SlideShare a Scribd company logo
1 Acando AB
©    © Acando AB  Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
    © Acando AB
Hur kommer det sig att vi i ibland
  inte agerar på uppenbara fakta?
2  © Acando AB  Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
Fakta är en modell av verkligheten
3  © Acando AB  Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
Komplexitet
    Complicatedness index
           1955                      1982  2010

         Complexity index

4  © Acando AB     Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
Fakta
  Litar inte på siffrorna                 Excel  Hamnar mellan
                                    stolarna                                        A    B


                                          C   För många mål                Mental trötthet   Förenklingar5   © Acando AB  Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
Hur gör man då?● Elefanten
● Ryttaren
● StigenMetafor: Jonathan Haidt

6    © Acando AB    Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
Problem just nu – kapitalbindning.
7  © Acando AB  Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
Förändringsledning - Switchmodellen
Källa: Switch how to change things when change is hard, Chip & Dan Heath, Crown publishing group 2010.
8      © Acando AB                    Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
Vi har för många artiklar!
                                     263
  Antal artikelnummer
  av tvättmaskiner
  som vi sålt under 2009:
  (ej totalt antal)
9   © Acando AB   Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
Change management – The Switch model
Källa: Switch how to change things when change is hard, Chip & Dan Heath, Crown publishing group 2010.10     © Acando AB                    Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
Vi har för många artiklar!
                                   24
 Antal artikelnummer
 av tvättmaskiner
 som det borde vara:
 (ej totalt antal)
11  © Acando AB   Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
Change management – The Switch model
12  © Acando AB  Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
Vi gör som IKEA


    Omsättningsvinnare                        TB-vinnare
                  SORTIMENTSSTRATEGI
          Prisvinnare                     UTMANARE !
13  © Acando AB    Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
Change management – The Switch model
14  © Acando AB  Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
Alltså?


● Motivera elefanten
● Instruera ryttaren
● Forma stigen
15  © Acando AB  Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
Det du kanske inte visste om
elefanten

”Företagsledare, i likhet med de flesta andra,
har sedan länge föreställningen att
människor framför allt är intresserade av att
förstärka sina materiella intressen.
Evolutionsbiologer och psykologer har funnit
neurala och genetiska belägg för en
mänsklig benägenhet att vilja samarbeta”
                                  Yochai Benkler, HBR juli-augusti 2011
                                     Professor, Harvard Law School
16  © Acando AB  Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
Det du kanske inte visste om
ryttaren

Alla vill göra ett bra jobb.
Det som ser ut som motstånd kan helt enkelt
vara brist på tydlighet.
17  © Acando AB  Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
Det du kanske inte visste om stigen
Det som ser ut som ett individuellt problem
är oftast strukturellt.


Deming          Ohno                   Barret   Heskett,
 (94/6)          (TPS)                   (CTT)  Loveman, m fl.
                                         (SPC)18  © Acando AB  Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
Tack – ibland kan det vara bra att tänka på elefanter


Kent Lidbom
© Acando AB AB
   © Acando
Del II Praktikfall Luna ABC-
analys

- Hur gjorde Luna?
- Vad man bör tänka på vid en
ABC-implementering?
                20
Råd: Gör Er ”hemläxa” före implementering av
 affärssystem/beslutsstöd (Grunden för en ABC-kalkyl =
 Korrekt grunddata och genomtänkt styrmodell)

1. Kartläggning av styrmodell          3. Informationsanalys
• Vision och strategi              • Vilken information behövs för att styra
• Organisation (legal / operativ)        verksamheten.
• Objekt (produkt, marknad, kund, projekt etc)  • Vilka informationsbehov finns på olika
• Ansvarsfördelning (resultatansvar etc.)    nivåer i organisationen.
• Mål, mått, nyckeltal              • Beakta styreffekter och sträva efter mål-
• Kontoplan, kontogrupperingar          kongruens
• Budget, prognos- och bokslutsprocess      • Konkretisera informationsbehovet genom
                         att upprätta en mått/objektsmatris.
2. Kvalitetssäkra styrmodell
• Koppling mellan vision/strategi och mål/mått  4. Rapportplan
• Vertikal och horisontell styrning       • Fastställ rapportplan initialt.
• Styreffekter                  • Producera rapportspecifikationer

