SlideShare a Scribd company logo
GESTALT KURAMI
HAZIRLAYAN: EMİNE USLU – 20317271002
BÖLÜM: ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ
DERSİN ADI: ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
DANIŞMAN : DOÇ.DR. AĞAH TUĞRUL KORUCU
GESTALT KURAMI NEDİR ?
- Gestalt Kuramı , adını Almanca şekil ya da form anlamına gelen “gestalt”
sözcüğünden alan, bilişsel süreçler içerisinde algı ve algısal örgütlenme
konularına yoğunlaşan psikoloji teorisinin temelini oluşturan prensiplere
dayanmaktadır. Psikolojide Gestalt “bütüncül” anlamıyla kullanılmaktadır.
-1912’de Almanya’da Wertheimer’ın yazdığı bir makaleyle temeli atılmakla
beraber, Gestalt Kuramı’nın ilkeleri Köhler ve Koffka tarafından
geliştirilmiştir.
oGestalt akımına göre, “Bütün, kendisini oluşturan parçalardan farklıdır ve
daha fazladır”. Bütünü oluşturan parçalar bütünü simgeleyemez ancak
bütünün özelliklerine göre belirlenir. Gestalt kuramında çevreyi
algılayışımız çeşitli koşullarla oluşur.
oKurama göre, bizim sadece şekilleri değil, aynı zamanda yaşadığımız
olayları algılayışımız da bu ilkelere göre gerçekleşir.
GESTALT KURAMINDA ALGILAMA
Gestalt kuramında insan hayatında bir bütün olma uğraşı içindedir. Kendi içindeki ve
çevresindeki parçaları birleştirerek, onları bir tam ve bütün olarak algılamaya gayret eder.
Bütün, parçaların toplamından daha fazla anlam ifade eder. İnsan nesneleri, durumları ve
olayları algılar ve anlamlandırırken parçaları teker teker değil de bir bütünlük içinde algılar.
Bir şarkının ya da bir kitabın içinde olan sözler parça parça bir anlam ifade etmezken
sözcükler bir bütün içerisinde algılandığında anca o zaman bir anlam kazanır. Algılama
sürecinde bütünü oluşturan parçaların yerine o parçaların arasındaki ilişki önemlidir.
Gestalt kuramında insanların nasıl algıladıklarını gün yüzüne çıkarmak için kullanılan metot
içe bakış yöntemidir (Yüzgeç ve Aslan, 2012). İçe bakış yöntemi insanın kendi duyum, duygu
ve düşüncelerini esnek bir biçimde açıklamasıdır
GESTALT KURAMI.pdf
Şekil – Zemin İlişkisi
Dış çevrede algılanan obje şekil, şeklin üzerine işlendiği ve onu kapsayan alan da
zemindir (Yeşilyaprak, 2006). Şekil ve zemin doğal bir oluşumdur. Algılanan her
şey bu iki kavram arasındaki ilişkiden ortaya çıkar. Örneğin sizin bu metni
okurken gördüğünüz yazılar şekil, arka plan ise zemini oluşturmaktadır.
İnsanlar birbirlerine yakın olan nesneleri algılarken hepsini bir grup ve bütün
olarak anlamlandırırlar. Birbirlerine yakın olan nesneler mekân, zaman ve anlam
olarak beraber gruplandırılır (Senemoğlu, 2012). Yakın olan nesneleri beraber
gruplandırma işlemi insan hafızasında bilginin kalmasını ve hatırlanmasını
kolaylaştıran önemli faktörlerdendir. Örneğin telefon numaramızı bizler
gruplandırarak ezberleriz ki bu bize oldukça kolaylık sağlar.
Yakınlık İlkesi
Algıda belirleyici olan diğer bir faktörde objelerin birbirine olan benzerliğidir.
Nicel ve nitel yönden birbirlerine benzeyen objeler bir bütünlük içinde
algılanır. Hem görsel hem işitsel olarak da birbirine benzerlik gösteren
