SlideShare a Scribd company logo
Tuloskausietkot
24.7.2018
Juha Kinnunen
Talouskehitys
Lähde: Reuters, päivitetty 23.7.2018 3
Suomessa menee erittäin hyvin
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kuluttajien luottamus vahvistunut voimakkaasti
Kuluttajaluottamus 6 kk liukuva keskiarvo
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Teollisuus on myös hyvällä tasolla
Teollisuusluottamus 6 kk liukuva keskiarvo
Lähde: Reuters, päivitetty 23.7.2018 4
Euroalueen pehmeät indikaattorit
-40
-30
-20
-10
0
10
20
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Teollisuus
Teollisuusluottamus 6 kk liukuva keskiarvo
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kuluttajat
Kuluttajaluottamus 6 kk liukuva keskiarvo
Talouskasvu on edelleen vahvaa
5
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Q1 2000 Q3 2001 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2009 Q3 2010 Q1 2012 Q3 2013 Q1 2015 Q3 2016 Q1 2018
Suomen, euroalueen ja Yhdysvaltain talouskasvu (%, v/v)
Suomen talouskasvu (%) Euroalueen talouskasvu (%) Yhdysvaltain talouskasvu (%)
Lähde: Reuters, päivitetty 23.7.2018
Talouden momentum on kääntynyt
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Citigroup talouden yllätysindeksit
Euroalue USA
Lähde: Reuters, päivitetty 23.7.2018
Kuinka kauan talouden nousu vielä jatkuu?
Lähde: Lombard Street Research, Inderes, päivitetty 5.4.2018 7
0
20
40
60
80
100
120
140
54-57 58-60 61-69 70-73 75-80 80-81 82-92 91-01 01-07 09-17
USA:n nousukausien kestot, kuukautta
Lähde: Lombard, Reuters 23.1.2018 8
Keskuspankkien arvopaperiostot
-50
0
50
100
150
200
250
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BoJ BoE ECB Fed Total
Kuukausittaiset ostot, miljardeja dollareita
Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018 9
US-korkotrendi on kääntynyt
0
2
4
6
8
10
12
14
16
60
80
100
120
140
160
180
Q3
1980
Q1
1982
Q3
1983
Q1
1985
Q3
1986
Q1
1988
Q3
1989
Q1
1991
Q3
1992
Q1
1994
Q3
1995
Q1
1997
Q3
1998
Q1
2000
Q3
2001
Q1
2003
Q3
2004
Q1
2006
Q3
2007
Q1
2009
Q3
2010
Q1
2012
Q3
2013
Q1
2015
Q3
2016
Q1
2018
Korko(%)
Velkakirjojenhinnat
US 10-vuoden velkakirjahintaindeksi US 10-vuoden korkoindeksi
Korkoero kasvanut historiallisen korkeaksi
10Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Q2 1996 Q4 1997 Q2 1999 Q4 2000 Q2 2002 Q4 2003 Q2 2005 Q4 2006 Q2 2008 Q4 2009 Q2 2011 Q4 2012 Q2 2014 Q4 2015 Q2 2017
10-vuoden korko USA ja Saksa sekä korkoero
Kiinassa huolestuttavia merkkejä
11Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018
Osakkeiden arvostustaso
Pidemmän aikavälin kehitys
Lähde: Thomson Reuters Datastream 24.7.2018 13
60
110
160
210
260
310
360
410
460
7/2003
1/2004
7/2004
1/2005
7/2005
1/2006
7/2006
1/2007
7/2007
1/2008
7/2008
1/2009
7/2009
1/2010
7/2010
1/2011
7/2011
1/2012
7/2012
1/2013
7/2013
1/2014
7/2014
1/2015
7/2015
1/2016
7/2016
1/2017
7/2017
1/2018
7/2018
Euro Stoxx 600 S&P500 OMX Helsinki Cap DAX
Pääindeksien kehitys
Lähde: Thomson Reuters Datastream 24.7.2018 14
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
S&P500
350
360
370
380
390
400
410
Eurostoxx
Helsingissä menee hyvin
Lähde: Thomson Reuters Datastream 24.7.2018 15
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
1/2/2013 7/2/2013 1/2/2014 7/2/2014 1/2/2015 7/2/2015 1/2/2016 7/2/2016 1/2/2017 7/2/2017 1/2/2018 7/2/2018
OMX Helsinki Cap
S&P500
Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018 16
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE][CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE][CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELLRANGE]
10x
12x
14x
16x
18x
20x
22x
24x
26x
1.5x 1.7x 1.9x 2.1x 2.3x 2.5x 2.7x 2.9x 3.1x 3.3x 3.5x
P/E-luku(historiallinen)
P/B-luku
S&P500-indeksin mediaani arvostus 2000-luvulla
S&P500
Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018 17
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE][CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE][CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
10x
11x
12x
13x
14x
15x
16x
17x
18x
19x
20x
1.5x 1.7x 1.9x 2.1x 2.3x 2.5x 2.7x 2.9x 3.1x 3.3x 3.5x
P/E-luku(12kketeenpäin)
P/B-luku
S&P500-indeksin mediaani arvostus 2000-luvulla
S&P500
Lähde: Thomson Reuters Datastream 12.1.2018 18
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE][CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
10x
11x
12x
13x
14x
15x
16x
17x
18x
19x
20x
1.5x 1.7x 1.9x 2.1x 2.3x 2.5x 2.7x 2.9x 3.1x 3.3x 3.5x
P/E-luku(12kketeenpäin)
P/B-luku
S&P500-indeksin mediaani arvostus 2000-luvulla
26,5 %
15,1 %
28,7 %
16,0 %
2,1 %
32,4 %
-22,1 %
1,4 %
21,8 %4,9 %
10,9 %
-37,0 %
-9,1 %
-11,9 % 13,7 %
5,5 %
15,8 %
S&P500
Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018 19
7x
9x
11x
13x
15x
17x
19x
21x
7/20/2003
1/20/2004
7/20/2004
1/20/2005
7/20/2005
1/20/2006
