SlideShare a Scribd company logo
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
5953/0/2-23/56 від 10.05.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 10.05.2023 19:38:01
М І Н І С Т Е Р С Т В О
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
(Мінсоцполітики)
вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 289-86-22, (044) 289-70-60,
E-mail: info@mlsp.gov.ua, сайт: www.msp.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37567866
______________________________________________________________________________
від ____________20___ р. № ___________ На № ___________ від ________________
Міністерство соціальної політики розробило проект постанови Кабінету
Міністрів України “Про реалізацію спільного із Всесвітньою продовольчою
програмою ООН проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки
окремих категорій населення” та відповідно до вимог § 37 Регламенту Кабінету
Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18.07.2007 № 950 (зі змінами), надсилає його на погодження.
Просимо погодити зазначений проект акта у триденний термін.
Додаток: 1. Проект акта на 3 арк.
2. Пояснювальна записка на 3 арк.
Міністр Оксана ЖОЛНОВИЧ
Денис Васильєв, 095 228 27 42 (d.v.vasyliev@mlsp.gov.ua)
Міністерства, заінтересовані
органи (за списком)
Про погодження проекту постанови
Кабінету Міністрів України
$`1@BC0|
S
UVVTu¢
¤
¡
«
¡
¤
¡
®
¡
¯
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
5953/0/2-23/56 від 10.05.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 10.05.2023 19:38:01
Список розсилки
1. Міністерство економіки України
2. Міністерство фінансів України
3. Міністерство цифрової трансформації України
4. Міністерство закордонних справ України
5. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
України
6. Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю
7. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
8. Пенсійний фонд України
9. Національний банк України
10. Акціонерне товариство комерційний банк “ПриватБанк”
11. Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських
об’єднань профспілок на національному рівні
12. Спільний представницький орган сторони роботодавців на
національному рівні
13. Громадська спілка “Всеукраїнське громадське об’єднання “Національна
Асамблея людей з інвалідністю України”
14. Громадська рада при Міністерстві соціальної політики України
$`1@BC0|
S
UVVTu¢
¤
¡
«
¡
®
¡
¤
¡
°
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
5953/0/2-23/56 від 10.05.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 10.05.2023 19:38:01
Проект
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2023 р. №
Київ
Про реалізацію спільного із Всесвітньою продовольчою програмою ООН
проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих
категорій населення
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися із пропозицією Міністерства соціальної політики щодо
реалізації за участю Всесвітньої продовольчої програми ООН (далі – ВПП ООН)
спільного проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки
пенсіонерів, які проживають на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії
(далі – проект), з урахуванням того, що:
у межах реалізації проекту право на виплату додаткової грошової допомоги
за рахунок коштів ВПП ООН (далі – допомога) мають одержувачі пенсій,
зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях,
на яких ведуться (велися) бойові дії, які включені до переліку територій, на яких
ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією,
затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій, та не одержували з 24 лютого 2022 р. додаткових грошових виплат від
міжнародних організацій відповідно до визначених та закріплених
домовленостей стосовно реалізації програм (проектів) між центральним органом
виконавчої влади, уповноваженим на формування та реалізацію державної
політики у сфері соціального захисту населення, та відповідною міжнародною
організацією (після заповнення форми на інформаційній платформі “єДопомога”
(edopomoga.gov.ua) та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним
особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня
2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо
переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418)
(далі – отримувач допомоги);
$`1@BC0|
S
UVVTu¢
®
¡
«
¡
¤
¡
®
¡
§
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
5953/0/2-23/56 від 10.05.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 10.05.2023 19:38:01
2
виплата допомоги у межах реалізації проекту проводиться за рахунок
коштів ВПП ООН щомісяця протягом чотирьох місяців і може продовжуватись
за узгодженим рішенням сторін проекту отримувачам допомоги, у яких розмір
пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій,
цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної
виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок
Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених
законодавством) за даними, що містяться в автоматизованих базах даних
одержувачів пенсій (електронних пенсійних справах), не досягає 3000 гривень, у
сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, але не менше ніж 100 гривень, без
подання отримувачем допомоги окремого звернення;
виплата допомоги проводиться шляхом перерахування на рахунки
отримувачів допомоги, відкриті в банках, через акціонерне товариство
комерційний банк “ПриватБанк” (далі – АТ КБ “ПриватБанк”) із зазначенням
призначення платежу “додаткова грошова допомога”;
Пенсійний фонд України після отримання від Міністерства соціальної
політики щомісячної інформації про пенсіонерів, зазначеної в абзаці другому
цього пункту, формує і передає:
- ВПП ООН – знеособлений перелік осіб, які відповідають вимогам,
передбаченим абзацами другим і третім цього пункту, із зазначенням
задекларованого / зареєстрованого місця проживання (область і район),
контактного номера мобільного телефону (за наявності), суми допомоги,
розрахованої відповідно до абзацу третього цього пункту;
- АТ КБ “ПриватБанк” після одержання від ВПП ООН повідомлення про
формування виплатних документів – перелік отримувачів допомоги із
зазначенням таких відомостей про них: прізвище, власне ім’я, по батькові (за
наявності) заявника, його дата народження, реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в
паспорті), номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) отримувача
допомоги для її виплати, сума допомоги;
детальні умови реалізації проекту, категорії отримувачів допомоги та
питання обміну інформацією для проведення виплати допомоги визначаються
Меморандумом про взаєморозуміння між ВПП ООН та Пенсійним фондом
України. Обробка персональних даних отримувачів допомоги здійснюється
Пенсійним фондом України та уповноваженими партнерами ВПП ООН
відповідно до законодавства про захист персональних даних;
розмір отриманої допомоги не враховується під час обчислення сукупного
доходу домогосподарства для всіх видів соціальної допомоги, що надаються
відповідно до законодавства, та не включається до розрахунку загального
$`1@BC0|
S
UVVTu¢
¤
¡
«
¡
®
¡
®
¡
¨
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
5953/0/2-23/56 від 10.05.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 10.05.2023 19:38:01
3
місячного (річного) оподатковуваного доходу отримувача допомоги відповідно
до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.
2. Міністерству соціальної політики після укладення між Пенсійним
фондом України та ВПП ООН Меморандуму про взаєморозуміння забезпечити
надання Пенсійному фонду України щомісячної інформації про пенсіонерів, які
з 24 лютого 2022 р. після заповнення форми на інформаційній платформі
“єДопомога” (edopomoga.gov.ua) отримали відповідні грошові виплати від
міжнародних організацій та/або які отримували допомогу на проживання
внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на
проживання внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України,
2022 р., № 26, ст. 1418).
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
$`1@BC0|
S
UVVTu¢
¤
¡
µ
¡
¤
¡
¤
¡
³
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
5953/0/2-23/56 від 10.05.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 10.05.2023 19:38:01
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про реалізацію
спільного із Всесвітньою продовольчою програмою ООН проекту стосовно
додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення”
1. Мета
Метою прийняття акта є визначення механізму реалізації спільного проекту
Всесвітньої продовольчої програми ООН (далі – ВПП ООН) стосовно
додаткових заходів із соціальної підтримки пенсіонерів, які проживають на
територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, зокрема, з числа внутрішньо
переміщених осіб (далі – Проект).
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Відповідно до статей 3, 5 Закону України “Про міжнародні договори”
рішення про проведення переговорів і про підписання міжнародного договору з
гуманітарних питань приймаються Кабінетом Міністрів України.
Для забезпечення надання пенсіонерам, зокрема, з числа внутрішньо
переміщених осіб, додаткової грошової допомоги за рахунок коштів ВПП ООН
розроблено проект акта.
3. Основні положення проекту акта
Проектом акта пропонується визначити механізм виплати додаткової
грошової допомоги за рахунок коштів ВПП ООН пенсіонерам, зокрема, з числа
внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях, на яких ведуться
(велися) бойові дії, розмір пенсії яких не досягає 3000 грн, та не одержували з 24
лютого 2022 р. додаткових грошових виплат від міжнародних організацій
відповідно до визначених та закріплених домовленостей стосовно реалізації
програм між центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на
формування та реалізацію державної політики у сфері соціального захисту
населення, та відповідною міжнародною організацією (після заповнення форми
на інформаційній платформі “єДопомога” (edopomoga.gov.ua) та / або допомоги
на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати
допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам”.
Детальні умови реалізації Проекту, категорії отримувачів допомоги та
