SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
Palveluväylän hyötyjä
V h lli äkök l tVerohallinnon näkökulmasta
Kansallinen palveluarkkitehtuuri -seminaari
4 10 20134.10.2013
Pekka Ruuhonen
Palveluväylän hyödyt syntyvät palveluväylään
kytketyistä tiedoista ja palveluistakytketyistä tiedoista ja palveluista
• Verohallinto hallinnoi merkittävää osaa julkisen
h lli ti t i thallinnon perustietovarannoista
• Verohallinto luovuttaa runsaasti tietoja
i id h ill• eri sidosryhmille
• eri prosesseistaan
• eri tiedonvälitystavoilla ja eri aikataulutuksillaeri tiedonvälitystavoilla ja eri aikataulutuksilla
• Nykytilassa tietoja luovutetaan
• Massaluonteisina tietoluovutuksina
• Tuotteistettujen palveluiden välityksellä
• Kyselyjärjestelmien kautta
• Tiedonluovutuksensaajina mm. kunnat, Oikeusministeriö,
Eläketurvakeskus, eläkelaitokset, Koulutusrahasto, Valvira, Pohjola, Maahanmuuttovirasto,
Poliisi, ulosottovirastot, tuomioistuimet, Tulli
3.10.2013
2
Organisaatiot pystyvät kytkemään
l l j t i ii l l ä lä llpalvelujaan toisiinsa palveluväylän avulla
Esimerkki lyhyen aikavälin hyödystä:Esimerkki lyhyen aikavälin hyödystä:
• Verohallinnon tietoluovutukset kootaan
tietovarantosovellukseksi joka tarjoaatietovarantosovellukseksi, joka tarjoaa
palveluväylään tietoja
• tekniseen käyttöyhteyteen liittyvien lainsäädännöllistentekniseen käyttöyhteyteen liittyvien lainsäädännöllisten
esteiden tunnistaminen
• tarvittavat palveluväylän yleispalvelut
• yhteyksien molemminpuolinen tunnistaminen
• viranomaisen tietopyyntöjen hallinta
• palveluväylä on erillisiä ratkaisuja kustannustehokkaampi• palveluväylä on erillisiä ratkaisuja kustannustehokkaampi
tiedonvälitysratkaisu
• tietovarantojen yhteentoimivuuden edistäminen
3.10.2013
3
Palveluväylä helpottaa organisaatioiden
äli t i k tk i tä t i iivälisten prosessien kytkemistä toisiinsa
AnsiorekisteriAnsiorekisteri
• Palkka- ja muiden tulotietojen yhdistäminen yhteen
rekisteriin johon maksaja ilmoittaa palkka ja muutrekisteriin, johon maksaja ilmoittaa palkka- ja muut
tulotiedot
• Tulotieto ilmoitetaan maksun yhteydessäTulotieto ilmoitetaan maksun yhteydessä
ajantasaisesti ja rakenteellisena
• Organisaatiot voivat hyödyntää tietoja palveluväyläng y y j p y
kautta
• esim. verotukseen tai etuuksien käsittelyyn
• Kansalaiset näkevät ajantasaiset tietonsa yhdestä
rekisteristä ja voivat hyödyntää niitä
Lähd Sit K lli l l ä lä j i ki t i• Lähde: Sitra, Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri
3.10.2013
4
Palveluväylän kytkeminen kansainvälisiin
l l ihi j ti t läht i iipalveluihin ja tietolähteisiin
Nykytilassa kansainvälisessä yhteistyössä tietoja• Nykytilassa kansainvälisessä yhteistyössä tietoja
kerätään kahdenvälisillä tietojen siirroilla
• esim tarkkailutietoja muista EU-maista ja OECD-maistaesim. tarkkailutietoja muista EU maista ja OECD maista
• Kansainvälinen ”palveluväyläyhteistyö” ja integraatiop y y y j g
• tarjoaisi merkittäviä verotuksen tietojensaantiin liittyviä
hyötyjä
t d d it ti t j ihd tk i lli• standardoitu tietojen vaihdon ratkaisumalli
• Palveluväylän hyödyt syntyvät palveluväylään
kytketyistä tiedoista ja palveluistakytketyistä tiedoista ja palveluista
3.10.2013
5
Palveluväylä kytkee yrityssektorin ja koko
j lki h lli l l t t i iijulkishallinnon palvelut toisiinsa
• Palveluväylän yhteentoimivat sähköiset palvelut
• julkishallinnon ja kaupallisten toimijoiden palvelut
K l i ll j it k llä äk ät l l ihi• Kansalaisella ja yrityksellä näkymät palveluihin
• Tiedon läpinäkyvyys kansalaiselle ja yritykselle
j t i i ti t k ikki t it ij id kä t ttä i ä• ajantasaisin tieto kaikkien tarvitsijoiden käytettävissä
• asioita voi tarkkailla ja niihin voi reagoida heti
• asioinnin etenemistä voi seurataasioinnin etenemistä voi seurata
• Kansainväliset verotustiedot suoraan
hyödynnettäväksi ”palveluväyläyhteistyön” avullay y p y y y
3.10.2013
6
Verottaja ei häiritse oikein toimivaa
k l i t t i it täkansalaista tai yritystä
• Tiedot yritysten taloushallinnon ja kirjanpidon• Tiedot yritysten taloushallinnon ja kirjanpidon
järjestelmistä
• suoraan ajantasaiseen veronlaskentaanj
• yritys saa yritysnäkymän avulla tiedon veron määrästä
ajantasaisesti tuloksen mukaan
it t j i• yritys pystyy seuraamaan ja reagoimaan
• Ansiorekisteristä tiedot ajantasaisesti ympäri vuoden
Hallinnollinen taakka vähentynyt minimiin• Hallinnollinen taakka vähentynyt minimiin
• tiedot reaaliaikaisia, verotus reaaliaikaista
• ei tarvita verokorttiaei tarvita verokorttia
• ei tarvita veroilmoitusta
• asiointitarve vähenee tai poistuu kokonaan
3.10.2013
7
Kansallinen palveluarkkitehtuuri
hd lli t jmahdollistajana
Julkisten palveluiden kokoaminen yhteenJulkisten palveluiden kokoaminen yhteen
• Yrityksen perustamisvaiheessa erilainen
palvelutarve kuin myöhemmissä vaiheissa
• julkishallinnon yhteinen yrityksen perustajan kokoava• julkishallinnon yhteinen yrityksen perustajan kokoava
palvelunäkymä
• Julkishallinnon yrityspalveluiden kehitysy y p y
• tarvitaan yhteistyötä julkisen hallinnon organisaatioiden ja
yritysten kesken
3.10.2013
8

