SlideShare a Scribd company logo
ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
ЗА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Входження України в інтеграційні світові процеси з їх динамічними
змінами на всіх напрямах життєдіяльності людини поставили нові вимоги до
формування конкурентоспроможної особистості, яка здатна до самоосвіти та
постійного оновлення знань, володіє навичками програмування власного
професійного та життєвого шляху.
Уся діяльність педагогічного колективу Одеської гімназії №8 у 2015-
2016 навчальному році спрямовувалась на розвиток обдарованої особистості,
підвищення якості освіти, розвиток виховної системи у гімназії, методичній
роботі з педкадрами, співпраці з сім’єю, позашкільними і громадськими
організаціями.
Колектив гімназії докладав зусиль на забезпечення обов’язкової освіти.
Чисельний склад учнів на кінець навчального року становив 729 учнів.
Аналіз руху учнів упродовж навчального року свідчить про дієвість та
результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження
контингенту та забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти.
Вибуття учнів з гімназії відбувається в основному у зв’язку з переїздом
родини до іншого місця проживання.
Протягом року питання якості навчального процесу розглядалося на
засіданні педагогічної ради, нарадах при директорові, виробничих нарадах.
Навчально-виховний процес в гімназії орієнтований на виявлення і розвиток
інтересів, нахилів і здібностей кожної дитини, створення умов для навчання
гімназистів відповідно до професійного самовизначення, що забезпечується
шляхом змін у меті, змісті та структурі організації навчання,
впровадженням поглибленого вивчення окремих предметів,
удосконаленням навчально-виховного процесу.
Аналіз кількісних та якісних результатів моніторингових досліджень
2015–2016 н. р. дозволив зробити висновки щодо позитивних тенденцій
розвитку світньої системи гімназії, визначити резерви в навчальному процесі,
напрями корекційних дій. У цілому, результати підсумкової діагностики
рівня навчальних досягнень учнів з базових предметів є стабільними та
прогнозованими. Відстежується позитивна динаміка протягом року та за
останні 5 років.
У 2015-2016 навчальному році гімназія випустила 82 учнів 7-х класів та
85 учнів 5-х класів. З них:
 за високі досягнення у навчанні нагороджено золотою медаллю 6
учнів; срібною медаллю –5 учнів.
 за високі досягнення у вивченні окремих предметів грамотами
нагороджено учнів 7 учнів;
 свідоцтва про базову загальну середню освіту особливого зразка
отримали 6 учнів;
 за особливі успіхи в навчанні Похвальним листом було нагороджено
71 ученя (11,3 %);
 222 учні (30,45%) гімназії мають середній бал вище 10 балів. Цей
показник дещо нижчий у порівнянні з минулим навчальним роком
(33,52%), проте залишається на стабільно високому рівні.
ДИНАМІКА НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
СЕРЕДНІЙ БАЛ>10 (кількість учнів)
 Середній бал становить 9,35%, та залишається на стабільно високому
рівні.
ДИНАМІКА НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (середній бал)
 Якість знань гімназистів у 2015-2016 навчальному році становить
72,97%, та залишається на стабільно-високому рівні.
104
117
204 205
233 222
15,60% 17,50% 29,90% 29,50% 33,50% 30,45%
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
8,6
9,06
9,36
9,46 9,42
9,35
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-1014 2014-2015 2015-2016
ДИНАМІКА НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (якість знань)
 87 учнів (11,93%) мають високий рівень навчальних досягнень.
ДИНАМІКА НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
(рівень навчальних досягнень)
67%
68%
74%
76%
72%
73%
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
високий 79 98 84 87
достатній 429 431 418 446
середній 173 176 191 195
низький 0 0 2 0
високий достатній середній низький
РЕЙТИНГ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
(середній бал класів)
За результатами рейтингу серед класів найвищий середній бал в учнів
7Б, 2В, 6А, 7А класів. 14 учнівських колективів мають середній бал вище
від середнього значення по гімназії.
Рейтинг класів за середнім балом успішності відображає діаграма 1.