                         5. Fastställ principer för:
                         • Periodisering, fördelning, internhandel,
                         värdering, definitioner etc.
                                               21
ABC-modellen
  Kostnadsställen       Resurser           Aktiviteter & processer           Kostnadsdrivare
    Indirekta
    Kostnader                                  Direkta kostnader                    Kalkyl-
                                                              objekt
  Artiklar: ca 160.000  (tot 235.000 inkl Norge Grunda/Gigant)

  Aktiva artiklar: ca 40.000   (tot ca 50.000 inkl Norge Grunda/Gigant)       Leverantörer /   Försäljnings-  Kedjor /
  Aktiva leverantörer: 470 st                              Artiklar      ordrar    Kunder

  Aktiva varumärken: 260 st
  Aktiva kundnummer
   –  Sverige 2.000 st
   –  Norge 700 st
  Säljorderrader: 1,8 miljoner orderrader – Lunaartiklar


                                                               22
Projektaktiviteter
                         Luna ABC-projekt


Projektaktiviteter                Uppdateringsaktiviteter
(c:a fyra kalendermånader)            (c:a en kalendermånad)
•  Utkast – modelldesign             •  Ladda org.data och intäkt/kostnader för året
•  Installation av Prodacapo           •  Uppdatera kostnadsfördelning till
•  Def. grunddata i ABC-modellen           kostnadsdrivare
   •  Konto/kostnader till kostnadsdrivare  •  Ladda kostnadsdrivarstatistik
•  Definiera kalkylobjektdimensioner       •  Specialberäkningar/klassningar/uppdateringar
•  Bygga ABC-modell i Prodacapo         •  Kalkylera/processa/producera rådata
   •  Konfigurering av aktiviteter      •  Validera indata och resultat
   •  Kontoplan               •  Ev. korrigera indata och processa om
   •  Organisation
   •  Kostnader
   •  Artiklar
   •  Kunder
   •  Kostnadsdrivare
•  Skapa grupperad kostnadsinformation
•  Skapa standardrapporter/analysvyer
•  Utbildning och utrullning
                                                23
Hemligheten…för ett lyckat ABC-projekt!
                   24
Projektverktyg

 Projektplatsen.se
  – Dokumenthantering/filer
     Excel-mallar – manuellt indata
     Definitionsformulär – kostnadsdrivare
     Etc.
  – Projektplan / att-göra


 Webb-konferens (Microsoft Livemeeting)
  – https://www.livemeeting.com/cc/acandofrontec/meet/
                             25
Praktikfall: ABC-analys för Luna
    Acando Styrkraft i Göteborg
       Mattias Kylner
      23 november, 2011
                   26

More Related Content

Similar to FöreläSning Styrkraft

Creative mornings Vintergatan IRM 2016-04-22 a
Creative mornings Vintergatan IRM 2016-04-22 aCreative mornings Vintergatan IRM 2016-04-22 a
Creative mornings Vintergatan IRM 2016-04-22 a
Annika Klyver
 
Så skapade vi sveriges bästa e handel
Så skapade vi sveriges bästa e handelSå skapade vi sveriges bästa e handel
Så skapade vi sveriges bästa e handel
Andreas Blåeldh
 
Frukostseminarium: Så byggde vi Sveriges bästa E-handel
Frukostseminarium: Så byggde vi Sveriges bästa E-handelFrukostseminarium: Så byggde vi Sveriges bästa E-handel
Frukostseminarium: Så byggde vi Sveriges bästa E-handel
Patrik Åkerman von Knorring
 
Frukostseminarium: Så skapade vi Sveriges bästa e-handel
Frukostseminarium: Så skapade vi Sveriges bästa e-handelFrukostseminarium: Så skapade vi Sveriges bästa e-handel
Frukostseminarium: Så skapade vi Sveriges bästa e-handelcloudnine
 
Lincube Netezza Migrering
Lincube Netezza MigreringLincube Netezza Migrering
Lincube Netezza Migrering
IBM Sverige
 