питання обміну інформацією для проведення виплати допомоги пропонується
визначити Меморандумом про взаєморозуміння між ВПП ООН та Пенсійним
фондом України.
Також пропонується доручити Міністерству соціальної політики після
укладення між Пенсійним фондом України та ВПП ООН Меморандуму про
взаєморозуміння забезпечити надання Пенсійному фонду України щомісячної
інформації про пенсіонерів, які з 24 лютого 2022 р. після заповнення форми на
інформаційній платформі “єДопомога” (edopomoga.gov.ua) отримали відповідні
грошові виплати від міжнародних організацій та/або які отримували допомогу
на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови
$`1@BC0|
S
UVVTu¢
®
¡
«
¡
®
¡
¤
¡
ª
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
5953/0/2-23/56 від 10.05.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 10.05.2023 19:38:01
2
Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати
допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам”.
4. Правові аспекти
У цій сфері правового регулювання діють Бюджетний кодекс України,
Закон України “Про міжнародні договори”, постанова Кабінету Міністрів
України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на
проживання внутрішньо переміщеним особам”, постанова Кабінету Міністрів
України від 16 квітня 2022 р. № 457 ,,Про підтримку окремих категорій
населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації
проти України”, Угода між Урядом України та Всесвітньою продовольчою
програмою про поновлення Угоди між Урядом України та Всесвітньою
продовольчою програмою (ВПП) про відкриття Офісу ВПП в Україні (вчинена
08.07.2022).
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація акта не потребуватиме видатків з Державного бюджету України.
6. Позиція заінтересованих сторін
Проект акта потребує погодження Міністерством фінансів, Міністерством
економіки, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерством закордонних
справ, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Пенсійним
фондом України, а також опрацювання Національним банком України,
акціонерним товариством комерційний банк “ПриватБанк”.
Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерством
юстиції та визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи
Національним агентством з питань запобігання корупції.
Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження
Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських
об’єднань профспілок на національному рівні та Спільним представницьким
органом сторони роботодавців.
Проект акта стосується прав осіб з інвалідністю та потребує погодження
Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю, громадською спілкою
“Всеукраїнське громадське об’єднання “Національна Асамблея людей з
інвалідністю України”.
Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності,
питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів
територіальних громад, функціонування і застосування української мови як
державної та не потребує погодження Науковим комітетом Національної ради з
питань розвитку науки і технологій, уповноваженими представниками
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних
органів місцевого самоврядування, Уповноваженого із захисту державної мови.
Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної
політики www.msp.gov.ua для громадського обговорення.
$`1@BC0|
S
UVVTu¢
¤
¡
µ
¡
®
¡
¤
¡
«
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
5953/0/2-23/56 від 10.05.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 10.05.2023 19:38:01
3
Проект акта потребує погодження Громадською радою при Міністерстві
соціальної політики України.
7. Оцінка відповідності
У проекті акта відсутні положення, які стосуються зобовʼязань України у
сфері європейської інтеграції (у тому числі міжнародно-правових).
Проект акта за предметом правового регулювання не стосується
правовідносин, які регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС), прав
і свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних
свобод, не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень та
правопорушень, пов’язаних з корупцією, дискримінаційних положень.
Проект акта відповідає міжнародним договорам України, згоду на
обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та резолюціям
міжнародних конференцій, міжнародних організацій, а також національному
законодавству України у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків.
8. Прогноз результатів
Реалізація акта дасть змогу визначити механізм надання пенсіонерам,
зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб, додаткової грошової допомоги
за рахунок коштів ВПП ООН.
Реалізація акта матиме вплив на інтереси пенсіонерів і держави.
Заінтересована
сторона
Вплив реалізації акта
на заінтересовану
сторону
Пояснення очікуваного
впливу
Пенсіонери Позитивний Забезпечення додаткової
фінансової підтримки
Держава Позитивний Покращення соціального-
економічного становища
громадян України
Міністр соціальної політики України Оксана ЖОЛНОВИЧ
_____ _______________ 2023 р.
$`1@BC0|
S
UVVTu¢
¤
¡
µ
¡
¤
¡
®
¡
¬