More Related Content

What's hot

sote-palveluhakemistoPTV_info
sote-palveluhakemistoPTV_infosote-palveluhakemistoPTV_info
sote-palveluhakemistoPTV_infoTHL
 
Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja palvelutietovaranto seudullisissa yritys...
Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja palvelutietovaranto seudullisissa yritys...Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja palvelutietovaranto seudullisissa yritys...
Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja palvelutietovaranto seudullisissa yritys...Merja Heinonen
 
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Palveluväylä ja tietoturva
Palveluväylä ja tietoturvaPalveluväylä ja tietoturva
Palveluväylä ja tietoturvaSitra
 
Lupapiste Kauppa
Lupapiste KauppaLupapiste Kauppa
Lupapiste KauppaLupapiste
 
Mikä ihmeen palveluväylä ja omahoito - mitä hyötyä, kenelle ja milloin? - Sit...
Mikä ihmeen palveluväylä ja omahoito - mitä hyötyä, kenelle ja milloin? - Sit...Mikä ihmeen palveluväylä ja omahoito - mitä hyötyä, kenelle ja milloin? - Sit...
Mikä ihmeen palveluväylä ja omahoito - mitä hyötyä, kenelle ja milloin? - Sit...Sitra / Hyvinvointi
 
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsausKansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsausKela
 

What's hot (20)

SoteDigi-yhtiö
SoteDigi-yhtiöSoteDigi-yhtiö
SoteDigi-yhtiö
 
sote-palveluhakemistoPTV_info
sote-palveluhakemistoPTV_infosote-palveluhakemistoPTV_info
sote-palveluhakemistoPTV_info
 
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana OyMaakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
 
Sote-tiedon toisisijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Sote-tiedon toisisijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuriSote-tiedon toisisijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Sote-tiedon toisisijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
 
Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja palvelutietovaranto seudullisissa yritys...
Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja palvelutietovaranto seudullisissa yritys...Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja palvelutietovaranto seudullisissa yritys...
Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja palvelutietovaranto seudullisissa yritys...
 
