SlideShare a Scribd company logo
Biotalousstrategia
käytäntöön
Jussi Manninen, TEM
05/2015
Biotalouden merkitys Suomelle
Biotalouden tuotos (liikevaihto) on 10 vuodessa noussut yli 10
miljardia euroa (käyvin hinnoin)
Lähde: Tilastokeskus
0
10
20
30
40
50
60
70
Miljardiaeuroavuodessa
Koko biotalous
Biotalouden tuotteet
Ruoka
Uusiutuva energia
Biotalouden palvelut
Veden puhdistus ja jakelu
Biotalouden tuotoksen jakauma 2013
• Noin 60 % biotaloudesta on ns. metsäbiotaloutta
Lähde: Tilastokeskus
23%
10%
7%
6%14%
18%
8%
5%
3% 3%
2% 1% 0%
0%
Massa- ja paperi (ml. painaminen)
Puutuotteet (ml. huonekalut)
Metsätalous
Uusiutuva energia
Rakentaminen
Elintarviketeollisuus
Maatalous
Luontomatkailu
Lääkkeet
Kemikaalit
Muut tuotteet
Veden puhdistus ja jakelu
Kalastus
Metsästys
Suomen biotalouden työlliset 2013
• Biotalouden työllisten määrä on noin 285 000 henkilöä
• Maa- ja metsätalouden osuus on vajaa 40 %
Lähde:Tilastokeskus
30%
9%
15%
11%
8%
7%
7%
5%
3% 3%
1%
1% 0%
0%
Maatalous
Metsätalous
Puutuotteet (ml. huonekalut)
Elintarviketeollisuus
Massa- ja paperi (ml. painaminen)
Luontomatkailu
Muut tuotteet
Rakentaminen
Lääkkeet
Kalastus
Uusiutuva energia
Kemikaalit
Veden puhdistus ja jakelu
Metsästys
Biotalouden vienti
• Biotalouden osuus tavaranviennistä on noin 1/3
• Metsäbiotalouden osuus viennistä on noin 2/3
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2008 2009 2010 2011 2012
MIljardiaeuroavuodessa
Metsätalous
Muut
Maatalous
Kemikaalit
Lääkkeet
Elintarviketeollisuus
Puutuotteet (ml. huonekalut)
Massa- ja paperi (ml.
painaminen)
Lähde: Tilastokeskus
Suomen biotalousstrategia
1. KILPAILUKYKYINEN BIOTALOUDEN
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
2. UUTTA LIIKETOIMINTAA BIOTALOUDESTA
3. VAHVA OSAAMISPERUSTA BIOTALOUDELLE
4. BIOMASSOJEN KÄYTETTÄVYYS JA KESTÄVYYS
Strategisetpäämäärät
Toimeenpanoja
seuranta
Biotalouden
kestävät ratkaisut
ovat Suomen
hyvinvoinnin ja
kilpailukyvyn
perusta
Valikoituja toimenpiteitä strategiasta, joissa
alueilla on merkittävä rooli
• Älykkäät vihreät kaupunkiseudut ja niitä ympäröivä
maaseutu biotalousratkaisujen
kehittämisympäristöinä
– Pilotointihankkeet, alueelliset toimintamallit
sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntämiseen…
• Käynnistetään käyttäjälähtöisiä kokeiluja ja
kehitetään toimintamalleja aineettoman
arvonluonnin ja ekologisesti kestävän
elinkeinotoiminnan edistämiseksi
• Parannetaan alueiden välistä vuorovaikutusta
rakennerahasto-ohjelmien avulla ja kohdennetaan
rakennerahastoja yhteistyöalustoja (SHOKit, INKAt)
tukeviksi
Biotalousstrategian toteutetut toimenpiteet
Investoinnit, toimintaympäristö ja vienti painopisteinä
1. Valtioneuvoston periaatepäätös ja hallitusohjelman linjaus kasvun kärjistä
2. Valtion varojen allokointi biotalouden kehittämiseen
3. Investointien vauhdittaminen – Kansainvälinen biojalostamokilpailu
4. Suomen biotalouden prioriteettien määrittäminen EU:lle
5. Regulaation kartoittaminen pullonkaulojen poistamiseksi ja biotalouden edistämisen
vauhdittamiseksi
6. Biomassavarantojen kartoittaminen – Biomassa-atlas
7. Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys tutkimushanke
8. Viennin ja ulkomaisten investointien edistäminen – Biotalouden kasvuohjelma (Finpro)
9. Biotalouden viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman laatiminen
10. Erilaisia välineitä vaikuttamisen ja keskustelun helpottamiseksi
www.biotalous.fi
Biotalouden investointeja
7.5.2014
Biojalostamot, toimivat ja suunnitelmatPuupohjaista raaka-ainetta käyttävät
biojalostamot
Lähde: Metsäteollisuus ry
14.4.2015
Kansainvälinen biojalostamokilpailu
• Ensimmäinen laatuaan maailmassa,
konsepti herättänyt runsaasti huomiota
sekä EU:ssa että jäsenmaissa
• Esitysten yhteisarvo investointeina noin
1,5 Mrd €
• Voittajat
– Spinnova – kuidusta lankaa
– Biovakka Suomi – jätteistä
liikennepolttonesteitä ja ravinteita
– Kemijärvi-konsortio –sellutuotteita
ja biokemikaaleja
• Samalla on luotu uusi julkisten
rahoittajien toimintamalli isojen
hankkeiden julkisen rahoituksen osalta
• Kilpailu kannattaisi ottaa uusiksi 2016
Uutta liiketoimintaa biotalouteen
• Suurten ja pk-yritysten
törmäyttämistä
• Crosscluster-hanke yritysten
uusien liiketoimintojen
kehittämiseksi
• Biotaloustreffit yhdessä
toimialajärjestöjen, MMM ja
VTT kanssa
– Pilotti Helsingissä
– 5 alueellista tapahtumaa
suunnitteilla syksyksi
• Biotaloustrack suunnitteilla
2015 Slushiin
Biotaloustreffit Säätytalolla helmikuussa 2015
Carmela Kantor-Aaltola
Biotalouden maakuvatyö ja Team Finland -
yhteistyö
– Biotalous osaksi Suomen maakuvatyötä yhteistyössä VNK:n kanssa
– Team Finland viennin edistäminen (Biotaloutta, Sahatavaraa, Puutuotteita,
Metsäkoneita, Metsäosaamista, Tekstiilikuitua, Metsä- ja bioenergiateknologia)
• Suomen biotaloutta esitelty laajasti Euroopassa
– Ministerivierailujen yhteydessä
– Key Note puhujina useassa tilaisuudessa
– Pohjoismaiden biotalousstrategia ja biotalouspaneelin perustaminen työn alla
–
EU-vaikuttaminen
• Useita Brysselin tilaisuuksia 2014
– Biotalouden positiopaperin perusteella (Biotalouden non-paper)
– Kestävän kehityksen intergroupin Biotalouden alaryhmän perustaminen
– Raaka-aine EIP:n metsäalan vahvistaminen suomalaisella edustajalla korkean
tason johtoryhmässä
• Biotalousekskursioita Suomeen
– Tutkimus- ja kehityspääosaston vierailu syksy 2014
– Avainvirkamiehet komission pääosastoilta sekä
biotalousmaiden EU-suurlähettiläitä tammik. 2015
– Lisää valmisteilla
Tarja Ollas
EU-vaikuttamisen prioriteetit
1. Kasvu ja kilpailukyky – yhteinen näkemys
sekä ennakoitava ja suosiollinen
toimintaympäristö
2. Markkinat biopohjaisille tuotteille – tuotteet
tutuiksi viestinnän ja käyttäjälähtöisten
kokeiluiden kautta
3. Tutkimus ja innovaatiot– rahoitusta piloteille,
demonstraatiolaitoksille sekä ensimmäisille
kaupallisille laitoksille
4. Biomassan käytön hyväksyttävyys, saatavuus
ja kestävyys – poliittisen ja yleisen
mielipiteen varmistaminen biomassojen
merkittävälle ja kestävälle lisäkäytölle
Ajankohtaiset kysymykset:
-Biomassojen kestävyys ja käyttö energiatuotteiksi
-Junckerin investointiohjelma ja biojalostamot
Biotalouden kasvuohjelma
• Finpron johdolla rakennettava ohjelma
– Kansainvälisen viennin edistäminen
– Ulkomaiset investoinnit Suomeen
• Kolmivuotinen alkaen 2015 alusta
• Ohjelma rakennetaan teemoittain, jotka lähtevät käyntiin kun
TEM on hyväksynyt suunnitelman ja myöntänyt rahoituksen
• Teemat
– Sahat (käynnistynyt)
– Bioenergia ja jätteistä energiaa (valmisteilla)
– Agroteknologia (valmisteilla)
– Uudet biotuotteet (valmisteilla)
Biotalousviestintä
• Internet www.biotalous.fi, www.bioekonomi.fi, www.bioeconomy.fi
• Twitter @Biotalous, @BioeconomyFI, #biotalous
• LinkedIn www.linkedin.com/company/bioeconomy-fi
• Facebook www.facebook.com/biotalous.fi
• YouTube www.youtube.com/user/BiotalousFi/videos
• SlideShare www.slideshare.net/Biotalous
16
Biotalousstrategia käytäntöön

