SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
Digitale Marketing Update 2012

        Avond 1, 14 mei 2012

              Goos Geursen
 we nemen voorbeelden ‘uit het nieuws’

  - we kijken naar de ‘wetten’ achter deze voorbeelden
   (zie ook het werkblad)
  - we projecteren deze op de on line-wereld (oefeningen onderling)
De wandelgangencoalitie
  • vruchtbare samenwerking (klein beginnen)
  • gevoel van urgentie: handelen in het NU
  • informeel sterker dan formeel
  • situationeel bepaald / geen blauwdruk:
   - leiderschap
   - ethiek
   - content
   -…

  • relaties als ‘doel’: de hogere betekenis
   overstijgt alles: niet doorschuiven naar je
   kinderen, in het grotere geheel van
   Europa willen blijven, gedeeld ownership,
   etc.

  • in bewegingen kunnen denken
  • transparantie: media er bovenop        GroenLinks-leider Sap stelt tijdens het debat voor om een speciale
                          informateur aan te wijzen die het proces van onderhandelen gaat
  • voorwaardenscheppend:             begeleiden.
   - reis naar Antillen, elkaar kennen      Ineke van Gent van GroenLinks neemt evenwel het initiatief. Ze schiet in de
                          wandelgangen D66-leider Pechtold aan. Moeten we niet eens met de drie
                          hervormingsgezinde partijen gaan 'verkennen', vraagt ze. Pechtold reageert
                          enthousiast. Niet veel later overleggen Van Gent, Koolmees en Schouten op
                          de burelen van D66. Eerst op het balkon van Koolmees, later in zijn kamer.
                          Van Gent spreekt achteraf over het 'balkonakkoord'.
uitzondering, net als overal al zichtbaar

deze analyse: ná de (holistische, gedeelde) ervaring
Partijpolitieke idealen en principes zijn een steen om de nek geworden;
het gaat niet zozeer om die inhoud, maar om haalbare, praktische ideeën.


      Sywert van Lienden, oprichter/bedenker van G500+
      10 puntenplan
      ‘Kleine partijen kunnen nu meer verschil maken dan
      grote’. ‘De kamer zelf heeft de regie in handen
      genomen.’ Niet meer op partijpolitiek (zoals Samsom
      gisteren deed: oude idealen uit de kast), maar op
      ideeën.


      Bram Peper (PvdA-coryfee)
                                        marketing:
                                        teveel nadruk op vaste
                                        hogere waarden
                                        belemmert beweeglijkheid
Sustainable Living Plan Unilever: Paul Polman
• vruchtbare samenwerking
‘Het gaat niet meer om de milieuprestaties van het bedrijf zelf ,
maar om de hele inwerking op de wereld, van gezondheid tot
werkgelegenheid en milieu, uiteengerafeld in meer dan zestig
doelstellingen.
We kijken niet alleen hoe het bedrijf het doet, maar ook hoe
toeleveranciers zoals boeren het doen, en consumenten.
De samenleving die ons succesvol maakt, willen we helpen
succesvol te laten blijven. Dat is een symbiose. Hoe kunnen we
zorgen dat mensen niet te lang onder de douche blijven staan’.
• relaties als ‘doel’: de hogere betekenis overstijgt alles:
‘kennelijk zijn mensen geprogrammeerd om in tegenstellingen
te denken. Jij tegen mij. Winners tegen losers. Korte termijn
tegen lange termijn. Aandeelhouders versus arme mensen.
Get out of this mindset. Dit spanningsveld is er niet.’

• holistisch denken: ‘Doordat wij kinderen leren hun handen te
wassen, gaan er twee miljoen minder kinderen dood. Dan
verkopen wij meer zeep en maken we meer winst. Daarmee
bouwen we meer fabrieken, én leren we meer kinderen hun
handen te wassen’.
      Gemeente Leiden: ‘we zijn het contact met jongeren kwijtgeraakt’
Samen in de schappen - bedrijven en NGO’s                        bron: P+
 Unox + Dierenbescherming
 Scharrelrookworst van gelukkig varken (Beter Leven)
 Deel van Sustainable Living Plan
 Hema + Natuurmonumenten
 Natuur spannend voor kinderen
 40 producten. ‘Hema kon ons helpen leuke
 dingen te bedenken voor kinderen.’
 Sanex + FairWater
 Duurzaam douchen voor een waterpomp
 1 fles Sanex Zero% = 1 inwoner van Gambia
 1 maand lang voorzien van schoon water. Pampers (P&G) + UNICEF
 1 pak Pampers = 1 tetanusvaccin
John D. Liu:De man die woestijnen ‘terugverandert’ in vruchtbare gebieden.

een simpele visie over een complexe zaak

Verbrand geen hout, hou de regen die er valt
weer vast, doe dat totdat het systeem weer
zelfsupporting wordt. Hou de geiten zolang
binnen. Compenseer de boeren hiervoor.

