SlideShare a Scribd company logo
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
KHOA KINH TẾ
***********
BÁO CÁO THỰC TẬP 4
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THẺ TẠI NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG
VIỆT NAM- CHI NHÁNH LÁI THIÊU
Họ và tên: Trần Thị Yến Nhi
MSSV: 1723402010099
Lớp: D17TC02
Ngành: Tài chính ngân hàng
GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Chung
Bình Dương, tháng 10/2020
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan Báo cáo tốt nghiệp “Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân
hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu” là
công trình nghiên cứu của bản thân với sự giúp đỡ của giảng viên hướng dẫn
là Thầy TS. Nguyễn Hoàng Chung. Nội dung, kết quả trình bày trong báo cáo
là trung thực và chưa từng được ai công bố trước đây.
Em xin cam đoan nếu có vấn đề gì em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.
Bình Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2020
Sinh viên
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu trường Đại Học Thủ Dầu Thủ
Dầu Một đã tạo điều kiện để chúng em có môi trường học tập tốt về cơ sở hạ
tầng cũng như cơ sở vật chất. Và em xin chân thành cảm ơn Ngân hàng
Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Lái Thiêu
(Techcombank – CN Lái Thiêu) đã luôn nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình
thực tập tại ngân hàng.
Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý thầy cô trong
Khoa Kinh Tế nghành Tài Chính - Ngân Hàng đã tận tình giảng dạy truyền
đạt kiến thức cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình
học tập vừa qua.
Qua thời gian thực tập tại Ngân hàng Techcombank – CN Lái Thiêu. Nhờ
sự giúp đỡ tận tình của các anh chị phòng giao dịch, phòng tín dụng và phòng
quan hệ khách hàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em được học hỏi tiếp xúc
với môi trường làm việc, giúp em có được những kiến thức thực tế và hiểu rõ
hơn về công việc. Cùng với sự tận tình của thầy TS. Nguyễn Hoàng Chung đã
trực tiếp hướng dẫn, dành nhiều thời gian, công sức, quan tâm, theo dõi và
nhắc nhở em hoàn thành bài báo cáo một cách tốt nhất. Thông qua bài báo cáo
này em đã học hỏi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm về các gói sản phẩm thẻ
mà các khách hàng dùng tại Ngân hàng Techcombank – CN Lái Thiêu. Em
xin gửi lời tới các anh chị và cô giáo lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh
phúc!
Xin chân thành cảm ơn!
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
DANH MỤC
LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài .................................................................................................................... 1
2. Mục tiêu nghiên cứu............................................................................................................... 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................................... 2
4. Phương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệu: ........................................................................... 2
5. Ý nghĩa của đề tài................................................................................................................... 3
6. Kết cấu của báo cáo................................................................................................................ 3
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TECHCOMBANK- PHÒNG
GIAO DỊCH LÁI THIÊU......................................................................................................4
1.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ TECHCOMBANK ................................................................. 4
1.1.1. Giới thiệu chung về Techcombank ......................................................................4
Nơi thành lập và thời gian thành lập ...................................................................................... 4
Loại hình doanh nghiệp.......................................................................................................... 4
Địa chỉ / Điện thoai Phòng giao dịch ..................................................................................... 4
1.1.2. Lịch sử hình thành phát triển ...............................................................................5
1.1.2.1. Lịch sử hình thành phát triển của ngân hàng Techcombank..................................... 5
1.1.2.2. Lịch sử hình thành phát triển của ngân hàng Techcombank – Phòng Giao dịch Lái
Thiêu ...................................................................................................................................... 8
1.1.3. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi........................................................................8
1.1.3.1. Tầm nhìn: .................................................................................................................. 8
1.1.3.2. Sứ mệnh: ................................................................................................................... 8
1.1.3.3. Giá trị cốt lõi: ............................................................................................................ 9
1.2. NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG
GIAO DỊCH LÁI THIÊU ............................................................................................................10
1.2.1 Nhệm vụ và chức năng của ngân hàng Techcombank – PGD Lái Thiêu ......10
1.2.2 Các nghiệp vụ đang được thực hiện của Techcombank – PGD Lái Thiêu ....11
1.3. HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO
DỊCH LÁI THIÊU .......................................................................................................................12
1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức ......................................................................................12
1.3.2 Nhiệm vụ và chức năng của phòng ban .........................................................14
1.4 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK –
PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU..............................................................................................16
1.5 TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK
– PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU...........................................................................................19
1.5.1 Địa bàn hoạt động:..............................................................................................19
1.5.2. Phương thức hoạt động:.....................................................................................19
i
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
1.6 MỘT SỐ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK - PHÒNG
GIAO DỊCH LÁI THIÊU GIAI ĐOẠN 2016-2019 ....................................................................21
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN
THẺ CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU .......24
2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THẺ NGÂN HÀNG VÀ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC
PHÁT TRIỂN THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.........................................................24
2.1.1 Khái niệm cơ bản về Ngân hàng thương mại và thẻ ngân hàng.....................24
2.1.2 Cấu tạo và phân loại thẻ ngân hàng................................................................24
2.1.3 Lợi ích của việc sử dụng thẻ thanh toán ngân hàng .......................................25
2.2 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI....................29
2.2.1 Quan điểm phát triển sản phẩm thẻ ngân hàng ..............................................29
2.2.2 Hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại...................................30
2.2.2.1 Nghiệp vụ phát hành thẻ ngân hàng thương mại ..................................................30
2.2.2.2 Quy trình nghiệp vụ thẻ:.......................................................................................30
2.3 GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM THẺ TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG
GIAO DỊCH LÁI THIÊU ............................................................................................................32
2.3.1 Công tác hiện đại hóa công nghệ phát hành thẻ ngân hàng tại ngân hàng
Techcombank...............................................................................................................32
2.3.2 Một số điều cơ bản về thẻ ngân hàng Techcombank .....................................33
2.3.3 Các sản phẩm thẻ chính tại ngân hàng Techcombank ...................................34
2.3.4 Đặc điểm các sản phẩm thẻ chính tại ngân hàng Techcombank....................35
2.3.4.1 Đặc điểm thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature...........................................35
2.3.4.2 Đặc điểm thẻ tín dụng Techcombank Visa...........................................................38
2.3.4.3 Đặc điểm thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Classic/Priority.................39
2.3.5 Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng Techcombank – Phòng giao
dịch Lái Thiêu..............................................................................................................41
2.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN
HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU ..............................................45
2.4.1 Các yếu tố bên trong (nội bộ).........................................................................45
2.4.2 Các yếu tố bên ngoài ......................................................................................46
2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THẺ TẠI NGÂN
HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU ..............................................47
2.5.1 Ưu điểm về thực trạng phát triển sản phẩm thẻ tại ngân hàng Techcombank –
PGD Lái Thiêu.............................................................................................................47
2.5.2 Nhược điểm và nguyên nhân ảnh hưởng đến việc phát triển sản phẩm tại
ngân hàng Techcombank – PGD Lái Thiêu.................................................................48
2.5.2.1 Rủi ro về thẻ giả mạo............................................................................................48
2.5.2.2 Rủi ro thông tin thẻ bị mất cấp .............................................................................48
2.5.2.3 Rủi ro thẻ bị mất cấp thất lạc.................................................................... 49
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
ii
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
2.5.2.4 Rủi ro tác nghiệp........................................................................ 49
2.5.2.5 Rủi ro về kỹ thuật công nghệ..................................................... 49
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT - KIẾN NGHỊ........................................................................... 50
3.1 NHẬN XÉT............................................................................................ 50
3.1.1 Ưu điểm – Thuận lợi...................................................................................... 50
3.1.1.1 Ưu điểm..................................................................................... 50
3.1.1.2 Thuận lợi.................................................................................... 51
3.1.2 Hạn chế - Khó khăn........................................................................................ 51
3.1.2.1 Hạn chế...................................................................................... 51
3.1.2.2 Khó khăn.................................................................................... 52
3.1.3 Một số giải pháp nhầm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động phát triển các
sản phẩm thẻ tại ngân hàng.......................................................................................... 53
3.1.3.1 Đẩy mạnh hoạt động Marketing................................................. 53
3.1.3.2 Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ........................................... 53
3.1.3.3 Chính sách chăm sóc khách hàng toàn diện.............................. 54
3.2 KIẾN NGHỊ............................................................................................ 55
3.2.1 Đối với ngân hàng Techcombank.................................................................. 55
3.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam........................................................ 55
3.2.3 Đối với Hiệp hội thẻ ngân hàng và liên minh thẻ........................................... 56
KẾT LUẬN.......................................................................................................................... 57
PHỤ LỤC............................................................................................................................. 60
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
iii
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1: Tổng quan về tình hình nhân sự của ngân hàng Techombank – PGD Lái Thiêu.
.............................................................................................................................................. 16
Bảng 1.2: Một số kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng năm 2017-2019................. 21
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1: Chặng đường lịch sử hình thành và phát triển của Techcombank......................... 7
Hình 1.3: Trình độ học vấn nhân sự của Techcombank – PGD Lái Thiêu.......................... 17
Hình 1.4: Nguồn nhân sự của Techcombank – PGD Lái Thiêu.......................................... 18
Hình 1.5: Tổng tài sản của Techcombank – PGD Lái Thiêu............................................... 21
Hình 1.6: Tỷ lệ an toàn vốn của Techcombank – PGD Lái Thiêu....................................... 22
Hình 1.7: Lợi nhuận trước thuế của Techcombank – PGD Lái Thiêu................................. 23
Hình 2.1: Lượng khách của Techcombank – PGD Lái Thiêu năm 2017-2018-2019.......... 41
Hình 2.2: Lượng thẻ phát hành của Techcombank – PGD Lái Thiêu năm 2017-2018-2019
.............................................................................................................................................. 42
Hình 2.3: Lượng khách VIP có số dư trong tài khoản trên 1 tỷ đồng.................................. 43
của Techcombank – PGD Lái Thiêu năm 2017-2018-2019................................................ 43
Hình 2.4: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thẻ Techcombank – PGD Lái Thiêu năm
2017-2018-2019................................................................................................................... 44
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
iv
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Y
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
v
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
vi
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Viết tắt
Techcombank
CN
PGD
KHCN
KHDN
NHNN
TMCP
NHTM
UBCK
TP
TP.HCM
VND
USD
GDCK
WTO
PIN
ATM
ĐVCNT
TCTQT
TCTTT
TSĐB
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Giải thích
Ngân hàng thương
mại cổ phần Kỹ
thương Việt Nam
Chi nhánh
Phòng giao dịch
Khách hàng cá
nhân
Khách hàng doanh
nghiệp
Ngân hàng Nhà
nước
Thương mại cổ
phần
Ngân hàng
Thương mại
Ủy ban Chứng khoán
Thành phố
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam đồng
Đồng tiền ở nước Mỹ
Giao dịch Chứng khoán
Tổ chức Thương mại Quốc tế
Mã số xác định chủ thẻ
Máy giao dịch tự động
Đơn vị chấp nhận thẻ
Tổ chức thẻ quốc tế
Tổ chức thanh toán thẻ
Tài sản đảm bảo
vii
HMTD Hạn mức tín dụng
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Xu thế mở cửa hội nhập và phát triển, thẻ ngân hàng đã được tất cả các
nước trên thế giới chấp nhận và sử dụng rộng rãi trong đó có Việt Nam. Việc
sử dụng tiền mặt trong giao dịch tài chính ở các nước phát triển đã được từ bỏ
từ khá lâu, thay vào đó là thẻ ngân hàng, một phương tiện thanh toán an toàn,
nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và là sản phẩm đem lại nhiều lợi ích cho Ngân
hàn phát hành. Hiện nay rất nhiều ngân hàng nước ngoài với ưu thế về vốn,
công nghệ, kinh nghiệm, trình độ đã gia nhập thị trường ngân hàng Việt Nam
làm tăng tính cạnh tranh trong lĩnh vực này. Nhận thức được điều này, các
ngân hàng thương mại nhà nước và các ngân hàng TMCP đều đưa việc phát
triển sản phẩm thẻ vào chiến lược phát triển lâu dài của mình.
Các ngân hàng đã không ngừng đưa ra các sản phẩm mới với nhiều
tiện ích và giá trị gia tăng nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ, mở
rộng mạng lưới các đơn vị chấp nhận thẻ cũng như các kênh phân phối sản
phẩm trên thị trường. Giữa các ngân hàng đã có những sự canh tranh ngày
càng mạnh mẽ để giữ vững và chiếm lĩnh thị trường này. Đặc biệt từ khi gia
nhập WTO, nhiều lĩnh vực quan trọng như thương mại điện tử, dịch vụ, du
lịch, thanh toán trực tuyến… đang và sẽ đạt tăng trưởng cao và ngày càng
thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ thẻ.
Ngân hàng TECHCOMBANK không năm ngoài quỹ đạo trên, là một
trong các ngân hàng TMCP có tăng trưởng và chất lượng ổn định, tuy nhiên
các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng còn khá đơn điệu, phổ biến vẫn là các
sản phẩm truyền thống như những ngân hàng khác. Vì vậy để giành thế chủ
động trong tiến trình hội nhập, chiếm được lòng tin của khách hàng
TECHCOMBANK cần giải quyết đồng bộ các vấn đề của hoạt động kinh
doanh mà trước hết là phát triển sản phẩm, dịch vụ. Các sản phẩm dịch vụ của
ngân hàng tương đối đa dạng nhưng trong đó có sản phẩm rất được đông đảo
khách hàng ưa chuộng không kể độ tuổi, tầng lớp đó là sản phẩm dịch vụ
thanh toán thẻ. Những lợi ích vượt trội mà việc thanh toán qua thẻ đã vượt
qua những lợi ích của các hình thức thanh toán dùng tiền mặt và kể cả nhiều
hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trước đó. Thể hiện sự phát triển
vượt bậc của ngành ngân hàng trong việc ứng dụng các tiến bộ của công
nghệ- kỹ thuật.
Việc nghiên cứu một cách có hệ thống dựa trên lý thuyết và thực tiễn của
việc phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, qua đó tìm ra các giải pháp
phù hợp trong điều kiện cụ thể của TECHCOMBANK sẽ góp phần nâng cao
hiệu quả hoạt động của ngân hàng và khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Từ nhu cầu thực tế đó, sau một thời gian tìm hiểu về dịch vụ thẻ tại ngân hàng
TECHCOMBANK, tôi đã lựa chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp cho
việc phát triển sản phẩm thẻ của ngân hàng Techcombank– CN Lái
Thiêu” làm đề tài cho bài báo cáo thực tập của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chung: Tìm hiểu về môi trường, văn hóa tuân thủ trong công
việc, chính sách hoạt động của Ngân hàng Techcombak và CN Lái Thiêu.
Mục tiêu cụ thể:
Thứ nhất, giới thiệu chung các vấn đề cơ bản về thẻ và chính sách
marketing thẻ của ngân hàng thương mại.
Thứ hai, phân tích thực trạng hoạt động chính sách marketing của
Techcombank – CN Lái Thiêu đối với thẻ thanh toán.
Thứ ba, đưa ra các kiến nghị, biện pháp hữu hiệu để hỗ trợ hoàn thiện các
chính sách marketing dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng Techcombank -
CN Lái Thiêu.
Từ đó rút ra được vai trò của dịch vụ, chất lượng các sản phẩm thẻ đối với
hoạt động kinh doanh của ngân hàng Techcombank.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Không gian nghiên cứu: Đề tài được thực hiện trong phạm vi ngân hàng
Techcombank- chi nhánh Bình Dương- CN Lái Thiêu.
Thời gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu số liệu thu thập trong khoảng
thời gian từ năm 2017 đến năm 2019 qua các báo cáo tổng kết hoạt động kinh
doanh, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của Techcombank.
Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu, phân tích thực trạng việc phát triển
sản phẩm thẻ thanh toán của ngân hàng Techcombank – CN Lái Thiêu trong
vòng 3 năm gần nhất (từ năm 2017 đến năm 2019).
4. Phương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệu:
Bài báo cáo sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, mô tả, phân tích, so
sánh các dữ liệu thu thập được dưới dạng các bảng biểu, biểu đồ tổng hợp từ
Techcombank – CN Lái Thiêu và từ các tài liệu tham khảo, sách báo, phương
tiện truyền thông có liên quan.
Qua đó, đưa ra các nhận định có căn cứ về thực trạng và giải pháp phát
triển sản phẩm thẻ của ngân hàng Techcombank – CN Lái Thiêu.
5. Ý nghĩa của đề tài
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Ý nghĩa khoa học: Bổ sung cơ sở lý thuyết về sản phẩm thẻ và thanh toán
thẻ.
Ýnghĩa thực tiễn:
Thông qua các tư liệu thu thập từ ngân hàng và kiến thức đã học, tôi thực hiện
đề tài “Phát triển sản phẩm thẻ tại ngân hàng Techcombank – CN Lái Thiêu”
đưa ra cái nhìn tổng quan hơn về tình hình hoạt động kinh doanh và thực
trạng marketing thẻ của ngân hàng trong ba năm gần nhất. Với mục tiêu đánh
giá ưu điểm, nhược điểm từ các số liệu thu thập được đề xuât những giải pháp
và kiến nghị để phát triển hiệu quả hơn các dịch vụ, chất lượng và sản phẩm
thẻ tại ngân hàng Techcombank – CN Lái Thiêu.
6. Kết cấu của báo cáo
Ngoài phần mở đầu, danh mục bảng biểu, tài liệu tham khảo…, nghiên
cứu có kết cấu 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý thuyết về phát triển sản phẩm thẻ tại ngân hàng
Techcombank – Chi nhánh Lái Thiêu
Chương 2: Mô tả và phân tích thực trạng hoạt động việc phát triển thẻ tại
ngân hàng Techcombank – Phòng giao dịch Lái Thiêu
Chương 3: Nhận xét – Kiến nghị
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG
TECHCOMBANK- PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU
1.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ TECHCOMBANK
Tên Ngân hàng: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
Tên viết tắt: TECHCOMBANK
Mã giao dịch: TCB
1.1.1. Giới thiệu chung về Techcombank
Nơi thành lập và thời gian thành lập
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
được thành lập vào ngày 27 tháng 9 năm 1993 tại 24 phố Lý Thường Kiệt, Hà
Nội. Bởi một nhóm các trí thức làm việc tại Châu Âu và Liên Xô.
Chỉ một năm sau, ngân hàng mở chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và
tăng vốn điều lệ lên 51,5 tỷ đồng. Trong năm 1996, Techcombank thành lập
Chi nhánh Techcombank Thăng Long cùng Phòng giao dịch Nguyễn Chí
Thanh tại Hà Nội, sau đó là Phòng giao dịch Thắng Lợi trực thuộc
Techcombank tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Loại hình doanh nghiệp
Ngân hàng Techcombank– PGD Lái Thiêu hoạt động theo ủy quyền của
Techcombank chi nhánh Bình Dương.
Đại diện theo ủy quyền của ngân hàng Techcombank là đơn vị hạch toán
phụ thuộc hệ thống ngân hàng Techcombank, có con dấu riêng, bảng cân đối
kế toán.
Địa chỉ / Điện thoai Phòng giao dịch
Tên đầy đủ: Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
(Techcombank) – PGD Lái Thiêu, Bình Dương.
Địa chỉ: Số 65 Đường Nguyễn Văn Tiết, Khu phố Đông Tư, Phường
Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274.3636.097, 0274.3636.(100;101;102;103;104).
Hotline: 0274.3636.097.
Fax: 0274.3.636.097
Swift Code: VTCBVNVX.
Email: techcombank.com.vn
Facebook: facebook.com/Techcombank
Ngày khai trương: 2008
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
1.1.2. Lịch sử hình thành phát triển
Techcombank được thành lập năm 1993, trong bối cảnh nền kinh tế đang
chuyển mình từ chế độ kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường. Tại thời
điểm đó, Việt Nam thực hiện nhiều cải cách và đã cho thấy những thay đổi
kinh tế ngoạn mục, trong đó nổi bật là tăng trưởng GDP đã tăng gấp hai lần
trong thập kỷ trước.
Số vốn điều lệ ban đầu chỉ 20 tỷ Việt Nam đồng, Techcombank hôm nay
đã trở thành ngân hàng lớn hàng đầu về vốn điều lệ. Với Techcombank, khi
chúng tôi đặt ra tầm nhìn trong tương lai, thành công không chỉ phải là đích
đến cuối cùng mà còn là dấu ấn của cả một quá trình chuyển đổi. Năm 2018
cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng, khi Techcombank hoàn thành thương
vụ IPO lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam, và tiến hành niêm
yết trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh. Sự tham gia của các nhà đầu tư
chiến lược đã củng cố thêm vị thế của Techcombank. Chúng tôi xin cảm ơn
sự hợp tác và hỗ trợ của họ trên chặng đường đi đến một tương lai lớn mạnh
hơn.
Techcombank sẽ không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu của khách
hàng. Dù đó là khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp, mục tiêu của
Techcombank là trở thành điểm tập trung cho mọi giải pháp tài chính. Với
tầm nhìn và sứ mệnh của Techcombank là trở thành ngân hàng số 1 của Việt
Nam, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp Việt Nam trên con đường
