SlideShare a Scribd company logo
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 25 грудня 2013 р. № 975 і від 28 лютого 2022 р. № 168”
Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168 “Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і
начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану”
Пункт 2.
Установити, що сім'ям загиблих осіб, зазначених у пунктах 1 – 1 2 цієї
постанови, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі
15000000 гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх
отримувачів, передбачених у статті 16 1 Закону України "Про соціальний
і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", крім громадян
Російської Федерації або Республіки Білорусь та осіб, які постійно
проживають на територіях цих країн, осіб, які засуджені за державну
зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору.
Норма відсутня
Пункт 2.
Установити, що особам, зазначеним в особистому розпорядженні
загиблих осіб, зазначених у пунктах 1 – 12 цієї постанови, виплачується
одноразова грошова допомога в розмірі 15000000 гривень відповідно до
розміру частки, визначеної в такому розпорядженні у відсотках.
Незалежно від змісту особистого розпорядження право на
призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають
малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти,
непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки загиблої
(померлої) особи у розмірі 50 відсотків частки, яка належала б
кожному з них у разі призначення і виплати одноразової грошової
допомоги за відсутності особистого розпорядження.
2
Норма відсутня
Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги,
передбаченої цією постановою, можуть реалізувати це право з дня його
виникнення. Днем виникнення такого права є дата загибелі особи,
зазначеної у пунктах 1 - 1 2 цієї постанови, в період дії воєнного стану, що
зазначена у свідоцтві про смерть.
У разі відмови однієї або кількох осіб, які мають право на отримання
одноразової грошової допомоги, передбаченої цією постановою, від її
отримання або якщо зазначені особи протягом трьох років з дня
виникнення у них такого права його не реалізували, їх частки
розподіляються між іншими особами, які мають право на одноразову
грошову допомогу. Особам, які мають право на одноразову грошову
допомогу, виплата їх частки здійснюється незалежно від реалізації такого
права іншими особами.
Норма відсутня
У разі відсутності особистого розпорядження або за наявності
неохопленої особистим розпорядженням частки розміру одноразової
грошової допомоги право на призначення та отримання одноразової
грошової допомоги (її частки) мають особи, визначені у пункті 4
статті 161 Закону України “Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей” (далі – Закон), крім громадян
Російської Федерації або Республіки Білорусь та осіб, які постійно
проживають на територіях цих країн, осіб, які засуджені за державну
зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, у
рівних частках.
Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги,
передбаченої цією постановою, можуть його реалізувати протягом
трьох років з дня виникнення у них такого права. Днем виникнення
такого права є дата загибелі особи, зазначеної у пунктах 1 - 12 цієї
постанови, в період дії воєнного стану, що зазначена у свідоцтві про
смерть.
Розподіл часток одноразової грошової допомоги у разі відмови
однієї з осіб, зазначених в особистому розпорядженні, або відмови
однієї з осіб, зазначених у пункті 4 статті 161 Закону, від призначення
та отримання одноразової грошової допомоги, а також якщо одна із
таких осіб у строк, встановлений пунктом 9 статті 163 Закону не
реалізувала своє право на призначення та отримання одноразової
грошової допомоги, здійснюється відповідно до вимог статті 163
згаданого Закону.
3
Норма відсутня
Якщо після призначення та виплати одноразової грошової допомоги у
повному розмірі, зазначеному в абзаці першому цього пункту, за її
отриманням звертаються інші особи, які мають на неї право, питання щодо
перерозподілу суми такої допомоги вирішується за взаємною згодою осіб
або в судовому порядку.
Державні органи, які зазначені у пунктах 1 - 1 2 цієї постанови, мають
право отримувати інформацію з державних реєстрів щодо осіб, які мають
право на отримання одноразової грошової допомоги.
Виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої у цьому пункті,
здійснюється також сім'ям осіб, зазначених у пунктах 1 - 12 цієї постанови,
які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого
у період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, участі у бойових
Відмова від призначення та отримання одноразової грошової
допомоги від імені малолітніх, неповнолітніх дітей загиблої
(померлої) особи, а також недієздатних осіб та осіб, цивільна
дієздатність яких обмежена, які мають право на призначення та
отримання одноразової грошової допомоги, не допускається.
Особи, які мають право на одноразову грошову допомогу, можуть
відмовитися від її призначення та отримання шляхом подання заяви,
справжність підпису на якій засвідчується нотаріально.
Якщо після призначення одноразової грошової допомоги за її
одержанням звертаються інші особи, питання щодо розподілу суми
такої допомоги вирішується за взаємною згодою або в судовому порядку
між такими особами.
Державні органи, які зазначені у пунктах 1 – 12 цієї постанови, мають
право отримувати інформацію від державних органів, які є власниками
(розпорядниками, держателями, володільцями, адміністраторами
тощо) інформаційних (автоматизованих), інформаційно-
комунікаційних, комунікаційних і довідкових систем, реєстрів та
банків даних щодо осіб, які мають право на отримання одноразової
грошової допомоги у відповідності до положень пункту 7 статі 163
Закону.
Виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої у цьому пункті,
здійснюється особам, зазначеним в особистому розпорядженні
загиблих осіб, зазначених у пунктах 1 – 12 цієї постанови, або особам,
зазначеним у пункті 4 статті 161 Закону (з урахуванням абзацу другого
4
діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в
районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій
Російською Федерацією території України, на території між позиціями
сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення
зазначених заходів, не пізніше ніж через один рік після поранення
(контузії, травми, каліцтва).
Норма відсутня
Одноразова грошова допомога виплачується особі шляхом
перерахування коштів уповноваженим органом на рахунок в установі
банку державного сектору, зазначеного одержувачем у заяві.
Якщо сім'я загиблої особи одночасно має право на отримання
одноразової грошової допомоги, передбаченої цією постановою, та
одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати,
встановлених іншими актами законодавства, здійснюється одна з таких
виплат за її вибором.
пункту 2 цієї постанови), які померли внаслідок поранення (контузії,
травми, каліцтва), отриманого у період дії воєнного стану під час
захисту Батьківщини, участі у бойових діях або забезпеченні здійснення
заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення),
зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території
України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ
держави-агресора, у період здійснення зазначених заходів, не пізніше ніж
через один рік після поранення (контузії, травми, каліцтва).
Виплата одноразової грошової допомоги не здійснюється у
випадках, передбачених статтею 164 Закону.
Одноразова грошова допомога виплачується особі шляхом
перерахування коштів уповноваженим органом на рахунок в установі
банку державного сектору, зазначеного одержувачем у заяві.
Якщо особи, зазначені в особистому розпорядженні загиблих осіб,
зазначених у пунктах 1 – 12 цієї постанови, або особи, зазначені у
пункті 4 статті 161 Закону одночасно мають право на отримання
одноразової грошової допомоги, передбаченої цією постановою, та
одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати,
встановлених іншими актами законодавства, здійснюється одна з таких
виплат за її вибором.
Міністр оборони України Рустем УМЄРОВ
____ ____________ 2024 р.

