SlideShare a Scribd company logo
12:15
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Σελίδα 2 από 5
ΘΕΜΑ Α
Α1.
Ο συγγραφέας αναφέρεται στη βία κατά των γυναικών. Συγκεκριμένα, η καταπίεση των γυναικών
από τους άνδρες διατρέχει όλη σχεδόν την ανθρώπινη ιστορία ως τον 20ό αιώνα. Η άποψη ότι οι
γυναίκες αποτελούν υποδεέστερα, από τους άνδρες, όντα, οδήγησε στην κατάφωρη εκμετάλλευσή
τους. Η βία κατά των γυναικών αφορά και τις δυτικές κοινωνίες, με πολλές απεχθείς εκφάνσεις.
Είναι απαραίτητο, λοιπόν, με αφορμή τη σχετική επέτειο, να προβληματιστούμε γι’ αυτά τα
φαινόμενα και να διεκδικήσουμε την ισότητα.
ΘΕΜΑ Β
B1.
1. γ
2. γ
3. β
4. β
5. α
B2.
- Προφανώς = βεβαιότητα, έμφαση
Επιβεβαιώνεται εμφατικά η ύπαρξη διαφορών ανάμεσα στα δύο φύλα.
- Όμως = αντίθεση
Υπογραμμίζονται οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, σε αντιδιαστολή με τις γενικότερες διαφορές
ανάμεσα στους ανθρώπους, βάσει ποικίλων δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζουν την προσωπικότητά τους.
- Δηλαδή = επεξήγηση
Επεξηγείται ότι οι προαναφερθείσες επαγγελματικές ιδιότητες και προσωπικές ενασχολήσεις («είμαι
συγγραφέας, είμαι εκπαιδευτικός…») δεν αφορούν αποκλειστικά στις γυναίκες.
- Επειδή = αιτιολόγηση
Αιτιολογείται το γεγονός ότι οι γυναίκες υφίστανται, όχι μόνον διακρίσεις, αλλά και βία γενικώς, γεγονός
που αποδίδεται στην ταυτότητα του φύλου τους.
Σελίδα 3 από 5
- Ώστε = αποτέλεσμα, συμπέρασμα
Αποτυπώνεται το αποτέλεσμα του έντονου διαλόγου περί θυματοποίησης των γυναικών λόγω της
ταυτότητάς τους, δηλαδή ότι διακρίνονται εύκολα ως θύματα στο πλαίσιο της ιδεολογίας που εκφράζεται
ως «πάθος για θυματοποίηση».
Β3.
α.
Χρήση α’ πληθυντικού ρηματικού προσώπου («να αναλογιζόμαστε», «να συμπονούμε»). Ο συγγραφέας
υπογραμμίζει τη συλλογική ευθύνη για έναν βαθύτερο αναστοχασμό και συνειδητοποίηση της υπαιτιότητας
όλων μας σε σχέση με τη διαχρονική αδικία κατά των γυναικών. Συμμετέχοντας και ο ίδιος στο πρόβλημα,
επισημαίνει την ανάγκη να δρούμε συλλογικά, συμπονώντας τις αναρίθμητες γυναίκες – θύματα της βίας.
Το α’ πληθυντικό πρόσωπο προσδίδει στον λόγο οικειότητα και λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας του
συγγραφέα με τον αναγνώστη.
Χρήση υποτακτικής έγκλισης («να προσπαθούμε», «να οραματιζόμαστε»). Ο συγγραφέας επιδιώκει να
εκφράσει την επιθυμία του και να προτρέψει τους αναγνώστες να μην εγκαταλείψουν την προσπάθεια
οραματισμού ενός δίκαιου κόσμου που διασφαλίζει τα δικαιώματα των γυναικών.
β. Μέλη της αντίθεσης: αντιτίθενται τα χαρακτηριστικά του «φεμινισμού», σε σχέση με εκείνα του
«νεοφεμινισμού». Ο παραδοσιακός φεμινισμός εστιάζει στα χαρακτηριστικά που μπορούν να αλλάξουν,
όπως η ελευθερία και η ισότητα, ενώ ο νεοφεμινισμός και οι θεωρίες ταυτότητας υπογραμμίζουν τη
νομοτελειακή σχέση που οι γυναίκες επιδιώκουν να ξεπεράσουν, το ότι, δηλαδή, το φύλο προκαθορίζει τον
κοινωνικό ρόλο του ατόμου.
Η αντίθεση επικυρώνεται με το «αντιθέτως» ως διαρθρωτική λέξη.
Πρόθεση συγγραφέως:
- Να αποσαφηνίσει τα συγκρινόμενα μέλη, ώστε να αποφευχθεί πιθανή σύγχυση ανάμεσα στις δύο
έννοιες
- Να προβληματίσει τον αναγνώστη αναφορικά με τη σημασία του «κλασικού φεμινισμού» στην
κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών.
Σελίδα 4 από 5
ΘΕΜΑ Γ
Ο πρωταγωνιστής είναι ένας άντρας που βρίσκεται σε απόγνωση και βασανίζεται, εξαιτίας των
κοινωνικών στερεοτύπων. Από τη μία πλευρά, όπως εξομολογείται σε α΄ ενικό πρόσωπο, ο ήρωας
ντρέπεται να αποκαλύψει στη γυναίκα του ότι έχει χάσει τη δουλειά του, πιστεύοντας ότι έτσι χάνει και τον
στερεοτυπικό του ρόλο. Από την άλλη, νιώθει άσχημα που αρνείται την πραγματικότητα και φαίνεται να
βιώνει αρνητικά συναισθήματα που αποφεύγει να αντιμετωπίσει, γιατί, επηρεασμένος από ένα παρωχημένο
κοινωνικό πρότυπο, θεωρεί ότι ένας «αληθινός» άντρας πρέπει να είναι πάντοτε πρακτικός, όπως δείχνουν