chinh phục những ước mơ.
1.1.2.1. Lịch sử hình thành phát triển của ngân hàng Techcombank
Techcombank được thành vào ngày 27 tháng 9 năm 1993, trong bối cảnh
nền kinh tế đang chuyển mình từ chế độ kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị
trường. Tại thời điểm đó, Việt Nam thực hiện nhiều cải cách và đã cho thấy
những thay đổi kinh tế ngoạn mục, trong đó nổi bật là tăng trưởng GDP đã
tăng gấp hai lần trong thập kỷ trước.
Với số vốn điều lệ ban đầu chỉ 20 tỷ Việt Nam đồng, Techcombank hôm
nay đã trở thành ngân hàng lớn hàng đầu về vốn điều lệ. Sự thành công của
chúng tôi đến từ chiến lược tập trung giải quyết nhu cầu luôn thay đổi của
khách hàng. Đến nay, Techcombank đã cung cấp nhiều loại sản phẩm, dịch
vụ đa dạng cho hơn 6 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại Việt
Nam.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Với 1 trụ sở chính, 2 văn phòng đại diện và 314 điểm giao dịch tại 45 tỉnh
thành trên cả nước, không chỉ đáp ứng nhu cầu giao dịch ngân hàng thông
thường mà còn đảm bảo nhu cầu an toàn tài chính cho người Việt. Năm 2018,
trong số 9 ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) lớn nhất cả nước,
Techcombank là ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ doanh thu ngoài lãi, chi phí trên
doanh thu, lợi nhuận ròng trên tài sản, và thu nhập hoạt động trung bình trên
mỗi cán bộ nhân viên.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
1993-2010
2011-2015
2016
2017
2018
2019
Thành lập với vốn điều lệ 20 tỷ đồng
Phát triển hệ thống ngân hàng
Được đánh giá cao và nhận nhiều giải thưởng quốc tế "Ngân hàng tốt
nhất Việt Nam 2010"
Quy mô tổng tài sản 180.000 tỷ cùng 307 chi nhánh trên toàn quốc
Ngân hàng đi đầu trong việc mang lại trải nghiệm công nghệ số thông
qua dịch vụ giao dịch ATM không cần thẻ đến hơn 2,8 triệu khách hàng
Top 2 ngân hàng có doanh số thanh toán thẻ Vía lớn nhất thị trường với
4,2 triệu khách hàng
Lợi nhuận tăng gấp đôi và nhận được nhiều giải thưởng lớn trong khu vực
Yếu tố nền tảng cho thành công của Techcombank là niềm tin của cổ đông,
sự cam kết, đồng lòng của cán bộ nhân viên và sự kiên định phát triển của
tổ chức
Ngân hàng đứng đầu về chỉ số tín nhiệm và về doanh số thanh toán thẻ
quốc tế Visa
Dẫn đầu về sản phẩm bảo hiểm, mang đến sự hợp tác chiến lược vói
nhà cung cấp bảo hiểm hàng đầu Manulife
Top 2 nơi làm việc tốt nhất và đứng đầu về chỉ số găn kết do cán bộ
nhân viên bình chọn (EES)
Chính thức niêm yết trên sàn Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí
Minh, với mã cổ phiếu TCB, giá trị vốn hóa tại thời điểm niêm yết 6,5 tỷ
USD
Top 3 thương vụ IPO lớn nhất thị trường Đông Nam Á 2018
Đạt được nhiều giải thưởng lớn và tăng vốn điều gấp 3 lần lên
mức 34.965,9 tỷ đồng
Khai trương văn phòng Hội sở miền Bắc thứ hai và lợi nhuận trước thuế
cán mốc trên 12 nghìn tỷ VNĐ
Nhận 7 giải thưởng lớn từ tổ chức ASIA
Chính thức áp dụng chuẩn Basel II từ 01/07/2019, tỷ lệ CAR luôn ở
mức cao so với chuẩn yêu cầu của NHNN
Hình 1.1: Chặng đường lịch sử hình thành và phát triển của Techcombank
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ báo cáo thương niên của Techcombank)
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
1.1.2.2. Lịch sử hình thành phát triển của ngân hàng Techcombank
– Phòng Giao dịch Lái Thiêu
Lịch sử hình thành phát triển:
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) – PGD Lái Thiêu
được thành lập vào năm 2008 với quy mô ban đầu là Quỹ tiết kiệm trực thuộc
Techcombank- Chi nhánh Bình Dương.
Năm 2015, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh chuyển đổi quy mô từ
Quỹ tiết kiệm thành PGD Lái Thiêu, hoạt động theo ủy quyền của
Techcombank – Chi nhánh Bình Dương.
Năm 2019, chuyển đổi từ PGD Lái Thiêu trở thành Chi nhánh Lái Thiêu
(Chi nhánh đa năng), hoạt động theo ủy quyền của Techcombank - Chi nhánh
Bình Dương.
Nhiệm vụ:
Nhằm phục vụ và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời
thực hiện mục tiêu phục vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi với chất lượng dịch
vụ tốt nhất, hệ thống ATM tại Bình Dương không ngừng được đầu tư trang bị
cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng khả năng cung ứng dịch vụ.
1.1.3. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi
1.1.3.1. Tầm nhìn:
Phân đâu trơ thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt
Nam và khu vực Đông Dương.
1.1.3.2. Sứ mệnh:
Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách
hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa
dạng, dưa trên cơ ở luôn coi khách hàng làm trọng tâm.
Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với
nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp
thành đạt.
Mang lợi cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển
khai một chiến lưọc phát triển kinh doanh mạnh song song với việc áp dụng
thông lệ quản trị kinh doanh và quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc
tế.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
1.1.3.3. Giá trị cốt lõi:
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
“Văn hóa tổ chức” được xây dựng dựa trên 5 Giá trị cốt lõi đã tạo nên
sức mạnh của Techcombank và nền tảng cho sự phát triển bền vững của tổ
chức, mang lại thành công cho khách hàng.
Khách hàng là trọng tâm:
Với phương châm: “Vì chúng ta chỉ thành công khi thấy khách hàng
thành công” Techcombank luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng trong mọi
suy nghĩ, hành động để mang lại lợi ích và trải nghiệm tốt nhất cho khách
hàng. Đồng thời, bảo vệ lợi ích khách hàng thông qua việc luôn tuân thủ các
quy định của Pháp luật và của Ngân hàng.
Đổi mới và sáng tạo:
Toàn thể cán bộ nhân viên luôn sẵn sàng đón nhận và dẫn dắt sự thay đổi
hướng đến cách làm mới tạo ra kết quả mới, cách làm đột phá tạo ra kết quả
vượt trội “Để luôn dẫn đầu”.
Hợp tác vì mục tiêu chung:
Mục tiêu “Tạo nên sức mạnh tập thể để cùng tổ chức phát triển bền vững
và thành công vượt trội” sức mạnh của Techcombank được tạo ra từ một tập
thể với nền tảng là những thống nhất trong suy nghĩ, trong hành động.
Phát triển bản thân:
Tại Techcombank “Để có khả năng nắm bắt cơ hội phát triển cùng với tổ
chức” các Cán bộ nhân viên luôn chủ động học hỏi, nâng cao năng lực và
luôn đặt mục tiêu cao để phát triển bản thân, cũng như đồng hành cùng sự
phát triển của tổ chức.
Đồng thời, tổ chức cũng cam kết tạo điều kiện và cơ hội phát triển cho
mỗi bản thân.
Làm việc hiểu quả:
Nhằm mang lại thành công lớn hơn với nguồn lực phù hợp, Techcombank
với mục tiêu “Mọi hành động đều hướng tới kết quả cụ thể, rõ ràng”, luôn
làm việc có kế hoạch và kỹ luật thực thi, đảm bảo phân bổ và tối ưu hóa
nguồn lực.
1.2. NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG
TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Ngân hàng Techcombank - PGD Lái Thiêu tọa lạc tại vị trí có truyền
thống về thương mại là Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. Là địa phận giao
thoa giữa tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh, gần các Khu công
nghiệp (KCN) lớn như KCN VSIP I, KCN Đồng An, KCN Sóng Thần 1,2...
với mật độ dân số đông đúc, kinh doanh sầm uất. Techcombank Lái Thiêu
hiện đang phát triển rất tốt và trong tương lai sắp tới sẽ trở thành mô hình
Siêu chi nhánh.
1.2.1 Nhệm vụ và chức năng của ngân hàng Techcombank – PGD Lái
Thiêu
Nhiệm vu:
Xây dựng kế hoạch kinh doanh của chi nhánh theo định hướng phát triển
chung của khu vực trong địa bàn tỉnh Bình Dương và của toàn ngân hàng
trong từng thời kì.
Tổ chức các công tác hạch toán, kế toán và an toàn quỹ tuân thủ theo quy
định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình nghiệp vụ liên quan, quy định,
quy chế của ngân hàng.
Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, bộ phận trong công tác kiểm tra,
kiểm soát và thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra mọi mặt hoạt động
của chi nhánh cũng như các phòng giao dịch trên địa bản tỉnh trực thuộc chi
nhánh.
Với định hướng phát triển gia đoạn 2019 - 2021, ngân hàng Techcombank
– PGD Lái Thiêu nói riêng và tập đoàn Techcombank nói chung sẽ tiếp tục
duy trì tốc độ phát triển tài sản ở mức cao, luôn quan tâm đến sự an toàn, bền
vững. Vậy nên, Techcombank sẽ không ngừng thực hiện các mục tiêu như là:
o Tăng nhanh năng lực tài chính
o Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ
o Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
o Chuẩn hóa các quy trình thao tác nghiệp vụ
Tiếp cận và từng bước áp dụng các chuẩn mực kế toán và quản trị ngân
hàng theo thông lệ quốc tế
Tổ chức các công tác hành chính quản trị, nhân sự để phục vụ cho các
hoạt động của chi nhánh thực hiện các công tác hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp
vụ, đào tạo nhân lực và tạo môi trường làm việc hiệu quả nhằm phát huy tối
đa năng lực, tiềm năng phục vụ của toàn bộ nhân viên toàn chi nhánh một
cách tốt nhất.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Chức năng:
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ về tiền gửi, tiền vay và các sản phẩm,
dịch vụ của ngân hàng sao cho phù hợp với các quy định của Ngân hàng Nhà
nước, các quy định về phạm vi hoạt động được phép của chi nhánh, và các
quy định mà ngân hàng Hội sở đưa ra.
Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, bộ phận trong công tác kiểm tra,
kiểm soát và thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra mọi mặt hoạt động
của chi nhánh cũng như các phòng giao dịch trên địa bản tỉnh trực thuộc chi
nhánh.
Thực hiện các công tác tiếp thị, xây dựng thị phần, bảo vệ thương hiệu,
nghiên cứu và đề xuất các nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của địa bàn tỉnh
Bình Dương mà ngân hàng đang hoạt động.
1.2.2 Các nghiệp vụ đang được thực hiện của Techcombank – PGD
Lái Thiêu
Techcombank – PGD Lái Thiêu thực hiện các nghiệp vụ, chức năng của
một phòng giao dịch:
In sao kê tài khoản Quản lý tài sản
Kiểm đếm tiền Dịch vụ cho vay
Dịch vụ thẻ Lập lệnh chuyển tiền và Sec
Đảm bảo Chuyển tiền lương theo lô
Rút tiền mặt Các dịch vụ ngân hàng quốc tế
1.3.HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK –
PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Techcombank – Phòng Giao
dịch Lái Thiêu
Hiện nay, cơ cấu tổ chức của ngân hàng được tổ chức theo mô hình
Sakura 2. Đây là mô hình giúp cho cán bộ quản lý và nhân viên làm việc cùng
nhau một cách hiệu quả. Mô hình này đòi hỏi sự đoàn kết, tương tác giữa các
bộ phận khác nhau; sự phân chia, tổ chức công việc hợp lý của bộ phận quản
lý; cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, am hiểu sâu sắc. Để đạt
được mục tiêu trở thành ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt
Nam thì cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý hoạt động dựa vào các yếu tố cơ bản:
Chuyên môn hóa cần xác định những nhiệm vụ cụ thể và phân chia chúng
cho các nhân viên hoặc nhóm đã được đào tạo để thực hiện nhiệm vụ.
Tiêu chuẩn hóa những thủ tục đồng nhất mà các nhân viên phải làm trong
quá trình thực hiện công việc.
Phân phối những thủ tục chính thức và không chính thức hợp nhất những
hoạt động của những cá nhân cán bộ nhân viên, các nhóm và các bộ phận
khác nhau trong ngân hàng.
Quyền hành vè cơ bản là ra quyết định và hành động. Những tổ chức khác
nhau sẽ phân bổ quyền hành khác nhau
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Giám đốc
Chi nhánh
Phòng
Dịch vụ
khách hàng
Phòng
Kinh doanh
Kiểm soát
viên/ Trưởng
nhóm GDV
Khách hàng GDV
cá nhân KHCN
CSO
Khách hàng
PRM
ưu tiên
GDV
Khách hàng
cá nhân
RBO
GDV
Khách hàng
doanh nghiệp
RM
CSM
Hình 1.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của Techcombank – PGD Lái Thiêu
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ phòng dịch vụ kinh doanh tổng hợp
Techcombank – PGD Lái Thiêu giai đoạn năm 2017-2018-2019)
Bên cạnh sự phân chia, tổ chức, và khả năng lãnh đạo tốt của các cán bộ
quản lý còn có sự đóng góp không nhỏ của các cán bộ nhân viên với trình độ
chuyên môn, khả năng am hiểu về văn hóa cũng như các quy tắc làm việc tại
ngân hàng Techcombank – PGD Lái Thiêu. Cán bộ nhân viên được chia theo
phòng ban và giữ các chức vụ phù hợp:
Phòng Dịch vụ khách hàng:
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Kiểm soát viên/ Trưởng nhóm giao dịch viên
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
GDV: Giao dịch viên
CSO: Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính khách hàng cá nhân
PRM: Chuyên viên khách hàng ưu tiên
Phòng Kinh doanh:
GDV: Giao dịch viên/ chuyên viên tư vấn
RBO: Chuyên viên khách hàng cá nhân
RM: Chuyên vien khách hàng doanh nghiệp
CSM: Hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp
1.3.2 Nhiệm vụ và chức năng của phòng ban
Giám đốc chi nhánh:
Do Tổng Giám đốc Techcombank bổ nhiệm, miễn nhiệm hay bãi nhiệm,
là người điều hành cao nhất mọi hoạt động kinh doanh hằng ngày của
Techcombank Lái Thiêu.
Được quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động của đơn vị
theo quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và của Ngân hàng nhằm
đạt đựợc các mục tiêu kế hoạch được giao theo định hướng chiến lược của
Techcombank một cách an toàn, hiệu quả và chú trọng quản trị rủi ro.
Phòng Kinh doanh:
Tổ chức triển khai các chính sách, kế hoạch kinh doanh của khách hàng
gồm cho vay, huy động vốn, bảo lãnh, dịch vụ tài khoản, ngân hàng điện tử,
các sản phẩm bán chéo khác...
Phát triển danh mục khách hàng gồm khách hàng hiện hữu và khách
hàng tiềm năng, đáp ứng mọi nhu cầu, khai thác tối đa tiềm năng, thực hiện tư
vấn và cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Techcombank, triển khai chính
sách chăm sóc khách hàng theo quy định của ngân hàng.
Là đầu mối tiếp nhận, phản hồi thông tin giữa Ngân hàng và khách hàng,
chịu trách nhiệm trong việc quản trị rủi ro đối với danh mục khách hàng quản
lý.
Phòng Dịch vụ Khách hàng:
Tổ chức và quản lý hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo
an toàn, hiệu quả, cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, tuân thủ
đúng quy trình, quy chế của Ngân hàng Nhà nước, chính sách chất lượng của
Techcombank, góp phần phát triển Ngân hàng theo định hướng của từng thời
kỳ.
Thực hiện các nhiệm vụ về kế toán, thanh toán thông qua quản lý tiền
gửi, tiền vay của các tổ chức kinh tế, thực hiện thanh toán không dùng tiền
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
mặt trong hệ thống ngân hàng trên toàn địa bàn Đà Nẵng và phạm vi cả nƣớc,
thực hiện cơ chế tài chính của ngành theo các văn bản, chế độ hiện hành.
Thực hiện các nghiệp vụ thu, chi tiền mặt, ngân phiếu thanh toán, chứng
từ có giá và ngoại tệ, đáp ứng đầy đủ và kịp thời mọi nhu cầu của khách hàng
thanh toán qua ngân hàng, chấp hành nghiêm túc chế độ quản lý kho quỹ,
đảm bảo tuyệt đối an toàn kho quỹ.
1.4 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA NGÂN HÀNG
TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Số lượng: 15 người. Bao gồm 8 nam và 7 nữ.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Về trình độ:
- Thấp nhất: Cao đẳng
- Cao nhất: Đại học. Có 2 người đạt trình độ Cao học
Chỉ tiêu Số nhân sự Tỉ lệ
Giới tính Nam 8 53,3%
Nữ 7 46,7%
Nhóm tuổi Dưới 25 6 40%
(Tuổi)
25-40 5 33,3%
Trên 40 4 26,7%
Trình độ
Cao học 2 13,3%
Đại học 11 73,3%
Cao đẳng 2 13,4%
Bảng
1.1: Tổng quan về tình hình nhân sự của ngân hàng Techombank – PGD Lái
Thiêu.
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ phòng dịch vụ kinh doanh tổng hợp
Techcombank – PGD Lái Thiêu giai đoạn năm 2017-2018-2019)
Về giới tính, có thể thấy được sự chênh lệch giữa số nhân viên nam - nữ
trong Ngân hàng thấp. Khi tổng số cán bộ nhân viên nam của ngân hàng 8
người và cán bộ nhân viên nữ là 7 người. Tỷ lệ nam nữ cân bằng là sự chênh
lệch lý tưởng thể hiện sự dạng hóa và linh hoạt trong các hoạt động tại ngân
hàng. Cán bộ nhân viên nữ thường đảm nhiệm các thủ tục vì nữ thường cẩn
thận hơn và làm chính xác giúp giảm thiểu tổn thất không đáng kể. Cán bộ
nhân viên nam thường đảm nhiệm việc quan hệ khách hàng vì nam thường
năng động, giao tiếp khách hàng tốt và rất linh hoạt.
Qua bảng 1, ta thấy được phần lớn nhân sự của Ngân hàng có độ tuổi
dưới 25 tuối, chiếm tỉ lệ 40% trong số 15 người, tương đương với 6 người.
Ngoài ra ở độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi và trên 40 tuổi chiếm tỉ lệ thấp hơn, với
33,3% và 26,7%. Kết quả cho thấy nguồn nhân lực của ngân hàng tương đối
trẻ, phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của ngân hàng khi thường khuyến khích
,và ưu tiên tuyển dụng các nhân viên trẻ năng động, sáng tạo nhưng có khi
nghiệm và kiến thức chuyên sâu phù hợp với hoạt động Ngân hàng.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trình độ học vấn nhân sự Techcombank - PGD Lái Thiêu
13%
13%
73%
Cao học Cao đẳng Đại học
Hình 1.3: Trình độ học vấn nhân sự của Techcombank – PGD Lái Thiêu
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ phòng dịch vụ kinh doanh tổng hợp
Techcombank – PGD Lái Thiêu giai đoạn năm 2017-2018-2019)
Qua tiêu chí phản ánh trình độ văn hóa (trình độ học vấn), cho thấy đại
học là mức học vấn mà nhiều nhân viên khi tham gia vào ngân hàng nên có.
Mặt khác, do yêu cầu của ngân hàng chú trọng tới việc phat triên nguồn nhân
lực để phat triên hoạt động kinh doanh, nên yêu cầu đầu vào của nhóm ngân
hàng này thường ở mức đại học, và luôn khuyến khích nhân viên nâng cao
trình độ học vấn của mình hơn nữa.
Hầu hết, nguồn nhân lực của ngân hàng có đến 11 người là người đạt
trình độ đại học, chiếm 73,3%. Đặc biệt, chỉ có 2 người đảm nhiệm chức vụ
quản lý đạt trình độ cao học và có trình độ chuyên môn cao. Bên cạnh đó,
ngân hàng cũng có 2 nhân viên ở trình độ cao đẳng. Với tiêu chí “các Cán bộ
nhân viên luôn chủ động học hỏi, nâng cao năng lực và luôn đặt mục tiêu cao
để phát triển bản thân, cũng như đồng hành cùng sự phát triển của tổ chức.
Đồng thời, tổ chức cũng cam kết tạo điều kiện và cơ hội phát triển cho mỗi cá
nhân” ngân hàng luôn tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên có cơ hội học
hỏi và nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Nguồn nhân sự của Techcombank - PGD Lái Thiêu
14
12
10
8
6
4
2
0
2017 2018 2019
Cán bộ quản lý Nhân viên nghiệp vụ
Hình 1.4: Nguồn nhân sự của Techcombank – PGD Lái Thiêu
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ phòng dịch vụ kinh doanh tổng hợp
Techcombank – PGD Lái Thiêu giai đoạn năm 2017-2018-2019)
Qua số liệu bảng cơ cấu lao động của Techcombank Lái Thiêu báo có thể
thấy số lượng nhân sự không ngừng tăng lên qua các năm ứng với tốc độ phát
triển hoạt động kinh doanh, phát triển mạng lưới của Techcombank Lái
Thiêu. Cụ thể, số lượng nhân sự năm 2017 là 8 người đến năm 2019 đã lên
đến 5 người. Việc tuyển dụng và thu hút lao động mới của Techcombank Lái
Thiêu vẫn là chủ đạo để duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh. Trong tổng
số cán bộ nhân viên tại ngân hàng Techcombank – PGD Lái Thiêu có 2 người
là cán bộ quản lý và 13 người là nhân viên nghiệp vụ.
Trong tổng số cán bộ nhân viên tại ngân hàng có 2 người là cán bộ quản lý
và 13 người là nhân viên nghiệp vụ. Ông Dương Quốc Đại điều hành, dẫn sắt
trên cương vị Giám đốc Phòng giao dịch, Techcombank đã có những bước
phá triển ngoạn mục. Điều đó, cho thấy trình độ chuyên môn cao, khả năng
lãnh đạo, sự am hiểu của ông về văn hóa ngân hàng, để có sự phân chia công
việc hợp lý và đạt được hiệu quả tối ưu.
Điểm nổi bật của nguồn nhân lực Ngân hàng đó là đội ngũ cán bộ nhân
viên có trình độ chuyên môn cao với gần 86,6% có trình độ đại học trở lên.
Nhân viên có được trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, khả năng xử lý công
việc tốt, đồng thời khả năng nắm bắt những vấn đề mới nhanh nhạy, điều đó
đối với Techcombank – PGD Lái Thiêu là một lợi thế lớn giúp nâng cao chất
lượng dịch vụ khách hàng.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
1.5 TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN
HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU
1.5.1 Địa bàn hoạt động:
Ngân hàng Techcombank – PGD Lái Thiêu tọa lạc tại: số 65 Ng Văn
Tiêt, khu phô Đông Tư, P. Lai Thiêu, Thuận An, Bình Dương.Techcombank
Lái Thiêu là một trong những điểm giao dịch của Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).
Ngân hàng Techcombank hiện là một trong những ngân hàng thương mại
cổ phần lớn nhất Việt Nam. Techcombank sở hữu một mạng lưới dịch vụ đa
dạng và rộng khắp với hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch và điểm đặt ATM
trên toàn quốc. Techcombank cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tài chính
đáp ứng các nhu cầu đa dạng của nhiều phân khúc khách hàng khác nhau.
1.5.2. Phương thức hoạt động:
Hiện tại Techcombank kinh doanh trong các lĩnh vực chính sau đây: huy
động vốn, tiếp nhận vốn vay trong nước; cho vay, góp vốn và liên doanh, làm
dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; huy động vốn ngắn hạn, trung hạn,
dài hạn của các tổ chức, dân cư dưới các hình thức gửi tiền có kỳ hạn, không
kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức
trong nước, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác, cho vay ngắn hạn, trung
hạn, dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân, chiết khấu các thương phiếu, trái
phiếu và giấy tờ có giá, hùng vốn và liên doanh theo pháp luật; làm dịch vụ
thanh toán giữa các khách hàng; kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ, thanh toán
quốc tế; Huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong
mối quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép.
Tên các sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp cho khách hàng:
Vay vốn:
Vay mua nhà
Vay xây sửa nhà
Vay mua ô tô
Vay tiêu dùng tín chấp
Vay sản xuất kinh doanh
Vay tiêu dùng tín chấp linh hoạt
Vay thấu chi có tài sản đảm bảo (F1)
Vay thấu chi không có tài sản đảm bảo (F2)
Mở thẻ: có hai hình thức là mở thẻ tín dụng và thẻ thanh toán
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Dịch vụ tài khoản
Ngân hàng điện tử
Khách hàng cá nhân:
Tài khoản
Thẻ Techcombank
Bảo hiểm
Sản phẩm đầu tư
Gửi tiền tiết kiệm
Ngân hàng điện tử
Tín dụng
Các dịch vụ khác
Chuyển và nhận tiền quốc tế
Khách hàng doanh nghiệp
Bảo hiểm
Dịch vụ
Bảo lãnh
Dịch vụ chuyển tiền
Tài trợ thương mại
Tín dụng doanh nghiệp
Ngoại hối và giao dịch nguồn vốn
Ngân hàng điện tử khách hàng doanh nghiệp
Tiền gửi, dịch vụ quản lý tài khoản các sản phẩm đặc thù
Khách hàng ưu tiên:
Thẻ Bảo hiểm
Đầu tư Ngân hàng điện tử
Cho vay Tài khoản thanh toán
Tiết kiệm Gói sản phẩm ưu tiên
Các ưu đãi về giá phí của sản phẩm
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
1.1
1.6 MỘT SỐ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG
TECHCOMBANK - PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU GIAI
ĐOẠN 2016-2019
Đơn vị: triệu đồng
Nội dung 2017 2018 2019
1, Tổng tài sản 269.392 320.988 387.699
2, Vốn chủ sở hữu 26.930 51.782 62.767
3, Tỷ lệ an toàn vốn 9,4% 14,6% 15,5%
4, Lợi nhuận trước thuế 8.825 9.896 13.256
Bảng 1.2: Một số kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng năm 2017-2019
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ phòng hành chính tổng hợp Techcombank-
PGD Lái Thiêu năm 2017-2018-2019)
Trải qua 3 năm hoạt động từ năm 2017 đến năm 2019 kinh doanh trong
lĩnh vực mở thẻ và tạo tài khoản cho khách hàng tại ngân hàng Techcombank
– PGD Lái Thiêu đã cho thấy rõ việc huy động vốn bằng tiền gửi rất quan
trọng và có tính quyết định đối với việc phát triển của ngân hàng trong tình
trạng cạnh tranh của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện nay.
Đơn vị tính: triệu đồng
Tổng tài sản của Techcombank - PGD Lái Thiêu
400000
300000
200000
100000
0
2017 2018 2019
Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Hình 1.5: Tổng tài sản của Techcombank – PGD Lái Thiêu
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ phòng dịch vụ kinh doanh tổng hợp
Techcombank – PGD Lái Thiêu giai đoạn năm 2017-2018-2019)
Tổng tài sản của Techcombank – PGD Lái Thiêu tăng liên tục trong 3
năm 2017-2018-2019 và tăng mạnh vào năm 2019 với tổng tài sản lên tới
387,699 triệu đồng, tăng 20,78% so với năm 2018. Tăng khá cao, điều đó
chứng tỏ sự cố gắng nổ lực ngày càng hoàn thiện hơn.
Vốn chủ sở hữu cũng tăng vượt trội với tỷ lệ cao. Đặc biệt vào năm
2019, vốn chủ sở hữu tắng gấp 3 lần so với năm 2017, tăng 21.21% so với
năm 2018.
Căn cứ vào sự gia tăng liên tục vốn chủ sở hữu và tổng tài sản của
Techcombank – PGD Lái Thiêu cho thấy sự trang bị kỹ, đầu tư, chuẩn bị kỹ
sẵn sàng cho sự phát triển vững mạnh.
Đơn vị tính: %
Tỷ lệ an toàn vốn (%)
16
14
12
10 14.6 15.5
8
9.4
6
4
2
0
2017 2018 2019
Tỷ lệ an toàn vốn (%)
Hình 1.6: Tỷ lệ an toàn vốn của Techcombank – PGD Lái Thiêu
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ phòng dịch vụ kinh doanh tổng hợp
Techcombank – PGD Lái Thiêu giai đoạn năm 2017-2018-2019)
Tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng Techcombank – PGD Lái Thiêu luôn
tăng và nằm ở ngưỡng an toàn tối đa. Đỉnh cao của sự tăng trưởng, phát triển
cao là năm 2018. Tăng 55.32% so với năm 2018 với lượng tăng thêm 5.2%.
Vẫn trên đà phát triển đó, Techcombank vẫn duy trì phát triển nhưng gặp sự