More Related Content

What's hot

Taina vesanto maaseutuohjelmalla_kilpailukykyä_06102015
Taina vesanto maaseutuohjelmalla_kilpailukykyä_06102015Taina vesanto maaseutuohjelmalla_kilpailukykyä_06102015
Taina vesanto maaseutuohjelmalla_kilpailukykyä_06102015
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijanaMaa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Katsaus suomen-luonnontuotealaan
Katsaus suomen-luonnontuotealaanKatsaus suomen-luonnontuotealaan
Katsaus suomen-luonnontuotealaan
Suomen metsäkeskus
 
Kohti kiertotaloutta
Kohti kiertotaloutta Kohti kiertotaloutta
Kohti kiertotaloutta
Kemianteollisuus ry
 
Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmastaMetsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
Suomen metsäkeskus
 
Puutuoteala uudistuu – biotalousavauksia tutkimuksesta elinkeinoelämän ja yht...
Puutuoteala uudistuu – biotalousavauksia tutkimuksesta elinkeinoelämän ja yht...Puutuoteala uudistuu – biotalousavauksia tutkimuksesta elinkeinoelämän ja yht...
Puutuoteala uudistuu – biotalousavauksia tutkimuksesta elinkeinoelämän ja yht...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021
EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021 EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021
EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Anne Vehviläinen, MMM
Anne Vehviläinen, MMMAnne Vehviläinen, MMM
Anne Vehviläinen, MMM
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Luonto ja luonnontuotteet teemailta 30.10.2018
Luonto ja luonnontuotteet teemailta 30.10.2018Luonto ja luonnontuotteet teemailta 30.10.2018
Luonto ja luonnontuotteet teemailta 30.10.2018
Suomen metsäkeskus
 
Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...
Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...
Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Metsä 150_Asikainen_Vihreä biotalous 100-vuotiaan suomen hyvinvoinnin ja kilp...
Metsä 150_Asikainen_Vihreä biotalous 100-vuotiaan suomen hyvinvoinnin ja kilp...Metsä 150_Asikainen_Vihreä biotalous 100-vuotiaan suomen hyvinvoinnin ja kilp...
Metsä 150_Asikainen_Vihreä biotalous 100-vuotiaan suomen hyvinvoinnin ja kilp...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Tärkeiden elinympäristöjen metsänkäsittelyvaihtoehtojen taloudelliset ja ekol...
Tärkeiden elinympäristöjen metsänkäsittelyvaihtoehtojen taloudelliset ja ekol...Tärkeiden elinympäristöjen metsänkäsittelyvaihtoehtojen taloudelliset ja ekol...
Tärkeiden elinympäristöjen metsänkäsittelyvaihtoehtojen taloudelliset ja ekol...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Monimuotoisuuden turvaamisen toimenpideyhdistelmien hallinnollinen toteutetta...
Monimuotoisuuden turvaamisen toimenpideyhdistelmien hallinnollinen toteutetta...Monimuotoisuuden turvaamisen toimenpideyhdistelmien hallinnollinen toteutetta...
Monimuotoisuuden turvaamisen toimenpideyhdistelmien hallinnollinen toteutetta...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
2. luomulaatuista raaka ainetta metsaluonnosta anne-annala
2. luomulaatuista raaka ainetta metsaluonnosta anne-annala2. luomulaatuista raaka ainetta metsaluonnosta anne-annala
2. luomulaatuista raaka ainetta metsaluonnosta anne-annala
Suomen metsäkeskus
 
Metsien aktiivisen ja monimuotoisen metsien käytön suunnittelu – haasteita ja...
Metsien aktiivisen ja monimuotoisen metsien käytön suunnittelu – haasteita ja...Metsien aktiivisen ja monimuotoisen metsien käytön suunnittelu – haasteita ja...
Metsien aktiivisen ja monimuotoisen metsien käytön suunnittelu – haasteita ja...
Metsähallitus
 
Kiertotalouden käytännön tekijä: Biowatin metsäenergian hankinta
Kiertotalouden käytännön tekijä: Biowatin metsäenergian hankintaKiertotalouden käytännön tekijä: Biowatin metsäenergian hankinta
Kiertotalouden käytännön tekijä: Biowatin metsäenergian hankinta
Suomen metsäkeskus
 
Metsäteollisuus - metsäsektorin EU-vaikuttaminen -työpaja 10.4.2018
Metsäteollisuus - metsäsektorin EU-vaikuttaminen -työpaja 10.4.2018Metsäteollisuus - metsäsektorin EU-vaikuttaminen -työpaja 10.4.2018
Metsäteollisuus - metsäsektorin EU-vaikuttaminen -työpaja 10.4.2018
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Luonnontuotteet metsatiedossa vornanen
Luonnontuotteet metsatiedossa vornanenLuonnontuotteet metsatiedossa vornanen
Luonnontuotteet metsatiedossa vornanen
Suomen metsäkeskus
 
Kaukolampo 2020 graafeina
Kaukolampo 2020 graafeinaKaukolampo 2020 graafeina
Hoitorästit ja hiilensidonta Kaakkois-Suomessa
Hoitorästit ja hiilensidonta Kaakkois-SuomessaHoitorästit ja hiilensidonta Kaakkois-Suomessa
Hoitorästit ja hiilensidonta Kaakkois-Suomessa
Suomen metsäkeskus
 

What's hot (20)

Taina vesanto maaseutuohjelmalla_kilpailukykyä_06102015
Taina vesanto maaseutuohjelmalla_kilpailukykyä_06102015Taina vesanto maaseutuohjelmalla_kilpailukykyä_06102015
Taina vesanto maaseutuohjelmalla_kilpailukykyä_06102015
 
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijanaMaa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
 
Katsaus suomen-luonnontuotealaan
Katsaus suomen-luonnontuotealaanKatsaus suomen-luonnontuotealaan
Katsaus suomen-luonnontuotealaan
 
Kohti kiertotaloutta
Kohti kiertotaloutta Kohti kiertotaloutta
Kohti kiertotaloutta
 
Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmastaMetsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
 
Puutuoteala uudistuu – biotalousavauksia tutkimuksesta elinkeinoelämän ja yht...
Puutuoteala uudistuu – biotalousavauksia tutkimuksesta elinkeinoelämän ja yht...Puutuoteala uudistuu – biotalousavauksia tutkimuksesta elinkeinoelämän ja yht...
Puutuoteala uudistuu – biotalousavauksia tutkimuksesta elinkeinoelämän ja yht...
 
EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021
EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021 EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021
EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021
 
Anne Vehviläinen, MMM
Anne Vehviläinen, MMMAnne Vehviläinen, MMM
Anne Vehviläinen, MMM
 
Luonto ja luonnontuotteet teemailta 30.10.2018
Luonto ja luonnontuotteet teemailta 30.10.2018Luonto ja luonnontuotteet teemailta 30.10.2018
Luonto ja luonnontuotteet teemailta 30.10.2018
 
Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...
Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...
Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...
 
Metsä 150_Asikainen_Vihreä biotalous 100-vuotiaan suomen hyvinvoinnin ja kilp...
Metsä 150_Asikainen_Vihreä biotalous 100-vuotiaan suomen hyvinvoinnin ja kilp...Metsä 150_Asikainen_Vihreä biotalous 100-vuotiaan suomen hyvinvoinnin ja kilp...
Metsä 150_Asikainen_Vihreä biotalous 100-vuotiaan suomen hyvinvoinnin ja kilp...
 
Tärkeiden elinympäristöjen metsänkäsittelyvaihtoehtojen taloudelliset ja ekol...
Tärkeiden elinympäristöjen metsänkäsittelyvaihtoehtojen taloudelliset ja ekol...Tärkeiden elinympäristöjen metsänkäsittelyvaihtoehtojen taloudelliset ja ekol...
Tärkeiden elinympäristöjen metsänkäsittelyvaihtoehtojen taloudelliset ja ekol...
 
Monimuotoisuuden turvaamisen toimenpideyhdistelmien hallinnollinen toteutetta...
Monimuotoisuuden turvaamisen toimenpideyhdistelmien hallinnollinen toteutetta...Monimuotoisuuden turvaamisen toimenpideyhdistelmien hallinnollinen toteutetta...
Monimuotoisuuden turvaamisen toimenpideyhdistelmien hallinnollinen toteutetta...
 