οι σχετικές επαναλήψεις στο κείμενο («αληθινοί άντρες»/ «πρακτικά»), και να μη δρα συναισθηματικά. Να
έχει «τρίγωνη καρδιά», όπως μεταφορικά και πικρά αναφέρει ο ήρωας, αναδεικνύοντας πόσο βαθιά
ριζωμένες στη συνείδησή του είναι οι αντιλήψεις αυτές, αν και του προκαλούν ενοχές και αγωνία.
Μάλιστα, λέει συστηματικά ψέματα στη γυναίκα του και διακινδυνεύει ίσως έτσι και την ποιότητα της
σχέσης τους, ενώ, ταυτόχρονα, ταλαιπωρείται ο ίδιος, γυροφέρνοντας στους δρόμους, προκειμένου να
αποφύγει την αλήθεια.
Κατά τη γνώμη μου, ο ήρωας είναι στην πραγματικότητα ένας βαθιά φοβισμένος κι εγκλωβισμένος
άνθρωπος. Τα στερεότυπα με τα οποία έχει «γαλουχηθεί», δυσχεραίνουν την καθημερινότητά του, την
επικοινωνία και τις σχέσεις του ακόμα και με αγαπημένα πρόσωπα, υπονομεύοντας πρώτιστα τη σχέση με
τον εαυτό του. Η αντίδρασή του, λοιπόν, προέρχεται από αυτές τις αντιλήψεις, από τις οποίες θα μπορούσε
να απαλλαγεί με κριτική σκέψη, θάρρος και δημιουργώντας ειλικρινείς σχέσεις εμπιστοσύνης.
* Άλλοι δείκτες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν: πρωτοπρόσωπη αφήγηση, αυτοδιηγητικός αφηγητής,
εσωτερικός μονόλογος, παρομοίωση, εικόνα, περιγραφή κ.λπ.
ΘΕΜΑ Δ
Επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου / προσφώνηση, αποφώνηση,
αφόρμηση / α’ και β’ πρόσωπο για αμεσότητα και γ’ πρόσωπο για αντικειμενικότητα / ιδιότητα
ομιλητή
Προσφώνηση: Αγαπητοί συνδημότες,
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: αφόρμηση (Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων),
ιδιότητα (εκπρόσωπος μαθητικής κοινότητας), αναφορά στα ζητούμενα.
Σελίδα 5 από 5
ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ:
Α’ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Παρουσίαση φαινομένων παραβίασης των δικαιωμάτων της γυναίκας
σήμερα στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο
- Ενδοοικογενειακή βία: εκφοβισμός, σωματική και σεξουαλική κακοποίηση.
- Στερεότυπα για τον ρόλο της γυναίκας στο πλαίσιο της οικογενειακής ζωής: αναλαμβάνει
εξ ολοκλήρου τις οικιακές εργασίες, την ανατροφή των παιδιών.
- Διαπροσωπικές σχέσεις: αποδέκτης υποτιμητικών σχολίων, αμφισβήτησης της αξίας της ως
προσωπικότητας
- Εκπαίδευση: ανισότητες, μη ολοκλήρωση στοιχειώδους εκπαίδευσης
- Εργασιακό περιβάλλον: ανεργία, περιορισμένη πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης, λιγότερες
ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης, οικονομικές ανισότητες, αποκλεισμός γυναικών από
συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους (διάκριση ανδρικών – γυναικείων
επαγγελμάτων), θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης
- Πολιτική: περιορισμένη παρουσία γυναικών στα κοινοβούλια και σε υψηλές πολιτικές
θέσεις, καχυποψία απέναντι στις ηγετικές ικανότητες των γυναικών
- ΜΜΕ – διαφήμιση: αναπαραγωγή των κοινωνικών στερεοτύπων για τη γυναίκα, προβολή
του γυναικείου σώματος ως ερωτικού αντικειμένου
Β’ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Τρόποι με τους οποίους μπορούν να συμβάλλουν οι νέοι στην επίτευξη της
ισότητας των φύλων
- Αναγνώριση της ισότητας των δύο φύλων και αποδοχή της διαφορετικότητας,
αλληλοσεβασμός, αλληλεγγύη, ενσυναίσθηση.
- Καταδίκη των έμφυλων ανισοτήτων και των φαινομένων βίαιης συμπεριφοράς
- Αξιοποίηση του διαδικτύου – μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώμης, για την υπεράσπιση των θυμάτων και τη συμμετοχή σε κινήματα
διαμαρτυρίας για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των φύλων
- Υποστήριξη γυναικών που διεκδικούν θέσεις στα δημόσια αξιώματα (κοινοβούλιο, τοπική
αυτοδιοίκηση)
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: ανακεφαλαιωτικός – συμπερασματικός
Επισήμανση της συλλογικής ευθύνης για την αποδυνάμωση των περιστατικών καταπάτησης των
δικαιωμάτων των φύλων – ζήτημα παιδείας