Als je de natuurlijke trends doorbreekt heb je
soms resultaat. Zodra je in harmonie opereert
heb je geweldig resultaat.
Feed the soil that feeds the plant

We vernietigen biomassa en daarmee biologische
mest en daarmee accumulated organic matter
Hiervoor heb je een nieuwe kijk op geld nodig:
• niet meer ophangen aan: produceren en consumeren
 van goederen en diensten als bron van welvaart
                            marketing:
 (= degration), maar baseren op een functionerend
 biosysteem                      how to feed the soil that feeds the plant?
                            how to regard markets as ecosystems?
• als je de natuurlijke trends doorbreekt heb je soms  (gehelen binnen gehelen binnen gehelen)
 resultaat. Zodra je in harmonie opereert heb je
 geweldig resultaat.
Systeemdenken

‘Je kunt al ’s werelds problemen oplossen in een tuin.’ Geoff Lawton is ervan
overtuigd. Op een bijna miraculeuze manier weet deze Australische
supertuinier dorre woestijnen in groene oases te veranderen. Als voorvechter
van de permacultuur demonstreert Lawton wereldwijd hoe je zelfvoorzienende
en economisch rendabele ecosystemen kunt creëren.
Door de natuur te observeren kunnen mensen volgens Lawton de principes van een natuurlijke
ecologie laten samengaan met de sociale structuren van gemeenschappen. 'Systeemdenken'
noemt hij dit. Economische systemen kunnen alleen duurzaam voortbestaan als ze gebaseerd zijn
op ecologische systemen, stelt Lawton. Alleen zo kan men streven naar een win-win-situatie
waarmee we de wereldwijde voedsel-en drinkwaterschaarste het hoofd kunnen bieden.
marketing:
idem voor
- relaties (versterken)
- strategie
- onderzoek
- innovatie
- rol van creativiteit
SXSW Interactive is een conferentie met de focus op ‘emerging technology’;
Er waren dit jaar zo’n 30.000 bezoekers die tezamen meer dan duizend
paneldiscussies en spreekbeurten van meer dan 2500 sprekers bezochten.
1. LOCATION BASED MASHUPS
Diensten die werken op basis van je locatie op de planeet – vandaar de link met je smartphone,
in combinatie met social media platformen zoals Facebook of Twitter. Een paar voorbeelden

• Highlight, een Facebook mashup waarmee je kunt zien met welke mensen je real-time in je
directe omgeving bepaalde interesses deelt.
• Fonepole: In Amerika plakt men vaak mededelingen en berichten op telefoonpalen die daar
nog veelvuldig in het landschap aanwezig zijn. Fonepole is een dienst waarmee je een virtuele
posterpaal in je buurt plaatst. Leuk voor Amerikanen om bijvoorbeeld hun ‘garage sale’ op aan
te kondigen.
• Vibe: Deel je momenten, berichten, foto’s op basis van locatie direct met mensen om je heen.
2. DE METAFOOR VAN DE API
 Mashups bestaan op basis van een API, ofwel Application programming interface:
een stuk code, waarmee eigenaren van een platform zoals Facebook toegang geven
aan derden om applicaties te kunnen ontwikkelen die werken op basis van dat
platform. API staat symbool voor een grote omslag in het denken van tech
developers. Want waar men vroeger de grootste geheimhouding betrachtte rondom
de ontwikkeling van een IT platform, is men daar tegenwoordig dus hartstikke open
in: immers, als andere partijen toepassingen ontwikkelen op jouw platform, dan
leveren ze daarmee een bijdrage aan een snellere acceptatie van je platform en
helpen ze zo je platform tot een succes te maken.
Een mooie film die het API-denken heel goed toelicht is deze, waarin gezelschaps-
spelletjes worden gebruikt om het fenomeen API uit te leggen.
2. DE METAFOOR VAN DE API – BRANDS AS API.
Merken zullen zich vanuit hun communicatiebasis moeten
gaan richten op het ontwikkelen en voeden van een open
relatie met hun klanten. Klanten kunnen dan nieuwe,
unieke en nuttige zaken ontwikkelen vanuit het merk.

Zo kan een merk tegemoet komen aan wat “the economy of
doers” wordt genoemd. En zo kan een merk op een zinvolle
manier in contact komen met het publiek.

