SlideShare a Scribd company logo
1 Samen voor verduurzaming Droom, bedrijf & organisatie april 2011 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 1
2 Nudge = verduurzaming ,[object Object],aansluitend op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te voorzien in gevaar te brengen (VN Brundtland 1987) ,[object Object],vergroot het draagvlak voor blijvende verbetering (ecologisch, economisch, sociaal) wordt gedreven en omarmd van onderaf en van binnenuit (voor personen en organisaties) ontsluit de creativiteit van mensen om weer een volgende stap te zetten naar het hoger gelegen doel 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 2
3 Duurzaamheid is een blijvende beweging binnen de huidige samenleving - de groene economie is een groeimarkt. De bewustwording en de wil om duurzamer te leven groeit bij alle generaties. Elke generatie stelt hierbij zijn eigen voorwaarden. Internet democratiseert. Politiek en bedrijfsleven veranderen als er draagvlak is. Steeds meer bedrijven stellen zich open voor cocreatie: het betrekken van de consument bij het vinden van passende oplossingen. Bundeling van initiatieven, leiderschap, mensen en middelen kan op een krachtige manier inspireren en dringend aanzetten tot verdere verduurzaming. 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change Nudge = samen 3
4 De tijd is rijp voor een duurzaamheidplatform dat consumenten en bedrijven verbindt en de dialoog tussen hen faciliteert om gezamenlijk op een hoger plan te komen. Dat is Nudge. 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change Nudge = een zetje…
5 De visie van Nudge Nudge is ervan overtuigd dat verduurzaming de optelsom is van vele stappen, klein en groot. Grote verandering is mogelijk als alle partijen, individueel én gezamenlijk streven naar een nieuwe balans tussen economische, ecologische, en sociale belangen. Guiding Insight Visie – Overtuiging/ The company’s guiding insight into its world 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 5
6 De missie van Nudge Nudge is een onafhankelijke onderneming die vanuit een consumentenplatform de verduurzaming van de samenleving bevordert door mensen en initiatieven te verbinden, te versterken en te versnellen. Wat is Missie – how the company acts on the guiding insight 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 6
7 De waarden van Nudge De code Values - The code by which the company lives 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 7
Wat doet Nudge ideeën sturen & richting geven broedplaats consumenten verbinden make ‘m real versterken & versnellen verbinden bedrijven toetsen & adviseren lab ideeën 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 8
Maar het kan ook zo ideeën lab toetsen & adviseren bedrijven verbinden make ‘m real versterken & versnellen verbinden consumenten sturen & richting geven broedplaats ideeën 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 9
De kracht van Nudge Wij laten mensen zelf het verschil maken: bundeling en koppeling van individuele initiatieven leiden tot blijvende gedragsverandering. Interactief platform om kleine zetjes te kunnen bundelen tot gezamenlijke inspanningen en resultaten Een positieve dialoog tussen: ,[object Object]
bedrijven onderling: aanbod – aanbod & aanbod – vraag
consument en producent: vraag – aanbodHet zichtbaar maken van wat er al gebeurt (tot op postcode niveau) om van daaruit individuele verandering aan te jagen. 10 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change
Achter de stippen 11 Voor wie is Nudge? ,[object Object],	inrichten ,[object Object],02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 11
Waar staan we nu? 12 Nudge nu: in 4 maanden ruim 8000 Nudgers – waarvan 1400 actieve vrijwilligers Groei vanuit social media marketing& PR vanuit bestaande ‘groenere’ segmenten: de duurzame ‘Organics’ (10% NL) en de sociaal verantwoorde ‘Open Minded’ (15% NL) Op het materiële gericht Materieel succes, status, prijs – waarde georiënteerd Dromers Merk imago Huiselijken Zekerheid Settled Veiligheid, Gezondheid Familie Adventurers Dynamiek & onafhankelijkheid Realisten Kwaliteit Traditioneel en harmonie Veiligheid en zekerheid Avontuur & non-conformistisch Hedonistisch, risico’s Open Minded Sociaal verantwoord Organics Duurzaamheid & intellectuele verrijking Demanding Veeleisend, Plicht, Respect Op het intellectuele gericht Post-materialistisch, kwaliteit, authenticiteit Bron: GfKRoperConsumerStyles 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 12
