SlideShare a Scribd company logo
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
HAZIRLAYAN: EMİNE USLU – 20317271002
DERSİN ADI: ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
DANIŞMAN : DOÇ.DR. AĞAH TUĞRUL KORUCU
2 - Kavramlar listesinden en genel veya
en üst düzeyde olan sözcük ayrı bir
sayfanın başına yazılır.
Bu genel kavram olabileceği gibi bir
tema da olabilir. Bundan sonra
öğretilmek istenen ilişkili kavramlar
aşamalı bir düzende sayfaya yerleştirilir.
Düşey düzenlemede en genel kavram en
üstte, eşit genellikteki kavramlar aynı
satırda, diğerleri genellik derecelerine
göre azalan sırada sayfanın altına doğru
sıralanır. Kavram Haritası aşamalılığı
öğreteceği için bu sıralama önemlidir.
Her kavram haritada yalnız bir kez yer
almalıdır
Değerlendirme:Bir ölçme sürecini,bir ölçütle karşılaştırmaksuretiyle bir
değer yargısınavarmak olarak tanımlanabilir.
Eğitimde, eğiticiler hedefleri,öğretim analizlerini,ölçme/değerlendirme
araçlarını,öğretim stratejilerini,öğretim materyallerinive daha pek çok
eğitim öğesinideğerlendirmelidirler.
2 - Kavramlar listesinden en genel
veya en üst düzeyde olan sözcük ayrı
bir sayfanın başına yazılır.
Bu genel kavram olabileceği gibi bir
tema da olabilir. Bundan sonra
öğretilmek istenen ilişkili kavramlar
aşamalı bir düzende sayfaya
yerleştirilir.
Düşey düzenlemede en genel kavram
en üstte, eşit genellikteki kavramlar
aynı satırda, diğerleri genellik
derecelerine göre azalan sırada
sayfanın altına doğru sıralanır.
Kavram Haritası aşamalılığı
öğreteceği için bu sıralama önemlidir.
Her kavram haritada yalnız bir kez
yer almalıdır
Eğitimdeiki tür değerlendirmevardır:
• Ürün değerlendirmesi:
Materyal tasarımıve geliştirilmesisonucunda açığa çıkan ürünü
değerlendirir.Bir tür sonuç değerlendirmesidir.Hedeflere ulaşıp
ulaşılamadığınıanlamayayöneliktir. Aşamaları şu şekildedir:
1. Değerlendirmeamacıbelirlenir.
2. Değerlendirmebaşarıölçütleri belirlenir.
2 - Kavramlar listesinden en genel
veya en üst düzeyde olan sözcük ayrı
bir sayfanın başına yazılır.
Bu genel kavram olabileceği gibi bir
tema da olabilir. Bundan sonra
öğretilmek istenen ilişkili kavramlar
aşamalı bir düzende sayfaya
yerleştirilir.
Düşey düzenlemede en genel kavram
en üstte, eşit genellikteki kavramlar
aynı satırda, diğerleri genellik
derecelerine göre azalan sırada
sayfanın altına doğru sıralanır.
Kavram Haritası aşamalılığı
öğreteceği için bu sıralama önemlidir.
Her kavram haritada yalnız bir kez
yer almalıdır
3. Değerlendirmeyaklaşımıkararlaştırılır.
4. Ne tür bilginin ne zamankimlerden toplanacağı ve toplanan bilgilerin nasıl
değerlendirileceğikararlaştırılır.
5. Değerlendirmeölçütleri belirlenir.
6. Data toplanır.
7. Toplanan data analiz edilirve değerlendirmerapor haline getirilir.
2 - Kavramlar listesinden en genel
veya en üst düzeyde olan sözcük ayrı
bir sayfanın başına yazılır.
Bu genel kavram olabileceği gibi bir
tema da olabilir. Bundan sonra
öğretilmek istenen ilişkili kavramlar
aşamalı bir düzende sayfaya
yerleştirilir.
Düşey düzenlemede en genel kavram
en üstte, eşit genellikteki kavramlar
aynı satırda, diğerleri genellik
derecelerine göre azalan sırada
sayfanın altına doğru sıralanır.
Kavram Haritası aşamalılığı
öğreteceği için bu sıralama önemlidir.
Her kavram haritada yalnız bir kez
yer almalıdır
• Süreç değerlendirmesi:
Materyal geliştirmesüreci boyunca sırayla aşamalarıve nasıl ilerleme
kaydedildiğinideğerlendirir.Amacı; tasarımın verimliliğinive eksik yönlerini, sonuca
ulaşılmadan belirleyip düzeltmektir. Üç çeşit süreç değerlendirmesivardır:
a) Uzman Değerlendirmesi:
b) Bire Bir Değerlendirme
c) Pilot Değerlendirme:
2 - Kavramlar listesinden en genel
veya en üst düzeyde olan sözcük ayrı
bir sayfanın başına yazılır.
Bu genel kavram olabileceği gibi bir
tema da olabilir. Bundan sonra
öğretilmek istenen ilişkili kavramlar
aşamalı bir düzende sayfaya
yerleştirilir.
Düşey düzenlemede en genel kavram
en üstte, eşit genellikteki kavramlar
aynı satırda, diğerleri genellik
derecelerine göre azalan sırada
sayfanın altına doğru sıralanır.
Kavram Haritası aşamalılığı
öğreteceği için bu sıralama önemlidir.
Her kavram haritada yalnız bir kez
yer almalıdır
a) Uzman Değerlendirmesi:Öğretimtasarımcılarından,öğretim uygulayıcılarındanve
uzmanlardan bilgi toplanarak yapılan değerlendirmedir.Doğruluk, sıralanışve güncellik