Dit gedachtegoed past goed bij het feit dat merken niet
slechts een belofte behelzen, zoals dat vroeger het geval was.
Een merk kon toen ongestraft een belofte doen, die ze
feitelijk niet waar kon maken. Denk maar aan ‘Marlboro
Country’: alsof je een cowboy werd van het roken van
Marlboro. Niet dus.
Tegenwoordig moeten merken de beloftes die ze doen wel
degelijk waarmaken, anders zijn ze niet geloofwaardig meer.
Het gedachtegoed van ‘het merk als een API’ kan daarbij
helpen. Derden kunnen dan immers zaken ontwikkelen die
het merk helpt aan haar (gekozen) belofte te voldoen.
       “Rebuilding Lego”.
       Dit merk was in 2004 bijna failliet. Maar anno 2012 is Lego succesvoller
       dan ooit. Dat komt door een heleboel veranderingen die intern in de
       organisatie zijn doorgevoerd. Maar wat daarnaast ook een belangrijke
       bijdrage heeft geleverd is de samenwerking van Lego met de Japanse
       firma Cuusoo –een ‘social creation platform’. Op de website
       lego.cuusoo.com kan iedereen van 18 jaar of ouder sinds oktober 2011
       zelf zijn of haar eigen Lego creaties uploaden. Als je meer dan 10.000
       supporters weet te genereren, maakt je creatie kans om het tot een echt
       Lego product te schoppen.
QUANTIFIED SELF
                                     Het openbaar maken van
                                     gegevens gaat nog veel
                                     verder dan het delen van
                                     locaties en interesses.
                                     The Quantified Self is een
                                     beweging om technologie te
                                     incorporeren in het
                                     verkrijgen van data uit
                                     iemands persoonlijk leven.
                                     Denk aan hoeveel calorieën je
                                     inneemt op een dag, de
                                     meetbare hoeveelheid
                                     beweging die je krijgt, je
                                     hartslag en bloeddruk, je
                                     stemming, etc. De Quantified
                                     Self beweging gaat dus over
                                     het volledig meetbaar maken
                                     van je leven. Maar wat
                                     gebeurt er met die data?
NIKE FUEL BAND
Een futuristische armband die bij kan houden hoeveel je beweegt. De armband werkt samen
met je smartphone, in welke je scores van dag tot dag wordt bijgehouden en welke doelen je al
dan niet hebt behaald worden afgevinkt. Een perfect voorbeeld van de Quantified Self. Wat
uitermate spraakmakend was, is dat Nike op SXSW aankondigde over een half jaar de API voor
de Nike Fuel Band openbaar te maken: een uitnodiging voor tech developers om alvast na te
gaan denken over diensten die zouden kunnen werken op of met de Nike Fuel Band.
marketing1.0
van één naar velen: massamedia, standaardboodschap, standaardtarieven, etc.
      on-line or offline: aanwezigheid is belangrijk
               marketing 2.0
bijv.  vet   jam   vlees    ijs   kaas
                      technologie-, middelgericht
   hart en
bloedvaten
op de lijn
letten
 het rijke
 Italiaanse leven
              werkmaatschappijen
concrete
        markt-
        behoeften
klantgericht,
conceptueel


                             technologie-, middelgericht
      ontspannings-
      kook-
      sport-
      schilder-
      tiener-
      linkshandigen-
      vakanties
               bijv.  vlieg-   auto-   bus-    trein-  etc.-
klantgericht,            vakanties
conceptueel


                             technologie-, middelgericht
rugklachten
      hoofdpijn
      weerstand
      vermoeidheid
      etc.
             neuroloog cardioloog hematoloog etc.
klantgericht,
conceptueel


                        technologie-, middelgericht
Hindernissen:
               • macht
               • geld
               • ego’s
               • not invented here
               • cultuur eenzijdig
                (teveel naar binnen of naar het verleden gericht)
               Oplossingen:
               • stimulering door leiders; afrekenfactor
               • infrastructuur (bijv. Groove)
               • besef van een groter belang/hoger doel
               • minder strijdmodel, meer win/win:
                ‘ik kan groeien door het geheel te laten groeien’
klantgericht,
conceptueel


                                technologie-, middelgericht
  The Voyages of the Mimi
  The 12 video episodes of The Second Voyage tell the
  story of archaeologists in search of a lost Mayan city.
  The dramatic episodes present an exciting, reality-based
  adventure/drama. The expeditions visit real places to
  witness scientists at work, expanding on the science
  and math themes introduced in context in the dramatic
  episodes.
  The components of the two Voyages of the Mimi include:
  • The drama/documentary video series
  • Teacher guides
  • Student guides
  • Software program
  Print and software materials draw directly on the themes
  introduced in the videos, including:
  • Physical science
  • Life science
  • Ecosystems
  • Astronomy
  • Maps and navigation
  • Number systems
  • Social studies

More Related Content

What's hot

Meijers Duurzame Ambities
Meijers Duurzame AmbitiesMeijers Duurzame Ambities
Meijers Duurzame Ambities
hansdewolff
 
De tussenpersoon heeft geen functie meer en we gaan terug naar de ambachten. ...
De tussenpersoon heeft geen functie meer en we gaan terug naar de ambachten. ...De tussenpersoon heeft geen functie meer en we gaan terug naar de ambachten. ...
De tussenpersoon heeft geen functie meer en we gaan terug naar de ambachten. ...
Wouter de Heij
 
140718 usg-people---white-paper---werknemer-van-de-toekomst
140718 usg-people---white-paper---werknemer-van-de-toekomst140718 usg-people---white-paper---werknemer-van-de-toekomst
140718 usg-people---white-paper---werknemer-van-de-toekomst
Flevum
 