2. luomulaatuista raaka ainetta metsaluonnosta anne-annala
2. luomulaatuista raaka ainetta metsaluonnosta anne-annala2. luomulaatuista raaka ainetta metsaluonnosta anne-annala
2. luomulaatuista raaka ainetta metsaluonnosta anne-annala
 
Metsien aktiivisen ja monimuotoisen metsien käytön suunnittelu – haasteita ja...
Metsien aktiivisen ja monimuotoisen metsien käytön suunnittelu – haasteita ja...Metsien aktiivisen ja monimuotoisen metsien käytön suunnittelu – haasteita ja...
Metsien aktiivisen ja monimuotoisen metsien käytön suunnittelu – haasteita ja...
 
Kiertotalouden käytännön tekijä: Biowatin metsäenergian hankinta
Kiertotalouden käytännön tekijä: Biowatin metsäenergian hankintaKiertotalouden käytännön tekijä: Biowatin metsäenergian hankinta
Kiertotalouden käytännön tekijä: Biowatin metsäenergian hankinta
 
Metsäteollisuus - metsäsektorin EU-vaikuttaminen -työpaja 10.4.2018
Metsäteollisuus - metsäsektorin EU-vaikuttaminen -työpaja 10.4.2018Metsäteollisuus - metsäsektorin EU-vaikuttaminen -työpaja 10.4.2018
Metsäteollisuus - metsäsektorin EU-vaikuttaminen -työpaja 10.4.2018
 
Luonnontuotteet metsatiedossa vornanen
Luonnontuotteet metsatiedossa vornanenLuonnontuotteet metsatiedossa vornanen
Luonnontuotteet metsatiedossa vornanen
 
Kaukolampo 2020 graafeina
Kaukolampo 2020 graafeinaKaukolampo 2020 graafeina
Kaukolampo 2020 graafeina
 
Hoitorästit ja hiilensidonta Kaakkois-Suomessa
Hoitorästit ja hiilensidonta Kaakkois-SuomessaHoitorästit ja hiilensidonta Kaakkois-Suomessa
Hoitorästit ja hiilensidonta Kaakkois-Suomessa
 

Similar to Biotalousstrategia käytäntöön

Liisa Saarenmaa (MMM) - Ohjelmalliset tavoitteet
Liisa Saarenmaa (MMM) - Ohjelmalliset tavoitteet Liisa Saarenmaa (MMM) - Ohjelmalliset tavoitteet
Liisa Saarenmaa (MMM) - Ohjelmalliset tavoitteet
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Mediatilaisuus uudet biotuotteet 17022016
Mediatilaisuus uudet biotuotteet 17022016Mediatilaisuus uudet biotuotteet 17022016
Mediatilaisuus uudet biotuotteet 17022016
Metsä Group
 
Biotaloustreffit TEM
Biotaloustreffit TEMBiotaloustreffit TEM
Biotaloustreffit TEM
Biotalous.fi
 
Biotaloustreffit Elintarviketeollisuus
Biotaloustreffit ElintarviketeollisuusBiotaloustreffit Elintarviketeollisuus
Biotaloustreffit Elintarviketeollisuus
Biotalous.fi
 
Kestävää kasvua biotaloudesta – Suomen biotalousstrategia
Kestävää kasvua biotaloudesta – Suomen biotalousstrategiaKestävää kasvua biotaloudesta – Suomen biotalousstrategia
Kestävää kasvua biotaloudesta – Suomen biotalousstrategiaBiotalous.fi
 
Yhdessä kohti biotalousyhteiskuntaa, kiertotalous ja kestävyys, Juha-Matti Ka...
Yhdessä kohti biotalousyhteiskuntaa, kiertotalous ja kestävyys, Juha-Matti Ka...Yhdessä kohti biotalousyhteiskuntaa, kiertotalous ja kestävyys, Juha-Matti Ka...
Yhdessä kohti biotalousyhteiskuntaa, kiertotalous ja kestävyys, Juha-Matti Ka...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa
Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessaYhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa
Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa
MTK ry
 
Jorma Mikkonen 17.5.2013: Suomi tarvitsee energiaa, raaka-aineita ja työtä
Jorma Mikkonen 17.5.2013: Suomi tarvitsee energiaa, raaka-aineita ja työtäJorma Mikkonen 17.5.2013: Suomi tarvitsee energiaa, raaka-aineita ja työtä
Jorma Mikkonen 17.5.2013: Suomi tarvitsee energiaa, raaka-aineita ja työtäSitra / Ekologinen kestävyys
 
Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt!
Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt! Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt!
Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt!
Ratkaisu 100
 
BEST Bioenergia ilmastosopimuksen jälkeen - vakaa kasvu vai luova tuho? Antti...
BEST Bioenergia ilmastosopimuksen jälkeen - vakaa kasvu vai luova tuho? Antti...BEST Bioenergia ilmastosopimuksen jälkeen - vakaa kasvu vai luova tuho? Antti...
BEST Bioenergia ilmastosopimuksen jälkeen - vakaa kasvu vai luova tuho? Antti...
CLIC Innovation Ltd
 
Tutkimuskatsaus ruokahävikkiin Suomessa - onko hävikki vähentynyt? Luonnonvar...
Tutkimuskatsaus ruokahävikkiin Suomessa - onko hävikki vähentynyt? Luonnonvar...Tutkimuskatsaus ruokahävikkiin Suomessa - onko hävikki vähentynyt? Luonnonvar...
Tutkimuskatsaus ruokahävikkiin Suomessa - onko hävikki vähentynyt? Luonnonvar...
Havikkiviikko
 
Biotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätys
Biotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätysBiotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätys
Biotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätys
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Elintarvike- ja metsäsektorien arvoketjujen vertailu Suomessa – Metsäalan ket...
Elintarvike- ja metsäsektorien arvoketjujen vertailu Suomessa – Metsäalan ket...Elintarvike- ja metsäsektorien arvoketjujen vertailu Suomessa – Metsäalan ket...
Elintarvike- ja metsäsektorien arvoketjujen vertailu Suomessa – Metsäalan ket...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Kiertotalouden suuret mahdollisuudet - kohti teollisia biotalouden symbioosej...
Kiertotalouden suuret mahdollisuudet - kohti teollisia biotalouden symbioosej...Kiertotalouden suuret mahdollisuudet - kohti teollisia biotalouden symbioosej...
Kiertotalouden suuret mahdollisuudet - kohti teollisia biotalouden symbioosej...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Eero Kokkonen 15.6.2011: "Bioneerit"
Eero Kokkonen 15.6.2011: "Bioneerit"Eero Kokkonen 15.6.2011: "Bioneerit"
Eero Kokkonen 15.6.2011: "Bioneerit"
Sitra Maamerkit
 
Matti Puolimatka, Evira - Näkökulmia maakuntauudistukseen
Matti Puolimatka, Evira - Näkökulmia maakuntauudistukseenMatti Puolimatka, Evira - Näkökulmia maakuntauudistukseen
Matti Puolimatka, Evira - Näkökulmia maakuntauudistukseen
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Circwaste -hanke
Circwaste -hankeCircwaste -hanke
Circwaste -hanke
Circwaste
 

Similar to Biotalousstrategia käytäntöön (20)

Liisa Saarenmaa (MMM) - Ohjelmalliset tavoitteet
Liisa Saarenmaa (MMM) - Ohjelmalliset tavoitteet Liisa Saarenmaa (MMM) - Ohjelmalliset tavoitteet
Liisa Saarenmaa (MMM) - Ohjelmalliset tavoitteet
 
Mediatilaisuus uudet biotuotteet 17022016
Mediatilaisuus uudet biotuotteet 17022016Mediatilaisuus uudet biotuotteet 17022016
Mediatilaisuus uudet biotuotteet 17022016
 
Biotaloustreffit TEM
Biotaloustreffit TEMBiotaloustreffit TEM
Biotaloustreffit TEM
 
Biotaloustreffit Elintarviketeollisuus
Biotaloustreffit ElintarviketeollisuusBiotaloustreffit Elintarviketeollisuus
Biotaloustreffit Elintarviketeollisuus
 
luke-luobio_59_2016
luke-luobio_59_2016luke-luobio_59_2016
luke-luobio_59_2016
 
Kestävää kasvua biotaloudesta manninen
Kestävää kasvua biotaloudesta manninenKestävää kasvua biotaloudesta manninen
Kestävää kasvua biotaloudesta manninen
 
Kestävää kasvua biotaloudesta – Suomen biotalousstrategia
Kestävää kasvua biotaloudesta – Suomen biotalousstrategiaKestävää kasvua biotaloudesta – Suomen biotalousstrategia
Kestävää kasvua biotaloudesta – Suomen biotalousstrategia
 
Yhdessä kohti biotalousyhteiskuntaa, kiertotalous ja kestävyys, Juha-Matti Ka...
Yhdessä kohti biotalousyhteiskuntaa, kiertotalous ja kestävyys, Juha-Matti Ka...Yhdessä kohti biotalousyhteiskuntaa, kiertotalous ja kestävyys, Juha-Matti Ka...
Yhdessä kohti biotalousyhteiskuntaa, kiertotalous ja kestävyys, Juha-Matti Ka...
 
Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa
Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessaYhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa
Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa
 
Jorma Mikkonen 17.5.2013: Suomi tarvitsee energiaa, raaka-aineita ja työtä
Jorma Mikkonen 17.5.2013: Suomi tarvitsee energiaa, raaka-aineita ja työtäJorma Mikkonen 17.5.2013: Suomi tarvitsee energiaa, raaka-aineita ja työtä
Jorma Mikkonen 17.5.2013: Suomi tarvitsee energiaa, raaka-aineita ja työtä
 
Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt!
Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt! Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt!
Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt!
 
BEST Bioenergia ilmastosopimuksen jälkeen - vakaa kasvu vai luova tuho? Antti...
BEST Bioenergia ilmastosopimuksen jälkeen - vakaa kasvu vai luova tuho? Antti...BEST Bioenergia ilmastosopimuksen jälkeen - vakaa kasvu vai luova tuho? Antti...
BEST Bioenergia ilmastosopimuksen jälkeen - vakaa kasvu vai luova tuho? Antti...
 
Tutkimuskatsaus ruokahävikkiin Suomessa - onko hävikki vähentynyt? Luonnonvar...
Tutkimuskatsaus ruokahävikkiin Suomessa - onko hävikki vähentynyt? Luonnonvar...Tutkimuskatsaus ruokahävikkiin Suomessa - onko hävikki vähentynyt? Luonnonvar...
Tutkimuskatsaus ruokahävikkiin Suomessa - onko hävikki vähentynyt? Luonnonvar...
 
Kalmari biotalous 2019
Kalmari biotalous 2019Kalmari biotalous 2019
Kalmari biotalous 2019
 
Biotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätys
Biotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätysBiotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätys
Biotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätys
 
Elintarvike- ja metsäsektorien arvoketjujen vertailu Suomessa – Metsäalan ket...
Elintarvike- ja metsäsektorien arvoketjujen vertailu Suomessa – Metsäalan ket...Elintarvike- ja metsäsektorien arvoketjujen vertailu Suomessa – Metsäalan ket...
Elintarvike- ja metsäsektorien arvoketjujen vertailu Suomessa – Metsäalan ket...
 
Kiertotalouden suuret mahdollisuudet - kohti teollisia biotalouden symbioosej...
Kiertotalouden suuret mahdollisuudet - kohti teollisia biotalouden symbioosej...Kiertotalouden suuret mahdollisuudet - kohti teollisia biotalouden symbioosej...
Kiertotalouden suuret mahdollisuudet - kohti teollisia biotalouden symbioosej...
 