biến động lớn của nền kinh tế và tình hình chuyển biến khó lường của đại
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
dịch Covid 2019 nên có phần tăng trưởng chậm. Chỉ tăng 0.9% so với năm
2019 và chiếm 6. 16%.
Đơn vị tính: triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2017 2018 2019
Lợi nhuận trước thuế
Hình 1.7: Lợi nhuận trước thuế của Techcombank – PGD Lái Thiêu
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ phòng dịch vụ kinh doanh tổng hợp
Techcombank – PGD Lái Thiêu giai đoạn năm 2017-2018-2019)
Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng lên liên tục, cao nhất vào năm
2019, đạt ngưỡng 13,256 triệu đồng. Tăng 3,360 triệu đồng so với năm 2019
và tăng cao hơn 33.95%. Dựa trên nền phát triển của năm 2018, năm 2019
Techcombanh bức phá tăng tốc phát triển cao hơn.
Qua đó, ta thấy được sự sáng suốt và luôn bức phá trong sự phát triển,
sáng tạo ra các chiến lược kinh doanh, chính sách ưu đãi phát triển của
Techcombank luôn sát thực và phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng và
tình hình phát triển chung của đất nước nói riêng, nền kinh tế thế giới nói
chung.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG
VỀ SỰ PHÁT TRIỂN THẺ CỦA NGÂN HÀNG
TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU
2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THẺ NGÂN HÀNG VÀ KINH NGHIỆM
TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI
2.1.1 Khái niệm cơ bản về Ngân hàng thương mại và thẻ ngân hàng
Theo “Quy chế phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng" ban
hành kèm theo quyết định số 371/1999 QĐ/NHNN ngày 19/10 năm 1999 thì
thẻ ngân hàng là công cụ thanh toán do ngân hàng phát hành cấp cho khách
hàng sử dụng theo hợp đồng ký kết giữa ngân hàng phát hành thẻ và chủ thẻ.
Thẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, do ngân
hàng phát hành thẻ cấp cho khách hàng sử dụng để thanh toán tiền hàng hoá
dịch vụ hoặc để rút tiền mặt ở các máy rút tiền tự động hay tại các ngân hàng
đại lý trong phạm vi số dư của tài khoản tiền gửi hoặc hạn mức tín dụng được
ký kết giữa ngân hàng phát hành thẻ và chủ thẻ (Bùi Diệu Anh, 2018).
Hoá đơn thanh toán thẻ chính là giấy nhận nợ của chủ thẻ đối với cơ sở
chấp nhận thẻ. Cơ sở chấp nhận thẻ và đơn vị cung ứng dịch vụ rút tiền mặt
đòi tiền chủ thẻ thông qua ngân hàng phát hành và ngân hàng thanh toán
2.1.2 Cấu tạo và phân loại thẻ ngân hàng
Cấu tạo thẻ
Các loại thẻ thường có đặc điểm chung là: được làm bằng Plastic, có
kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế là 5,5 cm x 8,5 cm. Thẻ thường dày từ 2-
2,5 mm. Trên thẻ có in các thông số nhận dạng như: nhãn hiệu thương mại
của thẻ, tên và logo của nhà phát hành thẻ, số thẻ, tên chủ thẻ và ngày hiệu
lực(ngày cuối cùng có hiệu lực)… và một số đặc tính khác tuỳ theo quy định
của các Tổ chức thẻ quốc tế hoặc Hiệp hội phát hành thẻ… Mặt trước của thẻ:
Biểu tượng: mỗi loại thẻ có một biểu tượng riêng, mang tính đặc trưng
của tổ chức phát hành thẻ. Đây được xem như một đặc tính mang tính an ninh
nhằm chống giả mạo.
Số thẻ: số này dành riêng cho mỗi chủ thẻ, được dập nổi trên thẻ và được
in lại trên hoá đơn khi chủ thẻ thanh toán bằng thẻ. Tuỳ theo từng loại thẻ mà
chữ số khác nhau và cách cấu trúc theo nhóm cũng khác nhau.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Thời gian có hiệu lực của thẻ: là thời hạn mà thẻ được phép lưu
hành.Tùy theo từng loại thẻ mà có thể ghi ngày hiệu lực cuối cùng của thẻ
hoặc ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng được sử dụng thẻ.
Họ và tên chủ thẻ: in chữ nổi, là tên của cá nhân nếu là thẻ cá nhân, tên
của người được uỷ quyền sử dụng nếu là thẻ công ty. Ngoài ra, có thẻ còn có
cả ảnh của chủ thẻ.
Ký tự an ninh trên thẻ, số mật mã của đợt phát hành: mỗi loại thẻ
luôn có ký hiệu an ninh kèm theo in phía sau của ngày hiệu lực. Dải băng từ
có khả năng lưu trữ các thông tin như: số thẻ, ngày hiệu lực,tên chủ thẻ, ngân
hàng phát hành...
Dải băng chữ ký: trên dải băng này phải có chữ ký của chủ thẻ để cơ sở
chấp nhận thẻ có thể đối chiếu chữ ký khi thực hiện thanh toán thẻ.
Phân loại thẻ ngân hàng
Theo mức độ ngày càng đa dạng của thẻ ngân hàng, rất khó có thể phân
biệt các loại thẻ với những đặc tính riêng biệt. Để hiểu rõ hơn về tính năng
của thẻ thanh toán ngân hàng, có thể phân loại thẻ thành nhiều loại theo các
tiêu chí: tính chất thanh toán, chủ thể phát hành, phạm vi lãnh thổ, công nghệ
sản xuất.
Tính chất thanh toán: thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ ghi nợ
Thẻ do ngân hàng phát hành: thẻ do các tổ chức phi ngân hàng phát
hành, thẻ đồng thương hiệu (co-brand)
Theo phạm vi lãnh thổ: thẻ nội địa, thẻ quốc tế.
Theo công nghệ sản xuất: thẻ băng từ (Magnetic stripe), thẻ chip theo
chuẩn EMV (viết tắt là thẻ Chip)
Ngoài ra, căn cứ vào đối tượng sử dụng có thẻ vàng và thẻ chuẩn. Căn cứ
vào mục đích sử dụng có thẻ cá nhân và thẻ công ty
2.1.3 Lợi ích của việc sử dụng thẻ thanh toán ngân hàng
Lợi ích đối với chủ thẻ (Cardholder)
Linh hoạt, hiện đại: trong thanh toán ở trong và ngoài nước. Chủ thẻ có
thể sử dụng thẻ để thanh toán hàng hóa, dịch vụ mà không cần sử dụng tiền
mặt, có thể rút tiền mặt tại bất cứ đơn vị chấp nhận thẻ nào trên toàn thế giới.
An toàn trong thanh toán: khi thẻ bị mất, người cầm thẻ cũng khó sử
dụng được vì ngân hàng sẽ bảo mật cho chủ thẻ bằng mã số PIN, ảnh và chữ
ký trên thẻ. Trong quá trình sử dụng thẻ để mua hàng nếu hàng đã mua không
đủ tiêu chuẩn chất lượng thì chủ thẻ có thể yêu cầu được ngân hàng phát hành
bảo vệ, thậm chí có thể được bồi thường.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Tiết kiệm thời gian: tiết kiệm được thời gian chờ đợi trong giao dịch
thanh toán hàng hóa, dịch vụ, chủ thẻ không phải mất thời gian đi đến các
quầy giao dịch, không phải chờ đợi thứ tự giao dịch bởi chủ thẻ có thể thực
hiện tất cả các giao dịch thanh toán đó tại máy ATM hoặc trên máy tính cá
nhân thông qua các dịch vụ Internet Banking
Được cấp tín dụng tự động tức thời: chủ thẻ được cấp hạn mức tín
dụng ngân hàng, chi tiêu trước, trả tiền sau. Khi đến hạn thanh toán (thường là
một tháng) chủ thẻ chỉ cần thanh toán số tiền tối thiểu (hiện quy định 20%
trên số tiền đã sử dụng), số nợ còn lại chủ thẻ có thể trả sau và phải chịu lãi
theo mức lãi suất cho vay tiêu dùng.
Lợi ích đối với đơn vị phát hành
Tăng lợi nhuận ngân hàng: hoạt động kinh doanh thẻ mang lại nhiều
nguồn thu nhập cho ngân hàng thông qua việc thu phí và lãi từ hoạt động này.
Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng: dịch vụ thẻ ra đời làm phong phú
thêm các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, cung cấp cho khách hàng sản
phẩm thanh toán tiện ích,… ngân hàng có cơ hội phát triển các dịch vụ khác
như giao dịch ngân hàng qua internet, qua điện thoại, đầu tư tài chính.
Tăng nguồn vốn cho ngân hàng: thu hút được khách hàng mở tài
khoản, thu hút được dòng tiền gửi vào ngân hàng gồm số lượng tiền gửi của
khách hàng để thanh toán thẻ, số lượng tiền ký quỹ duy trì tài khoản, số tiền
khách hàng nộp vào thẻ nhưng chưa sử dụng đến.
Hiện đại hóa ngân hàng: các ngân hàng không ngừng đầu tư thêm thiết
bị kỹ thuật công nghệ, nâng cao trình độ cán bộ nhân viên để cung cấp cho thị
trường những sản phẩm tốt, khách hàng có được những điều kiện tốt nhất
trong thanh toán đảm bảo uy tín, an toàn, hiệu quả trong hoạt động kinh
doanh.
Thúc đẩy hội nhập hợp tác quốc tế: trở thành thành viên của một tổ
chức thẻ quốc tế như Visa hay MasterCard, thông qua các tổ chức thẻ
Visa/Master sẽ có trách nhiệm phân bổ đến các ngân hàng có liên quan trong
việc thanh toán tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng tham gia vào quá trình
toàn cầu hóa, hội nhập với cộng đồng quốc tế.
Lợi ích đối với đơn vị chấp nhận thẻ
Tăng lợi thế cạnh tranh, mở rộng thị trường và tăng doanh số: cung
cấp cho khách hàng một phương tiện thanh toán nhanh chóng, tiện lợi, tăng
khả năng thu hút khách hàng của các cơ sở chấp nhận thẻ sẽ tăng lên.
An toàn, bảo đảm: hạn chế được hiện tượng khách hàng sử dụng tiền
giả, tình trạng mất cắp do sự thiếu trung thực của nhân viên hoặc kẻ trộm, và
các vấn đề mất cắp tiền mặt của bản thân khách hàng.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Rút ngắn thời gian giao dịch với khách hàng: rút ngắn thời gian giao
dịch với khách hàng hơn so với khi giao dịch tiền mặt, thông qua máy móc
thiết bị chuyển ngân điện tử tại các điểm bán hàng, giảm bớt thời gian kiểm
đếm tiền, ghi chép sổ sách cho các cơ sở chấp nhận thẻ, quá trình xử lý giao
dịch được nhanh chóng, an toàn, chính xác hơn.
Giảm chi phí giao dịch: các cơ sở chấp nhận thẻ giảm chi phí bán hàng
do giảm được đáng kể các chi phí cho việc kiểm đếm, bảo quản tiền, và quản
lý tài chính tạo điều kiện cho các cơ sở chấp nhận thẻ được hưởng lợi từ chính
sách khách hàng của ngân hàng
Lợi ích đối với nền kinh tế
Tăng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt: Thẻ thanh toán là
một phương tiện thanh toán tiện lợi, dễ dàng, và hấp dẫn người dân sử dụng.
Thanh toán bằng thẻ làm giảm bớt các giao dịch thủ công, tiếp cận với một
phương tiện thanh toán hiện đại của thế giới. Với những lợi ích của phương
tiện thanh toán không dùng tiền mặt sẽ nâng cao độ an toàn xã hội, cải thiện
môi trường tiêu dùng, xây dựng nền văn minh thanh toán, tạo cơ sở để Việt
Nam hội nhập quốc tế.
Giảm lưu thông bằng tiền mặt: Khi số người sử dụng dịch vụ thẻ thanh
toán tăng lên làm giảm khối lượng tiền mặt trong lưu thông, từ đó tiết kiệm
được chi phí sản xuất, vận chuyển, bảo quản, và kiểm đếm tiền mặt.
Điều hòa lưu thông tiền tệ trong nền kinh tế: Với việc sử dụng thẻ
thanh toán sẽ làm tăng lượng tiền giao dịch qua ngân hàng tạo điều kiện cho
Nhà nước quản lý và đánh thuế thu nhập của người dân, làm tăng hệ số tiền tệ
cũng như làm cho chính sách tiền tệ của chính phủ có hiệu quả hơn. Trong
tương lai, thẻ thanh toán còn là công cụ quản lý của Nhà nước đối với người
dân, góp phần minh bạch tài chính, giảm thiểu những tác động tiêu cực của
các hoạt động kinh tế ngầm, tăng cường vai trò chủ đạo của Nhà nước trong
việc điều tiết nền kinh tế và điều hành các chính sách tài chính quốc gia
Tăng nhanh khối lượng chu chuyển, thanh toán trong nền kinh tế:
Hiện nay hầu hết các giao dịch thẻ trong phạm vi quốc gia hay toàn cầu đều
được thực hiện trực tuyến (on-line), vì vậy tốc độ chu chuyển thanh toán
nhanh chóng hơn nhiều so với các phương tiện thanh toán khác như séc, ủy
nhiệm chi, ủy nhiệm thu.
Về phương diện quản lý của Nhà nước: Phát triển thẻ là một trong
những công cụ hữu hiệu góp phần thực hiện biện pháp “kích cầu” của Nhà
nước. Do sự tiện lợi mà thẻ mang lại cho người sử dụng, các cơ sở chấp nhận
thẻ cũng như với các ngân hàng khiến cho ngày càng nhiều người ưa chuộng
sử dụng thẻ hơn, tăng cường chi tiêu bằng thẻ, tạo lập một xu hướng tiêu dùng
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
mới “tiêu dùng trước, trả tiền sau” làm tăng cầu tiêu dùng nhiều hơn nữa.
Điều này cũng tạo nên một kênh cung ứng vốn hiệu quả cho các ngân hàng
thương mại ở trong nước.
2.2 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
2.2.1 Quan điểm phát triển sản phẩm thẻ ngân hàng
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Sản phẩm thẻ của ngân hàng là loại sản phẩm dịch vụ là tập hợp những
đặc điểm, tính năng, công dụng do ngân hàng tạo ra nhằm thoả mãn nhu cầu
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
và mong muốn nhất định của khách hàng trên thị trường tài chính. Kinh
doanh sản phẩm thẻ buộc các ngân hàng phải tuân theo những quy định chặt
chẽ về các quy định và luật pháp của nước sở tại, các tổ chức thẻ quốc tế
trong điều kiện bị ràng buộc bởi những hạn chế về nguồn lực. Các ngân
hàng phải có định hướng rõ ràng về hoạt động kinh doanh thẻ, có đầy đủ
nguồn lực cần thiết để phát triển sản phẩm thẻ.
Phát triển sản phẩm thẻ nhằm gia tăng tiện ích cho khách hàng cũng
như nâng cao sức cạnh tranh của mình, tấm thẻ ATM của các Ngân hàng
ngày càng có nhiều chức năng hơn làm cho thị trường thẻ thêm phong phú.
Không chỉ đơn thuần để rút tiền, kiểm tra số dư tài khoản, thẻ ATM còn có
thêm nhiều tiện ích như thanh toán phí điện nước, chuyển khoản và thanh
toán khi mua hàng qua mạng. Các ngân hàng đưa ra thị trường các sản phẩm
thẻ mới hoàn toàn cung cấp những tiện ích mới cho khách hàng hoặc ngân
hàng vẫn tiếp tục cung cấp sản phẩm thẻ truyền thống nhưng được nâng cấp,
phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại.
Ðể phát triển sản phẩm thẻ ngân hàng, bên cạnh sự nỗ lực của mỗi ngân
hàng thương mại trong việc tăng vốn, đổi mới công nghệ, đa dạng hóa và cá
biệt hóa các sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, phát triển nguồn
nhân lực, nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động
kinh doanh, cần phải tạo ra sự hợp tác, liên kết chặt chẽ giữa các tổ chức đơn
vị có liên quan; phải thực hiện quản lý thống nhất, bảo đảm tính đồng bộ và
tiện ích trong việc cung cấp dịch vụ tối ưu cho khách hàng. Có như vậy, sản
phẩm thẻ ngân hàng mới có thể phát triển và nhanh chóng trở thành những
dịch vụ được khách hàng và ngân hàng chấp nhận như một loại giao dịch
không thể thiếu trong cuộc sống.
2.2.2 Hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại
2.2.2.1 Nghiệp vụ phát hành thẻ ngân hàng thương mại
Việc phát hành thẻ phải dựa trên cơ sở luật quốc gia nơi thẻ được phát
hành, cụ thể là các quy chế về phát hành thẻ do ngân hàng trung ương hoặc cơ
quan quản lý tiền tệ của quốc gia đó ban hành. Ngoài ra, việc phát hành thẻ
thanh toán quốc tế còn phải được sự đồng ý của tổ chức thẻ quốc tế thông qua
hợp đồng ký kết giữa ngân hàng phát hành với các tổ chức thẻ quốc tế, đồng
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
thời tuân thủ các luật lệ và quy định hiện hành của các tổ chức thẻ quốc tế.
Dựa trên các cơ sở này, mỗi ngân hàng phát hành sẽ có những quy chế riêng
về phát hành thẻ do Ban Lãnh đạo ngân hàng phát hành quy định.
2.2.2.2 Quy trình nghiệp vụ thẻ:
Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu phát hành thẻ cho ngân hàng
phát hành Ngân hàng phát hành yêu cầu khách hàng hoàn chỉnh hồ sơ phát
hành thẻ với đầy đủ thông tin theo quy định.
Bước 2: Ngân hàng phát hành kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các
thông tin trên hồ sơ yêu cầu phát hành thẻ do khách hàng khai báo. Đối
chiếu, tham khảo với các thông báo phòng ngừa rủi ro (nếu có) của các cơ
quan khác và các cơ quan hữu quan.
Bước 3: Sau khi hồ sơ được chấp nhận, ngân hàng mở tài khoản thẻ cho
khách hàng, thu phí phát hành thẻ, lập hồ sơ quản lý thẻ, xác định hạng thẻ
và loại thẻ, xác định hạn mức tín dụng đối với thẻ tín dụng, tiền hành mã
hoá thẻ, xác định số PIN và in thẻ.
Bước 4: Ngân hàng tiến hành giao thẻ cho khách hàng một cách an toàn
và đảm bảo bí mật. Chủ thẻ nhận thẻ và ký vào giấy giao nhận thẻ và băng
chữ ký ở mặt sau của thẻ.
Các hoạt động khác mà ngân hàng phát hành phải tiến hành khi
phát hành thẻ:
Tổ chức các hoạt động tiếp thị, tuyên truyền cho người sử dụng
thẻ. Thẩm định và xét duyệt đơn xin phát hành thẻ.
Quyết định cấp hạn mức tín dụng cho chủ thẻ.
Thiết kế mẫu và đặt in thẻ trắng theo mẫu quy định.
Phát hành thẻ mới và phát hành lại thẻ hết hạn.
Mã hoá thẻ, cấp mã số cá nhân cho chủ thẻ.
Xử lý, cấp phép thanh toán thẻ theo đúng quy định của tổ chức thẻ
quốc tế.
Cung cấp các dịch vụ trợ giúp khách hàng.
Thanh toán các giao dịch sử dụng thẻ của chủ thẻ với các ngân hàng
thanh toán thông qua tổ chức thẻ quốc tế.
Xử lý các tra soát, khiếu kiện của khách hàng.
Tổ chức thu nợ và theo dõi việc trả nợ của khách
hàng. Theo dõi và xây dựng hệ thống quản lý rủi ro.
Triển khai hoạt động phát hành thẻ, ngoài việc đươc hưởng phí phát hành
thẻ thu được từ chủ thẻ, thu lãi phạt do nộp thanh toán sao kê chậm, các ngân
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
hàng còn được hưởng khoản phí trao đổi do ngân hàng thanh toán thẻ chia sẻ
từ phí thanh toán thẻ thông qua các tổ chức thẻ quốc tế. Đây là phần lợi nhuận
cơ bản nhất của các tổ chức tài chính và ngân hàng phát hành thẻ. Dựa trên cơ
sở nguồn thu này, các tổ chức tài chính và ngân hành phát hành thẻ đưa ra
được những chế độ miễn lãi và ưu đãi khác cho khách hàng để mở rộng lượng
khách hàng sử dụng thẻ cũng như tăng doanh số sử dụng thẻ.
2.3GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM THẺ TẠI NGÂN HÀNG
TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU
2.3.1 Công tác hiện đại hóa công nghệ phát hành thẻ ngân hàng
tại ngân hàng Techcombank
Mặc dù gia nhập vào thị trường thẻ Việt Nam khá muộn, nhưng cho
đến nay, sản phẩm thử F@st Access của Techcombank vẫn được khách
hàng đánh giá là một trong những thẻ thanh toán tiện ích nhất trên thị
trường. Vào năm 2018, Techcombank là ngân hàng đứng đầu về doanh số
giao dịch thẻ Visa (debit và credit) tại Việt Nam do tổ Thẻ Quốc tế Visa trao
tặng.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Năm 2019 là giai đoạn thứ hai của quá trình chuyển đổi ở
Techcombank. Song song với những kết quả đạt được, ngân hàng cũng đang
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
thực hiện số hoá toàn bộ moi dich vu trong va ngoai ngân hang. Mọi trải
nghiệm của khách hàng sẽ được số hóa và tư đông̣hóa môṭcach tôi đa đê trải
nghiệm khách hàng nhanh hơn, tốt hơn, tiện hơn là mục tiêu chính mà chúng
tôi đang hướng đến – đồng hướng với mục tiêu công nghệ hoá nhiều hoạt
động mà Chính phủ đang thực hiện.
Techcombank tự hào đem lại hành trình trải nghiệm và những giá trị
lớn cho khách hàng. Sau các chương trình hỗ trợ, gắn chặt với lợi ích của
khách hàng, số lượng giao dịch tại Techcombank, chỉ tính riêng khách hàng
cá nhân, đã tăng tới 20 lần sau hơn 3 năm qua, tức khách hàng đã thay đổi
rất lớn cách thức dùng tiền. Và chính những thành công của Techcombank
với E-Banking 0 đồng đã thu hút nhiều ngân hàng khác đi theo, và tạo hiệu
ứng giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
Không còn nỗi lo thanh toán hóa đơn điện trễ hạn, từ tháng 08/2020,
Quý khách hàng có thể đăng ký thanh toán tự động hóa đơn điện EVN Hà
Nội ngay trên ứng dụng F@st Mobile với dịch vụ Thanh toán tự động. Tính
năng mới sẽ giúp Quý khách hàng không cần nhớ lịch thanh toán mỗi tháng,
không mất công thanh toán từng hóa đơn, thay vào đó, chỉ với duy nhất một
lần đăng ký dịch vụ Thanh toán tự động trên F@st Mobile, hóa đơn điện của
Quý khách sẽ được tự động thanh toán khi đến kỳ thanh toán và phát sinh nợ
cước.
2.3.2 Một số điều cơ bản về thẻ ngân hàng Techcombank
Chủ thẻ: là cá nhân được Techcombank cung cấp Thẻ để sử dụng theo
Hạn mức tín dụng được nâng cấp, có tên và chữ ký trên Thẻ. Chủ thẻ bao
gồm Chủ thẻ chính và Chủ thẻ phụ (nếu có).
Chủ thẻ chính là cá nhân đứng tên thỏa thuận về việc sử dụng Thẻ với
Techcombank có nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận này.
Chủ thẻ phụ là câ nhan được Chủ thẻ chính cho phép sử dụng thẻ và chủ
thẻ chính cam kết bằng văn bản thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh liên
quan đến việc sử dụng Thẻ theo Điều khoản, điều kiện này.
Chủ thẻ chính thẻ tín dụng được bảo hiểm: là chủ thẻ chính của các
loại thẻ tín dụng được bảo hiểm và được Techcombank cùng Công ty bảo
hiểm chấp nhận bảo hiểm.
Giao dịch thẻ: là giao dịch trong đó Chủ thẻ sử dụng Thẻ để gưi, rút tiền
mặt, chuyển khoản, thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng các dịch
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
vụ được phép khác do Techcombank hoặc các Tổ chức thanh toán thẻ khác
cung ứng.
Tài khoản: là tài khoản của Chủ thẻ do Techcombank mở và quản lý việc
sử dụng Hạn mức tín dụng. Chủ thẻ phụ sử dụng chung một tài khoản với
Chủ thẻ chính.
Mã số xác định chủ thẻ: là mã số mật cá nhân của Chủ thẻ và được sử dụng
trong một số loại hình giao dịch thẻ để chứng thực Chủ thẻ. Mã số này do Chủ
thẻ chịu trách nhiệm bảo mật. Trong giao dịch điện tử với Techcombank, mã số
xác định chủ thẻ được coi là chữ ký điện tử của Chủ thẻ.
Thời hạn hiệu lực thẻ: là thời hạn Chủ thẻ được phép sử dụng Thẻ.
Ngày hết hạn thẻ: là ngày cuối cùng của tháng hết thơi hạn hiệu lực thẻ
được in trên Thẻ.
Hạn mức tín dụng: là giá trị tối đa mà Chủ thẻ được Techcombank cho
phép sử dụng trong một Chu kỳ tín dụng.
Chu kỳ tín dụng: là khoảng thời gian kể từ khi Chủ thẻ bắt đầu sử dụng
Hạn mức tín dụng cho đến Chủ thẻ hoàn trả lại toàn bộ dư nợ để khôi phục lạ
toàn bộ Hạn mức tín dụng.
Dư nợ: là số tiền Chủ thẻ đang nợ Techcombank tại một thời điểm bất kỳ
phát sinh từ việc phát hành và sử dụng Thẻ.
Dư nợ cuối kỳ: là Số tiền Chủ thẻ đang nợ Techcombank tính đến hết
Ngày sao kê.
Chu kỳ tín dụng: là khoảng thời gian kể từ khi Chủ thẻ bắt đầu sử dụng
Hạn mức tín dụng cho đến khi chủ thẻ hoàn trả lại toàn bộ dư nợ để khôi phục
lại toàn bộ Hạn mức tín dụng.
2.3.3 Các sản phẩm thẻ chính tại ngân hàng Techcombank
Thẻ tín dụng:
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature: thẻ mới nhất và VIP nhất
Thẻ tin dụng Techcombank Visa Classic/Gold/Platinum
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Classic/Gold/Platinum: là
thẻ có liên kết với hãng hàng không Vietnam Airline nhưng hiện tại đã
dừng phát hành.
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Priority/ Platinum Priority
Thẻ tín dụng Vietnam Arilines Techcombank Visa Priority/Platinum
Priority: thẻ đã dừng phát hành
Thẻ tín dụng Techcombank JCB Dream Card: thẻ tạm dừng phát hành
Thẻ thanh toán:
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Classic/Priority
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Arilines Techcombank Visa Platinum/
Platinum Priority: hiện đã ngừng phát hành
Thẻ thanh toán nội địa Techcombank F@stAccess/ F@stAccess
Priority
2.3.4 Đặc điểm các sản phẩm thẻ chính tại ngân hàng Techcombank
2.3.4.1 Đặc điểm thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature
Thẻ Visa Signature là thẻ mới và VIP
nhất tại ngân hàng Techcombank, có hạn
mức tín dụng cao nhất trong các dòng thẻ tín
dụng Techcombank – tối đa lến đến 1,2 tỷ
đồng. Với công nghệ thanh toán không tiếp
xúc – Contacless chỉ cần chạm vào thiết bị
thanh toán để thanh toán nhanh chóng và tiện
lợi. Việc chi tiêu bằng thẻ tại hàng triệu điểm
chấp nhận thẻ, website và ATM mang logo Visa tại Việt Nam và trên toàn thế
giới.
Phương thức trả nợ linh hoạt: tự động trích từ tài khoản thanh toán của
khách hàng tại ngân hàng Techcombank, chuyển khoản qua Internet Banking
(dịch vụ F@st i-Bank) hoặc qua Mobie Banking (dịch vụ F@st Mobie) hoặc
qua ATM; trả trực tiếp tại các điểm giao dịch; chuyển khoản từ ngân hàng
khác.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Tiện lợi: dễ dàng, thuận tiện để theo dõi và quản lý chi tiêu thông qua
email, tin nhắn SMS, chuyển phát đảm bảo, sao kê online qua F@st i-banking
hoặc F@st Mobie; tin nhắn thông qua giao dịch.
Ưu đãi và tiện lợi: hoàn phí thường niên và phí phát hành năm thứ nhất
khi sử dụng thẻ với giao dịch đạt từ 5 triệu đồng trở lên trong vòng 30 ngày
kể từ ngày kích hoạt thẻ. Miễn phí thường niên năm tiếp theo nếu tổng giá trị
chi tiêu (không bao gồm giao dịch rút tền mặt) trong 01 năm liền kề trước
ngày thu phí đạt từ 250,000,000 VNĐ trở lên. Ưu điểm về Golf tại các sân
Glof hàng đầu Việt Nam; giảm giá về ẩm thực, thời trang, trang sức, sức
khỏe, làm đẹp, du lịch và giải trí,…tận hưởng các chương trình khuyến mãi
của Techcombank.
Đặc quyền: phí giao dịch ngoại tệ 1.1%, thấp nhất trong các dòng thẻ của
Techcombank hiện nay. Hoàn tiền 5% không giới hạn cho chi tiêu trong nước
trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Chi tiêu trước, trả tiền sau, miễn lãi lên
tới 55 ngày. Thẻ thành viên dịch vụ phòng chờ hạng thương gia tại hơn 1000
sân bay trên toàn thế giới. Bảo hiểm du lịch toàn cầu cho chủ thẻ và người
thân lên tới 10,5 tỷ đồng.
Hạn mức giao dịch thẻ
Loại hạn mức giao dịch Giá trị hạn mức giao dịch
Tổng hạn mức sử dụng trong Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và
ngày số tiền nộp thêm (nếu có)
Hạn mức thanh toán tối đa trong Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và
1 ngày số tiền nộp thêm (nếu có)
Hạn mức thanh toán trên Internet
150.000.000VNĐ/ngày
tối đa trong ngày
Hạn mức thanh toán trên Internet
Tối đa 50.000.000 VNĐ/giao dịch
không cần nhập CVV2
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Hạn mức giao dịch Manual Key Tối đa 150.000.000 VNĐ/ngày
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Giao dịch MOTO
Tối đa 150.000.000 VNĐ/ngày và không
vượt quá hạn mức khả dụng
Tổng hạn mức rút tiền măṭtối đa
100.000.000 VNĐ
trong ngày
Tổng hạn mức rút tiền măṭtối đa
50% hạn mức tín dụng
trong 1 chu kỳ tin dung
Hạn mức rút tiền mặt ngoại tệ tại
30.000.000 VNĐ/ngày
nước ngoài trong ngày
Điều kiện mở thẻ
Điều kiện phát hành thẻ
chính không có Tài sản Bảo
Đảm (TSBĐ)
- Cá nhân người Việt Nam và người nước
ngoài đang sinh sống tại tỉnh/thành phố
nơi Techcombank đang hoạt động.
- Trong độ tuổi từ 18 - 62.
- Thu nhập hàng tháng tối thiểu
từ 40,000,000VNĐ/tháng.
- Các điều kiện khác theo quy định
của Techcombank.
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu

