SlideShare a Scribd company logo
Благой Георгиев ПетковБлагой Георгиев Петков
petkovstudio.competkovstudio.com
Жилищна сграда в Пловдив, за „БАКЪРДЖИЕВЖилищна сграда в Пловдив, за „БАКЪРДЖИЕВ
ИНЖЕНЕРИНГ” ООДИНЖЕНЕРИНГ” ООД
Жилищна сграда в кв. Виница, Варна заЖилищна сграда в кв. Виница, Варна за
„ТЕКТОС СТИЛ” ООД, гр. Пловдив„ТЕКТОС СТИЛ” ООД, гр. Пловдив
Проект за малкоПроект за малко
селище - ПУПселище - ПУП
с. Пожаревос. Пожарево
Божурище - жилищна структураБожурище - жилищна структура
Изменение на План за регулация и застрояване на кв. 134, по плана на ж.к. „Левски”,Изменение на План за регулация и застрояване на кв. 134, по плана на ж.к. „Левски”,
гр. Софиягр. София
План за регулацияПлан за регулация План за застрояванеПлан за застрояване
Стратегия за развитие на портфейл от недвижими имоти в кв. 254, ЦГЧ, СофияСтратегия за развитие на портфейл от недвижими имоти в кв. 254, ЦГЧ, София
Проект по модула Жилищна политика - ПРЗПроект по модула Жилищна политика - ПРЗ
на жилищна група в Бистрицана жилищна група в Бистрица
Проект за градско развитие на КостинбродПроект за градско развитие на Костинброд
Проект за градско обновяване – реконструкция на Сточна гара, гр. СофияПроект за градско обновяване – реконструкция на Сточна гара, гр. София
ЕКСПОНИРАНЕ НА К.И.Н. НА ПЛОЩАДЕКСПОНИРАНЕ НА К.И.Н. НА ПЛОЩАД
ЦЕНТРАЛЕН В ГР. ПЛОВДИВ.ЦЕНТРАЛЕН В ГР. ПЛОВДИВ.
УРБАНИСТИЧНИ АСПЕКТИУРБАНИСТИЧНИ АСПЕКТИ
Дипломна работа, удостоена с награда на Националния клуб наДипломна работа, удостоена с награда на Националния клуб на
урбанистите при Съюза на архитектите в Българияурбанистите при Съюза на архитектите в България
Концепция за Общ устройствен план наКонцепция за Общ устройствен план на
ХасковоХасково
Интегрирана оценка на потенциала на Район „Красно село”, СОИнтегрирана оценка на потенциала на Район „Красно село”, СО
Концепция за изграждане на нов градски център в кв. Кумарица, Нови ИскърКонцепция за изграждане на нов градски център в кв. Кумарица, Нови Искър
Драгалевци – периферията като връзка на София с ВитошаДрагалевци – периферията като връзка на София с Витоша
Дипломна работаДипломна работа
Участие в над 20 консервационно-Участие в над 20 консервационно-
реставрационни проекта зареставрационни проекта за
финансиране по Оперативна програмафинансиране по Оперативна програма
„Регионално развитие“ 2007-2013 г.,„Регионално развитие“ 2007-2013 г.,
приоритетна ос „Устойчиво развитиеприоритетна ос „Устойчиво развитие
на туризма“, операция „Подобряванена туризма“, операция „Подобряване
на туристическите атракции“на туристическите атракции“
Благодаря за вниманието!Благодаря за вниманието!
Изготвяне и процедиране наИзготвяне и процедиране на
мотивирани предложения имотивирани предложения и
проекти за изменение напроекти за изменение на
план за регулация иплан за регулация и
застрояванезастрояване

More Related Content

More from Blagoy Petkov

petkovstudio.com
petkovstudio.competkovstudio.com
petkovstudio.com
Blagoy Petkov
 
First Estates
First EstatesFirst Estates
First Estates
Blagoy Petkov
 
5 Budapeshta Street
5 Budapeshta Street5 Budapeshta Street
5 Budapeshta Street
Blagoy Petkov
 
assist
assistassist
Vitosha District Strategic Management Report
Vitosha District Strategic Management ReportVitosha District Strategic Management Report
Vitosha District Strategic Management Report
Blagoy Petkov
 