Eero Kokkonen 15.6.2011: "Bioneerit"
Eero Kokkonen 15.6.2011: "Bioneerit"Eero Kokkonen 15.6.2011: "Bioneerit"
Eero Kokkonen 15.6.2011: "Bioneerit"
 
Matti Puolimatka, Evira - Näkökulmia maakuntauudistukseen
Matti Puolimatka, Evira - Näkökulmia maakuntauudistukseenMatti Puolimatka, Evira - Näkökulmia maakuntauudistukseen
Matti Puolimatka, Evira - Näkökulmia maakuntauudistukseen
 
Circwaste -hanke
Circwaste -hankeCircwaste -hanke
Circwaste -hanke
 

More from Biotalous.fi

Synthesis on forest bio-economy research and innovation in Europe
Synthesis on forest bio-economy research and innovation in EuropeSynthesis on forest bio-economy research and innovation in Europe
Synthesis on forest bio-economy research and innovation in Europe
Biotalous.fi
 
Finland’s forests 2015
Finland’s forests 2015Finland’s forests 2015
Finland’s forests 2015
Biotalous.fi
 
Recommendations for the Finnish forest-based bioeconomy R&D
Recommendations for the Finnish forest-based bioeconomy R&DRecommendations for the Finnish forest-based bioeconomy R&D
Recommendations for the Finnish forest-based bioeconomy R&D
Biotalous.fi
 
Jyväskylä, circular economy
Jyväskylä, circular economyJyväskylä, circular economy
Jyväskylä, circular economy
Biotalous.fi
 
Biotaloustreffit yrityksille 050215 ohjelma
Biotaloustreffit yrityksille 050215 ohjelmaBiotaloustreffit yrityksille 050215 ohjelma
Biotaloustreffit yrityksille 050215 ohjelma
Biotalous.fi
 
Biotaloustreffit Tekes
Biotaloustreffit TekesBiotaloustreffit Tekes
Biotaloustreffit Tekes
Biotalous.fi
 
Biotaloustreffit Kemianteollisuus
Biotaloustreffit KemianteollisuusBiotaloustreffit Kemianteollisuus
Biotaloustreffit Kemianteollisuus
Biotalous.fi
 
Finnish bioeconomy EU visit 29012015
Finnish bioeconomy EU visit 29012015Finnish bioeconomy EU visit 29012015
Finnish bioeconomy EU visit 29012015
Biotalous.fi
 
Stratégie globale de la bioéconomie, l’exemple de la Finlande
Stratégie globale de la bioéconomie, l’exemple de la FinlandeStratégie globale de la bioéconomie, l’exemple de la Finlande
Stratégie globale de la bioéconomie, l’exemple de la Finlande
Biotalous.fi
 
Hållbar tillväxt genom bioekonomi
Hållbar tillväxt genom bioekonomi Hållbar tillväxt genom bioekonomi
Hållbar tillväxt genom bioekonomi
Biotalous.fi
 
The Finnish Bioeconomy Strategy
The Finnish Bioeconomy StrategyThe Finnish Bioeconomy Strategy
The Finnish Bioeconomy Strategy
Biotalous.fi
 
International biorefinery competition rules
International biorefinery competition rulesInternational biorefinery competition rules
International biorefinery competition rules
Biotalous.fi
 
International biorefinery competition announcement
International biorefinery competition announcementInternational biorefinery competition announcement
International biorefinery competition announcement
Biotalous.fi
 
Internatiolan biorefinery competition_rules_04062014
Internatiolan biorefinery competition_rules_04062014Internatiolan biorefinery competition_rules_04062014
Internatiolan biorefinery competition_rules_04062014
Biotalous.fi
 
Biojalostamokilpailun esittely
Biojalostamokilpailun esittelyBiojalostamokilpailun esittely
Biojalostamokilpailun esittely
Biotalous.fi
 
Kansainvälinen biojalostamokilpailu, kilpailujulistus
Kansainvälinen biojalostamokilpailu, kilpailujulistusKansainvälinen biojalostamokilpailu, kilpailujulistus
Kansainvälinen biojalostamokilpailu, kilpailujulistus
Biotalous.fi
 
Sustainable growth from bioeconomy, Finland
Sustainable growth from bioeconomy, FinlandSustainable growth from bioeconomy, Finland
Sustainable growth from bioeconomy, Finland
Biotalous.fi
 
Sustainable growth from bioeconomy - The forest bioeconomy perspective
Sustainable growth from bioeconomy - The forest bioeconomy perspectiveSustainable growth from bioeconomy - The forest bioeconomy perspective
Sustainable growth from bioeconomy - The forest bioeconomy perspective
Biotalous.fi
 
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi, Antti Asikainen
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi, Antti AsikainenPohjois-Karjalan biotalousfoorumi, Antti Asikainen
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi, Antti Asikainen
Biotalous.fi
 
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi, Jari Sutinen
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi, Jari SutinenPohjois-Karjalan biotalousfoorumi, Jari Sutinen
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi, Jari Sutinen
Biotalous.fi
 

More from Biotalous.fi (20)

Synthesis on forest bio-economy research and innovation in Europe
Synthesis on forest bio-economy research and innovation in EuropeSynthesis on forest bio-economy research and innovation in Europe
Synthesis on forest bio-economy research and innovation in Europe
 
Finland’s forests 2015
Finland’s forests 2015Finland’s forests 2015
Finland’s forests 2015
 
Recommendations for the Finnish forest-based bioeconomy R&D
Recommendations for the Finnish forest-based bioeconomy R&DRecommendations for the Finnish forest-based bioeconomy R&D
Recommendations for the Finnish forest-based bioeconomy R&D
 
Jyväskylä, circular economy
Jyväskylä, circular economyJyväskylä, circular economy
Jyväskylä, circular economy
 
Biotaloustreffit yrityksille 050215 ohjelma
Biotaloustreffit yrityksille 050215 ohjelmaBiotaloustreffit yrityksille 050215 ohjelma
Biotaloustreffit yrityksille 050215 ohjelma
 
Biotaloustreffit Tekes
Biotaloustreffit TekesBiotaloustreffit Tekes
Biotaloustreffit Tekes
 
Biotaloustreffit Kemianteollisuus
Biotaloustreffit KemianteollisuusBiotaloustreffit Kemianteollisuus
Biotaloustreffit Kemianteollisuus
 