Stjärnschemat nästa
Stjärnschemat nästaStjärnschemat nästa
Stjärnschemat nästa
Sigma IT Management
 
Project Portfolio Management och Enterprise Architecture realiserar förändringar
Project Portfolio Management och Enterprise Architecture realiserar förändringarProject Portfolio Management och Enterprise Architecture realiserar förändringar
Project Portfolio Management och Enterprise Architecture realiserar förändringar
Acando Consulting
 
Hur kan man med tekniken analysera, förändra och förvalta en arbetsplats elle...
Hur kan man med tekniken analysera, förändra och förvalta en arbetsplats elle...Hur kan man med tekniken analysera, förändra och förvalta en arbetsplats elle...
Hur kan man med tekniken analysera, förändra och förvalta en arbetsplats elle...
Evensify
 
Acceptanstestdriven kravhantering
Acceptanstestdriven kravhantering Acceptanstestdriven kravhantering
Acceptanstestdriven kravhantering
Thomas Javing
 
"KPI-projektet", KTH verksamhetsledning
"KPI-projektet", KTH verksamhetsledning"KPI-projektet", KTH verksamhetsledning
"KPI-projektet", KTH verksamhetsledning
Pontus Wadström
 
Behövs projektledare i en agil värld 160315
Behövs projektledare i en agil värld 160315Behövs projektledare i en agil värld 160315
Behövs projektledare i en agil värld 160315
Johan Ljung
 
BI-frukost 6 dec 2011
BI-frukost 6 dec 2011BI-frukost 6 dec 2011
BI-frukost 6 dec 2011Roger Stahl
 
IBM Finance Forum - DHL
IBM Finance Forum - DHLIBM Finance Forum - DHL
IBM Finance Forum - DHL
IBM Sverige
 
Eu ppt presentation pq projektledning allmän
Eu ppt presentation pq projektledning allmänEu ppt presentation pq projektledning allmän
Eu ppt presentation pq projektledning allmän
Henrik Österberg
 
.Net i verkligheten
.Net i verkligheten.Net i verkligheten
.Net i verkligheten
kaboingsingen
 
Traditionella projekt i en agil värld 170906
Traditionella projekt i en agil värld 170906Traditionella projekt i en agil värld 170906
Traditionella projekt i en agil värld 170906
Johan Ljung
 
2013 – året då du slipper utveckla ditt nya intranät #WebCoast
2013 – året då du slipper utveckla ditt nya intranät #WebCoast2013 – året då du slipper utveckla ditt nya intranät #WebCoast
2013 – året då du slipper utveckla ditt nya intranät #WebCoast
Johan Nilsson
 
Web coast 2013 intranätprojektet och mylive
Web coast 2013  intranätprojektet och myliveWeb coast 2013  intranätprojektet och mylive
Web coast 2013 intranätprojektet och myliveMyLive
 
Xpdition Presentation
Xpdition PresentationXpdition Presentation
Xpdition Presentationhenrikedlund
 

Similar to FöreläSning Styrkraft (20)

Creative mornings Vintergatan IRM 2016-04-22 a
Creative mornings Vintergatan IRM 2016-04-22 aCreative mornings Vintergatan IRM 2016-04-22 a
Creative mornings Vintergatan IRM 2016-04-22 a
 
Så skapade vi sveriges bästa e handel
Så skapade vi sveriges bästa e handelSå skapade vi sveriges bästa e handel
Så skapade vi sveriges bästa e handel
 
Frukostseminarium: Så byggde vi Sveriges bästa E-handel
Frukostseminarium: Så byggde vi Sveriges bästa E-handelFrukostseminarium: Så byggde vi Sveriges bästa E-handel
Frukostseminarium: Så byggde vi Sveriges bästa E-handel
 
Frukostseminarium: Så skapade vi Sveriges bästa e-handel
Frukostseminarium: Så skapade vi Sveriges bästa e-handelFrukostseminarium: Så skapade vi Sveriges bästa e-handel
Frukostseminarium: Så skapade vi Sveriges bästa e-handel
 