Ambitie: als Nudge groot is dan…. Hebben we een platform ontwikkeld waar 1.000.000 mensen op een constructieve wijze bezig zijn met verduurzaming. Weten we welke issues maatschappelijk het meeste draagvlak hebben, weten we of ze haalbaar zijn, en spelen daarop in, terwijl wij ook anderen, van consument tot bedrijfsleven en overheid, helpen focus te geven op economische, ecologische en sociale belangen,. Is de naamsbekendheid van Nudge gelijk aan die van de Consumentenbond – met een merklading die positief geassocieerd wordt met ‘in actie komen’. Zijn we de Harvard case studyover het faciliteren van verandering van onderaf. Wordt het Nudge platform internationaal uitgerold door partners. Zijn duurzame producten niet meer duurder. 13 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 13
En dat kan Nudge in 2016 Omdat wij met een vernieuwend platform mensen informeren en inspireren op een dusdanig toegankelijke en laagdrempelige wijze, dat zij in beweging komen. Omdat resultaten concreet zijn en toepasbaar voor velen. Omdat men gelooft dat het anders zou moeten. En ziet dat het anders kan. Want zo ontstaat verandering van onderaf: transformatie. Verandering van onderaf 14 De missie Nudge is een onafhankelijke onderneming die vanuit een consumentenplatform de verduurzaming van de samenleving bevordert door mensen en initiatieven te verbinden, te versterken en te versnellen. De visie Nudge is ervan overtuigd dat verduurzaming de optelsom is van vele stappen, klein en groot. Grote verandering is mogelijk als alle partijen, individueel én gezamenlijk streven naar een nieuwe balans tussen econo-mische, ecologische, en sociale belangen. 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change
De missie en visie gerealiseerd: INFORMEREN (kennis) Kenniswiki Forum Ideeën en concepten toetsen en valideren Sparring partner bedrijven en overheden Content leverancier INSPIREREN (houding) Online gebundelde denkkracht Innovatiemotor: diensten en producten op verzoek Laten zien wat er aan goeds gebeurt (voorbeeldfunctie) broedplaats consumenten Mensen & ideeën Zetjes & stappen Verbinden, versterken, versnellen bedrijven lab TRANSFORMEREN (gedrag) De dingen anders doen Je steentje bijdragen Duurzaam als nieuwe standaard Gezamenlijkheid als uitgangspunt voor de economie Crowdfinance naast beursgang Consumptie met een goed gevoel - Commercie zonder schuldgevoel Goed voorbeeld doet goed volgen 02/18/11 15
Nudge inspiratieplaat 2016 16 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change
Nudge technologie 2016 (1) Verbinden: actief de dialoog faciliteren dankzij slimme database met crossmediale zoekmachine, surfend op en voedend aan sociale netwerken Nudgers naar Nudge Nudge naar Nudgers Nudgers onderling 17 Expertise: voorbeeld Interesses:inkoopbundeling, (super)marktconcepten, afvalverwerking Actuele vragen: Wie denkt mee in footprint denktank cacao? (3 Nudgers reply) Ondersteunende oproep: Gezocht: buurtgenoten met groene vingers voor gezamenlijke moestuin 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 17
Nudge technologie 2016 (2) Versterken: Toegangscriteria broedplaats/ LAB met richtlijnen voor succes en ‘hulpvraag’ (hoe kan ik…) Ideeën toetsen (ratethis) Ondersteunen met tools Versnellen: Crowdsourcing Match making 18 Crowdfunding Tapijtspecialist zoekt groene consument met textielexpertise voor co-creatietrajectIets voor jou? Vandaag: warme truiendag. Doe mee 20 Nudgers binnen 5km hebben interesse in zonnepanelen. Bekijk 8Facebook vrienden bestelden een Nee/Nee sticker 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 18
Nudge technologie 2016 (3) 19 Nudge Business Platform: verandering van onderaf en van binnenuit Ondersteuning van verduurzaming op corporate niveau op vergelijkbare wijze en met vergelijkbare mechanismen als Nudge.nl Een afgeschermde omgeving voor zakelijk gebruik – die op deelgebieden overlapt, voedt en interacteert met de publieke Nudge Waarin medewerkers als duurzaam entrepreneurs en als duurzaam consument worden aangespoord lab werknemers consumenten broedplaats 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 19
Eventuele winst kan altijd worden geherinvesteerd in het bedrijf Nudge. Ze kan ook worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar eerst moeten de doelstellingen gehaald zijn. Deze worden vastgesteld én geëvalueerd door de Stichting.  Wat Nudge is – bepalen de mensen achter de stippen. Hoe Nudge zich ontwikkelt – en langs welke lijnen, bepalen Stichting en BV: Nudge BV ontplooit de meeste activiteiten en wordt op hoofdlijnen bestuurd door Stichting Nudge. Deze Stichting bewaakt het ideële doel en de continuïteit van Nudge. Raad van Advies Bestuur CertificaatHouders Stichting Nudge Jan van BettenBeheer BV StichtingAdministratiekantoor Nudge Prio NUDGE BV Raad van Actie Nudge: een social venture 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 20