Більшість учнів гімназії засвоїли навчальний матеріал на високому та
достатньому рівні.
10,05
9,91 9,86 9,86 9,79 9,79 9,76 9,72 9,68
9,56 9,52 9,50 9,49 9,45
9,33 9,28 9,24
9,04 8,94 8,90 8,83 8,78
8,63 8,53
8,36
7Б 2В 6А 7А 1М 6Б 1В 4Б 1Б 2А 4А 1А 2Б 2М 4М 3Б 5А 5Б 7М 6М 4В 5М 3В 3А 3М
Особливістю 2015-2016 н.р. було проведення атестації з української
мови, історії України та математики у формі зовнішнього незалежного
оцінювання. Слід відмітити, що найбільша різниця між річними оцінками
(середній бал випускників - 9,19 бала) з предмету та оцінкою за результатами
ЗНО (середній бал випускників – 7,34 бала) виявилася з історії України.
Незначно відрізняються результати учнів з української мови (різниця між
річним оцінюванням та ЗНО становить 0,76 бала), математики (0,72 бала).
0 5 10 15 20 25 30 35
1-А
1-Б
1-В
1-М
2-А
2-Б
2-В
2-М
3-А
3-Б
3-В
3-М
4-А
4-Б
4-В
4-М
5-А
5-Б
5-М
6-А
6-Б
6-М
7-А
7-Б
7-М
1-А 1-Б 1-В 1-М 2-А 2-Б 2-В 2-М 3-А 3-Б 3-В 3-М 4-А 4-Б 4-В 4-М 5-А 5-Б 5-М 6-А 6-Б 6-М 7-А 7-Б 7-М
високий 4 2 8 4 4 1 7 4 1 3 4 2 3 6 3 2 3 3 1 5 5 2 4 3 2
достатній 23 18 22 27 22 25 21 24 13 18 9 14 17 15 10 21 12 15 16 17 11 17 21 24 14
середній 5 12 2 1 6 6 5 4 17 9 18 15 7 7 15 8 11 11 13 0 5 5 2 2 9
високий достатній середній
8,9
9,89
9,19
8,578,14
10,59
7,34 7,85
0
2
4
6
8
10
12
українська мова англійська мова історія України математика
річна ДПА
Загалом більшість учнів гімназії підтвердили свій рівень навчальних
досягнень (таблиця 1,2).
Рівень навчальних
досягнь ДПА
(у порівнянні з річною
оцінкою),
7 класи
Предмет (кількість учнів)
історія
України
математика українська
мова
англійська
мова
підтвердили 17 (48,5%) 28(59,5%) 51(62,2%) 63(76,8%)
підвищили 1(2,8%) 2(4,2%) 8(9,7%) 19(23,2%)
знизили 16(45,7%) 17(36,3%) 23(28,1) 0
Аналіз результатів ЗНО учнів, що закінчили гімназію із золотою та
срібною медалями свідчить про об’єктивність оцінювання цієї категорії
випускників.
В цілому результати навчальних досягнень учнів можна вважати
задовільними, рівень якості викладання базових та спеціальних навчальних
дисциплін – належним.
Рівень навчальних
досягнь учнів з ДПА,
7 класи
Предмет(кількість учнів)
історія
України
(35 учнів)
математика
(47 учнів)
українська
мова
(82 учні)
англійська
мова
(82 учні)
високий 8(22,8%) 11(23,4%) 25(30,5%) 67(81,7%)
достатній 14(40,0%) 21(44,%) 42(51,2%) 15(18,3%)
середній 13(37,2%) 14(29,7%) 15(18,3%) 0
низький 0 1(2,1%) 0 0
ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО-2016
Джерело: http://stat.testportal.com.ua/
УКРАЇНСЬКА МОВА – 81 учень
Загальні результати:
Малиновський район м. Одеси
Загальні результати:
Одеська гімназія№8
ІСТОРІЯ – 45 учнів
Загальні результати:
Малиновський район м. Одеси
Загальні результати: Одеська
гімназія №8
МАТЕМАТИКА – 52 учні
Загальні результати:
Малиновський район м. Одеси
Загальні результати:
Одеська гімназія №8
ФІЗИКА – 12 учнів
Загальні результати:
Малиновський район м. Одеси
Загальні результати:
Одеська гімназія №8
ХІМІЯ – 9 учнів
Загальні результати:
Малиновський район м. Одеси
Загальні результати:
Одеська гімназія №8
БІОЛОГІЯ – 17 учнів
Загальні результати:
Малиновський район м. Одеси
Загальні результати:
Одеська гімназія №8
ГЕОГРАФІЯ -6 учнів
Загальні результати:
Малиновський район м. Одеси
Загальні результати:
Одеська гімназія №8
АНГЛІЙСЬКА МОВА – 61 учень
Загальні результати:
Малиновський район м. Одеси
Загальні результати:
Одеська гімназія №8
10 учнів гімназії отримали за результатами ЗНО більше 190 балів, зокрема:
 Молодзіновська Владислава (7А клас) отримала 195 балів з української
мови, 196 балів – з англійської мови,
 Шевченко Юлія – 197 балів з української мови, 200 балів з англійської
мови, 195,5 бала – з історії.
 Татарчук Юлія – 199 балів з української мови, 197 балів – з історії
України,
 Садова Марія- 194 бали з математики, 197 балів з української мови,
 Тельпіс Олег – 194 бали з української мови, 195 балів – з англійської
мови,
 Бабюк Вадим - 195 балів з української мови, 192 бали – з англійської
мови,
 Манойлов Іван - 197 балів з української мови,
 Бугой Наталія- 190 балів з української мови,
 Заєць Єлізавета - 196 балів з української мови,
 Ніценко Юлія - 196 балів з української мови.