More Related Content

Similar to Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu

Đề tài hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng, RẤT HAY
Đề tài hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng, RẤT HAYĐề tài hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng, RẤT HAY
Đề tài hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng, RẤT HAY
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH MTV Gò Công
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH MTV Gò CôngBáo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH MTV Gò Công
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH MTV Gò Công
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH...
 ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH... ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH...
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
QUẢN LÝ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VI...
QUẢN LÝ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VI...QUẢN LÝ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VI...
QUẢN LÝ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VI...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Bài mẫu Khóa luận Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, HAY
Bài mẫu Khóa luận Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, HAYBài mẫu Khóa luận Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, HAY
Bài mẫu Khóa luận Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, HAY
Viết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
 
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP - TẢI MIỄN PHÍ: ZAL...
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP - TẢI MIỄN PHÍ: ZAL...THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP - TẢI MIỄN PHÍ: ZAL...
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP - TẢI MIỄN PHÍ: ZAL...
Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
 
Đề tài Khóa luận 2024 Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm ...
Đề tài Khóa luận 2024 Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm ...Đề tài Khóa luận 2024 Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm ...
Đề tài Khóa luận 2024 Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng cho vay Khách hàng Doanh nghiệp ngân h...
Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng cho vay Khách hàng Doanh nghiệp ngân h...Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng cho vay Khách hàng Doanh nghiệp ngân h...
Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng cho vay Khách hàng Doanh nghiệp ngân h...
Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
 
Báo cáo tốt nghiệp Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tạ...
Báo cáo tốt nghiệp Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tạ...Báo cáo tốt nghiệp Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tạ...
Báo cáo tốt nghiệp Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tạ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Báo cáo kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH CKL Việt Nam
Báo cáo tốt nghiệp Báo cáo kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH CKL Việt NamBáo cáo tốt nghiệp Báo cáo kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH CKL Việt Nam
Báo cáo tốt nghiệp Báo cáo kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH CKL Việt Nam
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết q...
Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết q...Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết q...
Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết q...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đề Tài Khóa luận 2024 Nâng cao lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối vớ...
Đề Tài Khóa luận 2024 Nâng cao lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối vớ...Đề Tài Khóa luận 2024 Nâng cao lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối vớ...
Đề Tài Khóa luận 2024 Nâng cao lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối vớ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khóa Luận Phân Tích Tình Hình Cho Vay Hộ Sản Xuất Tại Agribank
Khóa Luận Phân Tích Tình Hình Cho Vay Hộ Sản Xuất Tại AgribankKhóa Luận Phân Tích Tình Hình Cho Vay Hộ Sản Xuất Tại Agribank
Khóa Luận Phân Tích Tình Hình Cho Vay Hộ Sản Xuất Tại Agribank
Viết Thuê Đề Tài Luận Văn trangluanvan.com
 
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY C...
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY C...MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY C...
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY C...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG TẠI VIỆT NAM: CÁC YẾU TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ ...
KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG TẠI VIỆT NAM: CÁC YẾU TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ ...KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG TẠI VIỆT NAM: CÁC YẾU TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ ...
KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG TẠI VIỆT NAM: CÁC YẾU TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình Dương
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình DươngBáo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình Dương
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình Dương
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khóa Luận Tốt Nghiệp Thẻ Thanh Toán Của Ngân Hàng Việt Nam.docx
Khóa Luận Tốt Nghiệp Thẻ Thanh Toán Của Ngân Hàng Việt Nam.docxKhóa Luận Tốt Nghiệp Thẻ Thanh Toán Của Ngân Hàng Việt Nam.docx
Khóa Luận Tốt Nghiệp Thẻ Thanh Toán Của Ngân Hàng Việt Nam.docx
Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
 
Chuyên đề tốt nghiệp Hoạt động cho vay không có bảo đảm bằng tài sản tại Công...
Chuyên đề tốt nghiệp Hoạt động cho vay không có bảo đảm bằng tài sản tại Công...Chuyên đề tốt nghiệp Hoạt động cho vay không có bảo đảm bằng tài sản tại Công...
Chuyên đề tốt nghiệp Hoạt động cho vay không có bảo đảm bằng tài sản tại Công...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ...
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ...QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ...
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Xây dựng và phát triển thương hiệu VietinBank
Xây dựng và phát triển thương hiệu VietinBankXây dựng và phát triển thương hiệu VietinBank
Xây dựng và phát triển thương hiệu VietinBank
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

Similar to Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu (20)

Đề tài hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng, RẤT HAY
Đề tài hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng, RẤT HAYĐề tài hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng, RẤT HAY
Đề tài hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng, RẤT HAY
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH MTV Gò Công
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH MTV Gò CôngBáo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH MTV Gò Công
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH MTV Gò Công
 
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH...
 ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH... ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH...
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH...
 