More Related Content

Similar to Πανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσεις

Power point η φόνισσα
Power point η φόνισσαPower point η φόνισσα
Power point η φόνισσαMaria Ten
 
η τιμη και το χρημα (τελική θεώρηση)
η τιμη και το χρημα (τελική θεώρηση)η τιμη και το χρημα (τελική θεώρηση)
η τιμη και το χρημα (τελική θεώρηση)
Eleni Kots
 
προβλήματα γυναικών-στον-σύγχρονο-κόσμο.μανιουδακηβ2
προβλήματα γυναικών-στον-σύγχρονο-κόσμο.μανιουδακηβ2προβλήματα γυναικών-στον-σύγχρονο-κόσμο.μανιουδακηβ2
προβλήματα γυναικών-στον-σύγχρονο-κόσμο.μανιουδακηβ2Καπετανάκης Γεώργιος
 
Αυταρχική προσωπικότητα (Th. Adorno-F-scale)
Αυταρχική προσωπικότητα (Th. Adorno-F-scale)Αυταρχική προσωπικότητα (Th. Adorno-F-scale)
Αυταρχική προσωπικότητα (Th. Adorno-F-scale)
Αντιγόνη Κριπαροπούλου
 
Τα αίτια και οι συνέπειες της προκατάληψης και του ρατσισμού
Τα αίτια και οι συνέπειες της προκατάληψης και του ρατσισμούΤα αίτια και οι συνέπειες της προκατάληψης και του ρατσισμού
Τα αίτια και οι συνέπειες της προκατάληψης και του ρατσισμού
Αντιγόνη Κριπαροπούλου
 
παρουσίαση
παρουσίασηπαρουσίαση
παρουσίαση2lykkomo
 
2012 13 βασανισμενεσ γυναικεσ
2012 13 βασανισμενεσ γυναικεσ2012 13 βασανισμενεσ γυναικεσ
2012 13 βασανισμενεσ γυναικεσ1lykspartis
 
ρατσισμός
ρατσισμόςρατσισμός
ρατσισμόςnikosas
 
Power point η φόνισσα τα ρέστα ο γιούρκερμαν
Power point η φόνισσα τα ρέστα ο γιούρκερμανPower point η φόνισσα τα ρέστα ο γιούρκερμαν
Power point η φόνισσα τα ρέστα ο γιούρκερμανMaria Ten
 
ΚΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ -ΜΟΝΑΞΙΑ
ΚΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ -ΜΟΝΑΞΙΑΚΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ -ΜΟΝΑΞΙΑ
ΚΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ -ΜΟΝΑΞΙΑ
Eleni Kots
 
Κρίση σχέσεων - Μοναξιά
Κρίση σχέσεων - ΜοναξιάΚρίση σχέσεων - Μοναξιά
Κρίση σχέσεων - Μοναξιά
chavalesnick
 
προβλήματα γυναικών στον σύγχρονο κόσμο.μανιουδακηβ2
προβλήματα γυναικών στον σύγχρονο κόσμο.μανιουδακηβ2προβλήματα γυναικών στον σύγχρονο κόσμο.μανιουδακηβ2
προβλήματα γυναικών στον σύγχρονο κόσμο.μανιουδακηβ2Καπετανάκης Γεώργιος
 
προβλήματα γυναικών στον σύγχρονο κόσμο.μανιουδακηβ2
προβλήματα γυναικών στον σύγχρονο κόσμο.μανιουδακηβ2προβλήματα γυναικών στον σύγχρονο κόσμο.μανιουδακηβ2
προβλήματα γυναικών στον σύγχρονο κόσμο.μανιουδακηβ2Καπετανάκης Γεώργιος
 
Βία και Εγκληματικότητα
Βία και ΕγκληματικότηταΒία και Εγκληματικότητα
Βία και Εγκληματικότητα
sokaniak
 
Η τιμή και το χρήμα του Κ.Θεοτόκη, Εργασίες μαθητών
Η τιμή και το χρήμα του Κ.Θεοτόκη, Εργασίες μαθητώνΗ τιμή και το χρήμα του Κ.Θεοτόκη, Εργασίες μαθητών
Η τιμή και το χρήμα του Κ.Θεοτόκη, Εργασίες μαθητών
ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
 
Σχέσεις των δύο φύλων
Σχέσεις των δύο φύλωνΣχέσεις των δύο φύλων
Σχέσεις των δύο φύλων
sokaniak
 
Σχολικό Blog Power Point
Σχολικό Blog Power PointΣχολικό Blog Power Point
Σχολικό Blog Power PointSxolikoBlog
 

Similar to Πανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσεις (20)

Power point η φόνισσα
Power point η φόνισσαPower point η φόνισσα
Power point η φόνισσα
 
Άρτεμις
ΆρτεμιςΆρτεμις
Άρτεμις
 
η τιμη και το χρημα (τελική θεώρηση)
η τιμη και το χρημα (τελική θεώρηση)η τιμη και το χρημα (τελική θεώρηση)
η τιμη και το χρημα (τελική θεώρηση)
 