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
 
Annika saarikko mediatilaisuus palvelusetelikokeilu_26.10.2018
Annika saarikko mediatilaisuus palvelusetelikokeilu_26.10.2018Annika saarikko mediatilaisuus palvelusetelikokeilu_26.10.2018
Annika saarikko mediatilaisuus palvelusetelikokeilu_26.10.2018
 
Palveluväylä ja tietoturva
Palveluväylä ja tietoturvaPalveluväylä ja tietoturva
Palveluväylä ja tietoturva
 
Mirjami Laitinen: Mihin suuntaan julkishallinnon ict:n tulisi kehittyä?
Mirjami Laitinen: Mihin suuntaan julkishallinnon ict:n tulisi kehittyä?Mirjami Laitinen: Mihin suuntaan julkishallinnon ict:n tulisi kehittyä?
Mirjami Laitinen: Mihin suuntaan julkishallinnon ict:n tulisi kehittyä?
 
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut kansalaisille
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut kansalaisilleValinnanvapauden tiedonhallintapalvelut kansalaisille
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut kansalaisille
 
Lupapiste Kauppa
Lupapiste KauppaLupapiste Kauppa
Lupapiste Kauppa
 
Pauli Kartano: Kansallinen palveluväylä
Pauli Kartano: Kansallinen palveluväyläPauli Kartano: Kansallinen palveluväylä
Pauli Kartano: Kansallinen palveluväylä
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Mikä ihmeen palveluväylä ja omahoito - mitä hyötyä, kenelle ja milloin? - Sit...
Mikä ihmeen palveluväylä ja omahoito - mitä hyötyä, kenelle ja milloin? - Sit...Mikä ihmeen palveluväylä ja omahoito - mitä hyötyä, kenelle ja milloin? - Sit...
Mikä ihmeen palveluväylä ja omahoito - mitä hyötyä, kenelle ja milloin? - Sit...
 
Kanta-Häme - Oma Häme
Kanta-Häme - Oma HämeKanta-Häme - Oma Häme
Kanta-Häme - Oma Häme
 
Jouko Junttila: Virtun uudet palvelut – Vaikeuksien kautta voittoon
Jouko Junttila: Virtun uudet palvelut – Vaikeuksien kautta voittoonJouko Junttila: Virtun uudet palvelut – Vaikeuksien kautta voittoon
Jouko Junttila: Virtun uudet palvelut – Vaikeuksien kautta voittoon
 
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsausKansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus
Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus
 
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAjankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
 
Yksityistietiedon palvelualusta
Yksityistietiedon palvelualustaYksityistietiedon palvelualusta
Yksityistietiedon palvelualusta
 
SoteDigi Oyn ajankohtaiskatsaus
SoteDigi Oyn ajankohtaiskatsausSoteDigi Oyn ajankohtaiskatsaus
SoteDigi Oyn ajankohtaiskatsaus
 

Viewers also liked

Symeta @Interquest Brussels: Kazou Vakantiekrant
Symeta @Interquest Brussels: Kazou VakantiekrantSymeta @Interquest Brussels: Kazou Vakantiekrant
Symeta @Interquest Brussels: Kazou VakantiekrantSymeta nv
 
Symeta: Nieuwe inkomstenbronnen voor uitgevers
Symeta: Nieuwe inkomstenbronnen voor uitgeversSymeta: Nieuwe inkomstenbronnen voor uitgevers
Symeta: Nieuwe inkomstenbronnen voor uitgeversSymeta nv
 
Symeta and HeadOffice: The Ethias case @ RetailDetail Night
Symeta and HeadOffice: The Ethias case @ RetailDetail NightSymeta and HeadOffice: The Ethias case @ RetailDetail Night
Symeta and HeadOffice: The Ethias case @ RetailDetail NightSymeta nv
 
Ppt kel 7 fisika kinematika
Ppt kel 7 fisika kinematikaPpt kel 7 fisika kinematika
Ppt kel 7 fisika kinematikaIlfa Lisifa
 