7/20/2006
1/20/2007
7/20/2007
1/20/2008
7/20/2008
1/20/2009
7/20/2009
1/20/2010
7/20/2010
1/20/2011
7/20/2011
1/20/2012
7/20/2012
1/20/2013
7/20/2013
1/20/2014
7/20/2014
1/20/2015
7/20/2015
1/20/2016
7/20/2016
1/20/2017
7/20/2017
1/20/2018
7/20/2018
P/E-kerroin (12Month Forward, mediaani)
S&P500
Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018 20
1.5x
1.7x
1.9x
2.1x
2.3x
2.5x
2.7x
2.9x
3.1x
3.3x
3.5x
7/20/2003
1/20/2004
7/20/2004
1/20/2005
7/20/2005
1/20/2006
7/20/2006
1/20/2007
7/20/2007
1/20/2008
7/20/2008
1/20/2009
7/20/2009
1/20/2010
7/20/2010
1/20/2011
7/20/2011
1/20/2012
7/20/2012
1/20/2013
7/20/2013
1/20/2014
7/20/2014
1/20/2015
7/20/2015
1/20/2016
7/20/2016
1/20/2017
7/20/2017
1/20/2018
7/20/2018
EV/S-kerroin (12Month Forward, mediaani)
Shiller P/E
Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018 21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
S&P500 Shiller P/E
>30 %
Buffett-indikaattori
Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018 22
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Q3
1980
Q1
1982
Q3
1983
Q1
1985
Q3
1986
Q1
1988
Q3
1989
Q1
1991
Q3
1992
Q1
1994
Q3
1995
Q1
1997
Q3
1998
Q1
2000
Q3
2001
Q1
2003
Q3
2004
Q1
2006
Q3
2007
Q1
2009
Q3
2010
Q1
2012
Q3
2013
Q1
2015
Q3
2016
Q1
2018
Suhteellinen arvostus (%, oikea akseli) Wilshire 5000 markkina-arvo US BKT (annualisoitu)
>30 %
Helsinki Cap-arvostus (1/3)
Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018 23
7x
9x
11x
13x
15x
17x
19x
07:03
01:04
07:04
01:05
07:05
01:06
07:06
01:07
07:07
01:08
07:08
01:09
07:09
01:10
07:10
01:11
07:11
01:12
07:12
01:13
07:13
01:14
07:14
01:15
07:15
01:16
07:16
01:17
07:17
01:18
07:18
P/E-kerroin (12Month Forward, mediaani)
EV/EBIT Jakson mediaani
5.0x
5.5x
6.0x
6.5x
7.0x
7.5x
8.0x
8.5x
9.0x
9.5x
10.0x
07:03
01:04
07:04
01:05
07:05
01:06
07:06
01:07
07:07
01:08
07:08
01:09
07:09
01:10
07:10
01:11
07:11
01:12
07:12
01:13
07:13
01:14
07:14
01:15
07:15
01:16
07:16
01:17
07:17
01:18
07:18
EV/EBITDA-kerroin (12Month Forward, mediaani)
EV/EBITDA Jakson mediaani
Helsinki Cap-arvostus (2/3)
24Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018
0.5x
0.6x
0.7x
0.8x
0.9x
1.0x
1.1x
1.2x
1.3x
07:03
01:04
07:04
01:05
07:05
01:06
07:06
01:07
07:07
01:08
07:08
01:09
07:09
01:10
07:10
01:11
07:11
01:12
07:12
01:13
07:13
01:14
07:14
01:15
07:15
01:16
07:16
01:17
07:17
01:18
07:18
EV/S-kerroin (12Month Forward, mediaani)
EV/S-kerroin (12Month Forward, mediaani) Jakson mediaani
Helsinki Cap-arvostus (3/3)
25Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018
Pörssin arvostus perspektiiviin
Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018 26
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE][CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE][CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
5x
7x
9x
11x
13x
15x
17x
19x
21x
23x
25x
1.0x 1.5x 2.0x 2.5x 3.0x
P/E-luku
P/B-luku
OMX Helsinki 25-indeksin arvostus 2000-luvulla
Pörssin arvostus perspektiiviin
Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018 27
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE][CELLRANGE]
[CELLRANGE][CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
5x
7x
9x
11x
13x
15x
17x
19x
21x
23x
1.0x 1.2x 1.4x 1.6x 1.8x 2.0x 2.2x
P/E-luku
P/B-luku
OMX Helsinki Cap-indeksin arvostus 2000-luvulla
Pörssin arvostus perspektiiviin
Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018 28
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
5x
7x
9x
11x
13x
15x
17x
19x
21x
1.0x 1.2x 1.4x 1.6x 1.8x 2.0x 2.2x
P/E-luku
P/B-luku
OMX Helsinki Cap-indeksin arvostus 2000-luvulla
+17 %
+30 %
-24 %
-22 %
-17 %
+14 %
+4 %
+25 %
+36 %
-28 %
-50 %
+6 % +25 %
+7 %
+26 %
+12 %
+10 %
+7 %
Arvostus yhteenveto
Lähde: Inderes 23.7.2018 29
P/E
P/B
EV/EBITDA
Shiller P/E
7 %
22 %
17 %
>30 %
4 %
40 %
13 %
S&P500 Helsinki CapMenetelmä
Arvostustaso normalisoitunut hieman tuloskasvun ansiosta, mutta on kuitenkin
edelleen korkea. Huolena erityisesti tuloskasvun kestävyys.
Q2’18-tuloskausi
Pitkän aikavälin tuotto = tuloskasvu
31
0
20
40
60
80
100
120
140
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
S&P 500 ja sen tuloskasvu
S&P500 S&P 500 EPS
Tuloskauden satoa toistaiseksi
Lähde: Inderes 24.7.2018 32
Ennusteet vs. toteutunut
Ylitti Alitti Linjassa
Innofactor
Sanoma
Huhtamäki
Detection Technology
Stora Enso
Next Games
Tieto
Telia
Rapala
Vaisala
Kemira
Fortum
Piippo
KONE
SRV
Cargotec
Wärtsilä
Basware
Alma Media
Orion
Oriola
Citycon
Elisa
Evli
Admicom
Historiallinen tuloskasvu
Lähde: Inderes 23.7.2018, sisältää seurantaan kuuluvat yhtiöt 33
-9.8 %
-3.2 %
0.0 %
1.2 %
6.1 %
5.3 %
1.9 %
9.7 %
0.2 %
7.6 %
-2.7 %
-0.9 %
13.5 %
-1.1 %
4.9 %
10.4 %
3.5 %
5.6 %
-12%
-7%
-2%
3%
8%
13%
18%
Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18e
Liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvu
Oikaistun liikevoiton kasvu-% Liikevaihdon kasvu-%
Paineet kasvavat kohti loppuvuotta
Lähde: Inderes 23.7.2018, sisältää seurantaan kuuluvat yhtiöt 34
-11%
-7%
-3%
1%
5%
9%
13%
Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18e Q3'18e Q4'18e
Liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvu
Oikaistu liikevoitto Liikevaihto
1. Loppuvuodelle on viritetty paljon
odotuksia, joten näkymät ohjaavat
kurssireaktioita
2. Härkämarkkinan kestävyys
huolestuttaa (osaa) sijoittajista
Lähde: Inderes 23.7.2018, sisältää seurantaan kuuluvat yhtiöt 35
Ennustamme voimakasta tuloskasvua
Lähde: Inderes 23.7.2018 36
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2016 2017 2018e 2019e
Liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvu
Tuloskasvu (%) Liikevaihdon kasvu-%
Näkyvyys vielä
heikko
Yleensä olemme optimisteja ennusteissa
Lähde: Inderes 25.1.2018. Data kerätty vuosittain 25.1. ja verrattu toteutuneeseen tai viimeisimpään (2017). 2018-ennusteita katsottu nyt ja verrattu vuoden takaiseen. 37
-12.0 %
-10.0 %
-8.0 %
-6.0 %
-4.0 %
-2.0 %
0.0 %
2014 2015 2016 2017 2018
Oikaistun liikevoiton muutos vuoden kuluessa
Olemme nähneet rajuja liikkeitä (1/2)
Lähde: Inderes 23.7.2018 38
Olemme nähneet rajuja liikkeitä (2/2)
Lähde: Inderes 23.7.2018 39
Suositusjakauma muuttunut hieman
positiivisemmaksi
Lähde: Inderes 23.7.2018 40
9
45
43
6
Suositusjakauma 23.7.2018
Osta Lisää Vähennä Myy Ei suositusta
Lähtökohdat vuoteen 2018
41
Osakkeiden tuotto-odotus on vahvan tuloskasvun takia kohtuullinen.
Osingot huomioiden 10 % on realistinen tuotto.
Tämä vaatii, etteivät osakkeiden korkeat arvostustasot normalisoidu. Kertoimet
ovat selvästi korkeampia kuin 2000-luvulla keskimäärin.
Korot tulevat pysymään matalina, mutta tämä on jo hinnoiteltu osakkeisiin.
Yllättävät koronnostopaineet olisivat iso ongelma.
Riskit eivät ole kadonneet, vaikka niitä ei nyt juuri hinnoitella.
On kuitenkin myös riski olla kokonaan ulkona markkinoilta.
Epävarmuuteen on totuttu
42
Mallisalkkukatsaus
Lähde: Inderes 24.7.2018 43
• Oikeaa rahaa sijoittava mallisalkku on
aloitettu 5/2011
• Tuotto aloituksesta 300 % tai 24 % per
vuosi
• Indeksi ~95 % tai 10 % p.a.
• Salkku huomioi lähdeverot ja
kaupankäynti sekä säilytyskulut
• Ei hallinnointipalkkioita
• Salkku on tarkoituksellisesti
suhteellisen defensiivinen
• Käteistä noin 18 %, mikä mahdollistaa
liikkeet
Mallisalkkukatsaus
Lähde: Inderes 24.7.2018 44
Sijoittajan muistilista
45
Tuloskehitys: tulosajurit ja track-record
kunnossa?
Kestävyys: tekeekö tulosta vaikeassa
ympäristössä?
Arvostustaso: onko hinnoittelu edelleen
järkevä?
✓
✓
✓
Buy at the “point of
maximum pessimism"
Sir John Templeton
46
Kiitos!
Kysymyksiä?
www.inderes.fi
”Tavoitteenamme on
tehdä Helsingin
pörssistä parempi
markkinapaikka.”
Disclaimer
Inderes Oy (myöh. Inderes) on tuottanut tämän raportin asiakkaiden yksityiseen käyttöön. Raportilla esitettävä informaatio on
hankittu useista eri lähteistä. Inderesin pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta Inderes ei takaa esitettyjen
tietojen virheettömyyttä. Mahdolliset kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä näkemyksiä. Inderes ei vastaa esitettyjen
tietojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä. Inderes tai niiden työntekijät eivät myöskään vastaa tämän raportin perusteella
tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi
aiheutua. Raportilla esitettyjen tietojen perustana oleva informaatio voi muuttua nopeastikin. Inderes ei sitoudu ilmoittamaan
esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista muutoksista.
Tämä raportti on tuotettu informatiiviseen tarkoitukseen, joten raporttia ei tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai
kehotukseksi ostaa tai myydä sijoitustuotteita. Asiakkaan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.
Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, asiakkaan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa
sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa
käytettävä neuvonantajia. Asiakas vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta. Tätä raporttia ei saa
muokata, kopioida tai saattaa toisten saataville kokonaisuudessaan tai osissa ilman Inderesin kirjallista suostumusta. Mitään tämän
raportin osaa tai raporttia kokonaisuudessaan ei saa missään muodossa luovuttaa, siirtää tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai
Japaniin tai mainittujen valtioiden kansalaisille. Myös muiden valtioiden lainsäädännössä voi olla tämän raportin tietojen jakeluun
liittyviä rajoituksia ja henkilöt, joita mainitut rajoitukset voivat koskea, tulee ottaa huomioon mainitut rajoitukset. Lisätietoa Inderesin
osaketutkimuksesta ja vastuurajoituksista osoitteessa http://www.inderes.fi/research-disclaimer/.
49