προβλήματα γυναικών-στον-σύγχρονο-κόσμο.μανιουδακηβ2
προβλήματα γυναικών-στον-σύγχρονο-κόσμο.μανιουδακηβ2προβλήματα γυναικών-στον-σύγχρονο-κόσμο.μανιουδακηβ2
προβλήματα γυναικών-στον-σύγχρονο-κόσμο.μανιουδακηβ2
 
Αυταρχική προσωπικότητα (Th. Adorno-F-scale)
Αυταρχική προσωπικότητα (Th. Adorno-F-scale)Αυταρχική προσωπικότητα (Th. Adorno-F-scale)
Αυταρχική προσωπικότητα (Th. Adorno-F-scale)
 
Τα αίτια και οι συνέπειες της προκατάληψης και του ρατσισμού
Τα αίτια και οι συνέπειες της προκατάληψης και του ρατσισμούΤα αίτια και οι συνέπειες της προκατάληψης και του ρατσισμού
Τα αίτια και οι συνέπειες της προκατάληψης και του ρατσισμού
 
παρουσίαση
παρουσίασηπαρουσίαση
παρουσίαση
 
ρατσισμός
ρατσισμόςρατσισμός
ρατσισμός
 
2012 13 βασανισμενεσ γυναικεσ
2012 13 βασανισμενεσ γυναικεσ2012 13 βασανισμενεσ γυναικεσ
2012 13 βασανισμενεσ γυναικεσ
 
ρατσισμός
ρατσισμόςρατσισμός
ρατσισμός
 
BIA
BIABIA
BIA
 
Power point η φόνισσα τα ρέστα ο γιούρκερμαν
Power point η φόνισσα τα ρέστα ο γιούρκερμανPower point η φόνισσα τα ρέστα ο γιούρκερμαν
Power point η φόνισσα τα ρέστα ο γιούρκερμαν
 
ΚΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ -ΜΟΝΑΞΙΑ
ΚΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ -ΜΟΝΑΞΙΑΚΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ -ΜΟΝΑΞΙΑ
ΚΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ -ΜΟΝΑΞΙΑ
 
Κρίση σχέσεων - Μοναξιά
Κρίση σχέσεων - ΜοναξιάΚρίση σχέσεων - Μοναξιά
Κρίση σχέσεων - Μοναξιά
 
προβλήματα γυναικών στον σύγχρονο κόσμο.μανιουδακηβ2
προβλήματα γυναικών στον σύγχρονο κόσμο.μανιουδακηβ2προβλήματα γυναικών στον σύγχρονο κόσμο.μανιουδακηβ2
προβλήματα γυναικών στον σύγχρονο κόσμο.μανιουδακηβ2
 
προβλήματα γυναικών στον σύγχρονο κόσμο.μανιουδακηβ2
προβλήματα γυναικών στον σύγχρονο κόσμο.μανιουδακηβ2προβλήματα γυναικών στον σύγχρονο κόσμο.μανιουδακηβ2
προβλήματα γυναικών στον σύγχρονο κόσμο.μανιουδακηβ2
 
Βία και Εγκληματικότητα
Βία και ΕγκληματικότηταΒία και Εγκληματικότητα
Βία και Εγκληματικότητα
 
Η τιμή και το χρήμα του Κ.Θεοτόκη, Εργασίες μαθητών
Η τιμή και το χρήμα του Κ.Θεοτόκη, Εργασίες μαθητώνΗ τιμή και το χρήμα του Κ.Θεοτόκη, Εργασίες μαθητών
Η τιμή και το χρήμα του Κ.Θεοτόκη, Εργασίες μαθητών
 
Σχέσεις των δύο φύλων
Σχέσεις των δύο φύλωνΣχέσεις των δύο φύλων
Σχέσεις των δύο φύλων
 
Σχολικό Blog Power Point
Σχολικό Blog Power PointΣχολικό Blog Power Point
Σχολικό Blog Power Point
 

More from Newsroom8

Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία ΠροσανατολισμούΟι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Newsroom8
 
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Newsroom8
 
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Newsroom8
 
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛΟι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Newsroom8
 
Tα θέματα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνικά"
Tα θέματα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνικά"Tα θέματα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνικά"
Tα θέματα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνικά"
Newsroom8
 
Τα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛ
Τα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛΤα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛ
Τα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛ
Newsroom8
 
Τα θέματα σε Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ στα ΕΠΑΛ
Τα θέματα σε Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ στα ΕΠΑΛΤα θέματα σε Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ στα ΕΠΑΛ
Τα θέματα σε Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ στα ΕΠΑΛ
Newsroom8
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ-ΓΛΩΣΣΑΣ-2024.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ-ΓΛΩΣΣΑΣ-2024.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ-ΓΛΩΣΣΑΣ-2024.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ-ΓΛΩΣΣΑΣ-2024.pdf
Newsroom8
 
Τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση
Τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα - ΈκθεσηΤα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση
Τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση
Newsroom8
 