Lincube Netezza Migrering
Lincube Netezza MigreringLincube Netezza Migrering
Lincube Netezza Migrering
 
Stjärnschemat nästa
Stjärnschemat nästaStjärnschemat nästa
Stjärnschemat nästa
 
Project Portfolio Management och Enterprise Architecture realiserar förändringar
Project Portfolio Management och Enterprise Architecture realiserar förändringarProject Portfolio Management och Enterprise Architecture realiserar förändringar
Project Portfolio Management och Enterprise Architecture realiserar förändringar
 
Hur kan man med tekniken analysera, förändra och förvalta en arbetsplats elle...
Hur kan man med tekniken analysera, förändra och förvalta en arbetsplats elle...Hur kan man med tekniken analysera, förändra och förvalta en arbetsplats elle...
Hur kan man med tekniken analysera, förändra och förvalta en arbetsplats elle...
 
Nätverksmöte070829
Nätverksmöte070829Nätverksmöte070829
Nätverksmöte070829
 
Acceptanstestdriven kravhantering
Acceptanstestdriven kravhantering Acceptanstestdriven kravhantering
Acceptanstestdriven kravhantering
 
"KPI-projektet", KTH verksamhetsledning
"KPI-projektet", KTH verksamhetsledning"KPI-projektet", KTH verksamhetsledning
"KPI-projektet", KTH verksamhetsledning
 
Behövs projektledare i en agil värld 160315
Behövs projektledare i en agil värld 160315Behövs projektledare i en agil värld 160315
Behövs projektledare i en agil värld 160315
 
BI-frukost 6 dec 2011
BI-frukost 6 dec 2011BI-frukost 6 dec 2011
BI-frukost 6 dec 2011
 
IBM Finance Forum - DHL
IBM Finance Forum - DHLIBM Finance Forum - DHL
IBM Finance Forum - DHL
 
Eu ppt presentation pq projektledning allmän
Eu ppt presentation pq projektledning allmänEu ppt presentation pq projektledning allmän
Eu ppt presentation pq projektledning allmän
 
.Net i verkligheten
.Net i verkligheten.Net i verkligheten
.Net i verkligheten
 
Traditionella projekt i en agil värld 170906
Traditionella projekt i en agil värld 170906Traditionella projekt i en agil värld 170906
Traditionella projekt i en agil värld 170906
 
2013 – året då du slipper utveckla ditt nya intranät #WebCoast
2013 – året då du slipper utveckla ditt nya intranät #WebCoast2013 – året då du slipper utveckla ditt nya intranät #WebCoast
2013 – året då du slipper utveckla ditt nya intranät #WebCoast
 
Web coast 2013 intranätprojektet och mylive
Web coast 2013  intranätprojektet och myliveWeb coast 2013  intranätprojektet och mylive
Web coast 2013 intranätprojektet och mylive
 
Xpdition Presentation
Xpdition PresentationXpdition Presentation
Xpdition Presentation
 

More from Acando Consulting

The Social Intranet
The Social IntranetThe Social Intranet
The Social Intranet
Acando Consulting
 
Transparency - The Double-Edged Sword
Transparency - The Double-Edged SwordTransparency - The Double-Edged Sword
Transparency - The Double-Edged Sword
Acando Consulting
 
Axdagen Enterpriseportal
Axdagen EnterpriseportalAxdagen Enterpriseportal
Axdagen Enterpriseportal
Acando Consulting
 
Bi På Acandos Ax Dag Stockholm 16e Februari
Bi På Acandos Ax Dag Stockholm 16e FebruariBi På Acandos Ax Dag Stockholm 16e Februari
Bi På Acandos Ax Dag Stockholm 16e Februari
Acando Consulting
 
Microsofts presentation AX dagen 2010 - Johan Letzen
Microsofts presentation AX dagen 2010 - Johan LetzenMicrosofts presentation AX dagen 2010 - Johan Letzen
Microsofts presentation AX dagen 2010 - Johan Letzen
Acando Consulting
 
Lösamhetsanalys för Dynamics A X
Lösamhetsanalys för Dynamics A XLösamhetsanalys för Dynamics A X
Lösamhetsanalys för Dynamics A X
Acando Consulting
 
