SlideShare a Scribd company logo
1 of 140
Download to read offline
Община Красно село
урб. Благой Петков ф.№ 50055
урб. Владимир Бахнев ф.№ 50061
урб. Петър Дечев ф.№ 50060
к.арх. Власта Бурджиевова ф.№ 8780
урб. Едже Чънар ф.№50075
к.арх. Елена Хараламбова ф.№ 8002
Предвиждания на ОУП София,
(източник: www.sofproect.com)
Действащ ПУП
(източник:
www.gis-
sofia.bg)
Ортофото-
снимка
(източник:
www.gis-
sofia.bg)
Източници: www.canarywharf.com,
www.canarywharfoffices.com, 3D www.google.com
Значение на транспортната инфраструктура
Развитие
на Метро
в София
Canary Wharf
5 Chirchill place
15 Canada Sqare
Canary Wharf, снимки от комплекса
Площи за паркиране
на велосипеди и
автомобили
1 Canada Sqare
1 Canada Sqare, разпределение
1 Canada Square, свободни площи
1 Churchill Place
1 Churchill Place, разпределение
1 Churchill Place, свободни площи
25 Bank Street
40 Bank Street
Търговски и обслужващи обекти
Изкуство и събития
Lifestyle
Зона
1
Зона
3
Зона 5
Зона 4
Зона 6
Зона 1
Архитекти от Дюселдорф ще проектират
сграда над 180 м в София
Тя е част от нов градски комплекс на мястото
на завод "Балканкар Средец"
"Европа тауър" - така ще се нарича 40-етажна, или
над 180 м висока сграда, която се предвижда да
бъде изградена на територията на бившия завод
"Балканкар - Средец" в София. Това стана ясно
след приключилия в края на миналия месец
междунарен конкурс за архитектурен проект.
Комисията, съставена от представители на
инвеститорите, на Столична община, а така също и
на съюзите на архитектите в България и Германия
класира на първо място проекта на архитектурно
студио НРР Hentrich-Petschnigg and Partner KG от
Дюселдорф, Германия. Общо шест архитектурни
студия - от България, Австрия, Германия и
Великобритания, взеха участие в крайния етап на
конкурса. На второ място е класиран проектът на
български колектив с ръководител доц. д-р Жеко
Тилев.
Обект на конкурса бе архитектурният дизайн и интегрирането
на високата сграда "Европа тауър" като част от бъдещия градски
комплекс на бул. "Цар Борис Трети". "Целта - да се развие най-
високата сграда в София и България до най-престижната бизнес
локация - изисква високи стандарти на архитектура и проектиране",
заяви Александър Отто, председател на управителния съвет на ЕЦЕ,
инвеститор на проекта.
"За първи път от 30 години в София се провежда международен
архитектурен конкурс и се надявам това да се превърне в практика.
Това, че в конкурса участва и български колектив, показва, че можем
да се съизмерим със световните и европейските стандарти в
строенето на високи сгради", каза главният архитект на София и член
на журито арх. Петър Диков.
Проектът "Европа парк" е съвместна инвестиция в размер на
близо 500 мил. евро на базираната в Хамбург ЕЦЕ група, която е лидер в
сферата търговските центрове, и "Адванс пропъртис" ООД, компания в
сектора на недвижимото имущество. Други партньори са "Балканкар -
Средец" АД и "ГТМ-Ангел Балевски" ЕАД.
Целият квартал ще е на мястото на бивша фабрика в града. Той
ще е многофункционален градски комплекс, включващ търговски сгради,
офиси, апартаменти, хотел, киноцентър и други развлекателни площи.
През първата фаза от изграждането ще бъдат реализирани близо 60 хил.
кв.м офисни площи за отдаване под наем и търговски център с
приблизителна площ от 70 хил. кв.м.
Засега "Европа тауър" със своите 40 етажа и височина над
180 метра е сред най-високите постройки в София. Проектът
включва също и изграждането на приблизително 3000 паркоместа.
Предвижда се първата фаза на строителството да започне през
лятото на 2008 г. и да завърши пред 2010 г. През втората фаза на
проекта, която ще стартира веднага след първата, ще бъдат
изградени апартаменти, допълнителни офисни площи, хотел и
развлекателни обекти с обща площ от близо 250 хил. кв.м.
Преструктурирането на териториите на бивши производствени
предприятия, оказали се с развитието на града в неговата
централна или близка до жилищни райони територия, е предвидено
по общия устройствен план на София.
Литовската компания VP Group има проект за изграждане
на мултифункционален център в столицата, който ще се нарича
"Софийски Акрополис". Комплексът ще се намира на територията на
бившия завод "Балканкар - 6-ти Септември". Той ще бъде изграден
върху площ от 200 дка и ще има 750 хил. кв.м обща разгъната площ,
търговски и развлекателен център с площ от 100 хил. кв.м, 50 хил.
кв.м офис площи, 350 хил. кв.м жилища и 250 хил. кв.м паркинги.
Първата фаза на проекта ще се реализира между 2007 и 2009 г., а
целият комплекс трябва да бъде завършен през 2012 г.
Зона 2
Зона 3-а
Зона 3-б
Литовската компания VP Group
има проект за изграждане на
мултифункционален център в
столицата, който ще се нарича
"Софийски Акрополис". Комплексът ще
се намира на територията на бившия
завод "Балканкар - 6-ти Септември". Той
ще бъде изграден върху площ от 200
дка и ще има 750 хил. кв.м обща
разгъната площ, търговски и
развлекателен център с площ от 100
хил. кв.м, 50 хил. кв.м офис площи, 350
хил. кв.м жилища и 250 хил. кв.м
паркинги. Първата фаза на проекта се
реализира между 2007 и 2009 г., а
целият комплекс трябва да бъде
завършен през 2012 г.
През 2004 г. на мястото на бившия завод
"Мраз" се предвиждаше също
многофункционален градски коплекс с
инвеститор "Братя Василеви". Проектът
все още не е започнал да се реализира.
Сертификатът за инвеститор от първи клас, получен от
компанията, се издава от Българската агенция за инвестиции, като
задължава служителите й да оказват пълна административна подкрепа
на проекта. На инвеститор от първи клас, който трябва да вложи поне
70 милиона лева в придобиване на дълготрайни материални активи на
едно място в период от три години, се полага административно
обслужване от агенцията, съкращаване на сроковете за процедурите по
издаване на различните видове разрешителни и лицензи, а при нужда -
изграждане на инфраструктура до границите на обекта или
безвъзмездно преотстъпване на парцел или право на строеж върху
държавна или общинска земя. В случая компанията е собственик на
терена на неработещия завод за електрокари.
Генералният мениджър на “Софийски Акрополис” Димитриус
Никитинас обясни, че на първо място очакват административна
подкрепа от агенцията, а след това - и от властите в изграждането на
публичната инфраструктура около завода. Там ще трябва да се прави
разширение на булевард “Никола Мушанов”, нови трамвайни спирки, да
се изградят нови кръстовища на “Никола Мушанов” и “Житница” и
вътрешно кварталната обществена инфраструктура. Средствата за нея
ще трябва да бъдат заделени от държавния или общинския бюджет.
Зона 3-в
Зона 4
Зона 5
Зона 6
Нов живот за старите производствени зони в София | В общия устройствен
план е предвидена регенерация за шест производствени зони
В София с изменението на общия устройствен план е създадена възможност да бъде
извършено преструктуриране на стари производствени зони с цел развитие на нови функции. Планът
създава условия за преструктуриране, променяйки отреждането на териториите от смесени
производствени в смесени многофункционални зони, каза главният експерт в общинското предприятие
"Софпроект – ОГП", разработило общия план, арх. Яни Вълканов.
На територията на София в периода от 50-те до края на осемдесетте години са били развити
26 производствено-складови зони, разположени около железопътните ареали и входно-изходните
магистрали. Много от тях не развиват дейност, но въпреки настъпилите промени в продуктовата структура
и стагнацията на производството те продължават да съществуват като сграден фонд и изградена
инфраструктура.
Делът на производствените територии в рамките на града е близо 20%, като сравнително
голяма част от тях са разположени в непосредствена близост до центъра. В развитите европейски
столици този процент е между 10 и 12.
Факторите, които довеждат до нуждата от промяна, са свързани с все по-изявените процеси
на преструктуриране в посока предимно към обслужващи дейности от третичния сектор на старите
индустриални зони в компактния град, особено по-централно разположените, посочи също арх. Вълканов.
Регенерация на производствени зони е предвидена за шест територии
Това са - Задгаров район (зоната зад Централна жп гара), "Захарна фабрика"
– "Орион", "Средец", "Витоша" ("Хладилника"), "Изгрев" и за Металургичен комбинат
"Кремиковци".
В устройствен аспект това е изявено с определяне на нов режим на смесени
многофункционални зони на мястото на старите производствено-складови по
предходни планове. С определяне на по-високи устройствени параметри се дава
възможност преструктурирането да стане по-рентабилно за инвестиции.
С общия план получава подкрепа една тенденция, започнала под натиска
на пазара.
Инвестиционни намерения и проекти бяха заявени за терени на бивши
производствени предприятия като "Балканкар – Средец", зад Централна жп гара и др.
Във времето на финансово-икономическата криза тези проекти не получиха развитие, но
проектът за изменение на общия устройствен план подкрепи и запази тенденцията за
преструктуриране.
Подходът от градоустройствена гледна точка е не да бъдe закрито
действащото производство в тези територии, а да се даде възможност за развитие
на нова функция. Предвижданията на плана не пречат да продължат да функционират
отделни предприятия, те дават само възможност за ново развитие, тъй като повечето от
тези територии са занемарени и опасни, а производствата са остарели. Същевременно с
развитие на жилищните комплекси някои от индустриалните зони са в близост до зони за
обитаване.
Въпреки намаляването на дела на производствените
територии в структурата на града те продължават да заемат
значителна част от територията. Една голяма част от тях
представляват големи компактни терени, разположени в близост до
централните градски части, добре обслужени транспортно
(включително с градски транспорт) и инженерна инфраструктура –
например териториите на производствените зони "Средец", "Витоша",
"Орион – Захарна фабрика", част от Задгаров район.
Предимствата на шестте територии са
разположението им на ключови градски булеварди и връзката с метрото. Най-
благоприятни от тази гледна точка предвид реализацията на втори
метродиаметър са зоната при Задгаров район и "Витоша" ("Хладилника").
Преструктурирането и по-интензивното използване на тези зони, обезпечени с
инфраструктура, е напълно в съзвучие с европейските принципи за устойчиво
градско развитие, тъй като може да привлече в тях инвестиции, които иначе
биха се насочили към усвояване на нови територии без инфраструктура (на
зелено) и по този начин би намалило общата икономическа и екологическа
цена за града. Тяхното ключово местоположение на основни градски
радиални и рингови артерии ще ги превърне в гръбнак на нова и по-
ефективна полицентрична градска структура, смятат експерти от общинското
предприятие "Софпроект – ОГП".
В европейски мащаб реализирането на проекти за регенерация
е осъществено на принципа на публично-частното партньорство. Ролята
на общината е координираща чрез насочване с планиране, в
изграждането на инфраструктурата или директно като партньор в
проекта. За да се избегне планиране на парче, е добре общината
изпреварващо да подготви стратегии и подробни устройствени планове,
смятат експерти в областта на устройственото планиране. Първа стъпка
към това е заложеното в общия устройствен план.
Като следващо ниво на планиране – подробни устройствени
планове, са в процес на разработване два плана. За територията зад
Централна жп гара на площ от 215 дка е разработен и подробен
устройствен план - плана за регулация и застрояване, който Столичният
общински съвет одобри на 9 юли 2009 г. С проекта се поставя акцент
върху развитието на обекти за комплексно обществено обслужване, за
търговия, офиси и хотели. В момента за територията на производствена
зона "Витоша" ("Хладилника") е възложен план за регулация и
застрояване с обхват между бул. "Никола Вапцаров" и бул. "Черни връх".
В компактния град са обособени три мащабни индустриални
района, няколко подрайона и отделни териториални групи от
предприятия. Ясно обособени са районите северен и югоизточен.
Третият индустриален район е система от индустриални подрайони и
жилищни образувания – Западен индустриално-жилищен район.
Barking Creative Industries Quarter, London
Client
London Thames Gateway Development Corporation
Area
1.1 hectare
Construction sum
£90 million excl. VAT
Competition
2008, 1st prize in invited English Partnerships competition
Status
Planning submittal
Engineer
Buro Happold
Heritage consultant
EDP
Daylight consultant
Driver Jonas
Flood consultant
Scott Wilson
Проектът разглежда квартал в Източен Лондон и в частност две съществуващи сгради
от 19-ти век (на бирена фабрика и складове за зърно) Предвижда се създаването на 220
жилищни единици, работни места за местни творци, нов обществен площад, обществени
съоръжения и по-добри обществени транспортни връзки с другата страна на река Roding.
Проектирането поставя нови сгради около мястото на съществуващата
индустриални структури, за да формират обществено пространство в центъра. Новите
сгради седят в периферията, прекъсвани от няколко входа.
Дизайнът има за цел опазване на промишлените сгради и техният характер чрез
използването на зидария. В същото време цели да постигне разнообразен характер на
територията; новите сгради са с различна височина, различен мащаб и фасадни
облицовки, които отговарят едновременно на градската среда и ландшафта.
Проект Опус, Оденсе, Дания
Проектът ще преобрази старата гара и района на кланицата в средата на
Оденсе, Дания в динамична търговска и жилищна зона.
Новият квартал ще включва търговски център с площ
50000 m2, който отразява визията за бъдещо развитие
на града (с отличителна и пластична архитектура) и
връзката с историческия център на града,
Стремежът е търговският център да бъде новата забележителност на Одензе. Той ще
бъде разположен в продължение на съществуващата централна градска част и образува
мост между нея и зона на пристанището.
В допълнение към търговския център, проектът включва 63000 m2 подземен паркинг,
35000 m2 площади и пътища, както и четири блока, състоящи се от хотел, бизнес център и
жилища.
Spinning mills, Vejle, Denmark
Client
Vejle Municipality and Realdania Funds
Area
12.000 m2
Construction sum
€ 9.6 million excl. VAT
Competition
2006 - 1st prize in invited international competition
Status
Construction 2008-2009
Engineer
NIRAS A/S
Landscape Architect
schmidt hammer lassen architects in partnership with Jeppe Aagaard Andersen ApS
Spinning Mills са едни от малкото