Finnish bioeconomy EU visit 29012015
Finnish bioeconomy EU visit 29012015Finnish bioeconomy EU visit 29012015
Finnish bioeconomy EU visit 29012015
 
Stratégie globale de la bioéconomie, l’exemple de la Finlande
Stratégie globale de la bioéconomie, l’exemple de la FinlandeStratégie globale de la bioéconomie, l’exemple de la Finlande
Stratégie globale de la bioéconomie, l’exemple de la Finlande
 
Hållbar tillväxt genom bioekonomi
Hållbar tillväxt genom bioekonomi Hållbar tillväxt genom bioekonomi
Hållbar tillväxt genom bioekonomi
 
The Finnish Bioeconomy Strategy
The Finnish Bioeconomy StrategyThe Finnish Bioeconomy Strategy
The Finnish Bioeconomy Strategy
 
International biorefinery competition rules
International biorefinery competition rulesInternational biorefinery competition rules
International biorefinery competition rules
 
International biorefinery competition announcement
International biorefinery competition announcementInternational biorefinery competition announcement
International biorefinery competition announcement
 
Internatiolan biorefinery competition_rules_04062014
Internatiolan biorefinery competition_rules_04062014Internatiolan biorefinery competition_rules_04062014
Internatiolan biorefinery competition_rules_04062014
 
Biojalostamokilpailun esittely
Biojalostamokilpailun esittelyBiojalostamokilpailun esittely
Biojalostamokilpailun esittely
 
Kansainvälinen biojalostamokilpailu, kilpailujulistus
Kansainvälinen biojalostamokilpailu, kilpailujulistusKansainvälinen biojalostamokilpailu, kilpailujulistus
Kansainvälinen biojalostamokilpailu, kilpailujulistus
 
Sustainable growth from bioeconomy, Finland
Sustainable growth from bioeconomy, FinlandSustainable growth from bioeconomy, Finland
Sustainable growth from bioeconomy, Finland
 
Sustainable growth from bioeconomy - The forest bioeconomy perspective
Sustainable growth from bioeconomy - The forest bioeconomy perspectiveSustainable growth from bioeconomy - The forest bioeconomy perspective
Sustainable growth from bioeconomy - The forest bioeconomy perspective
 
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi, Antti Asikainen
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi, Antti AsikainenPohjois-Karjalan biotalousfoorumi, Antti Asikainen
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi, Antti Asikainen
 
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi, Jari Sutinen
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi, Jari SutinenPohjois-Karjalan biotalousfoorumi, Jari Sutinen
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi, Jari Sutinen
 