More Related Content

Similar to 1.pdf

Pro zvernennya deputativ_bilgorod-dnistrovskoi_miskoi_radi__sklikannya_do_ver...
Pro zvernennya deputativ_bilgorod-dnistrovskoi_miskoi_radi__sklikannya_do_ver...Pro zvernennya deputativ_bilgorod-dnistrovskoi_miskoi_radi__sklikannya_do_ver...
Pro zvernennya deputativ_bilgorod-dnistrovskoi_miskoi_radi__sklikannya_do_ver...
Nashe_misto
 
Документ.docx
Документ.docxДокумент.docx
Документ.docx
elizaveta_ell
 
Забезпечення житлом найбільш незахищених верств населення шляхом надання їм п...
Забезпечення житлом найбільш незахищених верств населення шляхом надання їм п...Забезпечення житлом найбільш незахищених верств населення шляхом надання їм п...
Забезпечення житлом найбільш незахищених верств населення шляхом надання їм п...
fond admin
 
Актуальний стан забезпечення прав і свобод ВПО в Україні
Актуальний стан забезпечення прав і свобод ВПО в УкраїніАктуальний стан забезпечення прав і свобод ВПО в Україні
Актуальний стан забезпечення прав і свобод ВПО в Україні
DonbassFullAccess
 
Бюджет 2021: медики, пацієнти потребують гарантованих 5% ВВП!
Бюджет 2021: медики, пацієнти потребують гарантованих 5% ВВП!Бюджет 2021: медики, пацієнти потребують гарантованих 5% ВВП!
Бюджет 2021: медики, пацієнти потребують гарантованих 5% ВВП!
NGOANTS
 
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2023 році
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2023 роціПублічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2023 році
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2023 році
fond admin
 
Shahov_24_05.pdf
Shahov_24_05.pdfShahov_24_05.pdf
Shahov_24_05.pdf
ViktoriiaBeha
 
Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.)
 Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.) Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.)
Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.)
DonbassFullAccess
 
Інфовісник "Регіони на карантині" № 27
Інфовісник "Регіони на карантині" № 27Інфовісник "Регіони на карантині" № 27
Інфовісник "Регіони на карантині" № 27
ssusere413f1
 
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соці...
 Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соці... Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соці...
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соці...
Дарницька Книгиня
 
2 закон ураїни про гуманітарну допомогу укр
2 закон ураїни про гуманітарну допомогу укр2 закон ураїни про гуманітарну допомогу укр
2 закон ураїни про гуманітарну допомогу укр
simdniv
 
зу про дошкільну освіту зі змінами 2017
зу про дошкільну освіту зі змінами 2017зу про дошкільну освіту зі змінами 2017
зу про дошкільну освіту зі змінами 2017
dashazeml
 
Адаптація переселенців в Україні №3 (31 березня - 6 квітня 2016 р.)
Адаптація переселенців в Україні №3 (31 березня - 6 квітня 2016 р.)Адаптація переселенців в Україні №3 (31 березня - 6 квітня 2016 р.)
Адаптація переселенців в Україні №3 (31 березня - 6 квітня 2016 р.)
DonbassFullAccess
 
Zakon pro byudzhet
Zakon pro byudzhetZakon pro byudzhet
Zakon pro byudzhet
Pravotv
 
Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...
Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...
Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...
Pravotv
 
Аналітика сфери охорони здоров'я Квітень 2021
Аналітика сфери охорони здоров'я Квітень 2021Аналітика сфери охорони здоров'я Квітень 2021
Аналітика сфери охорони здоров'я Квітень 2021
NGOANTS
 
Адаптація переселенців в Україні №11 (110) (15-28 березня 2018 р.)
Адаптація переселенців в Україні №11 (110) (15-28 березня 2018 р.)Адаптація переселенців в Україні №11 (110) (15-28 березня 2018 р.)
Адаптація переселенців в Україні №11 (110) (15-28 березня 2018 р.)
DonbassFullAccess
 
Gromadske slovo (25.03.2017)
Gromadske slovo (25.03.2017)Gromadske slovo (25.03.2017)
Gromadske slovo (25.03.2017)
Gromadske Slovo
 
