SlideShare a Scribd company logo
Tuloskausietkot
25.4.2018
Sauli Vilén
Pitkän aikavälin tuotto = tuloskasvu
2
0
20
40
60
80
100
120
140
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
S&P 500 ja sen tuloskasvu
S&P500 S&P 500 EPS
Osakkeiden arvostustaso
S&P500
Lähde: Thomson Reuters Datastream 5.4.2018 4
7x
9x
11x
13x
15x
17x
19x
21x
P/E-kerroin (12Month Forward, mediaani)
S&P500
Lähde: Thomson Reuters Datastream 5.4.2018 5
1.5x
1.7x
1.9x
2.1x
2.3x
2.5x
2.7x
2.9x
3.1x
3.3x
3.5x
EV/S-kerroin (12Month Forward, mediaani)
Shiller P/E
Lähde: Thomson Reuters Datastream 12.1.2018 6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
S&P500 Shiller P/E
Buffett-indikaattori
Lähde: Thomson Reuters Datastream 10.1.2018
7
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Q1
1980
Q3
1981
Q1
1983
Q3
1984
Q1
1986
Q3
1987
Q1
1989
Q3
1990
Q1
1992
Q3
1993
Q1
1995
Q3
1996
Q1
1998
Q3
1999
Q1
2001
Q3
2002
Q1
2004
Q3
2005
Q1
2007
Q3
2008
Q1
2010
Q3
2011
Q1
2013
Q3
2014
Q1
2016
Q3
2017
Buffett-indikaattori (miljardia dollaria)
Suhteellinen arvostus (%, oikea akseli) Wilshire 5000 markkina-arvo US BKT (annualisoitu)
OMX Helsinki Cap
Lähde: Thomson Reuters Datastream 5.4.2018 8
7x
9x
11x
13x
15x
17x
19x
P/E-kerroin (12Month Forward, mediaani)
P/E Jakson mediaani
Pörssin arvostus perspektiiviin
Lähde: Thomson Reuters Datastream 12.1.2018 9
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
5x
7x
9x
11x
13x
15x
17x
19x
21x
1.0x 1.2x 1.4x 1.6x 1.8x 2.0x 2.2x 2.4x 2.6x 2.8x 3.0x
P/E-luku
P/B-luku
OMX Helsinki 25-indeksin arvostus 2000-luvulla
S&P500
Lähde: Thomson Reuters Datastream 12.1.2018 10
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE][CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
10x
11x
12x
13x
14x
15x
16x
17x
18x
19x
20x
1.5x 1.7x 1.9x 2.1x 2.3x 2.5x 2.7x 2.9x 3.1x 3.3x 3.5x
P/E-luku(12kketeenpäin)
P/B-luku
S&P500-indeksin mediaani arvostus 2000-luvulla
26,5 %
15,1 %
28,7 %
16,0 %
2,1 %
32,4 %
-22,1 %
1,4 %
21,8 %4,9 %
10,9 %
-37,0 %
-9,1 %
-11,9 % 13,7 %
5,5 %
15,8 %
Makronäkymä
USA EZ
Lähde: Reuters, päivitetty 5.4..2018 12
Pehmeät indikaattorit vahvoja USA:ssa,
euroalueella lasku alkanut
Talousyllätyksissä raju lasku euroalueella
Päivitetty 5.4.2018
Kuinka kauan talouden nousu vielä jatkuu?
Lähde: Lombard Street Research, Inderes, päivitetty 5.4.2018 14
0
20
40
60
80
100
120
140
54-57 58-60 61-69 70-73 75-80 80-81 82-92 91-01 01-07 09-17
US: nousukausien kestot, kuukautta
Lähde: Inderes, päivitetty 5.4. 15
Talousriskit balanssissa mutta kuinka kauan (Suomi
ja euroalue)?
Vaikutustalouteen
Korkea
Matala Korkea
Todennäköisyys (1-2 vuotta)
Rahapolitiikan
kiristyminen
Poliittiset riskit
Inflaation nopea
kiihtyminen
Kiina-riski
(ylivelkaantuminen
)
Kauppasota
Tuloskasvuodotukset
Q1 tuloskasvu hidastuu väliaikaisesti
Lähde: Inderes 10.4.2018 17
-12%
-7%
-2%
3%
8%
13%
Liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvu
Oikaistun liikevoiton kasvu-% Liikevaihdon kasvu-%
Ennustamme voimakasta tuloskasvua
lähivuosille
Lähde: Inderes 10.4.2018 18
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2017e 2018e 2019e
Liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvu
Tuloskasvu Liikevaihto
Korko-odotukset
Lähde: Thomson Reuters Datastream 26.2.2018 20
Euroopan korot
-1
1
3
5
7
9
11
13
Q1 1988 Q3 1989 Q1 1991 Q3 1992 Q1 1994 Q3 1995 Q1 1997 Q3 1998 Q1 2000 Q3 2001 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2009 Q3 2010 Q1 2012 Q3 2013 Q1 2015 Q3 2016
Saksan velkakirjan korko (%) Euroalueen velkakirjan korko (%) Saksan velkakirjan korko (%) Suomen velkakirjan korko (%)
Korkoero kasvanut historiallisen korkeaksi
21Lähde: Thomson Reuters Datastream 26.2.2018
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Q4 1995 Q2 1997 Q4 1998 Q2 2000 Q4 2001 Q2 2003 Q4 2004 Q2 2006 Q4 2007 Q2 2009 Q4 2010 Q2 2012 Q4 2013 Q2 2015 Q4 2016
10-vuoden korko USA ja Saksa sekä korkoero
Lähde: Lombard, Reuters 23.1.2018 22
Keskuspankkien arvopaperiostot
-50
0
50
100
150
200
250
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BoJ BoE ECB Fed Total
Kuukausittaiset ostot, miljardeja dollareita
Korot vs. osingot kääntymässä
23
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2-vuoden Tresure Bill (%) Edellisen 12 kk osinkotuotto
Lähde: Thomson Reuters Datastream 26.2.2018
S&P500-indeksi
Korkokäyrä ei signaloi hyvää
24
Osakemarkkinan tuotto-
odotus
Lähtökohdat vuoteen 2018
26
Osakkeiden tuotto-odotus on vahvan tuloskasvun takia kohtuullinen