Microsoft Dynamics Ax 2009 Oversikt
Microsoft Dynamics Ax 2009 OversiktMicrosoft Dynamics Ax 2009 Oversikt
Microsoft Dynamics Ax 2009 Oversikt
Acando Consulting
 
Partrap ehandel
Partrap ehandelPartrap ehandel
Partrap ehandel
Acando Consulting
 
Sharepoint Axdagen
Sharepoint AxdagenSharepoint Axdagen
Sharepoint Axdagen
Acando Consulting
 
Information Management Loves Enterprise 2 0
Information Management Loves Enterprise 2 0Information Management Loves Enterprise 2 0
Information Management Loves Enterprise 2 0
Acando Consulting
 
Från intern kontroll till ERM
Från intern kontroll till ERMFrån intern kontroll till ERM
Från intern kontroll till ERMAcando Consulting
 
ECM Today - Trends And Reality
ECM Today - Trends And RealityECM Today - Trends And Reality
ECM Today - Trends And Reality
Acando Consulting
 
Getting Real About Enterprise 2.0
Getting Real About Enterprise 2.0Getting Real About Enterprise 2.0
Getting Real About Enterprise 2.0
Acando Consulting
 
Information As A Service – The Key To The Correct Decisions At The Right Time
Information As A Service – The Key To The Correct Decisions At The Right TimeInformation As A Service – The Key To The Correct Decisions At The Right Time
Information As A Service – The Key To The Correct Decisions At The Right Time
Acando Consulting
 
Enterprise 2.0 - Efficient Collaboration and Knowledge Exchange
Enterprise 2.0 - Efficient Collaboration and Knowledge ExchangeEnterprise 2.0 - Efficient Collaboration and Knowledge Exchange
Enterprise 2.0 - Efficient Collaboration and Knowledge Exchange
Acando Consulting
 
What you should ask yourself about Enterprise 2.0
What you should ask yourself about Enterprise 2.0What you should ask yourself about Enterprise 2.0
What you should ask yourself about Enterprise 2.0
Acando Consulting
 
Enterprise 2.0 and Innovation
Enterprise 2.0 and InnovationEnterprise 2.0 and Innovation
Enterprise 2.0 and Innovation
Acando Consulting
 
Web 2.0 At Work - Simple And Social Collaboration Between Coworkers
Web 2.0 At Work - Simple And Social Collaboration Between CoworkersWeb 2.0 At Work - Simple And Social Collaboration Between Coworkers
Web 2.0 At Work - Simple And Social Collaboration Between Coworkers
Acando Consulting
 

More from Acando Consulting (18)

The Social Intranet
The Social IntranetThe Social Intranet
The Social Intranet
 
Transparency - The Double-Edged Sword
Transparency - The Double-Edged SwordTransparency - The Double-Edged Sword
Transparency - The Double-Edged Sword
 
Axdagen Enterpriseportal
Axdagen EnterpriseportalAxdagen Enterpriseportal
Axdagen Enterpriseportal
 
Bi På Acandos Ax Dag Stockholm 16e Februari
Bi På Acandos Ax Dag Stockholm 16e FebruariBi På Acandos Ax Dag Stockholm 16e Februari
Bi På Acandos Ax Dag Stockholm 16e Februari
 
Microsofts presentation AX dagen 2010 - Johan Letzen
Microsofts presentation AX dagen 2010 - Johan LetzenMicrosofts presentation AX dagen 2010 - Johan Letzen
Microsofts presentation AX dagen 2010 - Johan Letzen
 
Lösamhetsanalys för Dynamics A X
Lösamhetsanalys för Dynamics A XLösamhetsanalys för Dynamics A X
Lösamhetsanalys för Dynamics A X
 
Microsoft Dynamics Ax 2009 Oversikt
Microsoft Dynamics Ax 2009 OversiktMicrosoft Dynamics Ax 2009 Oversikt
Microsoft Dynamics Ax 2009 Oversikt
 