More Related Content

Similar to Visiedocument Nudge

2012 02-02 samenwerkingsdag wijkgericht werken in roosendaal - presentatie stipo
2012 02-02 samenwerkingsdag wijkgericht werken in roosendaal - presentatie stipo2012 02-02 samenwerkingsdag wijkgericht werken in roosendaal - presentatie stipo
2012 02-02 samenwerkingsdag wijkgericht werken in roosendaal - presentatie stipo
Stipo
 
2012 Nintes Nl
2012 Nintes Nl2012 Nintes Nl
2012 Nintes Nl
wesselberkman
 
Sociale Innovatie / Boek in één dag door The Creative Tribe
Sociale Innovatie / Boek in één dag door The Creative TribeSociale Innovatie / Boek in één dag door The Creative Tribe
Sociale Innovatie / Boek in één dag door The Creative Tribe
Martin Klitsie
 
CLICKNL | CREATE HEALTH - verslag 1 juli 2014
CLICKNL | CREATE HEALTH - verslag 1 juli 2014CLICKNL | CREATE HEALTH - verslag 1 juli 2014
CLICKNL | CREATE HEALTH - verslag 1 juli 2014
CLICKNL
 
20120124 presentatie stipo buurtonderneming, social enterprise en sturen in...
20120124  presentatie stipo buurtonderneming, social enterprise en sturen in...20120124  presentatie stipo buurtonderneming, social enterprise en sturen in...
20120124 presentatie stipo buurtonderneming, social enterprise en sturen in...
Stipo
 
Duurzaamheid als Nieuw Business Model
Duurzaamheid als Nieuw Business Model Duurzaamheid als Nieuw Business Model
Duurzaamheid als Nieuw Business Model
Nechwa de Jong
 
Werken aan de waarden van stadslandbouw
Werken aan de waarden van stadslandbouwWerken aan de waarden van stadslandbouw
Werken aan de waarden van stadslandbouw
Nieuwe Business Modellen
 
Presentatie ZienXL - trends & participatie
Presentatie ZienXL - trends & participatiePresentatie ZienXL - trends & participatie
Presentatie ZienXL - trends & participatie
What if Robert
 
Matthijs Kettelerij - Urgenda op ClipTalk april 2016
Matthijs Kettelerij - Urgenda op ClipTalk april 2016Matthijs Kettelerij - Urgenda op ClipTalk april 2016
Matthijs Kettelerij - Urgenda op ClipTalk april 2016
Clipit
 
Digitale Marketing Update, avond 1, Goos Geursen
Digitale Marketing Update, avond 1, Goos GeursenDigitale Marketing Update, avond 1, Goos Geursen
Digitale Marketing Update, avond 1, Goos GeursenTopmarketeers Network
 
2015 Advocatenbladlive Sociale Innovatie? Zo krijgt u uw mensen mee! Julius S...
2015 Advocatenbladlive Sociale Innovatie? Zo krijgt u uw mensen mee! Julius S...2015 Advocatenbladlive Sociale Innovatie? Zo krijgt u uw mensen mee! Julius S...
2015 Advocatenbladlive Sociale Innovatie? Zo krijgt u uw mensen mee! Julius S...
Law4ce
 