останали промишлени сгради във
Вейле, които са запазили характера на
местната архитектура.
Целта на този проект е да се запази културната стойност на Spinning Mills,
но да се придаде съвременен облик на сградите и околното пространство.
Проектът предвижда да се подновят всички елементи на сградата -
помещения, повърхности, технически инсталации, като много следи от
оригиналната сграда се запазват.
Динамичен, геометричен дизайн, наподобяващ огромен килим, свързва
всички функции, сгради и помещения в Spinning Mills и създава силно чувство
за единство.
Нови елементи и функции са монтирани в "кутии", които са
разпределени в съществуващата структура. Старо и ново се
преплитат в експресивен състав. Твърдите и тежки стари материали
се противопоставят на леки и прозрачни нови.
Нови фасади са монтирани на външни устройства, така че да покаже
историческите пластове на сградата.
Планираният комплекс съдържа театър, балет, изложбени площи,
кафене, боксов клуб, пенсионерски клуб, многофункционална зала и
се обособява като нова обществена зона в града.
Втори шанс за
Vysočany
Полуразрушената промишлена зона Vysocany (Прага) може да се съживи и
да заживее нов живот като Nové Vysocany, жилищна и търговска област.
Зоната е с площ от 250 хектара от двете страни на улица Колбенова.
Планира се зоната да бъде изцяло независима. "Ние ще имаме
всичко: родилна болница, гробище и всичко между тях." – е амбицията
на бъдещите инвеститори.
Когато бъде завършен ще има 600000 кв. м офис пространство, 50000 кв. м магазини и 12000 апартаменти
на 20 минути от центъра на града с метро. Има и планове за създаване на нови трамвайни и автобусни
връзки. Граничи с Rokytka парк, който градските власти планират да се реконструират със средствата от
ЕС. Когато работата приключи, парк ще осигури колоездачни алеи и джогинг пътеки за живущите.
Голямото предимство на проекта е, че той ще съживи бившата промишлена зона.
Само преди 20 години, Vysocany все още е в сърцето на Чешката индустрия областта била много по-
оживена, но толкова приятна. Промишлени живот Vysocany започва през 19-ти век с фабрики за производство на
транспортни машини. Някои от най-ранните чешки самолети са били построени тук, а по-късно Breitfeld-Danek
произвеждат минни машини. Районът е бил разрушен от бомбардировките през 1945 г., и по времето на
комунизма, фабрики Vysocany били национализирани.
След '89 са наети складовете като халета за филмовата индустрия, но днес тази дейност вече е
преустановена.
В допълнение към обичайните проблеми на изграждането на изоставената промишлена зона е и
необходимостта да се обеззаразяват промишлените отпадъци.
Някой от ценните исторически сгради са включени в нови проекти за развитие. В Vysocan Villa Functionalist от
архитект Алберт Везни е възстановена и в момента къщата служи за седалище на дружеството CODECO, което е
и един от инвеститорите. Други сгради също ще бъдат запазени.
В разработка на проекта Kolben кула за дълго време е била спорна тема.Развитие на 85 метра висока кула
трябва да започне през 2010 г. Очаква се, че кулата няма да окаже негативно влияние върху външния вид на
града, дори гледана от разстояние.
Сградата е заобиколена от хълмове и няма да въздейства негативно върху другите обекти в района и общият
изглед на града.
Конверсия на производсвтена сграда в жилищна
Хартиена фабрика
В този проект 80% от сградите са съборени, останалите сгради са преустроени за
употреба по предназначение.
В 1 етап терена се озеленява, проектират се детски
площадки, футболно игрище, тенис корт, баскетбол,
мини-голф игрища, фитнес площадки и парко места.
2 етап -"Sekaport« е наименованието на проекта на
ресторант, който е във вид на яхта. Очакванията са
проекта да допринесе за жизнеността в парка и
развитието на социалния живот
3 етап - научен център (Science Center)
Включва наука и технологии, електротехниката и електрониката,
автомобилостроенето и автомобилна техника, обучение и
центрове за забавление.
Thames Gateway-Лондон- В Западна Европа най-голямата
производствена зона (3000 ха) в която се планира 120
000 къщи, 180 000 работни места. (2016 г.)
Визията на проекта е устойчиво развитие, социална
инфраструктура, интегрирана общност със силна икономика.
Подновяване на квартал “Тарлабашъ”
Район “Тарлабашъ” е с физически стари и малки парцели.
Поради липса на парко места и тесните улици достъпът с МПС е
труден и почти невъзможен. Изоставени сгради, криминални
проблеми
Неизползваната структура се
обновява
Сградите се обновяват , 40% от тях са изоставени и
неизползвани сгради, с този проек района се
превръщат в жизнена среда.
Ромски квартал “Сулукуле”
Цел на планирането
 Опазване и развитие
на района
 Да задържи
жителите, да създаде
по добри условия за
живот, работна
среда, да запази
културните ценности
на ромското
население в
квартала.
Проблеми в територията
1- Шумовото замърсяване, причинено от
промишлени зони
2-Промишлени и жилищни площи са на близка
позиция, няма достатачна разделителна зелена
зона
3-Неподържане на сградите
4-Изоставени индустриални зони
5-Различни по вид жилища,( блок, къща) на
улицата
Физически замърсяващите индустриални предприятия
могат да се децентрализират. И зоната може да се
превърне в концертна зала или изложбен център
Като разположение промишлената зона е в централно,
комуникативно място, тези които са загубила ефективност си
имат голям потенциал да се използват като училище или
културен център.
Автотранспортното предприятие може да се премести (извън)
града и територията да се използва като многофункционален
спортен център и да се остави непрекъсната зелена система
Малките промишлените зони край пътя може да се
обнови като кафе, ресторант, магазин
Нови решения в
комуникационната система
EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE(ECTS)
Practice
IPPbCBU
" "
2 2
ECTS 6.0
CodeIPPbCBU
Title of the discipline in the academic curriculum
Integrated Planning Project
Starts in semester 2 Ends in semester 2
ECTS6.0
Type Compulsory
90
0
90
90
,
.
Annotation
0
90
0
90
90
Department
Urban Planning
Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Valeri Ivanov. - .
( ) Academic hours(total )
Individual
independant study
Lectures0
Coursework
( 100%)
Form of assessment
Oral Presentation (project work 100%)
Possible training in foreign languages
-UACEG, 05.10.2009 ., A- 3783
IPPbCBUUrbanisme - Master's Degree
Зона
1
Зона 3
Зона 5
Зона 4
Зона 6
Зона 1 Зона 2
Зона 3
Зона 4
Зона 5
Зона 6
Зони с предстоящи инвестиционни
проекти
Зони с разнообразна собственост
остарял сграден фонд и ниско
ниво на достъпност
Зона със смесена собственост
остарял сграден фонд
Зони с частна собственост
Обновен и поддържан сграден
фонд
Основен източник на замърсяване
Основни
подходи
ПРОБЛЕМНА КАРТА
- ЗАПАЗВАНЕ НА
ПРОИЗВОДСТВОТО С
ОБНОВЯВАНЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ
СГРАДИ И ИНФРАСТРУКТУРА
(ЗАПАЗВАНЕ НА
АВТЕНТИЧНАТА
АРХИТЕКТУРА)
- ПРОМЯНА НА СТАТУТА НА
ЗОНАТА – ЗАПАЗВАТ СЕ
СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СГРАДИ
ПРИДАВАЙКИ ИМ НОВ
ОБЛИК И ФУНКЦИЯ
(РЕКОНСТРУКЦИЯ,
ДОСТРОЯВАНЕ
И НАДСТРОЯВАНЕ
МЕТОДИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ
НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЗОНИ
-ПРОМЯНА НА
ЗОНАТА
– ЗАПАЗВАТ СЕ
ЧАСТ ОТ
СЪШЕСТВУВАЩИТЕ
СГРАДИ
И СЕ ИЗГРАЖДАТ
НОВИ
- ЦЯЛОСТНО
ИЗГРАЖДАНЕ НА
НОВИ СГРАДИ
МЕТОДИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ
НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЗОНИ
Индустриалните зони в Район „Красно“ село сме разделили условно на 6
отделни единици, за да може да се обхване тяхната специфика,
конкретни проблеми и подходящи решения.
В Зона 1 попада територията на бившия завод „БАЛКАНКАР-СРЕДЕЦ“.
За там има изготвен инвестиционен проект „ЕВРОПА ТАУЪР“. В Зона 2
преобладава частна собственост, като сградите са в различно
състояние. Зона 3 обхваща Трамвайно депо, което е запазено в
предвижданията на Общия Устройствен План, територията на бившия
завод „БАЛКАНКАР-ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ“ и част с предимно складове и
малки производствени предприятия. Всички сгради на бившия завод са
премахнати и земята е собственост на един инвеститор.
В Зона 4 се намира автобусно депо, което е в лошо състояние и
неизползваемо общежитие към него, което е частна собственост. В Зона
5 попадат Трамвайното депо по бул.“Цар Борис III” и Ремонтен Завод
ТРАМКАР. Сградите в Зони 6 и 7 са в добро състояние, като в Зона 7 е
централният офис на ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ.
Район „Красно село“ е един от тези в София, заети с най-голям процент
производствени територии, които имат своя шанс да бъдат променени,
благодарение на близостта си до центъра.
Методите, изведени от чуждия опит за преструктуриране и обновяване
на производствените зони са:
− Запазване на производството и обновяване на съществуващите
сгради и инфраструктура;
− Промяна на статута на зоната, но със запазване и реновиране на
сградния фонд – реконструкция, пристрояване и надстрояване,
илюстрирани с примери от Чехия, Дания и Великобритания;
− Частично запазване на съществуващите сгради и изграждането на
нови, пример от Турция и...
− Изцяло премахване на всички постройки, проведено в Ж.П.-ареал в
Дания.
THE COURTYARD
APARTMENTS
AT WEST3
FLEXIBLE WORKING SPACE DESIGNED
OPERATING FROM HOME. THE SPACI
PERFECT FOR WORK OR PLAY. ALL AP
WITH VIEWS OUT TO THE LANDSCAPE
LESS TRAVEL, MORE TIME – THE COU
02
D TO SUIT ANY SMALL BUSINESS
OUS HOME OFFICES ARE
PARTMENTS ENJOY TERRACES
D COURTYARDS. LESS STRESS,
RTYARD APARTMENTS AT WEST3
Wake up in your own time Start work
THE
WORKING
DAY
30 SECOND
COMMUTE
04
Discover the advantages
of working from home
in The Courtyard
Apartments at West 3
Many people are now discovering the advantages
of working from home. Less stress, less travel,
more time, the list is endless. To accommodate
this growing trend, the concept of live/work
apartments has been developed to satisfy many
of the requirements of your working life and provide
all the essentials of home. With a unique blend of
convenience, flexibility and comfort, you’ll discover
it’s easy to alternate between work and leisure.
• No commuting hassles
• No congestion charge
• Separate large private work space
• Large terrace space
• Communications-ready apartments
• Convenient access to Central London
A welcome break
30 SECOND
COMMUTE
Settle down for the evening
Photography depicts local area
06
TIME
TO
RELAX
Excellent travel links make The Courtyard Apartments
at West 3 the ideal hopping-off point for road, rail or air
journeys. Motorway connections (M4, M1, M25) give easy
access to the Thames Valley and beyond, the South coast
and the North. And if you are looking beyond our shores,
Heathrow Airport is just 10 miles away.
Closer to home, local transport is convenient for the City,
central and East London. And if you don’t want to stray
far to find some rest and relaxation, Acton Common
Green, with its Park Club and gymnasium is close by.
Underground Stations
East Acton Central line 0.8 miles
Turnham Green District & Piccadilly lines 1.4 miles
Chiswick Park District line 1.4 miles
Stamford Brook District line 1.4 miles
Mainline Station
Acton Central (Silverlink Trains) 0.8 miles
Calling at: Richmond – Kew Gardens – Acton Central
– West Hampstead – Camden – Hackney Central
– West Ham – Canning Town – North Woolwich
Buses from The Vale
207, N207 (24hr service)
Shepherd’s Bush – Acton – Ealing
Broadway – Uxbridge
266, N266 (24hr service)
Hammersmith – Acton – Harlesden
– Cricklewood – Brent Cross
272
Chiswick – Acton – Shepherd’s Bush
607 (Express)
Shepherd’s Bush – Acton – Ealing – Uxbridge
Major Road Links
A406 (North Circular) 0.8 miles
M4 2 miles
M1 6 miles
M25 8 miles
Heathrow International Airport 10 miles
Distances in miles are provided as a guide only.
N
LONDON APARTMENTS
Map not to scale – to be used as visual reference only
West 3 is a distinctive, modern, gated development in the heart of Acton.
The apartments face onto private courtyards laid out in formal style. Hedges,
shrubs, fountains and trees landscaped with precision to provide the perfect
aesthetic and social space. With a mix of studios, one, two and three bedroom
apartments to choose from, and now with the introduction of 15 new
Courtyard apartments, there really is something for everyone.
N
Site Plan of West 3 London Apartments with
The Courtyard Apartments highlighted in orange
08
OUTER IMPACT
WITH INNER
TRANQUILLITY
Photo montage image and actual photography depicts
the courtyards at West 3 London Apartments
Photography of the exterior and courtyards at West 3 London Apartments
THE PERFECT
WORKING
ENVIRONMENT
Everyone agrees that working in a high-pressure,
hectic environment can take its toll on even
the most relaxed individual, and long, busy
commuting times don’t help. So, imagine being
able to step out of your designer office into your
designer living space. This live/work concept
could change your life forever.
10
Photography depicts interiors of showhome at The Courtyard Apartments at West 3 and is indicative only.
Some fixtures and fittings may not be included in the final specification. Please ask a Sales Consultant for further information.
Photography depicts interiors of showhome at The Courtyard Apartments at West 3 and is indicative only.
Some fixtures and fittings may not be included in the final specification. Please ask a Sales Consultant for further information.
THE PERFECT
LIVING
ENVIRONMENT
12
The Courtyard Apartments at West 3 have
been formulated to satisfy the requirements
of modern-day living, and whilst not forgetting
that your house is, above all, your home;
it’s a statement of who and what you are.
Contemporary is the key word here. Interiors
are modern and have a minimalist feel. Spacious,
airy and with a neutral backdrop, these are rooms
ready to be personalised, perfect for work or play.
The properties enjoy private terraces with a view
over the central courtyard.
It’s not all work,
work, work…
enjoy your
contemporary
living space
Photography depicts interiors of showhome at The Courtyard Apartments at West 3 and is indicative only.
Some fixtures and fittings may not be included in the final specification. Please ask a Sales Consultant for further information.
A STATEMENT OF
CONTEMPORARY
DESIGN
14
Kitchens
• Individually designed layouts
• Matching worktops with full height splashbacks*
• Stainless steel square inset bowl and stainless
steel tap
• High gloss light door finishes