Trudo supporting people
Trudo supporting peopleTrudo supporting people
Trudo supporting people
Sint Trudo
 

What's hot (18)

Presentatie 'Focusdag Sociale Innovatie' - 23 april 2013
Presentatie 'Focusdag Sociale Innovatie' - 23 april 2013Presentatie 'Focusdag Sociale Innovatie' - 23 april 2013
Presentatie 'Focusdag Sociale Innovatie' - 23 april 2013
 
Lezers van Stavast, Meet Up 7 januari 2016
Lezers van Stavast, Meet Up 7 januari 2016Lezers van Stavast, Meet Up 7 januari 2016
Lezers van Stavast, Meet Up 7 januari 2016
 
Inspiratievoorprogrammerendebibliothecarissen
InspiratievoorprogrammerendebibliothecarissenInspiratievoorprogrammerendebibliothecarissen
Inspiratievoorprogrammerendebibliothecarissen
 
Meijers Duurzame Ambities
Meijers Duurzame AmbitiesMeijers Duurzame Ambities
Meijers Duurzame Ambities
 
De tussenpersoon heeft geen functie meer en we gaan terug naar de ambachten. ...
De tussenpersoon heeft geen functie meer en we gaan terug naar de ambachten. ...De tussenpersoon heeft geen functie meer en we gaan terug naar de ambachten. ...
De tussenpersoon heeft geen functie meer en we gaan terug naar de ambachten. ...
 
Society 3.0 overvloed dankzij technologie 22 maart 2019
Society 3.0 overvloed dankzij technologie 22 maart 2019Society 3.0 overvloed dankzij technologie 22 maart 2019
Society 3.0 overvloed dankzij technologie 22 maart 2019
 
Social business in de bouwsector - Favela Fabric
Social business in de bouwsector - Favela FabricSocial business in de bouwsector - Favela Fabric
Social business in de bouwsector - Favela Fabric
 
Nieuwe Business Modellen
Nieuwe Business ModellenNieuwe Business Modellen
Nieuwe Business Modellen
 
Themamagazine Telengy Bij de Tijd
Themamagazine Telengy Bij de TijdThemamagazine Telengy Bij de Tijd
Themamagazine Telengy Bij de Tijd
 
Telengy Bij De Tijd Magazine Overheid In Beweging
Telengy Bij De Tijd Magazine Overheid In BewegingTelengy Bij De Tijd Magazine Overheid In Beweging
Telengy Bij De Tijd Magazine Overheid In Beweging
 
G1000 eindrapport november 2012
G1000 eindrapport november 2012G1000 eindrapport november 2012
G1000 eindrapport november 2012
 
Publieke samenvoegingen
Publieke samenvoegingenPublieke samenvoegingen
Publieke samenvoegingen
 
140718 usg-people---white-paper---werknemer-van-de-toekomst
140718 usg-people---white-paper---werknemer-van-de-toekomst140718 usg-people---white-paper---werknemer-van-de-toekomst
140718 usg-people---white-paper---werknemer-van-de-toekomst
 
Red 4 Green Branding & Communicatie
Red 4 Green Branding & CommunicatieRed 4 Green Branding & Communicatie
Red 4 Green Branding & Communicatie
 
Visiedocument Nudge
Visiedocument NudgeVisiedocument Nudge
Visiedocument Nudge
 
Vision document Nudge
Vision document NudgeVision document Nudge
Vision document Nudge
 
Trudo supporting people
Trudo supporting peopleTrudo supporting people
Trudo supporting people
 
UvA presentatie "Verandering van tijden; planologie permanent bèta" 20 novemb...
UvA presentatie "Verandering van tijden; planologie permanent bèta" 20 novemb...UvA presentatie "Verandering van tijden; planologie permanent bèta" 20 novemb...
UvA presentatie "Verandering van tijden; planologie permanent bèta" 20 novemb...
 

Viewers also liked (7)

Un Toque De Su Gloria
Un Toque De Su GloriaUn Toque De Su Gloria
Un Toque De Su Gloria
 
Presentasisosialisasi pmm ntb 28032013rev mhl 010413
Presentasisosialisasi pmm ntb 28032013rev mhl 010413Presentasisosialisasi pmm ntb 28032013rev mhl 010413
Presentasisosialisasi pmm ntb 28032013rev mhl 010413
 
Дизайн информационных порталов
Дизайн информационных порталов Дизайн информационных порталов
Дизайн информационных порталов
 
Dan Laybourn Painting
Dan Laybourn PaintingDan Laybourn Painting
Dan Laybourn Painting
 
Exp Cert CETC
Exp Cert CETCExp Cert CETC
Exp Cert CETC
 
“Obtenciòn de los componentes bàsicos presentes en la cascara de nuez”
“Obtenciòn de los componentes bàsicos presentes en la cascara de nuez”“Obtenciòn de los componentes bàsicos presentes en la cascara de nuez”
“Obtenciòn de los componentes bàsicos presentes en la cascara de nuez”
 