Osingot huomioiden 10 % on realistinen tuotto
Tämä vaatii, etteivät osakkeiden korkeat arvostustasot normalisoidu. Kertoimet ovat >20
% korkeampia kuin 2000-luvulla keskimäärin.
Korot tulevat pysymään matalina, mutta tämä on mielestämme jo hinnoiteltu osakkeisiin.
Yllättävät koronnostopaineet olisivat iso ongelma.
Riskit eivät ole kadonneet, vaikka ne on piilotettu.
On kuitenkin myös riski olla kokonaan ulkona markkinoilta.
Osakemarkkinoiden ajurit (Oy Helsinki Ab)
27
Tuotto-
odotus?
Lähivuosien
tuloskasvu
noin 10 % ja
osinkotuotto 3,0
%
Arvostustaso
on korkea ja
sisältää
korkeita
odotuksia
Osinkotuotot suhteellisen alhaisia
Rahapolitiikka tulee kiristymään
EKP:n osto-ohjelman pienentyminen
nostaa korkoja
Ohjauskorot pysyvät matalina
Arvostustasot historiallisesti korkeita
Eri omaisuuslajien välisessä
kilpailussa osakkeet pärjäävät
Positiivinen sentimentti voi muuttua
nopeasti
Korot nousevat
hiljalleen
heikentäen
osakkeiden
arvostustasoa
Liikevaihdot kasvavat talouden
mukana
Kannattavuuksien odotetaan
paranevan, mikä ei ole selvää
Positiivinen
ajuri
Negatiivinen
ajuri
Neutraali
Tuloskasvu
Analyytikoiden tuloskasvu-odotukset
lähivuosille ovat kovat. Yli 10 %:n
tuloskasvuun pääseminen vaatii erittäin
hyvää talouskasvua ja yhä paranevia
kannattavuustasoja.
Rahapolitiikka
Finanssikriisin jälkeen keskuspankkien
rahapolitiikka on ollut ultrakevyttä eli
voimakkaasti elvyttävää. Tilanne on
hiljalleen normalisoitumassa.
Helsingin arvostustaso
Mediaani P/E: ~19x
Historiallinen taso 16x (-20 %)
Mediaani EV/EBITDA: 11x
Historiallinen taso ~9x (-21 %)
Mediaani P/B-luku 2,2x
Historiallinen taso 1,6x (-35 %)
Lähde: Inderes 2017
Sijoittajan muistilista
• Onko yhtiöllä hyvät näytöt tuloskehityksestä?
• Hyvä makrosykli inflatoi monien heikompien yhtiöiden tuloksia
• Pystyykö yhtiö tekemään tulosta vaikeammassa ympäristössä?
• Onko yhtiöllä kilpailuetuja liiketoimintansa ympärillä?
• Mitä odotuksia osakkeeseen hinnoitellaan?
• Älä maksa liikaa, osakkeen arvostus olisi hyvä pystyä perustelemaan jo toteutuneella tuloksella
• Korkeat kertoimet ja ylioptimistiset tulevaisuuden odotukset ovat vaarallinen yhtälö
28
Vaaran merkkejä
Huolestuttavia merkkejä
30Lähde: Bloomberg
Huolestuttavia merkkejä
31Lähde Bloomberg
Huolestuttavia merkkejä
32
Huolestuttavia merkkejä
Lähde: Google & Inderes, päiivtetty XX 33
0
20
40
60
80
100
120
Google trends: "How to buy stocks"
Kiitos!
www.inderes.fi
”Tavoitteenamme on
tehdä Helsingin
pörssistä parempi
markkinapaikka.”
Disclaimer
Inderes Oy (myöh. Inderes) on tuottanut tämän raportin asiakkaiden yksityiseen käyttöön. Raportilla esitettävä informaatio on
hankittu useista eri lähteistä. Inderesin pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta Inderes ei takaa esitettyjen
tietojen virheettömyyttä. Mahdolliset kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä näkemyksiä. Inderes ei vastaa esitettyjen
tietojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä. Inderes tai niiden työntekijät eivät myöskään vastaa tämän raportin perusteella
tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi
aiheutua. Raportilla esitettyjen tietojen perustana oleva informaatio voi muuttua nopeastikin. Inderes ei sitoudu ilmoittamaan
esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista muutoksista.
Tämä raportti on tuotettu informatiiviseen tarkoitukseen, joten raporttia ei tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai
kehotukseksi ostaa tai myydä sijoitustuotteita. Asiakkaan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.
Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, asiakkaan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa
sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa
käytettävä neuvonantajia. Asiakas vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta. Tätä raporttia ei saa
muokata, kopioida tai saattaa toisten saataville kokonaisuudessaan tai osissa ilman Inderesin kirjallista suostumusta. Mitään tämän
raportin osaa tai raporttia kokonaisuudessaan ei saa missään muodossa luovuttaa, siirtää tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai
Japaniin tai mainittujen valtioiden kansalaisille. Myös muiden valtioiden lainsäädännössä voi olla tämän raportin tietojen jakeluun
liittyviä rajoituksia ja henkilöt, joita mainitut rajoitukset voivat koskea, tulee ottaa huomioon mainitut rajoitukset. Lisätietoa Inderesin
osaketutkimuksesta ja vastuurajoituksista osoitteessa http://www.inderes.fi/research-disclaimer/.
36