Το ΕΣΡ αθώωσε τον Αυτιά για τα ομοφοβικά σχόλια κατά Κασσελάκη
Το ΕΣΡ αθώωσε τον Αυτιά για τα ομοφοβικά σχόλια κατά ΚασσελάκηΤο ΕΣΡ αθώωσε τον Αυτιά για τα ομοφοβικά σχόλια κατά Κασσελάκη
Το ΕΣΡ αθώωσε τον Αυτιά για τα ομοφοβικά σχόλια κατά Κασσελάκη
Newsroom8
 
Μαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσεις
Μαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσειςΜαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσεις
Μαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσεις
Newsroom8
 
Βγήκε το ΦΕΚ για τις φορολογικές δηλώσεις 2024
Βγήκε το ΦΕΚ για τις φορολογικές δηλώσεις 2024Βγήκε το ΦΕΚ για τις φορολογικές δηλώσεις 2024
Βγήκε το ΦΕΚ για τις φορολογικές δηλώσεις 2024
Newsroom8
 
Μεγάλες αλλαγές για τις νέες πολυκατοικίες - Η τροπολογία για τον Νέο Οικοδομ...
Μεγάλες αλλαγές για τις νέες πολυκατοικίες - Η τροπολογία για τον Νέο Οικοδομ...Μεγάλες αλλαγές για τις νέες πολυκατοικίες - Η τροπολογία για τον Νέο Οικοδομ...
Μεγάλες αλλαγές για τις νέες πολυκατοικίες - Η τροπολογία για τον Νέο Οικοδομ...
Newsroom8
 
Πρόστιμο «φωτιά» του ΕΣΡ στο T-live και την Τατιάνα Στεφανίδου
Πρόστιμο «φωτιά» του ΕΣΡ στο T-live και την Τατιάνα ΣτεφανίδουΠρόστιμο «φωτιά» του ΕΣΡ στο T-live και την Τατιάνα Στεφανίδου
Πρόστιμο «φωτιά» του ΕΣΡ στο T-live και την Τατιάνα Στεφανίδου
Newsroom8
 
ΤτΕ: Ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμός 2,8% φέτος
ΤτΕ: Ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμός 2,8% φέτοςΤτΕ: Ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμός 2,8% φέτος
ΤτΕ: Ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμός 2,8% φέτος
Newsroom8
 
deltio_1922 TO TELEIO EGKLHMA βιβλιο μικρασιατικη καταστροφη
deltio_1922 TO TELEIO EGKLHMA βιβλιο μικρασιατικη καταστροφηdeltio_1922 TO TELEIO EGKLHMA βιβλιο μικρασιατικη καταστροφη
deltio_1922 TO TELEIO EGKLHMA βιβλιο μικρασιατικη καταστροφη
Newsroom8
 
2024 03 29 ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.pdf
2024 03 29 ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.pdf2024 03 29 ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.pdf
2024 03 29 ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.pdf
Newsroom8
 
Spodoptera frugiperda: Επικίνδυνη πεταλούδα σε 7 περιοχές της χώρας - Συναγερ...
Spodoptera frugiperda: Επικίνδυνη πεταλούδα σε 7 περιοχές της χώρας - Συναγερ...Spodoptera frugiperda: Επικίνδυνη πεταλούδα σε 7 περιοχές της χώρας - Συναγερ...
Spodoptera frugiperda: Επικίνδυνη πεταλούδα σε 7 περιοχές της χώρας - Συναγερ...
Newsroom8
 
Oι πιο ευτυχισμένες και οι πιο δυστυχισμένες χώρες: Πρωτιά για τη Φινλανδία -...
Oι πιο ευτυχισμένες και οι πιο δυστυχισμένες χώρες: Πρωτιά για τη Φινλανδία -...Oι πιο ευτυχισμένες και οι πιο δυστυχισμένες χώρες: Πρωτιά για τη Φινλανδία -...
Oι πιο ευτυχισμένες και οι πιο δυστυχισμένες χώρες: Πρωτιά για τη Φινλανδία -...
Newsroom8
 
ΕΟΔΥ: Κοκκύτης-Πληροφορίες-για-κοινό.pdf
ΕΟΔΥ: Κοκκύτης-Πληροφορίες-για-κοινό.pdfΕΟΔΥ: Κοκκύτης-Πληροφορίες-για-κοινό.pdf
ΕΟΔΥ: Κοκκύτης-Πληροφορίες-για-κοινό.pdf
Newsroom8
 

More from Newsroom8 (20)

Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία ΠροσανατολισμούΟι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
 
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
 
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
 
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛΟι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
 
Tα θέματα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνικά"
Tα θέματα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνικά"Tα θέματα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνικά"
Tα θέματα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνικά"
 
Τα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛ
Τα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛΤα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛ
Τα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛ
 
Τα θέματα σε Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ στα ΕΠΑΛ
Τα θέματα σε Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ στα ΕΠΑΛΤα θέματα σε Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ στα ΕΠΑΛ
Τα θέματα σε Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ στα ΕΠΑΛ
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ-ΓΛΩΣΣΑΣ-2024.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ-ΓΛΩΣΣΑΣ-2024.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ-ΓΛΩΣΣΑΣ-2024.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ-ΓΛΩΣΣΑΣ-2024.pdf
 
Τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση
Τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα - ΈκθεσηΤα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση
Τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση
 