değerlendirilir.Taslakmateryal;
i. Öğretimiçeriğininmateryalde doğru yansıtılıpyansıtılmadığı
ii. Öğretimiçeriğinin materyaldedoğru sıralanıpsıralanmadığı
iii. Hedeflerin materyaliçeriğiile tutarlı olup olmadığı
iv. İçeriğe göre materyalin doğru seçilip seçilmediği
v. Tasarım ilkelerineuygunluk
yönlerinden incelenir.
2 - Kavramlar listesinden en genel
veya en üst düzeyde olan sözcük ayrı
bir sayfanın başına yazılır.
Bu genel kavram olabileceği gibi bir
tema da olabilir. Bundan sonra
öğretilmek istenen ilişkili kavramlar
aşamalı bir düzende sayfaya
yerleştirilir.
Düşey düzenlemede en genel kavram
en üstte, eşit genellikteki kavramlar
aynı satırda, diğerleri genellik
derecelerine göre azalan sırada
sayfanın altına doğru sıralanır.
Kavram Haritası aşamalılığı
öğreteceği için bu sıralama önemlidir.
Her kavram haritada yalnız bir kez
yer almalıdır
b) Bire Bir Değerlendirme: Hedef kitleyi temsilen üç ya da daha fazla
öğrenci üzerinde yapılır. Davranışın kazanılıp kazanılmadığı
değerlendirilerek, materyalin eksiklikleri tespit edilir. Bilgi toplama
kaynakları; tanılayıcı testler, öğrenci performansı testleri ve öğrencinin
düşüncelerini öğrenmeye yönelik anketlerdir.
c) Pilot Değerlendirme: Öğretimin etkililiğini ölçmek, problemleri tespit
edebilmek, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını görmek ve öğrenci
memnuniyeti hakkında bilgi toplamak için yapılan örnek uygulamanın
değerlendirmesidir. Aşamaları şunlardır:
i. 8 ila 20 öğrenci seçilir.
ii. Ön test uygulanır
iii. Materyal uygulanır.
2 - Kavramlar listesinden en genel veya en üst düzeyde olan sözcük
ayrı bir sayfanın başına yazılır.
Bu genel kavram olabileceği gibi bir tema da olabilir. Bundan sonra
öğretilmek istenen ilişkili kavramlar aşamalı bir düzende sayfaya
yerleştirilir.
Düşey düzenlemede en genel kavram en üstte, eşit genellikteki
kavramlar aynı satırda, diğerleri genellik derecelerine göre azalan
sırada sayfanın altına doğru sıralanır. Kavram Haritası aşamalılığı
öğreteceği için bu sıralama önemlidir.
Her kavram haritada yalnız bir kez yer almalıdır
iv. Öğrencileringörüşleri alınır.
v. Son test uygulanır.
vi. Öğrencileretutum anketi uygulanır.
vii. Verileranaliz edilir.
viii. Öğretimmateryali düzeltilir.
ix. Çok fazla düzeltme sözkonusuysa, düzeltilen materyalle yenibir pilot uygulama
yapılır.
2 - Kavramlar listesinden en genel veya en üst düzeyde olan sözcük
ayrı bir sayfanın başına yazılır.
Bu genel kavram olabileceği gibi bir tema da olabilir. Bundan sonra
öğretilmek istenen ilişkili kavramlar aşamalı bir düzende sayfaya
yerleştirilir.
Düşey düzenlemede en genel kavram en üstte, eşit genellikteki
kavramlar aynı satırda, diğerleri genellik derecelerine göre azalan
sırada sayfanın altına doğru sıralanır. Kavram Haritası aşamalılığı
öğreteceği için bu sıralama önemlidir.
Her kavram haritada yalnız bir kez yer almalıdır
 Süreç değerlendirmesinde, materyalin yapılma süreci esnasında değerlendirme yapılır.
Süreç ve Ürün Değerlendirmenin Temel Özellikleri
Karşılaştırılması
Süreç ve Ürün Değerlendirmenin Temel Özelliklerinin Karşılaştırılması
2 - Kavramlar listesinden en genel veya en üst düzeyde olan sözcük
ayrı bir sayfanın başına yazılır.
Bu genel kavram olabileceği gibi bir tema da olabilir. Bundan sonra
öğretilmek istenen ilişkili kavramlar aşamalı bir düzende sayfaya
yerleştirilir.
Düşey düzenlemede en genel kavram en üstte, eşit genellikteki
kavramlar aynı satırda, diğerleri genellik derecelerine göre azalan
sırada sayfanın altına doğru sıralanır. Kavram Haritası aşamalılığı
öğreteceği için bu sıralama önemlidir.
Her kavram haritada yalnız bir kez yer almalıdır
2 - Kavramlar listesinden en genel veya en üst düzeyde olan sözcük
ayrı bir sayfanın başına yazılır.
Bu genel kavram olabileceği gibi bir tema da olabilir. Bundan sonra
öğretilmek istenen ilişkili kavramlar aşamalı bir düzende sayfaya
yerleştirilir.
Düşey düzenlemede en genel kavram en üstte, eşit genellikteki
kavramlar aynı satırda, diğerleri genellik derecelerine göre azalan
sırada sayfanın altına doğru sıralanır. Kavram Haritası aşamalılığı
öğreteceği için bu sıralama önemlidir.
Her kavram haritada yalnız bir kez yer almalıdır
https://telormanyagmur.wordpress.com/teorik-
dersler/ogretim-materyallerinin-degerlendirilmesi/
https://dincfatma490496094.wordpress.com/teorik-
dersler/ogretim-materyallerinin-degerlendirilmesi/