Partrap ehandel
Partrap ehandelPartrap ehandel
Partrap ehandel
 
Sharepoint Axdagen
Sharepoint AxdagenSharepoint Axdagen
Sharepoint Axdagen
 
Information Management Loves Enterprise 2 0
Information Management Loves Enterprise 2 0Information Management Loves Enterprise 2 0
Information Management Loves Enterprise 2 0
 
Från intern kontroll till ERM
Från intern kontroll till ERMFrån intern kontroll till ERM
Från intern kontroll till ERM
 
ECM Today - Trends And Reality
ECM Today - Trends And RealityECM Today - Trends And Reality
ECM Today - Trends And Reality
 
Getting Real About Enterprise 2.0
Getting Real About Enterprise 2.0Getting Real About Enterprise 2.0
Getting Real About Enterprise 2.0
 
Information As A Service – The Key To The Correct Decisions At The Right Time
Information As A Service – The Key To The Correct Decisions At The Right TimeInformation As A Service – The Key To The Correct Decisions At The Right Time
Information As A Service – The Key To The Correct Decisions At The Right Time
 
Enterprise 2.0 - Efficient Collaboration and Knowledge Exchange
Enterprise 2.0 - Efficient Collaboration and Knowledge ExchangeEnterprise 2.0 - Efficient Collaboration and Knowledge Exchange
Enterprise 2.0 - Efficient Collaboration and Knowledge Exchange
 
What you should ask yourself about Enterprise 2.0
What you should ask yourself about Enterprise 2.0What you should ask yourself about Enterprise 2.0
What you should ask yourself about Enterprise 2.0
 
Enterprise 2.0 and Innovation
Enterprise 2.0 and InnovationEnterprise 2.0 and Innovation
Enterprise 2.0 and Innovation
 
Web 2.0 At Work - Simple And Social Collaboration Between Coworkers
Web 2.0 At Work - Simple And Social Collaboration Between CoworkersWeb 2.0 At Work - Simple And Social Collaboration Between Coworkers
Web 2.0 At Work - Simple And Social Collaboration Between Coworkers
 