QUẢN LÝ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VI...
QUẢN LÝ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VI...QUẢN LÝ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VI...
QUẢN LÝ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VI...
 
Bài mẫu Khóa luận Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, HAY
Bài mẫu Khóa luận Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, HAYBài mẫu Khóa luận Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, HAY
Bài mẫu Khóa luận Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, HAY
 
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP - TẢI MIỄN PHÍ: ZAL...
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP - TẢI MIỄN PHÍ: ZAL...THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP - TẢI MIỄN PHÍ: ZAL...
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP - TẢI MIỄN PHÍ: ZAL...
 
Đề tài Khóa luận 2024 Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm ...
Đề tài Khóa luận 2024 Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm ...Đề tài Khóa luận 2024 Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm ...
Đề tài Khóa luận 2024 Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm ...
 
Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng cho vay Khách hàng Doanh nghiệp ngân h...
Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng cho vay Khách hàng Doanh nghiệp ngân h...Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng cho vay Khách hàng Doanh nghiệp ngân h...
Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng cho vay Khách hàng Doanh nghiệp ngân h...
 
Báo cáo tốt nghiệp Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tạ...
Báo cáo tốt nghiệp Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tạ...Báo cáo tốt nghiệp Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tạ...
Báo cáo tốt nghiệp Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tạ...
 
Báo cáo tốt nghiệp Báo cáo kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH CKL Việt Nam
Báo cáo tốt nghiệp Báo cáo kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH CKL Việt NamBáo cáo tốt nghiệp Báo cáo kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH CKL Việt Nam
Báo cáo tốt nghiệp Báo cáo kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH CKL Việt Nam
 
Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết q...
Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết q...Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết q...
Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết q...
 
Đề Tài Khóa luận 2024 Nâng cao lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối vớ...
Đề Tài Khóa luận 2024 Nâng cao lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối vớ...Đề Tài Khóa luận 2024 Nâng cao lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối vớ...
Đề Tài Khóa luận 2024 Nâng cao lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối vớ...
 
Khóa Luận Phân Tích Tình Hình Cho Vay Hộ Sản Xuất Tại Agribank
Khóa Luận Phân Tích Tình Hình Cho Vay Hộ Sản Xuất Tại AgribankKhóa Luận Phân Tích Tình Hình Cho Vay Hộ Sản Xuất Tại Agribank
Khóa Luận Phân Tích Tình Hình Cho Vay Hộ Sản Xuất Tại Agribank
 
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY C...
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY C...MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY C...
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY C...
 
KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG TẠI VIỆT NAM: CÁC YẾU TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ ...
KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG TẠI VIỆT NAM: CÁC YẾU TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ ...KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG TẠI VIỆT NAM: CÁC YẾU TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ ...
KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG TẠI VIỆT NAM: CÁC YẾU TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ ...
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình Dương
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình DươngBáo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình Dương
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình Dương
 
Khóa Luận Tốt Nghiệp Thẻ Thanh Toán Của Ngân Hàng Việt Nam.docx
Khóa Luận Tốt Nghiệp Thẻ Thanh Toán Của Ngân Hàng Việt Nam.docxKhóa Luận Tốt Nghiệp Thẻ Thanh Toán Của Ngân Hàng Việt Nam.docx
Khóa Luận Tốt Nghiệp Thẻ Thanh Toán Của Ngân Hàng Việt Nam.docx
 
Chuyên đề tốt nghiệp Hoạt động cho vay không có bảo đảm bằng tài sản tại Công...
Chuyên đề tốt nghiệp Hoạt động cho vay không có bảo đảm bằng tài sản tại Công...Chuyên đề tốt nghiệp Hoạt động cho vay không có bảo đảm bằng tài sản tại Công...
Chuyên đề tốt nghiệp Hoạt động cho vay không có bảo đảm bằng tài sản tại Công...
 
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ...
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ...QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ...
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ...
 
Xây dựng và phát triển thương hiệu VietinBank
Xây dựng và phát triển thương hiệu VietinBankXây dựng và phát triển thương hiệu VietinBank
Xây dựng và phát triển thương hiệu VietinBank
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn

Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai ChâuĐánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Business report plan Globex International Operations
Business report plan Globex International OperationsBusiness report plan Globex International Operations
Business report plan Globex International Operations
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogicTổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Nghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea aspera
Nghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea asperaNghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea aspera
Nghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea aspera
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...
Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...
Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn (20)

Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
 
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
 
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai ChâuĐánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
 
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
 
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
 
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
 
Business report plan Globex International Operations
Business report plan Globex International OperationsBusiness report plan Globex International Operations
Business report plan Globex International Operations
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
 
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
 
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogicTổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
 
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...
 
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
 
Nghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea aspera
Nghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea asperaNghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea aspera
Nghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea aspera
 
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...
 
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
 
Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...
Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...
Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...
 

Recently uploaded

Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
SmartBiz
 
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdfCau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
HngMLTh
 
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyetinsulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
lmhong80
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
QucHHunhnh
 
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
NguynDimQunh33
 
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
khanhthy3000
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
my21xn0084
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptxFSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
deviv80273
 
SLIDE BÀI GIẢNG MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.pdf
SLIDE BÀI GIẢNG MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.pdfSLIDE BÀI GIẢNG MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.pdf
SLIDE BÀI GIẢNG MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.pdf
UyenDang34
 
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
hieutrinhvan27052005
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
HngL891608
 
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptxLỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
12D241NguynPhmMaiTra
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
AnhPhm265031
 
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docxVăn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
metamngoc123
 
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀNGiải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
linh miu
 

Recently uploaded (17)

Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
 
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdfCau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
Cau-Trắc-Nghiệm-TTHCM-Tham-Khảo-THI-CUỐI-KI.pdf
 
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyetinsulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
 
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
 
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
 
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptxFSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
 
SLIDE BÀI GIẢNG MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.pdf
SLIDE BÀI GIẢNG MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.pdfSLIDE BÀI GIẢNG MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.pdf
SLIDE BÀI GIẢNG MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.pdf
 
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
 
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptxLỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
 
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docxVăn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
 
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀNGiải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
 

Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu

 • 1. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ *********** BÁO CÁO THỰC TẬP 4 PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH LÁI THIÊU Họ và tên: Trần Thị Yến Nhi MSSV: 1723402010099 Lớp: D17TC02 Ngành: Tài chính ngân hàng GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Chung Bình Dương, tháng 10/2020
 • 2. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan Báo cáo tốt nghiệp “Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhanh Lái Thiêu” là công trình nghiên cứu của bản thân với sự giúp đỡ của giảng viên hướng dẫn là Thầy TS. Nguyễn Hoàng Chung. Nội dung, kết quả trình bày trong báo cáo là trung thực và chưa từng được ai công bố trước đây. Em xin cam đoan nếu có vấn đề gì em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Bình Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2020 Sinh viên
 • 3. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu trường Đại Học Thủ Dầu Thủ Dầu Một đã tạo điều kiện để chúng em có môi trường học tập tốt về cơ sở hạ tầng cũng như cơ sở vật chất. Và em xin chân thành cảm ơn Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Lái Thiêu (Techcombank – CN Lái Thiêu) đã luôn nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập tại ngân hàng. Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý thầy cô trong Khoa Kinh Tế nghành Tài Chính - Ngân Hàng đã tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập vừa qua. Qua thời gian thực tập tại Ngân hàng Techcombank – CN Lái Thiêu. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của các anh chị phòng giao dịch, phòng tín dụng và phòng quan hệ khách hàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em được học hỏi tiếp xúc với môi trường làm việc, giúp em có được những kiến thức thực tế và hiểu rõ hơn về công việc. Cùng với sự tận tình của thầy TS. Nguyễn Hoàng Chung đã trực tiếp hướng dẫn, dành nhiều thời gian, công sức, quan tâm, theo dõi và nhắc nhở em hoàn thành bài báo cáo một cách tốt nhất. Thông qua bài báo cáo này em đã học hỏi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm về các gói sản phẩm thẻ mà các khách hàng dùng tại Ngân hàng Techcombank – CN Lái Thiêu. Em xin gửi lời tới các anh chị và cô giáo lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc! Xin chân thành cảm ơn!
 • 4. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
 • 5. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net DANH MỤC LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài .................................................................................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu............................................................................................................... 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................................... 2 4. Phương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệu: ........................................................................... 2 5. Ý nghĩa của đề tài................................................................................................................... 3 6. Kết cấu của báo cáo................................................................................................................ 3 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TECHCOMBANK- PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU......................................................................................................4 1.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ TECHCOMBANK ................................................................. 4 1.1.1. Giới thiệu chung về Techcombank ......................................................................4 Nơi thành lập và thời gian thành lập ...................................................................................... 4 Loại hình doanh nghiệp.......................................................................................................... 4 Địa chỉ / Điện thoai Phòng giao dịch ..................................................................................... 4 1.1.2. Lịch sử hình thành phát triển ...............................................................................5 1.1.2.1. Lịch sử hình thành phát triển của ngân hàng Techcombank..................................... 5 1.1.2.2. Lịch sử hình thành phát triển của ngân hàng Techcombank – Phòng Giao dịch Lái Thiêu ...................................................................................................................................... 8 1.1.3. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi........................................................................8 1.1.3.1. Tầm nhìn: .................................................................................................................. 8 1.1.3.2. Sứ mệnh: ................................................................................................................... 8 1.1.3.3. Giá trị cốt lõi: ............................................................................................................ 9 1.2. NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU ............................................................................................................10 1.2.1 Nhệm vụ và chức năng của ngân hàng Techcombank – PGD Lái Thiêu ......10 1.2.2 Các nghiệp vụ đang được thực hiện của Techcombank – PGD Lái Thiêu ....11 1.3. HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU .......................................................................................................................12 1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức ......................................................................................12 1.3.2 Nhiệm vụ và chức năng của phòng ban .........................................................14 1.4 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU..............................................................................................16 1.5 TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU...........................................................................................19 1.5.1 Địa bàn hoạt động:..............................................................................................19 1.5.2. Phương thức hoạt động:.....................................................................................19 i
 • 6. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 1.6 MỘT SỐ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK - PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU GIAI ĐOẠN 2016-2019 ....................................................................21 CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN THẺ CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU .......24 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THẺ NGÂN HÀNG VÀ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.........................................................24 2.1.1 Khái niệm cơ bản về Ngân hàng thương mại và thẻ ngân hàng.....................24 2.1.2 Cấu tạo và phân loại thẻ ngân hàng................................................................24 2.1.3 Lợi ích của việc sử dụng thẻ thanh toán ngân hàng .......................................25 2.2 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI....................29 2.2.1 Quan điểm phát triển sản phẩm thẻ ngân hàng ..............................................29 2.2.2 Hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại...................................30 2.2.2.1 Nghiệp vụ phát hành thẻ ngân hàng thương mại ..................................................30 2.2.2.2 Quy trình nghiệp vụ thẻ:.......................................................................................30 2.3 GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM THẺ TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU ............................................................................................................32 2.3.1 Công tác hiện đại hóa công nghệ phát hành thẻ ngân hàng tại ngân hàng Techcombank...............................................................................................................32 2.3.2 Một số điều cơ bản về thẻ ngân hàng Techcombank .....................................33 2.3.3 Các sản phẩm thẻ chính tại ngân hàng Techcombank ...................................34 2.3.4 Đặc điểm các sản phẩm thẻ chính tại ngân hàng Techcombank....................35 2.3.4.1 Đặc điểm thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature...........................................35 2.3.4.2 Đặc điểm thẻ tín dụng Techcombank Visa...........................................................38 2.3.4.3 Đặc điểm thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Classic/Priority.................39 2.3.5 Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng Techcombank – Phòng giao dịch Lái Thiêu..............................................................................................................41 2.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU ..............................................45 2.4.1 Các yếu tố bên trong (nội bộ).........................................................................45 2.4.2 Các yếu tố bên ngoài ......................................................................................46 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THẺ TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU ..............................................47 2.5.1 Ưu điểm về thực trạng phát triển sản phẩm thẻ tại ngân hàng Techcombank – PGD Lái Thiêu.............................................................................................................47 2.5.2 Nhược điểm và nguyên nhân ảnh hưởng đến việc phát triển sản phẩm tại ngân hàng Techcombank – PGD Lái Thiêu.................................................................48 2.5.2.1 Rủi ro về thẻ giả mạo............................................................................................48 2.5.2.2 Rủi ro thông tin thẻ bị mất cấp .............................................................................48 2.5.2.3 Rủi ro thẻ bị mất cấp thất lạc.................................................................... 49
 • 7. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net ii
 • 8. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 2.5.2.4 Rủi ro tác nghiệp........................................................................ 49 2.5.2.5 Rủi ro về kỹ thuật công nghệ..................................................... 49 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT - KIẾN NGHỊ........................................................................... 50 3.1 NHẬN XÉT............................................................................................ 50 3.1.1 Ưu điểm – Thuận lợi...................................................................................... 50 3.1.1.1 Ưu điểm..................................................................................... 50 3.1.1.2 Thuận lợi.................................................................................... 51 3.1.2 Hạn chế - Khó khăn........................................................................................ 51 3.1.2.1 Hạn chế...................................................................................... 51 3.1.2.2 Khó khăn.................................................................................... 52 3.1.3 Một số giải pháp nhầm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động phát triển các sản phẩm thẻ tại ngân hàng.......................................................................................... 53 3.1.3.1 Đẩy mạnh hoạt động Marketing................................................. 53 3.1.3.2 Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ........................................... 53 3.1.3.3 Chính sách chăm sóc khách hàng toàn diện.............................. 54 3.2 KIẾN NGHỊ............................................................................................ 55 3.2.1 Đối với ngân hàng Techcombank.................................................................. 55 3.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam........................................................ 55 3.2.3 Đối với Hiệp hội thẻ ngân hàng và liên minh thẻ........................................... 56 KẾT LUẬN.......................................................................................................................... 57 PHỤ LỤC............................................................................................................................. 60
 • 9. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net iii
 • 10. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tổng quan về tình hình nhân sự của ngân hàng Techombank – PGD Lái Thiêu. .............................................................................................................................................. 16 Bảng 1.2: Một số kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng năm 2017-2019................. 21 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Chặng đường lịch sử hình thành và phát triển của Techcombank......................... 7 Hình 1.3: Trình độ học vấn nhân sự của Techcombank – PGD Lái Thiêu.......................... 17 Hình 1.4: Nguồn nhân sự của Techcombank – PGD Lái Thiêu.......................................... 18 Hình 1.5: Tổng tài sản của Techcombank – PGD Lái Thiêu............................................... 21 Hình 1.6: Tỷ lệ an toàn vốn của Techcombank – PGD Lái Thiêu....................................... 22 Hình 1.7: Lợi nhuận trước thuế của Techcombank – PGD Lái Thiêu................................. 23 Hình 2.1: Lượng khách của Techcombank – PGD Lái Thiêu năm 2017-2018-2019.......... 41 Hình 2.2: Lượng thẻ phát hành của Techcombank – PGD Lái Thiêu năm 2017-2018-2019 .............................................................................................................................................. 42 Hình 2.3: Lượng khách VIP có số dư trong tài khoản trên 1 tỷ đồng.................................. 43 của Techcombank – PGD Lái Thiêu năm 2017-2018-2019................................................ 43 Hình 2.4: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thẻ Techcombank – PGD Lái Thiêu năm 2017-2018-2019................................................................................................................... 44
 • 11. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net iv
 • 12. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Y
 • 13. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net v
 • 14. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
 • 15. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net vi
 • 16. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Viết tắt Techcombank CN PGD KHCN KHDN NHNN TMCP NHTM UBCK TP TP.HCM VND USD GDCK WTO PIN ATM ĐVCNT TCTQT TCTTT TSĐB
 • 17. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Giải thích Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Phòng giao dịch Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nước Thương mại cổ phần Ngân hàng Thương mại Ủy ban Chứng khoán Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đồng Đồng tiền ở nước Mỹ Giao dịch Chứng khoán Tổ chức Thương mại Quốc tế Mã số xác định chủ thẻ Máy giao dịch tự động Đơn vị chấp nhận thẻ Tổ chức thẻ quốc tế Tổ chức thanh toán thẻ Tài sản đảm bảo vii HMTD Hạn mức tín dụng
 • 18. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Xu thế mở cửa hội nhập và phát triển, thẻ ngân hàng đã được tất cả các nước trên thế giới chấp nhận và sử dụng rộng rãi trong đó có Việt Nam. Việc sử dụng tiền mặt trong giao dịch tài chính ở các nước phát triển đã được từ bỏ từ khá lâu, thay vào đó là thẻ ngân hàng, một phương tiện thanh toán an toàn, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và là sản phẩm đem lại nhiều lợi ích cho Ngân hàn phát hành. Hiện nay rất nhiều ngân hàng nước ngoài với ưu thế về vốn, công nghệ, kinh nghiệm, trình độ đã gia nhập thị trường ngân hàng Việt Nam làm tăng tính cạnh tranh trong lĩnh vực này. Nhận thức được điều này, các ngân hàng thương mại nhà nước và các ngân hàng TMCP đều đưa việc phát triển sản phẩm thẻ vào chiến lược phát triển lâu dài của mình. Các ngân hàng đã không ngừng đưa ra các sản phẩm mới với nhiều tiện ích và giá trị gia tăng nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ, mở rộng mạng lưới các đơn vị chấp nhận thẻ cũng như các kênh phân phối sản phẩm trên thị trường. Giữa các ngân hàng đã có những sự canh tranh ngày càng mạnh mẽ để giữ vững và chiếm lĩnh thị trường này. Đặc biệt từ khi gia nhập WTO, nhiều lĩnh vực quan trọng như thương mại điện tử, dịch vụ, du lịch, thanh toán trực tuyến… đang và sẽ đạt tăng trưởng cao và ngày càng thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ thẻ. Ngân hàng TECHCOMBANK không năm ngoài quỹ đạo trên, là một trong các ngân hàng TMCP có tăng trưởng và chất lượng ổn định, tuy nhiên các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng còn khá đơn điệu, phổ biến vẫn là các sản phẩm truyền thống như những ngân hàng khác. Vì vậy để giành thế chủ động trong tiến trình hội nhập, chiếm được lòng tin của khách hàng TECHCOMBANK cần giải quyết đồng bộ các vấn đề của hoạt động kinh doanh mà trước hết là phát triển sản phẩm, dịch vụ. Các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng tương đối đa dạng nhưng trong đó có sản phẩm rất được đông đảo khách hàng ưa chuộng không kể độ tuổi, tầng lớp đó là sản phẩm dịch vụ thanh toán thẻ. Những lợi ích vượt trội mà việc thanh toán qua thẻ đã vượt qua những lợi ích của các hình thức thanh toán dùng tiền mặt và kể cả nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trước đó. Thể hiện sự phát triển vượt bậc của ngành ngân hàng trong việc ứng dụng các tiến bộ của công nghệ- kỹ thuật. Việc nghiên cứu một cách có hệ thống dựa trên lý thuyết và thực tiễn của việc phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, qua đó tìm ra các giải pháp phù hợp trong điều kiện cụ thể của TECHCOMBANK sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng và khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế.
 • 19. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Từ nhu cầu thực tế đó, sau một thời gian tìm hiểu về dịch vụ thẻ tại ngân hàng TECHCOMBANK, tôi đã lựa chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp cho việc phát triển sản phẩm thẻ của ngân hàng Techcombank– CN Lái Thiêu” làm đề tài cho bài báo cáo thực tập của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Tìm hiểu về môi trường, văn hóa tuân thủ trong công việc, chính sách hoạt động của Ngân hàng Techcombak và CN Lái Thiêu. Mục tiêu cụ thể: Thứ nhất, giới thiệu chung các vấn đề cơ bản về thẻ và chính sách marketing thẻ của ngân hàng thương mại. Thứ hai, phân tích thực trạng hoạt động chính sách marketing của Techcombank – CN Lái Thiêu đối với thẻ thanh toán. Thứ ba, đưa ra các kiến nghị, biện pháp hữu hiệu để hỗ trợ hoàn thiện các chính sách marketing dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng Techcombank - CN Lái Thiêu. Từ đó rút ra được vai trò của dịch vụ, chất lượng các sản phẩm thẻ đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng Techcombank. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Không gian nghiên cứu: Đề tài được thực hiện trong phạm vi ngân hàng Techcombank- chi nhánh Bình Dương- CN Lái Thiêu. Thời gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu số liệu thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2019 qua các báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của Techcombank. Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu, phân tích thực trạng việc phát triển sản phẩm thẻ thanh toán của ngân hàng Techcombank – CN Lái Thiêu trong vòng 3 năm gần nhất (từ năm 2017 đến năm 2019). 4. Phương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệu: Bài báo cáo sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, mô tả, phân tích, so sánh các dữ liệu thu thập được dưới dạng các bảng biểu, biểu đồ tổng hợp từ Techcombank – CN Lái Thiêu và từ các tài liệu tham khảo, sách báo, phương tiện truyền thông có liên quan. Qua đó, đưa ra các nhận định có căn cứ về thực trạng và giải pháp phát triển sản phẩm thẻ của ngân hàng Techcombank – CN Lái Thiêu. 5. Ý nghĩa của đề tài
 • 20. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Ý nghĩa khoa học: Bổ sung cơ sở lý thuyết về sản phẩm thẻ và thanh toán thẻ. Ýnghĩa thực tiễn: Thông qua các tư liệu thu thập từ ngân hàng và kiến thức đã học, tôi thực hiện đề tài “Phát triển sản phẩm thẻ tại ngân hàng Techcombank – CN Lái Thiêu” đưa ra cái nhìn tổng quan hơn về tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng marketing thẻ của ngân hàng trong ba năm gần nhất. Với mục tiêu đánh giá ưu điểm, nhược điểm từ các số liệu thu thập được đề xuât những giải pháp và kiến nghị để phát triển hiệu quả hơn các dịch vụ, chất lượng và sản phẩm thẻ tại ngân hàng Techcombank – CN Lái Thiêu. 6. Kết cấu của báo cáo Ngoài phần mở đầu, danh mục bảng biểu, tài liệu tham khảo…, nghiên cứu có kết cấu 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết về phát triển sản phẩm thẻ tại ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Lái Thiêu Chương 2: Mô tả và phân tích thực trạng hoạt động việc phát triển thẻ tại ngân hàng Techcombank – Phòng giao dịch Lái Thiêu Chương 3: Nhận xét – Kiến nghị
 • 21. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TECHCOMBANK- PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU 1.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ TECHCOMBANK Tên Ngân hàng: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Tên viết tắt: TECHCOMBANK Mã giao dịch: TCB 1.1.1. Giới thiệu chung về Techcombank Nơi thành lập và thời gian thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) được thành lập vào ngày 27 tháng 9 năm 1993 tại 24 phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Bởi một nhóm các trí thức làm việc tại Châu Âu và Liên Xô. Chỉ một năm sau, ngân hàng mở chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và tăng vốn điều lệ lên 51,5 tỷ đồng. Trong năm 1996, Techcombank thành lập Chi nhánh Techcombank Thăng Long cùng Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh tại Hà Nội, sau đó là Phòng giao dịch Thắng Lợi trực thuộc Techcombank tại Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình doanh nghiệp Ngân hàng Techcombank– PGD Lái Thiêu hoạt động theo ủy quyền của Techcombank chi nhánh Bình Dương. Đại diện theo ủy quyền của ngân hàng Techcombank là đơn vị hạch toán phụ thuộc hệ thống ngân hàng Techcombank, có con dấu riêng, bảng cân đối kế toán. Địa chỉ / Điện thoai Phòng giao dịch Tên đầy đủ: Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) – PGD Lái Thiêu, Bình Dương. Địa chỉ: Số 65 Đường Nguyễn Văn Tiết, Khu phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3636.097, 0274.3636.(100;101;102;103;104). Hotline: 0274.3636.097. Fax: 0274.3.636.097 Swift Code: VTCBVNVX. Email: techcombank.com.vn Facebook: facebook.com/Techcombank Ngày khai trương: 2008
 • 22. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 1.1.2. Lịch sử hình thành phát triển Techcombank được thành lập năm 1993, trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển mình từ chế độ kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường. Tại thời điểm đó, Việt Nam thực hiện nhiều cải cách và đã cho thấy những thay đổi kinh tế ngoạn mục, trong đó nổi bật là tăng trưởng GDP đã tăng gấp hai lần trong thập kỷ trước. Số vốn điều lệ ban đầu chỉ 20 tỷ Việt Nam đồng, Techcombank hôm nay đã trở thành ngân hàng lớn hàng đầu về vốn điều lệ. Với Techcombank, khi chúng tôi đặt ra tầm nhìn trong tương lai, thành công không chỉ phải là đích đến cuối cùng mà còn là dấu ấn của cả một quá trình chuyển đổi. Năm 2018 cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng, khi Techcombank hoàn thành thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam, và tiến hành niêm yết trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh. Sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược đã củng cố thêm vị thế của Techcombank. Chúng tôi xin cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của họ trên chặng đường đi đến một tương lai lớn mạnh hơn. Techcombank sẽ không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Dù đó là khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp, mục tiêu của Techcombank là trở thành điểm tập trung cho mọi giải pháp tài chính. Với tầm nhìn và sứ mệnh của Techcombank là trở thành ngân hàng số 1 của Việt Nam, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp Việt Nam trên con đường chinh phục những ước mơ. 1.1.2.1. Lịch sử hình thành phát triển của ngân hàng Techcombank Techcombank được thành vào ngày 27 tháng 9 năm 1993, trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển mình từ chế độ kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường. Tại thời điểm đó, Việt Nam thực hiện nhiều cải cách và đã cho thấy những thay đổi kinh tế ngoạn mục, trong đó nổi bật là tăng trưởng GDP đã tăng gấp hai lần trong thập kỷ trước. Với số vốn điều lệ ban đầu chỉ 20 tỷ Việt Nam đồng, Techcombank hôm nay đã trở thành ngân hàng lớn hàng đầu về vốn điều lệ. Sự thành công của chúng tôi đến từ chiến lược tập trung giải quyết nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng. Đến nay, Techcombank đã cung cấp nhiều loại sản phẩm, dịch vụ đa dạng cho hơn 6 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam.
