Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 12

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА

0

Share

Download to read offline

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ»

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА

 1. 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ» Липень 2017
 2. 2. Офіс з фінансового та економічного аналізу у ВерховнійРаді України вул. Велика Житомирська, 11, офіс 620 01025, м. Київ, Україна тел. +38 044 255 92 31 info@feao.org.ua www.feao.org.ua www.facebook.com/feao.vru/ Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України створено в рамках проекту, що імплементується консорціумом партнерів, адмініструється Вестмінстерською фундацією за демократію (WFD) та фінансується програмою «Підтримка реформи управління державними фінансами» Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) за дорученням Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ) та Міністерства Великобританії з питань міжнародного розвитку (DfID). Завдання Офісу полягає в посиленні ефективності та якості економічного й фінансового законодавства, яке розробляє й ухвалює Верховна Рада України, та підвищенні рівня використання наявної в Україні фінансової інформаціїдля здійснення ефективного нагляду за діяльністю уряду. Передрук цього матеріалу авторизований. Дозвіл на використання або передрук тексту необхідно отримати напряму від власників прав. Підготували: к.е.н. Алла Іващенко. За заг. редакцією В. М. Мазярчука. Думки, висловлені в матеріалах автора (ів), необов’язково відображають точку зору ОФЕА, його працівників або представників наглядової ради. Автор не є співробітником, не консультує, не володіє акціями та не отримує фінансування від жодної компанії чи організації, яка мала б користь від цього матеріалу, а також жодним чином з ними не пов’язаний. © Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України, 2017
 3. 3. Умови призначення пенсій за віком 1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років по 31.12.2017 року1 2. З 1.01.2018 право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу, визначеного на рис. 1. Рис. 1 Вимоги щодо наявності страхового стажу для призначення пенсій за віком (60 років) Джерело: Проект Закону України1 3. У разі відсутності необхідного страхового стажу, передбаченого пунктом 2, починаючи з 1.01.2018 право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки мають особи за наявності страхового стажу, визначеного на рис. 2 (мінімальна та максимальна межа). Рис. 2 Вимоги щодо наявності страхового стажу для призначення пенсій за віком (63 роки) Джерело: Проект Закону1 4. У разі відсутності страхового стажу, передбаченого пунктом 2 та пунктом 3, починаючи з 1.01.2019 право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу, зазначеного на рис. 3. 1 Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актівУкраїни щодо підвищення пенсій» Отримано з: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62088 15 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 з 2028 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 з2028 мінімальнийрозмірстраховогостажу максимальнийрозмірстраховогостажу
 4. 4. Рис. 3 Вимоги щодо наявності страхового стажу для призначення пенсій за віком (65 років) Джерело: Проект Закону1 5. Особам, які не матимуть 15 років страхового стажу призначатиметься державна соціальна допомога після досягнення 65 років. Основні висновки реформування пенсій за віком на загальних умовах Фактично пенсійний вік не підвищується, але висуваються вимоги щодо зростання страхового стажу (з 01.01.2018 пенсія призначається в 60 років при наявності страхового стажу 25 років, за діючими правилами до 1.10.2017 – 15 років; в 63 роки при наявності страхового стажу від 15 до 25 років; з 1.01.2019 в 65 років при наявності страхового стажу від 15 до 16 років). Скасовується диференціація пенсійного віку для чоловіків та жінок для виходу на пенсію на загальних умовах (наразі 60 років та 57 років та 6 місяців для чоловіків та жінок відповідно). Щорічно до 2028 включно вимоги до страхового стажу будуть зростати на рік, внаслідок чого в 2028 році пенсія може бути призначена в 60 років при наявності страхового стажу 35 років. Детінізація робочих місць та легалізація стажу за рахунок сплати страхових внесків (необхідність наявності мінімального розміру страхового стажу, а не досягнення пенсійного віку). З 1.10.2017 р. відновлення виплат пенсій працюючим пенсіонерам у повному розмірі. Наявність широкого діапазону пенсійного віку з можливістю вибору дати виходу на пенсію при наявності достатнього розміру страхового стажу. 