Energi potensial
Energi potensialEnergi potensial
Energi potensialIlfa Lisifa
 
How to Trend on Twitter - Michael Collins - TravelMedia.ie - TBEX Phillipines...
How to Trend on Twitter - Michael Collins - TravelMedia.ie - TBEX Phillipines...How to Trend on Twitter - Michael Collins - TravelMedia.ie - TBEX Phillipines...
How to Trend on Twitter - Michael Collins - TravelMedia.ie - TBEX Phillipines...TravelMedia.ie
 
Social media and SEO for Travel Agents - Worldchoice Ireland Conference Novem...
Social media and SEO for Travel Agents - Worldchoice Ireland Conference Novem...Social media and SEO for Travel Agents - Worldchoice Ireland Conference Novem...
Social media and SEO for Travel Agents - Worldchoice Ireland Conference Novem...TravelMedia.ie
 
10 Social Media Marketing Tips for Travel Agents November 2016
10 Social Media Marketing Tips for Travel Agents November 2016 10 Social Media Marketing Tips for Travel Agents November 2016
10 Social Media Marketing Tips for Travel Agents November 2016 TravelMedia.ie
 

Viewers also liked (16)

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
 
Terupati engineering-works
Terupati engineering-worksTerupati engineering-works
Terupati engineering-works
 
Symeta @Interquest Brussels: Kazou Vakantiekrant
Symeta @Interquest Brussels: Kazou VakantiekrantSymeta @Interquest Brussels: Kazou Vakantiekrant
Symeta @Interquest Brussels: Kazou Vakantiekrant
 
Riku Jylhänkangas: Strategiset tavoitteet Kansalliselle palveluarkkitehtuurille.
Riku Jylhänkangas: Strategiset tavoitteet Kansalliselle palveluarkkitehtuurille.Riku Jylhänkangas: Strategiset tavoitteet Kansalliselle palveluarkkitehtuurille.
Riku Jylhänkangas: Strategiset tavoitteet Kansalliselle palveluarkkitehtuurille.
 
Symeta: Nieuwe inkomstenbronnen voor uitgevers
Symeta: Nieuwe inkomstenbronnen voor uitgeversSymeta: Nieuwe inkomstenbronnen voor uitgevers
Symeta: Nieuwe inkomstenbronnen voor uitgevers
 
Symeta and HeadOffice: The Ethias case @ RetailDetail Night
Symeta and HeadOffice: The Ethias case @ RetailDetail NightSymeta and HeadOffice: The Ethias case @ RetailDetail Night
Symeta and HeadOffice: The Ethias case @ RetailDetail Night
 
Airec energy-india
Airec energy-indiaAirec energy-india
Airec energy-india
 
Olli-Pekka Heinonen: Kansallinen palveluarkkitehtuuri -seminaarin päätöspuhee...
Olli-Pekka Heinonen: Kansallinen palveluarkkitehtuuri -seminaarin päätöspuhee...Olli-Pekka Heinonen: Kansallinen palveluarkkitehtuuri -seminaarin päätöspuhee...
Olli-Pekka Heinonen: Kansallinen palveluarkkitehtuuri -seminaarin päätöspuhee...
 
Ppt kel 7 fisika kinematika
Ppt kel 7 fisika kinematikaPpt kel 7 fisika kinematika
Ppt kel 7 fisika kinematika
 
Energi potensial
Energi potensialEnergi potensial
Energi potensial
 
Abc
AbcAbc
Abc
 
Marjukka Ala-harja: Suomen kansallinen tunnistusratkaisu
Marjukka Ala-harja: Suomen kansallinen tunnistusratkaisuMarjukka Ala-harja: Suomen kansallinen tunnistusratkaisu
Marjukka Ala-harja: Suomen kansallinen tunnistusratkaisu
 
How to Trend on Twitter - Michael Collins - TravelMedia.ie - TBEX Phillipines...
How to Trend on Twitter - Michael Collins - TravelMedia.ie - TBEX Phillipines...How to Trend on Twitter - Michael Collins - TravelMedia.ie - TBEX Phillipines...
How to Trend on Twitter - Michael Collins - TravelMedia.ie - TBEX Phillipines...
 
The least that can be done with X-Road for citizens by Heiko Vainsalu, X-Road...
The least that can be done with X-Road for citizens by Heiko Vainsalu, X-Road...The least that can be done with X-Road for citizens by Heiko Vainsalu, X-Road...
The least that can be done with X-Road for citizens by Heiko Vainsalu, X-Road...
 