 • 23. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Với 1 trụ sở chính, 2 văn phòng đại diện và 314 điểm giao dịch tại 45 tỉnh thành trên cả nước, không chỉ đáp ứng nhu cầu giao dịch ngân hàng thông thường mà còn đảm bảo nhu cầu an toàn tài chính cho người Việt. Năm 2018, trong số 9 ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) lớn nhất cả nước, Techcombank là ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ doanh thu ngoài lãi, chi phí trên doanh thu, lợi nhuận ròng trên tài sản, và thu nhập hoạt động trung bình trên mỗi cán bộ nhân viên.
 • 24. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 1993-2010 2011-2015 2016 2017 2018 2019 Thành lập với vốn điều lệ 20 tỷ đồng Phát triển hệ thống ngân hàng Được đánh giá cao và nhận nhiều giải thưởng quốc tế "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2010" Quy mô tổng tài sản 180.000 tỷ cùng 307 chi nhánh trên toàn quốc Ngân hàng đi đầu trong việc mang lại trải nghiệm công nghệ số thông qua dịch vụ giao dịch ATM không cần thẻ đến hơn 2,8 triệu khách hàng Top 2 ngân hàng có doanh số thanh toán thẻ Vía lớn nhất thị trường với 4,2 triệu khách hàng Lợi nhuận tăng gấp đôi và nhận được nhiều giải thưởng lớn trong khu vực Yếu tố nền tảng cho thành công của Techcombank là niềm tin của cổ đông, sự cam kết, đồng lòng của cán bộ nhân viên và sự kiên định phát triển của tổ chức Ngân hàng đứng đầu về chỉ số tín nhiệm và về doanh số thanh toán thẻ quốc tế Visa Dẫn đầu về sản phẩm bảo hiểm, mang đến sự hợp tác chiến lược vói nhà cung cấp bảo hiểm hàng đầu Manulife Top 2 nơi làm việc tốt nhất và đứng đầu về chỉ số găn kết do cán bộ nhân viên bình chọn (EES) Chính thức niêm yết trên sàn Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, với mã cổ phiếu TCB, giá trị vốn hóa tại thời điểm niêm yết 6,5 tỷ USD Top 3 thương vụ IPO lớn nhất thị trường Đông Nam Á 2018 Đạt được nhiều giải thưởng lớn và tăng vốn điều gấp 3 lần lên mức 34.965,9 tỷ đồng Khai trương văn phòng Hội sở miền Bắc thứ hai và lợi nhuận trước thuế cán mốc trên 12 nghìn tỷ VNĐ Nhận 7 giải thưởng lớn từ tổ chức ASIA Chính thức áp dụng chuẩn Basel II từ 01/07/2019, tỷ lệ CAR luôn ở mức cao so với chuẩn yêu cầu của NHNN Hình 1.1: Chặng đường lịch sử hình thành và phát triển của Techcombank (Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ báo cáo thương niên của Techcombank)
 • 25. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 1.1.2.2. Lịch sử hình thành phát triển của ngân hàng Techcombank – Phòng Giao dịch Lái Thiêu Lịch sử hình thành phát triển: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) – PGD Lái Thiêu được thành lập vào năm 2008 với quy mô ban đầu là Quỹ tiết kiệm trực thuộc Techcombank- Chi nhánh Bình Dương. Năm 2015, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh chuyển đổi quy mô từ Quỹ tiết kiệm thành PGD Lái Thiêu, hoạt động theo ủy quyền của Techcombank – Chi nhánh Bình Dương. Năm 2019, chuyển đổi từ PGD Lái Thiêu trở thành Chi nhánh Lái Thiêu (Chi nhánh đa năng), hoạt động theo ủy quyền của Techcombank - Chi nhánh Bình Dương. Nhiệm vụ: Nhằm phục vụ và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thực hiện mục tiêu phục vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi với chất lượng dịch vụ tốt nhất, hệ thống ATM tại Bình Dương không ngừng được đầu tư trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng khả năng cung ứng dịch vụ. 1.1.3. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi 1.1.3.1. Tầm nhìn: Phân đâu trơ thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Dương. 1.1.3.2. Sứ mệnh: Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng, dưa trên cơ ở luôn coi khách hàng làm trọng tâm. Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt. Mang lợi cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai một chiến lưọc phát triển kinh doanh mạnh song song với việc áp dụng thông lệ quản trị kinh doanh và quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • 26. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 1.1.3.3. Giá trị cốt lõi:
 • 27. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net “Văn hóa tổ chức” được xây dựng dựa trên 5 Giá trị cốt lõi đã tạo nên sức mạnh của Techcombank và nền tảng cho sự phát triển bền vững của tổ chức, mang lại thành công cho khách hàng. Khách hàng là trọng tâm: Với phương châm: “Vì chúng ta chỉ thành công khi thấy khách hàng thành công” Techcombank luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng trong mọi suy nghĩ, hành động để mang lại lợi ích và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Đồng thời, bảo vệ lợi ích khách hàng thông qua việc luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật và của Ngân hàng. Đổi mới và sáng tạo: Toàn thể cán bộ nhân viên luôn sẵn sàng đón nhận và dẫn dắt sự thay đổi hướng đến cách làm mới tạo ra kết quả mới, cách làm đột phá tạo ra kết quả vượt trội “Để luôn dẫn đầu”. Hợp tác vì mục tiêu chung: Mục tiêu “Tạo nên sức mạnh tập thể để cùng tổ chức phát triển bền vững và thành công vượt trội” sức mạnh của Techcombank được tạo ra từ một tập thể với nền tảng là những thống nhất trong suy nghĩ, trong hành động. Phát triển bản thân: Tại Techcombank “Để có khả năng nắm bắt cơ hội phát triển cùng với tổ chức” các Cán bộ nhân viên luôn chủ động học hỏi, nâng cao năng lực và luôn đặt mục tiêu cao để phát triển bản thân, cũng như đồng hành cùng sự phát triển của tổ chức. Đồng thời, tổ chức cũng cam kết tạo điều kiện và cơ hội phát triển cho mỗi bản thân. Làm việc hiểu quả: Nhằm mang lại thành công lớn hơn với nguồn lực phù hợp, Techcombank với mục tiêu “Mọi hành động đều hướng tới kết quả cụ thể, rõ ràng”, luôn làm việc có kế hoạch và kỹ luật thực thi, đảm bảo phân bổ và tối ưu hóa nguồn lực. 1.2. NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU
 • 28. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Ngân hàng Techcombank - PGD Lái Thiêu tọa lạc tại vị trí có truyền thống về thương mại là Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. Là địa phận giao thoa giữa tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh, gần các Khu công nghiệp (KCN) lớn như KCN VSIP I, KCN Đồng An, KCN Sóng Thần 1,2... với mật độ dân số đông đúc, kinh doanh sầm uất. Techcombank Lái Thiêu hiện đang phát triển rất tốt và trong tương lai sắp tới sẽ trở thành mô hình Siêu chi nhánh. 1.2.1 Nhệm vụ và chức năng của ngân hàng Techcombank – PGD Lái Thiêu Nhiệm vu: Xây dựng kế hoạch kinh doanh của chi nhánh theo định hướng phát triển chung của khu vực trong địa bàn tỉnh Bình Dương và của toàn ngân hàng trong từng thời kì. Tổ chức các công tác hạch toán, kế toán và an toàn quỹ tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình nghiệp vụ liên quan, quy định, quy chế của ngân hàng. Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, bộ phận trong công tác kiểm tra, kiểm soát và thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra mọi mặt hoạt động của chi nhánh cũng như các phòng giao dịch trên địa bản tỉnh trực thuộc chi nhánh. Với định hướng phát triển gia đoạn 2019 - 2021, ngân hàng Techcombank – PGD Lái Thiêu nói riêng và tập đoàn Techcombank nói chung sẽ tiếp tục duy trì tốc độ phát triển tài sản ở mức cao, luôn quan tâm đến sự an toàn, bền vững. Vậy nên, Techcombank sẽ không ngừng thực hiện các mục tiêu như là: o Tăng nhanh năng lực tài chính o Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ o Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng o Chuẩn hóa các quy trình thao tác nghiệp vụ Tiếp cận và từng bước áp dụng các chuẩn mực kế toán và quản trị ngân hàng theo thông lệ quốc tế Tổ chức các công tác hành chính quản trị, nhân sự để phục vụ cho các hoạt động của chi nhánh thực hiện các công tác hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo nhân lực và tạo môi trường làm việc hiệu quả nhằm phát huy tối đa năng lực, tiềm năng phục vụ của toàn bộ nhân viên toàn chi nhánh một cách tốt nhất.
 • 29. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Chức năng:
 • 30. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ về tiền gửi, tiền vay và các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng sao cho phù hợp với các quy định của Ngân hàng Nhà nước, các quy định về phạm vi hoạt động được phép của chi nhánh, và các quy định mà ngân hàng Hội sở đưa ra. Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, bộ phận trong công tác kiểm tra, kiểm soát và thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra mọi mặt hoạt động của chi nhánh cũng như các phòng giao dịch trên địa bản tỉnh trực thuộc chi nhánh. Thực hiện các công tác tiếp thị, xây dựng thị phần, bảo vệ thương hiệu, nghiên cứu và đề xuất các nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của địa bàn tỉnh Bình Dương mà ngân hàng đang hoạt động. 1.2.2 Các nghiệp vụ đang được thực hiện của Techcombank – PGD Lái Thiêu Techcombank – PGD Lái Thiêu thực hiện các nghiệp vụ, chức năng của một phòng giao dịch: In sao kê tài khoản Quản lý tài sản Kiểm đếm tiền Dịch vụ cho vay Dịch vụ thẻ Lập lệnh chuyển tiền và Sec Đảm bảo Chuyển tiền lương theo lô Rút tiền mặt Các dịch vụ ngân hàng quốc tế 1.3.HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU
 • 31. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 • 32. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Techcombank – Phòng Giao dịch Lái Thiêu Hiện nay, cơ cấu tổ chức của ngân hàng được tổ chức theo mô hình Sakura 2. Đây là mô hình giúp cho cán bộ quản lý và nhân viên làm việc cùng nhau một cách hiệu quả. Mô hình này đòi hỏi sự đoàn kết, tương tác giữa các bộ phận khác nhau; sự phân chia, tổ chức công việc hợp lý của bộ phận quản lý; cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, am hiểu sâu sắc. Để đạt được mục tiêu trở thành ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam thì cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý hoạt động dựa vào các yếu tố cơ bản: Chuyên môn hóa cần xác định những nhiệm vụ cụ thể và phân chia chúng cho các nhân viên hoặc nhóm đã được đào tạo để thực hiện nhiệm vụ. Tiêu chuẩn hóa những thủ tục đồng nhất mà các nhân viên phải làm trong quá trình thực hiện công việc. Phân phối những thủ tục chính thức và không chính thức hợp nhất những hoạt động của những cá nhân cán bộ nhân viên, các nhóm và các bộ phận khác nhau trong ngân hàng. Quyền hành vè cơ bản là ra quyết định và hành động. Những tổ chức khác nhau sẽ phân bổ quyền hành khác nhau
 • 33. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Giám đốc Chi nhánh Phòng Dịch vụ khách hàng Phòng Kinh doanh Kiểm soát viên/ Trưởng nhóm GDV Khách hàng GDV cá nhân KHCN CSO Khách hàng PRM ưu tiên GDV Khách hàng cá nhân RBO GDV Khách hàng doanh nghiệp RM CSM Hình 1.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của Techcombank – PGD Lái Thiêu (Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ phòng dịch vụ kinh doanh tổng hợp Techcombank – PGD Lái Thiêu giai đoạn năm 2017-2018-2019) Bên cạnh sự phân chia, tổ chức, và khả năng lãnh đạo tốt của các cán bộ quản lý còn có sự đóng góp không nhỏ của các cán bộ nhân viên với trình độ chuyên môn, khả năng am hiểu về văn hóa cũng như các quy tắc làm việc tại ngân hàng Techcombank – PGD Lái Thiêu. Cán bộ nhân viên được chia theo phòng ban và giữ các chức vụ phù hợp: Phòng Dịch vụ khách hàng:
 • 34. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Kiểm soát viên/ Trưởng nhóm giao dịch viên
 • 35. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net GDV: Giao dịch viên CSO: Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính khách hàng cá nhân PRM: Chuyên viên khách hàng ưu tiên Phòng Kinh doanh: GDV: Giao dịch viên/ chuyên viên tư vấn RBO: Chuyên viên khách hàng cá nhân RM: Chuyên vien khách hàng doanh nghiệp CSM: Hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp 1.3.2 Nhiệm vụ và chức năng của phòng ban Giám đốc chi nhánh: Do Tổng Giám đốc Techcombank bổ nhiệm, miễn nhiệm hay bãi nhiệm, là người điều hành cao nhất mọi hoạt động kinh doanh hằng ngày của Techcombank Lái Thiêu. Được quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động của đơn vị theo quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và của Ngân hàng nhằm đạt đựợc các mục tiêu kế hoạch được giao theo định hướng chiến lược của Techcombank một cách an toàn, hiệu quả và chú trọng quản trị rủi ro. Phòng Kinh doanh: Tổ chức triển khai các chính sách, kế hoạch kinh doanh của khách hàng gồm cho vay, huy động vốn, bảo lãnh, dịch vụ tài khoản, ngân hàng điện tử, các sản phẩm bán chéo khác... Phát triển danh mục khách hàng gồm khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng, đáp ứng mọi nhu cầu, khai thác tối đa tiềm năng, thực hiện tư vấn và cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Techcombank, triển khai chính sách chăm sóc khách hàng theo quy định của ngân hàng. Là đầu mối tiếp nhận, phản hồi thông tin giữa Ngân hàng và khách hàng, chịu trách nhiệm trong việc quản trị rủi ro đối với danh mục khách hàng quản lý. Phòng Dịch vụ Khách hàng: Tổ chức và quản lý hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo an toàn, hiệu quả, cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, tuân thủ đúng quy trình, quy chế của Ngân hàng Nhà nước, chính sách chất lượng của Techcombank, góp phần phát triển Ngân hàng theo định hướng của từng thời kỳ. Thực hiện các nhiệm vụ về kế toán, thanh toán thông qua quản lý tiền gửi, tiền vay của các tổ chức kinh tế, thực hiện thanh toán không dùng tiền
 • 36. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net mặt trong hệ thống ngân hàng trên toàn địa bàn Đà Nẵng và phạm vi cả nƣớc, thực hiện cơ chế tài chính của ngành theo các văn bản, chế độ hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ thu, chi tiền mặt, ngân phiếu thanh toán, chứng từ có giá và ngoại tệ, đáp ứng đầy đủ và kịp thời mọi nhu cầu của khách hàng thanh toán qua ngân hàng, chấp hành nghiêm túc chế độ quản lý kho quỹ, đảm bảo tuyệt đối an toàn kho quỹ. 1.4 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU
 • 37. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Số lượng: 15 người. Bao gồm 8 nam và 7 nữ.
 • 38. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Về trình độ: - Thấp nhất: Cao đẳng - Cao nhất: Đại học. Có 2 người đạt trình độ Cao học Chỉ tiêu Số nhân sự Tỉ lệ Giới tính Nam 8 53,3% Nữ 7 46,7% Nhóm tuổi Dưới 25 6 40% (Tuổi) 25-40 5 33,3% Trên 40 4 26,7% Trình độ Cao học 2 13,3% Đại học 11 73,3% Cao đẳng 2 13,4% Bảng 1.1: Tổng quan về tình hình nhân sự của ngân hàng Techombank – PGD Lái Thiêu. (Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ phòng dịch vụ kinh doanh tổng hợp Techcombank – PGD Lái Thiêu giai đoạn năm 2017-2018-2019) Về giới tính, có thể thấy được sự chênh lệch giữa số nhân viên nam - nữ trong Ngân hàng thấp. Khi tổng số cán bộ nhân viên nam của ngân hàng 8 người và cán bộ nhân viên nữ là 7 người. Tỷ lệ nam nữ cân bằng là sự chênh lệch lý tưởng thể hiện sự dạng hóa và linh hoạt trong các hoạt động tại ngân hàng. Cán bộ nhân viên nữ thường đảm nhiệm các thủ tục vì nữ thường cẩn thận hơn và làm chính xác giúp giảm thiểu tổn thất không đáng kể. Cán bộ nhân viên nam thường đảm nhiệm việc quan hệ khách hàng vì nam thường năng động, giao tiếp khách hàng tốt và rất linh hoạt. Qua bảng 1, ta thấy được phần lớn nhân sự của Ngân hàng có độ tuổi dưới 25 tuối, chiếm tỉ lệ 40% trong số 15 người, tương đương với 6 người. Ngoài ra ở độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi và trên 40 tuổi chiếm tỉ lệ thấp hơn, với 33,3% và 26,7%. Kết quả cho thấy nguồn nhân lực của ngân hàng tương đối trẻ, phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của ngân hàng khi thường khuyến khích ,và ưu tiên tuyển dụng các nhân viên trẻ năng động, sáng tạo nhưng có khi nghiệm và kiến thức chuyên sâu phù hợp với hoạt động Ngân hàng.
 • 39. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trình độ học vấn nhân sự Techcombank - PGD Lái Thiêu 13% 13% 73% Cao học Cao đẳng Đại học Hình 1.3: Trình độ học vấn nhân sự của Techcombank – PGD Lái Thiêu (Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ phòng dịch vụ kinh doanh tổng hợp Techcombank – PGD Lái Thiêu giai đoạn năm 2017-2018-2019) Qua tiêu chí phản ánh trình độ văn hóa (trình độ học vấn), cho thấy đại học là mức học vấn mà nhiều nhân viên khi tham gia vào ngân hàng nên có. Mặt khác, do yêu cầu của ngân hàng chú trọng tới việc phat triên nguồn nhân lực để phat triên hoạt động kinh doanh, nên yêu cầu đầu vào của nhóm ngân hàng này thường ở mức đại học, và luôn khuyến khích nhân viên nâng cao trình độ học vấn của mình hơn nữa. Hầu hết, nguồn nhân lực của ngân hàng có đến 11 người là người đạt trình độ đại học, chiếm 73,3%. Đặc biệt, chỉ có 2 người đảm nhiệm chức vụ quản lý đạt trình độ cao học và có trình độ chuyên môn cao. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng có 2 nhân viên ở trình độ cao đẳng. Với tiêu chí “các Cán bộ nhân viên luôn chủ động học hỏi, nâng cao năng lực và luôn đặt mục tiêu cao để phát triển bản thân, cũng như đồng hành cùng sự phát triển của tổ chức. Đồng thời, tổ chức cũng cam kết tạo điều kiện và cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân” ngân hàng luôn tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên có cơ hội học hỏi và nâng cao kỹ năng chuyên môn.
 • 40. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Nguồn nhân sự của Techcombank - PGD Lái Thiêu 14 12 10 8 6 4 2 0 2017 2018 2019 Cán bộ quản lý Nhân viên nghiệp vụ Hình 1.4: Nguồn nhân sự của Techcombank – PGD Lái Thiêu (Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ phòng dịch vụ kinh doanh tổng hợp Techcombank – PGD Lái Thiêu giai đoạn năm 2017-2018-2019) Qua số liệu bảng cơ cấu lao động của Techcombank Lái Thiêu báo có thể thấy số lượng nhân sự không ngừng tăng lên qua các năm ứng với tốc độ phát triển hoạt động kinh doanh, phát triển mạng lưới của Techcombank Lái Thiêu. Cụ thể, số lượng nhân sự năm 2017 là 8 người đến năm 2019 đã lên đến 5 người. Việc tuyển dụng và thu hút lao động mới của Techcombank Lái Thiêu vẫn là chủ đạo để duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh. Trong tổng số cán bộ nhân viên tại ngân hàng Techcombank – PGD Lái Thiêu có 2 người là cán bộ quản lý và 13 người là nhân viên nghiệp vụ. Trong tổng số cán bộ nhân viên tại ngân hàng có 2 người là cán bộ quản lý và 13 người là nhân viên nghiệp vụ. Ông Dương Quốc Đại điều hành, dẫn sắt trên cương vị Giám đốc Phòng giao dịch, Techcombank đã có những bước phá triển ngoạn mục. Điều đó, cho thấy trình độ chuyên môn cao, khả năng lãnh đạo, sự am hiểu của ông về văn hóa ngân hàng, để có sự phân chia công việc hợp lý và đạt được hiệu quả tối ưu. Điểm nổi bật của nguồn nhân lực Ngân hàng đó là đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn cao với gần 86,6% có trình độ đại học trở lên. Nhân viên có được trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, khả năng xử lý công việc tốt, đồng thời khả năng nắm bắt những vấn đề mới nhanh nhạy, điều đó đối với Techcombank – PGD Lái Thiêu là một lợi thế lớn giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
 • 41. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 1.5 TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU 1.5.1 Địa bàn hoạt động: Ngân hàng Techcombank – PGD Lái Thiêu tọa lạc tại: số 65 Ng Văn Tiêt, khu phô Đông Tư, P. Lai Thiêu, Thuận An, Bình Dương.Techcombank Lái Thiêu là một trong những điểm giao dịch của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Ngân hàng Techcombank hiện là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam. Techcombank sở hữu một mạng lưới dịch vụ đa dạng và rộng khắp với hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch và điểm đặt ATM trên toàn quốc. Techcombank cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tài chính đáp ứng các nhu cầu đa dạng của nhiều phân khúc khách hàng khác nhau. 1.5.2. Phương thức hoạt động: Hiện tại Techcombank kinh doanh trong các lĩnh vực chính sau đây: huy động vốn, tiếp nhận vốn vay trong nước; cho vay, góp vốn và liên doanh, làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của các tổ chức, dân cư dưới các hình thức gửi tiền có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác, cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân, chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá, hùng vốn và liên doanh theo pháp luật; làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ, thanh toán quốc tế; Huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép. Tên các sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp cho khách hàng: Vay vốn: Vay mua nhà Vay xây sửa nhà Vay mua ô tô Vay tiêu dùng tín chấp Vay sản xuất kinh doanh Vay tiêu dùng tín chấp linh hoạt Vay thấu chi có tài sản đảm bảo (F1) Vay thấu chi không có tài sản đảm bảo (F2) Mở thẻ: có hai hình thức là mở thẻ tín dụng và thẻ thanh toán
 • 42. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Dịch vụ tài khoản Ngân hàng điện tử Khách hàng cá nhân: Tài khoản Thẻ Techcombank Bảo hiểm Sản phẩm đầu tư Gửi tiền tiết kiệm Ngân hàng điện tử Tín dụng Các dịch vụ khác Chuyển và nhận tiền quốc tế Khách hàng doanh nghiệp Bảo hiểm Dịch vụ Bảo lãnh Dịch vụ chuyển tiền Tài trợ thương mại Tín dụng doanh nghiệp Ngoại hối và giao dịch nguồn vốn Ngân hàng điện tử khách hàng doanh nghiệp Tiền gửi, dịch vụ quản lý tài khoản các sản phẩm đặc thù Khách hàng ưu tiên: Thẻ Bảo hiểm Đầu tư Ngân hàng điện tử Cho vay Tài khoản thanh toán Tiết kiệm Gói sản phẩm ưu tiên Các ưu đãi về giá phí của sản phẩm
 • 43. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 1.1 1.6 MỘT SỐ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK - PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU GIAI ĐOẠN 2016-2019 Đơn vị: triệu đồng Nội dung 2017 2018 2019 1, Tổng tài sản 269.392 320.988 387.699 2, Vốn chủ sở hữu 26.930 51.782 62.767 3, Tỷ lệ an toàn vốn 9,4% 14,6% 15,5% 4, Lợi nhuận trước thuế 8.825 9.896 13.256 Bảng 1.2: Một số kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng năm 2017-2019 (Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ phòng hành chính tổng hợp Techcombank- PGD Lái Thiêu năm 2017-2018-2019) Trải qua 3 năm hoạt động từ năm 2017 đến năm 2019 kinh doanh trong lĩnh vực mở thẻ và tạo tài khoản cho khách hàng tại ngân hàng Techcombank – PGD Lái Thiêu đã cho thấy rõ việc huy động vốn bằng tiền gửi rất quan trọng và có tính quyết định đối với việc phát triển của ngân hàng trong tình trạng cạnh tranh của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện nay. Đơn vị tính: triệu đồng Tổng tài sản của Techcombank - PGD Lái Thiêu 400000 300000 200000 100000 0 2017 2018 2019 Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu
 • 44. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Hình 1.5: Tổng tài sản của Techcombank – PGD Lái Thiêu (Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ phòng dịch vụ kinh doanh tổng hợp Techcombank – PGD Lái Thiêu giai đoạn năm 2017-2018-2019) Tổng tài sản của Techcombank – PGD Lái Thiêu tăng liên tục trong 3 năm 2017-2018-2019 và tăng mạnh vào năm 2019 với tổng tài sản lên tới 387,699 triệu đồng, tăng 20,78% so với năm 2018. Tăng khá cao, điều đó chứng tỏ sự cố gắng nổ lực ngày càng hoàn thiện hơn. Vốn chủ sở hữu cũng tăng vượt trội với tỷ lệ cao. Đặc biệt vào năm 2019, vốn chủ sở hữu tắng gấp 3 lần so với năm 2017, tăng 21.21% so với năm 2018. Căn cứ vào sự gia tăng liên tục vốn chủ sở hữu và tổng tài sản của Techcombank – PGD Lái Thiêu cho thấy sự trang bị kỹ, đầu tư, chuẩn bị kỹ sẵn sàng cho sự phát triển vững mạnh. Đơn vị tính: % Tỷ lệ an toàn vốn (%) 16 14 12 10 14.6 15.5 8 9.4 6 4 2 0 2017 2018 2019 Tỷ lệ an toàn vốn (%) Hình 1.6: Tỷ lệ an toàn vốn của Techcombank – PGD Lái Thiêu (Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ phòng dịch vụ kinh doanh tổng hợp Techcombank – PGD Lái Thiêu giai đoạn năm 2017-2018-2019) Tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng Techcombank – PGD Lái Thiêu luôn tăng và nằm ở ngưỡng an toàn tối đa. Đỉnh cao của sự tăng trưởng, phát triển cao là năm 2018. Tăng 55.32% so với năm 2018 với lượng tăng thêm 5.2%. Vẫn trên đà phát triển đó, Techcombank vẫn duy trì phát triển nhưng gặp sự biến động lớn của nền kinh tế và tình hình chuyển biến khó lường của đại