• Pull-out pan and racked storage units*
• Low voltage ceiling downlighters, under pelmet
wall unit lights and plinth lights
• Bosch ceramic hob
• Küppersbusch / Bosch externally vented island
or slim line cooker hood*
• Bosch stainless steel fronted oven with Bosch
stainless steel fronted combination microwave
oven to all units except one bedroom apartments
• Bosch integrated fridge / freezer
• Bosch integrated multi-function dishwasher
• Plumbing for condensing washer / dryer within
hall cupboard
* Where applicable – please ask a Sales Consultant for further information
UNWIND IN
YOUR OWN
SPACE
Photography depicts interiors and specification details of showhome at The Courtyard Apartments at West 3 and is indicative only.
Some fixtures and fittings may not be included in the final specification. Please ask a Sales Consultant for further information.
Bathroom
• Steel bath
• Eurobath chrome thermostatic mixer valve
• Ideal Standard White Cube basin
• Ideal standard white range wall mounted WC
• White shower tray with Aroco pivot door*
• Eurobath chrome shower head and thermostatic
control to shower cubicles and selected baths
• Polished stainless steel ladder type thermostatically
fitted towel rail to all bath / shower rooms*
• Ceramic tiled flooring with matching ceramic tiling
to all bathroom and shower walls complete with
mosaic feature tile
• Mirrored and shelved cabinets to all bath and shower
rooms with shaver socket and lighting beneath
• Extract ventilation to outside
• Low voltage ceiling downlighters to all bath /
shower rooms*
• Toilet roll holders to all bath / shower rooms
* Where applicable – please ask a Sales Consultant for further information
16
Photography depicts interiors and specification details of showhome at The Courtyard Apartments at West 3 and is indicative only.
Some fixtures and fittings may not be included in the final specification. Please ask a Sales Consultant for further information.
WHAT WOULD
YOU DO IN
YOURS?
18
Designer, photographer, artist…
whatever your profession,
The Courtyard Apartments
at West 3 can work for you.
Security is a priority in the gated
development with 24-hour concierge
service, monitored CCTV and video entry
system. Inside the communications-ready
apartments, interior finishes include white
oak veneer doors with chrome handles
and fitted or walk-in wardrobes.
Your attention is drawn to the fact that it may not be possible to provide all products as referred to in the specification.
In such cases, a similar alternative will be provided. Berkeley Homes reserves the right to make these changes as required.
General
Due to the fact that these properties are
part work space, they will attract business
rates on the relevant proportion
Electrical Fittings
• Dimmer light controls*
• Low voltage downlighters*
• Energy efficient downlighters*
• Automatic lighting to hall cupboards*
• Television (terrestrial and satellite) and FM points
to principal living areas and bedrooms*
• TV, telephone and data points to principal living
areas and bedrooms*
• Wiring provision for sound system*
• White / stainless steel fittings at high and low level*
Heating / Cooling
• Electric immersion heater with electronic timer control
to hot water storage tank
• All apartments feature electric radiant panel heating
to all main living areas, bedrooms and hallways*
• PVCu sealed unit double glazed windows
• Heated towel rails to all bath / shower rooms
Interior Finishes
• Oak veneer internal doors
• White painted skirtings and architraves
• Chrome polished door handles to interior doors
• Walk-in or fitted wardrobes with a combination
of shelving and rails to master bedrooms*
• Sliding mirror doors to selected hall cupboards
Security
• Video entry system viewed via purchaser’s
personal TV
• Mains supply smoke detector to hallways
and mains smoke detector directly wired
to management office
• Night latch / deadlock and spy hole to apartment
entrance doors
• Gated vehicle and pedestrian entrance
to the development
• 24-hour concierge service and monitored CCTV
• Lockable windows
Peace of Mind
• 999 year lease
• All apartments benefit from 10 year NHBC warranty
Car Parking
• Limited car parking spaces available
by separate negotiation
Lifts
• Passenger lifts serving each floor
Communal External Areas
• Landscaped gardens and courtyards
• A management company will administer
the effective operation and maintenance
of communal facilities for which a service charge
will be levied apportioned to benefit offered
* Where applicable – please ask a Sales Consultant for further information
06. Courtyard Apartment
Type
10.0.8
10.0.7
10.0.6
10.0.5
10.0.3
10.0.2
10.0.17.0.1
7.0.2
7.0.3
7.0.4
7.0.5
7.0.6
7.0.7
7.0.8
BROMYARD AVENUE
THIRD AVENUE
CENTRALWALK
LIFT
LIFT
LIFT LIFT
LIFT
LIFT
COURTYARD
COURTYARD
20
Apartments
Ground Level 7.0.5
First Level -----------------------
Second Level -----------------------
Third Level -----------------------
Fourth Level -----------------------
Fifth Level -----------------------
Total Area 78.50 sq m / 845.08 sq ft
Workspace Area 25.91 sq m / 278.89 sq ft
Living/Dining
5306mm x 3909mm 17' 5" x 12' 10"
Kitchen
3550mm x 1779mm 11' 8" x 5' 10"
Bedroom
2932mm x 3346mm 9' 8" x 11' 0"
Workspace
7159mm x 2933mm 23' 6" x 9' 8"
N
Ground
Level
07. Courtyard Apartment
Electrical Key
Type
Apartments
Ground Level 7.0.4
First Level -----------------------
Second Level -----------------------
Third Level -----------------------
Fourth Level -----------------------
Fifth Level -----------------------
Total Area 85.94 sq m / 925.06 sq ft
Workspace Area 28.62 sq m / 308.06 sq ft
Living/Dining
7210mm x 3942mm 23' 8" x 12' 11"
Kitchen
3791mm x 2271mm 12' 5" x 7' 5"
Bedroom
3691mm x 4186mm 12' 1" x 13' 9"
Workspace
8425mm x 2920mm 27' 8" x 9' 7"
10.0.8
10.0.7
10.0.6
10.0.5
10.0.3
10.0.2
10.0.17.0.1
7.0.2
7.0.3
7.0.4
7.0.5
7.0.6
7.0.7
7.0.8
BROMYARD AVENUE
THIRD AVENUE
CENTRALWALK
LIFT
LIFT
LIFT LIFT
LIFT
LIFT
COURTYARD
COURTYARD
May be subject to VAT and business rates
on the designated work space area.
The Courtyard Apartments layouts shown
are for approximate measurements only.
They are not necessarily shown in scale
to each other. Exact layout and sizes of
apartments and patio or terrace detail may vary.
All measurements may vary within a tolerance of 5%
N
Ground
Level
08. Courtyard Apartment
Type
Apartments
Ground Level 7.0.2 / 7.0.3* / 7.0.6 / 7.0.7* /
10.0.2* / 10.0.3 / 10.0.6* / 10.0.7
First Level ------------------------------------
Second Level ------------------------------------
Third Level ------------------------------------
Fourth Level ------------------------------------
Fifth Level ------------------------------------
Total Area 89.54 sq m / 963.81 sq ft
Workspace Area 29.62 sq m / 318.83 sq ft
Living/Dining/Kitchen
7907mm x 5840mm 26' 0" x 19' 2"
Bedroom
4253mm x 2749mm 14' 0" x 9' 0"
Workspace
7717mm x 2922mm 25' 4" x 9' 7"
10.0.8
10.0.7
10.0.6
10.0.5
10.0.3
10.0.2
10.0.17.0.1
7.0.2
7.0.3
7.0.4
7.0.5
7.0.6
7.0.7
7.0.8
BROMYARD AVENUE
COURTYARD
COURTYARD
THIRD AVENUE
CENTRALWALK
LIFT
LIFT
LIFT LIFT
LIFT
LIFT
N
* These apartment layouts are a mirrored version of the type shown
22
Ground
Level
12. Courtyard Apartment
Type
Apartments
Ground Level 7.0.1 / 7.0.8*
First Level -----------------------
Second Level -----------------------
Third Level -----------------------
Fourth Level -----------------------
Fifth Level -----------------------
Total Area 105.26 sq m / 1133.02 sq ft
Workspace Area 33.55 sq m / 358.65 sq ft
Living/Dining
5843mm x 5439mm 19' 2" x 17' 10"
Kitchen
3876mm x 2813mm 12' 9" x 9' 3"
Bedroom
3977mm x 3440mm 13' 1" x 11' 4"
Workspace
8772mm x 2845mm 28' 10" x 9' 4"
10.0.8
10.0.7
10.0.6
10.0.5
10.0.3
10.0.2
10.0.17.0.1
7.0.2
7.0.3
7.0.4
7.0.5
7.0.6
7.0.7
7.0.8
BROMYARD AVENUE
THIRD AVENUE
CENTRALWALK
LIFT
LIFT
LIFT LIFT
LIFT
LIFT
COURTYARD
COURTYARD
Electrical Key
May be subject to VAT and business rates
on the designated work space area.
The Courtyard Apartments layouts shown
are for approximate measurements only.
They are not necessarily shown in scale
to each other. Exact layout and sizes of
apartments and patio or terrace detail may vary.
All measurements may vary within a tolerance of 5%
N* This apartment layout is a mirrored
version of the type shown
Ground
Level
13. Courtyard Apartment
Type
Apartments
Ground Level 10.0.1 / 10.0.8*
First Level -----------------------
Second Level -----------------------
Third Level -----------------------
Fourth Level -----------------------
Fifth Level -----------------------
Total Area 102.88 sq m / 1107.40 sq ft
Workspace Area 33.26 sq m / 358.65 sq ft
Living/Dining/Kitchen
7255mm x 5820mm 23' 10" x 19' 1"
Bedroom
3879mm x 3412mm 12' 9" x 11' 2"
Workspace
8770mm x 2853mm 28' 10" x 9' 4"
10.0.8
10.0.7
10.0.6
10.0.5
10.0.3
10.0.2
10.0.17.0.1
7.0.2
7.0.3
7.0.4
7.0.5
7.0.6
7.0.7
7.0.8
BROMYARD AVENUE
THIRD AVENUE
CENTRALWALK
LIFT
LIFT
LIFT LIFT
LIFT
LIFT
COURTYARD
COURTYARD
N
* This apartment layout is a mirrored version of the type shown
24
Ground
Level
41. Courtyard Apartment
Type
Apartments
Ground Level 10.0.5
First Level -----------------------
Second Level -----------------------
Third Level -----------------------
Fourth Level -----------------------
Fifth Level -----------------------
Total Area 88.86 sq m / 956.48 sq ft
Workspace Area 29.59 sq m / 318.50 sq ft
Living/Dining/Kitchen
9578mm x 3386mm 31' 5" x 11' 1"
Bedroom
4195mm x 3038mm 13' 9" x 10' 0"
Workspace
7692mm x 2936mm 25' 3" x 9' 8"
10.0.8
10.0.7
10.0.6
10.0.5
10.0.3
10.0.2
10.0.17.0.1
7.0.2
7.0.3
7.0.4
7.0.5
7.0.6
7.0.7
7.0.8
BROMYARD AVENUE
THIRD AVENUE
CENTRALWALK
LIFT
LIFT
LIFT LIFT
LIFT
LIFT
COURTYARD
COURTYARD
Electrical Key
May be subject to VAT and business rates
on the designated work space area.
The Courtyard Apartments layouts shown
are for approximate measurements only.
They are not necessarily shown in scale
to each other. Exact layout and sizes of
apartments and patio or terrace detail may vary.
All measurements may vary within a tolerance of 5%
N
Ground
Level
WHY CHOOSE
BERKELEY
HOMES
26
Gunwharf Quays, Portsmouth, Hampshire
Choosing a home and choosing where that home
should be, must rank as one of the most important
decisions of our lives. These days many of us don’t
take that decision just once or twice. We take it time
and time again as our circumstances – jobs, family,
finances – change at today’s faster pace.
Berkeley Homes respects and reflects that fact.
We are dedicated to creating quality homes that
enhance people’s lives, wherever they are in their
life. Berkeley Homes will always be there for you,
ready to help you enjoy the times of your life.
Building Excellence – Time after Time
For more than 25 years Berkeley Homes has built
a reputation for creating sound and stylish homes
of real quality. We have the awards and testimonials
to prove it. By adopting a consistently demanding
approach to location, design and construction we have
been able to add a whole new range of properties
to our more traditional, executive homes.
We now develop riverside apartments, refurbished
historic buildings and urban lofts, providing a variety
of lifestyles, all secured by Berkeley Homes’ standards
of quality.
Leaders in Sustainability
We continually strive to be industry leaders, and this is
never more evident than in our innovative approach to
sustainable development. Our programme of sustainability
embraces collaboration with local community and
government to improve the quality of life for all, not only
now, but in the future. Our truly mixed-use schemes,
incorporating residential and commercial buildings, as well
as public spaces and amenities, bring new vibrancy
to former brownfield sites. It is through this regeneration
that we are able to make a vital contribution to improving
the social, economic and environmental infrastructure
of the communities in which we work.
Timely Service
Our customer relations managers are specifically trained
to help you through the purchasing process. They will
listen to your needs and wishes, advising you accordingly,
with the sole aim of achieving a smooth and carefree move.
Berkeley Homes is as much about quality of service
as quality of construction.
Timeless Desirability
Because our homes are well planned, meticulously
constructed and excellently appointed, they are easy
to run and maintain. More than that, when you decide
to move on, you are likely to appreciate once again
the wisdom of your investment. Berkeley Homes
has a timeless desirability that will last for years.
Whatever your ambition for your new home,
now is the time to choose Berkeley Homes.
Royal Arsenal, Woolwich, LondonChelsea Bridge Wharf, London
The Courtyard Apartments at West 3
Sales & Marketing Suite
Berkeley Homes (West London) Limited
Bromyard Avenue Acton London W3 7XH
Tel 020 8811 2336
Fax 020 8746 7062
Email sales.west3@berkeleyhomes.co.uk
Web www.west3londonapartments.com
A development by
Berkeley Homes
At the forefront of
building homes for living.
In the places you want to live,
for the life you want to lead.
The information in this document is indicative and is intended to act as a guide only as to the finished
product. Accordingly the finished product may vary from the information provided. In particular please
note that this development is not a newly built development, but is the conversion and refurbishment
of an existing building. The company has therefore sought to retain the character and preserve
original features whilst providing good quality homes for the future. Due to the nature of the existing
building there may be variations to the plans in finished homes. Therefore purchasers are invited
to raise any queries they have in this regard with their solicitors. These particulars should not be relied
upon as accurately describing any of the specific matters described by any order under the Property
Misdescriptions Act 1991. This information does not constitute a contract, or warranty. The dimensions
given on plans are not intended to be used for carpet sizes, appliance sizes or items of furniture.
West 3 London Apartments is a marketing name only and may not constitute part of the postal address.
Applicants are advised to contact the Sales & Marketing Suite to ascertain the availability of any
particular property so as to avoid a fruitless journey.
I310/05CA/1007
N
Map not to scale – to be used as visual reference only.