Social media and SEO for Travel Agents - Worldchoice Ireland Conference Novem...
Social media and SEO for Travel Agents - Worldchoice Ireland Conference Novem...Social media and SEO for Travel Agents - Worldchoice Ireland Conference Novem...
Social media and SEO for Travel Agents - Worldchoice Ireland Conference Novem...
 
10 Social Media Marketing Tips for Travel Agents November 2016
10 Social Media Marketing Tips for Travel Agents November 2016 10 Social Media Marketing Tips for Travel Agents November 2016
10 Social Media Marketing Tips for Travel Agents November 2016
 

Similar to Pekka Ruuhonen: Palveluväylän hyötyjä Verohallinnon näkökulmasta

Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...Karri Vainio
 
Suomidigin tiivis esittely
Suomidigin tiivis esittelySuomidigin tiivis esittely
Suomidigin tiivis esittelySuomidigi
 
Uusi tutkijapalvelu JulkiCT-linjausten ja -toimintojen näkökulmasta, Anne Kau...
Uusi tutkijapalvelu JulkiCT-linjausten ja -toimintojen näkökulmasta, Anne Kau...Uusi tutkijapalvelu JulkiCT-linjausten ja -toimintojen näkökulmasta, Anne Kau...
Uusi tutkijapalvelu JulkiCT-linjausten ja -toimintojen näkökulmasta, Anne Kau...Tilastokeskus
 
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011Palveluseteli-hanke
 
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...Karri Vainio
 
Tietojärjestelmät ja tietosuoja - ongelmia ja niiden ratkaisukeinoja
Tietojärjestelmät ja tietosuoja - ongelmia ja niiden ratkaisukeinojaTietojärjestelmät ja tietosuoja - ongelmia ja niiden ratkaisukeinoja
Tietojärjestelmät ja tietosuoja - ongelmia ja niiden ratkaisukeinojaKarri Vainio
 
Kuntien sähköiset omahyvinvointi- ja asiointipalvelut
Kuntien sähköiset omahyvinvointi- ja asiointipalvelutKuntien sähköiset omahyvinvointi- ja asiointipalvelut
Kuntien sähköiset omahyvinvointi- ja asiointipalvelutKarri Vainio
 
Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....
Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....
Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....Palveluseteli-hanke
 
Palveluseteli Uutiskirje 08012010
Palveluseteli Uutiskirje 08012010Palveluseteli Uutiskirje 08012010
Palveluseteli Uutiskirje 08012010Palveluseteli-hanke
 
Julkisen tiedon hallinta päälaelleen
Julkisen tiedon hallinta päälaelleenJulkisen tiedon hallinta päälaelleen
Julkisen tiedon hallinta päälaelleenJyrki Kasvi
 

Similar to Pekka Ruuhonen: Palveluväylän hyötyjä Verohallinnon näkökulmasta (20)

Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...
 
Suomidigin tiivis esittely
Suomidigin tiivis esittelySuomidigin tiivis esittely
Suomidigin tiivis esittely
 
Hannu_Korkeala_Sahkoiset_palvelut_laajemmin_kayttoon
Hannu_Korkeala_Sahkoiset_palvelut_laajemmin_kayttoonHannu_Korkeala_Sahkoiset_palvelut_laajemmin_kayttoon
Hannu_Korkeala_Sahkoiset_palvelut_laajemmin_kayttoon
 
Uusi tutkijapalvelu JulkiCT-linjausten ja -toimintojen näkökulmasta, Anne Kau...
Uusi tutkijapalvelu JulkiCT-linjausten ja -toimintojen näkökulmasta, Anne Kau...Uusi tutkijapalvelu JulkiCT-linjausten ja -toimintojen näkökulmasta, Anne Kau...
Uusi tutkijapalvelu JulkiCT-linjausten ja -toimintojen näkökulmasta, Anne Kau...
 
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
 
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
 
Sote uudistus tilannekatsaus 18.4.2016
Sote uudistus tilannekatsaus 18.4.2016Sote uudistus tilannekatsaus 18.4.2016
Sote uudistus tilannekatsaus 18.4.2016
 
Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...
Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...
Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...
 