More Related Content

What's hot

Результативність олімпіад з базових предметів
Результативність олімпіад з базових предметівРезультативність олімпіад з базових предметів
Результативність олімпіад з базових предметів
Vera Taran
 
звіт 2017
звіт 2017звіт 2017
звіт 2017
Yulya Isaeva
 
Звіт директора Сімерської ЗОШ І-ІІ ступенів
Звіт директора Сімерської ЗОШ І-ІІ ступенівЗвіт директора Сімерської ЗОШ І-ІІ ступенів
Звіт директора Сімерської ЗОШ І-ІІ ступенів
viktoriyaH
 
лист про інновації у зно у 2014р
лист про інновації у зно у 2014рлист про інновації у зно у 2014р
лист про інновації у зно у 2014р
Руслан Симивол
 
виступ на педмозаїці головіна
виступ на педмозаїці головінавиступ на педмозаїці головіна
виступ на педмозаїці головіна
Helen Golovina
 
ОСВІТА НОВОМИРГОРОДЩИНИ: кількість, якість, доступність проблеми, здобутки, п...
ОСВІТА НОВОМИРГОРОДЩИНИ: кількість, якість, доступність проблеми, здобутки, п...ОСВІТА НОВОМИРГОРОДЩИНИ: кількість, якість, доступність проблеми, здобутки, п...
ОСВІТА НОВОМИРГОРОДЩИНИ: кількість, якість, доступність проблеми, здобутки, п...
Оксана Іванова
 
презентація зно
презентація знопрезентація зно
презентація зно
Руслан Симивол
 
упішність за 2014 2016 р. р.
упішність за 2014 2016 р. р.упішність за 2014 2016 р. р.
упішність за 2014 2016 р. р.
vally09
 
звіт 2015
звіт 2015звіт 2015
річний план роботи школи 2014 2015
річний план роботи школи 2014 2015річний план роботи школи 2014 2015
річний план роботи школи 2014 2015
Aleksandr Dubitskiy
 
звіт 2015
звіт 2015звіт 2015
до доповіді н.в.курді зно 28.11.14р.
до доповіді н.в.курді  зно 28.11.14р.до доповіді н.в.курді  зно 28.11.14р.
до доповіді н.в.курді зно 28.11.14р.
Руслан Симивол
 
підсумки зно
підсумки знопідсумки зно
підсумки зно
Анна Пугач
 
підсумки роботи в і семестрі 2012
підсумки роботи в і семестрі 2012підсумки роботи в і семестрі 2012
підсумки роботи в і семестрі 2012
sergeykarpec
 
2015 бз
2015 бз2015 бз
2015 бз
Tetyana Hitrik
 
5 nikulina
5 nikulina5 nikulina
5 nikulina
Olga Gorbenko
 
аналіз нвр за 2015 2016н.р. Містківської ЗОШ І-ІІІ ст.
аналіз нвр за 2015 2016н.р. Містківської ЗОШ І-ІІІ ст.аналіз нвр за 2015 2016н.р. Містківської ЗОШ І-ІІІ ст.
аналіз нвр за 2015 2016н.р. Містківської ЗОШ І-ІІІ ст.
Юлия Грибова
 
річний звіт про діяльність закладу
річний звіт про діяльність закладурічний звіт про діяльність закладу
річний звіт про діяльність закладу
Aleksandr Dubitskiy
 
рішення. результати зно
рішення. результати знорішення. результати зно
рішення. результати зно
Руслан Симивол
 

What's hot (19)

Результативність олімпіад з базових предметів
Результативність олімпіад з базових предметівРезультативність олімпіад з базових предметів
Результативність олімпіад з базових предметів
 
звіт 2017
звіт 2017звіт 2017
звіт 2017
 
Звіт директора Сімерської ЗОШ І-ІІ ступенів
Звіт директора Сімерської ЗОШ І-ІІ ступенівЗвіт директора Сімерської ЗОШ І-ІІ ступенів
Звіт директора Сімерської ЗОШ І-ІІ ступенів
 