Groen is de boodschap
Groen is de boodschapGroen is de boodschap
Groen is de boodschap
Marcel Mulckhuijse
 
Wij Bouwen Voor Morgen
Wij Bouwen Voor MorgenWij Bouwen Voor Morgen
Wij Bouwen Voor MorgenGroenICT
 
Crowdsourcing en social media frank willems gmsm dag syntens
Crowdsourcing en social media frank willems gmsm dag syntensCrowdsourcing en social media frank willems gmsm dag syntens
Crowdsourcing en social media frank willems gmsm dag syntens
Frank Willems
 
Een duurzame beleving met Social Media - Circulaire Economie
Een duurzame beleving met Social Media - Circulaire EconomieEen duurzame beleving met Social Media - Circulaire Economie
Een duurzame beleving met Social Media - Circulaire Economie
Anita Holthuis-van Leeuwenkamp
 
Publicatie Onderwijsparade 2015_v101
Publicatie Onderwijsparade 2015_v101Publicatie Onderwijsparade 2015_v101
Publicatie Onderwijsparade 2015_v101Roeland Hogt
 
150206 Essay Sociale innovatie en energiecoöperaties in Het Groene Woud (1)
150206 Essay Sociale innovatie en energiecoöperaties in Het Groene Woud (1)150206 Essay Sociale innovatie en energiecoöperaties in Het Groene Woud (1)
150206 Essay Sociale innovatie en energiecoöperaties in Het Groene Woud (1)Dianne Schellekens
 
Samenvatting MWM2 Research Community Event
Samenvatting MWM2 Research Community EventSamenvatting MWM2 Research Community Event
Samenvatting MWM2 Research Community Event
MWM2
 

Similar to Visiedocument Nudge (20)

2012 02-02 samenwerkingsdag wijkgericht werken in roosendaal - presentatie stipo
2012 02-02 samenwerkingsdag wijkgericht werken in roosendaal - presentatie stipo2012 02-02 samenwerkingsdag wijkgericht werken in roosendaal - presentatie stipo
2012 02-02 samenwerkingsdag wijkgericht werken in roosendaal - presentatie stipo
 
KiB12016_publicatie
KiB12016_publicatieKiB12016_publicatie
KiB12016_publicatie
 
2012 Nintes Nl
2012 Nintes Nl2012 Nintes Nl
2012 Nintes Nl
 
Sociale Innovatie / Boek in één dag door The Creative Tribe
Sociale Innovatie / Boek in één dag door The Creative TribeSociale Innovatie / Boek in één dag door The Creative Tribe
Sociale Innovatie / Boek in één dag door The Creative Tribe
 
CLICKNL | CREATE HEALTH - verslag 1 juli 2014
CLICKNL | CREATE HEALTH - verslag 1 juli 2014CLICKNL | CREATE HEALTH - verslag 1 juli 2014
CLICKNL | CREATE HEALTH - verslag 1 juli 2014
 
20120124 presentatie stipo buurtonderneming, social enterprise en sturen in...
20120124  presentatie stipo buurtonderneming, social enterprise en sturen in...20120124  presentatie stipo buurtonderneming, social enterprise en sturen in...
20120124 presentatie stipo buurtonderneming, social enterprise en sturen in...
 
Duurzaamheid als Nieuw Business Model
Duurzaamheid als Nieuw Business Model Duurzaamheid als Nieuw Business Model
Duurzaamheid als Nieuw Business Model
 
Werken aan de waarden van stadslandbouw
Werken aan de waarden van stadslandbouwWerken aan de waarden van stadslandbouw
Werken aan de waarden van stadslandbouw
 
Presentatie ZienXL - trends & participatie
Presentatie ZienXL - trends & participatiePresentatie ZienXL - trends & participatie
Presentatie ZienXL - trends & participatie
 