My Report
My ReportMy Report
My Report
Blagoy Petkov
 
Spatial Development Training Report Plovdiv
Spatial Development Training Report PlovdivSpatial Development Training Report Plovdiv
Spatial Development Training Report Plovdiv
Blagoy Petkov
 
Vinica
VinicaVinica
Bakyrdjiev Residential Building
Bakyrdjiev Residential BuildingBakyrdjiev Residential Building
Bakyrdjiev Residential Building
Blagoy Petkov
 
Town Phenomenon History
Town Phenomenon HistoryTown Phenomenon History
Town Phenomenon History
Blagoy Petkov
 
ESI
ESIESI
Project Management
Project ManagementProject Management
Project Management
Blagoy Petkov
 
Regulation and Economy
Regulation and EconomyRegulation and Economy
Regulation and Economy
Blagoy Petkov
 
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale ModelPlovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model
Blagoy Petkov
 
Haskovo Comprehensive Town Development Plan
Haskovo Comprehensive Town Development PlanHaskovo Comprehensive Town Development Plan
Haskovo Comprehensive Town Development Plan
Blagoy Petkov
 
Bistrica Detailed Development Plan
Bistrica Detailed Development PlanBistrica Detailed Development Plan
Bistrica Detailed Development Plan
Blagoy Petkov
 
Bistrica Detailed Development Plan Scale Model
Bistrica Detailed Development Plan Scale ModelBistrica Detailed Development Plan Scale Model
Bistrica Detailed Development Plan Scale Model
Blagoy Petkov
 
Bojurishte Housing Project
Bojurishte Housing ProjectBojurishte Housing Project
Bojurishte Housing Project
Blagoy Petkov
 
Pojarevo Small Settlement Project
Pojarevo Small Settlement ProjectPojarevo Small Settlement Project
Pojarevo Small Settlement Project
Blagoy Petkov
 
Youth Urban Areas Development Factors
Youth Urban Areas Development FactorsYouth Urban Areas Development Factors
Youth Urban Areas Development Factors
Blagoy Petkov
 

More from Blagoy Petkov (20)

petkovstudio.com
petkovstudio.competkovstudio.com
petkovstudio.com
 
First Estates
First EstatesFirst Estates
First Estates
 
5 Budapeshta Street
5 Budapeshta Street5 Budapeshta Street
5 Budapeshta Street
 
assist
assistassist
assist
 
Vitosha District Strategic Management Report
Vitosha District Strategic Management ReportVitosha District Strategic Management Report
Vitosha District Strategic Management Report
 
My Report
My ReportMy Report
My Report
 
Spatial Development Training Report Plovdiv
Spatial Development Training Report PlovdivSpatial Development Training Report Plovdiv
Spatial Development Training Report Plovdiv
 
Vinica
VinicaVinica
Vinica
 
Bakyrdjiev Residential Building
Bakyrdjiev Residential BuildingBakyrdjiev Residential Building
Bakyrdjiev Residential Building
 
Town Phenomenon History
Town Phenomenon HistoryTown Phenomenon History
Town Phenomenon History
 
ESI
ESIESI
ESI
 
Project Management
Project ManagementProject Management
Project Management
 
Regulation and Economy
Regulation and EconomyRegulation and Economy
Regulation and Economy
 
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale ModelPlovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model
 
Haskovo Comprehensive Town Development Plan
Haskovo Comprehensive Town Development PlanHaskovo Comprehensive Town Development Plan
Haskovo Comprehensive Town Development Plan
 
Bistrica Detailed Development Plan
Bistrica Detailed Development PlanBistrica Detailed Development Plan
Bistrica Detailed Development Plan
 
Bistrica Detailed Development Plan Scale Model
Bistrica Detailed Development Plan Scale ModelBistrica Detailed Development Plan Scale Model
Bistrica Detailed Development Plan Scale Model
 
Bojurishte Housing Project
Bojurishte Housing ProjectBojurishte Housing Project
Bojurishte Housing Project
 