More Related Content

Viewers also liked

Kоледна приказка
Kоледна приказкаKоледна приказка
Kоледна приказкаedito98
 
Арнолдо Дзоки
 Арнолдо Дзоки Арнолдо Дзоки
Арнолдо Дзокиlegends_ruse
 
Константин Величков
Константин ВеличковКонстантин Величков
Константин ВеличковIliana Ilieva-Dabova
 
Finances and Urban Development
Finances and Urban DevelopmentFinances and Urban Development
Finances and Urban DevelopmentBlagoy Petkov
 
Technical Infrastructure
Technical InfrastructureTechnical Infrastructure
Technical InfrastructureBlagoy Petkov
 
Planning Administration
Planning AdministrationPlanning Administration
Planning AdministrationBlagoy Petkov
 
Methods of Statistic
Methods of StatisticMethods of Statistic
Methods of StatisticBlagoy Petkov
 
Statistical Methods 2
Statistical Methods 2Statistical Methods 2
Statistical Methods 2Blagoy Petkov
 
EU Urban Policy and Programmes
EU Urban Policy and ProgrammesEU Urban Policy and Programmes
EU Urban Policy and ProgrammesBlagoy Petkov
 
Environmental Impact Assessment
Environmental Impact AssessmentEnvironmental Impact Assessment
Environmental Impact AssessmentBlagoy Petkov
 
Cultural Anthropology
Cultural AnthropologyCultural Anthropology
Cultural AnthropologyBlagoy Petkov
 
Environmental Policy and Sustainability 2
Environmental Policy and Sustainability 2Environmental Policy and Sustainability 2
Environmental Policy and Sustainability 2Blagoy Petkov
 

Viewers also liked (20)

освобождението
освобождениетоосвобождението
освобождението
 
Kоледна приказка
Kоледна приказкаKоледна приказка
Kоледна приказка
 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФОНДОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ЛЮБЕН КА...
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФОНДОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ЛЮБЕН КА...ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФОНДОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ЛЮБЕН КА...
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФОНДОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ЛЮБЕН КА...
 