More Related Content

Similar to Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована

Тлумачення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо п...
Тлумачення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо п...Тлумачення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо п...
Тлумачення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо п...
DonbassFullAccess
 
Порівняльна таблиця законопроекту
Порівняльна таблиця законопроектуПорівняльна таблиця законопроекту
Порівняльна таблиця законопроекту
BabelNews
 
ато
атоато
ато
Pravotv
 
Огляд судової практики ВС щодо розгляду справ у сфері захисту прав громадян, ...
Огляд судової практики ВС щодо розгляду справ у сфері захисту прав громадян, ...Огляд судової практики ВС щодо розгляду справ у сфері захисту прав громадян, ...
Огляд судової практики ВС щодо розгляду справ у сфері захисту прав громадян, ...
Pravotv
 
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdfDoroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf
IndianaCornell
 
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdfDoroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf
ssuserab165d
 
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdfDoroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf
dynamo777
 
Бійцям добровольчих формувань
Бійцям добровольчих формуваньБійцям добровольчих формувань
Бійцям добровольчих формувань
OlgaChobit
 
вісник 32
вісник 32вісник 32
вісник 32
Света Дубина
 
Кабмин
КабминКабмин
Кабмин
ssuser741b31
 
4412
44124412
6104 політвязні
6104 політвязні6104 політвязні
6104 політвязні
ssusere15f981
 
document.pdf
document.pdfdocument.pdf
document.pdf
ssuserab165d
 
проєкт 4487
проєкт 4487проєкт 4487
проєкт 4487
ssuser7066e2
 
посібник "Правовий захист учасників АТО"
посібник "Правовий захист учасників АТО"посібник "Правовий захист учасників АТО"
посібник "Правовий захист учасників АТО"
ukrop_zp
 
Інформація
ІнформаціяІнформація
Інформація
LetterName
 
Щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників...
Щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників...Щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників...
Щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників...
SashaKhudyakova
 
Prezent bernazjuk pensia
Prezent bernazjuk pensiaPrezent bernazjuk pensia
Prezent bernazjuk pensia
ssuserab165d
 
Кабмин опубликовал Порядок выплаты и доставки пенсий, а также денежной помощи...
Кабмин опубликовал Порядок выплаты и доставки пенсий, а также денежной помощи...Кабмин опубликовал Порядок выплаты и доставки пенсий, а также денежной помощи...
Кабмин опубликовал Порядок выплаты и доставки пенсий, а также денежной помощи...
Pravotv
 
Законопроєкт про олігархів
Законопроєкт про олігархівЗаконопроєкт про олігархів
Законопроєкт про олігархів
24tvua
 

Similar to Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована (20)

Тлумачення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо п...
Тлумачення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо п...Тлумачення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо п...
Тлумачення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо п...
 