Адаптація переселенців в Україні №40 (81) (28 вересня - 3 жовтня 2017 р.)
Адаптація переселенців в Україні №40 (81) (28 вересня - 3 жовтня 2017 р.) Адаптація переселенців в Україні №40 (81) (28 вересня - 3 жовтня 2017 р.)
Адаптація переселенців в Україні №40 (81) (28 вересня - 3 жовтня 2017 р.)
DonbassFullAccess
 

Similar to 1.pdf (20)

Pro zvernennya deputativ_bilgorod-dnistrovskoi_miskoi_radi__sklikannya_do_ver...
Pro zvernennya deputativ_bilgorod-dnistrovskoi_miskoi_radi__sklikannya_do_ver...Pro zvernennya deputativ_bilgorod-dnistrovskoi_miskoi_radi__sklikannya_do_ver...
Pro zvernennya deputativ_bilgorod-dnistrovskoi_miskoi_radi__sklikannya_do_ver...
 
Документ.docx
Документ.docxДокумент.docx
Документ.docx
 
Забезпечення житлом найбільш незахищених верств населення шляхом надання їм п...
Забезпечення житлом найбільш незахищених верств населення шляхом надання їм п...Забезпечення житлом найбільш незахищених верств населення шляхом надання їм п...
Забезпечення житлом найбільш незахищених верств населення шляхом надання їм п...
 
Актуальний стан забезпечення прав і свобод ВПО в Україні
Актуальний стан забезпечення прав і свобод ВПО в УкраїніАктуальний стан забезпечення прав і свобод ВПО в Україні
Актуальний стан забезпечення прав і свобод ВПО в Україні
 
Бюджет 2021: медики, пацієнти потребують гарантованих 5% ВВП!
Бюджет 2021: медики, пацієнти потребують гарантованих 5% ВВП!Бюджет 2021: медики, пацієнти потребують гарантованих 5% ВВП!
Бюджет 2021: медики, пацієнти потребують гарантованих 5% ВВП!
 
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2023 році
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2023 роціПублічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2023 році
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2023 році
 
Shahov_24_05.pdf
Shahov_24_05.pdfShahov_24_05.pdf
Shahov_24_05.pdf
 
Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.)
 Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.) Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.)
Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.)
 
Інфовісник "Регіони на карантині" № 27
Інфовісник "Регіони на карантині" № 27Інфовісник "Регіони на карантині" № 27
Інфовісник "Регіони на карантині" № 27
 
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соці...
 Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соці... Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соці...
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соці...
 
2 закон ураїни про гуманітарну допомогу укр
2 закон ураїни про гуманітарну допомогу укр2 закон ураїни про гуманітарну допомогу укр
2 закон ураїни про гуманітарну допомогу укр
 
зу про дошкільну освіту зі змінами 2017
зу про дошкільну освіту зі змінами 2017зу про дошкільну освіту зі змінами 2017
зу про дошкільну освіту зі змінами 2017
 
Адаптація переселенців в Україні №3 (31 березня - 6 квітня 2016 р.)
Адаптація переселенців в Україні №3 (31 березня - 6 квітня 2016 р.)Адаптація переселенців в Україні №3 (31 березня - 6 квітня 2016 р.)
Адаптація переселенців в Україні №3 (31 березня - 6 квітня 2016 р.)
 
Zakon pro byudzhet
Zakon pro byudzhetZakon pro byudzhet
Zakon pro byudzhet
 
Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...
Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...
Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...
 
Аналітика сфери охорони здоров'я Квітень 2021
Аналітика сфери охорони здоров'я Квітень 2021Аналітика сфери охорони здоров'я Квітень 2021
Аналітика сфери охорони здоров'я Квітень 2021
 
Адаптація переселенців в Україні №11 (110) (15-28 березня 2018 р.)
Адаптація переселенців в Україні №11 (110) (15-28 березня 2018 р.)Адаптація переселенців в Україні №11 (110) (15-28 березня 2018 р.)
Адаптація переселенців в Україні №11 (110) (15-28 березня 2018 р.)
 
