SlideShare a Scribd company logo
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
 Какви звукове чувате всеки ден 
около себе си? 
 Кои тела издават звук? 
 Как звукът достига до ушите 
ви?
Трептения, които достигат до 
ушите ни по въздуха, водата 
или през твърди тела. 
план
план 
Поставете линийка на масата, така че 
по-голямата ѝ част да стърчи, както е показано. 
Затиснете частта върху масата с книги. 
Натиснете другия край на линийката надолу и 
после го отпуснете. 
Какво движение извършва 
линийката? Какво се чува? 
Линийката трепти 
и издава звук. 
ИЗВОД: 
Източници на звук са 
трептящите тела.
При движението на лъка 
цигуларят предизвиква 
трептения на струните на 
цигулката и те издават 
познатите музикални тонове.
Поставете пръстите на 
едната си ръка на гърлото 
и кажете „а-а-а…“. 
Усещате ли трептенията? 
Духнете над гърлото на стъклена 
бутилка, пълна до половината с вода. 
Какво виждате? Какво чувате? 
Въздухът вътре започва да трепти. 
Ние не виждаме тези трептения, но 
чуваме звука, който те предизвикват.
Подобни трептения възникват в 
духовите музикални инструменти. 
флейта кларинет 
туба
план
Схематично процесът на разпространение на звука 
може да се представи така:
Всеки, който е хвърлял 
камъче в спокойни води 
знае, че на повърхността 
на водата се образуват 
вълнички, които се отда- 
лечават от камъчето. 
Вълничките се разпространяват във водата. 
Звукът се разпространява по подобен начин. 
Делфинът издава звук, който се 
разпространява във водата.
Когато ударим звънец, той 
започва да трепти и предава 
трептенията на въздуха около 
себе си. 
Трептенията се разпространяват 
по въздуха и достигат до вашето ухо. 
Вие чувате звука от звънеца. 
Звукът преминава и през 
твърди тела: бетон, метали, 
дърво и други. 
Звукът преминава през 
стената.
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
план 
Вие непрекъснато чувате както много слаби, така и 
силни звукове. 
От какво зависи силата на звука, ще разберете, ако извършите следните 
опити: 
Музикална линийка 
Поставете линийка на масата, така че 
по-голямата ѝ част да стърчи. 
Затиснете частта върху масата с 
книги. Натиснете другия край на 
линийката надолу и после го отпуснете. 
Това ще произведе НИСЪК ЗВУК. 
Пъхнете линийката малко по- 
навътре под книгата и отново я 
натиснете надолу. 
Сега издаденият ЗВУК е ПО-ВИСОК. 
Пъхнете я още по-навътре и звукът 
ще стане още ПО-ВИСОК. 
Колкото по-големи са трептенията /отклоненията/ 
на линийката, толкова по-силен звук издава тя.
Музикална линийка 
Опънете дълъг ластик около линийката, 
както е показано. Пъхнете по един 
молив под ластиците в двата ѝ края. 
Дръпнете ластика с пръст. 
Бутнете единия молив по-навътре 
по линийката и отново дръпнете 
ластика с пръст. Ще бъде издаден 
ПО-ВИСОК ЗВУК. Така можете да 
изсвирите мелодия – много БАВНО. 
Защо става така? 
Когато линийката или ластикът са ДЪЛГИ, те 
трептят БАВНО и произвеждат НИСЪК ЗВУК. 
Когато са КЪСИ, те трептят БЪРЗО и 
произвеждат ВИСОКИ ЗВУЦИ. 
Височината на звуците зависи от това, 
КОЛКО БЪРЗО ТРЕПТЯТ предметите.
Изпълнителите на струнни инструменти 
натискат струните, за да ги СКЪСЯВАТ и да 
ги карат да произвеждат ПО-ВИСОКИ 
ЗВУЦИ. 