More Related Content

What's hot

Kemira Inderes 3.5.2017
Kemira Inderes 3.5.2017Kemira Inderes 3.5.2017
Kemira Inderes 3.5.2017
Nordnet Suomi
 
Osaketunnuslukujen tulkinta
Osaketunnuslukujen tulkintaOsaketunnuslukujen tulkinta
Osaketunnuslukujen tulkinta
Nordnet Suomi
 
YEL on kannattava sijoitus
YEL on kannattava sijoitusYEL on kannattava sijoitus
YEL on kannattava sijoitus
Ilmarinen
 
Inderes Tuloskausietkot 24.10.2017
Inderes Tuloskausietkot 24.10.2017Inderes Tuloskausietkot 24.10.2017
Inderes Tuloskausietkot 24.10.2017
Nordnet Suomi
 
Nordnet tuloskausietkot 25.4.2017 Inderes
Nordnet tuloskausietkot 25.4.2017 InderesNordnet tuloskausietkot 25.4.2017 Inderes
Nordnet tuloskausietkot 25.4.2017 Inderes
Nordnet Suomi
 
Mistä tuotot 2016?
Mistä tuotot 2016? Mistä tuotot 2016?
Mistä tuotot 2016?
Evli Pankki
 
Inderes Cargotec 28.3.2017
Inderes Cargotec 28.3.2017Inderes Cargotec 28.3.2017
Inderes Cargotec 28.3.2017
Nordnet Suomi
 
Taaleri Inderes 15.11.2017
Taaleri Inderes 15.11.2017Taaleri Inderes 15.11.2017
Taaleri Inderes 15.11.2017
Nordnet Suomi
 
Evli missä kasvavat tulevaisuuden suuryhtiöt?
Evli missä kasvavat tulevaisuuden suuryhtiöt?Evli missä kasvavat tulevaisuuden suuryhtiöt?
Evli missä kasvavat tulevaisuuden suuryhtiöt?
Evli Pankki
 
Vakavaraisuus meillä ja muualla
Vakavaraisuus meillä ja muuallaVakavaraisuus meillä ja muualla
Vakavaraisuus meillä ja muualla
Työeläkevakuuttajat Tela
 
Cargotec Nordnet 28.3.2017
Cargotec Nordnet 28.3.2017Cargotec Nordnet 28.3.2017
Cargotec Nordnet 28.3.2017
Nordnet Suomi
 
Veritaksen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020
Veritaksen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020Veritaksen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020
Veritaksen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020
Veritas Eläkevakuutus - Veritas Pensionsförsäkring
 
Varman tulos 2014 kalvosarja
Varman tulos 2014 kalvosarjaVarman tulos 2014 kalvosarja
Varman tulos 2014 kalvosarja
Työeläkeyhtiö Varma
 
Kemira Nordnet 3.5.2017
Kemira Nordnet 3.5.2017Kemira Nordnet 3.5.2017
Kemira Nordnet 3.5.2017
Nordnet Suomi
 
Talousennusteiden epävarmuus
Talousennusteiden epävarmuusTalousennusteiden epävarmuus
Talousennusteiden epävarmuus
Suomen Pankki
 
Kesko 09.03.2017 Inderes
Kesko 09.03.2017 InderesKesko 09.03.2017 Inderes
Kesko 09.03.2017 Inderes
Nordnet Suomi
 
Nordnetin tuloskausietkot 21.4.2015
Nordnetin tuloskausietkot 21.4.2015Nordnetin tuloskausietkot 21.4.2015
Nordnetin tuloskausietkot 21.4.2015
Nordnet Suomi
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouskasvun näkymät epävarmuuden oloissa: Eurooppa ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouskasvun näkymät epävarmuuden oloissa: Eurooppa ja ...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouskasvun näkymät epävarmuuden oloissa: Eurooppa ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouskasvun näkymät epävarmuuden oloissa: Eurooppa ja ...
Suomen Pankki
 