Dios De Jacob Getsemani II Parte
Dios De Jacob Getsemani II ParteDios De Jacob Getsemani II Parte
Dios De Jacob Getsemani II Parte
 

Similar to Digitale Marketing Update, avond 1, Goos Geursen

Slides Webinar Pionieren naar Nieuw Organiseren 19-07-2014
Slides Webinar Pionieren naar Nieuw Organiseren 19-07-2014Slides Webinar Pionieren naar Nieuw Organiseren 19-07-2014
Slides Webinar Pionieren naar Nieuw Organiseren 19-07-2014
broosz
 
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
Jonas Piet
 
Dialogue magazinejaargang1
Dialogue magazinejaargang1Dialogue magazinejaargang1
Dialogue magazinejaargang1
StefKuik
 
Dialogue Magazine Jaargang1
Dialogue Magazine Jaargang1Dialogue Magazine Jaargang1
Dialogue Magazine Jaargang1
FransRutten
 
Resources Dialogue Magazine december 2011
Resources Dialogue Magazine december 2011Resources Dialogue Magazine december 2011
Resources Dialogue Magazine december 2011
rwgrave
 
Dialogue Magazine Jaargang1
Dialogue Magazine Jaargang1Dialogue Magazine Jaargang1
Dialogue Magazine Jaargang1
FransRutten
 

Similar to Digitale Marketing Update, avond 1, Goos Geursen (20)

Slides Webinar Pionieren naar Nieuw Organiseren 19-07-2014
Slides Webinar Pionieren naar Nieuw Organiseren 19-07-2014Slides Webinar Pionieren naar Nieuw Organiseren 19-07-2014
Slides Webinar Pionieren naar Nieuw Organiseren 19-07-2014
 
Society30
Society30Society30
Society30
 
Het Nieuwe Presteren - Onze Toekomst
Het Nieuwe Presteren - Onze ToekomstHet Nieuwe Presteren - Onze Toekomst
Het Nieuwe Presteren - Onze Toekomst
 
CLICKNL | CREATE HEALTH - verslag 1 juli 2014
CLICKNL | CREATE HEALTH - verslag 1 juli 2014CLICKNL | CREATE HEALTH - verslag 1 juli 2014
CLICKNL | CREATE HEALTH - verslag 1 juli 2014
 
#20 Met je kop boven het maaiveld - Gemeente Groningen
#20 Met je kop boven het maaiveld - Gemeente Groningen#20 Met je kop boven het maaiveld - Gemeente Groningen
#20 Met je kop boven het maaiveld - Gemeente Groningen
 
2012 02-02 samenwerkingsdag wijkgericht werken in roosendaal - presentatie stipo
2012 02-02 samenwerkingsdag wijkgericht werken in roosendaal - presentatie stipo2012 02-02 samenwerkingsdag wijkgericht werken in roosendaal - presentatie stipo
2012 02-02 samenwerkingsdag wijkgericht werken in roosendaal - presentatie stipo
 
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
 
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
Portfolio Serious Ambtenaar II (print versie)
 
Kansen zien kansen benutten okw woerden
Kansen zien kansen benutten okw woerdenKansen zien kansen benutten okw woerden
Kansen zien kansen benutten okw woerden
 
2012 Nintes Nl
2012 Nintes Nl2012 Nintes Nl
2012 Nintes Nl
 
E-Book Social Business Now
E-Book Social Business NowE-Book Social Business Now
E-Book Social Business Now
 
e-book: Social Business Now
e-book: Social Business Nowe-book: Social Business Now
e-book: Social Business Now
 
Persartikel Stakeholder Engagement - Vreemdgaan voor Managers, Ondernemen, me...
Persartikel Stakeholder Engagement - Vreemdgaan voor Managers, Ondernemen, me...Persartikel Stakeholder Engagement - Vreemdgaan voor Managers, Ondernemen, me...
Persartikel Stakeholder Engagement - Vreemdgaan voor Managers, Ondernemen, me...
 
Dialogue magazinejaargang1
Dialogue magazinejaargang1Dialogue magazinejaargang1
Dialogue magazinejaargang1
 
Dialogue Magazine Jaargang1
Dialogue Magazine Jaargang1Dialogue Magazine Jaargang1
Dialogue Magazine Jaargang1
 
Dialogue Magazine Jaargang1
Dialogue Magazine Jaargang1Dialogue Magazine Jaargang1
Dialogue Magazine Jaargang1
 
Resources Dialogue Magazine december 2011
Resources Dialogue Magazine december 2011Resources Dialogue Magazine december 2011
Resources Dialogue Magazine december 2011
 
Dialogue Magazine Jaargang1
Dialogue Magazine Jaargang1Dialogue Magazine Jaargang1
Dialogue Magazine Jaargang1
 
Dialogue Magazine Jaargang1
Dialogue Magazine Jaargang1Dialogue Magazine Jaargang1
Dialogue Magazine Jaargang1
 