uyarıcılar yine aynı şekilde bir bütünmüş gibi algılanır (Senemoğlu, 2012).
Benzerlik İlkesi
Tamamlama İlkesi
Şekil olarak bitirilmemiş, devam ettirilmemiş objelerin
şeklinde bir eksiklik olduğu halde tammış şeklinde
algılanmasıdır. İnsan beyni bu yarım kalan şekilleri
kendiliğinden tamamlama eğilimindedir.
Bu ilkeye göre akıl nesneleri simetrik olarak ve bir merkez noktası etrafında
şekillendirerek algılar. Birbirine bağlı olmayan iki simetrik parça olduğunda
akıl algısal olarak uyumlu bir şekil oluşturmak için onları birleştirir. Birleşik
simetrik nesne oluşturmak için grup olan nesneler simetrik nesneler
arasındaki benzerliği arttırabilir.
Simetri İlkesi
Bu ilkeye göre nesneler düzgün bir yörünge şeklinde ilerleyen sıralar olarak
algılanır. Araştırmacılar görsel duyu şekilleri (modeliteleri) kullanarak
insanların yörünge üzerindeki hareketli unsurlardan oluşan objeyi
algılamasını bulmuşlar. Bu ilke aynı hareket eğilimi ve sonuçta aynı yörünge
üzerinde olan bir araya gruplanmış nesneleri ifade eder.
Ortak Kader İlkesi
Aynı yönde belli bir süreklilikle devam eden objeler sanki birbirlerinin
devamıymış gibi bir bütünlük içinde algılanır (Zeren, 2007). Organizmanın
yapısı da zaten ani ve sürekli olarak değişen objelerden ziyade belli bir
düzen içerisinde sabit bir yönde duran, devam eden objeleri algılamaya
yatkındır (Yüzgeç ve Aslan, 2012).
Devamlılık İlkesi
Prägnanz, direkt olarak “özlülük” anlamına gelen Almanca bir kelimedir ve
belirginlik, netlik ve düzenlilik anlamlarını taşır. Eğer bir nesnenin parçaları
düzenli, yalın ve sıralı bir örüntü oluşturuyorlarsa grup oluşturuyorlarmış gibi
algılanırlar. Bu yasadan çıkarılabilecek şey şudur: Bireyler dünyayı algılarken
karmaşık ve yabancı olanı ortadan kaldırırlar ki gerçekliği en yalın haliyle
gözlemleyebilsinler.
Prägnanz İlkesi
Geçmiş Deneyim İlkesi:
Geçmiş Deneyim İlkesi’ne göre bazı koşullarda görsel uyarıcılar geçmiş
deneyimlere göre kategorize edilir. Eğer iki nesne mekansal yakınlık içinde veya
küçük zaman aralıklarında birlikte gözlemlenmişlerse bu nesnelerin birlikte
algılanma ihtimali yüksektir.
 Örnek olarak; İngilizce, belirli kurallarla bir araya gelerek kelimeler oluşturan
26 harften oluşur. Eğer bir insan daha önce hiç görmediği İngilizce bir kelimeyi
okursa, yan yana gelen “L” ve “I” harflerini Tamamlama İlkesi’ni kullanarak bir
araya getirip büyük harfle yazılmış U olarak algılamak yerine, Geçmiş Deneyim
İlkesi’ne dayanarak onları iki farklı harf olarak algılar.
KAYNAKLAR
Yeşilyaprak, B. (2005). Gestalt ve insancıl yaklaşımında öğrenme. Gelişim ve öğrenmepsikolojisi. Ankara:
Pegem
Zeren, G. (2007). Gestalt kuramı. Yıldız teknik üniversitesi, İstanbul
Yüzgeç, B. ve Aslan, M. (2012). Gestalt psikoloji. Çukurova üniversitesi, Adana
Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, öğrenim ve öğretim. Ankara: Pegem
https://www.bilgipedia.com.tr/gestalt-algi-ilkeleri/
https://miesofficial.com/blog/gestalt-kurami-nedir-ve-ilkeleri-nelerdir/#Iyi_Gestalt_Ilkesi_Pragnanz_Ilkesi

