SlideShare a Scribd company logo
HAZIRLAYAN: EMİNE USLU – 20317271002
DERSİN ADI: ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
DANIŞMAN : DOÇ.DR. AĞAH TUĞRUL KORUCU
 Teknoloji öğrencilerin bilgiye ulaşmasına, iletişim kurmasına, araştırma yapmasına
ve birçok etkinliği gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, teknoloji öğretimi
bireyselleştirmek ve birçok öğrenme etkinliğini zenginleştirmek için kullanılabilir.
 Teknoloji planlaması, insanların şu an nerede oldukları ve ileride nerede olmak
istedikleri hakkında kendilerine yön veren ve yardımcı olan bir etkinliktir (Guidebook
for Developing and Effective Instructional Technology Plan, 1996). Buradan
hareketle, teknoloji planlaması bir kurumun teknolojik açıdan var olan durumunu
ortaya çıkaran, ileride ulaşılmak istenen durumun kararlaştırıldığı ve bu duruma
ulaşmak için yapılacakların incelendiği etkinlikler bütünüdür.
 Teknoloji planlamasının en temel amacı öğretim teknolojilerinin
etkili ve verimli olarak kullanımına yardımcı olmaktır.
 Öğrencilerin teknolojiyi kullanırken sahip olması gereken
becerileri tanımlanır ve bu becerileri geliştirmek için gerekli olan
stratejiler eğitim programı ile bütünleştirilir.
 Teknoloji, öğrencilere uygulanan eğitim programının ve bu
programı öğretmede kullanılan öğretim yöntemlerinin kalitesini
arttırmak için kullanılır.
 Teknoloji, grup çalışmasını desteklemek, öğrencilerin sınıf
arkadaşları veya başka okullardaki öğrenciler ile projelerde bir
arada olmasını sağlamak için kullanılır.
TEKNOLOJI PLANLAMA SÜRECI
 Teknoloji planı, genelde bir grup tarafından hazırlanır.
 Bu grup, okul ile ilgili tüm paydaşlardan anahtar kişiler seçilerek oluşturulabilir.
 Bunlar arasında, öğrenciler, veliler, fakülte üyeleri, yöneticiler, yönetici
yardımcıları, kütüphaneciler, teknologlar ve okulda yer alan diğer personel yer
alabilir.
 Grup üyelerine, görev dağılımı yapılarak görevleri ve sorumlulukları açıkça
belirtilmelidir. Görev dağılımları teknoloji planına dâhil edilebilir. Bunun için bir
yönetim şeması oluşturmak kullanışlı olacaktır.
Teknoloji Planı Grubu
 Bir teknoloji planında olması gereken ilk ifadeler kurumun vizyonu ve misyonudur.
Vizyon ifadesi, gelecekte olması istenenler hakkındaki düşünceleri içermektedir ve
genel olarak yazılmalıdır. Vizyon ifadesi, teknolojinin öğrenme ve öğretme
ortamlarında alacağı rolü anlatmaktadır. Vizyon ifadesini oluştururken aşağıdakileri
dikkate almak gerekmektedir:
 Teknoloji ve eğitimin geleceği konusunda kurumda ne gibi görevler olması
istenmektedir?
 Gelecekte sınıfların nasıl olması ve nelere sahip olması istenmektedir?
 Öğretim, öğrencilere nasıl sunulacaktır?
 Öğrencilerin başarısının hangi seviyede ve nasıl olması beklenmektedir?
 Misyon ifadesi, eğitimde teknoloji vizyonunu gerçekleştirmek için amaçları ve
planları anlatmaktadır. Bu bileşen de tüm teknoloji planlarında yer almalıdır.