More Related Content

Similar to Inderesin markkinakatsaus

Veromessut 2015 | Vesa Engdahl
Veromessut 2015 | Vesa EngdahlVeromessut 2015 | Vesa Engdahl
Veromessut 2015 | Vesa Engdahl
FIM
 
Tuloskausietkot 25.4. - Inderesin esitys
Tuloskausietkot 25.4. - Inderesin esitysTuloskausietkot 25.4. - Inderesin esitys
Tuloskausietkot 25.4. - Inderesin esitys
Nordnet Suomi
 
Sauli Vilen Inderes Turun Talouspäivät 2019
Sauli Vilen Inderes Turun Talouspäivät 2019Sauli Vilen Inderes Turun Talouspäivät 2019
Sauli Vilen Inderes Turun Talouspäivät 2019
Turun Talouspäivät
 
Suhdannenäkymät ja rahoitusmarkkinan liikkeet - Lauri Uotila
Suhdannenäkymät ja rahoitusmarkkinan liikkeet - Lauri UotilaSuhdannenäkymät ja rahoitusmarkkinan liikkeet - Lauri Uotila
Suhdannenäkymät ja rahoitusmarkkinan liikkeet - Lauri Uotila
Senaatti-kiinteistöt
 
Raute analyytikon silmin – Inderes
Raute analyytikon silmin – InderesRaute analyytikon silmin – Inderes
Raute analyytikon silmin – Inderes
Nordnet Suomi
 
Talouden näkymät Pasi Kuoppamäki 6 3 2018
Talouden näkymät Pasi Kuoppamäki 6 3 2018Talouden näkymät Pasi Kuoppamäki 6 3 2018
Talouden näkymät Pasi Kuoppamäki 6 3 2018
Minna Heusala
 
Matkailu- ja ravintola-alan loppuvuoden näkymät myönteisiä
Matkailu- ja ravintola-alan loppuvuoden näkymät myönteisiäMatkailu- ja ravintola-alan loppuvuoden näkymät myönteisiä
Matkailu- ja ravintola-alan loppuvuoden näkymät myönteisiä
wwwMaRafi
 
Apulaisjohtaja Mika Arola: Valtion velka Suomessa
Apulaisjohtaja Mika Arola: Valtion velka SuomessaApulaisjohtaja Mika Arola: Valtion velka Suomessa
Apulaisjohtaja Mika Arola: Valtion velka Suomessa
Suomen Pankki
 
Irtisanomisten ja yt-neuvottelujen vertailut 2011–2018
Irtisanomisten ja yt-neuvottelujen vertailut 2011–2018Irtisanomisten ja yt-neuvottelujen vertailut 2011–2018
Irtisanomisten ja yt-neuvottelujen vertailut 2011–2018
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
20180615 katsausinfon esitykset
20180615 katsausinfon esitykset20180615 katsausinfon esitykset
20180615 katsausinfon esitykset
Matti Laurila
 
Teknologiateollisuus touko2015
Teknologiateollisuus touko2015Teknologiateollisuus touko2015
Teknologiateollisuus touko2015
TechFinland
 
Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat - Lauri Uotila
Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat - Lauri UotilaSuhdanteet ja rahoitusmarkkinat - Lauri Uotila
Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat - Lauri Uotila
Senaatti-kiinteistöt
 
Export finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminen
Export finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminenExport finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminen
Export finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminen
Business Finland
 
Teknologiateollisuuden tilastot, maaliskuu 2015
Teknologiateollisuuden tilastot, maaliskuu 2015Teknologiateollisuuden tilastot, maaliskuu 2015
Teknologiateollisuuden tilastot, maaliskuu 2015
TechFinland
 
Matkailu- ja ravintola-alan suhdannekatsaus 2/2018
Matkailu- ja ravintola-alan suhdannekatsaus 2/2018Matkailu- ja ravintola-alan suhdannekatsaus 2/2018
Matkailu- ja ravintola-alan suhdannekatsaus 2/2018
wwwMaRafi
 
Maailman ja euroalueen talousnäkymät 9/2018
Maailman ja euroalueen talousnäkymät 9/2018Maailman ja euroalueen talousnäkymät 9/2018
Maailman ja euroalueen talousnäkymät 9/2018
Turun Talouspäivät
 
Varman osavuosiraportti 1.1. - 30.9.2016
Varman osavuosiraportti 1.1. - 30.9.2016Varman osavuosiraportti 1.1. - 30.9.2016
Varman osavuosiraportti 1.1. - 30.9.2016
Työeläkeyhtiö Varma
 
Teknologiateollisuuden taloustilanne ja -näkymät, huhtikuu 2015
Teknologiateollisuuden taloustilanne ja -näkymät, huhtikuu 2015Teknologiateollisuuden taloustilanne ja -näkymät, huhtikuu 2015
Teknologiateollisuuden taloustilanne ja -näkymät, huhtikuu 2015
TechFinland
 
Teknologiateollisuus tilastoissa, helmikuu 2015
Teknologiateollisuus tilastoissa, helmikuu 2015Teknologiateollisuus tilastoissa, helmikuu 2015
Teknologiateollisuus tilastoissa, helmikuu 2015
TechFinland
 
Irtisanomisten ja yt-neuvottelujen vertailut 2011–2018
Irtisanomisten ja yt-neuvottelujen vertailut 2011–2018Irtisanomisten ja yt-neuvottelujen vertailut 2011–2018
Irtisanomisten ja yt-neuvottelujen vertailut 2011–2018
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 

Similar to Inderesin markkinakatsaus (20)

Veromessut 2015 | Vesa Engdahl
Veromessut 2015 | Vesa EngdahlVeromessut 2015 | Vesa Engdahl
Veromessut 2015 | Vesa Engdahl
 
Tuloskausietkot 25.4. - Inderesin esitys
Tuloskausietkot 25.4. - Inderesin esitysTuloskausietkot 25.4. - Inderesin esitys
Tuloskausietkot 25.4. - Inderesin esitys
 
Sauli Vilen Inderes Turun Talouspäivät 2019
Sauli Vilen Inderes Turun Talouspäivät 2019Sauli Vilen Inderes Turun Talouspäivät 2019
Sauli Vilen Inderes Turun Talouspäivät 2019
 
Suhdannenäkymät ja rahoitusmarkkinan liikkeet - Lauri Uotila
Suhdannenäkymät ja rahoitusmarkkinan liikkeet - Lauri UotilaSuhdannenäkymät ja rahoitusmarkkinan liikkeet - Lauri Uotila
Suhdannenäkymät ja rahoitusmarkkinan liikkeet - Lauri Uotila
 
Raute analyytikon silmin – Inderes
Raute analyytikon silmin – InderesRaute analyytikon silmin – Inderes
Raute analyytikon silmin – Inderes
 