Nordnetin Sampo-aamiainen 13.11.2015
Nordnetin Sampo-aamiainen 13.11.2015Nordnetin Sampo-aamiainen 13.11.2015
Nordnetin Sampo-aamiainen 13.11.2015
Nordnet Suomi
 
Nordnetin tuloskausietkot 26.1. - Inderesin analyysit
Nordnetin tuloskausietkot 26.1. - Inderesin analyysitNordnetin tuloskausietkot 26.1. - Inderesin analyysit
Nordnetin tuloskausietkot 26.1. - Inderesin analyysit
Nordnet Suomi
 

What's hot (20)

Kemira Inderes 3.5.2017
Kemira Inderes 3.5.2017Kemira Inderes 3.5.2017
Kemira Inderes 3.5.2017
 
Osaketunnuslukujen tulkinta
Osaketunnuslukujen tulkintaOsaketunnuslukujen tulkinta
Osaketunnuslukujen tulkinta
 
YEL on kannattava sijoitus
YEL on kannattava sijoitusYEL on kannattava sijoitus
YEL on kannattava sijoitus
 
Inderes Tuloskausietkot 24.10.2017
Inderes Tuloskausietkot 24.10.2017Inderes Tuloskausietkot 24.10.2017
Inderes Tuloskausietkot 24.10.2017
 
Nordnet tuloskausietkot 25.4.2017 Inderes
Nordnet tuloskausietkot 25.4.2017 InderesNordnet tuloskausietkot 25.4.2017 Inderes
Nordnet tuloskausietkot 25.4.2017 Inderes
 
Mistä tuotot 2016?
Mistä tuotot 2016? Mistä tuotot 2016?
Mistä tuotot 2016?
 
Inderes Cargotec 28.3.2017
Inderes Cargotec 28.3.2017Inderes Cargotec 28.3.2017
Inderes Cargotec 28.3.2017
 
Taaleri Inderes 15.11.2017
Taaleri Inderes 15.11.2017Taaleri Inderes 15.11.2017
Taaleri Inderes 15.11.2017
 
Evli missä kasvavat tulevaisuuden suuryhtiöt?
Evli missä kasvavat tulevaisuuden suuryhtiöt?Evli missä kasvavat tulevaisuuden suuryhtiöt?
Evli missä kasvavat tulevaisuuden suuryhtiöt?
 
Vakavaraisuus meillä ja muualla
Vakavaraisuus meillä ja muuallaVakavaraisuus meillä ja muualla
Vakavaraisuus meillä ja muualla
 
Cargotec Nordnet 28.3.2017
Cargotec Nordnet 28.3.2017Cargotec Nordnet 28.3.2017
Cargotec Nordnet 28.3.2017
 
Veritaksen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020
Veritaksen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020Veritaksen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020
Veritaksen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020
 
Varman tulos 2014 kalvosarja
Varman tulos 2014 kalvosarjaVarman tulos 2014 kalvosarja
Varman tulos 2014 kalvosarja
 
Kemira Nordnet 3.5.2017
Kemira Nordnet 3.5.2017Kemira Nordnet 3.5.2017
Kemira Nordnet 3.5.2017
 
Talousennusteiden epävarmuus
Talousennusteiden epävarmuusTalousennusteiden epävarmuus
Talousennusteiden epävarmuus
 
Kesko 09.03.2017 Inderes
Kesko 09.03.2017 InderesKesko 09.03.2017 Inderes
Kesko 09.03.2017 Inderes
 
Nordnetin tuloskausietkot 21.4.2015
Nordnetin tuloskausietkot 21.4.2015Nordnetin tuloskausietkot 21.4.2015
Nordnetin tuloskausietkot 21.4.2015
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouskasvun näkymät epävarmuuden oloissa: Eurooppa ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouskasvun näkymät epävarmuuden oloissa: Eurooppa ja ...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouskasvun näkymät epävarmuuden oloissa: Eurooppa ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouskasvun näkymät epävarmuuden oloissa: Eurooppa ja ...
 
Nordnetin Sampo-aamiainen 13.11.2015
Nordnetin Sampo-aamiainen 13.11.2015Nordnetin Sampo-aamiainen 13.11.2015
Nordnetin Sampo-aamiainen 13.11.2015
 
Nordnetin tuloskausietkot 26.1. - Inderesin analyysit
Nordnetin tuloskausietkot 26.1. - Inderesin analyysitNordnetin tuloskausietkot 26.1. - Inderesin analyysit
Nordnetin tuloskausietkot 26.1. - Inderesin analyysit
 

Similar to Tuloskausietkot 25.4. - Inderesin esitys

Veromessut 2015 | Vesa Engdahl
Veromessut 2015 | Vesa EngdahlVeromessut 2015 | Vesa Engdahl
Veromessut 2015 | Vesa Engdahl
FIM
 
Talouden näkymät Pasi Kuoppamäki 6 3 2018
Talouden näkymät Pasi Kuoppamäki 6 3 2018Talouden näkymät Pasi Kuoppamäki 6 3 2018
Talouden näkymät Pasi Kuoppamäki 6 3 2018
Minna Heusala
 
Nordnetin Restamax-sijoitusillat 19.5.2015 ja 20.5.2015
Nordnetin Restamax-sijoitusillat 19.5.2015 ja 20.5.2015Nordnetin Restamax-sijoitusillat 19.5.2015 ja 20.5.2015
Nordnetin Restamax-sijoitusillat 19.5.2015 ja 20.5.2015
Nordnet Suomi
 