Misyon ifadesi oluşturulurken aşağıdaki sorular dikkate alınmalıdır.
 Vizyonun gerçekleşmesi için neler yapılmalıdır?
 Kuruma göre öğrenme nedir?
 Teknoloji ile öğrenmeden farkı nedir?
 Teknoloji kullanarak öğretimin ve öğrenmenin kalitesi sürekli olarak nasıl
geliştirilir ve uygulamak için ne yapmak gerekmektedir?
İHTIYAÇ ANALIZI
 İhtiyaç analizi, mevcut durum ile okulun teknoloji vizyonu arasındaki farkı
tanımlamak amacı ile yapılmaktadır. Bu aradaki farkı kapatmak teknoloji
planının odak noktasını oluşturmaktadır (McNabb ve diğerleri, 1999).
 İhtiyaç analizi belirleme sürecinde, kurumda veya kurum dışında yönetim
veya öğretim sürecinde yer alan tüm personel katılabilir.
 Kurumda hangi donanımlar ve yazılımlar bulunmaktadır?
Bunların hangileri kullanılmaktadır?
 Kurumda hangi yazılım ve donanımlara ihtiyaç duyulmaktadır?
 Yöneticilerin, öğretmen ve öğrencilerin teknolojiye yönelik
tutumları nasıldır?
 Bunların teknolojik yeterlilikleri hangi düzeydedir?
 Öğrenme ve öğretme sürecinin daha etkili olabilmesi için hangi
teknolojilere ihtiyaç duyulmaktadır?
İHTİYAÇ BELİRLEME
MEVCUT DURUM ANALIZI
 Sahip olunan teknolojik kaynaklar
 İşletim sistemi ve donanıma sahip olan mevcut bilgisayarlar,
 Yazıcı ve tarayıcı gibi çevre birimleri,
 Yazılım programları,
 Ağlar ve ağ kapasitesi,
 Teknolojik sorumluluğu olan personel,
 Teknoloji kullanımı konusunda ilgili olan personel,
 Teknolojiye erişim imkanı olan veliler,
 Teknoloji için ayrılmış bütçe ve
 Teknoloji desteği için diğer mevcut kaynaklar
TEKNOLOJI PLANI UYGULAMA STRATEJILERI
 Hazırlanan teknoloji planının uygulanması için hedeflerin belirlenmiş
olması gerekmektedir.
 Bu hedeflere ulaşmak için yapılacak işler tanımlanmalı ve öncelik
sırasına göre sıralanmalıdır.
 Ayrıca hedeflere ulaşma için bir zaman çizelgesi de oluşturulmalıdır.
Yapılacak işler için bir iş bölümü yapmak ve işlerin uyumlu bir şekilde
tamamlanması için bir komiteye ihtiyaç duyulacaktır.
TEKNOLOJI PLANI UYGULAMA STRATEJILERI
 Önerilen donanım, yazılım ve ağ altyapısı
 Eğitim Programı
 Öğretim ortamları
 Eğitim ve profesyonel gelişim
 Destek servisleri
 Teşvik sistemleri
DEĞERLENDIRME
 Bu aşamada, eğitim kurumunun belirlediği tüm hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı
kontrol edilmeli ve sorun olup olmadığı incelenmelidir.
 Bir sonraki aşamanın hatasız ilerlemesine ve gerekli değişikliklerin yapılması
değerlendirme sürecindeki incelemelere bağlıdır.
 Teknoloji planında hem süreç hem de son değerlendirme yapılmalıdır.
 Son değerlendirme çalışması olarak öğrencilerin akademik başarıları, öğrencilerin
öğretim sürecinde motivasyon ve katılımda gözlenen değişiklikler, öğretmenlerin
ders planlama ve değerlendirme yöntemlerindeki değişiklikler gibi konularda
inceleme yapılabilir.
KAYNAKLAR
 https://madran.net/wpcontent/uploads/2013/09/bote205_7_Teknoloji_Planlamasi.pdf
 https://www.bingol.edu.tr/media/234685/Konu-7-Teknoloji_Planlamasi_-_Sunum.pdf