Порівняльна таблиця законопроекту
Порівняльна таблиця законопроектуПорівняльна таблиця законопроекту
Порівняльна таблиця законопроекту
 
ато
атоато
ато
 
Огляд судової практики ВС щодо розгляду справ у сфері захисту прав громадян, ...
Огляд судової практики ВС щодо розгляду справ у сфері захисту прав громадян, ...Огляд судової практики ВС щодо розгляду справ у сфері захисту прав громадян, ...
Огляд судової практики ВС щодо розгляду справ у сфері захисту прав громадян, ...
 
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdfDoroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf
 
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdfDoroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf
 
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdfDoroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf
 
Бійцям добровольчих формувань
Бійцям добровольчих формуваньБійцям добровольчих формувань
Бійцям добровольчих формувань
 
вісник 32
вісник 32вісник 32
вісник 32
 
Кабмин
КабминКабмин
Кабмин
 
4412
44124412
4412
 
6104 політвязні
6104 політвязні6104 політвязні
6104 політвязні
 
document.pdf
document.pdfdocument.pdf
document.pdf
 
проєкт 4487
проєкт 4487проєкт 4487
проєкт 4487
 
посібник "Правовий захист учасників АТО"
посібник "Правовий захист учасників АТО"посібник "Правовий захист учасників АТО"
посібник "Правовий захист учасників АТО"
 
Інформація
ІнформаціяІнформація
Інформація
 
Щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників...
Щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників...Щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників...
Щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників...
 
Prezent bernazjuk pensia
Prezent bernazjuk pensiaPrezent bernazjuk pensia
Prezent bernazjuk pensia
 
Кабмин опубликовал Порядок выплаты и доставки пенсий, а также денежной помощи...
Кабмин опубликовал Порядок выплаты и доставки пенсий, а также денежной помощи...Кабмин опубликовал Порядок выплаты и доставки пенсий, а также денежной помощи...
Кабмин опубликовал Порядок выплаты и доставки пенсий, а также денежной помощи...
 
Законопроєкт про олігархів
Законопроєкт про олігархівЗаконопроєкт про олігархів
Законопроєкт про олігархів
 

More from Oleksandr Bilous

Індексація пенсій у 2024 році запланована з коефіцієнтом 1,079
Індексація пенсій у 2024 році запланована з коефіцієнтом 1,079Індексація пенсій у 2024 році запланована з коефіцієнтом 1,079
Індексація пенсій у 2024 році запланована з коефіцієнтом 1,079
Oleksandr Bilous
 
tax on the roads of cars was issued in 2015.
tax on the roads of cars was issued in 2015.tax on the roads of cars was issued in 2015.
tax on the roads of cars was issued in 2015.
Oleksandr Bilous
 
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
Oleksandr Bilous
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
1.pdf1.pdf

More from Oleksandr Bilous (20)

Індексація пенсій у 2024 році запланована з коефіцієнтом 1,079
Індексація пенсій у 2024 році запланована з коефіцієнтом 1,079Індексація пенсій у 2024 році запланована з коефіцієнтом 1,079
Індексація пенсій у 2024 році запланована з коефіцієнтом 1,079
 
tax on the roads of cars was issued in 2015.
tax on the roads of cars was issued in 2015.tax on the roads of cars was issued in 2015.
tax on the roads of cars was issued in 2015.
 
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
2.pdf
2.pdf2.pdf
2.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1032.pdf
1032.pdf1032.pdf
1032.pdf
 
2.pdf
2.pdf2.pdf
2.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
781.pdf
781.pdf781.pdf
781.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
393.pdf
393.pdf393.pdf
393.pdf
 