Matthijs Kettelerij - Urgenda op ClipTalk april 2016
Matthijs Kettelerij - Urgenda op ClipTalk april 2016Matthijs Kettelerij - Urgenda op ClipTalk april 2016
Matthijs Kettelerij - Urgenda op ClipTalk april 2016
 
Digitale Marketing Update, avond 1, Goos Geursen
Digitale Marketing Update, avond 1, Goos GeursenDigitale Marketing Update, avond 1, Goos Geursen
Digitale Marketing Update, avond 1, Goos Geursen
 
2015 Advocatenbladlive Sociale Innovatie? Zo krijgt u uw mensen mee! Julius S...
2015 Advocatenbladlive Sociale Innovatie? Zo krijgt u uw mensen mee! Julius S...2015 Advocatenbladlive Sociale Innovatie? Zo krijgt u uw mensen mee! Julius S...
2015 Advocatenbladlive Sociale Innovatie? Zo krijgt u uw mensen mee! Julius S...
 
Groen is de boodschap
Groen is de boodschapGroen is de boodschap
Groen is de boodschap
 
Wij Bouwen Voor Morgen
Wij Bouwen Voor MorgenWij Bouwen Voor Morgen
Wij Bouwen Voor Morgen
 
Leiding op Circulariteit_DEF
Leiding op Circulariteit_DEFLeiding op Circulariteit_DEF
Leiding op Circulariteit_DEF
 
Crowdsourcing en social media frank willems gmsm dag syntens
Crowdsourcing en social media frank willems gmsm dag syntensCrowdsourcing en social media frank willems gmsm dag syntens
Crowdsourcing en social media frank willems gmsm dag syntens
 
Een duurzame beleving met Social Media - Circulaire Economie
Een duurzame beleving met Social Media - Circulaire EconomieEen duurzame beleving met Social Media - Circulaire Economie
Een duurzame beleving met Social Media - Circulaire Economie
 
Publicatie Onderwijsparade 2015_v101
Publicatie Onderwijsparade 2015_v101Publicatie Onderwijsparade 2015_v101
Publicatie Onderwijsparade 2015_v101
 
150206 Essay Sociale innovatie en energiecoöperaties in Het Groene Woud (1)
150206 Essay Sociale innovatie en energiecoöperaties in Het Groene Woud (1)150206 Essay Sociale innovatie en energiecoöperaties in Het Groene Woud (1)
150206 Essay Sociale innovatie en energiecoöperaties in Het Groene Woud (1)
 
Samenvatting MWM2 Research Community Event
Samenvatting MWM2 Research Community EventSamenvatting MWM2 Research Community Event
Samenvatting MWM2 Research Community Event
 