More Related Content

Similar to Teknoloji planlaması.pptx

teknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptxteknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptx
MustafaKoyun6
 
TEKNOLOJİNİN PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİNİN PLANLAMASI.pptxTEKNOLOJİNİN PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİNİN PLANLAMASI.pptx
OmerDilber1
 
Teknoloji PlanlamasıBerk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
Teknoloji PlanlamasıBerk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCUTeknoloji PlanlamasıBerk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
Teknoloji PlanlamasıBerk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
BerkTrksever
 
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptxTEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
BÜŞRA USLU
 
Teknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptxTeknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptx
Zehra Ertaş
 
teknoloji planlanması.pptx
teknoloji planlanması.pptxteknoloji planlanması.pptx
teknoloji planlanması.pptx
aliihsanakbaba1
 
Teknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptxTeknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptx
Fatma YUMUŞAK
 
TEKNOLOJİ PLANLAMASI sunum NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
TEKNOLOJİ PLANLAMASI sunum NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptxTEKNOLOJİ PLANLAMASI sunum NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
TEKNOLOJİ PLANLAMASI sunum NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
Nurcan19
 
teknoloji planlaması.pptx
teknoloji planlaması.pptxteknoloji planlaması.pptx
teknoloji planlaması.pptx
MuharremGldal
 
Öğretim Teknolojileri - Teknoloji Planlaması.pptx
Öğretim Teknolojileri - Teknoloji Planlaması.pptxÖğretim Teknolojileri - Teknoloji Planlaması.pptx
Öğretim Teknolojileri - Teknoloji Planlaması.pptx
ekstrahesap8
 
egitim teknolojisi nedir?
egitim teknolojisi nedir?egitim teknolojisi nedir?
egitim teknolojisi nedir?thomas
 
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptx
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptxöğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptx
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptx
ssuser283336
 
Teknoloji planlanması.pptx
Teknoloji planlanması.pptxTeknoloji planlanması.pptx
Teknoloji planlanması.pptx
EmineEkinci2
 
Gelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirmeGelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirmeSelim Yılmaz
 
Gelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirmeGelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirmeSelim Yılmaz
 
Gelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirmeGelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirmepoyraz92
 
Türkiye Bilişim Vakfı’nın Görüşleri ile Eğitim'de Fatih Projesi
Türkiye Bilişim Vakfı’nın Görüşleri ile Eğitim'de Fatih ProjesiTürkiye Bilişim Vakfı’nın Görüşleri ile Eğitim'de Fatih Projesi
Türkiye Bilişim Vakfı’nın Görüşleri ile Eğitim'de Fatih ProjesiUfuk Kılıç
 
Gelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirmeGelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirmeKaan Cingi
 
Gelişimi İzleme ve Değerlendirme
Gelişimi İzleme ve DeğerlendirmeGelişimi İzleme ve Değerlendirme
Gelişimi İzleme ve Değerlendirmebetulword
 
Gelişimi İzleme ve Değerlendirme
Gelişimi İzleme ve DeğerlendirmeGelişimi İzleme ve Değerlendirme
Gelişimi İzleme ve Değerlendirmebetulword
 

Similar to Teknoloji planlaması.pptx (20)

teknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptxteknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptx
 
TEKNOLOJİNİN PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİNİN PLANLAMASI.pptxTEKNOLOJİNİN PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİNİN PLANLAMASI.pptx
 
Teknoloji PlanlamasıBerk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
Teknoloji PlanlamasıBerk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCUTeknoloji PlanlamasıBerk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
Teknoloji PlanlamasıBerk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
 
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptxTEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
 
Teknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptxTeknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptx
 
teknoloji planlanması.pptx
teknoloji planlanması.pptxteknoloji planlanması.pptx
teknoloji planlanması.pptx
 
Teknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptxTeknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptx
 
TEKNOLOJİ PLANLAMASI sunum NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
TEKNOLOJİ PLANLAMASI sunum NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptxTEKNOLOJİ PLANLAMASI sunum NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
TEKNOLOJİ PLANLAMASI sunum NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
 
teknoloji planlaması.pptx
teknoloji planlaması.pptxteknoloji planlaması.pptx
teknoloji planlaması.pptx
 
Öğretim Teknolojileri - Teknoloji Planlaması.pptx
Öğretim Teknolojileri - Teknoloji Planlaması.pptxÖğretim Teknolojileri - Teknoloji Planlaması.pptx
Öğretim Teknolojileri - Teknoloji Planlaması.pptx
 
egitim teknolojisi nedir?
egitim teknolojisi nedir?egitim teknolojisi nedir?
egitim teknolojisi nedir?
 