1 Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актівУкраїни щодо підвищення пенсій» Отримано з: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62088 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0 5 10 15 20 25 30 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 з2028 Мінімальнийрозмірстраховогостажу Максимальний розмірстраховогостажу
 5. 5. Мінімальний розмір пенсії за віком Рис. 4 Визначення мінімального розміру пенсії за віком Джерело: Проект Закону1 (*Примітка ПМ – прожитковий мінімум) Ліквідація спеціальних пенсійних режимів Скасування спеціальних пенсій для:  Держслужбовців (набуття необхідного стажу до 1.05.2016 зберігає право на отримання спеціальних пенсій на перехідний період);  Науковців;  Осіб місцевого самоврядування;  Прокурорів;  Депутатів;  Журналістів. Пропонується - впровадження єдиних підходів для обчислення пенсій. Продовження виплат тих пенсій, що були призначені раніше, з 1.10.2017 – перерахунок і порівняння з пенсіями на загальних умовах, якщо більше – автоматичне переведення. Зміна умов купівлі стажу Існує можливість одноразової сплатиєдиного внеску(далі – ЄСВ)запопередні періоди, якіне підлягали загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та за якими не були сплачені страхові внески,задоговором про добровільнуучасть у системізагальнообов’язковогодержавногосоціального страхування2. Така одноразова сплата особою ЄСВ за попередні періоди може бути здійснена за окремим договором, укладеним з територіальним органом Державної фіскальної служби України за місцем проживання особи. 1 Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актівУкраїни щодо підвищення пенсій» Отримано з: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62088 2 Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальнестрахування» № 2464 -17 від 26.04.2017 р. (ст. 10 п. 5) Отримано з: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17/page Страховий стаж 30/35 років для жінки та чоловіка відповідно Мінімальний розмір пенсії = ПМ* Вік 65 років Мінімальний розмір пенсії = 40 % мінімальної заробітної плати (не менше ПМ*) В разі меншоїтривалості страховогостажумінімальнийрозмірпенсії= розмір,пропорційнийнаявномустраховому стажу,виходячизПМ 1 рік понаднормового стажу = 1%- ве збільшення пенсій
 6. 6. Діючі умови – договір повинен бути укладений на термін не менше одного року. У договорі може бути передбачена одноразова сплата єдиного внеску за попередні періоди, у яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Умови купівлі стажу до внесення змін до законодавчих актів щодо пенсійних виплат надано в табл. 1. Таблиця 1 Співвідношення кількості купівлі страхового стажу з коефіцієнтом вартості компенсації (діючі умови)3 Кількість років купівлі відсутнього страхового стажу 1 рік 2 роки 3 роки 4 роки 5 років Коефіцієнт вартості компенсації 2 1,8 1,6 1,4 1,2 Після осучаснення пенсій з’явиться можливість купівлі страхового стажу до 1 року, термін покупки відсутнього страхового стажу буде складати до 2-х років та відбудеться зміна коефіцієнтів (табл. 2). Таблиця 2 Співвідношення кількості купівлі страхового стажу з коефіцієнтом вартості компенсації (після осучаснення пенсій) Кількість місяців купівлі відсутнього страхового стажу До 12 місяців З 13 до 24 місяців Коефіцієнт вартості компенсації 2 1 Пільгові пенсії для окремих категорій працівників 1) Напільговихумовах пенсіязавіком – працівникина роботах з особливо шкідливимита важкими умовами праці (список № 14) — після досягнення 50 років і за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах і не менше 20 років у жінок, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах. 2) Завідсутностівказаногостажу роботи (пункт 1) у період до 1.04.2024 пенсіязавікомнапільгових умовах призначається за наявності надату наступного страхового стажу, детально описаного на рис. 5. В разі недостатності стажу роботи з особливо шкідливими і важкими умовами праці, але при наявності не менше половини стажу на зазначених роботах (список № 1), пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку:  Чоловіки – 1 рік за повний рік такої роботи;  Жінки – 1 рік 4 місяці за повний рік такої роботи. 