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossaTimo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
 
Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri
Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteriKansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri
Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri
 
Tietojärjestelmät ja tietosuoja - ongelmia ja niiden ratkaisukeinoja
Tietojärjestelmät ja tietosuoja - ongelmia ja niiden ratkaisukeinojaTietojärjestelmät ja tietosuoja - ongelmia ja niiden ratkaisukeinoja
Tietojärjestelmät ja tietosuoja - ongelmia ja niiden ratkaisukeinoja
 
Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka RissanenDigitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
 
Kuntien sähköiset omahyvinvointi- ja asiointipalvelut
Kuntien sähköiset omahyvinvointi- ja asiointipalvelutKuntien sähköiset omahyvinvointi- ja asiointipalvelut
Kuntien sähköiset omahyvinvointi- ja asiointipalvelut
 
Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....
Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....
Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....
 
Palveluseteli Uutiskirje 08012010
Palveluseteli Uutiskirje 08012010Palveluseteli Uutiskirje 08012010
Palveluseteli Uutiskirje 08012010
 
Julkisen tiedon hallinta päälaelleen
Julkisen tiedon hallinta päälaelleenJulkisen tiedon hallinta päälaelleen
Julkisen tiedon hallinta päälaelleen
 
Reilun datatalouden tahtotila.pptx
Reilun datatalouden tahtotila.pptxReilun datatalouden tahtotila.pptx
Reilun datatalouden tahtotila.pptx
 
Julkisen tiedon hallinta päälaelleen
Julkisen tiedon hallinta päälaelleenJulkisen tiedon hallinta päälaelleen
Julkisen tiedon hallinta päälaelleen
 
Maakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUSMaakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUS
 
3 lahesmaa toisioesitys_2018_10_29
3 lahesmaa toisioesitys_2018_10_293 lahesmaa toisioesitys_2018_10_29
3 lahesmaa toisioesitys_2018_10_29
 