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptx
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptxöğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptx
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptx
 
Teknoloji planlanması.pptx
Teknoloji planlanması.pptxTeknoloji planlanması.pptx
Teknoloji planlanması.pptx
 
Gelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirmeGelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirme
 
Gelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirmeGelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirme
 
Gelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirmeGelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirme
 
Türkiye Bilişim Vakfı’nın Görüşleri ile Eğitim'de Fatih Projesi
Türkiye Bilişim Vakfı’nın Görüşleri ile Eğitim'de Fatih ProjesiTürkiye Bilişim Vakfı’nın Görüşleri ile Eğitim'de Fatih Projesi
Türkiye Bilişim Vakfı’nın Görüşleri ile Eğitim'de Fatih Projesi
 
Gelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirmeGelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirme
 
Gelişimi İzleme ve Değerlendirme
Gelişimi İzleme ve DeğerlendirmeGelişimi İzleme ve Değerlendirme
Gelişimi İzleme ve Değerlendirme
 
Gelişimi İzleme ve Değerlendirme
Gelişimi İzleme ve DeğerlendirmeGelişimi İzleme ve Değerlendirme
Gelişimi İzleme ve Değerlendirme
 

More from Emine Uslu

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
Emine Uslu
 
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptx
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptxGörsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptx
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptx
Emine Uslu
 
KAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptxKAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptx
Emine Uslu
 
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptxÖğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Emine Uslu
 
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptxGÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
Emine Uslu
 
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptxGÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
Emine Uslu
 
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptxETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
Emine Uslu
 
GESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdfGESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdf
Emine Uslu
 

More from Emine Uslu (8)

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
 
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptx
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptxGörsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptx
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler.pptx
 
KAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptxKAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptx
 
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptxÖğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
 
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptxGÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
GÖRSEL -ISITSEL ARAÇLAR.pptx
 
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptxGÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER.pptx
 
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptxETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
 
GESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdfGESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdf
 