Преди да започнат да свирят, те обтягат 
или свиват струните. ОПЪНАТИТЕ СТРУНИ 
ТРЕПТЯТ ПО-БЪРЗО и произвеждат ПО- 
ВИСОКИ ЗВУЦИ. 
Когато зърната ориз подскачат 
по-високо, това показва, че 
трептенията на кожата на 
барабана са по-големи. Тогава 
звукът е по-силен.
ИЗВОДИ: 
Един източник издава слаб /тих/ звук, когато 
извършва малки трептения. 
Ако се увеличат трептенията, звукът се усилва. 
За да получим по-големи трептения, трябва по-силно да 
удряме барабана, да разклащаме звънеца или да духаме 
тубата. 
Силата на звука зависи от 
големината на източника. 
Големите източници издават 
по-силни звукове. 
Силата на звука зависи от 
скоростта на трептене. 
Бавно трептене – нисък звук и обратно.
план 
Неприятният за ухото 
звук се нарича шум.
 работещи машини; 
 двигатели на автомобили; 
 силна, дразнеща музика; 
 уреди и инструменти, които 
са шумни и много други.
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
 Продължителното въздействие на шума върху 
слуховия орган предизвиква отслабване на 
чувствителността на ухото, може да доведе до 
частична или пълна загуба на слуха. 
 Действайки върху нервната система, шумът 
предизвиква бърза умора, понижена 
работоспособност, различни нервни заболявания и 
т.н.
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
За предотвратяване на вредното въздействие на 
шума върху човешкия организъм се провеждат редица 
организационни, технически и медицински мерки: 
 отстраняване на причините, пораждащи шума и 
неговото разпространение от източника; 
 конструкторите и строителите търсят 
подходящо конструиране, подбор и използване на 
съответни материали, които да доведат до 
минимум вредно въздействие на.
За намаляване на шума се използват 
звукоизолатори. Това са материали, през които 
звукът преминава трудно. Те поглъщат звука.
Огради верния отговор: 
Какво движение извършват източниците на звук? 
въртене трептене по окръжност 
Кое твърдение НЕ Е вярно? Звукът може да се 
разпространява в: 
газове течности 
празно /безвъздушно/ пространство 
С какво ще покриете паркета, за да не се чува 
шумът от стъпките? 
мрамор дърво килим
Силата на звука НЕ зависи от: 
усилването на трептенията 
масата на източника 
големината на източника 
За да намалят вредния за здравето шум, хората 
използват: 
звукоизолатори 
топлоизолатори 
слушалки 
От изброените източници най-силен е звукът от: 
тих говор излитащ самолет 
футболни запалянковци по време на мач
Установено е, че едно тяло трябва да извършва 
повече от 20 трептения за 1 секунда, за да възприеме 
човешкото ухо тези трептения като звук. 
Защо не чуваме звук, когато разлюлеем махало 
или махаме с ръка? 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Не чуваме звука от махалото или ръката, 
защото те трептят бавно. 
Подредете изброените по-долу източници по силата 
на звука, който издават. Започнете от най-слабия. 
 оживена улица 
1 
 3 
тиха музика 
 шепот 
2 
 излитащ самолет 
4 5 
 дискотека
УТ: стр.11
План на урока: 
1. Звук 
2. Източници на 
звук 
3. Как се разпростра- 
нява звукът? 
4. Сила на звука 
5. Шум 
Речник: 
звук – 
Трептения, които 
достигат до ушите ни по 
въздуха, водата или през 
твърди тела. 
Когато ударите барабан, 
неговата кожа трепти и 
издава звук.