Арнолдо Дзоки
 Арнолдо Дзоки Арнолдо Дзоки
Арнолдо Дзоки
 
софия столица на нашата родина
софия  столица на нашата родинасофия  столица на нашата родина
софия столица на нашата родина
 
Regional Planning
Regional PlanningRegional Planning
Regional Planning
 
Константин Величков
Константин ВеличковКонстантин Величков
Константин Величков
 
Finances and Urban Development
Finances and Urban DevelopmentFinances and Urban Development
Finances and Urban Development
 
Professional Ethics
Professional EthicsProfessional Ethics
Professional Ethics
 
Industrial Areas
Industrial AreasIndustrial Areas
Industrial Areas
 
Technical Infrastructure
Technical InfrastructureTechnical Infrastructure
Technical Infrastructure
 
Planning Administration
Planning AdministrationPlanning Administration
Planning Administration
 
Methods of Statistic
Methods of StatisticMethods of Statistic
Methods of Statistic
 
Statistical Methods 2
Statistical Methods 2Statistical Methods 2
Statistical Methods 2
 
EU Urban Policy and Programmes
EU Urban Policy and ProgrammesEU Urban Policy and Programmes
EU Urban Policy and Programmes
 
Environmental Impact Assessment
Environmental Impact AssessmentEnvironmental Impact Assessment
Environmental Impact Assessment
 
Cultural Anthropology
Cultural AnthropologyCultural Anthropology
Cultural Anthropology
 
Environmental Policy and Sustainability 2
Environmental Policy and Sustainability 2Environmental Policy and Sustainability 2
Environmental Policy and Sustainability 2
 
Urban Regeneration
Urban RegenerationUrban Regeneration
Urban Regeneration
 
Tourism Planning
Tourism PlanningTourism Planning
Tourism Planning
 

Similar to Integrated Planning Project (14)

автобиография
автобиографияавтобиография
автобиография
 
Строителство Градът
Строителство ГрадътСтроителство Градът
Строителство Градът
 
Строителство Градът
Строителство ГрадътСтроителство Градът
Строителство Градът
 
Dragalevci research
Dragalevci researchDragalevci research
Dragalevci research
 
Project Management
Project ManagementProject Management
Project Management
 
Строителство Градът
Строителство ГрадътСтроителство Градът
Строителство Градът
 
Строителство Градът
Строителство ГрадътСтроителство Градът
Строителство Градът
 
строителство градът
строителство градътстроителство градът
строителство градът
 
Строителство Градът
Строителство ГрадътСтроителство Градът
Строителство Градът
 
Строителство Градът
 Строителство Градът Строителство Градът
Строителство Градът
 
строителство градът
строителство градътстроителство градът
строителство градът
 
Истинските решения - Вили Лилков
Истинските решения - Вили ЛилковИстинските решения - Вили Лилков
Истинските решения - Вили Лилков
 
Строителство Градът
Строителство ГрадътСтроителство Градът
Строителство Градът
 
Dragalevci - Master's Degree Diploma Project
Dragalevci - Master's Degree Diploma ProjectDragalevci - Master's Degree Diploma Project
Dragalevci - Master's Degree Diploma Project
 

More from Blagoy Petkov

development plans map
development plans mapdevelopment plans map
development plans mapBlagoy Petkov
 
development register
development registerdevelopment register
development registerBlagoy Petkov
 
Vitosha District Strategic Management Report
Vitosha District Strategic Management ReportVitosha District Strategic Management Report
Vitosha District Strategic Management ReportBlagoy Petkov
 
Spatial Development Training Report Plovdiv
Spatial Development Training Report PlovdivSpatial Development Training Report Plovdiv
Spatial Development Training Report PlovdivBlagoy Petkov
 
Bakyrdjiev Residential Building
Bakyrdjiev Residential BuildingBakyrdjiev Residential Building
Bakyrdjiev Residential BuildingBlagoy Petkov
 
Town Phenomenon History
Town Phenomenon HistoryTown Phenomenon History
Town Phenomenon HistoryBlagoy Petkov
 
Regulation and Economy
Regulation and EconomyRegulation and Economy
Regulation and EconomyBlagoy Petkov
 
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale ModelPlovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale ModelBlagoy Petkov
 
Haskovo Comprehensive Town Development Plan
Haskovo Comprehensive Town Development PlanHaskovo Comprehensive Town Development Plan
Haskovo Comprehensive Town Development PlanBlagoy Petkov
 
Bistrica Detailed Development Plan
Bistrica Detailed Development PlanBistrica Detailed Development Plan
Bistrica Detailed Development PlanBlagoy Petkov
 

More from Blagoy Petkov (20)

projects preview
projects previewprojects preview
projects preview
 
development plans map
development plans mapdevelopment plans map
development plans map
 
development register
development registerdevelopment register
development register
 
petkovstudio.com
petkovstudio.competkovstudio.com
petkovstudio.com
 
портфолио
портфолиопортфолио
портфолио
 
First Estates
First EstatesFirst Estates
First Estates
 
5 Budapeshta Street
5 Budapeshta Street5 Budapeshta Street
5 Budapeshta Street
 
assist
assistassist
assist
 
Vitosha District Strategic Management Report
Vitosha District Strategic Management ReportVitosha District Strategic Management Report
Vitosha District Strategic Management Report
 
My Report
My ReportMy Report
My Report
 
Spatial Development Training Report Plovdiv
Spatial Development Training Report PlovdivSpatial Development Training Report Plovdiv
Spatial Development Training Report Plovdiv
 
Vinica
VinicaVinica
Vinica
 
Bakyrdjiev Residential Building
Bakyrdjiev Residential BuildingBakyrdjiev Residential Building
Bakyrdjiev Residential Building
 
Town Phenomenon History
Town Phenomenon HistoryTown Phenomenon History
Town Phenomenon History
 
ESI
ESIESI
ESI
 
Project Management
Project ManagementProject Management
Project Management
 
Regulation and Economy
Regulation and EconomyRegulation and Economy
Regulation and Economy
 
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale ModelPlovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model
 
Haskovo Comprehensive Town Development Plan
Haskovo Comprehensive Town Development PlanHaskovo Comprehensive Town Development Plan
Haskovo Comprehensive Town Development Plan
 
Bistrica Detailed Development Plan
Bistrica Detailed Development PlanBistrica Detailed Development Plan
Bistrica Detailed Development Plan
 