More Related Content

Similar to GESTALT KURAMI.pdf

GESTALT MODELİ.pptx
GESTALT MODELİ.pptxGESTALT MODELİ.pptx
GESTALT MODELİ.pptx
pinar27
 
GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
GESTALT PRENSİPLERİ.pptxGESTALT PRENSİPLERİ.pptx
GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
MntehauraENOL
 
GESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdfGESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdf
Senakszolu
 
GESTALT PRENSİPLERİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
GESTALT PRENSİPLERİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...GESTALT PRENSİPLERİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
GESTALT PRENSİPLERİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
MUSTAFA CAGATAY ASLAN
 
Gestalt Yasaları Hümeyra Çifci 22310521032.pptx
Gestalt Yasaları Hümeyra Çifci 22310521032.pptxGestalt Yasaları Hümeyra Çifci 22310521032.pptx
Gestalt Yasaları Hümeyra Çifci 22310521032.pptx
Hmeyraifci
 
öğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdf
öğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdföğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdf
öğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdf
ssuser283336
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
Nazmiye KOYUN
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
Nazmiye KOYUN
 
GESTALT KURAMI
GESTALT KURAMIGESTALT KURAMI
GESTALT KURAMI
NeslihanKara3
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
MustafaKoyun6
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
MustafaKoyun6
 
GENSTALT KURAMI.pdf
GENSTALT KURAMI.pdfGENSTALT KURAMI.pdf
GENSTALT KURAMI.pdf
Havva AYYILDIZ
 
gestalt kuramı.pptx
gestalt kuramı.pptxgestalt kuramı.pptx
gestalt kuramı.pptx
BeyanOsman
 
Emine Ekinci gestalt kuramı.pdf
Emine Ekinci gestalt kuramı.pdfEmine Ekinci gestalt kuramı.pdf
Emine Ekinci gestalt kuramı.pdf
EmineEkinci2
 
GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
GESTALT PRENSİPLERİ.pptxGESTALT PRENSİPLERİ.pptx
GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
Münteha Şura ŞENOL
 
gestalt .pptx
gestalt .pptxgestalt .pptx
gestalt .pptx
AyenurUyan
 
Gestalt prensipleri
Gestalt prensipleriGestalt prensipleri
Gestalt prensipleri
Hatice Genç
 
Gestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Gestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptxGestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Gestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
HikmetBelge1
 
Gestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Gestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptxGestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Gestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
hikmetbelge
 
8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptx8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
smeyyezkan3
 

Similar to GESTALT KURAMI.pdf (20)

GESTALT MODELİ.pptx
GESTALT MODELİ.pptxGESTALT MODELİ.pptx
GESTALT MODELİ.pptx
 
GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
GESTALT PRENSİPLERİ.pptxGESTALT PRENSİPLERİ.pptx
GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
 
GESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdfGESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdf
 
GESTALT PRENSİPLERİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
GESTALT PRENSİPLERİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...GESTALT PRENSİPLERİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
GESTALT PRENSİPLERİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZ...
 
Gestalt Yasaları Hümeyra Çifci 22310521032.pptx
Gestalt Yasaları Hümeyra Çifci 22310521032.pptxGestalt Yasaları Hümeyra Çifci 22310521032.pptx
Gestalt Yasaları Hümeyra Çifci 22310521032.pptx
 
öğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdf
öğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdföğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdf
öğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdf
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
 
GESTALT KURAMI
GESTALT KURAMIGESTALT KURAMI
GESTALT KURAMI
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
 
GENSTALT KURAMI.pdf
GENSTALT KURAMI.pdfGENSTALT KURAMI.pdf
GENSTALT KURAMI.pdf
 
gestalt kuramı.pptx
gestalt kuramı.pptxgestalt kuramı.pptx
gestalt kuramı.pptx
 
Emine Ekinci gestalt kuramı.pdf
Emine Ekinci gestalt kuramı.pdfEmine Ekinci gestalt kuramı.pdf
Emine Ekinci gestalt kuramı.pdf
 
GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
GESTALT PRENSİPLERİ.pptxGESTALT PRENSİPLERİ.pptx
GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
 
gestalt .pptx
gestalt .pptxgestalt .pptx
gestalt .pptx
 
Gestalt prensipleri
Gestalt prensipleriGestalt prensipleri
Gestalt prensipleri
 
Gestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Gestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptxGestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Gestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
 
Gestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Gestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptxGestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Gestalt Prensipleri Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
 
8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptx8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
 

More from Emine Uslu

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
Emine Uslu
 
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptx
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptxGörsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptx
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptx
Emine Uslu
 
KAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptxKAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptx
Emine Uslu
 
Teknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptxTeknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptx
Emine Uslu
 
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptxÖğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Emine Uslu
 
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptxGÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
Emine Uslu
 
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptxGÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
Emine Uslu
 
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptxETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
Emine Uslu
 

More from Emine Uslu (8)

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
 
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptx
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptxGörsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptx
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptx
 
KAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptxKAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptx
 
Teknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptxTeknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptx
 
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptxÖğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
 
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptxGÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
 
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptxGÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
 
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptxETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
 

GESTALT KURAMI.pdf

 • 1. GESTALT KURAMI HAZIRLAYAN: EMİNE USLU – 20317271002 BÖLÜM: ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ DERSİN ADI: ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMAN : DOÇ.DR. AĞAH TUĞRUL KORUCU
 • 2. GESTALT KURAMI NEDİR ? - Gestalt Kuramı , adını Almanca şekil ya da form anlamına gelen “gestalt” sözcüğünden alan, bilişsel süreçler içerisinde algı ve algısal örgütlenme konularına yoğunlaşan psikoloji teorisinin temelini oluşturan prensiplere dayanmaktadır. Psikolojide Gestalt “bütüncül” anlamıyla kullanılmaktadır. -1912’de Almanya’da Wertheimer’ın yazdığı bir makaleyle temeli atılmakla beraber, Gestalt Kuramı’nın ilkeleri Köhler ve Koffka tarafından geliştirilmiştir.
 • 3. oGestalt akımına göre, “Bütün, kendisini oluşturan parçalardan farklıdır ve daha fazladır”. Bütünü oluşturan parçalar bütünü simgeleyemez ancak bütünün özelliklerine göre belirlenir. Gestalt kuramında çevreyi algılayışımız çeşitli koşullarla oluşur. oKurama göre, bizim sadece şekilleri değil, aynı zamanda yaşadığımız olayları algılayışımız da bu ilkelere göre gerçekleşir.
 • 4. GESTALT KURAMINDA ALGILAMA Gestalt kuramında insan hayatında bir bütün olma uğraşı içindedir. Kendi içindeki ve çevresindeki parçaları birleştirerek, onları bir tam ve bütün olarak algılamaya gayret eder. Bütün, parçaların toplamından daha fazla anlam ifade eder. İnsan nesneleri, durumları ve olayları algılar ve anlamlandırırken parçaları teker teker değil de bir bütünlük içinde algılar. Bir şarkının ya da bir kitabın içinde olan sözler parça parça bir anlam ifade etmezken sözcükler bir bütün içerisinde algılandığında anca o zaman bir anlam kazanır. Algılama sürecinde bütünü oluşturan parçaların yerine o parçaların arasındaki ilişki önemlidir. Gestalt kuramında insanların nasıl algıladıklarını gün yüzüne çıkarmak için kullanılan metot içe bakış yöntemidir (Yüzgeç ve Aslan, 2012). İçe bakış yöntemi insanın kendi duyum, duygu ve düşüncelerini esnek bir biçimde açıklamasıdır
 • 6. Şekil – Zemin İlişkisi Dış çevrede algılanan obje şekil, şeklin üzerine işlendiği ve onu kapsayan alan da zemindir (Yeşilyaprak, 2006). Şekil ve zemin doğal bir oluşumdur. Algılanan her şey bu iki kavram arasındaki ilişkiden ortaya çıkar. Örneğin sizin bu metni okurken gördüğünüz yazılar şekil, arka plan ise zemini oluşturmaktadır.