More Related Content

More from Emine Uslu

Teknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptxTeknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptx
Emine Uslu
 
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptxÖğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Emine Uslu
 
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptxGÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
Emine Uslu
 
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptxGÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
Emine Uslu
 
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptxETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
Emine Uslu
 
GESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdfGESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdf
Emine Uslu
 

More from Emine Uslu (6)

Teknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptxTeknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptx
 
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptxÖğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
 
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptxGÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
 
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptxGÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
 
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptxETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
 
GESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdfGESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdf
 

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx

 • 1. ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAZIRLAYAN: EMİNE USLU – 20317271002 DERSİN ADI: ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMAN : DOÇ.DR. AĞAH TUĞRUL KORUCU
 • 2. 2 - Kavramlar listesinden en genel veya en üst düzeyde olan sözcük ayrı bir sayfanın başına yazılır. Bu genel kavram olabileceği gibi bir tema da olabilir. Bundan sonra öğretilmek istenen ilişkili kavramlar aşamalı bir düzende sayfaya yerleştirilir. Düşey düzenlemede en genel kavram en üstte, eşit genellikteki kavramlar aynı satırda, diğerleri genellik derecelerine göre azalan sırada sayfanın altına doğru sıralanır. Kavram Haritası aşamalılığı öğreteceği için bu sıralama önemlidir. Her kavram haritada yalnız bir kez yer almalıdır Değerlendirme:Bir ölçme sürecini,bir ölçütle karşılaştırmaksuretiyle bir değer yargısınavarmak olarak tanımlanabilir. Eğitimde, eğiticiler hedefleri,öğretim analizlerini,ölçme/değerlendirme araçlarını,öğretim stratejilerini,öğretim materyallerinive daha pek çok eğitim öğesinideğerlendirmelidirler.
 • 3. 2 - Kavramlar listesinden en genel veya en üst düzeyde olan sözcük ayrı bir sayfanın başına yazılır. Bu genel kavram olabileceği gibi bir tema da olabilir. Bundan sonra öğretilmek istenen ilişkili kavramlar aşamalı bir düzende sayfaya yerleştirilir. Düşey düzenlemede en genel kavram en üstte, eşit genellikteki kavramlar aynı satırda, diğerleri genellik derecelerine göre azalan sırada sayfanın altına doğru sıralanır. Kavram Haritası aşamalılığı öğreteceği için bu sıralama önemlidir. Her kavram haritada yalnız bir kez yer almalıdır Eğitimdeiki tür değerlendirmevardır: • Ürün değerlendirmesi: Materyal tasarımıve geliştirilmesisonucunda açığa çıkan ürünü değerlendirir.Bir tür sonuç değerlendirmesidir.Hedeflere ulaşıp ulaşılamadığınıanlamayayöneliktir. Aşamaları şu şekildedir: 1. Değerlendirmeamacıbelirlenir. 2. Değerlendirmebaşarıölçütleri belirlenir.