Visiedocument Nudge

 • 1. 1 Samen voor verduurzaming Droom, bedrijf & organisatie april 2011 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 1
 • 2.
 • 3. 3 Duurzaamheid is een blijvende beweging binnen de huidige samenleving - de groene economie is een groeimarkt. De bewustwording en de wil om duurzamer te leven groeit bij alle generaties. Elke generatie stelt hierbij zijn eigen voorwaarden. Internet democratiseert. Politiek en bedrijfsleven veranderen als er draagvlak is. Steeds meer bedrijven stellen zich open voor cocreatie: het betrekken van de consument bij het vinden van passende oplossingen. Bundeling van initiatieven, leiderschap, mensen en middelen kan op een krachtige manier inspireren en dringend aanzetten tot verdere verduurzaming. 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change Nudge = samen 3
 • 4. 4 De tijd is rijp voor een duurzaamheidplatform dat consumenten en bedrijven verbindt en de dialoog tussen hen faciliteert om gezamenlijk op een hoger plan te komen. Dat is Nudge. 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change Nudge = een zetje…
 • 5. 5 De visie van Nudge Nudge is ervan overtuigd dat verduurzaming de optelsom is van vele stappen, klein en groot. Grote verandering is mogelijk als alle partijen, individueel én gezamenlijk streven naar een nieuwe balans tussen economische, ecologische, en sociale belangen. Guiding Insight Visie – Overtuiging/ The company’s guiding insight into its world 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 5
 • 6. 6 De missie van Nudge Nudge is een onafhankelijke onderneming die vanuit een consumentenplatform de verduurzaming van de samenleving bevordert door mensen en initiatieven te verbinden, te versterken en te versnellen. Wat is Missie – how the company acts on the guiding insight 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 6
 • 7. 7 De waarden van Nudge De code Values - The code by which the company lives 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 7
 • 8. Wat doet Nudge ideeën sturen & richting geven broedplaats consumenten verbinden make ‘m real versterken & versnellen verbinden bedrijven toetsen & adviseren lab ideeën 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 8
 • 9. Maar het kan ook zo ideeën lab toetsen & adviseren bedrijven verbinden make ‘m real versterken & versnellen verbinden consumenten sturen & richting geven broedplaats ideeën 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 9
 • 10.
 • 11. bedrijven onderling: aanbod – aanbod & aanbod – vraag
 • 12. consument en producent: vraag – aanbodHet zichtbaar maken van wat er al gebeurt (tot op postcode niveau) om van daaruit individuele verandering aan te jagen. 10 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change
 • 13.
 • 14. Waar staan we nu? 12 Nudge nu: in 4 maanden ruim 8000 Nudgers – waarvan 1400 actieve vrijwilligers Groei vanuit social media marketing& PR vanuit bestaande ‘groenere’ segmenten: de duurzame ‘Organics’ (10% NL) en de sociaal verantwoorde ‘Open Minded’ (15% NL) Op het materiële gericht Materieel succes, status, prijs – waarde georiënteerd Dromers Merk imago Huiselijken Zekerheid Settled Veiligheid, Gezondheid Familie Adventurers Dynamiek & onafhankelijkheid Realisten Kwaliteit Traditioneel en harmonie Veiligheid en zekerheid Avontuur & non-conformistisch Hedonistisch, risico’s Open Minded Sociaal verantwoord Organics Duurzaamheid & intellectuele verrijking Demanding Veeleisend, Plicht, Respect Op het intellectuele gericht Post-materialistisch, kwaliteit, authenticiteit Bron: GfKRoperConsumerStyles 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 12
 • 15. Ambitie: als Nudge groot is dan…. Hebben we een platform ontwikkeld waar 1.000.000 mensen op een constructieve wijze bezig zijn met verduurzaming. Weten we welke issues maatschappelijk het meeste draagvlak hebben, weten we of ze haalbaar zijn, en spelen daarop in, terwijl wij ook anderen, van consument tot bedrijfsleven en overheid, helpen focus te geven op economische, ecologische en sociale belangen,. Is de naamsbekendheid van Nudge gelijk aan die van de Consumentenbond – met een merklading die positief geassocieerd wordt met ‘in actie komen’. Zijn we de Harvard case studyover het faciliteren van verandering van onderaf. Wordt het Nudge platform internationaal uitgerold door partners. Zijn duurzame producten niet meer duurder. 13 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 13