Pekka Ruuhonen: Palveluväylän hyötyjä Verohallinnon näkökulmasta

 • 1. Palveluväylän hyötyjä V h lli äkök l tVerohallinnon näkökulmasta Kansallinen palveluarkkitehtuuri -seminaari 4 10 20134.10.2013 Pekka Ruuhonen
 • 2. Palveluväylän hyödyt syntyvät palveluväylään kytketyistä tiedoista ja palveluistakytketyistä tiedoista ja palveluista • Verohallinto hallinnoi merkittävää osaa julkisen h lli ti t i thallinnon perustietovarannoista • Verohallinto luovuttaa runsaasti tietoja i id h ill• eri sidosryhmille • eri prosesseistaan • eri tiedonvälitystavoilla ja eri aikataulutuksillaeri tiedonvälitystavoilla ja eri aikataulutuksilla • Nykytilassa tietoja luovutetaan • Massaluonteisina tietoluovutuksina • Tuotteistettujen palveluiden välityksellä • Kyselyjärjestelmien kautta • Tiedonluovutuksensaajina mm. kunnat, Oikeusministeriö, Eläketurvakeskus, eläkelaitokset, Koulutusrahasto, Valvira, Pohjola, Maahanmuuttovirasto, Poliisi, ulosottovirastot, tuomioistuimet, Tulli 3.10.2013 2
 • 3. Organisaatiot pystyvät kytkemään l l j t i ii l l ä lä llpalvelujaan toisiinsa palveluväylän avulla Esimerkki lyhyen aikavälin hyödystä:Esimerkki lyhyen aikavälin hyödystä: • Verohallinnon tietoluovutukset kootaan tietovarantosovellukseksi joka tarjoaatietovarantosovellukseksi, joka tarjoaa palveluväylään tietoja • tekniseen käyttöyhteyteen liittyvien lainsäädännöllistentekniseen käyttöyhteyteen liittyvien lainsäädännöllisten esteiden tunnistaminen • tarvittavat palveluväylän yleispalvelut • yhteyksien molemminpuolinen tunnistaminen • viranomaisen tietopyyntöjen hallinta • palveluväylä on erillisiä ratkaisuja kustannustehokkaampi• palveluväylä on erillisiä ratkaisuja kustannustehokkaampi tiedonvälitysratkaisu • tietovarantojen yhteentoimivuuden edistäminen 3.10.2013 3
 • 4. Palveluväylä helpottaa organisaatioiden äli t i k tk i tä t i iivälisten prosessien kytkemistä toisiinsa AnsiorekisteriAnsiorekisteri • Palkka- ja muiden tulotietojen yhdistäminen yhteen rekisteriin johon maksaja ilmoittaa palkka ja muutrekisteriin, johon maksaja ilmoittaa palkka- ja muut tulotiedot • Tulotieto ilmoitetaan maksun yhteydessäTulotieto ilmoitetaan maksun yhteydessä ajantasaisesti ja rakenteellisena • Organisaatiot voivat hyödyntää tietoja palveluväyläng y y j p y kautta • esim. verotukseen tai etuuksien käsittelyyn • Kansalaiset näkevät ajantasaiset tietonsa yhdestä rekisteristä ja voivat hyödyntää niitä Lähd Sit K lli l l ä lä j i ki t i• Lähde: Sitra, Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri 3.10.2013 4
 • 5. Palveluväylän kytkeminen kansainvälisiin l l ihi j ti t läht i iipalveluihin ja tietolähteisiin Nykytilassa kansainvälisessä yhteistyössä tietoja• Nykytilassa kansainvälisessä yhteistyössä tietoja kerätään kahdenvälisillä tietojen siirroilla • esim tarkkailutietoja muista EU-maista ja OECD-maistaesim. tarkkailutietoja muista EU maista ja OECD maista • Kansainvälinen ”palveluväyläyhteistyö” ja integraatiop y y y j g • tarjoaisi merkittäviä verotuksen tietojensaantiin liittyviä hyötyjä t d d it ti t j ihd tk i lli• standardoitu tietojen vaihdon ratkaisumalli • Palveluväylän hyödyt syntyvät palveluväylään kytketyistä tiedoista ja palveluistakytketyistä tiedoista ja palveluista 3.10.2013 5
 • 6. Palveluväylä kytkee yrityssektorin ja koko j lki h lli l l t t i iijulkishallinnon palvelut toisiinsa • Palveluväylän yhteentoimivat sähköiset palvelut • julkishallinnon ja kaupallisten toimijoiden palvelut K l i ll j it k llä äk ät l l ihi• Kansalaisella ja yrityksellä näkymät palveluihin • Tiedon läpinäkyvyys kansalaiselle ja yritykselle j t i i ti t k ikki t it ij id kä t ttä i ä• ajantasaisin tieto kaikkien tarvitsijoiden käytettävissä • asioita voi tarkkailla ja niihin voi reagoida heti • asioinnin etenemistä voi seurataasioinnin etenemistä voi seurata • Kansainväliset verotustiedot suoraan hyödynnettäväksi ”palveluväyläyhteistyön” avullay y p y y y 3.10.2013 6
 • 7. Verottaja ei häiritse oikein toimivaa k l i t t i it täkansalaista tai yritystä • Tiedot yritysten taloushallinnon ja kirjanpidon• Tiedot yritysten taloushallinnon ja kirjanpidon järjestelmistä • suoraan ajantasaiseen veronlaskentaanj • yritys saa yritysnäkymän avulla tiedon veron määrästä ajantasaisesti tuloksen mukaan it t j i• yritys pystyy seuraamaan ja reagoimaan • Ansiorekisteristä tiedot ajantasaisesti ympäri vuoden Hallinnollinen taakka vähentynyt minimiin• Hallinnollinen taakka vähentynyt minimiin • tiedot reaaliaikaisia, verotus reaaliaikaista • ei tarvita verokorttiaei tarvita verokorttia • ei tarvita veroilmoitusta • asiointitarve vähenee tai poistuu kokonaan 3.10.2013 7
 • 8. Kansallinen palveluarkkitehtuuri hd lli t jmahdollistajana Julkisten palveluiden kokoaminen yhteenJulkisten palveluiden kokoaminen yhteen • Yrityksen perustamisvaiheessa erilainen palvelutarve kuin myöhemmissä vaiheissa • julkishallinnon yhteinen yrityksen perustajan kokoava• julkishallinnon yhteinen yrityksen perustajan kokoava palvelunäkymä • Julkishallinnon yrityspalveluiden kehitysy y p y • tarvitaan yhteistyötä julkisen hallinnon organisaatioiden ja yritysten kesken 3.10.2013 8