3 Юридичний портал України Отримано з: http://www.lawportal.com.ua/stazh-raboty-trudovoj-strahovoj-pensionnyj.html 4 Постанова КМУ «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посаді показників, зайнятістьв яких надає право на пенсію за віком на пільгових умовах» № 416 від 24.06.2016 Отримано з: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/461- 2016-%D0%BF
 7. 7. Рис. 5 Вимоги щодо наявності страхового стажу для призначення пенсій за віком (п.1) на пільгових умовах5 (список № 1) Джерело: Проект Закону1 3) Працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці (список № 22) після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 30 років у чоловіків, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах і не менше 25 років у жінок, з них не менше 10 років на зазначених роботах. 4) За відсутності вказаного страхового стажу (пункт 3) пенсія за віком на пільгових умовах у період до 1.04.2024 призначається за наявності на відповідну дату наступного страхового стажу (рис. 6). В разі недостатності стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці (пункт 3), але при наявності не менше половини стажу на зазначених роботах (список № 2), пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку:  Чоловіки – 1 рік за кожні 2,5 років такої роботи;  Жінки – 1 рік за кожні 2 роки такої роботи. Ліквідуються пенсії за вислугу років (крім артистів) та більшість пільгових пенсій. Винятком є пільгові пенсії для:  матерів, які виховали 5 дітей та інвалідів із дитинства (у 50 років);  військових — учасників бойових дій (55 років);  ліліпутів та диспропорційних карликів;  чорнобильців. 5 Дані часових періодів надано з 1.04 попереднього року та до 31.03 поточного року відповідно 1 Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актівУкраїни щодо підвищення пенсій» Отримано з: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62088 2 Постанова КМУ «Про затвердження списківвиробництв, робіт, професій, посад і показників,зайнятістьв яких надає право на пенсію за віком на пільгових умовах» № 416 від 24.06.2016 Отримано з: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/461- 2016-%D0%BF 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 0 5 10 15 20 25 30 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 чоловіки жінки
 8. 8. Рис. 6 Вимоги щодо наявності страхового стажу для призначення пенсій за віком (п.3) на пільгових умовах3 (список № 2) Джерело: Проект Закону1 Основні висновки реформування пенсій на пільгових та спеціальних умовах Вирівнювання конкурентних умов ринку праці у зв`язку зі скасуванням спеціальних пенсій для держслужбовців, науковців, суддів, прокурорів та ін., внаслідок чого вивільнення фінансовихресурсів для виплати звичайних пенсій. З 1.01.2018 р. скасування права на призначення пенсіїза вислугу років для працівників освіти, охорони здоров`я, соціального захисту та ін., внаслідок чого зменшення кількості пенсіонерів. Створення спеціальних умов для виходу на пенсію для представників професій зі шкідливими та тяжкими умовами праці (список № 1 та № 26), фактично надання їм можливості достроково вийти на пенсію за 5-10 років до настання пенсійного віку. Осучаснення пенсій Термін «осучаснення» пенсій є приведення рівня підвищення розміру пенсій до рівня підвищення середньої заробітної плати (останній раз такого типу підвищення відбулося у 2012 р. – фіксований рівень індексації з 01.10.2012 р.). За розрахунками Уряду в рамках «осучаснення» з 1.10.2017 пенсії мають збільшитися майже для 9 млн. українців на 200-1000 грн., враховуючи вищий рівень заробітної плати. 3 Дані часових періодів надано з 1.04 попереднього року та до 31.03 поточного року відповідно 1 Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актівУкраїни щодо підвищення пенсій» Отримано з: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62088 6 Постанова КМУ «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посаді показників, зайнятістьв яких надає право на пенсію за віком на пільгових умовах» № 416 від 24.06.2016 Отримано з: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/461- 2016-%D0%BF 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 0 5 10 15 20 25 30 35 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 чоловіки жінки