Το ΕΣΡ αθώωσε τον Αυτιά για τα ομοφοβικά σχόλια κατά Κασσελάκη
Το ΕΣΡ αθώωσε τον Αυτιά για τα ομοφοβικά σχόλια κατά ΚασσελάκηΤο ΕΣΡ αθώωσε τον Αυτιά για τα ομοφοβικά σχόλια κατά Κασσελάκη
Το ΕΣΡ αθώωσε τον Αυτιά για τα ομοφοβικά σχόλια κατά Κασσελάκη
 
Μαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσεις
Μαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσειςΜαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσεις
Μαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσεις
 
Βγήκε το ΦΕΚ για τις φορολογικές δηλώσεις 2024
Βγήκε το ΦΕΚ για τις φορολογικές δηλώσεις 2024Βγήκε το ΦΕΚ για τις φορολογικές δηλώσεις 2024
Βγήκε το ΦΕΚ για τις φορολογικές δηλώσεις 2024
 
Μεγάλες αλλαγές για τις νέες πολυκατοικίες - Η τροπολογία για τον Νέο Οικοδομ...
Μεγάλες αλλαγές για τις νέες πολυκατοικίες - Η τροπολογία για τον Νέο Οικοδομ...Μεγάλες αλλαγές για τις νέες πολυκατοικίες - Η τροπολογία για τον Νέο Οικοδομ...
Μεγάλες αλλαγές για τις νέες πολυκατοικίες - Η τροπολογία για τον Νέο Οικοδομ...
 
Πρόστιμο «φωτιά» του ΕΣΡ στο T-live και την Τατιάνα Στεφανίδου
Πρόστιμο «φωτιά» του ΕΣΡ στο T-live και την Τατιάνα ΣτεφανίδουΠρόστιμο «φωτιά» του ΕΣΡ στο T-live και την Τατιάνα Στεφανίδου
Πρόστιμο «φωτιά» του ΕΣΡ στο T-live και την Τατιάνα Στεφανίδου
 
ΤτΕ: Ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμός 2,8% φέτος
ΤτΕ: Ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμός 2,8% φέτοςΤτΕ: Ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμός 2,8% φέτος
ΤτΕ: Ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμός 2,8% φέτος
 
deltio_1922 TO TELEIO EGKLHMA βιβλιο μικρασιατικη καταστροφη
deltio_1922 TO TELEIO EGKLHMA βιβλιο μικρασιατικη καταστροφηdeltio_1922 TO TELEIO EGKLHMA βιβλιο μικρασιατικη καταστροφη
deltio_1922 TO TELEIO EGKLHMA βιβλιο μικρασιατικη καταστροφη
 
2024 03 29 ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.pdf
2024 03 29 ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.pdf2024 03 29 ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.pdf
2024 03 29 ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.pdf
 
Spodoptera frugiperda: Επικίνδυνη πεταλούδα σε 7 περιοχές της χώρας - Συναγερ...
Spodoptera frugiperda: Επικίνδυνη πεταλούδα σε 7 περιοχές της χώρας - Συναγερ...Spodoptera frugiperda: Επικίνδυνη πεταλούδα σε 7 περιοχές της χώρας - Συναγερ...
Spodoptera frugiperda: Επικίνδυνη πεταλούδα σε 7 περιοχές της χώρας - Συναγερ...
 
Oι πιο ευτυχισμένες και οι πιο δυστυχισμένες χώρες: Πρωτιά για τη Φινλανδία -...
Oι πιο ευτυχισμένες και οι πιο δυστυχισμένες χώρες: Πρωτιά για τη Φινλανδία -...Oι πιο ευτυχισμένες και οι πιο δυστυχισμένες χώρες: Πρωτιά για τη Φινλανδία -...
Oι πιο ευτυχισμένες και οι πιο δυστυχισμένες χώρες: Πρωτιά για τη Φινλανδία -...
 
ΕΟΔΥ: Κοκκύτης-Πληροφορίες-για-κοινό.pdf
ΕΟΔΥ: Κοκκύτης-Πληροφορίες-για-κοινό.pdfΕΟΔΥ: Κοκκύτης-Πληροφορίες-για-κοινό.pdf
ΕΟΔΥ: Κοκκύτης-Πληροφορίες-για-κοινό.pdf
 

Recently uploaded

Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdfBlue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
oureilidouan
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
oureilidouan
 
Η ΣΑΪΤΑ 6ο φύλλο
Η ΣΑΪΤΑ                 6ο φύλλοΗ ΣΑΪΤΑ                 6ο φύλλο
Η ΣΑΪΤΑ 6ο φύλλο
Dimitra Mylonaki
 
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
earkouli
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ              ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλοΕΦΗΜΕΡΙΔΑ              ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
Dimitra Mylonaki
 
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson RefresherΑνακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
oureilidouan
 
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
oureilidouan
 
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - ΑφίσαIndependence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Tassos Karampinis
 
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdfBeige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
oureilidouan
 
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdfyear-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
MariaAlexiou13
 
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 

Recently uploaded (11)

Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdfBlue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
 
Η ΣΑΪΤΑ 6ο φύλλο
Η ΣΑΪΤΑ                 6ο φύλλοΗ ΣΑΪΤΑ                 6ο φύλλο
Η ΣΑΪΤΑ 6ο φύλλο
 
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ              ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλοΕΦΗΜΕΡΙΔΑ              ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
 
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson RefresherΑνακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
 
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
 
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - ΑφίσαIndependence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
 
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdfBeige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
 