лист про інновації у зно у 2014р
лист про інновації у зно у 2014рлист про інновації у зно у 2014р
лист про інновації у зно у 2014р
 
виступ на педмозаїці головіна
виступ на педмозаїці головінавиступ на педмозаїці головіна
виступ на педмозаїці головіна
 
ОСВІТА НОВОМИРГОРОДЩИНИ: кількість, якість, доступність проблеми, здобутки, п...
ОСВІТА НОВОМИРГОРОДЩИНИ: кількість, якість, доступність проблеми, здобутки, п...ОСВІТА НОВОМИРГОРОДЩИНИ: кількість, якість, доступність проблеми, здобутки, п...
ОСВІТА НОВОМИРГОРОДЩИНИ: кількість, якість, доступність проблеми, здобутки, п...
 
презентація зно
презентація знопрезентація зно
презентація зно
 
упішність за 2014 2016 р. р.
упішність за 2014 2016 р. р.упішність за 2014 2016 р. р.
упішність за 2014 2016 р. р.
 
звіт 2015
звіт 2015звіт 2015
звіт 2015
 
річний план роботи школи 2014 2015
річний план роботи школи 2014 2015річний план роботи школи 2014 2015
річний план роботи школи 2014 2015
 
звіт 2015
звіт 2015звіт 2015
звіт 2015
 
до доповіді н.в.курді зно 28.11.14р.
до доповіді н.в.курді  зно 28.11.14р.до доповіді н.в.курді  зно 28.11.14р.
до доповіді н.в.курді зно 28.11.14р.
 
підсумки зно
підсумки знопідсумки зно
підсумки зно
 
підсумки роботи в і семестрі 2012
підсумки роботи в і семестрі 2012підсумки роботи в і семестрі 2012
підсумки роботи в і семестрі 2012
 
2015 бз
2015 бз2015 бз
2015 бз
 
5 nikulina
5 nikulina5 nikulina
5 nikulina
 
аналіз нвр за 2015 2016н.р. Містківської ЗОШ І-ІІІ ст.
аналіз нвр за 2015 2016н.р. Містківської ЗОШ І-ІІІ ст.аналіз нвр за 2015 2016н.р. Містківської ЗОШ І-ІІІ ст.
аналіз нвр за 2015 2016н.р. Містківської ЗОШ І-ІІІ ст.
 
річний звіт про діяльність закладу
річний звіт про діяльність закладурічний звіт про діяльність закладу
річний звіт про діяльність закладу
 
рішення. результати зно
рішення. результати знорішення. результати зно
рішення. результати зно
 

Similar to навчальні досягнення 2015 -2016

доповдь результати зно 2014
доповдь результати зно 2014доповдь результати зно 2014
доповдь результати зно 2014
Руслан Симивол
 
підсумки зно
підсумки знопідсумки зно
підсумки зно
Анна Пугач
 
педагогічна рада 30.08.2017
педагогічна рада 30.08.2017педагогічна рада 30.08.2017
педагогічна рада 30.08.2017
dndzNVK36
 
Моніторинг якості гімназійної освіти
Моніторинг якості гімназійної освітиМоніторинг якості гімназійної освіти
Моніторинг якості гімназійної освіти
Сергей Дрон Фотограф
 
презентація виховної роботи
презентація виховної роботипрезентація виховної роботи
презентація виховної роботи
Admin Admin
 
Презентація до атестації школи
Презентація до атестації школиПрезентація до атестації школи
Презентація до атестації школи
Liudmila Rusanova
 
доповдь результати зно 2014
доповдь результати зно 2014доповдь результати зно 2014
доповдь результати зно 2014
Руслан Симивол
 
моніторинг якості
моніторинг якостімоніторинг якості
моніторинг якості
vally09
 
до звіту
до звітудо звіту
до звіту
shkola133
 
виступи
виступивиступи
виступи
kirovrvo
 
Аналіз успішності за І семестр 2018 / 2019 н. р.
Аналіз успішності за І семестр 2018 / 2019 н. р.Аналіз успішності за І семестр 2018 / 2019 н. р.
Аналіз успішності за І семестр 2018 / 2019 н. р.
russoua
 
1моніторинг якості
1моніторинг якості1моніторинг якості
1моніторинг якості
vally09
 
Аналіз навчальних досягнень у 2017- 2018 н.р.І семестр
Аналіз навчальних досягнень у 2017- 2018 н.р.І семестрАналіз навчальних досягнень у 2017- 2018 н.р.І семестр
Аналіз навчальних досягнень у 2017- 2018 н.р.І семестр
russoua
 