Dialogue Magazine Jaargang1
Dialogue Magazine Jaargang1Dialogue Magazine Jaargang1
Dialogue Magazine Jaargang1
 

More from Topmarketeers Network

More from Topmarketeers Network (9)

Digital marketing update facebook
Digital marketing update facebookDigital marketing update facebook
Digital marketing update facebook
 
Top marketeersnetwork
Top marketeersnetwork Top marketeersnetwork
Top marketeersnetwork
 
Tmn presentatie 14 mei 2012
Tmn presentatie 14 mei 2012Tmn presentatie 14 mei 2012
Tmn presentatie 14 mei 2012
 
Lezing positiionering tmn 9 maart
Lezing positiionering tmn 9 maartLezing positiionering tmn 9 maart
Lezing positiionering tmn 9 maart
 
Tmn positioneren taallab
Tmn positioneren taallabTmn positioneren taallab
Tmn positioneren taallab
 
snapp car nieuwe business modellen
snapp car  nieuwe business modellen snapp car  nieuwe business modellen
snapp car nieuwe business modellen
 
Presentatie jeroen tmn boost, 10 2-2011 [alleen-lezen]
Presentatie jeroen tmn boost, 10 2-2011 [alleen-lezen]Presentatie jeroen tmn boost, 10 2-2011 [alleen-lezen]
Presentatie jeroen tmn boost, 10 2-2011 [alleen-lezen]
 
Waarden van Marketing voor een betere wereld tmn
Waarden van Marketing voor een betere wereld  tmnWaarden van Marketing voor een betere wereld  tmn
Waarden van Marketing voor een betere wereld tmn
 
Robert flierman Boost Topmarketeers Network10 februari
Robert flierman Boost Topmarketeers Network10 februariRobert flierman Boost Topmarketeers Network10 februari
Robert flierman Boost Topmarketeers Network10 februari
 