Integrated Planning Project

 • 1. Община Красно село урб. Благой Петков ф.№ 50055 урб. Владимир Бахнев ф.№ 50061 урб. Петър Дечев ф.№ 50060 к.арх. Власта Бурджиевова ф.№ 8780 урб. Едже Чънар ф.№50075 к.арх. Елена Хараламбова ф.№ 8002
 • 2.
 • 3. Предвиждания на ОУП София, (източник: www.sofproect.com)
 • 4.
 • 5.
 • 11. Canary Wharf 5 Chirchill place 15 Canada Sqare
 • 12. Canary Wharf, снимки от комплекса
 • 13.
 • 14. Площи за паркиране на велосипеди и автомобили
 • 16. 1 Canada Sqare, разпределение
 • 17. 1 Canada Square, свободни площи
 • 19. 1 Churchill Place, разпределение
 • 20. 1 Churchill Place, свободни площи
 • 28.
 • 29.
 • 30. Архитекти от Дюселдорф ще проектират сграда над 180 м в София Тя е част от нов градски комплекс на мястото на завод "Балканкар Средец" "Европа тауър" - така ще се нарича 40-етажна, или над 180 м висока сграда, която се предвижда да бъде изградена на територията на бившия завод "Балканкар - Средец" в София. Това стана ясно след приключилия в края на миналия месец междунарен конкурс за архитектурен проект. Комисията, съставена от представители на инвеститорите, на Столична община, а така също и на съюзите на архитектите в България и Германия класира на първо място проекта на архитектурно студио НРР Hentrich-Petschnigg and Partner KG от Дюселдорф, Германия. Общо шест архитектурни студия - от България, Австрия, Германия и Великобритания, взеха участие в крайния етап на конкурса. На второ място е класиран проектът на български колектив с ръководител доц. д-р Жеко Тилев.
 • 31. Обект на конкурса бе архитектурният дизайн и интегрирането на високата сграда "Европа тауър" като част от бъдещия градски комплекс на бул. "Цар Борис Трети". "Целта - да се развие най- високата сграда в София и България до най-престижната бизнес локация - изисква високи стандарти на архитектура и проектиране", заяви Александър Отто, председател на управителния съвет на ЕЦЕ, инвеститор на проекта. "За първи път от 30 години в София се провежда международен архитектурен конкурс и се надявам това да се превърне в практика. Това, че в конкурса участва и български колектив, показва, че можем да се съизмерим със световните и европейските стандарти в строенето на високи сгради", каза главният архитект на София и член на журито арх. Петър Диков.
 • 32. Проектът "Европа парк" е съвместна инвестиция в размер на близо 500 мил. евро на базираната в Хамбург ЕЦЕ група, която е лидер в сферата търговските центрове, и "Адванс пропъртис" ООД, компания в сектора на недвижимото имущество. Други партньори са "Балканкар - Средец" АД и "ГТМ-Ангел Балевски" ЕАД. Целият квартал ще е на мястото на бивша фабрика в града. Той ще е многофункционален градски комплекс, включващ търговски сгради, офиси, апартаменти, хотел, киноцентър и други развлекателни площи. През първата фаза от изграждането ще бъдат реализирани близо 60 хил. кв.м офисни площи за отдаване под наем и търговски център с приблизителна площ от 70 хил. кв.м.
 • 33. Засега "Европа тауър" със своите 40 етажа и височина над 180 метра е сред най-високите постройки в София. Проектът включва също и изграждането на приблизително 3000 паркоместа. Предвижда се първата фаза на строителството да започне през лятото на 2008 г. и да завърши пред 2010 г. През втората фаза на проекта, която ще стартира веднага след първата, ще бъдат изградени апартаменти, допълнителни офисни площи, хотел и развлекателни обекти с обща площ от близо 250 хил. кв.м. Преструктурирането на териториите на бивши производствени предприятия, оказали се с развитието на града в неговата централна или близка до жилищни райони територия, е предвидено по общия устройствен план на София. Литовската компания VP Group има проект за изграждане на мултифункционален център в столицата, който ще се нарича "Софийски Акрополис". Комплексът ще се намира на територията на бившия завод "Балканкар - 6-ти Септември". Той ще бъде изграден върху площ от 200 дка и ще има 750 хил. кв.м обща разгъната площ, търговски и развлекателен център с площ от 100 хил. кв.м, 50 хил. кв.м офис площи, 350 хил. кв.м жилища и 250 хил. кв.м паркинги. Първата фаза на проекта ще се реализира между 2007 и 2009 г., а целият комплекс трябва да бъде завършен през 2012 г.
 • 35.
 • 36.
 • 38.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45. Литовската компания VP Group има проект за изграждане на мултифункционален център в столицата, който ще се нарича "Софийски Акрополис". Комплексът ще се намира на територията на бившия завод "Балканкар - 6-ти Септември". Той ще бъде изграден върху площ от 200 дка и ще има 750 хил. кв.м обща разгъната площ, търговски и развлекателен център с площ от 100 хил. кв.м, 50 хил. кв.м офис площи, 350 хил. кв.м жилища и 250 хил. кв.м паркинги. Първата фаза на проекта се реализира между 2007 и 2009 г., а целият комплекс трябва да бъде завършен през 2012 г. През 2004 г. на мястото на бившия завод "Мраз" се предвиждаше също многофункционален градски коплекс с инвеститор "Братя Василеви". Проектът все още не е започнал да се реализира.
 • 46. Сертификатът за инвеститор от първи клас, получен от компанията, се издава от Българската агенция за инвестиции, като задължава служителите й да оказват пълна административна подкрепа на проекта. На инвеститор от първи клас, който трябва да вложи поне 70 милиона лева в придобиване на дълготрайни материални активи на едно място в период от три години, се полага административно обслужване от агенцията, съкращаване на сроковете за процедурите по издаване на различните видове разрешителни и лицензи, а при нужда - изграждане на инфраструктура до границите на обекта или безвъзмездно преотстъпване на парцел или право на строеж върху държавна или общинска земя. В случая компанията е собственик на терена на неработещия завод за електрокари. Генералният мениджър на “Софийски Акрополис” Димитриус Никитинас обясни, че на първо място очакват административна подкрепа от агенцията, а след това - и от властите в изграждането на публичната инфраструктура около завода. Там ще трябва да се прави разширение на булевард “Никола Мушанов”, нови трамвайни спирки, да се изградят нови кръстовища на “Никола Мушанов” и “Житница” и вътрешно кварталната обществена инфраструктура. Средствата за нея ще трябва да бъдат заделени от държавния или общинския бюджет.
 • 48.
 • 49.
 • 50.
 • 52.
 • 54.
 • 55.
 • 57.
 • 58. Нов живот за старите производствени зони в София | В общия устройствен план е предвидена регенерация за шест производствени зони В София с изменението на общия устройствен план е създадена възможност да бъде извършено преструктуриране на стари производствени зони с цел развитие на нови функции. Планът създава условия за преструктуриране, променяйки отреждането на териториите от смесени производствени в смесени многофункционални зони, каза главният експерт в общинското предприятие "Софпроект – ОГП", разработило общия план, арх. Яни Вълканов. На територията на София в периода от 50-те до края на осемдесетте години са били развити 26 производствено-складови зони, разположени около железопътните ареали и входно-изходните магистрали. Много от тях не развиват дейност, но въпреки настъпилите промени в продуктовата структура и стагнацията на производството те продължават да съществуват като сграден фонд и изградена инфраструктура. Делът на производствените територии в рамките на града е близо 20%, като сравнително голяма част от тях са разположени в непосредствена близост до центъра. В развитите европейски столици този процент е между 10 и 12. Факторите, които довеждат до нуждата от промяна, са свързани с все по-изявените процеси на преструктуриране в посока предимно към обслужващи дейности от третичния сектор на старите индустриални зони в компактния град, особено по-централно разположените, посочи също арх. Вълканов.
 • 59. Регенерация на производствени зони е предвидена за шест територии Това са - Задгаров район (зоната зад Централна жп гара), "Захарна фабрика" – "Орион", "Средец", "Витоша" ("Хладилника"), "Изгрев" и за Металургичен комбинат "Кремиковци". В устройствен аспект това е изявено с определяне на нов режим на смесени многофункционални зони на мястото на старите производствено-складови по предходни планове. С определяне на по-високи устройствени параметри се дава възможност преструктурирането да стане по-рентабилно за инвестиции. С общия план получава подкрепа една тенденция, започнала под натиска на пазара. Инвестиционни намерения и проекти бяха заявени за терени на бивши производствени предприятия като "Балканкар – Средец", зад Централна жп гара и др. Във времето на финансово-икономическата криза тези проекти не получиха развитие, но проектът за изменение на общия устройствен план подкрепи и запази тенденцията за преструктуриране. Подходът от градоустройствена гледна точка е не да бъдe закрито действащото производство в тези територии, а да се даде възможност за развитие на нова функция. Предвижданията на плана не пречат да продължат да функционират отделни предприятия, те дават само възможност за ново развитие, тъй като повечето от тези територии са занемарени и опасни, а производствата са остарели. Същевременно с развитие на жилищните комплекси някои от индустриалните зони са в близост до зони за обитаване.
 • 60. Въпреки намаляването на дела на производствените територии в структурата на града те продължават да заемат значителна част от територията. Една голяма част от тях представляват големи компактни терени, разположени в близост до централните градски части, добре обслужени транспортно (включително с градски транспорт) и инженерна инфраструктура – например териториите на производствените зони "Средец", "Витоша", "Орион – Захарна фабрика", част от Задгаров район. Предимствата на шестте територии са разположението им на ключови градски булеварди и връзката с метрото. Най- благоприятни от тази гледна точка предвид реализацията на втори метродиаметър са зоната при Задгаров район и "Витоша" ("Хладилника"). Преструктурирането и по-интензивното използване на тези зони, обезпечени с инфраструктура, е напълно в съзвучие с европейските принципи за устойчиво градско развитие, тъй като може да привлече в тях инвестиции, които иначе биха се насочили към усвояване на нови територии без инфраструктура (на зелено) и по този начин би намалило общата икономическа и екологическа цена за града. Тяхното ключово местоположение на основни градски радиални и рингови артерии ще ги превърне в гръбнак на нова и по- ефективна полицентрична градска структура, смятат експерти от общинското предприятие "Софпроект – ОГП".
 • 61. В европейски мащаб реализирането на проекти за регенерация е осъществено на принципа на публично-частното партньорство. Ролята на общината е координираща чрез насочване с планиране, в изграждането на инфраструктурата или директно като партньор в проекта. За да се избегне планиране на парче, е добре общината изпреварващо да подготви стратегии и подробни устройствени планове, смятат експерти в областта на устройственото планиране. Първа стъпка към това е заложеното в общия устройствен план. Като следващо ниво на планиране – подробни устройствени планове, са в процес на разработване два плана. За територията зад Централна жп гара на площ от 215 дка е разработен и подробен устройствен план - плана за регулация и застрояване, който Столичният общински съвет одобри на 9 юли 2009 г. С проекта се поставя акцент върху развитието на обекти за комплексно обществено обслужване, за търговия, офиси и хотели. В момента за територията на производствена зона "Витоша" ("Хладилника") е възложен план за регулация и застрояване с обхват между бул. "Никола Вапцаров" и бул. "Черни връх". В компактния град са обособени три мащабни индустриални района, няколко подрайона и отделни териториални групи от предприятия. Ясно обособени са районите северен и югоизточен. Третият индустриален район е система от индустриални подрайони и жилищни образувания – Западен индустриално-жилищен район.
 • 62. Barking Creative Industries Quarter, London Client London Thames Gateway Development Corporation Area 1.1 hectare Construction sum £90 million excl. VAT Competition 2008, 1st prize in invited English Partnerships competition Status Planning submittal Engineer Buro Happold Heritage consultant EDP Daylight consultant Driver Jonas Flood consultant Scott Wilson
 • 63.
 • 64. Проектът разглежда квартал в Източен Лондон и в частност две съществуващи сгради от 19-ти век (на бирена фабрика и складове за зърно) Предвижда се създаването на 220 жилищни единици, работни места за местни творци, нов обществен площад, обществени съоръжения и по-добри обществени транспортни връзки с другата страна на река Roding. Проектирането поставя нови сгради около мястото на съществуващата индустриални структури, за да формират обществено пространство в центъра. Новите сгради седят в периферията, прекъсвани от няколко входа. Дизайнът има за цел опазване на промишлените сгради и техният характер чрез използването на зидария. В същото време цели да постигне разнообразен характер на територията; новите сгради са с различна височина, различен мащаб и фасадни облицовки, които отговарят едновременно на градската среда и ландшафта.
 • 65. Проект Опус, Оденсе, Дания Проектът ще преобрази старата гара и района на кланицата в средата на Оденсе, Дания в динамична търговска и жилищна зона.
 • 66.
 • 67. Новият квартал ще включва търговски център с площ 50000 m2, който отразява визията за бъдещо развитие на града (с отличителна и пластична архитектура) и връзката с историческия център на града,
 • 68.
 • 69. Стремежът е търговският център да бъде новата забележителност на Одензе. Той ще бъде разположен в продължение на съществуващата централна градска част и образува мост между нея и зона на пристанището. В допълнение към търговския център, проектът включва 63000 m2 подземен паркинг, 35000 m2 площади и пътища, както и четири блока, състоящи се от хотел, бизнес център и жилища.
 • 70. Spinning mills, Vejle, Denmark Client Vejle Municipality and Realdania Funds Area 12.000 m2 Construction sum € 9.6 million excl. VAT Competition 2006 - 1st prize in invited international competition Status Construction 2008-2009 Engineer NIRAS A/S Landscape Architect schmidt hammer lassen architects in partnership with Jeppe Aagaard Andersen ApS
 • 71. Spinning Mills са едни от малкото останали промишлени сгради във Вейле, които са запазили характера на местната архитектура.