звіт математика 2016
звіт математика 2016звіт математика 2016
звіт математика 2016
metodist_selid
 
моніторинг 2017 2018 і семестр
моніторинг 2017 2018 і семестрмоніторинг 2017 2018 і семестр
моніторинг 2017 2018 і семестр
gololobova
 
2.2.підсумки навчальних досягнень
2.2.підсумки навчальних досягнень2.2.підсумки навчальних досягнень
2.2.підсумки навчальних досягнень
Alexandr Miroshnik
 
Аналіз навчальних досягнень учнів у 2017-2018 н. р.
Аналіз навчальних досягнень учнів у 2017-2018 н. р.Аналіз навчальних досягнень учнів у 2017-2018 н. р.
Аналіз навчальних досягнень учнів у 2017-2018 н. р.
russoua
 
Pr2017analiz kl
Pr2017analiz klPr2017analiz kl
Pr2017analiz kl
russoua
 
Бобер району за 6 років
Бобер району за 6 роківБобер району за 6 років
Бобер району за 6 років
Оксана Kopanica
 

Similar to навчальні досягнення 2015 -2016 (20)

доповдь результати зно 2014
доповдь результати зно 2014доповдь результати зно 2014
доповдь результати зно 2014
 
підсумки зно
підсумки знопідсумки зно
підсумки зно
 
педагогічна рада 30.08.2017
педагогічна рада 30.08.2017педагогічна рада 30.08.2017
педагогічна рада 30.08.2017
 
Моніторинг якості гімназійної освіти
Моніторинг якості гімназійної освітиМоніторинг якості гімназійної освіти
Моніторинг якості гімназійної освіти
 
презентація виховної роботи
презентація виховної роботипрезентація виховної роботи
презентація виховної роботи
 
звіт директора кзо нвк № 110
звіт директора кзо нвк № 110звіт директора кзо нвк № 110
звіт директора кзо нвк № 110
 
Презентація до атестації школи
Презентація до атестації школиПрезентація до атестації школи
Презентація до атестації школи
 
доповдь результати зно 2014
доповдь результати зно 2014доповдь результати зно 2014
доповдь результати зно 2014
 
моніторинг якості
моніторинг якостімоніторинг якості
моніторинг якості
 
до звіту
до звітудо звіту
до звіту
 
виступи
виступивиступи
виступи
 
Аналіз успішності за І семестр 2018 / 2019 н. р.
Аналіз успішності за І семестр 2018 / 2019 н. р.Аналіз успішності за І семестр 2018 / 2019 н. р.
Аналіз успішності за І семестр 2018 / 2019 н. р.
 
1моніторинг якості
1моніторинг якості1моніторинг якості
1моніторинг якості
 
Аналіз навчальних досягнень у 2017- 2018 н.р.І семестр
Аналіз навчальних досягнень у 2017- 2018 н.р.І семестрАналіз навчальних досягнень у 2017- 2018 н.р.І семестр
Аналіз навчальних досягнень у 2017- 2018 н.р.І семестр
 
звіт математика 2016
звіт математика 2016звіт математика 2016
звіт математика 2016
 
моніторинг 2017 2018 і семестр
моніторинг 2017 2018 і семестрмоніторинг 2017 2018 і семестр
моніторинг 2017 2018 і семестр
 
2.2.підсумки навчальних досягнень
2.2.підсумки навчальних досягнень2.2.підсумки навчальних досягнень
2.2.підсумки навчальних досягнень
 
Аналіз навчальних досягнень учнів у 2017-2018 н. р.
Аналіз навчальних досягнень учнів у 2017-2018 н. р.Аналіз навчальних досягнень учнів у 2017-2018 н. р.
Аналіз навчальних досягнень учнів у 2017-2018 н. р.
 
Pr2017analiz kl
Pr2017analiz klPr2017analiz kl
Pr2017analiz kl
 
Бобер району за 6 років
Бобер району за 6 роківБобер району за 6 років
Бобер району за 6 років
 

More from Vera Taran

підсумки методичної роботи
підсумки методичної роботипідсумки методичної роботи
підсумки методичної роботи
Vera Taran
 
зно узагальнені результати 2016
зно узагальнені результати 2016зно узагальнені результати 2016
зно узагальнені результати 2016
Vera Taran
 
ДеньЦЗ 2016
ДеньЦЗ 2016 ДеньЦЗ 2016
ДеньЦЗ 2016
Vera Taran
 
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
Vera Taran
 
Результативність вчителів МК вчителів англійської мови
Результативність вчителів МК вчителів англійської мовиРезультативність вчителів МК вчителів англійської мови
Результативність вчителів МК вчителів англійської мови
Vera Taran
 