1534409.pdf
1534409.pdf1534409.pdf
1534409.pdf
 
Gromadske slovo (25.03.2017)
Gromadske slovo (25.03.2017)Gromadske slovo (25.03.2017)
Gromadske slovo (25.03.2017)
 
Адаптація переселенців в Україні №40 (81) (28 вересня - 3 жовтня 2017 р.)
Адаптація переселенців в Україні №40 (81) (28 вересня - 3 жовтня 2017 р.) Адаптація переселенців в Україні №40 (81) (28 вересня - 3 жовтня 2017 р.)
Адаптація переселенців в Україні №40 (81) (28 вересня - 3 жовтня 2017 р.)
 

More from Oleksandr Bilous

Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормованаВиплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
Oleksandr Bilous
 
tax on the roads of cars was issued in 2015.
tax on the roads of cars was issued in 2015.tax on the roads of cars was issued in 2015.
tax on the roads of cars was issued in 2015.
Oleksandr Bilous
 
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
Oleksandr Bilous
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
1.pdf1.pdf
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdf
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdfMemorandum of Understanding_EU-UA.pdf
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdf
Oleksandr Bilous
 

More from Oleksandr Bilous (20)

Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормованаВиплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
 
tax on the roads of cars was issued in 2015.
tax on the roads of cars was issued in 2015.tax on the roads of cars was issued in 2015.
tax on the roads of cars was issued in 2015.
 
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
2.pdf
2.pdf2.pdf
2.pdf
 
1032.pdf
1032.pdf1032.pdf
1032.pdf
 
2.pdf
2.pdf2.pdf
2.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
781.pdf
781.pdf781.pdf
781.pdf
 
393.pdf
393.pdf393.pdf
393.pdf
 
393.pdf
393.pdf393.pdf
393.pdf
 
2.pdf
2.pdf2.pdf
2.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
160.pdf
160.pdf160.pdf
160.pdf
 
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdf
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdfMemorandum of Understanding_EU-UA.pdf
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
dodatok_2.pdf
dodatok_2.pdfdodatok_2.pdf
dodatok_2.pdf
 