 • 4. 2 - Kavramlar listesinden en genel veya en üst düzeyde olan sözcük ayrı bir sayfanın başına yazılır. Bu genel kavram olabileceği gibi bir tema da olabilir. Bundan sonra öğretilmek istenen ilişkili kavramlar aşamalı bir düzende sayfaya yerleştirilir. Düşey düzenlemede en genel kavram en üstte, eşit genellikteki kavramlar aynı satırda, diğerleri genellik derecelerine göre azalan sırada sayfanın altına doğru sıralanır. Kavram Haritası aşamalılığı öğreteceği için bu sıralama önemlidir. Her kavram haritada yalnız bir kez yer almalıdır 3. Değerlendirmeyaklaşımıkararlaştırılır. 4. Ne tür bilginin ne zamankimlerden toplanacağı ve toplanan bilgilerin nasıl değerlendirileceğikararlaştırılır. 5. Değerlendirmeölçütleri belirlenir. 6. Data toplanır. 7. Toplanan data analiz edilirve değerlendirmerapor haline getirilir.
 • 5. 2 - Kavramlar listesinden en genel veya en üst düzeyde olan sözcük ayrı bir sayfanın başına yazılır. Bu genel kavram olabileceği gibi bir tema da olabilir. Bundan sonra öğretilmek istenen ilişkili kavramlar aşamalı bir düzende sayfaya yerleştirilir. Düşey düzenlemede en genel kavram en üstte, eşit genellikteki kavramlar aynı satırda, diğerleri genellik derecelerine göre azalan sırada sayfanın altına doğru sıralanır. Kavram Haritası aşamalılığı öğreteceği için bu sıralama önemlidir. Her kavram haritada yalnız bir kez yer almalıdır • Süreç değerlendirmesi: Materyal geliştirmesüreci boyunca sırayla aşamalarıve nasıl ilerleme kaydedildiğinideğerlendirir.Amacı; tasarımın verimliliğinive eksik yönlerini, sonuca ulaşılmadan belirleyip düzeltmektir. Üç çeşit süreç değerlendirmesivardır: a) Uzman Değerlendirmesi: b) Bire Bir Değerlendirme c) Pilot Değerlendirme:
 • 6. 2 - Kavramlar listesinden en genel veya en üst düzeyde olan sözcük ayrı bir sayfanın başına yazılır. Bu genel kavram olabileceği gibi bir tema da olabilir. Bundan sonra öğretilmek istenen ilişkili kavramlar aşamalı bir düzende sayfaya yerleştirilir. Düşey düzenlemede en genel kavram en üstte, eşit genellikteki kavramlar aynı satırda, diğerleri genellik derecelerine göre azalan sırada sayfanın altına doğru sıralanır. Kavram Haritası aşamalılığı öğreteceği için bu sıralama önemlidir. Her kavram haritada yalnız bir kez yer almalıdır a) Uzman Değerlendirmesi:Öğretimtasarımcılarından,öğretim uygulayıcılarındanve uzmanlardan bilgi toplanarak yapılan değerlendirmedir.Doğruluk, sıralanışve güncellik değerlendirilir.Taslakmateryal; i. Öğretimiçeriğininmateryalde doğru yansıtılıpyansıtılmadığı ii. Öğretimiçeriğinin materyaldedoğru sıralanıpsıralanmadığı iii. Hedeflerin materyaliçeriğiile tutarlı olup olmadığı iv. İçeriğe göre materyalin doğru seçilip seçilmediği v. Tasarım ilkelerineuygunluk yönlerinden incelenir.
 • 7. 2 - Kavramlar listesinden en genel veya en üst düzeyde olan sözcük ayrı bir sayfanın başına yazılır. Bu genel kavram olabileceği gibi bir tema da olabilir. Bundan sonra öğretilmek istenen ilişkili kavramlar aşamalı bir düzende sayfaya yerleştirilir. Düşey düzenlemede en genel kavram en üstte, eşit genellikteki kavramlar aynı satırda, diğerleri genellik derecelerine göre azalan sırada sayfanın altına doğru sıralanır. Kavram Haritası aşamalılığı öğreteceği için bu sıralama önemlidir. Her kavram haritada yalnız bir kez yer almalıdır b) Bire Bir Değerlendirme: Hedef kitleyi temsilen üç ya da daha fazla öğrenci üzerinde