Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Julkisen hallinnon tietolinjaukset ja
uusi tutkijapalvelu
Anne Kauhanen-Simanainen
7.5.2014
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 2
Avoimen tiedon politiikka on linjattu
 Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.20...
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014
Tietovarantojen avaaminen
hallitusohjelman kärkihankkeena
 Julkisen tiedon hyö...
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 4
Tietojen hyödyntäminen säteilee laajalle
Kansantalouteen
 Lisää tuotekehityk...
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014
Julkisen hallinnon ICT-strategiset tavoitteet
VISIO 2020: PALVELUT JA TIEDOT KÄ...
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 6
Tietovarantojen hallittu avaaminen
Datan
avaaminen
Kokonaisarkkitehtuuri
Stra...
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 7
Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015
Tietovarantojen avaamisen
Periaatteet ja kri...
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014
Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin
tavoitteet
Tavoite Selitys Hyödyt toi...
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014
Toimiala-
riippumattomat
palvelut
Tietoturva
Tavoitteena julkisen hallinnon
toi...
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014
Toimiala-
riippumattomat
palvelut
Tietoturva
Viitearkkitehtuurit kuvaavat tavoi...
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014
Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuurissa
tunnistetut loogiset tietovarannot
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014
Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin
tavoitetila
 Tietoa voitava hyödyntää...
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014
Yhden luukun periaate
Palvelu-
kokonaisuus
Tavoite
Palvelu-
kokonaisuus
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014
Miten uusi tutkijapalvelu asemoituu ja kiinnittyy
julkisen hallinnon yhteisiin ...
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014
Vastaus
tietotarpeeseen
Arvo
Merkitys
Sisältö
Laatu
Luotettavuus
Ymmärrettävyys...
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014
Tekninen yhteentoimivuus
Tiedon siirto ja yhteydet
Semanttinen yhteentoimivuus
...
Kiitos!
www.julkict.fi
www.yhteentoimivuus.fi
www.vm.fi/avointieto
www.vm.fi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Uusi tutkijapalvelu JulkiCT-linjausten ja -toimintojen näkökulmasta, Anne Kauhanen-Simanainen

339 views

Published on

FMAS -seminaari 7.5.2014 Kansallisarkistossa.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uusi tutkijapalvelu JulkiCT-linjausten ja -toimintojen näkökulmasta, Anne Kauhanen-Simanainen