Digitale Marketing Update, avond 1, Goos Geursen

 • 1. Digitale Marketing Update 2012 Avond 1, 14 mei 2012 Goos Geursen we nemen voorbeelden ‘uit het nieuws’ - we kijken naar de ‘wetten’ achter deze voorbeelden (zie ook het werkblad) - we projecteren deze op de on line-wereld (oefeningen onderling)
 • 2. De wandelgangencoalitie • vruchtbare samenwerking (klein beginnen) • gevoel van urgentie: handelen in het NU • informeel sterker dan formeel • situationeel bepaald / geen blauwdruk: - leiderschap - ethiek - content -… • relaties als ‘doel’: de hogere betekenis overstijgt alles: niet doorschuiven naar je kinderen, in het grotere geheel van Europa willen blijven, gedeeld ownership, etc. • in bewegingen kunnen denken • transparantie: media er bovenop GroenLinks-leider Sap stelt tijdens het debat voor om een speciale informateur aan te wijzen die het proces van onderhandelen gaat • voorwaardenscheppend: begeleiden. - reis naar Antillen, elkaar kennen Ineke van Gent van GroenLinks neemt evenwel het initiatief. Ze schiet in de wandelgangen D66-leider Pechtold aan. Moeten we niet eens met de drie hervormingsgezinde partijen gaan 'verkennen', vraagt ze. Pechtold reageert enthousiast. Niet veel later overleggen Van Gent, Koolmees en Schouten op de burelen van D66. Eerst op het balkon van Koolmees, later in zijn kamer. Van Gent spreekt achteraf over het 'balkonakkoord'. uitzondering, net als overal al zichtbaar deze analyse: ná de (holistische, gedeelde) ervaring Partijpolitieke idealen en principes zijn een steen om de nek geworden; het gaat niet zozeer om die inhoud, maar om haalbare, praktische ideeën. Sywert van Lienden, oprichter/bedenker van G500+ 10 puntenplan ‘Kleine partijen kunnen nu meer verschil maken dan grote’. ‘De kamer zelf heeft de regie in handen genomen.’ Niet meer op partijpolitiek (zoals Samsom gisteren deed: oude idealen uit de kast), maar op ideeën. Bram Peper (PvdA-coryfee) marketing: teveel nadruk op vaste hogere waarden belemmert beweeglijkheid
 • 3. Sustainable Living Plan Unilever: Paul Polman • vruchtbare samenwerking ‘Het gaat niet meer om de milieuprestaties van het bedrijf zelf , maar om de hele inwerking op de wereld, van gezondheid tot werkgelegenheid en milieu, uiteengerafeld in meer dan zestig doelstellingen. We kijken niet alleen hoe het bedrijf het doet, maar ook hoe toeleveranciers zoals boeren het doen, en consumenten. De samenleving die ons succesvol maakt, willen we helpen succesvol te laten blijven. Dat is een symbiose. Hoe kunnen we zorgen dat mensen niet te lang onder de douche blijven staan’. • relaties als ‘doel’: de hogere betekenis overstijgt alles: ‘kennelijk zijn mensen geprogrammeerd om in tegenstellingen te denken. Jij tegen mij. Winners tegen losers. Korte termijn tegen lange termijn. Aandeelhouders versus arme mensen. Get out of this mindset. Dit spanningsveld is er niet.’ • holistisch denken: ‘Doordat wij kinderen leren hun handen te wassen, gaan er twee miljoen minder kinderen dood. Dan verkopen wij meer zeep en maken we meer winst. Daarmee bouwen we meer fabrieken, én leren we meer kinderen hun handen te wassen’. Gemeente Leiden: ‘we zijn het contact met jongeren kwijtgeraakt’
 • 4. Samen in de schappen - bedrijven en NGO’s bron: P+ Unox + Dierenbescherming Scharrelrookworst van gelukkig varken (Beter Leven) Deel van Sustainable Living Plan Hema + Natuurmonumenten Natuur spannend voor kinderen 40 producten. ‘Hema kon ons helpen leuke dingen te bedenken voor kinderen.’ Sanex + FairWater Duurzaam douchen voor een waterpomp 1 fles Sanex Zero% = 1 inwoner van Gambia 1 maand lang voorzien van schoon water. Pampers (P&G) + UNICEF 1 pak Pampers = 1 tetanusvaccin John D. Liu:De man die woestijnen ‘terugverandert’ in vruchtbare gebieden. een simpele visie over een complexe zaak Verbrand geen hout, hou de regen die er valt weer vast, doe dat totdat het systeem weer zelfsupporting wordt. Hou de geiten zolang binnen. Compenseer de boeren hiervoor. Als je de natuurlijke trends doorbreekt heb je soms resultaat. Zodra je in harmonie opereert heb je geweldig resultaat. Feed the soil that feeds the plant We vernietigen biomassa en daarmee biologische mest en daarmee accumulated organic matter Hiervoor heb je een nieuwe kijk op geld nodig: • niet meer ophangen aan: produceren en consumeren van goederen en diensten als bron van welvaart marketing: (= degration), maar baseren op een functionerend biosysteem how to feed the soil that feeds the plant? how to regard markets as ecosystems? • als je de natuurlijke trends doorbreekt heb je soms (gehelen binnen gehelen binnen gehelen) resultaat. Zodra je in harmonie opereert heb je geweldig resultaat.
 • 5. Systeemdenken ‘Je kunt al ’s werelds problemen oplossen in een tuin.’ Geoff Lawton is ervan overtuigd. Op een bijna miraculeuze manier weet deze Australische supertuinier dorre woestijnen in groene oases te veranderen. Als voorvechter van de permacultuur demonstreert Lawton wereldwijd hoe je zelfvoorzienende en economisch rendabele ecosystemen kunt creëren. Door de natuur te observeren kunnen mensen volgens Lawton de principes van een natuurlijke ecologie laten samengaan met de sociale structuren van gemeenschappen. 'Systeemdenken' noemt hij dit. Economische systemen kunnen alleen duurzaam voortbestaan als ze gebaseerd zijn op ecologische systemen, stelt Lawton. Alleen zo kan men streven naar een win-win-situatie waarmee we de wereldwijde voedsel-en drinkwaterschaarste het hoofd kunnen bieden.
 • 6. marketing: idem voor - relaties (versterken) - strategie - onderzoek - innovatie - rol van creativiteit
 • 7. SXSW Interactive is een conferentie met de focus op ‘emerging technology’; Er waren dit jaar zo’n 30.000 bezoekers die tezamen meer dan duizend paneldiscussies en spreekbeurten van meer dan 2500 sprekers bezochten.