Talouden näkymät Pasi Kuoppamäki 6 3 2018
Talouden näkymät Pasi Kuoppamäki 6 3 2018Talouden näkymät Pasi Kuoppamäki 6 3 2018
Talouden näkymät Pasi Kuoppamäki 6 3 2018
 
Matkailu- ja ravintola-alan loppuvuoden näkymät myönteisiä
Matkailu- ja ravintola-alan loppuvuoden näkymät myönteisiäMatkailu- ja ravintola-alan loppuvuoden näkymät myönteisiä
Matkailu- ja ravintola-alan loppuvuoden näkymät myönteisiä
 
Apulaisjohtaja Mika Arola: Valtion velka Suomessa
Apulaisjohtaja Mika Arola: Valtion velka SuomessaApulaisjohtaja Mika Arola: Valtion velka Suomessa
Apulaisjohtaja Mika Arola: Valtion velka Suomessa
 
Irtisanomisten ja yt-neuvottelujen vertailut 2011–2018
Irtisanomisten ja yt-neuvottelujen vertailut 2011–2018Irtisanomisten ja yt-neuvottelujen vertailut 2011–2018
Irtisanomisten ja yt-neuvottelujen vertailut 2011–2018
 
20180615 katsausinfon esitykset
20180615 katsausinfon esitykset20180615 katsausinfon esitykset
20180615 katsausinfon esitykset
 
Teknologiateollisuus touko2015
Teknologiateollisuus touko2015Teknologiateollisuus touko2015
Teknologiateollisuus touko2015
 
Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat - Lauri Uotila
Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat - Lauri UotilaSuhdanteet ja rahoitusmarkkinat - Lauri Uotila
Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat - Lauri Uotila
 
Export finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminen
Export finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminenExport finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminen
Export finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminen
 
Teknologiateollisuuden tilastot, maaliskuu 2015
Teknologiateollisuuden tilastot, maaliskuu 2015Teknologiateollisuuden tilastot, maaliskuu 2015
Teknologiateollisuuden tilastot, maaliskuu 2015
 
Matkailu- ja ravintola-alan suhdannekatsaus 2/2018
Matkailu- ja ravintola-alan suhdannekatsaus 2/2018Matkailu- ja ravintola-alan suhdannekatsaus 2/2018
Matkailu- ja ravintola-alan suhdannekatsaus 2/2018
 
Maailman ja euroalueen talousnäkymät 9/2018
Maailman ja euroalueen talousnäkymät 9/2018Maailman ja euroalueen talousnäkymät 9/2018
Maailman ja euroalueen talousnäkymät 9/2018
 
Varman osavuosiraportti 1.1. - 30.9.2016
Varman osavuosiraportti 1.1. - 30.9.2016Varman osavuosiraportti 1.1. - 30.9.2016
Varman osavuosiraportti 1.1. - 30.9.2016
 
Teknologiateollisuuden taloustilanne ja -näkymät, huhtikuu 2015
Teknologiateollisuuden taloustilanne ja -näkymät, huhtikuu 2015Teknologiateollisuuden taloustilanne ja -näkymät, huhtikuu 2015
Teknologiateollisuuden taloustilanne ja -näkymät, huhtikuu 2015
 
Teknologiateollisuus tilastoissa, helmikuu 2015
Teknologiateollisuus tilastoissa, helmikuu 2015Teknologiateollisuus tilastoissa, helmikuu 2015
Teknologiateollisuus tilastoissa, helmikuu 2015
 
Irtisanomisten ja yt-neuvottelujen vertailut 2011–2018
Irtisanomisten ja yt-neuvottelujen vertailut 2011–2018Irtisanomisten ja yt-neuvottelujen vertailut 2011–2018
Irtisanomisten ja yt-neuvottelujen vertailut 2011–2018
 

More from Nordnet Suomi

”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...
”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...
”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...
Nordnet Suomi
 
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Nordnet Suomi
 
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkku
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkkuKolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkku
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkku
Nordnet Suomi
 
Nordnet aktiivisen treidaajan tukena
Nordnet aktiivisen treidaajan tukenaNordnet aktiivisen treidaajan tukena
Nordnet aktiivisen treidaajan tukena
Nordnet Suomi
 
Traders' club: Treidausta algoritmien avulla
Traders' club: Treidausta algoritmien avullaTraders' club: Treidausta algoritmien avulla
Traders' club: Treidausta algoritmien avulla
Nordnet Suomi
 
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeet
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeetJukka Oksaharjun voittajaosakkeet
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeet
Nordnet Suomi
 
Turboilla vauhtia tuloskauteen
Turboilla vauhtia tuloskauteenTurboilla vauhtia tuloskauteen
Turboilla vauhtia tuloskauteen
Nordnet Suomi
 
Teknisen analyysin esitys
Teknisen analyysin esitysTeknisen analyysin esitys
Teknisen analyysin esitys
Nordnet Suomi
 
Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018
Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018
Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018
Nordnet Suomi
 
Sampo-aamiainen 15.5.2018
Sampo-aamiainen 15.5.2018Sampo-aamiainen 15.5.2018
Sampo-aamiainen 15.5.2018
Nordnet Suomi
 
Arvoguru-esitys 3.5.2018
Arvoguru-esitys 3.5.2018Arvoguru-esitys 3.5.2018
Arvoguru-esitys 3.5.2018
Nordnet Suomi
 
Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi
Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi
Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi
Nordnet Suomi
 
Kuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssi
Kuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssiKuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssi
Kuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssi
Nordnet Suomi
 
Tuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitys
Tuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitysTuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitys
Tuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitys
Nordnet Suomi
 
Bollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssi
Bollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssiBollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssi
Bollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssi
Nordnet Suomi
 
MACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssi
MACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssiMACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssi
MACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssi
Nordnet Suomi
 
Liukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssi
Liukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssiLiukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssi
Liukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssi
Nordnet Suomi
 
RSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssi
RSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssiRSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssi
RSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssi
Nordnet Suomi
 
Treidaamisen perusteet ja johdanto
Treidaamisen perusteet ja johdantoTreidaamisen perusteet ja johdanto
Treidaamisen perusteet ja johdanto
Nordnet Suomi
 
Panostaja case-ilta, 20.3.2018
Panostaja case-ilta, 20.3.2018Panostaja case-ilta, 20.3.2018
Panostaja case-ilta, 20.3.2018
Nordnet Suomi
 

More from Nordnet Suomi (20)

”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...
”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...
”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...
 