 1. 1. Julkisen hallinnon tietolinjaukset ja uusi tutkijapalvelu Anne Kauhanen-Simanainen 7.5.2014
 2. 2. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 2 Avoimen tiedon politiikka on linjattu  Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011  Hallitusohjelma  Julkisin varoin tuotettujen tietovarantojen avaaminen kansalaisten ja yritysten käyttöön hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman kärkihankkeena, VN periaatepäätös 5.10.2011  EU:n avoimen datan strategia  EU:n PSI (Public Sector Information) direktiivi ja sen muutos 2013 ja Inspire- direktiivi, kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin luominen  Open Government Partnership – Avoimen hallinnon kumppanuushanke  Julkisen hallinnon ICT –strategia  ICT2015 –työryhmän ehdotukset  Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta: Suomen sata uutta mahdollisuutta 2013  Rakennepoliittinen ohjelma 2013: Julkisten tietovarantojen avaamista jatketaan  Taustalla myös  Open Government Data (OGD) ja Linked Open Data – globaali kehitys  Big Data, julkishallinto katalysaattorina
 3. 3. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 Tietovarantojen avaaminen hallitusohjelman kärkihankkeena  Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön. Näin avataan markkinoita uusille palveluille ja liiketoimintamahdollisuuksille. (Hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma: Strateginen painopistealue II: Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen)  Tavoitteena on, että kaikki merkittävät hallinnon julkiset tiedot ovat vuosikymmenen loppuun mennessä kansalaisten, yritysten ja koko yhteiskunnan saatavilla koneluettavassa muodossa, maksutta ja selkein käyttöehdoin. 3
 4. 4. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 4 Tietojen hyödyntäminen säteilee laajalle Kansantalouteen  Lisää tuotekehityksen ja uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia, sitä kautta uusia työpaikkoja ja innovatiivisempia palveluja Yhteiskunnan läpinäkyvyyteen ja demokratiaan  Lisää viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä  Kansalaisvaikuttamisen ja tiedonsaannin uusia mahdollisuuksia Hallintoon ja päätöksentekoon  Parantaa hallinnon sisäistä tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä tietovarantojen näkyvyyttä. Luovutaan päällekkäisestä tietojen keruusta ja tuotannosta. Laajempi tietojen käyttö ja käyttäjäpalaute laadun parantajana. Koulutukseen, oppimiseen ja tutkimukseen  Monipuolisempia aineistoja
 5. 5. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 Julkisen hallinnon ICT-strategiset tavoitteet VISIO 2020: PALVELUT JA TIEDOT KÄYTÖSSÄ  Innovaatiot vauhdittamaan kehitystä  Palveluille elinkaaren mittainen rahoitus ja ohjaus 5  Vauhtia tiedon avaamiseen  Tietovarannot käyttöön  Yhteentoimivuutta yhteisiin palvelu- pisteisiin  Nostetaan osaamisen tasoa  Rakenteet selkeiksi  Yhteentoimivuutta tietohallintolailla  Keskittämisellä tehokkuutta valtionhallintoon  Julkisen hallinnon yhteinen tieto- liikenneverkko Palvelu- innovaatioiden ekosysteemi 1 Avoin tieto ja tiedon yhteiskäyttö 2 Kyky hyödyntää ICT:tä 3 Selkeät tietohallinnon rakenteet 4 Toimintavarma ja kustannustehokas ICT-infrastruktuuri 5  Käyttäjän tarvitsemat palvelut ja tiedot saatavilla ja käytettävissä helposti ja turvallisesti.  Julkisen hallinnon organisaatioiden, yritysten ja käyttäjien yhteistyöllä kehityksen kärkeen. VISIO 2020: PALVELUT JA TIEDOT KÄYTÖSSÄ
 6. 6. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 6 Tietovarantojen hallittu avaaminen Datan avaaminen Kokonaisarkkitehtuuri Strategia Lainsäädäntö Käytännön toimenpiteet Julkisuus Tietosuoja Yksityisyyden suoja Tekijänoikeudet Tietoturvallisuus Tavoitteet Etenemisvaiheet Vaikuttavuuden arviointi Yhteentoimivuus, tietovarannot, tietoarkkitehtuuri
 7. 7. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 7 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Tietovarantojen avaamisen Periaatteet ja kriteerit, lainsäädäntö, taloussuunnittelu, ohjeistus Datan käytön edistäminen Tietovarantojen avaamisen prosessi virastoissa Datan avaamista, löytämistä ja käyttämistä tukevat rakenteet, palvelut ja käytännöt Koulutus, osaamisen edistäminen Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta Vaikutusten seuranta ja arviointi Avoimen tiedon ohjelman yhteistyöalueita Tavoitteet: Julkishallinnon tuottamat julkiset tiedot ovat hyödynnettävissä käyttökelpoisessa ja koneluettavassa muodossa taloudellisesti ja turvallisesti, ottaen huomioon yksityisyyden suoja ja muut lainsäädäntöön perustuvat rajoitukset. Keskeisimmät julkisen hallinnon tietovarannot ovat avoimesti saatavilla verkossa ja niitä käytetään laajasti ja monipuolisesti. Puretaan tiedon käytön esteitä ja luodaan kannustimia tiedon avaamiselle sekä palvelujen kehittäjäverkostojen ja ekosysteemien työlle. Tehtävä: koordinoidaan ja vauhditetaan julkisen hallinnon tiedon avaamiseen ja käytön lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä.