 • 45. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net dịch Covid 2019 nên có phần tăng trưởng chậm. Chỉ tăng 0.9% so với năm 2019 và chiếm 6. 16%. Đơn vị tính: triệu đồng Lợi nhuận trước thuế 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2017 2018 2019 Lợi nhuận trước thuế Hình 1.7: Lợi nhuận trước thuế của Techcombank – PGD Lái Thiêu (Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ phòng dịch vụ kinh doanh tổng hợp Techcombank – PGD Lái Thiêu giai đoạn năm 2017-2018-2019) Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng lên liên tục, cao nhất vào năm 2019, đạt ngưỡng 13,256 triệu đồng. Tăng 3,360 triệu đồng so với năm 2019 và tăng cao hơn 33.95%. Dựa trên nền phát triển của năm 2018, năm 2019 Techcombanh bức phá tăng tốc phát triển cao hơn. Qua đó, ta thấy được sự sáng suốt và luôn bức phá trong sự phát triển, sáng tạo ra các chiến lược kinh doanh, chính sách ưu đãi phát triển của Techcombank luôn sát thực và phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng và tình hình phát triển chung của đất nước nói riêng, nền kinh tế thế giới nói chung.
 • 46. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN THẺ CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THẺ NGÂN HÀNG VÀ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1.1 Khái niệm cơ bản về Ngân hàng thương mại và thẻ ngân hàng Theo “Quy chế phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng" ban hành kèm theo quyết định số 371/1999 QĐ/NHNN ngày 19/10 năm 1999 thì thẻ ngân hàng là công cụ thanh toán do ngân hàng phát hành cấp cho khách hàng sử dụng theo hợp đồng ký kết giữa ngân hàng phát hành thẻ và chủ thẻ. Thẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, do ngân hàng phát hành thẻ cấp cho khách hàng sử dụng để thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ hoặc để rút tiền mặt ở các máy rút tiền tự động hay tại các ngân hàng đại lý trong phạm vi số dư của tài khoản tiền gửi hoặc hạn mức tín dụng được ký kết giữa ngân hàng phát hành thẻ và chủ thẻ (Bùi Diệu Anh, 2018). Hoá đơn thanh toán thẻ chính là giấy nhận nợ của chủ thẻ đối với cơ sở chấp nhận thẻ. Cơ sở chấp nhận thẻ và đơn vị cung ứng dịch vụ rút tiền mặt đòi tiền chủ thẻ thông qua ngân hàng phát hành và ngân hàng thanh toán 2.1.2 Cấu tạo và phân loại thẻ ngân hàng Cấu tạo thẻ Các loại thẻ thường có đặc điểm chung là: được làm bằng Plastic, có kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế là 5,5 cm x 8,5 cm. Thẻ thường dày từ 2- 2,5 mm. Trên thẻ có in các thông số nhận dạng như: nhãn hiệu thương mại của thẻ, tên và logo của nhà phát hành thẻ, số thẻ, tên chủ thẻ và ngày hiệu lực(ngày cuối cùng có hiệu lực)… và một số đặc tính khác tuỳ theo quy định của các Tổ chức thẻ quốc tế hoặc Hiệp hội phát hành thẻ… Mặt trước của thẻ: Biểu tượng: mỗi loại thẻ có một biểu tượng riêng, mang tính đặc trưng của tổ chức phát hành thẻ. Đây được xem như một đặc tính mang tính an ninh nhằm chống giả mạo. Số thẻ: số này dành riêng cho mỗi chủ thẻ, được dập nổi trên thẻ và được in lại trên hoá đơn khi chủ thẻ thanh toán bằng thẻ. Tuỳ theo từng loại thẻ mà chữ số khác nhau và cách cấu trúc theo nhóm cũng khác nhau.
 • 47. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Thời gian có hiệu lực của thẻ: là thời hạn mà thẻ được phép lưu hành.Tùy theo từng loại thẻ mà có thể ghi ngày hiệu lực cuối cùng của thẻ hoặc ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng được sử dụng thẻ. Họ và tên chủ thẻ: in chữ nổi, là tên của cá nhân nếu là thẻ cá nhân, tên của người được uỷ quyền sử dụng nếu là thẻ công ty. Ngoài ra, có thẻ còn có cả ảnh của chủ thẻ. Ký tự an ninh trên thẻ, số mật mã của đợt phát hành: mỗi loại thẻ luôn có ký hiệu an ninh kèm theo in phía sau của ngày hiệu lực. Dải băng từ có khả năng lưu trữ các thông tin như: số thẻ, ngày hiệu lực,tên chủ thẻ, ngân hàng phát hành... Dải băng chữ ký: trên dải băng này phải có chữ ký của chủ thẻ để cơ sở chấp nhận thẻ có thể đối chiếu chữ ký khi thực hiện thanh toán thẻ. Phân loại thẻ ngân hàng Theo mức độ ngày càng đa dạng của thẻ ngân hàng, rất khó có thể phân biệt các loại thẻ với những đặc tính riêng biệt. Để hiểu rõ hơn về tính năng của thẻ thanh toán ngân hàng, có thể phân loại thẻ thành nhiều loại theo các tiêu chí: tính chất thanh toán, chủ thể phát hành, phạm vi lãnh thổ, công nghệ sản xuất. Tính chất thanh toán: thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ ghi nợ Thẻ do ngân hàng phát hành: thẻ do các tổ chức phi ngân hàng phát hành, thẻ đồng thương hiệu (co-brand) Theo phạm vi lãnh thổ: thẻ nội địa, thẻ quốc tế. Theo công nghệ sản xuất: thẻ băng từ (Magnetic stripe), thẻ chip theo chuẩn EMV (viết tắt là thẻ Chip) Ngoài ra, căn cứ vào đối tượng sử dụng có thẻ vàng và thẻ chuẩn. Căn cứ vào mục đích sử dụng có thẻ cá nhân và thẻ công ty 2.1.3 Lợi ích của việc sử dụng thẻ thanh toán ngân hàng Lợi ích đối với chủ thẻ (Cardholder) Linh hoạt, hiện đại: trong thanh toán ở trong và ngoài nước. Chủ thẻ có thể sử dụng thẻ để thanh toán hàng hóa, dịch vụ mà không cần sử dụng tiền mặt, có thể rút tiền mặt tại bất cứ đơn vị chấp nhận thẻ nào trên toàn thế giới. An toàn trong thanh toán: khi thẻ bị mất, người cầm thẻ cũng khó sử dụng được vì ngân hàng sẽ bảo mật cho chủ thẻ bằng mã số PIN, ảnh và chữ ký trên thẻ. Trong quá trình sử dụng thẻ để mua hàng nếu hàng đã mua không đủ tiêu chuẩn chất lượng thì chủ thẻ có thể yêu cầu được ngân hàng phát hành bảo vệ, thậm chí có thể được bồi thường.
 • 48. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Tiết kiệm thời gian: tiết kiệm được thời gian chờ đợi trong giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ, chủ thẻ không phải mất thời gian đi đến các quầy giao dịch, không phải chờ đợi thứ tự giao dịch bởi chủ thẻ có thể thực hiện tất cả các giao dịch thanh toán đó tại máy ATM hoặc trên máy tính cá nhân thông qua các dịch vụ Internet Banking Được cấp tín dụng tự động tức thời: chủ thẻ được cấp hạn mức tín dụng ngân hàng, chi tiêu trước, trả tiền sau. Khi đến hạn thanh toán (thường là một tháng) chủ thẻ chỉ cần thanh toán số tiền tối thiểu (hiện quy định 20% trên số tiền đã sử dụng), số nợ còn lại chủ thẻ có thể trả sau và phải chịu lãi theo mức lãi suất cho vay tiêu dùng. Lợi ích đối với đơn vị phát hành Tăng lợi nhuận ngân hàng: hoạt động kinh doanh thẻ mang lại nhiều nguồn thu nhập cho ngân hàng thông qua việc thu phí và lãi từ hoạt động này. Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng: dịch vụ thẻ ra đời làm phong phú thêm các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, cung cấp cho khách hàng sản phẩm thanh toán tiện ích,… ngân hàng có cơ hội phát triển các dịch vụ khác như giao dịch ngân hàng qua internet, qua điện thoại, đầu tư tài chính. Tăng nguồn vốn cho ngân hàng: thu hút được khách hàng mở tài khoản, thu hút được dòng tiền gửi vào ngân hàng gồm số lượng tiền gửi của khách hàng để thanh toán thẻ, số lượng tiền ký quỹ duy trì tài khoản, số tiền khách hàng nộp vào thẻ nhưng chưa sử dụng đến. Hiện đại hóa ngân hàng: các ngân hàng không ngừng đầu tư thêm thiết bị kỹ thuật công nghệ, nâng cao trình độ cán bộ nhân viên để cung cấp cho thị trường những sản phẩm tốt, khách hàng có được những điều kiện tốt nhất trong thanh toán đảm bảo uy tín, an toàn, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Thúc đẩy hội nhập hợp tác quốc tế: trở thành thành viên của một tổ chức thẻ quốc tế như Visa hay MasterCard, thông qua các tổ chức thẻ Visa/Master sẽ có trách nhiệm phân bổ đến các ngân hàng có liên quan trong việc thanh toán tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng tham gia vào quá trình toàn cầu hóa, hội nhập với cộng đồng quốc tế. Lợi ích đối với đơn vị chấp nhận thẻ Tăng lợi thế cạnh tranh, mở rộng thị trường và tăng doanh số: cung cấp cho khách hàng một phương tiện thanh toán nhanh chóng, tiện lợi, tăng khả năng thu hút khách hàng của các cơ sở chấp nhận thẻ sẽ tăng lên. An toàn, bảo đảm: hạn chế được hiện tượng khách hàng sử dụng tiền giả, tình trạng mất cắp do sự thiếu trung thực của nhân viên hoặc kẻ trộm, và các vấn đề mất cắp tiền mặt của bản thân khách hàng.
 • 49. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Rút ngắn thời gian giao dịch với khách hàng: rút ngắn thời gian giao dịch với khách hàng hơn so với khi giao dịch tiền mặt, thông qua máy móc thiết bị chuyển ngân điện tử tại các điểm bán hàng, giảm bớt thời gian kiểm đếm tiền, ghi chép sổ sách cho các cơ sở chấp nhận thẻ, quá trình xử lý giao dịch được nhanh chóng, an toàn, chính xác hơn. Giảm chi phí giao dịch: các cơ sở chấp nhận thẻ giảm chi phí bán hàng do giảm được đáng kể các chi phí cho việc kiểm đếm, bảo quản tiền, và quản lý tài chính tạo điều kiện cho các cơ sở chấp nhận thẻ được hưởng lợi từ chính sách khách hàng của ngân hàng Lợi ích đối với nền kinh tế Tăng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt: Thẻ thanh toán là một phương tiện thanh toán tiện lợi, dễ dàng, và hấp dẫn người dân sử dụng. Thanh toán bằng thẻ làm giảm bớt các giao dịch thủ công, tiếp cận với một phương tiện thanh toán hiện đại của thế giới. Với những lợi ích của phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sẽ nâng cao độ an toàn xã hội, cải thiện môi trường tiêu dùng, xây dựng nền văn minh thanh toán, tạo cơ sở để Việt Nam hội nhập quốc tế. Giảm lưu thông bằng tiền mặt: Khi số người sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán tăng lên làm giảm khối lượng tiền mặt trong lưu thông, từ đó tiết kiệm được chi phí sản xuất, vận chuyển, bảo quản, và kiểm đếm tiền mặt. Điều hòa lưu thông tiền tệ trong nền kinh tế: Với việc sử dụng thẻ thanh toán sẽ làm tăng lượng tiền giao dịch qua ngân hàng tạo điều kiện cho Nhà nước quản lý và đánh thuế thu nhập của người dân, làm tăng hệ số tiền tệ cũng như làm cho chính sách tiền tệ của chính phủ có hiệu quả hơn. Trong tương lai, thẻ thanh toán còn là công cụ quản lý của Nhà nước đối với người dân, góp phần minh bạch tài chính, giảm thiểu những tác động tiêu cực của các hoạt động kinh tế ngầm, tăng cường vai trò chủ đạo của Nhà nước trong việc điều tiết nền kinh tế và điều hành các chính sách tài chính quốc gia Tăng nhanh khối lượng chu chuyển, thanh toán trong nền kinh tế: Hiện nay hầu hết các giao dịch thẻ trong phạm vi quốc gia hay toàn cầu đều được thực hiện trực tuyến (on-line), vì vậy tốc độ chu chuyển thanh toán nhanh chóng hơn nhiều so với các phương tiện thanh toán khác như séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu. Về phương diện quản lý của Nhà nước: Phát triển thẻ là một trong những công cụ hữu hiệu góp phần thực hiện biện pháp “kích cầu” của Nhà nước. Do sự tiện lợi mà thẻ mang lại cho người sử dụng, các cơ sở chấp nhận thẻ cũng như với các ngân hàng khiến cho ngày càng nhiều người ưa chuộng sử dụng thẻ hơn, tăng cường chi tiêu bằng thẻ, tạo lập một xu hướng tiêu dùng
 • 50. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net mới “tiêu dùng trước, trả tiền sau” làm tăng cầu tiêu dùng nhiều hơn nữa. Điều này cũng tạo nên một kênh cung ứng vốn hiệu quả cho các ngân hàng thương mại ở trong nước. 2.2 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.2.1 Quan điểm phát triển sản phẩm thẻ ngân hàng
 • 51. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Sản phẩm thẻ của ngân hàng là loại sản phẩm dịch vụ là tập hợp những đặc điểm, tính năng, công dụng do ngân hàng tạo ra nhằm thoả mãn nhu cầu
 • 52. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net và mong muốn nhất định của khách hàng trên thị trường tài chính. Kinh doanh sản phẩm thẻ buộc các ngân hàng phải tuân theo những quy định chặt chẽ về các quy định và luật pháp của nước sở tại, các tổ chức thẻ quốc tế trong điều kiện bị ràng buộc bởi những hạn chế về nguồn lực. Các ngân hàng phải có định hướng rõ ràng về hoạt động kinh doanh thẻ, có đầy đủ nguồn lực cần thiết để phát triển sản phẩm thẻ. Phát triển sản phẩm thẻ nhằm gia tăng tiện ích cho khách hàng cũng như nâng cao sức cạnh tranh của mình, tấm thẻ ATM của các Ngân hàng ngày càng có nhiều chức năng hơn làm cho thị trường thẻ thêm phong phú. Không chỉ đơn thuần để rút tiền, kiểm tra số dư tài khoản, thẻ ATM còn có thêm nhiều tiện ích như thanh toán phí điện nước, chuyển khoản và thanh toán khi mua hàng qua mạng. Các ngân hàng đưa ra thị trường các sản phẩm thẻ mới hoàn toàn cung cấp những tiện ích mới cho khách hàng hoặc ngân hàng vẫn tiếp tục cung cấp sản phẩm thẻ truyền thống nhưng được nâng cấp, phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại. Ðể phát triển sản phẩm thẻ ngân hàng, bên cạnh sự nỗ lực của mỗi ngân hàng thương mại trong việc tăng vốn, đổi mới công nghệ, đa dạng hóa và cá biệt hóa các sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh, cần phải tạo ra sự hợp tác, liên kết chặt chẽ giữa các tổ chức đơn vị có liên quan; phải thực hiện quản lý thống nhất, bảo đảm tính đồng bộ và tiện ích trong việc cung cấp dịch vụ tối ưu cho khách hàng. Có như vậy, sản phẩm thẻ ngân hàng mới có thể phát triển và nhanh chóng trở thành những dịch vụ được khách hàng và ngân hàng chấp nhận như một loại giao dịch không thể thiếu trong cuộc sống. 2.2.2 Hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại 2.2.2.1 Nghiệp vụ phát hành thẻ ngân hàng thương mại Việc phát hành thẻ phải dựa trên cơ sở luật quốc gia nơi thẻ được phát hành, cụ thể là các quy chế về phát hành thẻ do ngân hàng trung ương hoặc cơ quan quản lý tiền tệ của quốc gia đó ban hành. Ngoài ra, việc phát hành thẻ thanh toán quốc tế còn phải được sự đồng ý của tổ chức thẻ quốc tế thông qua hợp đồng ký kết giữa ngân hàng phát hành với các tổ chức thẻ quốc tế, đồng
 • 53. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net thời tuân thủ các luật lệ và quy định hiện hành của các tổ chức thẻ quốc tế. Dựa trên các cơ sở này, mỗi ngân hàng phát hành sẽ có những quy chế riêng về phát hành thẻ do Ban Lãnh đạo ngân hàng phát hành quy định. 2.2.2.2 Quy trình nghiệp vụ thẻ: Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu phát hành thẻ cho ngân hàng phát hành Ngân hàng phát hành yêu cầu khách hàng hoàn chỉnh hồ sơ phát hành thẻ với đầy đủ thông tin theo quy định. Bước 2: Ngân hàng phát hành kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các thông tin trên hồ sơ yêu cầu phát hành thẻ do khách hàng khai báo. Đối chiếu, tham khảo với các thông báo phòng ngừa rủi ro (nếu có) của các cơ quan khác và các cơ quan hữu quan. Bước 3: Sau khi hồ sơ được chấp nhận, ngân hàng mở tài khoản thẻ cho khách hàng, thu phí phát hành thẻ, lập hồ sơ quản lý thẻ, xác định hạng thẻ và loại thẻ, xác định hạn mức tín dụng đối với thẻ tín dụng, tiền hành mã hoá thẻ, xác định số PIN và in thẻ. Bước 4: Ngân hàng tiến hành giao thẻ cho khách hàng một cách an toàn và đảm bảo bí mật. Chủ thẻ nhận thẻ và ký vào giấy giao nhận thẻ và băng chữ ký ở mặt sau của thẻ. Các hoạt động khác mà ngân hàng phát hành phải tiến hành khi phát hành thẻ: Tổ chức các hoạt động tiếp thị, tuyên truyền cho người sử dụng thẻ. Thẩm định và xét duyệt đơn xin phát hành thẻ. Quyết định cấp hạn mức tín dụng cho chủ thẻ. Thiết kế mẫu và đặt in thẻ trắng theo mẫu quy định. Phát hành thẻ mới và phát hành lại thẻ hết hạn. Mã hoá thẻ, cấp mã số cá nhân cho chủ thẻ. Xử lý, cấp phép thanh toán thẻ theo đúng quy định của tổ chức thẻ quốc tế. Cung cấp các dịch vụ trợ giúp khách hàng. Thanh toán các giao dịch sử dụng thẻ của chủ thẻ với các ngân hàng thanh toán thông qua tổ chức thẻ quốc tế. Xử lý các tra soát, khiếu kiện của khách hàng. Tổ chức thu nợ và theo dõi việc trả nợ của khách hàng. Theo dõi và xây dựng hệ thống quản lý rủi ro. Triển khai hoạt động phát hành thẻ, ngoài việc đươc hưởng phí phát hành thẻ thu được từ chủ thẻ, thu lãi phạt do nộp thanh toán sao kê chậm, các ngân
 • 54. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net hàng còn được hưởng khoản phí trao đổi do ngân hàng thanh toán thẻ chia sẻ từ phí thanh toán thẻ thông qua các tổ chức thẻ quốc tế. Đây là phần lợi nhuận cơ bản nhất của các tổ chức tài chính và ngân hàng phát hành thẻ. Dựa trên cơ sở nguồn thu này, các tổ chức tài chính và ngân hành phát hành thẻ đưa ra được những chế độ miễn lãi và ưu đãi khác cho khách hàng để mở rộng lượng khách hàng sử dụng thẻ cũng như tăng doanh số sử dụng thẻ. 2.3GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM THẺ TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU 2.3.1 Công tác hiện đại hóa công nghệ phát hành thẻ ngân hàng tại ngân hàng Techcombank Mặc dù gia nhập vào thị trường thẻ Việt Nam khá muộn, nhưng cho đến nay, sản phẩm thử F@st Access của Techcombank vẫn được khách hàng đánh giá là một trong những thẻ thanh toán tiện ích nhất trên thị trường. Vào năm 2018, Techcombank là ngân hàng đứng đầu về doanh số giao dịch thẻ Visa (debit và credit) tại Việt Nam do tổ Thẻ Quốc tế Visa trao tặng.
 • 55. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Năm 2019 là giai đoạn thứ hai của quá trình chuyển đổi ở Techcombank. Song song với những kết quả đạt được, ngân hàng cũng đang
 • 56. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net thực hiện số hoá toàn bộ moi dich vu trong va ngoai ngân hang. Mọi trải nghiệm của khách hàng sẽ được số hóa và tư đông̣hóa môṭcach tôi đa đê trải nghiệm khách hàng nhanh hơn, tốt hơn, tiện hơn là mục tiêu chính mà chúng tôi đang hướng đến – đồng hướng với mục tiêu công nghệ hoá nhiều hoạt động mà Chính phủ đang thực hiện. Techcombank tự hào đem lại hành trình trải nghiệm và những giá trị lớn cho khách hàng. Sau các chương trình hỗ trợ, gắn chặt với lợi ích của khách hàng, số lượng giao dịch tại Techcombank, chỉ tính riêng khách hàng cá nhân, đã tăng tới 20 lần sau hơn 3 năm qua, tức khách hàng đã thay đổi rất lớn cách thức dùng tiền. Và chính những thành công của Techcombank với E-Banking 0 đồng đã thu hút nhiều ngân hàng khác đi theo, và tạo hiệu ứng giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Không còn nỗi lo thanh toán hóa đơn điện trễ hạn, từ tháng 08/2020, Quý khách hàng có thể đăng ký thanh toán tự động hóa đơn điện EVN Hà Nội ngay trên ứng dụng F@st Mobile với dịch vụ Thanh toán tự động. Tính năng mới sẽ giúp Quý khách hàng không cần nhớ lịch thanh toán mỗi tháng, không mất công thanh toán từng hóa đơn, thay vào đó, chỉ với duy nhất một lần đăng ký dịch vụ Thanh toán tự động trên F@st Mobile, hóa đơn điện của Quý khách sẽ được tự động thanh toán khi đến kỳ thanh toán và phát sinh nợ cước. 2.3.2 Một số điều cơ bản về thẻ ngân hàng Techcombank Chủ thẻ: là cá nhân được Techcombank cung cấp Thẻ để sử dụng theo Hạn mức tín dụng được nâng cấp, có tên và chữ ký trên Thẻ. Chủ thẻ bao gồm Chủ thẻ chính và Chủ thẻ phụ (nếu có). Chủ thẻ chính là cá nhân đứng tên thỏa thuận về việc sử dụng Thẻ với Techcombank có nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận này. Chủ thẻ phụ là câ nhan được Chủ thẻ chính cho phép sử dụng thẻ và chủ thẻ chính cam kết bằng văn bản thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng Thẻ theo Điều khoản, điều kiện này. Chủ thẻ chính thẻ tín dụng được bảo hiểm: là chủ thẻ chính của các loại thẻ tín dụng được bảo hiểm và được Techcombank cùng Công ty bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm. Giao dịch thẻ: là giao dịch trong đó Chủ thẻ sử dụng Thẻ để gưi, rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng các dịch
 • 57. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net vụ được phép khác do Techcombank hoặc các Tổ chức thanh toán thẻ khác cung ứng. Tài khoản: là tài khoản của Chủ thẻ do Techcombank mở và quản lý việc sử dụng Hạn mức tín dụng. Chủ thẻ phụ sử dụng chung một tài khoản với Chủ thẻ chính. Mã số xác định chủ thẻ: là mã số mật cá nhân của Chủ thẻ và được sử dụng trong một số loại hình giao dịch thẻ để chứng thực Chủ thẻ. Mã số này do Chủ thẻ chịu trách nhiệm bảo mật. Trong giao dịch điện tử với Techcombank, mã số xác định chủ thẻ được coi là chữ ký điện tử của Chủ thẻ. Thời hạn hiệu lực thẻ: là thời hạn Chủ thẻ được phép sử dụng Thẻ. Ngày hết hạn thẻ: là ngày cuối cùng của tháng hết thơi hạn hiệu lực thẻ được in trên Thẻ. Hạn mức tín dụng: là giá trị tối đa mà Chủ thẻ được Techcombank cho phép sử dụng trong một Chu kỳ tín dụng. Chu kỳ tín dụng: là khoảng thời gian kể từ khi Chủ thẻ bắt đầu sử dụng Hạn mức tín dụng cho đến Chủ thẻ hoàn trả lại toàn bộ dư nợ để khôi phục lạ toàn bộ Hạn mức tín dụng. Dư nợ: là số tiền Chủ thẻ đang nợ Techcombank tại một thời điểm bất kỳ phát sinh từ việc phát hành và sử dụng Thẻ. Dư nợ cuối kỳ: là Số tiền Chủ thẻ đang nợ Techcombank tính đến hết Ngày sao kê. Chu kỳ tín dụng: là khoảng thời gian kể từ khi Chủ thẻ bắt đầu sử dụng Hạn mức tín dụng cho đến khi chủ thẻ hoàn trả lại toàn bộ dư nợ để khôi phục lại toàn bộ Hạn mức tín dụng. 2.3.3 Các sản phẩm thẻ chính tại ngân hàng Techcombank Thẻ tín dụng: Thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature: thẻ mới nhất và VIP nhất Thẻ tin dụng Techcombank Visa Classic/Gold/Platinum Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Classic/Gold/Platinum: là thẻ có liên kết với hãng hàng không Vietnam Airline nhưng hiện tại đã dừng phát hành. Thẻ tín dụng Techcombank Visa Priority/ Platinum Priority Thẻ tín dụng Vietnam Arilines Techcombank Visa Priority/Platinum Priority: thẻ đã dừng phát hành Thẻ tín dụng Techcombank JCB Dream Card: thẻ tạm dừng phát hành Thẻ thanh toán:
 • 58. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Classic/Priority Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Arilines Techcombank Visa Platinum/ Platinum Priority: hiện đã ngừng phát hành Thẻ thanh toán nội địa Techcombank F@stAccess/ F@stAccess Priority 2.3.4 Đặc điểm các sản phẩm thẻ chính tại ngân hàng Techcombank 2.3.4.1 Đặc điểm thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature Thẻ Visa Signature là thẻ mới và VIP nhất tại ngân hàng Techcombank, có hạn mức tín dụng cao nhất trong các dòng thẻ tín dụng Techcombank – tối đa lến đến 1,2 tỷ đồng. Với công nghệ thanh toán không tiếp xúc – Contacless chỉ cần chạm vào thiết bị thanh toán để thanh toán nhanh chóng và tiện lợi. Việc chi tiêu bằng thẻ tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ, website và ATM mang logo Visa tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Phương thức trả nợ linh hoạt: tự động trích từ tài khoản thanh toán của khách hàng tại ngân hàng Techcombank, chuyển khoản qua Internet Banking (dịch vụ F@st i-Bank) hoặc qua Mobie Banking (dịch vụ F@st Mobie) hoặc qua ATM; trả trực tiếp tại các điểm giao dịch; chuyển khoản từ ngân hàng khác.
 • 59. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Tiện lợi: dễ dàng, thuận tiện để theo dõi và quản lý chi tiêu thông qua email, tin nhắn SMS, chuyển phát đảm bảo, sao kê online qua F@st i-banking hoặc F@st Mobie; tin nhắn thông qua giao dịch. Ưu đãi và tiện lợi: hoàn phí thường niên và phí phát hành năm thứ nhất khi sử dụng thẻ với giao dịch đạt từ 5 triệu đồng trở lên trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ. Miễn phí thường niên năm tiếp theo nếu tổng giá trị chi tiêu (không bao gồm giao dịch rút tền mặt) trong 01 năm liền kề trước ngày thu phí đạt từ 250,000,000 VNĐ trở lên. Ưu điểm về Golf tại các sân Glof hàng đầu Việt Nam; giảm giá về ẩm thực, thời trang, trang sức, sức khỏe, làm đẹp, du lịch và giải trí,…tận hưởng các chương trình khuyến mãi của Techcombank. Đặc quyền: phí giao dịch ngoại tệ 1.1%, thấp nhất trong các dòng thẻ của Techcombank hiện nay. Hoàn tiền 5% không giới hạn cho chi tiêu trong nước trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Chi tiêu trước, trả tiền sau, miễn lãi lên tới 55 ngày. Thẻ thành viên dịch vụ phòng chờ hạng thương gia tại hơn 1000 sân bay trên toàn thế giới. Bảo hiểm du lịch toàn cầu cho chủ thẻ và người thân lên tới 10,5 tỷ đồng. Hạn mức giao dịch thẻ Loại hạn mức giao dịch Giá trị hạn mức giao dịch Tổng hạn mức sử dụng trong Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và ngày số tiền nộp thêm (nếu có) Hạn mức thanh toán tối đa trong Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và 1 ngày số tiền nộp thêm (nếu có) Hạn mức thanh toán trên Internet 150.000.000VNĐ/ngày tối đa trong ngày Hạn mức thanh toán trên Internet Tối đa 50.000.000 VNĐ/giao dịch không cần nhập CVV2
 • 60. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Hạn mức giao dịch Manual Key Tối đa 150.000.000 VNĐ/ngày
 • 61. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Giao dịch MOTO Tối đa 150.000.000 VNĐ/ngày và không vượt quá hạn mức khả dụng Tổng hạn mức rút tiền măṭtối đa 100.000.000 VNĐ trong ngày Tổng hạn mức rút tiền măṭtối đa 50% hạn mức tín dụng trong 1 chu kỳ tin dung Hạn mức rút tiền mặt ngoại tệ tại 30.000.000 VNĐ/ngày nước ngoài trong ngày Điều kiện mở thẻ Điều kiện phát hành thẻ chính không có Tài sản Bảo Đảm (TSBĐ) - Cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại tỉnh/thành phố nơi Techcombank đang hoạt động. - Trong độ tuổi từ 18 - 62. - Thu nhập hàng tháng tối thiểu từ 40,000,000VNĐ/tháng. - Các điều kiện khác theo quy định của Techcombank.