Nordnetin YIT-aamiaistilaisuus 9.5.2014
Nordnetin YIT-aamiaistilaisuus 9.5.2014Nordnetin YIT-aamiaistilaisuus 9.5.2014
Nordnetin YIT-aamiaistilaisuus 9.5.2014
Nordnet Suomi
 
Nordnetin tuloskausietkot 15.7.2014
Nordnetin tuloskausietkot 15.7.2014Nordnetin tuloskausietkot 15.7.2014
Nordnetin tuloskausietkot 15.7.2014
Nordnet Suomi
 
eQ - Inderesin esitys 21.1.2016
eQ - Inderesin esitys 21.1.2016eQ - Inderesin esitys 21.1.2016
eQ - Inderesin esitys 21.1.2016
Nordnet Suomi
 
Inderesin markkinakatsaus
Inderesin markkinakatsausInderesin markkinakatsaus
Inderesin markkinakatsaus
Nordnet Suomi
 
Solteq analyytikon näkökulmasta
Solteq analyytikon näkökulmastaSolteq analyytikon näkökulmasta
Solteq analyytikon näkökulmasta
Nordnet Suomi
 
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeet
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeetJukka Oksaharjun voittajaosakkeet
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeet
Nordnet Suomi
 
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...
Suomen Pankki
 
Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015
Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015
Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015
Nordnet Suomi
 
YIT 14.2.2017 Inderes
YIT 14.2.2017 InderesYIT 14.2.2017 Inderes
YIT 14.2.2017 Inderes
Nordnet Suomi
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Suomen Pankki
 
Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015
Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015
Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015
Nordnet Suomi
 
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihin
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihinJarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihin
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihin
Turun Talouspäivät
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Työeläkeyhtiö Elo
 
Varman tilinpäätös 2018
Varman tilinpäätös 2018Varman tilinpäätös 2018
Varman tilinpäätös 2018
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varman tilinpäätös 2017
Varman tilinpäätös 2017Varman tilinpäätös 2017
Varman tilinpäätös 2017
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2017
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2017Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2017
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2017
Työeläkeyhtiö Varma
 
Elon tilinpaatos 2018
Elon tilinpaatos 2018Elon tilinpaatos 2018
Elon tilinpaatos 2018
Työeläkeyhtiö Elo
 

Similar to Tuloskausietkot 25.4. - Inderesin esitys (20)

Veromessut 2015 | Vesa Engdahl
Veromessut 2015 | Vesa EngdahlVeromessut 2015 | Vesa Engdahl
Veromessut 2015 | Vesa Engdahl
 
Talouden näkymät Pasi Kuoppamäki 6 3 2018
Talouden näkymät Pasi Kuoppamäki 6 3 2018Talouden näkymät Pasi Kuoppamäki 6 3 2018
Talouden näkymät Pasi Kuoppamäki 6 3 2018
 
Nordnetin Restamax-sijoitusillat 19.5.2015 ja 20.5.2015
Nordnetin Restamax-sijoitusillat 19.5.2015 ja 20.5.2015Nordnetin Restamax-sijoitusillat 19.5.2015 ja 20.5.2015
Nordnetin Restamax-sijoitusillat 19.5.2015 ja 20.5.2015
 
Nordnetin YIT-aamiaistilaisuus 9.5.2014
Nordnetin YIT-aamiaistilaisuus 9.5.2014Nordnetin YIT-aamiaistilaisuus 9.5.2014
Nordnetin YIT-aamiaistilaisuus 9.5.2014
 
Nordnetin tuloskausietkot 15.7.2014
Nordnetin tuloskausietkot 15.7.2014Nordnetin tuloskausietkot 15.7.2014
Nordnetin tuloskausietkot 15.7.2014
 
eQ - Inderesin esitys 21.1.2016
eQ - Inderesin esitys 21.1.2016eQ - Inderesin esitys 21.1.2016
eQ - Inderesin esitys 21.1.2016
 
Inderesin markkinakatsaus
Inderesin markkinakatsausInderesin markkinakatsaus
Inderesin markkinakatsaus
 
Solteq analyytikon näkökulmasta
Solteq analyytikon näkökulmastaSolteq analyytikon näkökulmasta
Solteq analyytikon näkökulmasta
 
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeet
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeetJukka Oksaharjun voittajaosakkeet
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeet
 
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...
 
Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015
Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015
Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015
 
YIT 14.2.2017 Inderes
YIT 14.2.2017 InderesYIT 14.2.2017 Inderes
YIT 14.2.2017 Inderes
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
 
Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015
Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015
Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015
 
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihin
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihinJarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihin
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihin
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
 
Varman tilinpäätös 2018
Varman tilinpäätös 2018Varman tilinpäätös 2018
Varman tilinpäätös 2018
 
Varman tilinpäätös 2017
Varman tilinpäätös 2017Varman tilinpäätös 2017
Varman tilinpäätös 2017
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2017
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2017Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2017
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2017
 
Elon tilinpaatos 2018
Elon tilinpaatos 2018Elon tilinpaatos 2018
Elon tilinpaatos 2018
 

More from Nordnet Suomi

”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...
”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...
”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...
Nordnet Suomi
 
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Nordnet Suomi
 
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkku
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkkuKolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkku
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkku
Nordnet Suomi
 
Nordnet aktiivisen treidaajan tukena
Nordnet aktiivisen treidaajan tukenaNordnet aktiivisen treidaajan tukena
Nordnet aktiivisen treidaajan tukena
Nordnet Suomi
 
Traders' club: Treidausta algoritmien avulla
Traders' club: Treidausta algoritmien avullaTraders' club: Treidausta algoritmien avulla
Traders' club: Treidausta algoritmien avulla
Nordnet Suomi
 
Turboilla vauhtia tuloskauteen
Turboilla vauhtia tuloskauteenTurboilla vauhtia tuloskauteen
Turboilla vauhtia tuloskauteen
Nordnet Suomi
 
Teknisen analyysin esitys
Teknisen analyysin esitysTeknisen analyysin esitys
Teknisen analyysin esitys
Nordnet Suomi
 
Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018
Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018
Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018
Nordnet Suomi
 
Sampo-aamiainen 15.5.2018
Sampo-aamiainen 15.5.2018Sampo-aamiainen 15.5.2018
Sampo-aamiainen 15.5.2018
Nordnet Suomi
 
Arvoguru-esitys 3.5.2018
Arvoguru-esitys 3.5.2018Arvoguru-esitys 3.5.2018
Arvoguru-esitys 3.5.2018
Nordnet Suomi
 
Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi
Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi
Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi
Nordnet Suomi
 
Kuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssi
Kuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssiKuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssi
Kuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssi
Nordnet Suomi
 
Tuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitys
Tuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitysTuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitys
Tuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitys
Nordnet Suomi
 
Bollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssi
Bollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssiBollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssi
Bollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssi
Nordnet Suomi
 
MACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssi
MACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssiMACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssi
MACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssi
Nordnet Suomi
 
Liukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssi
Liukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssiLiukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssi
Liukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssi
Nordnet Suomi
 
RSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssi
RSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssiRSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssi
RSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssi
Nordnet Suomi
 
Treidaamisen perusteet ja johdanto
Treidaamisen perusteet ja johdantoTreidaamisen perusteet ja johdanto
Treidaamisen perusteet ja johdanto
Nordnet Suomi
 
Panostaja case-ilta, 20.3.2018
Panostaja case-ilta, 20.3.2018Panostaja case-ilta, 20.3.2018
Panostaja case-ilta, 20.3.2018
Nordnet Suomi
 
Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018
Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018
Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018
Nordnet Suomi
 

More from Nordnet Suomi (20)

”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...
”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...
”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...
 
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
 
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkku
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkkuKolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkku
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkku
 
Nordnet aktiivisen treidaajan tukena
Nordnet aktiivisen treidaajan tukenaNordnet aktiivisen treidaajan tukena
Nordnet aktiivisen treidaajan tukena
 
Traders' club: Treidausta algoritmien avulla
Traders' club: Treidausta algoritmien avullaTraders' club: Treidausta algoritmien avulla
Traders' club: Treidausta algoritmien avulla
 
Turboilla vauhtia tuloskauteen
Turboilla vauhtia tuloskauteenTurboilla vauhtia tuloskauteen
Turboilla vauhtia tuloskauteen
 
Teknisen analyysin esitys
Teknisen analyysin esitysTeknisen analyysin esitys
Teknisen analyysin esitys
 
Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018
Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018
Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018
 
Sampo-aamiainen 15.5.2018
Sampo-aamiainen 15.5.2018Sampo-aamiainen 15.5.2018
Sampo-aamiainen 15.5.2018
 
Arvoguru-esitys 3.5.2018
Arvoguru-esitys 3.5.2018Arvoguru-esitys 3.5.2018
Arvoguru-esitys 3.5.2018
 
Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi
Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi
Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi
 
Kuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssi
Kuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssiKuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssi
Kuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssi
 
Tuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitys
Tuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitysTuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitys
Tuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitys
 
Bollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssi
Bollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssiBollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssi
Bollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssi
 
MACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssi
MACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssiMACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssi
MACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssi
 
Liukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssi
Liukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssiLiukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssi
Liukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssi
 
RSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssi
RSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssiRSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssi
RSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssi
 
Treidaamisen perusteet ja johdanto
Treidaamisen perusteet ja johdantoTreidaamisen perusteet ja johdanto
Treidaamisen perusteet ja johdanto
 
Panostaja case-ilta, 20.3.2018
Panostaja case-ilta, 20.3.2018Panostaja case-ilta, 20.3.2018
Panostaja case-ilta, 20.3.2018
 
Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018
Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018
Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018
 