Biotalousstrategia käytäntöön

 • 2. Biotalouden merkitys Suomelle Biotalouden tuotos (liikevaihto) on 10 vuodessa noussut yli 10 miljardia euroa (käyvin hinnoin) Lähde: Tilastokeskus 0 10 20 30 40 50 60 70 Miljardiaeuroavuodessa Koko biotalous Biotalouden tuotteet Ruoka Uusiutuva energia Biotalouden palvelut Veden puhdistus ja jakelu
 • 3. Biotalouden tuotoksen jakauma 2013 • Noin 60 % biotaloudesta on ns. metsäbiotaloutta Lähde: Tilastokeskus 23% 10% 7% 6%14% 18% 8% 5% 3% 3% 2% 1% 0% 0% Massa- ja paperi (ml. painaminen) Puutuotteet (ml. huonekalut) Metsätalous Uusiutuva energia Rakentaminen Elintarviketeollisuus Maatalous Luontomatkailu Lääkkeet Kemikaalit Muut tuotteet Veden puhdistus ja jakelu Kalastus Metsästys
 • 4. Suomen biotalouden työlliset 2013 • Biotalouden työllisten määrä on noin 285 000 henkilöä • Maa- ja metsätalouden osuus on vajaa 40 % Lähde:Tilastokeskus 30% 9% 15% 11% 8% 7% 7% 5% 3% 3% 1% 1% 0% 0% Maatalous Metsätalous Puutuotteet (ml. huonekalut) Elintarviketeollisuus Massa- ja paperi (ml. painaminen) Luontomatkailu Muut tuotteet Rakentaminen Lääkkeet Kalastus Uusiutuva energia Kemikaalit Veden puhdistus ja jakelu Metsästys
 • 5. Biotalouden vienti • Biotalouden osuus tavaranviennistä on noin 1/3 • Metsäbiotalouden osuus viennistä on noin 2/3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2008 2009 2010 2011 2012 MIljardiaeuroavuodessa Metsätalous Muut Maatalous Kemikaalit Lääkkeet Elintarviketeollisuus Puutuotteet (ml. huonekalut) Massa- ja paperi (ml. painaminen) Lähde: Tilastokeskus
 • 6. Suomen biotalousstrategia 1. KILPAILUKYKYINEN BIOTALOUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. UUTTA LIIKETOIMINTAA BIOTALOUDESTA 3. VAHVA OSAAMISPERUSTA BIOTALOUDELLE 4. BIOMASSOJEN KÄYTETTÄVYYS JA KESTÄVYYS Strategisetpäämäärät Toimeenpanoja seuranta Biotalouden kestävät ratkaisut ovat Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta
 • 7. Valikoituja toimenpiteitä strategiasta, joissa alueilla on merkittävä rooli • Älykkäät vihreät kaupunkiseudut ja niitä ympäröivä maaseutu biotalousratkaisujen kehittämisympäristöinä – Pilotointihankkeet, alueelliset toimintamallit sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntämiseen… • Käynnistetään käyttäjälähtöisiä kokeiluja ja kehitetään toimintamalleja aineettoman arvonluonnin ja ekologisesti kestävän elinkeinotoiminnan edistämiseksi • Parannetaan alueiden välistä vuorovaikutusta rakennerahasto-ohjelmien avulla ja kohdennetaan rakennerahastoja yhteistyöalustoja (SHOKit, INKAt) tukeviksi
 • 8. Biotalousstrategian toteutetut toimenpiteet Investoinnit, toimintaympäristö ja vienti painopisteinä 1. Valtioneuvoston periaatepäätös ja hallitusohjelman linjaus kasvun kärjistä 2. Valtion varojen allokointi biotalouden kehittämiseen 3. Investointien vauhdittaminen – Kansainvälinen biojalostamokilpailu 4. Suomen biotalouden prioriteettien määrittäminen EU:lle 5. Regulaation kartoittaminen pullonkaulojen poistamiseksi ja biotalouden edistämisen vauhdittamiseksi 6. Biomassavarantojen kartoittaminen – Biomassa-atlas 7. Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys tutkimushanke 8. Viennin ja ulkomaisten investointien edistäminen – Biotalouden kasvuohjelma (Finpro) 9. Biotalouden viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman laatiminen 10. Erilaisia välineitä vaikuttamisen ja keskustelun helpottamiseksi www.biotalous.fi
 • 9. Biotalouden investointeja 7.5.2014 Biojalostamot, toimivat ja suunnitelmatPuupohjaista raaka-ainetta käyttävät biojalostamot Lähde: Metsäteollisuus ry 14.4.2015
 • 10. Kansainvälinen biojalostamokilpailu • Ensimmäinen laatuaan maailmassa, konsepti herättänyt runsaasti huomiota sekä EU:ssa että jäsenmaissa • Esitysten yhteisarvo investointeina noin 1,5 Mrd € • Voittajat – Spinnova – kuidusta lankaa – Biovakka Suomi – jätteistä liikennepolttonesteitä ja ravinteita – Kemijärvi-konsortio –sellutuotteita ja biokemikaaleja • Samalla on luotu uusi julkisten rahoittajien toimintamalli isojen hankkeiden julkisen rahoituksen osalta • Kilpailu kannattaisi ottaa uusiksi 2016
 • 11. Uutta liiketoimintaa biotalouteen • Suurten ja pk-yritysten törmäyttämistä • Crosscluster-hanke yritysten uusien liiketoimintojen kehittämiseksi • Biotaloustreffit yhdessä toimialajärjestöjen, MMM ja VTT kanssa – Pilotti Helsingissä – 5 alueellista tapahtumaa suunnitteilla syksyksi • Biotaloustrack suunnitteilla 2015 Slushiin Biotaloustreffit Säätytalolla helmikuussa 2015 Carmela Kantor-Aaltola
 • 12. Biotalouden maakuvatyö ja Team Finland - yhteistyö – Biotalous osaksi Suomen maakuvatyötä yhteistyössä VNK:n kanssa – Team Finland viennin edistäminen (Biotaloutta, Sahatavaraa, Puutuotteita, Metsäkoneita, Metsäosaamista, Tekstiilikuitua, Metsä- ja bioenergiateknologia) • Suomen biotaloutta esitelty laajasti Euroopassa – Ministerivierailujen yhteydessä – Key Note puhujina useassa tilaisuudessa – Pohjoismaiden biotalousstrategia ja biotalouspaneelin perustaminen työn alla –
 • 13. EU-vaikuttaminen • Useita Brysselin tilaisuuksia 2014 – Biotalouden positiopaperin perusteella (Biotalouden non-paper) – Kestävän kehityksen intergroupin Biotalouden alaryhmän perustaminen – Raaka-aine EIP:n metsäalan vahvistaminen suomalaisella edustajalla korkean tason johtoryhmässä • Biotalousekskursioita Suomeen – Tutkimus- ja kehityspääosaston vierailu syksy 2014 – Avainvirkamiehet komission pääosastoilta sekä biotalousmaiden EU-suurlähettiläitä tammik. 2015 – Lisää valmisteilla Tarja Ollas
 • 14. EU-vaikuttamisen prioriteetit 1. Kasvu ja kilpailukyky – yhteinen näkemys sekä ennakoitava ja suosiollinen toimintaympäristö 2. Markkinat biopohjaisille tuotteille – tuotteet tutuiksi viestinnän ja käyttäjälähtöisten kokeiluiden kautta 3. Tutkimus ja innovaatiot– rahoitusta piloteille, demonstraatiolaitoksille sekä ensimmäisille kaupallisille laitoksille 4. Biomassan käytön hyväksyttävyys, saatavuus ja kestävyys – poliittisen ja yleisen mielipiteen varmistaminen biomassojen merkittävälle ja kestävälle lisäkäytölle Ajankohtaiset kysymykset: -Biomassojen kestävyys ja käyttö energiatuotteiksi -Junckerin investointiohjelma ja biojalostamot
 • 15. Biotalouden kasvuohjelma • Finpron johdolla rakennettava ohjelma – Kansainvälisen viennin edistäminen – Ulkomaiset investoinnit Suomeen • Kolmivuotinen alkaen 2015 alusta • Ohjelma rakennetaan teemoittain, jotka lähtevät käyntiin kun TEM on hyväksynyt suunnitelman ja myöntänyt rahoituksen • Teemat – Sahat (käynnistynyt) – Bioenergia ja jätteistä energiaa (valmisteilla) – Agroteknologia (valmisteilla) – Uudet biotuotteet (valmisteilla)
 • 16. Biotalousviestintä • Internet www.biotalous.fi, www.bioekonomi.fi, www.bioeconomy.fi • Twitter @Biotalous, @BioeconomyFI, #biotalous • LinkedIn www.linkedin.com/company/bioeconomy-fi • Facebook www.facebook.com/biotalous.fi • YouTube www.youtube.com/user/BiotalousFi/videos • SlideShare www.slideshare.net/Biotalous 16

Editor's Notes

 1. Suomella on toukokuussa 2014 julkistettu Valtioneuvoston vahvistama biotalousstrategia. Valtioneuvosto on määritellyt biotalouden yhdeksi kolmesta Suomen kasvun kärjestä.
 2. Lähde: Metsäteollisuus ry