звіт МК за 2012 2015 н.р
звіт МК за 2012 2015 н.рзвіт МК за 2012 2015 н.р
звіт МК за 2012 2015 н.р
Vera Taran
 
Волосата Л.С.
Волосата  Л.С.Волосата  Л.С.
Волосата Л.С.
Vera Taran
 
Тігінян О.М.
Тігінян О.М.Тігінян О.М.
Тігінян О.М.
Vera Taran
 
Толкаченко Л.П.
Толкаченко Л.П.Толкаченко Л.П.
Толкаченко Л.П.
Vera Taran
 
Єрьоміна А.В.
Єрьоміна А.В.Єрьоміна А.В.
Єрьоміна А.В.
Vera Taran
 
Ярославська Н.О.
Ярославська Н.О.Ярославська Н.О.
Ярославська Н.О.
Vera Taran
 
Таран В.П.
Таран В.П.Таран В.П.
Таран В.П.
Vera Taran
 
Паламарчук Г.В.
Паламарчук Г.В.Паламарчук Г.В.
Паламарчук Г.В.
Vera Taran
 
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
Vera Taran
 
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроківІнформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
Vera Taran
 
Звіт про роботу МК
Звіт про роботу МКЗвіт про роботу МК
Звіт про роботу МК
Vera Taran
 
МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі...
 МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі... МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі...
МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі...
Vera Taran
 
Звіт про роботу МК
Звіт про роботу МКЗвіт про роботу МК
Звіт про роботу МК
Vera Taran
 
Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...
Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...
Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...
Vera Taran
 
наказ мон від 21 08 2013_1222
наказ мон від 21 08 2013_1222 наказ мон від 21 08 2013_1222
наказ мон від 21 08 2013_1222
Vera Taran
 

More from Vera Taran (20)

підсумки методичної роботи
підсумки методичної роботипідсумки методичної роботи
підсумки методичної роботи
 
зно узагальнені результати 2016
зно узагальнені результати 2016зно узагальнені результати 2016
зно узагальнені результати 2016
 
ДеньЦЗ 2016
ДеньЦЗ 2016 ДеньЦЗ 2016
ДеньЦЗ 2016
 
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
підсумки роботи МК вчителів математики та інформатики
 
Результативність вчителів МК вчителів англійської мови
Результативність вчителів МК вчителів англійської мовиРезультативність вчителів МК вчителів англійської мови
Результативність вчителів МК вчителів англійської мови
 
звіт МК за 2012 2015 н.р
звіт МК за 2012 2015 н.рзвіт МК за 2012 2015 н.р
звіт МК за 2012 2015 н.р
 
Волосата Л.С.
Волосата  Л.С.Волосата  Л.С.
Волосата Л.С.
 
Тігінян О.М.
Тігінян О.М.Тігінян О.М.
Тігінян О.М.
 
Толкаченко Л.П.
Толкаченко Л.П.Толкаченко Л.П.
Толкаченко Л.П.
 
Єрьоміна А.В.
Єрьоміна А.В.Єрьоміна А.В.
Єрьоміна А.В.
 
Ярославська Н.О.
Ярославська Н.О.Ярославська Н.О.
Ярославська Н.О.
 
Таран В.П.
Таран В.П.Таран В.П.
Таран В.П.
 
Паламарчук Г.В.
Паламарчук Г.В.Паламарчук Г.В.
Паламарчук Г.В.
 
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
звіт про роботу МК суспільно-природничих наук -2015
 
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроківІнформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
Інформація про вчителів МК та фрагменти відкритих уроків
 
Звіт про роботу МК
Звіт про роботу МКЗвіт про роботу МК
Звіт про роботу МК
 
МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі...
 МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі... МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі...
МК ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРИ (інформація про педагогів гімназі...
 
Звіт про роботу МК
Звіт про роботу МКЗвіт про роботу МК
Звіт про роботу МК
 
Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...
Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...
Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...
 