FöreläSning Styrkraft

 • 1. 1 Acando AB © © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617 © Acando AB
 • 2. Hur kommer det sig att vi i ibland inte agerar på uppenbara fakta? 2 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 • 3. Fakta är en modell av verkligheten 3 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 • 4. Komplexitet Complicatedness index 1955 1982 2010 Complexity index 4 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 • 5. Fakta Litar inte på siffrorna Excel Hamnar mellan stolarna A B C För många mål Mental trötthet Förenklingar 5 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 • 6. Hur gör man då? ● Elefanten ● Ryttaren ● Stigen Metafor: Jonathan Haidt 6 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 • 7. Problem just nu – kapitalbindning. 7 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 • 8. Förändringsledning - Switchmodellen Källa: Switch how to change things when change is hard, Chip & Dan Heath, Crown publishing group 2010. 8 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 • 9. Vi har för många artiklar! 263 Antal artikelnummer av tvättmaskiner som vi sålt under 2009: (ej totalt antal) 9 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 • 10. Change management – The Switch model Källa: Switch how to change things when change is hard, Chip & Dan Heath, Crown publishing group 2010. 10 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 • 11. Vi har för många artiklar! 24 Antal artikelnummer av tvättmaskiner som det borde vara: (ej totalt antal) 11 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 • 12. Change management – The Switch model 12 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 • 13. Vi gör som IKEA Omsättningsvinnare TB-vinnare SORTIMENTSSTRATEGI Prisvinnare UTMANARE ! 13 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 • 14. Change management – The Switch model 14 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 • 15. Alltså? ● Motivera elefanten ● Instruera ryttaren ● Forma stigen 15 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 • 16. Det du kanske inte visste om elefanten ”Företagsledare, i likhet med de flesta andra, har sedan länge föreställningen att människor framför allt är intresserade av att förstärka sina materiella intressen. Evolutionsbiologer och psykologer har funnit neurala och genetiska belägg för en mänsklig benägenhet att vilja samarbeta” Yochai Benkler, HBR juli-augusti 2011 Professor, Harvard Law School 16 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 • 17. Det du kanske inte visste om ryttaren Alla vill göra ett bra jobb. Det som ser ut som motstånd kan helt enkelt vara brist på tydlighet. 17 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 • 18. Det du kanske inte visste om stigen Det som ser ut som ett individuellt problem är oftast strukturellt. Deming Ohno Barret Heskett, (94/6) (TPS) (CTT) Loveman, m fl. (SPC) 18 © Acando AB Styrkraft, Kent Lidbom, Acando AB, 0705-609617
 • 19. Tack – ibland kan det vara bra att tänka på elefanter Kent Lidbom © Acando AB AB © Acando
 • 20. Del II Praktikfall Luna ABC- analys - Hur gjorde Luna? - Vad man bör tänka på vid en ABC-implementering? 20
 • 21. Råd: Gör Er ”hemläxa” före implementering av affärssystem/beslutsstöd (Grunden för en ABC-kalkyl = Korrekt grunddata och genomtänkt styrmodell) 1. Kartläggning av styrmodell 3. Informationsanalys • Vision och strategi • Vilken information behövs för att styra • Organisation (legal / operativ) verksamheten. • Objekt (produkt, marknad, kund, projekt etc) • Vilka informationsbehov finns på olika • Ansvarsfördelning (resultatansvar etc.) nivåer i organisationen. • Mål, mått, nyckeltal • Beakta styreffekter och sträva efter mål- • Kontoplan, kontogrupperingar kongruens • Budget, prognos- och bokslutsprocess • Konkretisera informationsbehovet genom att upprätta en mått/objektsmatris. 2. Kvalitetssäkra styrmodell • Koppling mellan vision/strategi och mål/mått 4. Rapportplan • Vertikal och horisontell styrning • Fastställ rapportplan initialt. • Styreffekter • Producera rapportspecifikationer 5. Fastställ principer för: • Periodisering, fördelning, internhandel, värdering, definitioner etc. 21
 • 22. ABC-modellen Kostnadsställen Resurser Aktiviteter & processer Kostnadsdrivare Indirekta Kostnader Direkta kostnader Kalkyl- objekt  Artiklar: ca 160.000 (tot 235.000 inkl Norge Grunda/Gigant)  Aktiva artiklar: ca 40.000 (tot ca 50.000 inkl Norge Grunda/Gigant) Leverantörer / Försäljnings- Kedjor /  Aktiva leverantörer: 470 st Artiklar ordrar Kunder  Aktiva varumärken: 260 st  Aktiva kundnummer – Sverige 2.000 st – Norge 700 st  Säljorderrader: 1,8 miljoner orderrader – Lunaartiklar 22
 • 23. Projektaktiviteter Luna ABC-projekt Projektaktiviteter Uppdateringsaktiviteter (c:a fyra kalendermånader) (c:a en kalendermånad) • Utkast – modelldesign • Ladda org.data och intäkt/kostnader för året • Installation av Prodacapo • Uppdatera kostnadsfördelning till • Def. grunddata i ABC-modellen kostnadsdrivare • Konto/kostnader till kostnadsdrivare • Ladda kostnadsdrivarstatistik • Definiera kalkylobjektdimensioner • Specialberäkningar/klassningar/uppdateringar • Bygga ABC-modell i Prodacapo • Kalkylera/processa/producera rådata • Konfigurering av aktiviteter • Validera indata och resultat • Kontoplan • Ev. korrigera indata och processa om • Organisation • Kostnader • Artiklar • Kunder • Kostnadsdrivare • Skapa grupperad kostnadsinformation • Skapa standardrapporter/analysvyer • Utbildning och utrullning 23
 • 24. Hemligheten…för ett lyckat ABC-projekt! 24
 • 25. Projektverktyg  Projektplatsen.se – Dokumenthantering/filer  Excel-mallar – manuellt indata  Definitionsformulär – kostnadsdrivare  Etc. – Projektplan / att-göra  Webb-konferens (Microsoft Livemeeting) – https://www.livemeeting.com/cc/acandofrontec/meet/ 25
 • 26. Praktikfall: ABC-analys för Luna Acando Styrkraft i Göteborg Mattias Kylner 23 november, 2011 26