1 217 20 519 5,9 % 40,4 % 17 1 18 Neste 1 171 18 632 6,3 % 21,8 % 14 5 19 Cargotec 227 2 531 9,0 % 10,3 % 5 17 22 Elisa 378 6 327 6,0 % 17,7 % 15 8 23 Metsä Board 207 3 178 6,5 % 11,9 % 10 14 24 Valmet 178 2 986 6,0 % 15,3 % 16 9 25 Wärtsilä 552 9 424 5,9 % 18,9 % 19 7 26
 • 18. OMXH TOP 50 Osakekurssit 9.11.2018 Tilinpäätöstiedot 2017 (P/B) ja 2013–2017 (ROE) Analyytikkoennusteet päivitetty 7/2018 P/E, P/B, osinkotuotto ja ROE
 • 19. Sijoittajan muistilista  Yrityskohtainen tuloskehitys Tuloskasvuajuri? Toimialan kasvu vai markkinaosuus? Historiallisen tuloskasvun track record?  Tulostason kestävyys Millaista tulosta tekee tummien pilvien ilmaantuessa?  Arvostuskertoimet Ovatko jalat jo irronneet maasta?
 • 20. Sijoita itseesi. Ota säästösi hallintaan ja nauti elämästäsi. Kiitos!