1.pdf

  • 1. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 5953/0/2-23/56 від 10.05.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 10.05.2023 19:38:01 М І Н І С Т Е Р С Т В О СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (Мінсоцполітики) вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 289-86-22, (044) 289-70-60, E-mail: info@mlsp.gov.ua, сайт: www.msp.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37567866 ______________________________________________________________________________ від ____________20___ р. № ___________ На № ___________ від ________________ Міністерство соціальної політики розробило проект постанови Кабінету Міністрів України “Про реалізацію спільного із Всесвітньою продовольчою програмою ООН проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення” та відповідно до вимог § 37 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (зі змінами), надсилає його на погодження. Просимо погодити зазначений проект акта у триденний термін. Додаток: 1. Проект акта на 3 арк. 2. Пояснювальна записка на 3 арк. Міністр Оксана ЖОЛНОВИЧ Денис Васильєв, 095 228 27 42 (d.v.vasyliev@mlsp.gov.ua) Міністерства, заінтересовані органи (за списком) Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України $`1@BC0| S UVVTu¢ ¤ ¡ « ¡ ¤ ¡ ® ¡ ¯
  • 2. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 5953/0/2-23/56 від 10.05.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 10.05.2023 19:38:01 Список розсилки 1. Міністерство економіки України 2. Міністерство фінансів України 3. Міністерство цифрової трансформації України 4. Міністерство закордонних справ України 5. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 6. Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю 7. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 8. Пенсійний фонд України 9. Національний банк України 10. Акціонерне товариство комерційний банк “ПриватБанк” 11. Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні 12. Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні 13. Громадська спілка “Всеукраїнське громадське об’єднання “Національна Асамблея людей з інвалідністю України” 14. Громадська рада при Міністерстві соціальної політики України $`1@BC0| S UVVTu¢ ¤ ¡ « ¡ ® ¡ ¤ ¡ °
  • 3. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 5953/0/2-23/56 від 10.05.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 10.05.2023 19:38:01 Проект КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 2023 р. № Київ Про реалізацію спільного із Всесвітньою продовольчою програмою ООН проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Погодитися із пропозицією Міністерства соціальної політики щодо реалізації за участю Всесвітньої продовольчої програми ООН (далі – ВПП ООН) спільного проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки пенсіонерів, які проживають на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії (далі – проект), з урахуванням того, що: у межах реалізації проекту право на виплату додаткової грошової допомоги за рахунок коштів ВПП ООН (далі – допомога) мають одержувачі пенсій, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, які включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та не одержували з 24 лютого 2022 р. додаткових грошових виплат від міжнародних організацій відповідно до визначених та закріплених домовленостей стосовно реалізації програм (проектів) між центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення, та відповідною міжнародною організацією (після заповнення форми на інформаційній платформі “єДопомога” (edopomoga.gov.ua) та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418) (далі – отримувач допомоги); $`1@BC0| S UVVTu¢ ® ¡ « ¡ ¤ ¡ ® ¡ §
  • 4. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 5953/0/2-23/56 від 10.05.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 10.05.2023 19:38:01 2 виплата допомоги у межах реалізації проекту проводиться за рахунок коштів ВПП ООН щомісяця протягом чотирьох місяців і може продовжуватись за узгодженим рішенням сторін проекту отримувачам допомоги, у яких розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених законодавством) за даними, що містяться в автоматизованих базах даних одержувачів пенсій (електронних пенсійних справах), не досягає 3000 гривень, у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, але не менше ніж 100 гривень, без подання отримувачем допомоги окремого звернення; виплата допомоги проводиться шляхом перерахування на рахунки отримувачів допомоги, відкриті в банках, через акціонерне товариство комерційний банк “ПриватБанк” (далі – АТ КБ “ПриватБанк”) із зазначенням призначення платежу “додаткова грошова допомога”; Пенсійний фонд України після отримання від Міністерства соціальної політики щомісячної інформації про пенсіонерів, зазначеної в абзаці другому цього пункту, формує і передає: - ВПП ООН – знеособлений перелік осіб, які відповідають вимогам, передбаченим абзацами другим і третім цього пункту, із зазначенням задекларованого / зареєстрованого місця проживання (область і район), контактного номера мобільного телефону (за наявності), суми допомоги, розрахованої відповідно до абзацу третього цього пункту; - АТ КБ “ПриватБанк” після одержання від ВПП ООН повідомлення про формування виплатних документів – перелік отримувачів допомоги із зазначенням таких відомостей про них: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника, його дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) отримувача допомоги для її виплати, сума допомоги; детальні умови реалізації проекту, категорії отримувачів допомоги та питання обміну інформацією для проведення виплати допомоги визначаються Меморандумом про взаєморозуміння між ВПП ООН та Пенсійним фондом України. Обробка персональних даних отримувачів допомоги здійснюється Пенсійним фондом України та уповноваженими партнерами ВПП ООН відповідно до законодавства про захист персональних даних; розмір отриманої допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу домогосподарства для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, та не включається до розрахунку загального $`1@BC0| S UVVTu¢ ¤ ¡ « ¡ ® ¡ ® ¡ ¨