Teknoloji planlaması.pptx

 • 1. HAZIRLAYAN: EMİNE USLU – 20317271002 DERSİN ADI: ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMAN : DOÇ.DR. AĞAH TUĞRUL KORUCU
 • 2.  Teknoloji öğrencilerin bilgiye ulaşmasına, iletişim kurmasına, araştırma yapmasına ve birçok etkinliği gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, teknoloji öğretimi bireyselleştirmek ve birçok öğrenme etkinliğini zenginleştirmek için kullanılabilir.  Teknoloji planlaması, insanların şu an nerede oldukları ve ileride nerede olmak istedikleri hakkında kendilerine yön veren ve yardımcı olan bir etkinliktir (Guidebook for Developing and Effective Instructional Technology Plan, 1996). Buradan hareketle, teknoloji planlaması bir kurumun teknolojik açıdan var olan durumunu ortaya çıkaran, ileride ulaşılmak istenen durumun kararlaştırıldığı ve bu duruma ulaşmak için yapılacakların incelendiği etkinlikler bütünüdür.
 • 3.  Teknoloji planlamasının en temel amacı öğretim teknolojilerinin etkili ve verimli olarak kullanımına yardımcı olmaktır.  Öğrencilerin teknolojiyi kullanırken sahip olması gereken becerileri tanımlanır ve bu becerileri geliştirmek için gerekli olan stratejiler eğitim programı ile bütünleştirilir.  Teknoloji, öğrencilere uygulanan eğitim programının ve bu programı öğretmede kullanılan öğretim yöntemlerinin kalitesini arttırmak için kullanılır.  Teknoloji, grup çalışmasını desteklemek, öğrencilerin sınıf arkadaşları veya başka okullardaki öğrenciler ile projelerde bir arada olmasını sağlamak için kullanılır.
 • 5.  Teknoloji planı, genelde bir grup tarafından hazırlanır.  Bu grup, okul ile ilgili tüm paydaşlardan anahtar kişiler seçilerek oluşturulabilir.  Bunlar arasında, öğrenciler, veliler, fakülte üyeleri, yöneticiler, yönetici yardımcıları, kütüphaneciler, teknologlar ve okulda yer alan diğer personel yer alabilir.  Grup üyelerine, görev dağılımı yapılarak görevleri ve sorumlulukları açıkça belirtilmelidir. Görev dağılımları teknoloji planına dâhil edilebilir. Bunun için bir yönetim şeması oluşturmak kullanışlı olacaktır. Teknoloji Planı Grubu
 • 6.  Bir teknoloji planında olması gereken ilk ifadeler kurumun vizyonu ve misyonudur. Vizyon ifadesi, gelecekte olması istenenler hakkındaki düşünceleri içermektedir ve genel olarak yazılmalıdır. Vizyon ifadesi, teknolojinin öğrenme ve öğretme ortamlarında alacağı rolü anlatmaktadır. Vizyon ifadesini oluştururken aşağıdakileri dikkate almak gerekmektedir:  Teknoloji ve eğitimin geleceği konusunda kurumda ne gibi görevler olması istenmektedir?  Gelecekte sınıfların nasıl olması ve nelere sahip olması istenmektedir?  Öğretim, öğrencilere nasıl sunulacaktır?  Öğrencilerin başarısının hangi seviyede ve nasıl olması beklenmektedir?
 • 7.  Misyon ifadesi, eğitimde teknoloji vizyonunu gerçekleştirmek için amaçları ve planları anlatmaktadır. Bu bileşen de tüm teknoloji planlarında yer almalıdır. Misyon ifadesi oluşturulurken aşağıdaki sorular dikkate alınmalıdır.  Vizyonun gerçekleşmesi için neler yapılmalıdır?  Kuruma göre öğrenme nedir?  Teknoloji ile öğrenmeden farkı nedir?  Teknoloji kullanarak öğretimin ve öğrenmenin kalitesi sürekli olarak nasıl geliştirilir ve uygulamak için ne yapmak gerekmektedir?
 • 8. İHTIYAÇ ANALIZI  İhtiyaç analizi, mevcut durum ile okulun teknoloji vizyonu arasındaki farkı tanımlamak amacı ile yapılmaktadır. Bu aradaki farkı kapatmak teknoloji planının odak noktasını oluşturmaktadır (McNabb ve diğerleri, 1999).  İhtiyaç analizi belirleme sürecinde, kurumda veya kurum dışında yönetim veya öğretim sürecinde yer alan tüm personel katılabilir.
 • 9.  Kurumda hangi donanımlar ve yazılımlar bulunmaktadır? Bunların hangileri kullanılmaktadır?  Kurumda hangi yazılım ve donanımlara ihtiyaç duyulmaktadır?  Yöneticilerin, öğretmen ve öğrencilerin teknolojiye yönelik tutumları nasıldır?  Bunların teknolojik yeterlilikleri hangi düzeydedir?  Öğrenme ve öğretme sürecinin daha etkili olabilmesi için hangi teknolojilere ihtiyaç duyulmaktadır? İHTİYAÇ BELİRLEME
 • 10. MEVCUT DURUM ANALIZI  Sahip olunan teknolojik kaynaklar  İşletim sistemi ve donanıma sahip olan mevcut bilgisayarlar,  Yazıcı ve tarayıcı gibi çevre birimleri,  Yazılım programları,  Ağlar ve ağ kapasitesi,  Teknolojik sorumluluğu olan personel,  Teknoloji kullanımı konusunda ilgili olan personel,  Teknolojiye erişim imkanı olan veliler,  Teknoloji için ayrılmış bütçe ve  Teknoloji desteği için diğer mevcut kaynaklar
 • 11. TEKNOLOJI PLANI UYGULAMA STRATEJILERI  Hazırlanan teknoloji planının uygulanması için hedeflerin belirlenmiş olması gerekmektedir.  Bu hedeflere ulaşmak için yapılacak işler tanımlanmalı ve öncelik sırasına göre sıralanmalıdır.  Ayrıca hedeflere ulaşma için bir zaman çizelgesi de oluşturulmalıdır. Yapılacak işler için bir iş bölümü yapmak ve işlerin uyumlu bir şekilde tamamlanması için bir komiteye ihtiyaç duyulacaktır.
 • 12. TEKNOLOJI PLANI UYGULAMA STRATEJILERI  Önerilen donanım, yazılım ve ağ altyapısı  Eğitim Programı  Öğretim ortamları  Eğitim ve profesyonel gelişim  Destek servisleri  Teşvik sistemleri
 • 13. DEĞERLENDIRME  Bu aşamada, eğitim kurumunun belirlediği tüm hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmeli ve sorun olup olmadığı incelenmelidir.  Bir sonraki aşamanın hatasız ilerlemesine ve gerekli değişikliklerin yapılması değerlendirme sürecindeki incelemelere bağlıdır.  Teknoloji planında hem süreç hem de son değerlendirme yapılmalıdır.  Son değerlendirme çalışması olarak öğrencilerin akademik başarıları, öğrencilerin öğretim sürecinde motivasyon ve katılımda gözlenen değişiklikler, öğretmenlerin ders planlama ve değerlendirme yöntemlerindeki değişiklikler gibi konularda inceleme yapılabilir.