393.pdf
393.pdf393.pdf
393.pdf
 
2.pdf
2.pdf2.pdf
2.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 

Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована

  • 1. ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975 і від 28 лютого 2022 р. № 168” Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168 “Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану” Пункт 2. Установити, що сім'ям загиблих осіб, зазначених у пунктах 1 – 1 2 цієї постанови, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15000000 гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів, передбачених у статті 16 1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", крім громадян Російської Федерації або Республіки Білорусь та осіб, які постійно проживають на територіях цих країн, осіб, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору. Норма відсутня Пункт 2. Установити, що особам, зазначеним в особистому розпорядженні загиблих осіб, зазначених у пунктах 1 – 12 цієї постанови, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15000000 гривень відповідно до розміру частки, визначеної в такому розпорядженні у відсотках. Незалежно від змісту особистого розпорядження право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи у розмірі 50 відсотків частки, яка належала б кожному з них у разі призначення і виплати одноразової грошової допомоги за відсутності особистого розпорядження.
  • 2. 2 Норма відсутня Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією постановою, можуть реалізувати це право з дня його виникнення. Днем виникнення такого права є дата загибелі особи, зазначеної у пунктах 1 - 1 2 цієї постанови, в період дії воєнного стану, що зазначена у свідоцтві про смерть. У разі відмови однієї або кількох осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією постановою, від її отримання або якщо зазначені особи протягом трьох років з дня виникнення у них такого права його не реалізували, їх частки розподіляються між іншими особами, які мають право на одноразову грошову допомогу. Особам, які мають право на одноразову грошову допомогу, виплата їх частки здійснюється незалежно від реалізації такого права іншими особами. Норма відсутня У разі відсутності особистого розпорядження або за наявності неохопленої особистим розпорядженням частки розміру одноразової грошової допомоги право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги (її частки) мають особи, визначені у пункті 4 статті 161 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (далі – Закон), крім громадян Російської Федерації або Республіки Білорусь та осіб, які постійно проживають на територіях цих країн, осіб, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, у рівних частках. Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією постановою, можуть його реалізувати протягом трьох років з дня виникнення у них такого права. Днем виникнення такого права є дата загибелі особи, зазначеної у пунктах 1 - 12 цієї постанови, в період дії воєнного стану, що зазначена у свідоцтві про смерть. Розподіл часток одноразової грошової допомоги у разі відмови однієї з осіб, зазначених в особистому розпорядженні, або відмови однієї з осіб, зазначених у пункті 4 статті 161 Закону, від призначення та отримання одноразової грошової допомоги, а також якщо одна із таких осіб у строк, встановлений пунктом 9 статті 163 Закону не реалізувала своє право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги, здійснюється відповідно до вимог статті 163 згаданого Закону.
  • 3. 3 Норма відсутня Якщо після призначення та виплати одноразової грошової допомоги у повному розмірі, зазначеному в абзаці першому цього пункту, за її отриманням звертаються інші особи, які мають на неї право, питання щодо перерозподілу суми такої допомоги вирішується за взаємною згодою осіб або в судовому порядку. Державні органи, які зазначені у пунктах 1 - 1 2 цієї постанови, мають право отримувати інформацію з державних реєстрів щодо осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги. Виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої у цьому пункті, здійснюється також сім'ям осіб, зазначених у пунктах 1 - 12 цієї постанови, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого у період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, участі у бойових Відмова від призначення та отримання одноразової грошової допомоги від імені малолітніх, неповнолітніх дітей загиблої (померлої) особи, а також недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги, не допускається. Особи, які мають право на одноразову грошову допомогу, можуть відмовитися від її призначення та отримання шляхом подання заяви, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально. Якщо після призначення одноразової грошової допомоги за її одержанням звертаються інші особи, питання щодо розподілу суми такої допомоги вирішується за взаємною згодою або в судовому порядку між такими особами. Державні органи, які зазначені у пунктах 1 – 12 цієї постанови, мають право отримувати інформацію від державних органів, які є власниками (розпорядниками, держателями, володільцями, адміністраторами тощо) інформаційних (автоматизованих), інформаційно- комунікаційних, комунікаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних щодо осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги у відповідності до положень пункту 7 статі 163 Закону. Виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої у цьому пункті, здійснюється особам, зазначеним в особистому розпорядженні загиблих осіб, зазначених у пунктах 1 – 12 цієї постанови, або особам, зазначеним у пункті 4 статті 161 Закону (з урахуванням абзацу другого
  • 4. 4 діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заходів, не пізніше ніж через один рік після поранення (контузії, травми, каліцтва). Норма відсутня Одноразова грошова допомога виплачується особі шляхом перерахування коштів уповноваженим органом на рахунок в установі банку державного сектору, зазначеного одержувачем у заяві. Якщо сім'я загиблої особи одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією постановою, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановлених іншими актами законодавства, здійснюється одна з таких виплат за її вибором. пункту 2 цієї постанови), які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого у період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заходів, не пізніше ніж через один рік після поранення (контузії, травми, каліцтва). Виплата одноразової грошової допомоги не здійснюється у випадках, передбачених статтею 164 Закону. Одноразова грошова допомога виплачується особі шляхом перерахування коштів уповноваженим органом на рахунок в установі банку державного сектору, зазначеного одержувачем у заяві. Якщо особи, зазначені в особистому розпорядженні загиблих осіб, зазначених у пунктах 1 – 12 цієї постанови, або особи, зазначені у пункті 4 статті 161 Закону одночасно мають право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією постановою, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановлених іншими актами законодавства, здійснюється одна з таких виплат за її вибором. Міністр оборони України Рустем УМЄРОВ ____ ____________ 2024 р.