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
 
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkku
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkkuKolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkku
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkku
 
Nordnet aktiivisen treidaajan tukena
Nordnet aktiivisen treidaajan tukenaNordnet aktiivisen treidaajan tukena
Nordnet aktiivisen treidaajan tukena
 
Traders' club: Treidausta algoritmien avulla
Traders' club: Treidausta algoritmien avullaTraders' club: Treidausta algoritmien avulla
Traders' club: Treidausta algoritmien avulla
 
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeet
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeetJukka Oksaharjun voittajaosakkeet
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeet
 
Turboilla vauhtia tuloskauteen
Turboilla vauhtia tuloskauteenTurboilla vauhtia tuloskauteen
Turboilla vauhtia tuloskauteen
 
Teknisen analyysin esitys
Teknisen analyysin esitysTeknisen analyysin esitys
Teknisen analyysin esitys
 
Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018
Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018
Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018
 
Sampo-aamiainen 15.5.2018
Sampo-aamiainen 15.5.2018Sampo-aamiainen 15.5.2018
Sampo-aamiainen 15.5.2018
 
Arvoguru-esitys 3.5.2018
Arvoguru-esitys 3.5.2018Arvoguru-esitys 3.5.2018
Arvoguru-esitys 3.5.2018
 
Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi
Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi
Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi
 
Kuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssi
Kuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssiKuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssi
Kuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssi
 
Tuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitys
Tuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitysTuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitys
Tuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitys
 
Bollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssi
Bollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssiBollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssi
Bollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssi
 
MACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssi
MACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssiMACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssi
MACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssi
 
Liukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssi
Liukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssiLiukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssi
Liukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssi
 
RSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssi
RSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssiRSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssi
RSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssi
 
Treidaamisen perusteet ja johdanto
Treidaamisen perusteet ja johdantoTreidaamisen perusteet ja johdanto
Treidaamisen perusteet ja johdanto
 
Panostaja case-ilta, 20.3.2018
Panostaja case-ilta, 20.3.2018Panostaja case-ilta, 20.3.2018
Panostaja case-ilta, 20.3.2018
 