 9. 9. Основний розмір пенсій до та після перерахунку з осучасненням заробітку (на рівнієдиного показника середньої заробітної плати 3764,4 грн.) та зміна коефіцієнту стажу надано на рис. 7. Коефіцієнт страхового стажу - величина, що визначається для обрахування страхового стажу при обчисленні розміру пенсії у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування7. Рис. 7 Основний розмір пенсії та коефіцієнт стажу до та після перерахунку з осучасненням заробітку для чоловіків та жінок Відбувається підвищення рівня основного розміру пенсій (рівень приросту більш ніж на 70 %) з врахуванням підвищення прожиткового мінімуму. Але є деякі нюанси означеного підвищення: Що стосується індексації пенсій, то є пропозиція від КМУ щодо виключення пенсій з закону про індексацію тазгіднодо проекту Закону «Про внесеннязмін додеякихзаконодавчихактів України щодо підвищення пенсій» пропонується здійснення щорічного перерахунку пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, з якого обчислена пенсія, на 50 % росту зарплати у попередньому році8. Крім того, автоматична індексація пенсій почнеться тільки з 2020, а до цього часу індексація буде відбуватись тільки за окремими рішеннями КМУ9. Також слід відмітити зниження коефіцієнту одного року страхового стажу з 1,35 до 1 у 2018 році, що значно зменшить розмір пенсій для майбутніх пенсіонерів, але при цьому відбудеться перерахунок пенсій наявних пенсіонерів. 7 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-15 від6.02.2017 (Розділ 1 Стаття 1) Отримано з: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15?nreg=1058- 15&find=1&text=%EA%F3%EF%B3%E2%EB%FF+%F1%F2%E0%E6%F3&x=0&y=0#w21 8 Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актівУкраїни щодо підвищення пенсій» № 66154 від 22.06.2017 Отримано з: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62088 9 Економічна правда «Як змінитьжиття українців реформа Гройсмана» Отримано з: http://www.epravda.com.ua/publications/2017/07/4/626714/ 783 1,564 1,566 2,646 1.35 1 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 0 500 1000 1500 2000 2500 діючі умови перерахунокз осучасненням заробітку жінки чоловіки коефіцієнт стажу
 10. 10. Доплата за понаднормовий стаж до та після перерахунку з осучасненням заробітку та кількість осіб з такою доплатою надані на рис. 8. Рис. 8 Розмір доплати за понаднормовий стаж до та після перерахунку з осучасненням заробітку для чоловіків та жінок та чисельність осіб з такими доплатами Післяосучаснення заробіткувідбудеться зменшеннярівнядоплатзапонаднормовийстаж (понад 30/35 років страхового стажу; на даному етапі понад 20/25 років) майже вдвічі та відбудеться значне зменшення чисельності осіб з такими доплатами. Доплата на до прожиткового мінімуму до та після перерахунку з осучасненням заробітку та кількість осіб з такою доплатою показано на рис. 9. Рис. 9 Розмір доплати до прожиткового мінімуму до та після перерахунку з осучасненням заробітку для чоловіків та жінок та чисельність осіб з такими доплатами Відбудеться значне скорочення чисельності осіб, яким будуть виплачуватися доплати до прожиткового мінімуму (більш ніж в 6 разів), що передусім відбудеться за рахунок збільшення середнього рівня пенсійних виплат. Рівень доплат суттєво не зміниться. В рамках осучаснення пенсій передбачається поглинання наявних у структурі пенсійної виплати тимчасових підвищень, надбавок, фіксованих індексацій, рівень яких показано на рис. 10, тобто після осучаснення відбувається скасування існуючих надбавок. 174 95 117 78 9,104,171 6,775,955 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 0 50 100 150 200 діючі умови перерахунокз осучасненням заробітку чоловіки жінки чисельність, осіб 455 463.39 642 602 8,222,692 1,295,644 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 0 100 200 300 400 500 600 700 діючі умови перерахунокз осучасненням заробітку чоловіки жінки чисельність, осіб