наказ мон від 21 08 2013_1222
наказ мон від 21 08 2013_1222 наказ мон від 21 08 2013_1222
наказ мон від 21 08 2013_1222
 

навчальні досягнення 2015 -2016

 • 1. ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК Входження України в інтеграційні світові процеси з їх динамічними змінами на всіх напрямах життєдіяльності людини поставили нові вимоги до формування конкурентоспроможної особистості, яка здатна до самоосвіти та постійного оновлення знань, володіє навичками програмування власного професійного та життєвого шляху. Уся діяльність педагогічного колективу Одеської гімназії №8 у 2015- 2016 навчальному році спрямовувалась на розвиток обдарованої особистості, підвищення якості освіти, розвиток виховної системи у гімназії, методичній роботі з педкадрами, співпраці з сім’єю, позашкільними і громадськими організаціями. Колектив гімназії докладав зусиль на забезпечення обов’язкової освіти. Чисельний склад учнів на кінець навчального року становив 729 учнів. Аналіз руху учнів упродовж навчального року свідчить про дієвість та результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження контингенту та забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти. Вибуття учнів з гімназії відбувається в основному у зв’язку з переїздом родини до іншого місця проживання. Протягом року питання якості навчального процесу розглядалося на засіданні педагогічної ради, нарадах при директорові, виробничих нарадах. Навчально-виховний процес в гімназії орієнтований на виявлення і розвиток інтересів, нахилів і здібностей кожної дитини, створення умов для навчання гімназистів відповідно до професійного самовизначення, що забезпечується шляхом змін у меті, змісті та структурі організації навчання, впровадженням поглибленого вивчення окремих предметів, удосконаленням навчально-виховного процесу. Аналіз кількісних та якісних результатів моніторингових досліджень 2015–2016 н. р. дозволив зробити висновки щодо позитивних тенденцій розвитку світньої системи гімназії, визначити резерви в навчальному процесі, напрями корекційних дій. У цілому, результати підсумкової діагностики рівня навчальних досягнень учнів з базових предметів є стабільними та прогнозованими. Відстежується позитивна динаміка протягом року та за останні 5 років. У 2015-2016 навчальному році гімназія випустила 82 учнів 7-х класів та 85 учнів 5-х класів. З них:  за високі досягнення у навчанні нагороджено золотою медаллю 6 учнів; срібною медаллю –5 учнів.  за високі досягнення у вивченні окремих предметів грамотами нагороджено учнів 7 учнів;  свідоцтва про базову загальну середню освіту особливого зразка отримали 6 учнів;  за особливі успіхи в навчанні Похвальним листом було нагороджено 71 ученя (11,3 %);
 • 2.  222 учні (30,45%) гімназії мають середній бал вище 10 балів. Цей показник дещо нижчий у порівнянні з минулим навчальним роком (33,52%), проте залишається на стабільно високому рівні. ДИНАМІКА НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ СЕРЕДНІЙ БАЛ>10 (кількість учнів)  Середній бал становить 9,35%, та залишається на стабільно високому рівні. ДИНАМІКА НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (середній бал)  Якість знань гімназистів у 2015-2016 навчальному році становить 72,97%, та залишається на стабільно-високому рівні. 104 117 204 205 233 222 15,60% 17,50% 29,90% 29,50% 33,50% 30,45% 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 8,6 9,06 9,36 9,46 9,42 9,35 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-1014 2014-2015 2015-2016
 • 3. ДИНАМІКА НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (якість знань)  87 учнів (11,93%) мають високий рівень навчальних досягнень. ДИНАМІКА НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (рівень навчальних досягнень) 67% 68% 74% 76% 72% 73% 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 високий 79 98 84 87 достатній 429 431 418 446 середній 173 176 191 195 низький 0 0 2 0 високий достатній середній низький