Tuloskausietkot 25.4. - Inderesin esitys

 • 2. Pitkän aikavälin tuotto = tuloskasvu 2 0 20 40 60 80 100 120 140 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 S&P 500 ja sen tuloskasvu S&P500 S&P 500 EPS
 • 4. S&P500 Lähde: Thomson Reuters Datastream 5.4.2018 4 7x 9x 11x 13x 15x 17x 19x 21x P/E-kerroin (12Month Forward, mediaani)
 • 5. S&P500 Lähde: Thomson Reuters Datastream 5.4.2018 5 1.5x 1.7x 1.9x 2.1x 2.3x 2.5x 2.7x 2.9x 3.1x 3.3x 3.5x EV/S-kerroin (12Month Forward, mediaani)
 • 6. Shiller P/E Lähde: Thomson Reuters Datastream 12.1.2018 6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 S&P500 Shiller P/E
 • 7. Buffett-indikaattori Lähde: Thomson Reuters Datastream 10.1.2018 7 -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Q1 1980 Q3 1981 Q1 1983 Q3 1984 Q1 1986 Q3 1987 Q1 1989 Q3 1990 Q1 1992 Q3 1993 Q1 1995 Q3 1996 Q1 1998 Q3 1999 Q1 2001 Q3 2002 Q1 2004 Q3 2005 Q1 2007 Q3 2008 Q1 2010 Q3 2011 Q1 2013 Q3 2014 Q1 2016 Q3 2017 Buffett-indikaattori (miljardia dollaria) Suhteellinen arvostus (%, oikea akseli) Wilshire 5000 markkina-arvo US BKT (annualisoitu)
 • 8. OMX Helsinki Cap Lähde: Thomson Reuters Datastream 5.4.2018 8 7x 9x 11x 13x 15x 17x 19x P/E-kerroin (12Month Forward, mediaani) P/E Jakson mediaani
 • 9. Pörssin arvostus perspektiiviin Lähde: Thomson Reuters Datastream 12.1.2018 9 [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 5x 7x 9x 11x 13x 15x 17x 19x 21x 1.0x 1.2x 1.4x 1.6x 1.8x 2.0x 2.2x 2.4x 2.6x 2.8x 3.0x P/E-luku P/B-luku OMX Helsinki 25-indeksin arvostus 2000-luvulla
 • 10. S&P500 Lähde: Thomson Reuters Datastream 12.1.2018 10 [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE][CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 10x 11x 12x 13x 14x 15x 16x 17x 18x 19x 20x 1.5x 1.7x 1.9x 2.1x 2.3x 2.5x 2.7x 2.9x 3.1x 3.3x 3.5x P/E-luku(12kketeenpäin) P/B-luku S&P500-indeksin mediaani arvostus 2000-luvulla 26,5 % 15,1 % 28,7 % 16,0 % 2,1 % 32,4 % -22,1 % 1,4 % 21,8 %4,9 % 10,9 % -37,0 % -9,1 % -11,9 % 13,7 % 5,5 % 15,8 %
 • 12. USA EZ Lähde: Reuters, päivitetty 5.4..2018 12 Pehmeät indikaattorit vahvoja USA:ssa, euroalueella lasku alkanut
 • 13. Talousyllätyksissä raju lasku euroalueella Päivitetty 5.4.2018
 • 14. Kuinka kauan talouden nousu vielä jatkuu? Lähde: Lombard Street Research, Inderes, päivitetty 5.4.2018 14 0 20 40 60 80 100 120 140 54-57 58-60 61-69 70-73 75-80 80-81 82-92 91-01 01-07 09-17 US: nousukausien kestot, kuukautta
 • 15. Lähde: Inderes, päivitetty 5.4. 15 Talousriskit balanssissa mutta kuinka kauan (Suomi ja euroalue)? Vaikutustalouteen Korkea Matala Korkea Todennäköisyys (1-2 vuotta) Rahapolitiikan kiristyminen Poliittiset riskit Inflaation nopea kiihtyminen Kiina-riski (ylivelkaantuminen ) Kauppasota
 • 17. Q1 tuloskasvu hidastuu väliaikaisesti Lähde: Inderes 10.4.2018 17 -12% -7% -2% 3% 8% 13% Liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvu Oikaistun liikevoiton kasvu-% Liikevaihdon kasvu-%
 • 18. Ennustamme voimakasta tuloskasvua lähivuosille Lähde: Inderes 10.4.2018 18 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2017e 2018e 2019e Liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvu Tuloskasvu Liikevaihto
 • 20. Lähde: Thomson Reuters Datastream 26.2.2018 20 Euroopan korot -1 1 3 5 7 9 11 13 Q1 1988 Q3 1989 Q1 1991 Q3 1992 Q1 1994 Q3 1995 Q1 1997 Q3 1998 Q1 2000 Q3 2001 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2009 Q3 2010 Q1 2012 Q3 2013 Q1 2015 Q3 2016 Saksan velkakirjan korko (%) Euroalueen velkakirjan korko (%) Saksan velkakirjan korko (%) Suomen velkakirjan korko (%)
 • 21. Korkoero kasvanut historiallisen korkeaksi 21Lähde: Thomson Reuters Datastream 26.2.2018 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q4 1995 Q2 1997 Q4 1998 Q2 2000 Q4 2001 Q2 2003 Q4 2004 Q2 2006 Q4 2007 Q2 2009 Q4 2010 Q2 2012 Q4 2013 Q2 2015 Q4 2016 10-vuoden korko USA ja Saksa sekä korkoero
 • 22. Lähde: Lombard, Reuters 23.1.2018 22 Keskuspankkien arvopaperiostot -50 0 50 100 150 200 250 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 BoJ BoE ECB Fed Total Kuukausittaiset ostot, miljardeja dollareita
 • 23. Korot vs. osingot kääntymässä 23 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2-vuoden Tresure Bill (%) Edellisen 12 kk osinkotuotto Lähde: Thomson Reuters Datastream 26.2.2018 S&P500-indeksi