 • 72. Целта на този проект е да се запази културната стойност на Spinning Mills, но да се придаде съвременен облик на сградите и околното пространство. Проектът предвижда да се подновят всички елементи на сградата - помещения, повърхности, технически инсталации, като много следи от оригиналната сграда се запазват. Динамичен, геометричен дизайн, наподобяващ огромен килим, свързва всички функции, сгради и помещения в Spinning Mills и създава силно чувство за единство.
 • 73. Нови елементи и функции са монтирани в "кутии", които са разпределени в съществуващата структура. Старо и ново се преплитат в експресивен състав. Твърдите и тежки стари материали се противопоставят на леки и прозрачни нови. Нови фасади са монтирани на външни устройства, така че да покаже историческите пластове на сградата. Планираният комплекс съдържа театър, балет, изложбени площи, кафене, боксов клуб, пенсионерски клуб, многофункционална зала и се обособява като нова обществена зона в града.
 • 74.
 • 75. Втори шанс за Vysočany Полуразрушената промишлена зона Vysocany (Прага) може да се съживи и да заживее нов живот като Nové Vysocany, жилищна и търговска област.
 • 76.
 • 77.
 • 78.
 • 79. Зоната е с площ от 250 хектара от двете страни на улица Колбенова. Планира се зоната да бъде изцяло независима. "Ние ще имаме всичко: родилна болница, гробище и всичко между тях." – е амбицията на бъдещите инвеститори.
 • 80.
 • 81. Когато бъде завършен ще има 600000 кв. м офис пространство, 50000 кв. м магазини и 12000 апартаменти на 20 минути от центъра на града с метро. Има и планове за създаване на нови трамвайни и автобусни връзки. Граничи с Rokytka парк, който градските власти планират да се реконструират със средствата от ЕС. Когато работата приключи, парк ще осигури колоездачни алеи и джогинг пътеки за живущите. Голямото предимство на проекта е, че той ще съживи бившата промишлена зона. Само преди 20 години, Vysocany все още е в сърцето на Чешката индустрия областта била много по- оживена, но толкова приятна. Промишлени живот Vysocany започва през 19-ти век с фабрики за производство на транспортни машини. Някои от най-ранните чешки самолети са били построени тук, а по-късно Breitfeld-Danek произвеждат минни машини. Районът е бил разрушен от бомбардировките през 1945 г., и по времето на комунизма, фабрики Vysocany били национализирани. След '89 са наети складовете като халета за филмовата индустрия, но днес тази дейност вече е преустановена. В допълнение към обичайните проблеми на изграждането на изоставената промишлена зона е и необходимостта да се обеззаразяват промишлените отпадъци. Някой от ценните исторически сгради са включени в нови проекти за развитие. В Vysocan Villa Functionalist от архитект Алберт Везни е възстановена и в момента къщата служи за седалище на дружеството CODECO, което е и един от инвеститорите. Други сгради също ще бъдат запазени. В разработка на проекта Kolben кула за дълго време е била спорна тема.Развитие на 85 метра висока кула трябва да започне през 2010 г. Очаква се, че кулата няма да окаже негативно влияние върху външния вид на града, дори гледана от разстояние. Сградата е заобиколена от хълмове и няма да въздейства негативно върху другите обекти в района и общият изглед на града.
 • 82.
 • 84.
 • 85. Хартиена фабрика В този проект 80% от сградите са съборени, останалите сгради са преустроени за употреба по предназначение.
 • 86. В 1 етап терена се озеленява, проектират се детски площадки, футболно игрище, тенис корт, баскетбол, мини-голф игрища, фитнес площадки и парко места.
 • 87. 2 етап -"Sekaport« е наименованието на проекта на ресторант, който е във вид на яхта. Очакванията са проекта да допринесе за жизнеността в парка и развитието на социалния живот
 • 88. 3 етап - научен център (Science Center) Включва наука и технологии, електротехниката и електрониката, автомобилостроенето и автомобилна техника, обучение и центрове за забавление.
 • 89. Thames Gateway-Лондон- В Западна Европа най-голямата производствена зона (3000 ха) в която се планира 120 000 къщи, 180 000 работни места. (2016 г.) Визията на проекта е устойчиво развитие, социална инфраструктура, интегрирана общност със силна икономика.
 • 90. Подновяване на квартал “Тарлабашъ”
 • 91. Район “Тарлабашъ” е с физически стари и малки парцели. Поради липса на парко места и тесните улици достъпът с МПС е труден и почти невъзможен. Изоставени сгради, криминални проблеми
 • 93. Сградите се обновяват , 40% от тях са изоставени и неизползвани сгради, с този проек района се превръщат в жизнена среда.
 • 95. Цел на планирането  Опазване и развитие на района  Да задържи жителите, да създаде по добри условия за живот, работна среда, да запази културните ценности на ромското население в квартала.
 • 96.
 • 97.
 • 98. Проблеми в територията 1- Шумовото замърсяване, причинено от промишлени зони 2-Промишлени и жилищни площи са на близка позиция, няма достатачна разделителна зелена зона 3-Неподържане на сградите 4-Изоставени индустриални зони 5-Различни по вид жилища,( блок, къща) на улицата
 • 99.
 • 100. Физически замърсяващите индустриални предприятия могат да се децентрализират. И зоната може да се превърне в концертна зала или изложбен център
 • 101. Като разположение промишлената зона е в централно, комуникативно място, тези които са загубила ефективност си имат голям потенциал да се използват като училище или културен център.
 • 102. Автотранспортното предприятие може да се премести (извън) града и територията да се използва като многофункционален спортен център и да се остави непрекъсната зелена система
 • 103. Малките промишлените зони край пътя може да се обнови като кафе, ресторант, магазин
 • 105. EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE(ECTS) Practice IPPbCBU " " 2 2 ECTS 6.0 CodeIPPbCBU Title of the discipline in the academic curriculum Integrated Planning Project Starts in semester 2 Ends in semester 2 ECTS6.0 Type Compulsory 90 0 90 90 , . Annotation 0 90 0 90 90 Department Urban Planning Principal lecturer Assoc. Prof. Dr. Arch. Valeri Ivanov. - . ( ) Academic hours(total ) Individual independant study Lectures0 Coursework ( 100%) Form of assessment Oral Presentation (project work 100%) Possible training in foreign languages -UACEG, 05.10.2009 ., A- 3783 IPPbCBUUrbanisme - Master's Degree
 • 107. Зона 1 Зона 2 Зона 3
 • 109. Зони с предстоящи инвестиционни проекти Зони с разнообразна собственост остарял сграден фонд и ниско ниво на достъпност Зона със смесена собственост остарял сграден фонд Зони с частна собственост Обновен и поддържан сграден фонд Основен източник на замърсяване Основни подходи ПРОБЛЕМНА КАРТА
 • 110. - ЗАПАЗВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО С ОБНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СГРАДИ И ИНФРАСТРУКТУРА (ЗАПАЗВАНЕ НА АВТЕНТИЧНАТА АРХИТЕКТУРА) - ПРОМЯНА НА СТАТУТА НА ЗОНАТА – ЗАПАЗВАТ СЕ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СГРАДИ ПРИДАВАЙКИ ИМ НОВ ОБЛИК И ФУНКЦИЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ, ДОСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ МЕТОДИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЗОНИ
 • 111. -ПРОМЯНА НА ЗОНАТА – ЗАПАЗВАТ СЕ ЧАСТ ОТ СЪШЕСТВУВАЩИТЕ СГРАДИ И СЕ ИЗГРАЖДАТ НОВИ - ЦЯЛОСТНО ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ СГРАДИ МЕТОДИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЗОНИ
 • 112. Индустриалните зони в Район „Красно“ село сме разделили условно на 6 отделни единици, за да може да се обхване тяхната специфика, конкретни проблеми и подходящи решения. В Зона 1 попада територията на бившия завод „БАЛКАНКАР-СРЕДЕЦ“. За там има изготвен инвестиционен проект „ЕВРОПА ТАУЪР“. В Зона 2 преобладава частна собственост, като сградите са в различно състояние. Зона 3 обхваща Трамвайно депо, което е запазено в предвижданията на Общия Устройствен План, територията на бившия завод „БАЛКАНКАР-ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ“ и част с предимно складове и малки производствени предприятия. Всички сгради на бившия завод са премахнати и земята е собственост на един инвеститор. В Зона 4 се намира автобусно депо, което е в лошо състояние и неизползваемо общежитие към него, което е частна собственост. В Зона 5 попадат Трамвайното депо по бул.“Цар Борис III” и Ремонтен Завод ТРАМКАР. Сградите в Зони 6 и 7 са в добро състояние, като в Зона 7 е централният офис на ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ. Район „Красно село“ е един от тези в София, заети с най-голям процент производствени територии, които имат своя шанс да бъдат променени, благодарение на близостта си до центъра. Методите, изведени от чуждия опит за преструктуриране и обновяване на производствените зони са: − Запазване на производството и обновяване на съществуващите сгради и инфраструктура; − Промяна на статута на зоната, но със запазване и реновиране на сградния фонд – реконструкция, пристрояване и надстрояване, илюстрирани с примери от Чехия, Дания и Великобритания; − Частично запазване на съществуващите сгради и изграждането на нови, пример от Турция и... − Изцяло премахване на всички постройки, проведено в Ж.П.-ареал в Дания.
 • 114. FLEXIBLE WORKING SPACE DESIGNED OPERATING FROM HOME. THE SPACI PERFECT FOR WORK OR PLAY. ALL AP WITH VIEWS OUT TO THE LANDSCAPE LESS TRAVEL, MORE TIME – THE COU 02
 • 115. D TO SUIT ANY SMALL BUSINESS OUS HOME OFFICES ARE PARTMENTS ENJOY TERRACES D COURTYARDS. LESS STRESS, RTYARD APARTMENTS AT WEST3
 • 116. Wake up in your own time Start work THE WORKING DAY 30 SECOND COMMUTE 04
 • 117. Discover the advantages of working from home in The Courtyard Apartments at West 3 Many people are now discovering the advantages of working from home. Less stress, less travel, more time, the list is endless. To accommodate this growing trend, the concept of live/work apartments has been developed to satisfy many of the requirements of your working life and provide all the essentials of home. With a unique blend of convenience, flexibility and comfort, you’ll discover it’s easy to alternate between work and leisure. • No commuting hassles • No congestion charge • Separate large private work space • Large terrace space • Communications-ready apartments • Convenient access to Central London A welcome break 30 SECOND COMMUTE Settle down for the evening
 • 118. Photography depicts local area 06 TIME TO RELAX
 • 119. Excellent travel links make The Courtyard Apartments at West 3 the ideal hopping-off point for road, rail or air journeys. Motorway connections (M4, M1, M25) give easy access to the Thames Valley and beyond, the South coast and the North. And if you are looking beyond our shores, Heathrow Airport is just 10 miles away. Closer to home, local transport is convenient for the City, central and East London. And if you don’t want to stray far to find some rest and relaxation, Acton Common Green, with its Park Club and gymnasium is close by. Underground Stations East Acton Central line 0.8 miles Turnham Green District & Piccadilly lines 1.4 miles Chiswick Park District line 1.4 miles Stamford Brook District line 1.4 miles Mainline Station Acton Central (Silverlink Trains) 0.8 miles Calling at: Richmond – Kew Gardens – Acton Central – West Hampstead – Camden – Hackney Central – West Ham – Canning Town – North Woolwich Buses from The Vale 207, N207 (24hr service) Shepherd’s Bush – Acton – Ealing Broadway – Uxbridge 266, N266 (24hr service) Hammersmith – Acton – Harlesden – Cricklewood – Brent Cross 272 Chiswick – Acton – Shepherd’s Bush 607 (Express) Shepherd’s Bush – Acton – Ealing – Uxbridge Major Road Links A406 (North Circular) 0.8 miles M4 2 miles M1 6 miles M25 8 miles Heathrow International Airport 10 miles Distances in miles are provided as a guide only. N LONDON APARTMENTS Map not to scale – to be used as visual reference only
 • 120. West 3 is a distinctive, modern, gated development in the heart of Acton. The apartments face onto private courtyards laid out in formal style. Hedges, shrubs, fountains and trees landscaped with precision to provide the perfect aesthetic and social space. With a mix of studios, one, two and three bedroom apartments to choose from, and now with the introduction of 15 new Courtyard apartments, there really is something for everyone. N Site Plan of West 3 London Apartments with The Courtyard Apartments highlighted in orange 08 OUTER IMPACT WITH INNER TRANQUILLITY
 • 121. Photo montage image and actual photography depicts the courtyards at West 3 London Apartments Photography of the exterior and courtyards at West 3 London Apartments
 • 122. THE PERFECT WORKING ENVIRONMENT Everyone agrees that working in a high-pressure, hectic environment can take its toll on even the most relaxed individual, and long, busy commuting times don’t help. So, imagine being able to step out of your designer office into your designer living space. This live/work concept could change your life forever. 10
 • 123. Photography depicts interiors of showhome at The Courtyard Apartments at West 3 and is indicative only. Some fixtures and fittings may not be included in the final specification. Please ask a Sales Consultant for further information.
 • 124. Photography depicts interiors of showhome at The Courtyard Apartments at West 3 and is indicative only. Some fixtures and fittings may not be included in the final specification. Please ask a Sales Consultant for further information. THE PERFECT LIVING ENVIRONMENT 12
 • 125. The Courtyard Apartments at West 3 have been formulated to satisfy the requirements of modern-day living, and whilst not forgetting that your house is, above all, your home; it’s a statement of who and what you are. Contemporary is the key word here. Interiors are modern and have a minimalist feel. Spacious, airy and with a neutral backdrop, these are rooms ready to be personalised, perfect for work or play. The properties enjoy private terraces with a view over the central courtyard. It’s not all work, work, work… enjoy your contemporary living space
 • 126. Photography depicts interiors of showhome at The Courtyard Apartments at West 3 and is indicative only. Some fixtures and fittings may not be included in the final specification. Please ask a Sales Consultant for further information. A STATEMENT OF CONTEMPORARY DESIGN 14