yapılır. Davranışın kazanılıp kazanılmadığı değerlendirilerek, materyalin eksiklikleri tespit edilir. Bilgi toplama kaynakları; tanılayıcı testler, öğrenci performansı testleri ve öğrencinin düşüncelerini öğrenmeye yönelik anketlerdir. c) Pilot Değerlendirme: Öğretimin etkililiğini ölçmek, problemleri tespit edebilmek, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını görmek ve öğrenci memnuniyeti hakkında bilgi toplamak için yapılan örnek uygulamanın değerlendirmesidir. Aşamaları şunlardır: i. 8 ila 20 öğrenci seçilir. ii. Ön test uygulanır iii. Materyal uygulanır.
 • 8. 2 - Kavramlar listesinden en genel veya en üst düzeyde olan sözcük ayrı bir sayfanın başına yazılır. Bu genel kavram olabileceği gibi bir tema da olabilir. Bundan sonra öğretilmek istenen ilişkili kavramlar aşamalı bir düzende sayfaya yerleştirilir. Düşey düzenlemede en genel kavram en üstte, eşit genellikteki kavramlar aynı satırda, diğerleri genellik derecelerine göre azalan sırada sayfanın altına doğru sıralanır. Kavram Haritası aşamalılığı öğreteceği için bu sıralama önemlidir. Her kavram haritada yalnız bir kez yer almalıdır iv. Öğrencileringörüşleri alınır. v. Son test uygulanır. vi. Öğrencileretutum anketi uygulanır. vii. Verileranaliz edilir. viii. Öğretimmateryali düzeltilir. ix. Çok fazla düzeltme sözkonusuysa, düzeltilen materyalle yenibir pilot uygulama yapılır.
 • 9. 2 - Kavramlar listesinden en genel veya en üst düzeyde olan sözcük ayrı bir sayfanın başına yazılır. Bu genel kavram olabileceği gibi bir tema da olabilir. Bundan sonra öğretilmek istenen ilişkili kavramlar aşamalı bir düzende sayfaya yerleştirilir. Düşey düzenlemede en genel kavram en üstte, eşit genellikteki kavramlar aynı satırda, diğerleri genellik derecelerine göre azalan sırada sayfanın altına doğru sıralanır. Kavram Haritası aşamalılığı öğreteceği için bu sıralama önemlidir. Her kavram haritada yalnız bir kez yer almalıdır  Süreç değerlendirmesinde, materyalin yapılma süreci esnasında değerlendirme yapılır.
 • 10. Süreç ve Ürün Değerlendirmenin Temel Özellikleri Karşılaştırılması Süreç ve Ürün Değerlendirmenin Temel Özelliklerinin Karşılaştırılması
 • 11. 2 - Kavramlar listesinden en genel veya en üst düzeyde olan sözcük ayrı bir sayfanın başına yazılır. Bu genel kavram olabileceği gibi bir tema da olabilir. Bundan sonra öğretilmek istenen ilişkili kavramlar aşamalı bir düzende sayfaya yerleştirilir. Düşey düzenlemede en genel kavram en üstte, eşit genellikteki kavramlar aynı satırda, diğerleri genellik derecelerine göre azalan sırada sayfanın altına doğru sıralanır. Kavram Haritası aşamalılığı öğreteceği için bu sıralama önemlidir. Her kavram haritada yalnız bir kez yer almalıdır
 • 12. 2 - Kavramlar listesinden en genel veya en üst düzeyde olan sözcük ayrı bir sayfanın başına yazılır. Bu genel kavram olabileceği gibi bir tema da olabilir. Bundan sonra öğretilmek istenen ilişkili kavramlar aşamalı bir düzende sayfaya yerleştirilir. Düşey düzenlemede en genel kavram en üstte, eşit genellikteki kavramlar aynı satırda, diğerleri genellik derecelerine göre azalan sırada sayfanın altına doğru sıralanır. Kavram Haritası aşamalılığı öğreteceği için bu sıralama önemlidir. Her kavram haritada yalnız bir kez yer almalıdır https://telormanyagmur.wordpress.com/teorik- dersler/ogretim-materyallerinin-degerlendirilmesi/ https://dincfatma490496094.wordpress.com/teorik- dersler/ogretim-materyallerinin-degerlendirilmesi/