  • 5. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 5953/0/2-23/56 від 10.05.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 10.05.2023 19:38:01 3 місячного (річного) оподатковуваного доходу отримувача допомоги відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України. 2. Міністерству соціальної політики після укладення між Пенсійним фондом України та ВПП ООН Меморандуму про взаєморозуміння забезпечити надання Пенсійному фонду України щомісячної інформації про пенсіонерів, які з 24 лютого 2022 р. після заповнення форми на інформаційній платформі “єДопомога” (edopomoga.gov.ua) отримали відповідні грошові виплати від міжнародних організацій та/або які отримували допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418). Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ $`1@BC0| S UVVTu¢ ¤ ¡ µ ¡ ¤ ¡ ¤ ¡ ³
  • 6. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 5953/0/2-23/56 від 10.05.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 10.05.2023 19:38:01 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про реалізацію спільного із Всесвітньою продовольчою програмою ООН проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення” 1. Мета Метою прийняття акта є визначення механізму реалізації спільного проекту Всесвітньої продовольчої програми ООН (далі – ВПП ООН) стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки пенсіонерів, які проживають на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб (далі – Проект). 2. Обґрунтування необхідності прийняття акта Відповідно до статей 3, 5 Закону України “Про міжнародні договори” рішення про проведення переговорів і про підписання міжнародного договору з гуманітарних питань приймаються Кабінетом Міністрів України. Для забезпечення надання пенсіонерам, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб, додаткової грошової допомоги за рахунок коштів ВПП ООН розроблено проект акта. 3. Основні положення проекту акта Проектом акта пропонується визначити механізм виплати додаткової грошової допомоги за рахунок коштів ВПП ООН пенсіонерам, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, розмір пенсії яких не досягає 3000 грн, та не одержували з 24 лютого 2022 р. додаткових грошових виплат від міжнародних організацій відповідно до визначених та закріплених домовленостей стосовно реалізації програм між центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення, та відповідною міжнародною організацією (після заповнення форми на інформаційній платформі “єДопомога” (edopomoga.gov.ua) та / або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам”. Детальні умови реалізації Проекту, категорії отримувачів допомоги та питання обміну інформацією для проведення виплати допомоги пропонується визначити Меморандумом про взаєморозуміння між ВПП ООН та Пенсійним фондом України. Також пропонується доручити Міністерству соціальної політики після укладення між Пенсійним фондом України та ВПП ООН Меморандуму про взаєморозуміння забезпечити надання Пенсійному фонду України щомісячної інформації про пенсіонерів, які з 24 лютого 2022 р. після заповнення форми на інформаційній платформі “єДопомога” (edopomoga.gov.ua) отримали відповідні грошові виплати від міжнародних організацій та/або які отримували допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови $`1@BC0| S UVVTu¢ ® ¡ « ¡ ® ¡ ¤ ¡ ª
  • 7. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 5953/0/2-23/56 від 10.05.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 10.05.2023 19:38:01 2 Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам”. 4. Правові аспекти У цій сфері правового регулювання діють Бюджетний кодекс України, Закон України “Про міжнародні договори”, постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам”, постанова Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2022 р. № 457 ,,Про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України”, Угода між Урядом України та Всесвітньою продовольчою програмою про поновлення Угоди між Урядом України та Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) про відкриття Офісу ВПП в Україні (вчинена 08.07.2022). 5. Фінансово-економічне обґрунтування Реалізація акта не потребуватиме видатків з Державного бюджету України. 6. Позиція заінтересованих сторін Проект акта потребує погодження Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерством закордонних справ, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Пенсійним фондом України, а також опрацювання Національним банком України, акціонерним товариством комерційний банк “ПриватБанк”. Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції та визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції. Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців. Проект акта стосується прав осіб з інвалідністю та потребує погодження Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю, громадською спілкою “Всеукраїнське громадське об’єднання “Національна Асамблея людей з інвалідністю України”. Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, функціонування і застосування української мови як державної та не потребує погодження Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій, уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, Уповноваженого із захисту державної мови. Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики www.msp.gov.ua для громадського обговорення. $`1@BC0| S UVVTu¢ ¤ ¡ µ ¡ ® ¡ ¤ ¡ «
  • 8. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 5953/0/2-23/56 від 10.05.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 10.05.2023 19:38:01 3 Проект акта потребує погодження Громадською радою при Міністерстві соціальної політики України. 7. Оцінка відповідності У проекті акта відсутні положення, які стосуються зобовʼязань України у сфері європейської інтеграції (у тому числі міжнародно-правових). Проект акта за предметом правового регулювання не стосується правовідносин, які регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС), прав і свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, дискримінаційних положень. Проект акта відповідає міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та резолюціям міжнародних конференцій, міжнародних організацій, а також національному законодавству України у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 8. Прогноз результатів Реалізація акта дасть змогу визначити механізм надання пенсіонерам, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб, додаткової грошової допомоги за рахунок коштів ВПП ООН. Реалізація акта матиме вплив на інтереси пенсіонерів і держави. Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу Пенсіонери Позитивний Забезпечення додаткової фінансової підтримки Держава Позитивний Покращення соціального- економічного становища громадян України Міністр соціальної політики України Оксана ЖОЛНОВИЧ _____ _______________ 2023 р. $`1@BC0| S UVVTu¢ ¤ ¡ µ ¡ ¤ ¡ ® ¡ ¬