 8. 8. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet Tavoite Selitys Hyödyt toiminnalle Tuottavuus Toiminnan tehostaminen ja vaikuttavuus ICT:n avulla Kustannussäästöt Yhteiskäyttö ja yhteentoimivuus Eri viranomaisten ja hallinnonalojen yhteistoiminnan lisääminen ja toimintojen ja järjestelmien kitkaton yhteensovittaminen Sujuvampi asian käsittely kansalaisille, hallinnollisen taakan väheneminen Tiedon hyödyntäminen Julkisen hallinnon tiedon avaaminen ja käytön tehostaminen, hallinnon läpinäkyvyys Uusia palveluja ja liiketoiminnan mahdollisuus yrityksille, kansalaisille pääsy tietoon Sähköinen asiointi Asiakaslähtöisiä ja yhteentoimivia sähköisiä palvelukokonaisuuksia, toiminnan siirtäminen verkkoon mahdollisuuksien mukaan Saavutettavuus kansalaisille, kustannussäästöt hallinnolle Turvallisuus Luotettava, eheä ja turvaluokiteltu tieto, toiminnan jatkuvuus ja riskienhallinta Luottamus viranomaisiin Joustavuus Muutoksiin teknologiassa, strategiassa ja organisoinnissa ketterästi sopeutuva kokonaisuus Kehittämisen nopeutuminen ja käyttöönottojen halventuminen 8
 9. 9. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 Toimiala- riippumattomat palvelut Tietoturva Tavoitteena julkisen hallinnon toimintokeskeinen arkkitehtuuri 9 Kansalaiset Yritykset Tekijät Käyttöliittymät ja porttaalit Sähköinen asiointi Avoin ja linkitetty tieto Yhteiset palvelu- prosessit Kansallinen palveluväylä Tietovarannot Käyttöliittymätjatyöpöydät Toimialan palvelut Avoimen tiedon palvelut VerkotPäätelaitteet Tunnistaminen ja valtuutus Tieto- hallinto
 10. 10. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 Toimiala- riippumattomat palvelut Tietoturva Viitearkkitehtuurit kuvaavat tavoitetilaa 10 Käyttöliittymät ja porttaalit Sähköinen asiointi Avoin ja linkitetty tieto Yhteiset palvelu- prosessit Kansallinen palveluväylä Tietovarannot Käyttöliittymätjatyöpöydät Toimialan palvelut Avoimen tiedon palvelut VerkotPäätelaitteet Tunnistaminen ja valtuutus Tieto- hallinto Kokonaisarkkitehtuuri on suunnitelma kokonaisuuden ja sen osien rakenteesta sekä niiden välisistä suhteista Viitearkkitehtuuri kuvaa, kuinka yhteisesti muodostetun tavoitteen toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri Palveluväylän viitearkkitehtuuri Perustietovarantojen rajapintamäärittelyt Yhteiset ICT-palvelut
 11. 11. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuurissa tunnistetut loogiset tietovarannot
 12. 12. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin tavoitetila  Tietoa voitava hyödyntää sen syntyhetkestä alkaen  Mahdollisimman nopea prosessi siitä, kun tieto on luotu ja tallennettu sähköiseen muotoon  Laatu ja luotettavuus perustietojen tärkein ominaisuus.  Laadunvarmistus tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen prosesseissa 12
 13. 13. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 Yhden luukun periaate Palvelu- kokonaisuus Tavoite Palvelu- kokonaisuus
 14. 14. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 Miten uusi tutkijapalvelu asemoituu ja kiinnittyy julkisen hallinnon yhteisiin linjauksiin?  Viranomaisten tietoaineistojen saatavuuden ja käytettävyyden parantaminen, aineistojen käytön ja uuden tiedon tuottamisen edistäminen  Tietojen yhteentoimivuus ja käytettävyys – viranomaisaineistojen sisällönkuvailut  Metatietojen standardinmukaisuus, avoimuus ja uudelleenkäytettävyys  Käytäntöjen yhtenäistäminen, käyttäjänäkökulma  Yhden luukun periaate  Ei päällekkäistä toimintaa  Toteutuksen taloudellisuus ja vaikuttavuus, resurssien tehokas käyttö 14
 15. 15. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 Vastaus tietotarpeeseen Arvo Merkitys Sisältö Laatu Luotettavuus Ymmärrettävyys Esteettömyys Käytettävyys Löytyvyys Yhteentoimivuus Pääsy, saatavuus Uudelleen käytettävyys Avoimen tiedon edellytykset 15 Lainsäädäntö Tietosuoja Tietoturvallisuus Maksuttomuus Koneluettavuus Käyttöehdot Metatiedot Dataluettelot Hakupalvelut Metatietopalvelut Tietorakenteet Käyttöliittymät Esitystapa Käsitteet Kieli Viestintä Visuaalisuus Havainnollisuus AjantasaisuusOikeellisuus Avoin data Avoin informaatio Avoin tieto Tieto käytössä Avoin data Avoin informaatio Avoin tieto Hyödynnettävyys
 16. 16. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 Tekninen yhteentoimivuus Tiedon siirto ja yhteydet Semanttinen yhteentoimivuus Semanttinen yhtenäistäminen Organisaatioiden yhteentoimivuus Organisaatioiden ja prosessien yhtenäistäminen Lainsäädännön yhteentoimivuus Lainsäädännön yhtenäistäminen Poliittinen tahtotila Tekniset rajapinnat on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat järjestelmien ja palvelujen yhdistämisen Informaatiolla on täsmällinen merkitys, joka säilyy tietoa vaihdettaessa muuttumattomana ja ymmärrettävänä kaikille osapuolille Eri organisaatiot pääsevät kokonaisedun mukaiseen tavoitteeseen yhteen sovitettujen prosessien kautta Lainsäädännölliset tekijät on otettu huomioon tietojen vaihtamisessa Osapuolilla on samansuuntaiset visiot, prioriteetit ja tavoitteet 16
 17. 17. Kiitos! www.julkict.fi www.yhteentoimivuus.fi www.vm.fi/avointieto www.vm.fi

×