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdfyear-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
 
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
 

Πανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσεις

 • 2. Σελίδα 2 από 5 ΘΕΜΑ Α Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στη βία κατά των γυναικών. Συγκεκριμένα, η καταπίεση των γυναικών από τους άνδρες διατρέχει όλη σχεδόν την ανθρώπινη ιστορία ως τον 20ό αιώνα. Η άποψη ότι οι γυναίκες αποτελούν υποδεέστερα, από τους άνδρες, όντα, οδήγησε στην κατάφωρη εκμετάλλευσή τους. Η βία κατά των γυναικών αφορά και τις δυτικές κοινωνίες, με πολλές απεχθείς εκφάνσεις. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, με αφορμή τη σχετική επέτειο, να προβληματιστούμε γι’ αυτά τα φαινόμενα και να διεκδικήσουμε την ισότητα. ΘΕΜΑ Β B1. 1. γ 2. γ 3. β 4. β 5. α B2. - Προφανώς = βεβαιότητα, έμφαση Επιβεβαιώνεται εμφατικά η ύπαρξη διαφορών ανάμεσα στα δύο φύλα. - Όμως = αντίθεση Υπογραμμίζονται οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, σε αντιδιαστολή με τις γενικότερες διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους, βάσει ποικίλων δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζουν την προσωπικότητά τους. - Δηλαδή = επεξήγηση Επεξηγείται ότι οι προαναφερθείσες επαγγελματικές ιδιότητες και προσωπικές ενασχολήσεις («είμαι συγγραφέας, είμαι εκπαιδευτικός…») δεν αφορούν αποκλειστικά στις γυναίκες. - Επειδή = αιτιολόγηση Αιτιολογείται το γεγονός ότι οι γυναίκες υφίστανται, όχι μόνον διακρίσεις, αλλά και βία γενικώς, γεγονός που αποδίδεται στην ταυτότητα του φύλου τους.
 • 3. Σελίδα 3 από 5 - Ώστε = αποτέλεσμα, συμπέρασμα Αποτυπώνεται το αποτέλεσμα του έντονου διαλόγου περί θυματοποίησης των γυναικών λόγω της ταυτότητάς τους, δηλαδή ότι διακρίνονται εύκολα ως θύματα στο πλαίσιο της ιδεολογίας που εκφράζεται ως «πάθος για θυματοποίηση». Β3. α. Χρήση α’ πληθυντικού ρηματικού προσώπου («να αναλογιζόμαστε», «να συμπονούμε»). Ο συγγραφέας υπογραμμίζει τη συλλογική ευθύνη για έναν βαθύτερο αναστοχασμό και συνειδητοποίηση της υπαιτιότητας όλων μας σε σχέση με τη διαχρονική αδικία κατά των γυναικών. Συμμετέχοντας και ο ίδιος στο πρόβλημα, επισημαίνει την ανάγκη να δρούμε συλλογικά, συμπονώντας τις αναρίθμητες γυναίκες – θύματα της βίας. Το α’ πληθυντικό πρόσωπο προσδίδει στον λόγο οικειότητα και λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας του συγγραφέα με τον αναγνώστη. Χρήση υποτακτικής έγκλισης («να προσπαθούμε», «να οραματιζόμαστε»). Ο συγγραφέας επιδιώκει να εκφράσει την επιθυμία του και να προτρέψει τους αναγνώστες να μην εγκαταλείψουν την προσπάθεια οραματισμού ενός δίκαιου κόσμου που διασφαλίζει τα δικαιώματα των γυναικών. β. Μέλη της αντίθεσης: αντιτίθενται τα χαρακτηριστικά του «φεμινισμού», σε σχέση με εκείνα του «νεοφεμινισμού». Ο παραδοσιακός φεμινισμός εστιάζει στα χαρακτηριστικά που μπορούν να αλλάξουν, όπως η ελευθερία και η ισότητα, ενώ ο νεοφεμινισμός και οι θεωρίες ταυτότητας υπογραμμίζουν τη νομοτελειακή σχέση που οι γυναίκες επιδιώκουν να ξεπεράσουν, το ότι, δηλαδή, το φύλο προκαθορίζει τον κοινωνικό ρόλο του ατόμου. Η αντίθεση επικυρώνεται με το «αντιθέτως» ως διαρθρωτική λέξη. Πρόθεση συγγραφέως: - Να αποσαφηνίσει τα συγκρινόμενα μέλη, ώστε να αποφευχθεί πιθανή σύγχυση ανάμεσα στις δύο έννοιες - Να προβληματίσει τον αναγνώστη αναφορικά με τη σημασία του «κλασικού φεμινισμού» στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών.