Inderesin markkinakatsaus

 • 3. Lähde: Reuters, päivitetty 23.7.2018 3 Suomessa menee erittäin hyvin -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kuluttajien luottamus vahvistunut voimakkaasti Kuluttajaluottamus 6 kk liukuva keskiarvo -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Teollisuus on myös hyvällä tasolla Teollisuusluottamus 6 kk liukuva keskiarvo
 • 4. Lähde: Reuters, päivitetty 23.7.2018 4 Euroalueen pehmeät indikaattorit -40 -30 -20 -10 0 10 20 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Teollisuus Teollisuusluottamus 6 kk liukuva keskiarvo -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kuluttajat Kuluttajaluottamus 6 kk liukuva keskiarvo
 • 5. Talouskasvu on edelleen vahvaa 5 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 Q1 2000 Q3 2001 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2009 Q3 2010 Q1 2012 Q3 2013 Q1 2015 Q3 2016 Q1 2018 Suomen, euroalueen ja Yhdysvaltain talouskasvu (%, v/v) Suomen talouskasvu (%) Euroalueen talouskasvu (%) Yhdysvaltain talouskasvu (%) Lähde: Reuters, päivitetty 23.7.2018
 • 6. Talouden momentum on kääntynyt -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 Citigroup talouden yllätysindeksit Euroalue USA Lähde: Reuters, päivitetty 23.7.2018
 • 7. Kuinka kauan talouden nousu vielä jatkuu? Lähde: Lombard Street Research, Inderes, päivitetty 5.4.2018 7 0 20 40 60 80 100 120 140 54-57 58-60 61-69 70-73 75-80 80-81 82-92 91-01 01-07 09-17 USA:n nousukausien kestot, kuukautta
 • 8. Lähde: Lombard, Reuters 23.1.2018 8 Keskuspankkien arvopaperiostot -50 0 50 100 150 200 250 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 BoJ BoE ECB Fed Total Kuukausittaiset ostot, miljardeja dollareita
 • 9. Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018 9 US-korkotrendi on kääntynyt 0 2 4 6 8 10 12 14 16 60 80 100 120 140 160 180 Q3 1980 Q1 1982 Q3 1983 Q1 1985 Q3 1986 Q1 1988 Q3 1989 Q1 1991 Q3 1992 Q1 1994 Q3 1995 Q1 1997 Q3 1998 Q1 2000 Q3 2001 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2009 Q3 2010 Q1 2012 Q3 2013 Q1 2015 Q3 2016 Q1 2018 Korko(%) Velkakirjojenhinnat US 10-vuoden velkakirjahintaindeksi US 10-vuoden korkoindeksi
 • 10. Korkoero kasvanut historiallisen korkeaksi 10Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q2 1996 Q4 1997 Q2 1999 Q4 2000 Q2 2002 Q4 2003 Q2 2005 Q4 2006 Q2 2008 Q4 2009 Q2 2011 Q4 2012 Q2 2014 Q4 2015 Q2 2017 10-vuoden korko USA ja Saksa sekä korkoero
 • 11. Kiinassa huolestuttavia merkkejä 11Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018
 • 13. Pidemmän aikavälin kehitys Lähde: Thomson Reuters Datastream 24.7.2018 13 60 110 160 210 260 310 360 410 460 7/2003 1/2004 7/2004 1/2005 7/2005 1/2006 7/2006 1/2007 7/2007 1/2008 7/2008 1/2009 7/2009 1/2010 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 1/2018 7/2018 Euro Stoxx 600 S&P500 OMX Helsinki Cap DAX
 • 14. Pääindeksien kehitys Lähde: Thomson Reuters Datastream 24.7.2018 14 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 S&P500 350 360 370 380 390 400 410 Eurostoxx
 • 15. Helsingissä menee hyvin Lähde: Thomson Reuters Datastream 24.7.2018 15 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 1/2/2013 7/2/2013 1/2/2014 7/2/2014 1/2/2015 7/2/2015 1/2/2016 7/2/2016 1/2/2017 7/2/2017 1/2/2018 7/2/2018 OMX Helsinki Cap
 • 16. S&P500 Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018 16 [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE][CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE][CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 10x 12x 14x 16x 18x 20x 22x 24x 26x 1.5x 1.7x 1.9x 2.1x 2.3x 2.5x 2.7x 2.9x 3.1x 3.3x 3.5x P/E-luku(historiallinen) P/B-luku S&P500-indeksin mediaani arvostus 2000-luvulla
 • 17. S&P500 Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018 17 [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE][CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE][CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 10x 11x 12x 13x 14x 15x 16x 17x 18x 19x 20x 1.5x 1.7x 1.9x 2.1x 2.3x 2.5x 2.7x 2.9x 3.1x 3.3x 3.5x P/E-luku(12kketeenpäin) P/B-luku S&P500-indeksin mediaani arvostus 2000-luvulla
 • 18. S&P500 Lähde: Thomson Reuters Datastream 12.1.2018 18 [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE][CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 10x 11x 12x 13x 14x 15x 16x 17x 18x 19x 20x 1.5x 1.7x 1.9x 2.1x 2.3x 2.5x 2.7x 2.9x 3.1x 3.3x 3.5x P/E-luku(12kketeenpäin) P/B-luku S&P500-indeksin mediaani arvostus 2000-luvulla 26,5 % 15,1 % 28,7 % 16,0 % 2,1 % 32,4 % -22,1 % 1,4 % 21,8 %4,9 % 10,9 % -37,0 % -9,1 % -11,9 % 13,7 % 5,5 % 15,8 %
 • 19. S&P500 Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018 19 7x 9x 11x 13x 15x 17x 19x 21x 7/20/2003 1/20/2004 7/20/2004 1/20/2005 7/20/2005 1/20/2006 7/20/2006 1/20/2007 7/20/2007 1/20/2008 7/20/2008 1/20/2009 7/20/2009 1/20/2010 7/20/2010 1/20/2011 7/20/2011 1/20/2012 7/20/2012 1/20/2013 7/20/2013 1/20/2014 7/20/2014 1/20/2015 7/20/2015 1/20/2016 7/20/2016 1/20/2017 7/20/2017 1/20/2018 7/20/2018 P/E-kerroin (12Month Forward, mediaani)
 • 20. S&P500 Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018 20 1.5x 1.7x 1.9x 2.1x 2.3x 2.5x 2.7x 2.9x 3.1x 3.3x 3.5x 7/20/2003 1/20/2004 7/20/2004 1/20/2005 7/20/2005 1/20/2006 7/20/2006 1/20/2007 7/20/2007 1/20/2008 7/20/2008 1/20/2009 7/20/2009 1/20/2010 7/20/2010 1/20/2011 7/20/2011 1/20/2012 7/20/2012 1/20/2013 7/20/2013 1/20/2014 7/20/2014 1/20/2015 7/20/2015 1/20/2016 7/20/2016 1/20/2017 7/20/2017 1/20/2018 7/20/2018 EV/S-kerroin (12Month Forward, mediaani)
 • 21. Shiller P/E Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018 21 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 S&P500 Shiller P/E >30 %
 • 22. Buffett-indikaattori Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018 22 -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 Q3 1980 Q1 1982 Q3 1983 Q1 1985 Q3 1986 Q1 1988 Q3 1989 Q1 1991 Q3 1992 Q1 1994 Q3 1995 Q1 1997 Q3 1998 Q1 2000 Q3 2001 Q1 2003 Q3 2004 Q1 2006 Q3 2007 Q1 2009 Q3 2010 Q1 2012 Q3 2013 Q1 2015 Q3 2016 Q1 2018 Suhteellinen arvostus (%, oikea akseli) Wilshire 5000 markkina-arvo US BKT (annualisoitu) >30 %
 • 23. Helsinki Cap-arvostus (1/3) Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018 23 7x 9x 11x 13x 15x 17x 19x 07:03 01:04 07:04 01:05 07:05 01:06 07:06 01:07 07:07 01:08 07:08 01:09 07:09 01:10 07:10 01:11 07:11 01:12 07:12 01:13 07:13 01:14 07:14 01:15 07:15 01:16 07:16 01:17 07:17 01:18 07:18 P/E-kerroin (12Month Forward, mediaani) EV/EBIT Jakson mediaani