 • 8. 1. LOCATION BASED MASHUPS Diensten die werken op basis van je locatie op de planeet – vandaar de link met je smartphone, in combinatie met social media platformen zoals Facebook of Twitter. Een paar voorbeelden • Highlight, een Facebook mashup waarmee je kunt zien met welke mensen je real-time in je directe omgeving bepaalde interesses deelt. • Fonepole: In Amerika plakt men vaak mededelingen en berichten op telefoonpalen die daar nog veelvuldig in het landschap aanwezig zijn. Fonepole is een dienst waarmee je een virtuele posterpaal in je buurt plaatst. Leuk voor Amerikanen om bijvoorbeeld hun ‘garage sale’ op aan te kondigen. • Vibe: Deel je momenten, berichten, foto’s op basis van locatie direct met mensen om je heen. 2. DE METAFOOR VAN DE API Mashups bestaan op basis van een API, ofwel Application programming interface: een stuk code, waarmee eigenaren van een platform zoals Facebook toegang geven aan derden om applicaties te kunnen ontwikkelen die werken op basis van dat platform. API staat symbool voor een grote omslag in het denken van tech developers. Want waar men vroeger de grootste geheimhouding betrachtte rondom de ontwikkeling van een IT platform, is men daar tegenwoordig dus hartstikke open in: immers, als andere partijen toepassingen ontwikkelen op jouw platform, dan leveren ze daarmee een bijdrage aan een snellere acceptatie van je platform en helpen ze zo je platform tot een succes te maken. Een mooie film die het API-denken heel goed toelicht is deze, waarin gezelschaps- spelletjes worden gebruikt om het fenomeen API uit te leggen.
 • 9. 2. DE METAFOOR VAN DE API – BRANDS AS API. Merken zullen zich vanuit hun communicatiebasis moeten gaan richten op het ontwikkelen en voeden van een open relatie met hun klanten. Klanten kunnen dan nieuwe, unieke en nuttige zaken ontwikkelen vanuit het merk. Zo kan een merk tegemoet komen aan wat “the economy of doers” wordt genoemd. En zo kan een merk op een zinvolle manier in contact komen met het publiek. Dit gedachtegoed past goed bij het feit dat merken niet slechts een belofte behelzen, zoals dat vroeger het geval was. Een merk kon toen ongestraft een belofte doen, die ze feitelijk niet waar kon maken. Denk maar aan ‘Marlboro Country’: alsof je een cowboy werd van het roken van Marlboro. Niet dus. Tegenwoordig moeten merken de beloftes die ze doen wel degelijk waarmaken, anders zijn ze niet geloofwaardig meer. Het gedachtegoed van ‘het merk als een API’ kan daarbij helpen. Derden kunnen dan immers zaken ontwikkelen die het merk helpt aan haar (gekozen) belofte te voldoen. “Rebuilding Lego”. Dit merk was in 2004 bijna failliet. Maar anno 2012 is Lego succesvoller dan ooit. Dat komt door een heleboel veranderingen die intern in de organisatie zijn doorgevoerd. Maar wat daarnaast ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd is de samenwerking van Lego met de Japanse firma Cuusoo –een ‘social creation platform’. Op de website lego.cuusoo.com kan iedereen van 18 jaar of ouder sinds oktober 2011 zelf zijn of haar eigen Lego creaties uploaden. Als je meer dan 10.000 supporters weet te genereren, maakt je creatie kans om het tot een echt Lego product te schoppen.
 • 10. QUANTIFIED SELF Het openbaar maken van gegevens gaat nog veel verder dan het delen van locaties en interesses. The Quantified Self is een beweging om technologie te incorporeren in het verkrijgen van data uit iemands persoonlijk leven. Denk aan hoeveel calorieën je inneemt op een dag, de meetbare hoeveelheid beweging die je krijgt, je hartslag en bloeddruk, je stemming, etc. De Quantified Self beweging gaat dus over het volledig meetbaar maken van je leven. Maar wat gebeurt er met die data? NIKE FUEL BAND Een futuristische armband die bij kan houden hoeveel je beweegt. De armband werkt samen met je smartphone, in welke je scores van dag tot dag wordt bijgehouden en welke doelen je al dan niet hebt behaald worden afgevinkt. Een perfect voorbeeld van de Quantified Self. Wat uitermate spraakmakend was, is dat Nike op SXSW aankondigde over een half jaar de API voor de Nike Fuel Band openbaar te maken: een uitnodiging voor tech developers om alvast na te gaan denken over diensten die zouden kunnen werken op of met de Nike Fuel Band.
 • 11. marketing1.0 van één naar velen: massamedia, standaardboodschap, standaardtarieven, etc. on-line or offline: aanwezigheid is belangrijk marketing 2.0
 • 12. bijv. vet jam vlees ijs kaas technologie-, middelgericht hart en bloedvaten op de lijn letten het rijke Italiaanse leven werkmaatschappijen
 • 13. concrete markt- behoeften klantgericht, conceptueel technologie-, middelgericht ontspannings- kook- sport- schilder- tiener- linkshandigen- vakanties bijv. vlieg- auto- bus- trein- etc.- klantgericht, vakanties conceptueel technologie-, middelgericht
 • 14. rugklachten hoofdpijn weerstand vermoeidheid etc. neuroloog cardioloog hematoloog etc. klantgericht, conceptueel technologie-, middelgericht
 • 15. Hindernissen: • macht • geld • ego’s • not invented here • cultuur eenzijdig (teveel naar binnen of naar het verleden gericht) Oplossingen: • stimulering door leiders; afrekenfactor • infrastructuur (bijv. Groove) • besef van een groter belang/hoger doel • minder strijdmodel, meer win/win: ‘ik kan groeien door het geheel te laten groeien’ klantgericht, conceptueel technologie-, middelgericht The Voyages of the Mimi The 12 video episodes of The Second Voyage tell the story of archaeologists in search of a lost Mayan city. The dramatic episodes present an exciting, reality-based adventure/drama. The expeditions visit real places to witness scientists at work, expanding on the science and math themes introduced in context in the dramatic episodes. The components of the two Voyages of the Mimi include: • The drama/documentary video series • Teacher guides • Student guides • Software program Print and software materials draw directly on the themes introduced in the videos, including: • Physical science • Life science • Ecosystems • Astronomy • Maps and navigation • Number systems • Social studies