 • 4. Σελίδα 4 από 5 ΘΕΜΑ Γ Ο πρωταγωνιστής είναι ένας άντρας που βρίσκεται σε απόγνωση και βασανίζεται, εξαιτίας των κοινωνικών στερεοτύπων. Από τη μία πλευρά, όπως εξομολογείται σε α΄ ενικό πρόσωπο, ο ήρωας ντρέπεται να αποκαλύψει στη γυναίκα του ότι έχει χάσει τη δουλειά του, πιστεύοντας ότι έτσι χάνει και τον στερεοτυπικό του ρόλο. Από την άλλη, νιώθει άσχημα που αρνείται την πραγματικότητα και φαίνεται να βιώνει αρνητικά συναισθήματα που αποφεύγει να αντιμετωπίσει, γιατί, επηρεασμένος από ένα παρωχημένο κοινωνικό πρότυπο, θεωρεί ότι ένας «αληθινός» άντρας πρέπει να είναι πάντοτε πρακτικός, όπως δείχνουν οι σχετικές επαναλήψεις στο κείμενο («αληθινοί άντρες»/ «πρακτικά»), και να μη δρα συναισθηματικά. Να έχει «τρίγωνη καρδιά», όπως μεταφορικά και πικρά αναφέρει ο ήρωας, αναδεικνύοντας πόσο βαθιά ριζωμένες στη συνείδησή του είναι οι αντιλήψεις αυτές, αν και του προκαλούν ενοχές και αγωνία. Μάλιστα, λέει συστηματικά ψέματα στη γυναίκα του και διακινδυνεύει ίσως έτσι και την ποιότητα της σχέσης τους, ενώ, ταυτόχρονα, ταλαιπωρείται ο ίδιος, γυροφέρνοντας στους δρόμους, προκειμένου να αποφύγει την αλήθεια. Κατά τη γνώμη μου, ο ήρωας είναι στην πραγματικότητα ένας βαθιά φοβισμένος κι εγκλωβισμένος άνθρωπος. Τα στερεότυπα με τα οποία έχει «γαλουχηθεί», δυσχεραίνουν την καθημερινότητά του, την επικοινωνία και τις σχέσεις του ακόμα και με αγαπημένα πρόσωπα, υπονομεύοντας πρώτιστα τη σχέση με τον εαυτό του. Η αντίδρασή του, λοιπόν, προέρχεται από αυτές τις αντιλήψεις, από τις οποίες θα μπορούσε να απαλλαγεί με κριτική σκέψη, θάρρος και δημιουργώντας ειλικρινείς σχέσεις εμπιστοσύνης. * Άλλοι δείκτες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν: πρωτοπρόσωπη αφήγηση, αυτοδιηγητικός αφηγητής, εσωτερικός μονόλογος, παρομοίωση, εικόνα, περιγραφή κ.λπ. ΘΕΜΑ Δ Επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου / προσφώνηση, αποφώνηση, αφόρμηση / α’ και β’ πρόσωπο για αμεσότητα και γ’ πρόσωπο για αντικειμενικότητα / ιδιότητα ομιλητή Προσφώνηση: Αγαπητοί συνδημότες, ΠΡΟΛΟΓΟΣ: αφόρμηση (Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων), ιδιότητα (εκπρόσωπος μαθητικής κοινότητας), αναφορά στα ζητούμενα.
 • 5. Σελίδα 5 από 5 ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ: Α’ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Παρουσίαση φαινομένων παραβίασης των δικαιωμάτων της γυναίκας σήμερα στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο - Ενδοοικογενειακή βία: εκφοβισμός, σωματική και σεξουαλική κακοποίηση. - Στερεότυπα για τον ρόλο της γυναίκας στο πλαίσιο της οικογενειακής ζωής: αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τις οικιακές εργασίες, την ανατροφή των παιδιών. - Διαπροσωπικές σχέσεις: αποδέκτης υποτιμητικών σχολίων, αμφισβήτησης της αξίας της ως προσωπικότητας - Εκπαίδευση: ανισότητες, μη ολοκλήρωση στοιχειώδους εκπαίδευσης - Εργασιακό περιβάλλον: ανεργία, περιορισμένη πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης, λιγότερες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης, οικονομικές ανισότητες, αποκλεισμός γυναικών από συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους (διάκριση ανδρικών – γυναικείων επαγγελμάτων), θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης - Πολιτική: περιορισμένη παρουσία γυναικών στα κοινοβούλια και σε υψηλές πολιτικές θέσεις, καχυποψία απέναντι στις ηγετικές ικανότητες των γυναικών - ΜΜΕ – διαφήμιση: αναπαραγωγή των κοινωνικών στερεοτύπων για τη γυναίκα, προβολή του γυναικείου σώματος ως ερωτικού αντικειμένου Β’ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Τρόποι με τους οποίους μπορούν να συμβάλλουν οι νέοι στην επίτευξη της ισότητας των φύλων - Αναγνώριση της ισότητας των δύο φύλων και αποδοχή της διαφορετικότητας, αλληλοσεβασμός, αλληλεγγύη, ενσυναίσθηση. - Καταδίκη των έμφυλων ανισοτήτων και των φαινομένων βίαιης συμπεριφοράς - Αξιοποίηση του διαδικτύου – μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, για την υπεράσπιση των θυμάτων και τη συμμετοχή σε κινήματα διαμαρτυρίας για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των φύλων - Υποστήριξη γυναικών που διεκδικούν θέσεις στα δημόσια αξιώματα (κοινοβούλιο, τοπική αυτοδιοίκηση) ΕΠΙΛΟΓΟΣ: ανακεφαλαιωτικός – συμπερασματικός Επισήμανση της συλλογικής ευθύνης για την αποδυνάμωση των περιστατικών καταπάτησης των δικαιωμάτων των φύλων – ζήτημα παιδείας