 • 26. Pörssin arvostus perspektiiviin Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018 26 [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE][CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE][CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 5x 7x 9x 11x 13x 15x 17x 19x 21x 23x 25x 1.0x 1.5x 2.0x 2.5x 3.0x P/E-luku P/B-luku OMX Helsinki 25-indeksin arvostus 2000-luvulla
 • 27. Pörssin arvostus perspektiiviin Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018 27 [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE][CELLRANGE] [CELLRANGE][CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 5x 7x 9x 11x 13x 15x 17x 19x 21x 23x 1.0x 1.2x 1.4x 1.6x 1.8x 2.0x 2.2x P/E-luku P/B-luku OMX Helsinki Cap-indeksin arvostus 2000-luvulla
 • 28. Pörssin arvostus perspektiiviin Lähde: Thomson Reuters Datastream 23.7.2018 28 [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 5x 7x 9x 11x 13x 15x 17x 19x 21x 1.0x 1.2x 1.4x 1.6x 1.8x 2.0x 2.2x P/E-luku P/B-luku OMX Helsinki Cap-indeksin arvostus 2000-luvulla +17 % +30 % -24 % -22 % -17 % +14 % +4 % +25 % +36 % -28 % -50 % +6 % +25 % +7 % +26 % +12 % +10 % +7 %
 • 29. Arvostus yhteenveto Lähde: Inderes 23.7.2018 29 P/E P/B EV/EBITDA Shiller P/E 7 % 22 % 17 % >30 % 4 % 40 % 13 % S&P500 Helsinki CapMenetelmä Arvostustaso normalisoitunut hieman tuloskasvun ansiosta, mutta on kuitenkin edelleen korkea. Huolena erityisesti tuloskasvun kestävyys.
 • 31. Pitkän aikavälin tuotto = tuloskasvu 31 0 20 40 60 80 100 120 140 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 S&P 500 ja sen tuloskasvu S&P500 S&P 500 EPS
 • 32. Tuloskauden satoa toistaiseksi Lähde: Inderes 24.7.2018 32 Ennusteet vs. toteutunut Ylitti Alitti Linjassa Innofactor Sanoma Huhtamäki Detection Technology Stora Enso Next Games Tieto Telia Rapala Vaisala Kemira Fortum Piippo KONE SRV Cargotec Wärtsilä Basware Alma Media Orion Oriola Citycon Elisa Evli Admicom
 • 33. Historiallinen tuloskasvu Lähde: Inderes 23.7.2018, sisältää seurantaan kuuluvat yhtiöt 33 -9.8 % -3.2 % 0.0 % 1.2 % 6.1 % 5.3 % 1.9 % 9.7 % 0.2 % 7.6 % -2.7 % -0.9 % 13.5 % -1.1 % 4.9 % 10.4 % 3.5 % 5.6 % -12% -7% -2% 3% 8% 13% 18% Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18e Liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvu Oikaistun liikevoiton kasvu-% Liikevaihdon kasvu-%
 • 34. Paineet kasvavat kohti loppuvuotta Lähde: Inderes 23.7.2018, sisältää seurantaan kuuluvat yhtiöt 34 -11% -7% -3% 1% 5% 9% 13% Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18e Q3'18e Q4'18e Liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvu Oikaistu liikevoitto Liikevaihto
 • 35. 1. Loppuvuodelle on viritetty paljon odotuksia, joten näkymät ohjaavat kurssireaktioita 2. Härkämarkkinan kestävyys huolestuttaa (osaa) sijoittajista Lähde: Inderes 23.7.2018, sisältää seurantaan kuuluvat yhtiöt 35
 • 36. Ennustamme voimakasta tuloskasvua Lähde: Inderes 23.7.2018 36 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 2016 2017 2018e 2019e Liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvu Tuloskasvu (%) Liikevaihdon kasvu-% Näkyvyys vielä heikko
 • 37. Yleensä olemme optimisteja ennusteissa Lähde: Inderes 25.1.2018. Data kerätty vuosittain 25.1. ja verrattu toteutuneeseen tai viimeisimpään (2017). 2018-ennusteita katsottu nyt ja verrattu vuoden takaiseen. 37 -12.0 % -10.0 % -8.0 % -6.0 % -4.0 % -2.0 % 0.0 % 2014 2015 2016 2017 2018 Oikaistun liikevoiton muutos vuoden kuluessa
 • 38. Olemme nähneet rajuja liikkeitä (1/2) Lähde: Inderes 23.7.2018 38
 • 39. Olemme nähneet rajuja liikkeitä (2/2) Lähde: Inderes 23.7.2018 39
 • 40. Suositusjakauma muuttunut hieman positiivisemmaksi Lähde: Inderes 23.7.2018 40 9 45 43 6 Suositusjakauma 23.7.2018 Osta Lisää Vähennä Myy Ei suositusta
 • 41. Lähtökohdat vuoteen 2018 41 Osakkeiden tuotto-odotus on vahvan tuloskasvun takia kohtuullinen. Osingot huomioiden 10 % on realistinen tuotto. Tämä vaatii, etteivät osakkeiden korkeat arvostustasot normalisoidu. Kertoimet ovat selvästi korkeampia kuin 2000-luvulla keskimäärin. Korot tulevat pysymään matalina, mutta tämä on jo hinnoiteltu osakkeisiin. Yllättävät koronnostopaineet olisivat iso ongelma. Riskit eivät ole kadonneet, vaikka niitä ei nyt juuri hinnoitella. On kuitenkin myös riski olla kokonaan ulkona markkinoilta.
 • 43. Mallisalkkukatsaus Lähde: Inderes 24.7.2018 43 • Oikeaa rahaa sijoittava mallisalkku on aloitettu 5/2011 • Tuotto aloituksesta 300 % tai 24 % per vuosi • Indeksi ~95 % tai 10 % p.a. • Salkku huomioi lähdeverot ja kaupankäynti sekä säilytyskulut • Ei hallinnointipalkkioita • Salkku on tarkoituksellisesti suhteellisen defensiivinen • Käteistä noin 18 %, mikä mahdollistaa liikkeet
 • 45. Sijoittajan muistilista 45 Tuloskehitys: tulosajurit ja track-record kunnossa? Kestävyys: tekeekö tulosta vaikeassa ympäristössä? Arvostustaso: onko hinnoittelu edelleen järkevä? ✓ ✓ ✓
 • 46. Buy at the “point of maximum pessimism" Sir John Templeton 46
 • 49. Disclaimer Inderes Oy (myöh. Inderes) on tuottanut tämän raportin asiakkaiden yksityiseen käyttöön. Raportilla esitettävä informaatio on hankittu useista eri lähteistä. Inderesin pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta Inderes ei takaa esitettyjen tietojen virheettömyyttä. Mahdolliset kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä näkemyksiä. Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä. Inderes tai niiden työntekijät eivät myöskään vastaa tämän raportin perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Raportilla esitettyjen tietojen perustana oleva informaatio voi muuttua nopeastikin. Inderes ei sitoudu ilmoittamaan esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista muutoksista. Tämä raportti on tuotettu informatiiviseen tarkoitukseen, joten raporttia ei tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä sijoitustuotteita. Asiakkaan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, asiakkaan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Asiakas vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta. Tätä raporttia ei saa muokata, kopioida tai saattaa toisten saataville kokonaisuudessaan tai osissa ilman Inderesin kirjallista suostumusta. Mitään tämän raportin osaa tai raporttia kokonaisuudessaan ei saa missään muodossa luovuttaa, siirtää tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Japaniin tai mainittujen valtioiden kansalaisille. Myös muiden valtioiden lainsäädännössä voi olla tämän raportin tietojen jakeluun liittyviä rajoituksia ja henkilöt, joita mainitut rajoitukset voivat koskea, tulee ottaa huomioon mainitut rajoitukset. Lisätietoa Inderesin osaketutkimuksesta ja vastuurajoituksista osoitteessa http://www.inderes.fi/research-disclaimer/. 49