Pojarevo Small Settlement Project
Pojarevo Small Settlement ProjectPojarevo Small Settlement Project
Pojarevo Small Settlement Project
 
Youth Urban Areas Development Factors
Youth Urban Areas Development FactorsYouth Urban Areas Development Factors
Youth Urban Areas Development Factors
 

портфолио

 • 1. Благой Георгиев ПетковБлагой Георгиев Петков petkovstudio.competkovstudio.com
 • 2. Жилищна сграда в Пловдив, за „БАКЪРДЖИЕВЖилищна сграда в Пловдив, за „БАКЪРДЖИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООДИНЖЕНЕРИНГ” ООД
 • 3. Жилищна сграда в кв. Виница, Варна заЖилищна сграда в кв. Виница, Варна за „ТЕКТОС СТИЛ” ООД, гр. Пловдив„ТЕКТОС СТИЛ” ООД, гр. Пловдив
 • 4. Проект за малкоПроект за малко селище - ПУПселище - ПУП с. Пожаревос. Пожарево
 • 5. Божурище - жилищна структураБожурище - жилищна структура
 • 6.
 • 7.
 • 8. Изменение на План за регулация и застрояване на кв. 134, по плана на ж.к. „Левски”,Изменение на План за регулация и застрояване на кв. 134, по плана на ж.к. „Левски”, гр. Софиягр. София
 • 9. План за регулацияПлан за регулация План за застрояванеПлан за застрояване
 • 10. Стратегия за развитие на портфейл от недвижими имоти в кв. 254, ЦГЧ, СофияСтратегия за развитие на портфейл от недвижими имоти в кв. 254, ЦГЧ, София
 • 11. Проект по модула Жилищна политика - ПРЗПроект по модула Жилищна политика - ПРЗ на жилищна група в Бистрицана жилищна група в Бистрица
 • 12.
 • 13.
 • 14. Проект за градско развитие на КостинбродПроект за градско развитие на Костинброд
 • 15.
 • 16. Проект за градско обновяване – реконструкция на Сточна гара, гр. СофияПроект за градско обновяване – реконструкция на Сточна гара, гр. София
 • 17. ЕКСПОНИРАНЕ НА К.И.Н. НА ПЛОЩАДЕКСПОНИРАНЕ НА К.И.Н. НА ПЛОЩАД ЦЕНТРАЛЕН В ГР. ПЛОВДИВ.ЦЕНТРАЛЕН В ГР. ПЛОВДИВ. УРБАНИСТИЧНИ АСПЕКТИУРБАНИСТИЧНИ АСПЕКТИ Дипломна работа, удостоена с награда на Националния клуб наДипломна работа, удостоена с награда на Националния клуб на урбанистите при Съюза на архитектите в Българияурбанистите при Съюза на архитектите в България
 • 18.
 • 19. Концепция за Общ устройствен план наКонцепция за Общ устройствен план на ХасковоХасково
 • 20. Интегрирана оценка на потенциала на Район „Красно село”, СОИнтегрирана оценка на потенциала на Район „Красно село”, СО
 • 21. Концепция за изграждане на нов градски център в кв. Кумарица, Нови ИскърКонцепция за изграждане на нов градски център в кв. Кумарица, Нови Искър
 • 22. Драгалевци – периферията като връзка на София с ВитошаДрагалевци – периферията като връзка на София с Витоша Дипломна работаДипломна работа
 • 23.
 • 24.
 • 25. Участие в над 20 консервационно-Участие в над 20 консервационно- реставрационни проекта зареставрационни проекта за финансиране по Оперативна програмафинансиране по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.,„Регионално развитие“ 2007-2013 г., приоритетна ос „Устойчиво развитиеприоритетна ос „Устойчиво развитие на туризма“, операция „Подобряванена туризма“, операция „Подобряване на туристическите атракции“на туристическите атракции“
 • 26.
 • 27. Благодаря за вниманието!Благодаря за вниманието! Изготвяне и процедиране наИзготвяне и процедиране на мотивирани предложения имотивирани предложения и проекти за изменение напроекти за изменение на план за регулация иплан за регулация и застрояванезастрояване