 • 127. Kitchens • Individually designed layouts • Matching worktops with full height splashbacks* • Stainless steel square inset bowl and stainless steel tap • High gloss light door finishes • Pull-out pan and racked storage units* • Low voltage ceiling downlighters, under pelmet wall unit lights and plinth lights • Bosch ceramic hob • Küppersbusch / Bosch externally vented island or slim line cooker hood* • Bosch stainless steel fronted oven with Bosch stainless steel fronted combination microwave oven to all units except one bedroom apartments • Bosch integrated fridge / freezer • Bosch integrated multi-function dishwasher • Plumbing for condensing washer / dryer within hall cupboard * Where applicable – please ask a Sales Consultant for further information
 • 128. UNWIND IN YOUR OWN SPACE Photography depicts interiors and specification details of showhome at The Courtyard Apartments at West 3 and is indicative only. Some fixtures and fittings may not be included in the final specification. Please ask a Sales Consultant for further information. Bathroom • Steel bath • Eurobath chrome thermostatic mixer valve • Ideal Standard White Cube basin • Ideal standard white range wall mounted WC • White shower tray with Aroco pivot door* • Eurobath chrome shower head and thermostatic control to shower cubicles and selected baths • Polished stainless steel ladder type thermostatically fitted towel rail to all bath / shower rooms* • Ceramic tiled flooring with matching ceramic tiling to all bathroom and shower walls complete with mosaic feature tile • Mirrored and shelved cabinets to all bath and shower rooms with shaver socket and lighting beneath • Extract ventilation to outside • Low voltage ceiling downlighters to all bath / shower rooms* • Toilet roll holders to all bath / shower rooms * Where applicable – please ask a Sales Consultant for further information 16
 • 129.
 • 130. Photography depicts interiors and specification details of showhome at The Courtyard Apartments at West 3 and is indicative only. Some fixtures and fittings may not be included in the final specification. Please ask a Sales Consultant for further information. WHAT WOULD YOU DO IN YOURS? 18
 • 131. Designer, photographer, artist… whatever your profession, The Courtyard Apartments at West 3 can work for you. Security is a priority in the gated development with 24-hour concierge service, monitored CCTV and video entry system. Inside the communications-ready apartments, interior finishes include white oak veneer doors with chrome handles and fitted or walk-in wardrobes. Your attention is drawn to the fact that it may not be possible to provide all products as referred to in the specification. In such cases, a similar alternative will be provided. Berkeley Homes reserves the right to make these changes as required. General Due to the fact that these properties are part work space, they will attract business rates on the relevant proportion Electrical Fittings • Dimmer light controls* • Low voltage downlighters* • Energy efficient downlighters* • Automatic lighting to hall cupboards* • Television (terrestrial and satellite) and FM points to principal living areas and bedrooms* • TV, telephone and data points to principal living areas and bedrooms* • Wiring provision for sound system* • White / stainless steel fittings at high and low level* Heating / Cooling • Electric immersion heater with electronic timer control to hot water storage tank • All apartments feature electric radiant panel heating to all main living areas, bedrooms and hallways* • PVCu sealed unit double glazed windows • Heated towel rails to all bath / shower rooms Interior Finishes • Oak veneer internal doors • White painted skirtings and architraves • Chrome polished door handles to interior doors • Walk-in or fitted wardrobes with a combination of shelving and rails to master bedrooms* • Sliding mirror doors to selected hall cupboards Security • Video entry system viewed via purchaser’s personal TV • Mains supply smoke detector to hallways and mains smoke detector directly wired to management office • Night latch / deadlock and spy hole to apartment entrance doors • Gated vehicle and pedestrian entrance to the development • 24-hour concierge service and monitored CCTV • Lockable windows Peace of Mind • 999 year lease • All apartments benefit from 10 year NHBC warranty Car Parking • Limited car parking spaces available by separate negotiation Lifts • Passenger lifts serving each floor Communal External Areas • Landscaped gardens and courtyards • A management company will administer the effective operation and maintenance of communal facilities for which a service charge will be levied apportioned to benefit offered * Where applicable – please ask a Sales Consultant for further information
 • 132. 06. Courtyard Apartment Type 10.0.8 10.0.7 10.0.6 10.0.5 10.0.3 10.0.2 10.0.17.0.1 7.0.2 7.0.3 7.0.4 7.0.5 7.0.6 7.0.7 7.0.8 BROMYARD AVENUE THIRD AVENUE CENTRALWALK LIFT LIFT LIFT LIFT LIFT LIFT COURTYARD COURTYARD 20 Apartments Ground Level 7.0.5 First Level ----------------------- Second Level ----------------------- Third Level ----------------------- Fourth Level ----------------------- Fifth Level ----------------------- Total Area 78.50 sq m / 845.08 sq ft Workspace Area 25.91 sq m / 278.89 sq ft Living/Dining 5306mm x 3909mm 17' 5" x 12' 10" Kitchen 3550mm x 1779mm 11' 8" x 5' 10" Bedroom 2932mm x 3346mm 9' 8" x 11' 0" Workspace 7159mm x 2933mm 23' 6" x 9' 8" N Ground Level
 • 133. 07. Courtyard Apartment Electrical Key Type Apartments Ground Level 7.0.4 First Level ----------------------- Second Level ----------------------- Third Level ----------------------- Fourth Level ----------------------- Fifth Level ----------------------- Total Area 85.94 sq m / 925.06 sq ft Workspace Area 28.62 sq m / 308.06 sq ft Living/Dining 7210mm x 3942mm 23' 8" x 12' 11" Kitchen 3791mm x 2271mm 12' 5" x 7' 5" Bedroom 3691mm x 4186mm 12' 1" x 13' 9" Workspace 8425mm x 2920mm 27' 8" x 9' 7" 10.0.8 10.0.7 10.0.6 10.0.5 10.0.3 10.0.2 10.0.17.0.1 7.0.2 7.0.3 7.0.4 7.0.5 7.0.6 7.0.7 7.0.8 BROMYARD AVENUE THIRD AVENUE CENTRALWALK LIFT LIFT LIFT LIFT LIFT LIFT COURTYARD COURTYARD May be subject to VAT and business rates on the designated work space area. The Courtyard Apartments layouts shown are for approximate measurements only. They are not necessarily shown in scale to each other. Exact layout and sizes of apartments and patio or terrace detail may vary. All measurements may vary within a tolerance of 5% N Ground Level
 • 134. 08. Courtyard Apartment Type Apartments Ground Level 7.0.2 / 7.0.3* / 7.0.6 / 7.0.7* / 10.0.2* / 10.0.3 / 10.0.6* / 10.0.7 First Level ------------------------------------ Second Level ------------------------------------ Third Level ------------------------------------ Fourth Level ------------------------------------ Fifth Level ------------------------------------ Total Area 89.54 sq m / 963.81 sq ft Workspace Area 29.62 sq m / 318.83 sq ft Living/Dining/Kitchen 7907mm x 5840mm 26' 0" x 19' 2" Bedroom 4253mm x 2749mm 14' 0" x 9' 0" Workspace 7717mm x 2922mm 25' 4" x 9' 7" 10.0.8 10.0.7 10.0.6 10.0.5 10.0.3 10.0.2 10.0.17.0.1 7.0.2 7.0.3 7.0.4 7.0.5 7.0.6 7.0.7 7.0.8 BROMYARD AVENUE COURTYARD COURTYARD THIRD AVENUE CENTRALWALK LIFT LIFT LIFT LIFT LIFT LIFT N * These apartment layouts are a mirrored version of the type shown 22 Ground Level
 • 135. 12. Courtyard Apartment Type Apartments Ground Level 7.0.1 / 7.0.8* First Level ----------------------- Second Level ----------------------- Third Level ----------------------- Fourth Level ----------------------- Fifth Level ----------------------- Total Area 105.26 sq m / 1133.02 sq ft Workspace Area 33.55 sq m / 358.65 sq ft Living/Dining 5843mm x 5439mm 19' 2" x 17' 10" Kitchen 3876mm x 2813mm 12' 9" x 9' 3" Bedroom 3977mm x 3440mm 13' 1" x 11' 4" Workspace 8772mm x 2845mm 28' 10" x 9' 4" 10.0.8 10.0.7 10.0.6 10.0.5 10.0.3 10.0.2 10.0.17.0.1 7.0.2 7.0.3 7.0.4 7.0.5 7.0.6 7.0.7 7.0.8 BROMYARD AVENUE THIRD AVENUE CENTRALWALK LIFT LIFT LIFT LIFT LIFT LIFT COURTYARD COURTYARD Electrical Key May be subject to VAT and business rates on the designated work space area. The Courtyard Apartments layouts shown are for approximate measurements only. They are not necessarily shown in scale to each other. Exact layout and sizes of apartments and patio or terrace detail may vary. All measurements may vary within a tolerance of 5% N* This apartment layout is a mirrored version of the type shown Ground Level
 • 136. 13. Courtyard Apartment Type Apartments Ground Level 10.0.1 / 10.0.8* First Level ----------------------- Second Level ----------------------- Third Level ----------------------- Fourth Level ----------------------- Fifth Level ----------------------- Total Area 102.88 sq m / 1107.40 sq ft Workspace Area 33.26 sq m / 358.65 sq ft Living/Dining/Kitchen 7255mm x 5820mm 23' 10" x 19' 1" Bedroom 3879mm x 3412mm 12' 9" x 11' 2" Workspace 8770mm x 2853mm 28' 10" x 9' 4" 10.0.8 10.0.7 10.0.6 10.0.5 10.0.3 10.0.2 10.0.17.0.1 7.0.2 7.0.3 7.0.4 7.0.5 7.0.6 7.0.7 7.0.8 BROMYARD AVENUE THIRD AVENUE CENTRALWALK LIFT LIFT LIFT LIFT LIFT LIFT COURTYARD COURTYARD N * This apartment layout is a mirrored version of the type shown 24 Ground Level
 • 137. 41. Courtyard Apartment Type Apartments Ground Level 10.0.5 First Level ----------------------- Second Level ----------------------- Third Level ----------------------- Fourth Level ----------------------- Fifth Level ----------------------- Total Area 88.86 sq m / 956.48 sq ft Workspace Area 29.59 sq m / 318.50 sq ft Living/Dining/Kitchen 9578mm x 3386mm 31' 5" x 11' 1" Bedroom 4195mm x 3038mm 13' 9" x 10' 0" Workspace 7692mm x 2936mm 25' 3" x 9' 8" 10.0.8 10.0.7 10.0.6 10.0.5 10.0.3 10.0.2 10.0.17.0.1 7.0.2 7.0.3 7.0.4 7.0.5 7.0.6 7.0.7 7.0.8 BROMYARD AVENUE THIRD AVENUE CENTRALWALK LIFT LIFT LIFT LIFT LIFT LIFT COURTYARD COURTYARD Electrical Key May be subject to VAT and business rates on the designated work space area. The Courtyard Apartments layouts shown are for approximate measurements only. They are not necessarily shown in scale to each other. Exact layout and sizes of apartments and patio or terrace detail may vary. All measurements may vary within a tolerance of 5% N Ground Level
 • 138. WHY CHOOSE BERKELEY HOMES 26 Gunwharf Quays, Portsmouth, Hampshire Choosing a home and choosing where that home should be, must rank as one of the most important decisions of our lives. These days many of us don’t take that decision just once or twice. We take it time and time again as our circumstances – jobs, family, finances – change at today’s faster pace. Berkeley Homes respects and reflects that fact. We are dedicated to creating quality homes that enhance people’s lives, wherever they are in their life. Berkeley Homes will always be there for you, ready to help you enjoy the times of your life. Building Excellence – Time after Time For more than 25 years Berkeley Homes has built a reputation for creating sound and stylish homes of real quality. We have the awards and testimonials to prove it. By adopting a consistently demanding approach to location, design and construction we have been able to add a whole new range of properties to our more traditional, executive homes. We now develop riverside apartments, refurbished historic buildings and urban lofts, providing a variety of lifestyles, all secured by Berkeley Homes’ standards of quality. Leaders in Sustainability We continually strive to be industry leaders, and this is never more evident than in our innovative approach to sustainable development. Our programme of sustainability embraces collaboration with local community and government to improve the quality of life for all, not only now, but in the future. Our truly mixed-use schemes, incorporating residential and commercial buildings, as well as public spaces and amenities, bring new vibrancy to former brownfield sites. It is through this regeneration that we are able to make a vital contribution to improving the social, economic and environmental infrastructure of the communities in which we work. Timely Service Our customer relations managers are specifically trained to help you through the purchasing process. They will listen to your needs and wishes, advising you accordingly, with the sole aim of achieving a smooth and carefree move. Berkeley Homes is as much about quality of service as quality of construction. Timeless Desirability Because our homes are well planned, meticulously constructed and excellently appointed, they are easy to run and maintain. More than that, when you decide to move on, you are likely to appreciate once again the wisdom of your investment. Berkeley Homes has a timeless desirability that will last for years. Whatever your ambition for your new home, now is the time to choose Berkeley Homes.
 • 139. Royal Arsenal, Woolwich, LondonChelsea Bridge Wharf, London
 • 140. The Courtyard Apartments at West 3 Sales & Marketing Suite Berkeley Homes (West London) Limited Bromyard Avenue Acton London W3 7XH Tel 020 8811 2336 Fax 020 8746 7062 Email sales.west3@berkeleyhomes.co.uk Web www.west3londonapartments.com A development by Berkeley Homes At the forefront of building homes for living. In the places you want to live, for the life you want to lead. The information in this document is indicative and is intended to act as a guide only as to the finished product. Accordingly the finished product may vary from the information provided. In particular please note that this development is not a newly built development, but is the conversion and refurbishment of an existing building. The company has therefore sought to retain the character and preserve original features whilst providing good quality homes for the future. Due to the nature of the existing building there may be variations to the plans in finished homes. Therefore purchasers are invited to raise any queries they have in this regard with their solicitors. These particulars should not be relied upon as accurately describing any of the specific matters described by any order under the Property Misdescriptions Act 1991. This information does not constitute a contract, or warranty. The dimensions given on plans are not intended to be used for carpet sizes, appliance sizes or items of furniture. West 3 London Apartments is a marketing name only and may not constitute part of the postal address. Applicants are advised to contact the Sales & Marketing Suite to ascertain the availability of any particular property so as to avoid a fruitless journey. I310/05CA/1007 N Map not to scale – to be used as visual reference only.