 • 16. En dat kan Nudge in 2016 Omdat wij met een vernieuwend platform mensen informeren en inspireren op een dusdanig toegankelijke en laagdrempelige wijze, dat zij in beweging komen. Omdat resultaten concreet zijn en toepasbaar voor velen. Omdat men gelooft dat het anders zou moeten. En ziet dat het anders kan. Want zo ontstaat verandering van onderaf: transformatie. Verandering van onderaf 14 De missie Nudge is een onafhankelijke onderneming die vanuit een consumentenplatform de verduurzaming van de samenleving bevordert door mensen en initiatieven te verbinden, te versterken en te versnellen. De visie Nudge is ervan overtuigd dat verduurzaming de optelsom is van vele stappen, klein en groot. Grote verandering is mogelijk als alle partijen, individueel én gezamenlijk streven naar een nieuwe balans tussen econo-mische, ecologische, en sociale belangen. 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change
 • 17. De missie en visie gerealiseerd: INFORMEREN (kennis) Kenniswiki Forum Ideeën en concepten toetsen en valideren Sparring partner bedrijven en overheden Content leverancier INSPIREREN (houding) Online gebundelde denkkracht Innovatiemotor: diensten en producten op verzoek Laten zien wat er aan goeds gebeurt (voorbeeldfunctie) broedplaats consumenten Mensen & ideeën Zetjes & stappen Verbinden, versterken, versnellen bedrijven lab TRANSFORMEREN (gedrag) De dingen anders doen Je steentje bijdragen Duurzaam als nieuwe standaard Gezamenlijkheid als uitgangspunt voor de economie Crowdfinance naast beursgang Consumptie met een goed gevoel - Commercie zonder schuldgevoel Goed voorbeeld doet goed volgen 02/18/11 15
 • 18. Nudge inspiratieplaat 2016 16 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change
 • 19. Nudge technologie 2016 (1) Verbinden: actief de dialoog faciliteren dankzij slimme database met crossmediale zoekmachine, surfend op en voedend aan sociale netwerken Nudgers naar Nudge Nudge naar Nudgers Nudgers onderling 17 Expertise: voorbeeld Interesses:inkoopbundeling, (super)marktconcepten, afvalverwerking Actuele vragen: Wie denkt mee in footprint denktank cacao? (3 Nudgers reply) Ondersteunende oproep: Gezocht: buurtgenoten met groene vingers voor gezamenlijke moestuin 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 17
 • 20. Nudge technologie 2016 (2) Versterken: Toegangscriteria broedplaats/ LAB met richtlijnen voor succes en ‘hulpvraag’ (hoe kan ik…) Ideeën toetsen (ratethis) Ondersteunen met tools Versnellen: Crowdsourcing Match making 18 Crowdfunding Tapijtspecialist zoekt groene consument met textielexpertise voor co-creatietrajectIets voor jou? Vandaag: warme truiendag. Doe mee 20 Nudgers binnen 5km hebben interesse in zonnepanelen. Bekijk 8Facebook vrienden bestelden een Nee/Nee sticker 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 18
 • 21. Nudge technologie 2016 (3) 19 Nudge Business Platform: verandering van onderaf en van binnenuit Ondersteuning van verduurzaming op corporate niveau op vergelijkbare wijze en met vergelijkbare mechanismen als Nudge.nl Een afgeschermde omgeving voor zakelijk gebruik – die op deelgebieden overlapt, voedt en interacteert met de publieke Nudge Waarin medewerkers als duurzaam entrepreneurs en als duurzaam consument worden aangespoord lab werknemers consumenten broedplaats 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 19
 • 22. Eventuele winst kan altijd worden geherinvesteerd in het bedrijf Nudge. Ze kan ook worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar eerst moeten de doelstellingen gehaald zijn. Deze worden vastgesteld én geëvalueerd door de Stichting.  Wat Nudge is – bepalen de mensen achter de stippen. Hoe Nudge zich ontwikkelt – en langs welke lijnen, bepalen Stichting en BV: Nudge BV ontplooit de meeste activiteiten en wordt op hoofdlijnen bestuurd door Stichting Nudge. Deze Stichting bewaakt het ideële doel en de continuïteit van Nudge. Raad van Advies Bestuur CertificaatHouders Stichting Nudge Jan van BettenBeheer BV StichtingAdministratiekantoor Nudge Prio NUDGE BV Raad van Actie Nudge: een social venture 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 20
 • 23. De leden van de Raad van Advies fungeren als brug tussen consument en bedrijfsleven waar het duurzame initiatieven betreft. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de Stichting Nudge over strategie en beleid.  Raad van Advies Bestuur Stichting Nudge Bevlogen bestuurders Herman Wijffels Wim Schreuder Goedheijt Jan Alberdingk Thijm Dirk-Jan Smit Het bestuur van de stichting is volstrekt onafhankelijk. Zij beslissen bijvoorbeeld over benoemingen of ontslagen van de directie van Nudge en keuren doelstellingen en begroting goed. Willem Brethouwer Jacqueline Cramer Rob van den Dool Jan Holtrop Eveline Raymans Dailah Nihot Igor Nikolic Marlies Van Wijhe vacature Prio NUDGE BV 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 21
 • 24. 22 www.nudge.nl Group: Nudge, consumenten voor duurzaamheid @NudgeNL Fanpage: Nudge Nederland 02/18/11 Opinionators – Drivers of Social Change 22