 • 4. РЕЙТИНГ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (середній бал класів) За результатами рейтингу серед класів найвищий середній бал в учнів 7Б, 2В, 6А, 7А класів. 14 учнівських колективів мають середній бал вище від середнього значення по гімназії. Рейтинг класів за середнім балом успішності відображає діаграма 1. Більшість учнів гімназії засвоїли навчальний матеріал на високому та достатньому рівні. 10,05 9,91 9,86 9,86 9,79 9,79 9,76 9,72 9,68 9,56 9,52 9,50 9,49 9,45 9,33 9,28 9,24 9,04 8,94 8,90 8,83 8,78 8,63 8,53 8,36 7Б 2В 6А 7А 1М 6Б 1В 4Б 1Б 2А 4А 1А 2Б 2М 4М 3Б 5А 5Б 7М 6М 4В 5М 3В 3А 3М
 • 5. Особливістю 2015-2016 н.р. було проведення атестації з української мови, історії України та математики у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Слід відмітити, що найбільша різниця між річними оцінками (середній бал випускників - 9,19 бала) з предмету та оцінкою за результатами ЗНО (середній бал випускників – 7,34 бала) виявилася з історії України. Незначно відрізняються результати учнів з української мови (різниця між річним оцінюванням та ЗНО становить 0,76 бала), математики (0,72 бала). 0 5 10 15 20 25 30 35 1-А 1-Б 1-В 1-М 2-А 2-Б 2-В 2-М 3-А 3-Б 3-В 3-М 4-А 4-Б 4-В 4-М 5-А 5-Б 5-М 6-А 6-Б 6-М 7-А 7-Б 7-М 1-А 1-Б 1-В 1-М 2-А 2-Б 2-В 2-М 3-А 3-Б 3-В 3-М 4-А 4-Б 4-В 4-М 5-А 5-Б 5-М 6-А 6-Б 6-М 7-А 7-Б 7-М високий 4 2 8 4 4 1 7 4 1 3 4 2 3 6 3 2 3 3 1 5 5 2 4 3 2 достатній 23 18 22 27 22 25 21 24 13 18 9 14 17 15 10 21 12 15 16 17 11 17 21 24 14 середній 5 12 2 1 6 6 5 4 17 9 18 15 7 7 15 8 11 11 13 0 5 5 2 2 9 високий достатній середній
 • 6. 8,9 9,89 9,19 8,578,14 10,59 7,34 7,85 0 2 4 6 8 10 12 українська мова англійська мова історія України математика річна ДПА Загалом більшість учнів гімназії підтвердили свій рівень навчальних досягнень (таблиця 1,2). Рівень навчальних досягнь ДПА (у порівнянні з річною оцінкою), 7 класи Предмет (кількість учнів) історія України математика українська мова англійська мова підтвердили 17 (48,5%) 28(59,5%) 51(62,2%) 63(76,8%) підвищили 1(2,8%) 2(4,2%) 8(9,7%) 19(23,2%) знизили 16(45,7%) 17(36,3%) 23(28,1) 0 Аналіз результатів ЗНО учнів, що закінчили гімназію із золотою та срібною медалями свідчить про об’єктивність оцінювання цієї категорії випускників. В цілому результати навчальних досягнень учнів можна вважати задовільними, рівень якості викладання базових та спеціальних навчальних дисциплін – належним. Рівень навчальних досягнь учнів з ДПА, 7 класи Предмет(кількість учнів) історія України (35 учнів) математика (47 учнів) українська мова (82 учні) англійська мова (82 учні) високий 8(22,8%) 11(23,4%) 25(30,5%) 67(81,7%) достатній 14(40,0%) 21(44,%) 42(51,2%) 15(18,3%) середній 13(37,2%) 14(29,7%) 15(18,3%) 0 низький 0 1(2,1%) 0 0
 • 7. ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО-2016 Джерело: http://stat.testportal.com.ua/ УКРАЇНСЬКА МОВА – 81 учень Загальні результати: Малиновський район м. Одеси Загальні результати: Одеська гімназія№8 ІСТОРІЯ – 45 учнів Загальні результати: Малиновський район м. Одеси Загальні результати: Одеська гімназія №8 МАТЕМАТИКА – 52 учні Загальні результати: Малиновський район м. Одеси Загальні результати: Одеська гімназія №8
 • 8. ФІЗИКА – 12 учнів Загальні результати: Малиновський район м. Одеси Загальні результати: Одеська гімназія №8 ХІМІЯ – 9 учнів Загальні результати: Малиновський район м. Одеси Загальні результати: Одеська гімназія №8 БІОЛОГІЯ – 17 учнів Загальні результати: Малиновський район м. Одеси Загальні результати: Одеська гімназія №8
 • 9. ГЕОГРАФІЯ -6 учнів Загальні результати: Малиновський район м. Одеси Загальні результати: Одеська гімназія №8 АНГЛІЙСЬКА МОВА – 61 учень Загальні результати: Малиновський район м. Одеси Загальні результати: Одеська гімназія №8 10 учнів гімназії отримали за результатами ЗНО більше 190 балів, зокрема:  Молодзіновська Владислава (7А клас) отримала 195 балів з української мови, 196 балів – з англійської мови,  Шевченко Юлія – 197 балів з української мови, 200 балів з англійської мови, 195,5 бала – з історії.  Татарчук Юлія – 199 балів з української мови, 197 балів – з історії України,  Садова Марія- 194 бали з математики, 197 балів з української мови,  Тельпіс Олег – 194 бали з української мови, 195 балів – з англійської мови,  Бабюк Вадим - 195 балів з української мови, 192 бали – з англійської мови,  Манойлов Іван - 197 балів з української мови,  Бугой Наталія- 190 балів з української мови,  Заєць Єлізавета - 196 балів з української мови,  Ніценко Юлія - 196 балів з української мови.