 • 7. İnsanlar birbirlerine yakın olan nesneleri algılarken hepsini bir grup ve bütün olarak anlamlandırırlar. Birbirlerine yakın olan nesneler mekân, zaman ve anlam olarak beraber gruplandırılır (Senemoğlu, 2012). Yakın olan nesneleri beraber gruplandırma işlemi insan hafızasında bilginin kalmasını ve hatırlanmasını kolaylaştıran önemli faktörlerdendir. Örneğin telefon numaramızı bizler gruplandırarak ezberleriz ki bu bize oldukça kolaylık sağlar. Yakınlık İlkesi
 • 8. Algıda belirleyici olan diğer bir faktörde objelerin birbirine olan benzerliğidir. Nicel ve nitel yönden birbirlerine benzeyen objeler bir bütünlük içinde algılanır. Hem görsel hem işitsel olarak da birbirine benzerlik gösteren uyarıcılar yine aynı şekilde bir bütünmüş gibi algılanır (Senemoğlu, 2012). Benzerlik İlkesi
 • 9. Tamamlama İlkesi Şekil olarak bitirilmemiş, devam ettirilmemiş objelerin şeklinde bir eksiklik olduğu halde tammış şeklinde algılanmasıdır. İnsan beyni bu yarım kalan şekilleri kendiliğinden tamamlama eğilimindedir.
 • 10. Bu ilkeye göre akıl nesneleri simetrik olarak ve bir merkez noktası etrafında şekillendirerek algılar. Birbirine bağlı olmayan iki simetrik parça olduğunda akıl algısal olarak uyumlu bir şekil oluşturmak için onları birleştirir. Birleşik simetrik nesne oluşturmak için grup olan nesneler simetrik nesneler arasındaki benzerliği arttırabilir. Simetri İlkesi
 • 11. Bu ilkeye göre nesneler düzgün bir yörünge şeklinde ilerleyen sıralar olarak algılanır. Araştırmacılar görsel duyu şekilleri (modeliteleri) kullanarak insanların yörünge üzerindeki hareketli unsurlardan oluşan objeyi algılamasını bulmuşlar. Bu ilke aynı hareket eğilimi ve sonuçta aynı yörünge üzerinde olan bir araya gruplanmış nesneleri ifade eder. Ortak Kader İlkesi
 • 12. Aynı yönde belli bir süreklilikle devam eden objeler sanki birbirlerinin devamıymış gibi bir bütünlük içinde algılanır (Zeren, 2007). Organizmanın yapısı da zaten ani ve sürekli olarak değişen objelerden ziyade belli bir düzen içerisinde sabit bir yönde duran, devam eden objeleri algılamaya yatkındır (Yüzgeç ve Aslan, 2012). Devamlılık İlkesi
 • 13. Prägnanz, direkt olarak “özlülük” anlamına gelen Almanca bir kelimedir ve belirginlik, netlik ve düzenlilik anlamlarını taşır. Eğer bir nesnenin parçaları düzenli, yalın ve sıralı bir örüntü oluşturuyorlarsa grup oluşturuyorlarmış gibi algılanırlar. Bu yasadan çıkarılabilecek şey şudur: Bireyler dünyayı algılarken karmaşık ve yabancı olanı ortadan kaldırırlar ki gerçekliği en yalın haliyle gözlemleyebilsinler. Prägnanz İlkesi
 • 14. Geçmiş Deneyim İlkesi: Geçmiş Deneyim İlkesi’ne göre bazı koşullarda görsel uyarıcılar geçmiş deneyimlere göre kategorize edilir. Eğer iki nesne mekansal yakınlık içinde veya küçük zaman aralıklarında birlikte gözlemlenmişlerse bu nesnelerin birlikte algılanma ihtimali yüksektir.  Örnek olarak; İngilizce, belirli kurallarla bir araya gelerek kelimeler oluşturan 26 harften oluşur. Eğer bir insan daha önce hiç görmediği İngilizce bir kelimeyi okursa, yan yana gelen “L” ve “I” harflerini Tamamlama İlkesi’ni kullanarak bir araya getirip büyük harfle yazılmış U olarak algılamak yerine, Geçmiş Deneyim İlkesi’ne dayanarak onları iki farklı harf olarak algılar.
 • 15. KAYNAKLAR Yeşilyaprak, B. (2005). Gestalt ve insancıl yaklaşımında öğrenme. Gelişim ve öğrenmepsikolojisi. Ankara: Pegem Zeren, G. (2007). Gestalt kuramı. Yıldız teknik üniversitesi, İstanbul Yüzgeç, B. ve Aslan, M. (2012). Gestalt psikoloji. Çukurova üniversitesi, Adana Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, öğrenim ve öğretim. Ankara: Pegem https://www.bilgipedia.com.tr/gestalt-algi-ilkeleri/ https://miesofficial.com/blog/gestalt-kurami-nedir-ve-ilkeleri-nelerdir/#Iyi_Gestalt_Ilkesi_Pragnanz_Ilkesi