More Related Content

What's hot

24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
Veska Petrova
 
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
среда на живот
среда на животсреда на живот
среда на живот
Dani Parvanova
 
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестИзмерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
среда на живот
среда на животсреда на живот
среда на живот
Aneliya Shopova
 

What's hot (20)

24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
 
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
 
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
 
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
 
среда на живот
среда на животсреда на живот
среда на живот
 
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
 
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
 
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестИзмерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
 
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
 
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
 
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
 
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест
 
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
 
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест
 
среда на живот
среда на животсреда на живот
среда на живот
 

Viewers also liked

2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
защо се сменят денят и нощта
защо се сменят денят и нощтазащо се сменят денят и нощта
защо се сменят денят и нощта
Dani Parvanova
 
нотни стойности Iv
нотни стойности Ivнотни стойности Iv
нотни стойности Iv
Daniela Popova
 
Начален преговор
Начален преговорНачален преговор
Начален преговор
Daniela Popova
 
Преговор на нотни стойности и съответстващите им паузи. Размер. Валс
Преговор на нотни стойности и съответстващите им паузи. Размер. ВалсПреговор на нотни стойности и съответстващите им паузи. Размер. Валс
Преговор на нотни стойности и съответстващите им паузи. Размер. Валс
НУ"Тодор Г. Влайкон"
 
полезни изкопаеми
полезни изкопаемиполезни изкопаеми
полезни изкопаеми
Dani Parvanova
 
40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 

Viewers also liked (17)

2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
 
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
 
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
 
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест
 
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
 
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
 
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
 
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
 
движение на земята около слънцето 4кл
движение на земята около слънцето 4клдвижение на земята около слънцето 4кл
движение на земята около слънцето 4кл
 
защо се сменят денят и нощта
защо се сменят денят и нощтазащо се сменят денят и нощта
защо се сменят денят и нощта
 
нотни стойности Iv
нотни стойности Ivнотни стойности Iv
нотни стойности Iv
 
Начален преговор
Начален преговорНачален преговор
Начален преговор
 
Преговор на нотни стойности и съответстващите им паузи. Размер. Валс
Преговор на нотни стойности и съответстващите им паузи. Размер. ВалсПреговор на нотни стойности и съответстващите им паузи. Размер. Валс
Преговор на нотни стойности и съответстващите им паузи. Размер. Валс
 
Ритъм и метрум
Ритъм и метрумРитъм и метрум
Ритъм и метрум
 
полезни изкопаеми
полезни изкопаемиполезни изкопаеми
полезни изкопаеми
 
ден и нощ
ден и нощден и нощ
ден и нощ
 
40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
 

More from Veska Petrova

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
Veska Petrova
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
Veska Petrova
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
Veska Petrova
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 

More from Veska Petrova (20)