 • 26. Lähtökohdat vuoteen 2018 26 Osakkeiden tuotto-odotus on vahvan tuloskasvun takia kohtuullinen Osingot huomioiden 10 % on realistinen tuotto Tämä vaatii, etteivät osakkeiden korkeat arvostustasot normalisoidu. Kertoimet ovat >20 % korkeampia kuin 2000-luvulla keskimäärin. Korot tulevat pysymään matalina, mutta tämä on mielestämme jo hinnoiteltu osakkeisiin. Yllättävät koronnostopaineet olisivat iso ongelma. Riskit eivät ole kadonneet, vaikka ne on piilotettu. On kuitenkin myös riski olla kokonaan ulkona markkinoilta.
 • 27. Osakemarkkinoiden ajurit (Oy Helsinki Ab) 27 Tuotto- odotus? Lähivuosien tuloskasvu noin 10 % ja osinkotuotto 3,0 % Arvostustaso on korkea ja sisältää korkeita odotuksia Osinkotuotot suhteellisen alhaisia Rahapolitiikka tulee kiristymään EKP:n osto-ohjelman pienentyminen nostaa korkoja Ohjauskorot pysyvät matalina Arvostustasot historiallisesti korkeita Eri omaisuuslajien välisessä kilpailussa osakkeet pärjäävät Positiivinen sentimentti voi muuttua nopeasti Korot nousevat hiljalleen heikentäen osakkeiden arvostustasoa Liikevaihdot kasvavat talouden mukana Kannattavuuksien odotetaan paranevan, mikä ei ole selvää Positiivinen ajuri Negatiivinen ajuri Neutraali Tuloskasvu Analyytikoiden tuloskasvu-odotukset lähivuosille ovat kovat. Yli 10 %:n tuloskasvuun pääseminen vaatii erittäin hyvää talouskasvua ja yhä paranevia kannattavuustasoja. Rahapolitiikka Finanssikriisin jälkeen keskuspankkien rahapolitiikka on ollut ultrakevyttä eli voimakkaasti elvyttävää. Tilanne on hiljalleen normalisoitumassa. Helsingin arvostustaso Mediaani P/E: ~19x Historiallinen taso 16x (-20 %) Mediaani EV/EBITDA: 11x Historiallinen taso ~9x (-21 %) Mediaani P/B-luku 2,2x Historiallinen taso 1,6x (-35 %) Lähde: Inderes 2017
 • 28. Sijoittajan muistilista • Onko yhtiöllä hyvät näytöt tuloskehityksestä? • Hyvä makrosykli inflatoi monien heikompien yhtiöiden tuloksia • Pystyykö yhtiö tekemään tulosta vaikeammassa ympäristössä? • Onko yhtiöllä kilpailuetuja liiketoimintansa ympärillä? • Mitä odotuksia osakkeeseen hinnoitellaan? • Älä maksa liikaa, osakkeen arvostus olisi hyvä pystyä perustelemaan jo toteutuneella tuloksella • Korkeat kertoimet ja ylioptimistiset tulevaisuuden odotukset ovat vaarallinen yhtälö 28
 • 33. Huolestuttavia merkkejä Lähde: Google & Inderes, päiivtetty XX 33 0 20 40 60 80 100 120 Google trends: "How to buy stocks"
 • 36. Disclaimer Inderes Oy (myöh. Inderes) on tuottanut tämän raportin asiakkaiden yksityiseen käyttöön. Raportilla esitettävä informaatio on hankittu useista eri lähteistä. Inderesin pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta Inderes ei takaa esitettyjen tietojen virheettömyyttä. Mahdolliset kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä näkemyksiä. Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä. Inderes tai niiden työntekijät eivät myöskään vastaa tämän raportin perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Raportilla esitettyjen tietojen perustana oleva informaatio voi muuttua nopeastikin. Inderes ei sitoudu ilmoittamaan esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista muutoksista. Tämä raportti on tuotettu informatiiviseen tarkoitukseen, joten raporttia ei tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä sijoitustuotteita. Asiakkaan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, asiakkaan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Asiakas vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta. Tätä raporttia ei saa muokata, kopioida tai saattaa toisten saataville kokonaisuudessaan tai osissa ilman Inderesin kirjallista suostumusta. Mitään tämän raportin osaa tai raporttia kokonaisuudessaan ei saa missään muodossa luovuttaa, siirtää tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Japaniin tai mainittujen valtioiden kansalaisille. Myös muiden valtioiden lainsäädännössä voi olla tämän raportin tietojen jakeluun liittyviä rajoituksia ja henkilöt, joita mainitut rajoitukset voivat koskea, tulee ottaa huomioon mainitut rajoitukset. Lisätietoa Inderesin osaketutkimuksesta ja vastuurajoituksista osoitteessa http://www.inderes.fi/research-disclaimer/. 36