 11. 11. Рис. 10 Доплати до пенсійних виплат до перерахунку з осучасненням заробітку та чисельність осіб з такими доплатами Замість зазначених доплат (рис. 10) після осучаснення пенсій буде виплачуватись доплата до старого розміру для досягнення рівня єдиного показника середньої заробітної плати (рис. 11). Рис. 11 Середній розмір доплат до старого розміру після осучаснення для чоловіків та жінок та чисельність осіб з таким типом доплат Згідно до рис. 10 - 11 відбудеться значне скорочення рівня доплат до пенсійних виплат після осучасненняпенсій,крімтого залишитьсялишеодин їїтип, доплати до старого розміру пенсій зокрема. Скорочення типівдоплат в перспективі значнозменшить навантаженнянаДержавнийбюджетУкраїни щодо покриття дефіциту Пенсійного фонду у майбутньому. Порівняння середнього розміру пенсійних виплат до та після осучаснення пенсій та динаміка місячної потреби на пенсійні виплати надано на рис. 12. Відбудеться підвищення рівня пенсійних виплат та зростання рівня місячної потреби в середньому на 20, 5 % (рис. 12). 1,729,733 286,020 7,540,162 976,058 93 61 87 194 0 50 100 150 200 250 Фіксована сума індексації з 1.10.2012 р. Збережена об`єднана доплата Доплата з 1.05.2012 Державна адресна допомога 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 Чисельність, осіб середнійрозмір, грн. 1,226,875 4,060,691 5,287,566 33 64 57 0 10 20 30 40 50 60 70 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 чоловіки жінки разом чисельність, осіб середнійрозмір, грн.
 12. 12. Рис. 12 Середній розмір пенсійної виплати до та після перерахунку з осучасненням заробітку та місячна потреба на пенсійні виплати Отже, у зв`язку з осучасненням пенсійних виплат зростання середньої пенсійної виплати відбудеться на 356,62 грн, при цьому отримають підвищення пенсій 6,620,300 осіб (51,5% загальної чисельності населення) та додаткова потреба на місяць складе 3,890.00 млн. грн. У 2017 р. реалізація проекту потребуватиме додаткових видатків в сумі 3,9 млрд. грн. на місяць4. Планується, що покриття цих видатків відбуватиметься за рахунок перевиконання плану від надходжень у зв’язку з підвищенням частки розподілу єдиного соціального внеску, яка спрямовується до бюджету Пенсійного фонду України, з частки єдиного соціального внеску у зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати та із збільшенням надходжень від фізичних осіб-підприємців загальної системи оподаткування та самозайнятих осіб. Не слід забувати, що пенсійна реформа є запорукою продовження співробітництва з МВФ згідно до її відповідності до меморандуму10 (продовження надходження траншів від МВФ). Основні зміни щодо режиму обчислення пенсій  право на отримання пенсійних виплат дає наявність визначеного розміру пенсійного стажу, а не досягнення пенсійного віку;  ширший діапазон варіантів виходу на пенсію в залежності від віку (60, 63, 65 років);  ліквідація сплати ПДФО працюючими пенсіонерами;  детінізація робочих місць у зв`язку з необхідністю сплати ЄСВ працівниками для отримання пенсій у майбутньому;  зменшення коефіцієнту страхового стажу (з 1,35 до 1);  впровадження єдиних підходів обчислення пенсій для старих і нових пенсіонерів;  урахування рівня підвищення середньої заробітної плати до перерахунку пенсійних виплат;  скасування діючих на 2017 р. доплат до пенсійних виплат та введення одного типу доплат - доплата до старого розміру пенсій. 4 Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актівУкраїни щодо підвищення пенсій» № 66154 від 22.06.2017 Отримано з: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62088 10 Україна: Меморандум про фінансову та економічну політику від 2.03. 2017 (пункт Пенсійна реформа) Отримано з: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%20%D0%9C%D0%9 2%D0%A4_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%202%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%202017.pdf 18,938 22,828 1,736 2,093 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 діючі умови перерахунокз осучасненням заробітку місячна потреба на пенсійні виплати, млн. грн. середнійрозмірпенсійної виплати, грн.

×