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
 

9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест

 • 3.  Какви звукове чувате всеки ден около себе си?  Кои тела издават звук?  Как звукът достига до ушите ви?
 • 4. Трептения, които достигат до ушите ни по въздуха, водата или през твърди тела. план
 • 5. план Поставете линийка на масата, така че по-голямата ѝ част да стърчи, както е показано. Затиснете частта върху масата с книги. Натиснете другия край на линийката надолу и после го отпуснете. Какво движение извършва линийката? Какво се чува? Линийката трепти и издава звук. ИЗВОД: Източници на звук са трептящите тела.
 • 6. При движението на лъка цигуларят предизвиква трептения на струните на цигулката и те издават познатите музикални тонове.
 • 7. Поставете пръстите на едната си ръка на гърлото и кажете „а-а-а…“. Усещате ли трептенията? Духнете над гърлото на стъклена бутилка, пълна до половината с вода. Какво виждате? Какво чувате? Въздухът вътре започва да трепти. Ние не виждаме тези трептения, но чуваме звука, който те предизвикват.
 • 8. Подобни трептения възникват в духовите музикални инструменти. флейта кларинет туба
 • 10. Схематично процесът на разпространение на звука може да се представи така:
 • 11. Всеки, който е хвърлял камъче в спокойни води знае, че на повърхността на водата се образуват вълнички, които се отда- лечават от камъчето. Вълничките се разпространяват във водата. Звукът се разпространява по подобен начин. Делфинът издава звук, който се разпространява във водата.
 • 12. Когато ударим звънец, той започва да трепти и предава трептенията на въздуха около себе си. Трептенията се разпространяват по въздуха и достигат до вашето ухо. Вие чувате звука от звънеца. Звукът преминава и през твърди тела: бетон, метали, дърво и други. Звукът преминава през стената.
 • 14. план Вие непрекъснато чувате както много слаби, така и силни звукове. От какво зависи силата на звука, ще разберете, ако извършите следните опити: Музикална линийка Поставете линийка на масата, така че по-голямата ѝ част да стърчи. Затиснете частта върху масата с книги. Натиснете другия край на линийката надолу и после го отпуснете. Това ще произведе НИСЪК ЗВУК. Пъхнете линийката малко по- навътре под книгата и отново я натиснете надолу. Сега издаденият ЗВУК е ПО-ВИСОК. Пъхнете я още по-навътре и звукът ще стане още ПО-ВИСОК. Колкото по-големи са трептенията /отклоненията/ на линийката, толкова по-силен звук издава тя.
 • 15. Музикална линийка Опънете дълъг ластик около линийката, както е показано. Пъхнете по един молив под ластиците в двата ѝ края. Дръпнете ластика с пръст. Бутнете единия молив по-навътре по линийката и отново дръпнете ластика с пръст. Ще бъде издаден ПО-ВИСОК ЗВУК. Така можете да изсвирите мелодия – много БАВНО. Защо става така? Когато линийката или ластикът са ДЪЛГИ, те трептят БАВНО и произвеждат НИСЪК ЗВУК. Когато са КЪСИ, те трептят БЪРЗО и произвеждат ВИСОКИ ЗВУЦИ. Височината на звуците зависи от това, КОЛКО БЪРЗО ТРЕПТЯТ предметите.
 • 16. Изпълнителите на струнни инструменти натискат струните, за да ги СКЪСЯВАТ и да ги карат да произвеждат ПО-ВИСОКИ ЗВУЦИ. Преди да започнат да свирят, те обтягат или свиват струните. ОПЪНАТИТЕ СТРУНИ ТРЕПТЯТ ПО-БЪРЗО и произвеждат ПО- ВИСОКИ ЗВУЦИ. Когато зърната ориз подскачат по-високо, това показва, че трептенията на кожата на барабана са по-големи. Тогава звукът е по-силен.
 • 17. ИЗВОДИ: Един източник издава слаб /тих/ звук, когато извършва малки трептения. Ако се увеличат трептенията, звукът се усилва. За да получим по-големи трептения, трябва по-силно да удряме барабана, да разклащаме звънеца или да духаме тубата. Силата на звука зависи от големината на източника. Големите източници издават по-силни звукове. Силата на звука зависи от скоростта на трептене. Бавно трептене – нисък звук и обратно.
 • 18. план Неприятният за ухото звук се нарича шум.
 • 19.  работещи машини;  двигатели на автомобили;  силна, дразнеща музика;  уреди и инструменти, които са шумни и много други.
 • 21.  Продължителното въздействие на шума върху слуховия орган предизвиква отслабване на чувствителността на ухото, може да доведе до частична или пълна загуба на слуха.  Действайки върху нервната система, шумът предизвиква бърза умора, понижена работоспособност, различни нервни заболявания и т.н.
 • 23. За предотвратяване на вредното въздействие на шума върху човешкия организъм се провеждат редица организационни, технически и медицински мерки:  отстраняване на причините, пораждащи шума и неговото разпространение от източника;  конструкторите и строителите търсят подходящо конструиране, подбор и използване на съответни материали, които да доведат до минимум вредно въздействие на.
 • 24. За намаляване на шума се използват звукоизолатори. Това са материали, през които звукът преминава трудно. Те поглъщат звука.
 • 25. Огради верния отговор: Какво движение извършват източниците на звук? въртене трептене по окръжност Кое твърдение НЕ Е вярно? Звукът може да се разпространява в: газове течности празно /безвъздушно/ пространство С какво ще покриете паркета, за да не се чува шумът от стъпките? мрамор дърво килим
 • 26. Силата на звука НЕ зависи от: усилването на трептенията масата на източника големината на източника За да намалят вредния за здравето шум, хората използват: звукоизолатори топлоизолатори слушалки От изброените източници най-силен е звукът от: тих говор излитащ самолет футболни запалянковци по време на мач
 • 27. Установено е, че едно тяло трябва да извършва повече от 20 трептения за 1 секунда, за да възприеме човешкото ухо тези трептения като звук. Защо не чуваме звук, когато разлюлеем махало или махаме с ръка? _________________________________________ _________________________________________ Не чуваме звука от махалото или ръката, защото те трептят бавно. Подредете изброените по-долу източници по силата на звука, който издават. Започнете от най-слабия.  оживена улица 1  3 тиха музика  шепот 2  излитащ самолет 4 5  дискотека
 • 29. План на урока: 1. Звук 2. Източници на звук 3. Как се разпростра- нява звукът? 4. Сила на звука 5. Шум Речник: звук – Трептения, които достигат до ушите ни по въздуха, водата или през твърди тела. Когато ударите барабан, неговата кожа трепти и издава звук.